• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

betonw88club

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About betonw88club

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn có phải là 1 phượt thủ? Hay 1 là giáo đồ mê check in? Bạn thích rong chơi ở mọi địa điểm nổi tiếng trên dải đất hình chữ S Việt Nam? Nếu các điều đó là đúng thì chắc chắn bạn sẽ chẳng thể ngồi yên mà ngay thức thì xách balo xuất hành đi du hý Phú Yên sau khi đọc xong bài viết này. Nếu muốn đi đâu khác hãy đến Sealife Group để khám phá Phú Yên ở đâu? Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc miền Nam Trung Bộ, với phong cảnh tự nhiên độc đáo cùng những bãi biển trong xanh. Đặc biệt, địa danh này trở nên điểm tới lôi kéo rất đông các giáo đồ thích check in, sau khi bộ phim “tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được công chiếu. Cùng trang bị cho mình trọn bộ kinh nghiệm du lịch Phú Yên, để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, mộc mạc, trữ tình của địa danh này nhé. Tới du lịch Phú Yên bằng cách nào? Có rất nhiều bí quyết đi lại để tới du hý Phú Yên như máy bay, tàu hỏa, xe khách hoặc các phương tiện cá nhân. Giả dụ bạn muốn tiết kiệm tầm giá, an toàn và có thể được ngắm cảnh suốt chặng đường đi thì Cả nhà nên chọn lọc phương pháp di chuyển tới du lịch Phú Yên bằng tàu hỏa. Nếu như Anh chị lên đường từ Hà Nội, Anh chị có thể đi tàu SE3 lên đường lúc 10h tối hôm trước, đến 8h15 phút tối hôm sau là đến nơi. Trường hợp Anh chị xuất phát từ tp HCM thì chuyến tàu nhanh nhất là tàu SE2 khởi hành từ 7h30 tối hôm trước tới 5h20 sáng hôm sau và chuyến tàu SE4 xuất hành khi 8h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Theo kinh nghiệm thì Các bạn nên thuê xe máy làm công cụ di chuyển tới các địa danh nổi danh một phương pháp tiện lợi, tiện dụng, có thể chủ động thời gian và đi check in bất cứ đâu ở xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh mà bạn muốn. Xe máy là phương tiện tư nhân được đa số người chọn lọc khi du lịch Phú Yên >>Xem thêm: M W88 2019 Giá thuê xe máy tại Phú Yên thường giao động từ 100 đến 150k/ngày. Thường thì các nhà nghỉ, khách sạn sẽ có luôn dịch vụ thuê xe máy này. Nếu Cả nhà đi du lịch tự túc thì không cần phải để ý đến phương tiện đi lại này. Đến du lịch Phú yên thì ở đâu ? Nếu Các bạn tới du hý Phú Yên dịp Tết hoặc vào các ngày lễ lớn thì Anh chị nên liên hệ đặt phòng trước tại các khách sạn, nhà nghỉ ở đây. Giá thuê phòng rơi vào khoảng 300 đến 400 nghìn đồng và có tính thêm giờ 50k/giờ/. Khách sạn Thanh Long ở 314 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên là nhà nghỉ nằm ở trung tâm phố được nhiều người dành đầu tiên tuyển lựa lúc tới du lịch tại mảnh đất thơ mộng, huyền bí này. Để kiếm thêm phí du lịch bạn có thể truy cập 188bet link Diachibet Phú Yên là 1 trong những nơi có những điểm du lịch hấp dẫn. Chính nhờ sự hoang sơ nơi đây mà tạo cho Phú Yên mang sự khác biệt với những vùng khác. Bên cạnh đó, những con người chân chất, hiếu khách nơi đây cũng làm cho những phút giây trải nghiệm của bạn nơi đây sẽ thêm phần sâu lắng. Vậy thì còn chần chờ gì mà không đến du lịch Phú Yên nào các bạn!
 2. Để đặt cược bóng đá thành công, biết hướng dẫn đọc kèo là việc bạn không thể không biết. Vì chỉ khi đọc kèo chính xác, bạn mới có thể đưa ra được kết luận và lựa chọn chính xác nhất. Hiện nay có đa số loại kèo với cách chơi win88, hướng dẫn đọc khác nhau. Vậy cách đọc kèo bóng đá trên mạng thế nào là thích hợp nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết bên dưới ngay! Hướng dẫn đọc kèo bóng đá trên mạng hiện là chủ đề được đa dạng người chơi quan tâm Tóm tắt nội dung Những loại kèo đánh cược phổ biến nhất hiện nay Chỉ dẫn chi tiết hướng dẫn đọc kèo bóng đá trên mạng Hướng dẫn đọc kèo cá độ bóng đá châu Á Kèo đồng banh – kèo hòa Kèo đồng banh nửa trái 0 – 0.5 Kèo chấp nửa trái Kèo chấp nửa một Kèo chấp một trái đồng nửa Kèo chấp 1 trái rưỡi Hướng dẫn đọc kèo châu Âu Chỉ dẫn đọc kèo tài xỉu bóng đá Online Tìm hiểu công thức tính tiền cược bóng đá Giải thích một số thuật ngữ khi đọc kèo bóng đá Quan điểm Những loại kèo cá cược phổ biến nhất hiện nay Trước khi tìm hiểu hướng dẫn đọc kèo bóng đá trên mạng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loại kèo phổ biến nhất. Hiện nay, nhu cầu đánh cược bóng đá đang tăng nhanh chóng.Vì thế, để đáp ứng nhu cầu của người chơi, địa chỉ đánh cược đang đưa ra nhiều loại kèo với thể lệ và hướng dẫn chơi khác nhau. Tùy vào điểm mạnh, sở thích và nhu cầu, bạn có thể lựa chọn cho mình loại kèo phù hợp. Tuy nhiên hiện nay, vẫn có một số loại kèo được yêu thích hơn cả. Các loại kèo được nhiều người lựa chọn có thể kể đến như: Kèo châu Á Kèo châu Âu Kèo tài xỉu Kèo tỷ số Mỗi loại kèo sẽ có một chỉ dẫn đọc,cách thức nghiên cứu khác nhau. Bạn cần hiểu rõ hướng dẫn coi kèo bóng đá để phân tích và đặt cược chính xác. Đây là kỹ năng mà bất cứ người chơi đặt cược nào cũng cần biết. Cách thức chi tiết hướng dẫn đọc kèo bóng đá trên mạng Các loại kèo khác nhau sẽ có thể lệ và cách thức tính toán, chỉ dẫn đọc khác nhau. Hiện nay trên các địa chỉ cá cược uy tín đang có rất nhiều loại cách thức đọc kèo bóng đá. Hãy cùng tìm hiểu Hướng dẫn đọc kèo của một số loại kèo phổ biến nhất nhé. Kèo châu Á, kèo tài xỉu, kèo châu Âu là các loại kèo được nhiều người yêu thích Cách thức đọc kèo cá cược bóng đá châu Á w88club Kèo châu Á hay còn được biết đến với tên gọi Asian Handicap. Khi tìm hiểu cách đọc kèo bóng đá trên mạng, chắc chắn bạn không thể bỏ qua loại kèo này. Đây là loại kèo cho phép dân đánh cược bóng đá cửa trên hoặc cửa dưới. Bạn sẽ chỉ được chọn một trong hai đội khi cá kèo châu Á. Khi nhìn vào bảng kèo của địa chỉ cá cược, bạn có thể thấy các con số như 0,5 – 1; 1 – 1,5… Đây là các tỷ lệ kèo mà địa chỉ cá độ đưa ra. Mỗi tỷ lệ lại có một quy luật, một cách gọi khác nhau. Kèo đồng banh – kèo hòa Trong kèo châu Á, kèo đồng banh hay còn được biết đến với tên gọi khác là kèo hòa. Khi loại kèo này được đưa ra và trận đấu kết thúc với kết quả hai đội hòa nhau, bạn sẽ được hoàn tiền. Còn trong trường hợp bạn chọn cửa trên hoặc cửa dưới và đội bạn chọn dành chiến thắng, bạn sẽ được ăn tiền theo tỷ lệ được cho trước. Kèo đồng banh nửa trái 0 – 0.5 Kèo đồng banh nửa trái hay còn được biết đến với tên gọi kèo ¼. Đối với kèo này, bạn sẽ thấy tỷ lệ kèo địa chỉ cá độ đưa ra là 0 – 0,5 thay vì ¼ như tên gọi. Với tỷ lệ này, cửa trên sẽ tương ứng là 0.0 và +0.5, tức là đội cửa trên chỉ chấp đội cửa dưới 0,5 quả. Trong trường hợp đội cửa trên chiến thắng trận, giả dụ bạn cược cửa trên sẽ chiến thắng toàn bộ số tiền và cược cửa dưới sẽ thua toàn bộ số tiền. Ngược lại, giả dụ đội cửa dưới chiến thắng, bạn sẽ thua khi chọn cửa trên và thắng khi chọn cửa dưới. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, bạn sẽ thua nửa tiền kèo nếu chọn đối cửa trên và chiến thắng nửa tiền kèo khi chọn đội cửa dưới. Kèo chấp nửa trái Kèo chấp nửa trái hay còn gọi là kèo ½. Đây là loại kèo thường có tỷ lệ được đưa ra là 0,5. Kèo này đồng nghĩa với trường hợp đội cửa trên chấp đội cửa dưới nửa trái. Khi tỷ lệ kèo này được đưa ra sẽ không có trường hợp được hoàn tiền. Nếu hai đội hòa nhau, người chọn cửa trên sẽ chiến thắng cược. Kèo chấp nửa một Kèo chấp nửa một hay còn gọi là kèo ¾. Tỷ lệ kèo này tương ứng với số 0,5 – 1. Khi bạn chọn cửa trên và đội cửa trên chiến thắng với cách biệt 1 bàn trở lên, bạn sẽ thắng nửa tiền và thua nửa tiền khi chọn cửa dưới. Giả sử đội cửa trên chiến thắng cách biệt từ 2 bàn chiến thắng trở lên, bạn sẽ chiến thắng toàn bộ số tiền khi chọn cửa trên và ngược lại. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, bạn sẽ thua khi chọn cửa trên và chiến thắng khi chọn cửa dưới. Mỗi loại kèo sẽ có một cách thức đọc, Cách thức phân tích khác nhau Kèo chấp một trái đồng nửa Kèo chấp một trái đồng nửa hay còn được biết đến với tên gọi khác là kèo 1,25. Tỷ lệ kèo được địa chỉ cá cược đưa ra sẽ là 1 – 1,5. Trường hợp bạn chọn đội cửa trên và đội bóng đó chỉ thắng cách biệt 1 bàn, bạn sẽ thua nửa tiền và người chọn cửa dưới thắng nửa tiền. Giả sử đội cửa trên chiến thắng từ 2 bàn trở lên, bạn sẽ thắng toàn bộ số tiền khi chọn cửa trên và sẽ thua toàn bộ khi chọn cửa dưới. Trong trương hợp hai đội hòa nhau, bạn sẽ thua khi chọn cửa trên và ngược lại. Kèo chấp 1 trái rưỡi Kèo chấp 1 trái rưỡi sẽ có tỷ lệ là 1,5. Với tỷ lệ này, cửa trên sẽ chấp cửa dưới 1,5 trái. Khi đó, nếu đội cửa trên chiến thắng với cách biệt 2 bàn, bạn sẽ chiến thắng khi chọn cửa trên, thua khi chọn cửa dưới. Nếu đội cửa trên thua, hòa hoặc thắng với cách biệt dưới 2 bàn, bạn sẽ thua khi chọn cửa trên. Ngoài ra thì còn có một số loại kèo nhỏ khác như kèo chấp trái rưỡi đến hai trái, kèo chấp 2.5, kèo chấp 2.75… Cách đọc kèo này cũng gần giống với cách đọc kèo 1,5 và 1,75. Bạn chỉ cần lũy tiến số bàn thắng khi chọn kèo. >> Bạn có thể đọc thêm: Cách thức hướng dẫn xem kèo bóng đá trên M88 thích hợp xác nhất Chỉ dẫn đọc kèo châu Âu Kèo châu Âu hay còn được biết đến với tên gọi kèo 1×2. Đây là loại kèo được số đông người tìm hiểu cách thức đọc kèo trên mạng. Đúng như tên gọi, kèo châu Âu có nguồn gốc từ châu Âu. Đây là loại kèo cược khả năng chiến thắng, hòa và thua của hai đội. Khác với kèo châu Á, kèo châu Âu không bị ảnh hưởng bởi tỷ số. Khi soi kèo châu Âu, bạn cần quan tâm đội chủ nhà và đội khách. Theo công thức 1×2, kèo châu Âu thể hiện: 1: tỷ lệ cược cho trường hợp đội chủ nhà chiến thắng trận X: tỷ lệ cược cho trường hợp hai đội hòa nhau 2: tỷ lệ cược cho trường hợp đội chủ nhà thất bại. Cách thức đọc kèo tài xỉu bóng đá Online Đây là loại kèo vô cùng phổ biến và có rất nhiều cách thức đọc kèo bóng đá trên mạng. Cách chơi kèo tài xỉu được đánh giá là tương đối cơ bản. Loại kèo này có tên gọi Over/Under theo tiếng Anh (viết tắt là O/U). Khi cá độ kèo tài xỉu, bạn sẽ không cần quan tâm đến kết quả chung cuộc mà chỉ cần quan tâm tổng số bàn chiến thắng. Trước trận đấu, địa chỉ cá độ sẽ đưa ra một tỷ lệ kèo nhất định. Người chơi sẽ chọn tài hoặc xỉu. Trường hợp tổng số bàn chiến thắng lớn hơn tỷ lệ kèo, bạn sẽ chiến thắng khi chọn kèo và thua khi chọn xỉu. Trường hợp tổng số bàn chiến thắng nhỏ hơn tỷ lệ kèo, bạn sẽ chiến thắng khi chọn xỉu và thua khi chọn kèo. Để chọn kèo tài xỉu, bạn cần phải tích lũy khảo sát chọn kèo bóng đá và tập trung tính toán đẳng cấp và phong độ của hàng công, hàng thủ của cả hai đội. Kèo tài xỉu được tính dựa trên tổng số bàn thắng trận đấu >> Có thể bạn sẽ quan tâm: [Bí mật] Hướng dẫn chơi đặt cược bóng đá hiệu quả nhất… và KHÔNG THUA! Tìm hiểu công thức tính tiền cược bóng đá Tùy từng địa chỉ đánh cược mà chỉ dẫn tính tiền cược sẽ có sự khác biệt. Khi tìm hiểu chỉ dẫn đọc kèo bóng đá trên mạng, chắc chắn bạn không thể bỏ qua chỉ dẫn tính công thức cược tiền bóng đá. Tùy từng địa chỉ cá độ mà cách tính sẽ có sự khác biệt riêng. Tuy nhiên, nhìn chung, hướng dẫn tính tiền cược sẽ có 4 trường hợp: Khi bạn chiến thắng cả tiền: số tiền bạn nhận được sẽ là số tiền gốc bạn cược cộng với số tiền gốc nhân với tỷ lệ kèo. Khi bạn thắng nửa tiền: số tiền nhận được = số tiền gốc + số tiền gốc/2x tỷ lệ kèo. Khi bạn thua cả tiền: bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đã cá độ. Khi bạn thua nửa tiền: bạn sẽ được lấy lại ½ số tiền đã cược. Hiểu rõ luật soi kèo sẽ giúp bạn có được quan điểm chính xác nhất Giải thích một số thuật ngữ khi đọc kèo bóng đá Sau khi đã biết hướng dẫn đọc kèo, tính tiền cược, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số thuật ngữ liên quan đến cá cược. Trước hết là giải thích tỷ lệ cược bóng đá. Vậy tỷ lệ cược bóng đá là gì? Hiểu một cách cơ bản, tỷ lệ cược là tỷ lệ tương ứng với từng loại kèo. Tỷ lệ cược sẽ được địa chỉ cá cược đưa ra để bạn lựa chọn và đặt tiền. Cách thức đọc tỷ lệ cược bóng đá khác nhau sẽ khác nhau với từng loại kèo. Để việc cá cược đạt hiệu quả cao nhất, khi chỉ dẫn xem tỷ lệ cá cược bóng đá, nhất định bạn sẽ không thể bỏ qua một số thuật ngữ như sau: Cả trận và hiệp 1: hiện nay, địa chỉ cá cược đang đưa ra hai loại kèo cho cả trận và cho hiệp 1. Trường hợp chọn kèo cả trận, kết quả chiến thắng, thua sẽ được quyết định vào kết quả hai hiệp đấu. Giả dụ bạn chọn kèo hiệp 1, chỉ sau 90 phút thi đấu bạn đã có thể biết được mình sẽ thắng hay thua. Giờ và trận đấu: đây là giờ trận đấu và tên trận đấu sẽ diễn ra. Tỷ lệ: thuật ngữ này thường áp dụng cho kèo châu Âu. Tỷ lệ thắng, thua hoặc hòa của hai đội sẽ phản ánh khả năng thực lực và phong độ của hai đội. Nhận định Chỉ cần tìm hiểu một số cách thức đọc kèo bóng đá trên mạng, bạn đã có được cho mình những thông tin đầy đủ và chỉ dẫn đọc kèo chính xác nhất. Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn về cách xem tỷ lệ cược bóng đá cũng như luật chơi đánh cược. Hãy nghiên cứu thật kỹ để đưa ra những quyết định chính xác nhất nhé!
 3. Đánh cược bóng đá để giành chiến thắng là việc không hề cơ bản. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự cẩn thận, tinh tế và những kinh nghiệm thực tế của bạn. Để cá cược chiến thắng, bạn cần có được những thống kê và kỹ năng riêng cho mình. Bạn có thể truy cập bet88 để tham gia cá độ bóng đá Đặc biệt là trong việc soi kèo, đọc kèo và đánh cược. Vậy làm thế nào để cá độ hiệu quả, an toàn nhất? Hãy cùng tìm hiểu 4 Bí quyết cá cược bóng đá dưới đây. Những Bí quyết cá độ bóng đá nào đang được nhiều người áp dụng? Tóm tắt nội dung Bí mật cá cược bóng đá #1 – Tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ Bí mật #2 – Chỉ cá cược 2-3 trận đấu/ngày (mà mình đã nghiên cứu kỹ!) Bí mật thắng đặt cược #3 – Càng ít lựa chọn càng tốt! Cách thức đặt cược #4 – Đừng hùa theo đám đông Cách thức cá cược bóng đá #1 – Tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ Để cá cược bóng đá hiệu quả, thuận lợi và có được những chiến thắng, bạn cần nắm rõ mọi thông tin về trận đấu, tình hình hai đội cũng như phong độ gần đây của cả hai. Hãy tìm hiểu cặn kẽ tình hình chấn thương, phong độ hàng công, hàng thủ của cả chủ và khách. Đặc biệt, bạn cần nắm rõ thành tích đối đầu của cả hai đội. Bởi có những đội bóng rất mạnh, nhưng lại thường “xảy chân” trước cùng một đội bóng yếu hơn mình. Biết càng nhiều thông tin sẽ càng giúp bạn đưa ra quyết định logic và chính xác nhất. Thậm chí, bạn cần tìm hiểu tình hình đội bóng và tình hình nội bộ của họ. Giả dụ đội bóng bạn lựa chọn đang có biểu hiện của lục đục nội bộ, hãy suy xét thật kỹ lưỡng. Những đội bóng lục đục thường có phong độ không ổn định, thậm chí là sa sút. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể đối chiếu tại các trang báo thể thao, các trang Quan điểm kèo hay những diễn đàn đặt cược. Hiểu rõ tình hình hai đội là Cách thức chiến thắng cá cược bóng đá được rất người chơi lâu năm áp dụng và thành công. Bí quyết #2 – Chỉ cá độ 2-3 trận đấu/ngày (mà mình đã nghiên cứu kỹ!) Để hiểu về một trận đấu và đặt kèo hợp lý là việc không hề đơn giản. Bạn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu, phân tích và đưa ra đánh giá. Vậy nên thay vì cá độ vào nhiều trận đấu mà bạn không kiên định, hãy tập trung nghiên cứu thật kỹ 2 – 3 trận. Từ đó có sự phân bố và cá cược khoa học. Đây là Bí quyết chiến thắng cá độ bóng đá được nhiều người chia sẻ. Ngoài ra, theo Cách thức đặt cược bóng đá của những lão làng, bạn có thể tăng số lượng cá độ lên 3 – 4 trận vào hai ngày cuối tuần. Lúc này, bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu, đánh giá hơn. Đồng thời, cuối tuần cũng là thời điểm có xác suất chiến thắng cao hơn. Hãy chỉ đánh cược khi bạn đã hiểu rõ về trận đấu đó nhé. Đừng ham đặt nhiều để nhận nhiều thua cuộc. Bí kíp chiến thắng cá cược bóng đá 101: Chỉ nên đặt cược những trận bạn thật sự hiểu! >> Xem thêm: link 188bet Bí quyết chiến thắng cá cược #3 – Càng ít lựa chọn càng tốt! Đây là Bí quyết đặt cược bóng đá không mới nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Khi đánh cược bóng đá, bạn không nên chia tiền ra quá nhiều tỷ lệ kèo, nhiều trận đấu. Thay vào đó, hãy đánh cược vào ít lựa chọn hơn. Hãy tự tin lựa chọn những tỷ lệ kèo bạn đã hiểu rõ. Điều này sẽ giúp nâng cao tỷ lệ chiến thắng của bạn. Đặt ít chiến thắng ít còn hơn là đặt nhiều nhưng lại không chiến thắng. Đồng thời, khi đặt kèo, hãy đặt niềm tin vào một đội, lựa chọn một đội. Địa chỉ đặt cược thường đưa ra những tỷ lệ kèo rất hấp dẫn. Tuy nhiên, Giả sử quá hâm mộ đặt nhiều, khả năng thua của bạn sẽ tăng cao hơn. Đừng cho rằng đặt nhiều kèo là sẽ thắng. Đây là quy luật không đúng với cá cược. Chính vì vậy, hãy nhớ thật kỹ, hãy chỉ đặt kèo khi bạn đã hiểu và nghiên cứu nó thật kỹ lưỡng. Bí quyết đặt cược #4 – Đừng hùa theo đám đông Theo Bí mật đặt cược bóng đá được Diachibet tổng hợp, đánh cược theo đám đông là điều bạn cần tránh khi soi kèo. Trong bóng đá, không điều gì có thể nói trước. Chỉ vài phút bù giờ cuối cùng cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Do đó, bạn cần có những Kết luận, tính toán của riêng mình. Đừng nên bị đám đông làm lung lay suy nghĩ của chính mình. Có nhiều trận đấu, báo chí, truyền thông tung hô đội mạnh hơn sẽ thắng. Nhiều người đã tin tưởng những lời nghiên cứu và cá cược cho bên mạnh hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, đội yếu hơn lại làm nên bất ngờ. Hãy tính toán thật kỹ trận đấu trước khi đặt cược bóng đá! Theo Cách thức thắng đặt cược bóng đá của những người chơi đặt cược lâu năm, hùa theo đám đông sẽ rất dễ thua. Đặc biệt là trong những trận đấu lớn được truyền thông quan tâm. Trường hợp có quá nhiều người cá cược có thể dễ đến việc nhà cái thay đổi, lật kèo. Thậm chí là dàn xếp, bán độ. Bạn cần cảnh giác trước những trận đấu quá dễ đoán. Hãy đi ngược lại với đám đông, không nghe theo đám đông. Cá độ của ngược lại có thể bạn sẽ thua, nhưng thua thì ít, mà Giả sử thắng thì sẽ nhiều. Giả sử vẫn cảm thấy chưa đủ tin tưởng, bạn có thể bỏ, không tham dự trận đó để bảo toàn số vốn của mình Hãy áp dụng 4 cách thức cá độ bóng đá trên đây, bạn sẽ thấy được những hiệu quả mà nó đem lại đó nhé.
 4. Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Phú Yên cho những ai chưa biết (P2) Bạn có phải là 1 phượt thủ? Hay 1 là tín đồ mê check in? Bạn thích rong chơi ở mọi địa điểm nổi danh trên dải đất hình chữ S Việt Nam? Nếu như các điều đó là đúng thì chắc chắn bạn sẽ chẳng thể ngồi im mà ngay tức khắc xách balo khởi hành đi du lịch Phú Yên sau khi đọc xong bài viết này. Đến du hý Phú yên thì ở đâu ? Nếu như Anh chị đến du lịch Phú Yên dịp Tết hoặc vào những ngày lễ lớn thì Anh chị em nên liên hệ đặt phòng trước tại các khách sạn, nhà nghỉ ở đây. Giá thuê phòng rơi vào khoảng 300 tới 400 nghìn đồng và có tính thêm giờ 50k/giờ/. Khách sạn Thanh Long ở 314 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên là nhà nghỉ nằm ở trung tâm phố được nhiều người ưu tiên lựa chọn khi tới du hý tại mảnh đất thơ mộng, huyền bí này. Bạn muốn đến địa điểm khác, bạn có truy cập vào sealife group để trải nghiệm Những địa điểm du lịch Phú Yên không thể không check in Bãi Xép Đi du lịch Phú Yên mà không đến Bãi Xép thì thật là tiếc nuối, địa danh này là tâm điểm của sự chú ý và là điểm đến chẳng thể bỏ qua lúc đến Phú Yên du lịch. Nằm cách tp Tuy Hòa 14km về phía Bắc, tuy chỉ dài khoảng 500 m nhưng vẻ đẹp của nó thật nên thơ, những bãi đá nhấp nhô, gập ghềnh bao bọc hai đầu bãi biển khiến cho say đắm lòng người lúc đặt chân đến đây. Bãi Xép – Địa điểm check in chẳng thể bỏ qua khi du lịch Phú Yên Quy Nhơn >> Xem thêm: nhà cái bet88 Bãi Môn Bãi Môn là điểm ngắm rạng đông và hoàng hôn tuyệt vời, dành cho những người nào ham mê sự lãng mạn. Nằm cách Tuy Hòa 35km về phía Đông Nam, điểm check in này mang vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ, làm bất kỳ ai đặt chân tới đây phải trầm trồ khen ngợi về một bức tranh hài hòa giữa biển khơi và những dải núi bao vòng vo. Bãi Môn – Vẻ đẹp hoang vu mà nhiều người muốn đến Bãi Tuy Hòa Nằm ngay thị thành Tuy Hòa, đây là một bãi biển vừa dài vừa rộng lại sở hữu một nét đẹp tinh khôi hiếm có. Giả dụ Các bạn đến du hý Quy Nhơn mà không ghé qua bãi Tuy Hòa mang những con sóng trắng xóa dập dìu thì thật là có lỗi với chính mình. Bãi Tuy Hòa – Nét đẹp tinh khôi của tỉnh thành biển Bãi Ôm, Bãi Rạng ví như Cả nhà ưa chuộng 1 bãi biển hoang vu, không bị các dịch vụ du hý làm phiền, muốn thả hồn vào cảnh biển hữu tình thì không nên bỏ qua điểm đến là Bãi ôm, Bãi Rạng này. Được ví như cánh tay của đất trời ấp ôm bãi biển rộng to vào lòng theo hình vòng cung, phù hợp cho các ai muốn trải nghiệm, ưa mạo hiểm và thích cảm giác mạnh. Bãi Ôm- Cánh tay của mẹ đất trời ấp ủ trọn biển cả Bãi Gốc Được ví như hòn ngọc của chưa từng mài qua “dao kéo”, mài giũa. Bãi Gốc có vẻ đẹp hoang vu, mộc mạc, yên bình mang những bãi cát trắng tinh khôi trải dài bất tận. Mọi cảm giác mệt mỏi, sức ép, xô bồ của cuộc sống hiện đại đều bị lu mờ bởi địa danh nức tiếng tại Phú Yên này. Bãi Gốc – Mọi sự muộn phiền tan trôi bởi vẻ đẹp tinh khôi Ngoài những điểm check in không thể bỏ qua khi tới du lịch Phú Yên đề cập trên, Anh chị còn sở hữu thể khám phá, trải nghiệm các địa danh nổi tiếng không kém như Gành Đá Dĩa, Đập Tam Giang, Vũng Rô, Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài, Tháp Nhạn, Hòn Nưa…Để có nhiều kinh phí du lịch bạn có thể tham gia 188bet link Diachibet Phú Yên là 1 trong các nơi có những điểm du lịch hấp dẫn. Chính nhờ sự hoang sơ nơi đây mà tạo cho Phú Yên mang sự khác biệt với những vùng khác. Bên cạnh đó, những con người chất phác, hiếu khách nơi đây cũng làm cho những phút giây trải nghiệm của bạn nơi đây sẽ thêm phần sâu lắng.