• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhacaim88bet

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhacaim88bet

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bạn đang cần 1 chuyến đi xa? Bạn lăn tăn không biết đi du hý ở đâu vào mùa này? Bạn không còn hứng thú với các điểm du hý phía Bắc? Vậy tại sao ko nghĩ đến việc đi du hý Quy Nhơn, Bình Định. Điểm đến hấp dẫn không thể từ khước. Hãy cùng sealife xách ba lô lên để trải nghiệm mảnh đất hoang sơ, xinh đẹp tới ngỡ ngàng ở hải phận Quy Nhơn kì bí và đừng quên trang bị cho mình các kinh nghiệm mà bất kỳ ai muốn đi đều phải biết sau đây: Du lịch Quy Nhơn mùa nào đẹp nhất? Thời gian hoàn hảo để đi du hý Quy Nhơn hấp dẫn nhất là tháng 3, tháng 9 tuy nhiên chuyện đi du lịch ở đây vào mùa nào cuốn hút nhất không quan trọng lắm bởi dù bạn đi vào thời khắc nào thì Quy Nhơn vẫn đẹp và Anh chị em hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng, khám phá được những di tích, di sản 1 cách thuận lợi. Du hý Quy Nhơn – Hãy tới ít nhất một lần >> Xem thêm: w88vn Diachibet Đến Quy Nhơn bằng cách nào? Nhiều người băn khoăn về phương tiện đi lại để tới Quy Nhơn. Thực tế dù bạn có đi du lịch quy nhơn tự túc 3 ngày 2 đêm hay lâu hơn thì Anh chị em đều có thể tới đây bằng 2 cách sau: Đến Quy Nhơn sử dụng máy bay: với đông đảo hãng bay khai thác chặng bay trong khoảng sân bay Nội Bài Hà Nội hay sân bay Tân Sơn Nhất tp HCM như Vietnam Airlines, Vietjet Air, jetstar…có chặng bay đến sân bay Phù Cát, chỉ cách Quy Nhơn tầm 30 km với giá vé giao động trong khoảng 470.000 tới hai triệu đồng cho 60 phút đi lại. Sau khi xuống trường bay Phù Cát, Các bạn có thể đi xe trung chuyển của cảng hàng ko này có giá 50.000/ người hoặc gọi taxi mất khoảng 400.000 đồng. Du hý Quy Nhơn tự túc bằng xe khách sẽ giúp tiết kiệm giá tiền đáng kể. Một số hãng xe chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội – Quy Nhơn, tp HCM– Quy Nhơn, Bình Định như Phương Trang, Mai Linh, Hoàng Long với giá vé vài trăm nghìn/ lượt Ở đâu khi tới Quy Nhơn, Bình Định? Theo nhiều kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn, Anh chị em nên lựa chọn những nhà nghỉ, khách sạn 2 sao trong đô thị giá thấp tầm 200.000 tới 500.000 đồng /phòng đôi. Giả dụ Cả nhà muốn ở sát biển thì nên chọn những nhà nghỉ khách sạn ở cuối các con phố Nguyễn Huệ với giá phòng đôi giao động từ 800.000 đến một triệu đồng. Chưa ăn các món này chưa phải tới Quy Nhơn Tới Quy Nhơn thì ăn món gì là câu hỏi của hầu hết người lúc có ý định đi du lịch tại đây. Ví như bạn tới Quy Nhơn mà chưa thưởng thức các món ăn lừng danh của miền đất võ Bình Định này thì chưa được gọi là đến du lịch Quy Nhơn. Món cá Ninja om Canh rong biển thịt bò Bánh xèo tôm nhẩy dân dã Đặc sản bánh hỏi cháo lòng Gà nướng lu xôi cháy Cá mương cuốn rau rừng Cua Huỳnh Đế ( chỉ có vào trong khoảng tháng 12 tới tháng 3 âm lịch hàng năm) Bún chả cá Nem chợ Huyện Tới để thưởng thức những món ăn hấp dẫn >> Tham khảo: link w88top Diachibet
 2. Đánh cược bóng đá để giành thắng là việc không hề cơ bản. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự cẩn thận, tinh tế và những thống kê thực tế của bạn. Để đánh cược chiến thắng, bạn cần có được những khảo sát và kỹ năng riêng cho mình. Đặc biệt là trong việc soi kèo, đọc kèo và cá độ. Vậy làm thế nào để cá độ hiệu quả, an toàn nhất? Hãy cùng bet188 tìm hiểu 9 Bí quyết cá cược bóng đá dưới đây. Những Bí quyết cá cược bóng đá nào đang được nhiều người áp dụng? Tóm tắt nội dung Bí quyết đặt cược bóng đá #1 – Tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ Cách thức #2 – Chỉ đặt cược 2-3 trận đấu/ngày (mà mình đã phân tích kỹ!) Bí mật chiến thắng đánh cược #3 – Càng ít lựa chọn càng tốt! Cách thức cá độ #4 – Đừng hùa theo đám đông Cách thức cá độ #5 – Làm ơn, đừng cá cược bằng “con tim” Bí mật #6 – Hãy khảo sát giá kèo tại nhiều địa chỉ đặt cược trước khi cá cược Bí mật #7 – Không nên đánh dồn vào một trận duy nhất! Bí quyết #8 – Không nên cá độ những trận chấp quá sâu Bí kíp đặt cược bóng đá #9 – Ghi chép lại lịch sử đặt cược của bạn… Quan điểm Bí quyết đặt cược bóng đá #1 – Tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ Để cá cược bóng đá hiệu quả, thuận lợi và có được những chiến thắng, bạn cần nắm rõ mọi thông tin về trận đấu, tình hình hai đội cũng như phong độ gần đây của cả hai. Hãy tìm hiểu cặn kẽ tình hình chấn thương, phong độ hàng công, hàng thủ của cả chủ và khách. Đặc biệt, bạn cần nắm rõ thành tích đối đầu của cả hai đội. Bởi có những đội bóng rất mạnh, nhưng lại thường “xảy chân” trước cùng một đội bóng yếu hơn mình. Biết càng đa dạng thông tin sẽ càng giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý và chính xác nhất. Thậm chí, bạn cần tìm hiểu tình hình đội bóng và tình hình nội bộ của họ. Nếu đội bóng bạn lựa chọn đang có biểu hiện của lục đục nội bộ, hãy suy xét thật kỹ lưỡng. Những đội bóng lục đục thường có phong độ không đảm bảo, thậm chí là sa sút. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể xem xét tại các trang báo thể thao, các trang Nhận định kèo hay những diễn đàn đánh cược. Hiểu rõ tình hình hai đội là Bí mật thắng đánh cược bóng đá được rất người chơi lâu năm áp dụng và thành công. Bí quyết #2 – Chỉ đánh cược 2-3 trận đấu/ngày (mà mình đã nghiên cứu kỹ!) Để hiểu về một trận đấu và đặt kèo hợp lý là việc không hề đơn giản. Bạn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu, phân tích và đưa ra đánh giá. Vì thế, thay vì cá cược vào nhiều trận đấu mà bạn không kiên định, hãy tập trung phân tích thật kỹ 2 – 3 trận. Từ đó có sự phân bố và đánh cược logic. Đây là Cách thức chiến thắng đánh cược bóng đá được nhiều người chia sẻ. Ngoài ra, theo Bí mật đặt cược bóng đá của những lão làng, bạn có thể tăng số lượng đánh cược lên 3 – 4 trận vào hai ngày cuối tuần. Lúc này, bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để tính toán, đánh giá hơn. Đồng thời, cuối tuần cũng là thời điểm có xác suất chiến thắng cao hơn. Hãy chỉ đặt cược khi bạn đã hiểu rõ về trận đấu đó nhé. Đừng ham đặt nhiều để nhận nhiều thua trận. Bí kíp chiến thắng cá độ bóng đá 101: Chỉ nên cá cược những trận bạn thật sự hiểu! Bí quyết thắng đặt cược #3 – Càng ít lựa chọn càng tốt! Đây là Cách thức đánh cược bóng đá không mới nhưng lại bị nhiều người bỏ qua. Khi đánh cược bóng đá, bạn không nên chia tiền ra quá nhiều tỷ lệ kèo, nhiều trận đấu. Thay vào đó, hãy đánh cược vào ít lựa chọn hơn. Hãy tự tin lựa chọn những tỷ lệ kèo bạn đã hiểu rõ. Điều này sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thắng của bạn. Đặt ít chiến thắng ít còn hơn là đặt nhiều nhưng lại không thắng. Đồng thời, khi đặt kèo, hãy đặt niềm tin vào một đội, lựa chọn một đội. Địa chỉ cá cược thường đưa ra những tỷ lệ kèo rất hấp dẫn. Tuy nhiên, Trường hợp quá hâm mộ đặt nhiều, khả năng thua của bạn sẽ tăng cao hơn. Đừng cho rằng đặt nhiều kèo là sẽ thắng. Đây là quy luật không đúng với đặt cược. Chính vì vậy, hãy nhớ thật kỹ, hãy chỉ đặt kèo khi bạn đã hiểu và nghiên cứu nó thật kỹ lưỡng. Bí mật cá độ #4 – Đừng hùa theo đám đông Theo Bí mật đặt cược bóng đá được Diachibet tổng hợp, cá độ theo đám đông là điều bạn cần tránh khi soi kèo. Trong bóng đá, không điều gì có thể nói trước. Chỉ vài phút bù giờ cuối cùng cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu. Do đó, bạn cần có những Kết luận, phân tích của riêng mình. Đừng nên bị đám đông làm lung lay suy nghĩ của chính mình. Có nhiều trận đấu, báo chí, truyền thông tung hô đội mạnh hơn sẽ thắng. Nhiều người đã tin tưởng những lời nghiên cứu và đánh cược cho bên mạnh hơn. Tuy nhiên, cuối cùng, đội yếu hơn lại làm nên bất ngờ. Hãy nghiên cứu thật kỹ trận đấu trước khi đặt cược bóng đá! >> Tham khảo: link w88top Diachibet Theo Bí quyết thắng đánh cược bóng đá của những người chơi đặt cược lâu năm, hùa theo đám đông sẽ rất dễ thua. Đặc biệt là trong những trận đấu lớn được truyền thông quan tâm. Giả dụ có quá nhiều người cá cược có thể dễ đến việc địa chỉ đánh cược thay đổi, lật kèo. Thậm chí là dàn xếp, bán độ. Bạn cần cảnh giác trước những trận đấu quá dễ đoán. Hãy đi ngược lại với đám đông, không nghe theo đám đông. Cá cược của ngược lại có thể bạn sẽ thua, nhưng thua thì ít, mà Giả dụ thắng thì sẽ nhiều. Trường hợp vẫn cảm thấy chưa đủ tin tưởng, bạn có thể bỏ, không tham dự trận đó để bảo toàn số vốn của mình. Bí mật cá độ #5 – Làm ơn, đừng đặt cược bằng “con tim” Chọn con tim hay là nghe lý trí? Tất nhiên, trong đặt cược bóng đá, lý trí vẫn luôn là yếu tố đáng tin cậy. Đôi khi, bạn phân tích kèo và nhận thấy rằng đội bóng đam mê của mình hoàn toàn không có cơ hội ở trận đấu này, nhưng con tim thì vẫn mong muốn đội bóng của mình chiến thắng. Trong những Giả sử như vậy, hãy nghe lý trí, hãy cá độ theo những gì bạn đã nghiên cứu và Nhận định. Đừng quá cảm tính để nhận những thua trận. Bạn vẫn có thể cá cược cho đối thủ và cổ vũ cho đội bóng mình say mê. Các bí kíp đặt cược bóng đá đã cho thấy, đánh cược vào đội bóng mình yêu thích là một sai lầm vô cùng to lớn. Hàng tuần, địa chỉ cá cược thường thu một lượng lớn tiền từ fan yêu thích trung thành. Vậy nên hãy tỉnh táo để có được lựa chọn phù hợp nhất nhé. Bí mật cá cược bóng đá tốt nhất: Hãy lắng nghe theo lý trí khi đặt kèo bóng! Cách thức #6 – Hãy khảo sát giá kèo tại nhiều địa chỉ đặt cược trước khi cá cược Đặt cược chính làm một loại hình đầu tư có tính rủi ro cao. Bạn cần tìm hiểu kỹ mức giá trên thị trường để đưa ra Nhận định phù hợp nhất. Hiện nay có nhiều nhà cái, mỗi địa chỉ cá độ lại có một tỷ lệ kèo khác nhau cho những trận đấu giống nhau. Bạn cần tìm hiểu tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Đáng lưu ý, tất cả các địa chỉ đặt cược đều có đội ngũ chuyên gia giàu thống kê. Vậy tại sao tỷ lệ kèo lại có sự khác nhau? Bạn cần tìm hiểu nhiều nhà cái, đưa ra quan điểm dựa trên những thông tin mình đã nghiên cứu, tìm hiểu. Hãy tạo nhiều tài khoản ở nhiều địa chỉ đánh cược khác nhau và lựa chọn cho mình nhà cái uy tín, có lợi nhất. Một khi bạn đã tích lũy đủ thống kê chọn kèo bóng đá hiệu quả, điều này sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận khi giành chiến thắng. Hơn nữa, đối chiếu nhiều địa chỉ đánh cược sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được các thông tin khuyến mãi khi cần thiết. Cách thức #7 – Không nên đánh dồn vào một trận duy nhất! Một Bí mật đặt cược bóng đá được nhiều người chia sẻ, bạn không nên đánh dồn vào một trận. Đặc biệt là với những người mới tham dự cá cược. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Khi vào trận, cơ hội thắng của cả hai đội là 50 – 50. Vì thế, bạn nên phân bổ số vốn của mình vào 2 – 3 trận khác nhau thì vì chỉ tập trung vào một trận. Nếu chỉ cược một trận duy nhất, bạn sẽ có nguy cơ mất tất cả Giả sử thua cuộc đó nhé. Không nên tập trung vào duy nhất một trận mà nên phân bổ vốn đồng đều Cách thức #8 – Không nên cá độ những trận chấp quá sâu Theo Bí mật đánh cược bóng đá được chia sẻ bởi những người chơi kỳ cực, bạn không nên đánh cược những trận đấu chấp quá sâu. Bởi đây là những trận đấu rất khó để bắt kèo và rất khó để giành chiến thắng. Cửa thắng ở những trận chấp sâu là rất nhỏ. Sẽ rất khó dự đoán tỉ số của những trận đấu như vậy. Chắc chắn, địa chỉ cá cược đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra tỷ lệ kèo. Chính vì vậy, Trường hợp gặp những trận chấp quá sâu, bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Đặc biệt là với những người mới. Giả sử có thể, hãy bỏ trận đấu đó, lựa chọn những trận đấu khác dễ đoán hơn, an toàn hơn. Bí kíp đặt cược bóng đá #9 – Ghi chép lại lịch sử đánh cược của bạn… Diachibet biết mà, nghe lạ tai lắm phải không? Để Địa chỉ Bet giải thích cho bạn nhé… Ghi chép lại lịch sử cá cược? Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc này chưa? Đây là việc làm tưởng không có ích. Tuy nhiên, sau một thời gian, bạn sẽ thấy hiệu quả mà nó đem lại đó nhé. Đây là Bí mật chiến thắng cá độ bóng đá được nhiều người áp dụng và thành công. Sau một thời gian khi nhìn lại, bạn sẽ thấy Cách phân tích kèo, cá cược của mình sai ở đâu. Đồng thời, bạn sẽ thống kế được số tiền mình đã bỏ ra. Từ đó có được sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời. Hãy lập một bảng biểu cơ bản khảo sát số tiền bạn đã cược, kết quả đạt được, kèo bạn chọn cũng như tỷ lệ kèo… Sau khoảng 10 – 14 ngày, bạn có thể tổng kết, kinh nghiệm và rút ra Nhận định cho mình. Hãy tìm ra điểm mạnh, loại kèo bạn thấy bạn tự tin nhất và tập trung khai thác loại kèo đó. Về lâu dài, bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ ràng của việc ghi chép đó, đảm bảo luôn! Kết luận Đặt cược bóng đá chưa bao giờ là việc đơn giản. Nhưng Giả sử biết tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu, học hỏi và rút ra được những Bí quyết, bạn sẽ thấy việc đặt kèo không khó như bạn vẫn tưởng. Hãy áp dụng 9 Cách thức cá cược bóng đá trên đây, bạn sẽ thấy được những hiệu quả mà nó đem lại đó nhé.
 3. Bạn đang cần một chuyến đi để xả stress sau những bề bộn, áp lực về của cuộc sống hiện tại? Bạn đang sống ở khu vực phía Nam? Bạn là người ưa chuộng khám phá, thích trải nghiệm nếp sống văn hóa đặc biệt của miền Tây sông nước thì du hý Cần Thơ đích thực là 1 điểm tới lý tưởng. Đừng quên bỏ túi 5 điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Cần Thơ sau đây để chuyến đi của bạn trở nên thú vị và ý nghĩa hơn. >> Xem thêm : w88vn Diachibet Bến Ninh Kiều nếu như tượng trưng của Hà Nội sở hữu hồ Gươm, Sài Gòn có nhà thờ Đức Bà, Huế với lăng tẩm Huế thì Cần Thơ sở hữu bến Ninh Kiều. Nằm giữa ngã 3 sông Hậu và sông Cần Thơ, bến Ninh Kiểu từ xưa đến nay đã trở thành điểm giao thương văn hóa tấp nập, nhộn nhịp. Điểm danh các địa điểm vui chơi ở Cần Thơ về đêm chẳng thể không nói tới Bến Ninh Kiều. Nhờ được đầu tư du lịch mà điểm đến này trở nên địa điểm du lịch Cần Thơ không thể bỏ qua. Chợ nổi cái Răng Đi du lịch Cần Thơ 2019 mà không đến Chợ nổi cái Răng thì chưa được coi là tới Cần Thơ. Chợ nổi cái Răng là nét đẹp đặc sắc, đặc thù văn hóa của miền Tây sông nước, là 1 phiên chợ đặc biệt, là hình ảnh xuất hiện trước hết trong tâm khảm của mỗi người dân địa phương và khách du lịch từng tới nơi này. Chợ nổi cái Răng là 1 trong các chợ nổi khổng lồ nhất đồng bằng sông Cửu Long. Theo kinh nghiệm du lịch Cần Thơ, để với thể với các kỷ niệm đẹp nhất trong chuyến hành trình khám phá của mình tại điểm tới này, Anh chị nên thức dậy trong khoảng rất sớm. Bởi mọi hoạt động kinh doanh, bỏ mối các loại nông phẩm, trái cây các vùng miền sông nước của đồng bằng sông Cửa Long đều bắt đầu từ tinh sương sáng. Làng du lịch miệt vườn Mỹ Khánh Theo Sealife thì thật thiếu xót khi đến Cần Thơ mà không ghé qua địa danh nổi tiếng này. Làng du hý miệt vườn Mỹ Khánh được nếu như đông bằng sông Cửu Long thu nhỏ, là điểm du hý sinh thái, nhà vườn lừng danh chỉ sở hữu ở Cần Thơ. Bạn với thể thỏa sức thưởng tức thập cẩm những loại trái cây trong miệt vườn, những món ăn đặc sản miền sông nước và trải nghiệm những làng nghề truyền thống và đừng quên các câu hát dân ca Nam bộ lúc trở về. Nhà cổ Bình Thủy Nhà cổ Bình Thủy là 1 trong 5 điểm đến chẳng thể bỏ qua lúc du hý Cần Thơ và những thức giấc lân cận. Được vun đắp từ năm 1870, đây là 1 ngôi nhà thờ gỗ năm gian của dòng tộc Dương. Nếu như Các bạn đến đây, cứng cáp đều với một cảm nhận chung về nét đặc thù của nhà cổ này rất dị biệt so với những nhà thờ cổ tại những địa danh khác. Chính vì vậy, nhà cổ Bình Thủy vừa được bề ngoài theo cá tính, dấu ấn kiến trúc thời Pháp thuộc, vừa có các vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam. Chợ đêm Tây Đô Cách trung tâm xã Cần Thơ khoảng 1km về phía Tây, chợ Đêm Tây Đô cũng là một trong các địa điểm vui chơi ở Cần Thơ về đêm, là điểm đến chẳng thể bỏ qua khi du lịch ở 1 tỉnh miền Tây sông nước. đến chợ đêm Tây Đô, du khách có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống về đêm của người dân Cần Thơ, được khám phá các nhà sản xuất ăn uống, ẩm thực, tiêu khiển náo nhiệt vùng sông nước. Chợ đêm Tây Đô còn là 1 trong những trung tâm kinh doanh to, là chợ đấu mối kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau. Nếu muốn sắm quà kỉ niệm cho người nhà thì cả nhà với thể tìm ngay tại điểm tới này. >> Tham khảo thêm tại: link vào w88top Kết luận với 5 điểm đến chẳng thể bỏ qua lúc đi du lịch Cần Thơ này, Cả nhà chỉ cần chọn tour du hý Cần Thơ hai ngày 1 đêm là tha hồ. Theo kinh nghiệm du lịch Cần Thơ thì thời kì hoàn hảo để tới đây là vào mùa hè, trong khoảng tháng 5 đến tháng 8. Kế bên việc khám phá các địa danh nổi tiếng tại Cần Thơ, Anh chị đừng quên thưởng thức những món ngon đặc sản ở đây như nem nướng cái Răng, bánh tầm bì, bánh hỏi Phong Điền, bánh xèo, ba khía mười Kiều…