• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lamdep68

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lamdep68

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 03/01/1997

Contact Methods

 • Website URL
  https://niengrangdep.net/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Sâu răng là căn bệnh mà hầu hết mỗi con người chúng ta đều mắc phải bất kể là người già hay trẻ nhỏ. Cơn đau sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta ăn hoặc uống thứ gì đó cực lạnh, nóng hoặc chua. Mặc dù, các bạn có thể tìm đến các loại thuốc để giảm đau răng nhưng những biện pháp tự nhiên vẫn là sự ưu tiên trên hết. Một trong số các biện pháp mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay “Tìm hiểu cách chữa sâu răng bằng lá ổi”. Mời bạn đọc theo dõi! Khi bị sâu răng sẽ gây ra những cơn đau nhức, ê buốt bạn khó lòng kiếm soát được. Lúc này tốt nhất là đến gặp nha sĩ điều trị vừa nhanh khỏi, vừa ngăn cho sâu răng tiến triển lây lan rộng hơn. (Xem thêm: https://www.minds.com/niengrangthammy/) I. Mẹo chữa đau răng sâu bằng lá ỔI Trong lá ổi chứa nhiều hợp chất Astringents, đây là chất kháng viêm, kháng khuẩn tốt giúp nướu săn chắc và giảm cơn đau nhức răng cực kỳ hiệu quả đã được nghiên cứu và chứng minh. Khi bị đau răng sâu mà chưa sắp xếp được thời gian đến gặp nha sĩ bạn có thể thử một trong ba cách chữa đau răng sâu bằng lá ổi sau đây, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! – Cách 1: Sử dụng lá ổi non Thực hiện: Rửa sạch 3 búp lá ổi non, để cho ráo nước rồi đem giã nát hoặc trực tiếp nhai và đắp lên chỗ đang bị đau nhức răng. Thực hiện nhiều lần trong vài ngày thì cơn đau nhức răng sẽ giảm đi đáng kể. – Cách 2: Dùng hỗn hợp lá ổi và muối Thực hiện: Lá ổi rửa sạch bỏ vào cối giã nát cùng với một chút muối và nước ấm; sau đó lọc lấy nước. Dùng tăm bông thấm hỗn hợp nước ổi vào chỗ răng sâu. Cách chữa sâu răng bằng lá ổi này cực đơn giản và rất hiệu quả mà bạn nên thử ngay hôm nay. – Cách 3: Dùng nước lá ổi Thực hiện: Nấu 100 gram lá ổi non trong 1 lít nước đung sôi cho đến khi cạn còn lại 2/3 là được. Dùng nước này súc miệng ngày 2-3 lần sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ có tác dụng làm giảm đau răng và ức chế sự phát triển của vi khuẩn sâu răng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng rễ cây ổi cũng cho hiệu quả tương tự: Thực hiện: Rễ cây ổi đem đi rửa sạch, sắc với nước giấm chua và ngậm nhiều lần trong ngày sẽ cho hiệu quả chữa sâu răng, giảm đau khá tốt. Cách này cũng dễ thực hiện nhưng nhiều người không chịu được mùi giấm chua thì chỉ nên dùng 3 cách đầu tiên thôi nhé! (Xem thêm: https://angel.co/nieng-rang-tham-my) II. Áp dụng ngay cách trị sâu răng tận gốc Chữa sâu răng bằng lá ổi rất đơn giản, dễ thực hiện và có hiệu quả dễ nhận thấy nếu bạn kiên trì sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, tác dụng chính của các cách này là giảm đau do sâu răng tạm thời mà không loại bỏ ổ vi khuẩn sâu răng triệt để, nhất là trường hợp sâu răng nặng sẽ không thấy hiệu quả. Cần đến nha khoa để nha sĩ áp dụng ngay cách trị sâu răng tận gốc bằng các thiết bị chuyên dụng sẽ giúp bạn bảo tồn răng thật tốt nhất. Nếu răng hư hỏng nặng có thể tái tạo lại bằng mão răng sứ có màu giống răng thật và nó cũng có tác dụng chống lại sâu răng, bảo vệ cấu trúc răng còn lại bên trong rất tốt. Với những cơn đau nhức nhẹ nhưng quấy rầy bạn nhiều lần trong ngày sẽ khiến bạn không tập trung vào công việc được thì sau vài lần đến nha khoa cơn đau sẽ được kiểm soát nhanh chóng, đa số trường hợp chữa sâu răng sớm chỉ cần một lần đến nha khoa điều trị trong 20-30 phút là sâu răng đã biến mất. Và để làm được điều đó nha sĩ sẽ khám và kiểm tra tình trạng răng miệng của bạn kết hợp với chụp film X-quang xem xét mức độ phá hủy răng và có cách điều trị tối ưu nhất, đơn giản nhất nên bạn không cần quá lo lắng! (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/558983492505660736) Cách tốt nhất để sâu răng không có cơ hội phát triển là bạn phải chăm sóc răng miệng thật tốt, nên cạo vôi răng, vệ sinh răng miệng định kỳ tại nha khoa ít nhất 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm và điều trị ngay sâu răng và các bệnh lý răng miệng. Hy vọng bài viết “Bạn đã thử chữa đau răng sâu bằng lá ổi chưa?” đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích về một phương pháp đơn giản để chữa sâu răng tại nhà. Nếu còn thắc mắc nào khác về sâu răng và các bệnh lý răng miệng hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài 1900 6900 để được bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé!
 2. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, điều đó đã được minh chứng rõ ràng qua nhiều nghiên cứu. Hút thuốc cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vấn đề về răng miệng. ( Xem thêm: https://www.openlearning.com/u/niengrangthammy/) I - Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh về răng miệng Tác hại của thuốc lá thì ai cũng biết, thế nhưng có bỏ được chất kích thích nguy hiểm này hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của mỗi người. Nếu vẫn chưa đủ quyết tâm để từ bỏ “thứ chất độc” này thì bạn hãy theo dõi những thông tin chúng tôi tổng hợp dưới đây: 1. Bệnh nha chu ( viêm quanh răng) Thuốc lá làm tăng mức độ nặng và lan rộng của bệnh vùng quanh răng. Những người hút thuốc có nguy cơ bị viêm lợi nhiều hơn bởi có nhiều mảng bám răng và cao răng ở cả trên và dưới lợi. Người trẻ hút thuốc nhiều có nguy cơ bị viêm lợi hoại tử loét. Đây là một loại bệnh nặng và nhanh chóng dẫn đến viêm quanh răng hoại tử loét, cuối cùng là mất răng. Những người có sức khỏe tốt mà hút thuốc kéo dài nhiều năm sẽ có nguy cơ bị viêm quanh răng mạn tính, bệnh tiến triển từ từ làm lung lay nhiều răng. 2. Ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ và giao tiếp Thuốc lá ám khói lên răng, làm đổi màu răng, đổi màu hàm giả và đổi màu các chất trám răng. Người mẹ hút thuốc trong lúc mang thai có nguy cơ sinh con bị dị tật môi và vòm miệng cao cấp 2 lần so với bình thường. (Xem thêm: https://www.colourlovers.com/lover/nhorangthammy) Hút thuốc lá quá nhiều sẽ làm các gai lưỡi phát triển quá mức, có màu xám và tạo nhiều nếp gấp giúp vi khuẩn dễ bám gây hôi miệng. Thuốc lá hút và thuốc lá nhai đều làm hôi miệng. Những người ngậm tẩu nhiều sẽ làm mòn răng ở chỗ cắn tẩu thuốc, làm cho hàm răng không đều. 3. Ảnh hưởng tới cấy ghép Implant Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Thuốc lá làm tăng gấp 3 lần nguy cơ đào thải răng cấy ghép. Hút thuốc ngăn cản sự lành thương của xương ghép vì làm giảm dòng máu tại chỗ bởi vì làm gia tăng kháng cự ngoại biên và kết tập tiểu cầu, làm sản sinh hóa chất như: Hydrogen Cyanide và Carbone Monoxide ngăn cản sự lành thương, Nicotine ngăn cản sản sinh tế bào. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy: Các bệnh nhân hút thuốc lá thì sau phẫu thuật hay bị đau nhiều hơn. Quá trình liền sẹo rõ ràng được cải thiện sau khi ngừng hút thuốc lá. Hút thuốc là chống chỉ định tương đối vì nguy cơ hở vết thương, nhiễm trùng và hoặc tiêu xương và giảm 10% khả năng tích hợp xương. Ở những người hút thuốc lâu năm thì độ rắn của xương sẽ bị giảm từ 2 đến 3 lần. 4. Ảnh hưởng tới quá trình lành vết thương sau phẫu thuật Thuốc lá là một chất gây co mạch ngoại vi làm giảm cung cấp máu đến vùng có vết thương, Cacbon Monoxit và các chất hóa học có trong khói thuốc ức chế các quá trình sinh học giúp làm lành vết thương. Hút thuốc làm giảm tốc độ lưu chuyển máu trong mao mạch ngoại vi, làm chậm hình thành cục máu đông sau khi nhổ răng, thuốc lá làm giảm chức năng của bạch cầu nên bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. 5. Các tổn thương niêm mạc miệng khác do thuốc lá Viêm miệng do Nicotin (Nicotinic Stomatitis) là một sự thay đổi ở niêm mạc vòm miệng cứng do hút thuốc quá nhiều, niêm mạc vòm miệng trở nên trắng với các u nhỏ gồ lên, trên đó có các chấm đỏ. Tổn thương này sẽ mất đi sau khi dừng thuốc lá, một số trường hợp hiếm trở thành ung thư biểu mô. (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/5408047284995932599) 6. Thay đổi vị giác và xúc giác Vị giác và xúc giác của người hút thuốc bị thay đổi bởi khói và các chất hóa học có trong thuốc lá. Mức ảnh hưởng càng tăng nếu dùng thuốc lá càng nhiều. Và người hút thuốc có xu hướng ăn mặn hơn người không hút thuốc. Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh về răng miệng, thế nên các bạn hãy tập bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Không chỉ vì thẩm mỹ của hàm răng mà còn vì sức khỏe của cơ thể, “nói không” với thuốc lá ngay hôm nay bạn nhé!
 3. Giải pháp khắc phục tình trạng mất răng hàm số 7 tối ưu nhất hiện nay là trồng răng Implant, với khả năng phục hình cả thân và chân răng, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu xương hàm. ( Xem thêm: https://lamdepvathammy.wordpress.com/2019/11/30/di-tim-cach-khac-phuc-triet-de-trieu-chung-kho-hong-kho-tho/) 1. Mất răng số 7 gây ảnh hưởng như thế nào? Chiếc răng hàm số 7 là một chiếc răng cối lớn nhất, quan trọng không kém gì răng hàm số 6. Đây chính là một trong những chiếc răng thực hiện chức năng ăn nhai chính của cung hàm. Mất răng số 7 đồng nghĩa với việc lực nhai của hàm bị yếu đi nhiều. Ngoài việc ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai của hàm răng, mất răng nếu để lâu ngày mà không trồng lại sẽ dẫn đến hiện tượng tiêu xương hàm, vùng xương hàm sẽ bị hõm xuống, chính bởi điều đó sẽ xuất hiện một khoảng trống trên cung hàm, đây là nguyên nhân dẫn đến sự xô lệch của răng, khiến cho các răng di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Bên cạnh đó ở vị trí mất răng thức ăn thường chui vào khoảng trống, rất khó vệ sinh, đó là nơi tích tụ của vi khuẩn và gây sâu răng cho những chiếc răng bên cạnh. Vì vậy, việc phục hình răng số 7 bị mất là một điều cần thiết vừa khôi phục được chức năng ăn nhai của răng hàm, vừa có thể lấy lại được tính thẩm mỹ cho hàm răng và bảo vệ, phòng ngừa các bệnh răng miệng khác. ( Xem thêm: https://chamhoi.vn/blog/post/nguyen-nhan-dau-rang-ham-tren-va-cach-dieu-tri-phu-hop-nhat-1575103502280) 2. Mất răng số 7 phục hình răng bằng phương pháp nào? Hiện nay có 2 phương pháp phục hình răng cố định được áp dụng trong trường hợp mất răng, thiếu răng là: làm cầu răng sứ và cấy ghép Implant răng. Tuy nhiên, đối với răng số 7 thì phương pháp làm cầu răng không thể áp dụng được. Bởi muốn trồng lại răng đã mất thì cần có đầy đủ 2 răng ở 2 bên cạnh răng số 7 để mài làm trụ bám. Tuy nhiên, răng số 7 là chiếc răng cuối cùng trong cung hàm (khi chưa xuất hiện răng khôn). Khi đó, nếu làm cầu răng sứ thì chỉ có một bên trụ răng để bám. Bởi vậy, các yêu cầu để làm cầu răng không đảm bảo nên không thể tiến hành. Ngay cả khi bạn có răng khôn thì cũng không nên dùng chiếc răng này để làm trụ bám cho cầu răng, bởi đó là chiếc răng có nguy cơ bệnh lý cao và sớm muộn gì cầu răng cũng bị hỏng. Phương pháp tối ưu nhất hiện nay nên áp dụng cho tình trạng mất răng số 7 là cấy ghép Implant răng. Cấy ghép răng Implant có thể khắc phục được tất cả các nhược điểm của cầu răng giả. (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/4445407667864514269) Kỹ thuật này không làm ảnh hưởng đến các răng kế bên cạnh và đây là giải pháp duy nhất có thể ngăn ngừa tình trạng tiêu xương, co rút nướu, do đó bảo vệ các răng xung quanh luôn khỏe mạnh cũng như bảo tồn cấu trúc xương hàm. Với những thông tin chia sẻ trên đây hi vọng giúp bạn chọn được phương pháp phù hợp với mình để phục hình răng số 7. Mọi thắc mắc liên quan đến cấy ghép răng hay chi phí cấy ghép Implant răng, xin vui lòng liên hệ đến Hotline: 1900.6900 để được giải đáp cụ thể và chi tiết nhất.
 4. Niềng răng là 1 trong những biện pháp giúp cải thiện thẩm mĩ răng cho những ai có hàm răng bị vổ, thô, móm, răng mọc lung tung lệch lạc lộn xộn :)). Các bác sĩ sẽ giúp bạn đưa những chiếc răng mọc lệch lạc trở về đúng vị trí, đều và đẹp. Sau quá trình niềng răng, bạn phải mang hàm duy trì để tránh hiện tượng răng trở về lối cũ (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/2282535787634471832) I - Quy trình niềng răng như thế nào? Một quy trình niềng răng có thể gồm 5 bước sau và có thể dài ngắn tùy vào tình trạng răng miệng của bạn. • Bước 1: Khám lâm sàng và chụp hình Bác sĩ chụp hình hàm răng rồi đưa dữ liệu vào máy để phân tích tình trạng lệch lạc của răng và hàm. Sau khi đã có những hình ảnh chuyên sâu, bác sĩ sẽ phân tích và giúp bạn lên kế hoạch niềng răng và hiểu rõ về kết quả sau khi kết thúc quá trình • Bước 2: Tư vấn thực hiện Bác sĩ sẽ tư vấn sâu hơn về phác đồ điều trị như: bạn nên dùng loại mắc cài nào, niềng răng trong bao lâu, giá cả hết bao nhiêu và nên chăm sóc răng ra sao… • Bước 3: Làm sạch răng Sau khi bạn đã đồng ý với phác đồ, bác sĩ sẽ cạo vôi răng để làm sạch răng cho bạn. Quá trình này không chỉ làm sạch tất cả các chất tồn đọng trong miệng để tránh các bệnh nha khoa mà còn để xử các tổn thương về răng miệng như sâu răng, vỡ răng…. • Bước 4: Lắp mắc cài Đây là bước các bác sĩ gắp loại mắc cài bạn đã chọn vào răng cho bạn. Bạn sẽ cần tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ sau mỗi 7 ngày, 2 tuần hay 1 tháng…Mỗi lần tái khám, bác sĩ sẽ chỉnh mắc cài cũng như chụp hình răng và hàm để the dõi hiệu quả của quá trình niềng răng. • Bước 5: Tháo mắc cài sau khi đã kết thúc phác đồ, bác sĩ sẽ giúp bạn tháo niềng răng và theo dõi sức khỏe răng miệng cho bạn. Bạn cũng cần chăm sóc răng miệng thật kỹ ở giai đoạn này. (Xem thêm: https://www.instagram.com/niengrangdep/) II - Các loại mắc cài khi niềng răng Việc chọn mắc cài ảnh hưởng tới thẩm mỹ của hàm răng và hiệu quả của quá trình niềng răng. Bạn hãy tham khảo để chọn loại thích hợp nhất. 1. Niềng răng kim loại Niềng răng kim loại là loại khung đầu tiên được dùng trong niềng răng. Niềng được làm từ vàng, bạc hay thép không gỉ cùng với dây cao su đàn hồi giúp giữ khung và định hình cấu trúc hàm. Tuy niềng răng kim loại rẻ nhất trong các loại nhưng ít thẩm mỹ nhất và cũng hơi khó chịu. Khung mắc cài kim loại rất mạnh nên thời gian đầu mới đeo có thể gây khó chịu ở phần má và nướu răng. 2. Niềng răng s Niềng răng sứ gồm hợp kim sứ và các loại vật liệu vô cơ khác. Tuy niềng răng sứ đã thẩm mỹ hơn nhưng lại tốn thời gian hơn niềng răng kim loại. 3. Niềng răng mắc cài tự khóa Niềng răng mắc cài tự khóa gồm các dây cung hiện đại cùng các nắp trượt tự động giữ dây cung vào khe mắc cài. Bạn không cần quá thường xuyên đến nha sỹ để điều chỉnh dây cung. Niềng răng tự khóa có cấu trúc phức tạp hơn nên khá dày và lộ nhưng lại ít đau hơn niềng răng sứ hay kim loại. 4. Niềng răng mặt lưỡi Niềng răng mặt lưỡi là loại khung kim loại khá giống niềng răng kim loại nhưng được gắn vào mặt trong của răng. Niềng răng này có tính thẩm mỹ cao nhưng thời gian điều trị lâu hơn và chỉ dùng cho các trường hợp răng lệch lạc không nghiêm trọng. (Xem thêm: https://weheartit.com/nhorangthammy) 5. Niềng răng không mắc cài Niềng răng không mắc cài hay còn gọi là Invisalign là cách chỉnh nha bằng một loại khay trong suốt. Đây là cách niềng răng thẩm mỹ nhất và người đeo có thể tháo khay niềng bất cứ khi nào mình muốn. Niềng răng không mắc cài rất dễ đeo, không cần đi tái khám nha sĩ nhiều lần. Tuy nhiên, bạn cần tháo niền răng trước mỗi bữa cơm và phải dành thời gian vệ sinh khay nên cũng khá tốn thời gian. III - Trước, trong và sau khi niềng răng Thông thường bạn sẽ trải qua 3 giai đoạn khi niềng răng.Bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác nhau trước và sau khi niềng răng đấy. 1. Trước khi bạn bắt đầu đeo niềng Quá trình lắp mắc cài vào trong răng của bạn sẽ không đau. Thông thường sẽ mất từ 2 đến 3 giờ để lắp xong mắc cài. – Đầu tiên, nha sĩ sẽ đặt vòng xung quanh răng cùng của bạn. Khi đó bạn có thể cảm thấy hơi tê nhưng không quá đau. – Sau đó, nha sĩ sẽ sử dụng một loại keo đặc biệt cho răng của bạn và dù keo có mùi không dễ chịu lắm nhưng sẽ không làm bạn đau. Các mắc cài và dây sẽ được gắn lên từng răng nhờ vào loại keo này. Nha sĩ sẽ tiến hành gắn dây cung và sử dụng thun liên hàm phù hợp. – Sau khoảng vài tiếng, bạn sẽ cảm thấy đau nhức ở răng và nướu. Thường thì bạn sẽ “sống chung” với cơn đau này khoảng 1 tuần. Đây cũng là lúc bạn sẽ dần làm quen với cảm giác có mắc cài trong miệng. Dây cung tạo áp lực lên răng và dần dần kéo răng vào đúng vị trí. Trong tuần đầu tiên sau khi đeo niềng, bạn sẽ phải trải nghiệm tất cả những cảm giác sau: đau nhức răng và lợi, đặc biệt là khi nhai; bị loét hoặc đau ở bên trong miệng; cảm giác khó chịu hoặc cắn vào lưỡi. Thông thường, những cơn đau này có thể được điều trị bằng thuốc giảm đau không cần kê toa, như acetaminophen (Tylenol). Hãy chỉ ăn thức ăn mềm cho tuần đầu tiên, chẳng hạn như súp, sữa chua và kem. Đồ uống lạnh và chất xơ có thể khiến bạn bị viêm lợi nên hãy tránh xa những món này. Hầu hết mọi người sẽ quen với đeo niềng sau khoảng một tháng. Sau sáu tháng, bạn thậm chí còn không cảm nhận được là mình đang đeo mắc cài. Mặc dù vậy, bạn cũng sẽ trải qua một số cơn đau trong giai đoạn này. 2. Khi niềng răng bắt đầu được siết chặt Cơ chế hoạt động của niềng răng là các mắc cài sẽ gây áp lực lên răng. Nhờ đó mà sau một thời gian nhất định răng của bạn sẽ di chuyển vào đúng vị trí. Thời gian mang niềng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại mắc cài bạn sử dụng cũng như tình trạng răng của mỗi người. Thông thường, bạn sẽ mang niềng trong khoảng 2 năm. Trong quá trình niềng răng bạn phải thường xuyên đi khám nha sĩ để kiểm tra. Nha sĩ sẽ xem xét, đánh giá răng của bạn cũng như lực mà mắc cài đang tác động lên răng. Nếu răng của bạn bị di chuyển và áp lực mà niềng gây ra giảm thì tức là việc niềng răng của bạn đang không đạt được hiệu quả. Mỗi lần thăm khám, nha sĩ sẽ thắt chặt dây để tăng lực ép cho mắc cài. Khi mắc cài thắt chặt có thể gây đau và nhức trong vài ngày. Nhưng bạn hãy yên tâm vì thật ra cảm giác này cũng sẽ không quá khó chịu dù rằng bạn mới trải qua lần đầu. Sau một vài ngày, bạn sẽ quen dần với những cơn đau và lực kéo được tăng lên. Thuốc giảm đau không cần kê toa có thể được sử dụng để giảm bớt đau nhức. 3. Sau khi niềng răng được tháo ra Tất cả nỗi đau đớn mà bạn phải chịu sẽ chẳng là gì khi niềng răng được gỡ ra và khi bạn sở hữu một hàm răng đều tăm tắp. Các quy trình trong quá trình niềng răng có thể gây khó chịu cho bạn nhưng lúc tháo ra thì lại chẳng hề gây đau đớn. Sau khi tháo mắc cài, răng của bạn sẽ được làm sạch hoàn toàn. Nha sĩ có thể chụp X quang và một vài thủ tục khác để kiểm tra xem niềng răng của bạn có hiệu quả như thế nào. Nếu bạn có răng khôn, bạn sẽ được nha sĩ khuyên nhổ đi. Vì răng khôn có thể làm hàm răng vốn đã được chỉnh hoàn hảo của bạn bị thay đổi vị trí. Tuy nhiên, quá trình niềng răng của bạn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc vì nha sĩ sẽ đưa cho bạn hàm duy trì. Đây là một thiết bị tùy chỉnh, thường được làm bằng cao su hoặc nhựa, ngăn ngừa răng của bạn di chuyển trở lại vị trí ban đầu trước khi chỉnh nha. Hàm duy trì của bạn có thể có dây kim loại để giữ răng ở đúng vị trí, cho xương và nướu có thời gian để lành. Bạn có thể cần phải đeo hàm duy trì hàng ngày, hoặc chỉ cần đeo vào ban đêm. Nhưng hãy yên tâm vì hàm duy trì sẽ không gây ra bất kỳ đau đớn nào cả.
 5. Bạn chải răng một ngày hai lần và thường xuyên đến nha sĩ để cạo vôi răng và sử dụng chỉ nha khoa hầu như mỗi ngày để làm sạch răng. Nhưng như thế có chắc rằng răng của bạn lúc nào cũng sáng bóng và giữ được trắng không? (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/5720012451000510672) Thủ phạm gây xỉn màu răng 1. Trà, cà phê Việc bạn thường xuyên uống trà khô, và cà phê có thể gây ra sự ố vàng trên răng. Điều này là do lượng tannin lớn có trong trà khô, thúc đẩy việc tạo vết ố trên răng. Giải pháp hữu hiệu là hãy thay thế trà, và cà phê bằng các loại nước uống khác có lượng tannin ít hơn ví dụ như các loại trà lá xanh hoặc thảo dược. 2. Cà ri. Một trong những thủ phạm gây xỉn màu răng, có khả năng nhuộm màu răng của hiệp hội nha khoa Mỹ được công bố gần đây nhất, tinh chất nghệ – thành phần chủ yếu của cà-ri đứng vị trí đầu bảng trong việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến màu sắc của răng. Nghiên cứu cũng chỉ ra tác dụng của tinh chất nghệ là không thể xem nhẹ, có thể gọi đó là khắc tinh của hàm răng trắng. Vậy nếu bạn thật sự thích hương vị món cà-ri, bạn nên chọn loại cà-ri xanh, ít gây nhuộm màu răng nhất và nên tránh các loại cà-ri hồng và vàng. 3. Nước ngọt có ga và bánh quy Nước ngọt có gas là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ nhỏ nhằm giảm cơn khát trong những ngày hè nóng bức. Không những ảnh hưởng tới răng miệng mà còn nguy hại đến sức khỏe. 4. Nước cam Uống nước cam nguyên chất hàng ngày rất tốt cho sức khỏe nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến men răng bị phá vỡ dần theo thời gian. Tính axit trong nước cam đặc biệt gây tổn hại khi bạn kết hợp với đồ uống có màu sẫm (như cà phê, chè). Hãy hạn chế lượng axit bằng cách pha loãng nước trái cây với nước lọc. 5. Sốt cà chua Vì cà chua có tính axit cao và sáng màu, nước sốt cà chua có thể gây ra biến đổi màu răng và xóa mòn men răng. Vì vậy bạn nên ăn những thực phẩm này có chừng mực. 6. Giấm Balsamic cũng âm thầm làm răng bạn xỉn màu Loại giấm “quý tộc” Balsamic đậm đà hương vị được làm từ nước ép nho cô đặc cũng chính là một trong những nguyên nhân âm thầm khiến răng bạn xỉn màu. Do độ dính và sắc tố đen trong giấm Balsamic cao nên răng sẽ bị nhuộm màu khi bạn dùng nó. ( Xem thêm: https://n4g.com/user/score/nhorangthammy) 7. Củ dền cũng có thể làm nụ cười của bạn đổi màu Củ dền tốt cho sức khỏe và rất ngon miệng khi trộn cùng với salad, khi đem nướng vỉ hoặc khi nấu canh súp nhưng loại củ này lại không thân thiện với nụ cười của bạn. Khi gọt và cắt củ dền trên thớt, bạn thấy được nó có thể nhuộm màu tay bạn và cả thớt như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến răng của bạn giống như vậy. Nếu bạn muốn giữ cho hàm răng mình trắng bóng thì nên suy lại việc ăn nhiều củ dền nhé. 8. Ăn quá nhiều kem cũng có thể làm ố vàng răng Không chỉ các loại kẹo nhiều màu như kẹo mút, cả những loại kem cũng có thể nhuộm màu răng bạn như cách chúng bám màu trên lưỡi khi bạn ăn. ( Xem thêm: https://linkhay.com/link/3147685/tu-nhien-bi-hoi-mieng-cach-khac-phuc-don-gian-hieu-qua-dut-diem) Tuy nhiên, nếu chỉ ăn một lượng ít trong khẩu phần ăn hằng ngày thì những món kẹo và kem này cũng không quá ảnh hưởng đến răng và sức khỏe của bạn. Những thông tin trên chúng tôi đã giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về xỉn màu răng, bạn nên chú ý và thực hiên chế độ ăn uống kết hợp vệ sinh răng miệng sạch sẽ.