• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

lamdep68

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About lamdep68

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 03/01/1997

Contact Methods

 • Website URL
  https://niengrangdep.net/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Nội
 1. Nhổ răng khôn là thao tác khá phức tạp trong nha khoa, đồng thời cũng là lo lắng của nhiều người trước khi tiến hành dịch vụ. Để chuẩn bị tâm lý và có ca nhổ răng tốt nhất, bạn nên tham khảo những kinh nghiệm đi nhổ răng khôn qua bài viết dưới đây. ( >>> Xem thêm: Răng khôn thường mọc ở đâu) 1/ Kinh nghiệm chuẩn bị trước khi đi nhổ răng khôn Trước khi đi nhổ răng khôn, bạn cần xác định cụ thể trường hợp của mình có cần thực hiện nhổ răng khôn không và chuẩn bị thật tốt về yếu tố tâm lý. Đây là những kinh nghiệm đi nhổ răng khôn đầu tiên mà bạn cần lưu ý, cụ thể: ➤ Xác định tình trạng răng khôn cụ thể của bản thân Nhiều người nghĩ rằng đối với răng khôn thì cứ nhổ đi là tốt nhất. Nhiều phòng khám nha khoa cũng chiều theo ý bệnh nhân, thực hiện nhổ bỏ luôn răng khôn mà không cần thăm khám hay chụp phim kiểm tra. Tuy nhiên, răng khôn chỉ được chỉ định nhổ bỏ trong trường hợp răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hay xiên ngang sang răng số 7. Nếu răng khôn của bạn mọc thẳng và chỉ có cảm giác hơi đau nhức khi mọc thì không nên nhổ bỏ. Điều này sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể nhất cho bạn sau khi thăm khám và chụp phim cụ thể. Ngoài ra, một số trường hợp như máu khó đông, đang có kinh nguyệt, phụ nữ có bầu... cần phải thông báo cho bác sĩ để có sự điều chỉnh phù hợp nhất. ➤ Chuẩn bị sẵn sàng về yếu tố tâm lý Nhiều người thường rất lo lắng trước khi nhổ răng vì sợ đau nhức hay chảy máu kéo dài. Tuy nhiên, bạn hãy thật thoải mái tâm lý trước khi tiến hành nhổ răng vì nó không quá đáng sợ như bạn vẫn nghĩ. Ngoài ra, bạn cần lưu ý: + Sắp xếp, bàn giao công việc thật cẩn thận trước khi nhổ răng vì thông thường sau khi nhổ răng bạn sẽ thường bị đau nhức và sưng trong khoảng 3 - 5 ngày đầu tiên. + Hãy ăn thật no trước khi nhổ răng, đừng để bụng quá đói sẽ có thể gây tụt huyết áp đột ngột. + Xúc miệng thật kĩ và chắc chắn răng bác sĩ cũng đã thực hiện vệ sinh răng miệng thật cẩn thận bằng dung dịch nha khoa. + Tham khảo về các loại thuốc tê để xem loại nào phù hợp với mình nhất. 2/ Lựa chọn địa chỉ nha khoa - Kinh nghiệm đi nhổ răng khôn không thể bỏ qua Địa chỉ nha khoa là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến tính an toàn và hiệu quả cuối cùng của việc nhổ răng khôn. Như đã nói, nhổ răng khôn là một thao tác phức tạp, đòi hỏi rất nhiều yếu tố kĩ thuật và tay nghề của bác sĩ nha khoa, chính vì thế bạn đừng bỏ qua kinh nghiệm đi nhổ răng khôn không đau cực hữu ích này nhé! Theo như đánh giá chung thì số đông khách hàng hiện nay đang lựa chọn nhổ răng tại các phòng khám tư hoặc Trung tâm chuyên môn về nha khoa thay vì vào bệnh viện. Nhổ răng khôn ở những trung tâm này không mất quá nhiều thời gian chờ đợi hay chuẩn bị về giấy tờ phức tạp. Ngoài ra, do chuyên sâu về nha khoa nên được đầu tư rất nhiều về hệ thống trang thiết bị, công nghệ và đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tay nghề cao. Hiện nay, Nha khoa Paris đang là trung tâm được phần đông khách hàng trên cả nước lựa chọn, đáp ứng được tất cả những yếu tố của một nha khoa uy tín. Đặc biệt, với việc ứng dụng công nghệ nhổ răng siêu âm Piezotome giúp cho thao tác nhổ răng khôn an toàn và nhanh chóng hơn bao giờ hết, khắc phục hoàn toàn các khuyết điểm của kĩ thuật nhổ răng cũ. Công nghệ sử dụng các thiết bị nhổ răng hiện đại chỉ tác động lên mô cứng và các điểm tiếp xúc với bề mặt răng nên hoàn toàn không làm tổn thương đến các mô mềm, cũng như là tổn hại tới xương ổ răng, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ biến chứng nào. (>>> Xem thêm: Chuyên gia chia sẻ: Cách chăm sóc sau khi nhổ răng khôn số 8 đúng) 3/ Kinh nghiệm chăm sóc răng sau khi thực hiện nhổ răng khôn Đây là một trong những kinh nghiệm đi nhổ răng khôn mà bạn không thể bỏ qua để đảm bảo an toàn và không gây ra những biến chứng sau này. Cụ thể: ➤ Ngậm chặt bông hoặc gạc sạch khoảng từ 30 – 40 phút để cầm máu vết thương. ➤ Không ăn hoặc uống nước vội để tránh làm ảnh hưởng đến vết thương mới. ➤ Hạn chế các hoạt động mạnh khoảng 3 – 4 ngày sau khi nhổ răng. ➤ Không cho tay hoặc vật nhọn tác động vào vết thương ➤ Không xúc miệng bằng nước muối sau 48h khi nhổ răng vì muối sẽ làm cho máu không đông lại được và dẫn đến chảy máu kéo dài. ➤ Nếu cần sử dụng thuốc giảm đau nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nha khoa và mua thuốc đúng theo đơn đã kê. Những kinh nghiệm đi nhổ răng khôn bên trên hi vọng sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý tốt hơn trước khi thực hiện dịch vụ này.
 2. Răng lòi xỉ là tình trạng khá phổ biến hiện nay, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ khuôn mặt và khiến cho việc ăn nhai của bạn gặp nhiều khó khăn. Vậy răng lòi xỉ có nhổ được không và việc nhổ răng lòi xỉ có đau hay không? Bài viết dưới đây sẽ trả lời giúp bạn. (>>> Xem thêm: Nhổ răng khôn bao lâu thì lành) 1/ Răng lòi xỉ có nhổ được không? Răng lòi xỉ hay còn được gọi là răng mọc thừa. Tình trạng này có thể xuất hiện một đến nhiều răng chen chúc trên khuôn hàm tạo ra cảm giác chật hẹp, khó chịu và vướng víu. Trong một số trường hợp, răng mọc lòi xỉ quá nhiều gây ra hình ảnh đáng sợ trên khuôn hàm, ảnh hưởng lớn đến việc giao tiếp và ăn nhai hàng ngày của bạn. Tuy không mấy "thân thiện" trên khuôn hàm nhưng việc có nên nhổ răng lòi xỉ không còn tùy thuộc vào những tác động mà nó gây ra cho người bệnh. Bạn nên nhổ chúng nếu: - Răng lòi xỉ mọc lệch hẳn ra phía ngoài làm ảnh hưởng nặng nề tới vấn đề ăn uống - Răng mọc lòi xỉ phía ngoài có nguy cơ mắc một số bệnh lý răng miệng nguy hiểm như: sâu răng, viêm tủy, viêm chân răng… - Răng ảnh hưởng đến việc chỉnh nha, cần phải nhổ bớt để chỉnh nha thuận lợi hơn - Răng mọc lòi xỉ khiến gương mặt lệch lạc quá nhiều - Răng mọc lồi xỉ quá nhiều và khiến cho cả khuôn hàm bị xô lệch nghiêm trọng. Việc nên hay không nên nhổ răng lòi xỉ sẽ được quyết định chính xác nhất nếu được bác sĩ nha khoa thăm khám trực tiếp. Dựa vào tình hình cụ thể, nha sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp nhất. 2/ Nhổ răng lòi xỉ có đau không? Ngoài vấn đề răng lòi xỉ có nhổ được không thì việc nhổ răng lòi xỉ có gây đau đớn hay sưng nhức gì không cũng được rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, việc nhổ răng lòi xỉ cũng như những răng khác trên khuôn hàm, nếu đảm bảo đúng kĩ thuật, bạn sẽ hạn chế được tối đa đau nhức, chảu máu hay sưng viêm. Hiện nay, công nghệ nhổ răng bằng công nghệ siêu âm đang là lựa chọn của hàng nghìn khách hàng. Công nghệ đang được ứng dụng rất thành công tại hệ thống các cơ sở Nha khoa Paris khắp cả nước với tên gọi Piezotome. (>>> Xem thêm: Có nên nhổ răng khôn không) Công nghệ sử dụng bước sóng siêu âm mạnh mẽ để làm đứt dây chằng nha chu xung quanh chân răng mà không cần xâm lấn sâu vào nướu, không cần tách nướu như phương pháp truyền thống ban đầu nên an toàn tuyệt đối, không gây chảy hay đau nhức quá nhiều. Sau khi nhổ răng xong, bạn có thể cảm thấy hơi đau nhức trong vài ngày đầu, cảm giác này sẽ giảm dần theo thời gian và chấm dứt trong khoảng 3 - 5 ngày. Sau khi nhổ răng lòi xỉ, bạn nên thực hiện niềng răng để giúp các răng còn lại về đúng vị trí trên khuôn hàm, che lấp khuyết điểm do răng lòi xỉ gây ra trước đó. Để biết chắc chắn răng lòi xỉ có nhổ được không trong trường hợp của mình, bạn cần đến thăm khám trực tiếp tại nha khoa. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể đặt lịch khám tại số hotline 19006900, các bác sĩ nha khoa sẽ luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn!
 3. Viêm lợi ở trẻ là bệnh phổ biến trong các bệnh về răng miệng. Trẻ bị viêm lợi do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiểu rõ hơn về bệnh viêm lợi sẽ giúp cha mẹ chăm sóc và có những phương pháp điều trị phù hợp cho trẻ. ( Xem thêm: https://www.logobids.com/users/niengrangthammy) I - Nguyên nhân gây bệnh viêm lợi ở trẻ nhỏ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm lợi ở trẻ nhỏ. Tuy vậy, nguyên nhân chủ yếu là do sự tích tụ của các mảng bám trên răng của bé. Các mảng bám này chứa các loại loại vi khuẩn có thể sản sinh độc tố, gây kích ứng và hỏng nướu răng. Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân khác gây viêm lợi như: - Mọc răng: Khi con mọc răng cũng có thể dẫn đến tình trạng viêm lợi. Tình trạng này chỉ có tính chất tạm thời. Thường gặp khi trẻ khoảng 6 – 7 tuổi, bắt đầu mọc răng vĩnh viễn. - Sang chấn: Viêm lợi thường gặp do các sang chấn cơ học như: xỉa răng bằng tăm, cắn móng tay, nhai phải thức ăn cứng,… Chải răng không đúng cách hoặc ăn nhiều đồ cay nóng cũng là nguyên nhân gây viêm lợi cho trẻ. II - 5 loại viêm lợi mà trẻ thường mắc phải Dựa vào nguyên nhân gây bệnh, viêm lợi sẽ được chia thành 5 loại cơ bản: - Viêm lợi thông thường: là dạng phổ biến. Nó mang tính chất tạm thời rất nhanh khỏi nếu cha mẹ chăm sóc đúng cách. - Viêm lợi do các bệnh về máu: Khi trẻ mắc các bệnh về máu rất dễ bị viêm lợi. Và nếu không được điều trị kịp thời sẽ gặp phải các biến chứng nguy hiểm. - Viêm lợi do vi khuẩn: Thường gặp ở trẻ có độ tuổi từ 2 đến 5, nhất là những trẻ có đề kháng kém. Nguyên nhân chính là do vi khuẩn Herpes gây ra. - Viêm lợi do dùng thuốc: Trường hợp này trẻ có thể tự khỏi, tuy nhiên nó sẽ khiến con gặp khó khăn khi ăn uống trong vài ngày. - Viêm lợi loét hoại tử: Đa số trường hợp viêm lợi do các vi khuẩn, virus xâm nhập khiến bệnh ngày càng tăng nặng, mở rộng mức độ phá hủy mô mềm và mô cứng của lợi dẫn tới hiện tượng viêm loét lợi. ( Xem thêm: https://www.wishlistr.com/niengrangthammy/) III - Triệu chứng của bệnh viêm lợi ở trẻ em Tùy vào từng nguyên nhân và đặc điểm trẻ mà sẽ xuất hiện các triệu chứng khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung khi trẻ bị viêm lợi thường có các biểu hiện sau: - Lợi sưng phồng, rất dễ chảy máu khi đánh răng và ngay cả khi dùng chỉ nha khoa - Răng lung lay - Lợi có màu sắc bất thường - Xuất hiện các mảng hoặc đốm trắng trên nướu - Lợi tụt xuống khiến chân răng lộ ra ngoài - Lở loét bên trong má, nướu răng - Hơi thở có mùi hôi IV - Điều trị viêm lợi ở trẻ nhỏ Khi con bị viêm lợi, cha mẹ không được tự ý mua thuốc điều trị. Việc này không những không trị được tận gốc mà còn khiến bệnh âm ỉ kéo dài. Hiện có một số phương pháp điều trị viêm lợi ở trẻ nhỏ sau: 1. Loại bỏ mảng bám và cao răng Cha mẹ cần chú ý đưa con đến phòng khám để bác sĩ lấy cao răng. Sau khi đã làm sạch các mảng bám, bác sĩ sẽ hướng dẫn trẻ cách chải răng và sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch mảng bám. 2. Dùng thuốc kháng sinh Trong trường hợp bé bị nặng, chảy máu lợi nhiều thì bên cạnh việc loại bỏ mảng bám, các bác sĩ sẽ cho bé dùng thêm thuốc kháng sinh để hạn chế tình trạng nhiễm trùng lan rộng. Bên cạnh đó, bé cũng có thể dùng thêm nước súc miệng có chứa thuốc hydrogen peroxide, xylocaine hoặc nước muối để tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại và thúc đẩy quá trình chữa lành nướu. 3. Phẫu thuật Nếu bệnh chuyển sang viêm nha chu, bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật để làm sạch cao răng hình thành sâu bên trong túi nha chu. Lúc này, có thể phải bóc tách phần lợi để loại bỏ cao răng cho trẻ. ( Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/3161350877216959142) 4. Ghép nướu Nếu mô nướu của bé bị tổn thương nghiêm trọng, không thể điều trị được, bác sĩ có thể lấy một mô nướu khỏe mạnh từ một phần khác và đắp vào phần mô bị hỏng. Việc này không những giúp trẻ có nụ cười đẹp, tránh sự ê buốt khi ăn uống mà đồng thời còn ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm như: phá hủy mô nướu, phá hủy xương,… V - Biện pháp phòng tránh viêm lợi ở trẻ Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh viêm lợi ở trẻ là do vi khuẩn trong các mảng bám răng. Vì vậy việc giữ gìn vệ sinh răng miệng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phòng bệnh. - Đối với những trẻ còn trong thời gian bú sữa mẹ. Mẹ nên dùng gạc cuốn vào đầu ngón tay làm sạch khoang miệng cho trẻ sau mỗi lần cho bú. Động tác cần làm nhẹ nhàng để tránh gây nôn, trớ cho con. - Đối với những trẻ lớn hơn, nên trẻ súc miệng hàng ngày và tập thói quen đánh răng sau khi ăn, 2 lần/ngày vào buổi sáng khi thức dậy và trước khi đi ngủ. - Dùng chỉ tơ nha khoa để loại bỏ thức ăn thừa ở các kẽ răng. - Chọn loại kem đánh răng có chứa flo và các chất tốt cho răng, lợi. - Lựa chọn bàn chải có lông mềm, có khả năng chải sạch tất cả các kẽ răng mà không tổn thương đến lợi. Mẹ cần chú ý nên thay bàn chải cho bé 3 tháng/lần. - Hạn chế cho con ăn vặt và những đồ ngọt vào buổi tối trước khi đi ngủ. - Thường xuyên đưa trẻ đến khám răng miệng và lấy cao răng 2 lần/năm. - Chế độ ăn uống đầy đủ và thư giãn hợp lý để tăng cường miễn dịch.
 4. Ăn nhiều đường sẽ bị sâu răng, dùng tăm sẽ gây thưa răng, dùng thuốc aspirin sẽ giúp giảm đau răng,... Đó là những sai lầm trong chăm sóc sức khỏe răng miệng mà nhiều người tin là đúng và đã được lan truyền rộng rải. Cùng đính chính lại những tin đồn này qua bài viết bên dưới nhé ( Xem thêm: https://works.bepress.com/niengrangthammy/) # Tin đồn 1: Không nên đánh răng khi bị chảy máu chân răng Đính chính tin đồn: Thông thường, khi cơ thể bị thương chúng ta cần dành thời gian để vết thương bình phục. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược đối với chảy máu lợi (chảy máu chân răng, lợi khi bị chảy máu là dấu hiệu của viêm nha chu và cần được kiểm tra bởi nha sĩ. Mô miệng chảy máu là do sự tích tụ của vi khuẩn và mảng bám, là những tác nhân sinh chất độc sẽ dần dần phá hủy các mô lợi liên kết xung quanh răng. Giai đoạn sớm nhất của viêm nha chu được gọi là viêm lợi và có thể chữa trị, hồi phục được. Tuy nhiên, nếu viêm nha chu ở giai đoạn muộn hơn sẽ trở nên nghiêm trọng nếu không được chăm sóc. Gặp nha sĩ thường xuyên sẽ giúp bạn kiểm soát và ngăn chặn tình trạng trở nên tệ hơn. # Tin đồn 2: Đặt một viên thuốc aspirin ngay bên cạnh răng sâu có thể giảm cơn đau. Sự thực: Đây thường là "kinh nghiệm" trong nhà mà nhiều nơi vẫn còn tin đến bây giờ. Ngay cả aspirin dạng viên uống cũng không giúp được nhiều cho răng đau. Nó không đủ mạnh như thuốc giảm đau. Nếu đặt ngay trên mô miệng có thể gây nguy hiểm khôn lường. Cách duy nhất để uống thuốc aspirin an toàn và hiệu quả là nuốt thẳng viên thuốc. Thuốc sẽ được hấp thu vào cơ thể qua đường tiêu hóa, đi vào máu và khắp cơ thể. Aspirin có chức năng ức chế cơ thể tổng hợp Prostaglandin (các axit béo không bão hòa ở mô). Prostaglandin truyền tín hiệu cơn đau đến não bộ. Vì vậy thuốc có thể giảm cơn đau trong cơ thể. Mặt khác, đặt aspirin ngay trên lợi hay môi có thể gây bỏng axit cho mô miệng. # Tin đồn 3: Ăn càng nhiều đường càng dễ bị sâu răng Sự thực: Các bạn chắc sẽ nhớ bố mẹ hoặc ông bà thường nhắc không nên ăn quá nhiều đường nếu không sẽ bị sâu răng. Tuy nhiên sự thật là, lượng đường không phải là yếu tố quyết định đến việc sâu răng. Sâu răng là do vi khuẩn trong miệng sống bằng đường (và carbohydrates nói chung). Các vi khuẩn đó tạo ra axit gây tổn hại cho răng. Chất đường càng ở lâu trong miệng, các vi khuẩn càng tạo nhiều axit gây mòn răng và dẫn đến sâu răng. Vì vậy, nếu bạn ăn hai thanh kẹo, sau đó đánh răng và súc miệng ngay lập tức sẽ ít nguy hiểm hơn ăn một thanh kẹo và không súc miệng. Đây là lý do tại sao nước uống có đường gây hại cho răng. Mỗi ngụm nước ngọt là chúng ta đang cung cấp nguồn thức ăn cho vi khuẩn trong miệng. # Tin đồn 4: Sử dụng tăm xỉa răng sẽ làm tăng khoảng cách răng Sự thực: Các sản phẩm tăm xỉa răng thương mại thường không gây hại và nếu sử dụng đúng cách sẽ là công cụ tốt trong việc dọn dẹp mảng bám và vụn thức ăn giữa răng. Tuy nhiên, không nên dùng tăm để thay thế chỉ nha khoa và đánh răng trong việc vệ sinh răng miệng hằng ngày. Một lưu ý quan trọng khi dùng tăm ... cẩn thận, đừng làm tổn thương đến lợi (nướu). # Tin đồn 5: Bệnh loãng xương không ảnh hưởng đến răng mà chỉ ảnh hưởng đến các xương chính như cột sống và xương hông. Sự thật: Bệnh loãng xương chứng bệnh gây mỏng mật độ mô xương qua thời gian. Bệnh loãng xương ảnh hưởng đến xương hàm nên có thể dẫn đến mất răng. Chế độ ăn uống của bệnh nhân loãng xương rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho xương. ( Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/7861920576344604314) # Tin đồn 6: Hôi miệng là do bạn không đánh răng kỹ. Sự thật: Hôi miệng có thể gây ra do vệ sinh răng miệng kém nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh toàn thân. Thực phẩm bạn ăn như hành và tỏi có thể gây mùi hơi thở nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Hôi miệng là một trong những biến chứng thường thấy của bệnh tiểu đường. Biến chứng này được gọi là nhiễm xeton-acid đái đường, thường gặp với bệnh nhân tiểu đường loại 1. Biến chứng xảy ra khi cơ thể không sử dụng đường (glucose) làm nguồn năng lượng vì cơ thể không sản xuất đủ insulin, thay vào đó sử dụng mỡ - chất béo để thay thế. Xeton sinh ra sau quá trình phân giải chất béo tích tụ lại và gây ra mùi hôi miệng. Cơ thể người có hai cách để loại bỏ xeton, qua đường nước tiểu hoặc qua hơi thở. # Tin đồn 7: Mất răng sữa vì sâu răng là bình thường, không phải vấn đề nghiêm trọng Sự thật: Đây là sai lầm phổ biến. Mọi người nghĩ rằng răng sữa cuối cùng cũng rụng đi nên không phải vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, răng sữa bị sâu răng sẽ vẫn ảnh hưởng đến răng vĩnh viễn. Nếu răng sữa bị mất quá sớm thì răng trưởng thành sẽ mọc lệch. Chức năng của răng sữa là giữ chỗ cho răng vĩnh viễn. Nếu những răng đó mất sớm thì sẽ không có đủ khoảng trống cho răng trưởng thành mọc, dẫn đến trường hợp răng mọc chen chúc và sau này cần niềng răng. # Tin đồn 8: Chăm sóc răng miệng kém chỉ ảnh hưởng đến răng và lợi Sự thực: Đây là một hiểu lầm nghiêm trọng, bệnh nha chu là nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường và bệnh về tim. Bệnh nha chu không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể. Điều này đã được khoa học chứng minh.
 5. Ngoài có biểu hiện thông thường như nhỏ dãi, trẻ ngậm tay vào miệng, sốt, ngứa lợi,….. Thì khi mọc răng, các bậc phụ huynh còn thấy con mình có tình trạng đi tướt trong nhiều ngày. Vậy trẻ đi tướt có nguy hiểm hay không? Đi tướt mọc răng bao lâu thì khỏi? Mẹ cần chú ý gì khi chăm sóc cho bé trong giai đoạn này? Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức này tới mẹ và bé nhé!!! ( Xem thêm: https://answers.informer.com/user/niengrangthammy) 1. Trẻ đi tướt mọc răng là gì? Trẻ đi tướt là một cách gọi dân gian về khi trẻ đang gặp vấn đề ở đường tiêu hóa. Hầu hết trẻ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đều đã từng trải qua chuyện này vài lần. Do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu nên việc tiêu hóa thức ăn sẽ khó khăn hơn với người lớn, ngoài ra hệ miễn dịch của các bé cũng thấp, nên chỉ một tác nhân xấu dù là nhỏ thôi cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đi tướt có nhiều điểm giống với tiêu chảy nhưng nhẹ hơn. Biểu hiện là đi phân lỏng nhiều lần trong một ngày; phân có màu hoa cà vàng, xanh, có nhầy,… Tuy nhiên, gần như chỉ diễn ra vài ngày và không để lại hậu quả gì nghiêm trọng. Các bé vẫn vui chơi, ăn uống như bình thường. Trẻ cũng không quấy khóc, không sốt hay mệt mỏi. Trẻ đi tướt mọc răng chỉ diễn ra 2-3 ngày trước hoặc sau khi mọc răng, nó sẽ dần tự biến mất. Khi mọc răng, trẻ có thể sẽ có những triệu chứng khác, chẳng hạn như : chảy nước dãi, đau nhức lợi, hay cắn, sốt nhẹ,… Như vậy, có thể thấy rằng trẻ đi tướt do mọc răng vài lần trong ngày là bình thường, còn nếu kéo dài hơn nhiều ngày và mức độ nặng hơn thì có thể là vấn đề khác, không phải là đi tướt. 2. Trẻ đi tướt mọc răng bao lâu thì khỏi? Ngay cả những trẻ khỏe mạnh cũng có thể bị đi tướt, nếu trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ thì việc đi tướt 4-5 lần/ ngày là chuyện rất bình thường và phổ biến. Trẻ đi tướt mọc răng thường sẽ chỉ xảy ra trong 2-3 ngày trước hoặc sau khi chiếc răng đầu tiên nhú lên. Còn nếu trẻ vẫn tiếp tục đi phân lỏng nhiều lần hoặc có màu không bình thường sau khi đã mọc răng rồi thì chắc chắn là trẻ đang gặp vấn đề nào đó đáng ngại hơn ở đường tiêu hóa. Lúc này, bạn cần quan sát kĩ hơn để tìm ra nguyên nhân và có cách xử trí phù hợp. 3. Trẻ bị đi tướt nên ăn gì? Nếu bé vẫn chịu ăn và tǎng cân đều thì không có gì phải lo ngại, bạn cứ tiếp tục cho bé ăn uống như bình thường. Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi vẫn phải bú sữa mẹ và bú sữa công thức. Không nên cho trẻ ăn bất kì thứ gì nếu trẻ chưa thể ăn dặm. (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/6638292805666184439) Còn nếu trẻ đã biết ăn rồi thì bạn có thể cho bé ăn thêm những món sau : - Khoai lang nấu nhừ, lỏng. - Nước ép cà rốt hoặc cà rốt nghiền nấu nhừ - Chuối nghiền. Trẻ đi tướt mọc răng phải làm sao? Kinh nghiệm bé bị đi tướt ở mỗi bé là khác nhau, tùy vào mức độ và đặc điểm sức khỏe của bé, bạn sẽ cần có cách giải quyết cụ thể riêng. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải xác định xem liệu có phải bé đi tướt hay gặp vấn đề khác bằng cách kiểm tra thức ăn mà bé đã ăn trong vòng ít nhất 2 ngày. - Sữa bột đã pha là loãng hay đặc quá. - Những thức ăn dặm mới. - Cho ăn thức ăn dặm nhiều quá. - Thực phẩm chưa vệ sinh sạch hoặc chưa nấu chín. - Kết hợp các thực phẩm không phù hợp. - Các dấu hiệu viêm nhiễm khác. Sau khi đã xác định nguyên nhân, bạn hãy giải quyết ngay vấn đề chính. Kèm theo đó là : - Tiếp tục vệ sinh cho bé hàng ngày và sạch sẽ. - Tránh những đồ ăn tanh, lạnh. - Cho trẻ uống men tiêu hóa để hỗ trợ tiêu hóa ở bé. - Tránh không để trẻ tiếp xúc với những người đang bị cảm cúm, ho, mụn nhọt,… Trẻ đi tướt mọc răng thường không gây ra vấn đề gì đáng lo nên khi bé nhà bạn rơi vào trường hợp này, bạn hãy bình tĩnh xử lý nhé! Tránh việc tự ý dùng các loại thuốc tiêu chảy hoặc thuốc kháng sinh mà chưa rõ nguyên nhân.
 6. Có rất nhiều quan niệm sai lầm trong vấn đề chăm sóc răng miệng. Một trong những quan niệm chưa đúng đắn là đánh răng càng nhiều thì càng sạch hơn, hoặc đánh răng ít vì sợ mòn men răng. Dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách đánh răng đúng cách để có một hàm răng trắng đẹp. ( Xem thêm: https://www.edocr.com/user/chinhnhathammy) 1. Nên đánh răng bao nhiêu lần 1 ngày Có rất nhiều quan niệm trong chăm sóc răng miệng như đánh răng càng nhiều càng sạch hơn hay nên đánh răng ít để tránh mòn men răng. Vậy nên đánh răng bao nhiêu lần 1 ngày là thật sự đủ? Các chuyên gia nha khoa cho rằng có thể chải răng hai lần/ngày, thời gian tùy chọn và khi đánh răng đúng cách có thể giúp loại bỏ mảng bám suốt 24 giờ. Nguyên lý chủ yếu của việc chải răng là nhằm loại bỏ các chất còn sót lại dính lên răng. Bạn có thể đánh răng sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ, sau các bữa ăn trưa hãy chờ ít nhất là 30 phút sau khi dùng các loại thực phẩm và đồ uống có nhiều acid rồi hãy súc miệng, để tránh men răng bị tổn thương. Tuy nhiên, vào buổi tối mọi người cần dành thời gian để chăm sóc răng miệng một cách cẩn thận nhất. Bởi ban đêm khi ngủ, cơ thể tiết ra rất ít lượng nước bọt và môi cũng gần như không chuyển động. Lúc đó, các mảng bám nếu không được loại bỏ sẽ là điều kiện cho vi khuẩn tấn công răng miệng. Đây là lý do chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh răng miệng thật kỹ trước khi đi ngủ. 2. Kỹ thuật chăm sóc răng miệng đúng cách cần lưu ý Bạn biết đó chải răng đủ số lần vẫn chưa đủ quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật đánh răng, vẫn có một số điều bạn cần lưu ý như sau: ✓ Chải răng bằng bàn chải thường – Đặt nghiêng bàn chải 1 góc 45 độ với nướu – Di chuyển bàn chải qua lại ngắn và nhẹ nhàng – Chải sạch bề mặt trong của răng trên bằng cách chuyển động lên xuống – Chải lưỡi nhẹ nhàng để loại bỏ vi khuẩn và giữ cho hơi thở thơm mát ✓ Chải răng bằng bàn chải điện Một số người sử dụng bàn chải đánh răng điện nên đặt bàn chải nghiêng 1 góc 45 độ với nướu và khởi động bàn chải Di chuyển bàn chải nhẹ nhàng giữa các răng, nhớ đi hết toàn bộ bề mặt răng. Chải lưỡi nhẹ nhàng tương tự như bàn chải thường. *** Lưu ý rằng: khi chải răng không nên dùng lực quá mạnh, vì hành động này không làm sạch răng được, vốn dĩ các mảng bám răng rất mềm chỉ cần chải nhẹ nhàng nhiều lần là dần tiêu hết. Thời gian để chải răng ít nhất là 2 phút. ✓ Hãy dùng kèm theo chỉ nha khoa Ngay cả khi kỹ thuật đánh răng tốt thì vẫn không thể làm sạch các kẽ răng, đó là lý do vì sao chỉ nha khoa lại quan trọng như vậy, hãy sử dụng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần/ ngày để tống đi các thức ăn bị kẹt lại và mảng bám tích tụ Cách làm: Quấn 2 đầu của sợi chỉ vòng quanh 2 ngón tay giữa, để lại một đoạn giữa khoảng 2,5cm hay 5cm. Sau đó, di chuyển 2 đầu của sợi chỉ giữa các răng, phải chắc chắn rằng sợi chỉ dịch chuyển nhẹ nhàng làm sạch phần sau đường viền nướu. (Xem thêm: https://www.pexels.com/@niengrang-thammy-2108428) ✓ Súc miệng để hơi thở thơm mát hơn Sử dụng nước súc miệng sau khi chải răng sẽ giúp hơi thở thơm mát trong thời gian lâu hơn. Bạn hãy chọn cho mình những loại nước súc miệng chứa flour phù hợp hoặc dùng nước muối ấm để súc miệng, sau đó nhổ ra. Thực hiện các bước đơn giản này sẽ giúp cho răng nướu sạch hơn, thơm mát và khỏe hơn. ✓ Thăm khám sức khỏe nha khoa định kỳ Song song với việc chăm sóc răng miệng hàng ngày thì định kỳ 3 – 6 tháng/ lần bạn cần phải tới nha khoa để được các bác sĩ thăm khám và tầm soát tốt các bệnh lý răng miệng từ sớm. Đây là cách bảo vệ sức khỏe răng miệng của mình đúng cách. Bởi vốn dĩ các mảng bám thức ăn vẫn tồn đọng và vôi hóa đi sau một thời gian dài, dù cho bạn có chải răng thường xuyên đi chăng nữa. Cách vệ sinh răng miệng tại nha khoa lúc này là cạo vôi răng sẽ được nha sĩ chỉ định thực hiện. Mong rằng những thông tin trên đã giúp cho mọi người hiểu rõ hơn vấn đề “nên đánh răng bao nhiêu lần 1 ngày” từ đó có những cách chăm sóc răng miệng hiệu quả mang lại sức khỏe tốt nhất cho răng.
 7. Sâu răng là căn bệnh mà hầu hết mỗi con người chúng ta đều mắc phải bất kể là người già hay trẻ nhỏ. Cơn đau sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi chúng ta ăn hoặc uống thứ gì đó cực lạnh, nóng hoặc chua. Mặc dù, các bạn có thể tìm đến các loại thuốc để giảm đau răng nhưng những biện pháp tự nhiên vẫn là sự ưu tiên trên hết. Một trong số các biện pháp mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay “Tìm hiểu cách chữa sâu răng bằng lá ổi”. Mời bạn đọc theo dõi! Khi bị sâu răng sẽ gây ra những cơn đau nhức, ê buốt bạn khó lòng kiếm soát được. Lúc này tốt nhất là đến gặp nha sĩ điều trị vừa nhanh khỏi, vừa ngăn cho sâu răng tiến triển lây lan rộng hơn. (Xem thêm: https://www.minds.com/niengrangthammy/) I. Mẹo chữa đau răng sâu bằng lá ỔI Trong lá ổi chứa nhiều hợp chất Astringents, đây là chất kháng viêm, kháng khuẩn tốt giúp nướu săn chắc và giảm cơn đau nhức răng cực kỳ hiệu quả đã được nghiên cứu và chứng minh. Khi bị đau răng sâu mà chưa sắp xếp được thời gian đến gặp nha sĩ bạn có thể thử một trong ba cách chữa đau răng sâu bằng lá ổi sau đây, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! – Cách 1: Sử dụng lá ổi non Thực hiện: Rửa sạch 3 búp lá ổi non, để cho ráo nước rồi đem giã nát hoặc trực tiếp nhai và đắp lên chỗ đang bị đau nhức răng. Thực hiện nhiều lần trong vài ngày thì cơn đau nhức răng sẽ giảm đi đáng kể. – Cách 2: Dùng hỗn hợp lá ổi và muối Thực hiện: Lá ổi rửa sạch bỏ vào cối giã nát cùng với một chút muối và nước ấm; sau đó lọc lấy nước. Dùng tăm bông thấm hỗn hợp nước ổi vào chỗ răng sâu. Cách chữa sâu răng bằng lá ổi này cực đơn giản và rất hiệu quả mà bạn nên thử ngay hôm nay. – Cách 3: Dùng nước lá ổi Thực hiện: Nấu 100 gram lá ổi non trong 1 lít nước đung sôi cho đến khi cạn còn lại 2/3 là được. Dùng nước này súc miệng ngày 2-3 lần sau mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ có tác dụng làm giảm đau răng và ức chế sự phát triển của vi khuẩn sâu răng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng rễ cây ổi cũng cho hiệu quả tương tự: Thực hiện: Rễ cây ổi đem đi rửa sạch, sắc với nước giấm chua và ngậm nhiều lần trong ngày sẽ cho hiệu quả chữa sâu răng, giảm đau khá tốt. Cách này cũng dễ thực hiện nhưng nhiều người không chịu được mùi giấm chua thì chỉ nên dùng 3 cách đầu tiên thôi nhé! (Xem thêm: https://angel.co/nieng-rang-tham-my) II. Áp dụng ngay cách trị sâu răng tận gốc Chữa sâu răng bằng lá ổi rất đơn giản, dễ thực hiện và có hiệu quả dễ nhận thấy nếu bạn kiên trì sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, tác dụng chính của các cách này là giảm đau do sâu răng tạm thời mà không loại bỏ ổ vi khuẩn sâu răng triệt để, nhất là trường hợp sâu răng nặng sẽ không thấy hiệu quả. Cần đến nha khoa để nha sĩ áp dụng ngay cách trị sâu răng tận gốc bằng các thiết bị chuyên dụng sẽ giúp bạn bảo tồn răng thật tốt nhất. Nếu răng hư hỏng nặng có thể tái tạo lại bằng mão răng sứ có màu giống răng thật và nó cũng có tác dụng chống lại sâu răng, bảo vệ cấu trúc răng còn lại bên trong rất tốt. Với những cơn đau nhức nhẹ nhưng quấy rầy bạn nhiều lần trong ngày sẽ khiến bạn không tập trung vào công việc được thì sau vài lần đến nha khoa cơn đau sẽ được kiểm soát nhanh chóng, đa số trường hợp chữa sâu răng sớm chỉ cần một lần đến nha khoa điều trị trong 20-30 phút là sâu răng đã biến mất. Và để làm được điều đó nha sĩ sẽ khám và kiểm tra tình trạng răng miệng của bạn kết hợp với chụp film X-quang xem xét mức độ phá hủy răng và có cách điều trị tối ưu nhất, đơn giản nhất nên bạn không cần quá lo lắng! (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/558983492505660736) Cách tốt nhất để sâu răng không có cơ hội phát triển là bạn phải chăm sóc răng miệng thật tốt, nên cạo vôi răng, vệ sinh răng miệng định kỳ tại nha khoa ít nhất 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm và điều trị ngay sâu răng và các bệnh lý răng miệng. Hy vọng bài viết “Bạn đã thử chữa đau răng sâu bằng lá ổi chưa?” đã đem đến cho bạn những thông tin hữu ích về một phương pháp đơn giản để chữa sâu răng tại nhà. Nếu còn thắc mắc nào khác về sâu răng và các bệnh lý răng miệng hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài 1900 6900 để được bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn hoàn toàn miễn phí nhé!
 8. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, điều đó đã được minh chứng rõ ràng qua nhiều nghiên cứu. Hút thuốc cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vấn đề về răng miệng. ( Xem thêm: https://www.openlearning.com/u/niengrangthammy/) I - Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh về răng miệng Tác hại của thuốc lá thì ai cũng biết, thế nhưng có bỏ được chất kích thích nguy hiểm này hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của mỗi người. Nếu vẫn chưa đủ quyết tâm để từ bỏ “thứ chất độc” này thì bạn hãy theo dõi những thông tin chúng tôi tổng hợp dưới đây: 1. Bệnh nha chu ( viêm quanh răng) Thuốc lá làm tăng mức độ nặng và lan rộng của bệnh vùng quanh răng. Những người hút thuốc có nguy cơ bị viêm lợi nhiều hơn bởi có nhiều mảng bám răng và cao răng ở cả trên và dưới lợi. Người trẻ hút thuốc nhiều có nguy cơ bị viêm lợi hoại tử loét. Đây là một loại bệnh nặng và nhanh chóng dẫn đến viêm quanh răng hoại tử loét, cuối cùng là mất răng. Những người có sức khỏe tốt mà hút thuốc kéo dài nhiều năm sẽ có nguy cơ bị viêm quanh răng mạn tính, bệnh tiến triển từ từ làm lung lay nhiều răng. 2. Ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ và giao tiếp Thuốc lá ám khói lên răng, làm đổi màu răng, đổi màu hàm giả và đổi màu các chất trám răng. Người mẹ hút thuốc trong lúc mang thai có nguy cơ sinh con bị dị tật môi và vòm miệng cao cấp 2 lần so với bình thường. (Xem thêm: https://www.colourlovers.com/lover/nhorangthammy) Hút thuốc lá quá nhiều sẽ làm các gai lưỡi phát triển quá mức, có màu xám và tạo nhiều nếp gấp giúp vi khuẩn dễ bám gây hôi miệng. Thuốc lá hút và thuốc lá nhai đều làm hôi miệng. Những người ngậm tẩu nhiều sẽ làm mòn răng ở chỗ cắn tẩu thuốc, làm cho hàm răng không đều. 3. Ảnh hưởng tới cấy ghép Implant Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Thuốc lá làm tăng gấp 3 lần nguy cơ đào thải răng cấy ghép. Hút thuốc ngăn cản sự lành thương của xương ghép vì làm giảm dòng máu tại chỗ bởi vì làm gia tăng kháng cự ngoại biên và kết tập tiểu cầu, làm sản sinh hóa chất như: Hydrogen Cyanide và Carbone Monoxide ngăn cản sự lành thương, Nicotine ngăn cản sản sinh tế bào. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy: Các bệnh nhân hút thuốc lá thì sau phẫu thuật hay bị đau nhiều hơn. Quá trình liền sẹo rõ ràng được cải thiện sau khi ngừng hút thuốc lá. Hút thuốc là chống chỉ định tương đối vì nguy cơ hở vết thương, nhiễm trùng và hoặc tiêu xương và giảm 10% khả năng tích hợp xương. Ở những người hút thuốc lâu năm thì độ rắn của xương sẽ bị giảm từ 2 đến 3 lần. 4. Ảnh hưởng tới quá trình lành vết thương sau phẫu thuật Thuốc lá là một chất gây co mạch ngoại vi làm giảm cung cấp máu đến vùng có vết thương, Cacbon Monoxit và các chất hóa học có trong khói thuốc ức chế các quá trình sinh học giúp làm lành vết thương. Hút thuốc làm giảm tốc độ lưu chuyển máu trong mao mạch ngoại vi, làm chậm hình thành cục máu đông sau khi nhổ răng, thuốc lá làm giảm chức năng của bạch cầu nên bệnh nhân có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. 5. Các tổn thương niêm mạc miệng khác do thuốc lá Viêm miệng do Nicotin (Nicotinic Stomatitis) là một sự thay đổi ở niêm mạc vòm miệng cứng do hút thuốc quá nhiều, niêm mạc vòm miệng trở nên trắng với các u nhỏ gồ lên, trên đó có các chấm đỏ. Tổn thương này sẽ mất đi sau khi dừng thuốc lá, một số trường hợp hiếm trở thành ung thư biểu mô. (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/5408047284995932599) 6. Thay đổi vị giác và xúc giác Vị giác và xúc giác của người hút thuốc bị thay đổi bởi khói và các chất hóa học có trong thuốc lá. Mức ảnh hưởng càng tăng nếu dùng thuốc lá càng nhiều. Và người hút thuốc có xu hướng ăn mặn hơn người không hút thuốc. Thuốc lá gây ra nhiều chứng bệnh về răng miệng, thế nên các bạn hãy tập bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Không chỉ vì thẩm mỹ của hàm răng mà còn vì sức khỏe của cơ thể, “nói không” với thuốc lá ngay hôm nay bạn nhé!
 9. Giải pháp khắc phục tình trạng mất răng hàm số 7 tối ưu nhất hiện nay là trồng răng Implant, với khả năng phục hình cả thân và chân răng, hạn chế tối đa hiện tượng tiêu xương hàm. ( Xem thêm: https://lamdepvathammy.wordpress.com/2019/11/30/di-tim-cach-khac-phuc-triet-de-trieu-chung-kho-hong-kho-tho/) 1. Mất răng số 7 gây ảnh hưởng như thế nào? Chiếc răng hàm số 7 là một chiếc răng cối lớn nhất, quan trọng không kém gì răng hàm số 6. Đây chính là một trong những chiếc răng thực hiện chức năng ăn nhai chính của cung hàm. Mất răng số 7 đồng nghĩa với việc lực nhai của hàm bị yếu đi nhiều. Ngoài việc ảnh hưởng đến khả năng ăn nhai của hàm răng, mất răng nếu để lâu ngày mà không trồng lại sẽ dẫn đến hiện tượng tiêu xương hàm, vùng xương hàm sẽ bị hõm xuống, chính bởi điều đó sẽ xuất hiện một khoảng trống trên cung hàm, đây là nguyên nhân dẫn đến sự xô lệch của răng, khiến cho các răng di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Bên cạnh đó ở vị trí mất răng thức ăn thường chui vào khoảng trống, rất khó vệ sinh, đó là nơi tích tụ của vi khuẩn và gây sâu răng cho những chiếc răng bên cạnh. Vì vậy, việc phục hình răng số 7 bị mất là một điều cần thiết vừa khôi phục được chức năng ăn nhai của răng hàm, vừa có thể lấy lại được tính thẩm mỹ cho hàm răng và bảo vệ, phòng ngừa các bệnh răng miệng khác. ( Xem thêm: https://chamhoi.vn/blog/post/nguyen-nhan-dau-rang-ham-tren-va-cach-dieu-tri-phu-hop-nhat-1575103502280) 2. Mất răng số 7 phục hình răng bằng phương pháp nào? Hiện nay có 2 phương pháp phục hình răng cố định được áp dụng trong trường hợp mất răng, thiếu răng là: làm cầu răng sứ và cấy ghép Implant răng. Tuy nhiên, đối với răng số 7 thì phương pháp làm cầu răng không thể áp dụng được. Bởi muốn trồng lại răng đã mất thì cần có đầy đủ 2 răng ở 2 bên cạnh răng số 7 để mài làm trụ bám. Tuy nhiên, răng số 7 là chiếc răng cuối cùng trong cung hàm (khi chưa xuất hiện răng khôn). Khi đó, nếu làm cầu răng sứ thì chỉ có một bên trụ răng để bám. Bởi vậy, các yêu cầu để làm cầu răng không đảm bảo nên không thể tiến hành. Ngay cả khi bạn có răng khôn thì cũng không nên dùng chiếc răng này để làm trụ bám cho cầu răng, bởi đó là chiếc răng có nguy cơ bệnh lý cao và sớm muộn gì cầu răng cũng bị hỏng. Phương pháp tối ưu nhất hiện nay nên áp dụng cho tình trạng mất răng số 7 là cấy ghép Implant răng. Cấy ghép răng Implant có thể khắc phục được tất cả các nhược điểm của cầu răng giả. (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/4445407667864514269) Kỹ thuật này không làm ảnh hưởng đến các răng kế bên cạnh và đây là giải pháp duy nhất có thể ngăn ngừa tình trạng tiêu xương, co rút nướu, do đó bảo vệ các răng xung quanh luôn khỏe mạnh cũng như bảo tồn cấu trúc xương hàm. Với những thông tin chia sẻ trên đây hi vọng giúp bạn chọn được phương pháp phù hợp với mình để phục hình răng số 7. Mọi thắc mắc liên quan đến cấy ghép răng hay chi phí cấy ghép Implant răng, xin vui lòng liên hệ đến Hotline: 1900.6900 để được giải đáp cụ thể và chi tiết nhất.
 10. Niềng răng là 1 trong những biện pháp giúp cải thiện thẩm mĩ răng cho những ai có hàm răng bị vổ, thô, móm, răng mọc lung tung lệch lạc lộn xộn :)). Các bác sĩ sẽ giúp bạn đưa những chiếc răng mọc lệch lạc trở về đúng vị trí, đều và đẹp. Sau quá trình niềng răng, bạn phải mang hàm duy trì để tránh hiện tượng răng trở về lối cũ (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/2282535787634471832) I - Quy trình niềng răng như thế nào? Một quy trình niềng răng có thể gồm 5 bước sau và có thể dài ngắn tùy vào tình trạng răng miệng của bạn. • Bước 1: Khám lâm sàng và chụp hình Bác sĩ chụp hình hàm răng rồi đưa dữ liệu vào máy để phân tích tình trạng lệch lạc của răng và hàm. Sau khi đã có những hình ảnh chuyên sâu, bác sĩ sẽ phân tích và giúp bạn lên kế hoạch niềng răng và hiểu rõ về kết quả sau khi kết thúc quá trình • Bước 2: Tư vấn thực hiện Bác sĩ sẽ tư vấn sâu hơn về phác đồ điều trị như: bạn nên dùng loại mắc cài nào, niềng răng trong bao lâu, giá cả hết bao nhiêu và nên chăm sóc răng ra sao… • Bước 3: Làm sạch răng Sau khi bạn đã đồng ý với phác đồ, bác sĩ sẽ cạo vôi răng để làm sạch răng cho bạn. Quá trình này không chỉ làm sạch tất cả các chất tồn đọng trong miệng để tránh các bệnh nha khoa mà còn để xử các tổn thương về răng miệng như sâu răng, vỡ răng…. • Bước 4: Lắp mắc cài Đây là bước các bác sĩ gắp loại mắc cài bạn đã chọn vào răng cho bạn. Bạn sẽ cần tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ sau mỗi 7 ngày, 2 tuần hay 1 tháng…Mỗi lần tái khám, bác sĩ sẽ chỉnh mắc cài cũng như chụp hình răng và hàm để the dõi hiệu quả của quá trình niềng răng. • Bước 5: Tháo mắc cài sau khi đã kết thúc phác đồ, bác sĩ sẽ giúp bạn tháo niềng răng và theo dõi sức khỏe răng miệng cho bạn. Bạn cũng cần chăm sóc răng miệng thật kỹ ở giai đoạn này. (Xem thêm: https://www.instagram.com/niengrangdep/) II - Các loại mắc cài khi niềng răng Việc chọn mắc cài ảnh hưởng tới thẩm mỹ của hàm răng và hiệu quả của quá trình niềng răng. Bạn hãy tham khảo để chọn loại thích hợp nhất. 1. Niềng răng kim loại Niềng răng kim loại là loại khung đầu tiên được dùng trong niềng răng. Niềng được làm từ vàng, bạc hay thép không gỉ cùng với dây cao su đàn hồi giúp giữ khung và định hình cấu trúc hàm. Tuy niềng răng kim loại rẻ nhất trong các loại nhưng ít thẩm mỹ nhất và cũng hơi khó chịu. Khung mắc cài kim loại rất mạnh nên thời gian đầu mới đeo có thể gây khó chịu ở phần má và nướu răng. 2. Niềng răng s Niềng răng sứ gồm hợp kim sứ và các loại vật liệu vô cơ khác. Tuy niềng răng sứ đã thẩm mỹ hơn nhưng lại tốn thời gian hơn niềng răng kim loại. 3. Niềng răng mắc cài tự khóa Niềng răng mắc cài tự khóa gồm các dây cung hiện đại cùng các nắp trượt tự động giữ dây cung vào khe mắc cài. Bạn không cần quá thường xuyên đến nha sỹ để điều chỉnh dây cung. Niềng răng tự khóa có cấu trúc phức tạp hơn nên khá dày và lộ nhưng lại ít đau hơn niềng răng sứ hay kim loại. 4. Niềng răng mặt lưỡi Niềng răng mặt lưỡi là loại khung kim loại khá giống niềng răng kim loại nhưng được gắn vào mặt trong của răng. Niềng răng này có tính thẩm mỹ cao nhưng thời gian điều trị lâu hơn và chỉ dùng cho các trường hợp răng lệch lạc không nghiêm trọng. (Xem thêm: https://weheartit.com/nhorangthammy) 5. Niềng răng không mắc cài Niềng răng không mắc cài hay còn gọi là Invisalign là cách chỉnh nha bằng một loại khay trong suốt. Đây là cách niềng răng thẩm mỹ nhất và người đeo có thể tháo khay niềng bất cứ khi nào mình muốn. Niềng răng không mắc cài rất dễ đeo, không cần đi tái khám nha sĩ nhiều lần. Tuy nhiên, bạn cần tháo niền răng trước mỗi bữa cơm và phải dành thời gian vệ sinh khay nên cũng khá tốn thời gian. III - Trước, trong và sau khi niềng răng Thông thường bạn sẽ trải qua 3 giai đoạn khi niềng răng.Bạn sẽ ngạc nhiên về sự khác nhau trước và sau khi niềng răng đấy. 1. Trước khi bạn bắt đầu đeo niềng Quá trình lắp mắc cài vào trong răng của bạn sẽ không đau. Thông thường sẽ mất từ 2 đến 3 giờ để lắp xong mắc cài. – Đầu tiên, nha sĩ sẽ đặt vòng xung quanh răng cùng của bạn. Khi đó bạn có thể cảm thấy hơi tê nhưng không quá đau. – Sau đó, nha sĩ sẽ sử dụng một loại keo đặc biệt cho răng của bạn và dù keo có mùi không dễ chịu lắm nhưng sẽ không làm bạn đau. Các mắc cài và dây sẽ được gắn lên từng răng nhờ vào loại keo này. Nha sĩ sẽ tiến hành gắn dây cung và sử dụng thun liên hàm phù hợp. – Sau khoảng vài tiếng, bạn sẽ cảm thấy đau nhức ở răng và nướu. Thường thì bạn sẽ “sống chung” với cơn đau này khoảng 1 tuần. Đây cũng là lúc bạn sẽ dần làm quen với cảm giác có mắc cài trong miệng. Dây cung tạo áp lực lên răng và dần dần kéo răng vào đúng vị trí. Trong tuần đầu tiên sau khi đeo niềng, bạn sẽ phải trải nghiệm tất cả những cảm giác sau: đau nhức răng và lợi, đặc biệt là khi nhai; bị loét hoặc đau ở bên trong miệng; cảm giác khó chịu hoặc cắn vào lưỡi. Thông thường, những cơn đau này có thể được điều trị bằng thuốc giảm đau không cần kê toa, như acetaminophen (Tylenol). Hãy chỉ ăn thức ăn mềm cho tuần đầu tiên, chẳng hạn như súp, sữa chua và kem. Đồ uống lạnh và chất xơ có thể khiến bạn bị viêm lợi nên hãy tránh xa những món này. Hầu hết mọi người sẽ quen với đeo niềng sau khoảng một tháng. Sau sáu tháng, bạn thậm chí còn không cảm nhận được là mình đang đeo mắc cài. Mặc dù vậy, bạn cũng sẽ trải qua một số cơn đau trong giai đoạn này. 2. Khi niềng răng bắt đầu được siết chặt Cơ chế hoạt động của niềng răng là các mắc cài sẽ gây áp lực lên răng. Nhờ đó mà sau một thời gian nhất định răng của bạn sẽ di chuyển vào đúng vị trí. Thời gian mang niềng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại mắc cài bạn sử dụng cũng như tình trạng răng của mỗi người. Thông thường, bạn sẽ mang niềng trong khoảng 2 năm. Trong quá trình niềng răng bạn phải thường xuyên đi khám nha sĩ để kiểm tra. Nha sĩ sẽ xem xét, đánh giá răng của bạn cũng như lực mà mắc cài đang tác động lên răng. Nếu răng của bạn bị di chuyển và áp lực mà niềng gây ra giảm thì tức là việc niềng răng của bạn đang không đạt được hiệu quả. Mỗi lần thăm khám, nha sĩ sẽ thắt chặt dây để tăng lực ép cho mắc cài. Khi mắc cài thắt chặt có thể gây đau và nhức trong vài ngày. Nhưng bạn hãy yên tâm vì thật ra cảm giác này cũng sẽ không quá khó chịu dù rằng bạn mới trải qua lần đầu. Sau một vài ngày, bạn sẽ quen dần với những cơn đau và lực kéo được tăng lên. Thuốc giảm đau không cần kê toa có thể được sử dụng để giảm bớt đau nhức. 3. Sau khi niềng răng được tháo ra Tất cả nỗi đau đớn mà bạn phải chịu sẽ chẳng là gì khi niềng răng được gỡ ra và khi bạn sở hữu một hàm răng đều tăm tắp. Các quy trình trong quá trình niềng răng có thể gây khó chịu cho bạn nhưng lúc tháo ra thì lại chẳng hề gây đau đớn. Sau khi tháo mắc cài, răng của bạn sẽ được làm sạch hoàn toàn. Nha sĩ có thể chụp X quang và một vài thủ tục khác để kiểm tra xem niềng răng của bạn có hiệu quả như thế nào. Nếu bạn có răng khôn, bạn sẽ được nha sĩ khuyên nhổ đi. Vì răng khôn có thể làm hàm răng vốn đã được chỉnh hoàn hảo của bạn bị thay đổi vị trí. Tuy nhiên, quá trình niềng răng của bạn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc vì nha sĩ sẽ đưa cho bạn hàm duy trì. Đây là một thiết bị tùy chỉnh, thường được làm bằng cao su hoặc nhựa, ngăn ngừa răng của bạn di chuyển trở lại vị trí ban đầu trước khi chỉnh nha. Hàm duy trì của bạn có thể có dây kim loại để giữ răng ở đúng vị trí, cho xương và nướu có thời gian để lành. Bạn có thể cần phải đeo hàm duy trì hàng ngày, hoặc chỉ cần đeo vào ban đêm. Nhưng hãy yên tâm vì hàm duy trì sẽ không gây ra bất kỳ đau đớn nào cả.
 11. Bạn chải răng một ngày hai lần và thường xuyên đến nha sĩ để cạo vôi răng và sử dụng chỉ nha khoa hầu như mỗi ngày để làm sạch răng. Nhưng như thế có chắc rằng răng của bạn lúc nào cũng sáng bóng và giữ được trắng không? (Xem thêm: https://chinh-nha-nieng-rang-tai-nha-khoa-paris-hai-phong.business.site/posts/5720012451000510672) Thủ phạm gây xỉn màu răng 1. Trà, cà phê Việc bạn thường xuyên uống trà khô, và cà phê có thể gây ra sự ố vàng trên răng. Điều này là do lượng tannin lớn có trong trà khô, thúc đẩy việc tạo vết ố trên răng. Giải pháp hữu hiệu là hãy thay thế trà, và cà phê bằng các loại nước uống khác có lượng tannin ít hơn ví dụ như các loại trà lá xanh hoặc thảo dược. 2. Cà ri. Một trong những thủ phạm gây xỉn màu răng, có khả năng nhuộm màu răng của hiệp hội nha khoa Mỹ được công bố gần đây nhất, tinh chất nghệ – thành phần chủ yếu của cà-ri đứng vị trí đầu bảng trong việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến màu sắc của răng. Nghiên cứu cũng chỉ ra tác dụng của tinh chất nghệ là không thể xem nhẹ, có thể gọi đó là khắc tinh của hàm răng trắng. Vậy nếu bạn thật sự thích hương vị món cà-ri, bạn nên chọn loại cà-ri xanh, ít gây nhuộm màu răng nhất và nên tránh các loại cà-ri hồng và vàng. 3. Nước ngọt có ga và bánh quy Nước ngọt có gas là loại nước giải khát được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ nhỏ nhằm giảm cơn khát trong những ngày hè nóng bức. Không những ảnh hưởng tới răng miệng mà còn nguy hại đến sức khỏe. 4. Nước cam Uống nước cam nguyên chất hàng ngày rất tốt cho sức khỏe nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến men răng bị phá vỡ dần theo thời gian. Tính axit trong nước cam đặc biệt gây tổn hại khi bạn kết hợp với đồ uống có màu sẫm (như cà phê, chè). Hãy hạn chế lượng axit bằng cách pha loãng nước trái cây với nước lọc. 5. Sốt cà chua Vì cà chua có tính axit cao và sáng màu, nước sốt cà chua có thể gây ra biến đổi màu răng và xóa mòn men răng. Vì vậy bạn nên ăn những thực phẩm này có chừng mực. 6. Giấm Balsamic cũng âm thầm làm răng bạn xỉn màu Loại giấm “quý tộc” Balsamic đậm đà hương vị được làm từ nước ép nho cô đặc cũng chính là một trong những nguyên nhân âm thầm khiến răng bạn xỉn màu. Do độ dính và sắc tố đen trong giấm Balsamic cao nên răng sẽ bị nhuộm màu khi bạn dùng nó. ( Xem thêm: https://n4g.com/user/score/nhorangthammy) 7. Củ dền cũng có thể làm nụ cười của bạn đổi màu Củ dền tốt cho sức khỏe và rất ngon miệng khi trộn cùng với salad, khi đem nướng vỉ hoặc khi nấu canh súp nhưng loại củ này lại không thân thiện với nụ cười của bạn. Khi gọt và cắt củ dền trên thớt, bạn thấy được nó có thể nhuộm màu tay bạn và cả thớt như thế nào thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến răng của bạn giống như vậy. Nếu bạn muốn giữ cho hàm răng mình trắng bóng thì nên suy lại việc ăn nhiều củ dền nhé. 8. Ăn quá nhiều kem cũng có thể làm ố vàng răng Không chỉ các loại kẹo nhiều màu như kẹo mút, cả những loại kem cũng có thể nhuộm màu răng bạn như cách chúng bám màu trên lưỡi khi bạn ăn. ( Xem thêm: https://linkhay.com/link/3147685/tu-nhien-bi-hoi-mieng-cach-khac-phuc-don-gian-hieu-qua-dut-diem) Tuy nhiên, nếu chỉ ăn một lượng ít trong khẩu phần ăn hằng ngày thì những món kẹo và kem này cũng không quá ảnh hưởng đến răng và sức khỏe của bạn. Những thông tin trên chúng tôi đã giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về xỉn màu răng, bạn nên chú ý và thực hiên chế độ ăn uống kết hợp vệ sinh răng miệng sạch sẽ.