• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dunghai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  14
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dunghai

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.kaggle.com/seapoolvn

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  78 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh
 1. Lợi ích nhiệt độ bể bơi được kiểm soát Ngoài việc bảo vệ người bơi, giữ nhiệt độ hồ bơi của bạn ổn định và trong phạm vi phù hợp cũng có thể bảo vệ chính hồ bơi. Kiểm soát tảo và vi khuẩn Bạn liên tục chiến đấu với các chất gây ô nhiễm nước hồ bơi, và phần lớn, bạn giữ chúng trong tầm kiểm soát bằng clo hoặc chất khử trùng khác, và bằng cách lọc. Nhưng hãy để nhiệt độ bể bơi quá cao và thực tế bạn đang trải chiếu chào mừng cho tảo và vi khuẩn. Khi nước hồ bơi của bạn nóng lên đến khoảng 85 ° F (29 ° C), vi khuẩn và tảo trở nên đẹp và thoải mái, và bắt đầu sinh sản với tốc độ theo cấp số nhân. Giữ hồ bơi của bạn dưới mức đó sẽ không loại bỏ hoàn toàn tảo và vi khuẩn, nhưng sẽ khiến chúng khó nở hoa và phát triển hơn và trở thành một vấn đề. Nếu bạn tăng nhiệt trong hồ bơi của mình để phục vụ khách, hãy sốc thường xuyên hơn để giữ tảo, vi khuẩn và các chất gây ô nhiễm khác. Nếu đó không phải là vấn đề đáng lo ngại, thì hãy cố gắng làm mát bể bơi xuống để ngăn tảo nở hoa. https://peatix.com/user/4355908/viewhttps://www.skillshare.com/user/seapoolvnhttps://stackapps.com/users/65348/seapoolvnhttps://www.cakeresume.com/portfolios/seapoolvnhoboihttps://moz.com/community/users/11725031https://noisetrade.com/seapoolvn/swimmingpoolhttps://giphy.com/channel/seapoolvnhttps://www.polygon.com/users/nguyendungpoolhttps://www.cakeresume.com/portfolios/seapoolvnhoboi Nước cân bằng Với nước ấm hơn trong hồ bơi của bạn, giúp tảo và vi khuẩn dễ dàng có được chỗ đứng hơn, clo hoặc chất khử trùng khác trong hồ bơi của bạn sẽ phải làm việc vất vả hơn nhiều để tiêu diệt chúng. Điều này có nghĩa là chất khử trùng sẽ bị cạn kiệt nhanh hơn và hóa chất bể bơi của bạn sẽ hết sạch. Điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải thêm chất khử trùng thường xuyên hơn, vì vậy một phần thưởng để giữ nhiệt độ bể bơi của bạn trong một phạm vi tốt là bạn sẽ tiết kiệm tiền cho hóa chất. Viên nén clo bể bơi ổn định 3 inch (25 lbs.) 79,99 đô la Dự trữ và tiết kiệm tiền cho máy tính bảng clo cho mùa bằng cách lấy pít-tông ổn định 3 inch tiêu chuẩn trong một thùng chứa 25 pound . Giữ cho người bơi thoải mái Ngoài việc duy trì nhiệt độ nhất định để giữ an toàn cho những người bơi lội, bạn muốn mọi người bơi trong hồ bơi của bạn được thoải mái. Quá lạnh hoặc quá ấm, và không ai sẽ thưởng thức nó. Và sau đó, những gì có một hồ bơi? Đặt bộ điều chỉnh nhiệt của máy sưởi bể bơi của bạn ở nhiệt độ từ 78 ° F đến 82 ° F (26 ° C và 28 ° C) để giữ cho phần lớn người bơi thoải mái. Có thể mát hơn một chút nếu bạn đang ở trong một khu vực có mùa hè rất nóng hoặc ấm hơn một chút nếu bạn sống ở nơi có khí hậu ôn hòa. Thất vọng vì thêm hóa chất và cố gắng giữ cho hồ bơi của bạn luôn sạch sẽ? Chúng tôi loại bỏ tất cả sự nhầm lẫn của bảo trì hồ bơi trong khóa học video và ebook minh họa dễ đọc này. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm 100 đô la ngay khi chăm sóc hồ bơi! Cách đo nhiệt độ bể bơi Tất cả các máy sưởi bể bơi đều có bộ điều nhiệt tích hợp để cho phép bạn đặt và duy trì nhiệt độ bể bơi mà bạn quyết định. Nhưng giống như máy điều nhiệt trong nhà bạn có thể không hiển thị chính xác nhiệt độ từ phòng cách xa nó nhất, máy điều nhiệt cũng có thể không hoàn toàn chính xác. Để có được chỉ số nhiệt độ bể bơi chính xác, hãy bổ sung bộ điều nhiệt bằng nhiệt kế hồ bơi . Bạn có ba loại để lựa chọn: analog , kỹ thuật số và hồng ngoại . Chúng tôi đề nghị kỹ thuật số cho độ chính xác và hiệu quả chi phí. Nhiệt kế tương tự có thể khó đọc chính xác, và nhiệt kế hồng ngoại hơi khó sử dụng trong gia đình. Trừ khi bạn chỉ thích chĩa súng cơ bản vào súng của bạn trong khi bạn hét lên, thì Pew! Pew! Chúng tôi sẽ không phán xét. https://coolors.co/u/seapoolvnconshttp://www.ustream.tv/channel/eVaYbBCw8zbhttps://imgur.com/gallery/AbTb9p7https://credly.com/u/seapoolvnhttps://idebate.org/users/seapoolvncomhttps://www.bountysource.com/people/73944-seapoolvn56https://www.wattpad.com/user/seapoolvnhttp://flgclassifieds.cce.cornell.edu/author/seapoolvn/ Cách kiểm soát nhiệt độ bể bơi Biết nhiệt độ bể bơi hoàn hảo chỉ là một nửa trận chiến. Bây giờ bạn cần biết làm thế nào để giữ cho nó ổn định. Chọn một lò sưởi hồ bơi hiệu quả Bạn có ba lựa chọn để làm nóng hồ bơi của bạn. Bạn có thể dựa vào mặt trời, nhưng điều này thực sự gây ảnh hưởng và bạn sẽ không có cách nào để kiểm soát nhiệt độ bể bơi. Thêm vào đó, nước thường sẽ mát hơn rất nhiều so với có thể thoải mái ở một số vùng nhất định hoặc vào những thời điểm nhất định trong năm. Tuy nhiên, có được một tấm che hồ bơi năng lượng mặt trời có thể giúp bạn tận dụng nguồn nhiệt miễn phí này. Và chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nắp năng lượng mặt trời ngay cả khi bạn có máy sưởi bể bơi để giúp giữ nhiệt. Một máy sưởi bể gas có thể là một lựa chọn tốt, kinh tế nếu bạn có sẵn khí đốt tự nhiên. Nếu không, bạn có thể chọn một máy bơm nhiệt . Cuối cùng, bạn vẫn có thể sử dụng mặt trời, nhưng theo cách tập trung và hiệu quả hơn nhiều với máy sưởi bể bơi năng lượng mặt trời . Nếu bạn có không gian trên mái nhà của bạn , nó chắc chắn đáng để xem xét. Hãy xem xét kỹ lưỡng tất cả các lựa chọn của bạn trước khi đưa ra quyết định. Giảm nhiệt độ Nếu bạn không phải lo lắng về việc duy trì nhiệt độ cao hơn cho trẻ em hoặc người cao niên, hãy cân nhắc giảm nhiệt độ bể bơi xuống một hoặc hai độ. Đó thực sự là tất cả những gì cần thiết để tiết kiệm tiền: Tiêu thụ năng lượng cho mỗi độ tăng nhiệt độ sẽ tốn thêm 10% đến 30% chi phí năng lượng , tùy thuộc vào vị trí của bạn. Ở vùng khí hậu ấm hơn, tỷ lệ này cao hơn do chi phí sưởi ấm hồ bơi tương đối thấp ở 78ºF. - Energy.gov Tắt máy sưởi bể bơi Đi nghỉ mát? Không cần phải giữ cho hồ bơi của bạn nóng trong khi bạn đi. Tắt máy điều nhiệt, hoặc tốt hơn là tắt để tiết kiệm cả tiền bạc và năng lượng. Nhưng bạn sẽ không mất nhiều tiền và năng lượng hơn để lấy lại nhiệt độ bể bơi khi bạn quay lại chứ? Sẽ mất một ít năng lượng và tiền bạc, nhưng gần như không cần nhiều để giữ cho máy sưởi bể bơi hoạt động trong khi bạn thậm chí không sử dụng hồ bơi. Sử dụng nắp hồ bơi năng lượng mặt trời trong ngày Tuy nhiên, một cách nữa để khai thác sức mạnh của mặt trời. Nếu bạn sẽ ra khỏi hồ bơi một lúc, hãy làm nổi một tấm che hồ bơi mặt trời hoặc một tấm chăn năng lượng mặt trời trên đó để làm nóng nước và giữ nhiệt đó, tùy thuộc vào loại vỏ bạn sử dụng. Nếu bạn cảm thấy nắp bể bơi quá phức tạp để sử dụng thường xuyên, hãy xem xét sử dụng cuộn dây che mặt trời để làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Hoặc thử sử dụng vòng năng lượng mặt trời thay thế. Dễ triển khai, dễ nhặt và cất đi.
 2. Làm sạch hồ bơi có thể gây bực bội, bất cứ ai duy trì một hồ bơi đều biết điều đó! Thông thường các hành động được thực hiện chứng tỏ là không hiệu quả hoặc do chúng không được thực hiện đúng hoặc vì chúng chống lại các triệu chứng nhưng không phải là nguyên nhân của vấn đề. Chúng tôi nghĩ về tất cả những lần chúng tôi thêm clo nhưng, có độ pH sai, nó không có tác dụng gì hoặc khi chúng tôi sử dụng robot bể bơi và điều này khiến chúng tôi xuống đáy, tuy nhiên rất bẩn. Tại sao, chúng tôi tự hỏi mình, rất khó để làm sạch hồ bơi? trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cho bạn, với 10 mẹo đơn giản, làm thế nào để làm sạch một bể bơi tốt nhất , mà không bị điên! Các thao tác cần thiết để duy trì một hồ bơi sạch, về cơ bản , 3: lướt qua , tức là làm sạch bề mặt, loại bỏ các mảnh vụn và đánh răng . Nếu bạn thực hiện 3 thao tác này mỗi tuần, chắc chắn bạn sẽ có một hồ bơi sạch và bạn sẽ giúp các hóa chất ngăn ngừa tảo, vết bẩn và nước đục ! https://www.intensedebate.com/people/nguyendunghoboi https://greasyfork.org/en/users/415025-thiết-kế-xây-dựng-bể-bơi-seapoolvn https://unsplash.com/@seapoolvn/ https://www.giantbomb.com/profile/seapoolvn/about-me/ https://buddybio.com/seapoolvn
 3. Chúng ta đã nói về các thủ tục thích hợp cho việc đóng cửa hồ trong lòng đất và trên mặt đất , và chúng tôi đã cho bạn lời khuyên của chúng tôi về cách chọn một trang bìa mùa đông phù hợp . Rõ ràng vào thời điểm này, việc chăm sóc hồ bơi vào mùa đông không có nghĩa là chỉ cần lắp đặt nắp. Thay vào đó, điều quan trọng là tiếp tục đối phó với nó trong mùa không sử dụng (mùa thu, mùa đông và đầu mùa xuân) để đảm bảo thành công của một mở đơn giản và sạch sẽ vào năm tới. Đồng hành cùng bạn trong cam kết này, đây là 6 lời khuyên có thể hữu ích cho bạn. 1. KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT chăm sóc cơ sở bể bơi Khi đóng cửa bể bơi, ngoài việc làm sạch các thành phần có trong hệ thống lọc (hoặc trong bất kỳ phụ kiện nào), hãy nhớ kiểm tra xem chúng có hoàn toàn không có nước . Khi nhiệt độ bắt đầu giảm, lượng nước dư thừa còn lại trong máy bơm, bộ lọc và bơm nhiệt có thể đóng băng, có nguy cơ làm vỡ đường ống và các thành phần mỏng manh. Cẩn thận làm trống tất cả các mảnh để tránh sửa chữa tốn kém trong mùa tới. 2. THÊM MỘT ALGAECIDE Giữ tảo tránh xa nước càng lâu càng tốt là một bước cơ bản để mở lại đơn giản mà không cần quá nhiều suy nghĩ. Vì lý do này, nên sử dụng một algaecide (đặc biệt là tồn tại trong nước trong một thời gian dài) trong giai đoạn cuối đóng cửa và chạy máy bơm trong 24 giờ để nó có thể lưu thông hoàn toàn, trước khi tắt hệ thống lọc cho mùa đông. Xem thêm https://elink.io/99435a4 http://doodleordie.com/profile/seapoolvn https://www.myballard.com/forums/users/seapoolvn 3. GIỮ SẠCH VỎ MÙA ĐÔNG Một trong những nhiệm vụ của bìa mùa đông là giữ cho nước sạch, giữ lại lá, cành cây, côn trùng và các mảnh vụn khác. Những thứ này, đặc biệt là nếu để trên bìa trong một thời gian dài sau một trận mưa lớn, có thể bị thối rữa, làm hỏng tờ giấy. Vỏ cũng phải được giữ sạch và không có mảnh vụn. Làm sạch nó bằng một tia nước bạn có nguy cơ rằng tất cả các mảnh vụn, đã phải vật lộn rất nhiều để tránh ra, kết thúc trong bể, làm bẩn nước. Một giải pháp có thể là đứng một tấm lưới thu thập lá trên bìa mùa đông, để đơn giản hóa việc làm sạch vỏ định kỳ. Trên thực tế, với hệ thống này sẽ đủ để chỉ cần tháo lưới (rất nhẹ) và lắc nó để loại bỏ các mảnh vụn. thu thập lá Và nếu bao phủ đầy tuyết? Đừng hoảng sợ và đọc làm thế nào để loại bỏ nó ! 4. SỬ DỤNG HÓA HỌC ĐỂ TRÁNH Ô NHIỄM Không bỏ qua việc sử dụng hóa chất trong mùa đông sẽ giúp bạn chống lại ô nhiễm từ dư lượng hữu cơ chắc chắn sẽ xâm nhập vào hồ bơi. Một số trong số này bao gồm phân chim, phấn hoa hoặc tàn dư do người tắm để lại trong bể trong mùa. Các nhà hóa học trong mùa đóng cửa của bể bơi cũng sẽ giúp bạn ngăn chặn bụi bẩn có thể xuất hiện trên dòng nước và thường dẫn đến việc cọ rửa vất vả vào mùa xuân. 5. GIỮ MỘT MẮT TRÊN SỬA CHỮA BÌA CỦA BẠN che hồ bơi vào mùa đông Dù hệ thống sửa chữa của vỏ mùa đông bạn sử dụng là gì, bạn nên kiểm tra định kỳ rằng dây cáp hoặc salamis vẫn còn , để ngăn nắp bắt đầu trượt xuống hồ bơi. Nếu có, bạn cũng nên nhớ kiểm tra ống khí , để chắc chắn rằng nó vẫn còn sưng. Nếu bạn có một hồ bơi trên mặt đất, điều quan trọng là phải kiểm tra mực nước hàng tháng: một lỗ nhỏ trên lớp lót có thể khiến rất nhiều nước rò rỉ từ hồ bơi. Nếu bạn nhận thấy mức nước được hạ xuống, hãy trả nước về mức ban đầu để tránh thiệt hại. xem thêm https://greasyfork.org/en/users/415025-thiết-kế-xây-dựng-bể-bơi-seapoolvn https://linktr.ee/seapoolvn https://unsplash.com/@seapoolvn/ 6. COI CHỪNG NHIỆT ĐỘ Nếu mùa thu đến với nhiệt độ nhẹ hơn, bạn nên kiểm tra hồ bơi và trì hoãn việc bổ sung clo và algaecide ngay trước khi cái lạnh đến. Ở một số khu vực rất mưa, trong các bể bơi không được che chắn đầy đủ, có nguy cơ hóa chất mùa đông được thêm vào quá sớm có thể bị pha loãng. Kiểm soát thời tiết là rất quan trọng để thêm hóa chất mùa đông vào đúng thời điểm (tức là trước khi có sương muối lớn ) và đảm bảo rằng nước vẫn sạch và không có sự phát triển tảo quá mức cho đến khi mở vào mùa xuân. Đừng bỏ lỡ bài viết của chúng tôi về cách bảo vệ hồ bơi khỏi sương giá và tuyết ! Đây là những lời khuyên của chúng tôi để chăm sóc hồ bơi vào mùa đông. Viết cho chúng tôi ý kiến của bạn! Xem thêm http://guildwork.com/users/seapoolvn https://www.giantbomb.com/profile/seapoolvn/about-me/ https://challenges.openideo.com/profiles/showhoboi https://www.intensedebate.com/people/nguyendunghoboi https://seapoolvn.exposure.co/ceo-nguyen-dung http://www.lawrence.com/users/seapoolvn/
 4. Nhờ hiệu quả và khả năng tiếp cận của nó, clo là hệ thống khử trùng hồ bơi phổ biến nhất. Trên thị trường, có một loạt các sản phẩm khử trùng bằng clo và cách tốt nhất để chọn một sản phẩm phù hợp nhất với việc lắp đặt của bạn, sẽ luôn luôn được tư vấn chuyên nghiệp. Sau đây là một mô tả ngắn gọn về bốn chất khử trùng clo: clo , tri-clo, và hypochlorite canxi và natri .Xem thêm http://myfishbook.fr/groupes/seapoolvn/CHLORINEĐược biết đến nhiều hơn là clo nhanh hoặc sốc, đây là thứ bạn nên sử dụng nếu hồ bơi của bạn cần khử trùng mạnh trong thời gian ngắn . Ví dụ, nếu cơ sở của bạn đã tồn tại trong một thời gian dài mà không được điều trị, nơi có một cơn bão lớn, hoặc nếu hồ bơi, trong một bữa tiệc, đã tổ chức nhiều người bơi.Đây là loại clo được giải thể và hành động một cách nhanh chóng . Nó cũng chứa một chất ổn định làm chậm sự bay hơi của sản phẩm.tricloruaNếu clo được gọi là clo nhanh, biệt danh của tri-clo là clo chậm. Sản phẩm này được áp dụng để giữ cho nước trong tình trạng tốt . Các giải thể và giải phóng các thành phần hoạt chất là chậm hơn so với clo và tạo ra những gì được gọi là "tự do clo dư". Điều này rất quan trọng để loại bỏ bất kỳ vi sinh vật gây hại nào có thể xâm nhập vào nước một khi nó đã được khử trùng.Lượng sản phẩm bạn cần áp dụng sẽ luôn nhiều hơn 1 ppm, mặc dù khối lượng chính xác phụ thuộc vào số lượng người bơi, nhiệt độ nước và ánh nắng mặt trời.HYCICHLORITE CALCIUM VÀ SODIUMHypochlorites là chất khử trùng clo kinh tế nhất trên thị trường và đã được sử dụng thành công trong nhiều năm.Các hypochlorite canxi là màu trắng, rắn và có thể được mua ở dạng bột viên hoặc hạt. Thật dễ dàng để lưu trữ và áp dụng và tiêu diệt nhiều loại mầm bệnh , mặc dù do hòa tan chậm , nó có thể làm tắc nghẽn các thành phần hồ bơi, làm cho nước đục, giảm pH và tăng độ kiềm.Xem thêm http://www.ourchurchvideos.com/37701/holston/uprofile.php?UID=3574https://gamejolt.com/@seapoolvnNatri hypochlorite , mặt khác, có màu vàng và hòa tan ngay lập tức . Mặc dù nó là một sản phẩm rất hiệu quả, nhưng nó ăn mòn và không ổn định hơn canxi hypochlorite, vì vậy việc xử lý nó đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc. Để tránh kiềm nước và mất hiệu quả, nên sử dụng axit.Xem thêm hóa chấthttps://www.polygon.com/users/nguyendungpoolhttps://www.cakeresume.com/portfolios/seapoolvnhoboi
 5. Thoạt nhìn, một hồ bơi dường như không phải là một cài đặt phức tạp. Nó cuối cùng chỉ là một lỗ lớn trên đất chứa đầy nước. Tuy nhiên, dưới bề mặt ẩn giấu nhiều mảnh khác nhau tạo thành một thiết bị tinh vi cho phép chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời để té nước trong vắt.Nước hồ bơi được ủ liên tục, theo mạch có phần trung tâm là bơm . Được trang bị một động cơ điện, cỗ máy này hút nước thông qua các bộ tách nước và đường ống (tương ứng nằm ở phần trên và dưới cùng của quá trình lắp đặt), ống dẫn cho đến khi bộ lọc và trả lại sạch bằng vòi phun của dòng chảy ngược , van đầu vào nhỏ bố trí tất cả dọc theo lưu vực.Xem thêmhttps://www.ultimate-guitar.com/u/seapoolvnhttps://www.owler.com/company/seapoolvnTrước khi đến máy bơm, để tránh làm tắc nghẽn máy bơm, nước đi qua bộ lọc sơ bộ bằng nhựa , một loại giỏ chứa lá và các yếu tố khác có kích thước có thể làm tắc cơ chế. Sau khi bơm, nước đến hệ thống lọc , trong đó các hạt bụi nhỏ được giữ lại.Các bộ lọc là bể nhựa hoặc sợi thủy tinh chứa một giường lọc làm bằng cát hoặc thủy tinh . Trọng lực thu hút nước thông qua cát hoặc mảnh thủy tinh bẫy bụi bẩn. Khi nước đi qua phương tiện lọc, nó được bơm vào đường ống ra để đưa nó trở lại bể bơi. Rõ ràng, sau một thời gian, cần phải làm sạch phương tiện lọc vì bụi bẩn tích tụ và có thể làm chậm dòng chảy của nước.Để giữ cho nước sạch và không có vi sinh vật, phải sử dụng hệ thống khử trùng và xử lý . Các giải pháp khác nhau tồn tại trên thị trường: sản phẩm hóa học, điện phân, UV hoặc hệ thống kết hợp điện phân và UV. Giải pháp phổ biến nhất là clo, có thể được thêm vào ở dạng lỏng, dạng viên hoặc dạng bột. Lý tưởng là đặt nó sau quá trình lọc trong thiết bị định lượng hoặc bơm nhu động.Đây là những yếu tố cơ bản về cách thức hoạt động của một bể bơi. Tuy nhiên, có ba thiết bị khác, mặc dù xuất hiện thứ cấp, có thể tinh chỉnh cài đặt và biến nó thành ốc đảo hạnh phúc:Các robot làm sạch hồ bơi hoạt động ở dưới cùng của hồ bơi và đảm bảo hoàn toàn sạch sẽ của hồ bơi trong khi tiêu thụ ít nước.Các hệ thống điều hòa không khí được sử dụng để duy trì nước ở nhiệt độ nhất định và phải được cài đặt giữa hệ thống lọc và các thiết bị đo.Các LED dưới nước đèn giảm tiêu thụ điện năng và cài đặt trên các bức tường của lưu vực, họ tạo ra một bầu không khí thư giãn và thẩm mỹ.Muốn biết thêm thông tin? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về hoạt động hoặc bảo trì hồ bơi của bạn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi .Xem thêm về dụng cụ bể bơihttps://draft.blogger.com/profile/07157458212864329270https://www.zazzle.com/mbr/238584639833741246
 6. Hồ bơi khi mới xây dựng xong sẽ hoạt động khá tốt. Tuy nhiên, sau một thời gian, cho dù được chăm sóc đúng cách, vẫn sẽ có những hiện tượng như rò rỉ nước, máy lọc nước không hoạt động, gạch lát hồ bơi xuống cấp, xuất hiện ô nhiễm không xử lý được triệt để,… Do đó, bạn sẽ cần đến dịch vụ sửa chữa hồ bơi chuyên nghiệp. Sau đây là những kinh nghiệm và dịch vụ mà công ty Seapoolvn sẵn sàng phục vụ các bạn. xem thêm https://www.feedsfloor.com/profile/seapoolvn https://tawk.to/seapoolvn https://www.woddal.com/seapoolvn https://www.codechef.com/users/seapoolvn https://www.renderosity.com/?uid=972757 Những trường hợp nào cần đến dịch vụ sửa chữa hồ bơi? Rò rỉ nước hồ bơi Hiện tượng rò rỉ nước thường do bề mặt thành và đáy hồ bơi chống thấm không hiệu quả. Do áp lực nước và thi công kém chất lượng, sau một thời gian, nước trong hồ sẽ thất thoát khá nhanh qua việc thấm nước ra ngoài. Nếu không phát hiện kịp thời, sẽ gây tiêu tốn cả điện và nước vì máy bơm phát hoạt động liên tục để cấp nước vào hồ. Muốn khắc phục được hiện tượng này, thợ thi công cần phải kiểm tra lại toàn bộ hồ để phát hiện chỗ rò rỉ. Sau đó dùng vật liệu chống thấm để thi công lại bề mặt hồ bơi. Để hồ bơi hoàn toàn khô ráo rồi bơm lại nước vào hồ và quan sát trong một thời gian để chắc chắn không còn rò rỉ nước. Rò điện tại hồ bơi CEO Nguyễn Dũng – Giám đốc Công ty Thiết kế Thi công Xây dựng hồ bơi - bể bơi Seapoolvn cho biết có rất nhiều trường hợp rò rỉ điện ở hồ bơi. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do dây nối ở đèn hồ bơi bị hở, hoặc dây trong máy bơm nước tiếp xúc với nước và không khí có độ ẩm cao. Để khắc phục, phải kiểm tra lại đường điện một lần, từ điện nối với máy bơm, máy lọc nước đến đèn. Chắc chắn rằng những chỗ hở phải được nối lại và cách điện cẩn thận. Bên cạnh đó, nên kiểm tra bể bơi thường xuyên để chắc chắn đèn âm nước không bị vỡ, kịp thời thay thế nếu đèn có biểu hiện nứt, vỡ gây nguy hiểm cho người bơi. https://forum.cookierun.com/thread/153553#/page-1 https://stackapps.com/users/65348/seapoolvn https://loop.frontiersin.org/people/857864/bio Hệ thống lọc nước hồ bơi không hoạt động Đầu tiên, bạn cần kiểm tra lại bình lọc cát để xem bình đã đến lúc phải rửa ngược hay chưa. Tiếp theo kiểm tra các van để chắc chắn rằng van hoạt động đúng chức năng. Hầu hết các nguyên nhân gây ra việc hệ thống lọc nước không hoạt động có thể là do cát bị chảy, trào ra ngoài. Đường ống nước nối với máy lọc nước bị vỡ, bị rò rỉ hoặc tắc nghẽn do rác, do quá lâu không được vệ sinh sạch sẽ. Cần phải nhanh chóng giảm áp lực lên bình lọc để cải thiện hệ thống. Nếu hỏng hóc quá nặng, cần phải tiến hành thay thế các bộ phận của máy ngay lập tức để tránh bị hỏng toàn bộ hệ thống lọc nước. Xem thêm máy lọc nước hồ bơi https://www.play.fm/seapoolvn https://weheartit.com/seapoolvn/ https://angel.co/company/seapoolvn https://splice.com/seapoolvn https://www.houzz.com/user/seapoolvn https://hubpages.com/@seapoolvn
 7. Thiết kế hồ bơi là một trong những việc mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra cũng như sáng tạo ra được. Bên cạnh đó bạn cũng cần phải nhờ đến những người có chuyên môn mới có thể giúp được bạn.Thiết kế hồ bơi ngoài trời độc đáo và đẹp là điều mà khách hàng nào cũng muốn khi đến công ty của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn tất tần tật về những thắc mắc mà bạn muốn tìm hiểu về hồ bơi. Xem thêm https://ajarproductions.com/pages/products/in5/answers/user/seapoolvn https://git.skewed.de/seapoolvn https://comicvine.gamespot.com/profile/seapoolvn12/about-me/ https://www.openlearning.com/u/seapoolvn-q1ntu3/ https://works.bepress.com/seapoolvn3/ Cuộc sống ngày càng bận rộn nhu cầu được giải trí của con người ngày càng tăng. Vì vậy có rất nhiều gia đình đã xây hồ bơi riêng cho mình để có thể thư giãn ngay tại chính căn nhà của mình. Và nếu đã có hồ bơi thì bạn cũng không thể không có thiết bị hồ bơi đi kèm. Vì vậy trong đó thiết bị hồ bơi cao cấp giá rẻ luôn là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng. Với tiêu chí ngon bổ rẻ là điều tất nhiên.Bên cạnh đó không chỉ là thiết kế hồ bơi ngoài trời độc đáo là có thể đẹp. Mà nó lại còn phụ thuộc vào cách trang trí đồ cũng như thẩm mĩ của mỗi người qua đó mới thể hiện được sâu xa những ý đồ của nhà thiết kế qua chiếc bể bơi nhà bạn. Làm cho không gian cảnh quan của bạn thêm đẹp và sang trọng hơn nữa.Màu sắc của các loại gạch cũng chính là một trong những điểm quan trọng trong việc trang trí. Với những căn nhà màu sáng thì bạn nên lựa chọn những sắc xanh làm cho tổng thể được hòa quyện với nhau và tôn lên được thiết kế của hồ. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng đèn led để làm thay đổi màu sắc cũng như làm sáng hồ. Xem thêm https://www.wantedly.com/users/124348727 https://hub.docker.com/u/seapoolvn http://m.wibki.com/seapoolvn1 https://followus.com/seapoolvn1 https://www.allmyfaves.com/seapoolvncom http://seapoolvn.idea.informer.com/ THIẾT KẾ HỒ BƠI NGOÀI TRỜI ĐỘC ĐÁO
 8. Thiết bị hồ bơi và dụng cụ vệ sinh Ở cả những bể bơi gia đình hay đến những công trình lớn thì những thiết bị vệ sinh chuyên dụng luôn có vai trò quan trọng để đảm bảo quá trình hoạt động được diễn ra suôn sẻ và an toàn. Ống hút hay ống chân không bể bơi là dụng cụ kết nối các thiết bị vệ sinh để thực hiện nhiệm vụ thu gom tất cả các chất thải, rong rêu có trong nguồn nước. Đây là thiết bị có cấu tạo đơn giản với hình dạng ống dài, rỗng được làm từ chất liệu nhựa cao cấp. Tùy thuộc vào từng loại ống mềm vệ sinh hồ bơi mà thiết kế của chúng có những đặc điểm riêng biệt như nếp gấp, khúc co… Kích thước của chúng rất đa dạng khiến bạn có thể thoải mái chọn lựa được độ dài phù hợp với nhu cầu của mình. Nhờ có ống mềm hút đáy hồ bơi mà các thiết bị khác có thể vươn tới những ngóc ngách xa xôi, khó tiếp cận nhất. Chính nhờ công dụng tuyệt vời đó mà nguồn nước trong bể luôn được tinh khiết để phục vụ cho các nhu cầu vui chơi thể thao một cách tốt nhất. Xem thêm https://answers.informer.com/user/seapoolvn https://www.houzz.com/user/seapoolvn https://www.trover.com/u/seapoolvn https://weheartit.com/seapoolvn/ https://splice.com/seapoolvn https://www.play.fm/seapoolvn Các thiết bị của hồ bơi có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và sử dụng hồ bơi. Các lỗi thường mà bạn thường gặp khi sữa chữa bể bơi là rò rỉ hệ thống ống dẫn nước, bộ lọc bị tắc nghẽn, hệ thống đèn led bị cháy, máy bơm bị hỏng hóc… Ngoài các lỗi nêu trên nêu trên thì việc sửa chữa thiết bị hồ bơi lại toàn bộ cũng là một việc bạn cần thiết phải làm để tân trang lại hồ bơi của mình. Đối với các khách sạn, spa, resort thì bể bơi là một điểm thu hút cho du khách. Nhận biết kịp thời các trường hợp phải sữa chữa hồ bơi và thiết bị đi kèm khắc phục đồng thời cập nhật được các xu hướng mới sẽ giúp doanh nghiệp níu chân khách hàng cũ đồng thời hấp dẫn khách hàng mới mang lại lợi nhuận cao hơn. Còn đối với các công trình gia đình, việc sửa chữa sẽ giúp cho không gian trở nên mới mẻ, mang lại năng lượng tích cực đến cho tổ ấm của bạn. Bạn hãy liên hệ với Seapoolvn ngay khi có nhu cầu sửa chữa thiết bị hồ bơi để có được dịch vụ tốt nhất từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhé! Để tiếp cận và vệ sinh phần đáy của hồ bơi là rất khó khăn. Chúng ta không thể hút cạn nguồn nước hay trực tiếp lặn xuống đáy hồ để chà rửa mà phải cần đến các dụng cụ vệ sinh chuyên dụng cho hồ bơi. Bàn hút đáy hồ bơi 8 bánh xe có thiết kế cực kì nhỏ gọn nhưng không kém phần hiệu quả với hệ thống bàn chải, giác hút và bánh xe. Hơn nữa, bàn hút bể bơi còn được bố trí 2 lỗ ren để lắp đặt với sào nhôm và ống mềm nhằm hỗ trợ, mở rộng phạm vi hoạt động trong công tác vệ sinh. Không những thế, chi tiết chốt nối với thân thông minh sẽ giúp bàn hút đáy hồ bơi 8 bánh xe dễ dàng xoay trở một góc 360 độ nhờ thế mà chúng có thể vươn đến mọi ngóc ngách ở hồ để đánh bay hết tất cả những chất cặn bã, rong rêu bám dính. Từ nay, hồ bơi sẽ không còn những chất bẩn bởi sự bảo vệ của bàn hút vệ sinh hồ bơi sẽ giúp cho nguồn nước trở nên trong sạch và an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Xem thêm https://www.diigo.com/user/seapoolvn https://www.mathworks.com/matlabcentral/profile/authors/16935310-seapoolvn https://dashburst.com/seapoolvn https://filmow.com/usuario/seapoolvn https://www.wattpad.com/user/seapoolvn
 9. Dụng cụ vệ sinh bể bơiThử tưởng tượng, nếu một ngày hồ bơi của bạn bị ô nhiễm với nguồn nước xanh lè vì rong rêu và phần đáy đầy các vết bẩn bám dính thì bạn sẽ xử lý thế nào? Đừng chần chừ mà hãy xắn tay áo để dọn dẹp ngay hồ bơi nếu không muốn chúng gây hại cho sức khỏe của bạn. Để đánh bay được các vết bẩn cứng đầu ở thành hay đáy bể bơi thì bàn chải chà vệ sinh bể bơi là dụng cụ hiệu quả nhất. Ngay cả những vết bẩn ở trong các khe rãnh của lớp gạch ốp lát hay đến những ngóc ngách của hồ bơi đều sẽ được bộ lông dẻo dai, chắc chắn của bàn chà hồ bơi cọ rửa kỹ càng và sạch sẽ. Hơn nữa, chính nhờ thanh nhôm gắn trên bàn chà vệ sinh bể bơi có chiều dài hợp lý và trọng lượng nhẹ nhàng mà bạn không phải lặn xuống đáy hồ cũng tiếp cận được đến những vị trí xa nhất trong bể bơi. Với nguyên liệu chất lượng và cấu tạo thông minh, đây là một dụng cụ rất cần thiết trong công tác vệ sinh để đảm bảo chất lượng nguồn nước của bể bơi.Bạn có thể quan tâmhttps://www.trover.com/u/seapoolvnhttps://weheartit.com/seapoolvn/https://splice.com/seapoolvnhttps://www.play.fm/seapoolvnSự khác biệt ở hình dạng 2 đầu thân uốn cong đã khiến cho bàn chải chà về sinh bể bơi có được sự hiệu quả cao trong quá trình hoạt động. Không chỉ vậy, bàn chà hồ bơi còn có những đặc điểm hết sức nổi trội khiến quá trình vệ sinh được diễn ra nhanh chóng và hiệu suất cao. Cụ thể, phần lông bàn chải được tạo hình các đầu lông mềm mại, nhỏ nhắn kết hợp với nguyên liệu từ nhựa tổng hợp dẻo dai với nên chúng có thể cọ rửa đến những mảng bám cứng đầu, lì lợm nhất. Riêng với phần đế, chúng được sản xuất từ thép không gỉ và nhựa cao cấp nên bàn chà vệ sinh bể bơi sẽ có độ bền cao và khả năng chống chọi với các hóa chất trong bể bơi cực kỳ tốt. Hơn nữa, trên phần đế sẽ có một vị trí được thiết kế sẵn để có thể kết nối với sào nhôm nhằm gia tăng phạm vi hoạt động của bàn chải. Chính vì những ưu điểm trong cấu tạo đó mà bàn chà vệ sinh bể bơi có được hiệu suất làm việc cao đồng thời giúp người sử dụng có thể tiết kiệm một cách tối đa công sức và thời gian vệ sinh bể bơi.Công tác cọ rửa, lau chùi bể bơi muốn được diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng thì không thể thiếu sự góp sức của bàn chà vệ sinh bể bơi. Đây là một thiết bị vệ sinh bể bơi chuyên dụng được thiết kế hết sức thông minh với hai đầu uốn cong chếch lên trên. Nhờ vậy nó sẽ hỗ trợ rất lớn trong việc hoạt động của bàn chải ở những nơi khó chùi rửa nhất như góc cạnh của bể bơi. Đi kèm với đó là bộ lông Bàn chà hồ bơi được sản xuất từ nhựa hỗn hợp với độ dẻo dai và mềm mại cần thiết sẽ giúp chúng có thể kỳ cọ các mảng bám hay rong rêu một cách hiệu quả nhất. Đặc biệt, trên Bàn chải chà vệ sinh bể bơi sẽ được thiết kế những chi tiết thích hợp để có thể kết hợp với những chiếc sào nhôm chắc chắn một cách hoàn hảo. Vì thế, chúng ta có thể vươn đến những nơi xa nhất của bể bơi để tiến hành công tác cọ rửa vệ sinh bể bơi được diễn ra một cách nhanh chóng và tối ưu nhất.Xem thêm các bai viết seapoolvn https://www.ifixit.com/User/2625234/thiet+ke+xay+dung+ho+boi https://www.patreon.com/seapoolvn/creators http://www.blurb.com/user/seapoolvn?profile_preview=true https://www.buzzfeed.com/seapoolvncompany
 10. Những ngày này, Sài Gòn đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt, giữa cái nóng oi ả giữa phố thị còn gì tuyệt vời hơn khi được “vùng vẫy” trong làn nước trong xanh, mát lạnh trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Vừa là nơi thư giãn tuyệt vời và cũng là thiên đường dành cho ai thích ngắm Sài Gòn từ trên cao. 1. Hotel De Arts Saigon – Tầng 24, Rooftop Hotel Des Arts Saigon, 76 – 78 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 Tọa lạc vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, hồ bơi vô cực ở tầng 24 của Hotel Des Arts mang đến cho bạn những trải nghiệm ngoạn mục khi trầm mình vào làn nước mát lạnh và nhìn ngắm quang cảnh tuyệt đẹp thành phố Sài Gòn hoa lệ. xem thêm https://lookbook.nu/seapoolvn https://dashburst.com/leadgle https://n4g.com/user/score/seapoolvncom @neverendingtraveller @jamalhamidi @khanhnguyen210 Được thiết kế sang trọng, view siêu đẹp, đặc biệt bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao chính vì thế mà quán bar hồ bơi của khách sạn danh tiếng Hotel Des Art xứng đáng là một trong những hồ bơi tầng thượng đẹp nhất Sài Gòn. @yesil_park @herendericious @shin__ng Độc đáo nhất đó chính là quầy bar ở lấy lửng giữa mặt nước phục vụ đủ các loại đồ uống cùng với DJ chơi nhạc, tha hồ tận hưởng khung cảnh “sang chảnh” có một không hai. @zoelondondj @baobaobanhbaoo @hanachibu @rubylovely0305 Lưu ý, nếu muốn trải nghiệm dịch vụ này thì bạn phải là khách lưu trú tại khách sạn, còn với khách vãng lai thì chỉ có thể uống cafe, cocktail tại không gian tuyệt đẹp của quầy bar ngay khu hồ bơi. 2. Liberty Central Saigon Riverside Hotel – 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1 @lmbain16 @elodiekirsanov @chiharu_bkk @halo_llbonbon Hồ bơi của Liberty Central Saigon Citypoint nằm trên “nóc nhà” của khách sạn, đây là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác thư thái, ngâm mình trong hồ bơi xanh mát và ngắm nhìn toàn cảnh con sông Sài Gòn trải dài đầy thơ mộng. @dinohsu @cindy__1228 @momoniu1031 Giá vé bơi trên “nóc” Liberty 335k/ người lớn, trẻ em dưới 12 thì 50% giá vé người lớn, chưa bao gồm các dịch vụ ăn uống. Tuy khá cao so với những nơi khác nhưng bù lại không gian yên tĩnh để tận hưởng bầu không khí trong lành, hồ bơi thiết kế hòa mình với thiên nhiên, những chiếc ghế dài cho du khách nghỉ ngơi tắm nắng. @pehien020294 @hhl_517 Ngoài ra view của hồ bơi của khách sạn nhìn thấy cả tòa Bitexco và đây cũng có quầy bar cho bạn nhâm nhi thưởng thức đồ ăn. Giờ mở cửa hồ bơi là từ 6 đến 22 giờ mỗi ngày. 3. The Myst Đồng Khởi – Số 6-8 Hồ Huân Nghiệp, phường Bến Nghé, quận 1 @beasottocassa @martin_julin @boweybow @sky_worldjourney Không gian nổi bật và cũng là không gian cao nhất của The Myst chính là khu vực hồ bơi và nhà hàng. Hiện khu vực hồ bơi không chỉ mở cửa phục vụ cho khách ở khách sạn mà khách vãng lai cũng thể đến, mua và và sử dụng hồ bơi thỏa thích. @mizuki_water.tree @thienkieuuuu @eva_thetraveler @nganthai1410 Tầng thượng của The Myst có view bao quát những cung đường đắt giá nhất Sài Gòn, lên đây mà chụp hình thì bảo đảm view không đâu đẹp bằng. Vì vậy, trên các trang mạng xã hội vào những ngày gần đây, những bạn trẻ cá tính đang “rủ rê” nhau check-in tại một địa điểm với cái tên The Myst Đồng Khởi. @buismeimbu0105 @7uly_20 @juliefromthemoon Một trong những điểm nhấn thu hút nhiều du khách chính là hồ bơi được thiết kế bằng 99,000 viên gạch moziac Bát Tràng xanh biếc vô cùng tinh tế tạo nên làn nước trong xanh, mát mắt cùng hai giường tắm nắng buông rèm nổi trên hồ vừa riêng tư, vừa là điểm sống ảo yêu thích của các cô nàng sành điệu. xem them các bể bơi khác https://filmow.com/usuario/seapoolvn bể bơi quận 1 https://challenges.openideo.com/profiles/kysuhoboi bể bơi quận 2 https://www.wattpad.com/user/seapoolvn bể bơi quân 3
 11. Vào mùa hè nóng nực, cha mẹ đừng bỏ qua việc cho con đi học bơi khi chúng nghỉ hè. Vừa tăng khả năng ứng phó với nguy hiểm, tự bảo vệ bản thân, là một môn thể thao lành mạnh tạo niềm vui và sảng khoái cho trẻ...đó là những lợi ích trẻ nhận được khi học bơi. Trẻ biết bơi là giúp bảo vệ an toàn cho bản thân Bé học bơi sẽ có thêm kỹ năng sống trong môi trường nước, giảm thiểu tai nạn trong những điều kiện bất ngờ có thể xảy ra. Trẻ có thể tự bảo vệ an toàn cho mình và có thể giúp ích cho người khác. Bé biết bơi sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi cho con đi chơi hay dã ngoại cùng gia đình, nhất là những chuyến đi có liên quan đến biển. đọc thêm bài viết https://www.hometalk.com/member/38752924/seapoolvncompany http://www.arcgis.com/home/item.html?id=e69422f43a5d48709403bb9ff15b30c6 https://www.arcgis.com/home/item.html?id=679feea9187e447cb016b2ef43ad1968 Ở Việt Nam, có nhiều vụ việc và tai nạn đáng tiếc xảy ra do trẻ không biết bơi. Khi không có người lớn ở bên cạnh hoặc sống gần những nơi có nhiều ao, hồ, sông...sẽ không an toàn cho con khi con không biết bơi. Nếu dạy con biết bơi, chắc chắn bố mẹ sẽ yên tâm hơn với những lo lắng trẻ bị tử vong do đuối nước. Kể cả với những trẻ nhát nước, bố mẹ cũng không cần quá lo lắng khi cho con học bơi, bởi khi tập làm quen dần với nước, trẻ dần dần sẽ phản xạ nhanh hơn và biết bơi nếu được hướng dẫn cụ thể và có thể tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp nguy hiểm. Ảnh minh họa. Nguồn Internet Bơi lội giúp trẻ phát triển thể chất và kỹ năng vận động Nên cho con đi học bơi sớm và đúng thời điểm theo lời khuyên của các chuyên gia. Trẻ được học bơi sớm sẽ phát triển kỹ năng vận động và nhanh nhẹn hơn. Khi bơi, tất cả các nhóm cơ chính trong cơ thể bé được hoạt động với tần suất cao, từ đó thúc đẩy sự vận động của hệ tim mạch. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh rằng bơi lội bổ sung sự dẻo dai và sức bền cho trẻ và cũng là một trong những môn thể thao ít gây chấn thương nhất. xem thêm http://www.feedbooks.com/user/4988285/profile https://www.angloinfo.com/london/classifieds/ad/swimmingpool-constructions/130550 http://www.spoke.com/companies/swimming-pool-contractor-seapoolvn-57e2b6fa18d32201ca029a0a Giúp trẻ tăng chiều cao Bơi lội giúp trẻ đạt được chiều cao lý tưởng. Một số kiểu bơi có tác dụng tốt trong việc phát triển chiều cao cho trẻ như bơi ếch, bơi tự do. Các động tác trong kiểu bơi ếch thường là đạp, đá chân nhiều về phía sau và sải cánh tay dài về phía trước. Điều này giúp chiều dài cột sống tăng lên và cũng góp phần kéo dài một số bộ phận khác trên cơ thể. Còn với kiểu bơi tự do thì hầu hết các bộ phận khi bơi đều được căng giãn nên trẻ sẽ đạt được chiều cao trong việc học bơi kiểu này. Tuy nhiên, phải kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý đầy đủ dưỡng chất, tập luyện thường xuyên, kiên trì thì mới có kết quả tốt. Giúp trẻ có thêm niềm vui và giải tỏa căng thẳng Bơi giúp cho trẻ có cảm giác thư giãn, nhất là vào những ngày hè nóng nực. Bơi lội không chỉ giúp cho trẻ em có nhiều niềm vui, mà nếu duy trì điều này đến cả khi lớn lên và trưởng thành, nó cũng giúp cho con người giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi rất tốt. Chính khi được vùng vẫy, bơi lội trong một môi trường nước mát, cơ thể sẽ cảm thấy rất sảng khoái và dễ chịu. Sự tự tin và nỗ lực Có rất nhiều trẻ sẽ nhát nước, sợ nước, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm ảnh hưởng một phần nào đó đến tâm sinh lý của trẻ khi trưởng thành. Một số lại ngại xuất hiện ở những nơi đông người. Việc cho trẻ đi học bơi là bài thuốc chữa căn bệnh sợ nước vô hình. Hơn hết những nơi bơi lội thường là có đông người nên chắc chắn trẻ sẽ quen dần và từ đó trở nên tự tin hơn, sẽ nỗ lực để chiến thắng bản thân và thể hiện trước đám đông. Tuy nhiên trước khi cho con đi học bơi cha mẹ cần lưu ý: Hãy để con làm quen với môi trường nước, thông qua việc tắm rửa hàng ngày. Cho con tập bơi khi con đã sẵn sàng và không nên quá ép buộc. Từ 6 đến 7 tuổi là khoảng thời gian hợp lý để con bắt đầu học bơi. Nghiên cứu kỹ trước khi chọn môi trường học cho con. đọc thêm bài viết tại https://www.diigo.com/user/seapoolvn https://tapas.io/seapoolvn https://seapoolvn.pb.online/ Khánh Ly (Tổng hợp)
 12. Bơi lội tốt cho xương khớp, cải thiện chức năng phổi, giúp bạn có cơ thể cân đối và còn là môn thể thao gần gũi với thiên nhiên. Trong những hè để tìm được môn thể thao thích hợp không hề đơn giản chút nào. Chạy bộ? Một thời gian đôi khi cũng nhàm chán. Tập tạ, điền kinh? Quá mệt, quá mất sức. Đạp xe đạp trong các phòng tập? Quá ồn ào !! xem thêm về lợi ích bơi lội https://www.lonelyplanet.com/profile/seapoolvn https://imgur.com/user/seapoolvn/about https://www.ted.com/profiles/10289610 cùng seapoolvn Nếu bạn đang tìm một bài tập giúp cải thiện sức khỏe toàn diện thì bơi lội là sự lựa chọn hoàn hảo. Vậy hãy thử đi bơi, mới bắt đầu bạn có thể đã thích ngay. Thoạt nhìn trông có vẻ khó nhọc, nhưng những lợi ích thật là nhiều hơn những gì bạn tưởng. Sau đây là những lý do khiến bạn không còn ngần ngại môn thể thao này nữa. 1. Giúp bạn “mát lòng” Từ lâu nước là biểu tượng của sự đổi mới và trong sáng. Nghiên cứu cho thấy khi bạn đắm mình trong làn nước sẽ có những tác động mạnh mẽ tới não bộ và đem lại tác dụng như thiền định, não được thư giãn không còn chịu những áp lực của cuộc sống đời thường. Bạn hãy tận dụng liệu pháp thả nổi cơ thể (ngửa mặt lên trời) nhé!. 2. Không gây nhiều sức ép cho cơ thể Bơi lội giúp bạn có những bài tập “cardio” mà không gây sức ép lên cơ, xương, khớp. Lợi thế của bơi lội là bất kể tuổi tác, béo hay gầy đặc biệt người lớn tuổi, người bị viêm xương khớp đều có thể tham gia. Đây là một trong những môn thể thao vừa giúp bạn thư giãn, vừa cải thiện sức khỏe đáng kể. Bạn có thể quan tâm đến dụng cụ khi bơi lội của seapoolvn tại https://hashnode.com/@seapoolvncompany https://kinja.com/seapoolvncompany https://pixelhub.me/seapoolvn nhé ! 3. Giúp bạn gần gũi với thiên nhiên Nếu bạn có may mắn sống gần sông biển, gần hồ thì những lần được bơi lội trên sông nước thì thật là tuyệt vời! Nghiên cứu cho thấy nếu dành nhiều thời gian để hòa mình vào với thiên nhiên thì không những cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn thể chất, giúp bạn có thân hình cân đối, giảm stress và tinh thần được sảng khoái. Một ngày nào đó, bạn bơi giỏi lúc đó bạn có thể có những hoạt động thể thao dưới nước như lặn hay lướt sóng. Bạn có thể xem thêm về các bể bơi tại hà nội https://www.instructables.com/member/seapoolvn/ https://www.artfire.com/ext/people/seapoolvn https://padlet.com/seapoolvn/vffgkla857da 4. Giúp bạn rắn chắc, dẻo dai hơn Tuy là một môn thể thao tương đối nhẹ nhàng, nhưng bơi lội đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể, giống như thể dục nhịp điệu, nhưng bơi lội còn giúp cơ thể dẻo dai, gia tăng sức bền. Tạp chí “Women’s Health” cho thấy bơi lội giúp cơ thể rắn chắc dẻo dai. Tập luyện cơ bắp, đặc biệt người lớn tuổi là cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Rèn luyện sự dẻo dai giúp cải thiện giấc ngủ, giữ được thăng bằng, tốt cho xương khớp. 5. Giúp bảo vệ lá phổi Một vài nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa bơi lội và cải thiện chức năng phổi. Nghiên cứu đã xác lập một liên quan giữa giảm chức năng phổi với các bệnh lý tim mạch. Nếu bạn có 2 lá phổi khỏe mạnh thì cơ thể sẽ ‘xử lý” oxy hiệu quả, bạn không có cảm giác bị hụt hơi và giúp phòng chống các bệnh tật tốt hơn. Tóm lại, bơi lội là môn thể thao lý tưởng để có một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện!! Mạng xã hội https://calendly.com/seapoolvncom/30min?month=2019-11 https://steepster.com/seapoolvn https://coub.com/xay.dung.ho.boi
 13. seapoolvn.com - Bơi lội tốt cho xương khớp, cải thiện chức năng phổi, giúp bạn có cơ thể cân đối và còn là môn thể thao gần gũi với thiên nhiên. Trong những hè để tìm được môn thể thao thích hợp không hề đơn giản chút nào. Chạy bộ? Một thời gian đôi khi cũng nhàm chán. Tập tạ, điền kinh? Quá mệt, quá mất sức. Đạp xe đạp trong các phòng tập? Quá ồn ào !! Nếu bạn đang tìm một bài tập giúp cải thiện sức khỏe toàn diện thì bơi lội là sự lựa chọn hoàn hảo. Vậy hãy thử đi bơi, mới bắt đầu bạn có thể đã thích ngay. Thoạt nhìn trông có vẻ khó nhọc, nhưng những lợi ích thật là nhiều hơn những gì bạn tưởng. Sau đây là những lý do khiến bạn không còn ngần ngại môn thể thao này nữa. 1. Giúp bạn “mát lòng” Từ lâu nước là biểu tượng của sự đổi mới và trong sáng. Nghiên cứu cho thấy khi bạn đắm mình trong làn nước sẽ có những tác động mạnh mẽ tới não bộ và đem lại tác dụng như thiền định, não được thư giãn không còn chịu những áp lực của cuộc sống đời thường. Bạn hãy tận dụng liệu pháp thả nổi cơ thể (ngửa mặt lên trời) nhé!. 2. Không gây nhiều sức ép cho cơ thể Bơi lội giúp bạn có những bài tập “cardio” mà không gây sức ép lên cơ, xương, khớp. Lợi thế của bơi lội là bất kể tuổi tác, béo hay gầy đặc biệt người lớn tuổi, người bị viêm xương khớp đều có thể tham gia. Đây là một trong những môn thể thao vừa giúp bạn thư giãn, vừa cải thiện sức khỏe đáng kể. 3. Giúp bạn gần gũi với thiên nhiên Nếu bạn có may mắn sống gần sông biển, gần hồ thì những lần được bơi lội trên sông nước thì thật là tuyệt vời! Nghiên cứu cho thấy nếu dành nhiều thời gian để hòa mình vào với thiên nhiên thì không những cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn thể chất, giúp bạn có thân hình cân đối, giảm stress và tinh thần được sảng khoái. Một ngày nào đó, bạn bơi giỏi lúc đó bạn có thể có những hoạt động thể thao dưới nước như lặn hay lướt sóng. 4. Giúp bạn rắn chắc, dẻo dai hơn Tuy là một môn thể thao tương đối nhẹ nhàng, nhưng bơi lội đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể, giống như thể dục nhịp điệu, nhưng bơi lội còn giúp cơ thể dẻo dai, gia tăng sức bền. Tạp chí “Women’s Health” cho thấy bơi lội giúp cơ thể rắn chắc dẻo dai. Tập luyện cơ bắp, đặc biệt người lớn tuổi là cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Rèn luyện sự dẻo dai giúp cải thiện giấc ngủ, giữ được thăng bằng, tốt cho xương khớp. 5. Giúp bảo vệ lá phổi Một vài nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa bơi lội và cải thiện chức năng phổi. Nghiên cứu đã xác lập một liên quan giữa giảm chức năng phổi với các bệnh lý tim mạch. Nếu bạn có 2 lá phổi khỏe mạnh thì cơ thể sẽ ‘xử lý” oxy hiệu quả, bạn không có cảm giác bị hụt hơi và giúp phòng chống các bệnh tật tốt hơn. Tóm lại, bơi lội là môn thể thao lý tưởng để có một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện!! Xem thêm thông tin tại kênh https://www.play.fm/seapoolvn https://www.ifixit.com/User/2625234/thiet+ke+xay+dung+ho+boi https://www.patreon.com/seapoolvn/creators http://www.blurb.com/user/seapoolvn?profile_preview=true https://www.eater.com/users/seapoolvncompany
 14. Bơi lội giúp cải thiện hệ thống tim mạch, hoạt động cơ bắp và điều quan trọng không thể thiếu đó là cho sức khỏe não bộ. Nhấn để phóng to ảnh Hoạt động thể thao dưới nước không chỉ tốt về mặt thể chất mà còn cần thiết cho trí nhớ, cho tinh thần và nhận thức. Đặc biệt là bơi lội giúp cải thiện hệ thống tim mạch, hoạt động cơ bắp và điều quan trọng không thể thiếu đó là cho sức khỏe não bộ. Nhiều nghiên cứu cho thấy những lợi ích của hoạt động thể dục thể thao đều đặn đã có tác động tích cực đến hoạt động nhận thức. Sau đây là 4 lợi ích của bơi lội đến sức khỏe của não bộ. 1. Bơi lội tăng cường lưu thông máu Bằng cách thúc đẩy lưu lượng tuần hoàn, bơi lội giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung. Được đắm mình trong làn nước trong xanh, mát rượi, với những hoạt động và sự phối hợp nhịp nhàng đã tăng cường lượng máu lên não, điều này giúp cho não hoạt động trong điều kiện tốt nhất. 2. Bơi lội giúp sảng khoái, giảm stress Trong lúc bơi, cơ thể tiết ra những hormon như endorphin giúp giảm stress, lo âu, trầm cảm…Trong nghiên cứu được đăng trên Medical Daily, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy tác dụng chống trầm cảm ở những con chuột được “bơi lội”. Bơi lội giúp giảm những căng thẳng, những lo âu… như khi chúng ta thiền định. 3. Bơi lội tăng cường trí nhớ Bơi lội giúp cải thiện, khắc phục những strees trên não bộ. Những nghiên cứu được tiến hành trên chuột, các nhà nghiên cứu phát hiện vùng hải mã-vùng liên quan đến hoạt động trí nhớ gia tăng hoạt động khi bạn bơi lội. 4. Bơi lội giúp học tập tốt hơn Bơi lội là hoạt động thể thao đòi hởi sự phối hợp nhịp nhàng, kết nối hai bán cầu não bằng cách phát triển những sợi thần kinh. Kiểu kết nối này làm gia tăng nhận thức học tập của trẻ. Ở những trẻ biết bơi khi còn nhỏ, có nhiều cơ hội để phát triển sự phối hợp giữa thị giác và hoạt động cơ bắp-theo Daily Mail. Trẻ phát triển ngôn ngữ, kỹ năng vận động tốt hơn; ngoài ra còn giúp trẻ tính toán nhanh hơn và chính xác hơn. Bơi lội là môn thể thao tuyệt vời, cho cả người già lẫn trẻ em. Bơi lội mang nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe; vậy các bạn hãy hít thở sâu và cùng hòa mình vào dong nước trong xanh để tận hưởng những phút giây thư giãn, sảng khoái nhé! công ty thiết kế xây dựng hồ bơi seapoolvn chuyên ti công thiết kế bể bơi https://www.keysforkids.org/User-Profile/userId/103400 https://www.kaldata.com/forums/profile/404407-dunghoboi/ https://www.atlasobscura.com/users/chiphixaydunghoboi https://discussion.evernote.com/profile/417644-seapoolvn/?tab=field_core_pfield_12 https://www.atlasobscura.com/users/nguyendunghoboi