• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

TOI DIEN M5S

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About TOI DIEN M5S

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  http://toidien.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Thành phố Hồ Chí Minh
 1. Bạn đang có nhu cầu mua palang xích nhưng có quá nhiều lựa chọn, bạn phân vân không biết mua đơn vị nào uy tín, cung cấp sản phẩm chất lượng, giá rẻ. Để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất cho mình bạn có thể tham khảo bài viết sau đây của M5s. Báo giá nhanh chóng: 0944010055 – 0943699279 Hiện nay với nhu cầu sử dụng palăng xích để nâng hạ những hàng hóa có khối lượng lớn ngày càng phổ biến, nên có rất nhiều đơn vị bán pa lăng kéo tay mọc lên như nấm. Trong số đó có rất nhiều đơn vị làm ăn mất uy tín, khiến rất nhiều khách hàng mất niềm tín. M5s sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhận biết lựa chọn đơn vị cung cấp pa lăng xích uy tín để hỗ trợ tốt công việc của bạn nhưng trước tiên cùng M5s tìm hiểu về cấu tạo pa lăng xích, cũng như các thuật ngữ liên quan nhưpa lăng xích là gì, pa lăng xích tiếng anh là gì, bản vẽ pa lăng xích để hiểu rõ hơn về thiết bị này bạn nhé. 1. Pa lăng xích là gì? Đặc điểm cấu tạo pa lăng xích - Palang xích là thiết bị hỗ trợ cho việc nâng hạ của con người trở lên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Pa lăng xích được kéo bằng sợi xích ở đầu vào thông qua hệ thống puly truyền lực để tăng lực kéo ở đầu ra. - Cấu tạo palăng xích đơn giản gồm xích tải, móc treo, puly, phanh hãm… nên rất dễ dàng sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng lao động. - Theo Google Translate (hay còn được gọi là Google dịch) pa lăng xích có tên tiếng anh là Lever Block. 2. Cách nhận biết đơn vị cung cấp pa lăng xích kéo tay uy tín, chất lượng - Trước khi tìm đến các đơn vị chuyên cung cấp palang xích bạn hoàn toàn có thể vào website của họ hoặc các kênh thông tin như youtube, facebook, googlemap… để đọc những thông tin cần thiết. - Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp lên website để đọc những bài viết, thông tin mà các công ty đó cung cấp về palăng xích. Nếu cảm thấy hay và chất lượng, bạn đã có phần nào cơ sở để tin vào sự hiệu quả của dịch vụ mà họ mang lại. - Nếu có thể hãy xem những nhận xét, đánh giá và bình luận từ những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của họ. Điều này là vô cùng cần thiết, vì một công ty có thương hiệu uy tín, chiếm được lòng tin của khách hàng chắc chắn sẽ luôn nhận được những lời phản hồi tích cực. - Hoặc bạn gọi trực tiếp vào hotline của công ty đó để yêu cầu tư vấn. Những đơn vị làm việc chuyên nghiệp, uy tín sẽ tư vấn tận tình và giúp bạn làm rõ mọi vấn đề còn đang thắc mắc. 3. Một số điều cần lưu ý khi mua pa lăng xích - Ngoài việc tìm được nơi bán palăng xích uy tín để mua thì việc xác định nhu cầu sử dụng của bản thân trước khi mua cũng là điều hết sức quan trọng. Vì bạn không thể mua loại ba lăng xích 1 tấn để nâng hạn những vật có khối lượng 5 tấn được, muốn nâng hạn những vật, hàng hóa có khối lượng 5 tấn thì phỉ mua toại có tải trọng tương đương palang xích 5 tấn. - Tuy nhiên khi nhu cầu của bạn chỉ cần nâng hạ vật có khối lượng 1tấn, 2 tấn hàng hóa thì cũng không nên trừ hao mua những loại có tải trọng lớn hơn nhiều. Vì chắc chắn gia palang xich 2 tan sẽ thấp hơn giá pa lăng xích 5 tấn, như vậy sẽ rất lãng phí tiền bạc, đồng thời những loại có tải trọng lớn thì trọng lượng máy cũng nặng hơn gây khó khăn trong việc vận chuyển. - Thị trường cạnh tranh, nên bạn cần chú ý tìm hiểu thông tin về giá cả của từng đơn vị khác nhau để có sự so sánh. Vì có thể cùng là loại pa lăng xích Nitto tải trọng 2 tấn nhưng ở 2 đơn vị khác nhau sẽ có giá khác nhau. - Đôi khi giá rẻ hơn chất lượng cũng không đảm bảo, và ngược lại mua với giá cao cũng chưa hẵn thiết bị đó là sản phẩm chất lương. Trong quá trình mua hàng bạn cũng cần nên lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng, vì mục đích sau cùng của bạn vẫn là tìm được đơn vị uy tín, cung cấp sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý. - Bạn nên hướng đến những thương hiệu cao cấp, sử dụng bền bỉ như: palang xích Nitto, palang xích Stronger... 4. 5 điều khác biệt khi lựa chọn mua palăng xích tại M5s Không cần tốn thời gian phân lựa chọn, khi có nhu cầu về palăng xích bạn có thể tham khảo Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp M5s, chúng tôi là một trong những đơn vị chuyên cung cấp palang xích, palang điện uy tín và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay. Điều khác biệt khi đến với M5s: - Đa dạng các mẫu mã sản phẩm, nhiều tải trọng khác nhau để khách hàng lựa chọn như: palang xich 500kg, pa lăng xích 1 tấn, palang xich 2 tan… với nhiều mức giá hợp lý khác nhau nên đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. - Tại M5s tuy không cung cấp pa lăng xích Nitto nhưng có pa lang xich Trung Quoc Stronger, đây là thương hiệu độc quyền tại M5s hiện đang được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng với mức giá cả ưu đãi nhất. - Nhân viên tư vấn nhiệt tình, vui vẻ, luôn hỗ trợ khách hàng mọi lúc, tư vấn cho khách hàng hiểu rõ về sản phẩm pa lăng để có sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình. - Đặc biệt tất cả các sản phẩm mà M5s cung cấp đến tay khách hàng luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ chứng từ CO, CQ nên quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với M5s. Xem thêm pa lăng xích lắc tay tại: https://toidien.vn/tin-tuc/pa-lang-xich-lac-tay.html 5. Hướng dẫn sử dụng palang xích hiệu quả an toàn - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng pa lăng xích lắc tay hoặc kéo tay trước khi đi vào vận hành. Vì mỗi loại có đặc điểm cấu tạo khác nhau nên bạn cần hiể rõ từ loại pa lăng để vận hành. - Xác định trọng lượng của vật cần nâng hạ và chắc chắn rằng không vượt quá tải trọng của Palăng xích kéo tay. - Trước khi vận hành cần kiểm tra kỹ các bộ phận thường xảy ra hư hỏng của ba lăng như:móc treo, xích tải, phanh hãm, puly… - Để hiệu suất của palăng xích được tốt nhất, xích tải nên được giữ ở phương thẳng đứng, không bị xoắn để tránh xích bị rối hoặc bị quấn vào nhau. - Vì mục tiêu an toàn cho người sử dụng, tuyệt đối không được dùng pa lăng để nâng hạ người hoặc lại gần khu vực pa lăng đang nâng tải hàng. - Trong quá trình vận hành nên kéo tay xích đều đặn để tránh tình t-rạng xích bị giật hoặc xoắn xích. - Kết thúc công việc nên vệ sinh pa lăng xích sạch sẽ, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng ba lăng, thường xuyên tra dầu cho xích tải của palang để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động trơn tru trong suốt quá trình làm việc. Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp quý khách hàng lượng chọn cho mình một chiếc palang xích, tời kéo mặt đất Kio Winch chất lượng để phục vụ tốt cho công việc của mình. Mọi thông tin chi tiết về thiết bị pa lăng cần được hỗ trợ tư vấn thêm vui lòng liên hệ với M5s qua: - Hotline: 0944010055 – 0943699279 - Website: https://toidien.vn/ - https://thietbim5s.com/ - Địa chỉ: 23 Đường số 2, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Tời kéo mặt đất 1 tấn là một trong những thiết bị an toàn, có tải trọng lớn giúp nâng hạ vật dễ dàng trong các công việc xây dựng, sản xuất, di chuyển… Hiện nay trên thị trường ta có rất nhiều dòng máy với những chủng loại và chất lượng khác nhau, vậy chất lượng thực sự của chúng là như thế nào? Báo giá tời điện nhanh nhất: 0944010055 – 0943699279 Với rất nhiều nhà cung cấp và vô số chủng loại trên thị trường , việc tìm ra cho mình một chiếc tời kéo mặt đất ưng ý với giá cả phải chăng là chuyện không hề dễ dàng. Vậy chất lượng thực sự của những dòng tời kéo bán chạy nhất hiện nay, bạn đã biết chưa? Tời điện 1 tấn được sản xuất và lắp rắp từ những nguyên vật liệu cao cấp, từ những kim loại được chọn lọc kĩ lưỡng. Giúp người dùng dễ dàng vận hành mà không tốn nhiều công sức, thời gian hay đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao. Tời kéo mặt đất được trang bị hệ thống hãm phanh tự động cho phép máy tời điện kéo tự động dừng khi đĩa dây cáp chạm vào cần hãm. Máy tời có khả năng nâng hạ đúng tải trọng theo theo thông số kỹ thuật sản phẩm, đảm bảo thời gian làm việc, thời gian thi công công trình, công việc nâng hạ hàng hóa được rút ngắn. Máy có bộ phận lớp nhựa cách điện tốt bao bọc quanh thân máy, hạn chế các tác động từ môi trường, giúp máy tời có thể được sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí, không gian và môi trường làm việc khác nhau. 2. Những trở ngại khi sử dụng tời kéo mặt đất 1 tấn Công suất không ổn định. Những dòng máy hiện nay trên thị trường chỉ có thể đáp ứng khoảng từ 60~80% công suất thực tế, gây nhiều khó khăn khi sử dụng và lựa chọn. Độ bền thấp, máy nóng nhanh, các chi tiết máy dễ hao mòn và hư hỏng. Trọng lượng máy cao, khó di chuyển linh hoạt. Giá cả quá đắt. Những dòng máy có chất lượng cao cấp đến từ Nhật Bản hay châu Âu đều có mức giá không phù hợp với khả năng của khách hàng. Hiện nay nếu tìm hiểu kĩ, chúng ta sẽ biết đến những dòng tời kéo có chất lượng tốt và chất lượng phải chăng. Sau đây M5s xin được giới thiệu đến khách hàng những dòng máy tời, pa lăng xích lắc tay nổi tiếng chất lượng cao và mức giá tốt nhất hiện nay. 3. Những dòng máy tời kéo mặt đất 1 tấn tốt nhất hiện nay a. Tời kéo mặt đất 1 tấn Stronger Là thương hiệu tời điện xây dựng độc quyền do chính M5s cân nhắc và kiểm tra kĩ càng từ công đoạn thiết kế cho đến thực nghiệm, Stronger chắc hẳn sẽ làm cho mọi khách hàng hài lòng bởi công suất máy đạt tới 110% trên thực tế và độ bền cực cao, có khả năng chống va đập mạnh. Tổng hợp hai dòng tời điện xây dựng Stronger tốt nhất: Thông số Tời xây dựng 800~1600kg Stronger Tời xây dựng 1000~2000kg Stronger Tải trọng nâng 800~1600kg 1000~2000kg Tốc độ nâng 14m/phút/800 kg 7m/phút/1600 kg 10m/phút/1000 kg 5m/phút/2000 kg. Chiều cao nâng hạ 30m/cáp đơn 15m/cáp đôi 30m/cáp đơn 15m/cáp đôi Đường kính cáp 8mm 8mm Công suất máy 2900kW 3400kW Trọng lượng máy 50,4kg 60kg b. Tời kéo mặt đất 1 tấn KIO Winch KIO Winch là dòng tời điện đa năng cao cấp được M5s nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian với các tính năng cao cấp và độ an toàn tuyệt đối. THÔNG SỐ Tời điện đa năng 1000kg KIO Winch GG 1060 Tời điện đa năng 1000kg KIO Winch GG 1050 Tải trọng nâng 1000kg 1000kg Tốc độ nâng 11-17m/phút 10-15m/phút Công suất 3 HP x 6 Poles 3 HP x 6 Poles Dây cáp 10mm X 50m 10mm x 100m Nguồn điện 220-380V (3 pha) 220-240V (2 pha) Trọng lượng máy 160/185kg 260/300kg Một số loại tời kéo có được sản xuất với chất liệu và thương hiệu khác nhau nên mỗi sản phẩm đều có sự chênh lệch nhiều về chất lượng và giá cả sản phẩm. Vì vậy để lựa chọn đúng sản phẩm tời kéo mặt đất 1 tấn đúng chuẩn, phù hợp với công việc đang cần, quý khách nên tham khảo và tìm hiểu kỹ sản phẩm đang cần để có sự lựa chọn tốt nhất, chẳng hạn như việc lựa chọn dây cáp, công suất… 4. Những lưu ý để sử dụng tời kéo mặt đất 1 tấn an toàn Bên cạnh đó, để tời kéo phát huy hết khả năng làm việc và đảm bảo sử dụng tời kéo mặt đất 1 tấn tốt nhất, người lao động cần: Kiểm tra kỹ các bộ phận của máy trước khi sử dụng. Không nên để máy làm việc trong nhiều giờ, không để máy quá nóng. Chú ý đảm bảo các nguyên tắc an toàn lao động khi sử dụng máy. Chú ý bảo trì máy theo khuyến nghị của nhà sản xuất, và theo tình hình trạng thái hoạt động của máy. Không sử dụng máy tời kéo để nâng người Tự hào là đơn vị phân phối các loại thiết bị công nghiệp với chất lượng tốt và mức giá ưu đãi nhất, CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP M5S luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những dòng máy và trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Bên cạnh các loại máy tời điện 1 tấn, M5s còn cung cấp tời nhanh xây dựng, tời điện kéo xe 12V-24V, các loại palang xích,... Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Website: https://toidien.vn/ - https://thietbim5s.com/ Số điện thoại: 0944010055 – 0943699279 Địa chỉ: 23 Đường số 2, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Nguồn bài viết: Đánh giá tời kéo mặt đất 1 tấn tốt nhất 2020, siêu bền giá rẻ
 3. Máy tời kéo là thiết bị công nghiệp hỗ trợ nâng hạ đa năng, có thể kéo hoặc nâng hạ hàng hóa theo phương ngang, phương nghiêng và thẳng đứng. Nhờ có tời kéo, công việc nâng hạ hàng hóa có tải trọng lớn trở nên đơn giản, nhẹ nhàng, hiệu quả và an toàn hơn. Nổi bật trong số đó chính là dòng tời kéo cao cấp. Báo giá nhanh: 0944010055 - 09436992479 Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy tời điện khác nhau, trong đó có tời kéo hàng, tời kéo xe, máy tời treo mini,… với những ưu nhược điểm khác nhau. Hơn thế, ngày càng nhiều mặt hàng kém chất lượng được bày bán công khai. Do đó, người tiêu dùng rất khó để lựa chọn một máy tời kéo phù hợp nhất với nhu cầu. 1. Máy tời kéo cao cấp là gì? Trước hết, máy tời kéo cao cấp là sản phẩm được thiết kế trên công nghệ tiên tiến, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với nguyên vật liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, kiểm tra chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt. Máy tời kéo chính hãng có thiết kế thông minh, cấu trúc tối giản, cho kiểu dáng và trọng lượng gọn nhẹ, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo trì máy sau khi sử dụng. Đồng thời, với kết cấu bền chắc, tời kéo có thể được sử dụng linh hoạt ở nhiều điều kiện môi trường khác nhau. 2. Một số loại tời kéo được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Máy tời kéo Stronger Tời nhanh Stronger hiện nay được rất nhiều người tiêu dùng ưa chụng sử dụng bởi mức giá trung bình phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Tuy máy tời kéo Stronger có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo ở mức cao nhất và có khá nhiều ưu điểm vượt trội. Review: Vỏ ngoài được thiết kế cao cấp, chịu lực chịu nhiệt tốt, có móc treo, dây cáp chắc chắn chống ăn mòn. Động cơ bền bỉ được làm từ 100% dây đồng, hoạt động rất êm ái và bền bỉ, kéo đủ tải 110%, đạt hiệu quả công việc cao. Điều khiển bằng thiết bị tay cầm điều khiển, được cấu tạo đơn giản với 2 nút lên xuống, ngoài ra còn được trang bị thêm nút dừng khẩn cấp giúp điều khiển một cách nhanh chóng và an toàn. Máy tời kéo Stronger có tốc độ nâng hạ cực kỳ nhanh chóng, có thể lên đến 30m/phút/cáp đơn, với công suất hoạt động là 2200W. Đặc biệt tời điện tốc độ cao Stronger là thương hiệu độc quyền của Công ty M5s, sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đảm bảo đến tay người tiêu dùng là sản phẩm hoàn thiện, chất lượng nhất với mức giá vô cùng hợp lý. Tời điện xây dựng Stronger là thiết bị nâng hạ đa năng, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp từ nhà máy, kho bãi đến các công trình xây dựng. Đây là thiết bị cực kỳ thích hợp cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng yêu cầu nâng lên tòa nhà cao tầng với tốc độ nhanh chóng. Đánh giá: 9,5/10 Máy tời kéo mặt đất KIO Winch Review: Tời kéo KIO Winch là thương hiệu uy tín đến từ Đài Loan, sở hữu tốc độ nâng hạ hàng hóa nhanh, thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, luôn luôn đảm bảo đúng tải trọng và các thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Vỏ máy tời kéo KIO Winch được đúc bằng thép hợp kim nguyên khối chắc chắn và được phủ một lớp sơn sáng bóng mang tính thẫm mỹ cao, chịu lực chịu nhiệt tốt, cho phép làm việc linh hoạt ở nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đây là thiết bị nâng hạ hàng hóa có tải trọng lớn được tính bằng tấn với dây cáp chắc chắn được quấn gọn gàng quanh tang cuốn cáp. Động cơ máy hoạt động bền bỉ, êm ái, được điều khiển bằng tay cầm điều khiển cấu tạo đơn giản, dễ dàng sử dụng và được trang bị thêm nút dừng khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người lao động. Ngoài những ưu điểm trên thì tời kéo mặt đất KIO Winch tồn tại nhược điểm là trọng lượng máy nặng gây khó khăn trong việc vận chuyển và giá khá cao so với các dòng tời kéo khác trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, nếu bạn cần nâng hạ hàng hóa có khối lượng lớn thì máy tời kéo này rất phù hợp, mặc dù giá hơi cao nhưng xét về việc sử dụng lâu dài thì việc đầu tư cho thiết bị này là hoàn toàn xứng đáng. Vì KIO Winch làm việc với năng xuất tối ưu, hoạt động với tần suất cao, ít xảy ra hư hỏng, tiết kiệm được chi phí sửa chữa đáng kể về lâu dài. Vì đây là thương hiệu rất hot trên thị trường, nên sản phẩm này rất hay xuất hiện hàng giả, hàng nhái nên bạn cần chú ý chọn mua ở những đơn vị uy tín để đảm bảo chất lượng. M5s là đơn vị nhập khẩu và phân phối trực tiếp máy tời kéo đa năng KIO Winch từ Đài Loan, có CO CQ đầy đủ, luôn đảm bảo chất lượng với mức giá cả ưu đãi nhất. Đánh giá: 9/10 3. Tại sao máy tời kéo lại được ưa chuộng Máy tời kéo hàng là thiết bị hỗ trợ đắc lực cho người lao động trong hầu hết các công việc nâng hạ. Với khả năng tải đa dạng, phương kéo linh hoạt, máy tời kéo thay thế hầu như toàn bộ sức lao động thủ công truyền thống. Bởi lẽ, sức người có giới hạn, việc nâng hạ hoặc vận chuyển hàng hóa có tải trọng hàng trăm, thậm chí hàng tấn suốt cả ngày là điều bất khả thi. Hầu hết người tiêu dùng đều mong muốn lựa chọn một máy tời kéo chính hãng, chất lượng vượt trội với giá cả phải chăng. Tuy nhiên, trên thực tế, những máy tời kéo trôi nổi, kém chất lượng vẫn đang được rao bán với giá cực kỳ rẻ. Những sản phẩm đó không đảm bảo công suất hoạt động cũng như an toàn cho người lao động. 4. Địa điểm mua máy tời kéo cao cấp giá rẻ Thấu hiểu điều đó, chúng tôi – Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp M5S chuyên cung cấp các loại máy tời kéo, tời treo, pa lăng xích lắc tay, palang điện, palang xích cao cấp giá rẻ phục vụ khách hàng. Những máy tời điện chính hãng được M5s nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất, có giấy tờ xuất nhập khẩu và kiểm định chất lượng đầy đủ (CO-CQ), như một lời cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Song song đó, người tiêu dùng cũng có xu hướng chọn mua máy tời điện cũ phục vụ cho công việc. Có nên mua máy tời điện treo cũ hay không? Câu trả lời là có, nếu bạn tìm được nhà cung cấp uy tín, tránh “tiền mất tật mang”. Để được hỗ trợ và biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Website: https://toidien.vn/ - https://thietbim5s.com/ Số điện thoại: 0944010055 – 0943699279 Địa chỉ: 23, Đường số 2, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Nguồn bài viết: Máy tời kéo cao cấp giá rẻ
 4. Bạn muốn sắm một chiếc palang để hỗ trợ trong việc nâng hạ hàng hóa có trọng lượng lớn nhưng tài chính còn hạn hẹp không đủ để mua chiếc pa lăng mới. Lúc này bạn sẽ nghĩ đến việc tìm mua palang điện cũ, nhưng bạn vẫn còn phân vân liệu mua palang điện cũ có tốt không, có chất lượng không. Vậy hãy cùng M5s xem xét có nên mua palăng cũ không nhé! Số điện thoại hỗ trợ: 0944010055 - 0943699279 Bên cạnh câu hỏi palang là gì, mua pa lăng ở đầu thì câu hỏi có nên mua Palang điện cũ không là băn khoăn của nhiều khách hàng. Thị trường Palang điện cũ cũng rất đa dạng chủng loại, mẫu mã cho bạn lựa chọn: Palang điện 500kg, palang điện 1 tấn, palang xich 2 tấn… Nhưng bạn cần lưu ý những ưu nhược điểm khi mua palang điện cũ mà chúng tôi sẽ nêu bên dưới để cân nhắc mặt lợi hại và có sự lựa chọn phù hợp nhất cho mình. 1. Ưu nhược điểm khi mua palang điện cũ Ưu điểm khi mua palang điện cũ Một chiếc Palang mới sản xuất theo công nghệ hiện đại sẽ đem đến nhiều lợi ích. Nhưng nếu kinh tế nhà bạn không đủ để mua một chiếc Palăng mới thì cách tốt nhất chính là tìm đến những nơi bán palang cũ đã qua sử dụng, mua palang điện cũ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và giá mềm. Nếu biết cách lựa chọn thì dù Palang cũ nhưng vẫn có thể hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu công việc. Giá thành rẻ, giúp bạn tiết kiệm được chi phí đồng thời hiệu quả công việc được nâng cao hơn so với việc không sử dụng palăng. Nhược điểm khi mua Palăng điện cũ Câu nói “tiền nào của nấy” luôn rất chính xác, những dòng Pa lăng mới ra đời thường đem đến nhiều tính năng vượt trội về tải trọng, tốc độ nâng, cũng như năng suất động cơ. Palang điện cũ dù còn mới và được tu sửa lại để bán ra nhưng thiết bị cũng đã từng được sử dụng qua và không tránh khỏi những khuyết điểm sau đây: Vì là palang điện cũ nên ngoại quan của máy chắc chắn sẽ không sáng bóng, bắt mắt như máy mới, vỏ máy có thể bị bong tróc lớp sơn bên ngoài. Sau một thời gian hoạt động máy sẽ bị yếu, không vận hành hết công suất, thời gian nâng hàng hóa lâu dẫn đến lượng điện năng tiêu thụ cũng nhiều. Palang điện cũ thường là những dòng sản phẩm bị lỗi thời, không trang bị công nghệ hiện đại như những dòng máy mới. Và trong quá trình sử dụng nếu xảy ra hư hỏng thì việc sửa chữa sẽ rất khó, thậm chí không có linh kiện để thay thế. Tuổi thọ của Palang cũ không còn nhiều nữa vì phụ tùng của máy đã bị sửa chữa, thay thế nên không còn tốt như palăng mới được Ngoài ra các bộ phận của palang điện cũ như dây cáp (hoặc dây xích), xích tải, móc treo, cụm Puly, cụm bánh xe, phanh hãm… nếu trong quá trình mua bạn không kiểm tra kĩ thì rất nguy hiểm trong quá trình vận hành. 2. Làm thế nào để mua pa lăng điện, palang điện cũ đảm bảo chất lượng Khi không còn cách nào khác ngoài việc mua palang điện cũ thì bạn hãy lưu ý một số điểm sau để mua được palang cũ đảm bảo chất lượng: Trước khi mua hãy kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận quan trọng palăng như: hệ thống động cơ cũng như các mối nối điện, dây cáp, xích tải, móc treo... Kiểm tra và thử máy xem độ êm và trơn tru của pa lăng, chọn palang điện cũ còn mới, không móp méo, nhãn hiệu tem mác còn thông số và năm sản xuất. Nếu chọn Pa lăng nội địa Nhật thì nên hướng đến các thương hiệu nổi tiếng và chất lượng như: Hitachi, Kito, elyphant, Mitsubishi… Nên đến những địa chỉ cung cấp palang xích uy tín, được nhiều người tin tưởng chọn mua. Nhờ một người am hiểu và có kinh nghiệm chọn mua Palang cũ đi cùng để họ kiểm tra kỹ càng các chức năng hoạt động của máy, cũng như có sự tư vấn chọn mua tốt nhất cho bạn. Tóm lại, Palang điện cũ có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều khuyết điểm. Với những điểm được và mất của Palăng cũ mà chúng tôi vừa nêu trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn quyết định được có nên mua Palang điện cũ hay không. Vẫn có giải pháp an toàn hơn để bạn có thể sở hữu cho mình chiếc palang mới giá rẻ đảm bảo hiệu quả công việc được nâng cao và tuổi thọ của máy được kéo dài bằng cách tham khảo các dòng pa lăng xích lắc tay Kio Winch tại M5s chúng tôi. Sản phẩm cam kết chính hãng, chất lượng, giá rẻ nhất hiện nay. Tại M5s chuyên phân phối các dòng Palang được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài nên giá cả rất rẻ, thậm chí rẻ hơn các dòng pa lăng điện cũ để bạn tùy thích lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. 3. Đơn vị cung cấp Palăng điện, pa lăng xích chất lượng, giá rẻ nhất hiện nay Nếu bạn có ý định mua cho mình palang lắc tay, palang xích kéo tay, pa lăng điện cũ tại tphcm, đặc biệt là Palăng mới thì không thể bỏ qua Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp M5s. Công ty chuyên cung cấp các dòng Pa lăng điện, tời điện, tời kéo mặt đất uy tín chất lượng nhất hiện nay. M5S với ưu thế nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian nên giá cả rất ưu đãi thậm chí rẻ nhất thị trường, sản phẩm luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ chứng từ CO, CQ. M5s luôn tự hào vì sản phẩm sản đem đến khách hàng luôn đảm bảo hoàn thiện nhất, chất lượng nhất. Dòng Palăng điện được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay tại M5s là Kio Winch, thương hiệu cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan. Với thiết kế nhỏ gọn, móc nâng có thể xoay 360 độ, động cơ hoạt động mạnh mẽ giúp công việc nâng hạ hàng hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Mọi thông tin chi tiết cần được hỗ trợ hoặc tư vấn nhanh chóng về thiết bị Pa lăng vui lòng liên hệ M5s qua: Hotline: 094410055 - 0943699279 Website: https://toidien.vn/ - https://thietbim5s.com/ Địa chỉ: 23, Đường số 2, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh Bản đồ: https://goo.gl/maps/WztqiNC5dwm Nguồn bài viết: Sự thật ít ai biết khi mua palang điện cũ
 5. Khi nhắc đến máy tời treo xây dựng, điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến thiết kế gọn nhẹ, cấu tạo đơn giản, tính cơ động của nó. Chính thiết kế dạng hình “giọt nước” đã giúp cho tời treo mini nhẹ hơn so với các thiết bị khác, nhờ đó mà việc lắp đặt tời cũng trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần một điểm tựa, chúng ta có thể tiến hành công việc nâng hạ các nguyên vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch vữa, xi măng,… Máy tời treo được sử dụng phổ biến tại các công trình xây dựng, thiết bị nâng hạ trong xây dựng đáp ứng tốt yêu cầu chịu đựng được áp lực công việc liên tục, làm việc với cường độ áp lực cao, an toàn trong lao động sử dụng. Thiết bị sử dụng năng lượng điện để nâng kéo hàng hóa một cách nhanh chóng, hiệu quả. Chính vì thế mà máy tời treo dùng trong xây dựng hoàn toàn có thể thay thế được các loại pa lăng xích lắc tay, pa lăng kéo tay hoặc các máy tời côn truyền thống. 1. Vai trò máy tời tại các công trình xây dựng Máy tời treo xây dựng được thiết kế rất gọn nhẹ và có tính cơ động cao. Kiểu thiết kế hình giọt nước giúp tời treo được nhẹ hơn so với các tời khác nên việc lắp đặt cũng trở nên thật dễ dàng, bởi chỉ cần 1 điểm tựa là có thể tiến hành công việc nâng hạ máy. Máy tời điện mini sử dụng được cho cả trong nhà và ở ngoài trời, đặc biệt hữu ích với những không gian nhỏ hẹp tại các công trình xây dựng. Máy tời treo xây dựng dễ dàng được điều khiển bởi bộ phận tay cầm điều khiển. Chỉ cần một người điều khiển, công việc nâng hạ hàng hóa, vật liệu xây dựng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn. Từ đó có thể tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí thuê nhân công một cách đáng kể. Đối với những mẫu máy tời xây dựng chính hãng, thương hiệu cao cấp như máy tời treo Stronger, KIO Winch tại M5s sẽ được sản xuất từ những hộp kim siêu bền, dây cáp đảm bảo được độ chắn chắn nên rất an toàn khi sử dụng. Ngoài ra các mẫu tời treo mini tại M5s đều được thiết kế thêm bộ phận ngắt tự động trong quá trình sử dụng nên đảm bảo tính an toàn ở mức cao nhất, điều đó giúp các anh em xây dựng rất an tâm khi sử dụng. 2. Mua máy tời treo xây dựng chất lượng, giá rẻ ở đâu? Cũng giống như câu hỏi mua tời treo mini ở đâu, việc tìm kiếm một địa chỉ cung cấp thiết bị giữa vô vàn các thương hiệu, các nhà cung cấp thật giả lẫn lộn, rất chi là khó khăn. Đâu đâu cũng là những lời ca ngợi, những lời mời chào về hàng tốt giá rẻ. Vậy, làm sao để tìm được một nhà cung cấp máy tời treo xây dựng uy tín? Để giúp cho người tiêu dùng dễ dàng hơn trong trong việc lựa chọn nhà cung cấp máy tời treo, tôi sẽ gợi ý cho bạn một địa chỉ uy tín trong lĩnh vực phân phối tời treo xây dựng. Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp M5S chuyên cung cấp máy tời treo, tời kéo mặt đất, tời treo mini gia đình, tời kéo xe 12V,... Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối các thiết bị công nghiệp, chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp máy tời treo xây dựng đi đầu trong thị trường hiện nay. M5s có nguồn hàng được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan… Tất cả các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đến khách hàng luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy chứng từ CO CQ, vì vậy quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả sản phẩm. Máy tời điện nhanh Stronger – thương hiệu độc quyền tại M5s: Với tính năng vượt trội, động cơ cao cấp bền bỉ làm từ 100% dây đồng, hoạt động với công suất hoạt động mạnh mẽ, đảm bảo kéo đủ tải 100% Load. Đặt biệt tang cuốn cáp được thiết kế dài hơn so các loại tời điện nâng hàng khác, giúp hạn chế tình trạng xoắn rối cáp. Tời treo mini Kio Winch do M5s trực tiếp nhập khẩu từ Đài Loan: Thiết bị được sản xuất trên công nghệ tiên tiến, kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu, chất lượng đảm bảo đúng với các thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra. 3. Bảng giá máy tời điện cao cấp Stronger, KIO Winch Sản phẩm - Tải trọng nâng (cáp đơn) - Chiều cao nâng (cáp đơn) - Tốc độ nâng (cáp đơn) - Giá tham khảo Tời treo xây dựng Stronger KCD200 - 100-200kg - 30m - 28m/phút - khoảng 4.500.000 đ Tời treo xây dựng Stronger KCD400 - 200-400kg - 30m - 22m/phút - khoảng 4.000.000 đ Tời treo xây dựng Stronger KCD600 - 300-600kg - 30m - 18m/phút - khoảng 4.800.000 đ Tời treo xây dựng Stronger KCD800 - 400-800kg - 30m - 14m/phút - khoảng 5.000.000 đ Tời treo mini Kio Winch SK-160 - 160kg - 30m - 23m/phút - khoảng 7.000.000 đ Tời treo mini Kio Winch SK-230 - 230kg - 30m - 14m/phút - Liên hệ Tời treo mini Kio Winch SK-300 - 300kg - 30m - 14m/phút - Liên hệ Trên đây là giá máy tời mini Stronger, KIO Winch tại M5s, thiết bị được dùng phổ biến trong lĩnh vực xây dựng, các hộ gia đình, nhà xưởng.Nếu quý khách cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc báo giá về các sản phẩm khác tại M5s như tời điện đa năng, palang xích, pa lăng lắc tay có thể liên hệ ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn tận tình. 4. Nguyên tắc sử dụng tời điện xây dựng an toàn, hiệu quả Khi sử dụng máy tời treo trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ xây dựng, các xưởng sản xuất, kho hàng cho đến gia đình để đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như hiệu quả công việc nâng cao thì trong quá trình sử dụng cần tuân thủ những nguyên tắc an toàn sau đây: - Trước khi sử dụng tời treo xây dựng cần kiểm tra tổng quát toàn bộ thiết bị của máy tời như trục, dây cáp, móc kéo,…sau đó chạy thử rồi mới chính thức đưa vào sử dụng. - Máy tời treo xây dựng cần được cố định chắc chắn để đảm bảo máy không bị lật đổ trong quá trình nâng hạ vật nặng. - Kiểm tra, đảm bảo dây cáp hoạt động trong trạng thái chắc chắn. Không nên để những vật sắc nhọn bên cạnh dây cáp đang làm việc, tránh làm đứt cáp. - Không đi lại trong khu vực máy tời xây dựng đang hoạt đồng, không dùng máy tời để nâng hạ, vận chuyển người. - Không sử dụng máy tời treo vượt mức tải trọng cho phép của nhà sản xuất. - Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho máy tời treo xây dựng hoạt đông ổn định, không rò rỉ, chập điện, đồng thời khi không sử dụng máy nữa cần ngắt nguồn điện ra khỏi ổ, đảm bảo an toàn. - Ngoài để tăng tuổi thọ cho máy tời treo, giảm chi phí sửa chữa, bạn cần vệ sinh máy sạch sẽ ngay sau khi sử dụng, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy thường xuyên. Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữu ích với quý khách hàng, mọi thắc mắc về máy tời treo xây dựng, palang xích cần được giải đáp nhanh chóng vui lòng liên hệ M5s qua: - Hotline: 0944010055 – 0943699279 - Website: https://toidien.vn/ - https://thietbim5s.com/ - Địa chỉ: 23, Đường số 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Nguồn bài viết: Máy tời treo xây dựng, tời điện mini chất lượng, giá rẻ
 6. Tời treo mini 500kg là một trong rất nhiều loại máy tời điện đa năng, được sản xuất trên công nghệ tiên tiến, thiết kế thông minh, cấu tạo bền chắc. Ưu điểm tời treo chính là điều đã mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng. Tư vấn nhanh chóng: 09440100550 – 0943699279 Sức lực con người là có hạn, việc nâng hạ hàng hóa có tải trọng lớn đến những vị trí cao hoặc thấp hơn suốt cả ngày là điều bất khả thi. Lắp đặt tời treo mini 500kg chính hãng giúp công việc trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và an toàn. Nhưng để lắp đặt và sử dụng tời điện mini dạng treo sao cho hợp lý để sử vận hành hiệu quả và an toàn là điều mà không phải ai cũng biết. Cùng M5s theo dõi bài viết bên dưới để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi sử dụng tời treo. 1. Hướng dẫn lắp đặt tời treo mini 500kg đơn giản, hiệu quả nhất Một số lưu ý khi lắp đặt tời treo mini: Đặt tời treo nâng hàng trên giá đỡ cố định, chắn chắn. Giá đỡ tời phải đảm bảo chịu được trọng lực của máy, giữ được thăng bằng, không lật đổ trong quá trình làm việc. Gắn móc treo vào đúng vị trí, đặc biệt lưu ý phải khóa hết các móc treo để đảm bảo an toàn. Kiểm tra không gian lắp đặt: Đảm bảo máy không bị vướng hoặc chèn ép bởi các vật dụng xung quanh. Không nên để máy hoạt động trong không gian có vật liệu dễ chắy nổ hoặc điều kiện môi trường quá khắc nghiệt như nắng gắt, mưa, tuyết, nhiệt độ cao,... Dây điện phải được cắm đúng vị trí và buộc gọn gàng. Để không xảy ra sự cố giật điện, dây cắm điện phải được cắm khớp vào ổ cắm, không bị chập, đứt hay hở mạch. Tối thiểu phải có 5 vòng dây cuốn cho tang cuốn cáp để đảm bảo hỗ trợ trong quá trình nâng hàng. Kiểm tra lại các bộ phận của máy tời treo mini 500kg trước khi vận hành. LƯU Ý: Máy tời treo mini là thiết bị dùng để nâng hạ hàng hóa. Tuyệt đối không được sử dụng để nâng người. 2. Một số điều cần lưu ý khi sử dụng tời treo 500kg - Kiểm tra kỹ các bộ phận của tời treo mini 500kg thường xảy ra hư hỏng như: dây cáp, đầu móc, dây điện, ròng rọc,... Bắt buộc phải dừng hoạt động, điều chỉnh và thay mới nếu: Dây cáp (dây xích) có các biểu hiện bị đứt, xoắn, biến dạng hoặc bị ăn mòn. Móc treo, đầu móc chưa được điều chỉnh chính xác. Nguồn điện có dấu hiệu chập mạch, dây điện bị hở, đứt hoặc xoắn rối. Có âm thanh lạ phát ra từ hộp số, ròng rọc, hoặc bất kỳ bộ phận nào của máy. - Sử dụng điều khiển cầm tay của tời điện mini để điều khiển hoạt động của máy. - Không để máy tời nâng hạ quá tải trọng, tời treo mini 500kg có tải trọng nâng hạ tối đa là 500kg. Tuy nhiên, tùy vào từng dòng máy mà tải trọng có thể chênh lệch. Dòng sản phẩm tời treo mini 500kg cao cấp nhất, nâng đủ tải 100% hiện nay là Tời điện Stronger, tời treo mini KIO Winch. Bên cạnh đó, các thiết bị tời kéo cáp điện, tời kéo xe 12V-24V, tời mặt đất, pa lăng xích kéo tay, palang xích,... hỗ trợ nâng hạ cực tiện lợi. 3. Bảng giá tời điện mini cập nhật 2020 Tời điện treo mini 500kg Stronger hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, nhà máy, đặc biệt được sử dụng như một tời điện mini gia đình để vận chuyển những hàng hóa nặng rất an toàn, tiện lợi. So với các loại tời điện khác, tời điện mini Stronger 500kg tại M5s có những ưu điểm vượt trội sau: Motor máy tời treo Stronger làm từ 100% dây đồng cao cấp, cho công suất hoạt động mạnh mẽ. Khi tải thực nghiệm, tời điện Stronger có sức nâng 110% tải thực tế, 125% tải tĩnh. Tiêu chuẩn làm việc của máy tời treo mini 500kg ấn tượng hơn hẳn so với các loại tời treo trên thị hiện nay. Cụ thể, tiêu chuẩn làm việc của máy tời này là S30 40%-10 phút, máy làm việc liên tục 120 chu kỳ, trong từ 1-4h. Đặt biệt, tời treo Stronger luôn đảm bảo đúng với tải trọng mà nhà sản xuất đưa ra, giải quyết tốt vấn đề nâng thiếu tải tràn lan trên thị trường hiện nay, đáp ứng tốt mọi nhu cầu công việc của khách hàng. Ngoài ra máy được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn, nghiêm ngặt. Được trang bị tay cầm điều khiển có nút dừng khẩn cấp, nên ngay trong lúc vận hành gặp sự cố vấn có thể đảm bảo an toàn cho người lao động ở mức cao nhất. Đánh giá: Chất lượng 9,5/10 Giá cả: 10/10 Xem Video về máy tời mặt đất tại kênh Thietbim5s Bảng cập nhật tời treo mini được ưa chuộng sử dụng nhất 2020 Sản phẩm - Tải trọng nâng (cáp đơn) - Chiều cao nâng (cáp đơn) - Tốc độ nâng (cáp đơn) - Giá tham khảo Tời treo mini Stronger YT200B - 100-200kg - 20m - 10m/phút - khoảng 2.000.000 đ Tời treo mini Stronger YT400B - 200-400kg - 20m -10m/phút - khoảng 2.500.000 đ Tời treo mini Stronger YT500B 250-500kg - 20m - 10m/phút - khoảng 2.900.000 đ Tời treo mini Stronger YT600B - 300-600kg - 20m - 10m/phút - 3.000.000 đ Tời treo mini Stronger YT800B - 400-800kg - 20m - 10m/phút - khoảng 3.500.000 đ Bên cạnh tời treo mini 500kg Stronger, khách hàng có thể tham khảo máy tời treo mini KIO Winch. KIO Winch là tời điện Đài Loan, chất lượng cao cấp, rất được người tiêu dùng tin tưởng, nhất là tời treo mini 500kg. Tời treo mini 500kg KIO Winch cực kỳ đa năng, với khả năng hoạt động mạnh mẽ, đủ tải 100%, tời treo mini 500kg Đài Loan vừa có thể dùng trong nhà xưởng, kho bãi, vừa có thể dùng trong xây dựng. 4. Đơn vị cung cấp tời treo mini uy tín, chất lượng tại TPHCM Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp M5S là đơn vị chuyên cung cấp các loại máy tời điện, pa lăng xích lắc tay, tời treo gia đình, tời treo mini… uy tín chất lượng nhất tại TPHCM. Các sản phẩm tại M5s đều được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và phân phối trực tiếp đến khách hàng, chất lượng luôn được đảm bảo với mức giá cạnh tranh nhất. Đặc biệt tời treo mini 500kg Stronger là thương hiệu độc quyền tại M5s, thiết bị luôn có đầy đủ chứng từ CO CQ, cam kết có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi mua thiết bị tại M5s, khách hàng sẽ được tư vấn tận tình cách sử dụng sao cho hiệu quả và an toàn nhất. Chế độ bảo hành đảm bảo hành dài hạn, phụ kiện thay thế đầy đủ khi cần. Trang bi tời treo mini 500kg nâng hàng gúp hỗ trợ công việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, giá tời treo mini cũng là một vấn đề mà khách hàng quan tâm. Mọi thông tin chi tiết về tời treo mini 500kg, cách lắp đặt, sử dụng tời treo mini 500kg, 200kg, 100kg,... cần được tư vấn và hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ với M5s qua: - Hotline: 0944010055 - 0943699279 - Website: toidien.vn - thietbim5s.com - Địa chỉ: 23, Đường số 2, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh Nguồn bài viết: Hướng dẫn lắp đặt tời treo mini 500kg, tời điện gia đình giá rẻ
 7. Tời điện 5 tấn từ rất lâu đã được sử dụng vào trong việc nâng hạ những hàng hóa có trọng tải lớn lên vài tấn. Nhiều nơi trên thị trường báo giá tời điện 5 tấn về nhiều mức giá khác nhau khiến khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn. Cùng M5s theo dõi bài viết bên dưới để có cái nhìn tổng quan nhất về máy tời điện. Hotline: 0944010055 – 0943699279 Máy tời điện là một dạng hệ thống ròng rọc nâng hạ vật nặng theo phương thẳng đứng, ngang hoặc nghiêng được điều khiển bởi con người nhằm tiết kiệm sức lực và thời gian. Đối với những máy tời điện xây dựng, tời kéo mặt đất có trọng lượng nhẹ 100kg, 200kg, 500kg thường được ứng dụng trong xây dựng, nâng hạ hàng hóa, dây chuyền trong công nghiệp. Còn đối với những loại máy tời điện đa năng hạng nặng như tời điện 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn thì được sử dụng trong các ngành như nâng bê tông thủy điện, công nghiệp nặng, xây dựng dự án quy mô lớn.... Video So sánh tốc độ tải của tời nhanh xây dựng Stronger và máy ngoài thị trường 1. Ưu điểm vượt trội của máy tời điện 5 tấn KIO Winch - Máy tời kéo mặt đất KIO Winch có tải trọng lên đến 5 tấn vì thế có thể nâng hạ được những hàng hóa có khối lượng lớn, thay thế sức người giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. - Nếu mua đúng hàng chính hãng, chất lượng thì tời điện xây dựng sẽ phục vụ tốt cho công việc và đảm bảo an toàn lao động ở mức cao nhất. Máy tời KIO Winch có tang cuốn cáp lớn, chắc chắn, dây cáp dài, có thể kéo vật liệu, hàng hóa từ xa và theo nhiều phương khác nhau, có thể kéo vật ở độ dốc cao 45 độ. - Thiết bị được thiết kế đơn giản, có tay cầm điều khiển nhỏ gọn, linh hoạt, dễ dàng sử dụng phù hợp với mọi đối tượng. Ngoài ra tời điện 5 tấn còn được trang bị thêm nút dừng khẩn cấp, cho phép người ngừng hoạt động lập tức ngay khi xảy ra sự cố, nên rất an toàn trong lao động. - Tời điện đa năng KIO Winch 5 tấn có tính năng đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng, có thể ứng dụng thiết bị với những mục đích khác nhau như làm thang nâng hàng, kéo tàu, kéo xe, kéo ca nô, nâng hạ thiết bị... Xem Sử dụng tời điện đa năng thiết kế thang máy nâng hàng tại đây 2. Báo giá tời điện xây dựng cập nhật mới nhất năm 2020 Giá tời điện xây dựng 1 tấn thường dao động ở khoảng từ 2 triệu ~ 8 triệu, thế nên với trọng tải khủng thì báo giá tời điện 5 tấn có thể cao hơn thế và biến động lên xuống tùy theo thị trường. Tùy vào mẫu mã, thương hiệu mà giá tời điện 5 tấn có sự chênh lệch khách nhau. Vì tời kéo cáp điện giá thành sẽ khác tời kéo xích điện, bên cạnh đó có những loại giống nhau, nhưng ở 2 đơn vị cung cấp khác nhau sẽ có giá khác nhau. Thông thường giá máy tời điện xây dụng tấn sẽ dao động từ 50 triệu - 80 triệu. Nên để được báo giá tời điện 5 tấn một cách cụ thể, chính xác và hợp lý nhất, khách hàng nên liên hệ với nhà cung cấp hoặc đến trực tiếp nơi bán hàng để cập nhật và được tư vấn cụ thể nhất. Dưới đây là bảng giá tham tời điện xây dựng Stronger siêu HOT hit hiện nay Sản phẩm - Tải trọng nâng (cáp đơn) - Chiều cao nâng - Tốc độ nâng - Giá TỜI XÂY DỰNG STRONGER KCD200 - 100-200kG - 30m/cáp đơn - 28m/phút/cáp đơn - 5.000.000 đ TỜI XÂY DỰNG STRONGER KCD400 - 200-400kg - 30m/cáp đơn - 22m/phút/cáp đơn - 4.500.000 đ TỜI XÂY DỰNG STRONGER KCD600 - 300-600kg - 30m/cáp đơn - 18m/phút/cáp đơn - 4.800.000 đ TỜI XÂY DỰNG STRONGER KCD800 - 400-800kg - 30m/cáp đơn - 14m/phút/cáp đơn - 5.000.000 đ TỜI ĐIỆN 1 TẤN KIO WINCH GG-1060 - 1000kg - 50m/cáp đơn - 11-17m/phút - 45.000.000 đ Lưu ý: Bảng giá trên mang tính tham khảo vì giá của máy tời, nhất là tời điện 5 tấn có thể sẽ thay đổi, M5s sẽ cập nhật đầy đủ trên website. Quý khách có thể tham khảo chi tiết về sản phẩm cũng như giá các loại tời điện tại M5s 3. Một số điều cần lưu ý trước khi mua tời điện 5 tấn Tời điện 5 tấn là thiết bị nâng hạ có tải trọng lớn được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, vì dùng cho hạng tải nặng nên với những người mới biết đến thiết bị tời điện lần đầu sẽ không thực sự hiểu rõ thông số tời điện 5 tấn, dẫn đến không biết rằng mình có thực sự phù hợp với thiết bị này không. Dưới đây là thông số tời điện 5 tấn cần quan tâm khi mua. Model và thương hiệu: đây là 2 điều mà bạn cần quan tâm đầu tiên khi mua, việc lựa chọn model mới nhất và thương hiệu tời điện 5 tấn nổi tiếng trên thị trường, được nhiều người ưa chuộng sử dụng sẽ giúp bạn yên tâm hơn. Tốc độ nâng và độ cao nâng: Đây là điều cần quan tâm thứ 2, thông số này cho biết chiếc tời điện của bạn vận chuyển vật với chiều cao tối đa bao nhiêu và tốc độ nhanh hay chậm. Trong cùng 1 độ cao và khoảng thời gian thời gian tời vận chuyển khác nhau thì giá tời điện 5 tấn sẽ khác nhau. Công suất: thông thường công suất được ghi trong bảng thông số tời điện 5 tấn từ 20-22 KW. Nếu ít hơn con số này, thì không đảm bảo máy tời chịu tải được 5 tấn còn nếu công suất nhiều hơn sẽ gây ra tiếng ồn trong lúc vận hành. Động cơ và phanh an toàn: Lựa chọn động cơ và phanh sẽ giúp bạn vận hành tời điện an toàn khi có sự cố xảy ra. Vì là dòng tời trọng tải lớn phanh của tời rất quan trọng thường các dòng tời điện 5 tấn sẽ dùng phanh thủy lực. Lưu ý, nếu muốn được báo giá tời điện 5 tấn chính xác phải tìm được nơi bán hàng uy tín và tin tưởng. Ngoài ra quý khách cũng nên chú ý về nhu cầu sử dụng của mình, có những khách hàng muốn mua tời điện 5 tấn, nhưng mục đích sử dụng thực tế chỉ nâng hạ những hàng hóa có khối lượng 3 tấn. Đều này không cần thiết, vì vừa tốn kém chi phí lại ảnh hưởng đến công việc, đối với những máy có tải trọng càng lớn thì giá thành càng cao và trọng lượng máy càng nặng, rất khó khăn cho việc di chuyển. 4. Đơn vị cung cấp tời điện 5 tấn chất lượng, giá rẻ tại TPHCM Tại M5s cung cấp đa dạng mẫu mã, tải trọng, từ tời điện mini đến tời điện 5 tấn xây dựng, Các thương hiệu cao cấp, chất lượng như Stronger, KIO Winch,.. giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp nhất với mình. Dòng máy tời nhanh xây dựng Stronger: thương hiệu độc quyền M5s, thiets kế cải tiến mới, chất lượng cao cấp, giá rẻ nhất thị trường. Tời điện tốc độ cao Stronger cam kết nâng đủ tải 100%. Tời điện đa năng KIO Winch có khả năng làm việc hiệu quả, thông số kỹ thuật chính xác, đảm bảo an toàn cho người lao động. Thiết bị được M5s được nhập khẩu trực tiếp, chính hãng từ nước ngoài, cung cấp CO CQ đầy đủ cho khách hàng như một lời cam kết về nguồn gốc và chất lượng. Hy vọng bài viết trên đây sẽ hữa ích với khách hàng trong quá trình tìm hiểu thông tin mua hàng về máy tời điện 5 tấn. Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp M5s Địa chỉ: số 23, đường số 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM Hotline: 0943 699 279 – 0944 010 055 Website: toidien.vn - thietbim5s.com Nguồn bài viết: Báo giá tời xây dựng, tời điện 1 tấn, 5 tấn chính hãng
 8. Pa lăng lắc tay hiện đang là một thiết bị công nghiệp làm mưa làm gió trên thị trường bởi các tính năng tiện dụng và có thể tiết kiệm nhân công lên mức tối đa. Hiện nay chúng ta không khó để bắt gặp những chiếc palang cap lac tay ở các công trường, nhà xưởng hay bến cảng… độ phủ sóng lớn kèm theo việc mua bán các loại thiết bị ngày càng trở nên dễ dàng khiến thiết bị này gần như không thế thiếu trong ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa cũng như xây dựng. Hotline: 0944 010 055 – 0943 699 279 Website: toidien.vn 1. Pa lăng cáp lắc tay giúp giảm chi phí nhân công Khác với những chiếc máy tời điện, pa lăng cáp lắc tay có kết cấu nặng và vững chắc hơn, hơn thế là khả năng nâng vật với trong tải cực cao. Những chiếc palang có khả năng nâng đỡ các vật tải có trọng tải lớn đến rất lớn trong không gian bị giới hạn mà không hề cần đến sức người. Palang cáp lắc tay có tải trọng nâng từ 500kg, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn đến hàng chục tấn. Tốc độ nâng của pa lang dao động từ vài mét/giây đến vài mét/phút tùy theo khối lượng vật tải, nhanh gấp 20 lần so với dùng sức người thông thường. Giá pa lăng cáp lắc tay nằm trong khoản vừa phải, không tốn kém quá nhiều chi phí lắp đặt hay bảo trì. Chỉ tốn duy nhất một nhân công phụ trách vận hành máy. 2. Thiết kế chắc chắn, mẫu mã, công suất đa dạng Kết cấu của các loại pa lăng cáp trên thị trường hiện nay đa phần đều được làm từ các dạng hợp kim vô cùng bền và có khả năng chịu va đập tốt. Những chiếc pa lăng chất lượng hiện nay đều sở hữu những đặc điểm đủ tiêu chuẩn sau: Các chi tiết máy tương thích và hoạt động hiệu quả. Hệ thống dây cáp chắc chắn, có thiết kế dễ thu hồi và không xoắn vào nhau. Thân máy nguyên khối chắc chắn, các mối hàn và vị trí ốc vít đều được phủ sơn hoặc bọc chống điện. Phanh hãm có tốc độ xử lý nhanh và hiệu quả cao, hoạt động ổn định. Hệ thống điều khiển thân thiện với người sử dụng Thêm vào đó, nhờ vào sự bùng nổ của các thiết bị công nghiệp cũng như nhu cầu sử dụng, các nhà sản xuất đã không ngừng đa dạng hóa các loại máy móc, cải tiến tính năng nhằm đạt hiệu quả cạnh tranh cao, từ đó giúp khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, thúc đẩy giá pa lăng kéo lắc tay giảm, tạo điều kiện tốt nhất để duy trì quyền lợi cho khách hàng. 3. Palang lắc tay có hiệu suất công việc cao, an toàn lao động Lưu ý trong tầm không gian hoạt động, ta cần hạn chế tuyệt đối người di chuyển và làm việc. Người đóng vai trò vận hành máy phải luôn trang bị bảo hộ trong lúc làm việc. Là một thiết bị công nghiệp có độ an toàn khá cao, pa lăng cáp lắc tay có khả năng làm việc cường độ cao trong thời gian dài cùng với khả năng vận chuyển linh hoạt trong rất nhiều không gian làm việc. Hiện nay để đảm bảo môi trường an toàn, nhà sản xuất thường khuyến cáo người sử dụng nên chắc chắn treo đúng vật tải lên pa lăng cáp lắc tay một cách cân bằng cũng như nâng vật lên mặt đất khoảng hai mươi cm trước khi sử dụng chính thức. Ngoài ra, nếu như hình dáng hàng hóa quá cồng kềnh, là chất lỏng… có thể dùng dây để cố định vận tải trên móc treo để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. 4. Dễ dàng tìm mua và sửa chữa Trước thị trường đang ngày càng rầm rộ mua bán và trao đổi các loại palang cáp, việc có thể sở hữu cho mình những chiếc ba lăng cáp lắc tay phù hợp nhu cầu là điều thực sự vô cùng dễ dàng. Có hai nền tảng mua bán thiết bị công nghiệp phổ biến nhất hiện nay đó chính là thương mại điện tử và giao dịch trực tiếp. Dù hình thức mua bán trực tuyến rất thuận tiện với nguồn cung ứng hàng hóa dồi dào và dễ tìm kiếm nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều hệ quả bất cập: Không được kiểm tra trực tiếp sản phẩm. Chế độ giao hàng không an toàn. Khó khăn trong việc bảo hành cũng như bảo dưỡng máy đinh kỳ. Ngoài ra chính nhờ thị trường dồi dào mà khả năng tìm thiết bị sửa chữa palang cap lac tay nếu có trục trặc vô cùng thuận lợi. Chú ý rằng khi tiến hành sửa chữa, ta nhất định phải chọn những linh kiện cùng hang sản xuất hoặc có thông số kĩ thuật tương thích để đảm bảo khả năng hoạt động của máy. Bên cạnh palang cáp lắc tay, trên thị trường còn có pa lăng xích lắc tay. Điểm khác biệt duy nhất là palang xích lắc tay sử dụng dây xích. 5. Những lời khuyên khi mua pa lăng cáp lắc tay Với kinh nghiệm lâu năm trong việc cung cấp thiết bị công nghiệp trên thị trường, M5s có những lời khuyên cho những khách hàng có nhu cầu để có thể sở hữu chiếc máy chất lượng cũng như mức giá pa lăng cáp lắc tay tốt nhất: Ưu tiên lựa chọn những cơ sở có thể cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm và CO-CQ. Chọn mua máy từ những cơ sở đại lý cung cấp thiết bị công nghiệp có uy tín trên thị trường. Cân nhắc những đại lý có chế độ bảo hành sản phẩm 12 tháng và dịch vụ bảo dưỡng máy chuyên nghiệp. Đọc và tìm hiểu kỹ trước khi mua máy, ưu tiên đọc nhận xét của những người trước đó đã mua hàng. Chọn những dùng máy đã có sẵn tiếng tăm trên thị trường thiết bị. Ví dụ như chiếc pa lăng cáp lắc tay Kawasaki xuất xứ Nhật Bản với chất lượng cao cấp và mức giá phải chăng luôn là chiếc máy bán chạy và tìm mua nhiều nhất năm vừa qua. Lựa chọn những nơi có đội ngũ nhân viên tư vấn và chịu trách nhiệm kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao nhằm đảm bảo quá trình vận hành máy luôn tốt nhất có thể. Ngoài ra còn có pa lăng cáp điện, sử dụng nguồn điện năng thay cho sức kéo của người lao động, tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP M5S luôn tự hào là là một trong những đơn vị đi đầu trên thị trường cung cấp thiết bị công nghiệp chất lượng cao trong những năm vừa qua. Sở hữu nhiều mẫu pa lăng cáp lắc tay đa dạng công suất và tầm giá cũng như những ưu thế như nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian, chúng tôi luôn tự hào khi được khách hàng ưu ái lựa chọn khi có nhu cầu mua sản phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Website: toidien.vn - thietbim5s.com Số điện thoại: 0944010055 – 0943699279 Địa chỉ: 23, Đường số 2, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh Bản đồ: https://goo.gl/maps/WztqiNC5dwm Nguồn bài viết: Pa lăng cáp lắc tay giá rẻ, 4 lý do nên sở hữu palang cáp
 9. Tời kéo mặt đất 1 tấn là một trong những thiết bị an toàn, có tải trọng lớn giúp nâng hạ vật dễ dàng trong các công việc xây dựng, sản xuất, di chuyển… Hiện nay trên thị trường ta có rất nhiều dòng máy với những chủng loại và chất lượng khác nhau, vậy chất lượng thực sự của chúng là như thế nào? Báo giá tời điện nhanh nhất: 0944010055 – 0943699279 Với rất nhiều nhà cung cấp và vô số chủng loại trên thị trường , việc tìm ra cho mình một chiếc tời kéo mặt đất ưng ý với giá cả phải chăng là chyện không hề dễ dàng. Vậy chất lượng thực sự của những dòng tời kéo bán chạy nhất hiện nay, bạn đã biết chưa? 1. Ưu điểm của tời kéo mặt đất 1 tấn thế hệ mới Tời điện 1 tấn được sản xuất và lắp rắp từ những nguyên vật liệu cao cấp, từ những kim loại được chọn lọc kĩ lưỡng. Giúp người dùng dễ dàng vận hành mà không tốn nhiều công sức, thời gian hay đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao. Tời điện mặt đất được trang bị hệ thống hãm phanh tự động cho phép máy tời điện kéo tự động dừng khi đĩa dây cáp chạm vào cần hãm. Máy tời có khả năng nâng hạ đúng tải trọng theo theo thông số kỹ thuật sản phẩm, đảm bảo thời gian làm việc, thời gian thi công công trình, công việc nâng hạ hàng hóa được rút ngắn. Máy có bộ phận lớp nhựa cách điện tốt bao bọc quanh thân máy, hạn chế các tác động từ môi trường, giúp máy tời có thể được sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí, không gian và môi trường làm việc khác nhau. Tính năng ưu việt của tời kéo mặt đất là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho thiết bị này. 2. Những trở ngại khi sử dụng tời kéo mặt đất 1 tấn Công suất không ổn định. Những dòng máy hiện nay trên thị trường chỉ có thể đáp ứng khoảng từ 60~80% công suất thực tế, gây nhiều khó khăn khi sử dụng và lựa chọn. Độ bền thấp, máy nóng nhanh, các chi tiết máy dễ hao mòn và hư hỏng. Trọng lượng máy cao, khó di chuyển linh hoạt. Giá cả quá đắt. Những dòng máy có chất lượng cao cấp đến từ Nhật Bản hay châu Âu đều có mức giá không phù hợp với khả năng của khách hàng. Hiện nay nếu tìm hiểu kĩ, chúng ta sẽ biết đến những dòng tời kéo có chất lượng tốt và chất lượng phải chăng. Sau đây M5s xin được giới thiệu đến khách hàng những dòng máy tời nổi tiếng chất lượng cao và mức giá tốt nhất hiện nay. 3. Những dòng máy tời kéo mặt đất 1 tấn tốt nhất hiện nay a. Tời kéo mặt đất 1 tấn Stronger Là thương hiệu tời kéo mặt đất độc quyền do chính M5s cân nhắc và kiểm tra kĩ càng từ công đoạn thiết kế cho đến thực nghiệm, Stronger chắc hẳn sẽ làm cho mọi khách hàng hài lòng bởi công suất máy đạt tới 110% trên thực tế và độ bền cực cao, có khả năng chống va đập mạnh. Tổng hợp hai dòng tời điện xây dựng Stronger tốt nhất: Thông số Tời xây dựng 800~1600kg Stronger Tời xây dựng 1000~2000kg Stronger Tải trọng nâng 800~1600kg 1000~2000kg Tốc độ nâng 14m/phút/800 kg 7m/phút/1600 kg 10m/phút/1000 kg 5m/phút/2000 kg. Chiều cao nâng hạ 30m/cáp đơn 15m/cáp đôi 30m/cáp đơn 15m/cáp đôi Đường kính cáp 8mm 8mm Công suất máy 2900kW 3400kW Trọng lượng máy 50,4kg 60kg b. Tời kéo mặt đất 1 tấn KIO Winch KIO Winch là dòng tời điện đa năng cao cấp được M5s nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian với các tính năng cao cấp và độ an toàn tuyệt đối. THÔNG SỐ Tời điện đa năng 1000kg KIO Winch GG 1060 Tời điện đa năng 1000kg KIO Winch GG 1050 Tải trọng nâng 1000kg 1000kg Tốc độ nâng 11-17m/phút 10-15m/phút Công suất 3 HP x 6 Poles 3 HP x 6 Poles Dây cáp 10mm X 50m 10mm x 100m Nguồn điện 220-380V (3 pha) 220-240V (2 pha) Trọng lượng máy 160/185kg 260/300kg Một số loại tời kéo có được sản xuất với chất liệu và thương hiệu khác nhau nên mỗi sản phẩm đều có sự chênh lệch nhiều về chất lượng và giá cả sản phẩm. Vì vậy để lựa chọn đúng sản phẩm máy tời kéo mặt đất đúng chuẩn, phù hợp với công việc đang cần, quý khách nên tham khảo và tìm hiểu kỹ sản phẩm đang cần để có sự lựa chọn tốt nhất, chẳng hạn như việc lựa chọn dây cáp, công suất… 4. Những lưu ý để sử dụng tời kéo mặt đất 1 tấn an toàn Bên cạnh đó, để tời kéo phát huy hết khả năng làm việc và đảm bảo sử dụng tời kéo mặt đất 1 tấn tốt nhất, người lao động cần: Kiểm tra kỹ các bộ phận của máy trước khi sử dụng. Không nên để máy làm việc trong nhiều giờ, không để máy quá nóng. Chú ý đảm bảo các nguyên tắc an toàn lao động khi sử dụng máy. Chú ý bảo trì máy theo khuyến nghị của nhà sản xuất, và theo tình hình trạng thái hoạt động của máy. Không sử dụng máy tời kéo để nâng người Tự hào là đơn vị phân phối các loại thiết bị công nghiệp với chất lượng tốt và mức giá ưu đãi nhất, CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP M5S luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những dòng máy và trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Website: toidien.vn Số điện thoại: 0944010055 – 0943699279 Địa chỉ: 23, Đường số 2, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh (Nguồn: https://toidien.vn/tin-tuc/danh-gia-chat-luong-thuc-te-toi-keo-mat-dat-1-tan.html)
 10. Tời điện, trong đó có tời điện kéo xe là thiết bị hỗ trợ hữu ích khi nhu cầu hỗ trợ xe chở hàng, nâng hạ hàng hóa có tải trọng lớn, nâng lên cao ngày càng đa dạng. Nơi bán tời điện kéo xe uy tín, đảm bảo chất lượng là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Vậy cách tìm những nơi bán tời điện kéo xe uy tín nhất, bạn có biết không?. 1. Nắm rõ nhu cầu sử dụng để lựa chọn máy a. Sử dụng máy tời kéo vào việc gì? Nếu cần nâng đỡ hoặc vận chuyển vật liệu hàng hóa, ta sẽ cân nhắc đến dòng tời điện nhanh hoặc tời xây dựng. Nếu như cần một chiếc máy đồng hành và giúp chúng ta thoát khỏi các tình huống mắc kẹt ở những địa hình hiểm trở hay cứu hộ thì chiếc tời điện kéo xe chính là câu trả lời dành cho bạn. b. Công suất tời kéo bao nhiêu là đủ? Mỗi loại tời điện sẽ có những trọng tải phù hợp cho những nhu cầu mua và loại phương tiện di chuyển khác nhau. Ví dụ với những trường hợp sử dụng kéo xe máy hoặc xe bán tải có tải trọng khoảng 2 tấn thì tời điện kéo xe 12V 6000LBS là đủ sức giải quyết trơn tru, còn với những chiếc xe tải chuyên chở hàng thì có máy với tải trọng lên đến 12000kg. 2. Tìm hiểu kỹ thông tin từ nơi bán máy tời điện kéo xe Có rất nhiều địa chỉ bán tời điện kéo xe trên thị trường, với những mẫu mã và xuất xứ khác nhau. Mỗi loại máy tời điện kéo xe đều sẽ có những thông số kĩ thuật và công suất khác nhau, điều này sẽ phần lớn quyết định chất lượng và năng suất của máy. 3. Chọn mua ở những địa điểm bán tời điện kéo xe uy tín Giữa thị trường mua bán tời điện kéo xe phát triển nhanh chóng và rầm rộ, ngoài những địa điểm bán hàng uy tín còn có những nơi bán những mặt hàng kém chất lượng, lừa đảo người mua hàng. Những thiết bị có giá rẻ hơn, chênh lệch một vài trăm nghìn mà không hề biết rằng chiếc máy “rẻ” hơn mà chúng ta mua nếu so sánh chất lượng thực sự thì lại không hề rẻ một chút nào. Và việc mua tời điện kéo xe vốn là dùng để khắc phục và giải quyết sự cố thì lại là nhân đôi rủi ro khi bất chấp chọn cho mình một chiếc máy có chất lượng chẳng ra sao. Hãy làm một người tiêu dùng thông minh và tỉnh táo, tìm đến những nơi bán máy tời điện 12V chất lượng với giá cả hợp lí nhất. CTY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP M5S tự hào là đơn vị cung cấp các loại máy tời với chất lượng và giá cả cạnh tranh nhất đảm bảo về chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tối ưu nhất. Để được hỗ trợ và biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Website: toidien.vn Số điện thoại: 0944010055 – 0943699279 Địa chỉ: 23 Đường số 2, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp.HCM Bản đồ: https://goo.gl/maps/WztqiNC5dwm Nguồn: Thiết bị M5s