• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguyễn ngọc lương

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguyễn ngọc lương

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Shop quần áo hiện tại đang cạnh tranh rất gây rắc, bạn có thể thấy cứ cách một khoảng lại có một shop bán quần áo vì đây là một thị trường béo bở sinh lời cao. Nhưng khi qua nhiều thì việc kinh doanh không hề dễ dàng, nên nếu muốn kinh doanh shop quần áo trong thời đại cạnh tranh cao bạn phải làm sao cho shop mình hoàn hảo tuyệt đối trên thị trường mạng lẫn thị trường truyền thống. Sau đây Gemdecor đề xuất 5 ý tưởng thiết kế nội thất shop đầy sức hấp dẫn, giúp bạn thu hút khách hàng ngay cái nhìn đầu tiên.Trang trí shop thời trang theo chủ đề quần áo kinh doanhMang tính kết hợp giữa không gian shop và quần áo là hình thức bắt mắt khách hàng nhất, phổ biến nhất hiện nay. Ví dụ bạn kinh doanh một shop quần áo trẻ em, bạn phải thiết kế nội thất thật xinh động và màu sắc tươi trẻ, mang tính mộng mơ để thu hút khách hàng mua cho con em họ. Một cửa hàng chuyên cung cấp áo vest mà lại bày trí màu sắc hoa lá hẹ thì hẳn chẳng ăn hợp mà còn phản tác dụng, khách hàng sẽ nghĩ bên shop chuyên cung cấp đồ mùa hè hơn là chuyên vest.Trang trí shop thời trang sang trọng Đây là kiểu thu hút khách hàng theo tâm lý hành vi, khách hàng có xu hướng chọn shop có view sang trọng bắt mắt. Họ cho rằng shop có tính chuyên môn dịch vụ cao, tất nhiên chất lượng quần áo sẽ được tôn lên và mang tính tin tưởng hơn hẳn.Trang trí shop phong cách sáng tạo cá nhân hóa Đây là shop thu hút nhóm khách hàng trẻ, tự làm thương hiệu và đánh vào sự phá cách mà shop tạo dựng nên, càng mang tính sáng tạo trong chủ đề thiết kế nội thất shop sẽ càng thu hút những giới trẻ thích cái nhìn mới, đam mê sáng tạo.Trang trí shop theo gam màu trung tính Xem thêm tại: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-shop/Đây là loại hình thiết kế nội thất shop đang được ưa chuộng tài các thành phố lớn như tp.hcm, thủ đô Hà nội. Đây là phong cách đánh vào tâm lý của giới trẻ lẫn giới trung niên thích phong cách trầm, không quá cầu kỳ. Thông thường shop sẽ bán quần áo trang phục chung với màu trung tính trên để thể hiện thương hiệu riêng.Trang trí shop theo xu hướng thông minh Shop sẽ bày trí nội thất lẫn các vật dụng phụ kiện liên quan theo một lối logic, sao cho phù hợp nhất với diện tích bề mặt shop quần áo. Ở đây shop quần áo sẽ tôn nên sự tiện lợi nhất, lối bày trí giúp khách hàng đi tổng quát mà không bỏ qua bất kỳ vị trí nào nhằm tăng tính mua hàng từ khách khi nhìn thấy một sản phẩm hợp ý ngẫu nhiên.Bạn có thể tìm hiểu thêm tại Gemdecor để đọc thêm những bài viết hưu ích về thiết kế nội thất shop nhé. Chúc bạn thành công trong kiến tạo không gian shop của riêng mình.
 2. Thiết kế nội thất nhà phố hay còn gọi là nhà ống hiện rất phổ biến, nhiều gia chủ có mặt bằng đất ở các phố thị nhưng không có nhiều về chiều rộng bù vào chiều dài thì thiết kế nhà phố (ống) là chọn lựa ưu tiên. Song, không chỉ xây lên là hoàn tất công việc, việc tiếp nối chính là thiết kế nội thất nhà phố giúp căn nhà sinh đông, ấm cúng. Hãy cùng Gemdecor điểm qua 8 xu hướng vàng trong làng thiết kế nội thất nhà phố năm 2019 nhé: 1. Tạo cảm giác không gian rộng, tăng không gian sốngCác thiết kế nhà phố thường hẹp về chiều ngang nên cảm giác rất bí bách. Vì vậy, gia chủ thường chọn cách thiết kế nội thất đơn giản tạo cảm giác không gian sống trở nên rộng rãi hơn. Những đường nét thoáng mát như nhấn nhá bằng một vài tấm gương, một vài cây xanh tạo sự thông thoáng. Hay việc kết nối với không gian ngoài trời bằng một vài khe hở…2. Sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trườngXu hướng nội thất thân thiện với môi trường đang được chào đón rất mạnh. Các chất liệu gỗ được lựa chọn nhiều khi xây dựng dàn nội thất nhà phố. Từ bàn ghế, các loại tủ, giường ngủ, tủ bếp,… Những vật liệu này giúp hạn chế tác động đến môi trường. Góp phần giữ gìn không gian sống là một trong những hướng xây dựng nhà ở hiện nay.3. Thiết kế nội thất đơn giản, giảm thiểu tối đa các chi tiết rườm ràNhững mẫu nhà phố đẹp hiện nay thường không quá cầu kì trong thiết kế nội thất. Các chi tiết rườm rà thường không được chú trọng và đa số bị bỏ qua. Thay vào đó là các chi tiết đơn giản hóa nhưng sang trọng.4. Nội thất mở được sử dụng rộng rãi Các thiết kế nội thất mở được sử dụng rộng rãi. Điều này tạo cảm giác thân thiện với môi trường và tạo sự thông thoáng cho không gian.5. Sử dụng sự tương phản trong dàn nội thấtNhiều gia chủ chọn sự tương phản trong thiết kế nội thất nhà phố đẹp. Mục đích là để làm nổi bật lên các điểm nhấn hiện đại của ngôi nhà. Nhiều người còn chọn cách thiết kế này làm chủ đạo cho toàn bộ ngôi nhà.6. Kết hợp với các vật liệu mới Sự kết hợp với các chất liệu mới hiện đại tôn lên nét sang trọng. Nổi bật lên nét hiện đại không chỉ một vài điểm nhấn mà chung cho cả ngôi nhà.7. Sử dụng nội thất thông minh, đa năngCùng với sự phát triển nền công nghiệp nội thất, các thiết bị nội thất hiện đại, đa dạng hơn. Rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng, kích thước, xuất xứ ra đời. Sự lựa chọn của người sử dụng cũng phong phú. Nội thất thông minh, đa năng được tin dùng và ngày càng có xu hướng thay thế các nội thất bình thường.8. Mang phong cách của chính chủ nhânNội thất nhà ở đa dạng, mỗi gia chủ có điều kiện lựa chọn cho mình những nội thất phù hợp với phong cách riêng. Các thiết kế nội thất nhà phố đẹp thường sử dụng gam màu trắng làm chủ đạo Thông thường, để tạo thêm ánh sáng cho ngôi nhà gia chủ thường chọn nội thất có màu sáng. Màu được lựa chọn nhiều nhất là màu trắng. Xu hướng trang trí hình học được khá nhiều gia chủ quan tâm Ngoài ra, các đường nét hình học cũng được chọn lựa nhiều trong trang trí nội thất nhà phố.Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/Qua bài viết trên, Gemdecor hy vọng góp cho gia chủ phần nào ý tưởng để bày trí căn nhà phố mình trở nên hoàn hảo nhất, thiết kế nội thất nhà phố có nhiều ưu điểm tuyệt vời mà nhiều loại hình nhà khác không có, gia chủ có thể đọc thêm nhiều bài viết liên quan để chọn cho mình một mẫu thiết kế phù hợp nhất. Chúc bạn thành công.
 3. Hiện nay, bất cứ mẫu nhà nào cũng vậy. Đều cần theo những nguyên tắc phong thủy nhất định. Để giúp tránh điều rùi và đem lại may mắn cho gia đình bạn. Việc bố trí các phòng phong thủy theo Gemdecor như sau: Cửa chínhCửa chính là nơi nhiều người ra vào. Ngoài ra là nơi luồng sinh khí đi vào. Vì thế bạn cần thiết kế cửa chính thật thông thoáng, không có vật lớn chắn ngang. Cần đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không được làm cửa trước tại vòng cung, đường gấp khúc. Hay đường đâm thẳng vào nhà hay đường thấp hơn đường đi trước cửa.Phòng ngủKhông được đặt giường ngủ ở dưới xà nhà, dầm nhà, quạt trần. Tránh xa nhưng đồ trang trí có góc nhọn. Không nên đặt giường ngủ ở phía bên trên bếp hoặc phias trên bàn. Tuyệt đối không được để đầu giường quay trực tiếp ra cửa sổ, cửa ra vào hoặc nhà vệ sinh. Vì luồng khí xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn. Với thiết kế này sẽ làm bạn cảm thấy vô cùng thư giãn Phòng bếpKhông được đặt bếp nấu ở trên hay dưới khu vệ sinh. Khí ở nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến việc nấu nướng. Bếp không được tựa lưng ra cửa sổ hoặc các khoảng trống. Không được để bếp phía dưới gường ngủ hoặc gần bồn nước.Cầu thangNên thiết kế và xây dựng cầu thang theo dạng thẳng hoặc uốn cong. Nên tránh thi công và thiết kế hình xoắn ốc. Vì theo phong thủy, dạng xoắn ốc giống như khoan vào trái tim của ngôi nhà. Sẽ ảnh hưởng rất xấu đến vận khí của ngôi nhà. Đem lại những điều không may mắn cho gia chủ. Đặc biệt lưu ý, không trải thảm đỏ hoặc xanh lục lên các bậc cầu thang. Cần thiết kế cầu thang dạng thẳng để tiết kiệm diện tích cho ngôi nhà Nhà vệ sinh Không được đặt nhà vệ sinh ở trên hoặc dưới khu bếp. Không được trên bàn thờ vì đó là điều kiêng kị. Không được đặt trên giường ngủ, nóc bàn ăn, sofa hay cửa ra vào chính.Xem thêm tại: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/Bài viết trên đây của Gemdecor đã chia sẻ cho bạn một số mẫu thiết kế phòng ngủ nhà ống. Hi vọng đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Chúng tôi luôn muốn có thể đồng hành cùng bạn để tạo nên không gian sống ưng ý nhất.Hãy liên hệ với Gemdecor để được tư vấn thêm nhé!
 4. Thiết kế nội thất nhà phố 2020 hiện đang được thiết kế theo hướng đem đến chiều không gian nặng tính Tây hóa qua khả năngcách âm từ vật liệu vách ngăn tường, không gian tối gian với hiệu ứng ánh sáng . Không chỉ tối ưu mẫu mã mà còn tiết kiệm chi phíthi công. ngoài ra gia chủ sẽ bớt phải chi các phí như gửi xe, bảo trì, vệ sinh, cầu thang máy, cây xanh,... Hãy cùng Gemdecor điểm qua các tiêu chí hàng đầu cho xu hướng thiết kế nội thất nhà phố mới hiện đại trong năm nay cũng như vài năm tới nhé. 1. TẠO CẢM GIÁC KHÔNG GIAN RỘNG, TẲNG Các kiểu dáng nhà phố thường hẹp về chiều ngang nên cảm giác rất bí bách. Cho nên , gia chủ thường chọn phương pháp thiết kế nội thất thuần tuý tạo cảm giác không gian sống trở nên phổ quát hơn. Những đường nét thoáng mát như nhấn nhá bằng đôi tấm gương, đôi cây xanh tạo sự thông thoáng. Hay việc kết nối với không gian ngoài trời bằng một khe hở… 2. CHẤT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG xu hướng nội thất gần gũi mang môi trường đang được chào đón rất mạnh. những chất liệu gỗ được chọn lọc rộng rãi lúc xây dựng dàn nội thất nhà phố . từ bàn ghế, các loại tủ, giường ngủ, tủ bếp,… Các nguyên liệu này giúp giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Góp phần giữ gìn không gian sống là một trong các hướng vun đắp nhà ở hiện giờ . 3. KIỂU DÁNG NỘI THẤT THUẦN TÚY, GIẢM THIỂU TỐI ĐA NHỮNG CHI TIẾT RƯỜM RÀ Các dòng nhà phố đẹp hiện giờ thường không quá cầu kì trong mẫu mã nội thất. Các chi tiết rườm rà thường không được chú trọng và hầu hết bị bỏ qua. Thay vào ấy là những chi tiết đơn thuần hóa nhưng đẳng cấp. 4. NỘI THẤT MỞ ĐƯỢC SỬ DỤNG PHỔ BIẾN RỘNG RÃI Các ngoại hình nội thất mở được sử dụng phổ thông. Điều này tạo cảm giác thân thiện sở hữu môi trường và tạo sự thông thoáng cho không gian. 5. SẮP XẾP NỘI THẤT TƯƠNG PHẢN Sự tương phản làm căn nhà của gia chủ trở nên nổi bật và nhấn nhá nhiều hơn. Đây cũng là một cá tính bề ngoài được chọn lọc phổ quát bây giờ . 6. CHẤT LIỆU HIỆN ĐẠI Những chất liệu mới về cả tính chất lẫn công năng phối hợp cộng những chi tiết cổ điển hoặc tân đương đại sẽ khiến cho không gian nhà trở nên ấn tượng và đẳng cấp hơn. 7. NỘI THẤT ĐA DỤNG VÀ SÁNG TẠO Tiêu dùng nội thất thông minh không chỉ giúp gia chủ tiết kiệm được không gian mà còn mang đến cảm giác chinh phục lúc làm căn nhà trở nên phổ biến , tận dụng đa dạng khoảng trống hơn. khuynh hướng sử dụng nhà thông minh hiện đang khá phổ quát đặc biệt trong những gia đình trẻ và hiện đại. Cùng sở hữu sự xuất hiện của đông đảo các nhãn hiệu trong và ngoài nước đi kèm những ngoài mặt , kích thước, bề ngoài phong phú. Nhà thị trấn hiện nay thường dùng nội thất thông minh , đa năng. 8. CÁ NHÂN HÓA Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/ Gia chủ hiện đại giờ không chỉ dùng kiểu dáng sẵn của kiến trúc sư nữa mà còn muốn có vào ấy phong cách riêng của mình. Đấy có thể là các gam màu chủ đạo, các màu sắc theo phong thủy mà còn là các thiên hướng hình học trong thiết kế nội thất nhà phố. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện thiết kế cho mái ấm thân thương của mình.
 5. Kiến tạo vẻ đẹp nội thất nhà phố thời trang kiểu ống có cá tính gia đình trẻ. Bên cạnh những mẫu mã nội thất sở hữu bắt mắt đương đại hay cách tân cổ điển thì mẫu mã nội thất nhà phố, nhà ống phân lô hay liền kề là một thử thách lớn với đơn vị thiết kế. Đặc điểm khác nhau về diện tích, phong cách và cả hướng luôn là điều mà bất cứ kiến trúc sư nào cũng phải suy nghĩ trước lúc đặt bút kiểu dáng. Mang cách thiết kế và bày trí nội thất theo xu hướng trẻ trung tiên tiến trong ngôi nhà phố kiểu ống 3 tầng dưới đây sẽ mang lại cho bạn cảm giác mới lạ và chẳng thể rời mắt. Hãy cùng Gemdecor tìm hiểu về các căn phòng trong nhà phố nhé. Phòng khách Bước vào căn nhà ống mang kiến trúc mẫu mã đẹp này, ta sở hữu thuận lợi cảm nhận những vật dụng trang hoàng khắp phòng, trong khoảng mẫu đèn nội thất, bàn ghế tới các bức tranh treo tường đều rất gọn ghẽ và tiện nghi, đem lại cảm giác thư giãn cho gia chủ. Bên cạnh đó, việc tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời trong khoảng hệ thống cửa sổ được sắp đặt kính cường lực, cửa ra vào hướng ra ban công cũng góp phần đem đến 1 không gian mở khá to và thoáng mát, bên cạnh đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toàn khu phố. Nội thất phòng khách chủ yếu là gỗ và mang gam màu đậm nhưng nhờ khung cửa to đón sáng trong khoảng ban công, căn phòng vẫn nổi bật và tươi sáng Bộ sofa thuần tuý, có thiết kế dáng dài phù hợp mang không gian căn nhà phố mà vẫn đảm bảo công năng của nó. Ngay cả kệ ti vi cũng được các kiến trúc sư sử dụng mang những ngăn dữ trữ đồ tiêu dùng sáng tạo gợi cảm giác căn phòng thông hiểu, linh hoạt còn tạo cảm giác mới mẻ cho căn phòng. Nơi sinh hoạt chung của gia đình sở hữu mẫu mã nhỏ nhắn sở hữu bồn cây xanh đặt ở sát góc tường tạo cảm giác xanh mát, vui tươi. Nổi trội là bức tranh tô điểm cho bức tường có vẻ giản dị. Bị ngăn cách thức bởi cửa kính sở hữu phòng khách nhưng ngoài mặt của kiến trúc sư không làm cho mất đi sự thông suốt của ngôi nhà. Phòng bếp Khu vực bếp ăn và gara để xe được ngăn phương pháp có nhau bằng một vách ngăn 3D sinh động. Nhờ bức tường độc đáo này, khu vực tầng trệt đã phát triển thành thông thoáng hơn phần đông và hiệu ứng ánh sáng được taọ ra cũng hơi ấn tượng. ngoại hình nội thất phòng bếp đầy tiện nghi và linh hoạt. Kiến trúc sư đã tận dụng tối đa mọi góc ngách để đáp ứng một không gian mở, phổ thông. trong khoảng quầy bar tới những mẫu ghế xoay sang trọng đều có nét mới mẻ, lý thú. điểm nổi bật nổi bật của phòng bếp đẹp là hệ thống đèn chiếu sáng có bề ngoài mới mẻ và bắt mắt, sẽ mang ánh sáng rét mướt cho cả không gian. Phòng ngủ chính Phòng ngủ được bề ngoài thuần tuý bằng việc dùng những gam màu trung tính, các tông màu này đều có đặc điểm mang đến hiệu ứng xúc cảm hăng hái cho không gian, giúp gia chủ cảm thấy ấm áp và an toàn. Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/ Những chi tiết nhỏ được các kiến trúc sư thiết kế nội thất tạo điểm nhấn như đèn ngủ mang nét trẻ trung, lạ và sáng tạo… tạo 1 không gian không hề nhàm chán cho gia chủ. Hệ thống tủ quần áo bằng gỗ áp sát vào tường, ngăn cách thức với phòng ngự sinh đem đến một không gian ngoại hình nhà tương đối độc đáo cũng đồng thời tiết kiệm không gian cho căn phòng.
 6. Nhà Phố hay còn được gọi là nhà ống ngày càng phổ biến ở Việt Nam, Bởi không gian diện tích đất có sự riêng biệt nên được xem là khá khó khăn trong việc thiết kế nội thất nhà phố. Ngoài phòng khách, phòng bếp, phòng ăn và phòng vệ sinh. Gia chủ cũng đắn đo cho việc chọn lựa thiết kế căn phòng ngủ sao cho hợp lý, bởi nơi đây sẽ là nơi mỗi tối dùng nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt nhọc, chú trọng nó là một việc không hề thừa thải. Gemdecor đi tiên phong trong 8 năm hoạt động thiết kế nội thất cho nhiều loại hình nhà ở, nhà phố, biệt thự,.. Sẽ đề xuất cho bạn một vài ý tưởng để chọn cho mình không gian phòng ngủ phù hợp. Mẫu thiết kế phòng ngủ nhà phố với diện tích thoải mái Việc thiết kế sẽ trở nên dễ dàng hơn với không gian có diện tích rộng, tuy nhiên khi thiết kế phòng ngủ nhà ống với đặc điểm là sâu về chiều dài và hạn chế về chiều ngang thì cần có những lưu ý nhất là khi chọn những món đồ nội thất. Nên lựa chọn đồ đạc thiết kế đơn giản, gọn gàng và thiết kế âm tường để tránh sự trật trội và tiết kiệm không gian cho căn phòng. Mẫu thiết kế phòng ngủ nhà phố có diện tích hẹp Trường hợp này cần sắp xếp hợp lý đồ đạc nội thất, nên lựa chọn những kiểu dáng thiết kế đơn giản, gọn gàng và những gam màu tạo nên sự thanh thoát, hài hòa cho không gian như: màu trắng, xanh lơ, hồng nhạt, vàng chanh… Lời khuyên của chúng tôi đó là bạn nên lựa chọn những món đồ nội thất thông minh để tiết kiệm diện tích và đem đến sự tiện nghi đem đến sự thu thái cho bạn. Mẫu thiết kế phòng ngủ nhà phố cân đối hai chiều Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/ Với không gian cân đối giữa hai chiều thì thật tuyệt vời vì bạn có thể dễ dàng thiết kế theo sở thích, cá tính của mình bằng rất nhiều cách. Tạo sự đối lập về màu sắc hay chia phòng ngủ của bạn thành những không gian có những chủ để khác nhau. Cho nên để thiết kế nội thất phòng ngủ cân đối không phải điều đơn giản. Có thể đặt thêm chiếc ghế sofa dài, nhỏ đối lập với chiếc giường của bạn với thiết kế tinh tế đem đến những cảm giác khác nhau. Nếu như khu vực giường ngủ với những gam màu nhẹ nhành, lãng mạn. Thì phía chiếc ghế sofa sẽ đem đến cảm giác thư giãn để bạn có thể ngồi đọc sách, uống trà hay thậm chí có thể làm việc thoải mái, thư giãn. Tuy nhiên nên cân nhắc tính toán kỹ lưỡng để tránh cảm giác lộn xộn, bí bách khi thiết kế.
 7. Nhà phố là mô hình chọn lựa được nhiều gia chủ tín nhiệm ở mọi ngốc ngách phố thị. Bởi giới hạn diện tích đất mà người chủ sở hữu, nhà phố đáp ứng được bằng giảm thiểu chiều rộng bù trừ cho chiều dài diện tích đất. Thậm chí, nhiều lúc chiều rộng chưa đến 3m-5m mà chiều dài lên đến hàng chục mét. Vì vậy, gia chủ muốn thiết kế nội thất nhà phố không hẳn là dễ dàng, có thể làm bất cập kết cấu không gian ngôi nhà làm mất đi sự đồng nhất tổng thể. Để giải quyết vấn đề này, Gemdecor thiết kế nội thất nhà phố đã hoạt động xuyên suốt 8 năm qua đề xuất cho phía gia chủ một vài gợi ý khi thiết kế nhà phố. Chọn đồ nội thất nhà phố 2 mặt tiền Trong phong cách hiện đại, chúng ta sẽ bày biện đồ đạc một cách tối giản. Chọn đồ cũng chọn đồ đơn giản, ứng dụng cao trong thực tế sử dụng. Điều này góp phần giải phóng không gian giúp chúng rộng hơn so với diện tích thực. Phong cách thiết kế nội thất nhà phố thì bạn nên chọn sự hiện đại và đơn giản. Tức là những phong cách này sẽ không có quá nhiều chi tiết rườm rà, chúng ưu tiên tính công năng nhiều hơn. Từ đó sẽ đáp ứng được tính tiện nghi mà gia chủ mong muốn. Trong khi vẫn thế hiện được nét sang trọng cho không gian, khắc phục nhược điểm của hình dáng ngôi nhà. Phối ánh sáng trong thiết kế nội thất nhà phố Đặc trưng của nhà phố là sát vách với nhau vì vậy, việc lấy ánh sáng tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khó khăn với loại hình nhà ở này. Các gia chủ chỉ có thể tận dụng ánh sáng chiếu vào từ phần mặt tiền. Do vậy, để lấy được sáng tự nhiên thì gia chủ tạo nên giếng trời, thiết kế nội thất từng phòng thông với phòng khách để lấy ánh sáng, từ phòng khách gần kề mặt tiền giúp không gian được thông thoáng hơn. Thiết kế nội thất 2 mặt tiền trở nên tinh tế và hòa nhã Nhà hẹp lại rất sâu việc trang trí không phải đơn giản đâu nhé. Thế nên, khi chọn đồ nội thất hãy ưu tiên những đồ nội thất sáng màu. Nhất là những loại đa chức năng để có tối ưu công năng cũng như tiết kiệm chi phí mua nhiều đồ cùng lúc. Vật dụng trong phòng cũng nên được tối giản, chỉ trang trí những nơi thật sự cần thiết. Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/ Thêm đó việc bố trí đồ nội thất cũng cần có sự hợp lý để thuận tiện khi đi lại. Bạn nên chọn sofa dáng chữ L hoặc chữ I, kết hợp cùng thảm để không gian sang trọng có thể chọn kích thước nhỏ điều này sẽ giúp ngôi nhà không bị bừa bộn.
 8. Ngôi nhà dường như là nơi chan chứa linh hồn của cả gia đình, nơi để cùng nhau sẽ chia bao điều vui vẻ hành phúc. Ngày nay phố thị đất chật nhà đông, những ngôi nhà phố dần mộc thành từng dãy tấp theo hàng. Bởi khi nhu cầu ăn no mặc ấm đã không còn là vấn đề nữa, thì nhu cầu “ở đẹp” cũng phải được đặt lên hàng đầu. Vì đó là “bộ mặt”, một chiếc “áo khoác” bên ngoài, thể hiện địa vị xã hội của bạn. Thậm chí nếu không muốn nói là “đẳng cấp” của bạn nữa. Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-nha-pho/ Vậy nhà phố ngày nay thường có không gian thiết kế nào chủ yếu ? Gemdecor sẽ bật mí cho bạn lối thiết kế nội thất nhà phố phổ biến hiện nay mà nhiều người cảm thấy thích thú nhất. Phong cách tối giản với tông trắng chủ đạo Mẫu thiết kế nội thất nhà phố hiện đại thường không cầu kỳ hoa mỹ. Phong cách này thường nhấn mạnh vào công năng sử dụng thiết thực, các hình khối đơn giản và tông màu cơ bản. Tập trung vào công năng sử dụng hơn là tính trang trí, hình thức. Các điểm nhấn chỉ được tập trung ở những khu vực quan trọng của không gian. Vách ngăn tiểu cảnh Khu vực phòng ăn được ngăn chia bởi tiểu cảnh, trang trí nhẹ,. Vách ngăn này không chỉ có tác dụng phân chia không gian mà còn khắc phục được nhược điểm theo chiều dài thường gặp của cấu trúc nhà ống. Đó là tạo sự luôn chuyển của dòng khí tốt trong phong thủy. Tránh sự vận hành luôn chuyển quá nhanh của dòng khí đi vào và đi ra. Kết hợp cầu thang với phòng khách Vách ngăn thoáng được tạo hình khu vực cầu thang và phòng khách, thay vì xây tường ngăn chia như thường thấy ở kiểu nội thất nhà phố truyền thống. Gầm thang được đóng kín thay vì phải tận dụng. Thay vào đó, tủ console trang trí tạo thêm nét duyên cho không gian tầng trệt này. Đây là những xu hướng hiện nay mà các gia chủ rất thích khi thiết kế nội thất nhà phố, bởi sự tinh tế mà không quá tốn kém, kèm theo đó là cảm giác tối giản được không gian và tạo cảm giác rộng cho gian phòng. Hy vọng Gemdecor phần nào giúp bạn có thêm một ý tưởng cho việc thiết kế nhà phố mình trở nên hoàn hảo.
 9. Hiện nay, nhà chung cư đang là xu hướng lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình nơi thành phố. Vì nơi thành thị tấp nập, để mua đất và xây dựng một ngôi nhà của riêng mình khá khó. Cho nên, việc sở hữu cho mình một ngôi nhà chung cư là hoàn toàn thích hợp. Thế nhưng, diện tích nhà chung cư rất khó để thiết kế nội thất. Vậy theo bạn, khi thiết kế nội thất nhà chung cư cần lưu ý điều gì? Hãy cùng Gemdecor cùng nhau đi tìm hiểu nhé! Trước khi đi tìm hiểu về cách thiết kế nội thất cho nhà chung cư, chúng ta cần hiểu này chung cư là gì? Nhà chung cư có đặc điểm gì khác với những ngôi nhà bình thường. Và từ đó, bạn sẽ dễ dàng nắm được cách thiết kế khu chung cư của mình một cách tốt nhất. Xem thêm: https://gemdecor.vn/thiet-ke-noi-that-chung-cu/ Thông thường, chung cư là khu tập trung rất đông gia đình sinh sống. Một khu chung cư lớn sẽ có từ 2 tầng trở lên và mỗi tầng sẽ gồm nhiều nhà chung cư. Những ngôi nhà này còn được gọi là một căn hộ. Và mỗi căn hộ này thường dành cho một gia đình nhỏ tầm 4 - 5 người. Dưới đây là những đặc điểm khác biệt của căn hộ chung cư số với những ngôi nhà thông thường: ● Tất cả các căn hộ chung cư sẽ sử dụng chung một cầu thang hay thang máy. ● Mỗi căn hộ sẽ như một căn nhà cấp 4 với đầy đủ tiện nghi ● Các nhà chung cư sẽ có diện tích khác nhau ● Không có không gian ngoài trời (sân chơi, vườn, bể bơi,...) riêng cho từng gia đình. Nhà chung cư thường có không gian khá eo hẹp, không rộng rãi, thoải mái như những ngôi nhà mình thường. Cho nên, việc thiết kế nội thất sao cho phù hợp là vấn đề rất được chú trọng. Qua những đặc điểm trên, chắc hẳn bạn cũng biết vai trò của việc thiết kế nội thất nhà chung cư. Vậy cần bố trí nội thất như thế nào là tốt nhất cho ngôi nhà của bạn?