• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tipbongfree

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tipbongfree

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nếu bạn là người tin vào may rủi và thường xuyên mua vé số để cầu tài ... thì đừng bỏ lỡ Xổ số ( Lotto, SSC, PK10) - hứa hẹn mang lại những niềm vui bất ngờ. Với những đặc điểm như dễ chơi, nhanh thắng và hoạt động liên tục với nhiều thị trường phổ biến : Xổ số Hồng Kong, Trung Quốc, Úc, Đức, Tây Ban Nha, Canada, Mỹ, Singapore và Việt Nam Đặt cược Xổ số tại Letou nếu Thua vẫn có Tiền nhờ vào chương trình hoàn trả 5% hằng tuần không giới hạn, cược càng nhiều thì số tiền hoàn trả càng lớn. → LINK ĐĂNG KÝ LETOU LÊN ĐẾN 6,888,888 VNĐ → NHẬN 5% HOÀN TRẢ LETOU HÀNG TUẦN TẠI XỔ SỐ Điều kiện và Điều khoản: 1. Chương trình Khuyến mãi dành cho tất cả thành viên LETOU tham gia tại Xổ số ( Lotto, SSC, PK10) và có đầy đủ thông tin đã được xác nhận: - Họ tên thật - Số di động - Địa chỉ email 2. Tiền hoàn trả hàng tuần của thành viên sẽ dựa trên tổng số tiền đặt cược hợp lệ tính từ 00:00:00 (GMT+8) thứ 2 đến 23:59:59 (GMT+8) chủ nhật tại sản phẩm Xổ số sau: 3. Tiền thưởng tối thiểu 1VND, tối đa hoàn trả 1,500VND. 4. Số tiền hoàn trả không cần cược lại. 5. Mức hoàn trả được tính như sau: Ví dụ: Tổng số tiền đặt cược của thành viên VIP tại Xổ số: 5,000VND Tổng số tiền hoàn trả: 5,000 x 5%= 250VND. 6. Số tiền khuyến mãi hoàn trả sẽ được cập nhật hàng tuần vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp. 7. Chương trình chỉ áp dụng cho các vé cược hợp lệ trong thời gian diễn ra Khuyến mãi. Tất cả cược Hòa, cược Hủy, cược Hai bên sẽ không được tính trong tổng số tiền đặt cược. 8. Letou có quyền chỉnh sửa, từ chối hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước. 9. Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi tại LETOU. 10. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.
 2. SEA Games 30|U22 Việt Nam vs U22 Indonesia| 19h00 ngày 10/12| ️☀️THƯỞNG ĐĂNG KÝ LÊN ĐẾN 6,888,000VND ☀️ Việt Nam chưa từng giành tấm HCV ở môn bóng đá nam SEA Games. Trong khi đó, Indonesia đã 2 lần lên ngôi vào các năm 1987 và 1991. Từ đó tới nay, đội bóng xứ vạn đảo đều vô duyên với tấm HCV bóng đá nam dù đã có thêm 3 lần vào chung kết (1997, 2011 và 2013). Còn với Việt Nam, đoàn quân áo đỏ cũng có 5 lần vào chung kết nhưng đều không thể đổi màu huy chương. Link 1 ☀️ Link 2 ☀️ Link 3 Thi đấu với mật độ dày đặc là vấn đề lớn của U22 Việt Nam. Nó ảnh hưởng không nhỏ tới nền tảng thể lực của các trụ cột. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề của U22 Indonesia. Thậm chí, đội bóng xứ vạn đảo còn bất lợi hơn bởi họ đã phải cày ải suốt 120 phút ở vòng bán kết mới vượt qua U22 Myanmar. Ngược lại, U22 Việt Nam đã dễ dàng đè bẹp U22 Campuchia với tỷ số 4-0. HLV Park Hang-Seo đã chủ động rút một số trụ cột rời sân sớm để chuẩn bị cho trận tranh HCV. Đó là những lợi thế nhất định của U22 Việt Nam trước màn tái đấu U22 Indonesia. Ở SEA Games năm nay, U22 Việt Nam và U22 Indonesia có sự cân bằng đáng ngạc nhiên. Sau 6 trận đấu, cả 2 đội đều ghi được 21 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn. Xét phong độ theo tỷ lệ châu Á, cả 2 đều có 4 trận thắng kèo và 2 trận thua kèo. ☀️Dự đoán : U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia → ĐĂNG KÝ LETOU LÊN ĐẾN 6,888,888 VNĐ THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU - Ở trận vòng bảng, U22 Việt Nam đã ngược dòng đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 2-1. - Ở giải vô địch U22 Đông Nam Á hồi tháng 2/2019, U22 Việt Nam để thua U22 Indonesia với tỷ số 0-1. - Việt Nam và Indonesia từng gặp nhau 12 lần ở môn bóng đá nam SEA Games. Kết quả, mỗi đội có 5 chiến thắng, 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. THÔNG TIN LỰC LƯỢNG - U22 Việt Nam: Khả năng ra sân của Quang Hải và Tiến Linh còn bỏ ngỏ. - U22 Indonesia: Khả năng ra sân của Egy Maulana và Firza Andika còn bỏ ngỏ. ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN + U22 Việt Nam (3-4-3): Văn Toản - Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu - Trọng Hoàng, Việt Hưng, Hùng Dũng, Thanh Thịnh - Hoàng Đức, Trọng Hùng, Tiến Linh. + U22 Indonesia (4-2-3-1): Winata Nadeo - Andy Setyo, Asnawi Bahar, Bagas Adi, Firza Andika - Evan Dimas, Zulfiandi - Osvaldo Haay, Egy Maulana, Saddil Ramdani - Muhammad Rafli.
 3. GIÁNG SINH RỘN RÀNG, TRI ÂN KHÁCH HÀNG - LETOU TẶNG NGAY IPHONE 11 PRO MAX Hưởng ứng không khí giáng sinh rộn ràng sắp đến, Letou dành riêng một món quà đặc biệt nhằm tri ân quí khách hàng đã tính nhiệm Letou trong năm qua. Trong thời gian từ 01/12 - 25/12 thành viên tham gia tại Thể Thao/ Slot Games/ Xổ Số/ Casino sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn ngẫu nhiên mà phần thưởng là cực phẩm IPHONE 11 PRO MAX cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác như Apple Watch Hermes Series 5, iPad Pro 11 Wifi 64GB... Link 1 Link 2 Link 3 Điều kiện và Điều khoản: 1. Chương trình Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/12/2019 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 25/12/2019, áp dụng cho tất cả tài khoản đăng ký tiền tệ VND tại Letou. 2. Trong thời gian diễn ra Khuyến mãi, thành viên tham gia tại Thể Thao/ Slot Games/ Xổ Số/ Casino sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn ngẫu nhiên. Thành viên sẽ nhận được 1 phiếu rút thăm may mắn khi có tổng tiền cược tối thiểu như sau: 3. Thành viên không trúng thưởng theo điều kiện số 2 nhưng có vé cược may mắn với số đuôi 2412, 2421 trong thời gian diễn ra Khuyến mãi sẽ được nhận thưởng như sau: 4. Để tham gia Khuyến mãi, thành viên cần nhấp vào nút "ĐỔI KHUYẾN MÃI", nhập tên đăng nhập, nhập tất cả mã vé cược hợp lệ 1 lần vào ô BÌNH LUẬN và nhấn XÁC NHẬN trước khi Khuyến Mãi kết thúc. 5. Nếu không nhập các mã vé cược, thành viên không hợp lệ để tham gia chương trình khuyến mãi. 6. Giải may mắn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên trong số những thành viên hợp lệ đăng kí đầu tiên nhưng không nằm trong các giải chính bên trên. 7. Thành viên nhận thưởng tối đa 8 vé cược may mắn. 8. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày kể từ khi chương trình Khuyến mãi kết thúc. 9. Số tiền thắng cược tối đa dựa trên vòng quay miễn phí là 1,888VND. Nếu số tiền thắng cược vượt quá số tiền nêu trên sẽ bị khấu trừ khi thực hiện giao dịch rút tiền. 10. Vòng quay miễn phí có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ khi được nhận thưởng. Nếu quá thời hạn trên, vòng quay miễn phí sẽ bị hủy. Hệ thống sẽ không cập nhật lại vòng quay miễn phí với bất kỳ lý do nào kể từ lần cập nhật đầu tiên. 11. Giải thưởng hiện vật sẽ được gửi đến người trúng thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo trúng thưởng. Trong trường hợp không liên lạc thành công với người trúng thưởng, giải thưởng sẽ tự động bị hủy bỏ. Giải thưởng hiện vật có thể được quy đổi thành tiền cược ( tương đương 70% giá trị hiện vật). 12. Khuyến mãi áp dụng cho 1388 thành viên đăng ký sớm nhất trong thời gian diễn ra Khuyến mãi. 13. Tất cả các cược HÒA, cược HỦY, cược 2 BÊN sẽ không được tính trong chương trình này. 14. Letou có quyền chỉnh sửa, từ chối hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước. 15. Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi tại LETOU. 16. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.
 4. Bạn vốn là người yêu thích slot game và muốn có một kì giáng sinh đáng nhớ hay một cột mốc tổng kết cuối năm hoành tráng ... Tin vui là Letou có "kèo thơm" cho bạn. Đó là hãy tham gia CHINH PHỤC WINTER MAGIC CAMPAIGN VỚI TỔNG GIÁ TRỊ 2 TỶ ĐỒNG. Đây là giải đấu slot game đổi thưởng hoành tráng nhất diễn ra vào cuối năm 2019 không thể bỏ lỡ. Trong thời gian diễn ra Khuyến mãi, thành viên tham gia tại trò chơi: Jingle Spin, Santa Vs Rudolf, Secrets of Christmas và Finn & the Swirly Spin (slot NETENT), với mỗi tổng tiền cược tối thiểu từ 488VND trở lên thành viên sẽ nhận được 1 vé tham gia chương trình rút thăm may mắn Điều kiện và Điều khoản: 1. Chương trình Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/12/2019 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 9/12/2019, áp dụng cho tất cả tài khoản đăng ký tiền tệ VND, CNY, THB, EUR, KRW, IDR …tại Letou. 2. Trong thời gian diễn ra Khuyến mãi, thành viên tham gia tại trò chơi: Jingle Spin, Santa Vs Rudolf, Secrets of Christmas và Finn & the Swirly Spin (slot NETENT), với mỗi tổng tiền cược tối thiểu từ 488VND trở lên thành viên sẽ nhận được 1 vé tham gia chương trình rút thăm may mắn và có cơ hội nhận thưởng như sau: 3. Thành viên không cần đăng ký, chỉ cần tham gia trò chơi tại điều khoản số 2. 4. Mỗi thành viên chỉ nhận 01 lần giải thưởng. 5. Tiền thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 5 ngày kể từ khi chương trình Khuyến mãi kết thúc. 6. Tiền thưởng không cần trải qua vòng cược trước khi tiến hành rút tiền. 7. Letou có quyền chỉnh sửa, từ chối hoặc hủy bỏ chương trình Khuyến mãi này bất cứ thời gian nào mà không cần báo trước. 8. Chương trình có thể áp dụng cùng lúc với tất cả các Khuyến mãi tại LETOU. 9. Điều khoản & Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng
 5. Bóng đá nam Sea Game 30| U22 Brunei vs U22 Thái Lan | 15h00 ngày 28/11/2019 Ở lượt trận đầu tiên tại vòng bảng bộ môn bóng đá SEA Games 2019, U22 Thái Lan là cái tên gây thất vọng nhất khi họ để thua 0-2 trước đối thủ yếu hơn U22 Indonesia. Càng thất vọng hơn khi U22 Thái Lan đang được xem là ứng viên sáng giá cho tâm huy chương mùa giải năm nay. ☀️THƯỞNG LỚN NHẤT SEA GAME 30 TẠI LETOU☀️ Cập Nhật Kèo U22 Việt Nam vs U22 Brunei - click Quay lại lượt trận thứ hai, "Bầy voi chiến" có trận đấu dễ dàng trước U22 Brunei và đây là cơ hội để nhà đương kim vô địch SEA Games gỡ gạc lại thể diện với một chiến thắng. Chính xác hơn, với đẳng cấp vượt trội và khát khao giành điểm (cũng như bù đắp hiệu số sau trận thua 0-2 trước U22 Indonesia), U22Thái Lan tự tin sẽ giành một chiến thắng tưng bưng trước ở lượt trận chiều mai. Nhận định trên càng dễ xảy ra khi U22 Brunei chỉ là đội bóng lót đường của bảng B. Lùi lại trận mở màn, Brunei đã có trận thua đậm 0-6 trước U22 Việt Nam. Nếu tính rộng hơn, họ đang có mạch 25 trận toàn thua tại mọi mặt trận. Trong đó, U22 Brunei có 2 trận thua trước U22 Thái Lan và đó đều là những trận thua cách biệt (thua 0-5 và thua 0-8). ☀️Dự đoán : U22 Brunei 0-6 U22Thái Lan → ĐĂNG KÝ LETOU LÊN ĐẾN 6,888,888 VNĐ
 6. ☀️ APP LETOU MỚI NHẤT - TẢI NGAY HÔM NAY ☀️ VĐQG Đức| Dortmund vs Paderborn | 02h30 ngày 23/11/2019 Sau 11 vòng đấu tại Bundesliga, Dortmund đang có được 19 điểm và chỉ xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên khoảng cách giữa Dortmund và đội hiện đang đứng thứ nhì Leipzig cũng chỉ là 2 điểm nên họ vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai. ☀️ NHIỀU KÈO NGON TẠI LETOU - NHIỀU CHIẾN THẮNG HƠN - XEM NGAY☀️ Về phía đội khách, Paderborn vẫn đang lặn ngụp ở đáy bảng xếp hạng khi mới chỉ có được 4 điểm sau 11 vòng đấu. Trong 5 trận đấu gần nhất Paderborn chỉ thắng được 1 lần duy nhất trước Fortuna Dusseldorf và để thua cả 4 trận còn lại. Thành tích sân khách của Paderborn cũng rất tệ khi hòa 1 và thua 4 trong tất cả 5 lần du đấu, trong đó ở hai lần gần nhất Paderborn đều để thua 3 bàn không gỡ. Thống kê 4 trận tiếp khách gần đây tính trên mọi đấu trường, Dortmund toàn thắng cả về tỷ số lẫn kèo châu Á. Xa hơn, 10 trận tiếp khách trước đó họ bất bại với 8 chiến thắng và 2 trận hòa, trong đó có trận hòa 0-0 trước Gã khổng lồ Barcelona tại Champions League. ☀️Dự đoán : Dortmund 3-0 Paderborn → ĐĂNG KÝ LETOU LÊN ĐẾN 6,888,888 VNĐ