• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhatduy918

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhatduy918

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. con đường chỉ tay có can dự đến vận mệnh, sang hèn, sướng khổ của đời người. Tuy khoa học chưa chứng minh được quy luật của các đôi tay tỷ phú vàng làm nên sự nghiệp to nổi danh trên toàn thế giới với đặc điểm chung gì.. Nhưng trong nhân tướng học và trong thuật xem bói bàn tay, chúng ta hoàn toàn sở hữu thể nhận mặt được đâu là 9 các con phố chỉ tay may mắn sang giàu mà vạn người khao khát. Hãy cộng khám phá và Tìm hiểu xem, các đường chỉ tay này có điều gì đặc biệt! Đường chỉ tay may mắn giàu sang của người khiến lãnh đạo Thuật xem bói chỉ tay cho biết, người với đường chỉ tay kiểu này rất với uy tín, ý thức trách nhiệm, tính tình chăm chút, cẩn trọng. Họ rất được lòng người, lại có khả năng làm việc siêu phàm nên rất dễ ngồi vào vị trí lãnh đạo trong công ty. Đường chỉ tay may mắn giàu sang của người hài hước Sở hữu trục đường chỉ tay này, chủ sở hữu của nó ắt hẳn vô cùng hài hước, người nhà, bạn bè luôn bị họ chọc cười. Tuýp người này dễ gặt hái thành công trong công tác, sự nghiệp thăng tiến chóng vánh sau tuổi 30. Xem thêm : lixi88 bet nhà cái uy tín số 1 châu Á Đường chỉ tay may mắn giàu sang của người tài trí song toàn Trong thuật xem bói chỉ tay, đây là 1 trong những đường chỉ tay thảng hoặc mang khó tìm, nó cho biết chủ nhân là người vừa mang trí óc lại khôn xiết đa tài, toàn diện. Họ sinh ra để lừng danh nên hợp làm nghệ thuật, showbiz hoặc khiến người của công chúng, lãnh đạo cấp cao trong những cơ quan đầu não. Đường chỉ tay may mắn giàu sang của người luôn được “sủng ái” Đường sủng ái trong lòng bàn tay nằm rất sắp sở hữu đường sinh mệnh, người nào với cả 3 con đường chỉ tay sủng ái như trong hình thì số sướng về hậu vận, làm cho bất cứ việc gì cũng với quý nhân phù trì, dễ thăng tiến nếu khiến cho trong cơ quan hành chính. Cả nam lẫn nữ đều sở hữu thể mang con đường chỉ tay đặc thù này.
 2. Ưu điểm của lô bạch thủ sườn 5 ngày An toàn: điểm mạnh trước tiên phải nói tới của lô bạch thủ nuôi khung 5 ngày chính là tính rủi ro thấp. Bởi thời gian 5 ngày sở hữu thể đủ để 1 cặp lô về. Đây cũng là phương pháp được anh em mới chơi tiêu dùng rộng rãi. Vốn bỏ ra ít: có cách đánh bạch thủ lô anh em chỏ cần dồn vốn vào 1 con nên số tiền để nuôi sẽ ít hơn trường hợp nuôi đa dạng con. Khả năng trúng thưởng cao: So mang cách thức đánh 1 lần ăn ngay thì chọn nuôi khung 5 ngày với thể đem đến thời cơ thắng lợi cao hơn. tuy nhiên, đánh bạch thủ lô thì tỉ lệ ăn cược sẽ cao hơn nên với thể giúp anh em làm cho giàu từ lô để.. click here Nhược điểm của lô bạch thủ khuông 5 ngày Nhược điểm độc nhất vô nhị của lô bạch thủ sườn 5 ngày chính là mất đa dạng thời kì nuôi nên không liên quan với những người ưa giả mạo hiểm, thích đánh nhanh, thắng nhanh. Phương pháp vào tiền lô bạch thủ sườn 5 ngày Bắt lô bạch thủ đã khó nhưng vào tiền để nuôi bạch thủ lô sao cho hợp lý còn khó hơn. Theo như loto 188 tổng hợp thì bây giờ mang 2 bí quyết vào tiền được cao thủ sử dụng rộng rãi nhất là vào theo tỉ lệ: 1:2:3:4:5 hoặc 1:2:4:6:8. Tuỳ theo số vốn đang với và thị hiếu mà mỗi người mang những lựa chọn riêng. Mỗi cách vào tiền với những ưu và nhược điểm khác nhau chúng ta cộng đi sâu Đánh giá. Vào tiền lô bạch thủ khung 5 ngày theo tỉ lệ 1:2:3:4:5 Cách vào tiền lô bạch thủ theo tỉ lệ này thường mang điểm mạnh khá an toàn nên thích hợp có những anh em ko thích mạo hiểm. không những thế, cách thức này cũng sở hữu nhược điểm là số tiền lãi cũng ít hơn. Với bí quyết này anh em có thể vào tiền như sau: Chẳng hạn bạn mang số tiền vốn là một.500.000 đồng và chia thành 5 phần theo tỉ lệ như trên. Ngày thứ nhất bạn vào tiền cho bạch thủ lô là 100.000 đồng. giả dụ thắng bạn sẽ được 1:85 nghĩa là sẽ được 8.500.000 đồng Ngày thứ 2 nếu như lô chưa về thì lại tiếp diễn vào tiền là 200.000 đồng. Thắng bạn cũng được số tiền là 17.000.000 trừ tiền nuôi 2 ngày sẽ lãi là 16.700.000 đồng. Ngày thứ 3 lô chưa về thì vào tiền nuôi là 300.000 đồng. nếu lô về trong ngày thứ 3 anh em sẽ được 25.500.000 đồng và trừ tiền nuôi 3 ngày sẽ lãi 24.900.000 đồng. Ngày thứ 4 lô vẫn chưa về thì tiếp diễn nuôi 400.000 đồng. giả dụ thắng số tiền lô sẽ được là 34.000.000 đồng, trừ tiền đã bỏ ra anh em sẽ còn 33.000.000 đồng. Ngày rút cuộc anh em sẽ vào tiền là 500.000 đồng và giả dụ thắng lô sẽ được 42.500.000 đồng. Sau khi trừ phần đông vốn sẽ thắng là 41.000.000 đồng. Có thể thấy giả dụ thắng lô ngày nào trong 5 ngày anh em cũng sở hữu lãi và sở hữu thể nghỉ ngơi 1 thời gian để tiếp diễn nuôi. cách này tuy lãi ít hơn nhưng nhìn chung số lãi cũng đã tương đối to. ví như muốn rộng rãi lãi hơn anh em với thể tham khảo thêm một số phương pháp nuôi khác. Hoặc có vốn mạnh thì sở hữu thể nâng cao số tiền vào mỗi ngày lô.
 3. Nuôi lô kép Mb bữa nay bắt theo giải đặc biệt Đánh lô kép theo giải đặc biệt có những trường hợp như sau: - giả dụ thấy đề về kép thì trong 3 ngày tiếp theo kiên cố kép này sẽ về lô. VD: hôm nay kép 11 về đề, thì ngày tiếp theo nó sẽ ra lô. - Kép của số đầu tiên giải đặc thù ngày thứ 2 thường rơi ítnhất 1 lần trong 6 ngày còn lại. VD: Ngày thứ 2 GĐB là 12345, số đầu là một, tương tự kép 11 sẽ rơi trong 6 ngày tiếp theo ít ra một lần. - ví như 2 số đầu hoặc hai số giữa giải đặc thù về giống nhau thì thường ngày tiếp theo kép sẽ về chính nó hoặc bội số, phân số của nó. VD: GĐB về 49962, ta nuôi bội số, phân số của 99 là 00, 11,33, 99 trong 3 ngày tiếp theo. đọc thêm 5. cách bắt lô kép XSMB theo giải 7 Kinh nghiệm đánh lô đề kép từ giải 7 được Phân tích sở hữu tỷ lệt rúng tương đối cao, trong ấy có các trường hợp sau: - ví như trong giải 7 xuất hiện 1 lô kép thì ngày tiếp theo thường nó sẽ về hoặc kép liền kề có nó sẽ về. VD: Kép 44 xuất hiện trong giải 7.2 ngày 24/8/2019, ngày25/8 bạn thấy kép này về. - nếu như trong giải 7 xuất hiện 2 kép cộng về, thì ngày tiếp theo một trong hai kép ấy sẽ về, đồng thời số ghép của nó cũng với tỷ lệ rơi cao. - Trường hợp mang 3 kép xuất hiện thì tốt nhất bạn ko nên nuôi. * Lưu ý: giả dụ trong trường hợp xuất hiện đầu câm cộng trong bảng kết quả xổ số thì thường lô kép mai về ưu tiên đầu câm hơn đuôi câm. Trên đây là các tín hiệu lô đề báo kép từ kinh nghiệm của phổ quát người chơi trước đó, chúc bạn may mắn lúc vận dụng đúng bí quyết.
 4. Thường thì ko nên nuôi qua 5 – 6 ngày, giả dụ cầu ko về thì bỏ cầu và soi cầu chốt số khác.Soi cầu bạch thủ đề thì những đề mang đầu 9 thường mang tỷ lệ trúng đến 90%. Và thường thì đề sẽ về sau hai ngày sau. ngoài ra, theo kinh nghiệm lô đề của những dân chơi thì những cầu đề 0, hai và 8 cũng có tỷ lệ cầu về cao hơn so mang những số khác.Lấy lô của ngày hôm trước để khiến cầu nuôi cho những ngày tiếp theo. cách thức này chỉ sử dụng lúc con lô của ngày hôm qua lại xuất hiện đúng tại vị trí nó xuất hiện ngày hôm trước. Cầu này ko nên nuôi quá 5 ngày.Ví dụ: Kết quả xổ số miền trung ngày 2/7/2019 là: xổ số Khánh Hòa về 87, xổ số Kon Tum về 29. 5 Ngày sau kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 7/7/2019 về 87 (2 nháy).Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 4/7/2019 về 99. Và 5 ngày sau kết quả xổ số Bình Định ngày 9/7/2019 về 99.bí quyết soi cầu lô đề miền Trung – Soi cầu độngsở hữu cách tính số đề miền Trung này, bạn chọn hai vị trí khác nhau trong bảng kết quả xổ số để ghép lại thành 1 bộ cầu. dùng đánh hàng ngày. Cầu này thường đánh theo chu kỳ nên bạn cần phải đổi thay vị trí thường xuyên.Tỷ lệ đầu giải 7 và đuôi giải 7 ghép lại thường có tỷ lệ trúng cao hơn. Theo kinh nghiệm lô đề thì cầu chạy theo chu kỳ thường ổn định hơn so với những mẫu cầu khác.cách tính lô đề miền Trung – Soi cầu hình quả trámĐây là cách soi cầu lô đề miền Trung được tất cả người áp dụng lúc soi cầu. nếu trong bảng kết quả xổ số có 2 giải liền nhau cùng xuát hiện dạng N – MN – N. Thì bạn đánh Mn – NM đề làm cầu lô cho ngày hôm sau.có cách tính lô đề này thì nên vận dụng cho giải 3, 4, 5, và giải 6 sở hữu các giải con liền nhau. Cầu lô đề này nên nuôi trong 2 ngày tiếp theo.Ví dụ: Kết quả xổ số hôm qua xuất hiện 3 giải liền nhau mang dạng: 3377, 4756, 3311. Thì hôm sau đánh con 33.phương pháp tính lô đề képví như kết quả xổ số giải đặc thù hôm nay với 2 số đầu là kép. Thìnên nuôi dàn đề kép trong 5 ngày tiếp theo.Ví dụ: Xổ số Đà nẵng ngày 28/6/2019 giải đặc thù về 003809. với 2 số đầu là kép 00.Xổ số miền Trung ngày 29/6/2019 sở hữu xổ số Bình Định về lô kép 11, xổ số Ninh Thuận về lô kép 22, 99.Ngày 30/6/2019 xổ số miền Trung như sau: xổ số Gia Lai về đề kép 11 và lô 33. Xổ số Ninh Thuận về lô kép 11.Trên đây là cách chơi lô đề miền Trung và những cách tính đề miền Trung dễ trúng nhất. Được phổ quát người ứng dụng vào việc soi cầu lô đề miền Trung, dự báo lô đề miền Trung ngày hôm sau. cùng lixi88 bet uy tín tham khảo các phương pháp chơi lô đề miền Trung, dự báo lô đề miền Trung hàng ngày để soi cầu chuẩn và chốt số đẹp.Chúc Các bạn soi cầu chuẩn, chốt số đẹp và thắng to.
 5. Năm Kỷ Hợi 2019 đã trôi qua được một nửa chặng các con phố. Và bạn đã thoát kiếp FA hay tậu được tình ái của đời mình chưa?Nếu vẫn chưa thì hãy nghía qua xem mình sở hữu thuộc một trong 3 chòm sao dưới đây ko nhé! Vì theo những chuyên gia 3 chòm sao này, kiên cố sẽ thoát kiếp FA, thậm chí lên xe hoa trong nửa cuối 2019 này.Sư Tử: chuyện tình cảm rất tiện dụngXếp hạng đầu chính là chòm sao Sư Tử mang dự đoán về chuyện tình cảm khôn xiết thuận tiện và nhiều may mắn. các bạn còn độc thân được phổ thông người khác giới thầm thương trộm nhớ, thậm chí sở hữu người đeo đuổi và đề xuất mối quan hệ trang nghiêm. click here Những bạn đã sở hữu đôi có cặp thì ái tình thêm phần lãng mạn, tin tưởng và gắn bó sở hữu nhau hơn. Và khả năng cao Anh chị sẽ chọn về chung 1 nhà trong nửa cuối 2019 này.Song Tử: cân kể chuyện hôn nhânVị trí tiếp theo sẽ thuộc về cung Song Tử với dự báo chẳng cần phải khiến gì cũng tiện lợi thoát kiếp FA trong năm 2019. Cả nhà Song Tử còn đơn thân sẽ mang thêm phổ thông cơ hội gặp gỡ người khác giới và thêm phổ thông thời cơ tuyển lựa.Những bạn đang trong mối quan hệ từ thời điểm tháng 6/2019 trở đi, sẽ nghiêm chỉnh suy nghĩ về chuyện hôn nhân, sắp đặt gặp gỡ giữa 2 gia đình.Xử Nữ: ngôi nhà và những đứa trẻXử Nữ được biết như một cung hoàng đạo kén chọn bật nhất. Thế nhưng, trong nửa cuối 2019, có nhẽ Xử Nữ thường xuyên nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, do đó, hăng hái tìm kiếm một nửa cho mình.Thêm vào đó, lần này, vận may về tình duyên dường như mỉm cười có Anh chị cung Xử Nữ. Chỉ cần Xử Nữ mở lòng và nắm bắt rẻ thời cơ, Anh chị sẽ thuận tiện mua được người bằng lòng ngay thôi.Ngoài ra, mặc dầu chuyện tình cảm không khởi sắc bằng 3 cung hoàng đạo trên nhưng các cung hoàng đạo này cũng được dự đoán rất mang khả năng thoát kiếp FA trong năm nay: Cự Giải, Bảo Bình vàKim Ngưu.
 6. Mẹo phong thuỷ đơn thuần hút tài lộc, tiền vô như nước(Mẹo phong thuỷ đơn thuần hút tài lộc, tiền vô như nước) Chỉ mang các mẹo phong thuỷ nho nhỏ và cực kỳ đơn thuần mà Tôi giới thiệu dưới đây, Các bạn đã có thể lôi kéo tài lộc, làm cho tiền vô như nước, dồi dào, tới nỗi tiêu tiền mỏi tay mà ko hết đó chú thích vào sổ tay những bí kíp phong thuỷ này, ngay và luôn nhé!Để tiền nhanh chóng chảy vào túi, Anh chị em nên lưu ý đặt tủ hoặc két sắt đưng tiền ở sắp bức tường phía Nam hoặc Tây Nam hoặc quay tủ về phía Bắc trong phòng. những hướng này rất tích cực, đặc trưng phía Bắc là nơi thần tài cư ngụ, khi quay tủ về những hướng đấy, thần tài sẽ ko dừng “điền vào chỗ trống” cho két sắt của bạn, tha hồ xài tiền mỏi tay mà ko hết luôn. Kế tiếp, gia chủ coi xét đến phía đối diện két sắt và đặt gương đề đạt. Theo phong thuỷ phương Tây, khi đặt gương phản ánh ở hướng đối diện sở hữu két sắt chứa tiền và tài sản trong nhà, sẽ hàm ý chỉ rằng tài lộc nhân đôi, gia tăng ko giới hạn cho chủ nhân, hehe.Trong phòng ngủ nên để trống vị trí đắc địa căn nhà, nhằm khiến ko khí tiện lợi lưu thông. nếu như bạn muốn cẩn thận thì hãy cân nhắc vị trí góc Tây Nam, đây là vị trí tài lộc, đem lại tiền bạc và của cải cho bạn.Thêm nữa nè, giả dụ bạn đang kinh doanh và muốn tài chính vững vàng hơn, trồng hoặc trang trí một đôi chiếc cây tài lộc, cây kim tiền, cây may mắn ở khu vực phía Tây Nam của căn nhà. như vậy, sẽ mang đến nguồn sức sống mới cho ngôi nhà và tiền nong dễ dàng lưu thông, đổ vào nhà bạn nhiều hơn. Bạn với thể tham khảo thêm một số dòng cây phong thuỷ gia tăng tài lộc đọc thêm