• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vivanphuc2001

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About vivanphuc2001

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Tín nhiệm, bảo mật, xử lý nhanh chóng là những ưu điểm hiện nay nhiều nhà mạng hướng đến để phục vụ khách hàng tốt nhất với các hình thức nạp tiền điện thoại nhanh nhất. Vinaphone cũng không nằm ngoài xu hướng đó, đã đổi mới hình thức nạp thẻ cào Vinaphone thân thiện với người tiêu dùng hơn Thời đại công nghệ số, lĩnh vực thẻ cào với nhiều lợi ích mà nó mang lại cho người tiêu dùng đã thúc đẩy hình thức thanh toán online phát triển theo. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, nhưng xu hướng là nhanh chóng và tiện lợi chiếm ưu thế, dù ở bất cứ đâu cũng có thể mua được hàng, thanh toán được hóa đơn điện nước hay đơn giản nhất là nạp tiền cho dế yêu của mình chỉ trong tích tắc mà không cần phải đến các cửa hàng để nạp thẻ cào Vinaphone. Nạp thẻ cào online là lựa chọn số 1 của người tiêu dùng hiện nay. Quá tiện lợi. Nạp tiền không dùng thẻ cào giấy là giải pháp tuyệt vời, hơn nữa, chính là góp phần vào việc bảo vệ môi trường giảm thiểu rác thải ra ngoài môi trường. Khi nạp tiền cho điện thoại hay sim 3G, 4G bạn sẽ phải mất thời gian khi phải ra một cửa hàng để mua và nhập mã thẻ để nạp thẻ Vinaphone. Hay đối với sim 3G, 4G còn bất cập hơn, vì thông thường sim này được sử dụng trên máy tính bảng, ipad. Một số đời máy cũ không có hỗ trợ nạp tiền bằng mã thẻ như thực hiện trên di động. Bạn sẽ phải mất công tìm hiểu mới thực hiện được hoặc nhiều bạn sẽ tháo sim ra, lắp vào di động để nạp tiền. Như vậy quá mất thời gian và công sức. Còn chờ gì nữa mà bạn không bỏ túi ngay cách nạp thẻ cào Vinaphone nhanh chóng, tiện lợi nhất hiện nay. Để thay thế cho cách nạp thẻ cào giấy truyền thống, bạn có thể sử dụng hình thức nạp thẻ cào online tại các hệ thống website bán thẻ cào hàng đầu. Ở bài viết này, sẽ giới thiệu với các bạn website Card24h.vn là một trong những hệ thống thẻ cào uy tín hiện nay. Tại đây, bạn sẽ được hệ thống hỗ trợ hai cách nạp thẻ cào Vinaphone là mua thẻ cào và nạp thẻ cào. Bạn chỉ cần thực hiện những bước sau: Mua thẻ cào Vinaphone online Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Card24h.vn Bạn phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thành viên. Nếu bạn chưa là thành viên, hãy đăng ký và điền thông tin cần thiết để thuận tiện tham gia các dịch vụ của hệ thống Bước 2: Chọn mục mua thẻ cào Bạn lựa chọn thông tin, mệnh giá thẻ cào bạn muốn mua: - Chọn nhà cung cấp: Vinaphone - Chọn mệnh giá theo nhu cầu của bạn: Ở Card24h.vn có đầy đủ các mệnh giá theo khả năng chi trả của khách hàng. - Chọn số lượng thẻ mà bạn muốn mua - Điền phương thức thanh toán - Xác nhận mã OTP để nhận mã thẻ Rồi nhấn “đồng ý” để website thực hiện giao dịch cho bạn. Nạp thẻ cào điện thoại Vinaphone Vẫn thực hiện Bước 1 như “mua thẻ cào”, tuy nhiên tại website bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch một lúc. Tiếp đến bạn chọn mục “Nạp tiền điện thoại” và điền đầy đủ các thông tin: Số điện thoại, nhà mạng Vinaphone, thuê bao bạn dùng, số tiền nạp, phương thức thanh toán, mã OTP. Rồi nhấn “đồng ý” để website thực hiện giao dịch cho bạn. Về phương thức thanh toán bạn có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc bằng tài khoản trong ví điện tử tại website (tài khoản trong ví điện tử cần phải có số dư tại hệ thống tối thiểu bằng giá trị thẻ cào bạn mua, nếu chưa đủ, bạn sẽ phải nạp thêm tiền, để hệ thống cộng thêm vào ví) Như vậy, chỉ với các bước đơn giản bạn đã có thể mua thẻ cào Vinaphone hay nạp tiền điện thoại một cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi rồi. Chúc giao dịch của bạn luôn thành công. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hãy inbox tại website hoặc gọi Hotline 1900 2179 để được tư vấn chi tiết. Tags nạp tiền nạp thẻ nhanh nạp thẻ online nạp thẻ điện thoại online ứng dụng nạp thẻ miễn phí mua thẻ cào mua thẻ cào online thẻ vinaphone bị rách nạp thẻ vinaphone thẻ cào
 2. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống và là sản phẩm dịch vụ quan trọng của ngành thương mại điện tử để cung cấp cho khách hàng là những đơn vị, tổ chức, cá nhân. Việc thanh toán các hóa đơn hàng ngày là việc không thể thiếu của con người, ngay cả thanh toán tiền điện nước là những hóa đơn thiết yếu nhất. Nắm được những nhu cầu thiết yếu đó của cuộc sống Card24h.vn đã ra đời và hoạt động với phương châm phụng sự khách hàng tiện lợi, nhanh chóng và an toàn, lấy sự tin tưởng của khách hàng là động lực để thúc đẩy sự phát triển của Card24h.vn Ở bài viết dưới đây Card24h.vn chia sẻ những thông tin về thanh toán điện nước online, giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể hơn, tin tưởng và sử dụng dịch vụ online đang rất phổ biến hiện nay. Thanh toán trực tuyến là gì? Thanh toán trực tuyến là dịch vụ giúp bạn chuyển tiền thật từ tài khoản của bạn thành 1 loại tiền ảo trên mạng nhưng vẫn có khả năng sử dụng như tiền thật để bạn có thể mua sắm và thanh toán các dịch vụ, sản phẩm online, chính xác hơn đó là dùng tiền ảo để mua sắm, thanh toán dịch vụ online. Nói dễ hiểu hơn, thanh toán trực tuyến gồm hai phần: Thanh toán và trực tuyến. Thanh toán là sự chuyển giao tài sản (tiền) của một bên cho bên kia, được sử dụng khi có sự trao đổi mua bán sản phẩm, dịch vụ. Trực tuyến (online) là đề cập đến kết nối mạng internet. Vậy nên, Thanh toán trực tuyến hay con gọi thanh toán online nôm na đó là mua hàng, giao dịch trên internet bằng tiền ảo. Lợi ích của thanh toán hóa đơn điện nước online Theo khảo sát, thì khi thanh toán hóa đơn online, không cần dùng đến tiền mặt thì lợi ích lớn nhất đó là an toàn (chiếm 67%). Như vậy có thể thấy, thanh toán điện nước nói riêng và thanh toán hóa đơn online nói chung rất có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Những lợi ích mà thanh toán online mang lại là gì? Thứ nhất, nhanh chóng và an toàn. Đây chính là ưu điểm lớn nhất và là lý do để khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán hóa đơn online. Nhanh chóng thanh toán cho các giao dịch có giá trị lớn, nhỏ, các giao dịch ở xa. An toàn vì tránh được những rủi ro như xảy ra đối với việc mang tiền mặt như mất cắp, tiền rách, mất góc không thể sử dụng được. Thứ hai, chính xác, kiểm soát chi tiêu tốt hơn: Chính xác số tiền cần phải thanh toán, nhất là khi phải thanh toán các khoản có giá trị lớn hay là số lẻ. Bạn có thể kiểm soát được chi tiêu của mình đến giá trị nhỏ nhất, tránh lãng phí và mất kiểm soát việc chi tiêu của bản thân. Thứ ba, tiết kiệm: Người tiêu dùng có thể nhận được nhiều ưu đãi khi thanh toán online hơn. Bạn có thể thường xuyên nhận được các chương trình giảm giá, khuyến mại khi thực hiện dịch vụ này. Hay như, khi bạn tham gia dịch vụ này tại Card24h.vn bạn sẽ không mất phí khi thanh toán tất cả các hóa đơn tài chính, hóa đơn điện nước. Hướng dẫn cách thanh toán điện nước online Ở bài viết này, sẽ hướng dẫn các bạn cách thanh toán điện nước online tại Card24h.vn , với dịch vụ này bạn hoàn toàn được miễn phí khi thanh toán hóa đơn. Bước 1: Truy cập vào Card24h.vn Nếu bạn đã là thành viên có thể thực hiện các bước tiếp theo, nếu chưa thì hãy đăng ký thành viên của trang web ngay tại giao diện theo hướng dẫn của website. Bước 2: Trên thanh công cụ menu, chọn “Thanh toán”, sau đó chọn tiếp “Tiền điện” hoặc “Tiền nước” Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn sau đó click “Thanh toán” Lưu ý: Để giao dịch thành công bạn cần đảm bảo các yếu tố sau: - Bạn cần phải có tài khoản trên website - Bạn phải đảm bảo số dư trong tài khoản của bạn trên web đủ để chi trả thanh toán các hóa đơn. Nếu không đủ, bạn cần nạp thêm thẻ cào trước khi thanh toán hóa đơn - Để thanh toán cần có mã khách hàng điện, nước lấy từ tin nhắn hoặc giấy báo hóa đơn bên Điện lực hoặc Công ty nước sạch gửi. Với xã hội phát triển như hiện nay, thì nhanh chóng, tiện lợi và an toàn luôn được con người hướng đến để có cuộc sống thỏa mái hơn, dành nhiều thời gian hơn cho công việc, gia đình hơn. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hãy inbox tại website hoặc gọi Hotline 1900 2179 để được tư vấn chi tiết. Tags thanh toán hóa đơn thanh toán điện nước online thanh toán hóa đơn điện nước làm thế nào thanh toán hóa đơn điện nước hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện nước thanh toán hóa đơn mua hàng thanh toán hóa đơn điện bằng thẻ điện thoại dùng thẻ điện thoại thanh toán tiền điện thanh toán tiền điện trực tuyến
 3. Ngày nay có nhiều hình thức nạp thẻ cào cho điện thoại của mình như nạp thẻ cào giấy truyền thống, thẻ cào bằng SMS hay thẻ cào online. So với những hình thức trên thì thẻ cào online đang chiếm được sự yêu thích của khách hàng bởi không chỉ có thể nạp thẻ cho điện thoại của mình, mà khách hàng có thể sử dụng thẻ cào đó nạp vào tài khoản trên website để có thể tham gia các dịch vụ như thanh toán các hóa đơn tài chính hay mua bán online với các trang web có liên kết. Địa chỉ mua thẻ cào điện thoại online uy tín Hiện nay, có rất nhiều địa chỉ website cung cấp dịch vụ nạp thẻ cào online để phục vụ tất cả khách hàng. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng, không phải dịch vụ online nào cũng đảm bảo uy tín đối với khách hàng , những trường hợp mua hàng online ở các trang web không uy tín đến khi nhận được hàng không như mong muốn, “tiền mất, tật mang” thì đối với dịch vụ nạp thẻ cào online cũng vậy. Thế nên, nếu không may, gặp phải những website như vậy, bạn sẽ không được đảm bảo về chất lượng dịch vụ, chiết khấu, chính sách ưu đãi, độ nhanh trong quá trình nạp thẻ cào điện thoại hay thẻ cào game. Trước khi quyết định nạp thẻ cào tại một trang website nào, bạn cần để ý những đặc điểm sau: - Website phải có độ tương tác, hệ thống khách hàng lớn. bạn có thể thông qua những phản hồi của khách hàng về trang web để thấy được chất lượng của web đó ra sao. - Đội ngũ chăm sóc khách hàng tốt, giải quyết cũng như hỗ trợ khách hàng kịp thời khi xảy ra lỗi trong quá trình sử dụng dịch vụ. - Theo dõi hệ thống fanpage, youtube, các website hệ thống có mạnh hay không… Với những yếu tố trên, thì Card24h.vn là một trong những website được khách hàng tin tưởng và sử dụng trong suốt thời gian dài vừa qua. Bạn nên sử dụng website Card24h.vn Thay việc nạp thẻ cào bằng giấy truyền thống hay bằng SMS thì bạn hãy sử dụng số tiền trong tài khoản đó nạp ngay thẻ cào online của card24h.vn để nhận được nhiều ưu đãi, nhất là chiết khấu cao khi bạn tham gia mua với số lượng thẻ cào lớn. Giao dịch nhanh chóng, tiện lợi, mức chiết khấu hấp dẫn là những gì bạn sẽ nhận được khi tham gia với Card24h.vn Cách mua thẻ cào online tại Card24h.vn Chỉ cần bạn có các thiết bị điện tử thông minh như điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop… cùng với kết nối internet ổn định thì bạn có thể dễ dàng đăng nhập card24h.vn. các bước để thực hiện như sau: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Card24h.vn Bước 2: Chọn mục mua thẻ cào Bạn lựa chọn thông tin, mệnh giá thẻ cào bạn muốn mua: - Chọn nhà cung cấp: Viettel, Vinaphone, Vietnamobile, Gmobile - Chọn mệnh giá theo nhu cầu của bạn: Ở Card24h.vn có đầy đủ các mệnh giá theo khả năng chi trả của khách hàng. - Chọn số lượng thẻ mà bạn muốn mua - Điền phương thức thanh toán - Xác nhận mã OTP để nhận mã thẻ Bước 3: Click “đồng ý” để website thực hiện giao dịch cho bạn. Chỉ với 3 thao tác bạn đã có thể dễ dàng nạp được bất kỳ loại thẻ cào nào. Chúc bạn sẽ giao dịch thành công khi tham gia các dịch vụ của card24h.vn Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, liên hệ với Hotline 19002179 hoặc inbox trực tiếp tại website để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Tags nạp tiền hướng dẫn đổi thẻ cào nạp thẻ giá rẻ nạp thẻ trực tuyến nạp thẻ viettel nạp thẻ vinaphone nạp thẻ mobifone
 4. Công việc hàng tháng phải đến các địa điểm nộp tiền điện, nước đôi khi mất khá nhiều thời gian của bạn. Chưa kể, đôi khi vì công việc mà bạn không thể nộp tiền điện, nước đúng hạn được. Với cuộc sống hối hả như ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, giờ đây bạn có thể hoàn toàn thanh toán các hóa đơn điện, nước bằng nhiều hình thức mà không cần dùng đến tiền mặt. Vì thế, dịch vụ thanh toán hóa đơn điện, nước online đã ra đời để hỗ trợ cho khách hàng giải quyết dễ dàng nhu cầu thanh toán điện, nước hằng tháng. Bài viết dưới đây, Card24h.vn sẽ giới thiệu một số hình thức thanh toán hóa đơn điện, nước online. Một số hình thức thanh toán điện, nước online - Thông qua chuyển khoản ngân hàng: Bạn chỉ cần chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng của công ty cấp điện, nước. Ghi chi tiết chính xác mọi thông tin liên quan khi thực hiện giao dịch. - Thanh toán thông qua dịch vụ của mạng viễn thông: Hiện nay, các nhà mạng viễn thông có dịch vụ thanh toán trực tuyến tích hợp đầy đủ với các hình thức thanh toán hóa đơn điện, nước. - Thanh toán bằng ví điện tử: Hình thực này khá phổ biến hiện nay, không chỉ có thanh toán hóa đơn điện nước online mà hình thức này còn hỗ trợ mua sắm trực tuyến - Thanh toán bằng dịch vụ của các trang thương mại điện tử: Với hình thức này bạn có thể chuyển tiền từ thẻ cào thành tiền mặt nhanh chóng hoặc thẻ ngân hàng, có thể thanh toán hóa đơn điện, nước online chỉ bằng việc ngồi nhà và làm các thao tác hướng dẫn của website. Bạn có thể dễ dàng kiểm soát được tài khoản của mình và thanh toán mọi nơi mọi lúc. Ưu điểm của thanh toán điện nước online - Tiết kiệm được tối đa thời gian của bạn so với việc thanh toán truyền thống. - Linh động trong quá trình thanh toán. Bạn không phải đứng chờ, xếp hàng đến lượt thanh toán, không những vậy bạn có thể thanh toán một lúc cả hai loại hóa đơn mà không cần phải di chuyển nhiều. Dù ở bất cứ đâu bạn cũng có thể thanh toán online được. - Với hình thức thanh toán này bạn sẽ hạn chế việc dùng tiền mặt để giao dịch, tránh những rủi ro không đáng có như mất cáp, rơi... Giữ tiền mặt quá nhiều trong người sẽ không giúp bạn kiểm soát được tài khoản của mình. Hơn nữa, thanh toán hóa đơn online còn không bị mất phí. Hướng dẫn cách thanh toán hóa đơn điện nước online Bài viết này, sẽ giới thiệu một trong những hình thức thanh toán hóa đơn điện nước online ở trên tại Card24h.vn, đó là thanh toán bằng dịch vụ của các trang thương mại điện tử. Để thực hiện giao dịch này bạn cần thực hiện những bước sau: Bước 1: Truy cập vào Card24h.vn Nếu bạn đã là thành viên có thể thực hiện các bước tiếp theo, nếu chưa thì hãy đăng ký thành viên của trang web ngay tại giao diện theo hướng dẫn của website. Bước 2: Trên thanh công cụ menu, chọn “Thanh toán”, sau đó chọn tiếp “Tiền điện” hoặc “Tiền nước” Bước 3: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn sau đó click “Thanh toán” Lưu ý: Để giao dịch thành công bạn cần đảm bảo các yếu tố sau: - Bạn cần phải có tài khoản trên website - Bạn phải đảm bảo số dư trong tài khoản của bạn trên web đủ để chi trả thanh toán các hóa đơn. Nếu không đủ, bạn cần nạp thêm thẻ cào trước khi thanh toán hóa đơn - Để thanh toán cần có mã khách hàng điện, nước lấy từ tin nhắn hoặc giấy báo hóa đơn bên Điện lực hoặc Công ty nước sạch gửi. Khi mà cả xã hội đang hội nhập thời kỳ công nghệ số thì chúng ta cũng phải hội nhập theo để hước đến làm cho cuộc sống ngày càng tiện ích hơn. Những hình thức dịch vụ này sẽ giúp khách hàng linh động thanh toán điện, nước online mọi nơi, mọi lúc và có nhiều thời gian hơn dành cho những công việc khác. Chúc các bạn sẽ thực hiện được giao dịch thành công. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hãy inbox tại website hoặc gọi Hotline 1900 2179 để được tư vấn chi tiết. Tags thanh toán hóa đơn thanh toán điện nước online thanh toán hóa đơn điện nước làm thế nào thanh toán hóa đơn điện nước hướng dẫn thanh toán hóa đơn điện nước thanh toán hóa đơn mua hàng thanh toán hóa đơn điện bằng thẻ điện thoại thẻ cào chuyển tiền từ thẻ cào thành tiền mặt
 5. Thông thường, người sử dụng di động chỉ đơn thuần nghĩ rằng thẻ cào điện thoại chỉ để dùng vào việc nạp tiền vào tài khoản điện thoại mà thôi. Nhưng ngày nay, ngoài việc nạp tiền cho chính điện thoại của bình, thẻ cào còn có nhiều công dụng khác như: Đổi thẻ cào thành tiền mặt, thanh toán hóa đơn điện, nước, thanh toán hóa đơn tài chính, mua thẻ game… Hiện nay, các nhà mạng đều phát hành thẻ cào dưới hai dạng là thẻ cào giấy và thẻ cào online. Thẻ cào giấy là gì? Thẻ cào giấy truyền thống được các nhà mạng phát hành với những đặc điểm như: Được làm bằng giấy cứng, bên trên có in logo, tên của nhà mạng, mệnh giá thẻ, mã số thẻ cào được in dưới một lớp tráng bạc, số seri và các thông tin được nhà mạng hướng dẫn khi nạp thẻ cào vào di động. Thẻ cào giấy có các mệnh giá: 10.000đ, 20.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 200.000đ, 500.000đ Bạn có thể mua thẻ cào tại các đại lý, cửa hàng, hay địa điểm giao dịch của nhà mạng để nạp cho thuê bao của mình. Thẻ cào online là gì? Thẻ cào online là hình thức thay thế cho thẻ cào truyền thống (thẻ cào truyền thống chính là việc bạn cần phải đến cửa hàng bán thẻ để mua) và nó có rất nhiều tiện ích dành cho bạn. Thẻ cào online được phát hành thông qua các website chuyên cung cấp hay đổi thẻ cào trên thị trường. Khi có nhu cầu sử dụng, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác mua thẻ được hướng dẫn của hệ thống và thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc bằng ví điện tử của bạn. Ngoài các mệnh giá giống thẻ cào giấy, thẻ cào online còn có mệnh giá lớn lên đến 1 triệu đồng. Đối với thẻ cào online, bạn sẽ được nhận mã thẻ cào về điện thoại hoặc về địa chỉ email khi bạn đăng ký là thành viên của website. Công dụng của thẻ cào điện thoại Ngày nay, thẻ cào điện thoại có vai trò như một chiếc thẻ đa năng giúp bạn có thể thanh toán được hóa đơn tiền điện, nước, học phí, mua sắm trực tuyến, nạp tiền game… Nếu bạn thường xuyên tích trữ thẻ cào hay kiếm được thông qua việc chơi game nhưng không có nhu cầu sử dụng thì bạn có thể đổi thẻ cào ra tiền mặt để sử dụng. Hướng dẫn cách nạp thẻ cào tại Card24h.vn Bước 1: Bạn đăng nhập vào hệ thống Card24h.vn Bạn phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thành viên. Nếu bạn không có tài khoản thành viên, vui lòng nhấp vào đăng ký và điền thông tin cần thiết để thuận tiện tham gia giao dịch mà hệ thống cấp. Bước 2: Mua thẻ cào online Bạn nhấp vào dịch vụ: Mua thẻ điện thoại giá rẻ của hệ thống, sau đó điền vào các thông tin cần thiết. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi để quá trình giao dịch thuận lợi nhất. Bạn có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thông qua tài khoản thành viên. Cần có đủ số dư trong tài khoản để mua thẻ cào thành công. Nếu bạn thanh toán bằng tài khoản thành viên, thì cần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản trên hệ thống theo hướng dẫn. Còn nếu thanh toán bằng tài khoản ngân hàng thì không cần phải thực hiện những bước nêu trên. Bước 3: Hoàn thành giao dịch mua thẻ cào online Sau khi hoàn thành tất cả thông tin được yêu cầu, bạn nhấn lệnh: Mua thẻ ngay Với những công dụng trên, hy vọng bạn sẽ có cách sử dụng thẻ cào phù hợp với nhu cầu của mình. Trong quá trình mua thẻ cào online nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp Hotline 19002179 hoặc inbox website để được nhân viên CSKH tư vấn, hỗ trợ. Tags thanh toán hóa đơn thanh toán điện nước online thanh toán hóa đơn điện nước làm thế nào thanh toán hóa đơn điện nước mua thẻ cào mua thẻ cào online đại lý mua thẻ điện thoại đại lý mua thẻ điện thoại uy tín thanh toán hóa đơn online thanh toán hóa đơn mua hàng thẻ cào dich vụ thanh toán trực tuyến
 6. Bạn tưởng rằng việc nạp thẻ cào điện thoại rất đơn giản và quen thuộc và không bao giờ nghĩ đến các sự cố khi nạp. Tuy nhiên, vẫn có những sự cố ngoài ý muốn như nhập sai số mã thẻ; nhập đúng mã thẻ nhưng chưa có tin nhắn báo nhận được tiền… Chính vì vậy, với tính năng nạp thẻ cào điện thoại online, doicard.vn tin tưởng rằng sẽ giúp được khách hàng hạn chế những rủi ro trên. Ở bài viết này, Card24h.vn chia sẻ với các bạn những điều cần lưu ý khi nạp thẻ cào điện thoại và khi khuyến mãi thì nên chọn cách nào để nạp thẻ cào nhanh nhất. Lưu ý khi nạp thẻ cào điện thoại Thứ nhất, kiểm tra tất cả những thông tin trước khi bấm nút yêu cầu nạp thẻ. - Đối với nạp thẻ cào điện thoại giấy truyền thống, trước hết bạn cần kiểm tra lại các cú pháp trước khi ấn lệnh. Đã có rất nhiều người do không để ý, nhập sai nhiều lần dẫn đến việc bị khóa dịch vụ. - Đối với nạp thẻ cào online cũng vậy, song bạn có thể yên tâm không sợ sai mã thẻ vì mã thẻ cào được gửi đến qua tin nhắn của bạn nên không sợ mã thẻ sai. Thứ hai, Nạp thẻ cào ngay tại đại lý và giữ lại thẻ cào đến khi tài khoản báo đã nạp thành công Có rất nhiều trường hợp là khi mua thẻ cào giấy về, nạp xong không giữ lại thẻ; đến khi xảy ra lỗi thẻ hoặc thẻ đã qua sử dụng rồi mà không hề hay biết, tài khoản thì không được nạp lại còn mất oan tiền. Để tránh trường hợp như trên, bạn nên: - Nạp thẻ ngay tại cửa hàng đã mua, để nếu có vấn đề gì xảy ra trong quá trình nạp thẻ, bạn sẽ được hướng dẫn và xử lý ngay, tránh việc bạn phải mất tiền và mất thời gian. - Giữ lại thẻ cào sau khi nạp để tránh trường hợp trong quá trình nạp thẻ có sai sót mã số thẻ, dẫn đến việc bạn không nhận được tiền trong tài khoản hoặc nếu vứt đi, người khác lại sử dụng được thẻ của bạn. Đó chính là một trong những lý do nạp thẻ cào điện thoại online sẽ giải quyết tất cả vấn đề này Thứ ba, kiểm tra lại tài khoản của thuê bao sau khi đã nạp thẻ cào Nói chung dù bạn nạp thẻ cào với hình thức nào online hay thẻ cào giấy thì sau khi xong các thao tác nạp thẻ , bạn đều phải kiểm tra lại thuê bao của mình xem đã nạp tiền thành công hay chưa. Thường thì sẽ có tin nhắn của các nhà mạng gửi về di động của bạn. Hoặc nếu không bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên máy của mình theo hướng dẫn cú pháp được ghi tại mặt sau của thẻ cào. Đây là những lưu ý rất nhỏ nhưng khá quan trọng trong việc bạn thường xuyên sử dụng di động nhất là với các thuê bao trả trước. Nạp thẻ cào nhanh tại Card24h.vn Nạp thẻ cào online có rất nhiều lợi ích, bạn không còn phải mất quá nhiều thời gian hay chi phí đi lại khi sử dụng thẻ cào giấy truyền thống, chưa kể những hạn chế của thẻ cào giấy đôi khi gặp phải. Nạp thẻ cào online không chỉ nhanh gọn, an toàn mà còn giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí. Khi bạn nạp thẻ cào tại doicard.vn bạn sẽ nhận được chiết khấu cao với nhiều ưu đãi khác nhau của từng nhà mạng. Khi các nhà mạng có chương trình khuyến mại thì nạp thẻ cào online tại Card24h.vn sẽ còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi bạn nạp với số lượng lớn. Để nạp thẻ cào tại doicard.vn cần những thao tác nào? Chỉ với những thao tác đơn giản sau đây bạn có thể dễ dàng nạp thẻ cào điện thoại online tại Card24h.vn Bước 1: Bạn đăng nhập vào hệ thống Card24h.vn Bạn phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản thành viên. Nếu bạn không có tài khoản thành viên, vui lòng nhấp vào đăng ký và điền thông tin cần thiết để thuận tiện tham gia giao dịch mà hệ thống cấp. Bước 2: Mua thẻ cào online Bạn nhấp vào dịch vụ: Mua thẻ điện thoại giá rẻ của hệ thống, sau đó điền vào các thông tin cần thiết. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi để quá trình giao dịch thuận lợi nhất. Bạn có thể thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc thông qua tài khoản thành viên. Bước 3: Hoàn thành giao dịch mua thẻ cào online Sau khi hoàn thành tất cả thông tin được yêu cầu, bạn nhấn lệnh: Mua thẻ ngay Vậy là bạn đã thành công! Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, liên hệ với Hotline 19002179 hoặc inbox trực tiếp tại website để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Tags nạp thẻ nhanh nạp thẻ điện thoại online nạp thẻ giá rẻ nạp thẻ trực tuyến ứng dụng nạp thẻ miễn phí mua thẻ cào mua thẻ cào online nạp thẻ cào điện thoại đại lý mua thẻ điện thoại đổi thẻ cào