• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

neversaynot

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  1
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About neversaynot

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 04/05/1995

Contact Methods

 • MSN
  https://thammyvienlamia.com
 • Website URL
  https://thammyvienlamia.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Số 74 Phố Khúc thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Sở thích
  HỆ THỐNG CHI NHÁNH THẨM MỸ VIỆN LAMIA
  Một thẩm mỹ viện tốt, chiếm được sự tin tưởng của khách hàng ngoài việc chú trọng vào công nghệ, bác sĩ và cơ sở vật chất thì đội ngũ chuyên viên cũng rất quan trọng. Tại Lamia đội ngũ chuyên viên chăm sóc được đào tạo chuyên nghiệp và có chuyên môn cao để đem đến cho khách hàng yên tâm về dịch vụ.
 1. Trước đây, để nâng cơ mặt, người ta chỉ có một cách duy nhất là phẫu thuật. Phương pháp này khá đau và rất dễ để lại sẹo. Vì thế, khi công nghệ Ultherapy xuất hiện, điều mà khách hàng quan tâm nhất là nâng cơ mặt Ultherapy có đau không? I. Nâng cơ mặt Ultherapy có đau không? Ultherapy là phương pháp nâng cơ không xâm lấn sử dụng công nghệ sóng siêu âm. Nguồn năng lượng sóng siêu âm (ultrasound) sẽ hội tụ tại một điểm và sinh nhiệt. Ultherapy tác động đến các mô da ở độ sâu 4,5 mm ở tầng hạ bì. Các lớp mô dưới da sẽ được đốt nóng lên ở nhiệt độ tối ưu (từ 60 – 70 độ C). Loại sóng này nếu được duy trì ổn định có thể làm biến tính các sợi collagen lão hóa. Kết quả là collagen mới sản sinh, giúp trẻ hóa hiệu quả và toàn diện nhất. Công nghệ nâng cơ Ultherapy hoàn toàn không gây đau đớn trong quá trình thực hiện. Nâng cơ Ultherapy có đau không? Trước đây, để tác động vào tầng sâu 4 – 5mm dưới da, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật (rạch da). Hình thức này thường gây đau đớn và khá nguy hiểm cho người bệnh. Bởi bạn có thể gặp phải biến chứng như sưng phù mặt, sẹo lồi hay thậm chí là nhiễm trùng máu. Chưa kể sau khi phẫu thuật, bạn còn phải nghỉ dưỡng và kiêng khem rất nhiều thứ. Trong quá trình thực hiện, có thể bạn sẽ cảm nhận được vùng da điều trị hơi châm chích và nóng rát. Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì da sẽ ửng đỏ 30 phút sau khi nâng cơ. Đây là hiện tượng hết sức bình thường khi sóng siêu âm toả nhiệt. Do vậy, bạn không cần phải lo lắng về cảm giác đau đớn khi nâng cơ Ultherapy. II. Quy trình nâng cơ Ultherapy diễn ra như thế nào? Mỗi buổi liệu trình nâng cơ Ultherapy diễn ra trong khoảng 30 – 90 phút Bước 1: Thăm khám & Tư vấn. Tùy vào mức độ lão hoá mà chuyên gia sẽ điều chỉnh nguồn năng lượng Ultherapy thích hợp. Bước 2: Vệ sinh, làm sạch và đánh dấu vùng cần nâng cơ trẻ hóa da với máy Ultherapy. Bước 3: Tiến hành nâng cơ bằng máy Ultherapy. Công nghệ Ultherapy còn có tác dụng làm thon gọn mặt, “hô biến” mặt chữ U thành V-line. Bước 4: Bác sĩ kiểm tra kết quả và hướng dẫn chăm sóc da sau khi nâng cơ, xóa nhăn. Mỗi buổi điều trị sẽ diễn ra từ 20 – 90 phút tuỳ thuộc vào vùng da cần nâng cơ và mức độ lão hoá. Sau khi điều trị, bạn không cần phải nghỉ dưỡng mà có thể quay trở lại làm việc luôn. III. Nâng cơ công nghệ Ultherapy duy trì trong bao lâu? Phương pháp nâng cơ trẻ hóa Ultherapy được giới chuyên gia đánh giá rất cao về khả năng duy trì hiệu quả. Bản chất của phương pháp này là kích thích collagen tăng sinh tự nhiên. Vì thế mà hiệu quả nâng cơ Ultherapy thường kéo dài khá lâu so với các biện pháp khác. Tuy nhiên, hiệu quả trẻ hoá da kéo dài bao lâu lại phụ thuộc vào tình trạng lão hoá và cơ địa của từng người. Hiệu quả nâng cơ kéo dài bao lâu tuỳ thuộc vào tình trạng da lão hoá ở mỗi người Bước vào độ tuổi 25, cơ thể chúng ta đã dần xuất hiện các dấu hiệu lão hoá. Da bắt đầu bị tổn thương bởi các gốc tự do và sự thiếu hụt chất chống oxy hoá tự nhiên. Các tác nhân như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường hay chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt cũng đẩy nhanh quá trình lão hoá tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng da ở thời điểm này vẫn còn tốt, ít xuất hiện nếp nhăn. Nếu bạn thực hiện nâng cơ sớm thì hiệu quả có thể kéo dài từ 10-15 năm. Sang tới độ tuổi 35-40, các dấu hiệu lão hoá xuất hiện rõ nét hơn. Khả năng đàn hồi của da giảm đi rõ rệt. Những nếp nhăn hình thành ở đuôi mắt, khoé miệng. Bọng mắt to hơn, mí mắt bắt đầu trễ xuống. Khi này, độ hiệu quả của phương pháp Ultherapy có lẽ chỉ kéo dài từ 5-8 năm. IV. Gợi ý địa chỉ nâng cơ Ultherapy không đau và hiệu quả lâu dài Hiện nay, có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ, spa cung cấp dịch vụ nâng cơ mặt bằng công nghệ cao. Tuy nhiên, về chất lượng thì khó có thể đảm bảo rằng ở đâu cũng giống nhau. Việc nâng cơ mặt Ultherapy có đau không còn phụ thuộc vào địa chỉ thẩm mỹ mà bạn lựa chọn. Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Lamia tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực nâng cơ trẻ hoá da. Lamia sử dụng công nghệ Ultherapy đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi nâng cơ tại đây. Thẩm mỹ viện Lamia là địa chỉ nâng cơ mặt Ultherapy không đau uy tín Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, Lamia là điểm đến thân thuộc của rất nhiều khách hàng. Tại Lamia, khách hàng sẽ được các chuyên gia da liễu kiểm tra tình trạng da và tư vấn hướng xử lý phù hợp nhất. Quá trình nâng cơ mặt tại Lamia diễn ra nhanh chóng, an toàn với sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc tiên tiến và hiện đại nhất. Vì thế, khách hàng sẽ nhanh chóng tìm lại sự trẻ trung và tươi mới cho làn da chỉ sau một vài buổi thực hiện liệu trình Ultherapy. V. Hướng dẫn chăm sóc da sau khi nâng cơ Ultherapy Để kéo dài hiệu quả nâng cơ bằng công nghệ Ultherapy, bạn cần chú ý: Luôn giữ cho da thông thoáng, sạch sẽ. Chú ý tẩy trang hàng ngày để loại bỏ bụi bẩn ngay cả khi không makeup. Khi ra đường cần che chắn da cẩn thận. Sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia tử ngoại. Chú ý dưỡng ẩm đầy đủ, không để da bị khô mốc do thiếu nước, thiếu ẩm. Bổ sung thêm các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, vitamin E, omega 3,…vào bữa ăn hàng ngày. Cố gắng uống ít nhất 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày để đào thải độc tố tốt hơn. VI. Tổng kết Trên đây là những thông tin tổng hợp giúp bạn biết được nâng cơ mặt Ultherapy có đau không. Để kéo dài hiệu quả nâng cơ, bạn hãy tuân thủ theo đúng những hướng dẫn trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy để lại thông tin tại đây. Các bác sĩ sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để tư vấn. Hiện nay, Lamia cũng đang có chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ nâng cơ Ultherapy. Nhanh tay đăng ký để được nhận phiếu giảm giá 75% bạn nhé!