• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sonle

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About sonle

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.google.dz/url?q=https://techmoss.net/
 1. Cắt bỏ rượu bia (nếu bạn đang uống quá mức) có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho gan, tim và mọi cơ quan cơ thể. – Hướng dẫn chế độ ăn uống hiện tại cho người Mỹ khuyên rằng nên uống rượu ở mức độ vừa phải. Tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam giới. – Uống rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư não, cổ, thực quản, gan, vú, đại tràng và trực tràng. – Chiến dịch Tháng Giêng Khô tại Mỹ và Anh như một phong trào động lực để bắt đầu năm mới không có rượu, bia. Việc kiêng rượu trong một tháng có vẻ như là một giải pháp cho năm mới ngắn hạn nhưng mang lại những lợi ích rất đáng kể. Lợi ích có thể thay đổi từ người này sang người khác tùy thuộc vào mức độ thay đổi từ hành vi cơ bản của họ. Với người có thói quen uống ít rượu thì có thể cảm thấy tác dụng không quá rõ ràng. Trong khi đó, những người uống nhiều rượu thì có thể nhận thấy rõ hơn về các phản ứng sinh lý. Chẳng hạn như tinh thần minh mẫn hơn, ngủ ngon hơn, giảm cân. Tác động của rượu bia lên gan rất rõ ràng Các hướng dẫn nêu rõ rằng rượu nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải – tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa hai ly mỗi ngày đối với nam giới. Các nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi bạn chỉ uống quá mức mỗi tháng một lần,nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ cũng sẽ tăng cao. Do đó, hãy uống chừng mực mọi lúc, mọi nơi. 1. Giảm các bệnh về gan Đây không phải là một hậu quả nhãn tiền, bạn không thể nhận ra trong ngày 1 ngày 2. Đối với bất kỳ ai uống quá mức (hơn 2 ly mỗi ngày đối với nam giới và hơn 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ), có những thay đổi về chất béo trong gan. Vì vậy khi bạn ngừng uống, Những thay đổi đó có thể đảo ngược và gan có thể trở lại bình thường trở lại, ông nói. Xơ gan có thể xảy ra theo thời gian ở những người uống quá mức Gan là một cơ quan có khả năng tái tạo khá tốt. Những thay đổi tích cực có thể xảy ra trong vòng vài tuần sau khi bạn cắt giảm rượu bia. Khi không có rượu, gan có thể tập trung vào các công việc khác của mình, như phá vỡ các độc tố khác do cơ thể sản xuất, chuyển hóa chất béo và hormone dư thừa cần được phá vỡ. Xem thêm: 08 Mẹo hiệu quả giúp bạn bỏ bia rượu và tiết kiệm tiền 7 căn bệnh ung thư do uống nhiều rượu, bia 2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch Rượu được chuyển hóa ở gan bởi một loại enzyme gọi là dehydrogenase. Tuy nhiên, khi bạn uống quá mức, enzyme bị bão hòa và được chuyển hóa bởi một loại enzyme khác. Khi nó được chuyển hóa theo con đường khác nhau này, nó tạo ra rất nhiều gốc tự do là oxy hóa cholesterol xấu (LDL). Và khi LDL bị oxy hóa, nó sẽ lắng đọng trên các động mạch cảnh tạo thành các khối tắc nghẽn. Mặt khác, nếu bạn uống điều độ, rượu không có tác dụng với LDL. Thay vào đó, rượu thậm chí có thể giúp làm tăng cholesterol tốt (HDL). Nhưng nên nhớ, chỉ dưới 2 ly mỗi ngày (nam) và 1 ly mỗi ngày (nữ). Rượu bia quá mức sẽ làm tăng Cholesterol xấu Uống một hoặc hai ly rượu vang với tần suất 1-2 lần một tuần có một số lợi ích sức khỏe. Điều này đặc biệt đúng với nam giới trên 40 tuổi. Nó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đối với phụ nữ, đây cũng là một thói quen tốt. Tuy nhiên, những người gốc Trung Quốc và Ấn Độ lại không có lợi ích gì của việc uống rượu. Có thể nguyên nhân là do một lý do di truyền không rõ ràng nào đó. Để trái tim khỏe mạnh hơn nữa khi cắt bỏ rượu, chúng ta cũng nên đều đặn tập thể dục. Vận động cũng giúp làm tăng cholesterol tốt. Rượu bia cũng gây rối loại chuyển hóa và làm tắc nghẽn mạch máu 3. Giảm nguy cơ ung thư Chương trình Chất độc Quốc gia của Bộ Y tế Mỹ đã liệt kê rượu là chất gây ung thư ở người trong Báo cáo về Chất gây ung thư. Báo cáo nói rằng một người có nguy cơ phát triển bệnh ung thư liên quan đến rượu tăng lên khi họ uống rượu nhiều hơn theo thời gian. Mối liên hệ giữa uống rượu và sự phát triển của các loại ung thư được thể hiện rõ ở các loại ung thư sau: – Đầu và cổ – Thực quản – Gan – Vú – Đại trực tràng 4. Giảm cân Trong khi rượu chứa nhiều calo, rượu vang, bia và đồ uống hỗn hợp lại chứa nhiều đường. Do đó việc cắt bỏ rượu bia có thể hoặc không giúp giảm cân, tùy trường hợp. Một lần nữa, hiệu quả giảm cân phụ thuộc vào loại đồ uống có cồn là gì. Nếu những người nghiện rượu nặng bỏ rượu trong một thời gian dài hơn, họ có thể giảm cân. Bỏ rượu bia có thể giúp cải thiện chức năng hoạt động các cơ quan cơ thể. Ngoài ra nó còn giúp giảm mỡ bụng, cải thiện triglyceride (một trong những hạt chất béo trong máu). Lợi ích giảm cân sẽ phụ thuộc vào từng người Các bác sĩ thường khuyến cáo nên loại bỏ hoàn toàn rượu để giảm cân như một thử nghiệm cho một số bệnh nhân đã tối ưu hóa tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống (chế độ ăn uống nguyên sơ, tập thể dục tối đa, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng). Ngoài ra, nhiều phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh cũng dễ bị tăng cân do rượu hơn nhiều so với trước khi mãn kinh. 5. Tăng cường sức mạnh não bộ Bbỏ rượu bia có tác dụng rõ rệt với não bộ của những người dưới 21 tuổi. Tại sao tại nhiều nước tuổi uống rượu hợp pháp là 21 tuổi? Thanh thiếu niên uống rượu là một vấn đề rất lớn. Nó có thể gây mất trí nhớ và ảnh hưởng tới sự phát triển của não. Đối với sinh viên đại học, tốt nhất nên tránh xa rượu, bia. Thanh thiếu niên nên tránh xa đồ uống có cồn Rượu bia có thể dẫn đến một số rối loạn đặc biệt của não là do uống quá nhiều rượu. Tổn thương não có thể làm giảm trí nhớ và sự tập trung. Kết luận Chiến dịch Tháng giêng khô (bỏ rượu trong 1 tháng) có lợi ích cho những người uống nhiều rượu. Bạn có thể nhận được lợi ích từ rượu khi uống có chừng mực. Nếu bạn đang uống quá mức, tốt hơn hết là bạn nên cắt giảm lượng rượu của mình. Cắt giảm rượu bia 90 ngày sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích rõ ràng. Nó sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để gan được chữa lành và trái tim được hồi phục. Đối với những người uống có chừng mực, hãy cứ duy trì. Đây là một thói quen khá tốt. Nhiều người đã học cách uống rượu rất hợp lý. Nhờ đó, họ vừa đạt hiệu quả xã hội vừa không ảnh hưởng sức khỏe. Hãy tư duy và lựa chọn hướng đi đúng hài hòa cho sức khỏe và cuộc sống của mình nhé. Techmoss.net
 2. Ngày nay mọi người dễ dàng tìm mua các loại thuốc không kê đơn từ các nhà thuốc nhanh chóng. Bạn cũng có thể đến bệnh viện để thăm khám ngay lập tức. Tuy nhiên tủ thuốc gia đình vẫn rất cần thiết với các gia đình. Các gia đình có người già và trẻ em nên duy trì tủ thuốc này. Xem thêm: Thuốc điều trị tăng huyết áp Young II Captopril Tablet bị thu hồi Khai trương nhà thuốc cần chuẩn bị những gì Tủ thuốc gia đình là bao gồm những loại thuốc thiết yếu và những dụng cụ y tế cần thiết để sử dụng ngay trong khi cần sơ cấp cứu. Nhờ đó sẽ giúp bạn can thiệp kịp thời, hạn chế được những diễn biến xấu của bệnh. Vậy loại thuốc và vật dụng y tế nào là cần thiết có trong tủ thuốc của bạn? Hãy đọc kỹ bài này ngay Trang bị tủ thuốc gia đình cần lưu ý – Vị trí: đặt tủ thuốc ở nơi có nhiệt độ ổn định, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Điều kiện này rất quan trọng để không làm thuốc biến chất. Bạn nên đặt ở vị trí cao, có khóa tủ, tránh xa tầm với của trẻ em. Vị trí đặt tủ thuốc phải thuận tiện cho việc sử dụng. Tủ thuốc gia đình nên chuẩn bị những gì? – Vệ sinh tủ thuốc và khu vực xung quanh tủ thuốc thường xuyên, nhất là vào mùa mưa và mùa có khí hậu ẩm. Sắp xếp thuốc ngăn nắp với nguyên tắc 4 dễ: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. – Kiểm tra tủ thuốc thường xuyên: loại bỏ những loại thuốc đã hết hạn và thêm các thuốc phù hợp với tình trạng sức khỏe gia đình và theo mùa bệnh lý. Ví dụ giao mùa nên chuẩn bị sẵn thuốc cảm cúm, đau đầu. – Các loại thuốc cần được sắp xếp, ghi chú rõ ràng liều lượng, tránh nhầm lẫn. Nếu gia đình có thành viên bị bệnh mạn tính cần những thuốc đặc biệt như hạ huyết áp, trợ tim, giảm đau, nên để nơi riêng biệt. Những thuốc này cũng phải để nơi dễ tìm nhất. Máy đo huyết áp tự động là rất cần thiết Tủ thuốc nên bao gồm dược phẩm và y cụ nào? – Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm: một số loại thuốc như paracetamol, aspirin,…. Bạn nên có sẵn 1 số loại dạng viên dành cho người lớn, dạng bột hoặc dạng sủi cho trẻ nhỏ. Gia đình có thể dự trữ dạng viên con nhộng hạ sốt dùng cho đường hậu môn trong trường hợp trẻ nhỏ cần được hạ sốt khẩn cấp. *Lưu ý: Chúng ta tránh lạm dụng thuốc giảm đau, hạ sốt. Khi dùng, cần cách nhau 6 tiếng, nếu dùng quá liều có thể gây ngộ độc. – Nhóm Thuốc sát trùng, bông băng, gạc y tế: Các loại thuốc sát trùng và thuốc mỡ kháng sinh dùng để chống nhiễm trùng khi bị trầy xước. Ngoài ra, bông băng, gạc y tế dùng để băng bó, sơ cứu khi có vết thương. Trong trường hợp vết thương lớn nặng và sâu, cần sơ cứu ban đầu và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Bạn nên chuẩn bị sẵn thuốc sát trùng Các thành viên trong gia đình cũng nên trang bị cho mình một số kiến thức về sơ cấp cứu để có các thao tác xử lý đúng chuẩn nhất. Đây là điều nhiều gia đình hiện đại đang bỏ qua, rất tiếc. – Các y cụ phổ thông khác như cặp nhiệt độ, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết. Cặp nhiệt độ là không thể thiếu với hầu hết gia đình. Đo nhiệt độ cũng là hoạt động khá phổ biến, đặc biệt với trẻ nhỏ. Sử dụng máy đo huyết áp cần thiết với người già hoặc người có các bệnh về huyết áp, tim mạch. Ngoài ra, với việc ngày càng có nhiều người mắc bệnh tiểu đường, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn máy đo đường huyết. Nước muối sinh lý có nhiều công dụng tuyệt vời – Dung dịch nước muối sinh lý. Đây là loại nước có giá thành rẻ nhưng mang nhiều công hiệu thần kỳ. Bạn nên trang bị cho tủ thuốc một vài chai dung dịch nước muối sinh lý, thuốc nhỏ mắt, mũi. Chúng có thể giúp vệ sinh mắt mũi hằng ngày. Điều này đặc biệt tốt khi đi đường có nhiều bụi bẩn hoặc hoặc thời điểm có nhiều dịch bệnh. – Thuốc da liễu, thuốc bôi ngoài da, thuốc bỏng. Với các bà, các mẹ, tai nạn nhỏ khi nấu nướng là không tránh khỏi. Bạn có thể để sẵn trong tủ thuốc một số thuốc trị bỏng, thuốc làm liền sẹo giúp các vết bỏng dịu nhẹ, không bị phồng rộp. – Thuốc tiêu hóa. Một trong những loại thuốc cần thiết nhất mà bạn nên để sẵn trong tủ thuốc gia đình. Bởi các vấn đề về tiêu hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe hàng ngày. Một số loại thuốc điều trị như: Oresol dùng để bù điện giải trong trường hợp tiêu chảy, Smecta, Becberin dùng khi tiêu chảy. Thuốc Berberin đã là một huyền thoại Ngày nay rất nhiều người bị các bệnh liên quan đến dạ dày như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, ợ chua sau khi ăn. Đặc biệt thường xuyên nhậu nhẹt, uống rượu bia sẽ ảnh hưởng lớn tới dạ dày. Những loại thuốc khắc phục viêm loét, làm giảm các triệu chứng khó chịu của trào ngược dạ dày là cần thiết. Bệnh tật là điều không ai mong muốn, nhất là với những người thân yêu của mình. Vì vậy, ngay từ hôm nay, bạn hãy tìm cách phòng bệnh và tăng cường miễn dịch cho bản thân. Hãy chuẩn bị sẵn một vài loại thuốc trong tủ thuốc gia đình như hướng dẫn trên của Techmoss nhé! Techmoss.net