• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

maivanduong9339

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About maivanduong9339

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://toduongvat.com/
 1. Thành phần của kem nở ngực Bust Ultra Thuốc tăng kích cỡ vòng 1 kem Bust Ultra có thành phần được điều chế từ các thảo dược tự nhiên, vì thế không gây độc hại cho người sử dụng và cũng được xem là cách làm tăng vòng 1 cấp tốc tại nhà hiệu quả: Chiết xuất sữa Ong chúa, nhân sâm, ngọc trai đen, tổ yến: Giúp nuôi dưỡng làn da toàn diện, tương trợ sản sinh collagen cho da ngăn dự phòng lão hóa giúp da dẻ căng bóng sáng mịn. Phenyl Trimethicone, Propylene Glycol, Hydrogenated Polyisobutene và Glycerin: Giúp dưỡng ẩm và làm cho mềm da. Vitamin B3, B5 và vitamin E: Nuôi dưỡng, mềm mịn da, dưỡng ẩm, chống oxy hóa cho da. Tổng hợp dầu Argan, Hạnh Nhân, Jojoba và cám gạo: Dầu dưỡng thực vật cao cấp giúp nuôi dưỡng da, mềm mịn da. Inositol: Dưỡng ẩm và kích hoạt năng lượng tế bào da hoạt động hiệu quả. Nano Collagen dạng siêu nhỏ: Giúp thẩm thấu nhanh tăng tính đàn hồi cho cấu trúc da và một dạng Hydrolyze thuần khiết tương trợ nâng cấu trúc cơ. Hyaluronic Acid: Giúp căng bóng da, nâng cấu trúc cơ và dạng chống lão quá và bảo vệ da. Peptide: Căng bóng da, chống lão hóa, giữ cấu trúc cơ không bị chảy xệ, bảo vệ da và tương trợ làm cho sáng, mềm mịn da. Công dụng của kem nở ngực Bust Ultra Công dụng thật sự của kem Bust Ultra là gì? Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều chị em phân tích về sản phẩm muốn biết nhất. Sau đây là những công dụng đã được phổ quát chị em khẳng định trên diễn đàn Webtretho: Kích thích trực tiếp máu lưu thông đến các mô mỡ làm những mô mỡ được sản sinh 1 phương pháp tốt nhất. Vòng một từ ấy được vững mạnh to hơn so sở hữu lúc ban đầu. Cải thiện những trạng thái ngực nhỏ, ngực xẹp, ngực ko đều sau từ một tới hai liệu trình tiêu dùng thuốc. Vùng da ở “núi đôi” sẽ sáng mịn hồng hào và đặc trưng đầu ti sẽ trở nên hồng và hấp dẫn hơn. Vòng một sẽ trở thành săn chắc, căng tròn và đầy đặn hơn. Khi bạn sử dụng kem Bust Ultra còn giúp khiến cho chậm thời kỳ lão hóa ở ngực hơn gấp 3 lần so có những sản phẩm sở hữu cùng công dụng khác. Phòng hạn chế hiện tượng ngực bị chảy xệ do tuổi tác, lấy lại vòng ngực thanh xuân cho các quý cô. Dùng kem Bust Ultra nâng ngực này, vòng một của chị em sẽ được lớn mạnh một cách tự nhiên mà không cần phải can thiệp đến phẫu thuật, vì thể không phải lo lắng đến những vấn đề sau hậu phẫu nữa. Thuốc tăng vòng 1 Bust Ultra giúp ngực của chị em phụ nữ tăng trưởng rất nhanh trong thời gian ngắn. Xem thêm những thông tin tại website: Toduongvat.com
 2. Nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm ham muốn ở nam giới Giảm ham muốn ở nam giới do testosterone suy giảm Testosterone còn được biết đến là hormone sinh dục ở nam giới. Hormone này quyết định rất nhiều đến trạng thái thể chất, ảnh hưởng tới những vấn đề sinh lý ở nam giới. Testosterone giúp cho cơ bắp vững mạnh và đặc biệt là tạo điều kiện cho việc kích thích sản sinh tinh trùng. Không những thế, testosterone cũng là yếu tố tác động đến ham muốn tình dục ở nam giới. Suy giảm testosterone là điều rất bình thường khi cơ thể bị lão hóa. Tuy nhiên, nếu như ở độ tuổi còn trẻ mà lượng testosterone giảm nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới. Khi này, họ sẽ không còn cảm thấy hứng thú, mất dần cảm xúc và không còn nhu cầu với vấn đề quan hệ tình dục. Lạm dụng chất kích thích và đồ uống có cồn Việc sử dụng bia rượu và các loại đồ uống có cồn là nguyên nhân dẫn tới suy giảm testosterone ở nam giới. Nếu như lạm dụng liên tục những thức uống này trong thời gian dài thì nhu cầu về tình dục sẽ bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, việc dùng những chất kích thích như thuốc là, cần sa, thuốc phiện,…cũng là một nguyên nhân khiến cho chất lượng tinh trùng bị sụt giảm. Lúc dùng các chất kích thích này thì giai đoạn sản sinh tinh trùng sẽ bị suy giảm nguy hiểm. Chính vì vậy, việc tiêu dùng bia rượu, chất kích thích được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Giảm thèm muốn ở nam giới do stress kéo dài Một trong những nguyên nhân phổ biến mà đa số anh em gặp hiện nay dẫn tới suy giảm ham muốn ở nam giới là do căng thẳng, stress kéo dài. Người đàn ông khi đến độ tuổi vững mạnh sự nghiệp sẽ thường xuyên bị căng thẳng với công việc của mình. Tình trạng stress kéo dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, cũng như sức khỏe. Khi stress kéo dài, nam giới sẽ không còn tâm trạng hay cảm thấy không còn hứng thú với chuyện yêu. Chính vì vậy, nếu như thường xuyên gặp những vấn đề khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng, stress thì hãy đến gặp ngay những bác sĩ tâm lý nhé.
 3. Thế cưỡi ngựa là tư thế quan hệ dục tình sướng nhất Ở tư thế cưỡi ngựa này thì chị em sẽ là những người làm chủ cuộc chơi. Trong tư thế này, nam giới sẽ ngồi yên và chị em ngồi kẹp chân vào thân của bạn tình, để âm hộ bao ôm trọn lấy dương vật. Nam giới khi này chỉ đóng vai trò là 1 điểm tựa. Để cho bạn tình của mình ngồi hẳn lên dương vật hoặc ngồi chồm hổm tùy ý. Hai tay của nữ sẽ đặt phía sau của nam để khiến điểm tựa. Khi này chị em với thể tăng tốc nhanh hay chậm. Tùy vào ý thích của mỗi người để đạt khoái cảm. Nếu như bạn nam muốn hợp tác với bạn nữ ở tư thế này này. Thì có thể đẩy nhẹ phần hông của mình lên. Để cho cậu bé với thể xâm nhập sâu hơn vào âm đạo. Ngoài ra, đây cũng là 1 bí quyết để cho đấng mày râu dưỡng sức giúp cho cuộc yêu thêm dài hơn. Cách quan hệ tình dục sướng nhất là tư thế doggy Tư thế doggy là một trong những tư thế làm tình sướng nhất, khiến chị em chết mê chết mệt vì sung sướng. Đây cũng là những tư thế quan hệ được yêu thích nhất của các cặp đôi, vì nó giúp cả 2 đều đạt khoái cảm. Ở tư thế này người nữ sẽ chống tay xuống sàn hoặc giường. Nam giới sẽ đứng hoặc quỳ phía sau rồi tiến hành xâm nhập vào cô bé. Ngoài ra,tư thế này giúp nam giới đưa thật sâu dương vật vào bên trong âm đạo từ phía sau. Lúc áp dụng cách thức quan hệ này sẽ khiến cho các chị em chóng vánh đạt được khoái cảm hơn. Vì âm đạo của nữ giới sẽ được khít lại ủ ấp chọn toàn dương vật, lúc này sẽ khiến tăng thêm khả năng ma sát vào thành âm đạo. Dẫn đến anh em nam nam giới sẽ cảm nhận được sự se khít của cô bé hơn lúc quan hệ bằng phong độ này. Lưu ý: Tư thế quan hệ này sẽ mang đến sự sung sướng cho cả hai người. Nên khả năng cậu nhỏ nhả đạn sớm rất dễ xảy ra hơn. Bởi vậy, nếu như muốn được kéo dài thời gian quan hệ thì nên thực hành tư thế này sau cùng. Làm tình ở tư thế thác nước Thêm một cách quan hệ dục tình sướng nhất dành cho những đấng mày râu. Đấy là làm tình theo tư thế thác nước. Với bí quyết làm tình theo tư thế thác nước sẽ giúp cho thân thể được thư giãn thấp hơn và khá đơn giản. Tuy nhiên nó còn tạo điều kiện cho máu huyết lưu thông thuận lợi hơn. Ở tư thế này thì nam giới sẽ ngả lưng mình vào cạnh của thành giường. Đầu và vai sẽ để trên sàn nhà, lúc đó nàng tiến từ từ lại mép giường. Chàng khởi đầu ấn nhẹ cô bé xuống. Lúc này cô bé sẽ ấp ôm trọn dương vật vào và khởi đầu nhấp nhẹ theo từng nhịp có thể tăng nhanh tùy muốn. Xem cách làm to dương vật để se khít có âm đạo của nàng.
 4. U vú lành tính là gì? U vú lành tính (hay còn gọi là u tuyến vú lành tính) là hiện trạng các tế bào bất thường trong cơ thể tăng sinh quá mức, vượt qua khỏi cơ chế tế bào chết theo chu trình trong thân thể. Trong khoảng đấy tạo nên các cục u bên trong vú, tùy theo kích thước khối u mà mang chen lấn những cơ quan trong thân thể. Khối u lành tính thường không gây hiểm nguy đến tính mệnh, không vững mạnh quá nhanh, không di căn. 1 Số vấn đề về sức khỏe đối có người bệnh với thể mắc phải như đau tức, viêm tác động cuộc sống thường ngày. Đối tượng thường mắc u vú lành tính ngày nay chính yếu là các nữ giới đang trong độ tuổi sinh nở từ 20 – 50. Chứng u vú lành tính có đau không? U vú lành tính có đau không? Chiếc bệnh này tương đối đặc thù, có loại có thể gây đau, có loại không gây đau. U vú lành tính được chia làm 2 loại gây đau và không đau như sau: Những loại u vú gây đau ngực như: U xơ tuyến vú, khối u do va đập, khối u viêm vú, u bọc sữa. Các loại u vú lành tính không gây đau ở ngực: U nang tuyến vú, u mỡ, u sợi tuyến đồ sộ, u diệp thể tuyến vú. Trên đây là một số phân tích về các khối u lành tính với gây đau hoặc không. Không những thế theo y học thì các dạng khối u này được phân thành 3 nhóm là: khối u không sinh sản, khối u tăng sản tiêu biểu và khối u nâng cao sản không điển hình. U vú lành tính với nghiêm trọng không? Đa phần, các khối u vú lành tính không gây nguy hiểm đối với sức khỏe, chị em nữ giới với thể yên tâm giả dụ bản thân mắc phải chiếc u vú này. Tuy nhiên, 1 số mẫu u vú lành tính vẫn có nguy cơ trở nên ung thư, vẫn nên thường xuyên rà soát định kỳ, đặc thù nếu như bản thân mắc u vú lành tính mà trong gia đình mang tiền sử bị ung thư vú. Ví như u vú lành tính lớn mạnh chèn lấn, gây ra cảm giác đau tức, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ có chuyên môn về những cách thức điều trị lúc cần thiết. Khả năng tiến triển thành ung thư đối có u vú lành tính là hơi thấp, ngoài ra, còn tùy vào loại u vú lành tính bạn đang mắc là gì, khả năng phát triển thành u vú ác tính đối mang u nang thường cao hơn so với u xơ tuyến vú. Chinh do vây, tuyệt đối không được chủ quan trong theo dõi và điều trị bệnh. Những giải pháp điều trị u vú lành tính? Tùy vào tình trạng của khối u mà bác sĩ mang thể đưa ra biện pháp giải quyết. 1 Số trường hợp nhẹ và không mang nghiêm trọng thì thầy thuốc sẽ đưa ra 1 số lời khuyên giúp bạn giảm đau. trạng thái u nang thì mang thể được giải quyết bằng biện pháp chọc hút bằng kim. Thầy thuốc sẽ tiêu dùng một kim nhỏ để hút ra một số tế bào từ khối u vú. Đối với những trường hợp u vú lành tính từ: khối u hoặc là hoại tử mỡ do chấn thương hoặc một số trạng thái đặc trưng khác được phát hiện khi kiểm tra sinh thiết thì sẽ được thầy thuốc đưa ra các bí quyết điều trị thích hợp như phẫu thuật cắt bỏ. Dù rằng căn bệnh này có thể gây đau hoặc không nhưng chị em phụ nữ cũng nên tới những cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán xác thực nhất tình trạng của bệnh để được đưa ra phương hướng điều trị thích hợp. Tham khảo thêm những loại kem nở ngực để tạo điều kiện cho bộ ngực của bạn căng tròn hơn. Xem thêm tại website: Toduongvat.com
 5. Chữa yếu sinh lý bằng tỏi được xem là một trong những cách thức được nhiều người biết tới. Tỏi là loại gia vị phổ biến và nó có tác dụng rất tốt với sức khỏe. Tuy nhiên, liệu ăn tỏi có thực sự hiệu quả trong việc tăng ham muốn và nhu cầu sinh lý hay không? Cách chữa yếu sinh lý bằng tỏi Yếu sinh lý là căn bệnh rất nhiều người gặp phải. Đặc biệt là với nam giới. Căn bệnh này khiến cho sinh lý bị suy giảm, thời gian quan hệ ngắn, giảm ham muốn. Nó sẽ khiến hôn nhân của bạn gặp bế tắc khi “chuyện chăn gối” không được đáp ứng. Vậy chữa yếu sinh lý bằng tỏi có được không? Trong tỏi có chứa một chất có tên gọi là allicin. Hoạt chất này có công dụng rất tốt trong việc điều trị nhiều chứng bệnh. Sau khi được hấp thụ qua đường tiêu hóa, tỏi sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, tốt cho tim,…Đặc biệt đó là có công dụng tuyệt vời trong việc trị chứng yếu sinh lý. Ăn tỏi chữa yếu sinh lý Mỗi bữa ăn bạn có thể thực hiện ă từ 1 đến 2 nhánh tỏi sống để chữa yếu sinh lý bằng tỏi. Có thể ăn trước lúc quan hệ để giúp cương dương. Trung bình một ngày để đạt hiệu quả tăng cường sinh lý tốt nhất, bạn có thể sử dụng tới 4 nhánh tỏi tươi. Hãy sử dụng đều đặn hàng ngày cho tới khi có sự cải thiện. Chữa yếu sinh lý bằng tỏi ngâm với giấm Đây là cách điều trị vô cùng tuyệt vời với những ai chức năng sinh lý kém. Khi ngâm tỏi với giấm thì hiệu quả điều trị sẽ tăng lên nhiều hơn. Chữa yếu sinh lý bằng tỏi ngâm cùng giấm khá đơn giản. Bạn chỉ cần thực hiện bóc vỏ, thái thành lát và ngâm tỏi cùng với giấm trong khoảng thời gian tối thiểu 1 tháng là có thể sử dụng. Để điều trị chức năng sinh lý kém thì mỗi ngày nên sử dụng khoảng 5g tỏi đã ngâm cùng với giấm. Chắc chắn bạn sẽ nhận thấy hiệu quả sau một thời gian kiên trì sử dụng. Rượu tỏi chữa yếu sinh lý Với cách này, bạn cũng có thể sử dụng tỏi để trị chứng sinh lý bị yếu. Thực hiện dùng cối giã nhỏ tỏi, sau đó dùng ngâm với rượu trắng. Với 10ml rượu trắng sẽ cần khoảng 25g tỏi. Bạn ngâm tỏi với rượu khoảng 7 ngày là có thể dùng. Uống tỏi với rượu 2 lần mỗi ngày. Mỗi lần dùng khoảng 25ml. Cách chữa yếu sinh lý bằng tỏi và rượu này giúp tăng ham muốn, sinh lý khỏe và quá trình quan hệ kéo dài, đời sống hôn nhân được nâng cao. Ăn tỏi và bơ hàng ngày giúp tăng cường sinh lý Mỗi ngày bạn có thể sử dụng tỏi và bơ để ăn như cách điều trị yếu sinh lý đơn giản. Đây cũng là cách an toàn và tăng hương vị để sử dụng tỏi điều trị yếu sinh lý, suy giảm ham muốn. Sử dụng tỏi đen chữa yếu sinh lý Tỏi đen được xem như là vị thuốc quý giúp sinh lý ở nữ và nam giới được tăng cường. Nó có đến hơn 200 hoạt chất có lợi với cơ thể được khoa học chứng minh. Tỏi đen là loại tỏi đã được lên men, không cay và có vị ngọt. So với tỏi thông thường thi tỏi này sẽ tốt gấp tới 3 lần. Và nếu chữa yếu sinh lý bằng tỏi đen hiệu quả mang lại sẽ nhanh chóng và ấn tượng hơn rất nhiều. Có thể sử dụng trị bệnh bằng cách ăn trực tiếp tỏi đen, ngâm với rượu. Ngoài ra nếu bạn dùng để nấu ăn hàng ngày cùng các món ăn cũng giúp trị yếu sinh lý hiệu quả. Chỉ cần trong thực đơn hàng ngày có tỏi, đặc biệt là tỏi đen thì chức năng sinh lý sẽ được cải thiện đáng kể. Chữa yếu sinh lý bằng tỏi có hiệu quả không Về mặt y học, theo đông y, tỏi là một dược liệu quý mà trong thành phần có allicin giúp nâng cao sức khỏe tình dục, đẩy lùi yếu sinh lý rất tốt. Nó giúp kiểm soát được vấn đề cương dương. Dương vật của nam giới sẽ được bơm máu đầy đủ. Với nữ giới khoái cảm được tăng lên. Việc đạt được cực khoái trong quá trình quan hệ sẽ được nâng cao. Đặc biệt với nam giới thì điều trị yếu sinh lý vô cùng nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra nó cũng giúp kích thích hình thành và sản sinh ra hormone cho cơ thể. Từ đó tăng ham muốn tình dục, kéo dài thời gian quan hệ. Như vậy, chữ yếu sinh lý bằng tỏi sẽ cho hiệu quả tối ưu nếu kiên trì sử dụng. Với những thông tin chia sẻ về cách chữa yếu sinh lý bằng tỏi trong bài viết trên đây hy vọng sẽ giúp mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và cần thiết. Bên cạnh đó tỏi cũng được xem là vị thuốc quý rất tốt cho sức khỏe nếu bạn sử dụng một cách hợp lý. Bên cạnh đó nam giới cũng nên trang bị thêm cho mình các cách quan hệ tình dục sướng nhất để có thể đưa bạn tình của mình đắp chìm trong sung sướng.
 6. Bạn đang rơi vào vòng lẩn quẩn đi tìm cách chữa bệnh xuất tinh sớm nhưng không tìm được phương pháp nào ưng ý? Bạn muốn tìm một cách nào đó có thể giúp bạn điều trị càng sớm càng tốt nhưng lại toàn là những chỉ dẫn phức tạp. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một trong những cách chữa bệnh xuất tinh sớm đơn giản, hiệu quả ngay khi áp dụng. Xuất tinh sớm là gì? Xuất tinh sớm là hiện tượng diễn ra khá phổ biến ở một bộ phận nam giới khi quan hệ tình dục nhưng lại không thể kiềm hãm được sư phóng tinh khi dương vật tiếp xúc với âm đạo trong thời gian ngắn. Mặc dù không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm nhưng nó để lại những lo lắng khi cuộc sống tình dục không như mong muốn. Vì sao lại bị xuất tinh sớm? Xuất tinh sớm diễn ra ngày càng phổ biến ở nam giới hiện nay. Xuất phát từ các nguyên nhân mà bạn ít ngờ tới. Do chủ quan, không quan tâm dẫn đến tình trạng này: Do căng thẳng, mệt mỏi: Áp lực công việc, tâm lý nặng trĩu, cuộc sống tình dục cũng vì thế mà bị sao nhãn theo. Nam giới thường mất tự tin. Nếu như đối phương không hợp tác lắm thì cũng hiện tượng xuất tinh sớm là rất cao. Do bệnh lý nam giới: Có thể nam giới bị viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng tuyến tiền liệt, kể cả cá bệnh lý về thần kinh cũng dẫn đến xuất tinh sớm. Nguyên nhân khác: Có thể do lối sống sinh hoạt chưa khoa học, quan hệ trong điều kiện chật hẹp, không thoải mái, gấp gáp…. Xuất tinh sớm có cần đi gặp bác sĩ? Tùy vào cấp độ bệnh như thế nào, thông thường thì tình trạng sẽ được chia thành 2 cấp độ: Cấp độ nhẹ: Thời gian quan hệ từ 5 – >7 phút Cấp độ bình thường: 3- 5 Phút Cấp độ nặng: 1 – >3 phút. Căn cứ vào mỗi cấp độ khác nhau. Cấp độ nhẹ và trung bình thì thường sẽ có cách chữa bệnh xuất tinh sớm tại nhà. Cấp độ nặng thì nên thăm khám bác sĩ và được điều trị bằng phẫu thuật trị liệu….. Xuất tinh sớm có chữa được không? Như từ đầu thì chúng tôi đã đề cập, bện xuất tinh sớm là một triệu chứng hết sức bình thường và diễn ra phổ biến ở nam giới. Việc điều trị xuất tinh sớm là hoàn toàn có thể bằng nhiều phương pháp khác nhau. Những Cách chữa bệnh xuất tinh sớm thường xuyên được sử dụng nhất Cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng phương pháp dân gian Trị xuất tinh sớm bằng lá hẹ Lá hẹ từ lâu đã được biết đến là một thực phẩm bổ thận tráng dương, giúp nam giới tránh được tình trạng “nhả đạn sớm“. Đối với lá hẹ bạn có thể biến tấu thành nhiều loại thực phẩm để sử dụng như: bánh canh hẹ, cháo hẹ… Trị xuất tinh sớm bằng gừng Gừng là một trong những loại củ kích thích được quá trình giãn nở của dương vật, tăng tuần hoàn máu đến dương vật dễ dàng hơn. Một gốc trà gừng và mật ong vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ ngay tức khắc. Trị xuất tinh sớm bằng măng tây Măng tây là loại thực phẩm này có chứa các thành phần có tác dụng kích thích sản xuất testosterone tăng cường ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ ở nam giới. Khi kết hợp với thịt bò hoặc các loại hải sản thì công dụng chữa bệnh xuất tinh sớm càng được hữu hiệu hơn. Cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng mẹo vặt Mẹo chữa yếu sinh lý là những kinh nghiệm của người từng trải chia sẻ lại. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giúp bạn cầm chứng mà thôi. Nhưng cũng đừng quên áp dụng vào mỗi khi quan hệ. Vì nó free mà… Thử thay đổi tư thế yêu Nhiều bạn háo hức với tư thế doggy. Nhưng chính tư thế này làm bạn chưa đến chợ đã hết tiền đấy”. Tư thế truyền thống nam trên nữ dưới cũng có thể làm cho bạn cảm thấy nhàm chán. Chính vì thế, hãy thay đổi tư thế yêu củ mình bằng các tư thế như cưỡi ngựa, tư thế chiếc ghế… Sử dụng bao cao su kéo dài thời gian Giảm đi sự co sát giữa âm đạo và dương vật sẽ giúp cho nam giới kéo dài được thời gian quan hệ. Các nam giới thưởng thủ thỉ với nhau về cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng bao cao su này. Tuy nhiên, bạn cũng không thể làm dụng cách này một cách thường xuyên được, điều đó dễ dẫn đến mất cảm giác khi quan hệ. Điều đó thật tệ phải không nào? Dùng kem đánh răng Như các bạn biết đó, kem đánh răng có độ the mát của bạc hà. Chính vì thế, nó sẽ giúp làm tê cục bộ, hạn chế được khả năng xuất tinh sớm. Đây cũng là cách kéo dài thời gian quan hệ tuy nhiên, bạn cũng không nên làm dụng thường xuyên dễ dẫn đến Cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng gel bôi Gel bôi là một lựa chọn phù hợp nhất hiện tại trong các cách chữa bệnh yếu sinh lý. Bởi vì gel bôi là sản phẩm được tích hợp nhiều công dụng như tăng kích thước dương vật, tăng khả năng cương cứng và kéo dài thời gian… Loại gel nên dùng là Maxisize, sản phẩm thế hệ mới đã và đang được lưu hành trên 198 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam thì gel Maxisize được đánh giá là sản phẩm bán chạy nhất trong các loại gel bôi điều trị các bệnh sinh lý nam giới. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng mỗi ngày 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc trước khi quan hệ 30 phút. Chỉ cần bôi lên và masage nhẹ trong 5 -10 phút. Trên đây là các cách chữa xuất tinh sớm đơn giản mà hiệu quả nhất giành cho các nam giới bị nhả đạn sớm. Ngoài ra nam giới cũng nên tìm hiểu thêm về các loại thuốc tăng cường sinh cường sinh lực và khắc phục tình trạng yếu sinh lý giúp phái mạnh trở nên khỏe mạnh và tự tin hơn trong quan hệ.
 7. Bạn đang rơi vào vòng lẩn quẩn đi tìm cách chữa bệnh xuất tinh sớm nhưng không tìm được phương pháp nào ưng ý? Bạn muốn tìm một cách nào đó có thể giúp bạn điều trị càng sớm càng tốt nhưng lại toàn là những chỉ dẫn phức tạp. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn một trong những cách chữa bệnh xuất tinh sớm đơn giản, hiệu quả ngay khi áp dụng. Xuất tinh sớm là gì? Xuất tinh sớm là hiện tượng diễn ra khá phổ biến ở một bộ phận nam giới khi quan hệ tình dục nhưng lại không thể kiềm hãm được sư phóng tinh khi dương vật tiếp xúc với âm đạo trong thời gian ngắn. Mặc dù không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm nhưng nó để lại những lo lắng khi cuộc sống tình dục không như mong muốn. Vì sao lại bị xuất tinh sớm? Xuất tinh sớm diễn ra ngày càng phổ biến ở nam giới hiện nay. Xuất phát từ các nguyên nhân mà bạn ít ngờ tới. Do chủ quan, không quan tâm dẫn đến tình trạng này: Do căng thẳng, mệt mỏi: Áp lực công việc, tâm lý nặng trĩu, cuộc sống tình dục cũng vì thế mà bị sao nhãn theo. Nam giới thường mất tự tin. Nếu như đối phương không hợp tác lắm thì cũng hiện tượng xuất tinh sớm là rất cao. Do bệnh lý nam giới: Có thể nam giới bị viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng tuyến tiền liệt, kể cả cá bệnh lý về thần kinh cũng dẫn đến xuất tinh sớm. Nguyên nhân khác: Có thể do lối sống sinh hoạt chưa khoa học, quan hệ trong điều kiện chật hẹp, không thoải mái, gấp gáp…. Xuất tinh sớm có cần đi gặp bác sĩ? Tùy vào cấp độ bệnh như thế nào, thông thường thì tình trạng sẽ được chia thành 2 cấp độ: Cấp độ nhẹ: Thời gian quan hệ từ 5 – >7 phút Cấp độ bình thường: 3- 5 Phút Cấp độ nặng: 1 – >3 phút. Căn cứ vào mỗi cấp độ khác nhau. Cấp độ nhẹ và trung bình thì thường sẽ có cách chữa bệnh xuất tinh sớm tại nhà. Cấp độ nặng thì nên thăm khám bác sĩ và được điều trị bằng phẫu thuật trị liệu….. Xuất tinh sớm có chữa được không? Như từ đầu thì chúng tôi đã đề cập, bện xuất tinh sớm là một triệu chứng hết sức bình thường và diễn ra phổ biến ở nam giới. Việc điều trị xuất tinh sớm là hoàn toàn có thể bằng nhiều phương pháp khác nhau. Những Cách chữa bệnh xuất tinh sớm thường xuyên được sử dụng nhất Cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng phương pháp dân gian Trị xuất tinh sớm bằng lá hẹ Lá hẹ từ lâu đã được biết đến là một thực phẩm bổ thận tráng dương, giúp nam giới tránh được tình trạng “nhả đạn sớm“. Đối với lá hẹ bạn có thể biến tấu thành nhiều loại thực phẩm để sử dụng như: bánh canh hẹ, cháo hẹ… Trị xuất tinh sớm bằng gừng Gừng là một trong những loại củ kích thích được quá trình giãn nở của dương vật, tăng tuần hoàn máu đến dương vật dễ dàng hơn. Một gốc trà gừng và mật ong vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn kéo dài thời gian quan hệ ngay tức khắc. Trị xuất tinh sớm bằng măng tây Măng tây là loại thực phẩm này có chứa các thành phần có tác dụng kích thích sản xuất testosterone tăng cường ham muốn, kéo dài thời gian quan hệ ở nam giới. Khi kết hợp với thịt bò hoặc các loại hải sản thì công dụng chữa bệnh xuất tinh sớm càng được hữu hiệu hơn. Cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng mẹo vặt Mẹo chữa yếu sinh lý là những kinh nghiệm của người từng trải chia sẻ lại. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giúp bạn cầm chứng mà thôi. Nhưng cũng đừng quên áp dụng vào mỗi khi quan hệ. Vì nó free mà… Thử thay đổi tư thế yêu Nhiều bạn háo hức với tư thế doggy. Nhưng chính tư thế này làm bạn chưa đến chợ đã hết tiền đấy”. Tư thế truyền thống nam trên nữ dưới cũng có thể làm cho bạn cảm thấy nhàm chán. Chính vì thế, hãy thay đổi tư thế yêu củ mình bằng các tư thế như cưỡi ngựa, tư thế chiếc ghế… Sử dụng bao cao su kéo dài thời gian Giảm đi sự co sát giữa âm đạo và dương vật sẽ giúp cho nam giới kéo dài được thời gian quan hệ. Các nam giới thưởng thủ thỉ với nhau về cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng bao cao su này. Tuy nhiên, bạn cũng không thể làm dụng cách này một cách thường xuyên được, điều đó dễ dẫn đến mất cảm giác khi quan hệ. Điều đó thật tệ phải không nào? Dùng kem đánh răng Như các bạn biết đó, kem đánh răng có độ the mát của bạc hà. Chính vì thế, nó sẽ giúp làm tê cục bộ, hạn chế được khả năng xuất tinh sớm. Đây cũng là cách kéo dài thời gian quan hệ tuy nhiên, bạn cũng không nên làm dụng thường xuyên dễ dẫn đến Cách chữa bệnh xuất tinh sớm bằng gel bôi Gel bôi là một lựa chọn phù hợp nhất hiện tại trong các cách chữa bệnh yếu sinh lý. Bởi vì gel bôi là sản phẩm được tích hợp nhiều công dụng như tăng kích thước dương vật, tăng khả năng cương cứng và kéo dài thời gian… Loại gel nên dùng là Maxisize, sản phẩm thế hệ mới đã và đang được lưu hành trên 198 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam thì gel Maxisize được đánh giá là sản phẩm bán chạy nhất trong các loại gel bôi điều trị các bệnh sinh lý nam giới. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần sử dụng mỗi ngày 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc trước khi quan hệ 30 phút. Chỉ cần bôi lên và masage nhẹ trong 5 -10 phút.
 8. Thuốc tăng kích thước dương vật tốt nhất mà nam giới đang tìm kiếm nhằm thay đổi diện mạo của cậu nhỏ. Một “Cậu nhỏ” quá khiêm tốn khi người bạn tình thì đòi hỏi cao.Việc quan hệ tình dục sẽ trở nên không vui vẻ. Nếu như việc các anh chàng đang hì hục tập luyện một phương pháp nào đó hoặc đi kèm với máy tập, dụng cụ bổ trợ nhưng không hiệu quả. Thuốc tăng kích thước dương vật tốt nhất hiện nay có thể sẽ giúp các nam giới tiết kiệm được thời gian hơn, khiến cho cuộc yêu trở nên sung mãn, khoái cảm quan hệ sẽ tăng lên khi sự cọ xát giữa “cậu nhỏ” và “cô bé” trở nên khăng khít.Vấn đề mà chúng tôi đang nhắc đến là làm thế nào để dương vật to hơn. Thuốc tăng kích thước mà không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sinh lý, sức khỏe sinh sản của bạn. Hãy cùng khám phá đó là loại thuốc gì nhé!Ưu điểm khi sử dụng thuốc tăng kích thước dương vật tốt nhất hiện nayThuốc tăng kích thước dương vật không phải loại nào cũng tốt. Vì thế, việc trước tiên khi mua sản phẩm này, bạn cần phải tiềm hiểu rất kỹ để tránh những tác dụng không mong muốn.Sản phẩm uy tín từ các nước có nền ý tế phát triểnĐa số những loại thuốc tăng kích thước cậu nhỏ hiện nay đêu có xuất xứ từ các nước có nền y tế hiện đại như Nga, Mỹ, Đức… Từ những nghiên cứu về thảo dược giúp tăng cường sinh lý nam giới cho đến việc cụ thể hóa phẫu thuật tăng kích thước dương vật thành các sản phẩm tăng kích thước một cách đơn giản ngay tại nhà là một thành công ngoài mong đợi. FDA hoàn toàn công nhận, CE Châu Âu cũng kiểm soát việc này rất gắt gao.Thành phần tự nhiên là điều không thể bỏ quaNhờ vào những thành phần tự nhiên có công dụng tăng cường và bổ sung dưỡng chất cho dương vật phát triển, giúp tăng tuần hoàn máu và ngăn ngừa các bệnh sinh lý thường gặp như rối loạn cương dương, yếu sinh lý… Đặc biệt là sau khi sử dụng những loại thuốc tăng kích thước dương vật tốt nhất thì kết quả vẫn được giữ nguyên và không bị teo lại.Khi sử dụng loại thuốc làm to cậu nhỏ thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc, công sức. Vẫn được quan hệ bình thường trong quá trình sử dụng thuốc. Điều này giúp dương vật tăng trưởng tốt hơn.Một cuộc phẫu thuật diễn ra trong thời gian ngắn nhưng gây ra sự đau đớn và để lại những hậu quả về sau rất khôn lường. Chưa kể cần phải mất nhiều thời gian tẩm bổ và phục hồi thì mới quan hệ được.Có khá nhiều bạn hỏi thuốc tăng kích tăng kích thước dương vật có thật không? Điều đó tôi cũng khuyên bạn nên hỏi trước khi mua một sản phẩm nào đó. Nhưng chúng tôi khẳng định một điều rằng nó là hoàn toàn có thật nếu như bạn sử dụng đúng thuốc tăng kích thước dương vật tốt nhất hiện nay.Thuốc tăng kích thước dương vật được bộ y tế cấp phépTất cả các sản phẩm nổi tiếng trên thị trường hiện nay khi được nhập khẩu về đều được trải qua các bước kiểm tra, công bố sản phẩm, lưu hành trên thị trường. Vì thế, nếu như bạn mua sản phẩm nhưng nhà cung cấp không đưa ra được giấy chứng nhận thì bạn nên xem lại.Thuốc tăng kích thước dương vật tốt nhất mà nam giới nên sử dụngNhiều loại thuốc trên thị trường sẽ khiến bạn không khỏi phân tâm. Chưa kể có rất nhiều thông tin khác nhau. Nhưng bạn hãy gạt qua tất cả qua một bên. Dưới đây là thuốc tăng kích thước dương vật Maxisize mà bạn nên tham khảo để giúp cậu nhỏ của mình tăng trưởng một cách tốt nhất.Hơn 70% nam giới hiện nay chưa hài lòng với kích thước dương vật của mình. Điều đó thật sự rất tự ti. Thế thì hãy thử ngay gel Maxisize này xem sau một tháng bạn có thể khiến đối phương sung sướng trong rên rỉ hay không?Công dụng của gel Maxisize Tăng chiều dài và chu vi của cậu nhỏ một cách tối đa; Tăng khoái cảm cực đại khi quan hệ; Kéo dài thời gian quan hệ một cách tự nhiên; Tăng cường sự cương cứng gấp nhiều lần khi quan hệ; Tăng cường sự tuần hoàn máu đến các mô và thể hang dương vật. Từ đó giúp duy trì độ to và dài sau khi sử dụng. Thành phần chính của MaxisizeĐược mệnh danh là sản phẩm giúp tăng trưởng kích thước dương vật tự nhiên. Vì thế, việc sử dụng các thảo dược quý và tổ hợp các chất Triethanolamine; Protein; Collagen và elastin để bào chế thành sản phẩm không gây ra tác dụng phụ, giúp dương vật phục hồi các chức năng sinh lý một cách tối đa.Những lưu ý khi dùng thuốc tăng kích thuớc duơng vật tốt nhấtBất kể loại thuốc nào trên thị trường, cho dù là tăng cân, giảm cân, hay chỉ định là tăng kích thước dương vật thì bạn cũng không nên làm dụng quá mức. Lạm dụng là gì? Lạm dụng là bạn cứ đà muốn tăng liên tục, tăng nhiều. Mặc dù là không có tác dụng phụ nhưng chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng vừa đủ liệu trình. Lạm dụng quá nhiều dẫn đến dương vật quá to và dài sẽ khiến mất cân đối.Đừng để thời gian thanh xuân bị lãng phíTrên đây là chúng tôi vừa thông tin đến các bạn sản phẩm Thuốc kéo dài thời gian quan hệ. GEL MAXISIZE sẽ là vị cứu tinh cuộc sống giường chiếu của bạn. Hãy thay đổi diện mạo cậu nhỏ ngay hôm nay để mọi cuộc chiến ân ái luôn thăng hoa.Các đấng mày rây cũng biết rồi đó, 100% phụ nữ đều thích đàn ông có dương vật to và khủng. Đừng vội vàng bước qua tuổi thanh xuân mà không sử dụng Maxisize ngay hôm nay để ngày mai tự tin đưa nàng lên đỉnh cực khoái.
 9. Thuốc kéo dài thời gian quan hệ là một trong các phương pháp được các cặp tình nhân lựa chọn trong cuộc chơi ân ái. Chuyện phòng the là một nhu cầu đáng có để thỏa mãn dục vọng của nam nữ. Thuốc kéo dài thời gian rất dễ mua được ngoài thị trường nhưng thực tế nam giới hoặc nữ giới chưa thực sự quan tâm đến chất lượng hoặc tìm kiếm một giải pháp được cho là lâu dài hơn, an toàn hơn và điều trị chứng ” chưa đến chợ đã hết tiền. Vì thế, bài viết này không những đề cập đến các loại thuốc chơi bạn gái lâu ra mà còn hướng dẫn bạn các phương pháp thực tế hơn để kéo dài cuộc yêu. Cùng tìm hiểu những phương pháp đó là gì nhé! Thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam được sử dụng phổ biến nhất hiện nay Rocket 1H cho cuộc yêu kéo dài cực đỉnh Nghe tên có vẻ quen thuộc quá phải không nào. Đây là sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, tìm lại cảm giác sung mã khi yêu. Với thành phần được chiết xuất từ thảo dược tự nhiên giúp tăng khoái cảm khi quan hệ. Thành phần tự nhiên bao gồm: bá bệnh, bạch tật lê, chiết xuất táo đỏ…Tăng cường dương và giúp chồng kéo dài cuộc yêu mà không lo tác dụng phụ. Tác dụng được đề cập ngay ở tên gọi sản phẩm: có tác dụng nhanh và mạnh trong thời gian 1 giờ. giúp bổ thận tráng dương, điều trị xuất tinh sớm, rối loạn cương dương…ở năm giới cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, sản phẩm này được xem là giải pháp được cho là cần thiết vào các thời điểm quan trọng. Đây Không phải là loại thuốc kéo dài thời gian được khuyên dùng lâu dài. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần uống trước khi quan hệ khoảng 2 -5 tiếng đồng hồ. Tối đa được sử dụng là 3 viên/ 1 tuần. Trong các trường hợp chống chỉ định, lạm dụng, sử dụng không đúng cách có thể gây ra các trường hợp “lên xông” hay còn gọi là thượng mã phong. Giá hiện hành có thể tham khảo từ 350.000 VNĐ/hộp/6 viên. Thuốc kéo dài thời gian yêu Mãnh Lực Khang Cùng với Rocket 1H, Mãnh Lực Khang đang là sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trờ kéo dài thời gian yêu vô cùng hiệu quả, cải thiện đời sống tình dục được sản xuất bởi Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đông dược Vạn Sinh. Sự hội tụ đủ 6 loại thảo dược quý được bào chế thành dạng viên nén giúp bổ thận, cường dương và tăng cường sinh lực. 6 loại thảo dược đó là: Nhung hươu, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, sâm ba kích, nhục thung dung, Nhân sâm… Với công dụng vô cùng hiệu quả tác động đến quá trình quan hệ, giúp nam giới tăng cường sự ham muốn, cải thiện chất lượng tinh trùng, tự sản sinh testosteron, hỗ trợ điều trị yếu sinh lý và mãn dục nam…Đặc biệt là kéo dài cuộc yêu nhé. Sử dụng thì đơn giản thôi: Mỗi lần 1 viên và uống 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối.Dùng trước bữa ăn khoảng 30 phút. Tuy nhiên, cũng cần phải có chỉ định của bác sĩ, tránh trường hợp làm dụng thuốc. Cùng với những ưu điểm trên thì Mãnh Lục Khang cũng giống như các loại thuốc khác (thuốc uống, thuốc xịt). Chỉ là giải pháp tạm thời, hết dùng thuốc thì tất cả đều quay lại bình thường. Nếu như bạn muốn chọn một phương pháp lâu dài thì Mãnh Lực Khang chưa phù hợp. Giá tham khảo: Từ 900.000 – 1.780.000 VNĐ/ hộp / 60 viên. Cách kéo dài thời gian quan hệ bằng gel bôi Maxisize Maxisize là một dạng gel được tổng hợp từ các thành phần tự nhiên dưới dạng gel gốc nước, dễ dàng thẩm thấu và có tác dụng vĩnh viễn nếu như bạn sử dụng đúng cách và đủ liệu trình. Gel gốc nước Maxisize có thể hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, tăng kích thước dương vật về chiều dài và chiều rộng, tăng cường khả năng cương cứng, tăng khả năng ham muốn, tăng độ dẻo dai và sức bền của dương vật, kích thích dộ nhạy cảm để quá trình quan hệ dễ dàng lên đỉnh hơn. Ngoài ra, gel Maxisize còn hỗ trợ điều trị các chứng bệnh như rối loạn cương dương, yếu sinh lý… Có xuất xứ nguồn gốc từ Nga, được chiết xuất từ nguồn thảo dược quý. Maxisize được các chuyên gia cho rằng có tác dụng tự nhiên, sử dụng đủ liệu trình sẽ cho kết quả lâu dài, duy trì được thời gian quan hệ mà không cần phải duy trì sử dụng. Đây là điều mà có lẽ nam giới mong muốn nhất. Bởi tất cả các sản phẩm dạng uống, xịt đều cho tác dụng nhanh nhưng đến khi hết thuốc thì trở lại vị trí xuất phát. Điều đó dễ khiến cho nam giới lạm dụng nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý nam. Maxisize được chỉ định là không có tác dụng phụ. Kết quả được thể hiện sau 1 tuần sử dụng. Liệu trình sử dụng kéo dài khoảng 30 – 45 ngày. Chỉ cần một tuýp Maxisize chính hãng kèm với hướng dẫn sử dụng cụ thể được minh họa bằng hình ảnh, bạn dễ dàng tập luyện cùng với nó để mang lại kết quả khả quan và lâu dài. Giá Maxisize được niêm yết là 950.000 VND (Nếu như được khuyến mãi). Xem thêm tại: https://toduongvat.com/thuoc-keo-dai-thoi-gian-quan-he-tinh-duc.html