• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vietskin

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About vietskin

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bệnh lậu là gì? Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) . Đó là do nhiễm vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae . Nó có xu hướng lây nhiễm các khu vực ấm, ẩm ướt của cơ thể, bao gồm: niệu đạo (ống dẫn nước tiểu từ bàng quang tiết niệu) đôi mắt họng âm đạo hậu môn đường sinh sản nữ (ống dẫn trứng, cổ tử cung và tử cung) Bệnh lậu truyền từ người này sang người khác qua quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn hoặc âm đạo không được bảo vệ . Những người có nhiều bạn tình hoặc những người không sử dụng bao cao su có nguy cơ bị nhiễm trùng cao nhất. Các biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại nhiễm trùng là kiêng khem, một vợ một chồng (quan hệ tình dục chỉ có một đối tác) và sử dụng bao cao su đúng cách . Những hành vi khiến một người có nhiều khả năng tham gia vào tình dục không được bảo vệ cũng làm tăng khả năng nhiễm trùng. Những hành vi này bao gồm lạm dụng rượu và lạm dụng thuốc bất hợp pháp , đặc biệt là sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch. Triệu chứng của bệnh lậu Các triệu chứng thường xảy ra trong vòng hai đến 14 ngày sau khi tiếp xúc. Tuy nhiên, một số người bị nhiễm bệnh lậu không bao giờ phát triển các triệu chứng đáng chú ý. Điều quan trọng cần nhớ là một người mắc bệnh lậu không có triệu chứng, còn được gọi là người mang mầm bệnh không triệu chứng, vẫn còn truyền nhiễm. Một người có nhiều khả năng lây nhiễm cho các đối tác khác khi họ không có các triệu chứng đáng chú ý. Triệu chứng ở nam giới Đàn ông có thể không phát triển các triệu chứng đáng chú ý trong vài tuần. Một số đàn ông có thể không bao giờ phát triển các triệu chứng. Thông thường, nhiễm trùng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng một tuần sau khi truyền. Triệu chứng đáng chú ý đầu tiên ở nam giới thường là cảm giác nóng rát hoặc đau đớn khi đi tiểu . Khi tiến triển, các triệu chứng khác có thể bao gồm: tần suất lớn hơn hoặc khẩn cấp đi tiểu dịch tiết ra như mủ (hoặc nhỏ giọt) từ dương vật (trắng, vàng, be, hoặc xanh lục) sưng hoặc đỏ ở đầu dương vật sưng hoặc đau ở tinh hoàn đau họng dai dẳng Nhiễm trùng sẽ ở trong cơ thể trong một vài tuần sau khi các triệu chứng đã được điều trị. Trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh lậu có thể tiếp tục gây tổn thương cho cơ thể, đặc biệt là niệu đạo và tinh hoàn. Đau cũng có thể lan đến trực tràng . Triệu chứng ở phụ nữ Nhiều phụ nữ không phát triển bất kỳ triệu chứng nào của bệnh lậu. Khi phụ nữ phát triển các triệu chứng, họ có xu hướng nhẹ hoặc tương tự như các bệnh nhiễm trùng khác, khiến họ khó xác định hơn. Nhiễm trùng lậu có thể xuất hiện nhiều như nấm âm đạo thông thường hoặc nhiễm khuẩn. Các triệu chứng bao gồm: dịch tiết ra từ âm đạo (chảy nước, kem hoặc hơi xanh) đau hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn thời kỳ nặng hơn hoặc đốm đau họng đau khi tham gia vào quan hệ tình dục đau nhói ở bụng dưới sốt Nguồn tài liệu tham khảo thêm: https://www.vietskin.vn/lau/ http://vietskinvn.over-blog.com/
 2. Bệnh chàm dị ứng là gì? Khi cơ thể bạn tiếp xúc với thứ gì đó có thể khiến bạn bị bệnh, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ thúc đẩy những thay đổi hóa học để giúp cơ thể bạn tránh khỏi bệnh tật. Bạn đang tiếp xúc với hàng ngàn chất mỗi ngày. Hầu hết không làm cho hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể tiếp xúc với một số chất kích hoạt phản ứng của hệ miễn dịch - ngay cả khi chúng không gây hại cho cơ thể. Những chất này được gọi là chất gây dị ứng . Khi cơ thể bạn phản ứng với chúng, nó gây ra phản ứng dị ứng. Một phản ứng dị ứng có thể có một số hình thức. Một số người cảm thấy khó thở , ho , nóng mắt và sổ mũi khi họ bị dị ứng. Phản ứng dị ứng khác gây ra những thay đổi trên da. Bệnh chàm dị ứng là một phát ban ngứa da phát triển khi bạn tiếp xúc với một chất gây dị ứng. Tình trạng này thường xảy ra vài giờ sau khi bạn tiếp xúc với chất gây ra phản ứng dị ứng. Bệnh chàm dị ứng còn được gọi là: viêm da dị ứng viêm da tiếp xúc dị ứng viêm da tiếp xúc tiếp xúc với bệnh chàm Nguyên nhân gây ra bệnh chàm dị ứng? Bệnh chàm dị ứng xảy ra khi bạn tiếp xúc trực tiếp với chất gây dị ứng. Tình trạng này được gọi là dị ứng chậm trễ vì nó không gây ra phản ứng dị ứng ngay lập tức. Các triệu chứng của bệnh chàm dị ứng có thể không phát triển trong 24 đến 48 giờ sau khi bạn tiếp xúc với chất gây dị ứng. Một số tác nhân phổ biến gây ra bệnh chàm dị ứng bao gồm: Niken , có thể được tìm thấy trong đồ trang sức, khóa thắt lưng và nút kim loại trên quần jean nước hoa tìm thấy trong mỹ phẩm thuốc nhuộm quần áo thuốc nhuộm tóc mủ cao su chất kết dính xà phòng và các sản phẩm làm sạch cây thường xuân độc và các loại cây khác kem kháng sinh hoặc thuốc mỡ được sử dụng trên da Bệnh chàm dị ứng cũng có thể phát triển khi da tiếp xúc với hóa chất khi có ánh sáng mặt trời . Ví dụ, một phản ứng dị ứng có thể xảy ra sau khi sử dụng kem chống nắng và dành thời gian dưới ánh mặt trời. Nguồn tài liệu tham khảo: https://vietskin.doodlekit.com/ https://www.vietskin.vn/benh-cham/
 3. Viêm da là gì? Hệ thống miễn dịch của bạn rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể của bạn. Nó hoạt động để phát hiện và vô hiệu hóa những kẻ xâm lược nước ngoài, chẳng hạn như vi khuẩn truyền nhiễm và thậm chí các tế bào ung thư. Khi điều này xảy ra, viêm có thể xảy ra. Giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể bạn, làn da của bạn có thể tham gia vào các phản ứng miễn dịch. Viêm da thường khiến phát ban hình thành. Đó thường là phản ứng từ hệ thống miễn dịch của bạn với các điều kiện như: nhiễm trùng bệnh nội khoa hoặc tình trạng dị ứng Bạn có thể quen thuộc với một số nguyên nhân phổ biến gây viêm da, có thể bao gồm: viêm da bệnh vẩy nến nhiễm trùng da khác nhau Đọc để tìm hiểu thêm về các nguyên nhân đa dạng của viêm da và cách chúng có thể được điều trị. Các triệu chứng viêm da là gì? Một số triệu chứng viêm da có thể bao gồm: phát ban có thể thay đổi tùy thuộc vào nguyên nhân gây viêm: có thể mịn hoặc có vảy có thể ngứa, bỏng hoặc chích có thể bằng phẳng hoặc lớn lên đỏ da sự ấm áp trong khu vực bị ảnh hưởng mụn nước hoặc mụn nhọt vùng da thô hoặc nứt có thể bị chảy máu dày da ở khu vực bị ảnh hưởng Nguyên nhân gây viêm da? Viêm xảy ra khi hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng với một kích thích hoặc kích hoạt. Có nhiều loại tế bào khác nhau trong hệ thống miễn dịch có liên quan đến viêm. Những tế bào này giải phóng một loạt các chất có thể mở rộng các mạch máu và làm cho chúng dễ thấm hơn. Điều này cho phép phản ứng miễn dịch đến khu vực bị ảnh hưởng dễ dàng hơn. Nó cũng dẫn đến nhiều triệu chứng liên quan đến viêm, bao gồm đỏ, nóng và sưng. Một số nguyên nhân gây viêm da là: Rối loạn chức năng hệ thống miễn dịch Đôi khi hệ thống miễn dịch của bạn có thể không hoạt động đúng và có thể hướng phản ứng miễn dịch đến các mô khỏe mạnh bình thường, chẳng hạn như bệnh vẩy nến. Ngoài ra, những người mắc bệnh celiac có thể gặp phải tình trạng da gọi là viêm da herpetiformis khi họ ăn thực phẩm có chứa gluten. Dị ứng Khi hệ thống miễn dịch của bạn thấy một cái gì đó là nước ngoài và phản ứng thái quá, nó có thể gây ra phản ứng dị ứng, trong một số trường hợp có thể gây viêm da. Bạn có thể bị phát ban dị ứng từ thuốc hoặc ăn một số loại thực phẩm. Ngoài ra, viêm da tiếp xúc có thể xảy ra nếu bạn tiếp xúc trực tiếp với chất gây kích ứng hoặc dị ứng, chẳng hạn như: cây thường xuân độc nước hoa nhất định một số sản phẩm mỹ phẩm Nhiễm vi khuẩn, virus hoặc nấm Một số ví dụ về nhiễm trùng có thể gây viêm da bao gồm: bệnh chốc lở viêm mô tế bào nấm ngoài da viêm da tiết bã, do nấm men có trong dầu trên da của bạn Nhạy cảm Đây là một phản ứng miễn dịch với ánh sáng mặt trời. Một số điều kiện y tế, chẳng hạn như lupus ban đỏ hệ thống , có thể làm cho làn da của bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời. Nhiệt Phản ứng da với nhiệt có thể gây phát ban nhiệt . Điều này xảy ra khi mồ hôi bị mắc kẹt trong lỗ chân lông của bạn, gây kích ứng và phát ban. Các yếu tố khác Viêm da như chàm có thể do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: di truyền rối loạn miễn dịch vi khuẩn trên da Chẩn đoán viêm da như thế nào? Để chẩn đoán nguyên nhân gây viêm da, trước tiên, bác sĩ sẽ thực hiện kiểm tra thể chất và lấy tiền sử bệnh của bạn. Nhiều trường hợp viêm da do nhiễm trùng có thể được chẩn đoán bằng cách kiểm tra phát ban. Trong khi lấy tiền sử, bác sĩ cũng có thể hỏi bạn có nhận thấy tình trạng viêm sau khi ăn một loại thực phẩm cụ thể, uống một loại thuốc nhất định hoặc tiếp xúc trực tiếp với một thứ cụ thể không. Bác sĩ cũng có thể thực hiện một số xét nghiệm máu thông thường, chẳng hạn như bảng chuyển hóa cơ bản hoặc công thức máu toàn bộ , để loại trừ một bệnh hoặc tình trạng cụ thể. Nếu nghi ngờ dị ứng, họ có thể tư vấn xét nghiệm dị ứng , có thể được thực hiện dưới dạng xét nghiệm da hoặc máu . Trong xét nghiệm da, một giọt nhỏ chất gây dị ứng tiềm năng được chích hoặc tiêm vào da của bạn - thường là ở lưng hoặc cẳng tay. Nếu bạn bị dị ứng, đỏ và sưng sẽ xảy ra tại trang web. Kết quả kiểm tra da có thể được nhìn thấy sớm nhất là 20 phút, mặc dù có thể mất đến 48 giờ để phản ứng xuất hiện. Trong xét nghiệm máu, một mẫu máu được lấy từ tĩnh mạch trên cánh tay của bạn. Sau đó, nó được gửi đến một phòng thí nghiệm nơi nó đã được thử nghiệm để xem liệu có kháng thể đối với các chất gây dị ứng cụ thể hay không. Vì mẫu được gửi đến phòng thí nghiệm, có thể mất vài ngày để nhận kết quả. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể muốn làm sinh thiết da để giúp chẩn đoán tình trạng của bạn. Điều này liên quan đến việc lấy một ví dụ nhỏ về da và kiểm tra nó dưới kính hiển vi. Làm thế nào bạn có thể điều trị viêm da Nếu tình trạng của bạn là do dị ứng, bạn sẽ cần tránh tác nhân gây viêm da. Có nhiều phương pháp điều trị khác nhau có sẵn để điều trị viêm da. Loại điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gây viêm của bạn. Bác sĩ sẽ làm việc với bạn để xác định phương pháp điều trị sẽ phù hợp nhất với tình trạng của bạn. Chuyên đề Điều trị tại chỗ được áp dụng trực tiếp lên da của bạn và có thể bao gồm: kem corticosteroid, có thể giúp giảm viêm điều hòa miễn dịch, chẳng hạn như thuốc ức chế calcineurin, tác động trực tiếp lên hệ thống miễn dịch để giảm viêm da kem kháng khuẩn hoặc kháng nấm cho một số viêm da do nhiễm trùng Các loại kem chống ngứa không kê đơn, chẳng hạn như kem dưỡng da hydrocortisone hoặc calamine Nguồn tài liệu tham khảo https://www.vietskin.vn/nam-da/ https://vietskinvn.hatenablog.com/
 4. Da ngứa , được gọi là ngứa, là một cảm giác kích thích và khó chịu khiến bạn muốn gãi. Ngứa có thể là một triệu chứng của một số loại ung thư . Ngứa cũng có thể là một phản ứng đối với một số phương pháp điều trị ung thư. Những bệnh ung thư có thể gây ngứa? Một Nghiên cứu năm 2018 Nguồn đáng tin cậytrong số hơn 16.000 người trong Hệ thống Y tế Johns Hopkins chỉ ra rằng những bệnh nhân bị ngứa toàn thân có khả năng bị ung thư cao hơn những bệnh nhân không thấy ngứa. Các loại ung thư thường liên quan đến ngứa nhất bao gồm: ung thư liên quan đến máu, chẳng hạn như bệnh bạch cầu và ung thư hạch ung thư ống mật ung thư túi mật Ung thư gan ung thư da Ung thư da Thông thường, ung thư da được xác định bởi một điểm mới hoặc thay đổi trên da. Trong một số trường hợp, ngứa có thể là lý do mà vị trí được chú ý. Ung thư tuyến tụy Những người bị ung thư tuyến tụy có thể bị ngứa. Tuy nhiên, ngứa không phải là triệu chứng trực tiếp của bệnh ung thư. Vàng da có thể phát triển do kết quả của một khối u chặn ống mật và hóa chất trong mật có thể xâm nhập vào da và gây ngứa. Ung thư hạch Ngứa là triệu chứng phổ biến của u lympho da, u lympho tế bào T và u lympho Hodgkin . Ngứa ít gặp hơn ở hầu hết các loại ung thư hạch không Hodgkin . Ngứa có thể được gây ra bởi các hóa chất được giải phóng bởi hệ thống miễn dịch trong phản ứng với các tế bào ung thư hạch. Bệnh đa hồng cầu Trong bệnh đa hồng cầu , một trong những bệnh ung thư máu phát triển chậm trong một nhóm được gọi là u nguyên bào tủy, ngứa có thể là một triệu chứng. Ngứa có thể đặc biệt đáng chú ý sau khi tắm nước nóng hoặc tắm. Những phương pháp điều trị ung thư gây ngứa? Ngứa do điều trị ung thư có thể là một phản ứng dị ứng . Ngoài ra còn có các phương pháp điều trị ung thư liên quan đến ngứa lâu dài, bao gồm: hóa trị xạ trị bortezomib (Velcade) brentuximab vedotin (Adcetris) ibrutinib (Imbruvica) giao thoa interleukin-2 rituximab (Rituxan, MabThera) Ngứa cũng có thể được gây ra bởi liệu pháp hormone cho bệnh ung thư vú , chẳng hạn như: anastrozole (Arimidex) exemestane (Aromasin) đầu tư (Faslodex) letrozole (Femara) raloxifene (Evista) toremifene (Fareston) tamoxifen (Soltamox) Những lý do khác khiến da bạn bị ngứa Chỉ vì da bạn bị ngứa không có nghĩa là bạn bị ung thư. Có khả năng ngứa của bạn là do một thứ phổ biến hơn như: dị ứng viêm da dị ứng , còn được gọi là bệnh chàm da khô Côn trung căn Ngoài ra còn có các điều kiện cơ bản có thể gây ngứa, bao gồm: Bệnh tiểu đường HIV thiếu máu thiếu sắt bệnh gan bệnh thận tuyến giáp hoạt động quá mức bệnh zona Khi nào đi khám bác sĩ Nếu bạn nghĩ ngứa có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư, hãy liên hệ với bác sĩ để họ có thể kiểm tra chẩn đoán. Liên lạc với bác sĩ chính hoặc bác sĩ ung thư nếu: ngứa của bạn kéo dài hơn hai ngày nước tiểu của bạn có màu sẫm như màu trà da bạn chuyển sang màu vàng bạn gãi da cho đến khi nó mở hoặc chảy máu bạn bị phát ban nặng hơn khi bôi thuốc mỡ hoặc kem Da bạn đỏ tươi hoặc có mụn nước hoặc đóng vảy bạn có mủ hoặc dịch tiết ra từ da có mùi khó chịu bạn không thể ngủ qua đêm vì ngứa bạn có dấu hiệu phản ứng dị ứng nghiêm trọng như khó thở , nổi mề đay hoặc sưng mặt hoặc cổ họng Nguồn tài liệu tham khảo: https://www.vietskin.vn/benh-ngua/ https://vietskinvn.blog.fc2.com/
 5. Axit amin là gì? Axit amin là các khối xây dựng của protein. Chúng cũng giúp trao đổi chất và hoạt động tế bào của bạn. Theo Đại học Arizona , có tổng cộng 20 axit amin. Cơ thể bạn tự nhiên làm cho 10 người trong số họ. 10 người khác đến từ chế độ ăn uống của bạn . Một số axit amin này cung cấp lợi thế ở cấp độ tế bào. Lysine là một trong những axit amin đó. Nó đã được nghiên cứu cho vai trò có thể của nó trong việc ngăn ngừa mụn viêm. Mụn trứng cá xảy ra khi sự kết hợp của vi khuẩn, dầu ( bã nhờn ) và tế bào da chết bị mắc kẹt trong nang lông, làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nhiều yếu tố có thể góp phần gây ra mụn trứng cá, nhưng cũng có một số chất dinh dưỡng có thể giúp kiểm soát mụn trứng cá. Đọc để tìm hiểu thêm về tác dụng của lysine đối với mụn trứng cá và sức khỏe làn da tổng thể của bạn. Tôi nên có bao nhiêu lysine? Đối với người trưởng thành, mức cho phép hàng ngày của lysine là 38 miligam (mg) mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Tùy thuộc vào độ tuổi của họ, trẻ em có thể cần 40 đến 62 mg mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Lysine có thể giúp tôi trị mụn không? Lysine hoạt động trong cơ thể với các chất dinh dưỡng khác như một khối xây dựng. Nó giúp hình thành cơ bắp với protein chế độ ăn uống. Nó cũng giúp cơ thể bạn hấp thụ canxi tốt hơn cho sức khỏe của xương. Lysine cũng có thể điều trị vết loét lạnh . Các nghiên cứu cho thấy Lysine giúp xây dựngcollagen trong da Nguồn đáng tin cậy. Collagen là cấu trúc chịu trách nhiệm cho độ đàn hồi và độ săn chắc của làn da của bạn. Với những lợi ích này, thật tự nhiên khi tự hỏi lysine có thể làm gì cho mụn trứng cá của bạn. Tuy nhiên, hiện tại có rất ít bằng chứng cho thấy dùng lysine giúp cải thiện mụn trứng cá. Đảm bảo rằng bạn đang ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và đa dạng có thể quan trọng hơn việc bổ sung để điều trị mụn trứng cá. Nhận đủ lượng axit amin, bao gồm lysine, cùng với các chất dinh dưỡng lành mạnh khác có thể đóng góp cho sức khỏe của làn da nói chung. Điều quan trọng nữa là kiểm tra cẩn thận mọi tuyên bố trực tuyến rằng lysine có thể giúp chữa khỏi mụn trứng cá hay giúp điều trị mụn trứng cá trong một khoảng thời gian ngắn. Phải mất hầu hết các tế bào da ít nhất 10 đến 30 ngày để lật lại. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi chế độ ăn uống có thể không hiển thị đầy đủ các hiệu ứng trên da của bạn trong khoảng một tháng hoặc lâu hơn. Có nguy cơ tăng lysine? Lysine đã được sử dụng an toàn trong nghiên cứu lâm sàng Nguồn đáng tin cậycho các tình trạng da khác, chủ yếu là vết loét lạnh. Những nghiên cứu này đã sử dụng liều từ 1.000 đến 3.000 mg. Các Trung tâm Quốc gia về Thông tin Công nghệ sinh học báo cáo rằng độc tính lysine là hiếm. Các nguồn tốt nhất của Lysine là gì? Mặc dù lysine có sẵn như một chất bổ sung, nguồn axit amin tốt nhất này là thực phẩm, chẳng hạn như: thịt đỏ bơ thịt gà cá phô mai thịt heo mầm lúa mì Thậm chí nếu bạn ăn nhiều thực phẩm giàu lysine , hấp thụ phụ thuộc vào chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như sắt, vitamin C, và vitamin B . Nếu bạn thiếu các chất dinh dưỡng này, bạn cũng có thể thiếu lượng lysine mà cơ thể cần. Mặc dù không phổ biến, khi cơ thể bạn thiếu lượng lysine cần thiết, nó có thể dẫn đến thiếu hụt protein và thậm chí là lo lắng. Phương pháp điều trị mụn trứng cá khác Ngoài việc ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và đa dạng , bạn có thể cần sử dụng các phương pháp trị mụn khác để loại bỏ bất kỳ mụn trứng cá nào hiệu quả hơn. Việc điều trị chính xác phụ thuộc vào loại mụn bạn có . Mụn đầu đen và mụn đầu trắng - vốn là những loại mụn trứng cá không viêm phổ biến - có thể được điều trị bằng các sản phẩm không kê đơn (OTC) có chứa axit salicylic. Những sản phẩm này có thể giúp loại bỏ các tế bào da chết. Tẩy da chết hàng tuần cũng có thể giúp với dạng mụn này. OTC benzoyl peroxide có thể giúp làm sạch mụn nhọt thỉnh thoảng. Mụn trứng cá viêm - bao gồm mụn mủ , u nang và mụn trứng cá (mụn trứng cá) - có thể yêu cầu bác sĩ da liễu của bạn sử dụng các phương pháp điều trị tích cực hơn. Nói chuyện với bác sĩ da liễu của bạn về các lựa chọn thuốc theo toa và điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp ích. Kháng sinh và retinoids cũng là phương pháp điều trị có thể cho mụn trứng cá nghiêm trọng. Nguồn tài liệu tham khảo: https://www.vietskin.vn/trung-ca/ https://vietskinvn.hatenablog.com/
 6. Nhiều người coi mái tóc khỏe mạnh là dấu hiệu của sức khỏe hay sắc đẹp. Giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể bạn, tóc cần nhiều chất dinh dưỡng để khỏe mạnh và phát triển (1 nguồn đáng tin cậy). Trên thực tế, nhiều thiếu hụt dinh dưỡng có liên quan đến rụng tóc. Trong khi các yếu tố như tuổi tác, di truyền và hormone cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, thì lượng dinh dưỡng tối ưu là chìa khóa. Dưới đây là 5 vitamin và 3 chất dinh dưỡng khác có thể quan trọng cho sự phát triển của tóc. 1. Vitamin A Tất cả các tế bào cần vitamin A cho sự tăng trưởng. Điều này bao gồm tóc, mô phát triển nhanh nhất trong cơ thể con người. Vitamin A cũng giúp các tuyến da tạo ra một chất nhờn gọi là bã nhờn. Bã nhờn giữ ẩm cho da đầu và giúp tóc khỏe mạnh (2 nguồn đáng tin cậy). Chế độ ăn thiếu vitamin A có thể dẫn đến một số vấn đề, bao gồm rụng tóc (3 nguồn đáng tin cậy). Mặc dù điều quan trọng là có đủ vitamin A, nhưng quá nhiều có thể nguy hiểm. Các nghiên cứu cho thấy rằng quá liều vitamin A cũng có thể góp phần vào việc rụng tóc (4 nguồn đáng tin cậy). Khoai lang, cà rốt, bí ngô, rau bina và cải xoăn đều chứa nhiều beta-carotene, được chuyển thành vitamin A. Vitamin A cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như sữa, trứng và sữa chua. Dầu gan cá tuyết là một nguồn đặc biệt tốt. 2. Vitamin B Một trong những vitamin được biết đến nhiều nhất cho sự phát triển của tóc là vitamin B được gọi là biotin. Các nghiên cứu liên kết thiếu hụt biotin với rụng tóc ở người (5 Nguồn đáng tin cậy). Mặc dù biotin được sử dụng như một phương pháp điều trị rụng tóc thay thế, nhưng những người bị thiếu có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, thiếu hụt là rất hiếm vì nó xảy ra tự nhiên trong một loạt các loại thực phẩm. Cũng thiếu dữ liệu về việc biotin có hiệu quả cho sự phát triển tóc ở những người khỏe mạnh hay không. Các vitamin B khác giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy và chất dinh dưỡng đến da đầu và nang tóc. Những quá trình này rất quan trọng cho sự phát triển của tóc. Bạn có thể nhận vitamin B từ nhiều loại thực phẩm, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, hạnh nhân, thịt, cá, hải sản và rau xanh đậm. Ngoài ra, thực phẩm động vật là nguồn cung cấp vitamin B12 tốt duy nhất. Vì vậy, nếu bạn đang theo chế độ ăn chay hoặc ăn chay , hãy cân nhắc việc bổ sung. Nguồn tài liệu tham khảo: https://www.vietskin.vn/rung-toc/ http://vietskinvn.over-blog.com/
 7. Bệnh vẩy nến là một tình trạng da mãn tính gây ra bởi sự phát triển nhanh chóng của các tế bào da và viêm. Bệnh vẩy nến làm thay đổi chu kỳ sống của các tế bào da của bạn. Doanh thu tế bào điển hình cho phép các tế bào da phát triển, sống, chết và bong ra trên cơ sở thường xuyên. Các tế bào da bị ảnh hưởng bởi bệnh vẩy nến phát triển nhanh chóng nhưng không bị rụng. Điều này gây ra sự tích tụ của các tế bào da trên bề mặt da, dẫn đến các mảng da dày, đỏ, có vảy. Những miếng dán này phổ biến nhất ở đầu gối, khuỷu tay, bộ phận sinh dục và móng chân. Có nhiều hơn một loại bệnh vẩy nến tồn tại. Phần cơ thể của bạn bị ảnh hưởng bởi tình trạng da và các triệu chứng bạn gặp phải xác định loại bệnh vẩy nến bạn có. Bệnh vẩy nến không truyền nhiễm. Triệu chứng của bệnh vẩy nến Các triệu chứng bệnh vẩy nến của bạn có thể khác với các triệu chứng của người khác. Các triệu chứng của bạn có thể bao gồm: mảng da đỏ vảy bạc trên các mảng da đỏ những đốm nhỏ của tỉ lệ da khô, nứt nẻ có thể chảy máu ngứa hoặc rát đau nhức tại chỗ đau hoặc cứng khớp móng tay dày, lởm chởm Bệnh vẩy nến có thể gây ra một hoặc hai mảng, hoặc nó có thể gây ra các cụm các mảng phát triển để bao phủ một khu vực rộng lớn. Bệnh vẩy nến là một tình trạng mãn tính. Điều trị có thể làm giảm các triệu chứng, nhưng các bản vá bệnh vẩy nến có thể là một vấn đề cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Rất may, nhiều người trải qua thời gian thấp hoặc không có hoạt động. Những giai đoạn này, được gọi là sự thuyên giảm, có thể được theo sau bởi thời gian hoạt động tăng lên. Triệu chứng của hắc lào Các dấu hiệu và triệu chứng của hắc lào sẽ thay đổi nếu nhiễm trùng nặng hơn. Các triệu chứng của bạn có thể bao gồm: một khu vực màu đỏ, có vảy có thể hoặc không ngứa một biên giới xung quanh khu vực có vảy một khu vực có vảy mở rộng tạo thành một vòng tròn một vòng tròn với những vết sưng hoặc vảy màu đỏ và một trung tâm rõ ràng Bạn có thể phát triển nhiều hơn một vòng tròn và những vòng tròn này có thể chồng lên nhau. Một số đường viền của các vòng tròn có thể không đều hoặc không đều. Điều trị bệnh vẩy nến Bệnh vẩy nến không có cách chữa trị, nhưng phương pháp điều trị có thể chấm dứt hoặc làm giảm sự bùng phát. Loại điều trị bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và loại bệnh vẩy nến bạn có. Ba phương pháp điều trị chính cho mỗi loại này là phương pháp điều trị tại chỗ, liệu pháp ánh sáng và thuốc uống hoặc thuốc tiêm. Điều trị tại chỗ Bác sĩ có thể kê toa một loại kem, thuốc mỡ và các giải pháp khác để điều trị bệnh vẩy nến nhẹ đến trung bình của bạn. Những loại điều trị tại chỗ bao gồm corticosteroid tại chỗ, retinoids tại chỗ và axit salicylic. Liệu pháp ánh sáng Quang trị liệu sử dụng ánh sáng để ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của các tế bào da ở các khu vực bị ảnh hưởng. Những nguồn ánh sáng này bao gồm ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời), tia UVB, UVA quang hóa và laser. Liệu pháp ánh sáng có thể được áp dụng cho các khu vực bị ảnh hưởng của bạn hoặc toàn bộ cơ thể của bạn. Tiếp xúc với một số nguồn ánh sáng này có thể làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn. Đừng sử dụng liệu pháp ánh sáng mà không có hướng dẫn của bác sĩ. Xem thêm tại: https://www.vietskin.vn/hac-lao/ https://vietskin1.wordpress.com/
 8. Tổng quát Bệnh vẩy nến là một tình trạng da mãn tính liên quan đến sự thay đổi nhanh chóng của các tế bào da. Những người bị bệnh vẩy nến thường tìm thấy những vùng da thô ráp khó chịu và vảy bạc gọi là mảng bám trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Không có cách chữa trị căn bệnh tự miễn này , nhưng phương pháp điều trị có sẵn có thể giúp làm giảm các triệu chứng bệnh vẩy nến. Chúng bao gồm các biện pháp khắc phục tại nhà để làm dịu da, thuốc bôi và thuốc uống, và liệu pháp ánh sáng. Hãy đọc để tìm hiểu thêm về liệu pháp ánh sáng đỏ (RLT) cho bệnh vẩy nến, bao gồm cả cách nó hoạt động và nếu nó có thể phù hợp với bạn. Liệu pháp ánh sáng đỏ là gì? RLT là một hình thức trị liệu bằng ánh sáng, sử dụng điốt phát sáng (LED) để điều trị các tình trạng từ mụn trứng cá đến vết thương dai dẳng. Một số người bị bệnh vẩy nến trải qua liệu pháp ánh sáng với tia cực tím (UV), nhưng RLT không chứa bất kỳ tia UV nào. Trong môi trường bệnh viện, khi RLT được kết hợp với một số loại thuốc, nó có thể được gọi là liệu pháp quang động. Bạn không nhất thiết phải gặp bác sĩ để kiểm tra RLT. Có nhiều sản phẩm tiêu dùng khác nhau trên thị trường nhằm vào các ứng dụng mỹ phẩm. Nhiều tiệm thuộc da, như B-Tan Tanning ở các vùng thuộc Florida, Pennsylvania, New Jersey và Delwar, cung cấp giường đèn đỏ. Những thẩm mỹ viện nói rằng giường đèn đỏ giúp giảm: cellulite mụn sẹo vết rạn da nếp nhăn nếp nhăn Để có RLT được nhắm mục tiêu nhiều hơn, trước tiên bạn cần gặp bác sĩ da liễu. Đã bao lâu điều trị bằng ánh sáng đỏ? Các nhà khoa học tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia và Thiết bị Lượng tử, Inc. (QDI) lần đầu tiên phát hiện ra ánh sáng đỏ như một cách để trồng cây trong không gian trở lại vào đầu những năm 1990. Đèn LED đỏ tạo ra ánh sáng sáng hơn 10 lần so với tia sáng mặt trời . Họ cũng học được rằng ánh sáng cực mạnh này giúp chuyển hóa năng lượng trong tế bào thực vật và thúc đẩy tăng trưởng và quang hợp. Từ năm 1995 đến 1998, Trung tâm bay không gian Marshall đã thách thức QDI nghiên cứu đèn đỏ cho ứng dụng tiềm năng của nó trong y học. Nói cách khác, họ muốn xem liệu ánh sáng đỏ cung cấp năng lượng cho tế bào thực vật có hoạt động giống như vậy trên tế bào người hay không. Trọng tâm chính của nghiên cứu này là xác định xem RLT có thể ảnh hưởng đến một số điều kiện nhất định ảnh hưởng đến các phi hành gia hay không. Cụ thể, các nhà khoa học muốn xem liệu RLT có thể giúp giải quyết vấn đề teo cơ và mật độ xương phát sinh từ thời gian dài không trọng lượng. Các vết thương cũng lành chậm trong không gian, vì vậy đó là một lĩnh vực trọng tâm chính trong nghiên cứu của họ. Liệu pháp ánh sáng đỏ được sử dụng cho ngày hôm nay là gì? Thông qua các khoản tài trợ và thử nghiệm lâm sàng trong những năm kể từ nghiên cứu ban đầu, RLT đã chứng minh hiệu quả đối với một số điều kiện y tế, bao gồm: mụn đốm tuổi ung thư bệnh vẩy nến ánh nắng mặt trời vết thương RLT thậm chí có thể được sử dụng để giúp kích hoạt một số loại thuốc chống ung thư. Một số loại thuốc ung thư nhạy cảm với ánh sáng. Khi các tế bào được xử lý tiếp xúc với một số loại ánh sáng, chẳng hạn như ánh sáng đỏ, chúng sẽ chết. Liệu pháp này đặc biệt hữu ích để điều trị ung thư thực quản , ung thư phổi và các bệnh về da như keratosis tím. Nguồn tài liệu tham khảo: https://www.vietskin.vn/vay-nen/ https://www.vietskin.vn/benh-viem-da/
 9. Tại sao mụn lại phát triển Mụn nang là loại mụn nghiêm trọng nhất. Nó phát triển khi các nang hình thành sâu bên dưới da của bạn. Điều này có thể là kết hợp của vi khuẩn, dầu và tế bào da khô bị mắc kẹt trong lỗ chân lông của bạn. Mặc dù bất cứ ai cũng có thể phát triển mụn trứng cá, mụn trứng cá có xu hướng xảy ra ở những người có làn da dầu. Nó cũng phổ biến hơn ở thanh thiếu niên, phụ nữ và người lớn tuổi bị mất cân bằng nội tiết tố. Thông thường, mụn nang có thể cải thiện theo tuổi tác. Tuy nhiên, những vết sưng cứng đầu và đau đớn sẽ không tự biến mất. Nếu bạn nghi ngờ mình bị mụn nang, bác sĩ da liễu là hàng phòng thủ tốt nhất của bạn. Họ có thể kê toa thuốc cần thiết để giúp làm sạch làn da của bạn. Hãy đọc để tìm hiểu làm thế nào để xác định mụn nang và điều hướng các lựa chọn điều trị của bạn. Cách nhận biết mụn nang Bên cạnh là dạng mụn trứng cá nghiêm trọng nhất, mụn nang cũng có xu hướng lớn nhất. Nó cũng sâu hơn trong da. Tất cả các loại khác dường như nằm trên bề mặt của da. Mụn nang thường trông giống như mụn nhọt trên da. Các đặc điểm nhận dạng khác bao gồm: u nang chứa đầy mủ vết sưng lớn màu trắng đỏ đau hoặc đau khi chạm vào U nang mụn có lẽ dễ nhận thấy nhất trên khuôn mặt của một người. Nhưng chúng cũng phổ biến trên ngực, cổ, lưng và cánh tay. Mụn nang thậm chí có thể phát triển trên vai và sau tai. Isotretinoin (Accutane), một loại thuốc kê đơn mạnh mẽ, được coi là biện pháp điều trị hiệu quả nhất cho mụn trứng cá. Nó có nguồn gốc từ một dạng vitamin A mạnh mẽ, được uống ở dạng viên mỗi ngày. Khoảng 85 phần trăm những người dùng nó trải nghiệm cải thiện trong vòng bốn đến sáu tháng. Mặc dù hiệu quả, có một số rủi ro nghiêm trọng liên quan đến isotretinoin. Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn gặp bất kỳ điều sau đây: rối loạn tâm trạng mới hoặc xấu đi bệnh viêm ruột nhức đầu dai dẳng hoặc chảy máu cam bầm tím viêm da máu trong nước tiểu của bạn đau cơ và khớp Kháng sinh đường uống Kháng sinh đường uống có thể được sử dụng để điều trị mụn nang nếu nó bao phủ một vùng rộng lớn trên da của bạn. Chúng hoạt động bằng cách giảm vi khuẩn và viêm có thể góp phần hình thành mụn nang. Tuy nhiên, kháng sinh không làm giảm dầu thừa và tế bào da chết. Kháng sinh chỉ nên được sử dụng trong thời gian ngắn, do lo ngại về tình trạng kháng vi khuẩn. Nếu kháng sinh không có hiệu quả, thì bác sĩ có thể sẽ khuyên bạn nên bắt đầu dùng isotretinoin. Tác dụng phụ có thể có của kháng sinh đường uống có thể bao gồm: đau bụng bệnh tiêu chảy buồn nôn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời nôn Mẹo chăm sóc da nói chung Chăm sóc làn da của bạn là cách tốt nhất bạn có thể giúp ngăn ngừa mụn nang. Nhằm mục đích để: Rửa mặt mỗi ngày một lần vào buổi tối. Sử dụng chất tẩy rửa loại bỏ bụi bẩn và dầu dư thừa, nhưng không quá khắc nghiệt hoặc khô. Tẩy tế bào chết có thể kích thích mụn viêm hiện có và làm cho nó tồi tệ hơn. Tìm một lựa chọn các chất tẩy rửa mặt nhẹ nhàng ở đây. Tránh chọn da của bạn. Ngay cả việc chọn các hình thức mụn trứng cá ít nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sự tích tụ nang. Chọn các sản phẩm trang điểm được dán nhãn là không chứa dầu và không có dầu. Đây là ít có khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Đây là một lựa chọn trang điểm không dầu để thử. Không bao giờ đi ngủ với trang điểm trên. Mặc kem chống nắng mỗi ngày. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa cháy nắng từ các loại thuốc trị mụn có thể làm bạn nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, cũng như ung thư da. Mua kem chống nắng không dầu để tránh bít lỗ chân lông. Nguồn tài liệu tham khảo https://www.vietskin.vn/trung-ca/ https://www.vietskin.vn/benh-da-lieu-app/
 10. BacsiZom là một trang chuyên về lĩnh vực sức khỏe, y tế tập trung vào việc phát triển nền tảng chăm sóc sức khỏe trong nước và trên thế giới. Mục tiêu của BacsiZom là mong muốn cung cấp các kiến thức chăm sóc sức khỏe thông qua việc thông qua việc tạo ra các nội dung trên trang. Trong năm 2020, BacsiZom đã thành lập đội ngũ vào việc chăm sóc sức khỏe. BacsiZom tạo một hệ thống có thể đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu các thông tin sức khỏe bằng cách truy cập vào website trực tuyến. Chúng tôi đem lại những thông tin đáng tin cậy, bài viết vô cùng hữu ích và nhiều nguồn tài liệu tham khảo chi tiết mà bạn hay gia đình, người thân của bạn cần. Chúng tôi cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính thống, đem lại các nội dung và chuyên trang về sức khỏe. Đội ngũ nội dung đã tìm hiểu và tổng hợp các bài báo, bài viết, dịch vụ cộng đồng, ý kiến các chuyên gia và các đánh giá y khoa để đem đến cho bạn đọc nguồn thông tin đa dạng và chính xác nhất. Đội ngũ nhân viên biên tập ở BacsiZom đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp để hỗ trợ người đọc trong công cuộc tìm kiếm các thông tin một cách hữu ích nhất, đem đến những hỗ trợ và dịch vụ cần thiết. BacsiZom đem lại nguồn thông tin chăm sóc sức khỏe chất lượng, đồng thời giữ vững sự công tâm trong các nội dung biên tập. Để có nội dung chính xác chúng tôi cũng hiểu rằng đôi khi những thông tin sức khỏe và y khoa cũng có thể trở nên thân thiện, thu hút. Vì vậy, BacsiZom cam kết luôn hoàn thiện website để độc giả tìm thấy những gì mà họ cần, đồng thời luôn thể hiện một cách dễ hiểu, dễ nhớ. BacsiZom sẽ luôn cho ra đời nhiều nội dung, bài viết và các dịch vụ hỗ trợ hơn, giúp bạn cải thiện được chất lượng cuộc sống một cách tốt nhất, tìm ra lối đi đúng đắn nhất khi phải đối mặt với các quyết định liên quan đến sức khỏe, hay hỗ trợ bạn trong việc tìm hiểu thông tin về sức khỏe của bản thân, gia đình. Nguồn: https://bacsizom.com/
 11. Điều trị hiệu quả cho rụng tóc bắt đầu với việc tìm ra nguyên nhân. Để có được chẩn đoán chính xác, nó giúp gặp bác sĩ da liễu được chứng nhận. Các bác sĩ này có kiến thức chuyên sâu về nhiều nguyên nhân gây rụng tóc và kinh nghiệm điều trị các nguyên nhân đa dạng. <img src="https://images.ctfassets.net/1ny4yoiyrqia/4EEr5ICkIV6lVp6907U1yi/4d299f59ff72e5004bae088dfc698177/Public_Diseases_Hair-loss_Treatment-ointment.jpg?fm=webp&w=450&h=300"/> Làm thế nào để các bác sĩ da liễu tìm ra những gì gây ra rụng tóc? Để xác định nguyên nhân rụng tóc của bạn, một bác sĩ da liễu bắt đầu bằng cách thu thập thông tin. Bác sĩ da liễu của bạn sẽ: Đặt câu hỏi . Điều quan trọng là phải biết bạn bị rụng tóc bao lâu và liệu nó có diễn ra nhanh chóng không. Nhìn kỹ vào da đầu, móng tay của bạn, bất kỳ khu vực nào khác bị rụng tóc . Bài kiểm tra này cung cấp manh mối quan trọng về những gì đang xảy ra. Kiểm tra sức khỏe của tóc . Nhẹ nhàng kéo tóc của bạn nói với bác sĩ da liễu của bạn rất nhiều về cách tóc của bạn đang phát triển và liệu nó có dễ bị gãy không. Nếu bác sĩ da liễu nghi ngờ rằng nguyên nhân rụng tóc của bạn có thể là do bệnh, thiếu vitamin, mất cân bằng hormone hoặc nhiễm trùng, bạn có thể cần xét nghiệm máu hoặc sinh thiết da đầu. Những xét nghiệm này có thể được thực hiện tại văn phòng bác sĩ da liễu của bạn. Khi bác sĩ da liễu của bạn có thông tin này, bạn thường có thể cho bạn biết nguyên nhân gây rụng tóc của bạn. Đôi khi, bác sĩ da liễu của bạn cần thêm thông tin. Đây có thể là trường hợp nếu ai đó có nhiều hơn một nguyên nhân. Ví dụ, một người phụ nữ có thể đã có con vài tháng trước và điều này có thể gây ra rụng tóc rõ ràng. Cô ấy cũng có thể bị mất di truyền sớm, điều này không quá rõ ràng. Khi tóc có thể tự mọc lại Có, tóc của bạn có thể tự mọc lại. Điều này có thể xảy ra nếu bạn gần đây: Có con Hồi phục từ một căn bệnh lớn hoặc đã phẫu thuật Trải qua điều trị ung thư Mất 20 bảng trở lên Phát triển một trường hợp nhẹ của một bệnh gọi là alopecia areata , khiến hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các nang tóc của bạn Loại bỏ bệnh vẩy nến trên da đầu của bạn Bác sĩ da liễu của bạn có thể cho bạn biết liệu tóc của bạn có thể tự mọc lại được không. Đôi khi để thấy sự tái sinh, bạn cần thực hiện một số thay đổi. Thay đổi chăm sóc tóc của bạn (hoặc kiểu tóc) có thể giúp Một số kiểu tóc và thói quen chăm sóc tóc có thể làm hỏng tóc, dẫn đến rụng tóc. Nếu bác sĩ da liễu của bạn thấy rằng điều này có thể gây ra rụng tóc của bạn, bác sĩ da liễu của bạn có thể đề nghị những thay đổi sẽ giúp bạn ngừng làm hỏng tóc của bạn. Khi nào bác sĩ da liễu khuyên điều trị rụng tóc? Trong khi tóc của bạn có thể tự mọc lại, bác sĩ da liễu của bạn có thể đề nghị điều trị để giúp nó phát triển nhanh hơn. Đôi khi, điều trị là cần thiết để ngăn ngừa rụng tóc thêm. Nguồn: https://www.vietskin.vn/