• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

ahangduc

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About ahangduc

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Máy Tăm Nước Philips Sonicare AirFloss HX8431/01 cho phép bạn làm sạch tất cả các răng chỉ trong 60 giây. Điều đó giúp bạn tiết kiệm thời gian và cải thiện đáng kể việc vệ sinh răng miệng của bạn. Thiết bị Máy tăm nước Philips giúp làm sạch nướu răng và kẽ răng lên tới 99%. Sản phẩm được các nha sĩ khuyên dùng, đặc biệt dành cho những người chỉnh hình răng miệng, niềng răng, viêm nướu, lợi, răng mọc chệch... Thiết kế là một máy tăm nước nhỏ gọn dễ dàng cầm tay mang đi du lịch giúp làm sạch răng miệng và cải thiện sức khỏe nướu. Cho hơi thở và sức khỏe răng miệng tốt hơn. Máy tăm nước du lịch Sử dụng tia nước áp suất cao làm sạch sâu giữa các kẽ răng và nướu giúp việc vệ sinh răng miệng được tối ưu hơn, thay thế hoàn hảo cho việc sử dụng tăm và chỉ nha khoa truyền thống. Đặc điểm của sản phẩm Máy tăm nước cầm tay Philips Sonicare AirFloss HX8431/01 Máy được thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng, giúp bạn thiết lập thói quen chỉ 60 giây để làm sạch toàn bộ răng mỗi ngày một cách dễ dàng hơn. Sản phẩm cũng giúp bạn dễ dàng mang theo trong những chuyến đi xa. Sản phẩm đặc biệt hữu dụng và an toàn để làm sạch các vùng răng đang được xử lý như niềng răng, trồng răng, bọc sứ răng v.v Với kỹ thuật Triple burst, máy tăm nước Philip Sonicare Airfloss tạo những tia nước với áp suất cao nhưng vẫn nhẹ nhàng làm sạch sâu răng miệng. Giúp loại bỏ 99.9% các mãng bám trên răng, giúp răng trắng, khỏe hơn, ngay cả những chổ mà chỉ nha khoa hay tăm xỉa răng không thể làm sạch được. Rất dễ dàng sử dụng: đổ nước thường hoặc nước xúc miệng vào ngăn đựng, để đầu tăm nước vào các kẻ răng, chỉ với 1 nút điều chỉnh giúp bạn dễ dàng làm sạch răng miệng. Các bạn nào cần mua cứ liên hệ ngay với A HÀNG ĐỨC chúng mình - Qua số Zalo 098 475 84 38 nhé
 2. Sử dụng máy phun sương trong phòng ngủ có nên không? Máy phun sương có ảnh hưởng gì khi để trong phòng ngủ? Như các bạn đã biết, máy phun sương là một thiết bị đang dần trở nên quen thuộc với nhiều hộ gia đình vì những tính năng tiện nghi của nó. Nhưng nếu lắp đặt thiết bị này trong phòng ngủ thì liệu có vấn đề gì ảnh hưởng không, nếu có ảnh hưởng thì ảnh hưởng như thế nào? Công dụng của máy phun sương Với những đợt nắng nóng kèo dài trong suốt mùa hè, các thiết bị làm mát luôn là giải pháp hàng đầu được các hộ gia đình ưu tiên trong việc phục vụ nhu cầu của mọi người. Mùa hè đến, ai cũng muốn có một giấc ngủ thật ngon và không gian thư giãn thoải mái nên không ít các gia đình đã lựa chọn sử dụng điều hòa hoặc máy lạnh trong phòng ngủ nhưng hậu quả mà những thiết bị này gây ra là dễ gây khô da, da bị thiếu nước hay dễ bị cảm cúm do không khí bị làm khô, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, cũng khá nhiều người thắc mắc rằng liệu có nên để máy phun sương trong phòng ngủ hay không. Vì vốn dĩ máy phun sương là thiết bị có mức giá khá rẻ và có khả năng làm giảm nền nhiệt xuống cực kì hiệu quả, tầm 9 đến 10 độ cùng chức năng tạo ẩm cho không khí nhờ tác động từ những hạt nước có kích thước siêu nhỏ như lớp sương mù. Và không những thế, nó còn giúp người dùng tiết kiệm điện năng, giảm chi phí bảo dưỡng hàng tháng so với điều hòa hay máy lạnh. Máy phun sương thật ra còn có tác dụng dập bụi, thân thiện với môi trường, tạo quang cảnh mờ ảo cho các quán cà phê hay trà sữa. Không chỉ làm mát cho người dùng, nó còn là thiết bị tưới lan hiệu quả nhất, và cũng có thể làm mát chuồng trại cũng như nhà xưởng hay các khu công nghiệp. Những hạn chế khi sử dụng máy phun suơng trong phòng ngủ Bên cạnh những tác dụng cực kì hữu ích, hiệu quả vượt trội và rất khó bị thay thế thì các hệ thống phun sương vẫn còn những nhược điểm sau đây. Việc để máy phun sương trong phòng ngủ sẽ dễ làm môi trường xung quanh trở nên ẩm hơn, là điều kiện giúp cho nấm, mốc và các loại vi khuẩn có cơ hội phát triển nhanh chóng Do tác động lâu ngày của những hạt nước trong không khí nên đồ dùng, đặc biệt là thiết bị điện trong phòng rất dễ bị ngấm nước và bị hỏng, đặc biệt phòng ngủ lại là không gian thường xuyên được chúng ta trang bị đầy đủ thiết bị như ti vi, đèn ngủ, các ổ điện và có thể là cả điều hòa, máy lạnh Ngoài ra, việc để máy phun sương trong phòng ngủ ở trạng thái hoạt động rất dễ làm ẩm mốc sinh sôi ngay trên chăn màn, ga gối và quần áo. Độ ẩm cao còn là nguyên nhân trực tiếp, dễ gây ra các loại bệnh như cúm, viêm da, phát ban hoặc các loại bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ với sức đề kháng thấp. Ngoài ra, việc lắp đặt một thiết bị phun sương ngay trong phòng ngủ còn gây ra sự vướng víu, tính thẩm mỹ không cao và nếu như trần nhà không đủ cao thì tình trạng sàn nhà ướt nhẹp rất dễ xảy ra Qua những thông tin phía trên, có thể thấy máy phun sương là thiết bị khá tiện lợi, mang đến nhiều công dụng với hiệu quả vượt trội nhưng nếu để hỏi có nên để máy phun sương trong phòng ngủ hay không thì câu trả lời là không. Nếu bạn thực sự muốn có một chiếc máy phun sương đặc biệt là khi đang mở điều hòa để có thể hạn chế tình trạng da bị thiếu nước, viêm mũi dị ứng do không khí trong phòng quá khô thì sự lựa chọn chỉ nên là những chiếc máy phun sương hình thú nhỏ gọn và chỉ nên sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn để tránh những tình trạng vừa kể phía trên. A HÀNG ĐỨC
 3. Trong những năm gần đây, nồi chiên không dầu là “nhân vật” được nhắc tên nhiều nhất trong các group ẩm thực và cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của chị em phụ nữ bởi sự tiện dụng của nó. Với nồi chiên không dầu, mọi người dường như được thỏa mãn nỗi thèm ăn đồ chiên rán mà không còn lo lượng mỡ nạp vào cơ thể quá nhiều gây tăng cân hay ảnh hưởng đến sức khỏe như cách chế biến thông thường. Tuy nhiên, nồi chiên có thực sự hoàn toàn tốt cho sức khỏe không? Tiết kiệm thời gian Nồi chiên không dầu hoạt động bằng cách lưu thông không khí nóng xung quanh thực phẩm để tạo độ giòn giống như trong các thực phẩm chiên truyền thống. Nhiều chị em cho rằng nồi chiên không dầu là một phát minh vĩ đại, vì giờ đây không còn phải lo đứng bếp canh các món rán chiên khiến người đầy mùi dầu mỡ, đôi khi “não cá vàng” rán quá lửa hay quên tắt bếp thì thôi “toang” cả món ăn. Trong khi với nồi chiên không dầu, gần như tất cả mọi thứ đều có thể cho vào, điều chỉnh nhiệt độ, hẹn giờ là xong, rảnh rang đi làm việc khác mà vẫn có thành phẩm là các món chiên rán mùi vị hấp dẫn không kém gì các cách chế biến thông thường. An toàn và vệ sinh Không những giúp chị em tiết kiệm thời gian nấu nướng, sản phẩm này còn giúp cho việc bếp núc trở nên an toàn và vệ sinh hơn rất nhiều. Chị em sẽ không còn phải đứng cạnh chảo mỡ nóng và có nguy cơ bắn vào người gây bỏng. Đứng cạnh bếp liên tục chiên rán thì nấu xong người cũng toàn mùi đồ ăn, bếp núc dọn dẹp cũng tốn công sức hơn rất nhiều. Giảm lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể Ngoài ra, một lý do nữa khiến cho sản phẩm này rất được lòng các chị em là việc giảm sử dụng dầu mỡ sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Trong đó, nồi chiên không dầu làm giảm nguy cơ hình thành chất acrylamide độc hại. Hợp chất này hình thành trong một số thực phẩm nhất định trong các phương pháp nấu ăn nhiệt độ cao như chiên rán ngập dầu. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế, acrylamide có thể có liên quan đến sự phát triển của một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư nội mạc tử cung, buồng trứng, tụy, vú và ung thư thực quản. Các nghiên cứu bổ sung cũng cho thấy mối liên hệ giữa acrylamide và ung thư thận, nội mạc tử cung hoặc ung thư buồng trứng. Bất lợi của nồi chiên không dầu Dù tiện lợi thế nào đi nữa, thì việc ăn đồ chiên rán vẫn không phải là một lựa chọn tốt cho cơ thể. Ăn quá nhiều đồ chiên rán (dù ít dầu) vẫn khiến bạn có khả năng tăng cân và các nguy cơ bệnh tật khác. Bên cạnh đó, mặc dù không sử dụng dầu để chiên nhưng việc chiên thực phẩm bằng nhiệt độ cao vẫn có khả năng hình thành acrylamide khi sử dụng nhiệt độ cao để chiên thịt. Mặc dù các nhà khoa học vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu về khả năng này, tuy nhiên cho dù nguy cơ gây bệnh có giảm bớt so với sử dụng cách chiên rán truyền thống nhưng thực phẩm chiên vẫn là thực phẩm chiên, sẽ luôn có những ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe nếu như ăn quá nhiều trong thực đơn hằng ngày. Nghiên cứu về tác dụng của thực phẩm chiên không khí hiện còn hạn chế, nhưng các chuyên gia vẫn khuyến nghị mọi người nên hạn chế ăn đồ chiên nói chung dù với bất kì phương pháp chế biến nào. Bởi vì thực phẩm chiên có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, bao gồm suy tim, huyết áp cao, tiểu đường và một số loại ung thư - A Hàng Đức -
 4. Máy làm sữa chua Lock&Lock EJY211 có kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản và thanh lịch, dễ dàng di chuyển. Thiết kế bề mặt trơn nhẵn, dễ dàng làm sạch với dung tích lên đến 1000ml và công suất hoạt động của máy là 15W. Thiết bị có nhiệt độ bên trong được thiết lập và duy trì tự động, đảm bảo sự hoạt động của các vi khuẩn lactic. Nắp PC, giúp quá trình vận hành thêm hiệu quả, tấm nhiệt PTC, tạo nhiệt độ ổn định. Nút thoát khí cho oxy vào để tạo môi trường lên men Natto.Máy có dung tích lên đến 1 lít, cho bạn thoải mái làm ra những mẻ sữa chua cho gia đình thưởng thức. Sản phẩm còn được trang bị màn hình LED cảm ứng cho bạn dễ dàng thao tác, kiểm soát thời gian chính xác để làm cho sữa chua ngon hơn. - Thương hiệu: Lock&Lock - Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc - Sản xuất: Trung Quốc - Công suất: 15W - Chất liệu: Nhựa PP, PC, thép không gỉ SUS304 - Dung tích: 1L - Điện áp: 220V - 50Hz Lock&Lock là thương hiệu đồ gia dụng hàng đầu thế giới đến từ Hàn Quốc, với quy mô toàn cầu xuất khấu trên 120 quốc gia. Lock&Lock luôn phát triển đa dạng hóa các dòng sản phẩm từ đồ dùng nhà bếp, đồ dùng phòng khách, đồ dùng phòng tắm đến đồ dùng du lịch, đồ dùng trẻ em ... Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Lock&Lock đã tiến hành mở rộng cơ sở sản xuất với chuỗi các nhà máy như: Asan tại Hàn Quốc, Uy Hải và Tô Châu ở Trung Quốc, Đồng Nai và Vũng Tàu tại Việt Nam. Để lưu dấu ấn trên thị trường quốc tế, Lock&Lock luôn duy trì lợi thế cạnh tranh trong việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời đặt yếu tố sức khỏe của người dùng và thân thiện với môi trường lên hàng đầu. Hiện tại, Lock&Lock đã sở hữu 100 bằng sáng chế, kiểu dáng và thương hiệu trên 85 quốc gia với chứng nhận ISO 9001 về chất lượng đảm bảo của sản phẩm
 5. Hãy cùng A Hàng Đức tham khảo bài viết sau đây để có cái nhìn tổng quan về máy sấy tóc Panasonic và để đưa ra quyết định có nên mua máy sấy tóc Panasonic không nhé. - Máy sấy tóc Panasonic đến từ thương hiệu uy tín giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng. Công suất 1000 đến 2000 W mạnh mẽ giúp sấy tóc nhanh khô, tiết kiệm thời gian cho bạn. - Với mức giá thành dao động từ 200 - 800 ngàn thì chị em có thể thoải mái chọn được sản phẩm có mức giá phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng. - Máy sấy tóc Panasonic trang bị chế độ sấy mát phù hợp khi sấy tóc yếu, mỏng hay sấy tóc cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, máy sấy có 2 mức nhiệt sấy nóng, khi sấy tỏa ra hơi nóng giúp tóc mau khô, hoặc giúp bạn tạo kiểu nhanh chóng - Tính năng sấy ion tỏa ra luồng khí ion âm thẩm thấu sâu vào tóc giúp giữ ẩm. Ion âm còn giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt và ngăn ngừa xơ rối, gãy ngọn. Ở một số model sẽ được trang bị 2 đầu sấy tạo kiểu khác nhau, có thể tháo rời để người dùng dễ dàng lựa chọn tùy nhu cầu sử dụng. Người dùng hoàn toàn an tâm khi sử dụng máy sấy tóc Panasonic nhờ tính năng tự ngắt điện an toàn khi máy quá nóng, bảo vệ động cơ của máy và giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm. - Kiểu dáng hiện đại, màu sắc sang trọng sẽ là trợ thủ làm đẹp lý tưởng cho chị em. - Mặt sau của máy sấy dạng tổ ong giúp hút không khí nhanh chóng, dễ vệ sinh. - Với một số model, bạn có thể gấp gọn tay cầm để mang theo khi đi công tác, du lịch... - Móc treo cuối đuôi máy giúp bạn bảo quản máy gọn gàng hơn sau khi sử dụng. Hy vọng qua những thông tin trong bài viết trên, bạn đã chọn được cho mình một chiếc máy sấy tóc phù hợp với nhu cầu và túi tiền để sử dụng. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào vui lòng đặt câu hỏi vào ô bình luận bên dưới để được hỗ trợ tốt hơn.