• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Xemxsmb

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  8
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Xemxsmb

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đêm qua bạn có một giấc mơ thấy con răn, và bạn đang thắc mắc ý nghĩa dự báo trước điều gì đó, hay bạn muốn đánh lô đề xổ số thì đánh số mấy, Hãy cùng giải mã giấc mơ thấy Rắn này nhé: 1. Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy Rắn: - Nếu bạn ngủ mơ thấy một con rắn vật nuôi hay mơ thấy mình nuôi rắn, điều này là điềm báo tốt liên quan đến trực tiếp xổ số miền bắc của bạn. Nó cũng là điềm báo cuộc sống của bạn sẽ có những thay đổi tích cực và tốt lành. - Mơ thấy chiến đấu với loài rắn: Nằm mơ thấy mình đang chiến đấu với con rắn, điều này ám chỉ rằng bạn đang cố gắng để chống cự lại một số điều gì đó ở cuộc sống hiện tại. Nó cũng báo trước có thể bạn sẽ phải đối mặt với một cuộc đụng độ, đấu tranh để tranh giành quyền lực với đồng nghiệp hay đối thủ soi cau xsmb vip nào đó. - Mơ thấy bị rắn rượt đuổi và tấn công: Giấc mơ thấy mình bị loài rắn rượt đuổi thì giấc mơ này là điềm cảnh báo xấu, báo hiệu bạn đang sẽ phải đối mặt với một tình huống đáng sợ và nguy hiểm trong cuộc sống hiện tại. Mơ thấy mình rắn tấn công cũng là điềm dữ, báo hiệu khó khăn và tai họa sẽ ập đến trong cuộc sống của bạn. - Nằm mơ thấy mình bị rắn cắn: là điềm cảnh báo bạn sẽ bị đối thủ hay kẻ thù hãm hại. Bạn cần phải thận trọng và tìm cách để tránh đi những mưu đồ của họ. - Mơ thấy bị rắn phun nọc độc: Nằm mơ thấy mình bị rắn phun nọc độc vào mình là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi một số điều tiêu cực xảy đến. - Mơ thấy nói chuyện với loài rắn: Nằm mơ thấy mình có thể nói chuyện và trò chuyện với con rắn ám chỉ đến khả năng tâm linh và trực giác soi cau vip của bạn rất nhạy bén. - Nếu mơ thấy mình có một cuộc nói chuyện hoặc đàm phán với con rắn trong giấc mơ là dấu hiệu cho thấy khả năng của bạn sẽ được mọi người công nhận và nó sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành quả trong cuộc sống. 2. Giải mã giấc mơ thấy răn liên quan đến đánh lô đề trong soi cầu MB: Khi bạn nằm mơ thấy Rắn thì tùy vào từng trường hợp để đánh lô đề các số sau nhé: +) Rắn là số: 32 - 42 - 72 +) Mơ rắn vào nhà là số: 22 - 23 - 30 +) Rắn bơi soi cau wap số: 21 - 82 +) Rắn cắn gót chân là số: 57 +) Rắn cắn người là số: 43 - 73 +) Rắn cắn là số: 14 - 59 - 95 +) Rắn đất là số: 38 - 78 +) Rắn là số đuổi: 69 +) Rắn hai đầu là số: 15 - 51 +) Rắn quấn chân là số: 96 +) Rắn quấn người là số: 49 - 97 +) Rắn quấn là số: 05 - 15 - 51 +) Rắn rết là số: 00 - 20 - 28 - 40 – 82
 2. Những giấc mơ không tự nhiên ghé thăm khi chúng ta đang ngủ. Chúng đều ẩn chứa sau đó những bí mật và ý nghĩa không ngờ. Hãy xem đó là gì với giấc mơ về trời mưa gió nhé! Ý nghĩa của giấc mơ về trời mưa gió Mưa bão là hiện tượng tự nhiên gây ra nhiều thiệt hại cho con người. Chính vì vậy những giấc mơ về trời mưa gió thường không mấy tốt đẹp, đó có thể là dấu hiệu của sự đen tối, không may hay gặp phải những chuyện oan ức, xui xẻo. Nếu bạn mơ thấy mình đang đi trên đường và gặp trời mưa gió, tuy nhiên bạn lại tìm thấy chỗ trú mưa thì điều đó chứng tỏ bạn là một người may mắn khi soi cau mb wap . Với những người đọc thân, mơ thấy trời mưa gió là dấu hiệu bạn sắp gặp được ý trung nhân của đời mình. Còn với những người đã lập gia đình thì đây là dấu hiệu báo trước gia đình bạn sắp được đón một thành viên mới. Bên cạnh đó còn có một số giấc mơ mang đến điều tốt lạnh như mơ thấy mình đang tắm mưa nghĩa là bạn sẽ thấy bản thân mình có giá trị tốt đẹp, cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Các con số liên quan đến giấc mơ về mưa gió Bạn cần nhớ kỹ các chi tiết trong giấc mơ để luận giải thật chính xác nhé! Nếu mơ thấy mình gặp mưa bão trong giấc mơ, hãy nghĩ đến soi cau vip ngay hai con số 29 và 69. Nếu mưa trong giấc mơ là một con mưa to, hạt mưa nặng thì nên chọn con số 67 để nhận may mắn. Nếu bạn nằm mơ thấy một cơn mưa bình thường thì đây là điềm báo những chuyện may mắn sắp đến với bạn. Những lúc này có thể tận dụng thời cơ để đánh cặp số 29 và 92. Nếu trong cơn mơ, bạn thấy mình đang nhìn lên bầu trời khi trời đổ mưa thì hãy nhớ đánh các con số 07 và 47. Nếu ngủ mơ mà thấy nhà mình bị nước mưa dột đổ xuống thì nên tìm vận may với các con số 47 và 94. Nếu mưa thấy mưa lớn, nước không thoát được mà tràn vào trong nhà thì nên nhớ soi cau 366 các con số 68 và 64. Còn trong cơn mơ bạn thấy trời mưa có kèm theo sấm sét thì nhớ các con số 78 và 82 rất có thể sẽ mang lại vận may cho bạn đó. Cơn mưa mà bạn thấy trong mơ không phải mưa bình thường mà là mưa sao bằng thì có nghĩa là bạn đang có một tâm nguyện nào đó và rất mong muốn nó trở thành hiện thức, nhớ đánh các con số 15 và 79 để nhanh chóng đạt được ước mơ nhé!
 3. Đười ươi hay còn được gọi với cái tên khác là dã nhân là một trong những loài linh trưởng có thân hình to lớn, chủ yếu sống ở trên cây. Chúng có bộ lông dài và dạt, thường có mà vàng sậm pha một chút màu xám. Theo các chuyên gia giải mã giấc mơ lâu năm, khi nằm mơ thấy đười ươi thường bạn sẽ gặp được những cơ hội may mắn quay thu xsmn hiếm có trong đời, hãy tận dùng những cơ hội này một cách tốt nhất nhé! Giấc mơ thấy đười ươi Nếu bạn nhìn thấy sự xuất hiện của một con đười ươi trong giấc mơ thì giấc mơ này mang đến hàm ý ám chỉ tính cách hoan dã ẩn chứa bên trong con người bạn. Bạn là một người không ngại khó khăn, không sợ dư luận và các định kiến xã hội. Điều này giúp cho bạn có thể đi đến cái đích cuối cùng và có nhiều khả năng thành công hơn trong kết quả xổ số miền nam và cuộc sống. Giấc mơ thấy đười ươi leo cây Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh đười ươi leo cây thì giấc mơ này cho thấy những đứa con trowng tương lai của bạn có thể sẽ bị làm phiền. Việc này khiến cho công việc của bạn bị ảnh hưởng khá nhiều. Giấc mơ thấy đười ươi chết Khi nằm mơ thấy giấc mơ này thì có thể trong thời gian tới bạn sẽ phải đón những những vận xui. Cần cẩn thận trong việc trực tiếp xổ số để hạn chế gặp phải những điều nguy hiểm hay bị kẻ gian hãm hại Giấc mơ thấy đười ươi đang nằm ngủ Nếu bắt gặp hình ảnh đười ươi đang nằm ngủ có nghĩa là bạn đang tính toán một điều gì đó nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân mà bất chấp tới những người xung quanh. mơ thấy đười ươi: 14 – 51 mơ thấy đười ươi bị giết chết: 15 – 80 mơ thấy đười ươi bị ăn thịt: 19 – 71 mơ thấy đười ươi ăn trái cây: 53 – 63 mơ thấy đười ươi chạy vào nhà: 38 – 70 mơ thấy đi săn đười ươi soi cau mb 366 : 09 – 85 mơ thấy xác đười ươi: 21 – 46 mơ thấy đười ươi sinh đẻ: 60 – 75 mơ thấy đười ươi con: 33 – 63 mơ thấy nhiều đười ươi: 11 – 80
 4. XSMB 15/1 - KQXSMB 15/1 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 4 ngày 15/1/2020 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'. Xem kết quả soi cau 24h XSMB 15/1 - KQXSMB 15/1 - XSMB thứ 4 ngày 15/1/2020 được tường thuật trực tiếp quay số và mở thưởng tại Bắc Ninh. Mời quý độc giả xem trực tiếp kết quả XSMB 15/1 - KQXSMB 15/1 - XSMB thứ 4 ngày 15/1/2020 vào lúc 18h15' theo bảng kết quả dưới đây: Với bảng kết quả XSMB - soi cau mien phi 888 KQXSMB được tự động cập nhật nhanh chóng, liên tục các con số từ trường quay cho bạn kết quả XSMB (KQXSMB) hôm nay siêu nhanh, siêu chính xác, thuận tiện cho việc xem và dò kết quả XSMB. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 15/1/2020 (XSMB 15/1) được quay trực tiếp từ Bắc Ninh. Xem lại Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 14/1/2020 - XSMB 14/1 - KQXSMB 14/1 XSMB 14/1 - KQXSMB 14/1 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/1/2020, được quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút tại Quảng Ninh. Trong kì quay soi cau rong bach kim XSMB 14/1 - KQXSMB 14/1 - Kết quả XSMB 14/1/2020, các giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị giải thưởng lên tới 1 tỉ đồng trùng khớp với dãy số 32164 . Các ký hiệu trúng ĐB: 15BY-2BY-6BY . Tiếp theo là 15 giải nhất, mỗi giải có trị giá giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng đã thuộc về các khách hàng có tấm vé trùng với dãy số 40635 . Và 30 giải nhì, mỗi giải có trị giá giải thưởng là 5.000.000 triệu đồng trùng với dãy số 37076 và 15567 Xem lại kết quả xổ số miền Bắc tuần trước ngày 7/1/2020 - XSMB 7/1 - KQXSMB 7/1 XSMB 7/1 - KQXSMB 7/1 - Kết quả XSMB ngày 7/1/2020 được quay thưởng vào lúc 18h15' tại Bắc Ninh. Trong kì quay XSMB7/1 - KQXSMB 7/1 - Kết quả XSMB 7/1/2020, các giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị giải thưởng lên tới 1 tỉ đồng trùng khớp với dãy số 14954 . Các ký hiệu trúng ĐB: 2AG-1AG-7AG . Tiếp theo là 15 giải nhất, mỗi giải có trị giá giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng đã thuộc về các khách hàng có tấm vé trùng với dãy số 86395 . Và 30 giải nhì, mỗi giải có trị giá giải thưởng là 5.000.000 triệu đồng trùng với dãy số 65230 và 44442
 5. XSCM 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 10/2/2020 XSCM 10/2 - KQXSCM 10/2 - XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSCM hôm nay thứ 2 ngày 10/2/2020 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSCM thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h15'. Theo dõi trực tiếp XSCM 10/2 - KQXSCM 10/2 - Kết quả XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 tại đây. Quý khách có thể dò kết quả vé số trúng thưởng XSCM - KQXSCM - Kết quả soi cau 3s XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 và xem lại kết quả XSMN ngày hôm qua và các ngày trước đó một cách dễ dàng. Kết quả XSCM 10/2 - KQXSCM 10/2 - Kết quả XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 Trong lần quay thưởng XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020, giải đặc biệt đã may mắn thuộc về quý khách sở hữu tấm vé số 145366 , một giải nhất thuộc về khách hàng sở hữu tấm vé số 16210, một giải nhì thuộc về khách hàng có tấm vé số trùng với dãy số 93601 , giải 8 thuộc về khách hàng sở hữu vé số may mắn 65.
 6. XSCM 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay ngày 10/2/2020 XSCM 10/2 - KQXSCM 10/2 - XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSCM hôm nay thứ 2 ngày 10/2/2020 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả soi cầu 247 XSCM thứ 2 hàng tuần vào lúc 16h15'. Theo dõi trực tiếp XSCM 10/2 - KQXSCM 10/2 - Kết quả XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 tại đây. Quý khách có thể dò kết quả vé số trúng thưởng XSCM - KQXSCM - Kết quả XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 và xem lại kết quả XSMN ngày hôm qua và các ngày trước đó một cách dễ dàng. Kết quả XSCM 10/2 - KQXSCM 10/2 - Kết quả XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020 Trong lần quay thưởng XSCM thứ 2 ngày 10/2/2020, giải đặc biệt đã may mắn thuộc về quý khách sở hữu tấm vé số 145366, một giải nhất thuộc về khách hàng sở hữu tấm vé số 16210, một giải nhì thuộc về khách hàng có tấm vé số trùng với dãy số 93610, giải 8 thuộc về khách hàng sở hữu vé số may mắn 65. Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, Tp Cà Mau Điện thoại : (0290) 3831787 Fax: (0290) 383814
 7. XSMB 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 6/2/2020 XSMB 6/2 - KQXSMB 6/2 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 5 ngày 6/2/2020 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'. Xem kết quả XSMB 6/2 - KQXSMB 6/2 - XSMB thứ 5 ngày 6/2/2020 được tường thuật trực tiếp quay số và mở thưởng tại Hà Nội. Mời quý độc giả xem trực tiếp kết quả XSMB 6/2 - KQXSMB 6/2 - XSMB thứ 5 ngày 6/2/2020 vào lúc 18h15' theo bảng kết quả dưới đây: Với bảng kết quả XSMB - KQXSMB được tự động cập nhật nhanh chóng, liên tục các con số từ trường quay cho bạn kết quả XSMB (KQXSMB) hôm nay siêu nhanh, siêu chính xác, thuận tiện cho việc xem soi cầu 247 và dò kết quả XSMB. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 6/2/2020 (XSMB 6/2) được quay trực tiếp từ Hà Nội. Xem lại Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 5/2/2020 - XSMB 5/2 - KQXSMB 5/2 XSMB 5/2 - KQXSMB 5/2 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/2/2020, được quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút tại Bắc Ninh. Trong kì quay XSMB 5/2 - KQXSMB 5/2 - Kết quả XSMB 5/2/2020, các giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị giải thưởng lên tới 1 tỉ đồng trùng khớp với dãy số 97615. Các ký hiệu trúng ĐB: 7 BC - 13 BC - 11BC. Tiếp theo là 15 giải nhất, mỗi giải có trị giá giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng đã thuộc về các khách hàng có tấm vé trùng với dãy số 16340. Và 30 giải nhì, mỗi giải có trị giá giải thưởng là 5.000.000 triệu đồng trùng với dãy số 89362 và 29868. Xem lại kết quả xổ số miền Bắc tuần trước ngày 30/12/2020 - XSMB 30/12 - KQXSMB 30/12 XSMB 30/12 - KQXSMB 30/12 - Kết quả XSMB ngày 30/12/2020 được quay thưởng vào lúc 18h15' tại Hà Nội. Trong kì quay XSMB30/12 - KQXSMB 30/12 - Kết quả XSMB 30/12/2020, các giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị giải thưởng lên tới 1 tỉ đồng trùng khớp với dãy số 75712. Các ký hiệu trúng ĐB: 12 BK- 2BK- 14BK - 15BK - 10BK . Tiếp theo là 15 giải nhất, mỗi giải có trị giá giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng đã thuộc về các khách hàng có tấm vé trùng với dãy số . Và 30 giải nhì, mỗi giải có trị giá giải thưởng là 5.000.000 triệu đồng trùng với dãy số và .
 8. Cầu vồng là hiện tượng tự nhiên thường xuất hiện sau những cơn mưa rào mùa hạ. Cầu vồng rất đẹp với đủ các màu sắc đan xen nên thường được mang ý nghĩa tượng trưng cho dự may mắn. Vậy nên nếu nằm mơ thấy cầu vồng thì bạn đừng bỏ lỡ những tín hiệu tốt lành cho tương lai nhé! Mơ thấy cầu vồng đánh con gì? Theo giải mã giấc mơ, nếu bạn nằm mơ thấy cầu vồng thì nên soi cầu 247 hôm nay con: 04 – 40 – 45 Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mơ thấy cầu vồng mà sẽ có những con số khác nhau. Dưới đây là một số giấc mơ thấy Cầu vồng chi tiết, mời các bạn có thể tham khảo: Mơ thấy Cầu Vồng bị đứt quãng thì con số may mắn dành cho bạn là 40 – 80 Mơ thấy Cầu Vồng có một màu duy nhất thì con số may mắn dành cho bạn là 48 – 82 Mơ thấy Cầu Vồng sau cơn mưa thì con số may mắn dành cho bạn là 43 – 51 Mơ thấy Cầu Vồng ngang qua núi thì con số may mắn dành cho bạn là 29 – 93 Mơ thấy đang đi trên Cầu Vồng thì soi cau wap mb con số may mắn dành cho bạn là 16 – 81 Mơ thấy Cầu Vồng ngang qua sông thì con số may mắn dành cho bạn là 04 – 76 Mơ thấy Cầu Vồng trong nhà thì con số may mắn dành cho bạn là 06 – 65 Điềm báo của những giấc mơ về cầu vồng Nam giới nằm mơ cầu vồng Nam giới nói chung nằm mơ thấy cầu vồng đều mang đến điềm báo soi cầu việt tốt lành. Giấc mơ dự báo bạn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nếu chưa kết hôn, giấc mơ về cầu vồng cho thấy bạn chuẩn bị có được một mối nhân duyên tốt đẹp. Nữ giới nằm mơ cầu vồng Tương tự như nam giới, giấc mơ cầu vồng dự báo cho bạn một gia đình hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời. Người đi xa nhà mơ thấy cầu vồng Đây là dấu hiệu dự báo bạn chuẩn bị được trở về bên người thân, đoàn viên, xum họp, quây quần bên nhau trong thời gian tới Người bệnh nằm mơ thấy cầu vồng Giấc mơ này mang đến tín hiệu tốt cho tình trạng bệnh tật của người đó. Sẽ gặp được thầy được thuốc và sớm khỏi bệnh