• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Thiết kế Website Creative

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Thiết kế Website Creative

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đồ tiêu hao dành cho khách sạn là một trong những tiêu chí giúp đánh giá chất lượng của khách sạn đó. Tại KOSEI luôn sản xuất, cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng. Tham khảo bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ hơn các sản phẩm này.Đồ tiêu hao dành cho khách sạn là gì?Trước hết, chúng ta cần hiểu về đồ tiêu hao dành cho khách sạn là gì? Đó là những thiết bị tiện ích được trang bị trong phòng khách sạn. Các sản phẩm này đều là những vật dụng dùng một lần và sẽ được thay sau mỗi lượt khách đến lưu trú.Bộ đồ tiêu hao đầy đủ nhất gồm có khoảng 20 loại sản phẩm. Tất cả đều được gói trong hộp giấy có in logo và được đặt trong phòng của mỗi khách sạn. Dựa theo loại hình và quy mô mà mỗi khách sạn có những sự chuẩn bị bộ đồ tiêu hao khác nhau. Tuy nhiên về mặt bằng chung các khách sạn đều sử dụng đồ tiêu hao được chia làm hai phần dưới đây:+ Đồ dùng trong phòng tắm khách sạn Bàn chải đánh răng Kem đánh răng Dao cạo – Kem cạo râu Lược chải tóc Chụp tóc Bông tẩy trang – Tăm bông Bông tắm – Lưới tắm Xà bông – Nước rửa tay Dầu gội – Sữa tắm Bộ đồ tiêu hao gồm rất nhiều sản phẩm+ Đồ dùng trong phòng ngủ khách sạn Dép vải Túi giặt là Trà – Đường Bút bi Bộ kim chỉ Giấy Free Water Miếng mút đánh giày Dũa móng tay KOSEI cung cấp các loại Hotel Amenities nào?KOSEI là đơn vị cung cấp các đồ dùng một lần dành cho khách sạn. Chất lượng của các sản phẩm của KOSEI được thiết kế rất bắt mắt, an toàn với mức giá thành cạnh tranh. Cùng điểm qua một vài sản phẩm Hotel Amenities mà KOSEI cung ứng cho các khách sạn hiện nay.Eco Friendly – bộ đồ dùng một lần cho khách sạn thân thiện môi trường Sản phẩm đầu tiên đó là bàn chải đánh răng – một trong những vật dụng cá nhân không thể thiếu trong bất cứ khách sạn nào. Với bàn chải đánh răng được làm từ nguyên liệu bột rơm của KOSEI vô cùng thân thiện và đảm bảo sức khỏe của người sử dụng. Dao cạo râu là một sản phẩm không thể thiếu được với cánh mày râu, đúng không? Dao cạo do KOSEI sản xuất được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, an toàn vói sức khỏe. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không gây ra bất cứ tổn thương nào cho da. Lược chải đầu là vật dụng thứ ba vô cùng quan trọng với khách du lịch. Với thiết kế chắc chắn, răng lược được làm hoàn hảo chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ngoài ra Kosei cung cấp dép vải, bàn chải tóc,… và rất nhiều vật dụng khác sử dụng cho các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Bạn hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn rõ hơn nhé.Tham khảo thêm:1, Có gì trong một bộ đồ tiêu hao dành cho homestay chuẩn?2, TOP 5 địa chỉ cung cấp Amenities thân thiện môi trường tại Hà NộiƯu điểm khi mua đồ tiêu hao dành cho khách sạn tại KOSEILà đơn vị chuyên cung ứng và sản xuất các sản phẩm Amenities thân thiện môi trường dành cho khách sạn. Đây được coi là một trong những ưu điểm lớn đối với KOSEI so với các nhà cung cấp khác.Chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu khi mua đồ tiêu dành cho khách sạn tại KOSEI. Cùng với những ưu điểm dưới đây chắc chắn những sản phẩm của KOSEI sẽ không làm các chủ đầu tư thất vọng.Amenities thân thiện môi trườngƯu điểm vượt trội hàng đầu với các sản phẩm của KOSEI đó là thân thiện và an toàn với môi trường. Tất cả đều được sản xuất với nguồn nguyên liệu sẵn có đảm bảo chất lượng và hoàn toàn thân thiện với môi trường.Bột rơm là nguồn nguyên liệu sẵn có, giá rẻ tại Việt NamThiết kế sản phẩm hiện đại, lịch sựVới sự phát triển của ngành du lịch như hiện nay, việc lựa chọn và thường xuyên thay đổi đồ dùng một lần là vô cùng cần thiết. Nắm bắt được những xu hướng đó, KOSEI luôn không ngừng đưa các sản phẩm mang nhiều thiết kế đẹp mắt với nhiều mẫu mã vừa hiện đại vừa lịch sự.Thiết kế đơn giản, hiện đại của các sản phẩm tiêu hao do KOSEI sản xuấtGiá thành hợp lýGiá thành cũng là một trong những ưu điểm khi các chủ đầu tư lựa chọn sản phẩm của KOSEI. Tất cả các sản phẩm đều phù hợp với hầu hết các loại hình khách sạn từ bậc trung đến cao cấp với mức giá vô cùng cạnh tranh.Đồ tiêu hao dành cho khách sạn do KOSEI sản xuất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thiết kế – chất liệu – giá cả. Vậy tại sao bạn không liên hệ ngay để nâng tầm chất lượng dịch vụ của mình ?CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KOSEI QUỐC TẾĐịa chỉ: Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng YênTel: (+84)2213.968.900 - Fax: (+84)2213.968.902Email: info@kosei.com.vn website: https://kosei.com.vn/Giám đốc: Dương Thị Châu LoanVĂN PHÒNG 1Địa chỉ: số 10A, ngõ 12, phố Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.Tel: 0868.816.522 / 0965.065.466VĂN PHÒNG 2Địa chỉ: 484/17A Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.Tel: 02862.924.546 / 02862.974.54
 2. Nắm vững các kinh nghiệm làm tư vấn du học chính là yếu tố giúp bạn đạt được thành công trong lĩnh vực này. Các thông tin dưới đây chính là cẩm nang hữu ích dành cho những bạn đang và muốn theo đuổi ngành tư vấn du học. Đặc biệt dành cho những doanh nghiệp đang cần thiết kế website giới thiệu công ty du học. Tư vấn du học là gì? Danh mục bài viết [ẩn] 1 Kinh nghiệm làm tư vấn du học cần những gì? 2 Các bước tư vấn du học để tích luỹ kinh nghiệm làm tư vấn du học 3 Yếu tố để trở thành người tư vấn du học giỏi 3.1 Sở hữu thiết kế website du học 3.2 Trang bị kiến thức chuyên môn – Công việc của tư vấn du học 3.3 Rèn luyện các kỹ năng mềm 3.4 Phân tích hành vi khách hàng Kinh nghiệm làm tư vấn du học cần những gì? Tư vấn du học là một ngành nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn, định hướng tương lai về giáo dục và việc làm. Vậy kinh nghiệm làm tư vấn du học là làm những gì? + Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng. + Tư vấn, giới thiệu các chương trình du học phù hợp với từng đối tượng khách hàng; + Chăm sóc, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các thủ tục cần thiết khi đi du học; + Gặp gỡ đối tác và hỗ trợ bộ phận Marketing để phát triển thị trường. Các bước tư vấn du học để tích luỹ kinh nghiệm làm tư vấn du học Tư vấn du học là làm những gì? Mỗi tư vấn viên đều có những phương pháp, kỹ năng riêng khi tư vấn cho khách. Nhìn chung, tất cả đều làm theo các bước tư vấn du học cơ bản dưới đây: BƯỚC CHI TIẾT 1 Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua website và các mạng xã hội phổ biến. 2 Liên hệ và tư vấn trực tiếp cho khách hàng bằng những kinh nghiệm làm tư vấn du học của mình. 3 Định hướng dựa vào từng nhu cầu và điều kiện của từng khách hàng khác nhau. Hướng khách hàng lựa chọn gói du học phù hợp. 4 Hỗ trợ hồ sơ: xin thư giới thiệu, bản kế hoạch học tập, viết hồ sơ, xin visa và các thủ tục khác cần thiết. 5 Hướng dẫn và hỗ trợ luyện phỏng vấn. 6 Hỗ trợ nơi ăn ở, đi – lại, vé máy bay và đưa đón. 7 Hỗ trợ du học sinh trong quá trình học tập tại nước ngoài. Yếu tố để trở thành người tư vấn du học giỏi Các bước đơn giản ai cũng nắm được nhưng không phải ai cũng có thể tư vấn thuyết phục khách hàng. Chỉ có đam mê, lòng yêu nghề và định hướng phát triển trong nghề tư vấn du học mới là nền tảng để bạn phấn đấu. Những kinh nghiệm làm tư vấn du học dưới đây sẽ là yếu tố để trở thành người tư vấn du học giỏi. Sở hữu thiết kế website du học Trong thời đại 4.0 với công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các phương pháp tiếp cận khách hàng truyền thống dần trở nên lạc hậu, lỗi thời. Thiết kế trang web giới thiệu về công ty du học chính là những gì bạn cần ngay lúc này. Thử nhìn vào các đơn vị tư vấn du học uy tín như Du học Nam Phong, Năm Châu IMS,… đều sở hữu một website riêng. Vậy tại sao bạn không chuẩn bị một trang web cho riêng mình để phát triển thương hiệu, tạo dựng uy tín với khách hàng? Mẫu thiết kế web luật sư Ageless Liên hệ để được tư vấn ,báo giá miễn phí! Yêu cầu báo giá WEBNhiều giải pháp hơn, hiệu quả hơn! 1000+ mẫu giao diệnĐa ngành nghề - Đa lĩnh vực Website có thể nói chính là “bộ mặt đại diện” của bạn – nơi chứa các thông tin du học, hình ảnh hoạt động, chức năng tương tác khách hàng,… Khách hàng hiện nay có xu hướng tìm kiếm thông tin trên Internet trước khi tư vấn trực tiếp. Chính vì vậy, website du học chính là yếu tố khẳng định sự chuyên nghiệp, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích cho khách hàng có nhu cầu. Bên cạnh đó, nhu cầu học online hiện nay rất cao. Việc đầu tư sản xuất các video dạy học trên chính website của công ty là điều cần thiết. Vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, lại còn tiết kiệm thời gian đến lớp cho học viên. Từ đó tăng tương tác giữa website và người dùng ( học viên, phụ huynh,…), tăng cơ hội bán hàng cho doanh nghiệp. Trang bị kiến thức chuyên môn – Công việc của tư vấn du học Không tìm hiểu, hiểu biết về các vấn đề tư vấn, chắc chắn bạn không thể tạo lòng tin cho khách hàng. Cần tìm hiểu kỹ vềcác kiến thức liên quan đến: + Du học, thủ tục du học + Môi trường sống + Thời tiết, khí hậu Nhằm đưa ra lời tư vấn hợp lý và chính xác nhất. Đây là một trong những kinh nghiệm làm tư vấn du học bắt buộc phải trau dồi. Bên cạnh đó, hãy luôn cập nhật các kiến thức mới về thủ tục, trường học, chuyên ngành, chi phí.. Nhằm kịp thời thay đổi và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho các du học sinh – khách hàng tiềm năng của bạn. Đây là một trong những công việc của tư vấn du học mà bạn phải nắm rõ. Rèn luyện các kỹ năng mềm Đã bao giờ bạn nhận thấy, bản thân sở hữu kiến thức vững chắc, hiểu biết sâu rộng nhưng không thể thuyết phục được khách hàng? Đó chính là hạn chế của việc yếu kém kỹ năng mềm. Kỹ năng giao tiếp bao gồm thuyết trình, thuyết phục, nghệ thuật ứng xử, đối đáp,… Ngoài ra cần kết hợp với ngôn ngữ cơ thể, lắng nghe, âm điệu,… để tăng thêm sức thuyết phục cho buổi tư vấn. Kỹ năng đàm phán trong lĩnh vực tư vấn du học Phân tích hành vi khách hàng Muốn phân tích được nhu cầu khách hàng, bạn cần phải kết hợp kỹ năng quan sát và đánh giá. Cần thời gian rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm làm tư vấn du học để phân tích nhu cầu khách hàng. Đánh giá đúng nhu cầu khách hàng giúp bạn đưa ra các phương án tư vấn hiệu quả. Phù hợp với điều kiện tài chính, thời gian của khách hàng. Từ đó, bạn có thể kết hợp việc thiết kế website và biên tập nội dung hữu ích. Từ đó giữ chân khách hàng dừng chân tại nội dung kêu gọi mua hàng. Liên hệ và chốt đơn hàng. Với các kinh nghiệm làm tư vấn du học trên hi vọng sẽ là cẩm nang hữu ích cho các bạn. Vận dụng để bước tiếp trên con đường trở thành tư vấn viên du học tài giỏi. Nếu bạn còn vấn đề muốn giải đáp, hãy bình luận để cùng nhau bàn luận nhé. Nguồn: https://creativevietnam.com.vn/kinh-nghiem-lam-tu-van-du-hoc-hieu-qua
 3. #ECO_FRIENDLY — Bộ sản phẩm đồ dùng một lần trong khách sạn thân thiện môi trường Bộ sản phẩm Eco Friendly làm từ bọt rơm ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA BỘ SẢN PHẨM ECO FRIENDLY Nguyên liệu bột rơm Có thể tự phân hủy Kinh Nghiệm 20 năm trong lĩnh vực sản xuất đồ dùng trong khách sạn Sản xuất đầu tiên tại Việt Nam Eco friendly “THAY ĐỔI ĐỂ DẪN ĐẦU — — — — — ✽✽✽✽✽✽✽✽ — — — — Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực sản xuất đồ dùng trong khách sạn (amenities), cùng đội ngũ nghiên cứu, kĩ sư người Nhật và máy móc dây truyền hiện đại, nay Công ty KOSEI xin giới thiệu bộ sản phẩm Eco Friendly. Bộ sản phẩm Eco Friendly ra đời mang sứ mệnh thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch, các khách sạn, resort, apartment, homestay cùng hướng đến một ngành du lịch xanh, không rác thải nhựa mang lại giá trị không những về thương hiệu cho doanh nghiệp mà còn lan tỏa được thông điệp của trái đất về môi trường. — — — — — ✽✽✽✽✽✽✽✽ — — — — - SĐT hotline/ Zalo: 08 68816522 ( Khách hàng vui lòng liên hệ trong giờ hành chính ) Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về sản phẩm +) VPKD : Nhà 36TT1, ngõ 537 Bát Khối, phường Thạch Bàn Quận Long Biên, TP.HN +) SĐT hotline/ Zalo: 08 68816522 +) EMAIL: salesonline01@kosei.com.vn | Website: https://kosei.com.vn +) WEB: Kosei.com.vn #thanthienmoitruong #baovemoitruong #amenities #amenitiesthanthienmoitruong #ecofriendly #ecoamenities #koseiamenities