• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lão Cự Môn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

Lão Cự Môn last won the day on Tháng 6 4 2010

Lão Cự Môn had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

38 Excellent

About Lão Cự Môn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Anh Laido thân mến, Hiện nay, anh đã có sản phẩm La Kinh tiếng Việt để bán chưa? Làm sao liên hệ với anh?
 2. Chà chà. Bấy lâu nay các phong thủy sư đều dùng la kinh của Trung Quốc sản xuất mà thực tình hiểu được bao nhiêu cũng không ai khẳng định. Nay có Laido sản xuất ra La Kinh Tiếng Việt thì thật còn gì đáng trông đợi hơn thế nữa đây! Lão trước nay vẫn dùng đồ của Tàu mà trong lòng không khỏi ngậm ngùi cho nền phong thủy nước nhà, ngậm ngùi cho công cụ của các phong thủy sư là cái La Kinh. Thật hoan nghênh anh Laido đã có tinh thần dân tộc. Phong Thủy Lạc Việt thì phải dùng La Kinh tiếng Việt! Lão đăng ký 1 xuất!
 3. Hổ không vồ Lợn - Lợn với Hổ tốt lắm. Những gì ta phải chịu ở kiếp sống hiện tại với hình hài này không hẳn là do những gì ta đã làm ở chính kiếp sống này mà có khi ở kiếp trước hoặc ở vô lượng kiếp trước. Điều này theo thời gian, nhà mình sẽ hiểu. Cái hạn hiện tại của gia đình Haiphuong chỉ như ổ chim cút (chưa đến mức ổ gà) trên đường đi do vô tình đạp phải mà trẹo chân bong khớp chút thôi. Vì thế cứ yên tâm. Nên nuôi dưỡng niềm tin một cách có cơ sở.
 4. Đừng dùng từ "Phê Phán" với bản Lão kẻo VietHa tự gây nghiệp chướng mà chưa biết lúc nào nhận Quả không ra gì đó nghen. Mỗi người có một cách nhìn trước hoạn nạn. 1 học sinh cả học kỳ chẳng chịu học bài, ngày mai thi, hôm nay mới giở sách ra học để mai thi mà lại mong điểm cao thì phỏng có phải là sự mong cầu có tính ảo tưởng và có phần mù quáng không? Đó chỉ là việc đối phó, nước đến tận... cổ mới nhảy. Nhảy nổi không? Việc đó có khác gì việc bị hoạn nạn mới đi thả chim, thả cá để cởi bỏ cái phận "cá chậu chim lồng" mà cầu an lành cho bản thân? "Thà muộn còn hơn không" không áp dụng trong những trường hợp như thế này. Như đã nói: "có bệnh mà uống nhiều thuốc cùng lúc sẽ xung nhau". Gia đình Haiphuong cứ theo các biện pháp của các lão tiền bối ở đây đã tư vấn. Lão Mỗ có biện pháp riêng của mình. Đường xa chớ có vội, vững bước mới là nhanh.
 5. Không nên ngưỡng mộ ai ngoài ngưỡng mộ chính bản thân mình. Làm được việc này rất khó. Vì sao khó? Vì ngưỡng mộ chính bản thân mình dễ đưa mình tới ảo tưởng. Ngưỡng mộ chính bản thân mình mà mình không ảo tưởng về vị thế của mình, về kiến thức của mình, đó chính là bản lĩnh. None can judge you, except yourself. Sư chưa bao giờ đủ năng lực để làm Bề Trên. Đây không phải là lời báng bổ kẻ tu hành mà đó là sự thực. Việc thả chim, thả cá rồi đem việc đó kể lể với Bề Trên rằng tôi đã làm việc đó, hãy để tôi yên sẽ khiến Bề Trên cười ngất. Bởi những việc làm như thế chỉ có tính chất đối phó, chỉ có tính chất nhất thời và có phần giả tạo gượng gạo khi gán cho cái mác Phúc Đức. "Mặc Cả với Bề Trên" không phải là một cuộc đối thoại như kiểu mặc cả ngoài chợ. Hình thái của sự "mặc cả" này rất vi tế - nó nằm ngay trong những hành động, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói của mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Bản lĩnh và kiến thức đó là gì? Câu hỏi này hay nhưng mới chỉ dừng ở mức tò mò. Thiên hạ hay nói câu: "Không Thầy đố mày làm nên" tức là phải có Thầy dẫn dắt mới nên người. Bao giờ nghĩ được rằng: "Không Mày đố Mày làm nên" thì sẽ biết bản lĩnh và kiến thức là gì.
 6. Làm Phúc: gặp người ăn mày ngang qua, ta rủ lòng thương cho một ít tiền. Lòng ta tự hào vì ta đã làm phúc giúp người. Nhưng người ăn mày đó đem số tiền đó mua ly rượu, uống say, cầm dao đâm chết người sau đó. Vậy ta cho tiền người ăn mày đó là Tạo Phúc hay Gây Tội? Những trao đổi ở Chủ Đề này như thế này rất thích hợp, không hề làm loãng topic của Haiphuong. Lão Cự Môn phải hạ phím ở chủ đề này âu cũng là mong cho Haiphuong không sa đà vào những việc có tính hình thức, đôi khi vô nghĩa trong hoàn cảnh của vợ chồng Haiphuong lúc này. Làm cái gì phải có trọng tâm, phải có phương pháp, phải có mục đích rõ ràng phù hợp với cảnh ngộ của mình. Không phải thấy thiên hạ thả chim cũng đi mua chim về thả, không phải thấy thiên hạ thả cá cũng mua cá về thả, không phải thấy thiên hạ quyên góp tiền tiền xây chùa, đúc tượng Phật là mình cũng làm theo...Những việc như thế không hề giúp gì cho bản thân. Việc tụng kinh nọ kinh kia cũng không giúp gì cho người chồng đang nằm một chỗ kia mà chỉ giúp cho bản thân thức tỉnh tâm thức bấy lâu chưa được trau dồi, chưa được sửa đổi. Tâm thôi không đủ mà phải có Trí, Trí thôi không xong mà phải có Tâm. Cái hạn mà vợ chồng Haiphuong đứng về góc độ lý số đã thấy ở ngay điểm xuất phát của cuộc hôn nhân này, nhìn ở một góc độ của những chiêu pháp của một lĩnh vực khác thì đã rõ mồn một. Phải nhớ rằng Nghiệp ai người nấy trả, tội ai người đấy chịu. Vì một số tiền bối đã thực hiện một số việc để giúp Haiphuong nên Lão Cự Môn tôi chưa giúp gì được Haiphuong lúc này. Uống nhiều thuốc một lúc sẽ xung nhau. Nếu có thể Haiphuong hãy gửi cho tôi một bức ảnh gần đây nhất của cả hai vợ chồng hoặc ảnh riêng của từng người. Trước mắt thì thế đã. Chắc rồi sẽ đến lúc Lão Cự Môn phải xuất hiện mà giúp vợ chồng Haiphuong thôi.
 7. Cháu có thể cho chú biết, giờ xuất giá tòng phu của cháu là giờ nào trong ngày cưới đó không? 10 người thì đến 11 người nghĩ như thế này, phỏng làm sao mà làm cho đúng mà mong tiêu trừ quả báo với lại giảm thiểu nghiệp chướng được?
 8. Lập công bồi đức mới giúp ta giảm thiểu nghiệp chướng chứ bản thân Phước Đức riêng biệt không có giá trị gì trong việc giúp mỗi người tiêu trừ tai ương hạn ách. Bạn có hiểu được ý nghĩa sâu xa của hai chữ Phước Đức hay không? Bây giờ, có mấy bạn đang khuyên gia đình bạn Haiphuong làm việc nọ việc kia, cũng đều có mong cầu là sao cho vợ chồng đôi bạn trẻ này sớm tai qua nạn khỏi. Thế thì việc bạn viết : "Đúng là những việc thiện việc lành thì phải làm thường xuyên mà tâm không mong cầu gì cả..." và những lời khuyên của các member khác cho gia đình bạn Haiphuong có gì mâu thuẫn không? Khi lý luận với những việc thế này, bạn cũng có sai lầm giống bao nhiêu người khác là phải trích dẫn hoặc mượn lời một nhà sư ABC nào đó để tăng phần trọng lượng cho luận thuyết của mình bởi vì niềm tin vào nhà sư của đa phần mọi người rất chi là lớn. Lời Sư nói không phải là lời của Bề Trên, của Chư Vị Thiêng Liêng nên cũng thường thôi. Đến Bề Trên ta còn "mặc cả" được (đấy là khi ta đủ bản lĩnh và kiến thức) thì mấy lời Sư nói đâu có phải "kim chỉ nam" mà phải nhất nhất nghe theo!
 9. Những việc như thế này, lý ra nên làm thường xuyên kể cả khi không có tai nạn hay bệnh tật gì. Giờ vương vào tai nạn rồi mới làm, sao giải nổi được chướng nghiệp đang mang?
 10. Việc làm từ 1-6 chỉ là những việc để thức tỉnh cái u mê của người còn sống chứ hy vọng vào đó để gỡ bệnh tật hay vận hạn cho người đang vướng mắc là điều có phần... viển vông. Không "mặc cả" với Bề Trên là do không biết cách và cũng là do mặc cảm về thân phận thấp bé của một kẻ phàm trần. Bề Trên rất công bằng, tai không nghe lời xu nịnh, mắt không nhắm làm ngơ trước những cảnh ngộ. Vấn đề là phải biết cách "gõ cửa". Muốn gõ được cửa để cửa mở, tâm thức phải rất trong sáng, những thù oán hờn ghen của đời thường đều phải gỡ bỏ cả, khi đó có quyền "mặc cả" với Bề Trên, và khi đó Bề Trên bày hẳn ra những option mặc cả cho mà lựa chọn.
 11. Hai tuổi này lấy nhau thì nó như thế này:Số phu thê âm thầm tủi hận Năm canh lệ sầu vơi nước mắt Tuổi trẻ trung mất vợ khó nguôi Nỗi đau đớn riêng đây tha thiết Lệ tuôn trào cho thấu Trời xanh Sinh con đầu lòng khó nuôi, nay đã bị hư thai như thế là đúng số. Cửa nhà sẽ phải dời đổi nhiều phen. Cần tu tâm tĩnh dưỡng thì nhà cửa mới bình yên, bằng không người vợ sẽ mất trước. Số vợ chồng có con gái đầu thì thuận, trai đầu thì nghịch. Số lượng Thầy mà biết dùng phép Di Cung Hoán Số - dùng phép thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn đâu đều là bố láo cả. Nếu có thể, cô cho sơ đồ nhà lên đây, tôi sẽ dùng phép Thôi Đinh chỉ chỗ đặt giường, vợ chồng vừa mặn nồng ân ái, vừa tốt cho đường con cái. Sinh con năm Mậu Tý này thì không được nữa rồi (theo như lời cô nói), sinh năm Kỷ Sửu cũng chẳng nên vì không nuôi được quá 3 năm, đợi đến Canh Dần (2010) thì hẵng sinh con.
 12. Cần xem kỹ lại lý thuyết hoặc cần bổ túc thêm về môn xem ngày trước khi đưa ra lời phán như trên.