• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tranngocgiau

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tranngocgiau

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cùng Công ty định cư GIG đi tìm “chìa khóa” để giúp nhà đầu tư nhận biết, lựa chọn một công ty tư vấn định cư uy tín và an toàn trước thực trạng “vàng thau lẫn lộn” của các công ty tư vấn mọc lên tràn lan như hiện nay. Cách nhận biết công ty định cư Quốc tế uy tín, an toàn Mong muốn sở hữu quốc tịch thứ hai cho cả gia đình đang là một nhu cầu tích cực và được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Điều này làm cho thị trường tư vấn định cư Quốc tế ngày càng được mở rộng với hàng trăm công ty lớn và nhỏ mọc lên “như nấm sau mưa” tại Việt Nam. Lựa chọn đúng công ty tư vấn uy tín sẽ giúp cho việc định cư của gia đình nhà đầu tư được thuận lợi và giảm thiểu tối đa các rủi ro. Nên chọn đơn vị tư vấn có thâm niên trong ngành Nếu như bạn chưa hề biết về công ty tư vấn nào trước đó thì việc đầu tiên bạn nên làm khi lựa chọn công ty tư vấn định cư là thâm niên kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn định cư. Bởi do tính chất, đặc điểm cũng như chương trình định cư của mỗi quốc gia khác nhau do vậy hồ sơ của mỗi khách hàng đều không giống nhau. Đơn vị tư vấn cần phải đủ năng lực thẩm định những dự án đầu tư đồng thời phải có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn chuẩn bị hồ sơ. Điều này giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình một dự án đầu tư tốt nhất cũng như tránh những trường hợp sai sót, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cũng như rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Tư vấn viên có kiến thức chuyên sâu Không chỉ riêng tư vấn đầu tư định cư mà trong bất kì lĩnh vực nào, việc lựa chọn đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm và có thâm niên trong ngành. Khi nhà tư vấn cho kinh nghiệm chuyên sâu họ sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn chương trình đầu tư phù hợp nhất. Lựa chọn đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm và có thâm niên trong ngành Sự dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ giúp họ có sự hiểu sâu sắc, nhanh nhẹn trong giải quyết các tình huống phát sinh. Hãy chọn lọc những đơn vị am hiểu chuyên sâu về từng thị trường mình muốn định cư (Mỹ, Châu Âu, Úc…) và đơn vị đó phải đủ năng lực thẩm định những dự án đầu tư đồng thời phải có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn chuẩn bị hồ sơ. Tìm hiểu những chứng thực từ khách hàng Đừng vội tin vào những lời mời có cánh của các công ty tư vấn định cư, hãy tìm hiểu và tham khảo những chia sẻ từ chính khách hàng của công ty đó để có cái nhìn khách quan và tin cậy nhất. Bên cạnh việc thường xuyên trao đổi về tiến trình hồ sơ với tư vấn viên, nhà đầu tư cũng nên dành thời gian để tìm hiểu thông tin hoặc các quy chế mới của chương trình định cư mình đang tham gia bằng cách truy cập vào các website uy tín của Chính phủ. Công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế GIG đã giúp 100% khách hàng tham gia tư vấn tại công ty định cư hành công tại các quốc gia trên thế giới, nhà đầu tư có thể tìm hiểu và liên hệ tới công ty GIG để được các chuyên gia tư vấn chương trình phù hợp nhất. Xem thêm Website chính thức của GIG Việt Nam: GIG - Công Ty Tư Vấn Đầu Tư và Định Cư Quốc Tế Uy Tín
 2. Giới thiệu GIG - Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Quốc Tế Trong xu hướng định cư Quốc tế ngày càng phát triển, GIG - Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Quốc Tế chính là cầu nối giúp nhà đầu tư định cư Quốc tế nhanh chóng, mang đến cuộc sống chất lượng cao cho khách hàng. GIG Việt Nam là viết tắt của Go Invest Global, phát triển trên nền tảng là công ty Bất Động Sản iRealty ra đời năm 2015 do Ông Lê Hoàng Quang Phú (Phú Gia) thành lập. Hiện nay, GIG Việt Nam luôn cung cấp những giải pháp đầu tư định cư AN TOÀN – ĐƠN GIẢN – NHANH CHÓNG, mang đến cơ hội AN CƯ - LẠC NGHIỆP - TOÀN CẦU cho nhiều gia đình tại Việt Nam. GIG - Đơn vị tiên phong tại Việt Nam về việc xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư Năm 2015, Công ty tư vấn định cư Quốc tế GIG Việt Nam được thành lập, là đơn vị tiên phong tại Việt Nam về việc xúc tiến đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp. Đồng hành cùng đội ngũ nhân sự trong nước và quốc tế có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đã mang đến nhiều niềm hân hoan, hạnh phúc đến tất cả các khách hàng đã chọn lựa công ty GIG trong thời gian qua. Nhà đầu tư có thể xem thêm về GIG qua video giới thiệu GIG của chúng tôi. Tầm nhìn – Sứ mệnh Sứ mệnh lớn nhất của GIG là mang lại cuộc sống AN CƯ - LẠC NGHIỆP - TOÀN CẦU cho các gia đình Việt Nam, đây chính là mong muốn duy nhất và niềm hạnh phúc của GIG. Với định hướng trở thành Công Ty Tư Vấn Định Cư và Bất Động Sản Quốc tế số 1 Việt Nam, có doanh số và quy mô lớn nhất vào năm 2020, GIG liên tục tạo cơ hội đầu tư cho mọi đối tượng khách hàng, đảm bảo các giá trị đầu ra bền vững và lâu dài cho các nhà đầu tư đã lựa chọn GIG. Từ đó, giúp tất cả các khách hàng đạt được sự thành công, thịnh vượng và hạnh phúc với chúng tôi trong tương lai. Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn định cư Quốc tế, GIG có đội ngũ chuyên gia tư vấn và đội ngũ pháp lý là các luật sư danh tiếng được quốc tế công nhận. Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm về vấn đề di trú tại thị trường Việt Nam, GIG hoàn toàn thấu hiểu nỗi lo lắng và trăn trở của bạn khi tìm kiếm và lựa chọn đối tác đáng tin cậy đề đồng hành cùng mình trên con đường đi đến những miền đất mới. GIG cam kết cung cấp dịch vụ uy tín và chất lượng nhằm thực hiện hóa giấc mơ định cư của bạn và gia đình bạn. Đầu tư an toàn Minh bạch và chính xác trong quá trình tư vấn chính là nền tảng để GIG tạo dựng niềm tin với khách hàng. Tiến hành thanh toán chia theo từng giai đoạn thụ lý hồ sơ mang đến sự an toàn cho khách hàng. Minh bạch và chính xác trong quá trình tư vấn chính là nền tảng của GIG Ngoài ra, GIG luôn quan tâm đến vấn đề hậu định cư cho từng khách hàng, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình định cư để đảm bảo chất lượng cuộc sống cao nhất. Nếu quý khách quan tâm đến các giải pháp của GIG Việt Nam, thì có thể kết nối với GIG để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Xem thêm Video giới thiệu GIG
 3. Bên cạnh cơ hội mở rộng kinh doanh, định cư Quốc tế còn giúp nhà đầu tư sở hữu tấm hộ chiếu thứ hai cho cả gia đình. Do vậy, nhu cầu định cư Quốc tế của các gia đình Việt ngày càng tăng cao. Cũng bởi vậy mà các công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế mọc lên như nấm. Đâu là “chìa khóa” giúp các nhà đầu tư lựa chọn đúng một công ty tư vấn uy tín? Đặc điểm nhận biết công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế uy tín? Lựa chọn đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm Nếu như bạn chưa hề biết về công ty tư vấn nào trước đó thì việc đầu tiên bạn nên làm khi lựa chọn công ty tư vấn định cư là thâm niên kinh nghiệm trong lĩnh vực tu van dinh cu Quoc te. Bởi do tính chất, đặc điểm cũng như chương trình định cư của mỗi quốc gia khác nhau do vậy hồ sơ của mỗi khách hàng đều không giống nhau. Lựa chọn công ty có thâm niên kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn định cư Đơn vị tư vấn cần phải đủ năng lực thẩm định những dự án đầu tư đồng thời phải có kinh nghiệm lâu năm trong việc tư vấn chuẩn bị hồ sơ. Điều này giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình một dự án đầu tư tốt nhất cũng như tránh những trường hợp sai sót, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cũng như rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Trực tiếp tham khảo quy mô công ty Trong thời đại 4.0 mọi thông tin về công ty tư vấn đề dễ dàng tìm hiểu qua mạng internet thế nhưng để xác nhận xem các thông tin đó có được chính xác không thì nhà đầu tư cần tham khảo trực tiếp quy mô công ty. Bên cạnh đó cần thăm hỏi kinh nghiệm từ người thân hoặc bạn vè đã từng thực hiện hồ sơ cùng đơn vị tư vấn định cư đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn có thể tin tưởng đơn vị đó hay không. Tư vấn viên chuyên nghiệp Không phải công ty nào cũng đủ tiềm lực để tuyển dụng hoặc đào tạo những tư vấn viên có kiến thức chuyên sâu về các chương trình di trú vì việc này đôi khi tốn kém khá nhiều chi phí và nhân lực. Vì vậy, nhà đầu tư ngoài việc quan tâm đến bề mặt, thành tích của công ty thì hãy chú ý đến phong cách và kiến thức của tư vấn viên. Tư vấn viên có kiến thức chuyên sâu về các chương trình di trú Hãy hỏi họ nhiều hơn về đất nước và văn hóa nơi mình muốn định cư. Có thể nói những phân tích, lập luận của người tư vấn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý nhà đầu tư. Thực tế rằng có những nhà đầu tư chỉ cần sau một buổi tư vấn họ sẵn sàng ký hợp đồng ngay với đơn vị đó chỉ vì họ nhận thấy được sự chuyên nghiệp và không gian dối trong mắt người tư vấn. GIG Việt Nam – Công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế uy tín GIG Việt Nam là một công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế uy tín được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn. Trảu qua hơn 5 năm phát triển, GIG đã có một đội ngũ nhân sự cùng các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư định cư Quốc tế. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ tới công ty tư vấn định cư quốc tế GIG để được tư vấn và giải đáp nhanh nhất.
 4. Việc phỏng vấn khi xin visa Châu Âu là một trải nghiệm khiến bạn lo lắng đúng không? Nhưng đừng quá lo lắng, những câu hỏi phóng vấn chỉ với mục đích kiểm tra thông tin và tính trung thực trước khi họ cấp visa cho bạn. Dưới đây là các bước tiến hành làm visa và những câu hỏi khi phỏng vẫn visa Châu Âu Công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế GIG muốn chia sẻ với mọi người. Các bước tiến hành làm visa Châu Âu Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin visa Châu Âu với mục đích du lịch theo hướng dẫn của GIG, bạn nhớ xem cụ thể các giấy tờ cần chuẩn bị phía dưới để không bị thiếu nhé. Bước 2: Đặt lịch hẹn với trung tâm qua hotline hoặc web của trung tâm. Khi thực hiện đặt hẹn qua web thì yêu cầu phải tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản xong thì tạo đơn xin Visa hoặc download đơn xin visa xuống rồi điền vào. Bước 3: Đến trung tâm nộp hồ sơ theo lịch hẹn và quan trọng là đến đúng giờ như lịch hẹn nhé. Nếu trễ giờ, họ có quyền hủy lịch hẹn của bạn. Khi đến họ sẽ tiến hành lấy dấu vân tay và chụp ảnh Bước 4: Đợi passport gửi về nhà hoặc lên trực tiếp trung tâm nhận kết quả. Tham khảo thêm tại: https://gig.com.vn Những câu hỏi về thông tin cá nhân khi phỏng vẫn visa Châu Âu Bạn có gia đình chưa? Bạn có con chưa Ở Việt Nam bạn có người thân không? Bạn làm công việc gì ở Việt Nam Những câu hỏi phỏng vấn mục đích đi du lịch Bạn sang nước X để làm gì? Bạn đã từng đi bao nhiêu quốc gia? Bạn đi du lịch nước X cùng với ai? Bạn có người thân ở nước X không? Bạn ở nước nào lâu nhất? Tại sao bạn lại ở lâu như vậy? Tới nước X bạn sẽ đi đâu chơi? Ai tài trợ và trả chi phí cho chuyến đi du lịch nước X của bạn? Đi từ thành phố A đến thành phố B bạn đi phương tiện gì? Khi nào bạn đến nước X và du lịch tại nước X bao lâu? Những lưu ý khi phỏng vấn visa Châu Âu Không chỉ khi đi phỏng vẫn visa Châu Âu mà phỏng vẫn bất cứ loại visa nào bạn cũng cần lưu ý những điều sau: Nắm rõ thời gian, địa điểm phỏng vấn visa để có mặt đúng giờ Ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Chuẩn bị kỹ các loại giấy tờ liên quan đến hồ sơ xin visa. Trung thực khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Chuẩn bị trước cho một số câu hỏi có thể được đặt ra như: thông tin về bản thân, gia đình, sở thích, công việc, khả năng tài chính. Thời gian chính xác bạn sẽ trở về Việt Nam để đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ không trốn lại khi hết thời hạn thị thực. Giữ tâm lý thoải mái, bình tĩnh và tự tin khi phỏng vấn. Khi trả lời những câu hỏi đã có trong hồ sơ bạn nộp, hãy trả lời đúng theo hồ sơ đó, đặc biệt là lịch trình của mình, nếu sai ngày không đúng trong lịch trình, bạn sẽ tạo sự nghi ngờ nhất định. Để sở hữu visa Châu Âu nhanh chóng, bạn có thể liên hệ tới các công ty tư vấn đầu cư định cư uy tín như Công ty tư vấn đầu tư định cư Quốc tế GIG để được tư vấn và hỗ trợ!