• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Ledlcd123

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Ledlcd123

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Thành lập nội thất có hình họa hưởng rất trọng yếu đến không gian sống, kiến tạo nội thất thích hợp tạo không gian sống dễ chịu, đem lại sức khỏe tiền lộc cho gia chủ cũng như tận dụng tối đa diện tích cần dùng, tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có kinh nghiệm để có thể tự mình xây dựng nội thất căn hộ tầm thường cư đẹp và tiết kiệm tiêu pha. Nếu bạn là một người có sự am đọc về nội thất và thẩm mỹ thì rất tuyệt, tuy nhiên nếu bạn là một người không có nhiều kinh nghiệm thì với chút kiến thức bên dưới trong bài viết dưới đây 303INTERNI sẽ giới thiệu cho Các bạn một số kinh nghiệm để có một xây cất đẹp và tiết kiệm., bạn tất cả có thể dễ chịu sáng tạo đẳng cấp xây dựng cho riêng mình. Cách làm này vừa hợp phong cách và hợp túi tiền Xác diện tích không gian cần dùng của từng khu vực chức năng Có gia chủ thích phòng khách rộng, có người lại thích phòng ngủ rộng hoặc cũng có người thích nhà bếp rộng… hoặc có gia chủ lại thích phòng tắm rộng nên bạn cần định hướng xem không gian tác dụng mỗi phòng mình cần diện tích bao nhiêu để có xây cất thích hợp. Căn hộ tầm thường cư thường được xây theo mẫu và có xây đắp kiến trúc như là với các mặt bằng diện tích 50m2, 60m2, 70m2, 90m2… với xây dừng căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ…1 bếp, 1 khách, 2 vệ sinh hoặc số phòng có thể nhiều hơn nữa với các căn hộ có diện tích to. Bạn phải lên kế hoạch diện tích mặt sàn cần dùng của bản thân là bao nhiêu, diện tích không gian tính năng các phòng, như phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm như thế nào… để bước đầu dự tính được những đồ nội thất trọng yếu phải đầu tư. Tính toán có lí với nhu cầu là một cách xây dừng khoa học và tiết kiệm. Với những căn hộ thông thường có diện tích nhỏ giao động 60-70m2, phần kiến tạo nội thất chỉ cần tôi ưu không gian có lí nhất, không cần thiết phải làm đẹp cầu kỳ. Bất biến trước phong cách xây cất nội thất căn hộ phù hợp gia chủ Tùy thuộc phong cách của gia chủ, gu thẩm mỹ riêng, mặc dù các căn hộ chung cư được thiết kế xây đắp và sắp đặt mặt bằng gần giống nhau, nhưng bạn có thể phát triển sự so sánh bằng cách đầu tứ vào kiến tạo nội thất căn hộ bình thường cư với đẳng cấp thích hợp với mình nhất như : phong cách thiết kế nội thất hiện đại phong cách thiết kế nội thất cổ điển phong cách thiết kế tân cổ điển phong cách xây cất nội thất tối giản mà hiện đại… Bạn cần phải tìm cho mình một đẳng cấp nội thất mếm mộ, chỉ khi có định hướng phong cách bạn mới có thể tiến hành lựa chọn đồ nội thất và vật liệu phù hợp. Mỗi một phong cách sẽ có những cách lựa chọn chất liệu, tư thế nội thất khác nhau. Sự tính toán có lí, phù hợp với nhu cầu cần đến là cách đầu bốn tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc. Dự toán phung phí và số ngân sách bạn có thể đầu tư trước khi tiến hành nhận biển sơ bạn dạng vẽ xây dừng cụ thể Dự toán tiêu phí cũng như ngân sách trước khi đầu tư là điều trọng yếu, bạn cũng nên lưu ý đến số ngân sách đầu bốn mình hiện có để có thể có một kiến tạo nội thất căn hộ thông thường cư thích hợp với số tiền bạn có, tránh lạm phát sẽ gây ra nhiều rắc rối. Các kiến trúc sư điêu luyện sẽ căn cứ vào nhu cầu, số ngân sách nhưng mà bạn có đế tư vấn và kiến tạo cho bạn một bạn dạng vẽ hứa hẹn công năng, tính thẩm mỹ và cả về phung phí đầu bốn cho bạn. Trước khi bàn giao biển sơ xây cất, công ty xây dựng thành thạo sẽ phải có bản kế hoạch trình này ý nghĩ đó và chất liệu nội thất cần đến với dự toán báo giá đúng đắn và cụ thể từng hạng mục, bạn có thể căn cứ vào dự toán này để biết lượng sức mình. Hoặc bạn có thể chọn gói kiến thiết thi công nội thất trọn gói để hứa hẹn không phát sinh tiêu pha mà vẫn có 1 thiết kế nội thất như ý. Lựa chọn chất liệu thiết kế nội thất căn hộ thích hợp phong cách là nhân tố trọng yếu, nhưng mà chất liệu nội thất cũng trọng yếu không kém, bây giờ có khá nhiều chất liệu nội thất để giúp bạn hiện thực hóa thiết kế nội thất căn hộ phổ biến cư theo phong cách nhưng bạn đã chọn. Để có một thành lập đẹp và tiết kiệm chi phí, trước hết đó phải là một xây dừng hợp về phong cách cũng như hợp chất liệu và trong khoản phung phí bạn có thể chi trả Trên trung tâm thương mại có quá nhiều chất liệu với mức giá sự khác biệt như : gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa,… chất liệu nào cũng có những tư thế đẹp mắt và tuổi thọ theo thời gian dùng. Nếu không có nguồn kinh phí đầu tư quá nhiều thì bạn có thể cân nhắc kiến tạo không gian sống theo đẳng cấp bạn thích với loại chất liệu có giá cả thích hợp, tránh lựa chọn những chất liệu mưu trí vượt quá tài năng chi trả, sẽ làm cho nghiệp vụ kiến tạo và xây dựng nội thất căn hộ phổ biến cư bị ngăn cách. xác minh những nội thất chủ công cần đầu tứ trước Nếu như bạn có hạn chế về ngân sách đầu bốn, đầu tiên bạn có thể đầu tư những nội thất cơ bản đáp ứng cho cuộc sống trước như: bàn làm việc, tủ quần áo, giường, bàn ăn, bộ sofa, tivi, tủ lạnh, tủ bếp… hạn chế các nội thất làm đẹp đắt tiền và chưa dùng tới. Không gian sống chúng ta có thể hoàn thiện dần dần, nên nếu bạn chưa có đủ điều kiện để đầu bốn toàn vẹn thì phần trang trí nội thất bạn có thể hoàn thiện sau. Chọn màu sắc, đồ nội thất và trang hoàng thích hợp diện tích Cũng như là nội thất, bạn cũng nên tham khảo kinh nghiệm xây cất nội thất chung cư từ những người đã làm trải qua việc này để có những lời khuyên có lợi. Với những không gian căn hộ rộng, thông thoáng và có tầm view đẹp, bạn có thể tùy chọn màu sắc mà mình yêu mến cho sơn tường, lát nền, màu nội thất bên trong như sofa phòng khách, bàn ăn, tủ bếp… Tuy nhiên, với những không gian căn hộ ốm, diện tích khiêm tốn như căn hộ chung cư nhỏ nhắn 50m2, 60m2 bạn nên chu đáo – Màu sắc : Với nhà bình thường cư kích thước nhỏ, ít phòng thì việc đầu tiên nên làm là hãy sơn nhà màu sáng, sẽ khiến cho nhà trông rộng hơn. Ko dùng quá nhiều màu sẽ rất rối mắt. Sơn tường màu trắng rất sạch sẽ và trông rất rộng. – Chọn đồ nội thất cũng nên cân nhắc chọn theo một tông màu nhất định. Nên mua những đồ nội thất như giường ghế, bàn tủ, sofa trước. Đồ trang trí thì nên mua sau cũng đừng đi mua theo kiểu thấy cái gì giỏi hay là cứ khuân về. Nhà gầy thì nên mua đồ nội thất kích cỡ vừa phải và nên mua đồ nội thất sáng ý để tiết kiệm không gian – Căn hộ diện tích ốm thì ko nên làm trần giả, sẽ rất tù túng, nặng nề, lại còn tốn tiền. – Rèm cửa cùng trọng yếu nữa, phải đi theo tông màu của căn phòng hoặc đối lập trở thành điểm nhấn của căn phòng . Không nên chọn rèm có rất nhiều hoa văn, sẽ rối mắt và ko làm cho căn phòng sang được. – Phòng ngủ có thể sử dụng giấy dán tường để tạo sự ấm cúng, cách điệu. Nếu dán cả phòng thì nên chọn màu trung tính thôi. Nếu muốn tạo điểm nhấn cho phòng ngủ thì chỉ là dán mảng tường ở đầu giường tuy nhiên vẫn phải hợp với nội thất giường tủ. – Bếp thì nên kiến thiết phối hợp thói quen xếp đặt và cách nấu ăn của gia chủ, gia chủ thuận tay phải giỏi tay trái, cao tuyệt thấp ….để có bố trì thích hợp nhất. chung cục là lựa chọn doanh nghiệp thi công xây đắp nội thất căn hộ chuyên nghiệp công ty nhà thầu thành thạo sẽ có dự toán báo giá đúng mực cho bạn, giúp cho kế hoạch đầu bốn của bạn sẽ suôn sẻ thực hiện và biên tập ngay lập tức nếu như có sự sai sót hoặc chưa thích hợp Một công ty kiến tạo điêu luyện sẽ lắng nghe và tiếp thu mong muốn của bạn, sau đó tiến hành khảo sát và đo đạc thực tế mặt sàn không gian của bạn, sinh ra ý tướng xây cất nội thất 2D chính yếu. Tiếp đến là dựng hình 3D, với không gian 3 chiều như thật để bạn có tưởng tượng trước về không gian sau khi hoàn thiện. Bạn sẽ có cơ hội biết trước được mặt bằng nội thất chi tiết của từng không gian, nếu có gì không vừa ý bạn có thể đòi hỏi điều chỉnh ngay, tránh sai sót về sau Khi lựa chọn tổ chức xây dựng và thi công điêu luyện, bạn chỉ việc đưa ra ý nghĩ đó cũng như dự trù nguồn kinh phí chi. Các kiến trúc sư điêu luyện sẽ giúp bạn thành lập và lựa chọn chất liệu nội thất phù hợp, bạn có thể an tâm về phiên bản xây dựng nội thất căn hộ ấn tượng chỉ thích hợp cho bạn. Sau thao tác xây dựng xây đắp, các tổ chức chuyên nghiệp luôn có bề ngoài bảo hành và bảo trì lâu dài, nên bạn có thể yên tâm về chất lượng kiến thiết, không phải đau đầu tự tìm phương án xây đắp kiến tạo cho ngôi nhà của bản thân. Hi vọng với những ra mắt này, Anh chị sẽ có những định hướng xuất xắc hơn cho kế hoạch hoàn thiện nội thất ngôi nhà của mình sắp đến. CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 303INTERNI VIỆT NAM Website: https://303interni.vn Hotline: (024)7.306.0303 Trụ sở: Số 17 ngõ 133 Nguyễn Phong Sắc, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Gmail: 303interni.vn@gmail.com
 2. Màn hình LED P1.25 là một trong những thiết bị trình chiếu có chất lượng hiển thị tốt nhất với giá thành hợp lý trên thị trường hiện nay. Bởi vậy, có rất nhiều doanh nghiệp tin dùng sản phẩm này để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của mình. Nhân dịp 3 tháng cuối năm, LED D&Q thực hiện chương trình khuyến mãi lớn khi mua sản phẩm màn hình LED P1.25 tới các khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi. Giới thiệu về sản phẩm Màn hình LED P1.25 trong nhà (indoor) là loại màn hình sử dụng công nghệ LED được sản xuất để phục vụ nhu cầu trình chiếu hình ảnh, video đặc biệt là cho lĩnh vực quảng cáo. Màn hình LED P1.25 cấu thành từ những tấm module LED có khoảng cách điểm ảnh là 1.25mm. Do đó, màn hình này có kích thước vô cùng linh hoạt. Tùy thuộc vào không gian lắp đặt và nhu cầu sử dụng mà doanh nghiệp có thể lựa chọn loại màn hình phù hợp. Chất lượng hình ảnh của màn hình LED indoor cũng được các chuyên gia về công nghệ đánh giá cao. Bởi tốc độ làm mới siêu cao cùng tần số quét nhanh cho hình ảnh luôn được chuyển động liên tục, vô cùng sinh động và thu hút. Chi tiết về chương trình khuyến mãi Trong suốt khoảng 9 đầu năm 2020, dịch bệnh Covid đã khiến thị trường kinh tế Việt Nam trong đó có rất nhiều doanh nghiệp phải “chao đảo”. Tuy nhiên ở những tháng gần đây, chính phủ đã dần kiểm soát được dịch đó cũng là tín hiệu tốt để cho những doanh nghiệp quay trở lại đường đua. Và đây cũng là cơ hội duy nhất để các nhà kinh doanh lên chiến dịch quảng bá sản phẩm, giúp “bứt phá” doanh thu cho mình. Chương trình khuyến mãi của LED D&Q bao gồm những hoạt động sau đây: Giảm giá trực tiếp trên sản phẩm khi khách hàng mua sản phẩm màn hình LED P1.25 Ưu đãi lớn MUA MÀN HÌNH - TẶNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẬP TRUNG XEM THÊM: Các dòng màn hình led tại https://ledso1.com/man-hinh-led-p3-trong-nha-id1098.html LED D&Q - nhà cung cấp màn hình LED giá rẻ chất lượng cao Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp sản phẩm màn hình LED P1.25 trong nhà. Tuy nhiên, khách hàng có thể hoang mang không biết nên tìm đến địa chỉ nào để “chọn mặt gửi vàng”. Tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong về cung cấp màn hình LED, chúng tôi cam kết: Màn hình LED nhập khẩu trực tiếp 100% có đầy đủ CO - CQ Đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm 24/7 Thi công an toàn, nhanh chóng và chuyên môn cao Chế độ hậu mãi và bảo hành lâu dài từ 24 tháng trở lên Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường Nguồn: TẠI ĐÂY
 3. Mỗi loại hoa lan đều có đặc điểm sinh trưởng khác nhau nên việc ghép lan cũng phải tiến hành một cách kỹ lưỡng sao cho phù hợp với khả năng sinh trưởng và phát triển của cây để mang lại cơ hội sống cao nhất. Vậy nên, chúng ta nên chọn thời điểm nào trong năm để tiến hành ghép lan? Hãy cùng vườn lan Minh Nhật tìm hiểu nhé Thời điểm vàng để ghép lan Trước hết bạn phải biết rằng phong lan thân thòng thường ra hoa vào mùa xuân, màu hè tiếp tục phát triển đến cuối thu thì rụng lá, mùa đông thì nghỉ chờ và mùa xuân năm sau lại bắt đầu một chu kỳ mới. Cây sẽ ra hoa ở thân đã rụng lá (chỉ ra hoa một năm, năm sau sẽ thành thân già) Như vậy mùa đông chính là thời điểm thích hợp nhất để ghép. Vì mùa đông là thời điềm cây nghỉ ngơi, dinh dưỡng đã tích trữ đủ đề chờ mùa xuân nở hoa. Vậy nên ghép cây vào mùa đông cây sẽ không bị dập lá, đứt rễ, gãy ngọn. Còn nếu bạn mà ghép vào mùa xuân thì rất có thể sẽ vô tình làm hỏng mầm tơ của cây. Còn mùa hè nếu ghép cây đang trong giai đoạn sinh trưởng cây sẽ bị chột do bị bóc rễ ra, lá dập. Mùa thu là thời điểm tích tụ chất dinh dưỡng cho cây, nếu ghép cây thì sẽ không đủ dưỡng chất cho mùa ra hoa năm sau Chọn giống Nếu là người mới chơi lan thì bạn nên chọn mua lan rừng đã trưởng thành, phát triển thành khóm vì dễ trồng, dễ sống, cây lại khỏe. Bạn cũng có thể mua cây con mọc từ thân già nhưng rất rủi ro mà phải chờ vài mùa thì mới có thể ngắm hoa. Còn mua lan trưởng thành bạn sẽ được ngắm hoa ngay đầu năm, sẽ cho bạn thêm hứng thú và động lực Đa số hoa lan đều nở hoa vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu nhưng hiện nay phần lớn những cây đã lai giống nhiều lần đều nở hoa bất cứ khi nào cây đã đủ lớn. Vì vậy, muốn hoa nở quanh năm chúng ta phải: - Chọn giống lan theo mùa hoa nở - Sau đó xem giống lan đó có thích hợp với khí hậu nơi chúng ta đang ở hay không - Hỏi thăm người bán về mùa hoa nở. Hiện nay thường ta mua cây có hoa vào tháng nào thì tháng đó năm sau sẽ có hoa nở Hoa lan khi nở thường sẽ duy trì trong vòng 2 tuần (còn tùy thuộc vào nhiệt độ nơi nuôi trồng). Những giống hoa nào có cánh hoa dầy hơn sẽ lâu tan hơn giống hoa cánh mỏng và có một số giống hoa nở liên tiếp nên chúng ta có thể ngắm hoa quanh năm khi trồng giống đó Và nếu không nuôi trồng đúng cách thì lan sẽ không ra hoa hoặc hoa không đẹp. Vì vậy cần phải cung ứng cho lan những điều kiện nuôi trồng thích hợp: ánh sáng, độ ẩm, chất dinh dưỡng, … Hiện tại thị trường có nhiều nhà cung cấp giống hoa lan. Bạn có thể mua trực tiếp hoặc qua mạng đều được. Nếu là người mới chơi, chúng ta cũng không cần quá cầu kỳ trong việc lựa chọn vùng, miền mà sau khi đã chơi và có kinh nghiệm, tìm hiểu sau cũng chưa muộn Vườn Lan Minh Nhật - chuyên hoa lan - lan đột biến - lan rừng Website: http://hoalanminhnhat.com/ Hotline: 0339 677 899 Địa chỉ: Trại Lạo - Đồng Phong - Nho Quan - Ninh Bình