• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

giahop

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  7
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About giahop

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY GIA HỢPCảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi.Với thị trường pháp lý mở ngày càng tăng, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện khả năng cạnh tranh bằng cách cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhất cho khách hàng.Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần đầu tư quốc tế Gia Hợp đã có những bước phát triển không ngừng, trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý trực tuyến hàng đầu Việt NamVới những kiến thức thực tế và kinh nghiệm phong phú của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.Kể từ khi thành lập, Gia Hợp luôn tin tưởng vào mức độ toàn diện cao nhất, tuân theo cách tiếp cận hướng đến con người. Chúng tôi luôn theo nguyên tắc của khách hàng là đầu tiên để cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy và hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tất cả dịch vụ: Visa nhập cảnh, Giấy Phép Lao Động, Thẻ Tạm Trú, Lý Lịch Tư Pháp, Hợp Pháp Hóa Lãnh Sự, Dịch Thuật Công Chứng Tư Pháp, Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, Tư vấn thành lập công ty, …..Gia Hợp luôn có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, bao gồm các chi nhánh tại thành phố lớn như Bắc Ninh, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và mạng lưới đại lý tại nhiều tỉnh thành trong nước. Riêng trong năm 2018, Gia Hợp đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.Những kết quả thu được trong quá trình hoạt động đã ghi nhận những cố gắng đóng góp của các nhân viên để tạo nên thương hiệu riêng cho Gia Hợp.Đến với Công ty Cổ phần Quốc tế Gia Hợp, khách hàng luôn được phục vụ một cách tận tình, chu đáo và hiệu quả với phong cách chuyên nghiệp cao. Với khách hàng Gia Hợp luôn hiểu và đồng cảm được những khó khăn khoảng cách về địa lý, văn hóa, pháp luật. Chính vì hiểu và đồng cảm nên Gia Hợp luôn hoàn thiện về mọi mặt của tất cả dịch vụ mà Gia Hợp đang theo, với sự tư vấn cho khách hàng về pháp luật Việt Nam chính xác nhất, nhanh nhất.Gia Hợp luôn hoạt động với phương châm: “Luôn đồng hành cùng khách hàng để bảo vệ tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng”.II. Giá trị cốt lõi1. Tại Gia Hợp, chúng tôi kết hợp các giá trị cốt lõi của mình vào mọi cam kết và mọi giao dịch, cùng cố gắng:o Cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao cho các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân;o Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và dự đoán nhu cầu của họ trong tương lai;o Tuân thủ các tiêu chuẩn xuất sắc và toàn vẹn cao nhất;o Thực hiện công việc pháp lý một cách kịp thời.Giá trị căn bản của công tyIII. Sứ mệnh công ty1. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những lời khuyên pháp lý lành nghề một cách kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng xử lý từng vấn đề của khách hàng với trách nhiệm cao như thể đang đại diện cho chính bản thân mình. Với sự tập trung cao và sự chú ý vào những khía cạnh pháp lý trong kinh doanh của khách hàng để khách hàng có thể tập trung sự chú ý của họ vào thành công của doanh nghiệp.IV. Triết lý kinh doanhV. Thông điệp người đứng đầu1. Xin chào, Tôi là CEO Nguyễn Văn Hướng của công ty cổ phần đầu tư quốc tế Gia Hợp. Cảm ơn bạn đã quan tâm và ghé thăm trang chủ của chúng tôi. Dựa trên nguồn nhân lực chuyên nghiệp tốt nhất và nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đáp ứng rất nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng và công ty, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để trở thành người dẫn đầu trong sự phát triển của ngành dịch vụ. Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, thế giới đang thay đổi đồng thời với đó là sự thay đổi của công ty Gia Hợp nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.Dựa trên những thay đổi này, Gia Hợp cung cấp các thông tin trực tuyến, tư vấn chuyên nghiệp về tất cả dịch vụ pháp lýChúng tôi đang nỗ lực để phát triển thành một công ty dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện.Với đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, đầy sáng tạo và năng động, chúng tôi luôn đem đến cho khách hàng những dịch vụ đảm bảo các tiêu chí:o Tính chính xáco Tính nhanh chóng, kịp thờio Tư vấn nhiệt tìnho Chi phí tối ưu nhấtChúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ luôn giải quyết vấn đề của bạn và làm hết sức vì lợi ích của bạn.Mong rằng Gia Hợp có thể đồng hành cùng bạn trong những chặng đường tiếp theo.Trân trọng cảm ơn!4. Sơ đồ bộ máy Công Ty Gia HợpSơ đồ bộ máy nhân sự công ty Gia Hợp5. Danh sách các dịch vụ của công ty Gia Hợp• Dịch vụ visa Việt Nam• Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam• Dịch vụ làm giấy phép lao động• Dịch vụ làm lý lịch tư pháp• Dịch vụ làm thẻ tạm trú• Dịch vụ đào tạo tiếng Hàn• Dịch vụ tư vấn du học Hàn Quốc• Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp• Dịch vụ tư vấn làm giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế• Dịch vụ tư vấn đầu tưVới việc đa dạng các dịch vụ kinh doanh, có hỗ trợ lẫn nhau, Công Ty Gia Hợp cam kết sẽ mang lại các giải pháp tối ưu, dịch vụ hoàn hảo và đảm bảo chi phí phù hợp.Với đội ngũ nhân viên có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và đầy lòng nhiệt huyết. Họ đã và đang là nguồn lực vô cùng quý báu, quyết định đến sự phát triển của công ty Gia Hợp.Và chắc chắn đội ngũ chuyên viên sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất.Với khẩu hiệu “Đem lại dịch vụ tốt nhất đến khách hàng” Công ty Gia Hợp cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời không ngừng nâng cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp lại “chữ tín” mà tất cả các khách hàng đã dành cho Gia Hợp ( giahopvisa.com ).6. Thông tin liên hệCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA HỢPTrụ sở chính Hà Nội:Địa chỉ : Tầng 8 – Tòa HH3 – Sudico, KĐT Mễ Trì, Phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội Hotline : 0961.384.266Văn Phòng Hồ Chí Minh:Địa chỉ: Phòng 5 – tầng trệt – SGR building, số 167 – 169 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCMHotline : 0975.879.475Văn Phòng Bắc Ninh: Số 74, Đường Đại Phúc 14, Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh.Hotline : 0975.879.475VP Đại Diện Hà Nam: Số 8 Ngõ 160, đường Trường Chinh, Phủ Lý, Hà NamHotline : 0975.879.475
 2. Đà Nẵng là tỉnh thành đàng rất phát triển cả về nền kinh tế lẫn du lịch chính vì vậy khi người nước ngoài muốn xin gia hạn visa tại Đà Nẵng thì cần phải thông qua các cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, để bảo lãnh và làm thủ tục gia hạn với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Những cơ quan, cá nhân… bảo lãnh cho người nước ngoài cần phải gửi văn bản đề nghị để xin Gia hạn visa Việt Nam nộp kèm theo hộ chiếu visa của người nước ngoài tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gần nhất. 1. Khi nào người Trung Quốc cần xin gia hạn visa tại Đà Nẵng? + Người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng dạng Visa Du Lịch 1 tháng , 3 tháng hoặc Dạng Công tác : 1 tháng , 3 tháng , 6 tháng , 1 năm mà Visa sắp hết hạn , hết hạn , quá hạn visa mà muốn ở lại Đà Nẵng , Việt Nam cần xin gia hạn visa tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng. + Đối với 1 số trường hợp quá hạn visa Việt Nam cần nộp phạt quá hạn mới xin gia hạn visa được. + Visa Gia Hợp xin gia hạn visa tùy theo yêu cầu của quý khách hàng. >> Xem thêm: · Thủ tục xin cấp giấy phép lao động · Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động 2. Hồ sơ xin gia hạn visa cho quốc tịch Trung Quốc tại Đà Nẵng bao gồm : Đối với người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dạng Du Lịch / Công Tác chỉ xin gia hạn visa thêm được 1 lần / Tháng và 1 lần / 3 Tháng . Hồ sơ cần : + Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng + Mẫu NA5 , mẫu đơn xin gia hạn visa Thời gian làm : 5 ngày làm việc Nộp hồ sơ tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng : Địa chỉ : Số 7 Trần Quý Cáp , Phường Hải Châu , Đà Nẵng Chi phí xin gia hạn visa cho quốc tịch Trung Quốc tại Đà Nẵng ? + Ngày nhập cảnh — Ngày hết hạn visa + Nhập cảnh Việt Nam loại Visa gì ( Du Lịch — Công Tác ) + Nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng , Hồ Chí Minh , Hà Nội hay cửa khẩu đường bộ + Loại cần xin gia hạn visa thêm : 1 tháng , 3 tháng Dịch vụ gia hạn visa tại Gia Hợp · Giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ · Giúp khách hàng làm viêc với cơ quan xuất nhập cảnh · kiểm tra tình trạng hồ sơ của khách hàng · Chi phí thấp · Nhân viên có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề · giao nhận và trả kết quả tận nơi · …… Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline Hotline HN: O985 281 441 / Hotline HCM: 0936 288 997 để được tư vấn kịp thời.
 3. 1. Những trường hợp Gia hạn visa bao gồm + Người Singapore vào Việt Nam theo diện thăm thân, du lịch + Các nhà đầu tư Singapore + Trưởng phòng đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. + Luật sư singapore được + Công dân singapore được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. + Nhà quản lý giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao đọng kỹ thuật người Singapore. >> Bạn có thể quan tâm đến: hồ sơ gia hạn giấy phép lao động giấy phép lao động cho người nước ngoài 2. Thời hạn có thể Gia hạn visa cho người Singapore vào Việt Nam Tùy thuộc vào gốc visa cho người Singapore vào Việt Nam mà hạn visa gia hạn thêm sẽ có các mốc từ. 1 tháng đến 3 tháng và loại nhập cảnh có thể một lần hoặc nhiều lần. 3. Hồ sơ pháp lý Gia hạn visa cho người Singapore – Bản công chứng đăng ký kinh doanh. – Bản công chứng giấy chứng nhận mẫu dấu. – Giới thiệu mẫu chữ ký và con dấu. – Hộ chiếu gốc của người cần xin gia hạn visa. – Tờ khai gia hạn visa (mẫu Na5). -Một số giấy tờ khác tùy vào từng trường hợp cụ thể. 4. Nơi nhận hồ sơ Gia hạn visa cho người Singapore Cục quản lý Xuất nhập cảnh. 5. Dịch vụ gia hạn tạm trú tại Gia Hợp Với nhiều năm làm trong nghề gia hạn visa, chúng tôi luôn đảm bao được sự uy tín cũng như sự nhanh chóng trong quá trình giúp khách hàng sử lý hồ sơ. Nhân viên trong công ty luôn tận tâm với công việc, luôn đặt địa vị mình vào khách hàng để giải quyết với bên cơ quan xuất nhập cảnh. Tại sao bạn nên lựa chọn Gia Hợp để xin gia hạn visa · Chúng tôi luôn nắm rõ các quy định, thủ tục của cơ quan nhà nước · Có nhiều kinh nghiệm làm hồ sơ khó, khẩn… · Luôn xử lý được tình huống khẩn cấp · Luôn giúp khách hàng được tiết kiệm thời gian cũng như công sức · Tư vẫn miễn phí đến gia hạn tạm trú hay các dịch vụ khác · Mọi thắc mắc mời bạn liên hệ ngay theo số 0961655571
 4. 1. Những trường hợp Gia hạn visa cho người Trung Quốc bao gồm: * Gia hạn visa cho người Trung Quốc vào Việt Nam phải theo các diện. - Người Trung Quốc sang Việt Nam thăm thân nhân hoặc đi du lịch. - Công dân Trung Quốc sang làm việc ngắn hạn. - Công dân Trung Quốc được cấp giấy phép để lao động tại Việt Nam. - Trưởng văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. - Nhà đầu tư Trung Quốc. >> Xem thêm: · Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài · Cấp lại giấy phép lao động 2. Thời hạn có thể Gia hạn visa cho người Trung Quốc vào Việt Nam Tùy thuộc vào gốc visa cho người Trung Quốc vào Việt Nam mà hạn visa gia hạn thêm sẽ có các mốc từ. 1 tháng đến 3 tháng và loại nhập cảnh có thể một lần hoặc nhiều lần. 3. Hồ sơ pháp lý Gia hạn visa cho người Trung Quốc – Bản công chứng đăng ký kinh doanh. – Giới thiệu mẫu chữ ký và con dấu. – Bản công chứng giấy chứng nhận mẫu dấu. – Tờ khai gia hạn visa cho người Trung Quốc(mẫu Na5). – Hộ chiếu gốc của người cần gia hạn visa. – Một số giấy tờ khác tùy vào từng trường hợp cụ thể. 4. Cơ quan gia hạn Visa cho người Trung Quốc Tùy thuộc vào từng trường hợp của người Trung Quốc xin gia hạn visa sẽ được thự hiện trong những cơ quan sau + Cục quản lý xuất nhập cảnh (Với trường hợp vào Việt Nam bằng miễn thị thực). + Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố. Các trường hợp khách ở lâu,hoặc vô tình để quá hạn xin Quý khách vui lòng liên hệ: Công Ty Cổ phẩn Quốc tế Gia hợp (giahop.vn) qua số hotline O964 O84 6O4 để được hỗ trợ và tư vấn..
 5. Nếu bạn đang trong tình trạng hết hạn visa Việt Nam, quá hạn visa, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực ở Việt Nam, thời gian là vô cùng cấp bách để xử lý và giảm mức tiền phạt quá hạn xuống thấp nhất. Cách tốt nhất lúc này là nghe tư vấn để hiểu rõ tình trạng của bản thân và được hướng dẫn phương án giải quyết phù hợp nhất với nguyện vọng của bạn. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức miễn thị thực nhập cảnh, visa dán đã quá hạn visa Việt Nam. Nhưng không biết làm như thế nào để xuất cảnh hay ở lại tiếp Việt Nam, hướng dẫn của chúng tôi sau đây sẽ giúp bạn cách xin gia hạn visa hoặc xin thị thực xuất cảnh. Nếu bạn cần biết visa hết hạn của mình liệu có được xuất cảnh không thì có thể tham khảo tại đây. Công dân nước ngoài mang các quốc tịch: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông,.. Các nước Châu Âu , Á , Mỹ …đã quá hạn visa Việt Nam 1 , 2 , 5, 10 ngày hay 1 tháng, 2 tháng, 1 năm cần đến cục quản lý xuất nhập nơi bạn cư trú để nộp phạt xin gia hạn visa Việt Nam hoặc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Tùy từng ngày quá hạn visa mà mức phạt sẽ khác nhau và tùy thuộc vào từng quốc tịch sẽ được gia hạn visa theo thời hạn mà cục quản lý ban hành. >> Xem thêm: dịch vụ làm giấy phép lao động 1. Gia hạn visa cho người nước ngoài hết hạn ở đâu? Dưới đây là danh sách cục quản lý xuất nhập cảnh tại 3 thành phố lớn Hà Nội , Hồ Chí Minh , Đà Nẵng mà người nước ngoài đang sinh sống , công tác , du lịch tại 3 miền Bắc , Trung , Nam có thể nộp hồ sơ xin gia hạn visa hoặc đến phòng quản lý xuất nhập cảnh tại địa bàn nơi người nước ngoài đang tạm trú : Cục quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội. Địa chỉ : 44- 46 Trần Phú , Ba Đình , Hà Nội. Cục quản lý xuất nhập cảnh Hồ Chí Minh. Địa chỉ : 333- 337 Nguyễn Trãi , Phường Nguyễn Cư Trinh , Quận 1 , Hồ Chí Minh Phòng quản lý xuất nhập cảnh Hồ Chí Minh. Địa chỉ : 196 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 8 , Quận 3 , Hồ Chí Minh. Cục quản lý xuất nhập cảnh Đà Nẵng. Địa chỉ : Số 7 Trần Qúy Cáp , thành phố Đà Nẵng. Các mức xử phạt quá hạn visa tại Việt Nam : Xử phạt hành chính đến 40,000,000 VNĐ hoặc > 40,000,000 VNĐ Trục xuất hoặc buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam. Lưu ý: Các trường hợp quá hạn visa lâu sẽ buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam và cấm nhập cảnh Việt Nam có thời hạn hoặc vĩnh viễn tùy vào mức độ vi phạm. 2. Theo quy định của cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam sẽ có các mức gia hạn như sau : Gia hạn visa Việt Nam 1 tháng 1 lần. Gia hạn visa Việt Nam 3 tháng 1 lần, 3 tháng nhiều lần. Gia hạn visa Việt Nam 6 tháng 1 lần, 6 tháng nhiều lần. Gia hạn visa Việt Nam 1 năm. Gia hạn thẻ tạm trú 2 năm, 3 năm. Gia hạn miễn thị thực 5 năm. người nước ngoài hết hạn visa Việt Nam cách xử lý Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị để gia hạn visa Việt Nam: + Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng. + 2 ảnh 4×6 nền phông trắng mới chụp.( đầu để trần, mặt nhìn thẳng, hở rõ 2 tai, không đeo kính, nền phông ảnh màu trắng), ảnh chụp có thời hạn không vượt quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.) + Mẫu đơn xin gia hạn visa ( Mẫu NA5). + Trường hợp người lao động, đối tác nước ngoài cần có giấy phép lao động , đơn bảo lãnh của công ty , giấy phép đăng kí kinh doanh. + Trường hợp trẻ em quá hạn visa cần có giấy khai sinh, giấy bảo lãnh của bố hoặc mẹ là người Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ Gia hạn visa hết hạn của chúng tôi, bạn chỉ cần cung cấp hộ chiếu, các thủ tục còn lại chúng tôi sẽ hoàn thiện cho bạn trước khi nộp hồ sơ vào cục Quản lý xuất nhập cảnh. Bạn có thể tự túc đi trình diện và nộp phạt, làm hồ sơ xin gia hạn hoặc xuất cảnh. Tuy nhiên để đạt kết quả cao nhanh chóng và hiệu quả cao hơn thì bạn có thể ủy quyền cho Gia Hợp thay bạn xử lý visa người nước ngoài hết hạn. Chỉ trong 24h, 1-3 ngày là bạn sẽ nhận được kết quả đúng như mong muốn giải quyết thị thực hết hạn của bạn, tiếp tục ở lại Việt Nam hoặc xin xuất cảnh, gỡ phạt, tránh bị liệt vào danh sách đen, không bị cấm nhập cảnh trở lại. Những lợi ích khi đến với Gia Hợp- Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài tại Hà Nội, TP. HCM Với đội ngũ chuyên viên tư vấn và xử lý hồ sơ có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội nhận hồ sơ một cách nhanh chóng và chính xác. Không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện Giao nhân hồ sơ hoàn toàn miễn phí Đối với các trường hợp hồ sơ xin gia hạn visa của quý khách còn thiếu hoặc là có vấn đề… Gia Hợp vẫn hỗ trợ, và xử lý giúp cho quý quý khách có bộ hồ sơ hoàn hảo nhất. Để xin gia hạn visa xin liên hệ theo số điện thoại O964 O84 6O4
 6. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động hết hạn được thực hiện khi người nước ngoài làm việc ở Việt Nam, đã được cấp giấy phép lao động, tuy nhiên giấy phép lao động sắp hết hạn và có nhu cầu tiếp tục làm việc ở Việt Nam. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động được thực hiện trước khi giấy phép lao động hết hạn tối thiểu 5 ngày nhưng không quá 45 ngày. 1. Giấy tờ cần chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động Trường hợp 1: Giấy phép lao động ( hết hạn) Hồ sơ: + Giấy phép kinh doanh bản sao y công chứng không quá 3 tháng + Hợp đồng lao động bản sao y công chứng không quá 3 tháng + Giấy phép lao động vẫn còn thời hạn + Hộ chiếu của người gia hạn giấy phép lao động có bản sao công chứng + 5 ảnh (4x 6 cm) đầu để trần, không đeo kính mặt nhìn thẳng, phông trắng + Bằng cấp gồm bằng nghề, cao đẳng, đại học gồm 2 bản chính hợp pháp hóa lãnh sự + Giấy xác nhận kinh nghiệm + Giấy khám sức khỏe * Thời gian thực hiện trong 25 đến 30 ngày làm việc >> Xem thêm: cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Trường hợp 2: Cấp Giấy phép lao động nhưng bị mất hoặc bị thay đổi nội dung trên giấy phép lao động Hồ sơ: + Hợp đồng lao động 1 bản sao y công chứng + Giấy phép lao động được cấp nhưng bị thay đổi thông tin trên giấy + Hộ chiếu người xin giấy phép lao động 1 bản sao y công chứng không quá 3 tháng + 3 ảnh (4x6 cm) ) đầu để trần, không đeo kính mặt nhìn thẳng, phông trắng *Thời gian thực hiện từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày làm hồ sơ 2. Công ty Gia Hợp Quý khách được hỗ trợ tư vấn miễn phí mọi thủ tục, pháp lý trong quá trình doanh nghiệp hoạt động Khi có những sửa đổi hay văn bản, nghị định, thông tư mới chúng tôi sẽ thông báo ngay luôn cho khách hàng để cập nhập thông tin chính xác hơn về Luật doanh nghiệp. Quý khách cần tư vấn thêm về giấy phép lao động xin LH: O985 281 441
 7. Giấy phép lao động là một trong những giấy tờ quan trọng để các doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng được người lao động nước ngoài một cách hợp pháp. Đây cũng chính là một trong những điều kiện bắt buộc người nước ngoài phải xin khi người nước ngoài muốn xin thẻ tạm trú hoặc visa dài hàn tại Việt Nam. Để bạn có những hiểu biết khi làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động, Gia Hợp sẽ cung cấp những thông tin tổng quát nhất, giúp bạn có nhanh chóng làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động để có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam. I Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động + Giấy phép lao động hết hạn, mất hoặc bị hỏng, trong nội dung ghi trên giấy phép lao động có sự thay đổi như: Họ và tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, số hộ chiếu quốc tịch, địa điểm làm việc + Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất là 5 ngày và không quá 45 ngày II.Hồ sơ cấp lại giấy phép lao động 1.Bao gồm các giấy tờ sau: +Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội. + 2 ảnh mầu (có kích thước 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, để đầu trần, không đeo kính, nền trắng) và ảnh phải có thời hạn là 6 tháng. + Giấy khám sức khỏe ( có thời hạn là dưới 6 tháng). + Giấy phép lao động của người nước ngoài đã được cấp. III. Trình tự cấp lại giấy phép lao động 1. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 điều 13 NĐ-CP: a) Người lao động phải kiểm tra giấy phép lao động xem giấy phép lao động của mình đang trong tình trạng đã quá thì người lao động phải thông báo với người sử dụng lao động ngay. Thời hạn cấp lại trong vong 3 ngày b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó. 2. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này: Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi giấy phép lao động phải còn hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam III.THỜI HẠN CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI + Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại này bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động. + Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định thì Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại này không quá 02 năm. Dịch vụ tại Công ty Gia Hợp Với nhiều năm trong lĩnh vực làm giấy phép lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gia Hợp luôn tạo được niềm tin và sự uy tín, tín nhiệm của quý khách hàng. Chúng tôi luôn tính toán làm thế nào để tiết kiệm chi phí, cũng như tiết kiệm thời gian, công sức tối đa của quý khách hàng, đối với các doanh nghiệp chúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn mọi vấn đề như: · Tư vấn miễn phí về thực hiện việc tạm trú · Thông báo khi giấy phép lao động của khách hàng sắp hết hạn Hỗ trợ làm các văn bản báo cáo, hợp đồng lao động và nộp luôn cho các ban ngành có thẩm quyền