• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Amy Phạm

Hội viên
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  2

Amy Phạm last won the day on Tháng 11 5 2020

Amy Phạm had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

6 Neutral

About Amy Phạm

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 06/09/1991

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.amypham.net/
 1. Gem Sky World được Công ty Đất Xanh triển khai ngay khu vực trọng điểm huyện Long Thành, liền kề khu vực Dự án cảng hàng không và sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công. Địa chỉ chính xác của dự án: Quốc lộ 51, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51, nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) và Tp. Hồ Chí Minh Đây là nút giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch như: cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 769 Liền kề Cảng hàng không Quốc tế Long Thành Cách khu công nghiệp Long Thành 6km Cách Tp. Hồ Chí Minh 24km theo đường cao tốc đến nút giao An Phú Cách Tp. Biên Hòa 25km theo tuyến Quốc lộ 51 Quy mô Tổng diện tích dự án: 92,2ha Mật độ xây dựng: 50% Diện tích phân lô: 90m2 – 300m2 Quy mô dân số: hơn 18.000 người KDC sẽ được chia thành 6 khu với các giai đoạn thi công khác nhau, cụ thể: Khu Công viên cây xanh Khu phố thương mại Nhà ở liên kế Khu biệt thự Khu thương mại dịch vụ Khu Các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại Sản phẩm Theo thông tin ban đầu, dự án Gem Sky World sẽ đưa ra thị trường tổng cộng 4.022 sản phầm gồm: Đất nền: Hiện tại giá bán đất nền dự kiến: 25 triệu/m2 Nhà ở liên kế có sân vườn Nhà phố thượng mại Shophouse Biệt thự Song lập Biệt thự Đơn lập Căn hộ chung cư Các thông tin giá sản phẩm khác vẫn chưa được chính thức công bố. Pháp lý dự án Gem Sky World Đồng Nai sạch hay không? Dự án chỉ mới triển khai xây dựng đầu năm 2020, nhiều người vẫn lo ngại pháp lý dự án Gem Sky World đã đầy đủ chưa? Hiện tại, Đất Xanh Group đã làm việc xong về thủ tục pháp lý với sở xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức cấp phê duyệt 1/500 cho dự án 92ha và chuẩn bị tiến hành mở bán giai đoạn 1. Sản phẩm được cấp sổ đỏ riêng từng căn >>>> Chi tiết xem tại: Dự án Gem Sky World
 2. Nếu anh/chị đang có ý định đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng ven Tp. Hồ Chí Minh, chắc chắn dự án West lakes Golf Villas sẽ là ứng viên sáng giá nhất. Nằm cách trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chỉ hơn 30km, West lakes Golf & Villas được xây dựng trên khu đất 120ha với điều kiện tự nhiên và khả năng kết nối lý tưởng. Ngay từ khi mới chỉ nằm trên hồ sơ, dự án này đã được xem là bước đột phá cho bất động sản Tây Bắc Tp. Hồ Chí Minh. Sức hút của West lakes Golf & Villas không chỉ là lời đồn đại mà nó thực sự đáng đầu tư vì: Không gian sống và nghỉ dưỡng lý tưởng Được xây dựng theo tiêu chuẩn "đô thị golf" hiện đại, dự án dành gần 70% diện tích để xây dựng các hạng mục tiện ích. Trong đó, khu sân golf đã tạo nên một mảng xanh chưa một dự án nào tạo Long An nói riêng và ven Tp. HCM nói chung làm được. Bên cạnh các thảm thực vật, hàng loạt hồ sinh thái được phân bố đều nội khu dự án, giúp điều hòa không gian sống. Đây cũng là yếu tố phong thủy được đánh giá rất cao. Nằm cách khá xa các khu công nghiệp, dân cư và khách hàng nghỉ dưỡng tại West lakes Golf Villas hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói bụi,... West lakes Golf Villas được xem là một trong những điểm staycation lý tưởng ven Sài Gòn những năm tới. Cực kỳ thuận tiện cho khách hàng Tp. Hồ Chí Minh Từ dự án đến trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 40 - 45 phút theo các tuyến giao thông trọng điểm, khá thuận lợi và thông thoáng. Người dân Tp. HCM hoàn toàn có thể lựa chọn West lakes Golf Villas làm điểm nghỉ dưỡng trong ngày, cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ ngắn hạn. Đối với những khách hàng làm việc ở các quận/huyện phía Tây Bắc Tp. HCM có thể mua biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas làm nơi ở. Pháp lý sạch, chủ đầu tư uy tín Là dự án trọng điểm được chính quyền và giới chuyên giá đặc biệt quan tâm vì vậy ngay từ đầu West lakes Golf Villas phải thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp lý. Tính đến thời điểm này, West lakes Golf Villas không có vi phạm nào đang bị xử lý, các sản phẩm mở bán đợt 01 đang được đủ đầu tư tiến hành hoàn thiện các thủ tục sang tên sổ đỏ, sớm cấp sổ theo đúng cam kết. West lakes Golf Villas là dự án do Công ty cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q, Công ty Trần Anh Group làm đơn vị phát triển và phân phối. Đây là 02 doanh nghiệp lớn, uy tín trong tỉnh. Trong đó, Trần Anh Group sở hữu hàng loạt dự án nổi bật, đang trong thời điểm mở bán như: bán căn hộ và nhà phố khu dân cư Phúc An, khu đô thị Bella Vista, bán nhà phố khu đô thị Lavilla Green City,... Lợi nhuận vô cùng hấp dẫn Mở bán với giá chỉ từ 3,5 tỷ đồng/căn, biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas cam kết mức lợi nhuận đạt được từ 12% mỗi năm trở lên. Riêng đầu tư để bán lại sau 1 - 2 năm, mức chênh lệch hoàn toàn có thể đạt trên 20%. Hiện tại, thông tin bán biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas ở nhiều nơi. Để chắc chắn về quyền lợi cũng như an toàn đầu tư, anh/chị nên kiểm tra kỹ thông tin các đơn vị phân phối dự án. Tốt nhất, nên làm việc trực tiếp với các sàn giao dịch trực thuộc chủ đầu tư. Liên hệ với phòng kinh doanh của Trần Anh Group để được tư vấn qua các thông tin dưới đây: Hotline tư vấn | Trực thuộc tập đoàn: 0888.03.2019
 3. Khu biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas Đức Hòa, Long An đang mở bán với giá chỉ từ 3,5 tỷ đồng/căn, khả năng sinh lợi nhuận hấp dẫn. Đóng vai trò là dự án tiên phong trong dòng bất động sản mới tại Long An, West lakes Golf Villas đang là "dự án vàng" tạo cơ hội làm giàu cho hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư. Tỷ lệ sinh lời có thể đạt trên 12% mỗi năm Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần bỏ ra 3,5 tỷ đồng ban đầu, nhà đầu tư có thể lấy lại vốn sau khoảng 6 - 8 năm. Tương đương với mức lợi nhuận thu được từ kinh doanh đạt 350 - 500 triệu đồng trên mỗi căn, mỗi năm. Hiệu quả này sẽ được duy trì ổn định ngay sau 1 - 2 năm tính từ thời điểm hoàn thiện. Ngoài lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas còn tăng giá trị theo tỷ lệ tăng giá nhà đất tại Long An. Hiện tại, tỷ lệ tăng giá nhà đất Long An hàng năm đang đạt từ 18 - 22%, tỷ lệ này sẽ được duy trì ổn định trong khoảng 5 năm tới. Nếu mua để bán lại sinh lời, mức lợi nhuận 18% mỗi năm chắc chắn nằm trong mức có thể đạt được. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách đầu tư hấp dẫn Công ty bđs Trần Anh đã công bố chính sách linh hoạt để hỗ trợ Quý khách hàng mua sản phẩm với nhiều đợt thanh toán trong 2 năm. Chia thành 13 đợt thanh toán, mỗi đợt khách hàng chỉ đóng vài trăm triệu đồng, giảm áp lực tài chính đáng kể. Phía chủ đầu tư còn hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cụ thể, phía chủ đầu tư sẽ làm việc với ngân hàng Vietcombank Tây Sài Gòn về việc xem xét cấp tín dụng cho khách hàng mua sản phẩm thuộc dự án West lakes Golf Villas. Đặc biệt, chương trình ủy thác cho thuê của chủ đầu tư. Trần Anh Group cam kết thuê lại 100% sản phẩm thuộc dự án West lakes Golf Villas nếu khách hàng chưa có mục đích sử dụng với mức giá hấp dẫn. Thời điểm lý tưởng để đầu tư biệt thự West lakes Golf Villas Cung cấp ra thị trường chỉ 600 sản phẩm, dự kiến mở bán biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas sẽ sớm cháy hàng. Hiện tại, nguồn cung này chỉ đủ đáp ứng 1/4 nhu cầu. Tại các đợt mở bán đầu tiên, số lượng sản phẩm sẽ nhiều hơn, đồng thời mức giá sẽ thấp hơn so với các đợt về sau. Đầu năm 2020, Trần Anh Group tiếp tục mở bán, đây cũng là lúc thích hợp nhất để sở hữu biệt thự West lakes Golf Villas giá rẻ. Phía chủ đầu tư đang nhận đặt cọc giữ chỗ và hỗ trợ tham quan dự án. Nếu anh chị đang có ý định mua, nên sớm liên hệ để được hưởng những chính sách tốt nhất. Hotline: 0888.289.678 Website: www.tapdoantrananh.com.vn Văn phòng tư vấn 1: 7 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM Văn phòng tư vấn 2: 216 Đông Sài Gòn, Lầu 5, tòa BUILDING NEW CITY, 216 - 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. HCM
 4. Khu dân cư Phúc An City sẽ tiếp tục xây dựng thêm chung cư 15 tầng với hàng trăm căn hộ chỉ từ 400 triệu đồng trong năm 2020. Tiếp nối thành công của 8 block 5 tầng, căn hộ chung cư bắt đầu được lòng người dân địa phương và khách hàng, nhà đầu tư từ nhiều nơi. Mới đây, Công ty Trần Anh đã quyết định triển khai thêm block 15 tầng (thông tin trước đó chỉ 10 tầng). Với bước đi mới này, Phúc An City hứa hẹn sẽ tạo nên sự đột phá cho chính dự án và cả thị trường bất động sản Đức Hòa, Long An trong thời gian tới. Lợi thế của căn hộ chung cư Phúc An City Từ Phúc An City đến trung tâm Tp. HCM chỉ mất khoảng 30 - 40 phút di chuyển. Đặc biệt, lợi thế tiếp giáp trực tiếp với huyện Hoóc Môn, quận 12,... nơi có rất nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động. Cùng với người dân Đức Hòa, người lao động tại các quận/huyện phía Tây Bắc Tp. HCM có thể lựa chọn căn hộ Phúc An làm nơi định cư mới mức tài chính khoảng 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ Phúc An City sẽ được hưởng nhiều lợi ích như: Được hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0% Được hưởng hàng loạt tiện ích nội khu nổi bật Pháp lý dự án sạch, các thủ tục pháp lý nhanh, thời gian nhận sổ sớm Lợi nhuận hấp dẫn tạo nên sức hút dự án Mới mức giá chỉ từ 400 triệu đồng, căn hộ chung cư Phúc An City không chỉ mang lại nơi sinh sống ổn định cho hàng ngàn người lao động thu nhập trung bình và thấp. So sánh với giá căn hộ ở khu vực các quận huyện ngoại thành Tp. HCM, giá này đang thấp hơn khoảng 35 - 50%. Với phân khúc căn hộ, Công ty Trần Anh đang cam kết lợi nhuận đạt từ 18% trở lên sau 12 tháng đầu tư. Dựa vào lợi nhuận thực tế của các căn hộ thuộc giai đoạn 01, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kỳ vọng mức lợi nhuận cao hơn, khoảng 20 - 25%. Ngoài ra, dự án Phúc An là một trong số rất ít dự án tại Long An có hạng mục căn hộ chung cư. Vì vậy, đối thủ cạnh tranh hầu như không có, khả năng thanh khoản của căn hộ Phúc An đang ở mức rất cao. Ở thời điểm này, nhiều dự án quy mô khủng cũng đang được triển khai lân cận. Trong đó, West lakes golf & villas sẽ góp phần tăng giá trị nhà đất Đức Hòa nói chung và các sản phẩm thuộc Phúc An City nói riêng. Những hình ảnh mới nhất của block chung cư 15 tầng Phúc An City Dự kiến triển khai vào cuối quý 1, hiện tại các hình ảnh về block chung cư 15 tầng vẫn chưa được công bố rộng rãi. Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất được cập nhật từ phía chủ đầu tư Trần Anh Group. Ngay thời điểm này, Phúc An City đang có đợt mở bán. Đợt này sẽ tập trung vào bán căn hộ Phúc An và bán nhà phố Phúc An giá rẻ. Nếu anh/chị đang có ý định mua căn hộ Phúc An City và cảm thấy hài lòng về sản phẩm nên sớm liên hệ với Phòng kinh doanh thuộc chủ đầu tư để giữ chỗ tốt nhất. Hotline: 0888.289.678 Website: www.tapdoantrananh.com.vn Văn phòng tư vấn 1: 7 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM Văn phòng tư vấn 2: 216 Đông Sài Gòn, Lầu 5, tòa BUILDING NEW CITY, 216 - 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. HCM
 5. Chủ đầu tư Tập đoàn Trần Anh Group đang mở bán nhà phố Phúc An City đầu năm 2020 với giá chưa đến 2 tỷ đồng, vị trí đẹp, thủ tục pháp lý nhanh. Khu dân cư Phúc An City được đánh giá là dự án bất động sản nhà ở đáng sở hữu nhất tại Đức Hòa, Long An thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu mức giá lý tưởng, dân cư Phúc An City còn được hưởng hàng loạt tiện ích nổi bật, đạt chuẩn quốc tế. Thông tin thiết kế nhà phố Phúc An City Thiết kế theo phong cách Tân cổ điển Châu Âu, nhà phố Phúc An City còn tận dụng tối đa những lợi thế của thiên nhiên để mang lại không gian sống lý tưởng nhất. Diện tích đất: 5×15, 5×17, 5×20, 9×15, 9×17… Xây dựng: 1 trệt 2 lầu đúc đật Thiết Kế: 3 Phòng Ngủ, 3 Phòng Vệ Sinh, Phòng Khách, Bếp, Sân Thượng Trước Sau, Giếng Trời, Sân Trước Sân Sau (Tạo tính đối lưu cho ngôi nhà thoáng mát). Đặc biệt, 100% nhà phố đều có sân rộng rãi phù hợp trồng cây cảnh và rau sạch. Giá bán và chính sách thanh toán khi mua nhà phố Phúc An City Tại thời điểm mở bán gần nhất (cuối năm 2019), bán nhà phố, căn hộ Phúc An City đầu năm 2020 đang sôi động, riêng giá bán nhà phố giao động từ 1,8 tỷ/căn trở lên. Dự kiến ở đợt mở bán đầu năm 2020 chỉ tăng khoảng 7 - 10% so với đợt mở bán trước. Tức mức giá cũng chỉ khoảng 2 tỷ/căn. Chủ đầu tư Trần Anh Group sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách thanh toán hấp dẫn, bên cạnh đó mức chiết khấu sẽ luôn ở mức tốt nhất. Chỉ trả trước 35% Cho trả góp lãi suất 0% trong 9 đợt, mỗi đợt thanh toán 5% và cách nhau 30 ngày Hỗ trợ vay ngân hàng Đặc biệt: Thanh toán vượt tiến độ, khách hàng ký hợp đồng 95% được chiết khấu thêm 3% Ngoài ra, hàng loạt phần quà là tiền mặt hoặc sản phẩm có giá trị lên đến 50 triệu đồng sẽ được ngay cho khách hàng khi mua nhà phố Phúc An City. Thu ngay lợi nhuận trên 20% sau 12 tháng đầu tư Nhà phố chiếm số lượng nhiều thứ 2 sau sản phẩm căn hộ chung cư trong dự án Phúc An City. Nhưng đây lại là sản phẩm được đánh giá có khả năng đầu tư sinh lợi nhuận hấp dẫn nhất. Chủ đầu tư cam kết đạt 20% ngay sau 12 tháng đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế mức lợi nhuận thu được đang cao hơn rất nhiều. 100% sản phẩm mua trong năm 2018- 2019 và bán ra cuối năm 2019 đầu năm 2020 đều thu lợi trên 25%, nhiều căn còn đạt 35%. Cùng với dự án Phúc An, Công ty bđs Trần Anh cũng đang mở bán một dự án lớn trên địa bàn là West lakes golf & villas với dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng. Liên hệ tư vấn hoặc đặt cọc giữ chỗ sớm qua địa chỉ dưới đây: Hotline: 0888.289.678 Website: www.tapdoantrananh.com.vn Văn phòng tư vấn 1: 7 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM Văn phòng tư vấn 2: 216 Đông Sài Gòn, Lầu 5, tòa BUILDING NEW CITY, 216 - 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. HCM
 6. Biệt thự nghỉ dưỡng West lakes golf & villas mở bán, giá khởi điểm chì từ 3,5 tỷ đồng/căn với nhiều chính sách chiết khấu và khuyến mãi hấp dẫn. Tọa lạc ngay khu đất có giá trị phát triển bất động sản cực kỳ hấp dẫn. West lakes golf & villas là địa điểm nghỉ dưỡng ven lý tưởng ở cửa ngõ phía Tây Bắc Tp. Hồ Chí Minh. Được đánh giá rất cao về tiềm năng đầu tư và giá trị phong thủy. Biệt thự nghỉ dưỡng West lakes golf & villas có khả năng cháy hàng, cung chỉ đủ đáp ứng 1/4 nhu cầu hiện tại. Thông tin chi tiết về dự án West lakes Golf Villas là quần thể sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng ven đô duy nhất phía Tây Sài Gòn. Triển khai xây dựng ngay thời điểm thị trường đang khát bất động sản "đô thị golf" đã tạo nên một cơn sốt vào thời điểm cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Tên dự án chính xác: Khu biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q Đơn vị phát triển dự án và phân phối: Công ty Trần Anh Group Vị trí dự án: Số 145, Tỉnh lộ 822, Ấp Chánh, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Tổng quy mô: 120ha Diện tích dành cho khu biệt thự nghỉ dưỡng: 48 ha Sản phẩm: biệt thự nghỉ dưỡng (biệt thự mini, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập) Số lượng sản phẩm: gần 600 căn Giá trị phong thủy West lakes Golf Villas West lakes Golf Villas có diện tích mặt hồ nước lớn, những hồ sinh thái có quy mô lớn nằm bao quanh các ngôi nhà biệt thự tại dự án, tạo nên được một vị trí đắc địa trong phong thủy. Với đặc điểm "tọa sơn hướng thủy", sản phẩm của West lakes Golf Villas càng có giá trị và sức hút hơn đối với khách hàng. Dự án này hứa hẹn sẽ là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, tận hưởng được một khung cảnh mộc mạc nơi làng quê thanh bình. Cực kỳ phù hợp với các mục đích như: Sinh sống lâu dài Nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc theo mùa Phát triển kinh doanh Đầu tư sinh lời ... Lợi nhuận hấp dẫn từ đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng West lakes Golf Villas Hiện tại, dự án đang cam kết mức lợi nhuận 12% mỗi năm, đây là mức lợi nhuận kinh doanh lý tưởng của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận này hoàn toàn có thể cao hơn nhờ bất động sản Long An đang "lên như diều gặp gió". Đây là lý do tại sao nên đầu tư vào West lakes Golf Villas. Đặc biệt, với những khách hàng đầu tư nhưng chưa có định hướng phát triển kinh doanh. Chủ đầu tư sẵn sàng thuê lại với giá cao và cam kết chia lợi nhuận kinh doanh hấp dẫn. Bên cạnh đó, lợi nhuận thông qua việc cho thuê dài hạn chênh lệch giá nếu mua đi bán lại cũng ở mức hấp dẫn. Trong quý 1 - 2/2020, West lakes Golf Villas đang trong thời điểm mở bán. Nếu anh chị đang có ý định mua để sử dụng hoặc đầu tư, hãy sớm liên hệ thông qua địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ tốt nhất. Hotline Phòng tư vấn | Trực thuộc Tập đoàn: 0888.03.2019
 7. Dự án Phúc An City do Tập đoàn Trần Anh Group làm chủ đầu tư. Triển khai xây dựng từ năm 2017 với quy mô 100ha đang mở đợt bán mới vào tháng 3/2020. Là một trong những dự án được giới chuyên gia đánh giá rất cao về chất lượng và tiềm năng đầu tư. Hầu hết các đợt mở bán trước đây đều có lượng giao dịch vô cùng ấn tượng. Ngay trong những ngày mở bán đầu tiên đã bán hơn 80% và chính thức cháy hàng chỉ sau từ 10 - 15 ngày. Thông tin chi tiết về dự án Vị trí xây dựng: mặt tiền tỉnh lộ 824, nối dài theo trục đường này khoảng 2km là đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Quy mô dự án: 100ha Sản phẩm bán ra thị trường: nhà phố, biệt thự, đất nền, chung cư giá rẻ, condotel Số lượng sản phẩm: gần 2000 Khu dân cư Phúc An City là dự án được xây dựng và phát triển theo triết lý 5E: Eco (Sinh thái); Emotion (Cảm xúc); Edu-entertainment (Giải trí – Giáo dục); Economic (Kinh tế); Elite (Tinh hoa, đẳng cấp). Hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, đa dạng và hiện đại. Phúc An City sở hữu giá trị phong thủy cao Đắc địa ngay cửa ngõ Tây Bắc Tp. Hồ Chí Minh, từ dự án thuận lợi kết nối với trung tâm Tp. Hồ Chí Minh chỉ trong khoảng 35 - 40 phút và nhiều khu vực lân cận. Đặc biệt, dự án được chia thành 5 phân khu thơ ngũ hành tương sinh: Hỏa An, Mộc An, Thổ An, Thủy An và Kim An. Bên cạnh đó, các hướng nhà thuộc Phúc An City mang lại giá trị cao cho sản phẩm: Hướng Nam: Tiếp giáp với hệ thống khu dân cư sầm uất hiện hữu và đất trồng nông nghiệp. Hướng Đông: Tiếp giáp với kênh Sáng, cộng đồng dân cư hiện hữu và hệ thống đất nông nghiệp. Hướng Tây: Tiếp giáp với kênh Tây Đầu tư nhà phố Phúc An City lợi nhuận từ 20 - 22% mỗi năm Hầu hết các sản phẩm mở bán ở những đợt trước đều mang lại lợi nhuận vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư. Cam kết của chủ đầu tư khi giới thiệu sản phẩm chỉ giao động từ 18 - 20% sau 12 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế mức lợi nhuận đang đạt từ 25 - 30%. Ngoài ra, để giảm bớt những khó khăn về tài chính cho khách hàng. Công ty Trần Anh Group với vai trò là chủ đầu tư dự án còn áp dụng các chính sách thanh toán linh hoạt và chương trình hỗ trợ mua trả góp với lãi suất 0%. Trong quý 1/2020, Phúc An City sẽ có triển khai đợt mở bán mới và sẽ tập trung chủ yếu vào 02 sản phẩm chính là nhà phố và căn hộ chung cư. Nếu anh/chị đang có nhu cầu tham khảo về sản phẩm của dự án Phúc An City hoặc có ý định mua trong đợt mở bán này, hãy liên hệ theo số điện thoại hoặc địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ tốt nhất về thông tin và các thủ tục liên quan. Hotline: 0888.289.678 Website: www.tapdoantrananh.com.vn Văn phòng tư vấn 1: 7 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM Văn phòng tư vấn 2: 216 Đông Sài Gòn, Lầu 5, tòa BUILDING NEW CITY, 216 - 218 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Tp. HCM
 8. Địa Lý Lạc Việt chính thức khai trương ngày 17/09/2019 với mong muốn phổ biến kiến thức Phong thuỷ chính thống và cung cấp các vật phẩm có giá trị thật sự. Phong Thủy trước giờ thường được cho là thuộc phạm trù tâm linh và huyền bí. Lợi dụng sự thiếu thông tin từ phía khách hàng, nhiều người đã bán tràn lan các vật phẩm không có giá trị để trục lợi. Cửa hàng Địa Lý Lạc Việt chỉ bán các mặt hàng, vật phẩm đã được kiểm chứng, thẩm định và ứng dụng bộ môn Địa Lý Lạc Việt qua nhiều trường hợp sau khi được nghiên cứu phục hồi bởi các chuyên gia tại Trung tâm Lý học Đông Phương. Hoàn toàn không lợi dụng lòng tin để quy vật phẩm nào cũng là vật phẩm Phong Thủy. Một số mặt hàng đang bán chạy nhất tại cửa hàng: 1. Nhóm sản phẩm Tam Dương Khai Thái: Tranh Tam Dương khai thái bỏ ví: 10k/tranh Tranh Tam Dương khai thái treo tường: 60k/tranh Lót chuột Tam Dương khai thái: 60k/miếng Ốp điện thoại Tam Dương khai thái: 150k/ốp 2. Lông công Ấn Độ: 45k/lông. 3. Tượng Si Vẫn chống hoả hoạn: 620k Nếu bạn có nhu cầu về các vật phẩm mà chúng tôi cung cấp. Vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được tư vấn kĩ lưỡng hơn: