• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

benhvienbaoson

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About benhvienbaoson

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://benhviendakhoabaoson.com/
 1. Nếu phát hiện sớm ung thư, hầu hết các bệnh ung thư đều có thể chữa khỏi hoặc kiểm soát được bệnh lâu dài. Tuy nhiên, bệnh ung thư ít gây ra triệu chứng sớm. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm ung thư ? Có nên tầm soát ung thư hay không ? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có cho mình câu trả lời nhé. Tầm soát ung thư sớm - Tỉ lệ thành công cao Nếu phát hiện sớm, hầu hết các bệnh ung thư có thể chữa khỏi bằng phương pháp phẫu thuật. Đối với giai đoạn rất sớm, người bệnh có thể chỉ cần loại bỏ khối u mà không cần thêm phương pháp hỗ trợ nào khác như hóa trị, xạ trị… giúp giảm thiểu chi phí điều trị, giảm tác dụng phụ và biến chứng, có thể bảo toàn khả năng sinh sản, không ảnh hưởng đến diện mạo, vv… Dưới đây là tỉ lệ điều trị thành công và tỉ lệ sống của một số bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm. (Lưu ý: Sau 5 năm điều trị, nếu bệnh không tái phát thì được xem là đã chữa khỏi). Ung thư đại tràng: Hơn 90% trường hợp ung thư đại tràng có thể sống trên 5 năm nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Ung thư vú: Hơn 90% phụ nữ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm có thể sống ít nhất 5 năm, trong khi ở giai đoạn muộn, cơ hội sống chỉ còn 6%. Ung thư buồng trứng: Hơn 90% phụ nữ bị chẩn đoán bị ung thư buồng trứng giai đoạn sớm có thể sống ít nhất 5 năm, trong khi ở giai đoạn muộn cơ hội chỉ còn 5%. Ung thư phổi: Ung thư phổi là bệnh ung thư nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, khoảng 70% bệnh nhân ung thư phổi sẽ sống ít nhất 1 năm sau chẩn đoán, trong khi cơ hội này chỉ còn 14% ở giai đoạn muộn. Tại sao đa số bệnh ung thư bị chẩn đoán muộn? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chẩn đoán muộn, dẫn đến việc điều trị khó khăn và tỉ lệ sống thấp. Theo thống kê, khoảng 25% bệnh nhân phát hiện ra ung thư khi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện vì một triệu chứng nào đó. Hầu hết những bệnh nhân này có cơ hội sống thấp hơn so với các bệnh nhân khác, vì khi đó tình trạng bệnh đã quá nặng. Một số nguyên nhân khác dẫn đến việc chẩn đoán muộn như: Các triệu chứng của ung thư thường không xuất hiện ở giai đoạn đầu. Nhận thức thấp về các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư còn hạn chế. Do vậy, khi gặp các dấu hiệu này, người bệnh chủ quan và không đi khám. Một số người thường trì hoãn việc thăm khám bác sĩ vì tâm lý sợ phát hiện ra bệnh. Làm thế nào để phát hiện ung thư sớm? Nếu chỉ dựa vào các triệu chứng và đi khám thì khó có thể phát hiện ung thư sớm. Vì các triệu chứng của ung thư thường chỉ xuất hiện khi ung thư đã lan rộng. Theo các chuyên gia, tầm soát ung thư là phương pháp duy nhất giúp phát hiện ung thư sớm. Hiện có những gói tầm soát ung thư toàn diện dành riêng cho Nam và Nữ. Gói khám bao gồm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hiện đại như chụp CT, nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, nội soi tai mũi họng… sẽ giúp phát hiện khối u toàn cơ thể và chất chỉ điểm ung thư. Đồng thời phát hiện các vấn đề về sức khỏe như mỡ máu, huyết áp cao, gout, đánh giá chức năng gan, thận… bằng các thiết bị y tế hiện đại bậc nhất giúp tầm soát và chẩn đoán ung thư hiệu quả như máy chụp cắt lớp MSCT 64 lát cắt, marker ung thư, hệ thống phòng lab, xét nghiệm vi sinh cao cấp…. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn từ lâu được biết đến là một trong những địa chỉ khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư uy tín tại Nghệ An. Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao ,nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cùng các máy móc kỹ thuật hiện đại. Bệnh viện chúng tôi luôn cho những kết quả chính xác khi bệnh nhân đến thăm khám tại đây.Môi trường bệnh viện thân thiện, vệ sinh, vô trùng tuyệt đối luôn mang lại sự an tâm cho bệnh nhân khi đến khám sàng lọc và điều trị. Để được tư vấn và đặt lịch khám vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Tham khảo thêm : Độ tuổi nào là phù hợp để tầm soát ung thư ?
 2. Sàng lọc phát hiện sớm ung thư hết sức quan trọng, vì phương pháp điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm là cắt khoanh niêm mạc chứa tổn thương ung thư (ESD), không cần phải phẫu thuật cắt bán phần hoặc toàn bộ dạ dày với nhiều nguy cơ của gây mê và phẫu thuật, giúp nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm ung thư dạ dày. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để có cho mình câu trả lời nhé. Sàng lọc phát hiện sớm ung thư dạ dày là gì? Ung thư dạ dày là những tổn thương ung thư còn khu trú ở lớp niêm mạc hoặc dưới niêm mạc, không kể đến tình trạng có di căn hạch hay không. Theo thống kê, nếu được chẩn đoán sớm, khi tổn thương chưa xâm lấn qua lớp cơ của thành dạ dày, thì thời gian sống thêm sau can thiệp trên 5 năm là từ 80 - 90%. Nếu chẩn đoán muộn khi tổn thương đã vượt qua lớp cơ và lan ra thanh mạc thì thời gian sống thêm sau mổ trên 5 năm chỉ vào khoảng 10 - 15%. Yếu tố nào gây nên bệnh ung thư dạ dày ? Vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori): được coi là một nguyên nhân gây ung thư dạ dày. Vi khuẩn HP làm viêm teo niêm mạc dạ dày mãn tính, gây nên các tổn thương tiền ung thư. Thói quen sinh hoạt: Ăn các loại thức ăn có chứa Nitrate như thịt cá ướp muối, rau dưa muối, thịt nướng, thịt hun khói.. làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Béo phì: người béo phì dễ bị mắc ung thư dạ dày hơn người bình thường. Di truyền: Ung thư dạ dày liên quan tới một số hội chứng di truyền, người thân có mắc bệnh này. Dấu hiệu của ung thư dạ dày sớm Muốn phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm phải dựa vào các chương trình tầm soát ung thư. Một triệu chứng không rõ ràng của đường tiêu hoá trên có thể xuất hiện 6 -12 tháng trước khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm và có thể có ở 90-95% bệnh nhân không xác định được qua sàng lọc. Với chương trình tầm soát ung thư dạ dày tích cực tại các nước Đông Á (chủ yếu được thực hiện ở Nhật Bản), rất nhiều bệnh nhân được phát hiện ung thư dạ dày sớm khi không có triệu chứng. Ở giai đoạn tiến triển, ung thư dạ dày thường có các dấu hiệu sau: Sụt cân: Đây là một trong những triệu chứng thường gặp khi mắc ung thư dạ dày. Tình trạng sụt cân xảy ra nhanh chóng khi bệnh bước sang giai đoạn tiến triển Đau bụng: Bắt đầu với những cơn đau từng đợt, tuy nhiên, tình trạng đau bụng sẽ càng trở nên trầm trọng khi người bệnh bước sang những giai đoạn sau của bệnh ung thư dạ dày, thậm chí dùng thuốc cũng không giảm.. Chán ăn: Cũng là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư dạ dày, đi kèm với nó là hiện tượng khó nuốt, cảm giác thức ăn luôn bị nghẽn ở cổ họng Đầy bụng sau khi ăn: Người bệnh thường có cảm giác đầy bụng, khó chịu và buồn nôn sau khi ăn Nôn ra máu: Khi xuất hiện hiện tượng nôn ra máu thường xuyên, chúng ta cũng cần phải suy xét về khả năng mắc bệnh ung thư dạ dày. Đi ngoài phân đen: Hầu hết triệu chứng này sẽ xuất hiện ở những người mặc bệnh viêm loét dạ dày như một dấu hiệu nhận biết bệnh có thể đã chuyển hóa thành ung thư. Làm gì để phát hiện sớm ung thư dạ dày ? Để phát hiện sớm ung thư dạ dày cách tốt nhất là sàng lọc phát hiện sớm ung thư dạ dày. Khám sàng lọc được thực hiện cho những bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Ở một số nước phát triển như Nhật Bản, nơi mà ung thư dạ dày là một bệnh thường gặp thì việc sàng lọc trên diện rộng có thể giúp phát hiện sớm bệnh lý ung thư dạ dày. Bác sĩ sẽ cho bạn làm một số xét nghiệm để kiểm tra như: Nội soi dạ dày, sinh thiết tổn thương nghi ngờ, xét nghiệm về chất chỉ điểm khối u... Nội soi thực quản dạ dày Đây là phương pháp tốt nhất để phát hiện các tổn thương nghi ngờ ung thư sớm dạ dày. Dựa vào những hình ảnh bất thường trên nội soi, Bác sĩ sẽ lấy một mẫu mô nhỏ (sinh thiết) để xác định chẩn đoán. Nội soi còn giúp đánh giá các đối tượng bệnh nhân có nguy cơ ung thư dạ dày: nhiễm HP viêm teo dạ dày, viêm chuyển sản ruột ở dạ dày, để có kế hoạch lặp lại nội soi phù hợp. Sinh thiết Các bác sĩ làm sinh thiết trong quá trình nội soi trên bằng cách lấy một mẫu mô nhỏ từ một khu vực nghi là tổn thương ung thư sớm của dạ dày. Sau đó bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ quan sát dưới kính hiển vi. Khi các bác sĩ đã chẩn đoán xác định, các xét nghiệm tiếp theo được thực hiện để chẩn đoán giai đoạn. Đối tượng cần tầm soát ung thư dạ dày Các đối tượng có nguy cơ sau cần tầm soát ung thư dạ dày: Tuổi cao (> 50 tuổi). Có người thân trong gia đình mắc ung thư dạ dày, ung thư đường tiêu hóa... Người bị viêm loét dạ dày – tá tràng mãn tính, nhiễm HP. Người có thói quen ăn uống nhiều đồ muối, đồ nướng, thực phẩm bảo quản kém chất lượng. Người thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia. Người có các triệu chứng nghi ngờ ung thư dạ dày: đau bụng, ợ hơi, ợ chua kéo dài. Những bệnh nhân mà lần nội soi dạ dày trước đó, đã có kết quả viêm teo niêm mạc dạ dày, viêm chuyển sản ruột, nên thực hiện nội soi kiểm tra lại sau 6 tháng đến 1 năm để tìm các tổn thương tiền ung thư. Địa chỉ khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư dạ dày uy tín ở đâu ? Tại Bệnh viện đa khoa bảo Sơn sàng lọc ung thư dạ dày được thực hiện thông qua nội soi dạ dày với máy nội soi Olympus CV 190, với chức năng NBI (Narrow Banding Imaging - nội soi với dải tần ánh sáng hẹp) cho kết quả hình ảnh phân tích bệnh lý niêm mạc rõ nét hơn so với nội soi thông thường. Với chế độ hình ảnh đặc biệt này, các đặc tính của tổn thương ung thư sớm ở dạ dày: có đường bờ rõ, bất thường vi mạch máu, bất thường vi bề mặt, sẽ được thể hiện rõ, nhất là các tổn thương nhỏ, dễ bỏ sót. Qua đó bác sĩ nội soi sẽ sinh thiết để xác định bản chất thương tổn và có kế hoạch điều trị. Nếu bạn cần thăm khám sức khỏe tổng quát hay sàng lọc phát hiện sớm ung thư hãy đến ngay với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được các bác sĩ của chúng tôi thăm khám và tư vấn tận tình cho bạn nhé. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Có thể bạn quan tâm : Cách phát hiện sớm 6 loại ung thư phổ biến
 3. Khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên hàng năm là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhưng hiện nay các Doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến vấn đề này. Vậy cần thực hiện việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho nhân viên như thế nào cho đúng với quy định. Tiết kiệm chi phí cho Doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo cho nhân viên có một chế độ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra những điểm mấu chốt trong việc khám sức khỏe tổng quát theo thông tư 14 của Bộ Y Tế để chia sẻ cùng quý Doanh nghiệp để các doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé. Bạn hiểu gì về khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp ? Thông tư số 14/2013-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe cho người lao động đã được nhiều cơ sở y tế áp dụng và tiến hành khám chữa bệnh trên phạm vi toàn nước. Thông tư 14 quy định chi tiết về: – Hướng dẫn hồ sơ khám sức khỏe – Hướng dẫn thủ tục khám sức khỏe – Nội dung khám sức khỏe – Phân loại sức khỏe – Điều kiện cơ sở khám chữa bệnh đủ yêu cầu để được phép thực hiện khám sức khỏe. Thông tư quy định áp dụng với những trường hợp, đối tượng sau: – Người Việt Nam – Người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam cần khám sức khỏe để phục vụ quá trình tuyển dụng – Khám sức khỏe định kỳ – Khám sức khỏe để tiến hành học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề – Các đối tượng khác… Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn hiểu rằng sức khỏe của nhân viên là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cũng như lòng trung thành của nhân viên đối với Doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có chiến lược nhân sự và chế độ chăm sóc sức khỏe nhân viên khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cho người lao động. Đây là một trong những yếu tố giúp Doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất. Hiểu được vấn đề này cho nên bệnh viện sẽ dựa trên yêu cầu riêng của Doanh nghiệp cùng với đặc thù công việc của mỗi ngành nghề để tư vấn, thiết kế nội dung khám sức khỏe phù hợp nhất – trên nguyên tắc: đảm bảo quyền lợi của khách hàng, nhưng không trái quy định hiện hành và phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp. Chương trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ của quý Doanh nghiệp được thực hiện tại bệnh viện tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn . Kết quả khám, cùng các xét nghiệm sẽ được tổng hợp và gửi về quý Công ty trong thời gian sớm nhất. Hồ sơ quý Công ty nhận được sẽ gồm: báo cáo sức khỏe cho từng cá nhân (được niêm yết bảo mật), báo cáo tổng hợp về tình trạng sức khỏe nhân viên toàn công ty – phân loại sức khỏe, thống kê tỉ lệ bệnh tật, tư vấn khắc phục các vấn đề về sức khỏe. Mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của Bảo Sơn sẽ biết được kết quả chính xác và lưu bệnh án sử dụng cho nhiều năm về sau, tiện theo dõi tình trạng bệnh sử mọi lúc, mọi nơi khi cần. Đồng hành cùng chiến lược nhân sự – Hiểu những điều doanh nghiệp cần và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu doanh nghiệp về khám sức khoẻ tổng quát định kỳ cho nhân viên là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Bên cạnh gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản Bảo Sơn còn triển khai gói khám sức khỏe định kỳ nâng cao tùy theo nhu cầu tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân khách hàng. Với đội ngũ y bác sĩ và nhân viên giàu kinh nghiệm cũng như chuyên môn tốt, trang thiết bị máy móc hiện đại. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thăm khám – điều trị sức khỏe chuyên sâu của tất cả khách hàng. Nếu doanh nghiệp bạn cần khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên của mình hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để trải nghiệm những dịch vụ chất lượng nhất của chúng tôi nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Có thể bạn quan tâm : Tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên
 4. Phát hiện ung thư sớm ngay từ khi manh nha sẽ làm tăng tỉ lệ chữa trị thành công. Vì thế mà ngày ngay, nhiều người đã có ý thức hình thành nhu cầu tầm soát ung thư. Tuy nhiên, thực tế là không phải cơ sở y tế nào cũng làm tốt công việc này. Do đó, không ít người thắc mắc không biết nên tầm soát ung thư ở bệnh viện nào? Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở bệnh viện nào tốt nhất hiện nay ? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có cho mình câu trả lời nhé. Sàng lọc phát hiện sớm ung thư và nhu cầu của việc tầm soát ung thư Hiện nay nhu cầu tiến hành tầm soát ung thư ngày càng cao. Do đó việc tầm soát ung thư ở bệnh viện nào cũng được nhiều người quan tâm hơn. Bạn có biết vì sao nhu cầu này lại tăng lên như vậy không ? Thực trạng tình hình bệnh ung thư ở nước ta hiện nay Theo thống kê của WHO tỉ lệ người mắc bệnh ung thư trên thế giới hiện nay rất cao. Con số này tăng gấp đôi so với 10 năm trước đây. Và trong số các ca phát hiện mắc bệnh ung thư hầu như rất hiếm người có thể điều trị thành công. Ở Việt Nam, đây cũng là một tình trạng chung. Con số các ca mắc bệnh này ở nước ta ngày càng cao và không có dấu hiệu suy giảm. Và đặc biệt tỉ lệ tử vong thì tăng nhanh hơn cả thế giới đến tận 70%. Đây quả thực là một con số đáng báo động. Đối với các ca bệnh ung thư này hầu như đều có một điểm chung rất đáng tiếc. Đó chính là căn bệnh ung thư của bệnh nhân thường được phát hiện rất muộn. Và tất nhiên vào những giai đoạn gần cuối của bệnh, cơ hội chữa khỏi gần như bằng không. Vì sao chúng ta dần coi trọng hơn việc tầm soát ung thư ? Lý do chính bởi thực trạng hiện nay trong cuộc sống có rất nhiều ca ung thư vì phát hiện quá muộn nên không còn khả năng cứu chữa. Chứng kiến những sự việc đau lòng này trong cuộc sống, đa phần mọi người đều thấy sợ hãi. Qua đó, chúng ta dần biết yêu thương bản thân cũng như coi trọng sức khỏe hơn. Và từ đây nhu cầu khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư được hình thành. Quá trình của việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư Bước đầu tiên là khám lâm sàng Khám lâm sàng chính là bước đầu tiên khởi đầu cho quá trình tầm soát ung thư. Theo đó, khi khám lâm sàng, bạn sẽ được bác sĩ hỏi han, thăm khám. Bạn sẽ được đo nhịp tim, huyết áp,… Bạn sẽ kể cho bác sĩ nghe về những bất thường mà cơ thể hay gặp phải gần đây. Từ đó, bác sĩ sẽ có cái đánh giá tổng quan về tình trạng của bạn. Bước thứ hai là tiến hành làm các xét nghiệm Sau khi xong bước đầu tiên, bạn sẽ được đưa đi làm các xét nghiệm liên quan. Các xét nghiệm này bao gồm: Xét nghiệm máu như các xét nghiệm liên quan để chẩn đoán, điều trị hoặc xét nghiệm dấu ấn ung thư,... Xét nghiệm nước tiểu. Xét nghiệm các dịch chất trong cơ thể. Cùng với đó, bạn cũng sẽ tiến hành thăm dò cận lâm sàng khác như: siêu âm, chụp X-Quang, Chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ. Toàn bộ những xét nghiệm và chụp chiếu này đều được làm dựa theo triệu chứng của bạn. Bước thứ ba là tiến hành đưa ra chẩn đoán chính xác trên kết quả tầm soát Sau khi bạn tiến hành làm các xét nghiệm và chụp chiếu xong thì sẽ có kết quả cụ thể. Những hình ảnh và kết quả xét nghiệm này sẽ được bác sĩ lấy làm căn cứ để chẩn đoán. Theo đó, ở bước này bạn sẽ biết mình có đang có nguy cơ mắc căn bệnh này không. Xong bước 3 là quá trình tầm soát ung thư hoàn tất. Vậy dựa trên quy trình này, những tiêu chí được đưa ra để chọn bệnh viện là gì? Đầu tiên là máy móc, kỹ thuật và công nghệ được bệnh viện áp dụng phải hiện đại. Có như vậy ở bước 2 (tiến hành chụp chiếu và làm xét nghiệm) mới có thể đạt kết quả tốt nhất. Tiếp đó là bệnh viện phải sở hữu đội ngũ y bác sĩ lành nghề và chuyên môn cao. Như thế, bệnh nhân mới có thể được chẩn đoán đúng bệnh tình nhất. Thêm nữa, giá các gói tầm soát cũng có thể là tiêu chí ảnh hưởng đến chọn lựa của bạn. Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở bệnh viện nào tốt nhất hiện nay ? Dựa trên những tiêu chí trên thì Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là bệnh viện có gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Như bạn biết đấy, niềm tin một phần lớn là được xây dựng từ kinh nghiệm. Nhất là trong ngành Y, hai chữ “kinh nghiệm” càng đáng quý hơn cả. Đó là lý do vì sao, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Y, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là lựa chọn của hàng ngàn bệnh nhân. Và hôm nay nó xứng đáng trở thành lựa chọn của bạn để đồng hành cùng bạn. Với 10 năm đủ trở thành một căn cứ để bạn có quyền tin tưởng và giao phó sức khỏe của mình. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn còn là nơi hội tụ rất nhiều y bác sĩ giỏi tận tâm với nghề Không chỉ đơn thuần sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng tin cậy. Điều mà Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn sở hữu còn là một đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn và tận tâm với nghề. Những bác sĩ với chuyên môn vững chắc tại đây sẽ đưa ra cho bạn những chẩn đoán chính xác nhất. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn sở hữu đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại Đây chính là một điểm mạnh của Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn . Nơi đây sở hữu đầy đủ những hệ thống thiết bị đạt tiêu chuẩn khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Vì thế, bệnh viện sẽ mang đến chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân. Từ đó, bạn có thể an tâm khi làm các xét nghiệm, chụp chiếu tại bệnh viện. Bệnh viện có các gói tầm soát ung thư đa dạng cùng chi phí hợp lý Ngoài những điểm mạnh trên, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn còn có những ưu điểm khác. Đó là bệnh viện chúng tôi cung cấp rất nhiều gói tầm soát ung thư. Nhờ đó mà bệnh nhân có thể lựa chọn đa dạng hơn. Hay nói cách khác, việc tầm soát sẽ diễn ra toàn diện hơn. Thêm nữa là chi phí dịch vụ lại rất hợp lý. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây bạn đã có cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất. Để được thăm khám vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com BỆNH VIÊN ĐA KHOA BẢO SƠN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ! >>> Xem thêm : Có nên tầm soát ung thư bằng xét nghiệm máu hay không ?
 5. Những năm gần đây, xuất khẩu lao động trở thành “miền đất hứa” của không ít người trẻ. Tuy nhiên, để có thể đặt chân tới “miền đất hứa”, bên cạnh những giấy tờ thủ tục cần thiết, sức khỏe là yếu tố vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, khám sức khỏe tổng quát xuất khẩu lao động trở thành một trong những chiến lược nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho người lao động trước các nhà tuyển dụng. C Khám sức khỏe tổng quát xuất khẩu lao động: Khoản đầu tư thông minh của cả người lao động và doanh nghiệp Thị trường xuất khẩu lao động ngày càng trở nên nhộn nhịp với những hướng chuyển sang các thị trường có thu nhập cao. Tuy nhiên, để có thể tới được các thị trường này, bên cạnh yêu cầu người lao động có trình độ kỹ thuật cao, sức khỏe người lao động cũng được kiểm định vô cùng chặt chẽ. Khám sức khỏe xuất khẩu lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình chuẩn bị lao động tại nước ngoài. Đặc biệt là những thị trường thu nhập cao. Tiến hành khám sức khỏe không chỉ giúp người lao động biết được thể trạng sức khỏe của bản thân mà còn có thể đánh giá được mức độ phù hợp của người đó với công việc sẽ tiếp nhận ở nước ngoài. Ngoài ra, theo các chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự, việc các công ty cho người lao động tiến hành khám sức khỏe xuất khẩu lao động trước khi tiếp nhận công việc cũng là cách để chủ doanh nghiệp biết được những nhân sự mình sắp tiếp nhận có đủ sức khỏe để hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đồng thời giảm thiểu những chi phí y tế, chi phí bồi thường cho người lao động mắc bệnh. Có thể nói, khám sức khỏe tổng quát xuất khẩu lao động chính là “1 mũi tên trúng 2 đích”, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động. Để điều này phát huy tối đa được sự hiệu quả của mình, cả người lao động và người sử dụng lao động cần lựa chọn những cơ sở y tế thăm khám uy tín để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất và đảm bảo kết quả thăm khám chính xác nhất. Quy trình khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Với mong muốn mang phục vụ nhu cầu khám và chứng nhận sức khỏe cho người đi lao động tại nước ngoài một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã nghiên cứu và xây dựng quy trình thăm khám sức khỏe xuất khẩu lao động khoa học và linh hoạt giúp người lao động tiết kiệm được thời gian chờ đợi. Khi tới khám sức khỏe xuất khẩu lao động tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, người lao động sẽ thăm khám theo quy trình như sau: Bước 1 : Kiếm tra giấy tờ tùy thân , chứng minh thư nhân dân, giấy tờ đơn vị / người tuyển dụng giới thiệu Bước 2 : Điền form giấy khám sức khỏe Bước 3 : Tiến hành thăm khám Xét nghiệm máu, nước tiểu Chụp chiếu tim phổi Đo điện tim đồ Khám nội khoa, ngoại khoa Khám mắt, răng hàm mặt, tai - mũi - họng, da liễu... ( nếu cần ) Bước 4 : Bác sĩ đọc kết quả , kết luận hồ sơ và đóng dấu xác nhận Nên khám sức khỏe tổng quát xuất khẩu lao động ở đâu? Trong “ma trận” những quảng cáo về khám sức khỏe xuất khẩu lao động như hiện nay, để lựa chọn được một địa chỉ y tế có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giỏi, nhiều kinh nghiệm, thủ tục nhanh gọn có lẽ là điều không hề đơn giản. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã nhận được sự tin tưởng của các công ty xuất khẩu lao động. Đặc biệt là những quốc gia được đông đảo người lao động quan tâm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,.... Có được sự tin tưởng này bởi gói khám sức khỏe xuất khẩu lao động tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành và được sắp xếp khoa học, hợp lý, đầy đủ các danh mục khám bệnh, từ khám lâm sàng toàn diện như khám thể lực, tim mạch,... tới các xét nghiệm chuyên sâu cùng các kỹ thuật chẩn đoán, thăm dò chức năng giúp chẩn đoán và đưa ra kết quả chính xác về tình trạng sức khỏe. Ngoài ra, khi thực hiện khám sức khỏe xuất khẩu lao động tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, quý khách hàng sẽ được: Thăm khám với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành như BS Phan Thành Đô - Trưởng khoa khám chữa bệnh , BS Hồ Sỹ Đại - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh... cùng nhiều bác sĩ có chuyên môn khác của bệnh viện Đội ngũ nhân viên y tế chu đáo, nhiệt tình, thân thiện với tiêu chí: Bệnh viện là nhà, bệnh nhân là người thân Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại Quy trình thăm khám nhanh chóng, chính xác Gói khám sức khỏe được xây dựng khoa học, quy trình khép kín, thủ tục nhanh gọn giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho quý khách hàng Chi phí trọn gói tiết kiệm, thủ tục nhanh gọn, giá dịch vụ tương đương như bệnh viện công. Hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được thăm khám sức khỏe tận tình nhé Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Xem thêm : 4 lợi ích quan trọng nhất của việc khám sức khỏe tổng quát
 6. Ung thư vòm họng là bệnh ung thư nguy hiểm thường gặp ở một số nước khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Đây là loại bệnh ung thư có tỉ lệ người nhiễm bệnh cao . Bệnh đứng đầu trong các bệnh ung thư đầu cổ và thứ 5 trong các bệnh ung thư nói chung. Bệnh có thể chữa dứt điểm nếu phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời. Ở giai đoạn muộn, điều trị đưa lại kết quả khả quan trong việc nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian sống.Dưới đây là nguyên nhân và một số dấu hiệu ung thư vòm họng dễ nhận biết. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có các biện pháp sàng lọc phát hiện sớm ung thư hiệu quả nhất nhé. Nguyên nhân gây ung thư vòm họng Khi nói về nguyên nhân gây ung thư vòm họng, có rất nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có cả yếu tố di truyền. Người ta đã nghiên cứu về những gen trội trong di truyền của những người cha hoặc mẹ đã bị ung thư vòm họng. Kết quả con cái cũng sẽ có nguy cơ ung thư vòm họng giống như vậy. Một số nguyên nhân khác như ăn thực phẩm lên men, dưa cà ngâm muối, hút thuốc lá, hút thuốc lào, nhai trầu hoặc uống rượu bia nhiều gây kích thích, thay đổi môi trường quanh miệng - họng, viêm niêm mạc mãn tính diễn tiến thành ung thư… Dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng dễ nhận biết Sưng cổ, xuất hiện hạch cổ: Đây là dấu hiệu ung thư vòm họng thường gặp nhất ở bệnh nhân, chiếm tới 60 – 90% các trường hợp. Bởi vòm họng có cấu trúc mô bạch huyết phong phú, vì vậy khi có sự xuất hiện của tế bào ung thư ở đây sẽ lây lan nhanh chóng tới các hạch vùng cổ, làm nổi hạch. Ngạt mũi một bên, chảy máu mũi: Đây là một trong các triệu chứng ung thư vòm họng sớm. Chính vì vậy, khi có hiện tượng chảy nước mũi kèm theo máu ở một bên mũi kéo dài thì nên lập tức đi khám. Ho lâu ngày: Bệnh thường gặp nhưng lại là một trong những dấu hiệu ung thư vòm họng. Bệnh nhân ung thư vòm họng hay có triệu chứng ho dai dẳng, thậm chí ho khạc ra đờm dính máu. Khàn tiếng: Bệnh ung thư vòm họng khi tiến triển có thể gây ảnh hưởng đến các dây thanh âm, khiến cho bệnh nhân bị khàn tiếng. Khó nghe, cảm giác bị vọng tiếng: Khi bạn nhận thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào về khả năng nghe của mình, hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa ngay. Đau đầu: Thường là đau nửa đầu hoặc đau sâu trong hốc mắt. Đây là một triệu chứng ung thư vòm họng ảnh hưởng hệ thần kinh thường gặp ở bệnh nhân. Với những bệnh nhân giai đoạn sau có thể có cảm giác tê bì vùng mặt cùng bên đau đầu do dây thần kinh tam thoa bị chèn ép. Ngoài ra, với người bị ung thư vòm họng, khi khối u đã xâm lấn và di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể, bệnh nhân có thể có các triệu chứng khác như mệt mỏi, giảm cân, khó thở, đau xương… Ung thư vòm họng nếu phát hiện sớm có tỉ lệ khỏi hoàn toàn rất cao. Nếu có những biểu trên, bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra và phát hiện bệnh sớm nhằm có phương án tầm soát ung thư hiệu quả nhất nhé. Do chưa xác định rõ nguyên nhân gây bệnh nên rất khó để đưa ra các biện pháp phòng tránh tốt nhất. Tuy nhiên, những người mắc bệnh thường hay uống rượu, hút thuốc hoặc ăn các đồ ăn lên men. Vì thế, để phòng bệnh nam giới không nên hút thuốc lá, thuốc lào, hạn chế uống rượu bia và các đồ uống có cồn để giảm nguy cơ dẫn đến bệnh ung thư vòm họng. Đồng thời, hạn chế ăn các loại đồ ăn lên men như dưa muối, cà muối... Tăng cường luyện tập thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe. Người bện cần thăm khám nội soi tai mũi họng khi có các triệu chứng ngạt mũi, ù tai, nổi hạch cổ một bên tăng dần để được phát hiện sớm bệnh. Đặc biệt, ở những gia đình có bố mẹ, anh chị em ruột bị ung thư cần khám sức khỏe tổng quát để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ thăm khám nào uy tín cho mình hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được các bác sĩ của chúng tôi tận tình thăm khám nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Xem thêm : Cách phát hiện sớm 6 loại ung thư phổ biến
 7. Phát hiện ung thư sớm ngay từ khi manh nha sẽ làm tăng tỉ lệ chữa trị thành công. Vì thế mà ngày ngay, nhiều người đã có ý thức hình thành nhu cầu tầm soát ung thư. Tuy nhiên, thực tế là không phải cơ sở y tế nào cũng làm tốt công việc này. Do đó, không ít người thắc mắc không biết nên tầm soát ung thư ở bệnh viện nào? Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở bệnh viện nào tốt nhất hiện nay ? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có cho mình câu trả lời nhé. Sàng lọc phát hiện sớm ung thư và nhu cầu của việc tầm soát ung thư Hiện nay nhu cầu tiến hành tầm soát ung thư ngày càng cao. Do đó việc tầm soát ung thư ở bệnh viện nào cũng được nhiều người quan tâm hơn. Bạn có biết vì sao nhu cầu này lại tăng lên như vậy không ? Thực trạng tình hình bệnh ung thư ở nước ta hiện nay Theo thống kê của WHO tỉ lệ người mắc bệnh ung thư trên thế giới hiện nay rất cao. Con số này tăng gấp đôi so với 10 năm trước đây. Và trong số các ca phát hiện mắc bệnh ung thư hầu như rất hiếm người có thể điều trị thành công. Ở Việt Nam, đây cũng là một tình trạng chung. Con số các ca mắc bệnh này ở nước ta ngày càng cao và không có dấu hiệu suy giảm. Và đặc biệt tỉ lệ tử vong thì tăng nhanh hơn cả thế giới đến tận 70%. Đây quả thực là một con số đáng báo động. Đối với các ca bệnh ung thư này hầu như đều có một điểm chung rất đáng tiếc. Đó chính là căn bệnh ung thư của bệnh nhân thường được phát hiện rất muộn. Và tất nhiên vào những giai đoạn gần cuối của bệnh, cơ hội chữa khỏi gần như bằng không. Vì sao chúng ta dần coi trọng hơn việc tầm soát ung thư ? Lý do chính bởi thực trạng hiện nay trong cuộc sống có rất nhiều ca ung thư vì phát hiện quá muộn nên không còn khả năng cứu chữa. Chứng kiến những sự việc đau lòng này trong cuộc sống, đa phần mọi người đều thấy sợ hãi. Qua đó, chúng ta dần biết yêu thương bản thân cũng như coi trọng sức khỏe hơn. Và từ đây nhu cầu khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư được hình thành. Quá trình của việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư Bước đầu tiên là khám lâm sàng Khám lâm sàng chính là bước đầu tiên khởi đầu cho quá trình tầm soát ung thư. Theo đó, khi khám lâm sàng, bạn sẽ được bác sĩ hỏi han, thăm khám. Bạn sẽ được đo nhịp tim, huyết áp,… Bạn sẽ kể cho bác sĩ nghe về những bất thường mà cơ thể hay gặp phải gần đây. Từ đó, bác sĩ sẽ có cái đánh giá tổng quan về tình trạng của bạn. Bước thứ hai là tiến hành làm các xét nghiệm Sau khi xong bước đầu tiên, bạn sẽ được đưa đi làm các xét nghiệm liên quan. Các xét nghiệm này bao gồm: Xét nghiệm máu như các xét nghiệm liên quan để chẩn đoán, điều trị hoặc xét nghiệm dấu ấn ung thư,... Xét nghiệm nước tiểu. Xét nghiệm các dịch chất trong cơ thể. Cùng với đó, bạn cũng sẽ tiến hành thăm dò cận lâm sàng khác như: siêu âm, chụp X-Quang, Chụp cắt lớp hoặc cộng hưởng từ. Toàn bộ những xét nghiệm và chụp chiếu này đều được làm dựa theo triệu chứng của bạn. Bước thứ ba là tiến hành đưa ra chẩn đoán chính xác trên kết quả tầm soát Sau khi bạn tiến hành làm các xét nghiệm và chụp chiếu xong thì sẽ có kết quả cụ thể. Những hình ảnh và kết quả xét nghiệm này sẽ được bác sĩ lấy làm căn cứ để chẩn đoán. Theo đó, ở bước này bạn sẽ biết mình có đang có nguy cơ mắc căn bệnh này không. Xong bước 3 là quá trình tầm soát ung thư hoàn tất. Vậy dựa trên quy trình này, những tiêu chí được đưa ra để chọn bệnh viện là gì? Đầu tiên là máy móc, kỹ thuật và công nghệ được bệnh viện áp dụng phải hiện đại. Có như vậy ở bước 2 (tiến hành chụp chiếu và làm xét nghiệm) mới có thể đạt kết quả tốt nhất. Tiếp đó là bệnh viện phải sở hữu đội ngũ y bác sĩ lành nghề và chuyên môn cao. Như thế, bệnh nhân mới có thể được chẩn đoán đúng bệnh tình nhất. Thêm nữa, giá các gói tầm soát cũng có thể là tiêu chí ảnh hưởng đến chọn lựa của bạn. Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở bệnh viện nào tốt nhất hiện nay ? Dựa trên những tiêu chí trên thì Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là bệnh viện có gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Như bạn biết đấy, niềm tin một phần lớn là được xây dựng từ kinh nghiệm. Nhất là trong ngành Y, hai chữ “kinh nghiệm” càng đáng quý hơn cả. Đó là lý do vì sao, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Y, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là lựa chọn của hàng ngàn bệnh nhân. Và hôm nay nó xứng đáng trở thành lựa chọn của bạn để đồng hành cùng bạn. Với 10 năm đủ trở thành một căn cứ để bạn có quyền tin tưởng và giao phó sức khỏe của mình. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn còn là nơi hội tụ rất nhiều y bác sĩ giỏi tận tâm với nghề Không chỉ đơn thuần sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng tin cậy. Điều mà Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn sở hữu còn là một đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn và tận tâm với nghề. Những bác sĩ với chuyên môn vững chắc tại đây sẽ đưa ra cho bạn những chẩn đoán chính xác nhất. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn sở hữu đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại Đây chính là một điểm mạnh của Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn . Nơi đây sở hữu đầy đủ những hệ thống thiết bị đạt tiêu chuẩn khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Vì thế, bệnh viện sẽ mang đến chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất cho bệnh nhân. Từ đó, bạn có thể an tâm khi làm các xét nghiệm, chụp chiếu tại bệnh viện. Bệnh viện có các gói tầm soát ung thư đa dạng cùng chi phí hợp lý Ngoài những điểm mạnh trên, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn còn có những ưu điểm khác. Đó là bệnh viện chúng tôi cung cấp rất nhiều gói tầm soát ung thư. Nhờ đó mà bệnh nhân có thể lựa chọn đa dạng hơn. Hay nói cách khác, việc tầm soát sẽ diễn ra toàn diện hơn. Thêm nữa là chi phí dịch vụ lại rất hợp lý. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây bạn đã có cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất. Để được thăm khám vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com BỆNH VIÊN ĐA KHOA BẢO SƠN RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG ! >>> Xem thêm : Có nên tầm soát ung thư bằng xét nghiệm máu hay không ?
 8. Trong thời kỳ mang thai không phải mẹ nào cũng biết 3 thời điểm vàng không thể bỏ qua để siêu âm chẩn đoán, sàng lọc dị tật thai nhi sớm, giúp con khỏe mẹ yên tâm. Có lẽ, điều tuyệt vời hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mẹ là khi mang thai và có con. Bên cạnh nỗi lo những tháng ngày mang nặng đẻ đau thì việc sinh con còn mang lại cho cuộc sống của mẹ rất nhiều niềm vui niềm hạnh phúc tuyệt vời mà khi làm mẹ mới hiểu. Cuộc sống của mẹ sẽ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết trong khoảng thời gian này. Vậy làm sao để niềm vui có con được trọn vẹn? Em bé sinh ra đời phát triển và khỏe mạnh bình thường? Đây cũng là câu hỏi mà tất cả các bà mẹ đều quan tâm. Bài viết sau đây sẽ chỉ cho các mẹ những mốc quan trọng trong thời kỳ mang thai giúp chẩn đoán, sàng lọc dị tật trước sinh hiệu quả. Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé. 3 thời điểm vàng để sàng lọc dị tật trước sinh cho thai nhi 1. Siêu âm thai nhi ở mốc 1 - tuần 12 đến tuần 13 Đây là mốc đầu tiên, cũng là mốc chính để khám thai . Khi siêu âm ở mốc này đã bắt đầu phát hiện những bất thường về mặt hình thái của thai nhi. Khi tiến hành siêu âm thai nhi ở tuần 12 có thể phát hiện một số dị tật ở vùng đầu, cổ của thai nhi như: thai vô sọ, thoát vị não, ... Quan sát vùng lồng ngực thai nhi ở thời điểm này có thể phát hiện được những bất thường như thoát vị tim ra ngoài lồng ngực hoặc thoát vị tạng ở bên dưới ổ bụng đi lên lồng ngực. Khi quan sát vùng bụng thai nhi có thể phát hiện dị tật thoát vị rốn và khe hở thành bụng ở tuần 12. Ở tuần thứ 12 này, bác sĩ tiến hành siêu âm cũng quan sát được em bé đã có đủ 4 chi chưa. Tuy nhiên, các ngón tay, ngón chân của em bé vẫn chưa rõ ràng ở tuần này. Bên cạnh đó, ở tuần này, bác sĩ cũng tiến hành quan sát cột sống của em bé, trong đó có các khối u gọi là u quái. Bản chất của u quái là những tế bào sinh dục đi lạc chỗ, trong quá trình phôi thai đi về vị trí bộ phận sinh dục nhưng lại đi lạc chỗ và tạo thành u. Và khối u này có đầy đủ các thành phần như lông, tóc, móng… nhưng không hình thành người nên được gọi là u quái. U quái nếu để lâu dài có thể thành khối u ác tính, nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và tiến hành phẫu thuật thì không có vấn đề gì. Những u quái trên thai nhi hay gặp ở cùng cụt của cột sống. Khi phát hiện u quái ở thai nhi người ta không tiến hành can thiệp ngay, mà phải dựa vào một số kích thước, tiên lượng xem em bé có sống được không. Nếu em bé có thể sống được thì tiến hành theo dõi và sau này khi em bé được sinh ra mới tiến hành can thiệp loại bỏ sau. Một điều rất quan trọng khi tiến hành siêu âm chẩn đoán và sàng lọc di tật thai nhi ở tuần thứ 12 là đo độ mờ da gáy của thai nhi. Nếu có sự bất thường về độ mờ da gáy thì trẻ sẽ có nguy cơ mắc nhiều bệnh như bệnh Down do bất thường nhiễm sắc thể 21, bất thường nhiễm sắc thể 13, bất thường nhiễm sắc thể 18… Đo độ mờ da gáy của thai nhi ở thời điểm từ 12 tuần đến dưới 14 tuần là cách kiểm tra vùng da gáy của thai nhi để chẩn đoán hội chứng Down sớm nhất. Xét nghiệm này không gây hại gì cho cả mẹ và thai nhi. Thông qua kết quả đo độ mờ da gáy, thai phụ có thể tiếp tục được chỉ định làm một số xét nghiệm khác như chọc dò ối, chọc cuống rốn… để tiếp tục tìm ra bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi. Nếu không thấy bất thường về nhiễm sắc thể sẽ tiến hành theo dõi trên siêu âm. Bởi, độ mờ da gáy còn là những bất thường về mặt hình thái không liên quan đến nhiễm sắc thể và sẽ gây ra những bất thường ở 1 bộ phận cụ thể, ví như các bệnh ở tim. Do đó, khi có bất thường về độ mờ da gáy, bác sĩ phải theo dõi tim thai nhi rất kỹ ở trên siêu âm để phát hiện sớm dị tật. Đó là những yếu tố mà bác sĩ có thể đánh giá khi lần đầu siêu âm ở tuần thứ 12. 2. Siêu âm thai nhi ở mốc 2 - tuần thứ 18 Đây là mốc quan trọng để đánh giá về mặt hình thái của thai nhi. Ở tuần thai này, bác sĩ tiến hành siêu âm có thể quan sát được gần hết các hình thái của em bé khi ở trong bụng mẹ. Ở tuần thứ 18 này, bác sĩ sẽ quan sát thai nhi từ đầu đến chân và các cơ quan trong cơ thể trẻ từ đầu đến hết ổ bụng để phát hiện những bất thường. Với phần đầu thai nhi, bác sĩ sẽ quan sát cấu trúc của não; phần lồng ngực quan sát cấu trúc của tim, phổi; phần ổ bụng quan sát gan, thận, ruột… của em bé. Một điều quan trọng ở tuần 18 này là có thể phát hiện những bất thường ở cấu trúc của tim. Bình thường tim có 4 buồng, nhưng nếu có những bất thường như bị bất sản buồng tim (thai nhi chỉ có 3 buồng tim) hoặc thiểu sản buồng tim (kích thước 4 buồng tim không đều) thì mẹ bầu nên bỏ thai nhi. Thai nhi ở tuần 18 này cũng đánh giá được những cấu trúc của tim khác như đảo gốc động mạch. Việc phát hiện sớm đảo gốc động mạch sẽ giúp em bé sau khi ra đời sẽ được phẫu thuật sớm để đảo đúng vị trí các động mạch. Các hình thái phía bên ngoài cũng phải quan sát kỹ khi khám thai ở tuần thứ 18, những bất thường hay gặp như dính ngón, thừa ngón, tay chân bị khoèo, tai của em bé bị tật, bị mất cả vành tai… Khi thai nhi được 22 tuần thì mẹ bầu đi khám để được sàng lọc thêm 1 số bệnh ở tim như thông liên thất và thông liên nhĩ, phát hiện thêm những dấu hiệu bất thường ở tim… Ở phần ổ bụng, thời điểm này phải quan sát được 2 thận của em bé, hay có những dị dạng như bất sản thận, thiểu sản thận, các bệnh thận khác như thận tuyến nang, thận đa nang. Việc sàng lọc dị tật trước sinh cho thai nhi phải làm kiểm tra lần lượt từ trên xuống dưới, lần lượt từ ngoài vào trong để không bị bỏ sót. 3. Siêu âm thai nhi ở mốc 3 – từ tuần 28 đến tuần 32 Ở thời điểm thai nhi được 28 tuần đến 32 tuần, việc khám thai vẫn sẽ được bác sĩ theo dõi những dấu hiệu bất thường của thai nhi ở cấu trúc não, phần lồng ngực và phần ổ bụng. Bên cạnh đó, siêu âm ở thời điểm này còn giúp đánh giá nuôi dưỡng, phát triển của em bé trong tử cung. Đây là giai đoạn bé phát triển mạnh nhất nên bà mẹ cần ăn nhiều để có đủ dinh dưỡng cho trẻ. Đồng thời, nhận biết được tình trạng phát triển của tử cung là nhanh hay chậm, nếu tử cung phát triển chậm sẽ dễ bị suy thai và ngạt thai sau khi đẻ. Ngoài ra, việc siêu âm ở thời kỳ này còn giúp đánh giá một số khối u tim bắt đầu xuất hiện ở quý thứ 3 của thai kỳ, đánh giá chức năng của tim, với các bệnh thường gặp như hở van tim, hẹp van tim… Ở thời kỳ này còn có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục của thai nhi như không rõ là nam hay nữ, xuất hiện khối u ở bộ phận sinh dục… Đối với thai nhi là gái, ở thời điểm này có thể phát hiện u nang buồng trứng ở em bé. Đối với thai nhi là nam, tinh hoàn bắt đầu di chuyển từ trên ổ bụng xuống. Nếu có những dấu hiệu bất thường, cha mẹ sẽ được bác sĩ cảnh báo để theo dõi tiếp sau sinh và có thể tiến hành phẫu thuật can thiệp cho bé sau sinh ở thời điểm sớm nhất. Từ những kết quả siêu âm chẩn đoán và sàng lọc dị tật thai nhi ở những thời điểm thích hợp, các bác sĩ sẽ đưa ra những lời khuyên phù hợp cho mẹ và bé, giúp các em bé được chào đời khỏe mạnh, phát triển bình thường. Trên đây là những chia sẻ mà Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn muốn gửi tới các mẹ khi đi siêu âm cũng như khám sàng lọc dị tật trước sinh. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn có một đứa trẻ khỏe mạnh và đáng yêu. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ uy tín để khám sàng lọc dị tật trước sinh hay khám thai trọn gói hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Tham khảo thêm : Khám sàng lọc dị tật trước sinh có đắt không ?
 9. Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh có tỉ lệ mắc cao hàng đầu ở phụ nữ và đang là nỗi ám ảnh của nhiều người. Căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu tuân thủ sàng lọc định kỳ. Phát hiện sớm các thay đổi bất thường sẽ giúp điều trị kịp thời, giảm thiểu chi phí và hạn chế tử vong. Vậy khi nào cần sàng lọc ung thư cổ tử cung ? Địa chỉ khám sàng lọc ung thư cổ tử cung uy tín ở đâu ? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có câu trả lời cho mình nhé. Ung thư cổ tử cung là căn bệnh ác tính phổ biến và đặc biệt nguy hiểm. Tại Việt Nam, đây là loại ung thư thường gặp thứ 2 ở phụ nữ. Điều đáng ngại nhất là ung thư cổ tử cung không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi thấy ra máu âm đạo bất thường hoặc ra máu khi giao hợp thì thường đã muộn. Khi đó, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, kể cả phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn mở rộng và phối hợp hóa chất, tia xạ cũng không mang lại hiệu quả điều trị cao. Người bệnh gặp kết cục di căn nặng nề, đau đớn trước khi tử vong. Tại sao cần sàng lọc phát hiện sớm ung thư ? Vi rút gây u nhú (sùi mào gà) HPV (Human Papiloma virus) là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ung thư cổ tử cung. Có tới 95-97% phụ nữ bị ung thư cổ tử cung là do nhiễm HPV. Các yếu tố nguy cơ khác phải kể đến là: Quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình, viêm nhiễm kéo dài,... Việc sàng lọc phát hiện ung thư cổ tử cung ở giai đoạn đầu giúp tỉ lệ điều trị khỏi là 80 - 90%. Tỉ lệ chữa khỏi giảm còn 75% ở giai đoạn 2; 30 - 40% ở giai đoạn 3 và dưới 15% ở giai đoạn 4. Phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung khi bắt đầu có quan hệ tình dục. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng nên chị em phụ nữ có thể chủ quan, không quan tâm đến bệnh. Những tiến bộ trong phòng ngừa và điều trị ung thư cổ tử cung Ung thư cổ tử cung có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Các kỹ thuật mới trong chẩn đoán viêm do HPV đã giúp xác định và phân loại những người có nguy cơ cao bị ung thư cổ tử cung để theo dõi sát sao. Ngoài ra, xét nghiệm phết mỏng tế bào (ThinPrep test) có độ chính xác cao trong phát hiện các tổn thương tiền ung thư hơn các phương pháp cổ điển. Việc phối hợp hai xét nghiệm trên giúp bác sĩ có kế hoạch theo dõi tốt, giảm thiểu chi phí và thời gian thăm khám. Khi đó, thay vì đi khám hàng năm, chị em có thể chỉ cần làm sàng lọc 2-3 năm /lần. Ngoài khám sàng lọc, chị em có thể tiêm vắc xin phòng HPV ngừa ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, vắc xin này chỉ có hiệu lực bảo vệ từ 4- 6 năm và không ngăn ngừa được tất cả các chủng virus HPV gây ung thư nên ngay cả khi đã tiêm phòng, chị em vẫn cần đi khám sàng lọc. Khi nào nên khám sàng lọc ung thư cổ tử cung ? Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn khuyên tất cả phụ nữ đã có quan hệ tình dục ở độ tuổi 30 - 49 nên làm xét nghiệm sàng lọc sớm ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, bạn cũng có thể làm xét nghiệm sớm hơn nếu thấy biểu hiện bất thường. Nên bắt đầu sàng lọc sau 2 năm kể từ khi có quan hệ tình dục và thời điểm tốt nhất để thực hiện khám sàng lọc là 2 tuần sau ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Khoảng cách thời gian giữa các lần sàng lọc sẽ do bác sĩ tư vấn và tùy thuộc kết quả xét nghiệm. Quy trình khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 1. Khám lâm sàng: Khách hàng được các các bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thăm khám. 2.Sàng lọc bằng 2 phương pháp: Xét nghiệm ThinPrep và test HPV 3.Kết quả được trả tận nhà khách hàng, kèm theo tư vấn cụ thể về tình trạng của mỗi người. Khi bạn có kết quả bất thường sẽ được hẹn đến làm các thăm dò chuyên sâu khác: Soi cổ tử cung, sinh thiết,.... 4.Thời điểm khám sàng lọc tốt nhất: Hai tuần sau ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt Không đặt thuốc âm đạo trong vòng 48h trước khi xét nghiệm Không giao hợp tối hôm trước khi xét nghiệm. Vì sao nên lựa chọn khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn ? Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn có khả năng triển khai xét nghiệm gen để sàng lọc ung thư ngay tại chỗ, không cần phải chuyển mẫu ra nước ngoài, chất lượng xét nghiệm tương đương tiêu chuẩn Châu Âu. Cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung như là một dịch vụ quan trọng của gói chăm sóc sức khỏe phụ nữ hoặc làm xét nghiệm riêng biệt theo yêu cầu của bạn. Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm để chẩn đoán sớm bệnh lý ung thư cổ tử cung. Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản về công nghệ gen để làm chủ các kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến hiện nay trên thế giới. Tại đây, các phương pháp hiện đại và thủ thuật đảm bảo vô khuẩn để cho kết quả chính xác nhất. Kết quả sàng lọc được trả tận nhà kèm tư vấn và khuyến cáo cụ thể. Trên đây là những dấu hiệu, quy trình cũng như địa chỉ khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mà chúng tôi muốn cung cấp đến bạn. Hi vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp ích được nhiều cho bạn khi lựa chọn địa chỉ thăm khám sức khỏe cho mình. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư uy tín hay khám sức khỏe tổng quát hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi nhé. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Có thể bạn quan tâm : Tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm
 10. Ung thư là bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời. Với ung thư, thấy đau là đã ở giai đoạn muộn của bệnh. Chính vì thế để có thể phát hiện sớm và điều trị chúng ta nên thực hiện sàng lọc phát hiện sớm ung thư để phát hiện những căn bệnh ung thư phổ biến hiện nay. Bài viết sau đây bệnh viện đa khoa Bảo Sơn sẽ chia sẻ đến các bạn 6 loại ung thư phổ biến hiện nay để các bạn phòng tránh. Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về các loại bệnh đó nhé. Các loại bệnh ung thư phổ biến và cách phát hiện bệnh sớm Ung thư vú Đây là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Bệnh có thể chữa khỏi 100% nếu phát hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng. Phụ nữ từ 20 tuổi trở lên, hàng tháng nên tự khám vú sau khi sạch kinh 5 ngày. Tự khám vú Quan sát: Xuôi tay, quan sát xem có các thay đổi ở vú như u cục, dày lên, lõm da hoặc thay đổi màu sắc da. Đưa tay ra sau gáy, sau đó quan sát lại. Chống tay lên hông làm cử động đưa ngực lên xuống bằng động tác nâng vai lên hoặc hạ vai xuống. Động tác này làm rõ hơn các thay đổi ở vú nếu có. Sờ nắn Nặn nhẹ đầu vú xem có dịch chảy ra hay không. Đưa tay phải ra sau gáy, dùng tay trái sờ nắn vú phải, 4 ngón tay đặt sát vào nhau thành một mặt phẳng, ép đều đặn lên các vùng khác nhau của tuyến vú vào thành ngực theo hướng vòng xoáy ốc từ đầu vú ra phía ngoài. Kiểm tra từng vùng của vú và cả về phía hố nách. Những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú Khối u không đau ở ngực. Thường xuyên bị ngứa và rát quanh núm vú. Núm vú bị rỉ máu, tiết dịch khác thường hoặc thụt vào, co lại. Làn da trên vú bị sần da cam, dày lên hoặc bị lún xuống có nếp gấp. Có hạch ở hố nách. Khi có những dấu hiệu trên chưa chắc bạn đã bị ung thư vú, tuy nhiên cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nên đi khám định kỳ tại các chuyên khoa từ 1 - 3 năm một lần. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cần định kỳ chụp X-quang tuyến vú. Ung thư cổ tử cung Đây là loại ung thư phổ biến, đứng thứ hai sau ung thư vú. Phụ nữ sau khi bắt đầu quan hệ tình dục 3 năm nên khám sàng lọc ung thư cổ tử cung mỗi năm một lần. Khám phụ khoa Bác sĩ sẽ kiểm tra cổ tử cung và các cơ quan khác trong vùng khung chậu; có thể lấy tế bào âm đạo làm xét nghiệm. Xét nghiệm tế bào học âm đạo Bác sĩ lấy tế bào trên bề mặt cổ tử cung và âm đạo để xét nghiệm. Phương pháp này khá chính xác, cho phép phát hiện những biến đổi rất sớm của tế bào. Nghiệm pháp axít axêtic Đây là phương pháp chấm cổ tử cung bằng dung dịch axít axêtic 3-5% và quan sát bằng mắt thường để phát hiện những bất thường bao gồm các tổn thương tiền ung thư. Đây là phương pháp đơn giản, rẻ tiền, tương đối chính xác, có hiệu quả cao để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Nghiệm pháp lugol Là phương pháp chấm tổ tử cung bằng dung dịch logul 5% và quan sát bằng mắt thường. Bình thường các tế bào của cổ tử cung bắt màu nâu khi chấm dung dịch này. Nếu có bất thường sẽ có màu nâu nhạt hoặc vàng. Đây cũng là phương pháp đơn giản, rẻ tiền, có hiệu quả. Soi cổ tử cung Sử dụng máy soi phóng đại hình ảnh cổ tử cung để quan sát tổn thương dễ dàng hơn. Có thể kết hợp chấm axít axêtíc hoặc dung dịch lugol như trên. Bác sĩ thường tiến hành soi khi các xét nghiệm trên có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bất thường khi kiểm tra bằng mắt. Nếu có tổn thương nghi ngờ, các bác sĩ sẽ tiến hành sinh thiết để chẩn đoán. Ung thư đại trực tràng Đây là loại có tỉ lệ mắc bệnh đứng thứ ba, xu hướng tăng mạnh ở nước ta trong những năm gần đây. Xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân Các polyp hoặc khối u ác tính của đại tràng và trực tràng dễ bị chảy máu khi phân đi qua. Khi máu chảy với số lượng ít sẽ không thể thấy được bằng mắt thường. Xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân có thể phát hiện được lượng máu nhỏ này. Những người có xét nghiệm dương tính sẽ nguy cơ cao bị ung thư đại - trực tràng và cần được soi toàn bộ đại tràng. Những người từ 50 tuổi trở lên nên làm xét nghiệm này mỗi năm một lần. Soi toàn bộ đại tràng Đây là phương pháp tốt nhất hiện nay trong sàng lọc ung thư đại - trực tràng. Trong khi soi nếu phát hiện tổn thương nghi ngờ ung thư hoặc tiền ung thư, các bác sĩ sẽ tiến hành sinh thiết. Những người từ 50 tuổi trở lên nên làm xét nghiệm này. Ung thư khoang miệng Đây là loại ung thư hay gặp của vùng đầu cổ, liên quan nhiều tới hút thuốc, ăn trầu, uống rượu... Để có thể phát hiện sớm, bạn nên quan sát khoang miệng qua soi gương mỗi khi đánh răng. Khi thấy những vết, mảng hơi đỏ hoặc trắng ở niêm mạc miệng, vết thương ở khoang miệng khó liền, chảy máu ở khoang miệng, há miệng bị hạn chế, sờ thấy u bất thường... thì đến bác sĩ chuyên khoa khám. Nên đi khám ung thư khoang miệng 3 năm một lần đối với người trên 20 tuổi và hàng năm đối với người trên 40 tuổi, đặc biệt là những người hút thuốc lá, thuốc lào. Ung thư da Đây là loại ung thư dễ chẩn đoán bằng mắt thường, có thể điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Để phát hiện sớm mọi người có thể tự quan sát toàn bộ da cơ thể, đặc biệt là các vùng da hở, tốt nhất là sau mỗi lần tắm. Những biểu hiện của bệnh gồm vết loét dai dẳng, thỉnh thoảng chảy máu, nổi cục có thể ở vùng da bị sừng hóa do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời, một vết đốm đỏ nhạt kéo dài dai dẳng với xước trợt nhẹ... Một loại ung thư da là ung thư hắc tố rất hay liên quan đến nốt ruồi. Cần lưu ý các dấu hiệu như thay đổi về màu sắc, kích thước, hình dáng, đường viền, bề mặt các nốt ruồi... Để phát hiện sớm ung thư da, bạn nên đi khám định kỳ 3 năm một lần ở tuổi từ 30 trở lên và khám hàng năm sau tuổi 40. Ung thư tuyến giáp Khi phát hiện khối u hoặc khối hạch ở cổ nên đi khám ngay. Có một số trường hợp không biểu hiện gì cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Nếu có một trong những biểu hiện bất thường dưới dây thì bạn nên đi khám: Khối u ở cổ hoặc thấy cổ to ra, đau ở vùng trước cổ, khan tiếng hoặc thay đổi giọng nói kéo dài, khó thở hoặc ho kéo dài. Bạn nên tự khám cổ 2 lần trong một năm để xem có khối u nào ở cổ hay không. Trên đây là những loại ung thư phổ biến mà bệnh viện đa khoa Bảo Sơn muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn kịp thời phát hiện và phòng tránh. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm cũng như có phương hướng điều trị kịp thời. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ nào để thăm khám uy tín hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An W\ebsite : benhviendakhoabaoson.com Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Tham khảo thêm : Địa chỉ nào khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư uy tín tại Nghệ An ?
 11. Sàng lọc dị tật trước sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đặc hiệu trong thời gian mang thai để chẩn đoán xác định các trường hợp bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể ở thai nhi như: hội chứng Down (tam bội thể 13), hội chứng Edwards (tam bội thể 18) và dị tật ống thần kinh...Vậy các mốc sàng lọc dị tật trước sinh đối với thai nhi thường được thực hiện ở tuần thứ bao nhiêu? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Các dị tật thai nhi thường gặp Khe hở môi và khe hở vòm miệng Khe hở môi vòm là một bệnh phổ biến ở Việt Nam cũng như các nước châu Á mà dân gian hay gọi là sứt môi - hở hàm ếch. Đây là bệnh có tần suất mắc khá cao: khoảng 500 - 600 trẻ đẻ ra có một trẻ mắc. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra như di truyền, môi trường. Mẹ dùng thuốc, nhiễm hóa chất, nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai... Dị tật tim bẩm sinh Dị tật tim bẩm sinh được hình thành từ trong thời kỳ bào thai và thường tồn tại từ khi trẻ được sinh ra. Trong thời kỳ bào thai, quá trình hình thành, phát triển của quả tim và mạch máu lớn không diễn ra bình thường sẽ gây ra dị tật. Ước tính có gần 1% trong những đứa trẻ sinh ra còn sống có thể bị mắc dị tật ở tim. Hội chứng Down Hội chứng Down là một bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể, thường xuất hiện trong thai kỳ, nguyên nhân chính là do thai nhi bị thừa nhiễm sắc thể số 21. Hội chứng này thường gặp nhất trong số các bệnh do rối loạn NST. Cứ 800 -1.000 trẻ mới sinh thì có 1 trẻ bị hội chứng Down. Khoảng 50% trẻ mắc hội chứng Down kém phát triển thị giác và thính giác. Dị tật bàn chân Đây là một trong những dị tật thường gặp ở trẻ sơ sinh. Các dị tật bàn chân thường do tư thế trong tử cung, trong thời kỳ mang thai, bàn chân bị chèn ép trong tử cung do nhiều yếu tố như thai lớn ký, khung chậu của người mẹ hẹp, sinh đôi,... Ngoài ra, các nghiên cứu trên thế giới còn cho thấy dị tật này có thể do yếu tố gia đình, tư thế của sản phụ trong thời gian mang thai khi ngồi làm việc hoặc sinh hoạt hằng ngày,... Các trẻ có dị tật bàn chân đôi khi còn kèm theo các dị tật khác như loạn sản khớp hông, ưỡn khớp gối, vẹo cổ, tay khoèo, cứng đa khớp bẩm sinh... Việc sàng lọc trước sinh có thể phát hiện và can thiệp sớm các dấu hiệu bệnh để giúp trẻ phát triển bình thường hoặc việc can thiệp này có thể giúp giảm nhẹ các hậu quả cho trẻ. Ngoài ra, việc phát hiện sớm dị tật thai nhi còn giúp cha mẹ có những quyết định giữ hay bỏ thai nhi nếu thai nhi mang những khuyết tật quá nặng, khó có thể sống sót hay phát triển sau khi sinh ra. Các mốc khám thai cần thực hiện sàng lọc dị tật trước sinh Tuần thứ 12 đến tuần thứ 14 Đây là thời điểm thích hợp nhất để tiến hành đo độ mờ da gáy cho thai nhi. Phương pháp đo độ mờ da gáy nhằm dự đoán một số bất thường về nhiễm sắc thể có thể gây bệnh down, thoát vị cơ hoành... Các bác sĩ cũng đã có thể chẩn đoán những vấn đề về dị tật hộp sọ, hội chứng down hay các vấn đề liên quan đến nhiễm sắc thể trong thời gian này. Nếu chỉ số này cao, bác sĩ sẽ chỉ định cho thai phụ chọc ối vào tuần 17-18 của thai kỳ để chẩn đoán bệnh. Lần siêu âm này cũng có thể phát hiện một số dị tật khác như thai vô sọ, khe hở thành bụng, không xương mũi... Ngoài siêu âm, trong khoảng thời gian này, thai phụ nên làm xét nghiệm double test để tầm soát các bất thường bẩm sinh của thai. Giai đoạn này là thời điểm duy nhất có thể chẩn đoán chính xác vì ngoài tuần 14 thì siêu âm chẩn đoán không còn chính xác nữa. Tuần thứ 21 đến tuần 24 Hiện nay, công nghệ siêu âm cho hình ảnh rõ nét ở nhiều góc độ khác nhau, vì thế có thể dễ dàng phát hiện sớm những dị tật sớm của thai nhi như: sứt môi, hở hàm ếch, não úng thủy, tim bẩm sinh, thoát vị hoành hay hở thành bụng, hở đốt sống... và thậm chí với công nghệ siêu âm, dị tật liên quan đến tim mạch cũng có thể được phát hiện trong giai đoạn này vì đây là thời điểm xuất hiện nhiều những dị tật ở thai nhi. Cần nhớ rằng, siêu âm chỉ giúp phát hiện các bất thường nhìn thấy được hoàn toàn không có khả năng chẩn đoán rối loạn về chức năng. Từ tuần 21 đến tuần 24 là thời điểm siêu âm cực kỳ quan trọng vì nếu cần đình chỉ thai nghén thì phải làm trước tuần thứ 28. Tuần thứ 30 đến tuần 32 Siêu âm màu ở tuần thứ 30 - 32 sẽ giúp các bác sĩ phát hiện sớm những bất thường ở động mạch, tim và cấu trúc não, hay sự bất thường về nhau thai chẳng hạn như dây rốn quấn quanh cổ, bất thường về vị trí bám của dây rốn. Mặt khác, siêu âm màu ở thời điểm này, còn giúp các bác sĩ nhận biết được tình trạng phát triển của tử cung là nhanh hay chậm. Nếu tử cung phát triển chậm có thể sẽ gây suy thai và ngạt thai sau khi đẻ. Lúc này thai nhi đã lớn, chỉ còn cách sinh bé ra, tuy nhiên việc nắm được vấn đề của thai nhi giúp mẹ chủ động chọn nơi sinh phù hợp và đặt ra kế hoạch chăm sóc cho bé tốt hơn. Việc phát hiện sớm dị tật sẽ giúp bạn có thể hạn chế được những nguy hiểm bằng cách lựa chọn nơi sinh, phương pháp sinh và chuẩn bị tốt cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng bé khi được sinh ra. Ngoài ba thời điểm nêu trên, ở tuần 15 và tuần 21 bà mẹ cũng cần làm xét nghiệm sinh hóa để tầm soát khả năng sai lệch bộ nhiễm sắc thể. Trên là những lần kiểm tra sức khỏe tổng quát thai nhi mà bệnh viện Bảo Sơn muốn chia sẻ đến các mẹ bầu. Việc khám thai tại những thời điểm này có thể giúp mẹ được dự báo sự phát triển bất thường trong tử cung của trẻ, điều này thường gây suy thai hay làm bé bị ngạt khi vừa sinh ra. Trong những trường hợp thai đã lớn, việc nắm được các vấn đề của thai nhi có thể giúp mẹ chủ động chọn nơi sinh nở phù hợp và có kế hoạch chăm sóc, chữa trị cho bé. Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn áp dụng các phương pháp sàng lọc dị tật trước sinh . Trong đó có những phương pháp sàng lọc trước sinh tiên tiến như sàng lọc Double Test, Sàng lọc trước sinh không xâm lấn... So với phương pháp truyền thống, phương pháp sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) cho kết quả chính xác hơn (đặc biệt đối với hội chứng Down), đồng thời làm giảm tỉ lệ các thai phụ có chỉ định chọc ối không cần thiết. Hi vọng những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được bệnh viện phù hợp cho kế hoạch sinh nở của mình. Nếu chưa tìm được địa chỉ nào uy tín tận tâm hãy đến với Bệnh viện Đa Khoa Bảo Sơn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nhé. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website :benhviendakhoabaoson.com Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Xem thêm : Dịch vụ khám thai trọn gói tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
 12. Hiện nay, số lượng bệnh nhân mắc ung thư ngày càng tăng cao và luôn ở mức báo động. Và để phát hiện sớm và điều trị thành công căn bệnh quái ác này, tầm soát ung thư thực sự cần thiết. Để có thể sàng lọc phát hiện sớm ung thư thì chúng ta cần tìm được một địa chỉ uy tín. Tuy nhiên việc tìm một địa chỉ khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư uy tín thì không hề dễ dàng. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một trong những địa chỉ khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư uy tín tại Nghệ An. Cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé. Tầm quan trọng của việc khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư Theo thống kê, mỗi ngày trên thế giới có hàng ngàn người chết vì ung thư. Đặc biệt, ở giai đoạn trung niên, khoảng từ 40 đến 60 tuổi, tỉ lệ mắc bệnh là nhiều nhất. Tuy nhiên, đến 80% bệnh nhân đều phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối. Điều này khiến việc điều trị khó khăn hơn và ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống. Thế nên, khám sàng lọc ung thư là rất quan trọng và cần thiết. Khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư hay nhiều người còn gọi nhầm là xét nghiệm ung thư sẽ giúp phát hiện bệnh trước khi xuất hiện các triệu chứng. Đặc biệt là khi bệnh phát triển âm ỉ và không có các dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn đầu. Tầm soát còn giúp bệnh nhân có kế hoạch chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh tốt nhất. Điều này sẽ ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Hơn nữa, khi phát hiện bệnh sớm sẽ tránh ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân khi điều trị. Những lo lắng, đau khổ, bất an không đáng có khi đối mặt với bệnh ung thư quái ác sẽ được loại bỏ. Ngoài ra, tầm soát ung thư giúp bệnh nhân chủ động cải thiện được sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nên khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư khi nào ? Trước khi tìm hiểu về địa chỉ khám sàng lọc ung thư ở đâu, bạn cũng cần biết thời điểm nên kiểm tra. Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nên khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư 1 lần/ năm hoặc ít nhất là 1 lần trong 2 năm. Phần lớn các bệnh nhân có thể kiểm soát được sự phát triển của bệnh nếu phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường thì việc xét nghiệm là quá muộn. Bởi vì lúc này, bệnh đã bắt đầu ở mức độ nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, ngay cả khi cơ thể đang khỏe mạnh, bạn vẫn nên làm các xét nghiệm ung thư đều đặn. Thông thường, các gói kiểm tra thường được thiết kế với người ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và độ tuổi của mỗi người, bác sĩ sẽ tư vấn tần suất khám phù hợp. Các xét nghiệm sàng lọc phát hiện sớm ung thư phổ biến hiện nay Ung thư là một căn bệnh không dễ phát hiện ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, mầm mống bệnh có thể xuất hiện ở tất cả các bộ phận, vị trí trong cơ thể. Thế nên, tầm soát ung thư phải bao gồm nhiều bước thăm khám. Trong đó, xét nghiệm là một bước cơ bản và quan trọng nhất giúp xác định ung thư chính xác. Xét nghiệm máu Các tế bào ung thư cũng tồn tại ở dạng sinh học. Sự chuyển hóa khác biệt trong các tế bào sẽ tạo ra chất chỉ điểm. Đây chính là dấu hiệu để phát hiện ung thư khi nghi ngờ những bộ phận mắc bệnh. Đội ngũ bác sĩ sẽ thực hiện xét nghiệm máu để tìm ra chất tương ứng. Xét nghiệm sinh thiết Đây là xét nghiệm cần thiết mà bạn bắt buộc phải thực hiện trong các gói khám ung thư. Tùy theo từng loại bệnh ung thư mà các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm sinh thiết phù hợp. Phương pháp sinh thiết kim: sẽ sử dụng một cây kim nhỏ với kích thước bằng một hạt gạo để lấy mẫu xét nghiệm. Sinh thiết nội soi: Dụng cụ chuyên dụng để lấy sinh thiết sẽ được gắn trực tiếp vào đầu thiết bị nội soi. Cách thực hiện phương pháp này tương tự như với nội soi thông thường. Sinh thiết cắt bỏ: Các bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ khối u ác tính xuyên qua da. Thông thường, bạn sẽ được gây tê ở vị trí lấy mẫu. Nếu khối u đó nằm trong ngực hoặc bụng thì sẽ tiến hành gây mê toàn thân. Xét nghiệm tế bào học Bên cạnh các xét nghiệm sinh thiết, bạn cũng sẽ được xét nghiệm tế bào học. Tuy nhiên, tùy vào từng địa chỉ xét nghiệm ung thư mà các gói khám có thể khác nhau. Chọc hút bằng kim nhỏ FNA: Với phương pháp này, các bác sĩ sẽ lấy một ống kim nhỏ để lấy tế bào từ vị trí nghi ngờ bị ung thư. Xét nghiệm dịch cơ thể: Một số chất dịch của cơ thể cũng được mang đi làm xét nghiệm để kiểm tra xem tế bào ung thư có tồn tại hay không. Trong đó nước tiểu, đờm, dịch màng phổi, dịch tủy não, dịch màng ngoài tim và dịch màng bụng sẽ được xét nghiệm. Địa chỉ nào khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư uy tín tại Nghệ An ? Chắc hẳn khi đã biết được tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư, nhiều người sẽ thực hiện kiểm tra lập tức. Tuy nhiên, nỗi băn khoăn lớn nhất là không biết nên khám và sàng lọc ung thư ở đâu. Biết được nhu cầu đó, nhiều cơ sở y tế đã thực hiện các gói thăm khám. Thế nhưng, không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo chất lượng, uy tín với chi phí tốt. Đến với Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn , mọi lo lắng về căn bệnh ung thư quái ác sẽ được loại bỏ. Hệ thống xét nghiệm tại đây được đầu tư tốt nhất, hiện đại nhất và cho kết quả chính xác. Từ đó, hỗ trợ việc thăm khám, điều trị bệnh tốt hơn. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm luôn tận tâm, đưa ra những kết quả và lời khuyên hữu ích cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn đã triển khai rất nhiều gói tầm soát ung thư. Trong đó, rất nhiều dịch vụ xét nghiệm đã được ra đời để bạn có thể lựa chọn gói khám phù hợp nhất. Đặc biệt, với mức phí hợp lý, bạn sẽ không phải quá bận tâm về tài chính. Hi vọng rằng với những thông tin đó, bạn đã hiểu rõ hơn các xét nghiệm cần thiết để phát hiện ung thư. Nếu bạn chưa biết nên khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở đâu, hãy đến với Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để có được chất lượng hàng đầu. Nếu cần được tư vấn cụ thể hơn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website : benhviendakhoabaoson.com Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Tham khảo thêm : Tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm
 13. Khám sức khỏe tổng quát chưa bao giờ là thừa trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Hiện nay có rất nhiều bệnh viện triển khai các gói khám sức khỏe tổng quát. Tuy nhiên không phải bệnh viện nào cũng uy tín đảm bảo chất lượng. Để tìm được một địa chỉ uy tín không dễ dàng gì. Hiểu được nỗi băn khoăn lo lắng đó của khách hàng mà bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một trong những địa chỉ khám sức khỏe tổng quát uy tín nhất hiện nay được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Khám sức khỏe tổng quát là gì? Khám sức khỏe tổng quát là hạng mục khám bệnh toàn diện mọi bộ phận, cơ quan trong cơ thể nhằm tầm soát sớm các bệnh lý. Bao gồm các hạng mục như: khám lâm sàng, tư vấn, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Thông qua việc đánh giá chức năng của hầu hết các cơ quan trong cơ thể, bác sĩ sớm phát hiện các biểu hiện bất thường của cơ thể và kịp thời xử lý. Tại sao nên khám sức khỏe tổng quát ? Môi trường sống ngày càng ô nhiễm, thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu lành mạnh… là nguyên nhân xuất hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm hiện nay. Vì vậy, khám sức khỏe tổng quát chính là giải pháp giúp mỗi người bảo vệ sức khỏe bản thân một cách toàn diện. Nếu bạn đang thắc mắc không biết khám sức khỏe tổng quát để làm gì, hãy cùng xem qua một số lợi ích mà hạng mục thăm khám này mang lại dưới đây: Phát hiện và điều trị bệnh kịp thời Nhiều căn bệnh nguy hiểm có thời gian ủ bệnh khá lâu hoặc có các triệu chứng không rõ ràng khiến người bệnh chủ quan, chậm trễ trong điều trị. Trong đó, các bệnh ung thư giai đoạn đầu, bệnh xã hội là những căn bệnh đặc biệt nguy hiểm nếu không được điều trị sớm. Không ít các trường hợp, người bệnh vô tình phát hiện mắc ung thư giai đoạn đầu và điều trị thành công nhờ việc thăm khám sức khỏe định kỳ. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ là cách phòng tránh và bảo vệ sức khỏe bản thân khỏi nhiều biến chứng nguy hiểm một cách an toàn và hiệu quả hiện nay. Tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của bệnh lý sẽ giúp quá trình điều trị bệnh được diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. Tránh các biến chứng nguy hiểm Rõ ràng, với bất kỳ một bệnh lý nào nếu phát hiện và điều trị muộn cũng sẽ gây ra nhiều tổn thương cho cơ thể. Chẳng hạn như bệnh viêm cổ tử cung ở nữ giới, khi bản thân xuất hiện các triệu chứng bất thường thì bệnh đã ở giai đoạn nặng, nguy cơ vô sinh hiếm muộn là rất lớn. Kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhờ những tư vấn về chế độ ăn uống, sinh hoạt của bác sĩ trong mỗi lần đi khám sức khỏe tổng quát mà bệnh nhân có thể phòng tránh bệnh tật và kéo dài tuổi thọ một cách hiệu quả. Đây cũng là lý do người dân Nhật Bản luôn có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới hiện nay. Tiêu chí đánh giá một địa chỉ khám sức khỏe uy tín Hiện nay, việc khám sức khỏe tổng quát có thể thực hiện ở hầu hết các cơ sở y tế. Tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng mang đến kết quả chính xác cũng như sự hài lòng đối với khách hàng về chất lượng các dịch vụ đi kèm. Một địa chỉ khám sức khỏe uy tín phải đáp ứng được các tiêu chí dưới đây: Quy trình khám và điều trị tiêu chuẩn: Khám bệnh theo một quy trình khép kín và chất lượng giúp cho việc thăm khám đạt được hiệu quả cao nhất, đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của khách hàng cũng như phát hiện chính xác và không bỏ sót bất kỳ mầm bệnh nào đang tồn tại bên trong cơ thể. Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm: Đây là tiêu chí hàng đầu để đánh giá một cơ sở y tế chất lượng. Người bệnh sẽ hoàn toàn yên tâm với kết quả khám chữa bệnh khi được thăm khám trực tiếp bởi đội ngũ y bác sĩ giỏi. Hệ thống trang thiết bị hiện đại: Yếu tố này giúp cho kết quả khám bệnh chính xác hơn. Hệ thống trang thiết bị tiên tiến sẽ truy tìm được mầm bệnh ở giai đoạn sớm nhất, tại những vị trí khó khăn nhất mà thiết bị đời cũ không làm được. Cơ sở hạ tầng khang trang: Mặc dù đây chỉ là yếu tố bên ngoài nhưng nó tác động không nhỏ đến sự hài lòng của khách hàng. Một bệnh viện hiện đại, sạch sẽ, khang trang bao giờ cũng lấy lòng được ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Thủ tục nhanh gọn với đội ngũ lễ tân, y tá chuyên nghiệp tận tình: Khách hàng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi thăm khám. Bên cạnh đó còn được phục vụ nhiệt tình, chu đáo bởi đội ngũ lễ tân, y tá chuyên nghiệp. Địa chỉ khám sức khỏe tổng quát uy tín nhất hiện nay Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe tổng quát , vì thế việc tìm một đơn vị uy tín là điều không dễ dàng gì. Các tiêu chí cần có của đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát uy tín: Đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, lắng nghe kỹ từng triệu chứng từ phía bệnh nhân. Đồng thời kết hợp tốt giữa kết quả các xét nghiệm, lối sống, tiền sử gia đình để đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Cung cấp nhiều dịch vụ y tế để người bệnh lựa chọn và có bác sĩ chuyên môn túc trực để xử lý những trường hợp khẩn cấp. Tư vấn tận tình, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi. Linh hoạt các phương thức thanh toán và có hỗ trợ bảo hiểm y tế. Phòng khám sạch sẽ, nếu có chuyên khoa nhi thì cần trang bị thêm sân chơi cho các trẻ. Có thể tìm hiểu về các chi phí dịch vụ khám, chữa bệnh trước khi tiến hành. Đơn vị phải được các ban ngành kiểm duyệt nghiêm ngặt và được cấp giấy phép hoạt động. Nên ưu tiên những đơn vị có hoạt động chuyên môn thường xuyên (tổ chức chuyên đề, hội thảo) để nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một trong những bệnh viện thăm khám uy tín nhất hiện nay ở Yên Thành cũng như Nghệ An.Trong những năm qua, nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà ngày càng có nhiều người dân tin tưởng, lựa chọn bệnh viện để thăm khám sức khỏe định kỳ. Tòa nhà mới của bệnh viện được xây dựng khang trang với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Ngoài ra, việc chú trọng đến không gian thăm khám bệnh xanh - sạch - đẹp mang đến cho người bệnh cảm giác thoải mái, thư giãn khi tới thăm khám bệnh tại đây. Trên đây là những kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ khi bạn đang có ý định thăm khám sức khỏe tổng quát. Hi vọng những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây bạn sẽ lựa chọn cho mình được địa chỉ thăm khám uy tín cho bản thân và gia đình. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website : benhviendakhoabaoson.com Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Tham khảo thêm : Khám sức khỏe định kỳ cơ bản - Giải pháp thông minh để bảo vệ cơ thể
 14. Các phương pháp sàng lọc dị tật trước sinh rất đa dạng, tùy thuộc vào độ tuổi thai nhi, yếu tố nguy cơ mà mẹ có thể lựa chọn thực hiện phương pháp phù hợp như: Siêu âm, xét nghiệm Double Test, Triple Test, NIPT, chọc ối, sinh thiết nhau thai,… Trong đó, các xét nghiệm máu sàng lọc trước sinh được đánh giá là an toàn, độ chính xác cao và có thể sàng lọc sớm. Vậy các gói sàng lọc dị tật trước sinh có đắt không ? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có cho mình câu trả lời chính xác nhất nhé. 1. Các xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh qua máu mẹ Siêu âm là phương pháp sàng lọc trước sinh đơn giản mà hầu hết mẹ bầu nào cũng thực hiện khi khám thai định kỳ. Đặc biệt, khi thai nhi 11 - 13 tuần tuổi, siêu âm sẽ giúp khảo sát hình dáng thai nhi, đo độ mờ da gáy, phát hiện được các dị tật về hình thái. Tuy nhiên, phương pháp này không giúp sàng lọc chính xác và đầy đủ dị tật thai nhi gặp phải, cũng không biết chính xác nguyên do. Vì thế, mẹ bầu thường được yêu cầu thực hiện kết hợp xét nghiệm máu Double Test nhằm kiểm tra nguy cơ thai nhi bị bất thường nhiễm sắc thể. Với thai từ 15 - 20 tuần tuổi, nếu mẹ chưa sàng lọc trước sinh bằng Double Test thì nên thực hiện xét nghiệm máu Triple Test. Xét nghiệm Triple Test dựa trên phần mềm Gamma, giúp phân tích các yếu tố như: tuổi thai, cân nặng của mẹ, tuổi mẹ, bệnh lý mẹ mắc phải, đa thai hay song thai,… Ngoài hai phương pháp Double Test và Triple Test, hiện nay phương pháp xét nghiệm máu sàng lọc trước sinh đang được giới chuyên gia quan tâm và đánh giá cao là NIPT. Phương pháp này dựa trên phân tích ADN thai nhi có trong máu mẹ để chẩn đoán dị tật bẩm sinh. Đây là phương pháp xét nghiệm hiện đại, độ chính xác cao hơn các phương pháp truyền thống. Thời gian thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh như sau: Xét nghiệm Double Test thực hiện vào quý I thai kỳ. Xét nghiệm Triple Test thực hiện vào quý II của thai kỳ. Xét nghiệm NIPT có thể thực hiện từ tuần thai thứ 10 cho tới hết thai kỳ. Tuy nhiên, mẹ bầu nên thực hiện sớm để kịp thời can thiệp nếu có bất thường. 2. Xét nghiệm máu Double Test Xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh Double Test giúp kiểm tra nguy cơ 3 nhóm bất thường NST sau: Tam NST 13 (trisomy 13): gây ra những dị tật hở hàm, đầu mặt sứt môi, các vấn đề về mắt, tiêu hóa, tim mạch, tiết niệu. Tam NST 18 (Trisomy 18): dẫn tới nguy cơ đa ối, thai bé, sảy thai, trẻ sinh ra có cơ thể yếu, chỉ sống được trong thời gian ngắn, gọi chung là hội chứng Edward. Hội chứng Down. Với xét nghiệm Double Test, bác sỹ cần 5 - 15ml máu mẹ, sau đó tách chiết và phân tích ADN. Do đó, mẹ không cần nhịn ăn cũng như quá lo lắng. Xét nghiệm Double Test thực hiện khá phổ biến để sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể, tuy nhiên không thể phát hiện tất cả các dị tật gen. Nếu kết quả xét nghiệm Double Test cho thấy nguy cơ dị tật thấp thì mẹ có thể tạm yên tâm, nhưng vẫn nên thực hiện những sàng lọc khác. Còn nếu kết quả nguy cơ bất thường cao, mẹ bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm đánh giá chính xác hơn như Triple Test hay NIPT. 3. Xét nghiệm máu Triple Test Xét nghiệm Triple Test thường được thực hiện khi mẹ quên không xét nghiệm sàng lọc dị tật thai Double Test vào tam cá nguyệt đầu tiên, hoặc kết quả Double Test có nguy cơ dị tật thai cao. Xét nghiệm Triple Test cũng chỉ mang tính tương đối, không cho kết quả có độ chính xác cao, hơn nữa cũng không tầm soát được hết các dị tật trẻ có thể mắc phải. Nếu kết quả xét nghiệm Triple Test bình thường, mẹ có thể tạm yên tâm nhưng vẫn nên theo dõi và thực hiện xét nghiệm kiểm tra sâu hơn. Nếu Triple Test cho kết quả trẻ có nguy cơ dị tật cao, thì tại thời điểm quý II của thai kỳ, rất khó can thiệp phương pháp để thai nhi tốt hơn. 4. Xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh NIPT So với 2 xét nghiệm máu sàng lọc trước sinh truyền thống, xét nghiệm NIPT có nhiều ưu điểm vượt trội và tối ưu nhất. Cùng xem xét một số tiêu chí đánh giá của 3 phương pháp này: Phương pháp lấy mẫu: Như nhau Độ chính xác Double Test và Triple Test: Mang tính tương đối, chỉ phát hiện được 2 loại bất thường NST thường gặp. NIPT: độ chính xác lên đến 99 %, phát hiện được tất cả các loại bất thường liên quan đến gen và NST. Thời gian trả kết quả: như nhau Thời gian thực hiện: NIPT là sớm nhất, có thể thực hiện từ tuần thai thứ 10. Còn Triple Test thực hiện ở tháng thứ 4 thai kỳ, đây là thời điểm muộn để có thể can thiệp, khắc phục khi thai nhi bị dị tật. Chi phí: 2 xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh Double Test và Triple Test chi phí thấp và hiệu quả thấp. Còn NIPT có chi phí cao, nhưng độ chính xác cao và tạo sự an tâm cho người mẹ. Hiện nay, có một số Bệnh viện lớn có thực hiện xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh NIPT. Chi phí cho một lần xét nghiệm ở các bệnh viện khác nhau có thể khác nhau. Xét nghiệm NIPT có thể sàng lọc chính xác, gần như đầy đủ các dị tật có thể mắc phải nên không cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc bổ sung khác. Do đó mẹ bầu nên cân nhắc lựa chọn phương pháp phù hợp. Do chi phí cao nên xét nghiệm NIPT được các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện với các mẹ bầu mà thai nhi có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh cao như: mang thai muộn, từng có tiền sử dị tật bẩm sinh ở lần mang thai trước, phát hiện bất thường thai qua những phương pháp sàng lọc khác,… Trên đây là những thông tin hữu ích mà bệnh viện đa khoa Bảo Sơn muốn chia sẻ đến các quý khách hàng. Hi vọng sẽ giúp cho quý khách hàng chọn được cho mình gói khám phù hợp nhất. Tham khảo thêm các gói khám tại đây : >>> Khám sức khỏe định kỳ cơ bản - Giải pháp thông minh để bảo vệ cơ thể >>> Sàng lọc phát hiện sớm ung thư Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ : BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com Hotline: 0989 699 115
 15. Thực tế hiện nay, việc phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư thường khá muộn. Muốn điều trị có kết quả tốt thì bệnh ung thư phải được phát hiện và chẩn đoán sớm để không bỏ qua “giai đoạn vàng” của việc điều trị ung thư. Chính vì vậy mà việc tầm soát ung thư hiện nay được khá nhiều khách hàng thực hiện. Bài viết ngày hôm nay Bệnh viện Bảo Sơn sẽ chia sẻ đến các bạn tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm, qua đó giúp mọi người có thể phát hiện và chữa trị kịp thời. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm Việc phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư được thực hiện theo quá trình từ phương pháp khám bệnh lâm sàng đơn giản đến các phương pháp cận lâm sàng với nhiều phương tiện, kỹ thuật ngày càng hiện đại để tiếp cận hết cơ thể con người. Y học hiện đại đã quan niệm , việc phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư là hai giai đoạn kế tiếp nhau của một quá trình duy nhất để xác định bệnh ung thư. Phát hiện sớm là tìm ra được các tổn thương ung thư khi chúng chưa biểu lộ ra bằng các triệu chứng lâm sàng, gọi là giai đoạn tiền lâm sàng của ung thư. Theo các nhà khoa học, hàng năm trên thế giới có hàng chục triệu người mắc bệnh ung thư và hàng triệu người chết vì căn bệnh hiểm nghèo này. Do khoảng thời gian được sống thêm kể từ lúc xác định bệnh đến khi tử vong của đa số các trường hợp ung thư giai đoạn cuối thường không quá 6 tháng nên trong suốt thời gian qua mọi người vẫn quan niệm rằng: khi chẩn đoán một trường hợp bị mắc bệnh ung thư thì có nghĩa là đã treo một cái án tử hình cho bệnh nhân. Điều này sẽ dẫn đến một tâm lý tuyệt vọng, làm tình trạng bệnh lý nặng thêm. Các nhà khoa học căn cứ vào những hiểu biết mới về thời gian nhân đôi khối u, khả năng miễn dịch và khỏi bệnh tự phát, tiến triển của ung thư theo giai đoạn lâm sàng gồm khối u - hạch vùng - di căn ký hiệu TNM (T: tumor là khối u, N: lymph node là hạch vùng, M: metastasis là di căn) và loại tế bào mô học, mô bệnh học... nên đã giúp cho nền y học hiện đại nhận thức được rõ ràng việc phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư sẽ có ảnh hưởng quyết định quan trọng đến thái độ xử trí, kết quả điều trị và tiên lượng bệnh. Yêu cầu cần thiết chẩn đoán xác định sớm ung thư Việc chẩn đoán sớm ung thư trước tiên là phải xác định được bệnh một cách chắc chắn, loại trừ được khả năng dương tính giả cũng như âm tính giả. Chẩn đoán âm tính giả thường hay bỏ sót ung thư sẽ làm cho trường hợp ung thư đáng lẽ ra có thể chữa trị được trở thành không chữa trị được vì đã để lỡ mất cơ hội điều trị kịp thời,. Chẩn đoán sớm một trường hợp ung thư là phải xác định rõ bệnh ung thư ngay sau khi phát hiện sớm. Việc phát hiện sớm bệnh ung thư hiện nay là một nội dung quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu của y tế cộng đồng. Chúng có ý nghĩa sàng lọc khi đi tìm những tổn thương nghi ngờ có khả năng mắc bệnh ung thư hay là đã mắc bệnh ung thư ở những người trông vẻ bên ngoài bình thường. Vì vậy chỉ có tính chất định hướng. Có nhiều cách phát hiện sớm ung thư nhưng phần lớn các nhà khoa học đều thống nhất xu hướng chung là phải phát hiện một cách chủ động, định kỳ và có hệ thống cho hàng loạt người, nhất là những người có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư. Các nhà khoa học cũng đã thống nhất phương pháp phát hiện bệnh ung thư theo 5 yêu cầu: đơn giản, nhạy, đáng tin cậy, có hiệu suất và tiết kiệm. Đơn giản là thực hiện dễ dàng, nhanh chóng với phương tiện tối thiểu, ít gây phiền hà cho người bệnh, bảo đảm an toàn, có khả năng áp dụng rộng rãi. Nhạy là có khả năng phát hiện bệnh sớm với tỉ lệ âm tính giả thấp, kết quả rõ ràng với ít nguyên vật liệu. Đáng tin cậy là tỉ lệ dương tính giả cũng phải thấp. Có hiệu suất là áp dụng được cho nhiều loại ung thư phổ biến và ở nhiều vị trí khác nhau. Tiết kiệm là ít tốn công sức và chi phí thực hiện. Có thể xem 5 yêu cầu này là 5 tiêu chuẩn cụ thể, cần thiết cho việc đánh giá phương pháp phát hiện bệnh ung thư. Các phương pháp phát hiện bệnh ung thư Về lâm sàng Phương pháp thường được thực hiện là khám lâm sàng đơn thuần. Phương pháp này chỉ áp dụng trong điều tra cơ bản hoặc bước đầu ghi nhận các trường hợp ung thư, tỉ lệ bỏ sót ung thư với âm tính giả sẽ rất cao nhưng vẫn được chú ý trong nhiều mặt, nhất là có giá trị sàng lọc, định hướng đối với những ung thư ở cạn hay ở các hốc tự nhiên từ kết quả phát hiện. Những dấu hiệu của cơ thể như khối sưng dưới da, cơ, phần mềm, khớp, hạch ngoại vi, đột ngột giảm cân, cơ thể mệt mỏi, khi ăn khó nuốt, rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi màu sắc da, ho dai dẳng, khàn tiếng kéo dài.…….. là những dấu hiệu thường được chú tâm. Việc phát hiện ung thư với những dấu hiệu gợi ý trong khi ung thư đã tiến triển rất khó khăn, vì vậy bắt buộc các nhà khoa học phải căn cứ thêm vào nhiều phương pháp cận lâm sàng khác. Về cận lâm sàng Phải sử dụng một số kỹ thuật y học cần thiết như các phương pháp vật lý, phương pháp nội soi, phương pháp sinh học, phương pháp hình thái học... Thực tế sau khi kiểm tra những phương pháp kỹ thuật phát hiện chẩn đoán bệnh ung thư, các nhà khoa học đã thống nhất rằng chỉ có phương pháp tế bào bệnh học mới đáp ứng được đầy đủ cả 5 yêu cầu đơn giản, nhạy, đáng tin cậy, có hiệu suất và tiết kiệm. Đồng thời cũng thỏa mãn mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với bệnh ung thư thông qua sự phát hiện bệnh chủ động định kỳ, có hệ thống cho nhiều người có nguy cơ mắc bệnh cao. Lời khuyên của thầy thuốc Thực tế ghi nhận hiện nay trong nhiều trường hợp, việc phát hiện và chẩn đoán bệnh ung thư hầu như bao giờ cũng muộn. Khi phát hiện và chẩn đoán xác định rõ ràng, cụ thể thì người bệnh thường ở vào giai đoạn cuối; ngoài khối u được phát hiện đã phát sinh thêm tình trạng nổi các hạch vùng và di căn đi nơi khác. Vì vậy, việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư có ảnh hưởng quyết định rất lớn đến thái độ xử trí biện pháp can thiệp, kết quả điều trị và tiên lượng bệnh; có nghĩa là ung thư chẩn đoán sớm sẽ giúp việc điều trị có kết quả. Tầm quan trọng và yêu cầu cần thiết của việc chẩn đoán xác định sớm ung thư phải được các nhà khoa học cũng như cộng đồng quan tâm trong khi những yếu tố nguy cơ gây nên bệnh ung thư ngày càng đáng lo ngại. Hãy là khách hàng thông minh và có sự lựa chọn phù hợp nhất để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Tham khảo thêm các gói khám sức khỏe khác tại đây : >>> Khám sức khỏe tổng quát đúng và đủ gồm có những dịch vụ nào ? >>> Sàng lọc dị tật trước sinh có đắt không ? Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website : benhviendakhoabaoson.com Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com Hotline : 0989 699 115