• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

benhvienbaoson

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  33
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About benhvienbaoson

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://benhviendakhoabaoson.com/
 1. Ung thư là bệnh lý nguy hiểm và có số lượng ca tử vong cao. Tầm soát ung thư là cách để phát hiện sớm ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người còn chưa biết về dịch vụ y tế này và tầm soát ung thư bao nhiêu tiền vẫn luôn được mọi người quan tâm. Cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn vấn đề này nhé. Tầm soát ung thư quan trọng như thế nào? Theo số liệu thống kê, ở nước ta hàng năm có khoảng 150.000 ca mắc bệnh và trên 75.000 số lượng người tử vong do ung thư. Con số này vẫn chưa dừng lại, có dấu hiệu tăng mạnh và luôn ở trong tình trạng báo động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh lý này như làm việc trong môi trường ô nhiễm độc hại, hút thuốc lá chủ động hoặc bị động, gia đình có tiền sử người thân từng mắc phải, sử dụng nhiều chất kích thích,... Bởi vậy, tầm soát ung thư là việc làm cần thiết. Tầm soát ung thư là quá trình kiểm tra, phát hiện sớm các tế bào ung thư ngay từ khi bệnh còn chưa biểu hiện rõ ràng. Thông qua việc xét nghiệm máu, nước tiểu, xét nghiệm di truyền, chẩn đoán hình ảnh,... Tùy từng tầm soát ung thư bộ phận cụ thể mà có thể kết hợp nhiều kỹ thuật để cho ra kết quả chính xác nhất. Phát hiện bệnh sớm sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị. Tăng cơ hội chữa bệnh thành công và kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, ung thư ở giai đầu sớm chưa di căn sang các bộ phận khác nên ít nguy hiểm và đau đớn hơn. Điều này cũng giảm tỷ lệ tử vong ở mức đáng kể. Dấu hiệu cảnh báo ung thư Một số triệu chứng bất thường cảnh báo ung thư có thể kể đến như: Ho kéo dài, ho ra máu, khàn tiếng,... có thể là biểu hiện của ung thư phổi. Khó nuốt, cảm giác vướng ở họng, tức ngực,... có thể là dấu hiệu của ung thư thực quản. Thay đổi thói quen đại tiện, phân có màu khác lạ hoặc độ lớn không bình thường,... có thể cảnh báo ung thư đại trực tràng. Tiểu ra máu, mệt mỏi, sút cân,... có thể là ung thư bàng quang, thận. Đau nhức đầu, thị lực giảm, buồn nôn,... có nguy cơ mắc u não, ung thư não. Chảy máu bất thường, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt,... có thể là dấu hiệu ung thư cổ tử cung. Ngoài ra còn một số biểu hiện bất thường khác mà mọi người nên để ý sức khỏe của mình. Các triệu chứng trên cũng có thể cảnh báo bệnh khác. Vì vậy, nên đi khám và tầm soát ung thư để biết chính xác kết quả. >>> Có thể bạn quan tâm : Tại sao cần tầm soát ung thư sớm ? Tầm soát ung thư bao nhiêu tiền? Khi bạn sử dụng dịch vụ tầm soát ung thư, thông thường sẽ được thực hiện một số phương pháp sau: Xét nghiệm máu Đây là phương pháp tìm dấu ấn ung thư hay chính xác hơn là định lượng dấu ấn ung thư trong máu. Xét nghiệm tầm soát ung thư di truyền Bao gồm các xét nghiệm nhằm tìm ra đột biến gen có liên quan tới các bệnh ung thư. Khám lâm sàng Ở bước này, bác sĩ sẽ hỏi những thông tin của bệnh nhân về: tiểu sử bệnh của cá nhân hoặc người thân trong gia đình, biểu hiện khác lạ, phương pháp từng điều trị,... Đây là những yếu tố để xem xét các kỹ thuật tầm soát ung thư tiếp theo. Chẩn đoán hình ảnh Chụp CT scan, nội soi, siêu âm, chụp X-quang, chụp PET, chụp MRI,... là những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được sử dụng trong tầm soát ung thư. Ngoài các phương pháp trên, bệnh nhân sẽ được thực hiện các xét nghiệm khác tùy theo nhu cầu tầm soát ung thư từng bộ phận để cho kết quả chính xác nhất. Vì vậy, mức chi phí cũng sẽ thay đổi tùy theo khách hàng lựa chọn gói tầm soát cơ bản hay nâng cao. Thông thường, đối với các gói cơ bản có mức chi phí dao động từ 2.000.000 – 2.500.000 đồng cho một lần tầm soát. Ở các bệnh viện có quy mô lớn, chất lượng dịch vụ tốt thì mức chi phí này lên tới 5.500.000 - 7.000.000 đồng. Thêm nữa, dựa vào độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe cũng sẽ có các gói tầm soát ung thư khác nhau với mức phí cao, thấp khác nhau. Đây vẫn là mức chi phí hợp lý vì một sức khỏe tốt. Khi ung thư ở giai đoạn muộn thì thời gian và tiền bạc cho quá trình điều trị tốn kém hơn rất nhiều. Hơn hết còn gây đau đớn, nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Việc tham khảo tầm soát ung thư bao nhiêu tiền tại cơ sở y tế bạn định đến với mục đích giúp bạn chuẩn bị tài chính tốt hơn. Không nên lấy tiêu chuẩn này để xem xét nên tầm soát ung thư ở đâu và khi nào. Lựa chọn địa chỉ uy tín, chất lượng cũng quan trọng không kém. Đừng để tiền mất tật mang. Tầm soát ung thư ở đâu nhanh chóng, chính xác và hiệu quả ? Ung thư đang từng ngày đe dọa sức khỏe, tính mạng và hạnh phúc của mỗi người. Bất kỳ ai cũng đều có nguy cơ mắc phải bệnh lý nguy hiểm này. Để giảm thiểu tỷ lệ tử vong do ung thư đang ở mức báo động, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn đã triển khai gói tầm soát ung thư cơ bản và nâng cao để phát hiện và điều trị kịp thời, mở ra nhiều cơ hội sống cho người bệnh. Với phương châm “Dịch vụ tốt, công nghệ cao”, Bảo Sơn luôn đảm bảo các xét nghiệm sẽ cho ra kết quả nhanh chóng, chính xác. Đối với xét nghiệm máu, khách hàng sẽ được nhận kết quả chỉ sau 1h30' kể từ khi nhận mẫu. Bảo Sơn là bệnh viện đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực y tế, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Và chúng tôi tự hào là điểm đến của nhiều khách hàng trên cả nước, trở thành thương hiệu tin cậy chăm sóc sức khỏe của mọi người dân. Đến với chúng tôi mọi khách hàng sẽ được thực hiện quy trình tầm soát ung thư bài bản, khoa học với quy trình khép kín bởi đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm, tay nghề giỏi, tâm huyết với nghề. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 2. Những phụ nữ đã từng quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Căn bệnh này rất nguy hiểm và chính là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, tỉ lệ chữa khỏi bệnh là rất cao. Vậy phải làm sao để phát hiện bệnh sớm, ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu có những biểu hiện gì ?Có nên tầm soát ung thư cổ tử cung không ? Cùng theo dõi bãi viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời cho mình nhé. 1. Dấu hiệu nhận biết ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu Ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư vú là 3 bệnh ung thư phổ biến và gây tử vong cao ở nữ giới. Đối với ung thư cổ tử cung, bệnh có tỉ lệ chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng. Tuy nhiên, đây lại là bệnh rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu vì những triệu chứng của bệnh thường không rõ ràng, rất mơ hồ và dễ nhầm lẫn với những bệnh phụ khoa thông thường khác. Cách tốt nhất chính là tầm soát để phát hiện bệnh sớm, ngay cả khi chưa có triệu chứng. Bệnh có 3 giai đoạn, trong đó ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu thông thường chị em sẽ rất khó để nhận biết mình đang mang bệnh. Tuy nhiên, nếu có những dấu hiệu dưới đây, chị em hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị bệnh: Xuất huyết âm đạo bất thường: Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bỗng nhiên xuất huyết giữa chu kỳ hoặc phụ nữ đã mãn kinh đột nhiên thấy xuất huyết âm đạo mà không rõ nguyên nhân. Lượng máu có thể ít và không kèm theo biểu hiện bất thường. Dịch âm đạo nhiều hơn và có thay đổi bất thường: Người bệnh ung thư cổ tử cung có thể thấy lượng dịch âm đạo nhiều hơn, có màu sắc bất thường và kèm theo mùi hôi, tanh khó chịu. Đau vùng chậu và lưng: Hiện tượng này thường gặp khi bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Những cơn đau vùng chậu, vùng lưng xuất hiện và có thể lan xuống chân, gây ra sưng phù chân. Chuột rút: Hiện tượng chuột rút có thể là do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng bạn cũng nên thận trọng vì đây rất có thể là biểu hiện của ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Tiểu tiện bất thường: Hắt hơi hay vận động mạnh cũng khiến nước tiểu rò rỉ, nước tiểu lẫn máu hoặc bị đau buốt khi tiểu tiện,… Rối loạn kinh nguyệt : như chậm kinh, kinh có màu bất thường, kinh nguyệt kéo dài,… 2. Vì sao nên tầm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu? Trên thực tế, rất nhiều chị em mắc bệnh nhưng không hề biết và chỉ đến khi bệnh chuyển biến nặng với những biểu hiện nghiêm trọng mới đi khám và dẫn tới cơ hội điều trị khỏi bệnh rất thấp. Bên cạnh đó, rất nhiều trường hợp được sàng lọc, phát hiện bệnh sớm và điều trị đúng cách đã được điều trị hiệu quả, cải thiện chất lượng sống. Các chuyên gia giải thích, giai đoạn đầu những biểu hiện của bệnh có thể mơ hồ hoặc thậm chí chưa phát ra bên ngoài, nhưng với các phương pháp hiện đại, người bệnh vẫn được chẩn đoán bệnh nhanh chóng và chính xác. Càng phát hiện sớm thì cơ hội điều trị khỏi bệnh càng cao. Tầm soát ung thư sớm và điều trị hiệu quả đã giúp rất nhiều phụ nữ được cứu sống. Vì thế, chị em hãy biết cách tự bảo vệ, kiểm soát sức khỏe của mình bằng cách thăm khám định kỳ, tầm soát bệnh theo lời khuyên của các bác sĩ, đồng thời cũng không nên quá lo lắng. 3. Những ai nên tầm soát ung thư cổ tử cung? Phụ nữ từ 25 tuổi trở lên và đã từng quan hệ tình dục đều nên làm xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, nếu có biểu hiện bất thường và trong gia đình có người thân như mẹ hoặc anh chị em ruột từng mắc bệnh thì cũng nên làm xét nghiệm sớm. Thời điểm tốt nhất để làm xét nghiệm là 2 tuần sau ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. Chị em cũng cần lưu ý không đặt thuốc âm đạo trong 48 giờ trước khi lấy xét nghiệm và kiêng quan hệ vào tối hôm trước. Trong trường hợp xét nghiệm và không phát hiện bất thường, bạn có thể tiếp tục làm xét nghiệm sàng lọc cứ mỗi 3 năm sau đó. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và phát hiện sớm ngay cả khi bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu chưa có biểu hiện ra bên ngoài. Xét nghiệm tầm soát sớm ung thư cổ tử cung gồm có: PAP-Smear và HPV. Theo khuyến cáo PAP-Smear được thực hiện 1 năm 1 lần trong vòng 3 năm liên tiếp, nếu kết quả bình thường thì 2 - 3 năm xét nghiệm 1 lần. HPV được khuyến cáo 2 năm xét nghiệm 1 lần. 4. Tại sao nên tầm soát ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn ? Quy trình tầm soát bệnh đối với mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thông thường, người bệnh sẽ được khám tầm soát, làm xét nghiệm Pap smear bao gồm Thin-prep và Cell-prep. Xét nghiệm định type HPV, sinh thiết, soi cổ tử cung. Bệnh viện Đa Khoa Bảo Sơn là một trong những cơ sở y tế uy tín ở Nghệ An. Đội ngũ bác sĩ của bệnh viện có chuyên môn cao và được đào tạo bài bản để thực hiện tốt các kỹ thuật xét nghiệm trên các loại thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Tầm soát ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu là một gói dịch vụ rất quan trọng trong gói chăm sóc sức khỏe cho chị em. Nếu bạn có nhu cầu làm xét nghiệm riêng biệt, thì mọi thủ tục cũng hết sức thuận tiện. Tại Bảo Sơn , các thiết bị y tế đều được nhập khẩu từ những quốc gia có nền y tế phát triển, đồng thời những phương pháp xét nghiệm sàng lọc đều rất hiện đại với những kỹ thuật được đảm bảo để cho kết quả chẩn đoán bệnh luôn chính xác. Nếu bạn bận rộn, bạn cũng sẽ không cần quá lo lắng vì kết quả khám sẽ được gửi về tận nhà hoặc có trên hệ thống của bệnh viện, kèm theo đó là tư vấn của bác sĩ. Tầm soát ung thư cổ tử cung chính là một phương pháp hiệu quả để phát hiện bệnh ngay ở giai đoạn sớm. Nó giống như một “cơ hội vàng” để tăng cơ hội điều trị bệnh hiệu quả và cũng chính là giảm nguy cơ tử vong, chi phí điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Nếu bạn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình nhưng chưa tìm được địa chỉ tầm soát ung thư uy tín. Hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được thăm khám và điều trị nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau :
 3. Nước ối là môi trường giàu chất dinh dưỡng, đảm bảo sự an toàn cho thai nhi trong suốt thai kỳ cho tới khi tới kỳ chuyển dạ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp sản phụ xuất hiện những bất thường về nước ối làm gia tăng tình trạng bệnh tật và tăng nguy cơ tử vong. Vậy màu sắc nước ối như thế nào là bất thường ? Có cần sàng lọc dị tật trước sinh để kiểm tra lượng nước ối như thế nào không ? Các mẹ hãy theo dõi bài viết sau đây để có thêm thông tin hữu ích cho mình nhé. Với chức năng nuôi dưỡng phôi thai, bảo vệ, che chở cho thai nhi tránh phải những va chạm, sang chấn và đảm bảo môi trường vô trùng cho bé trong bọc ối, các chuyên gia sản khoa đánh giá nước ối là môi trường rất giàu chất dinh dưỡng và giữ một vai trò vô cùng quan trọng với sự sống và phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, có những thai phụ xuất hiện những bất thường về màu sắc nước ối như nước ối màu vàng xanh, màu đỏ nâu, màu xanh rêu,... Sự bất thường trong màu sắc của nước ối là dấu hiệu của nhiễm trùng nước ối gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cả mẹ và con. Những bất thường về màu sắc nước ối mẹ bầu cần biết Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nước ối sẽ có màu trắng trong, và khi thai nhi càng lớn dần lên thì màu sắc nước ối sẽ trở nên đục dần do chứa nhiều chất gây. Khi thai nhi phát triển đến tuần 38 của thai kỳ, nước ối sẽ có màu trắng đục giống như nước vo gạo. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp nước ối có màu sắc bất thường. Dưới đây là một số trường hợp bất thường mà các mẹ cần phải biết: Nước ối có màu vàng xanh Khi nước ối có màu vàng xanh là biểu hiện mẹ đã mắc phải tán huyết thai nhi (thiếu máu) . Tán huyết thai nhi là hiện tượng lượng hồng cầu trong cơ thể mẹ không đủ, gây ra hiện tượng thiếu máu ở thai nhi. Theo các chuyên gia, hầu hết các trường hợp mẹ bị tán huyết đều lây truyền sang con nhưng ở thể lặn. Nghĩa là nếu mẹ bị bệnh, con cũng sẽ bị bệnh nhưng sau khi sinh ra bé vẫn có cuộc sống bình thường. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ yêu cầu cả bố tiến hành xét nghiệm tán huyết. Nếu bố dương tính với tán huyết thì khả năng con sinh ra sẽ mang gen trội của bệnh này, khiến bé sẽ phải sống cả đời với bệnh này. Bên cạnh đó, nước ối có màu vàng xanh cũng là dấu hiệu cảnh báo thai nhi chậm phát triển hoặc bị suy dinh dưỡng ngay trong bụng mẹ. Nước ối màu xanh đục, mùi hôi và lẫn mủ Nước ối có màu xanh đục, có mùi hôi và lẫn mủ là dấu hiệu cảnh báo sản phụ đã bị nhiễm trùng ối. Lúc này, màng ối bị thủng hoặc vỡ khiến nước ối chảy ra ngoài và tạo điều kiện thuận cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong gây nhiễm trùng ối. Bị nhiễm trùng ối, mẹ bầu sẽ có nguy cơ bị vỡ ối non, sinh non, sảy thai hoặc thậm chí không giữ được tính mạng của thai nhi; đồng thời, sức khỏe của mẹ cũng bị ảnh hưởng. Nước ối màu xanh rêu sệt lẫn phân su Khi xuất hiện hiện tượng này nghĩa là sản phụ đã bị suy thai cấp, đe dọa tính mạng thai nhi. Đây là hiện tượng bị suy thai trầm trọng trong bụng mẹ, đe dọa tính mạng của thai nhi. Nếu không phát hiện sớm sẽ đe dọa tới tính mạng của thai nhi. Nếu sinh ra, thai nhi sẽ rất dễ bị khuyết tật về thần kinh, chậm phát triển hoặc bị rối loạn khả năng ngôn ngữ,.... Nước ối có màu đỏ nâu Khi thấy xuất hiện các dấu hiệu như nước ối có màu đỏ nâu, đau bụng, đau lưng dữ dội, chóng mặt, không thấy thai nhi cử động hoặc không có tim thai,... thì thai nhi đã bị chết thai lưu trong bụng mẹ. Nước ối có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ thai nhi. Dựa vào màu sắc của nước ối cũng có thể tiên đoán được tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé. Bởi vậy, khi thấy nước ối có sự bất thường về màu sắc hãy tới ngay bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, có phương án xử lý kịp thời để tránh những hậu quả nghiêm trọng. Địa chỉ khám sàng lọc dị tật trước sinh uy tín tại Nghệ An Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn chính là một trong những địa chỉ không nên bỏ qua để thực hiện sàng lọc trước sinh. Nơi đây có nhiều tiện ích mà khách hàng sẽ được trải nghiệm như : Đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa đầu ngành. Họ là những người giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, hết lòng vì sức khỏe người bệnh; Các gói sàng lọc dị tật trước khi sinh có mức phí hợp lý, niêm yết và công khai cho mọi người tham khảo; Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn luôn đi đầu trong việc cập nhật hệ thống trang thiết bị hiện đại và đồng bộ; Khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể về: sàng lọc trước sinh là gì, thực hiện kỹ thuật nào phù hợp để mang lại hiệu quả, nên làm vào thời điểm nào,... Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn luôn nhận được nhiều lời khen về chất lượng dịch vụ. Để kiểm chứng, mẹ bầu đừng quên lựa chọn nơi đây để sàng lọc dị tật trước sinh nhé. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 4. Ung thư gan là bệnh lý ác tính bắt nguồn từ các tế bào trong gan. Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới đưa ra, hiện nay, ung thư gan là một trong 5 căn bệnh gây tử vong hàng đầu. Cụ thể, mỗi năm có hơn 700.000 người nhận “án tử” vì căn bệnh này. Nghiêm trọng hơn, nước ta đang được xác định là quốc gia có số người mắc ung thư gan cao nhất thế giới. Ước tính trung bình cứ 100.000 người Việt thì có 23,2 người mắc ung thư gan. Con số đáng báo động này đã khiến nhiều người cảm thấy lo sợ và muốn tiến hành tầm soát ung thư gan để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám nhằm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Vậy tầm soát ung thư gan có đắt không ? Tầm soát ung thư gan phải làm những gì ? Cùng theo dõi bài viết sau đây để có câu trả lời cho mình nhé. Nguyên nhân ung thư gan là gì ? Nguyên nhân dẫn đến ung thư gan chủ yếu là viêm gan mãn tính do virut viêm gan B, virut viêm gan C dẫn đến xơ gan. Trong thực tế lâm sàng, người ta nhận thấy 70 - 80% ung thư gan phát triển trên xơ gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy ung thư gan có liên quan chặt chẽ với các nguyên nhân và dịch tễ của xơ gan. Ngoài ra, nghiện rượu, tiếp xúc với các độc tố trong thức ăn cũng là nguyên nhân dẫn tới ung thư gan. Các chi phí trong quy trình tầm soát ung thư gan Tầm soát ung thư gan sẽ phụ thuộc vào các bước kiểm tra, xét nghiệm, đọc kết quả, chẩn đoán của bác sĩ bao gồm những gì. Thế nhưng các bước kiểm tra này tại mỗi bệnh viện lại là một quy trình chung khác nhau, hoặc nó cũng tùy vào chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số yếu tố khách quan khác như thể trạng và tiền sử bệnh của người làm tầm soát. Nhìn chung các chi phí cho một lần tầm soát ung thư gan của mỗi người, vào mỗi thời điểm khác nhau là khác nhau. Tuy nhiên thông thường người muốn thực hiện tầm soát ung thư gan sẽ chi trả chi phí cho các bước thăm khám như sau: Khám lâm sàng tổng thể gan. Bước này bác sĩ sẽ đánh giá chung nhất về tổng thể tình trạng lá gan của bạn. Đưa ra các chỉ số chuyên môn có liên quan đến chức năng gan, men gan của bạn và tư vấn, đánh giá. Sau công đoạn đầu tiên này bác sĩ cũng có thể đã trả lời được lần này tầm soát ung thư gan giá bao nhiêu để bạn chuẩn bị trước. Xét nghiệm chức năng gan. Đây sẽ là bước thứ hai sau khám lâm sàng. Xét nghiệm đi sâu vào chức năng gan sẽ cho kết quả tình trạng hoại tử gan của bạn. Xét nghiệm bổ sung đối với máu, virus viêm gan hoặc AFP. Siêu âm gan, sinh tiết chuyên sâu gan (trong trường hợp trong gan của bạn đã có khối u đang phát triển). Sau khi thực hiện tầm soát, tùy vào trường hợp cụ thể mà bạn có thể thực hiện 2 hoặc tất cả 4 bước kiểm tra bên trên. Thông thường sau bước khám lâm sàng bác sĩ đã trả lời rõ là bạn cần thực hiện bao nhiêu xét nghiệm chuyên khoa để bạn tự xác định tầm soát ung thư gan giá bao nhiêu rồi. Chi phí cũng có thể phát sinh bất ngờ nếu bạn đột ngột phải thực hiện thêm một xét nghiệm kiểm tra nào khác. Tầm soát ung thư gan có đắt không ? Mỗi một bệnh viện sẽ có một mức giá khác nhau. Các chi phí này có thể thay đổi do tác động bởi một trong các yếu tố sau: Gói dịch vụ tầm soát mà bạn lựa chọn. Thực tế tầm soát ung thư gan giá bao nhiêu có thể thay đổi nếu bạn chọn tầm soát ung thư gan theo gói thường, gói dịch vụ. Cũng có thể bạn không chỉ chọn gói tầm soát ung thư mỗi gan mà tầm soát ung thư tổng thể hoặc tầm soát thêm một hoặc một vài bộ phận liên quan như phổi, dạ dày, buồng trứng,... Các xét nghiệm chỉ định phát sinh. Như đã nói ở trên, quy trình tầm soát ung thư gan của mỗi người là khác nhau kéo theo việc các xét nghiệm phát hiện ung thư được chỉ định cũng có thể khác nhau. Ngoài ra cũng có nhiều trường hợp bạn chỉ được chỉ định 1 xét nghiệm nhưng khi nhận kết quả bác sĩ nhận thấy các dấu hiệu bất thường của gan nên bạn sẽ được chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn nữa. Nếu bạn đã siêu âm gan có thể bác sĩ sẽ yêu cầu bạn chụp CT thêm hoặc thực hiện thủ thuật chuyên khoa là sinh thiết gan. Chỉ khi bạn hoàn thành xong tất cả các bước xét nghiệm này thì mới đánh giá được tầm soát ung thư gan giá bao nhiêu. Địa chỉ tầm soát ung thư gan uy tín hiện nay ở đâu ? Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn hiện đang là một trong những bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như chuyên môn cao. Khi đến với bệnh viện của chúng tôi khách hàng sẽ được các bác sĩ của chúng tôi đưa ra những lời khuyên chuyên môn hữu ích nhất. Đồng thời với điều kiện cơ sở vật chất tiên tiến, các thiết bị xét nghiệm hiện đại, kết quả trả cho người bệnh luôn chính xác và uy tín nhất. Bệnh nhân sẽ nhận được kết quả chỉ sau khoảng 2 giờ thăm khám. Nếu bạn cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình nhưng chưa tìm được địa chỉ tầm soát ung thư uy tín. Hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được thăm khám và điều trị nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ AnHotline : 0989 699 115Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 5. Hiện nay bệnh viêm phụ khoa là một trong những nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ. Bệnh phụ khoa có nhiều những biến chứng rất phức tạp và nguy hiểm chính cho người bệnh. Không chỉ đơn giản là những cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản. Những đối tượng nào dễ mắc bệnh viêm phụ khoa ? Triệu chứng của bệnh viêm phụ khoa là gì ? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tham khảo thêm một số lưu ý về bệnh lý này nhé. Bệnh viêm phụ khoa là gì ? Bệnh viêm phụ khoa là những bệnh lý xảy ra ở bộ phận sinh dục của chị em phụ nữ. Đây là tình trạng âm đạo bị viêm hoặc có thể dẫn đến tình trạng âm đạo bị viêm có thể dẫn đến tình trạng bị xuất huyết, ngứa và thậm chí là đau rát. Viêm phụ khoa ít xảy ra ở người chưa quan hệ tình dục hơn bởi màng trinh như một lớp bảo vệ sự xâm nhập của vi khuẩn vào bên trong cơ thể. Tuy nhiên bệnh này nên hạn chế xảy ra ở phụ nữ có thai vì nguy cơ con bị bệnh là rất cao. Hiện nay có khá nhiều chị em chủ quan không đi kiểm tra hoặc khi bệnh trở nặng mới tìm đến các cơ sở y tế để thăm khám. Việc này vô hình chung đã làm gia tăng nguy cơ mắc một số những bệnh nguy hiểm như: Biến chứng thai kỳ ( gặp ở những phụ nữ mang thai), nguy cơ gây vô sinh cao, ung thư tử cung, viêm nhiễm nội mạc tử cung. Những trường hợp bệnh viêm phụ khoa dễ gặp nhất: viêm âm đạo, âm hộ; viêm vùng phụ, vùng chậu; viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung,.. Những đối tượng dễ mắc bệnh viêm phụ khoa - Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai: Trường hợp này thì phụ nữ rất dễ bị mắc bệnh bởi lượng hormone thay đổi, nội tiết tố cũng vì thế mà thay đổi việc vệ sinh không đúng cách chính là yếu tố khiến cho bà bầu rất dễ bị mắc phải. - Phụ nữ đã quan hệ tình dục: đối tượng này thì thường rất dễ bị mắc bệnh. Nếu không vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ tình dục rất dễ làm tăng nguy cơ cho cả 2 thậm chí cả bạn tình - Phụ nữ đến độ tuổi mãn kinh: đối với nhóm đối tượng này thì nguyên nhân lớn nhất là do chức năng buồng trứng bị suy giảm lượng hormone bài tiết không đủ. Những triệu chứng thường gặp khi bị viêm nhiễm phụ khoa Các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường được biểu hiện như sau: Lượng huyết trắng hay còn gọi là khí hư ra nhiều và có màu sắc bất thường: vàng, xanh, hồng và đặc biệt có mùi hôi tanh. Biểu hiện ngứa ngáy sưng tấy là biểu hiện thường thấy nhất. Có thể xuất hiện ở vùng xương chậu và bụng dưới những cơn đau. Nó có thể xuất hiện từ vùng bụng dưới rồi lan sang vùng xương chậu và kèm theo đó là bệnh nhân có thể đổ mồ hôi hoặc nôn thậm chí là tụt huyết áp. Chảy máu xuất huyết âm đạo. Một số khác cũng dễ gặp phải là rối loạn kinh nguyệt và có thể đau rát khi quan hệ tình dục. Trên đây là một vài những biểu hiện thường thấy tuy nhiên vì chủ quan mà một số chị em phụ nữ lại không chủ động đi đến những cơ sở y tế để thăm khám. Điều này có ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe cũng như tâm lý của chị em. Để khắc phục tình trạng có một vài những cách để hạn chế được tình trạng viêm nhiễm phụ khoa: Quan hệ tình dục an toàn lành mạnh Vệ sinh sạch sẽ Hạn chế mặc quần chíp bó chật Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ về tình trạng sức khỏe Nếu gặp phải một trong số những biểu hiện kể trên thì các chị em nên đi đến những cơ sở uy tín để kiểm tra và điều trị kịp thời. Hiện nay ở Nghệ An Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một trong những địa chỉ khám sức khỏe tổng quát uy tín mà chị em không nên bỏ qua. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm được đào tạo tại các trường đại học y uy tín trên cả nước cũng như du học ở nước ngoài. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn luôn là địa chỉ được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Nếu như bạn đang băn khoăn chưa tìm được bệnh viện nào uy tín chất lượng để thăm khám. Hãy đến với Bảo Sơn để được tư vấn cụ thể cũng như được các bác sĩ của chúng tôi thăm khám tận tình nhất nhé. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 6. Nhiễm khuẩn sau sinh hay còn được gọi là nhiễm khuẩn hậu sản là một trong những tai biến sản khoa thường gặp nhất. Do các vi trùng xâm nhập theo đường sinh dục qua vết thương khi đẻ và trú ngụ tại nơi rau bám trong tử cung để gây bệnh ở tất cả các phần của đường sinh dục hoặc có thể lan rộng ra hơn nữa. Nguyên nhân nào gây nhiễm khuẩn sau sinh ? Dấu hiệu nhận biết nhiễm khuẩn sau sinh là gì ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm những thông tin bổ ích cho mình nhé. Nhiễm khuẩn sau sinh là gì ? Nhiễm khuẩn sau sinh chỉ xảy ra ở đối tượng sản phụ sau sinh do vi khuẩn ở bộ phận sinh dục gây ra. Có những trường hợp người bệnh bị nhiễm khuẩn ở tầng sinh môn, âm đạo, cổ tử cung hay trong tử cung. Một số ít bị nhiễm khuẩn máu sau sinh, diễn biến rất nặng và khó điều trị, trường hợp này có tỷ lệ tử vong cao. Áp dụng các phương pháp khử khuẩn và vô khuẩn trong ca sinh nở nên tỷ lệ sản phụ bị nhiễm khuẩn hậu sản giảm hẳn so với trước. Tuy vậy, tình trạng này vẫn còn khá phổ biến ở các khu vùng núi sâu xa. Nguyên nhân nào gây nhiễm khuẩn sau sinh ? Có nhiều yếu tố gây ra bệnh nhiễm khuẩn sau sinh như tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn, trực khuẩn Coli,...Các loại vi khuẩn này thường xuyên có mặt ở môi trường sống xung quanh ta, khi gặp được điều kiện thuận lợi thì chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể qua các tổn thương ở âm đạo, âm hộ hoặc vùng rau bám ở đáy tử cung để gây ra bệnh. Một số nguyên nhân chủ yếu gây bệnh nhiễm khuẩn sau sinh: Sức khỏe sản phụ suy yếu: Nếu sức khỏe sản phụ quá yếu, hệ miễn dịch kém cũng dễ bị vi khuẩn, virus tấn công gây nhiễm trùng máu. Vi khuẩn tấn công: Sau khi sinh con, cơ thể phụ nữ cần có thời gian hồi phục sức khỏe và đợi cho sản dịch thoát ra khỏi tử cung hoàn toàn. Lúc này, vùng kín của sản phụ khá ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus xâm nhập và phát triển. Các loại vi khuẩn dễ xâm nhập là Ecoli, liên cầu khuẩn....Thông qua âm đạo, chúng xâm nhập vòi tử cung vào bên trong phúc mạc, có thể gây nhiễm trùng máu. Môi trường sinh sản không đảm bảo: Sinh con trong điều kiện môi trường không đảm bảo tiệt trùng, tồn tại nhiều loại vi khuẩn, virus tiền ẩn nguy cơ nhiễm trùng máu ở sản phụ sau sinh. Sinh mổ: Sản phụ sinh mổ có nguy cơ cao bị nhiễm trùng máu sau sinh hơn sản phụ sinh thường Biến chứng sau sinh: Sản phụ bị băng huyết sau sinh, thiếu máu, ối vỡ non, chuyển dạ kéo dài,....có nguy cơ cao bị nhiễm trùng máu. Mức độ nhiễm khuẩn sau sinh nặng hay nhẹ sẽ tùy thuộc theo độc tính của loại vi khuẩn, theo sức khỏe của sản phụ và tính kháng kháng sinh của chúng tùy theo bệnh được phát hiện và điều trị sớm hay muộn. Dấu hiệu nhận biết nhiễm khuẩn sau sinh ? Khi bị nhiễm khuẩn sau sinh thì tùy thuộc vào vị trí cư trú của vi khuẩn mà người bệnh sẽ có những dấu hiệu khác nhau. Đó là: - Trường hợp nhiễm khuẩn ở tầng sinh môn và âm hộ thì người bệnh sẽ có dấu hiệu sưng to, phù nề tầng sinh môn, âm hộ, vết khâu tầng sinh môn có mủ.- Nếu nhiễm khuẩn hậu sản ở cổ tử cung, âm đạo thì sẽ có biểu hiện ra rất nhiều dịch có mùi hôi, khi được tiến hành thăm khám thì sẽ gây đau đớn.- Trường hợp nhiễm khuẩn ở tử cung rất hiếm, diễn biến thường nặng hơn, biểu hiện là dịch có mùi hôi thối, có thể ra máu, tử cung đau nhói mỗi khi chạm vào.- Nhiễm khuẩn hậu sản ở phần phụ (buồng trứng, vòi trứng, các dây chằng) thường kéo dài, dễ thành chuyển thành bệnh mạn tính nếu không được điều trị dứt điểm.Viêm phúc mạc toàn bộ và viêm phúc mạc tiểu khung là dấu hiệu cảnh báo khi vi khuẩn từ bộ máy sinh dục xâm nhập vào ổ bụng và tiểu khung. Trường hợp này rất nguy hiểm, cần phải mổ dẫn lưu mủ và nếu không cẩn thận thì rất dễ để lại di chứng sau mổ. Dấu hiệu viêm tắc tĩnh mạch tiểu khung làm cho chân bị phù to, đau và nóng. Nếu cục máu đông di chuyển lên tim gây ra tình trạng nhồi máu cơ tim, di chuyển lên não gây nhồi máu não thì có thể khiến người bệnh tử vong đột ngột. Hình thái này có thể gây tử vong đột ngột. Ngoài ra, vi khuẩn có thể từ cơ quan sinh dục đi thẳng vào máu gây nhiễm khuẩn máu sau sinh, dẫn đến tỉ lệ tử vong rất cao. Làm gì khi bị nhiễm khuẩn sau sinh ? Sau khi sinh, sản phụ thường trải qua quá trình co hồi tử cung để tống sản dịch ra ngoài. Quá trình này diễn ra trong khoảng 2 tuần. Với trường hợp sản phụ bị nhiễm khuẩn tầng sinh môn và âm hộ thì có thể điều trị bằng cách: Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ. Khi chưa có kháng sinh đồ thì nên dùng các loại kháng sinh phổ rộng: nhóm cephalosporin; metronidazol, quinolon,... Kết hợp truyền máu, trợ tim Khi nhiệt độ trở lại bình thường hoặc giảm xuống: cắt tử cung bán phần để loại trừ ổ nhiễm khuẩn tiên phát. Cách phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn sau sinh hiệu quả Để phòng ngừa hiệu quả nhiễm khuẩn sau sinh thì nguyên tắc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ là rất quan trọng. Đặc biệt trong quá trình mang thai, nếu sản phụ có biểu hiện hoặc bệnh nhiễm khuẩn âm đạo thì cần phải được điều trị ngay dưới sự thăm khám của bác sĩ. Tuyệt đối không được tắm hay ngâm mình dưới ao hồ, nước bẩn. Hàng ngày cần vệ sinh vùng kín bằng nước sạch và không thụt rửa sâu bộ phận sinh dục Ngoài ra để đề phòng nhiễm khuẩn sau sinh thì sản phụ cần: - Không quan hệ sinh hoạt vợ chồng ngay sau sinh, khi mà sức khỏe chưa được hồi phục. Cơ quan sinh sản rất cần được "nghỉ ngơi" sau khi trải qua quá trình mang thai và vượt cạn. Quan hệ tình dục sau sinh sớm sẽ dễ gây nên những tổn thương cho âm đạo và các cơ quan sinh sản, dẫn đến nhiễm trùng khuẩn. - Tránh đi lại nhiều, tránh vận động sớm trong giai đoạn 1 tháng sau sinh, - Hàng ngày phải giữ cho vùng kín luôn khô ráo, sạch sẽ. Không nên dùng giấy thô ráp hay khăn ướt có mùi thơm để vệ sinh âm đạo. - Vệ sinh vùng kín bằng nước đun sôi để ấm, tuyệt đối không thụt rửa sâu trong âm đạo để tránh gây tổn thương. - Thường xuyên vệ sinh, thay mới chăn ga gối đệm. - Thay quần lót liên tục để giữ cho vùng sinh dục khô ráo để tránh nhiễm khuẩn sau sinh cũng làm việc sản phụ nên làm. Để phòng tránh nhiễm khuẩn sau sinh hiệu quả thì mỗi sản phụ cần phải có ý thức giữ vệ sinh trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là những ngày gần đẻ. Tuyệt đối không được tắm hoặc ngâm mình trong ao hồ có nước bẩn. Nếu nghi ngờ bị nhiễm khuẩn ở vùng sinh dục thì cần đến cơ sở y tế khám và chữa trị ngay. Để được tư vấn gói dịch vụ thai sản trọn gói tại bệnh viện và chương trình ưu đãi đặc biệt, mẹ bầu hãy liên hệ với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể nhé. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 7. Tất cả những lao động làm việc ở trong ngoài nước đều phải có giấy khám sức khỏe chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để làm việc. Chọn địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động luôn là một điều khiến nhiều người băn khoăn. Bởi có quá nhiều bệnh viện cung cấp dịch vụ này mà không biết nơi đâu mới là nơi uy tín để trao gửi niềm tin. Bài viết sau sẽ cho bạn những thông tin cần thiết về địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động uy tín tại Nghệ An. Cùng theo dõi bài viết sau để có thêm những thông tin bổ ích cho mình nhé. Tại sao người lao động đi nước ngoài phải khám sức khỏe? Theo quy định của Luật lao động và Cục xuất nhập cảnh, tất cả người lao động trước khi ra nước ngoài đều phải trải qua kỳ khám sức khỏe, phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe. Chỉ những bệnh viện đã được Bộ Y Tế công nhận đủ điều kiện khám sức khỏe cho lao động đi nước ngoài mới được cấp giấy chứng nhận này. Khám sức khỏe cho lao động đi nước ngoài thường có 2 lần. Lần thứ nhất khi bạn nộp hồ sơ tại công ty xuất khẩu, kiểm tra sức khỏe đầu vào. Lần thứ hai là trước thời gian bay khoảng 1 tuần. Đây là điều kiện bắt buộc, mọi lao động đều phải tuân theo, không được gian dối nên hãy đi khám sức khỏe ở những địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động uy tín. Tầm quan trọng của việc khám sức khỏe xuất khẩu lao động Tầm quan trọng của khám sức khỏe đối với người lao động Người lao động được khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ sẽ giúp phát hiện được bệnh khi ngay ở trong giai đoạn mới chớm. Từ đó giúp cho việc chẩn đoán, điều trị bệnh tận gốc hiệu quả hơn. Người lao động được chăm sóc sức khỏe sẽ yên tâm hơn về sức khỏe bản thân, để làm việc, cống hiến sức lao động cho sự phát triển chung của công ty. Tầm quan trọng của khám sức khỏe đối với doanh nghiệp Những địa chỉ khám sức khỏe lao động uy tín sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện được những bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe làm việc. Đặc biệt là phát hiện được những căn bệnh có yếu tố truyền nhiễm, lây lan để không ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong công ty. Doanh nghiệp sàng lọc được những người lao động khỏe mạnh, tạo ra sự phát triển bền vững. Không những vậy lao động đủ sức khỏe cũng giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro đáng tiếc như tai nạn lao động. Tại sao phải chọn địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động uy tín? Trong những năm gần đây xuất khẩu lao động được coi là con đường kiếm tiền nhanh chóng đặc biệt là với những người ở các vùng quê, không có điều kiện học hành nhiều. Cũng thời gian lao động như vậy, nhưng đi lao động ở nước ngoài có mức lương gấp đôi, gấp ba ở nhà nên đó là con đường hấp dẫn với không ít người. Ngoài chi phí tài chính cần bỏ ra ban đầu thì điều kiện cần thiết để cho người lao động có thể đi ra nước ngoài là phải đủ điều kiện sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn. Vì vậy mà cũng ngày càng nhiều địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động mở ra đáp ứng nhu cầu số đông. Bên cạnh những bệnh viện cung cấp dịch vụ uy tín thì cũng có không ít nơi chỉ khám qua quýt, cho kết quả không chính xác. Cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là người lao động, phải khám đi khám lại hoặc thậm chí đã sang bên nước ngoài nhưng không vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe bên đó, phải về nước tốn kém chi phí và thời gian. Chính vì vậy, khi xác định ra nước ngoài làm việc, người lao động hãy chịu khó tìm hiểu, hỏi bạn bè, tham khảo trên mạng để tìm nơi khám sức khỏe uy tín nhất. Điều này giúp quá trình khám sức khỏe được suôn sẻ. Đồng thời khám ở một bệnh viện uy tín cũng giúp nghiệp đoàn tiếp nhận tin tưởng hơn vào kết quả. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn - Địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động uy tín tại Nghệ An Với mong muốn giúp những người lao động có thể hiện thực hóa ước mơ đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhanh chóng. Ngay từ khi mới thành lập Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn đã lên ý tưởng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe lao động khoa học, với quy trình nhanh chóng giúp tiết kiệm cả thời gian và chi phí. Với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ y bác sĩ, đến nay Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn đã tạo dựng được niềm tin của các công ty xuất khẩu lao động, các nghiệp đoàn tiếp nhận lao động Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… trở thành địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động uy tín được nhiều người chọn lựa. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhân viên chuyên nghiệp Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình giúp cho người lao động dễ dàng hơn khi đi khám sức khỏe. Đội ngũ y bác sĩ giỏi, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, đặc biệt là các chuyên gia, tiến sĩ giỏi đến từ các Bệnh viện lớn trên cả nước. Quy trình khám sức khỏe nhanh gọn, chính xác Khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn đơn giản, nhanh chóng, người lao động sẽ luôn cảm thấy thoải mái vì không phải chờ đợi quá lâu. Cơ sở vật chất Tòa nhà mới của bệnh viện được xây dựng khang trang với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Ngoài ra, việc chú trọng đến không gian thăm khám bệnh xanh - sạch - đẹp mang đến cho người bệnh cảm giác thoải mái, thư giãn khi tới thăm khám bệnh tại đây. Nếu bạn chưa chọn cho mình được địa chỉ khám sức khỏe xuất khẩu lao động nào uy tín hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được tư vấn và thăm khám nhé. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 8. Cùng với sự phát triển chung của hệ thống y tế - chăm sóc sức khỏe, thì nhận thức về tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ của người dân ngày càng nâng cao. Đây là tín hiệu đáng mừng để chúng ta hiểu và lắng nghe cơ thể từ bên trong, cũng như sàng lọc, phát hiện những rủi ro về sức khỏe đang tiềm ẩn. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn hiện đang triển khai các gói khám sức khỏe tổng quát dành cho nhiều đối tượng khác nhau trong đó có khám sức khỏe tổng quát nữ. Vậy khám sức khỏe tổng quát nữ là khám những gì ? Cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé. Khám sức khỏe tổng quát nữ là khám những gì ? Khám nội tổng quát Được bác sĩ nội tổng quát khám và tư vấn: Hỏi bệnh sử, đánh giá yếu tố nguy cơ của bệnh qua hỏi bệnh và khám lâm sàng. Kiểm tra chỉ số huyết áp, BMI, vòng bụng, vòng ngực: Nhằm đánh giá về các bệnh lý tim mạch, các yếu tố nguy cơ các bệnh lý nội khoa khác. Khám sức khỏe tổng quát nữ Khám mắt Bác sĩ kiểm tra thị lực. Đánh giá các yếu tố nguy cơ các bệnh về mắt: tật khúc xạ, loạn thị, cận thị,... Khám răng Khám và tư vấn các vấn đề răng miệng bởi bác sĩ chuyên khoa răng. Chụp phim răng toàn cảnh: Phát hiện các bệnh lý nang chân răng, u xương hàm. Khám tai mũi họng Khám, tư vấn chuyên khoa tai mũi họng. Nội soi tai mũi họng: Nhằm phát hiện các bệnh lý vùng tai mũi họng. Khám phụ khoa Khám, tư vấn bác sĩ phụ khoa: Khám phần phụ, khám vú, soi cổ tử cung, xét nghiệm HPV và tầm soát ung thư cổ tử cung. Các thăm dò cận lâm sàng bao gồm : Các xét nghiệm sinh hóa máu Đánh giá chức năng gan: Thông qua xét nghiệm men gan AST, ALT, GGT, định lượng bilirubin ( toàn phần-trực tiếp, gián tiếp). Đánh giá chức năng thận: Thông qua xét nghiệm creatinin, ure máu. Tầm soát đái tháo đường: Xét nghiệm đường huyết lúc đói, chỉ số HbA1c. Bệnh gút: xét nghiệm acid uric. Kiểm tra rối loạn lipid máu: Định lượng cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL-C, triglycerid. Kiểm tra lượng sắt trong máu: Xét nghiệm sắt huyết thanh. Tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện bệnh hệ thống bài tiết nước tiểu, đường niệu. Các xét nghiệm huyết học Xét nghiệm công thức máu: Đánh giá tình trạng thiếu máu, nhiễm trùng và có rối loạn đông máu liên quan đến số lượng tiểu cầu. Nhóm máu (hệ ABO và hệ Rh): Xác định nhóm máu cần thiết cho việc truyền máu. Xét nghiệm vi sinh TPHA-giang mai: đánh giá tình trạng nhiễm giang mai. Viêm gan B: Kháng nguyên (HBsAg) và định lượng kháng thể (HBsAb). Viêm gan C: Kháng thể kháng virus viêm gan C (HCV Ab). Viêm gan A: Kháng thể kháng virus viêm gan A ( HAV-IgM). Test hồng cầu trong phân: Phát hiện các bệnh lý về đại tràng (u, loét, viêm đại tràng do ký sinh trùng). Test HP trong máu. Xét nghiệm phân tìm trứng sán. Khám sức khỏe tổng quát Xét nghiệm miễn dịch Tầm soát ung thư gan: Xét nghiệm AFP. Xét nghiệm FT3, FT4, TSH kiểm tra đánh giá chức năng tuyến giáp. Làm các xét nghiệm tầm soát ung thư tuyến giáp. Xét nghiệm đánh giá chức năng sinh sản và sinh dục nữ: FSH, LH. Định lượng Pepsinogen (I, II tỷ lệ I/II): Theo dõi tình trạng viêm teo niêm mạc dạ dày. Siêu âm Siêu âm ổ bụng: Kiểm tra các bệnh lý các cơ quan trong ổ bụng gan, lách, tụy, mật, thận. Đo độ đàn hồi của nhu mô gan: xác định độ xơ hóa gan đánh giá tiên lượng và theo dõi bệnh lý của gan. Siêu âm tuyến giáp. Siêu âm vú 2D, 3D: Xác định các bệnh lý tại vú. Siêu âm phụ khoa bằng đầu dò âm đạo và siêu âm qua đường bụng. Thăm dò chức năng Điện tâm đồ: Phát hiện các bệnh như thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dày thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu... Chẩn đoán hình ảnh Chụp X-quang vú. Chụp X-quang tim phổi. Chụp MRI: Chụp cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng. Chụp CT. Nội soi Nội soi dạ dày: Phát hiện các bất thường ở dạ dày. Nội soi đại tràng: phát hiện các bất thường ở đại tràng. Các gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn Hiện tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn áp dụng nhiều gói khám phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau cho cả nam và nữ với mọi độ tuổi khác nhau. Các gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn : Gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản Gói khám sức khỏe định kỳ nâng cao Vì sao nên lựa chọn khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn ? Khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn khác hoàn toàn với việc kiểm tra sức khỏe thông thường, mỗi gói khám sức khỏe được thiết kế có tính khoa học và thực tiễn tiếp cận mục đích khám của từng gói. Giúp phát hiện sớm và lên kế hoạch điều trị toàn diện cho người bệnh. Khách hàng được khám và tư vấn bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hàng đầu , được đào tạo bài bản và nhiều kinh nghiệm trong việc thăm khám , phát hiện và điều trị bệnh. Khám sức khỏe tổng quát giúp khách hàng tầm soát ung thư sớm qua đó có phương pháp điều trị phù hợp. Tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất, giúp quá trình khám, chẩn đoán bệnh chính xác. Không gian khám bệnh , phòng ban được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Khám sức khỏe tổng quát nữ Bạn đang cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình nhưng chưa biết nên khám sức khỏe tổng quát ở đâu ? Hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được thăm khám và điều trị nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 9. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn có tốt không ? Địa chỉ ở đâu ? Đó là câu hỏi được nhiều bệnh nhân quan tâm, đặc biệt là những bệnh nhân đang có kế hoạch đi khám tại bệnh viện này. Hãy tham khảo bài viết sau đây để được giải đáp và có thêm thông tin cần thiết khi đi lựa chọn bệnh viện này để thăm khám nhé. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một bệnh viện tư nhân có uy tín tại Nghệ An. Thời gian gần đây, chủ đề Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn có tốt không? Kinh nghiệm đi khám ở Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn? Địa chỉ của bệnh viện đa khoa Bảo Sơn ở đâu ....được thảo luận nhiều trên các diễn đàn, nhóm về sức khỏe. Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin cần thiết về Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để người bệnh có thêm những thông tin hữu ích cho quá trình đi khám của mình. Bệnh viện Bảo Sơn có tốt không ? Mỗi người sẽ có những tiêu chí riêng để xét xem một cơ sở y tế có tốt hay không. Vì vậy, bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp một vài thông tin nổi bật tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn trên góc độ khách quan để người bệnh có thể tự đưa ra quyết định cho mình. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 1. Máy móc, trang thiết bị hiện đại Được định hướng là cơ sở y tế theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ cho quá trình thăm khám và điều trị. Nổi bật là hệ thống máy nội soi ổ bụng Olympus Optimus 190 của Nhật Bản - dòng máy tiên tiến hàng đầu hiện nay với khả năng quan sát chi tiết ổ bụng và chẩn đoán ung thư sớm. Hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại như: máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla của GE, máy chụp CT-Scanner xoắn ốc đa lát cắt của Siemens,... 2. Bác sĩ giỏi nhiều năm kinh nghiệm Công tác tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn hiện nay là các bác sĩ giỏi được đào tạo ở các trường đại học Y trên cả nước cũng như du học ở nước ngoài . Có thể kể tới một số các bác sĩ tiêu biểu như: BS Ngô Thị Minh - Trưởng khoa ngoại sản BS Nguyễn Văn Thân - BS CK siêu âm BS Lưu Đình Cừ - Trưởng khoa Nội nhi BS Phan Thành Đô - Trưởng khoa Khám chữa bệnh BS Hồ Sỹ Đại - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh BS Nguyễn Duy Quang - Trưởng khoa Y học cổ truyền PGS. TS Tạ Văn Tờ - Trưởng khoa giải phẫu bệnh viện K Hà Nội Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn cung cấp đa dạng các gói khám sức khỏe cho người bệnh như: khám sức khỏe tổng quát, khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe doanh nghiệp, khám thai trọn gói, tầm soát ung thư, sàng lọc dị tật trước sinh.... Đặc biệt, tại bệnh viện có gói khám sức khỏe cho người xuất khẩu lao động khi nhiều bệnh viện chưa thiết lập gói khám cho nhóm đối tượng này. Ngoài ra bệnh viện còn khám và điều trị cho nhiều các chuyên khoa khác như: Chuyên khoa Dược Chuyên khoa Cận lâm sàng Chuyên khoa Nội Nhi Chuyên khoa Răng hàm mặt ............ Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn ở đâu? Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một trong những bệnh viện khám chữa bệnh uy tín nhất hiện nay tại Nghệ An.Trong những năm qua, nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà ngày càng có nhiều người dân tin tưởng, lựa chọn bệnh viện để thăm khám cũng như điều trị. Tòa nhà mới của bệnh viện được xây dựng khang trang với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại và đồng bộ. Ngoài ra, việc chú trọng đến không gian thăm khám bệnh xanh - sạch - đẹp mang đến cho người bệnh cảm giác thoải mái, thư giãn khi tới thăm khám bệnh tại đây. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ khám chữa bệnh nào uy tín chất lượng hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn nhé. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm lâu năm chắc chắn sẽ là sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua. Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 10. Ung thư thực quản là một trong những loại bệnh ung thư nguy hiểm nhất. Nếu phát hiện muộn bệnh sẽ rất khó điều trị, tiên lượng xấu. Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của bệnh mà bạn nên biết để phòng tránh. Cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé. Ung thư thực quản nguy hiểm như thế nào? Thực quản chính là một cơ quan của hệ tiêu hóa, có nhiệm vụ đưa thức ăn và chất lỏng từ họng xuống dạ dày. Ung thư thực quản xảy ra khi có sự xuất hiện của các khối u ác tính nằm tại các tế bào biểu mô của thực quản. Ung thư thực quản sẽ được chia thành hai loại, tùy thuộc vào mỗi loại tế bào ung thư. Trong đó, ung thư biểu mô vảy là khi tế bào ung thư là tế bào dạng biểu bì ở thực quản và thường phát triển ở phần trên hay phần giữa của thực quản. Loại thứ hai là ung thư biểu mô tuyến, thường xuất phát từ phần dưới của thực quản. Ung thư thực quản là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm và phổ biến nhất. Những thống kê tính đến năm 2012, đây là bệnh ung thư đứng thứ 8 trên thế giới. Mỗi năm, toàn cầu ghi nhận 456.000 ca nhiễm mới và khoảng 400.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Trong đó, tỉ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn 3 lần so với nữ giới. Ung thư thực quản Năm 2018, theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, Việt Nam cũng ghi nhận hơn 2400 ca mắc mới mỗi năm và căn bệnh này nằm ở vị trí 15 trong top các bệnh ung thư phổ biến. Phần lớn bệnh nhân đều chỉ đến khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, giai đoạn di căn đến những cơ quan khác trong cơ thể. Đây cũng chính là lý do vì sao rất khó để điều trị bệnh hiệu quả và bệnh thường có tiên lượng xấu, tỉ lệ tử vong cao. Ung thư thực quản được chia thành 4 giai đoạn như sau: Giai đoạn 1: Các tế bào, các khối u ung thư nằm ở lớp trên cùng của thành thực quản. Giai đoạn 2: Khối u ung thư lan sâu vào thành thực quản, hay thậm chí đã xâm lấn đến tổ chức bạch huyết lân cận, nhưng chưa xâm lấn các cơ quan khác của cơ thể. Giai đoạn 3: Khối u ung thư đã xâm lấn tổ chức hoặc hạch bạch huyết trong vùng cạnh thực quản. Giai đoạn 4: Khối u, tế bào ung thư xâm lấn các cơ quan khác của cơ thể như gan, phổi, xương, não. Dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư thực quản Ung thư thực quản Cũng giống như nhiều bệnh ung thư khác, khi được phát hiện ung thư thực quản sớm, kịp thời cùng với việc kết hợp những phương pháp điều trị tốt sẽ mang lại hiệu quả cao và cải thiện chất lượng sống cũng như kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của bệnh: Thông thường bệnh không có biểu hiện ở giai đoạn sớm Khi khối u phát triển, người bệnh sẽ có thể gặp phải một số dấu hiệu như nuốt đau, khó nuốt, nuốt nghẹn, kèm theo tình trạng gầy sút cân bất thường, đau lưng, đau xương bả vai hoặc đau phía sau xương ức. Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể cảm thấy rát họng, ho nhiều, thậm chí ho ra máu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những triệu chứng của bệnh rất dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường hoặc một số bệnh ung thư khác. Để chẩn đoán bệnh hiệu quả, các bác sĩ thường phải kết hợp với các loại xét nghiệm khác. Cụ thể: - Chụp X-quang thực quản. - Chụp cắt lớp vi tính ngực - bụng. - Nội soi thực quản - dạ dày. - Sinh thiết làm giải phẫu bệnh. - Nội soi khí quản để đánh giá xâm lấn khí - phế quản. - Chụp PET/CT: Phương pháp này được cho là có hiệu quả cao trong việc chẩn đoán giai đoạn bệnh cũng đánh giá đáp ứng của cơ thể người bệnh sau điều trị, cũng như phát hiện bệnh tái phát hay không. Ung thư thực quản Phương pháp điều trị ung thư thực quản Các bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của bệnh nhân để đưa ra phương pháp hiệu quả nhất. Một số yếu tố cần tính đến đó là kích thước khối u, độ xâm lấn của khối u và tình trạng sức khỏe cơ thể người bệnh. Phẫu thuật: Đây là phương pháp chính để điều trị ung thư thực quản. Phẫu thuật chính là cách để loại bỏ khối u cùng một phần của thực quản. Tiếp đó, phần còn lại của thực quản sẽ được nối với dạ dày bằng một đoạn ruột non hay ống nhựa, chính vì thế bệnh nhân vẫn có thể nuốt như bình thường. Xạ trị: Trong trường hợp khối u quá lớn, bệnh nhân có thể được điều trị đơn thuần bằng phương pháp xạ trị hoặc kết hợp xạ trị với hóa chất để khối u nhỏ lại, sau đó mới thực hiện phẫu thuật. Hoặc nếu không thể loại bỏ khối u thì xạ trị là phương pháp giúp bệnh nhân giảm đau và có thể dễ dàng nuốt thức ăn hơn, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Hóa trị: Hóa trị có thể áp dụng như một phương pháp điều trị đơn thuần hoặc có thể kết hợp với xạ trị để làm nhỏ kích thước khối u, giảm khó khăn cho mỗi cuộc phẫu thuật. Điều trị laser: Với phương pháp điều trị này, bác sĩ sẽ sử dụng tia laser để phá hủy tế bào ung thư và giải tỏa vùng tắc nghẹn ở thực quản, từ đó bệnh nhân có thể nuốt dễ dàng hơn. Điều trị quang động học: Đây cũng là phương pháp nhằm giảm triệu chứng khó nuốt của bệnh nhân mắc ung thư thực quản. Bệnh ung thư không phải là bệnh vô phương cứu chữa. Nếu phát hiện kịp thời, bệnh nhân vẫn có cơ hội được điều trị hiệu quả. Với những tế bào ác tính ở thực quản, các bác sĩ có thể phát hiện nhờ vào các xét nghiệm chuyên biệt, khi mà các triệu chứng còn chưa thể hiện ra bên ngoài. Như vậy, việc thăm khám, tầm soát ung thư là một điều vô cùng quan trọng, yếu tố quyết định cơ hội chữa bệnh. Ung thư thực quản Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là một trong những bệnh viện tiên phong trong việc đầu tư quy mô lớn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế. Kết quả chẩn đoán bệnh của Bảo Sơn mang tính chính xác cao và được nhiều khách hàng tin tưởng. Vì thế, bạn hoàn toàn yên tâm khi thăm khám tại bệnh viện của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website : benhviendakhoabaoson.com Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 11. Khi mang thai, người mẹ rất dễ chịu ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vậy có nhiều khả năng thai nhi cũng bị ảnh hưởng bởi những tác nhân đó. Hơn thế nữa, trong quá trình mang thai có những đột biến mà người mẹ không thể kiểm soát được. Để biết được tình trạng phát triển của thai nhi, các mẹ bầu nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh sớm nhất để có thể nắm được tình trạng phát triển của con. Vậy xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh là gì ? Cùng theo dõi bài viết sau đây để có cho mình câu trả lời nhé. Xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh là gì? Đây là những phương pháp kiểm tra tình trạng sức khỏe của thai nhi. Hiện nay, có nhiều phương pháp giúp mẹ bầu có thể biết được tình trạng của con trước những nguy cơ mắc các hội chứng bẩm sinh thường gặp như Down, Edwards, Patau, dị tật ống thần kinh,… và nhiều hội chứng khác do đột biến di truyền gây nên. Tuy nhiên, mỗi phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh lại cho biết những tình trạng bệnh và tỷ lệ chính xác khác nhau. Trước khi thực hiện sàng lọc cho con, các mẹ bầu nên tìm hiểu và lựa chọn phương pháp sàng lọc đảm bảo nhất để tránh phải thực hiện sàng lọc lại nhiều lần. Ý nghĩa của xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh Giúp mẹ bầu trải qua thai kỳ suôn sẻ và sinh con khỏe mạnh Người cha, người mẹ nào cũng mong muốn con sinh ra được khỏe mạnh, thực hiện xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh giúp mẹ bầu xác định được tình trạng phát triển của con, là cơ sở để bác sĩ tư vấn chăm sóc thai nhi và giúp mẹ bầu có kế hoạch chăm sóc thai nhi sớm nhất. Bổ sung dưỡng chất kịp thời Việc tăng cân quá nhanh khiến cho nhiều mẹ bầu sợ tăng cân và không bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, dễ dẫn đến dị tật cho con. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh giúp bác sĩ tư vấn về tình trạng sức khỏe của con và chỉ ra những dưỡng chất cần bổ sung để giúp con phát triển toàn diện. Lên kế hoạch chăm sóc con đúng cách Nếu chẳng may, kết quả xét nghiệm sàng lọc cho thấy con mắc dị tật, mẹ bầu sẽ được bác sĩ định hướng chăm sóc thai nhi phù hợp nhất để thai nhi giảm được những ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe, giúp cho tình trạng bệnh của bé được cải thiện phần nào. Bên cạnh đó, kết quả sàng lọc sẽ giúp mẹ bầu chuẩn bị đầy đủ cả về tinh thần, sự chủ động để chuẩn bị chăm sóc thai nhi ở những giai đoạn sau này. Giảm lo lắng về các vấn đề sinh con mắc dị tật Tâm lý mẹ bầu trong suốt thai kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, nghiên cứu cho thấy những mẹ bầu thường xuyên vui vẻ, tập luyện thường xuyên sinh con ra sẽ khỏe mạnh thông minh hơn nhóm còn lại. Việc thực hiện sàng lọc sớm giúp mẹ bầu yên tâm chăm sóc con trong suốt thai kỳ mà không phải lo lắng rằng con có đang khỏe mạnh hay không. Để chắc chắn được thai nhi đang phát triển hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, mẹ bầu cần thực hiện khám sàng lọc sớm nhất có thể để trong suốt thai kỳ không có bất cứ rủi ro nào xảy ra cho cả mẹ bầu và thai nhi. Phát hiện các bệnh lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ mắc đái tháo đường trong thai kỳ chiếm khoảng 16% trên tổng số các bà mẹ mang thai, tiền sản giật chiếm khoảng 3 – 5%. Tuy nhiên, các trường hợp này được phát hiện khá muộn, hầu hết là ở 3 tháng cuối của thai kỳ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thai nhi, làm tăng tỷ lệ con sinh ra mắc dị tật bẩm sinh. Các bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng việc khám thai thường xuyên và định kỳ kết hợp với sàng lọc trước sinh là những biện pháp quan trọng nhằm nắm được tình trạng phát triển của thai nhi, đánh giá những rủi ro, phát hiện các biến chứng trong thai kỳ, cũng như chẩn đoán sớm và đầy đủ những dị tật bẩm sinh của thai nhi, nhằm có một kế hoạch ra đời an toàn và điều trị sơ sinh kịp thời cho những khiếm khuyết bẩm sinh còn cơ hội sửa chữa. Ai nên làm xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh ? Tất cả phụ nữ mang thai đều nên thực hiện sàng lọc dị tật trước sinh, đặc biệt là những mẹ bầu nằm trong nhóm nguy cơ cao như: Người mẹ mang thai từ 35 tuổi trở lên Gia đình có tiền sử mắc dị tật bẩm sinh Mẹ bầu nhiễm virus khi mang thai Mẹ bầu đang mắc bệnh truyền nhiễm khi mang thai Thai phụ có tiền sử bệnh tiểu đường, điều trị có dùng insulin Thường xuyên tiếp xúc với chất phóng xạ, sống trong môi trường độc hại ôi nhiễm Mẹ bầu mắc bệnh truyền nhiễm. Xét nghiệm sàng lọc trước sinh giúp cho mẹ bầu nắm được tình trạng sức khỏe của thai nhi để có thể định hướng chăm sóc thai nhi phù hợp nhất. Bất cứ người mẹ mang thai nào cũng có thể đứng trước nguy cơ rủi ro. Mặc dù nhóm mẹ bầu mang thai dưới 35 tuổi có nguy cơ ít hơn nhưng không ai có thể chắc chắn mình không vô tình mắc phải rủi ro ít ỏi đó. Để có một thai kỳ khỏe mạnh, các mẹ bầu nên chủ động thực hiện sàng lọc dị tật trước sinh để con sinh ra được khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ. Nếu bạn chưa tìm được địa chỉ nào uy tín để khám thai trọn gói hãy đến với Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được thăm khám nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau :
 12. Cùng với sự phát triển chung của hệ thống y tế ,chăm sóc sức khỏe, thì nhận thức về tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ của người dân ngày càng nâng cao. Đây là tín hiệu đáng mừng để chúng ta hiểu và lắng nghe cơ thể từ bên trong, cũng như sàng lọc, phát hiện những rủi ro về sức khỏe đang tiềm ẩn. Thực tế, nhiều người có bệnh trong cơ thể nhưng không nhận ra do không kiểm tra sức khỏe thường xuyên, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng. Nếu việc thăm khám định kỳ được quan tâm đúng mức, các rủi ro đó có thể được phát hiện sớm hơn. Từ đó, khả năng điều trị đạt được hiệu quả cao, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Để giúp bạn có thêm thông tin, lựa chọn địa chỉ khám sức khỏe tổng quát phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một trong những bệnh viện khám sức khỏe tổng quát tốt nhất tại Nghệ An hiện nay. Cùng theo dõi bài viết sau đây nhé. Khám sức khỏe tổng quát để làm gì ? Để biết rõ tình trạng sức khỏe chung của các cơ quan trong cơ thể. Cung cấp thông tin để phòng ngừa, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, lối sống, chế độ làm việc, tập luyện. Phát hiện sớm các bệnh lý nguy cơ tiềm ẩn để có hướng điều trị kịp thời... Khám sức khỏe tổng quát gồm những gì ? Thông thường, khi đi khám sức khỏe tổng quát, người đi khám được khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu cơ bản sau: Khám lâm sàng tổng quát Xét nghiệm huyết học (các chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu...) Xét nghiệm sinh hóa máu (đánh giá chức năng gan, thận, mỡ máu, đường huyết, bệnh gút...) Xét nghiệm nước tiểu (tầm soát chức năng thận, bệnh đường tiết niệu...) Xét nghiệm đông máu (đánh giá khả năng đông, cầm máu, rối loạn đông máu...) Siêu âm ổ bụng tổng quát (Siêu âm gan, mật, thận, tụy, bàng quang...) Chụp X.quang tim phổi thẳng (đánh giá bệnh về phổi, tim, lồng ngực...) Ngoài ra có thể bao gồm cả Nội soi tai mũi họng, điện tâm đồ, xét nghiệm Viêm Gan B,.. Trong khám sức khỏe tổng quát, các xét nghiệm, chụp chiếu có thể khác nhau chút ít theo định hướng của bác sĩ, theo độ tuổi, giới tính, phụ nữ có thai hoặc khác nhau tùy theo gói khám.
 13. Khám sức khỏe doanh nghiệp không chỉ là phương pháp kiểm tra và đánh giá mức độ sức khỏe người lao động mà còn là cách để doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đúng mực với cán bộ, nhân viên của mình. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều có chính sách khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp lơ là, chưa thực sự coi trọng vấn đề này. Vậy khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp có bắt buộc không ? Khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp gồm những gì ? Cùng tìm hiểu bài viết sau đây nhé. Tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ Đối với nhân viên/người lao động Chẩn đoán sớm các bệnh lý ở giai đoạn mới khởi phát, nhất là những bệnh lý nguy hiểm dần phổ biến hiện nay như: tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, ung thư... Đưa ra phác đồ điều trị kịp thời, cơ hội điều trị hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian chữa bệnh và ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm. Theo dõi, phát hiện và loại bỏ các yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh. Nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo người lao động có đầy đủ sức khỏe để làm việc. Đối với doanh nghiệp Phát hiện và điều trị kịp thời giúp giảm được các chi phí y tế, chi phí bồi thường cho người lao động mắc bệnh. Thu hút nhân sự, bởi việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ, nhân viên chính là cách để doanh nghiệp thể hiện sự tôn trọng với người lao động. Vì vậy, trong số rất nhiều doanh nghiệp cùng đề xuất một mức lương chung, chắc chắn người lao động sẽ chọn doanh nghiệp biết quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên. Gia tăng đoàn kết nội bộ, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp và nhân viên. Lãnh đạo công ty hoặc chủ doanh nghiệp biết được tình hình sức khỏe nhân viên để có sự điều chỉnh công việc phù hợp. Khám sức khỏe doanh nghiệp chính là chiếc cầu nối để mọi người thông cảm và chia sẻ cho nhau. Bảo vệ sức khỏe nhân viên cũng là bảo vệ nguồn nhân lực của công ty, tạo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Nâng cao năng suất làm việc, giảm tai nạn lao động cũng như các bệnh nghề nghiệp. Khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp có bắt buộc không ? Khám sức khỏe nhân viên theo định kỳ là bắt buộc, căn cứ theo quy định tại Điều 152, Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Bộ luật lao động 2012: (1) Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại công việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động. (2) Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. Khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp gồm những gì ? Theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khám sức khỏe công ty, doanh nghiệp như sau: (1) Lập hồ sơ, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về tiền sử sức khỏe bệnh tật của bản thân và gia đình. (2) Khám thể lực chung: đo chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI, mạch, huyết áp, nhịp thở. (3) Khám lâm sàng toàn diện theo các chuyên khoa: nội, ngoại, da liễu, phụ khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... (4) Khám cận lâm sàng bắt buộc: Công thức máu, đường máu. Xét nghiệm nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu (đường, protein, tế bào). (5) Khám cận lâm sàng khác: Chụp X – quang tim phổi thẳng, nghiêng; một số xét nghiệm cận lâm sàng khác theo chỉ định của bác sĩ. Một số hạng mục khuyến cáo nên áp dụng khi khám sức khỏe định kỳ: Khám mắt, kiểm tra sức khỏe cột sống và các bệnh liên quan đến xương khớp đối với nhân viên làm việc văn phòng. Kiểm tra thính giác bằng máy đo thính lực nếu làm việc trong môi trường có mức tiếng ồn cao. Siêu âm tổng quát, điện tâm đồ. Xét nghiệm sinh hóa: mỡ máu, chức năng gan, chức năng thận... Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (đối với nữ giới). Xét nghiệm virus viêm gan. Xét nghiệm sàng lọc ung thư. Tư vấn sức khỏe. Căn cứ vào kết quả lâm sàng và cận lâm sàng, người có thẩm quyền ký giấy chứng nhận sức khỏe hoặc sổ khám sức khỏe định kỳ của người lao động, kết luận: khỏe mạnh hay mắc bệnh (nếu có, ghi tên bệnh cụ thể), xếp loại sức khỏe, đủ hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục làm việc cho ngành nghề, công việc cụ thể. Nếu có chỉ định điều trị, cần ghi rõ chuyên khoa để điều trị bệnh, phục hồi chức năng. Địa chỉ khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp uy tín nhất tại Nghệ An Mặc dù việc khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế mỗi nơi lại thực hiện một kiểu. Nếu chọn phải đơn vị y tế không uy tín, các hạng mục thăm khám thường diễn ra qua loa hoặc phải chờ đợi hàng giờ để đến lượt khám và xét nghiệm. Vì vậy, việc tìm đến một địa chỉ khám sức khỏe với chất lượng dịch vụ tương đương chi phí bỏ ra luôn là điều trăn trở của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tại Nghệ An một trong những địa chỉ khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất là Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn. Ưu điểm của gói khám sức khỏe doanh nghiệp tại Bảo Sơn : Phòng khám được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, trang thiết bị đầy đủ. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tư vấn chuyên nghiệp và tận tình. Cung cấp nhiều lợi ích và dịch vụ giá trị hơn cho nhân viên. Đơn giản hóa thủ tục giấy tờ. Quy trình thăm khám nhanh chóng, dịch vụ tốt hơn, giảm thời gian lao động bị mất. Các gói khám sức khỏe được thiết kế riêng, phù hợp với ngành nghề và ngân sách của từng công ty. Chi phí hợp lý, đa dạng các hình thức thanh toán tiện lợi. Khám sức khỏe tổng quát doanh nghiệp là điều rất cần thiết nhằm theo dõi, bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhân viên, cũng như giảm những gánh nặng về chi phí y tế. Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa tìm được địa chỉ nào uy tín hãy đến Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn để được tư vấn và thăm khám nhé. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com
 14. Xét nghiệm dị tật thai nhi là cách đơn giản, chính xác nhất để chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe thai nhi. Từ đó đưa ra các quyết định phù hợp giúp giảm thiểu tối đa trường hợp sinh con mắc các bệnh di truyền. Vậy nhưng, xét nghiệm dị tật thai nhi bao nhiêu tiền là điều mà nhiều mẹ quan tâm. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn có câu trả lời dành cho mình nhé. Sàng lọc dị tật trước sinh và những điều mẹ cần biết Đa số các xét nghiệm sàng lọc trước sinh được khuyên thực hiện vào tam cá nguyệt thứ 2. Đây là các xét nghiệm cần thiết giúp mẹ bầu biết tình trạng sức khỏe của thai nhi, biết rằng thai nhi liệu có mắc các dị tật do bất thường nhiễm sắc thể hay không. Thông thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh sẽ được bác sĩ chia ra làm 2 giai đoạn: Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc được khuyên dùng cho tất cả các mẹ bầu mang thai Thực hiện các chẩn đoán dị tật bẩm sinh (được chỉ định riêng cho các mẹ bầu nhận kết quả siêu âm, xét nghiệm sàng lọc bất thường). Do chẩn đoán trước sinh là xét nghiệm có xâm lấn và có thể dẫn tới nhiều nguy cơ như sảy thai, viêm nhiễm,…nên không được thực hiện khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Hiện nay, có 2 phương pháp chẩn đoán phổ biến là chọc ối và sinh thiết gai nhau. Lịch trình xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh mẹ bầu cần biết Trước khi tìm hiểu xét nghiệm dị tật thai nhi bao nhiêu tiền cũng như chi phí xét nghiệm dị tật thai nhi chúng ta cần nắm được lịch trình xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh cụ thể như sau : Ở tuần thai thứ 10, mẹ bầu nên thực hiện xét nghiệm máu và siêu âm 2D. Xét nghiệm này sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến dị tật di truyền điển hình là Down, tim,… Ở tuần thai thứ 14 – 18, mẹ cần đi làm xét nghiệm máu. Đây là xét nghiệm cần thiết để mẹ sớm phát hiện ra các dị tật trước sinh cũng như khuyết tật ống thần kinh. Sàng lọc dị tật trước sinh là xét nghiệm không bắt buộc. Tuy nhiên, đây là xét nghiệm vô cùng cần thiết đối với mẹ bầu đặc biệt là các mẹ thuộc trường hợp sau: Tiền sử gia đình từng có người mắc các bệnh di truyền Phụ nữ mang thai khi đã ngoài 35t Sử dụng thuốc, chất kích thích trong thời kỳ mang thai biến chứng thai kỳ Mẹ bị nhiễm virus cúm, rubella,…trong quá trình mang thai Từng có tiền sử sảy thai, lưu thai không rõ nguyên nhân,… Mẹ bầu làm việc trong môi trường hóa chất, phóng xạ,… Sàng lọc trước sinh sẽ giúp bạn: Chủ động nhận biết sức khỏe thai nhi từ sớm Chủ động hạn chế tối đa tình trạng sinh con mắc dị tật bẩm sinh Tránh những nỗi đau do di truyền để lại cho con, cho toàn gia đình Trong trường hợp phát hiện dị tật thai nhi, và mẹ có quyết định giữ lại thì sẽ có thời gian chuẩn bị tâm lý, kinh tế và điều kiện y tế tốt nhất chào đón bé Xét nghiệm dị tật thai nhi bao nhiêu tiền? Hiện nay, tại mỗi cơ sở y tế với các điều kiện khác nhau thì mức giá xét nghiệm dị tật thai nhi sẽ khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo mức giá cơ bản dưới đây: XN Double Test giá từ 420.000 – 600.000 đồng Siêu âm 2D: từ 150.000 đồng Siêu âm 4D: từ 400.000 – 600.000 đồng XN Beta – HCG định lượng từ 115.000 – 200.000 đồng XN tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy Laser từ 55.000 – 100.000 đồng XN tổng phân tích nước tiểu từ 50.000 đồng XN Glucose từ 30.000 đồng XN sàng lọc dị tật trước sinh không xâm lấn GenEva giá từ 10.350.000 – 18.900.000 đồng Xét nghiệm sàng lọc dị tật trước sinh NIPT là phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới giúp xác định tình trạng sức khỏe di truyền của thai nhi ngay từ tuần thai thứ 10. Xét nghiệm sử dụng mẫu máu tĩnh mạch người mẹ và phân tích ADN thai nhi tự do có trong máu mẹ. Theo các chuyên gia, xét nghiệm có độ chính xác lên đến 99,97% đối với hội chứng Down. Đây là sự lựa chọn hàng đầu của các mẹ để sớm phát hiện và chủ động có biện pháp ngăn ngừa tình trạng sinh con mắc dị tật di truyền. Hi vọng những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp các mẹ có sự lựa chọn phù hợp cho mình. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Website : benhviendakhoabaoson.com Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com >>> Xem thêm : 3 thời điểm vàng sàng lọc dị tật trước sinh các mẹ cần lưu ý
 15. Khám phụ khoa là một việc cần thiết đối với bất kỳ chị em phụ nữ nào. Có rất nhiều chị em thường băn khoăn không biết khám phụ khoa bao gồm những gì, quy trình ra sao, bệnh viện nào uy tín ? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cần thiết để mọi người tham khảo. Hi vọng mọi khách hàng sẽ tìm được cho mình được địa chỉ phù hợp để thăm khám. Cùng theo dõi bài viết sau đây nhé. Tại sao phải khám phụ khoa? Phụ khoa là từ dùng để chỉ những bộ phận liên quan đến cơ quan sinh dục nữ, bao gồm cơ quan sinh dục dưới (âm hộ, âm đạo, cổ tử cung) và cơ quan sinh dục trên (tử cung, tai vòi và buồng trứng). Các cơ quan sinh dục nữ có cấu tạo phức tạp lại đảm nhiệm chức năng mang thai, sinh con. Vì vậy đây là điều kiện dễ khiến mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Các triệu chứng khó chịu như ngứa ngáy, ẩm ướt, mùi hôi ở bộ phận sinh dục nữ nếu không được chữa trị kịp thời có thể làm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, vô sinh hoặc ung thư tử cung. Vì vậy, khám tổng quát phụ khoa luôn là việc làm cần thiết đối với chị em phụ nữ. Khám phụ khoa bao gồm những gì? Khám phụ khoa là khám tổng quát toàn bộ các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ, bao gồm kiểm tra tổng quan và khám xét bên ngoài vùng kín, khám âm đạo, tử cung, cổ tử cung và buồng trứng…các bộ phận liên quan cơ quan sinh sản. - Kiểm tra tổng quát: Bác sĩ tiến hành lấy thông tin về chiều cao, cân nặng, huyết áp, tình trạng hôn nhân, chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng, tiền sử bệnh lý làm cơ sở chẩn đoán, đưa ra phác đồ thăm khám cụ thể hơn. - Khám cơ quan sinh dục: Kiểm tra nếp gấp bẹn, môi lớn, môi bé, vùng mu, tầng sinh môn,... giúp phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong quá trình kiếm tra, nếu nghi ngờ mắc bệnh, các bác sĩ sẽ yêu cầu làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm dịch âm đạo, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu…để phát hiện chính xác tình trạng. Tiếp theo, các bác sĩ sẽ đưa dụng cụ mỏ vịt đã được bôi trơn vào trong âm đạo, tử cung để quan sát kỹ hơn các dị dạng ở cơ quan sinh dục, tử cung nếu có. Nếu phát hiện tổn thương, bác sĩ sẽ lấy một ít dịch từ cổ tử cung để xét nghiệm xem có chứa dịch khuẩn, hay có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung không. - Khám trực tràng: Ở bước này, bác sĩ phụ khoa sẽ sử dụng một hoặc hai ngón tay đã được đeo găng và bôi trơn đưa vào trực tràng để kiểm tra cơ bắp giữa âm đạo và hậu môn, kiểm tra có khối u nào không. Ngoài ra, thực hiện một số xét nghiêm khác. - Khám vùng ngực: Khám vú là bước quan trọng giúp phát hiện những bất thường ở tuyến vú, đặc biệt là ung thư vú. Các bệnh nhân sẽ phải tiến hành siêu âm nếu phát hiện có khối u sau khi kiểm tra vùng vú, xương đòn và nách. - Khám vùng bụng: Bác sĩ sẽ nhẹ nhàng ấn vào vùng bụng dưới của bạn để kiểm tra xem hình dạng, kích thước và vị trí tử cung, kiểm tra xem buồng tử cung có mở rộng không, có khối u nào không. Ngoài ra, có thể làm một số các xét nghiệm khác như: xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm dịch cổ tử cung... Theo lời khuyên của các bác sĩ sản khoa, chị em phụ nữ cần đi khám phụ khoa định kỳ để đảm bảo loại trừ các bệnh một cách triệt để nhất. Độ tuổi phù hợp để khám phụ khoa là từ 21 tuổi hoặc sau 3 năm kể từ khi có quan hệ tình dục lần đầu. Khám phụ khoa uy tín nên đến bệnh viện nào ? Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ khám phụ khoa tổng quát , vì thế việc tìm một đơn vị uy tín là điều không dễ dàng gì. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn là một trong những bệnh viện thăm khám uy tín nhất hiện nay tại Nghệ An.Trong những năm qua, nhờ việc chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà ngày càng có nhiều người dân tin tưởng, lựa chọn bệnh viện để thăm khám sức khỏe định kỳ cũng như các dịch vụ khám thai trọn gói, khám phụ khoa, tầm soát ung thư.... Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm được đào tạo tại các trường đại học y uy tín trên cả nước cũng như du học ở nước ngoài. Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn luôn là địa chỉ được nhiều người tin tưởng và lựa chọn. Nếu như bạn đang băn khoăn chưa tìm được bệnh viện nào uy tín chất lượng để thăm khám. Hãy đến với Bảo Sơn để được tư vấn cụ thể cũng như được các bác sĩ của chúng tôi thăm khám tận tình nhất nhé. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau : Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An Hotline : 0989 699 115 Email: benhvienbaoson.mkt@gmail.com