• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tuyettrinh12311

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  25
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tuyettrinh12311

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chợ Nhà Xanh, Cầu Giấy Trong số các chợ đêm sinh viên Hà Nội, chợ Nhà Xanh ở Cầu Giấy được biết đến là khu chợ sầm uất số 1 của thủ đô. Chợ Nhà Xanh tọa lên tại khu vực rất đông các trường Đại học như. Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Thương Mại, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội… Nơi đây thu hút một lượng lớn học sinh, sinh viên ghé thăm mỗi ngày. Các mặt hàng kinh doanh Chợ Nhà Xanh kinh doanh các loại mặt hàng thiết yếu nhất dành cho các người chơi học trò, sinh viên. Các mẫu mã quần áo giày dép, túi xách… bán theo mùa với đủ các loại mẫu mã nhiều chủng loại, dễ nhìn. Hồ hết các sản phẩm ở đây đều được bán ra với giá cả rất phải chăng. Các loại quần áo giày dép đồng giá chỉ từ 35.000 tới 50.000 cho một vật phẩm. Khu chợ không thiếu các quà ăn vặt hấp dẫn như: bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, xiên nướng, hoa quả dầm, chè, trà tắc… Đây chắc chắn là thiên đường ẩm thực và mua sắm dành cho sinh viên không thể bỏ qua. Những điều cần lưu ý khi tới chợ Nhà Xanh Khi tới chợ Nhà Xanh, bạn có thể gửi xe ngay bên ngoài cổng chợ hoặc đi xe vào chợ. Tuy nhiên tốt nhất nên gửi xe để tránh tắc đường, gây khó khăn cho việc di chuyển và mua sắm. Chợ Nhà Xanh không chỉ mở cửa vào cả ngày. Chính vì thế người chơi có thể thoải mái ghé thăm khu chợ bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên buổi tối là thời điểm các quầy hàng đồ ăn vặt, quầy hàng rong đổ vào đây nhiều hơn cả nên khu chợ thường đông đúc tấp nập hơn. Các quầy hàng ở chợ Nhà Xanh không có chỗ thử đồ. Người mua cần để ý quan sát chất lượng, đường may, tự mình ước lượng kích cỡ trang phục của bạn dạng thân. Tránh mua các loại quần áo bó, quần áo khó thử… Ở các quầy hàng bán quần áo giầy dép, nên tránh mặc cả đối với các sản phẩm đã có giá niêm yết. Địa chỉ: Phan Văn Trường, Khu tập thể Đại học Sư phạm, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời kì mở cửa: 8h00 – 21h00
 2. Hãy cùng ahostay.com khám phá những homestay độc đáo này ngay nhé! >>>>>xem thêm: homestay đà lạt trong rừng. 1. Yolo hostel n Bar Tọa lạc trên đường Trương Công Định, Yolo hostel &Bar là một trong những địa chỉ ngủ qua đêm được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Yolo hostel &Bar được thiết kế đặc biệt với phòng và giường giống như khu ký túc xá thu nhỏ. Các phòng được trang trí màu sắc khác nhau và trang bị đầy đủ tiện nghi. Yolo hostel &Bar có giá phù hợp với túi tiền của bạn trẻ khoảng 110K/người/giường. Địa chỉ: 31 Trương Công Định, P.1, Thành phố Đà Lạt – ĐT: 093. 360.9531 2. Đà Lạt Backpackers Hostel Một hostel khác nữa mà bạn nên tham khảo khi chuẩn bị đi du lịch Đà Lạt là Backpackers Hostel. Đà Lạt Backpackers Hostel chỉ cách Hồ Xuân Hương chỉ 800m. Các phòng nghỉ được bài trí đơn giản và sạch sẽ. Giá phòng ở Đà Lạt Backpackers Hostel cũng thuộc dạng bình dân. Phòng 4 người/268k (mỗi người chưa tới 70k). Giường trong phòng ngủ tập thể khoảng110k/người. Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập, P.3, Thành phố Đà Lạt – ĐT: 063 3835 777. 3. The Dalat Old-Home aka Nhà Gió Nhà Gió – The Dalat Old – Home là một trong những homestay mới hot nhất Đà Lạt hiện nay. Tọa lạc tại địa chỉ 50 đường Nguyễn An Ninh (số cũ), TP. Đà Lạt, Nhà Gió – The Dalat Old – Home khiến nhiều bạn trẻ “cuồng chân” bởi không gian yên tĩnh và view đồi cực lãng mạn. Nhà Gió – The Dalat Old – Home hiện có các loại phòng dorm, đơn, đôi, family theo phong cách của những năm 70, 80 cực kì ấm cúng và dễ thương. Đặc biệt, mỗi phòng đều có những cái tên vô cùng dễ thương như: Phòng Xấp nhỏ, phòng Tí Điệu, phòng Út Dẹo, phòng Cô Sáu, phòng chú Năm,… Ngoài ra, Nhà Gió còn có phòng bếp nhỏ xinh cho bạn tha hồ nấu ăn nữa nha! Giá phòng tham khảo: Phòng dorm Xấp nhỏ: Tối đa 14 người, toilet, phòng tắm bên ngoài, là 120k/người/giường/ Phòng Tý Điệu + Út Dẹo: 135k /giường/người. Phòng Cô Bảy + Cậu Ba: 350k/2 người/đêm, thêm 1 người trả thêm 57k nhé các bạn. Địa chỉ: 50 Nguyễn An Ninh, TP.Đà Lạt – ĐT: 097 968 73 53 4. Windy Hill Coffee & Homestay Vừa mới lộ diện, chuỗi homestay mini Windy Hill Coffee & Homestay đã khiến giới trẻ muốn vác ba lên Đà Lạt ngay và luôn. Windy Hill Coffee & Homestay tọa lạc tại vị trên đồi với view cực đẹp, xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh. Ảnh: Lâm Phương Trần Nơi này sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai có ý định lên xứ sở sương mù nghỉ ngơi. Ảnh: Lâm Phương Trần Windy Hill Coffee & Homestay sở hữu những căn phòng được trang trí đơn giản và đẹp nhã nhặn với cửa sở view hướng ra thung lũng xanh mát, cho bạn cảm giác thoải mái khi lưu trú tại đây. Giá phòng tham khảo: - Phòng đơn : 150k/người/đêm - Phòng giường đơn: 220k/phòng/2 người - Phòng giường đôi: 440k/phòng/4 người Ăn sáng tại Windy Hill Coffee & Homestay là 30k/người, ăn chính 50k/người nhé! Địa chỉ: 106 Hùng Vương, P.11, TP. Đà Lạt – ĐT: 0971.784.570 5. Légume Hostel Légume Hostel là một trong những Hostel mới toanh ở Đà Lạt mà bạn nên cân nhắc chọn lựa cho chuyển vi vi đến thành phố ngàn hoa sắp tới. Ảnh: Vũ Ngọc Huyền Tâm Légume Hostel sở hữu thiết kế ấn tượng
 3. Nếu bạn chuẩn bị vi vu Đà Lạt mà chưa biết chỗ lưu trú nào lý tưởng thì nên note liền tay những homestay giá chỉ từ 60k dưới đây. Hãy cùng ahostay.com khám phá ngay nhé! >>>>>xem thêm: homestay đà lạt trong rừng. 1. Là Nhà Homestay Là Nhà Homestay có không gian sân vườn để bạn nướng BBQ, party đàn hát ăn uống, đọc sách ngắm trăng. Ngoài ra, còn có những phòng sinh hoạt chung lớn có nhiều sách quý, sách hay, sách cũ... để bạn thong dong đọc trong những ngày trú ngụ, có cả không gian bếp để tự do nấu nướng.... Là Nhà Homestay sở hữu diện tích rộng rãi và nhiều không gian khác nhau cho bạn lựa chọn. Ngoài căn biệt thự xinh đẹp, bạn có thể chọn nghỉ dạng dorm hoặc thuê lều cắm trại. Giá phòng từ 300k- 650k/ phòng, giường dorm 170k/người và 150k/lều. Địa chỉ: 77 Hoàng Diệu, P.5, TP. Đà Lạt - ĐT: 0633.830.377 – 0903.650.377 2. Second house Đà Lạt Tọa lạc tại địa chỉ số 8 Hồ Tùng Mậu, Second house là một trong những địa chỉ lưu trú mới mẻ ở Đà Lạt ít người biết đến. Second house này nằm ngay sau Quảng trường Lâm Viên, cách Hồ Xuân Hương khoảng 300m nên khá thuận tiện cho việc di chuyển đến những địa chỉ vui chơi, ăn uống ở Đà Lạt. Second house sở hữu 4 phòng ngủ gồm 2 phòng đơn và 2 phòng đôi. Phòng đơn dành cho 2 người ở với diện tích 20m2, phòng đôi rộng 50m2 có thể ở được từ 2-5 người. Giá phòng tham khảo: Phòng đơn: 800k/phòng/đêm/2 người Phòng đôi: 1 triệu/phòng/đêm/2 người, thêm 1 người phụ thu thêm 200k. Địa chỉ: 8 Hồ Tùng Mậu, TP. Đà Lạt – ĐT: 0123.330.5570 3. Homestay Tre's house Homestay Tre's House là một trong những lựa chọn lý tưởng nhất của bạn nếu muốn qua đêm trong hành trình vi Vu Đà Lạt sắp tới. Ảnh: t.loannn Ảnh: changheo Ảnh: camsuper Tọa lạc tại địa chỉ 419A Võ Trường Toản, P.8, Đà Lạt, Tre's House sở hữu thiết kế vô cùng “bụi bặm” thích hợp với các bạn trẻ năng động. Giá phòng ngủ tập thể là 150k/người. Địa chỉ: 419A Võ Trường Toản, P.8, Đà Lạt – ĐT: 0123.330.5570
 4. Không khó để liệt kê danh sách các món ăn Đà Lạt ngon lành, hấp dẫn. Song, 3 món ăn sau đây bạn chỉ có thể đến thành phố này thì mới được thưởng thức ẩm thực đúng điệu. Nếu hỏi lý do vì sao du khách thích đến Đà Lạt, thì có thể liệt kê cả một danh sách dài đằng đẵng. Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong danh sách đó. Có thể nói Đà Lạt là thiên đường của các món ăn ngon từ ăn vặt đến ăn chính. Danh sách 3 món ăn sau đây có thể xem là đặc trưng riêng của phố núi mà chỉ có thể ăn được khi đến Đà Lạt. Hãy cùng Halodalat khám phá nhé. >>>>> xem thêm: homestay dành cho cặp đôi. 1. Bánh ướt lòng gà Đây là một đặc sản rất riêng của Đà Lạt. Chỉ có đến Đà Lạt mới có thể thưởng thức món ăn quen mà lạ rất hấp dẫn này. Bánh ướt lòng gà – đặc sản ẩm thực của riêng Đà Lạt 1.1 BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ CÓ GÌ ĐẶC BIỆT Bánh ướt thông thường sẽ được ăn cùng chả và nem chua. Song bánh ướt ở Đà Lạt lại ăn chung với thịt gà, lòng gà và cả lòng heo. Đây là một biến thể của món bánh ướt quen thuộc nhưng lại khá ngon miệng. Đặc sắc của bánh ướt lòng gà là ở phần lòng gà/lòng heo được sơ chế sạch sẽ, ướp gia vị vừa ăn cùng hành tỏi thơm nức mũi. Bánh ướt thì dẻo dẻo, thơm thơm. Thịt gà thì săn và ngọt. Nước chấm ăn kèm có độ mặn vừa ăn thêm chút ớt cay cay. Món này ăn sáng, trưa, tối gì cũng đều rất ngon nhé. 1.2 ĐỊA CHỈ BÁN BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ NGON Muốn ăn bánh ướt lòng gà ngon thì hãy đến các địa điểm sau: – Bánh ướt lòng gà Trang, số 48 đường Tăng Bạt Hổ. Quán bán từ 14:00. Giá chỉ 27k/tô. – Bánh ướt lòng gà Thông Thiên Học, ngã ba Thông Thiên Học và Bùi Thị Xuân. Quán bán từ trưa. Giá 25k/tô. – Bánh ướt lòng gà Trương Công Định, nằm gần chợ Đà Lạt. Quán bán từ 14:00 – 19:00. Giá 27k/tô và 80k/phần 4 người ăn vừa no. 2. Bánh mì xíu mại chén Sài Gòn cũng có bánh mì xíu mại, nhưng bánh mì xíu mại chén thì ngon nhất chỉ có ở Đà Lạt. 2.1 BÁNH MÌ XÍU MẠI ĐÀ LẠT CÓ GÌ NGON Sự khác biệt làm nên thương hiệu bánh mì xíu mại Đà Lạt là được ăn cùng da heo, chả cây với nước dùng vừa béo vừa cay, đựng trong những chiếc chén nhỏ xinh. Xíu mại ở Đà Lạt được làm bằng thịt nạc, quết đều tay nên dai dai. Nước súp thì ngọt thanh rất vừa miệng. Bánh mì xíu mại Đà Lạt được ăn bằng chén, ăn kèm da heo, chả cây Một chén xíu mại nóng hổi, một ổ bánh mì giòn rụm cùng 1 ly sữa đậu nành nóng ấm giữa tiết trời se lạnh của buổi sáng nơi xứ núi thì còn gì tuyệt vời hơn. Mỗi chén xíu mại be bé chỉ có tầm 12k đồng thôi. Nhưng đã thử qua chén đầu tiên sẽ muốn ăn thêm nhiều chén nữa. Xíu mại, bánh mì, sữa đậu nành – Combo ấm người, no bụng giữa tiết trời phố núi se lạnh 2.1 ĐIỂM BÁN BÁNH MÌ XÍU MẠI CHÉN NGON – Bánh mì xíu mại Hoàng Diệu: 26 Phạm Nhật Duật, ngay ngã tư Hoàng Diệu và Phạm Nhật Duật, mở bán từ 6:00 – 21:00. Đây là quán nổi tiếng nhất ở Đà Lạt. Giá 12k/chén. – Bánh mì xíu mại 79 cũ: số 1 Thông Thiên Học, nằm trong hẻm văn hóa đối diện chợ. Đây là quán lâu năm nên mang hương vị rất đặc trưng của Đà Lạt. Giá siêu rẻ, cô chủ quán thì rất nhiệt tình.
 5. Gần đây, dân tình Đà Lạt lại được phen sốt xình xịch với một quán cafe chuẩn style Hàn Quốc với view sống ảo không góc chết. Hãy cùng Halodalat đột nhập quán cafe mới toanh The Married Beans Workspace này xem có gì mà khiến giới trẻ Đà Lạt mê mệt tới thế nhé! >>>>> xem thêm: homestay dành cho cặp đôi. @ccduck106_ 1. Toạ độ của The Married Beans Workspace Địa chỉ: Married Beans Workspace – 44 Hùng Vương, P.9, Tp. Đà Lạt Mức giá: 30k-50k Liên hệ: 0263 3700 828 Thuộc một căn biệt thự cổ tại Hùng Vương, The Married Beans Workspace là một quán cafe đậm chất Hàn giữa lòng Đà Lạt. Đến với quán, bạn sẽ được đắm chìm vào không gian sống ảo không góc chết. Bên cạnh đó là thưởng thức cà phê đặc sản thơm ngon từ chính mảnh đất Đà Lạt. @viekabyy @sangha0207 Chú trọng vào lan tỏa văn hóa cà phê, The Married Beans Workspace hướng tới sản xuất cà phê bền vững và xây dựng mối quan hệ từ đầu với dân trồng cà phê. Đây cũng là một trong số ít quán cafe phục vụ cà phê đặc sản của Đà Lạt. @greennpea 2. Không gian sang xịn The Married Beans Workspace Tại Đà Lạt, tất nhiên không thiếu gì quán cafe đẹp. Tuy nhiên, nhờ phong cách thiết kế và không gian độc đáo, quán đã có điểm nhấn của riêng mình. Chính vì vậy, dù quán còn khá mới, The Married Beans Workspace vẫn thu hút vô vàn khách đường xa ghé quán check-in mỗi ngày. Ảnh: ST Từ ngoài nhìn vào, The Married Beans Workspace nổi bật với phong cách đậm chất Hàn Quốc. Sự kết hợp hài hòa giữa tông trắng chủ đạo xen màu nâu gỗ khiến quán mang một màu sắc rất riêng. Nếu chỉ đi ngang qua đây, bạn có thể nghĩ quán là một bảo tàng nghệ thuật sang trọng nào đó. Dạo một vòng quanh quán, bạn sẽ thấy nông trại cà phê và nhà máy sản xuất cà phê nằm sát xịt bên cạnh. Đây chính là nơi ra lò của những hạt cà phê thơm ngon, chất lượng tại quán. @huyenhuyenptt
 6. Đà Lạt những ngày tháng 7 mưa tầm tã không ngớt. Thực sự có khi trời mưa to cả ngày khiến cho khách du lịch khó khăn để tới các điểm vui chơi du lịch Đà Lạt. Vì thế đi ăn uống là giải pháp tốt nhất. Ở Đà Lạt có quá trời nhiều đặc sản đó các bạn ạ. Chỉ cần 2 ngày thôi là các bạn sẽ có cơ hội ăn sạch Đà Lạt rồi. Hơn nữa chi phí ăn còn cực kỳ “hạt dẻ”. Cùng Halodalat khám phá và cho bạn những trải nghiệm về thiên đường ẩm thực Đà Lạt nhé! xem thêm: những cảnh đẹp đà lạt. Nguồn ảnh: Lê Duy Quốc Bảo 1. Lịch trình ăn uống ngày du lịch thứ nhất Món ăn đầu tiên của ngày thứ nhất trong chuỗi ngày ăn sạch Đà Lạt, các bạn nên thử là món bánh ướt lòng gà. Ở Đà Lạt nổi tiếng nhất là 2 quán bánh ướt lòng gà Trang và bánh ướt lòng gà Long. Hương vị thịt gà thả vườn giòn dai, bánh ướt bột gạo mềm cùng với nước mắm chua ngọt đủ vị làm bạn hài lòng ngay lần thử đầu tiên. Bánh ướt lòng gà Long nằm ở hẻm 202 Phan Đình Phùng, còn quán Trang thì ở 15F Tăng Bạt Hổ. Giá tiền dao động từ 30.000đ – 40.000đ/người. Nguồn ảnh: Tuấn Tùng Món bánh thứ 2 cũng rất nổi tiếng là bánh bèo. Địa chỉ tốt để ăn món này là quán bánh bèo số 4 bà Hường ở địa chỉ 402 Phan Đình Phùng. Bánh bèo ở đây to hẳn hơn các nơi khác. Vị nước chấm đậm đà và có chút ngọt. Phần tôm đi kèm cũng khá ngon. Món này thích hợp ăn mỗi khi cơn mưa bất chợt rơi xuống. Một suất bánh có giá 30.000đ. Nguồn ảnh: Tuấn Tùng Ăn xong hai món trên, các bạn có thể ghé qua Tròn Quán ở hẻm 79 Bùi Thị Xuân. Đây là một quán có thiết kế xinh và check in cực dễ thương. Quán còn bật nhạc của Trang, Vũ và những nhạc trẻ được nhiều người thích. Giá tiền của quán là từ 20.000đ – 40.000đ mà thôi. Nguồn ảnh: Phương Trang Đến buổi tối, bạn đừng quên ghé qua nướng ngói cu Đức. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn nướng ngói cu Tây. Địa chỉ của nướng ngói cu Đức là 6A Nguyễn Lương Bằng. Quán lúc nào cũng đông nên nhiều khi bạn phải tự phục vụ đó. Giá tiền trung bình cho 1 người ăn là khoảng 150.000đ. Nguồn ảnh: Tuấn Tùng 2. Lịch trình ăn uống ngày du lịch thứ 2 Buổi sáng bạn có thể ăn sáng bằng mỳ quảng hoặc bánh canh chả ở quán Bi. Địa chỉ quán là 12 Hoàng Văn Thụ. Quán hết hàng sớm, đến khoảng 9 giờ là không còn đồ nữa nên bạn hãy cố đến sớm nhé. Giá của một tô là khoảng 30.000đ. Nguồn ảnh: Tuấn Tùng Sau đó, bạn có thể lượn qua làm ly kem bơ đặc sản nha. Có 2 quán kem bơ ở cạnh nhau là kem bơ Nari và Thanh Thảo. Quán nào cũng ăn ngon mà giá siêu rẻ. Giá của một ly kem bơ là 20.000đ. Ngoài ra bạn có thể thử kem sầu riêng, thạch bơ… Nguồn ảnh: Tuấn Tùng Trong ngày du lịch thứ 2, hãy đi ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ nhé. Có hai cơ sở chính là ở đường 3/4 hoặc là đường quy hoạch Bà Triệu. Một nồi lẩu 200.000đ ăn được từ 2-3 người nha. Ăn xong lẩu gà thì ghé qua quán cafe cô Bông ở số 238 Đường Yersin nha. Quán này có thiết kế vintage và rất nhiều góc để thoải mái “sống ảo”.
 7. Đà Lạt có thê không có đèn giao thông nhưng không bao giờ thiếu những điểm đến hay ho. Gần đây, tại phố núi xuất hiện một “Đường hầm chong chóng” mới toanh khiến dân tình đứng ngồi không yên vì độ độc lạ của nó. Hãy cùng Halodalat “trốn” tới cafe Thung Lũng Đèn Đà Lạt sống ảo lung linh bên đường hầm chong chóng “tình bể bình” này nhé! xem thêm: những quán ăn ngon đà lạt. Nguyễn Bạch Tài Nhân 1. Tọa độ của cafe Thung Lũng Đèn Địa chỉ: Dốc số 7, Trại Mát, Quốc Lộ 20, Phường 11, Tp. Đà Lạt Giờ mở cửa: 6h – 23h Mức giá: 25k – 50k Liên hệ: 094 382 19 16 Cafe Thung Lũng Đèn tọa lạc giữa một triền đồi có view thung lũng “ôm trọn” Đà Lạt mộng mơ. Tới với quán, bạn có thể ngắm trọn vẹn bức tranh thiên nhiên phố núi rực rỡ, hữu tình. Ngồi tại quán, phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy đỉnh Hòn Bồ săn mây nổi tiếng, bên kia là núi Liangbiang. Xa xa là Hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt nên thơ và nông trại hoa với hàng ngàn loài hoa lung linh sắc màu. @ caracalmeow Tình Lê @tonton.insta @dalatlife @ itsjnfoxer Đặc biệt, khi về đêm, bạn sẽ được ngắm một kinh đô ánh sáng với ánh đèn vàng sáng rực từ các nhà lồng nơi Trại Mát. Chính vì thế mà cafe Thung Lũng Đèn được các bạn trẻ mệnh danh là một trong những quán cafe đẹp nhất để ngắm Đà Lạt về đêm. Lost Bird
 8. Hãy cùng Halodalat khám phá những địa điểm này nhé. xem thêm >>>> bản đồ du lịch đà lạt 9. Bò Lạc Lối - Nướng & Lẩu Bò Tơ Tây Ninh Địa chỉ: 206 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 7, Tp. Đà Lạt giờ mở cửa: 10h00 đến 23h00 Nhà hàng với cái tên khá lạ và dễ thương. Bò lạc lối chuyên phục vụ các món lẩu và nướng. Ngon nhất ở quán là các món từ bò. Vì là bò tơ ở Tây Ninh chuyển lên nên thịt bò mềm, thơm ngon đặc biệt. Bò Lạc Lối chuyến phục vụ các món bò Nếu như ăn đồ nướng bạn sẽ nghĩ đến khói bụi, không gian ngột ngạt thì tại Bò Lạc Lối lại vô cùng thoải mái. Nhà hàng có không gian mở, rộng rãi và thoáng mát. Ngoài ra, nhà hàng được trang trí bằng hoa tươi, phong cách lãng mạn rất Đà Lạt. Sau một năm làm việc vất vả, bạn có thể đi tour Đà Lạt tết dương lịch để tự thưởng cho mình một bữa ăn đậm đà giữa lòng cao nguyên. Ăn đồ nướng trong không gian mở Quán được trang trí trang nhã và gần gũi với thiên nhiên 10. Lẩu Ghẹ Kim Chi - Thiên Đường Hải Sản Giữa Cao Nguyên Địa chỉ: 151 Bùi Thị Xuân, Tp. Đà Lạt giờ mở cửa: 08h00 đến 22h00 Lên cao nguyên mà ăn hải sản thì có làm sao! Trong không khí lành lạnh của Đà Lạt chắc chắn bạn sẽ thấy ngon hơn những món như mực nướng, lẩu hải sản, nghêu hấp xả... Lẩu ghẹ kim chi là một quán lẩu ở Đà Lạt chuyên phục vụ các món từ hải sản. Không gian quán rộng rãi và thoáng đãng. Đến quán nhất định phải ăn món lẩu ghẹ kim chi. Nồi lẩu lớn với rất nhiều kim chi cùng các loại nấm. Ghẹ dù không to nhưng lại chắc thịt và rất tươi. Nước lẩu được nêm nếm cũng rất vừa ăn. Một phần lẩu ghẹ lớn cho 4 người ăn có giá khoảng 300k. Lẩu ghẹ kim chi 11. Quán Xưa Đà Lạt - Thiên Đường Đồ Nướng Địa chỉ: 427/3 Phan Đình Phùng Giờ mở cửa: 11h30 đến 23h Đồ nướng cũng là một trong các món ăn ngon ở Đà Lạt. Đêm xuống các nhà hàng, quán ăn phục vụ món nướng lại nhộn nhịp tấp nập du khách vào ra. Nằm trên đường Phan Đình Phùng, Quán Xưa nổi tiếng với nhiều món nướng ngon, đa dạng. Dù luôn trong tình trạng đông khách, nhưng quán vẫn đảm bảo phục vụ nhanh chóng và tốt nhất cho du khách. Đồ ăn của quán thì khỏi phải bàn. Những món nướng được ướp đậm vị, vừa ăn. Ở đây có nhiều món ngon nổi tiếng như bò mỹ nướng ngũ vị, cá nướng phô mai, các món hải sản, lẩu... Nếu muốn đổi gió ăn đồ nướng thì bạn có thể book ngay một chuyến tour Đà Lạt xe giường nằm vi vu ngay nhé! Menu quán Xưa Đồ nướng ởquán đậm đà hương vị 12. Lẩu đuôi bò & Ốc nhồi thịt Quán 33 Địa chỉ: 4D Hai Bà Trưng, P. 6, 33 Hai Bà Trưng, 41 Hai Bà Trưng, 157 Hai Bà Trưng Giờ mở cửa: 11h đến 24h Ốc nhồi thịt cũng là một món ngon ở Đà Lạt nổi tiếng. Hệ thống quán 33 trên đường Hai Bà Trưng là địa chỉ đáng tin cậy để du khách thưởng thức món ăn này khi đến Đà Lạt. Một phần ốc nhồi thịt có giá 120k. Ốc mang lên còn nóng hổi và tỏa hương thơm sả ớt vô cùng hấp dẫn. Ngoài món ốc nhồi thịt thì lẩu đuôi bò của quán cũng nhận được nhiều phản hồi tốt từ thực khách. Không gian quán cũng khá rộng rãi với bàn ghế gỗ nhỏ gọn. Đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn nên dù trong những dịp cao điểm thực khách vẫn không phải chờ đợi quá lâu. Ốc nhồi thịt và lẩu đuôi bò đậm chất Đà Lạt
 9. Hãy cùng Halodalat khám phá những địa điểm này nhé. xem thêm >>>> bản đồ du lịch đà lạt 16. Nem nướng Cô Thu Địa chỉ: 56/13 Hải Thượng, Tp. Đà Lạt Giờ mở cửa: 07h đến 23h00 Ấn tượng đầu tiên của nhiều thực khách khi đến quán đó là thái độ vui vẻ nhiệt tình của cô chủ quán. Mọi người sẽ cảm thấy thật gần gũi và thoải mái khi gặp cô Thu. Nem nướng cô Thu làm nhận được rất nhiều lời khen của thực khách. Nem ngon, rau nhiều và tươi sạch. Nước chấm làm cũng rất vừa ăn. Mỗi phần nem có giá 35k, ăn bao no nha. Với những ai đi du lịch Đà Lạt tháng 2, tháng 3 - lúc tiết trời nơi đây vào độ lạnh nhất, thưởng thức một phần nem nướng sẽ giúp chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn. Nem nướng cô Thu 17. Ốc Tâm 33 - Ốc Nhồi Thịt Địa chỉ: C5 Trần Lê, P. 4, Tp. Đà Lạt Giờ mở cửa: 11h00 đến 22h00 Ốc Tâm 33 mới mở cửa trong khoảng 1 năm nay. Quán rất rộng rãi và thoáng đãng nên du khách không phải gặp tình trạng chen chút. Ốc ở Tâm 33 phải nói là vừa ngon vừa rẻ. Thực khách đến quán nhất định phải dùng thử món ốc nhồi thịt. Những con ốc bưu to được nhồi đầy thịt cùng giò sống. Ăn cùng rau thơm, khế, chuối chát nên không hề có cảm giác ngán. Ngoài ra nước chấm siêu ngon cũng khiến thực khách thích thú. Ngất ngây với món ốc nhồi thịt ở ốc Tâm 33 18. Chili - Bánh canh Nha Trang tại Đà Lạt Địa chỉ: A4 Trần Lê, Tp. Đà Lạt giờ mở cửa: 14h đến 22h Tại Đà Lạt du khách vẫn có thể tìm thấy hương vị biển miền trung với quán Chili - Bánh canh Nha Trang. Cái tên Chili chắc nhiều người sẽ tưởng tượng đến một quán ăn hay nhà hàng sang trọng nhưng không phải vậy. Chili chỉ là một quán vỉa hè gần trường Cao đẳng nghề Hoàng văn Thụ Đà Lạt. Dù là quán vỉa hè nhưng chất lượng đồ ăn thì lại vô cùng tốt. Quán có mì quảng, bánh canh, xắp xắp... Phần ăn đều rất nhiều và hương vị đậm đà. Mỗi tô bánh canh hay mỳ quảng có giả chỉ 20k mà ăn no nê luôn. Bánh canh đầy ấp chả cá ở Chill
 10. 6. Ngộ Quán - Lẩu Bò Ba Toa Địa chỉ: 06 Nguyễn Thị Định, Tp. Đà Lạt giờ mở cửa: 09h đến 23h00 Ngoài quán Gỗ, quán Ngộ cũng phục vụ món lẩu bò rất ngon. Theo lời nhiều du khách đã từng đến quán, hương vị lẩu bò ở quán Ngộ đậm mùi bò, thịt nhiều và rau ăn kèm đa dạng, tươi xanh. Chi phí cho 2 người ăn no nê ở quán cũng chỉ khoảng 300k. Một chuyến đi du lịch Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, bạn nhớ dành ra một buổi để thưởng thức lẩu bò Ngộ quán. Tuy không gian vừa phải nhưng chắc chắn bạn sẽ có một cái bụng ấm với sự hài lòng trước khi ra về. Không gian quán Ngộ Lẩu bò nổi tiếng gần xa 7. Lẩu gà lá é - Tao Ngộ Địa chỉ: 5 Đường 3/4 Giờ mở cửa: 10h đến 23h Hầu như những món lẩu ở Đà Lạt đều rất được lòng du khách. Có lẽ cái lạnh của cao nguyên đã khiến cho món ăn nóng hổi này trở nên hấp dẫn như vậy. Ngoài lẩu bò, món lẩu gà lá é Đà Lạt cũng rất ngon. Nổi tiếng ở Đà Lạt có quán Tao Ngộ lẩu gà lá é. Món ngon ở Đà Lạt này được nấu bằng gà ta nên mềm và thịt ăn rất ngon. Ngoài ra, không thể không nhắc đến lá é tươi xanh nhúng lẩu đặc biệt. Lẩu gà lá é quán Tao Ngộ Lá é tươi xanh nhúng lẩu 8. Gà Nướng Và Cơm Lam Trên Đỉnh Đồi Trăng Địa chỉ: 27K Ngô Thì Sỹ Giờ mở cửa: 08h00 - 23h00 Giản dị mà đậm chất núi rừng cao nguyên, đó chính là món gà nướng cơm lam. Không giống như các món ăn ngon ở Đà Lạt khác, quý khách có thể tìm ăn ở trung tâm, nhưng món cơm lam gà nướng thường chỉ tập trung ở ngoại ô. Để thưởng thức cơm lam gà nướng, du khách có thể đến nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng. Nhà hàng này chuyên phục vụ những món đặc sản núi rừng tây nguyên. Không chỉ vậy, nhà hàng này còn có view ngắm cảnh núi rừng rất đẹp. View núi đồi tuyệt đẹp ở nhà hàng trên đỉnh Đồi Trăng Khách du lịch rất thích góc không gian này Ngoài ra Halodalat gợi ý cho bạn bản đồ du lịch đà lạt
 11. Thành phố Đà Lạt không chỉ hội tụ những điểm check-in đẹp như mơ mà còn là thiên đường ăn uống khiến bạn phát mê với những đặc sản nức tiếng. Bánh căn: Thứ bánh bình dân này là món ăn được rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm khi đến Đà Lạt. Những chiếc bánh thơm giòn làm từ nguyên liệu chính là gạo cùng các bước chế biến cầu kỳ, phức tạp. Ở Đà Lạt, bánh căn ăn với nước chấm pha mỡ hành, thêm xíu mại và giò tạo nên hương vị hấp dẫn khó quên. Bạn có thể tìm thấy các quán bánh căn ngon dọc đường Tăng Bạt Hổ. Ảnh: @hoangtram1606, @lethitouyen0996. Bánh ướt lòng gà: Món đặc sản với sự độc đáo trong cả cái tên và hương vị. Không ăn kèm chả, nem như các nơi khác, bánh ướt Đà Lạt sử dụng lòng gà và thịt gà xé phay. Đặc biệt, nước chấm pha chế theo bí quyết gia truyền khiến món ăn có sự đặc sắc chẳng nơi nào có được. Địa chỉ tham khảo để thưởng thức bánh ướt lòng gà là quán Trang, 15F Trương Công Định và quán Long, hẻm 202 Phan Đình Phùng. Ảnh: @tuul_nhl, @myha_ng. Lẩu gà lá é: Món lẩu đặc sản Đà Lạt này mang đến bạn một hương vị mới lạ và thú vị với món lá é. Cùng họ với hương nhu, húng quế, lá é có vị chua chua, chát chát, khi nhúng vào nồi lẩu gà ngọt lịm thì vừa bùi bùi lại the the tạo nên hương vị ấn tượng. Một số địa chỉ bạn tham khảo nếu muốn thưởng thức món ăn hấp dẫn này như quán Tao Ngộ đầu đường 3/4, quán 668 2B Chu Văn An… Ảnh: Tony Lê. Lẩu bò Ba Toa: Ngoài lẩu gà lá é, lẩu bò Ba Toa cũng là một món lẩu đặc sản bạn nhất định phải thử khi đến Đà Lạt. Món lẩu bò nổi tiếng với những miếng bò dày và mềm và nồi lẩu thơm ngát mùi bò núi đầy gân, đuôi, gầu, sôi sùng sục trên bếp. Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức món lẩu huyền thoại này là những ngày Đà Lạt vào đông hay ngày mưa dầm rả rích. Khu Ba Toa và đặc biệt Lẩu bò Quán Gỗ là địa chỉ nổi tiếng với món ăn Ngoài ra Halodalat gợi ý cho bạn bản đồ du lịch đà lạt
 12. 11. Du lịch Thác Bản Giốc (Cao Bằng) Thác Bản Giốc được đánh giá là thác nước xuyên biên giới lớn thứ 2 trên thế giới, nằm giữa biên giới Việt – Trung, được chia thành thác chính và thác phụ và ngăn cách bởi cột mốc 53 theo công ước Pháp – Thanh từ năm 1887. Hiện nay, toàn bộ phần thác phụ thuộc về lãnh thổ Việt Nam và thuộc địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Còn phần thác chính thì được chia đôi. Tháng 8 là thời điểm du lịch thác Bản Giốc thích hợp và tuyệt vời nhất. Bởi đây là lúc thác hùng vĩ và đẹp nhất, đứng từ trên cao nhìn xuống còn có thể thấy cầu vồng. Theo những phượt thủ chuyên nghiệp, thì từ Hà Nội các bạn có thể lên thác Bản Giốc theo hướng dẫn cách di chuyển và lộ trình tham quan thác Bản Giốc từ Hà Nội bằng xe máy theo 1 trong 3 cung đường sau đây: Theo QL 1: Hà Nội – Thất Khê – Trùng Khánh – Bản Giốc (quãng đường khoảng 340 km). Theo QL 3 và QL 1B : Hà Nội – Thái Nguyên – Thất Khê – Trùng Khánh – Bản Giốc. Từ Hà Nội đến Thái Nguyên các bạn có thể đi QL3 mới để rút ngắn lộ trình. Theo QL 3: Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng – Trùng Khánh – Bản Giốc. 12. Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) Đi đến Ba Vì có lẽ là hành trình đơn giản nhất trong danh sách, với khoảng cách chỉ 50 km, chuyến đi này hoàn toàn mang tính chất thư giãn. Không khí mát mẻ của Ba Vì sẽ đem lại cho bạn cảm giác thư thái nhất. Tại đây khách du lịch thường đến thăm đền thờ Bác Hồ, đền Thượng, khu nhà thờ cổ và các vườn phong lan. Ba Vì cũng thường được chọn làm nơi chụp ảnh cưới do có phong cảnh rất lãng mạn và gần với thiên nhiên. Bạn cũng nên kết hợp tham quan vườn quốc gia Ba Vì cùng với các khu du lịch dưới chân núi. 13. Hồ Thung Nai (Hòa Bình) Cách Hà Nội khoảng 100km, Thung Nai (một xã thuộc Cao Phong, Hòa Bình) là một điểm du lịch lý tưởng cho các dân phượt vào mùa hè bởi khí hậu vô cùng mát mẻ. Bạn có thể tới Thung Nai bằng cách đi xe máy từ Hà Nội hoặc đi xe khách tới Hòa Bình rồi thuê xe ôm hoặc taxi để vào Thung Nai. Nên tới Thung Nai vào mùa hè, khoảng tháng 5 đến tháng 8 để tận hưởng cảm giác mát mẻ, xa rời với cái nóng oi bức của miền Bắc vào dịp này. Ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn ẩm thực aeon mall hà đông
 13. Đi du lịch là sở thích của hầu hết giới trẻ hiện nay. Đi du lịch để khám phá, thích mạo hiểm, thỏa mãn đam mê, du lịch. Vậy thời điểm nào là thích hợp nhất để đi du lịch. Từ bắc tới nam có những địa điểm du lịch nào được giới trẻ yêu thích nhất? Bây giờ hãy cùng Halotravel đi làm rõ "chủ đề HOT" này trong bài viết dưới đây nhé! I. Địa điểm du lịch ở miền Bắc 1. Mộc Châu (Sơn La) Mộc Châu là một địa danh đã trở nên khá quen thuộc với dân du lịch bụi, hàng năm ước tính có hàng triệu lượt người trẻ đổ về Mộc Châu để thăm quan. Với đường đi khá thuận lợi, nhiều điểm thăm quan lôi cuốn, Mộc Châu có sức hút lớn với dân phượt từ chuyên nghiệp đến không chuyên. Bạn đi xe máy từ Hà Nội chạy theo quốc lộ 6, nếu bạn là người ưa mạo hiểm và khám phá, bạn nên chọn đi đường 6 cũ. Đường này tuy đã xuống cấp và khá là khó đi, tuy nhiên cảnh lại rất đẹp. Có những con đường uốn lượn chạy theo sông Đà, bạn có thấy một số Thác nước đẹp, dừng chân bên hồ thủy điện Hòa Bình chơi. Đường 6 cũ cũng dẫn bạn qua nhiều bản làng người Mông, vào mùa xuân hoa Đào, Mận nở rất đẹp. Thời gian du lịch Mộc Châu nên đi là 3 ngày hoặc 2,5 ngày. Nếu đi 2,5 ngày thì ngày đầu ngủ Mai Châu, ngày thứ 2 khám phá Mộc Châu, ngày 3 kết hợp thăm quan một số điểm trên đường chạy về Hà Nội. Mộc Châu nổi tiếng với hoa đẹp, và con người thân thiện. Mùa hoa có 2 mùa, mùa thu đông (giữa tháng 10 đến tháng 1 dương) có hoa cải và dã quỳ; mùa xuân (tháng 2 và 3 dương) có hoa mận, đào, hoa mận ở Mộc Châu trắng muốt đẹp hơn rất nhiều các hoa mận ở nơi khác. 2. Mai Châu ( Hòa Bình) Cách Hà Nội khoảng 170km, Mai Châu là điểm du lịch văn hóa được du khách trong và ngoài nước đều mong muốn đến thăm. Mai Châu hiện ra trong mắt khách du lịch là một thung lũng xinh tươi, ngút ngàn màu xanh đồng ruộng, ẩn hiện cùng những nếp nhà nằm nép mình trong dãy núi phủ kín mây mờ. Địa danh nổi tiếng nơi đây chính là bản Lác, với 100% người dân tộc Thái sinh sống. Mai Châu là một điểm đến cho những ai thích du lịch phong cảnh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa. Một điểm đến đầy đủ những phong cách du lịch, đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều đối tượng và sở thích khác nhau. Đây cũng là một điểm đến rất phù hợp với Sinh Viên, các bạn có thể tổ chức đốt lửa trại, team building, tổ chức các hoạt động xã hội giúp dân cư địa phương. 3. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Khu du lịch Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km bao gồm 50 km theo quốc lộ 2 và khoảng 24 km theo đường quốc lộ 2B trong đó có 13 km đường đèo. Nằm ở phía Bắc huyện Tam Đảo, khu du lịch Tam Đảo được bao bọc bởi rừng nguyên sinh Quốc gia Tam Đảo, có khí hậu trong sạch, mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 18°C. Là điều kiện rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái… Ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn ẩm thực aeon mall hà đông
 14. 28. Công viên Lê nin (vườn hoa Chi Lăng) Công viên Lê Nin Công viên Lê Nin (tên gọi trước đây là vườn hoa Chi Lăng) nằm đối diện với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Công viên nằm trên mặt phố Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu. Khuôn viên của công viên có hình tam giác, với tổng diện tích 17.183 m2, trong đó bao gồm quần thể kiến trúc tượng đài Lê Nin. 29. Phủ Tây Hồ Phủ Tây Hồ thuộc thôn Tây Hồ, nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Phủ Tây Hồ cách trung tâm HN khoảng 4km về phía Tây. Phủ nằm trên bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây. Phủ thờ Bà chúa Liễu Hạnh – một trong những đại diện đạo Mẫu ở Việt Nam là một trong tứ bất tử của Việt (Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh). Tục truyền rằng: bà là Quỳnh Hoa – con gái thứ hai của Ngọc Hoàng, bị đày xuống trần gian vì tội làm vỡ ly ngọc quý. Xuống hạ giới, nàng chu du, khám phá khắp mọi miền, qua đảo Tây Hồ dừng lại, phát hiện ra đây là nơi địa linh sơn thủy hữu tình, bèn lưu lại mở quán nước làm cớ vui thú văn chương giữa thiên nhiên huyền diệu. Như tiền duyên xui khiến, Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan trong lần đi thuyền dạo chơi trên hồ, thấy cảnh đẹp, bèn ghé vào quán Tiên chúa. Tâm đầu ý hợp, họ cùng vịnh bài thơ “Tây Hồ ngự quán” mà nay vẫn còn lưu truyền mãi. Tiên chúa ở đây trong bao lâu không ai biết, chỉ biết khi Phùng Khắc Khoan trở lại tìm thì không còn. Để nguôi ngoai nỗi nhớ, ông cho lập đền thờ người tri âm. Cái xuất xứ ly kỳ của phủ Tây Hồ là thế. 30. Cầu Nhật Tân Cầu Nhật Tân là cây cầu hiện đại nhất Hà Nội hiện nay Buổi tối, cầu Nhật Tân trở nên lung lung với dải đèn 16 màu chạy dọc thân cầu, bên cạnh đó lưu lượng xe cộ cũng khá ít nên nhiều bạn trẻ đã chọn đây là địa điểm vui chơi, sống ảo lý tưởng tại Hà Nội 31-40. Các làng hoa ở Hà Nội – nơi thích hợp để bạn chụp ảnh tự sướng Làng hoa Ngọc Hà Vườn đào Nhật Tân Làng hoa Tây Tựu Làng hoa Mê Linh Làng hoa Nghi Tàm Làng hoa Phú Thượng Làng hoa Liên Mạc Làng hoa Tứ Liên Vườn hoa bãi đá sông Hồng Thung lũng hoa hồ Tây 41-48. Các công viên ở Hà Nội – giúp bạn có chỗ đi chơi thú vị ở Hà Nội Công viên Thống Nhất Công viên Yên Sở Công viên Cầu Giấy Công viên Thủ Lệ Công viên Bách Thảo Công viên Hòa Bình Công viên Nghĩa Đô Công viên Indira Gandhi Ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn những quán bánh mì ngon hà nội.
 15. 5. Bắn cung đối kháng – quận 7 Địa điểm thứ 5 trong danh sách các địa điểm vui chơi cuối tuần ở Sài Gòn phải kể đến bắn cung đối kháng ở quận 7. Là một trò chơi hoàn toàn mới, Bắn cung đối kháng chỉ mới du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây tại địa điểm là một sân chơi nhỏ ở quận 7. Tuy nhiên, đây là một trò chơi cực kì hồi hộp và kịch tính và gây phấn khích cho người chơi. Không gian được thiết kế khá rộng rãi, cùng với nhiều chướng ngại vật để bạn có thể thỏa sức thể hiện kỹ năng chiến lược của bản thân. Cung và mũi tên được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, rất dễ sử dụng, đem lại cảm giác thoải mái, thích thú cho người chơi. Giá dịch vụ: Nhóm 6 – 10 người: 130.000VNĐ/người Nhóm 11 – 15 người: 110.000VNĐ/người Nhóm trên 15 người: 100.000VNĐ/người. Liên hệ đặt sân trước theo số điện thoại: 0943.333.094 Địa chỉ: Hẻm 300 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7. 6. Bảo tàng tranh 3D Artinus Là bảo tàng tranh 3D đầu tiên tại Sài Gòn và là một trong các địa điểm vui chơi cuối tuần ở Sài Gòn bạn không thể bỏ qua. Artinus như là một bộ sưu tập đầy màu sắc với các tác phẩm tranh 3D cực đẹp, được vẻ tỉ mỉ, hứa hẹn sẽ cho bạn ghi lại những khoảnh khắc vui chơi đầy vui vẻ tại đây. Bảng giá vé vào bảo tàng. Địa chỉ: Số 2, đường số 9, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7. 7. Khu du lịch BCR Sẽ là thiếu sót cực lớn nếu không nhắc đến khu du lịch BCR. Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí với rất nhiều hoạt động ngoài trời để phục vụ đối tượng khách là các nhóm bạn bè và gia đình, khu du lịch BCR đầu tư hồ bơi rộng ngay bờ sông với view siêu đẹp. Nếu bạn thích những trò chơi hành động thì có bắn cung, bắn súng sơn, bắn súng nước. Bạn thích thể thao thì có chèo thuyền kayak, canô, mini golf… Nhẹ nhàng hơn có thể tham gia làng nghề thủ công làm gốm, trồng cây… Có quá nhiều hoạt động để tham gia cùng gia đình và bạn bè ở địa điểm vui chơi cuối tuần ở Sài Gòn này mà bạn có dành cả ngày cũng không đủ. Thời gian mở cửa: Từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần (Thứ 3 nghỉ). Giá vé tham gia các trò chơi tại đây dao động từ 50.000VNĐ đến 150.000VNĐ. Địa chỉ: 191 đường Tam Đa, P.Trường Thạnh, Quận 9. Cách trung tâm thành phố 45 phút đi xe. 8. Khu du lịch suối Tiên Tiếp theo phải nhắc đến khu du lịch suối Tiên trong danh sách các địa điểm vui chơi cuối tuần ở Sài Gòn bởi đây luôn là địa điểm dã ngoại được rất nhiều người yêu thích với khá nhiều trò chơi và các công trình đẹp để bạn tham quan, chiêm ngưỡng và vui chơi, giải trí. Địa điểm vui chơi cuối tuần ở Sài Gòn này được chia làm 4 khu vực chính về tứ linh Long- Lân- Quy- Phụng tương ứng với Kim-Mộc- Thủy-Hỏa với mong muốn xây dựng và vun đắp cho ước mơ về một đất nước yên bình, vững mạnh. Giá vé vào cổng: Người lớn: 90.000VNĐ/người Trẻ em: 45.000VNĐ/người Giá vé trò chơi: dao động từ 5.000VNĐ đến 40.000VNĐ 1 lượt. Địa chỉ: 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9. Thành phố Sài Gòn với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí đa dạng. Hy vọng với 8 địa điểm vui chơi cuối tuần mà Halotravel kể ở trên sẽ giúp bạn có 1 cuối tuần thật vui vẻ tại những địa điểm vui chơi cuối tuần ở Sài Gòn nhé. Ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn xe khách giường nằm đà lạt một phương tiện di chuyểnđể du lịch đà lạt 1 địa danh rất gần với sài gòn.