• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tuyettrinh12311

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  9
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tuyettrinh12311

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nếu bạn còn đang phân vân không biết đến nơi nào khi du lịch tại Pattaya thì hãy đến ngay với những gợi ý sau đây nhé, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những sự trải nghiệm thật thú vị đấy. ĐẢO SAN HÔ KOH LARN Đảo san hô, điểm đến tuyệt vời dành cho những bạn muốn tránh sự ồn ào náo nhiệt thường ngày, tìm đến với nơi yên bình. Tại đảo san hô chỉ có tiếng gió, tiếng sóng biển vỗ rì rào, tiếng hàng cây xào xạc. Bên cạnh đó một hoạt động khá hấp dẫn du khách khi tới đây đó là lặn biển ngắm san hô. Xung quanh hòn đảo có rất nhiều rặng san hô đa dạng về hình dạng cũng như màu sắc. Chắc chắn hoạt động này sẽ đem lại những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ cho bạn trong chuyến hành trình du lịch của mình. VỊNH NAKLUA Điểm đến tiếp theo cực kỳ hấp dẫn dành cho du khách đó chính là Vịnh Naklua. Vịnh có bãi biển sạch, chính vì thế mà thu hút được đông đảo du khách tìm đến tham quan. Tại đây bạn có thể cùng với một nửa của mình đón ánh bình minh, hòa cùng làn nước trong xanh hay đơn giản chỉ lả thưởng thức những món ăn được chế biến từ hải sản tươi sống vô cùng thơm ngon. CÔNG VIÊN MINI SIAM Mini Siam chính thức mở cửa đón du khách tham quan vào năm 1987. Rộng 3ha với bầu không khí thoáng mát và phong cảnh tự nhiên, Mini Siam là nơi xây dựng lại những công trình kiến trúc cổ xưa, gần 100 Di sản Văn hóa của thế giới, thu nhỏ với tỉ lệ 1:25. Ngoài việc tham quan và chụp lại những bức hình thật ấn tượng, bạn còn có cơ hội thưởng thức nghệ thuật múa cổ truyền Thái Lan tại đây vào 19h mỗi ngày. Chỉ cần nghe thôi là đã thấy thú vị rồi đúng không nào. TRÂN BẢO PHẬT SƠN Trân Bảo Phật Sơn là hình Đức Phật được chạm khắn trên ngọn núi Chichan hay Khau Chee Chan nằm cách Pattaya 25 km. Hình Đức Phật cao 109m rộng 70m, các đường chạm khắc được dát vàng mệnh danh là tượng Phật lớn nhất Pattaya được bảo vệ bởi hải quân hoàng gia Thái Lan. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tạc bên sườn núi lưng chừng giữa trời và đất với dáng ngồi thiền trên đài hoa sen. Tượng Phật không chỉ là nơi du khách tham quan, hành hương cầu mong điều tốt đẹp mà còn là nơi người dân nơi đây tâm niệm đem lại sự linh thiêng, phước lành cho vùng đất của họ. Trân Phật Bảo Sơn được công nhận rằng đây chính là một trong số những công trình Phật Giáo ấn tượng nhất thế giới thu hút các phật tử và cả khách du lịch ngoại đạo đến thăm quan, chụp hình làm kỉ niệm khi đến Pattaya. CHỢ NỔI BỐN MIỀN PATTAYA Chợ nổi Bốn miền (Four Regions Floating Market) là một khu với các dãy nhà nối tiếp nhau trên mặt nước, là nơi trưng bày đồ thủ công, đồ ăn địa phương, đặc sản của bốn miền Bắc, Trung, Nam và Đông Bắc của Thái Lan. Du khách đến đây sẽ di chuyển bằng thuyền len lỏi qua các cây cầu và trải nghiệm từng gian hàng. Đặc biệt, điều thu hút nhất ở khu chợ này là ẩm thực, mỗi gian hàng đồ ăn lại mang một hương vị riêng phục vụ du khách trải nghiệm. Đến đây bạn không nên bỏ qua món Pad Thai, bánh kanom krok (bánh dừa),… Ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn xe giường nằm đà lạt nhé!
 2. Trời lạnh thế này, chẳng có gì thú bằng được "dí" vào tay những chiếc bánh vừa chiên xong, nóng hổi, thơm lừng và tất nhiên đầy mời gọi. Vài ngày nữa là sang năm 2019 và Hà Nội đang được thời tiết ưu đãi cho combo mưa rét thần sầu. Những ngày thế này, chắc chẳng có gì bằng kiếm những món ăn nóng hổi, thơm lừng mà thưởng thức. Trong đó các món bánh chiên vốn dễ khiến người ta ngấy lúc này cũng trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn bội phần. 1. Bánh chưng rán Ngày trước, muốn ăn bánh chưng phải đợi đến Tết và bánh chưng rán là đặc sản của những ngày sau Tết để "giải quyết" mớ bánh chưng làm quá nhiều từ trước Tết. Nhưng đó là ngày xửa ngày xưa thôi, chứ bây giờ, bánh chưng là một đặc sản và món quà vặt được nhiều người ưa thích. Đặc biệt trong những ngày lạnh buốt. Chiếc bánh chưng rán không phải của ngày Tết chỉ bé bé chừng lòng bàn tay người lớn, rán trên những chiếc mâm nhôm cho vàng giòn, cắt nhỏ ra đĩa, thêm ít xì dầu, dưa góp là có ngay món ngon. Bình thường bánh chưng rán rất dễ ngán, nhưng những ngày rét mướt thế này mà có được chiếc bánh chưng rán nóng hổi thì đúng là không còn gì bằng. linhperfect1011 2. Bánh rán Không phải tự nhiên, bánh rán trở thành món ăn vặt thần thánh gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Chiếc bánh rẻ bèo mà giòn, ngọt tuy chẳng có gì nhưng ăn rất dễ nghiền. Bánh rán có thể ăn nguội, nhưng ngon nhất, chắc chắn vẫn là lúc còn đương nóng hổi - sau khi vừa rán xong. Bánh rán là loại bánh phải chiên ngập trong dầu, nên bình thường đi qua hàng bánh rán dễ chỉ ngửi đã thấy ớn, nhưng ngày lạnh sâu thế này... dường như đến mùi mỡ cũng dễ chịu hơn, và đứng cạnh chảo mỡ, hóa ra lại rất ấm. Thú nhất là đi mua bánh lúc mẻ bánh vừa đến rán xong rồi cho vào chảo ngào đường, ngào mật, cái ấm nóng với mùi ngọt ngào tỏa ra, thi vị biết bao nhiêu. pukifox Đợi được chiếc bánh nóng như thế rồi ăn luôn mới thực sự đã. Chiếc bánh giòn rụm, ngọt lịm, nóng hổi khiến người ta quên mất Hà Nội đang lạnh đến thế nào. 3. Bánh khoai, bánh chuối Trời vì lạnh nên người ta cần... ăn. Và những thứ ngòn ngọt, giòn giòn, nóng hổi như bánh khoai, bánh chuối thì chắc chắn luôn lọt top món ăn ưa thích mùa đông. Có gì đâu, quả chuối ép dẹp, ít khoai lang thái sợi trộn cùng bột rồi chiên giòn, cầm tay phải lót giấy thật dày kẻo bỏng... vậy là khiến người ta hỉ hả, cảm thấy bõ cái công lạnh lẽo lao ra đường. @eatenbylong Chiếc bánh vàng ruộm, ăn lớp bột giòn tan, thơm, ngậy, béo béo ăn đến đâu ấm người đến đó. Đó cũng là lý do vì sao những quán bánh khoai, bánh chuối chẳng khi nào ngơi khách, cho dù rét mướt khiến người ta rất ngại ra đường. @linhchimm @eat.with.tiu 4. Bánh gối Nếu thuộc team thích ăn thịt, nhất định ngoài bột cần thịt thì món bánh ngày đông không thể không ăn của bạn phải là bánh gối. Cũng là món chiên ngập dầu, nhiều mùi mỡ nhưng cái thú ăn bánh gối mùa đông thì không thể nào chối cãi. kimtieuyen318 Bánh gối ăn thú nhất là phần vỏ rất giòn, bên trong nhân thịt, mộc nhĩ, miến nóng hổi, ăn rất đã miệng. Bánh gối ăn dễ ngán nên thường được ăn kèm nước chấm chua ngọt, dưa góp và rau sống. Ngày lạnh tê tái, ghé hàng bánh gối ăn chừng 2, 3 chiếc bánh vừa rán xong thì quả cũng bõ cái công ra đường ngày ai cũng muốn trốn trong nhà. ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn những quán cafe đẹp sapa.
 3. Đến Hà Nội, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều địa điểm vui chơi sống ảo. Tại những địa điểm này, bạn sẽ tha hồ checkin với những bức ảnh cực chất. Trong chuyên mục du lịch hà nội hãy cùng Halotravel khám phá top 15 địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội qua bài viết này nhé!1. Xóm Bích Họa Hà Nội – Địa Điểm Sống Ảo Mới Ở Hà NộiXóm bích họa Hà NộiĐịa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội – Xóm Bích Họa Hà Nội nổi tiếng bởi những bức tường trong con ngõ nhỏ tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp những bức tường được vẽ tranh với các chủ đề vô cùng đa dạng, phong phú. Từ tổ quốc, dân tộc cho đến những thông điệp bảo vệ môi trường, hình ảnh trẻ em. Ở đây, bạn tha hồ check in với những hình ảnh ở xóm Bích Họa. Địa chỉ: Ngõ Ao Dài, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 2. Tòa Soạn Báo Hà Nội Mới – Địa Điểm Chụp Ảnh Lạ Ở Hà NộiTòa soạn báo Hà NộiTòa soạn báo Hà Nội mới là một trong những địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội mà bạn có thể lựa chọn. Tòa soạn tọa lạc ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đến đây, bạn sẽ bị mê mẫn với hình ảnh góc tường ngôi nhà cổ. Cánh cửa sổ màu xanh cùng tấm biển Hà nội mới và bảng biển có dán báo. Tòa soạn báo Hà Nội sẽ là một địa điểm có thể giúp bạn tạo nên những bức ảnh cực chất. Địa chỉ: số 44 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 3. Phố Sách Hà Nội – Địa Điểm Chụp Ảnh Đẹp Ở Hà NộiPhố sách Hà NộiPhố sách Hà Nội trở thành địa điểm checkin ở Hà Nội thu hút được giới trẻ. Phố sách mang đến một không gian yên tĩnh, cùng với hàng trăm góc cho bạn sống ảo. Và tất nhiên không thể thiếu đó là thư viện sách để bạn có thể lựa chọn. Lối dẫn vào khu phố sách là một khuôn viên nhỏ có lát gạch với nhiều ghế gỗ. Những khung cửa kính trong suốt nhìn vào thư viện sách. Địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội này làm nên một khung cảnh tuyệt vời. Địa chỉ: Phố 19 tháng 12, Trần Hưng Đạo, Hà Nội. 4. Đài Quan Sát Lotte Center – Địa Điểm Chụp Ảnh Đêm Hà NộiĐài quan sát lotte centerNếu bạn muốn ngắm nhìn thành phố từ trên cao thì không thể bỏ qua Đài quan sát Lotte Center. Đây là một trong những địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội mà bạn có thể vừa thư giãn, vừa chụp ảnh sống ảo. Vào buổi sáng, bạn có thể vừa uống cafe, nghe nhạc và lặng nhìn thành phố, xua tan đi mọi căng thẳng để bắt đầu một ngày mới. Đến đây vào buổi tối, bạn sẽ cảm nhận được hết sự náo nhiệt và vẻ đẹp về đêm của toàn thành phố khi nhìn từ trên cao xuống. Địa chỉ: 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. 5. Aeon Mall Long Biên – Địa Điểm Vui Chơi Mua Sắm Ở Hà NộiAeon mall Long BiênAEON MALL Long Biên là trung tâm thương mại Nhật Bản đầu tiên tại Hà Nội. Với điểm nhấn là Bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON cùng hơn 130 gian hàng chuyên dụng. Trung tâm thương mại đem tới cho bạn những trải nghiệm mua sắm thú vị. Cùng với đó là đa dạng các góc đẹp để bạn tha hồ sống ảo. Một trong những góc mà bạn có thể chụp là cgv và bãi gửi xe trên cao. Đây là một địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội mà bạn nên lựa chọn. Địa chỉ: Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội 6. Ga Long Biên – Địa Điểm Sống Ảo Đẹp Ở Hà NộiGa Long BiênGa Long Biên là địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội mang đến cho bạn một phong cách vintage. Nơi đây với một không gian cổ xưa và lãng mạn, được nhiều cặp đôi lựa chọn để chụp ảnh. Gas Long Biên có vị trí nằm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nằm ngay chân cầu Long Biên, nên sẽ rất thuận tiện cho việc tìm kiếm đường đi. Địa chỉ: Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 7. Hệ Thống Cửa Hàng Naked By V – Địa Điểm Chụp Ảnh Sống Ảo Ở Hà NộiNaked By VĐến với Naked By V, bạn sẽ bị lạc vào một thế giới sống ảo cực chất. Hệ thống cửa hàng có vị trí nằm ngay trong khu phố cổ Hà Nội. Đặc biệt, nếu bạn là người thích shopping thì không thể bỏ qua địa điểm này. Từ những bức tường trắng hồng, cùng những cửa hàng quần áo của dãy phố shopping. Đây sẽ là địa điểm chụp hình thích hợp cho những cô bạn thân. Địa chỉ: 275 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 8. Phố Đi Bộ Hồ Gươm – Địa Điểm Check In Sống Ảo Ở Hà NộiPhố đi bộ Hồ GươmNói đến địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội thì phải kể đến phố đi bộ Hồ Gươm. Con phố đi bộ này luôn thu hút được người đến. Đặc biệt, vào cuối tuần rất sôi động và náo nhiệt. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều các trò vui chơi từ trò chơi dân gia, khiêu vũ, đàn ca sáo nhị cho tới múa hát. Bạn cũng có thể thưởng thức rất nhiều món ngon ở khu phố cổ. Đây sẽ là địa điểm cho bạn có thể vừa vui chơi, vừa sống ảo. Địa chỉ: quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Phố Bích Họa Phùng Hưng – Địa Điểm Chụp Hình Sống Ảo Ở Hà NộiPhố bích họa Phùng HưngĐến du lịch ở Hà Nội, bạn không thể bỏ qua địa điểm phố Bích Họa Phùng Hưng. Đến đây, bạn sẽ được thưởng thức những tác phẩm mang thông điệp về Thủ đô Hà Nội. Khu phố bích họa phác họa và dựng cảnh Hà Nội xưa. Những tác phẩm đó đưa chúng ta trở về với khung cảnh xưa như bách hóa, gánh hàng dông và phố cổ… Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho bạn sống ảo. Địa chỉ: Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Nhà Thờ Lớn – Những Địa Điểm Sống Ảo Ở Hà NộiNhà thờ lớnNhà thờ lớn Hà Nội với một kiến trúc độc đáo, mang đậm nét nhất những đặc trưng của kiến trúc Gothic Châu Âu. Với những bức tường xây cao, có mái vòm và nhiều cửa sổ. Đây sẽ là một địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội dành cho các tín đồ mê chụp ảnh. Địa chỉ: 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 11. Phố Đường Tàu – Địa Điểm Chụp Hình Đẹp Ở Hà NộiPhố đường tàuPhố đường tàu Hà Nội nằm ở khu phố cổ Hà Nội. Với một tuyến đường sắt len lỏi qua khu phố cổ, băng qua trước hiên nhà của người Hà Nội. Những ngôi nhà cũ toát lên một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa giản dị mang màu sắc riêng của Hà Nội. Nơi này trở thành điểm đến của nhiều du khách. Đơn giản chỉ là thưởng thức một cốc café, trải nghiệm cuộc sống của người dân, gắm nhìn vẻ đẹp của đường tàu hoặc chụp những bức hình sống ảo. Địa chỉ: Khâm Thiên tới ngã tư Giải Phóng-Đại Cồ Việt và từ Điện Biên Phủ qua Trần Phú 12. Đường Phan Đình Phùng – Địa Điểm Vui Chơi Ở Hà Nộiđường Phan Đình PhùngĐường Phan Đình Phùng được mệnh danh là con đường lãng mạn nhất Hà Nội. Con đường dài khoảng 1,5 km. Kéo dài từ phố Mai Xuân Thưởng đến phố Hàng Cót, có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội. Ngoài ra, con phố này còn nổi tiếng với những dãy nhà biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp cổ kính. Do đó mà nơi đây thu hút được các bạn trẻ check in sống ảo. Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội 13. Công Viên Nước Hồ Tây – Địa Điểm Vui Chơi Hà Nội Ban NgàyCông viên nuCông viên nước Hồ Tây là địa điểm vui chơi yêu thích của nhiều người dân thủ đô. Với tổng diện tích rộng rãi 35.560m², nằm thuộc quận Tây Hồ. Đến đây, vào mùa hè nóng bức này, bạn sẽ cảm nhận được một không khí mát mẻ, trong lành. Ở công viên Hà Nội đẹp này, bạn có thể thỏa sức ngâm mình dưới dòng sông. Đặc biệt, với các trò chơi cảm giác mạnh như trượt ống nước đen hay trượt máng từ trên cao. Mang đến cho mọi người sự hứng thú, thỏa thích. Địa chỉ: Hồ Tây, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 14. Công Viên Bách Thảo – Công Viên Đẹp Ở Hà NộiCông viên Bách ThảoVườn bách thảo Hà Nội hay Công viên Bách Thảo là một công viên xanh tại Hà Nội. Công viên nằm phía sau lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phủ Chủ tịch. Ở công viên có hai lối vào, một lối ở đầu phố Hoàng Hoa Thám, một lối ở giữa phố Ngọc Hà. Đến đây, bạn sẽ bị đắm chìm trong một không gian trong lành bởi cây xanh bao quanh. Sự kết hợp giữa núi đồi và sông nước đã tạo nên vẻ đẹp khác lạ cho Vườn Bách Thảo khiến du khách đến đây không thể quên được. Địa chỉ: 3 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 15. Sân Trực Thăng Tòa Nhà Hei Tower – Chụp Hình Đẹp Ở Hà NộiSân trực thăngMột trong những địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội đó là sân trực thăng tòa nhà Hei Tower. Nơi đây sẽ là một địa điểm rất thú vị mà các bạn trẻ yêu thích. Bởi sân trực thang trên các tòa nhà siêu đẹp. Với khoảng sân rộng rãi, có background ấn tượng từ độ cao của tầng 26. Đây được xem là thiên đường check in cho các tín đồ sống ảo. Địa chỉ: số 1 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội Trên đây, Halotravel đã tổng hợp top 15 địa điểm vui chơi sống ảo ở Hà Nội mà bạn nên đến. Hy vọng với những thông tin trên, sẽ giúp bạn có một chuyến đi thật vui vẻ. Ngoài ra Halo gợi ý cho bạn những địa điểm phượt gần sài gòn.
 4. Nhâm nhy một ly cafe thơm nồng ngắm nhìn một không gian tràn ngập hoa lá. Một thú vui vừa tao nhã lại thư giãn rất tốt. Bài viết này Halotravel sẽ giới thiệu đến bạn. Các quán cafe vườn Hà Nội được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhé! 1. Otree Coffee – Danh Sách Địa Chỉ Các Quán Cafe Vườn Hà Nội Địa chỉ: 71A Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội Giờ mở cửa: 07h30 – 23h00 Giá tham khảo: 25.000 – 80.000đ/người Nếu là người mê cây xanh. Bạn thích ngồi trong một quán trông xinh đẹp, dễ cảm nhận được màu xanh. Và gắn kết với thiên nhiên thì bạn không nên bỏ qua Otree Coffee trên đường Nguyễn Du. Bước vào đây bạn sẽ cảm thấy vô cùng thư giãn. Với những chậu hoa, chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh, đủ màu sắc. Không gian thoáng mát thoải mái Cây cối xanh mát mắt cộng với phần trần kính và hệ thống nước chảy róc rách tản nhiệt. Bên trong là khoảng sân rộng có điều hòa mát mẻ. Vừa có cảm giác ngồi ở sân nhà đón ánh nắng tự nhiên mà không hề bị nóng. Đặc biệt cuối tuần còn có nhạc sống, khá thú vị đấy chứ! Màu sắc quán lại rất hài hòa 2. Trill Bistro – Các Quán Cafe Vườn Hà Nội Nổi Tiếng Địa chỉ: 98 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 08h00 – 23h00 Giá tham khảo: 60.000 – 100.000đ/người Tọa lạc ngay tại vị trí đắc đạo giữa trung tâm phố cổ Hà Nội. Thế nhưng Trill Bistro lại sở hữu diện tích cực rộng lên đến 2000m2. Quán có 3 tầng, mỗi tầng được thiết kế một phong cách khác nhau. Song lại tạo thành một thể thống nhất hài hòa và nổi bật. Quán với diện tích cực rộng 2000m2 Từng góc nhỏ dường như đều được chăm chút một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Nên góc nào cũng đẹp ngất ngây. Trill có cả không gian ngoài và trong nhà. Để các bạn có thể thoải mái lựa chọn chỗ ngồi theo sở thích. 3. AN’s Garden Coffee – Quán Cafe Vườn Hà Nội Địa chỉ: Văn Quán, quận Hà Đông, tp. Hà Nội Giờ mở cửa: 07h00 – 23h00 Giá tham khảo: 20.000 – 70.000đ/người Nhìn từ ngoài AN’s garden coffee giống như một ngôi nhà kính. Với tone màu chủ đạo là màu nâu trầm. Bước chân vào quán với không gian xanh mát và cách bài trí hợp lý, hài hòa. Sẽ khiến người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Quán cafe này đối diện với hồ Văn Quán. Có ba tầng và sân thượng rộng rãi. Nên khi đến đây gần như không khó để tìm được chỗ ngồi ưng ý. Nhìn bên ngoài An như một ngôi nhà kính Đặc biệt ở không gian nào cũng thấy rất nhiều cây xanh, tiểu cảnh. Nên lại càng mang đến cho khách cảm giác dễ chịu. Với người mê sống ảo, bối cảnh ở đây lại càng lý tưởng. Không gian ở đây vô cùng nhiều cây xanh 4. Maison De Blance – Các Quán Cafe Vườn Hà Nội Đẹp Địa chỉ: 5 Đường Tây Hồ, Quảng An, quận Tây Hồ, tp. Hà Nội Giờ mở cửa: 07h30 – 22h30 Giá tham khảo: 25.000 – 50.000đ/người Maison de Blanc là cả một căn biệt thự to đùng. Đúng ý nghĩa tên gọi của mình là “Ngôi nhà màu trắng”. Maison de Blanc chọn cho mình tông màu trắng làm màu chủ đạo. Chỉ có bảng hiệu và mái nhà được điểm bằng màu xanh cổ vịt nhìn rất bắt mắt. Đến quán ta như đến với một châu Âu thu nhỏ Quán gồm cả 3 tầng nhà và không gian ngoài trời dành cho những ai thích hòa mình với thiên nhiên nữa. Nhất là những hôm đầu đông có nắng, cảm giác ấm áp không ai có thể chối từ được. Ở đây rất nổi tiếng với các loại bánh ngọt. Vị ngon mà lại vô cùng xinh xắn. 5. Tropical Forest – Các Quán Cafe Vườn Hà Nội Địa chỉ: Ngõ 298 Tây Sơn, quận Đống Đa, tp. Hà Nội Giờ mở cửa: 09h00 – 23h00 Giá tham khảo: 25.000 – 55.000đ/người Quán cafe xinh xắn này nằm trong một con ngõ trên đường Tây Sơn. Từ cái nhìn đầu tiên Tropical đã gây được ấn tượng cho nhiều người bởi mặt tiền kính trong veo. Cho phép ngắm nhìn rất nhiều cây xanh bên trong. Quán có cả không gian bên trong và bên ngoài Những chậu cây nhỏ xinh được bày khắp xung quanh quán mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng cùng dễ chịu. Đi kèm đó là những bộ bàn ghế gỗ sắp xếp khéo léo khiến ở góc nào bạn cũng kết nối với thiên nhiên. Quán chỉ có 1 tầng nhưng có cả không gian bên trong, bên ngoài. Đều rất rộng rãi, nhiều chỗ ngồi. Ngoài là một quán cafe Tropical còn bán luôn cây. Và thường có những buổi workshop giúp những người thích chăm sóc cây cảnh. Quán gây ấn tượng với mặt tiền là kính 6. NOTH Cafe – Danh Sách Các Quán Cafe Vườn Hà Nội Đẹp Địa chỉ: Ngách 17 Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, quận Đống Đa, tp. Hà Nội Giờ mở cửa: 09h00 – 21h00 Giá tham khảo: 30.000 – 45.000đ/người Mặc dù tọa lạc ở con ngõ nhỏ trên phố Đặng Văn Ngữ. Vốn nổi tiếng với những cửa hàng quần áo đậm chất Hàn Quốc. Thế nhưng NOTH cafe lại được các bạn trẻ tìm đến bởi không gian tuy đơn giản. Nhưng vô cùng bắt mắt này. Được thiết kế lấy cảm hứng từ những quán cafe bên Nhật Bản. Quán nổi bật trong dãy phố tập thể NOTH nổi bật trong dãy phố tập thể. Với mảng tường trắng xóa tô điểm cùng những nội thất được làm từ gỗ. Điểm mà chắc chắn bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi đến đây. Chính là những nội thất như ghế ngồi hay bàn đều được thiết kế khá nhỏ. Đây chính là điểm gây ấn tượng đối với những vị khách lần đầu ghé thăm. 7. The YLang – Danh Sách Các Quán Cafe Vườn Hà Nội Địa chỉ: 2 Lê Thạch, Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, tp. Hà Nội Giờ mở cửa: 08h00 – 23h00 Giá tham khảo: 30.000 – 200.000đ/người Chỉ cần đi qua thôi bạn đã dễ bị The YLang thu hút bởi không gian ngập tràn màu xanh. Tựa như một khu vườn thu nhỏ. The YLang có 3 tầng với tông màu chủ đạo là màu trắng. Và được trang trí với rất nhiều cây cối. Bước chân vào quán người ta dễ có cảm giác thư thái ngay lập tức. Bởi hiệu ứng dễ chịu đến từ tone màu trắng – xi măng và xanh. Quán thu hút bởi không gian ngập tràn màu xanh Nếu tầng trệt của quán được trang trí với vô số những chậu cây xanh. Không gian mở, tường kính trong veo để nhìn ra tiểu cảnh bên ngoài. Thì các tầng trên lại là không gian ngoài trời xinh xắn với những góc nhìn xuống phố Với bài tổng hợp các quán cafe vườn Hà Nội của Halotravel. Chúc các bạn tìm cho mình được một địa chỉ. Để thư giãn sau những giây phút học tập làm việc căng thẳng nhé! Ngoài ra Halo gợi ý cho bạn địa chỉ xem bói chuẩn hà nội.
 5. Là một huyện biển cách Sài Gòn chưa đầy 2 tiếng, Cần Giờ được mệnh danh là thủ phủ của hải sản tươi sống và những điểm vui chơi thú vị. Cùng Halotravel vi vu du lịch Cần Giờ tự túc đậm hương vị biển một chuyến nhé! @vanessa_tpn 1. Di chuyển tới Cần Giờ Cần Giờ là một huyện ngoại thành duy nhất giáp biển thuộc phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh. Cách trung tâm chừng 50km, từ Sài Gòn tới Cần Giờ chưa đầy 2 tiếng di chuyển. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng các loài động thực vật đặc hữu của miền duyên hải. Kết hợp với hệ thống sông ngòi dày đặc, khiến Cần Giờ trở thành một “hòn đảo” tách biệt độc đáo. @40.5_kg Du lịch Cần Giờ, bạn nên tranh thủ đi lúc sáng sớm cho mát mẻ, thoáng xe. Đồng thời cũng để thêm thời gian “oanh tạc” huyện biển xinh đẹp này. 6h sáng, bạn xuất phát từ trung tâm Sài Gòn hướng về phía cầu Tân Thuận. Thấy Nguyễn Văn Linh, bạn rẽ vào và đi vào Huỳnh Tấn Phát. Tại đây, bạn chạy về hướng phà Bình Khánh. @g.i.a.n.g_23 @vithaman.sapgiamcan Tới phà, bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi và ăn sáng cho ấm bụng trước khi lên phà tới vi vu Cần Giờ. Các hàng quán ở đây có nhiều món ngon, giá cực ổn. Chỉ từ 25.000-30.000VND. Sau khi ăn sáng xong, bạn qua phà để tới tọa độ check-in đầu tiên. @qanbi @thuywannabeef @yoniebabez *Giá vé: 5.000VND/xe máy 2. Lịch trình du lịch Cần Giờ tự túc cho hội bạn thân 2.1. Vàm Sát Sau khi qua phà, bạn chạy xuôi dọc đường tới khu Du lịch sinh thái Vàm Sát. Vàm Sát có diện tích lên tới 714 km2 với 1 nửa là hệ rừng ngập mặn nước nổi đẹp nao lòng – đặc trưng của Cần Giờ. Sở hữu hệ sinh thái vô cùng đa dạng, phong phú, nơi đây được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2000. Bên cạnh đó là các điểm đến mang giá trị lịch sử – văn hóa và các làng nghề lâu năm. @dawcsnhaan @minimindvn @summerlinh Tới đây, bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ, hoang dã. Nổi bật là Đầm Dơi, Đảo Khỉ, chòi chim, khu câu cá sấu, rừng đước. Hay mục sở thị khu căn cứ cách mạng rừng Sác đầy lịch sử. Hoặc tham gia vào các các trò chơi trải nghiệm cực thú vị. @hai_vhh @_dgtravel_ @phil_woodman *Giá vé: – Vé vào cổng: 50.000 VND/người – Vé tham quan Đảo Khỉ: 30.000 VND/người 2.2. Chợ Hàng Dương Sau khi thả hồn vào thiên nhiên sinh thái đa dạng tại Vàm Sát, bạn có thể lấp đầy “chiếc bụng đói” tại chợ Hàng Dương. Đây là khu chợ hải sản lớn nhất tại Cần Giờ và là tọa độ “must go” khi du lịch huyện biển này. Với hơn 20 quầy hải sản bán bạt ngàn các món biển ngon “rớt nước miếng” như mực, tôm, cá, cua, ốc… với giá cực rẻ, không lo chặt chém. Ảnh:Gia Hân Thời gian thích hợp nhất để ghé chợ là vào tầm trưa, trong khoảng 12h-12h30. Lúc này, chợ vắng khách hơn, bạn có thể tha hồ lựa hải sản mà không lo chen lấn. Sau khi mua đủ loại hải sản mình thích, bạn có thể hoàn toàn ngồi thưởng thức đồ ăn tại các quán nước cạnh chợ. Hoặc nhờ chế biến rồi vi vu ra biển 30/4 cách chợ chỉ 50m “chill”. Ảnh:Mỹ Linh Ảnh:Khánh Băng Ảnh:Mạc Yến *Mức giá – Hải sản: 50.000-450.000VND – Chế biến: 10.000-30.000VND 2.3 Biển 30/4 Sau khi oanh tạc chợ Hàng Dương, bạn có thể chạy ra biển 30/4 hít hà không khí biển cả. Tại đây, bạn có thể thoải mái thả dáng và check-in với những bức ảnh “để đời”. Một số tọa độ sống ảo “chanh sả” tại biển là con đường đá và cầu nổi của Phương Nam Cần Giờ resort. @chinh_tt Ảnh:Nguyễn Trần Thúy Vy Chơi chán, bạn có thể thuê một chỗ ngồi hóng gió biển thổi mát lịm. Bày hải sản đã mua tại chợ rồi ăn “tá lả” đặc sản Cần Giờ. Vừa thưởng thức hải sản, vừa cùng đám bạn tíu tít trò chuyện, tâm sự. Giữa không gian biển cả xanh mướt và thiên nhiên trong lành. Đảm bảo chill hết nấc luôn. @pntvuy @an.phonggg @anann99.__ @mmy_denhi *Giá thuê chỗ ngồi: 10.000-20.000VND/người (không giới hạn thời gian, ngồi thoải mái) Nếu bạn chưacó dự định gì thì cùng Halotravel sửa soạn “sương sương”. Rồi kéo team tới du lịch Cần Giờ tự túc đổi gió một chuyến khép lại 2019 bằng những kỷ niệm tại biển đảo này nhé. Ngoài ra Halotravel gợi ý cho bạn những ngôi chùa cầu duyên ở sài gòn để cùng khám phá nhé!
 6. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội chưa tới 20km, khu đồi hoa cải tạo hình ruộng bậc thang đẹp tựa Tây Bắc của khu sinh thái Phùng Đan Phượng đã khiến không ít bạn trẻ chao đảo. Ngoài ra, còn có hàng ngàn loài hoa cánh bướm đủ màu, hoa sao nhái vàng rực, hoa ban, hoa vàng anh… cũng đang đua nhau khoe sắc. Lại xuất hiện thêm một địa điểm “đu đưa” cuối tuần tuyệt đẹp ngay cạnh Hà Nội rồi đây. Cùng Halo khám phá ngay nhé! Ảnh: sưu tầm 1. Định vị khu sinh thái Phùng Đan Phượng và đường đến Từ trung tâm thành phố, sẽ rất dễ dàng để di chuyển đến khu sinh thái Phùng Đan Phượng. Nếu đi xe máy, bạn chỉ cần đi theo quốc lộ 32 đến trung tâm thị trấn Phùng thì rẽ phải vào cổng chào khu công nghiệp Đan Phượng. Đi thêm chưa đầy một km là thấy The Phoenix Garden ngay bên tay trái. Ảnh: sưu tầm Hoặc nếu bạn đi xe bus thì có thể đi xe 20 từ Cầu Giấy xuống bến xe Phùng. Rồi sau đó đi bộ hoặc xe ôm một chút là đến được khu sinh thái. Địa điểm nào vào cửa tự đo, còn nếu muốn vào sâu vườn hoa chụp ảnh thì giá vé là 20k/người. Ảnh: sưu tầm 2. Thiết kế ruộng bậc thang độc đáo đẹp như vùng Tây Bắc Có thể nói, những đồi hoa cải được thiết kế theo hình ruộng bậc thang là một điểm thu hút lớn của địa điểm này. Ruộng bậc thang độc đáo ngay sát Hà Nội giúp cho du khách có cảm giác như mình đang ở giữa vùng Tây Bắc vậy. Ảnh: sưu tầm Chỉ khác là ruộng bậc thang ở núi rừng trồng lúa, còn ở khu sinh thái Phùng Đan Phượng thì trồng cải. Hoa cải vàng, cải trắng đan xen nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp và rất đỗi bình yên. Ảnh: sưu tầm Hoa cũng được trồng theo từng bậc, giữa các bậc có lối đi nhỏ thuận tiện cho việc đi lại và tránh dẫm lên hoa. 3. Địa điểm check in lý tưởng với ngàn hoa đua sắc Lấy bối cảnh từ thành phố Đà Lạt ngàn hoa thu nhỏ giữa lòng Hà Nội, mỗi mùa tại khu sinh thái lại có những loài hoa đặc trưng. Chẳng hạn như hoa hồng nhung, hướng dương, cánh bướm, cúc, tam giác mạch, dã quỳ… và đường hàng thông. Ảnh: sưu tầm Khu trồng hoa tại đây rộng đến 3ha với vô vàn loài hoa đua nhau khoe sắc. Cũng bởi vậy mà dù mới mở cửa chưa lâu mà nơi này đã trở thành một địa điểm check in cực hot cho giới trẻ Hà Thành. 4. Địa điểm cắm trại cuối tuần lý tưởng Bên cạnh những cánh đồng hoa rực rỡ, khu sinh thái Phùng Đan Phượng còn có nhiều dịch vụ khác. Có thể kể đên các khu phục vụ tiện ích chung như bể bơi, đạp vịt tại song bán nguyệt hồ, đồi trượt cỏ, sân bóng đá, sân tenis, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng hầm Karaoke. Ảnh: sưu tầm Không những vậy, đây cũng là một địa điểm picnic cuối tuần thú vị. Với tiện ích bếp nướng BBQ, cắm trại ngoài trời, thuê phòng homestay và villa stay. Hơn nữa đó là đồi Bomerang, vườn hoa hướng dương, tam giác mạch , hoa cải, cúc… Tuy nhiên những tiện ích bên ngoài này sẽ được tính phí riêng. Đặc biệt, đến đây, các bạn có thể ghé thăm chùa Đại Từ Ân, rộng 2ha, hiện là trường Trung cấp Phật học Hà Nội nữa nhé! Ảnh: sưu tầm Dọc các tuyến đường trong khu sinh thái là những hàng thông xanh ngút ngàn được trồng trải dài bao quanh. Cùng với đó là khí hậu trong lành và mát mẻ. Cũng bởi lý do đó mà nơi đây được du khách ưu ái ví như một Đà Lạt thu nhỏ. Ảnh: sưu tầm Nghe đến đây đã đủ hấp dẫn chưa nhỉ? Cuối tuần rủ hội bạn thân lên kèo quẩy tung khu sinh thái Phùng Đan Phượng ngay thôi. Ngoài ra Halotravel đề xuất thêm cho bạn top những homestay ba vì để bạn cùng gia đình có thể tận hưởng ngày cuối tuần nhé!
 7. Đã từ lâu, Phú Yên – Quy Nhơn đã là hai địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách với vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Để tận hưởng hết vẻ đẹp của thiên đường biển đảo xinh đẹp này, cùng Halotravel theo chân bạn Ánh Dương với review du lịch Phú Yên Quy Nhơn tự túc cực chi tiết và tiết kiệm dưới đây nhé! Ảnh: Ánh Dương 1. Hướng dẫn di chuyển tới Phú Yên Quy Nhơn 1.1. Di chuyển từ Hà Nội tới Phú Yên Quy Nhơn Từ Hà Nội, mình book vé tới sân bay Tuy Hòa và từ sân bay Phú Cát, Quy Nhơn về Hà Nội trên Traveloka. Mình book vé Vietnam Airline trước khi bắt đầu lên đường 3 ngày. Giá vé là 1.400.000 VND/người/2 chiều. Ảnh: Ánh Dương Từ Tuy Hòa tới Quy Nhơn, mình mua vé của nhà xe Phúc Thuận Thảo. Xe đón khách tại bến xe Tuy Hòa và dừng trả khách tại bến xe Quy Nhơn. Nếu muốn chọn chỗ đẹp, mọi người nên liên hệ trước 1-2 ngày nhé. Giá vé nhà xe: 70.000 VND/người Điện thoại liên hệ: 0257.382.0303 1.2. Phương tiện đi lại ở Phú Yên Quy Nhơn Vì ở Quy Nhơn và Phú Yên, dịch vụ Grab chưa phát triển nên các bạn có thể gọi taxi hoặc thuê xe máy. Ảnh: Ánh Dương Để tránh tình trạng chặt chém giá, bạn có thể book thử xe trên Grab để tham khảo giá chung. Sau đó gọi taxi. Còn về xe máy, mình thuê luôn tại khách sạn. Giá thuê xe máy: từ 100.000 VND đến 120.000 VND/xe/24 tiếng 2. Lưu trú ở Phú Yên – Quy Nhơn Tất cả phòng ở mình đều book trước trên Booking. Tại Tuy Hòa, mình ở khách sạn Triều Dâng thuộc Vincom Tuy Hòa. Team mình gồm 4 nữ nên bọn mình book phòng 2 giường đôi với giá 400.000 VND/đêm. Điểm cộng là khách sạn gần ngay trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện và rất sạch sẽ. Ảnh: Ánh Dương Ở Quy Nhơn, bọn mình lưu trú tại Mira Hotel tại số 13 Ngô Mây. Phòng mình ở có 2 giường đôi, giá 480.000 VND/phòng. Khách sạn nằm ngay quảng trường trung tâm, vừa đẹp vừa sạch sẽ. Lại thêm hai nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình, đáng điểm 10 luôn. *Địa chỉ: + Khách sạn Triều Dâng: Tuy Hoa Vincom Plaza. Hùng Vương, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên + Mira Hotel: 13 Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định 3. Các địa điểm checkin hấp dẫn ở Phú Yên 3.1. Ngày 1: Đảo Nhất Tự Sơn – Cầu gỗ ông Cọp Bay chuyến 8h sáng, hơn 10h tụi mình có mặt tại Tuy Hòa nhận phòng, nghỉ ngơi. Chiều, bọn mình ghé Đảo Nhất Tự Sơn. Cách thành phố chừng 50km, đảo nổi tiếng với con đường đi bộ dưới biển tuyệt đẹp. Lưu ý, trước khi tới, các bạn nên hỏi người dân cách tính nước rút để “săn” con đường đi bộ nhé. Hoặc có thể thuê cano, chạy 5 phút là ra tới đảo rồi. Ảnh: ST Điểm dừng tiếp theo của bọn mình là Cầu gỗ ông Cọp dài nhất Việt Nam. Bọn mình tới nơi thì kịp đón hoàng hôn ở đây với cảnh quan siêu đẹp và thơ mộng. Tới đây, mọi người nên chạy thử xe máy trên cầu để “test” tay lái nha. Ảnh: Ánh Dương *Giá dịch vụ tham khảo: + Giá vé tham quan đảo Nhất Tự Sơn: 50.000 VND/người (đã gồm cả phí cano) + Phí chạy xe máy trên cầu: 4.000 VND/lượt/xe 3.2. Ngày 2: Hải Đăng Đại Lãnh, Bãi Tiên, Bãi Xép, Gành Đèn Hải đăng Đại Lãnh, Mũi Điện được mệnh danh là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc. Cũng chính là nơi mình muốn tới nhất trong chuyến đi. Để kịp đón bình minh nơi đây, bọn mình dậy sớm từ 4h sáng và chạy xe 32 km. @huongg_ly Mọi thứ ở đây tuyệt đẹp, từ những cung đường biển tới giây phút bình minh ló dạng. Mình đã từng đón bình minh trên biển khá nhiều lần, nhưng đối với mình, cảnh bình minh ở đây là tuyệt nhất. Ảnh: Ánh Dương Trên đường từ Hải đăng về thành phố, bạn sẽ qua bãi tắm Bãi Tiên. Mọi người dừng xe tại đây checkin bên cung đường ven biển khá nhiều. Có người còn cắm trại qua đêm nữa. @kk.hanh Ảnh: Ánh Dương Bãi Xép chính là nơi diễn ra phân cảnh của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đình đám.Gành Đá Đĩa cũng là điểm checkin được nhiều khen. Tuy nhiên bọn mình không có cơ hội tham quan vì nơi đây đóng cửa tránh dịch corona. Cách Gành Đá Đĩa 1km, các bạn có thể tới tham quan Gành Đèn cũng rất tuyệt. Giá dịch vụ tham khảo: + Vé vào cổng bãi Xép: 20.000 VND/người + Vé gửi xe bãi Xép: 5.000 VND/xe + Vé gửi xe Gành Đá Đĩa: 10.000 VND/xe + Vé gửi xe Gành Đèn: 5.000 VND/xe 4. Các địa điểm checkin độc đáo ở Quy Nhơn 4.1. Ngày 3: Cầu Thị Nại, Kỳ Co, Eo Gió, Khu dã ngoại Trung Lương Ngày 3, bọn mình trả phòng sớm và bắt taxi ra bến xe Tuy Hòa. 7h30, bọn mình xuất phát đi Quy Nhơn và tới nơi vào lúc 10h. Sau khi nhận phòng, bọn mình ăn trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến du hí buổi chiều. Ảnh: Phan Yến Điểm đến đầu tiên của bọn mình là cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Sau đó, bọn mình tham quan Kỳ Co. Tại đây, bạn có thể đi xe máy lên đỉnh Kỳ Co ngắm toàn cảnh cung đường biển trong thành phố. Cùng với đó là cung đường biển FLC tuyệt đẹp. Ảnh: ST Nếu muốn, các bạn có thể đi cano ra bãi Kỳ Co. Đặc biệt, vào mùa nắng từ tháng 4 đến tháng 10, bãi tắm trong veo, checkin sống ảo xinh khỏi chê. Cuối cùng, bọn mình tham quan Eo Gió và Khu dã ngoại Trung Lương. *Giá dịch vụ tham khảo: + Vé vào cổng Kỳ Co: 100.000 VND/người + Vé đi xe điện tại Kỳ Co: 40.000 VND/người + Vé vào cổng Eo Gió: 25.000 VND/người + Vé gửi xe Eo Gió: 5.000 VND/người + Vé vào Khu dã ngoại Trung Lương: 20.000 VND/người + Vé gửi xe khu dã ngoại: 5.000 VND/người 4.2. Ngày 4: Cù Lao Xanh, Ghềnh Ráng, Bãi Trứng, Bãi Xếp Ngày 4, bọn mình định khám phá Cù Lao Xanh cách thành phố 17km. Bọn mình book tour 1 ngày từ 7h sáng đến 4h chiều của bạn Toàn. Một tour gồm vé cano khứ hồi, bữa trưa hải sản, lặn san hô… Đặc biệt, bạn này chỉn hảnh và chụp ảnh siêu có tâm, rất hợp với team mê sống ảo. Ảnh: Ánh Dương Tuy nhiên, do ngoài đảo sóng lớn quá nên tour bị hoãn. Đành hẹn Cù Lao Chàm một dịp khác khi quay lại Quy Nhơn. Nhưng được bạn hướng dẫn viên chỉnh cho rất nhiều ảnh đẹp. Ảnh: Ánh Dương Tiếp đó, bọn mình tham quan Ghềnh Ráng, Bãi Trứng và thăm mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử. Và tới làng chài Bãi Xếp đầy yên bình, nhiều khác nước ngoài, chỉ cách trung tâm thành phố 15km. Cuối cùng là bãi biển sát xịt khách sạn bọn mình ở, yomost thật sự. *Giá dịch vụ tham khảo: + Vé gửi xe ở các địa điểm: 5.000 VND/xe 4.3. Ngày 5: Food Tour Quy Nhơn Ngày cuối, bọn mình quyết định làm một chuyến foodtour ăn ngập Quy Nhơn. Đồ ăn ở đây thực sự rất nhiều, vừa ngon vừa rẻ. Có nhiều món vị rất lạ, buổi tối mọi người tranh thủ lang thang các phố ẩm thực để tận hưởng hết các món nhé. Ảnh: Ánh Dương 5. Du lịch Phú Yên Quy Nhơn tự túc ăn gì ở đâu 5.1. Các địa điểm ăn uống ở Tuy Hòa, Phú Yên + Cơm gà Tuyết Nhung (Chỉ mở từ sáng tới 2h chiều) Địa chỉ: 189 Lê Thánh Tôn Giá tham khảo: từ 35.000 VND – 40.000 VND + Bún cá Đất Phú Địa chỉ: 169 Lê Thánh Tôn Giá tham khảo: khoảng 35.000 VND + Sữa chua Trần Phú Địa chỉ: 05 Trần Phú + Mắt cá ngừ Bà Tám Địa chỉ: 293C Lê Duẩn 5.2. Các địa điểm ăn uống ở Quy Nhơn + Bánh hỏi lòng heo Địa chỉ: 145 Diên Hồng + Ăn Vặt Ming Cha Địa chỉ: 308 Diên Hồng + Bánh xèo Địa chỉ: 392 Nguyễn Thái Học + Surf Bar Địa chỉ: Bãi biển đường Xuân Diệu + Ốc Hảo Địa chỉ: 248 Xuân Diệu + Bánh mì muốn ớt Ngọc Hà Địa chỉ: Ngã tư Ngô Mây – Nguyễn Thị Định + Vippub Địa chỉ: 421 Nguyễn Huệ + Bún rạm Mỹ Hạnh Địa chỉ: 32 Ngô Đức Đệ + Phố ẩm thực Quy Nhơn Địa chỉ: Ngô Văn Sở 6. Kinh nghiệm du lịch Phú Yên – Quy Nhơn tự túc tiết kiệm Mùa du lịch ở Quy Nhơn đẹp nhất là từ tháng 4 đến tháng 9. Các tháng còn lại chủ yếu là mùa mưa nên mọi người lưu ý để đặt vé nhé. Mình đi vào mùa mưa, nhưng may mắn trời nắng đẹp. Ảnh: Ánh Dương Vì CSGT ở đây liên tục kiểm tra và không ngoại trừ du khách nên khi tham gia giao thông ở Quy Nhơn. Mọi người nhớ cầm theo bằng lái, tuân thủ luật. Đặc biệt lúc thuê xe, hãy yêu cầu bên cho thuê lắp gương xe và giao đủ giấy tờ, hoặc yêu cầu họ chịu trách nhiệm nếu bị cảnh sát “sờ gáy” như mình nhé. Ảnh: Ánh Dương Về Phú Yên, cá nhân mình nhận thấy đây là một vùng đất yên bình, du lịch chưa phát triển nhiều. Do đó, về tối thành phố hơi buồn. Ngoài ra, các địa điểm du lịch xa nhau, thích hợp với đi theo team và thuê ô tô tự lái. Tuy nhiên, chạy xe máy cũng vui, nhưng nhớ sắp xếp lịch trình cho đúng cung đường để đỡ phải di chuyển nhiều nhé. Tổng chi phí: 4.000.000 VND/người Cảm ơn review kinh nghiệm du lịch Phú Yên Quy Nhơn tự túc cực chi tiết của bạn Ánh Dương. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để có nhiều chuyến du lịch thú vị và review với chúng mình nhé. Team mê xê dịch ơi, cùng Halotravel tới Phú Yên Quy Nhơn “oanh tạc” một chuyến thôi!
 8. Chùa Bái Đính Ninh Bình là một danh thắng tâm linh nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Bái Đính – Tràng An. Với bề dày lịch sử hơn 1000 năm tuổi. Gắn với vùng đất của nhiều triều đại phong kiến. Hãy cùng mình khám phá những kinh nghiệm đi chùa Bái Đính Ninh Bình. Đệ nhất danh thắng tâm linh ở Ninh Bình qua bài viết sau nhé. 1. Kinh nghiệm đi chùa Bái Đính Ninh Bình 1.1. Vị Trí Chùa Bái Đính là một quần thể chùa chiền nằm trên núi Bái Đính ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viên. Cách cố đô Hoa Lư 5km về phía Tây Bắc, cách thành phố Ninh Bình 12km. Chùa Bái Đính có khuôn viên rộng 539 ha. Bao gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80ha khu chùa Bái Đính mới. Do vậy, nơi đây hàng năm vinh dự chào đón hàng vạn phật tử về hành hương. 1.2. Giới thiệu chung Nhìn tổng thể kiến trúc Bái Đính như một nét quy chuẩn cho kiến trúc chùa cổ ở Việt Nam. Đặc biệt khu chùa mời xây dựng có những công trình đồ sộ. Mái chùa chính điện vô cùng đẹp gồm 3 tầng 12 mái cong hình đầu đao, lợp mái ngói hình mũi hài truyền thống. Bậc thêm trang trí rồng đá kiểu dáng thời Lý, sân đá rộng nhìn thẳng xuống giếng ngọc. Đại điện gồm 3 tầng 13 mái Xung quanh hành lang tượng la hán chạy dài bao lấy khuôn viên ngôi chùa. Trong chùa còn có các khu vườn nhỏ trồng cây xanh. Loại cây được chùa trồng nhiều nhất là cây bồ đề được triết từ các ngôi chùa bên Ấn Độ. Không gian chùa Bái Đính Ninh Bình vô cùng thanh tịnh thoáng mát. Là nơi lý tưởng cho những chư tôn tăng ni phật tử đên chiêm bái và tu tập. 1.3. Thời gian đi du lịch Bái Đính Tràng An thích hợp nhất Từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Khi thời tiết mùa xuân ấm áp cũng là thời điểm đẹp nhất để đi Bái Đính Tràng An. Bạn có thể kết hợp du xuân vãn cảnh, lễ chùa cầu may và tham gia các lễ hội lớn ở cả Tràng An và Bái Đính. Tuy nhiên, đây cũng là mùa du lịch lễ hội cao điểm. Nên khách tham quan tới rất đông đúc gây ra tình trạng quá tải, chen chúc. Nếu như là người không thích phải bon chen, ồn ào. Bạn cũng có thể tham quan chùa Bái Đính vào những khoảng thời gian khác trong năm. 1.4. Giá vé đến chùa Bái Đính Khuôn viên chùa Bái Đính rất rộng. Nếu hạn chế về thời gian bạn có thể đi xe điện lên chùa. Vé xe điện ở khu chùa Bái Đính 30.000/ chiều. Để khám phá danh thắng Tràng An, bạn sẽ mất hơn 3 giờ đồng hồ đi đò. Thông thường mỗi đò chứa được khoảng từ 4 – 5 người. Giá vé đi đò là 150.000 đồng/người. 2. Những địa điểm tham quan quanh chùa Bái Đính Đến chùa Bái Đính Ninh Bình. Bạn có thể ưu tiên tham quan một số điểm nổi bật, với nhiều câu chuyện truyền thuyết kỳ bí. 2.1. Hang sáng, động tối Vượt qua 300 bậc đá lên tới cổng tam quan. Chưa rẽ vào cổng vội nhìn sang bên cạnh dốc, có một ngã ba là lối dẫn hang sáng và động tối. Hang sáng là nơi thờ Thần và Phật, đúng như tên gọi hang có đủ ánh sáng tự nhiên. Ngay ngoài cửa đặt tượng hai vị thần uy nghiêm vẻ mặt dữ dằn. Sâu bên trong là nơi đặt tượng thờ Phật. Hang sâu khoảng 25 m, rộng 15 m, cao khoảng hơn 2 m. Đi hết đến cuối hang bạn sẽ sang bên đền thờ thần Cao Sơn linh thiêng. Phía bên động tối được bố trí hệ thống đèn chiếu sáng tạo khung cảnh khá huyền ảo. Phía trên các mảng đá thạch nhũ hình thành theo mạch nước ngầm. Các bậc tháng của lối đi được trang trí sinh động bằng hình rồng uốn lượn. Ở chính giữa có giếng nước tự nhiên điều hòa không khí. Khiến du khách có cảm giác thanh mát khi bước vào trong động. Nơi đây đặt tượng thờ mẫu và các vị tiên. Nhiều tượng thờ được đặt sâu trong các ngách đá và có đồ thờ riêng. 2.2. Đền thờ thánh Nguyễn Cũng từ ngã ba đầu dốc (hướng lên cổng tam quan) đi vào là đến thờ thánh Nguyễn. Ngôi đền là một hạng mục kiến trúc thuộc quần thể chùa Bái Đính, được xây dưng theo thế tựa núi nhìn sông. Trong đền thờ đặt tượng thờ thiền sư Nguyễn Minh Không. Kiến trúc tổng thể ngôi đền theo kiểu tiền nhất, hậu công. Phần phía trước được thiết kế theo theo kiểu chữ Nhất. Còn phần phía sau thiết kế theo kiểu chữ Công. “Tiền Nhất hậu Công” vững chãi tạo dáng kiến trúc hài hòa truyền thống. Bên trong có nhiều mảng kiến trúc cổ được chạm khắc sinh động. Hình hoa tươi tắn, hình rồng, lân khỏe khoắn mạnh mẽ. 2.3. Giếng Ngọc Nơi đây tương truyền thiền sư Nguyễn Minh Không lấy nước sắc thuốc chữa bệnh cho nhà vua và người dân. Xung quanh lan can đá tạo thành một vòng rộng lớn. Đứng từ trên đại điện nhìn xuống giếng Ngọc nổi bật giữa khuôn viên rộng lớn cây xanh bao phủ. Màu nước xanh ngọc bích là điểm nhấn trong tổng thể chùa Bái Đính. Đây còn là giếng chùa được ghi nhận kỉ lục lớn nhất Việt Nam. 2.4. Tham quan chuông đồng lớn nhất Việt Nam Chùa Bái Đính mới còn nổi tiếng với nhiều hạng mục công trình có tầm vóc lớn trong khu vực Đông Nam Á. Chuông bằng đồng lớn nhất Việt Nam có chiều cao 5,5 m. Đường kính rộng 3,5 m và có khối lượng đến 36 tấn. Chuông đồng được chạm khác nhiều mảng cổ tự bằng chữ Hán, trang trí các hình rồng nổi vô cùng sinh động. Pho tượng Thích Ca lớn nhất châu Á được đặt trang trọng trong Pháp Chủ chùa Bái Đính. Nặng tới 100 tấn và cao 9,5 m. Đứng trước bức tượng bạn sẽ có cảm giác bị choáng ngợp bởi sự uy nghi lộng lẫy của pho tượng. 3. Một số điều lưu ý khi đi chùa Bái Đính Tràng An Bạn nên mang theo những đôi giày thể thao thoải mái. Việc này sẽ thuận tiện cho việc di chuyển bởi sẽ phải leo núi, leo chùa khá nhiều. Nên chọn những bộ đồ lịch sự khi vào chùa, quần áo thoải mái không nên mặc đồ bó sát, không thấm mồ hôi. Tại chùa Bái Đính có rất nhiều các gian hàng bán đồ lưu niệm và đặc sản hấp dẫn. Tuy nhiên giá trên núi trường cao hơn bên ngoài rất nhiều. Vì thế nếu mua đặc sản về làm quà bạn nên xuống chân núi tìm mua giá sẽ rẻ hơn. Dịp đầu xuân thường có mưa phùn lất phất. Do đó bạn nên mang theo một chiếc ô gấp nhỏ dự phòng. Trên đây là tất cả những kinh nghiệm đi chùa Bái Đính Ninh Bình mà du lịch Bái Đính Ninh Bình đã tổng hợp. Chúc các bạn có chuyến du lịch, tham quan tới đây thật nhiều ý nghĩa.
 9. Ninh Bình là một vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh làm say đắm lòng người. Xuân về cũng là lúc Ninh Bình vào mùa đẹp nhất. Bài viết này sẽ cập nhật giá vé mới nhất của các địa điểm nổi tiếng ở Ninh Bình như giá vé Tràng An, giá vé vào Hang Múa… Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho chuyến đi Ninh Bình sắp tới của bạn. 1. Giá vé tham quan Tràng An Tràng An là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Ninh Bình. Các dãy núi uốn lượn bao quang các con suối tạo nên nét đẹp huyền bí, kỳ ảo. Vì sao nơi đây được đặt tên là Tràng An? Tên gọi Tràng An xuất phát từ cách đây hơn một nghìn năm. Vua Đinh sau khi dẹp loạn mười hai sứ quân đã đóng đô tại Hoa Lư. Xung quanh kinh đô Hoa Lư có rất nhiều thành trì. Một trong số các thanh trì này có vai trò vô cùng quan trọng là thành Nam. Thành Nam được đặt tên là Tràng An với ý nghĩa bảo vệ sự bình an cho kinh đô. Tràng An là âm đọc chệch của từ Trường Yên, nghĩa là sự yên bình bền lâu cho đất nước. Địa chỉ: Tràng An, Ninh Xuân, Ninh Bình Giá vé: Người lớn 250.000đ/người Trẻ em cao (dưới 1.4m) 120.000đ/người Hướng dẫn viên 300.000đ/tour 2. Cập nhật giá vé những địa điểm du lịch Ninh Bình khác Sau đây, mình sẽ cung cấp giá vé các khu du lịch ở Ninh Bình hiện nay cho mọi người. Nếu các bạn đang chuẩn bị đi du lịch Ninh Bình thì có thể tham khảo bảng giá vé tham quan các địa điểm du lịch ở Ninh Bình này nha. 2.1. Giá vé tham quan Tam Cốc Bích Động Núi đá vôi là địa hình chủ yếu của Tam Cốc Bích Động. Tam Cốc gồm có ba hang lớn là hang Cả, hang Hai và Hang Ba. Ba hang động này có tên gọi như vậy vì đều được tạo bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi. Mặt nước màu xanh lục bích phản chiều ánh nằng vào vách hang. Vì vậy nơi đây có tên gọi là Tam Cốc Bích Động. Thời điểm đẹp nhất đến thăm quan Tam Cốc Bích Động là vào tháng 5,6. Thời điểm này, những dải lúa chín vàng dọc hai bền bờ sông hòa vào màu xanh của núi. Khung cảnh tưởng như chỉ có trong tranh vẽ. Địa chỉ: Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình Giá vé: Người lớn 120.000đ/người Trẻ em (dưới 1.4m) 60.000đ/người Vé đò một thuyền tối đa 4 người Việt hoặc 2 người nước ngoài 150.000đ/lượt/thuyền 2.2. Giá vé tham quan Hang Múa Hang Múa được coi là Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ ở Việt Nam. Tên gọi Hang Múa có bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian. Chuyện tương truyền rằng xưa kia vua Trần rời đô về Hoa Lư lập Am Thái Vi. Tại đây, ngài thường tới dưới hang núi này nghe cung tần mĩ đàn ca múa nhạc. Từ đó, dân gian gọi đây là Hang Múa. Đứng từ đỉnh núi múa du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của Tam Cốc như 1 dải lụa trải dài theo dòng sông Ngô Đồng. Một chuyến đi khám phá Hang Múa sau đó trải nghiệm Tam Cốc Bích Động. Đây sẽ là 1 ý tưởng tuyệt vời cho hành trình tham quan trọng ngày của du khách. Địa chỉ: Khê Đầu Hạ, Hoa Lư, Ninh Bình Giá vé: 100.000đ/người 2.3. Giá vé tham quan Cố Đô Hoa Lư Cố Đô Hoa Lư được xây dựng từ năm 968. Vua Đinh Tiên Hoàng sau khi dẹp loạn 12 sứ quân đã chọn nơi đây là kinh đô. Thành Hoa Lư được chọn làm kinh đô bởi vì nơi đây có vị trí rất thuận lợi cho quân sự. Theo sử sách chép lại, Hoa Lư lúc bấy giờ đẹp không kém gì thành Trường An ở phương Bắc. Địa chỉ: Trường Yên, Hoa Lư, Nình Bình Giá vé: Người lớn 20.000đ/người Trẻ em 10.000đ/người Trẻ em dưới 6 tuổi Miễn phí 2.4. Giá vé chùa Bái Đính Bái Đính mang ý nghĩa hướng về núi Đính. Đây là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử oai hùng của Việt Nam. Núi chùa Bái Đính chính là nơi Đinh Tiên Hoàng Đế lập đàn tế trời cầu mưa thuận gió hòa. Sau này, vua Quang Trung chọn để làm lễ tế cờ động viên quân sĩ trước khi ra Thăng Long đại phá quân Thanh. Địa chỉ: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình Giá vé: Phí gửi xe ô tô 40.000đ/người Phí gửi xe máy 15.000đ/người Xe điện 30.000đ/lượt Giới thiệu chùa mới 300.000đ/lượt Giới thiệu chùa mới và chùa cũ 500.000đ/lượt Phí lên bảo tháp 50.000đ/người Phí vệ sinh 2.000đ/người 2.5. Giá vé vườn chim Thung Nham Thung Nham hay người dân quen gọi là thung chim. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi. Thảm thực vật phong phú, động vật hoang dã đặc biệt là các loài chim rất thích hợp với vùng đất ở đây. Cứ vào mỗi buổi chiều hoàng hôn về, từng đàn cò trắng, đại bàng đất bay về đậu kín cả một vùng đất ngập nước. Địa chỉ: Ninh Hải, Hoa Lư, Ninh Bình Giá vé: Người lớn 100.000đ/người Trẻ em (cao từ 0.8 đến 1.3m) 50.000đ/người Trẻ em (cao dưới 0.8m) Miễn phí Vé thăm vườn chim 30.000đ/người Vé thăm hang Bụt 20.000đ/người 2.6. Giá vé đầm Vân Long Đầm Vân Long được bao quanh bởi các ngọn núi đá vôi. Mỗi ngọn núi đều có tên riêng gắn với sự tích từ ngàn xưa. Nằm trong thung lũng, mặt nước ở đấy phẳng lặng như tờ. Mặt nước không một gợn sóng như một tấm gương khổng lồ. Bức tranh thủy mặc phản chiếu rõ ràng từng nét tạc mạnh mẽ cũng những núi đá kỳ vĩ. Nét đẹp hoang sơ còn hiện hữu rất rõ nơi đây, chính điều đó đã thu hút khách du lịch đến để chiêm ngưỡng hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng của đầm Vân Long. Xuôi theo chiếc thuyền lá nhỏ, quanh bạn là khu đầm lầy mênh mông nước, các loài chim, vooc và núi đá vôi, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng khiến bất cứ ai cũng say lòng. Địa chỉ: Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình Giá vé: Vé thắng cảnh là 20.000đ/người, Vé đò là 60.000đ/đò/2 người. Trên đây là 6 địa điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Bình cùng thông tin về giá vé Tràng An và một số địa điểm khác. Mong rằng bạn đã có thêm nhiều lựa chọn cho chuyến đi sắp tới và trải nghiệm thú vị tại Ninh Bình.