• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguhanhonline

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nguhanhonline

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 02/02/1992

Contact Methods

 • Website URL
  https://nguhanhonline.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Đà Nẵng
 • Sở thích
  Thích đá bóng, chụp hình và đi du lịch
 1. Món đồ trang sức phong thủy ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Và sở hữu một chiếc vòng đeo phong thủy luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên không phải mua bất kỳ cái nào cũng được. Thấu hiểu nhu cầu đó của khách hàng, bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của khách hàng về vòng tay phong thủy mệnh Kim. Hãy cùng theo dõi bài viết để giúp bạn hiểu và lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với mệnh của mình nhé! Vòng tay phong thủy mệnh Kim hợp với những năm nào? Người mệnh Kim là những người sinh vào các năm sau: Tuổi Nhâm Thân: sinh năm 1932, 1992 Tuổi Ất Mùi: sinh năm 1955, 2015 Tuổi Giáp Tý: sinh năm 1924, 1984 Tuổi Quý Dậu: sinh năm 1933, 1924 Tuổi Nhâm Dần: sinh năm 1962, 2022 Tuổi Ất Sửu: sinh năm 1925, 1985 Tuổi Canh Thìn: sinh năm 1940, 2000 Tuổi Quý Mão: sinh năm 1963, 2023 Tuổi Tân Tỵ: sinh năm 1941, 2001 Tuổi Canh Tuất: sinh năm 1970, 2030 Tuổi Giáp Ngọ: sinh năm 1954, 2014 Tuổi Tân Hợi: sinh năm 1971, 2031 Người mệnh Kim hợp với tuổi nào? Theo nghiên cứu của giới phong thủy, Người mệnh Kim hợp với những tuổi sau: tương hợp với tuổi Canh Thìn, Ất Sửu, Nhâm Thân. Ất Mùi, Giáp Tý, Quý Dậu, Nhâm Dần, Quý Mão, Tân Tỵ, Canh Tuất, Giáp Ngọ và Tân Hợi. Khi mệnh Kim kết hợp với những người tuổi này thì làm ăn luôn gặp may mắn, gia đình thuận hòa, hạnh phúc và đường công danh luôn tiến tới. Mệnh Kim không hợp với những tuổi sau: xung khắc với tuổi Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Mậu Dần, Bính Thân, Kỷ Sửu và Bính Tuất. Khi kết hợp với các tuổi xung khắc này sẽ sớm ly biệt trong hôn nhân, làm ăn thất bại và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cách áp dụng Ngũ hành để lựa vòng tay phong thủy mệnh Kim hợp màu Tổng hợp những màu sắc hợp vòng tay phong thủy mệnh Kim Ngũ hành là 5 ký hiệu cho 5 loại trạng thái sự vật với đặc tính từ 5 loại vật chất thiên nhiên. Đó là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. 5 loại vật chất có ý nghĩa lần lượt như sau: Kim: Kim mang tính chất thanh khiết, thụ liễm Mộc: Mộc mang tính chất sinh trưởng tốt, điều đạt Thủy: Thủy mang tính chất khá lạnh nhưng mềm mại, luôn hướng xuống dưới Hỏa: Hỏa mang tính chất nóng, ấm và bốc lên Thổ: Thổ mang tính chất sinh hóa, thu nạp và nâng đỡ Và quan hệ tương sinh, tương khắc đã được giải thích trên việc áp dụng ngũ hành như sau: Ngũ hành tương sinh gồm có: Ngũ hành tương sinh với ý nghĩa là hành này sẽ bồi đắp, nuôi dưỡng cho hành khác để được lớn mạnh cũng như phát triển. Mộc sinh Hỏa: Hỏa sẽ lấy Mộc làm vật chất để đốt nhiên liệu. Mộc cháy và Hỏa sẽ tự tắt Hỏa sinh Thổ: Hỏa khi tự tắt sẽ thành tro và tro chính là Thổ Thổ sinh Kim: Kim giấu mình trong đá và được tinh luyện, mài dũa thành kim loại Kim sinh Thủy: Kim tan chảy thành dạng dung dịch ở nhiệt độ cao Thủy sinh Mộc: Thủy được nuôi dưỡng kéo theo Mộc càng được phát triển Ngũ hành tương khắc gồm có: Ngũ hành tương khắc với ngụ ý là ức chế, đối lập và bài trừ lẫn nhau. Hay có thể hiểu đơn giản là chỉ một sự vật có thể làm ức chế, hạn chế sự phát triển của một sự vật khác. Thủy khắc Hỏa: Hỏa khi gặp Thủy sẽ bị tắt Hỏa khắc Kim: Hỏa mạnh sẽ khiến Kim tan chảy Kim khắc Mộc: Kim loại có thể cắt được gỗ Mộc khắc Thổ: Thực vật càng sinh trưởng, phát triển làm cho đá bị nứt Thổ khắc Thủy: Thủy làm ngập Thổ và đá ngăn Thủy Có thể nói, ngũ hành tương sinh và tương khắc là hai dạng quy luật luôn tồn tại song song với nhau với tác dụng để duy trì được sự cân bằng của vũ trụ. Nếu mà chỉ có sinh, không có khắc thì sẽ dẫn tới sự phát triển cực độ gây ra nhiều tác động. Ngược lại nếu chỉ có khắc, không có sinh thì mọi vạn vật sẽ không thể nào phát triển, sinh sôi. Chính vì vậy, tương sinh – tương khắc luôn tạo ra một quy luật chế hóa khó có thể tách rời. Ngũ hành tương hợp gồm có: Tương hợp cũng là một dạng quy luật của ngũ hành. Tuy nhiên nếu sinh quá nhiều đôi tương hợp thì cũng trở thành điềm xấu. Bởi đơn giản như củi khô là nguyên liệu để tạo thành lửa. Nhưng nếu có quá nhiều cây khô sẽ làm nên một đám cháy lớn nguy hiểm tới sinh mạng và tài sản của con người. Hỏa hợp Hỏa Thổ hợp Thổ Kim hợp Kim Thủy hợp Thủy Mộc hợp Mộc Cặp quan hệ tương sinh và tương hợp là những cặp quan hệ tốt và ngược lại tương khắc là xấu. Dựa trên những quan điểm lý giải trên, vậy câu hỏi đặt ta: “Bạn nên lựa chọn vòng tay phong thủy mệnh Kim màu gì?” đã có câu giải đáp rồi đúng không ạ. Bạn nên chọn những màu hành Thổ, hoặc hành Kim; không nên chọn hành Hỏa và hành Mộc. Mệnh Kim hợp hành Thổ (Thổ sinh Kim): Màu vàng, nâu nhạt hoặc nâu đất Mệnh Kim hợp hành Kim (Kim sinh Kim): Màu trắng, ghi và xám Mệnh Kim không hợp hành Hỏa (Hỏa khắc Kim): Màu đỏ, tím và cam Mệnh Kim không hợp hành Mộc (Kim khắc Mộc): Màu xanh lá cây Ý nghĩa màu sắc vòng tay phong thủy mệnh Kim Sắc vàng – trắng trong vòng phong thủy mệnh Kim Vòng tay phong thủy mệnh Kim – màu vàng Màu vàng với ý nghĩa là màu nắng, ánh sáng của mặt trời chiếu xuống mang đến sự ấm áp, nuôi dưỡng sự sống nên màu vàng thường đi liền với thủ hưởng của hạnh phúc. Màu vàng cũng chính là màu của trí tuệ, thông minh. Bên cạnh đó, vòng tay phong thủy màu vàng còn đem lại sự ấm áp, thoải mái làm tăng sự hoạt động của trí óc. Ngoài ra sắc vàng còn thu hút được đối phương đem đến suôn sẻ, may mắn. Tuy nhiên màu vàng ở Phương Đông còn được xem là biểu tượng của hoàng gia, gia tộc. Vòng tay phong thủy mệnh Kim – màu nâu Màu nâu – màu của sự bền bỉ lâu dài, bền vững và luôn chắc chắn. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa biểu tượng nam tính. Một số nơi, màu nâu được coi là màu của sự đoàn kết toàn dân tộc. Vòng phong thủy mệnh Kim màu nâu tựa như một sự lựa chọn để chiêu tài lộc và may mắn. Vòng tay phong thủy mệnh Kim – màu trắng Màu trắng mang đến cho bạn sự tinh khiết, nguyên vẹn và trong trắng. Màu trắng – biểu tượng của sự hoàn mỹ và thiện lành. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa thể hiện sự nhã nhặn và đơn giản. Tuy nhiên ở nhiều nơi thì màu trắng lại là sự tang tóc, chia ly đầy tiếc nuối và đau thương. Một số mẫu vòng tay phong thủy mệnh Kim đẹp nhất năm Canh Tý 2020 Một số mẫu vòng phong thủy mệnh Kim phổ biến nhất Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá mắt hổ Vòng tay phong thủy đá mắt hổ với tác dụng mang đến tinh thần luôn tỉnh táo, tích tụ tài bảo. Đồng thời tăng cường ý chí, sức mạnh, lòng dũng cảm và niềm tin giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Vòng phong thủy đá mắt hổ Khi bạn đeo vòng đá mắt hổ còn đem đến tác dụng tăng cường nguồn sống, phù hợp với những ai có thể trạng yếu, bệnh tật. Hơn nữa nó còn giúp tăng trí lực, thấu hiểu mọi chuyện và giữ vững quan điểm. Vòng tay phong thủy mệnh kim đá thạch anh Vòng phong thủy đá thạch anh Vòng tay phong thủy làm từ thạch anh tóc vàng: Thạch anh tóc vàng có tác dụng làm chậm đi quá trình lão hóa. Đồng thời tác động đến con người mang yếu tố tích cực đến hệ miễn dịch nhằm nâng cao khả năng hô hấp của cơ thể và phục hồi khi bị trầm cảm. Vòng tay phong thủy làm từ thạch anh pha lê trắng: Ở các nước Tây Tạng, Trung Quốc để thu được ánh sáng mặt trời để chữa trị vết thương bằng cách chiếu sáng quả cầu qua pha lê trắng. Cho nên pha lê trắng được xem là một cách để ổn định được thể lực, trí tuệ cho con người. Ngoài ra tinh thể pha lê trắng còn giúp bạn hỗ trợ tốt cho phần tủy sống và những hoạt động của não bộ, điều trị thiếu máu lên não và tác động tới hệ hô hấp. Bên cạnh đó, pha lê trắng còn giúp giảm đi các cơn đau và điều trị những triệu chứng ban đầu của bệnh trầm cảm. Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá san hô Vòng phong thủy đá san hô đen Vòng đeo tay phong thủy mệnh Kim đá san hô với công dụng chính là giải nhiệt, tăng cường hỗ trợ chức năng thị giác, điều hòa tối đa hệ thần kinh. Và trong Y học nó được sử dụng chủ yếu cho việc điều trị hỗ trợ bệnh xương khớp. Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá labradorite Vòng phong thủy đá Labradorite Vòng tay đá Labradorite – đá xà cừ là một loại đá màu trắng xanh đặc trưng cho sự thuần khiết, thông thái đem đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Vòng phong thủy này phù hợp cho những người công chức và làm nghiên cứu đang trên đà sự nghiệp tăng tiến. Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá mặt trăng Vòng tay đá mặt trăng được quan niệm rằng: Những ai sở hữu một trong những viên đá mặt trăng sẽ được thần mặt trăng che chở, bảo hộ và ban theo phước lành. Vòng phong thủy đá mặt trăng Ở các nước Ấn Độ và Ai Cập, đá mặt trăng thường được cung tế ở những ngày rằm nhằm là một cách để đoán trước tương lai và xin phước lành cho dân làng muôn nơi. Vòng phong thủy mệnh kim bao nhiêu hạt? Theo phong thủy thì vòng tay đeo phong thủy mệnh Kim có mang đến tài lộc, vận may hay không sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng hạt. Thông thường số lượng hạt đẹp nhất sẽ là những số mà khi chia cho 4 thì dư 1. Có thể kể đến như 13, 17, 21, 25… Đây chính là những số thuộc cung Sinh. Hoặc bạn có thể chọn những số chia 4 và dư 2 như 14, 18 và 22… Những con số này thuộc cung Lão nhằm hỗ trợ con người trong vòng luân hồi Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Cho nên khi bạn quyết định mua vòng phong thủy mệnh Kim thì bạn nên đeo những số lẻ, bởi số lẻ đi cùng với tính dương cũng chính là nguồn dương khí mới, năng lượng mới cho mỗi con người. Những ai mệnh Kim cũng có thể chọn số chẵn. Số chẵn thường giúp giải trừ bệnh tật mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc và không có bệnh tật. Tạm kết Trên đây là những chia sẻ của bài viết về vòng tay phong thủy mệnh Kim. Mong rằng một phần thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về vòng tay mệnh Kim, nên lựa chọn vòng này cho hợp với mệnh của mình cũng như cung cấp cho khách hàng một số mẫu vòng phong thủy bạn nên tham khảo. Nguồn: nguhanhonline.com/vong-tay-phong-thuy-menh-kim
 2. Trong thế giới tâm linh, đá quý phong thủy luôn là sự lựa chọn là một trong những vật hộ mệnh được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt thời gian gần đây vòng tay phong thủy không còn xa lạ đúng không ạ. Những chiếc vòng đá hạt tròn được xâu chuỗi lại thành vòng cổ tay cho cả hai giới. Thấu hiểu nhu cầu đó, bài viết dưới đây sẽ bật mí cho các bạn cách chọn vòng tay phong thủy phù hợp với mệnh của từng người. Hãy cùng theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn nhé! Vòng tay phong thủy là gì Cách chọn vòng tay phong thủy mang tài lộc, may mắn và bình an Khi nhắc đến phong thủy thì chắc hẳn ai cũng hiểu nó có liên quan đến các yếu tố tự nhiên, dưới sự tác động của gió và nước. Yếu tố con người không thể thay đổi hay hiểu rõ quy luật vận động của phong thủy. Vòng tay phong thủy là những chiếc vòng làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Vòng phong thủy được xem là một vật phẩm phong thủy đem đến cho bạn nhiều may mắn, tài lộc. Một trong những loại đá quý để làm chiếc vòng này đó là đá thạch anh, phỉ thúy và mắt hổ. Bên cạnh những chất liệu tự nhiên thì các vòng còn đặc biệt bởi việc sử dụng số lượng hạt được xâu chuỗi. Những số lượng hạt sẽ góp phần mang đến may mắn cho bạn, mang đến hàm ý tốt trong phong thủy ứng với các vòng tuần hoàn tuân theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Vì sao vòng phong thủy lại được ưa chuộng như vậy? Sở dĩ vòng tay phong thủy được ưa chuộng nhiều nhất hiện nay bởi nó mang đến niềm tin tuyệt đối cho gia chủ. Nhiều người tin rằng phong thủy nói chung hay vòng tay phong thủy nói riêng – vòng hợp bản mệnh sẽ đem đến tài lộc, may mắn và đồng thời có thể xua đuổi những xui xẻo, điều không may trong cuộc sống. Vòng phong thủy – món đồ trang sức sang trọng Chính vì điều đó mà các món đồ trang sức, vật phẩm phong thủy mang đến nguồn năng lượng tích cực hòa quyện với nguồn năng lượng cá nhân. Những món đồ trên vừa mang tính thẩm mỹ rất cao và đồng thời cũng đem tới may mắn. Tuy nhiên không phải chiếc vòng nào cũng đều đem tới may mắn, suôn sẻ. Bởi mỗi chúng ta đều có một bản mệnh riêng biệt và tương thích với là những yếu tố tương sinh tương khắc. Và để đồ trang sức phong thủy có thể phát huy hết những tác dụng, công dụng của nó thì bạn cần phải lựa chọn khéo léo, tinh tế hợp với yếu tố tương sinh. Nếu bạn chọn nhầm sang yếu tố tương khắc thì sẽ đem tới xui xẻo, đen đủi. Vòng tay phong thủy theo mệnh Tổng hợp các mẫu vòng tay phong thủy theo mệnh Vòng tay phong thủy mệnh Kim Theo quan niệm của phong thủy, người mệnh Kim chính là chỉ sự tượng trưng cho kim loại đất trời hay nói cách khác là sinh ra từ đất đá. Cho nên nó được xem phù hợp với những loại vòng tay từ đá quý thiên nhiên. Tính chất của những người mệnh Kim thường rất cứng rắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên đôi khi cũng khá độc đoán và nhiều tâm trạng nên cũng khá đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng và không trộn lẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất để chọn chiếc vòng tay phong thủy mệnh Kim này. Đồng thời khi chọn màu đá, thì điều kiện tốt nhất là tương sinh. Thổ sinh Kim. Đất bao bọc và sinh ra cũng chính đất nuôi dưỡng tất cả các nhóm kim loại trên thế giới. Cho nên những người mệnh này nên sử dụng những loại đá quý tự nhiên mang màu của đất mẹ cũng như các vòng phong thủy làm từ gỗ tự nhiên. Vòng tay phong thủy mệnh Mộc Mệnh Mộc với bản chất từ thực vật, thiên nhiên nhẹ nhàng và thuần khiết. Cho nên tính cách người mang mệnh Mộc thường rất chu đáo và tận tâm. Họ thường có một cuộc sống khá chân thành, thân thiện và không có tính sân si, một cuộc sống luôn an nhàn, hạnh phúc. Tuy nhiên, những người mệnh Mộc lại khắc với Kim bởi kim loại chặt gỗ mà gỗ chính là mộc. Chính vì lẽ đó khi chọn vòng tay phong thủy thì bạn nên hạn chế các màu như ánh kim và bạc. Tương đồng như người mệnh Kim, màu sắc nên sử dụng có màu đá tự nhiên của mẹ Thủy. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lựa chọn cho mình các loại vòng phong thủy làm từ gỗ sưa, trầm hương hợp với mệnh Mộc. Vòng tay phong thủy mệnh Thủy Nhóm người mệnh Thủy thường được đánh giá khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế với mọi người. Họ thường dĩ hòa vi quý và đồng thời không gây xích mích với bất kỳ ai. Tuy nhiên họ lại chưa biết cách nắm bắt cơ hội nên đôi khi còn chưa đạt được thành công như đã mong muốn. Và để khắc phục những điều này thì một chiếc vòng phong thủy đá thạch anh mang màu sắc phù hợp sẽ là một món đồ trang sức tuyệt vời nhất cho những ai mệnh Thủy. Nó thuận theo câu nói Kim sinh Thủy. Người mệnh Thủy nên chọn đá tự nhiên thuộc màu hành Kim. Ngoài ra các loại gỗ tự nhiên như gỗ trầm hương cũng được nhiều người tham khảo. Vòng tay phong thủy mệnh Hỏa Phong thủy Ngũ hành, mệnh Hỏa mang đến sự mạnh mẽ và sôi động. Nguồn năng lượng cũng chính là yếu tố khiến cho người mệnh Hỏa rất dễ nổi nóng, dục tốc và khó mang đến thiện cảm cho đối phương. Thế nhưng đổi lại nguồn năng lượng của họ là sự nhiệt huyết, làm việc luôn say mê, hiệu quả. Những người mệnh Hỏa nên lựa chọn các vòng phong thủy gỗ sưa đỏ có sắc của mệnh Mộc như xanh lá cây tím. Vòng tay phong thủy mệnh Thổ Điểm dễ phân biệt nhất của người mệnh Thổ là tính cách hiền lành, nhẹ nhàng. Họ không có xu hướng muốn làm chủ, cầm quyền mà đổi lại thường chỉ thích đứng ở phía sau lưng của người khác làm cố vấn. Thông thường người mệnh Thổ thường nhận được sự tin cậy của mọi người bởi tính cách chính trực, không vụ lợi. Người mệnh Thổ không nên chọn màu xanh lá bởi quan niệm cây sống trên đất sẽ hút hết năng lượng của đất. Hay nói cách khác màu xanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và con đường vận may của mệnh Thổ. Mệnh Thổ nên đeo đá quý tự nhiên, gỗ Huyết Long thuộc hành Hỏa. Bởi khi bị đốt cháy sẽ hóa thành tro bụi, cát với nghĩa là Hỏa sinh Thổ. Chọn vòng tay phong thủy dựa vào số lượng hạt Bên cạnh việc lựa chọn một chiếc vòng phong thủy dựa trên màu sắc thì bạn cũng cần chú ý đến số lượng hạt có trên vòng. Bạn nên chọn những vòng có tổng số lượng hạt chia hết cho 4 và dư 1. Bởi nó phụ thuộc vào cung sinh mang đến sự may mắn, sức khỏe. Số lượng hạt trong vòng tay đeo phong thủy Ngoài ra, bạn nên chọn vòng tay đeo phong thủy với số lượng hạt 18. Bởi đây được xem là số hạt khi tụng kinh và niệm phật. Cách chọn Vòng tay phong thủy làm từ gỗ Vòng phong thủy làm từ gỗ Vòng phong thủy được làm từ gỗ quý hiện nay được tiêu thụ rất nhiều trên thị trường. Gỗ chủ yếu sử dụng lag gỗ huyết long, gỗ sưa và gỗ trầm hương. Gỗ huyết long (huyết rồng): Loại gỗ sở hữu giá thành khá rẻ, cho nên ai cũng có thể sở hữu một chiếc vòng gỗ huyết rồng này. Với tác dụng chính là để giải trừ tà mà, tai ương giúp chủ nhân có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và luôn suôn sẻ. Gỗ sưa: Vòng tay đeo phong thủy làm từ gỗ sưa sở hữu những giá trị vô cùng khác nhau. Với dạng gỗ sưa đỏ, sưa lào thì rẻ hơn gỗ sưa ta. Gỗ sưa có tác dụng xua tan đi mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Ngoài ra nó còn đem đến cho bạn sự tự tin, may mắn trong những cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng để phát huy hết khả năng của mình. Gỗ trầm hương: Trầm hương được cấu thành từ mủn dầu có trên cây Dó Bầu. Cho nên nó chứa đựng sinh khí của trời đất có tác dụng thư giãn tinh thần, có thể xua đi muộn phiền, mệt mỏi khi ngửi mùi hương trầm. Vòng tay trầm hương sở hữu mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng dao động từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng. Chọn vòng tay phong thủy theo chất liệu bằng đá Vòng phong thủy quý phải với chất liệu làm từ đá Vòng tay phong thủy được cấu thành từ nhiều chất liệu đá cao cấp. Từng chất liệu sở hữu màu sắc, tính chất và ý nghĩa riêng biệt. Vòng tay đá thạch anh: Vòng tay từ thạch anh phù hợp với những người hay bị stress, căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Cho nên nó giúp mọi người giải tỏa được áp lực và mang đến hướng suy nghĩ tích cực hơn trong công việc, cuộc sống… Vòng tay đá mã não: Vòng tay này được làm từ đá mã não với tác dụng mang đến may mắn, sức khỏe. Cho nên nó được xem là phù hợp với những người kém may mắn và sức khỏe không tốt. Vòng tay đá mắt hổ: Vòng tay này làm từ chất liệu đá mắt hổ để hút năng lượng mặt trời. Khi đeo sẽ giúp chuyển hóa năng lượng đem đến sự tự tin, thoải mái. Vòng tay đá cẩm thạch: Vòng tay này được làm từ nguyên liệu đá cẩm thạch. Với tác dụng chính mang đến sự lạc quan, tích cực trong cuộc sống nên nó được mua nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Chọn vòng tay phong thủy tỳ hưu Tỳ hưu – một trong những linh vật đem đến sự may mắn, công danh và tài lộc cho chủ nhân. Bởi Tỳ hưu không sở hữu hậu môn mà thức ăn của nó chủ yếu là vàng bạc, châu báu nên mọi người thường ví là chỉ ăn vào mà không ra. Chính vì vậy nó được xem là linh vật giữ tiền tài và tài lộc cho gia chủ. Mặc dù vòng tay làm từ Tỳ hưu có thể mang lại may mắn nhưng để phát huy hết hiệu quả của nó thì bạn cần lựa chọn sao cho hợp. Bởi vòng tay Tỳ hưu thì cần chọn liên quan đến mệnh, màu sắc và hình dáng. Vòng phong thủy Tỳ hưu đen – vàng cao cấp Ngoài ra bạn cũng cần sử dụng đúng cách. Khi tắm hoặc khi đi ngủ bạn nên tháo ra. Đặc biệt, bạn không nên đeo khi có quan hệ vợ chồng hoặc ở những nơi mà ô uế, không tế nhị. Hãy cất giữ linh vật ở những nơi trang trọng nhất để có thể hấp thụ được nguồn năng lượng dồi dào nhất. Cách đeo vòng tay hợp phong thủy Khi lựa chọn vòng tay đeo phong thủy thì phải chọn vòng hợp mệnh cũng như tìm hiểu cách đeo như thế nào là đúng để chủ nhân có thể nhận được may mắn, tài lộc nhất. Cách đeo vòng phong thủy nhã nhặn, hợp mệnh Nên đeo vòng tay phong thủy bên tay trái khi: Tham gia các buổi tiệc, dạ hội vui vẻ để chủ nhân có thể hấp thụ được nguồn năng lượng, tinh thần thoải mái nhất. Tham gia những buổi họp có tính chất quan trọng để tăng sự tự tin, sáng tạo và đồng thời để có thể đưa ra các ý kiến, gặt hái được thành công. Tham gia khi thi cử để tăng sự may mắn và tập trung trí tuệ. Nên đeo vòng tay hợp phong thủy bên tay phải khi: Khi đến những nơi đông người mà mình lại không quen để tránh gây thị phi, lừa lọc. Khi đến dự đám ma, thăm hỏi mọi người khi bị bệnh để tránh gây sát khí. Lưu ý khi chọn vòng tay hợp phong thủy Điểm nhấn trong từng viên đá của vòng phong thủy Khi chọn mua vòng đeo tay phong thủy thì bạn cần lưu ý những vấn đề dưới đây để mang đến may mắn nhất: Đến tận nơi để chọn mua Thay vì tiện ích qua việc đặt hàng online thì bạn nên đến tận nơi để có thể chọn mua một vòng phong thủy. Bởi không chỉ là sự thoải mái mà nó còn khiến cho bản thân luôn cảm thấy hài lòng, mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Tuy nhiên nếu bạn không thể đến tận nơi để mua hàng cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm thì bạn có thể nhờ người quen, người thân ở gần đó để xem trước. Như vậy sẽ đảm bảo được sản phẩm không bị kém chất lượng. Kích thước của vòng Khi mua vòng tay phong thủy bạn nên chú ý đến kích thước của vòng. Với những chiếc vòng cho phái nam thì nên chọn vòng có kích thước hạt từ 12mm đến 14mm, có thể là 16mm hoặc 18mm. Trái ngược với phái nam, thì kích thước phù hợp cho phái nữ thì 10mm đến 8mm trở xuống. Chọn vòng đeo đã được khai quang, trì chú Khi đeo trên tay chiếc vòng phong thủy sẽ được những nhà sư trụ trì đến phát sinh năng lượng. Điều này tuy không bắt buộc nhưng nó cũng giúp đem đến tài lộc, thịnh vượng cho chủ nhân. Do đó khi mua bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Địa chỉ mua vòng tay phong thủy uy tín Đá sapphire xanh ngọc trong thiết kế vòng phong thủy Lợi ích khi mua vòng tay uy tín Hiện nay trên thị trường sở hữu rất nhiều cửa hàng vàng bạc hay chuyên về đồ trang sức phong thủy. Cho nên việc tìm kiếm một địa điểm mua hàng không hề khó. Tuy nhiên không phải đâu cũng là điểm mua hàng uy tín, chất lượng. Khi bạn quyết định mua chiếc vòng tay đeo phong thủy thì hãy tìm đến một cửa hàng tin cậy. Bởi khi đó bạn sẽ được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Đồng thời sẽ được nhân viên lễ tân giới thiệu chi tiết nhất về nguyên liệu chế tạo, cách bảo quản và sử dụng cũng như chính sách hỗ trợ nếu sản phẩm bị lỗi. Các tiêu chí nên xem xét khi mua Màu sắc của vòng đá phong thủy Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó chính là màu sắc. Cho nên nó cũng chính là tiêu chí đầu tiên để có thể lựa chọn chiếc vòng phong thủy. Màu sắc phải hài hòa, thân thuộc với sắc tự nhiên. Không nên sử dụng màu quá chói lóa hoặc lạ. Độ trong suốt, tạp chất của vòng phong thủy Bạn có thể sử dụng mắt thường để quan sát độ trong suốt của từng viên đá cấu thành. Thông thường những sản phẩm cao cấp sẽ có độ trong suốt từ 80% đến 95% để nhìn rõ đến từng sợi và mật độ tóc dày đặc. Ngoài ra, bạn còn đặc biệt quan tâm đến độ thấu quang, tập chất và độ bóng. Sản phẩm cao cấp thì tạp chất rất ít, hạt bóng màu sắc hài hòa và rõ nét. Kiểu cắt của nghệ nhân Tiêu chuẩn kiểu cắt là bạn phải chú ý đến hạt đá có tròn đều hay không hay bị méo mó. Bề mặt phải sáng bóng để có thể hấp thụ ánh sáng phát huy tối đa hiệu ứng quang học có thể xảy ra. Kết luận Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về các tips để chọn một chiếc vòng phong thủy hợp mệnh cho từng người. Mong rằng đây sẽ là một phần thông tin hữu ích dành cho chủ nhân nếu quyết định mua chiếc vòng đem đến tài lộc, may mắn này nhé! Nguồn: https://nguhanhonline.com/cach-chon-vong-tay-phong-thuy