• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nguhanhonline

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  6
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by nguhanhonline

 1. Gỗ sưa (hay với tên gọi khác là gỗ trắc thối, gỗ hoàng hoa lê…). Gỗ sưa là một trong những loại gỗ quý hiếm ngày càng trở nên khan hiếm với giá trị sử dụng cao ngang với gỗ trầm hương và gỗ tử đàn. Tuy nhiên không phải ai cũng am hiểu về dòng gỗ này. Thấu hiểu nhu cầu đó, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có thêm một số thông tin về gỗ sưa, cách nhận biết và phân biệt gỗ sưa như thế nào nhé! Gỗ sưa là gì? Gỗ sưa – tên gọi khác là gỗ huê, gỗ huỳnh. Hiện nay nó được xếp vào loại gỗ quý hiếm nhất trong nhóm A sách đỏ của Việt Nam. Ở nhiều nơi thì nó được gọi là trắc thối bởi quả của cây thường được người dân đốt tạo thành màu trắng và mùi rất khó chịu. Gỗ sưa là loại cây gỗ nhỡ, lá rụng theo mùa với chiều cao từ 6 – 15m, sinh trưởng và phát triển ở mức trung bình. Thân cây dạng hợp trục và phân tán. Vỏ màu vàng nâu hoặc xám được nứt dọc. Cành cây non màu xanh và có lớp lông thưa khá mịn. Chiều dài lá từ 9 đến 20cm và cuống không có lông. Lá thường rụng sớm. Gỗ sưa – một loại gỗ quý hiếm ở Việt Nam Cây sưa thường mọc ở tất cả các nơi trên cả nước tuy nhiên nó tập trung nhất ở Gia Lai. Cây thường mọc ở những nơi đất ẩm và cũng mọc hỗn giao cùng với các loại cây khác. Nhiều người đặt câu hỏi vậy cây sưa bộ phận nào là quý nhất? Đó chính là phần lõi ở thân cây. Lõi cây sưa khó to, cứng và có màu nâu đỏ, nâu thẫm và nâu đen không mối mọt. Sau khi cây được trồng từ 7 – 8 năm sẽ hình thành phần lõi cây. Có những loại sưa nào phổ biến ở Việt Nam? Qua nhiều năm kinh nghiệm của cha ông ta cũng như sự góp mặt của các nhà khoa học đã chứng minh rằng có 2 loại gỗ sưa chính là sưa trắng và sưa đỏ. Cây sưa đỏ Sưa đỏ với tên khoa học là Dalbergia tonkinensis Prain, thuộc chi trắc. Đây là một loại gỗ quý có ruột nâu đỏ và hoa mọc thành trùm, cánh nhỏ màu vàng nhạt. Hiện nay thì sưa đỏ được nhiều thương gia tìm kiếm để làm đồ phong thủy, đồ trang sức cũng như các vật dụng khác. Sưa đỏ với mùi thơm tựa như trầm. Đặc biệt khi được đưa ra ánh sáng thì gỗ vân 4 mặt óng ánh tựa 7 màu. Khi đốt có mùi thơm và có thể lấy tinh dầu để làm dược liệu giúp tan sưng và trợ tim. Cây sưa trắng Sưa trắng với tên khoa học là Millettia ichthyochtona Drake, thuộc chi thàn mát. Cây sưa trắng mọc ở ven suối của các tỉnh thượng dư Việt. Có thể kể đến như Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Tây, Thái Nguyên… Vào mùa xuân thì cây đơm hoa màu trắng. Nhiều người thường nhầm lẫn với cây sưa đỏ bởi có tán và màu sắc khá giống nhau. Thông thường giá của sưa đỏ dao động từ vài triệu/1kg – chục triệu/1kg. Thì giá của sưa trắng chỉ dao động ở mức vài chục nghìn/1kg. Cùng là gỗ sưa nhưng giá trị kinh tế của gỗ sưa đỏ cao hơn hẳn so với gỗ sưa trắng. Gỗ sưa đỏ được hỗ trợ đắc lực cho kinh doanh còn gỗ sưa trắng chỉ để làm cảnh cho đất trời thêm đẹp, lộng lẫy. Phân biệt gỗ sưa đỏ và sưa trắng Theo như nghiên cứu và tìm hiểu thì các nông dân chuyên trồng cây sưa từ lâu năm đưa ra 2 cách giúp phân biệt được cây sưa đỏ và cây sưa trắng. Phân biệt sưa trắng và sưa đỏ qua lá Bộ phận lá là bộ phận dễ phân biệt nhất của 2 loại cây này. Lá cây sưa đỏ thì mọc so le nhau còn lá cây sưa trắng mọc đối xứng nhau. Lá cây sưa đỏ với chiều dài từ 15 – 30cm, cuống dài từ 8 – 20cm, 7 – 17 lá chét hình bầu dục hoặc trái xoan và chót ngọn ngắn. Lá sưa đỏ và lá sưa trắng Còn đối với sưa trắng thì lá mọc so le nhau nhưng bản lá tròn to, ngắn hơn sưa đỏ. Ngoài ra bạn cũng có thể ngửi mùi hắc của gỗ sưa để có thể phân biệt. Phân biệt sưa trắng và sưa đỏ qua hoa Bộ phận giúp phân biệt dễ nhất là hoa của cây sưa. Hoa cây sưa đỏ mọc thành chùm, có cánh nhỏ và vàng nhạt. Còn đối với hoa sưa trắng thì cũng mọc thành chùm nhưng cánh to và hoa trắng. Hoa sưa trắng tinh khôi, thuần khiết Như vậy bạn có thể nhận biết được sự khác biệt qua màu sắc cũng như kích thước của lớp cánh hoa. 3 cách phân biệt gỗ sưa thật hay giả Để có thể nhận biết được gỗ sưa thật và giả trong dân gian, người xưa đã sử dụng các phương pháp như sau: #1. Quan sát bằng mắt thường Phương pháp này chỉ dành cho thợ và những người mà khó có thể thực hiện được. Sắc gỗ thường có màu đỏ vàng và đỏ đen cho nên các cụ ngày xưa đã ví von câu nói “vân gỗ trắc, sắc gỗ sưa”. Phân biệt gỗ sưa qua lớp vân gỗ Vân gỗ thường xoắn xít, từng lớp trông khá đẹp mắt và có những vòng xoáy với hình thù lạ mắt. Cho nên ở sách cổ của Trung Quốc đã từng ghi chép lại là gỗ có vân “hình mặt quỷ”, “hình mây cuộn”, “hình đồng xu” … Nếu gỗ sưa tuổi thọ càng cao thì giá trị sử dụng càng lớn. Vân được như câu nói trên phải được trồng trên 40 năm. Thớ gỗ: Mịn, màu hồng hoặc sẫm đỏ. Ngoài ra nó còn có màu đen, gỗ càng già thì thớ càng mịn. #2. Đốt thành tro Đốt thành tro là một phương pháp đơn giản nhất và chính xác nhất. Khi bạn đốt thành tro thì gỗ sưa đỏ chuẩn thì tro sẽ có màu trắng hoặc trắng xám. Ngoài ra tàn tro sẽ rất mịn tựa như bột. Còn đối với các loại gỗ sưa kém chất lượng như gỗ sưa Lào và sưa Dây thì tro hầu như có màu đen và xốp. #3. Ngâm nước sôi (hoặc luộc gỗ) Đối với các loại gỗ sưa tươi khi mới khai thác thì người ta sẽ thường ngâm gỗ ở trong nước khi đang sôi hoặc ngâm mặt gỗ sưa ở trong chậu đã tráng men hoặc bát ô tô tráng men trắng. Sau đó để yên khoảng 15 – 20 phút và dừng lại để quan sát màu nước và lớp váng dầu bám ở trên thành của chậu và bát. Nếu nước có màu hồng, trong và khi đổ nước thì ta thấy có một đường viền váng dầu ở miệng bát hồng sáng bóng và có mùi thơm ngát. Phân biệt vòng tay gỗ sưa thật – giả Cách phân biệt vòng tay gỗ sưa thật – giả qua mùi hương, màu sắc và hạt vòng Chúng ta đã biết cách phân biệt gỗ sưa, vậy vòng tay gỗ sưa nào là thật-giả? Mùi hương trên vòng Để phân biệt được vòng tay thật – giả thì đầu tiên bạn để vòng lên sát cánh mũi rồi ngửi hương từ vòng tỏa ra. Nếu đó là vòng gỗ sưa thật thì với tính chất làm từ gỗ sưa nên mùi hương sẽ nhè nhẹ và không bị gắt, không có cảm giác đau đầu. Ngược lại nếu là vòng gỗ giả thì mùi hương khá nồng. Khi ngửi lâu sẽ có cảm giác đau đầu cho bạn. Đồng thời sau một thời gian sử dụng thì mùi hương của vòng sẽ bị bay mất. Màu sắc của vòng Bởi màu gỗ của lõi gỗ sưa là đỏ nên khi chọn gỗ sưa làm đồ trang sức thì hầu hết nó được ưu tiên lựa chọn thay cho loại gỗ sưa có màu đen hoặc sưa trắng. Ở các thớ gỗ sưa thì lớp vân gỗ không quá dày với các cây có tuổi thọ trung bình. Đổi lại những cây có tuổi thọ lớn thì lớp vân rất đẹp và hiện lên rõ ràng. Cho nên vòng tay gỗ sưa thật sẽ mang một màu tự nhiên, bóng loáng và không bị phai theo thời gian. Ngược lại đối với vòng gỗ sưa giả thì các vân gỗ sẽ nhanh chóng phai màu theo thời gian. Đặc biệt với các cơ sở làm giả thì chất lượng vòng gỗ sưa chỉ được ba tháng là đã bong hết các lớp sơn bên ngoài và lộ rõ lớp gỗ đểu trên vòng. Hạt vòng Gỗ sưa với tuổi thọ lâu năm thì thớ gỗ sẽ lên vân khá đẹp mắt. Thông thường cứ một năm cây sẽ cho ra thêm một lớp vòng vân gỗ. Cho nên nếu bạn quan sát vòng gỗ sưa mà lớp vân gỗ lạ thì đây chính là vòng giả hoặc làm từ gỗ sưa non. Gỗ sưa thật sự có quý? Giá trị của gỗ sưa như thế nào? Giá trị sử dụng thực tế của gỗ sưa Gỗ sưa với độ bền tuyệt đối cao, khi bạn ngâm ở trong bùn hoặc trong nước nhiều năm thì nó vẫn không hề bị thấm nước hoặc bị mục nát. Gỗ không bị bay đi mùi hương và khi đặt ra ngoài nắng cũng không bị co và nứt. Nhiều người thường có quan niệm rằng “gia đình dù giàu có tới nhường nào, cuộc sống dư giả tới bao nhiêu mà trong nhà không sở hữu vật dụng nào làm từ gỗ sưa thì cũng chưa thể hiện được sự đẳng cấp và thượng lưu của mình”. Cây sưa thường đứng ở nhóm gỗ số 2, độ chịu lực của nó không bằng nhóm gỗ 1 – gỗ lim và gụ. Gỗ sưa khi làm điêu khắc có màu rất đẹp, có khả năng chịu được va đập và cào xước tốt. Các đường vân tựa mây bay và đa số có đường gân màu đen. Giá trị kinh tế của gỗ sưa Sở hữu những tính năng và đặc điểm vượt trội như vậy thì cây gỗ sưa đỏ mang lại một giá trị kinh tế khá lớn. Giá trị thương phẩm mà gỗ sưa đỏ mang lại trên thị trường là một con số không nhỏ, nó cần một lời giải đáp dành cho khách hàng nhưng không phải ai cũng có thể giải đáp được. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường thì giá của gỗ sưa đỏ dao động từ vài triệu đồng/1kg đến vài chục triệu đồng/1kg. Gỗ sưa đỏ thường được làm thành các đồ mỹ nghệ, các sản phẩm phong thủy. Thông thường một chiếc vòng tay gỗ sưa có mức giá dao động từ 300.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy thuộc vào kích cỡ, số lượng hạt. Ngoài ra gỗ sưa còn được tạc thành các bộ tượng với mức giá thấp hơn. Nó dao động từ vài chục tới hàng trăm triệu. Tác dụng của gỗ sưa Tác dụng của gỗ sưa với sức khỏe Gỗ sưa giúp làm giảm stress. Gỗ sưa có khả năng khai thông được kinh mạch và lưu thông khí huyết. Đồng thời nó giúp hoạt huyết lên não giúp trí nhớ luôn được tăng cường và giảm đi các cơn đau đầu, làm dịu đi các dây thần kinh. Gỗ sưa đỏ dùng làm vòng tay đeo tốt cho sức khỏe Kích thích các tế bào để tăng sự tập trung. Gỗ sưa từ lâu năm đã phát tán ra môi trường xung quanh một chất khí được gọi là “khí mộc dưỡng”. Loại khí này với công dụng giúp lưu thông khí huyết, thúc đẩy máu luôn được tuần hoàn mang đến cơ thể tỉnh táo, tập trung và giảm mệt mỏi. Điều hòa các hoạt động của từng cơ quan trong cơ thể. Khi bạn thường xuyên tiếp xúc với gỗ sưa thì có khả năng phục hồi các chức năng của tạng phủ. Đồng thời nó có thể tăng các chức năng của thận giúp thận luôn được khỏe mạnh. Thận khỏe sẽ kéo theo các tạng phủ trong cơ thể sẽ được khỏe và giảm đi các bệnh tật tái phát. Giảm đi các triệu chứng của bóng đè. Nếu bạn khi ngủ thường xuyên bị bóng đè thì gỗ sưa đỏ là một phương pháp chữa trị hiệu quả nhất. Với khả năng có thể xua tan đi tà mà, các âm khí hiệu quả nhất. Đồng thời đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon, thoải mái nhất. Tác dụng của gỗ sưa trong phong thủy Vòng tay phong thủy gỗ sưa đỏ Gỗ sưa trong phong thủy là hành Mộc. Đối với những người Á Đông thì hạnh Mộc đều được sử dụng. Cho nên nó thường được chế tác thành các vật hộ mệnh đem bên mình như các loại vòng tay gỗ sưa, vòng phong thủy gỗ sưa… Vòng tay phong thủy gỗ sưa đem đến cho bạn cảm giác thoải mái. Nguồn năng lượng của gỗ đem đến sự tác động lớn trong suy nghĩ, hành động của con người. Bạn sẽ có cảm giác luôn được một ai đó bảo vệ. Chiếc vòng gỗ sưa có thể đem đến tài lộc, may mắn cho chính bạn và người xung quanh. Nó giúp xua đi mệt mỏi, xui xẻo trong cuộc sống và công việc. Tạm kết Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về loại gỗ quý mang tên gỗ sưa. Mong rằng một phần thông tin sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về gỗ sưa, biết cách nhận dạng và phân biệt gỗ sưa với nhau. Ngoài ra, bạn còn hiểu được ý nghĩa to lớn của nó trong phong thủy. Nguồn: https://nguhanhonline.com/cach-phan-biet-go-su
 2. Vòng tay đá phong thủy những năm trở lại đây đang trở thành trào lưu luôn được ưu tiên hàng đầu của nhiều người săn lùng. Bởi nó đơn thuần không chỉ là một món đồ trang sức bình thường mà nó còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đó là hạnh phúc, bình an và hạnh phúc. Trong từng lứa tuổi khác nhau, bản mệnh mỗi người cũng khác nên việc lựa chọn một chiếc vòng phong thủy hợp mệnh không phải là dễ dàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn về vòng tay phong thủy mệnh Mộc. Mệnh Mộc hợp tuổi nào, hợp màu nào hãy cùng theo dõi bài viết này nhé! Người mệnh Mộc là những năm nào? Theo lịch vạn niên thì mệnh Mộc gồm 6 ngũ hành lần lượt đó là Đại Lâm Mộc, Tùng Bách Mộc, Tang Đố Mộc, Thạch Lựu Mộc, Dương Liễu Mộc và Bình Địa Mộc. Vòng phong thủy mệnh Mộc xanh lá Cứ sau 60 năm, mệnh ngũ hành lại quay lại thêm 1 lần, 2 người thường cách nhau 60 tuổi sẽ có cùng năm sinh và cung mệnh ngũ hành nạp âm. Cụ thể người mệnh Mộc sinh năm bao nhiêu, ngũ hành nạp âm như thế nào được cập nhật chi tiết ở bảng dưới đây: Năm 1928 và 1988 (Mậu Thìn): mệnh của Đại Lâm Mộc Năm 1929 và 1989 (Kỷ Tỵ): mệnh của Đại Lâm Mộc. Năm 1942 và 2002 (Nhâm Ngọ): mệnh của Dương Liễu Mộc. Năm 1943 và 2003 (Quý Mùi): mệnh của Dương Liễu Mộc. Năm 1950 và 2010 (Canh Dần): mệnh của Tùng Bách Mộc. Năm 1951 và 2011 (Tân Mão): mệnh của Tùng Bách Mộc. Năm 1958 và 2018 (Mậu Tuất): mệnh của Bình Địa Mộc. Năm 1959 và 2019 (Kỷ Hợi): mệnh của Bình Địa Mộc. Năm 1972 và 2032 (Nhâm Tý): mệnh của Tang Đố Mộc. Năm 1973 và 2033 (Quý Sửu): mệnh của Tang Đố Mộc. Năm 1980 và 2040 (Canh Thân): mệnh của Thạch Lựu Mộc. Năm 1981 và 2041 (Tân Dậu): mệnh của Thạch Lựu Mộc. Ngũ hành và tính cách của người mệnh Mộc Mệnh Mộc, người Mệnh và hành Mộc là những yếu tố ít tác động tới vận mệnh của con người chúng ta và các mệnh của Ngũ hành. Mộc là biểu tượng của sắc xuân, sức xuân mang đến sự sống cho muôn loài, vạn vật. Nếu Mộc thuộc khí Âm thì dễ mềm và uốn và ngược lại nếu Mộc thuộc khí Dương thì sẽ rắn như thân của cây sồi. Mệnh Mộc – mệnh của chồi non nảy nở Mộc còn là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở và nuôi dưỡng. Bên cạnh đó thì người mệnh Mộc khá dễ hòa hợp với các mệnh khác, vị tha, năng nổ và nhiều ý tưởng. Tính hướng ngoại và được nhiều quý nhân phù trợ, ban phước lành. Lựa chọn vòng tay phong thủy mệnh Mộc phù hợp Khi lựa chọn vòng tay phong thủy cho những người mệnh Mộc bạn cần quan tâm đến sự tương sinh, tương khắc cũng như hòa hợp đối với ngũ hành. Một số lưu ý về màu sắc của từng loại hợp với người mệnh Mộc 1. Màu sắc tương sinh Tương truyền rằng, nước dưỡng cây do Thủy sinh Mộc. Người mệnh Mộc thường sử dụng các loại đá tự nhiên với màu đại diện cho nước như màu đen. Vòng tay đá phong thủy cho người mệnh Mộc Vòng tay đá mã não đen Vòng tay đá mã não đen đem đến những công dụng như may mắn và tài lộc, bùa hộ mệnh cho người sử dụng. Bạn có thể giảm đi mệt mỏi và những áp lực trong suốt quá trình làm việc. Và đồng thời tăng cường sự thu hút, dễ gần trong đôi mắt của mọi người xung quanh. Vòng tay đá mã não đen Bên cạnh đó, mão não đen còn có tác dụng hạ nhiệt cơ thể nên bạn có thể chà lên khi bị sốt hoặc ở nhiệt độ cao. Các tuyến nội tiết, gan, mật được điều hòa một cách nhanh chóng và mượt mà. Bệnh ho lâu ngày và các bệnh ở cuống họng được điều trị dễ dàng. Vì thế, những người mệnh Mộc nên sử dụng các loại đá như đá thạch anh tóc đen, đá Lapis Lazuli, đá Thiên Hà… Vòng tay đá thạch anh tóc đen Thạch anh tóc đen mang đến cho bạn công dụng tốt nhất về mặt phong thủy. Nó giúp đem đến sự tự tin và cảm giác được bảo vệ và che chở. Loại đá này mang đến cho người đeo những giác quan linh cảm và cảm giác rất tốt. Vòng tay đá thạch anh tóc đen Bên cạnh đó thì thạch anh tóc đen còn giúp lưu thông khí huyết và có thể điều trị các bệnh về màu và bệnh về cột sống. Vòng tay đá Aquamarine Aquamarine giúp cho bạn có một hệ miễn dịch tốt, xoa dịu các cơn đau và giảm sốt. Do Aquamarine là một tinh thể tĩnh tâm nên có thể giảm bớt căng thẳng, giận dữ. Vòng tay đá Aquamarine Khi đeo trang sức đá này mang đến cho bạn có cái nhìn khá thông thái, tích cực trong cuộc sống. Các triệu chứng mất ngủ, nấc và hắt hơi cũng được chữa trị. Đá Obsidian (Thủy tinh núi lửa) Obsidian là một loại đá khó phân biệt, bên ngoài dễ nhầm với đá Thiên Thạch. Obsidian được cấu thành từ lớp dung nhân do núi lửa phun trào trên trái đất. Với các màu đen, nâu, lục, tím… và một số đốm trắng ở bên trong. Đặc biệt là Obsidian Snowflake có rất nhiều các đốm màu trắng tựa như tuyết rất đẹp và tinh khiết. Đá Obsidian – đá núi lửa sinh ra từ nham thạch núi lửa đã có niên đại hàng triệu năm nên mức năng lượng sạch rất dồi dào. Bạn có thể sử dụng đá núi lửa này để “đả thông kinh mạch” mang đến thư thái và loại bỏ tâm lý tiêu cực cho bạn. Vòng tay đá Kyanite 12mm Kyanite hay với tên gọi khác là kyanos mang ý nghĩa màu xanh đậm. Khi bạn đeo vòng đá này có khả năng củng cố quyền lực, địa vị của gia chủ. Nó còn hỗ trợ tốt cho sức khỏe và vùng cổ họng. Đá Kyanite còn giúp tăng cường sự cân bằng ở trong cơ thể giúp bạn luôn sở hữu một tâm trạng bình thản, cân bằng được mạch cảm xúc. Ngoài ra nó còn giúp nâng cao tinh thần tập trung trong công việc với một nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Vòng tay đá Thiên Hà xanh Đá Thiên Hà Xanh có tác dụng đến sức khỏe như tăng cường các hoạt động về trao đổi chất và phục hồi cơ thể. Ngoài ra nó còn giúp thúc đẩy hệ miễn dịch và tiêu hóa hiệu quả hơn. Theo giới chuyên gia thì đá Amazonite còn giúp tăng cường hoạt động giao tiếp của bạn. Sự sợ hãi mang đến cho con người sự tự tin và vượt lên chính mình giúp giữ được sự tự tin. Hay nó được ví như lá bùa cho sự may mắn, bình an và thịnh vượng. Vòng tay đá lapis lazuli 10mm Người Ai Cập với quan niệm dùng viên đá lapis này để chôn ở người chết với hy vọng mang tới sự bảo hộ. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa mang đến một tình yêu đích thực, chung thủy và khiến đầu óc luôn được tỉnh táo. Ngoài ra, nó còn giúp xua tan đi sự mệt mỏi giúp con người luôn cảm thấy nhanh nhẹn hơn và đáng tin hơn. Nguồn năng lượng mới, sức sống mới sẽ luôn được hội tụ khi bạn đeo vòng tay phong thủy Lapis Lazuli này. 2. Màu hòa hợp Màu hòa hợp của Mộc là Mộc với Mộc bởi Mộc sẽ tạo thành rừng. Khi hòa hợp với Mộc có nghĩa là các màu xanh lá như màu đá: mã não xanh, đá Ngọc bích, đá Cẩm thạch cũng như các loại gỗ sưa và gỗ trầm hương. Vòng tay mệnh Mộc sang trọng, quý phái Vòng đá Chrome Diopside Sở hữu cái tên Diopside có nghĩa là Tầm nhìn. Loại đá này mang đến cho bạn sự kích thích trí não, suy luận và gia tăng sức sáng tạo. Đồng thời là sự nhanh nhạy đối với các vấn đề toán học và phân tích thống kê. Màu xanh lá của loại đá Chrome Diopside tượng trưng cho mệnh Mộc bởi khí mạnh, tươi trẻ và sức sống của cây cối. Bởi Diopside đem đến cho bạn sự cân bằng về nhiệt độ, cảm giác luôn được tươi mát. Vòng tay trầm hương tự nhiên Gỗ Trầm hương tự nhiên là một loại gỗ quý và có ý nghĩa tâm linh, tốt cho sức khỏe. Ngoài ra nó còn thu hút được nguồn linh khí của đất trời, đem đến tài lộc, may mắn. Hương thơm từ gỗ của vòng tay trầm hương giúp mang đến tinh thần thư thái cũng như vật may mắn cho gia chủ. Vòng tay gỗ sưa Vòng tay phong thủy gỗ sưa phù hợp với những người mệnh Mộc đem đến cho bạn cảm giác luôn thoải mái, an toàn. Đặc biệt nguồn năng lượng mà gỗ sưa đem đến có sự tác động lớn trong hành động và suy nghĩ của con người. Vòng phong thủy gỗ sưa Vòng tay gỗ sưa đem tới tài lộc, may mắn cho chính bản thân bạn và mọi người xung quanh. Đồng thời nó giúp bạn xua tan đi mệt mỏi và điềm xấu trong cuộc sống. Vòng tay gỗ huyết rồng Gỗ Huyết Rồng hợp với người mệnh Hỏa khi đeo sẽ hợp, tương sinh hỗ trợ nhau. Vòng phong thủy gỗ huyết rồng Gỗ Huyết Rồng với sắc đỏ của hỏa kết hợp với sắc đỏ hồng của gỗ. Cho nên khi bạn đeo vòng phong thủy gỗ Huyết Long này sẽ đem đến công dụng vô cùng tốt cho sức khỏe, vận may và tài lộc. Đá cẩm thạch Vòng tay phong thủy đá cẩm thạch đem đến sự may mắn, an tầm và giảm bớt đi lo lắng. Sự cân bằng của đá cẩm thạch giúp bạn hài hòa hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống. Những người đeo vòng cẩm thạch mang đến tinh thần tích cực, hạnh phúc và đầy năng lượng, tự tin. Ngọc Bích tự nhiên Những viên đá ngọc bích với gam màu lạnh được những pháp sư tin tưởng rằng nó có sức mạnh tiên tri và có thể dự đoán được tương lai. Ngoài ra, những viên đá này có thể bảo vệ sức khỏe của con người tránh được những điều gở, không may mắn. Ngọc bích giúp bạn tập trung hơn, khơi gợi được những điều vô hình mà bình thường không thể nhìn rõ. Đá thạch anh tóc xanh Đá thạch anh tóc xanh có tác dụng tăng sự tiến thủ, giúp bạn có thể vượt mọi thử thách, thay đổi cục diện và tình thế sang hướng có lợi. Vòng tay đá thạch anh tóc xanh Khi bạn đi du lịch, hoặc công tác nên đeo vòng tay phong thủy đá thạch anh tóc xanh để đem đến may mắn và cơ hội tốt. Đây được xem là loại thạch anh mang tài lộc. Những bạn nhỏ, những người mới đi làm hoặc đang đi lính sở hữu tính cách yếu đuối, nhát gan, không có dũng khí thì nên đeo vòng tay phong thủy này màu gì cũng được. Tất cả các vòng phong thủy này đều mang đến hiệu quả, tăng cường khí vận, dũng khí cũng như niềm tin. Ngoài ra nó còn được dùng để ban phước lành, may mắn và tài lộc. 3. Loại đá nào kỵ với người mệnh Mộc Đối với những người mệnh Mộc không nên sử dụng các loại đá của màu Kim như trắng và bạc. Bởi nó sẽ gây sự bất lợi cho gia chủ bởi Kim khắc Mộc. Màu của Kim là trắng, ghi, đá thạch anh và pha lê trắng. Không nên sử dụng các vòng phong thủy mã não ghi và mã não trắng cũng như sapphire trắng. Màu sắc bạn nên hạn chế là các gam màu nóng như cam, hồng và tím đậm. Bởi theo ngũ hành, Mộc sinh Hỏa nên khi bạn đeo những màu sắc này thì sẽ bị giảm đi nguồn năng lượng, sinh khí mới. Ngoài ra các màu còn được xem là khắc với người mệnh Mộc như nâu đất, vàng sẫm hay vàng nhạt. Bạn nên tránh các màu trên bởi nó một phần cũng tác động đến may mắn, tài lộc của bạn. Tạm kết Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những thông tin về vòng tay phong thủy mệnh Mộc. Mong rằng một phần thông tin trên sẽ giúp khách hàng có cái nhìn khái quát nhất về mệnh Mộc hợp năm nào và mệnh Mộc hợp màu sắc và tương khắc màu gì. Hãy “Note” lại nếu nó hữu ích cho khách hàng để có thể lựa chọn một chiếc vòng phong thủy tốt nhất nhé! --- Nguồn: nguhanhonline.com/vong-tay-phong-thuy-menh-moc
 3. Đã từ rất lâu, tỳ hưu đã trở thành một biểu tượng tài lộc được nhiều người lựa chọn đặc biệt là giới doanh nhân, thương nhân hay nói cách khác là những người có sự nghiệp. Bởi ý nghĩa phong thủy của tỳ hưu trong văn hóa tâm linh Á Đông vô cùng tuyệt vời. Tỳ hưu được xem là một biểu tượng linh vật mang ý nghĩa quan trọng nhất trong phong thủy. Vậy tỳ hưu là gì? Ý nghĩa phong thủy của trang sức tỳ hưu như thế nào sẽ được giải đáp thông qua bài viết dưới đây. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Tỳ hưu là gì? Tỳ hưu hay với tên gọi khác là Tỳ ngưu, Kỳ hưu…. là một trong các loài thần thú, đứa con thứ 9 của Rồng luôn được dân gian tôn thờ, kính trọng. Sở hữu những đặc điểm đẹp nhất so với các loài khác. Đó là đầu như đầu rồng có sừng, thân như sư tử, có cánh tựa như khả năng có thể thống trị muôn loài. Tỳ hưu – con Rồng cầu tài lộc Tỳ hưu chuyên hút tinh của ma quỷ cho nên nó có tác dụng hộ mệnh và xua đuổi tà ma. Bên cạnh đó, tỳ hưu còn đặc biệt ở phần miệng khá rộng, mông to nhưng đổi lại không hề có hậu môn. Nó thường thích ăn vàng bạc nhưng chỉ ăn được vào mà không thể thoát ra vì không có hậu môn. Vì lẽ đó mà tỳ hưu ví như linh vật để chiêu tài lộc. Tỳ hưu có thể đi cặp hoặc đi lẻ. Tương truyền theo dân gian thì tỳ hưu đi theo cặp thì con đực sẽ là Tỳ và con cái là Hưu. Tuy nhiên điều này không hề chính xác bởi Tỳ hưu không phân biệt cái, đực và nó là một tên riêng chứ không phải một tên ghép. Mang lợi thế chiêu tài lộc nên tỳ hưu thường được tác với hình dáng cõng tiền, ngự trị trên lưng một đống tiền hoặc tạc cùng với các linh vật khác như Thiềm Thừ, Đồng tiền hoa mai, Đào tiên… Ý nghĩa tỳ hưu trong phong thủy Sau nhiều năm thậm chí là hàng ngàn năm để quan sát và kiểm chứng, các nhà phong thủy đưa ra kết luận là tỳ hưu là một loài linh vật cát tường đem đến vận may sang giàu cho chủ nhân. Nhưng, không phải cứ sở hữu tỳ hưu là sẽ sang giàu. Mà đi kèm với nó là những nỗ lực, cố gắng của bản thân, không thể “ngồi mát ăn bát vàng”, hoặc “há miệng chờ sung” được. Để hiểu được ý nghĩa linh vật Tỳ hưu như thế nào thì phải dựa vào hình dáng của nó, cụ thể như sau: Tỳ hưu tịch tà: Tỳ hưu chỉ sở hữu một sừng, bên ngoài với diện mạo khá hung dữ, miệng luôn há. Tương truyền, tỳ hưu này để diệt tà ma, ác quỷ nên nó có ý nghĩa trừ tà cực tốt. Bạn có thể dùng tỳ hưu một sừng để xua đuổi tà ma, giảm quỷ ám và đẩy lùi nỗi lo sợ trong cuộc sống. Tỳ hưu tịch tà xua đuổi tà ma Tỳ hưu thiên lộc: Tỳ hưu này sở hữu hai sừng, diện mạo không hung dữ như tỳ hưu một sừng. Sở hữu phong thái uy phong, lẫm liêt. Miệng luôn há to, chân và bụng cũng to. Loại tỳ hưu này chuyên ăn vàng, bạc và châu báu nên nó mang ý nghĩa chiêu tài lộc. Sử dụng tỳ hưu 2 sừng mang đến chiêu tài lộc, công việc làm ăn thuận lợi, công việc thăng tiến cho gia chủ. Tỳ hưu thiên lộc chiêu tài lộc Người xưa luôn có câu: “Vận may có thể mang đến cho bạn sự giàu sang khi bạn biết nắm bắt cơ hội”. Khi bạn nắm trong tay cơ hội thì nó mới là cơ hội để thăng hoa. Còn nếu bạn mua tỳ hưu để cầu mong tiền bạc luôn về với mình mà không chăm chỉ làm ăn, lười biếng thì không thể thành công. Hiện nay ngoài linh vật tỳ hưu để chiêu tài lộc thì cóc thiềm thừ và long quy cũng được xem là hai linh vật được nhiều người dùng nhằm hóa giải thị phi, tiền tài, lộc sang. Mẹo đeo vòng tay phong thủy Tỳ hưu đúng cách Vòng tay phong thủy tỳ hưu mang đến cho bạn nhiều ý nghĩa cho bạn. Tuy nhiên, việc đeo vòng tay tỳ hưu đúng cách thì không phải ai cũng biết. Vì thế để nó phát huy tốt nhất thì bạn cần phải biết cách đeo đúng cách. Đeo vòng tay tỳ hưu tay nào? Tỳ hưu là linh vật mang ý nghĩa chiêu tài, cầu lộc. Cho nên nó thường được đeo vào tay trái để cầu cho tài lộc tốt hơn. Ngoài ra bạn đeo vòng phong thủy tỳ hưu thì chú ý phần cổ miệng phải hướng lên phía trên để hứng tài lộc. Bạn không nên đeo chúc đầu xuống phía dưới. Đồng thời nên để đầu của tỳ hưu hướng về gia chủ thu hút lộc cho bản thân. Nếu bạn đeo nhẫn tỳ hưu thì nên đeo ngang và hướng miệng về phía phần móng tay, không nên hướng vào lòng bàn tay. Vòng tay tỳ hưu có cần khai quang? Do vòng tay tỳ hưu được tạc từ đá tự nhiên nên chúng có thể tự chủ kích hoạt mà không cần làm các nghi lễ khai quang. Nó sẽ mang đến nguồn năng lượng lớn cộng hưởng đến với cơ thể bạn. Còn nếu bạn là người cẩn thận thì có thể nhờ đến thầy cúng, sư thầy để giúp khai quang cho tỳ hưu. Cách đặt tỳ hưu như thế nào cho hợp phong thủy Khi bày, đặt trang sức tỳ hưu cho đúng phong thủy thì bạn cần lưu ý các điểm sau đây: Đặt tỳ hưu ở phòng khách, phòng làm việc và két sắt Phòng khách, phòng làm việc là nơi đón tiếp khách thường xuyên nên nó là bộ mặt của gia chủ. Phòng khách, phòng làm việc thịnh vượng thì sẽ thuận lợi cho công việc, kinh doanh của giới gia chủ. Tỳ hưu đặt trong không gian phòng làm việc Trước khi đặt tỳ hưu phải xem cung tài ở đâu thì đặt tỳ hưu ở đấy Đặt tỳ hưu ở vị trí sang trọng nhất. Hướng củ tỳ hưu phải để quay ra ngoài cửa chính, không được quay vào trong Đặt tỳ hưu cạnh bàn tivi – đây cũng là một chỗ để hợp phong thủy, hợp lý Đặt tỳ hưu gần ghế ngồi ở phòng khách hoặc để ở ghế cạnh bàn uống nước để có thể hút nhiều tài lộc. Đặt tỳ hưu trên bàn thờ thần tài, ông địa Bàn thờ thần tài là nơi để thờ cúng của mọi gia đình hiện nay đặc biệt là các gia đình kinh doanh buôn bán. Cho nên nhiều người đã để tỳ hư ở trên bàn thờ Thần tài để chiêu tài lộc để giúp cho ban thần tài luôn nhiều sinh khí hơn: Cách đặt tỳ hưu trên bàn thần tài Theo giới chuyên gia về phong thủy thì nên đặt tỳ hưu đúng hướng để hóa giải Ngũ hoàng đại s.át theo phương vị của bàn thờ Thần tài Để có thể đặt tỳ hưu đúng phương vị thì bạn cần xác định đúng phương vị của Ngũ hoàng đại s.át đáo tọa ở hướng nào. Khi phương vị hoàng bay tới thì đặt 2 con tỳ hưu ở phía sau cửa chính, đầu hướng ra phía trước để hóa giải được sát khí của ngũ hoàng đại sát. Nếu bạn không dùng tỳ hưu hóa giải Ngũ hoàng đại s.át thì có thể thay thế bằng đồng bởi nguyên lý ngũ hành, ngũ hoàng đại s.át mệnh thổ để khống chế Những điều kiêng kỵ khi bày trí Tỳ hưu Dưới đây là một số điều kiêng kỵ khi trưng bày tỳ hưu trong nhà bạn nên chú ý các điểm như sau: Không để tỳ hưu từ ngoài quay vào trong, phải đặt từ đầu Tỳ hưu được quay ra ngoài Không nên quay tỳ hưu vào gương bởi gương có quang sát, tỳ hưu kỵ với quang sát Không để tỳ hưu trong phòng ngủ bởi nó có hại cho bản thân Không nên để tỳ hưu treo trên người bởi nó sẽ tán lộc của gia chủ cho người khác Tạm kết Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tỳ hưu cũng như ý nghĩa phong thủy của nó. Có lẽ bạn đã đã biết tỳ hưu là gì rồi phải không? Mong rằng một phần thông tin trên sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về loài linh vật chiêu tài lộc này kèm với các điều kiêng kỵ nên tránh nhé! Nguồn: https://nguhanhonline.com/ty-huu-la-gi
 4. Món đồ trang sức phong thủy ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người ưa chuộng. Và sở hữu một chiếc vòng đeo phong thủy luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên không phải mua bất kỳ cái nào cũng được. Thấu hiểu nhu cầu đó của khách hàng, bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của khách hàng về vòng tay phong thủy mệnh Kim. Hãy cùng theo dõi bài viết để giúp bạn hiểu và lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với mệnh của mình nhé! Vòng tay phong thủy mệnh Kim hợp với những năm nào? Người mệnh Kim là những người sinh vào các năm sau: Tuổi Nhâm Thân: sinh năm 1932, 1992 Tuổi Ất Mùi: sinh năm 1955, 2015 Tuổi Giáp Tý: sinh năm 1924, 1984 Tuổi Quý Dậu: sinh năm 1933, 1924 Tuổi Nhâm Dần: sinh năm 1962, 2022 Tuổi Ất Sửu: sinh năm 1925, 1985 Tuổi Canh Thìn: sinh năm 1940, 2000 Tuổi Quý Mão: sinh năm 1963, 2023 Tuổi Tân Tỵ: sinh năm 1941, 2001 Tuổi Canh Tuất: sinh năm 1970, 2030 Tuổi Giáp Ngọ: sinh năm 1954, 2014 Tuổi Tân Hợi: sinh năm 1971, 2031 Người mệnh Kim hợp với tuổi nào? Theo nghiên cứu của giới phong thủy, Người mệnh Kim hợp với những tuổi sau: tương hợp với tuổi Canh Thìn, Ất Sửu, Nhâm Thân. Ất Mùi, Giáp Tý, Quý Dậu, Nhâm Dần, Quý Mão, Tân Tỵ, Canh Tuất, Giáp Ngọ và Tân Hợi. Khi mệnh Kim kết hợp với những người tuổi này thì làm ăn luôn gặp may mắn, gia đình thuận hòa, hạnh phúc và đường công danh luôn tiến tới. Mệnh Kim không hợp với những tuổi sau: xung khắc với tuổi Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Mậu Dần, Bính Thân, Kỷ Sửu và Bính Tuất. Khi kết hợp với các tuổi xung khắc này sẽ sớm ly biệt trong hôn nhân, làm ăn thất bại và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cách áp dụng Ngũ hành để lựa vòng tay phong thủy mệnh Kim hợp màu Tổng hợp những màu sắc hợp vòng tay phong thủy mệnh Kim Ngũ hành là 5 ký hiệu cho 5 loại trạng thái sự vật với đặc tính từ 5 loại vật chất thiên nhiên. Đó là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy. 5 loại vật chất có ý nghĩa lần lượt như sau: Kim: Kim mang tính chất thanh khiết, thụ liễm Mộc: Mộc mang tính chất sinh trưởng tốt, điều đạt Thủy: Thủy mang tính chất khá lạnh nhưng mềm mại, luôn hướng xuống dưới Hỏa: Hỏa mang tính chất nóng, ấm và bốc lên Thổ: Thổ mang tính chất sinh hóa, thu nạp và nâng đỡ Và quan hệ tương sinh, tương khắc đã được giải thích trên việc áp dụng ngũ hành như sau: Ngũ hành tương sinh gồm có: Ngũ hành tương sinh với ý nghĩa là hành này sẽ bồi đắp, nuôi dưỡng cho hành khác để được lớn mạnh cũng như phát triển. Mộc sinh Hỏa: Hỏa sẽ lấy Mộc làm vật chất để đốt nhiên liệu. Mộc cháy và Hỏa sẽ tự tắt Hỏa sinh Thổ: Hỏa khi tự tắt sẽ thành tro và tro chính là Thổ Thổ sinh Kim: Kim giấu mình trong đá và được tinh luyện, mài dũa thành kim loại Kim sinh Thủy: Kim tan chảy thành dạng dung dịch ở nhiệt độ cao Thủy sinh Mộc: Thủy được nuôi dưỡng kéo theo Mộc càng được phát triển Ngũ hành tương khắc gồm có: Ngũ hành tương khắc với ngụ ý là ức chế, đối lập và bài trừ lẫn nhau. Hay có thể hiểu đơn giản là chỉ một sự vật có thể làm ức chế, hạn chế sự phát triển của một sự vật khác. Thủy khắc Hỏa: Hỏa khi gặp Thủy sẽ bị tắt Hỏa khắc Kim: Hỏa mạnh sẽ khiến Kim tan chảy Kim khắc Mộc: Kim loại có thể cắt được gỗ Mộc khắc Thổ: Thực vật càng sinh trưởng, phát triển làm cho đá bị nứt Thổ khắc Thủy: Thủy làm ngập Thổ và đá ngăn Thủy Có thể nói, ngũ hành tương sinh và tương khắc là hai dạng quy luật luôn tồn tại song song với nhau với tác dụng để duy trì được sự cân bằng của vũ trụ. Nếu mà chỉ có sinh, không có khắc thì sẽ dẫn tới sự phát triển cực độ gây ra nhiều tác động. Ngược lại nếu chỉ có khắc, không có sinh thì mọi vạn vật sẽ không thể nào phát triển, sinh sôi. Chính vì vậy, tương sinh – tương khắc luôn tạo ra một quy luật chế hóa khó có thể tách rời. Ngũ hành tương hợp gồm có: Tương hợp cũng là một dạng quy luật của ngũ hành. Tuy nhiên nếu sinh quá nhiều đôi tương hợp thì cũng trở thành điềm xấu. Bởi đơn giản như củi khô là nguyên liệu để tạo thành lửa. Nhưng nếu có quá nhiều cây khô sẽ làm nên một đám cháy lớn nguy hiểm tới sinh mạng và tài sản của con người. Hỏa hợp Hỏa Thổ hợp Thổ Kim hợp Kim Thủy hợp Thủy Mộc hợp Mộc Cặp quan hệ tương sinh và tương hợp là những cặp quan hệ tốt và ngược lại tương khắc là xấu. Dựa trên những quan điểm lý giải trên, vậy câu hỏi đặt ta: “Bạn nên lựa chọn vòng tay phong thủy mệnh Kim màu gì?” đã có câu giải đáp rồi đúng không ạ. Bạn nên chọn những màu hành Thổ, hoặc hành Kim; không nên chọn hành Hỏa và hành Mộc. Mệnh Kim hợp hành Thổ (Thổ sinh Kim): Màu vàng, nâu nhạt hoặc nâu đất Mệnh Kim hợp hành Kim (Kim sinh Kim): Màu trắng, ghi và xám Mệnh Kim không hợp hành Hỏa (Hỏa khắc Kim): Màu đỏ, tím và cam Mệnh Kim không hợp hành Mộc (Kim khắc Mộc): Màu xanh lá cây Ý nghĩa màu sắc vòng tay phong thủy mệnh Kim Sắc vàng – trắng trong vòng phong thủy mệnh Kim Vòng tay phong thủy mệnh Kim – màu vàng Màu vàng với ý nghĩa là màu nắng, ánh sáng của mặt trời chiếu xuống mang đến sự ấm áp, nuôi dưỡng sự sống nên màu vàng thường đi liền với thủ hưởng của hạnh phúc. Màu vàng cũng chính là màu của trí tuệ, thông minh. Bên cạnh đó, vòng tay phong thủy màu vàng còn đem lại sự ấm áp, thoải mái làm tăng sự hoạt động của trí óc. Ngoài ra sắc vàng còn thu hút được đối phương đem đến suôn sẻ, may mắn. Tuy nhiên màu vàng ở Phương Đông còn được xem là biểu tượng của hoàng gia, gia tộc. Vòng tay phong thủy mệnh Kim – màu nâu Màu nâu – màu của sự bền bỉ lâu dài, bền vững và luôn chắc chắn. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa biểu tượng nam tính. Một số nơi, màu nâu được coi là màu của sự đoàn kết toàn dân tộc. Vòng phong thủy mệnh Kim màu nâu tựa như một sự lựa chọn để chiêu tài lộc và may mắn. Vòng tay phong thủy mệnh Kim – màu trắng Màu trắng mang đến cho bạn sự tinh khiết, nguyên vẹn và trong trắng. Màu trắng – biểu tượng của sự hoàn mỹ và thiện lành. Ngoài ra, nó còn có ý nghĩa thể hiện sự nhã nhặn và đơn giản. Tuy nhiên ở nhiều nơi thì màu trắng lại là sự tang tóc, chia ly đầy tiếc nuối và đau thương. Một số mẫu vòng tay phong thủy mệnh Kim đẹp nhất năm Canh Tý 2020 Một số mẫu vòng phong thủy mệnh Kim phổ biến nhất Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá mắt hổ Vòng tay phong thủy đá mắt hổ với tác dụng mang đến tinh thần luôn tỉnh táo, tích tụ tài bảo. Đồng thời tăng cường ý chí, sức mạnh, lòng dũng cảm và niềm tin giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Vòng phong thủy đá mắt hổ Khi bạn đeo vòng đá mắt hổ còn đem đến tác dụng tăng cường nguồn sống, phù hợp với những ai có thể trạng yếu, bệnh tật. Hơn nữa nó còn giúp tăng trí lực, thấu hiểu mọi chuyện và giữ vững quan điểm. Vòng tay phong thủy mệnh kim đá thạch anh Vòng phong thủy đá thạch anh Vòng tay phong thủy làm từ thạch anh tóc vàng: Thạch anh tóc vàng có tác dụng làm chậm đi quá trình lão hóa. Đồng thời tác động đến con người mang yếu tố tích cực đến hệ miễn dịch nhằm nâng cao khả năng hô hấp của cơ thể và phục hồi khi bị trầm cảm. Vòng tay phong thủy làm từ thạch anh pha lê trắng: Ở các nước Tây Tạng, Trung Quốc để thu được ánh sáng mặt trời để chữa trị vết thương bằng cách chiếu sáng quả cầu qua pha lê trắng. Cho nên pha lê trắng được xem là một cách để ổn định được thể lực, trí tuệ cho con người. Ngoài ra tinh thể pha lê trắng còn giúp bạn hỗ trợ tốt cho phần tủy sống và những hoạt động của não bộ, điều trị thiếu máu lên não và tác động tới hệ hô hấp. Bên cạnh đó, pha lê trắng còn giúp giảm đi các cơn đau và điều trị những triệu chứng ban đầu của bệnh trầm cảm. Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá san hô Vòng phong thủy đá san hô đen Vòng đeo tay phong thủy mệnh Kim đá san hô với công dụng chính là giải nhiệt, tăng cường hỗ trợ chức năng thị giác, điều hòa tối đa hệ thần kinh. Và trong Y học nó được sử dụng chủ yếu cho việc điều trị hỗ trợ bệnh xương khớp. Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá labradorite Vòng phong thủy đá Labradorite Vòng tay đá Labradorite – đá xà cừ là một loại đá màu trắng xanh đặc trưng cho sự thuần khiết, thông thái đem đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Vòng phong thủy này phù hợp cho những người công chức và làm nghiên cứu đang trên đà sự nghiệp tăng tiến. Vòng tay phong thủy mệnh Kim đá mặt trăng Vòng tay đá mặt trăng được quan niệm rằng: Những ai sở hữu một trong những viên đá mặt trăng sẽ được thần mặt trăng che chở, bảo hộ và ban theo phước lành. Vòng phong thủy đá mặt trăng Ở các nước Ấn Độ và Ai Cập, đá mặt trăng thường được cung tế ở những ngày rằm nhằm là một cách để đoán trước tương lai và xin phước lành cho dân làng muôn nơi. Vòng phong thủy mệnh kim bao nhiêu hạt? Theo phong thủy thì vòng tay đeo phong thủy mệnh Kim có mang đến tài lộc, vận may hay không sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng hạt. Thông thường số lượng hạt đẹp nhất sẽ là những số mà khi chia cho 4 thì dư 1. Có thể kể đến như 13, 17, 21, 25… Đây chính là những số thuộc cung Sinh. Hoặc bạn có thể chọn những số chia 4 và dư 2 như 14, 18 và 22… Những con số này thuộc cung Lão nhằm hỗ trợ con người trong vòng luân hồi Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Cho nên khi bạn quyết định mua vòng phong thủy mệnh Kim thì bạn nên đeo những số lẻ, bởi số lẻ đi cùng với tính dương cũng chính là nguồn dương khí mới, năng lượng mới cho mỗi con người. Những ai mệnh Kim cũng có thể chọn số chẵn. Số chẵn thường giúp giải trừ bệnh tật mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc và không có bệnh tật. Tạm kết Trên đây là những chia sẻ của bài viết về vòng tay phong thủy mệnh Kim. Mong rằng một phần thông tin này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát nhất về vòng tay mệnh Kim, nên lựa chọn vòng này cho hợp với mệnh của mình cũng như cung cấp cho khách hàng một số mẫu vòng phong thủy bạn nên tham khảo. Nguồn: nguhanhonline.com/vong-tay-phong-thuy-menh-kim
 5. Trong thế giới tâm linh, đá quý phong thủy luôn là sự lựa chọn là một trong những vật hộ mệnh được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt thời gian gần đây vòng tay phong thủy không còn xa lạ đúng không ạ. Những chiếc vòng đá hạt tròn được xâu chuỗi lại thành vòng cổ tay cho cả hai giới. Thấu hiểu nhu cầu đó, bài viết dưới đây sẽ bật mí cho các bạn cách chọn vòng tay phong thủy phù hợp với mệnh của từng người. Hãy cùng theo dõi bài viết này để hiểu rõ hơn nhé! Vòng tay phong thủy là gì Cách chọn vòng tay phong thủy mang tài lộc, may mắn và bình an Khi nhắc đến phong thủy thì chắc hẳn ai cũng hiểu nó có liên quan đến các yếu tố tự nhiên, dưới sự tác động của gió và nước. Yếu tố con người không thể thay đổi hay hiểu rõ quy luật vận động của phong thủy. Vòng tay phong thủy là những chiếc vòng làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Vòng phong thủy được xem là một vật phẩm phong thủy đem đến cho bạn nhiều may mắn, tài lộc. Một trong những loại đá quý để làm chiếc vòng này đó là đá thạch anh, phỉ thúy và mắt hổ. Bên cạnh những chất liệu tự nhiên thì các vòng còn đặc biệt bởi việc sử dụng số lượng hạt được xâu chuỗi. Những số lượng hạt sẽ góp phần mang đến may mắn cho bạn, mang đến hàm ý tốt trong phong thủy ứng với các vòng tuần hoàn tuân theo Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Vì sao vòng phong thủy lại được ưa chuộng như vậy? Sở dĩ vòng tay phong thủy được ưa chuộng nhiều nhất hiện nay bởi nó mang đến niềm tin tuyệt đối cho gia chủ. Nhiều người tin rằng phong thủy nói chung hay vòng tay phong thủy nói riêng – vòng hợp bản mệnh sẽ đem đến tài lộc, may mắn và đồng thời có thể xua đuổi những xui xẻo, điều không may trong cuộc sống. Vòng phong thủy – món đồ trang sức sang trọng Chính vì điều đó mà các món đồ trang sức, vật phẩm phong thủy mang đến nguồn năng lượng tích cực hòa quyện với nguồn năng lượng cá nhân. Những món đồ trên vừa mang tính thẩm mỹ rất cao và đồng thời cũng đem tới may mắn. Tuy nhiên không phải chiếc vòng nào cũng đều đem tới may mắn, suôn sẻ. Bởi mỗi chúng ta đều có một bản mệnh riêng biệt và tương thích với là những yếu tố tương sinh tương khắc. Và để đồ trang sức phong thủy có thể phát huy hết những tác dụng, công dụng của nó thì bạn cần phải lựa chọn khéo léo, tinh tế hợp với yếu tố tương sinh. Nếu bạn chọn nhầm sang yếu tố tương khắc thì sẽ đem tới xui xẻo, đen đủi. Vòng tay phong thủy theo mệnh Tổng hợp các mẫu vòng tay phong thủy theo mệnh Vòng tay phong thủy mệnh Kim Theo quan niệm của phong thủy, người mệnh Kim chính là chỉ sự tượng trưng cho kim loại đất trời hay nói cách khác là sinh ra từ đất đá. Cho nên nó được xem phù hợp với những loại vòng tay từ đá quý thiên nhiên. Tính chất của những người mệnh Kim thường rất cứng rắn, mạnh mẽ. Tuy nhiên đôi khi cũng khá độc đoán và nhiều tâm trạng nên cũng khá đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng và không trộn lẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất để chọn chiếc vòng tay phong thủy mệnh Kim này. Đồng thời khi chọn màu đá, thì điều kiện tốt nhất là tương sinh. Thổ sinh Kim. Đất bao bọc và sinh ra cũng chính đất nuôi dưỡng tất cả các nhóm kim loại trên thế giới. Cho nên những người mệnh này nên sử dụng những loại đá quý tự nhiên mang màu của đất mẹ cũng như các vòng phong thủy làm từ gỗ tự nhiên. Vòng tay phong thủy mệnh Mộc Mệnh Mộc với bản chất từ thực vật, thiên nhiên nhẹ nhàng và thuần khiết. Cho nên tính cách người mang mệnh Mộc thường rất chu đáo và tận tâm. Họ thường có một cuộc sống khá chân thành, thân thiện và không có tính sân si, một cuộc sống luôn an nhàn, hạnh phúc. Tuy nhiên, những người mệnh Mộc lại khắc với Kim bởi kim loại chặt gỗ mà gỗ chính là mộc. Chính vì lẽ đó khi chọn vòng tay phong thủy thì bạn nên hạn chế các màu như ánh kim và bạc. Tương đồng như người mệnh Kim, màu sắc nên sử dụng có màu đá tự nhiên của mẹ Thủy. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lựa chọn cho mình các loại vòng phong thủy làm từ gỗ sưa, trầm hương hợp với mệnh Mộc. Vòng tay phong thủy mệnh Thủy Nhóm người mệnh Thủy thường được đánh giá khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế với mọi người. Họ thường dĩ hòa vi quý và đồng thời không gây xích mích với bất kỳ ai. Tuy nhiên họ lại chưa biết cách nắm bắt cơ hội nên đôi khi còn chưa đạt được thành công như đã mong muốn. Và để khắc phục những điều này thì một chiếc vòng phong thủy đá thạch anh mang màu sắc phù hợp sẽ là một món đồ trang sức tuyệt vời nhất cho những ai mệnh Thủy. Nó thuận theo câu nói Kim sinh Thủy. Người mệnh Thủy nên chọn đá tự nhiên thuộc màu hành Kim. Ngoài ra các loại gỗ tự nhiên như gỗ trầm hương cũng được nhiều người tham khảo. Vòng tay phong thủy mệnh Hỏa Phong thủy Ngũ hành, mệnh Hỏa mang đến sự mạnh mẽ và sôi động. Nguồn năng lượng cũng chính là yếu tố khiến cho người mệnh Hỏa rất dễ nổi nóng, dục tốc và khó mang đến thiện cảm cho đối phương. Thế nhưng đổi lại nguồn năng lượng của họ là sự nhiệt huyết, làm việc luôn say mê, hiệu quả. Những người mệnh Hỏa nên lựa chọn các vòng phong thủy gỗ sưa đỏ có sắc của mệnh Mộc như xanh lá cây tím. Vòng tay phong thủy mệnh Thổ Điểm dễ phân biệt nhất của người mệnh Thổ là tính cách hiền lành, nhẹ nhàng. Họ không có xu hướng muốn làm chủ, cầm quyền mà đổi lại thường chỉ thích đứng ở phía sau lưng của người khác làm cố vấn. Thông thường người mệnh Thổ thường nhận được sự tin cậy của mọi người bởi tính cách chính trực, không vụ lợi. Người mệnh Thổ không nên chọn màu xanh lá bởi quan niệm cây sống trên đất sẽ hút hết năng lượng của đất. Hay nói cách khác màu xanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và con đường vận may của mệnh Thổ. Mệnh Thổ nên đeo đá quý tự nhiên, gỗ Huyết Long thuộc hành Hỏa. Bởi khi bị đốt cháy sẽ hóa thành tro bụi, cát với nghĩa là Hỏa sinh Thổ. Chọn vòng tay phong thủy dựa vào số lượng hạt Bên cạnh việc lựa chọn một chiếc vòng phong thủy dựa trên màu sắc thì bạn cũng cần chú ý đến số lượng hạt có trên vòng. Bạn nên chọn những vòng có tổng số lượng hạt chia hết cho 4 và dư 1. Bởi nó phụ thuộc vào cung sinh mang đến sự may mắn, sức khỏe. Số lượng hạt trong vòng tay đeo phong thủy Ngoài ra, bạn nên chọn vòng tay đeo phong thủy với số lượng hạt 18. Bởi đây được xem là số hạt khi tụng kinh và niệm phật. Cách chọn Vòng tay phong thủy làm từ gỗ Vòng phong thủy làm từ gỗ Vòng phong thủy được làm từ gỗ quý hiện nay được tiêu thụ rất nhiều trên thị trường. Gỗ chủ yếu sử dụng lag gỗ huyết long, gỗ sưa và gỗ trầm hương. Gỗ huyết long (huyết rồng): Loại gỗ sở hữu giá thành khá rẻ, cho nên ai cũng có thể sở hữu một chiếc vòng gỗ huyết rồng này. Với tác dụng chính là để giải trừ tà mà, tai ương giúp chủ nhân có một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc và luôn suôn sẻ. Gỗ sưa: Vòng tay đeo phong thủy làm từ gỗ sưa sở hữu những giá trị vô cùng khác nhau. Với dạng gỗ sưa đỏ, sưa lào thì rẻ hơn gỗ sưa ta. Gỗ sưa có tác dụng xua tan đi mệt mỏi, áp lực trong cuộc sống. Ngoài ra nó còn đem đến cho bạn sự tự tin, may mắn trong những cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng để phát huy hết khả năng của mình. Gỗ trầm hương: Trầm hương được cấu thành từ mủn dầu có trên cây Dó Bầu. Cho nên nó chứa đựng sinh khí của trời đất có tác dụng thư giãn tinh thần, có thể xua đi muộn phiền, mệt mỏi khi ngửi mùi hương trầm. Vòng tay trầm hương sở hữu mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng dao động từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng. Chọn vòng tay phong thủy theo chất liệu bằng đá Vòng phong thủy quý phải với chất liệu làm từ đá Vòng tay phong thủy được cấu thành từ nhiều chất liệu đá cao cấp. Từng chất liệu sở hữu màu sắc, tính chất và ý nghĩa riêng biệt. Vòng tay đá thạch anh: Vòng tay từ thạch anh phù hợp với những người hay bị stress, căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Cho nên nó giúp mọi người giải tỏa được áp lực và mang đến hướng suy nghĩ tích cực hơn trong công việc, cuộc sống… Vòng tay đá mã não: Vòng tay này được làm từ đá mã não với tác dụng mang đến may mắn, sức khỏe. Cho nên nó được xem là phù hợp với những người kém may mắn và sức khỏe không tốt. Vòng tay đá mắt hổ: Vòng tay này làm từ chất liệu đá mắt hổ để hút năng lượng mặt trời. Khi đeo sẽ giúp chuyển hóa năng lượng đem đến sự tự tin, thoải mái. Vòng tay đá cẩm thạch: Vòng tay này được làm từ nguyên liệu đá cẩm thạch. Với tác dụng chính mang đến sự lạc quan, tích cực trong cuộc sống nên nó được mua nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Chọn vòng tay phong thủy tỳ hưu Tỳ hưu – một trong những linh vật đem đến sự may mắn, công danh và tài lộc cho chủ nhân. Bởi Tỳ hưu không sở hữu hậu môn mà thức ăn của nó chủ yếu là vàng bạc, châu báu nên mọi người thường ví là chỉ ăn vào mà không ra. Chính vì vậy nó được xem là linh vật giữ tiền tài và tài lộc cho gia chủ. Mặc dù vòng tay làm từ Tỳ hưu có thể mang lại may mắn nhưng để phát huy hết hiệu quả của nó thì bạn cần lựa chọn sao cho hợp. Bởi vòng tay Tỳ hưu thì cần chọn liên quan đến mệnh, màu sắc và hình dáng. Vòng phong thủy Tỳ hưu đen – vàng cao cấp Ngoài ra bạn cũng cần sử dụng đúng cách. Khi tắm hoặc khi đi ngủ bạn nên tháo ra. Đặc biệt, bạn không nên đeo khi có quan hệ vợ chồng hoặc ở những nơi mà ô uế, không tế nhị. Hãy cất giữ linh vật ở những nơi trang trọng nhất để có thể hấp thụ được nguồn năng lượng dồi dào nhất. Cách đeo vòng tay hợp phong thủy Khi lựa chọn vòng tay đeo phong thủy thì phải chọn vòng hợp mệnh cũng như tìm hiểu cách đeo như thế nào là đúng để chủ nhân có thể nhận được may mắn, tài lộc nhất. Cách đeo vòng phong thủy nhã nhặn, hợp mệnh Nên đeo vòng tay phong thủy bên tay trái khi: Tham gia các buổi tiệc, dạ hội vui vẻ để chủ nhân có thể hấp thụ được nguồn năng lượng, tinh thần thoải mái nhất. Tham gia những buổi họp có tính chất quan trọng để tăng sự tự tin, sáng tạo và đồng thời để có thể đưa ra các ý kiến, gặt hái được thành công. Tham gia khi thi cử để tăng sự may mắn và tập trung trí tuệ. Nên đeo vòng tay hợp phong thủy bên tay phải khi: Khi đến những nơi đông người mà mình lại không quen để tránh gây thị phi, lừa lọc. Khi đến dự đám ma, thăm hỏi mọi người khi bị bệnh để tránh gây sát khí. Lưu ý khi chọn vòng tay hợp phong thủy Điểm nhấn trong từng viên đá của vòng phong thủy Khi chọn mua vòng đeo tay phong thủy thì bạn cần lưu ý những vấn đề dưới đây để mang đến may mắn nhất: Đến tận nơi để chọn mua Thay vì tiện ích qua việc đặt hàng online thì bạn nên đến tận nơi để có thể chọn mua một vòng phong thủy. Bởi không chỉ là sự thoải mái mà nó còn khiến cho bản thân luôn cảm thấy hài lòng, mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Tuy nhiên nếu bạn không thể đến tận nơi để mua hàng cũng như kiểm tra chất lượng sản phẩm thì bạn có thể nhờ người quen, người thân ở gần đó để xem trước. Như vậy sẽ đảm bảo được sản phẩm không bị kém chất lượng. Kích thước của vòng Khi mua vòng tay phong thủy bạn nên chú ý đến kích thước của vòng. Với những chiếc vòng cho phái nam thì nên chọn vòng có kích thước hạt từ 12mm đến 14mm, có thể là 16mm hoặc 18mm. Trái ngược với phái nam, thì kích thước phù hợp cho phái nữ thì 10mm đến 8mm trở xuống. Chọn vòng đeo đã được khai quang, trì chú Khi đeo trên tay chiếc vòng phong thủy sẽ được những nhà sư trụ trì đến phát sinh năng lượng. Điều này tuy không bắt buộc nhưng nó cũng giúp đem đến tài lộc, thịnh vượng cho chủ nhân. Do đó khi mua bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Địa chỉ mua vòng tay phong thủy uy tín Đá sapphire xanh ngọc trong thiết kế vòng phong thủy Lợi ích khi mua vòng tay uy tín Hiện nay trên thị trường sở hữu rất nhiều cửa hàng vàng bạc hay chuyên về đồ trang sức phong thủy. Cho nên việc tìm kiếm một địa điểm mua hàng không hề khó. Tuy nhiên không phải đâu cũng là điểm mua hàng uy tín, chất lượng. Khi bạn quyết định mua chiếc vòng tay đeo phong thủy thì hãy tìm đến một cửa hàng tin cậy. Bởi khi đó bạn sẽ được tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Đồng thời sẽ được nhân viên lễ tân giới thiệu chi tiết nhất về nguyên liệu chế tạo, cách bảo quản và sử dụng cũng như chính sách hỗ trợ nếu sản phẩm bị lỗi. Các tiêu chí nên xem xét khi mua Màu sắc của vòng đá phong thủy Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó chính là màu sắc. Cho nên nó cũng chính là tiêu chí đầu tiên để có thể lựa chọn chiếc vòng phong thủy. Màu sắc phải hài hòa, thân thuộc với sắc tự nhiên. Không nên sử dụng màu quá chói lóa hoặc lạ. Độ trong suốt, tạp chất của vòng phong thủy Bạn có thể sử dụng mắt thường để quan sát độ trong suốt của từng viên đá cấu thành. Thông thường những sản phẩm cao cấp sẽ có độ trong suốt từ 80% đến 95% để nhìn rõ đến từng sợi và mật độ tóc dày đặc. Ngoài ra, bạn còn đặc biệt quan tâm đến độ thấu quang, tập chất và độ bóng. Sản phẩm cao cấp thì tạp chất rất ít, hạt bóng màu sắc hài hòa và rõ nét. Kiểu cắt của nghệ nhân Tiêu chuẩn kiểu cắt là bạn phải chú ý đến hạt đá có tròn đều hay không hay bị méo mó. Bề mặt phải sáng bóng để có thể hấp thụ ánh sáng phát huy tối đa hiệu ứng quang học có thể xảy ra. Kết luận Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về các tips để chọn một chiếc vòng phong thủy hợp mệnh cho từng người. Mong rằng đây sẽ là một phần thông tin hữu ích dành cho chủ nhân nếu quyết định mua chiếc vòng đem đến tài lộc, may mắn này nhé! Nguồn: https://nguhanhonline.com/cach-chon-vong-tay-phong-thuy