• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

An Đông

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About An Đông

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. U nang buồng trứng là bệnh phổ biến ở nữ giới trong giai đoạn chưa mãn kinh. Những khối u nang là những túi rắn hoặc chứa đầy chất lỏng ở trong hoặc trên buồng trứng của bạn. Nếu bệnh tiến triển xấu sẽ gây ung thư buồng trứng và nhiều bệnh lý khác. Dấu hiệu nhận biết bệnh u nang buồng trứng Hầu hết các khối u nang buồng trứng đều nhỏ và không gây ra vấn đề gì. Khi có các triệu chứng, bạn có thể bị đầy hơi, sưng hoặc đau ở vùng bụng dưới bên cạnh u nang. Cơn đau này có thể dữ dội hoặc âm ỉ và xuất hiện nhiều lần. Ngay từ khi có những triệu chứng dưới đây, bạn nên đi thăm khám ngay: Đột ngột đau bụng dữ dội. Đau với sốt và nôn mửa, thở nhanh Chóng mặt, người mệt mỏi và muốn ngất xỉu. Những dấu hiệu kể trên chứng tỏ những khối u nang của bạn đã khiến buồng trứng bị xoắn. Vì thế, người bệnh không nên chủ quan và điều trị ngay. Các dạng u nang buồng trứng ở nữ giới Có 3 dạng u nang buồng trứng thường gặp, tùy vào biểu hiện của bệnh mà có cách phân biệt những dạng u nang khác nhau như: U nang dạng cơ năng: U nang buồng trứng cơ năng thường là lành tính và có thể tự biến mất và không gây nguy hiểm về sau. Khối u nang hình thành do hoạt động nội tiết của buồng trứng bị rối loạn. U nang dạng thực thể: Ở dạng này những khối u nang thường có nguy cơ biến chứng thành ung thư, bao gồm: U nang nước buồng trứng: Chiếm tỷ lệ khoảng 40% các khối u nang. Dấu hiệu nhận biết ung thư hóa là khi trên bề mặt khối u có mạch máu hình lược hay có các nhú trong lòng hoặc trên bề mặt u nang. U nang nhầy buồng trứng: Tỷ lệ chiếm khoảng 20% các khối u nang buồng trứng. U nang bì buồng trứng: Tình trạng này chiếm khoảng 25% các khối u nang buồng trứng. Lạc nội mạc tử cung dạng u nang: Nội mạc tử cung là lớp màng trong của tử cung, khi xảy ra tình trạng bệnh sẽ gây phá hủy tổ chức trong buồng trứng. Việc này khiến người bệnh bị đau và vô sinh. U nang buồng trứng tuy không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhưng bệnh tiến triển từ từ và có biến chứng khó lường. Vì thế, người bệnh nên chủ động đi thăm khám thường xuyên và điều trị bằng phương pháp phù hợp.
 2. Viêm xoang là tình trạng viêm hoặc sưng mô lót xoang. Các xoang khỏe mạnh chứa đầy không khí. Nhưng khi chúng bị tắc nghẽn và chứa đầy chất lỏng, vi trùng có thể phát triển và gây nhiễm trùng.Yếu tố dễ gây bệnh viêm xoangCác điều kiện có thể gây tắc nghẽn xoang bao gồm: Cảm lạnh thông thường. Viêm mũi dị ứng, sưng niêm mạc mũi do dị ứng. Tăng trưởng nhỏ trong niêm mạc mũi gọi là polyp mũi. Một vách ngăn lệch do sự thay đổi trong khoang mũi. Phân loại viêm xoangViêm xoang được chia là 3 loại chính, bao gồm: Viêm xoang cấp tính: Các triệu chứng như chảy nước mũi, nghẹt mũi và đau mặt. Nó có thể bắt đầu đột ngột và kéo dài 2 - 4 tuần. Xoang bán cấp tính: thường kéo dài 4 đến 12 tuần. Viêm xoang mạn tính: Các triệu chứng kéo dài 12 tuần hoặc lâu hơn. Bệnh viêm xoang có thể tái phát và xảy ra nhiều lần trong năm. Những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh viêm xoangNhững đối tượng sau đây có nguy cơ mắc bệnh viêm xoang cao, bao gồm: Thường xuyên bị cảm, không vệ sinh mũi đúng cách. Mũi thường xuyên bị kích bởi những yếu tố gây hại, mũi không được thông thoáng. Người bị suy giảm hệ miễn dịch hoặc tác dụng phụ của thuốc. Đối với trẻ em thường do dị ứng, môi trường khói bụi. Người thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh cao. Dấu hiệu nhận biết viêm xoang Triệu chứng viêm xoang cấp tính: Đau và nặng vùng mặt, sốt, hôi miệng, mệt mỏi, chảy nước mũi màu xanh lá cây hoặc màu vàng. Triệu chứng viêm xoang mãn tính: Tắc nghẽn mũi hoặc nặng ở mặt, mủ trong khoang mũi, sốt, nước mũi có màu kèm theo mệt mỏi, biếng ăn,.. Viêm xoang không được điều trị có thể dẫn đến viêm màng não, áp xe não hoặc nhiễm trùng xương. Vì thế, không nên chủ quan để bệnh tiến triển nặng thêm gây hại tới sức khỏe và khó khăn trong quá trình điều trị sau này.
 3. Rau chân vịt là loại rau quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam nói chung và nhiều nước trên Thế giới nói riêng. Không chỉ cung cấp dinh dưỡng, rau chân vịt còn là “thần dược” chữa bệnh cho nhiều người. Mời bạn cùng khám phá 6 công dụng tuyệt vời của rau chân vịt đối với sức khỏe ngay dưới bài viết bên dưới nhé. 6 công dụng tuyệt vời của rau chân vịt đối với sức khỏe: + Hạn chế bệnh đái tháo đường+ Ngăn ngừa bệnh ung thư+ Làm đẹp và giúp da khỏe mạnh+Thị lực được cải thiện+Có lợi cho thai nhi+ Chống loét và tăng cường trao đổi chất Mời bạn tham khảo thêm tại: Khám phá 6 công dụng tuyệt vời của rau chân vịt đối với sức khỏe
 4. Mời bạn tham khảo thêm tại đây: Tổng hợp 6 quán Beefsteak ngon ngất ngây giá từ bình dân đến sang chảnh Bạn là một tín đồ của món beefsteak ngon thần thánh thì không nên bỏ qua top 6 quán Beefsteak ngon ngất ngây này. Đảm bảo khi đến đây trải nghiệm bạn sẽ hài lòng từ chất lượng món ăn đến cách trình bày đẹp mắt và chất lượng phục vụ siêu ưng luôn đấy. 1. Beefsteak 100Gram 2. Europe Steak 3. Quán ăn Ciao Vợ Đẹp – Sài Gòn 4. Vinbee Steak 5. STEAK BIN & PIZZA 6. Topping Beef Trên đây là 6 quán beefsteak được nhiều người biết đến cũng như lựa chọn trong những dịp cuối tuần hay hội họp bạn bè. Bạn có thể tham khảo qua và đến thưởng thức những món beefsteak ngon và có thêm nhiều địa điểm ăn uống cho bản thân nhé.
 5. Bánh mì là món quen thuộc trong nền ẩm thực Việt Nam nói chung và các vùng miền nói riêng. Tuy nhiên, tại An Giang lại xuất hiện bánh mì khổng lồ thu hút hàng ngàn người hiếu kỳ tìm đến. Cùng khám phá ngay loại bánh mì khổng lồ này có gì mà đặc biệt đến thế nhé. Mời bạn tham khảo thêm chi tiết về bánh mì khổng lồ qua bài viết sau đây: Bánh mì khổng lồ “vừa ăn vừa ôm” tại An Giang lên báo Mỹ vì quá độc đáo
 6. Nếu bạn muốn thưởng thức một ly cocktail ngọt mát cùng những món ăn đậm chất phương Tây thì không nên bỏ qua Zahrah coffee lounge & rooftop một địa điểm khá quen thuộc của giới trẻ. Đặc biệt những ai yêu thích ngắm hoàng hôn trong khung cảnh tươi mát tựa Hawai thì càng không nên bỏ qua nơi này. Mời bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết tại bài viết sau: Ngắm hoàng hôn tại Zahrah coffee lounge and rooftop: Tiểu Hawaii trên cao
 7. Bánh mì hoa cúc có xuất xứ từ Pháp, nơi được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng. Ngoài việc nổi tiếng với những công trình kiến trúc ấn tượng, Pháp còn là nơi sáng tạo của nhiều loại bánh nổi tiếng. Trong đó, có bánh mì hoa cúc, một tên gọi khác cho loại bánh này là Brioche. Cùng tham khảo cách làm qua bài viết này nhé: https://bloganchoi.com/cong-thuc-lam-banh-mi-hoa-cuc-chuan-phap-gay-sot-cong-dong-mang-hien-nay/?utm_source=mbx_sd&utm_medium=_mbxm_s2519_r2066_&utm_campaign=mbx_pundefined_#gsc.tab=0
 8. Bánh mì hoa cúc có xuất xứ từ Pháp, nơi được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng. Ngoài việc nổi tiếng với những công trình kiến trúc ấn tượng, Pháp còn là nơi sáng tạo của nhiều loại bánh nổi tiếng. Trong đó, có bánh mì hoa cúc, một tên gọi khác cho loại bánh này là Brioche. Cùng tham khảo cách làm qua bài viết này nhé: https://bloganchoi.com/cong-thuc-lam-banh-mi-hoa-cuc-chuan-phap-gay-sot-cong-dong-mang-hien-nay/?utm_source=mbx_sd&utm_medium=_mbxm_s2519_r2066_&utm_campaign=mbx_pundefined_#gsc.tab=0
 9. Chữa bệnh Parkinson bằng phương pháp nào hiệu quả, ít tốn kém mà lại hết bệnh. Nếu bạn đang phân vân thì cùng tìm hiểu hai phương pháp trị bệnh Parkinson phổ biến dưới đây để có quyết định lựa chọn phù hợp nhé. PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH PARKINSON PHỔ BIẾN HIỆN NAY Để điều trị bệnh Parkinson, có hai phương pháp được nhiều người áp dụng phổ biến đó là Tây y và Đông y. TÂY Y CHỮA BỆNH PARKINSON Đối với Tây y, bệnh Parkinson không thể chữa trị tận gốc mà chỉ có tác dụng ức chế phần nào của bệnh. Nếu trường hợp nặng, bắt buộc phải dùng tới phương án phẫu thuật để cải thiện bệnh. Một số phương pháp thường dùng trong Tây y để chữa bệnh Parkinson như: Dùng thuốc: Các loại thuốc chữa bệnh Parkinson giúp giảm run, chuyển động linh hoạt hơn. Kiểm soát các triệu chứng của bệnh khá tốt Dùng vật lý trị liệu: Bác sĩ Tây y thường khuyên người bệnh nên tăng cường vận động và thể thao để duy trì cơ bắp và kích thích sự vận động của xương khớp. Phẫu thuật: Trường hợp bệnh tiến triển nặng, đòi hỏi người bệnh phải tiến hành phẫu thuật để kích thích não sâu để cải thiện bệnh. Tây y chữa bệnh Parkinson có tính hiệu quả nhất thời, nguy cơ tái phát bệnh và biến chứng để lại rất lớn cho sức khỏe. Vì thế, người bệnh nên cân nhắc khi chọn phương pháp này chữa bệnh. ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PARKINSON Đông y chữa bệnh Parkinson là dùng những bài thuốc có công dụng đặc trị bệnh hiệu quả từ thiên nhiên. Dựa vào nguyên nhân gây bệnh mà Đông y có những bài thuốc và phương pháp vật lý trị liệu khác nhau. Các bài thuốc điều trị trong đông y như: Bài thuốc 1: Câu đằng, trúc lịch, tang ký sinh, chỉ thực, ngưu tất, cam thảo, bán hạ, thiên ma, cương tằm. Bài thuốc 2: Sài hồ, bán hạ, sinh khương, hoàng cầm, thược dược, đại táo, chỉ thực, đại hoàng, hậu phác. Ư điểm và hạn chế của phương pháp Đông y trị bệnh Parkinson Thuốc đông y giúp giảm các triệu chứng của bệnh mà không để lại tác dụng phụ. Thuốc Đông y có nguồn gốc từ thiên nhiên nên khá phù hợp với thể trạng của nhiều người. Tính chất thuốc đông y rất lành tính, hiệu quả cao và an toàn khi sử dụng. Khi điều trị bằng phương pháp này, người bệnh có thể tiết kiệm tối đa chi phí chữa bệnh. Tuy thời gian tác dụng thuốc hơi lâu nhưng hiệu quả rất cao. Qua ưu và nhược điểm của hai phương pháp trên, có thể thấy Đông y chiếm ưu thế hơn Tây y. Vì tính hiệu quả mà lại tiết kiệm, phù hợp với thể trạng của nhiều người, đặc biệt là không mang lại bất cứ tác dụng không mong muốn nào đối với sức khỏe. Trích nguồn: phongkhamdongyandong.vn
 10. Đông y chữa bệnh Parkinson là dùng những bài thuốc quý, có công dụng hiệu quả nhất đối với bệnh. Bên cạnh việc điều trị trực tiếp vào căn nguyên gây bệnh Parkinson, Đông y còn bồi bổ cho sức khỏe, giúp người bệnh mau phục hồi. BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PARKINSON Đông y quan niệm, bệnh Parkinson là do huyết khí kém, thận âm suy kiệt dẫn đến nhiều biểu hiện đặc trưng. Vì thế, Đông y sẽ dùng những bài thuốc đặc trị sau đây: Bài thuốc 1 Nguyên liệu: Cam thảo, cương tằm, sinh địa, thiên ma, tang ký sinh, bạch thược, thạch quyết minh, ngưu tất, mẫu lệ, sơn thù, thục địa, quy đầu. Công dụng: Giúp khớp tay, chân vận động linh hoạt hơn, cơ miệng không còn co cứng nên người bệnh ăn uống dễ dàng hơn. Tình trạng táo bón được cải thiện, mắt không còn đỏ, đi lại linh hoạt hơn. Bài thuốc 2 Nguyên liệu: Xương bồ, quy đầu, hương phụ, đại giả thạch, cam thảo, uất kim, ngưu tất, xuyên luyện tử, đan sâm, hồng hoa, câu đằng, bạch thược, tang ký sinh, thiên ma, đào nhân, nhũ hương. Công dụng: Khi dùng bài thuốc, người bệnh ngủ ngon giấc hơn, không mơ thấy ác mộng. Toàn thân không còn cảm thấy đau nhức và mệt mỏi. Bài thuốc 3 Nguyên liệu: Địa long, nhân sâm, thục địa, phụ linh, ngũ vị, thiên ma, hoàng kỳ, câu đằng, bạch truật, xuyên khung, đan sâm, bạch thược. Công dụng: Giúp cơ thể giảm mệt mỏi, đau cơ, giúp máu lưu thông tốt hơn. Giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ và rối loạn vận động. Các bài thuốc đông y trị bệnh Parkinson trên đây người bệnh không nên tự ý dùng tại nhà. Theo nhiều khuyến cáo của bác sĩ Đông y, thì người bệnh nên đi thăm khám để có toa thuốc phù hợp với sức khỏe. ĐÔNG Y CHỮA BỆNH PARKINSON ĐẠT HIỆU QUẢ RA SAO? Đông y được nhiều người tin tưởng lựa chọn vì ngoài các bài thuốc Đông thì có nhiều phương pháp bổ trợ đi kèm. Những ưu điểm phải kể đến trong Đông y như: Đông y có tác dụng an toàn, nguồn nguyên liệu có từ thiên nhiên nên tính an toàn cao. Người bệnh không cần lo tác dụng phụ khi chữa bệnh Parkinson lâu dài. Đông y trị bệnh Parkinson hạn chế khả năng bệnh tái phát. Các bài thuốc được chọn lọc và nguyên cứu phù hợp với nhiều người. Ngoài việc dùng thuốc, Đông y còn có nhiều bài tập vật lý trị liệu giúp người bệnh cải thiện triệu chứng. Tác dụng của thuốc Đông y có phần chậm vì thành phần hoàn toàn từ tự nhiên. Muốn trị hết bệnh, cần kien trì uống đúng theo liệu trình. Đông y chữa bệnh Parkinson giúp người bệnh cải thiện chức năng vận động nhanh chóng, ức chế sự phát triển của bệnh. Vì thế, khi chọn phương pháp này, người bệnh nên chọn cho mình cơ sở khám bệnh phù hợp, trong đó phải kể đến Đông y An Đông, nơi đây đã trị khỏi bệnh cho rất nhiều người và cải thiện bệnh hiệu quả với chi phí khá phù hợp. Nếu ai đang muốn điều trị bệnh bằng phương pháp Đông y thì nên tham khảo qua địa chỉ này. Trích nguồn: phongkhamdongyandong.vn
 11. Trị bệnh Parkinson bằng bài thuốc dân gian là cách chữa bệnh trong giai đoạn đầu và được nhiều người áp dụng cũng như đạt hiệu quả trong quá trình chữa bệnh. Phương pháp dân gian chữa bệnh Pakinson hiệu quả ra sao thì cùng tìm hiểu ngay nhé. BÀI THUỐC DÂN GIAN TRỊ BỆNH PARKINSON HIỆU QUẢ Trong dân gian có nhiều dược liệu quý và có công dụng chữa bệnh rất tốt và hiệu quả. Điển hình là hai bài thuốc dân gian dưới đây: Chữa bệnh Parkinson bằng cây thiên ma Thiên ma có tác dụng chống những cơn co giật và run do bệnh Pakinson gây ra. Dược liệu này giúp an thần, ngủ ngon giấc hơn và chống lại các triệu chứng tụt huyết áp, chậm nhịp tim hay tay chân tê nhức. Thiên ma có vị ngọt, tính ôn hỗ trợ giảm đau, chống viêm cho người bệnh. Bộ phận thường dùng để làm thuốc là rễ và củ. Bài thuốc từ cây thiên ma: Thiên ma, ngưu tất, nhũ hương nghiền thành bột mịn và bào chế thành viên uống hằng ngày để cải thiện bệnh Parkinson. Chữa bệnh Parkinson bằng cây câu đằng Câu đằng là loại dược liệu quý trong dân gian, chuyên trị các bệnh liên quan đến thần kinh rất hữu hiệu. Đối với những triệu chứng của bệnh Parkinson, khi dùng câu đằng sẽ giúp ức hế bệnh hiệu quả. Câu đằng có tình hàn, vị ngọt nhẹ và không mùi rất dễ uống. Bộ phận dùng làm thuốc là thân và cành nơi chứa những móc gai cong. Bài thuốc từ câu đằng: Câu đằng, thạch huyết minh, đỗ trọng, hạ khô thảo, hoàng cầm sắc với nước và uống trong ngày, sẽ thấy cải thiện bệnh rõ rệt. Hai bài thuốc dân gian trị bệnh Parkinson chỉ mang tính tham khảo, người bệnh nên có sự hướng dẫn của bác sĩ về cách dùng cũng như liều lượng phù hợp với bản thân. Tránh điều trị tại nhà mà gây biến chứng nguy hiểm. CHỮA BỆNH PARKINSON BẰNG DÂN GIAN CÓ ƯU ĐIỂM GÌ? Thuốc dân gian chữa bệnh Parkinson có tác dụng đối với những trường hợp bệnh nhẹ và trong giai đoạn mới phát hiện bệnh. Vì thế, người bệnh nên thăm khám và không nên chủ quan tại mà điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, thuốc dân gian chữa bệnh Parkinson có nhiều ưu điểm như: Nguyên liệu sử dụng trong bài thuốc có từ thiên nhiên, không gây độc hại khi sử dụng đúng liều lượng. Hiệu quả chữa bệnh khá tốt, chỉ cần người bệnh kiên trì áp dụng. Chi phí chữa bệnh bằng phương pháp dân gian tiết kiệm, nguồn nguyên liệu có sẵn, dễ chế biến và dễ dùng. Chữa bệnh Parkinson bằng phương pháp dân gian mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người bệnh. Tuy nhiên, để bệnh không tiến triển nặng thêm thì cách hiệu quả và tốt nhất hiện nay là đi thăm khám và có phương pháp chữa trị phù hợp. Tránh biến chứng và hậu quả đáng tiếc về sau. Trích nguồn: phongkhamdongyandong.vn
 12. Parkinson là bệnh thường gặp ở người lớn tuổi làm các chức năng hoạt động hằng ngày bị hạn chế và thậm chí là tàn phế do biến chứng của bệnh gây ra. Vậy nguyên nhân, triệu chứng và tác hại của bệnh Parkinson ra sao, cùng đọc bài viết dưới đây. NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN BỆNH PARKINSON Có rất nhiều nguyên nhân và yếu tố gây nên bệnh Parkinson, nhưng phải kể đến một chất dẫn truyền tên gọi là dopamine. Khi chất này bị thiếu hụt sẽ gây tê liệt các tín hiệu dẫn truyền của thần kinh đến các cơ quan chức năng khác. Trong trường hợp chất dopamine bị lão hóa và chết đi thì bệnh Pakinson sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, còn một số yếu tố khác gây bệnh như: tuổi tác, di truyền, yếu tố môi trường,… TRIỆU CHỨNG NHẬN BIẾT BỆNH PAKINSON Tùy vào giai đoạn bệnh, Pakinson sẽ có những biểu hiện khác nhau như: Thay đổi tính cách: Tính cách thay đổi bất thường, kể cả hành vi, suy nghĩ và cách ứng xử với mọi thứ xung quanh là biểu hiện đầu tiên của bệnh Pakinson. Vận động trở nên chậm chạp: Các hoạt động thường ngày đều trở nên chậm chạp và hành động trong vô thức, người bệnh thường xuyên bị run, giấc ngủ bị rối loạn và thường hay bị ngất. Các triệu chứng liên quan khác: Cảm giác mùi vị của người bệnh Parkinson giảm đi và không còn cảm thấy ngon miệng. Các triệu chứng táo bón, đầy hơi xuất hiện thường xuyên hơn. Người bệnh thường bị đau cơ: Đau bả vai là biểu hiện đầu tiên của bệnh Pakinson, mặc dù có sự can thiệp của y khoa nhưng triệu chứng này vẫn không cải thiện. Cơ thể thường xuyên mệt mỏi và rơi vào trạng thái chán ăn, suy nhược. BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH PARKINSON ĐỐI VỚI SỨC KHỎE Nếu không điều trị bệnh Pakinson kịp thời thì người bệnh sẽ mất khả năng vận động hoàn toàn. Ngoài ra, còn nhiều biến chứng khác như: Cảm thấy khó nuốt và gặp các vấn đề về tiêu hóa: Bệnh Parkinson khiến cơ miệng của người bệnh suy yếu và gặp khó khăn trong ăn uống. Từ đó kéo theo nhiều vấn đề tiêu hóa khác. Rối loạn giấc ngủ và tụt huyết áp: Giấc ngủ rất quan trọng đối với nhiều người, tuy nhiên người bệnh parkinson thường hay bị mất ngủ, ngủ không ngon và sâu giấc. Huyết áp thường xuyên bị tụt khi vận động. Trầm cảm và trí tuệ sa sút : Người bệnh parkinson thường rơi vào trạng thái trầm cảm, lo lắng do biến chứng của bệnh. Trí tuệ suy giảm đáng kể và thường hay nhớ hay quên sự việc diễn ra gần đây. Một số biến chứng khác mà người bệnh Pakinson mắc phải như: Cơ thể có dấu hiệu nhức mỏi, đau đớn, vận động bị rối loạn, suy giảm ham muốn tình dục,… Việc tìm hiểu triệu chứng, nguyên nhân và biến chứng của bệnh Pakinson giúp nhiều người nhận biết bệnh sớm. Từ đó có biện pháp thăm khám và chữa trị hợp lý, tránh biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe của bản thân và công việc hằng ngày. Trích nguồn: phongkhamdongyandong.vn
 13. Nếu ai đang bị bệnh lậu và cảm thấy mặc cảm, tự ti cũng như điều trị nhiều cách mà không khỏi, thì nên tham khảo qua địa chỉ chữa bệnh lậu tại TP.HCM này, để thăm khám sớm nhất cũng như chữa lành bệnh cho bản thân mình. Tôi là Nguyễn Tấn Phát ( 27 tuổi – Kiên Giang) hiện đang làm thợ xây dựng. Hai tháng trước tôi có biểu hiện như mệt mỏi, sốt và chảy mủ tại vùng dương vật, cứ nghĩ là cơ thể nóng bức nên mới sinh ra biểu hiện trên. Sau đó, biểu hiện bệnh ngày càng nặng nên tôi đã đi thăm khám và được chẩn đoán mắc bệnh lậu. Khi biết mình mắc bệnh, tôi rất tự ti và có điều trị bằng Tây y nhưng chỉ giảm các triệu chứng rồi thôi, khi hết thuốc thì bệnh lại nặng thêm. Tôi có tìm kiếm thông tin trên mạng và biết đến phòng khám Đông y An Đông, chuyên chữa trị các bệnh xã hội rất hay. Từ đó tôi mới tìm đến địa chỉ 992 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP,HCM và chữa trị được 2 liệu trình. Khi đến đây thăm khám tôi rất ngại và có phần không tin tưởng, nhưng không ngờ môi trường phòng khám rất thân thiện, bác sĩ rất tận tình giải thích cũng như trao đổi về liệu trình chữa bệnh. Từ đó, tôi rất an tâm, đến nay cũng đã được 2 liệu trình, bệnh lậu của tôi gần như không còn nữa. Lúc đầu tôi không mấy thiện cảm với thuốc Đông y vì sợ đắng và khó uống. Nhưng khi dùng thuốc của phòng khám An Đông tôi thấy vị thanh, có thơm mùi thảo dược rất dễ chịu, các triệu chứng chảy mủ vùng dương vật và biểu hiện chán ăn gần như không còn. Trong quá trình điều trị được 1 liệu trình là tôi có thể lao động nhẹ và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày dần được cải thiện, không còn vì bệnh và trì hoãn như trước. Khi đến đây thăm khám, bạn có thể đặt hẹn qua số hotline (028) 66 709 555 cũng như được tư vấn miễn phí về bệnh, thủ tục để khám bệnh khá đơn giản, không mất nhiều thời gian. Phòng khám sạch sẽ, thoáng mát, có khu vực khám bệnh nam khoa và phụ khoa riêng biệt rất vừa ý của tôi. Chi phí thăm khám tại Đông y An đông lần đầu là 100.000 đồng, những lần tái khám sau là hoàn toàn miễn phí. Do tôi có đặt lịch trước qua số hotline nên được giảm 50% chi phí thăm khám. Tiền thuốc tôi thấy khá phù hợp cũng như sử dụng có hiệu quả trong thời gian dài mà không gây nóng gan hay thận. Nếu ai đang mắc bệnh lậu giống như tôi thì đừng ngần ngại mà nên điều trị sớm, sẽ rút ngắn được liệu trình chữa trị cũng như tiết kiệm chi phí. Đồng thời nên đến Đông y An Đông để chữa bệnh lậu, phòng khám cam kết bảo mật thông tin và chi phí đúng theo quy định của Bộ y Tế. Thông tin liên hệ phòng khám Đông y An Đông Hotline: (028) 66 709 555 Địa chỉ: 992 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM Thời gian làm việc: T2 – T7 (7H30 – 19H30), CN &LỄ (7H30 -16H30 Trang web: phongkhamdongyandong.vn
 14. Thay vì phải chịu đau đớn và khó khăn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày do biến chứng của bệnh lậu gây ra, nhiều người đã tìm đến phương pháp Đông y để điều trị bệnh lậu. Đông y được coi là phương pháp an toàn và tiết kiệm với những bài thuốc từ dược liệu quý trong thiên nhiên. Cùng khám phá ngay cách chữa bệnh lậu an toàn và tiết kiệm với đông y ngay nhé. ĐÔNG Y CHỮA BỆNH LẬU CÓ HẾT BỆNH KHÔNG? Dựa và biểu hiện của bệnh lậu trong giai đoạn cấp tính hay mãn tính, Đông y sẽ có nhiều bài thuốc phù hợp với người bệnh. Những bài thuốc đông y trị bệnh lậu có nhiều công dụng vượt trội như: Bài thuốc được bào chế độc quyền chuyên chữa trị bệnh lậu và các triệu chứng khác đi kèm. Khi trị bệnh lậu bằng đông y, chi phí khá phù hợp. Không gây hại khi điều trị lâu dài. Tính chất thuốc trong đông y rất an toàn do có nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên. Bệnh lậu sẽ không còn tái phát lại và Đông y không gây tác dụng nào. Để trị bệnh lậu bằng phương pháp đông y an toàn và hiệu quả thì nhiều người đã tin tưởng và đến thăm khám tại Đông y An Đông. Người bệnh có thể tham khảo qua địa chỉ này tại đây. BÀI THUỐC ĐÔNG Y TRỊ BỆNH LẬU HIỆU QUẢ NHẤT Bài thuốc 1 Dấu hiệu: Người bệnh lậu có biểu hiện nóng, rát khi tiểu tiện, tinh hoàn bị sưng đau, phù nề. Toàn thân mệt mỏi, chán ăn, thường xuyên bị nóng sốt. Nguyên liệu: Trư linh, ý dĩ, thổ phục, diệp hạ châu, mao căn, tỳ giải, ngưu tất, hoàng bá, bồ công anh, cam thảo sinh địa. Cách dùng: Sau khi sắc chung cá nguyên liệu với nhau thì chia cử uống trong ngày, tránh để thuốc tồn đọng qua ngày hôm sau. Bài thuốc 2 Dấu hiệu: Bài thuốc có công dụng chữa bệnh cho người bị lậu trong gia đoạn mãn tính, lúc này dịch nhầy tiết ra nhiều và tần suất đi vệ sinh nhiều lần trong ngày. Nguyên liệu: Tri mẫu, trạch tả, ý dĩ, đan bì, hoàng bá, hoài sơn, diệp hạ châu, bạch linh, tỳ giải, sơn thù, ngưu tất, mao căn, sinh địa. Cách dùng: Dùng mỗi ngày 1 thang sẽ thấy hiệu quả đáng kể và cải thiện các dấu hiệu của bệnh lậu. Hai bài thuốc đông y chữa bệnh lậu trên đây chỉ mang tính tham khảo, do cơ địa và biểu hiện bệnh của mỗi người khác nhau nên không được tự ý dùng tại nhà. Cần có sự tham khảo và thăm khám trực tiếp của bác sĩ Đông y. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thăm khám bệnh xã hội, phòng khám đông y An Đông đã trị khỏi bệnh cho hàng ngàn người. Bạn nên đến đây điều trị để mau chóng lành bệnh. Mọi thắc mắc về bệnh vui lòng liên hệ qua số Hotline: (028) 66 709 555 của phòng khám đông y An Đông để được tư vấn miễn phí.