• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

nhoctrumtn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  13
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About nhoctrumtn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Màn so tài giữa DNH Nam Định và HAGL còn là trận đầu tiên đón khán giả trở lại sân thi đấu sau đại dịch COVID-19 Giai đoạn từ giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 5 có thể xem là thời kỳ “bóng đá lạnh” trên toàn cầu. Đại đa số các giải bóng đá đều phải tạm hoãn trước sự lây lan chóng mặt của dịch Covid-19. Họa chăng chỉ có một số ít nơi, nổi bật trong đó là giải VĐQG Belarus vẫn kiên trì diễn ra. Nhưng ngay cả khi bất chấp như vậy (Belarus có hơn 30.000 ca nhiễm và hơn 150 ca tử vong vì dịch Covid-19), các trận bóng đá tại giải đấu này vẫn diễn ra trong run rẩy. Một điều đáng chú ý hơn là các trận đấu tại giải Belarus vẫn đón khán giả vào sân. Nhưng con số chỉ khoảng 2-300 người/trận với khoảng cách giữa mọi người với nhau là rất xa.Sau giai đoạn này, bắt đầu nhen nhóm sự trở lại của một số giải đấu. Bundesliga (giải VĐQG Đức) tiên phong đánh dấu bước tái xuất của các giải lớn ở châu Âu. Nhưng tỷ lệ kèo ngay cả khi là một trong “ngũ hổ” giải VĐQG đáng chú ý nhất thế giới thì các CLB vẫn phải chấp nhận cảnh đấu mà như tập. Bởi bốn phía khán đài các sân vận động đều vắng bóng cổ động viên. Borussia Mönchengladbach thậm chí còn dựng các tấm bìa có hình thành viên của hội CĐV CLB trên khán đài. Hay như K-League, một trong những giải đầu tiên của châu Á trở lại sau dịch Covid-19 thì “ý tưởng” sử dụng búp bê tình dục thay cho CĐV của FC Seoul nhằm mục đích… xua tan sự nguội lạnh đã bị chỉ trích nặng nề. Thậm chí CLB này còn bị phạt nặng về sự nhiệt tình mà thiếu hiểu biết kể trên.Trận đấu giữa DNH Nam Định - HAGL thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào ngày 23/5 tới đây sẽ đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam sau hơn 2 tháng phải tạm hoãn. Và du doan bong da theo thông báo từ BTC sân Thiên Trường, tối đa 10.000 người hâm mộ có thể được vào theo dõi trận đấu.10.000 người là một con số đáng mơ ước với rất nhiều CLB lớn nhỏ trên thế giới. Và điều đó khiến cho màn so tài giữa DNH Nam Định và HAGL càng trở nên đặc biệt, không chỉ là với Việt Nam nói riêng mà là châu Á hay thậm chí là thế giới nói chung.Sự trở lại của bóng đá cũng như đón được khán giả đông đảo trở lại càng khẳng định thành quả, diện mạo quốc gia Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19. nhận định bóng đá Hình ảnh của bóng đá Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam một lần nữa được khẳng định rõ rệt trong sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới.
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm nay đã được xác định Sau khi xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền và được chấp thuận, đại diện BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam (do báo SGGP tổ chức) cho biết, buổi Gala trao các giải thưởng năm 2019 sẽ diễn ra vào tối ngày 26/5 tới. Địa điểm tổ chức là khách sạn Rex ở Quận 1, TP.HCM. Theo kế hoạch trước đó, các danh hiệu được công bố vào tối 13/2 nhưng do dịch bệnh nên giải thưởng năm nay phải hoãn lại.Theo giải thích của một thành viên BTC, việc tỷ lệ kèo chọn ngày 26/5 để công bố các giải thưởng là bởi sau đó, V.League 2020 sẽ quay trở lại nên các cầu thủ khó có thể sắp xếp thời gian do bận thi đấu. Đây cũng là thời điểm mà vòng loại cúp Quốc gia 2020 vừa kết thúc.Giải thưởng Quả bóng vàng nam năm 2019 được nhận định là cuộc đua của các cầu thủ Hà Nội FC. Trong đó, Hùng Dũng được đánh giá sáng cửa nhất khi chơi nổi bật trong cả màu áo CLB lẫn ĐT Việt Nam cũng như U22 Quốc gia. Ở giải nữ, dự đoán bóng đá các cầu thủ nữ của TP.HCM được đánh giá thắng thế. Danh sách đề cử của giải thưởng Quả bóng vàng năm 2019: 1. Quả bóng vàng nam – Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội)– Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)– Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC)– Nguyễn Trọng Hoàng (CLB Viettel)– Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội) 2. Quả bóng vàng nữ – Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam)– Chương Thị Kiều (CLB TPHCM)– Huỳnh Như (CLB TPHCM)– Trần Thị Kim Thanh (CLB TPHCM)– Phạm Hải Yến (CLB Hà Nội) 3. Quả bóng vàng Futsal – Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)– Trần Thái Huy (CLB Thái Sơn Nam)– Nguyễn Minh Trí (CLB Thái Sơn Nam)– Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)– Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam) 4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc – Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel)– Đoàn Văn Hậu (CLB Heerenveen SC) nhận định bóng đá– Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng)– Trần Danh Trung (CLB Viettel) 5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc – Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM)– Cù Thị Huỳnh Như (CLB TPHCM)– Ngân Thị Vạn Sự (CLB Hà Nội) 6. Cầu thủ ngoại xuất sắc – Bruno Cantanhede (CLB Viettel)– Memovic Damir (CLB SLNA)– Pape Omar Faye (CLB Hà Nội)
 3. Sáng ngày 19/5, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa đã đưa ra xét xử vụ án đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy làm 2 người bị thương. Theo đó, Vũ Trung Trực bị phạt tù 4 năm vì tội gây rối trật tự công cộng và cố tình gây thương tích.Theo kết quả điều tra, trước khi trận đấu giữa DNH.NĐ và Hà Nội diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Vũ Trung Trực mua pháo sáng và pháo dù để tìm cách tuồn vào sân.Ngày 11/9, bị cáo giấu 2 quả pháo dù và 4 quả pháo sáng vào loa thùng. tỷ lệ kèo Đầu trận bóng, Trực đốt 2 quả pháo sáng. Một quả anh ta ném xuống sân để phản đối quyết định của trọng tài, quả còn lại ăn mừng bàn gỡ hoà của đội bóng thành Nam.Đến phút 56, Vũ Trung Trực bắn pháo sáng hướng về phía khán đài A khiến một cảnh sát và nữ cổ động viên nữ đội chủ nhà bị thương. Liên quan vụ án này, dự đoán bóng đá cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ đối với Trần Đắc Chương (18 tuổi, cùng quê Nam Định) và Trần Văn Sùng (Nam Định).Cả 2 bị cáo này có vị hành vi tấn công bằng chân, ném chai nước về phía các chiến sỹ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu. Sau nhiều ngày điều tra vụ án được đưa ra xét xử sáng ngày 19/5 tại Hà Nội.Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Trực 48 tháng tù vì tội cố tình gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. nhận định bóng đá 2 bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng lĩnh án 8 tháng và 6 tháng tù vì tội Chống người thi hành công vụ.
 4. LĐBĐ Bồ Đào Nha ngày hôm qua đã ra thông báo, giải VĐQG Bồ Đào Nha (Liga NOS) sẽ trở lại vào ngày 4/6 tới Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố rằng các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá được phép trở lại từ ngày 30/5 tới, nhưng LĐBĐ Bồ Đào Nha đã chọn cuối tuần đầu tiên của tháng Sáu để tái khởi động mùa giải. Trong một tuyên bố được cơ quan chủ quản của giải đấu đưa ra, du doan bong da ngày trở lại của mùa giải Liga NOS đã được thỏa thuận để đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ và trọng tài, đồng thời sẽ luôn phải tuân thủ các biện pháp được quy định bởi Tổng cục Y tế Bồ Đào Nha (DGS). Tuyên bố từ LĐBĐ Bồ Đào Nha được đưa ra 2 ngày sau khi các biện pháp mà DGS đề xuất cho sự trở lại của bóng đá được công bố với nội dung: Các cầu thủ sẽ bị giới hạn trong suốt thời gian thi đấu; sẽ có 2 buổi kiểm tra trong 48 giờ trước trận đấu; và các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động không khán giả, với sự di chuyển "hạn chế" của NHM bên ngoài sân vận động. Các trận đấu còn lại của Liga NOS sẽ được thi đấu trên một số sân cố định, nhưng ty le keo hiện tại chưa được công bố. Trước mắt, Santa Clara - một câu lạc bộ từ quần đảo Azores tuyên bố, với những hạn chế trên các đảo liên quan đến đại dịch Covid-19, họ sẽ chơi các trận đấu của mình tại sân Cidade do Futebol de Oeiras ở thủ đô Lisbon. Với thông báo được LĐBĐ Bồ Đào Nha đưa ra, nhận định bóng đá các đội bóng sẽ có hơn 3 tuần để chuẩn bị cho ngày trở lại của mùa giải. Kể từ tuần trước, hầu hết các đội bóng đã được trở lại tập luyện theo từng nhóm nhỏ, chờ đợi tình hình tiếp tục được cải thiện để họ có thể tiếp tục tập luyện toàn đội. Liga NOS còn 10 vòng đấu nữa là hạ màn. Hiện tại, Porto đang dẫn đầu BXH với 60 điểm, nhưng chỉ nhiều hơn đại kình địch Benfica khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm. Trước Liga NOS, Bundesliga là giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu tuyên bố trở lại. Theo đó, giải đấu cao nhất nước Đức sẽ tái khởi động mùa giải vào cuối tuần
 5. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải và Bóng đá Việt Nam Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết: “Tôi có nghe nói về chương trình Xin cảm ơn ủng hộ y bác sĩ chống dịch Covid-19 trong cộng động Bóng đá Việt Nam, ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều CLB, HLV, cầu thủ ở Việt Nam đã chung tay cùng cả nước chống lại đại diện Covid-19. Qua đây, tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn về những hành động tốt đẹp này”. Chủ tịch FIFA Gianni Infantion chia sẻ: “Trong thời điểm khó khăn hiện nay, những sáng kiến đáng biểu dương như thế tại Việt Nam đã góp phần làm dịu đi nỗi đau và đem lại hi vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời thể hiện phần tốt đẹp của bóng đá, đó là chung tay đóng góp cho đất nước, cộng đồng nơi chúng ta sinh sống với tinh thần đoàn kết và chia sẻ”. Thay mặt cộng đồng bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải và bóng đá Việt Nam về những đóng góp vừa qua, du doan bong da cảm ơn những giá trị cối lõi của bóng đá như hợp tác, tôn trọng và thống nhất, giúp đỡ mọi người, truyền tải những thông điệp tốt đẹp trong thời điểm khó khăn này. “Đoàn kết, chúng ta sẽ thành công. Ở Việt Nam và trên toàn thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tình huống chưa có tiền lệ này và tiếp tục cùng nhau đem lại niềm vui, sự hòa thuận và hạnh phúc. Cảm ơn môn thể thao tuyệt vời của chúng ta – Bóng đá!”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh. Trong giai đoạn vừa qua, đại dịch toàn cầu Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội trong đó có bóng đá. Mặc dù các giải đấu phải tạm hoãn nhưng LĐBĐ Việt Nam vẫn thể hiện sự chủ động trong việc điều chỉnh kịp thời đối với các chương trình, kế hoạch hoạt động. Bên cạnh đó, tại Hội nghị BCH LĐBĐ Việt Nam lần 6 diễn ra mới đây, Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể BCH LĐBĐ Việt Nam, đặc biệt là các ủy viên BCH đang nắm giữ cương vị lãnh đạo tại các CLB trong việc tích cực tham gia và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao vai trò và hình ảnh của thể thao chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch. Những hoạt động gắn kết trách nhiệm với xã hội của LĐBĐ Việt Nam, các CLB, các cầu thủ và tất cả các thành viên ty le keo trong ngôi nhà chung của bóng đá Việt Nam đã đón nhận sự quan tâm đánh giá cao và hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Thể thao Việt Nam đang trở lại sau dịch bệnh Vào ngày 23/5 tới, trái bóng các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ chính thức lăn trở lại trên sân cỏ với các trận đấu thuộc Cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020. Tiếp đó, giải Vô địch quốc gia LS 2020 sẽ trở lại với vòng đấu thứ 3 vào ngày 5/6 và sau đó 1 ngày sẽ là các trận đấu của Giải hạng Nhất LS 2020. Bên cạnh đó, các giải đấu thuộc hệ thống ngoài chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia cũng sẽ lần lượt khởi tranh từ đầu tháng 6 tới. Vượt lên trên khuôn khổ thể thao, nhận định bóng đá sự kiện các hoạt động bóng đá được phép tổ chức trở lại đã cho thấy cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam đã đạt kết quả tuyệt vời và được báo chí quốc tế ca ngợi “thành công nhất thế giới”. Đó là nhờ sự chủ động vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng hưởng ứng của của toàn Đảng, toàn quân và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước, đúng như lời chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Trong những lúc khó khăn, gai góc nhất, mỗi người dân Việt Nam thể hiện bản sắc, tinh thần dân tộc, tô thắm truyền thống quý báu của Đảng ta, dân tộc ta và bản lĩnh, ý chí, khí chất con người Việt Nam”.
 6. Phan Văn Đức lại gặp chấn thương sau trận đấu tập với đội U19 SLNA Trong trận đấu giao hữu gặp U19 SLNA diễn ra chiều 13/5, Phan Văn Đức được HLV Quang Trường xếp đá chính. Tuy nhiên, trong một pha sút bóng, tiền vệ sinh năm 1996 va chạm với hậu vệ U19 SLNA và phải rời sân với cái chân trái tập tễnh khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Theo kết luận soi keo hom nay, Phan Văn Đức bị rách mu trên bàn chân và phải khâu 3 mũi. Với chấn thương gặp phải nhiều ý kiến lo ngại rằng Văn Đức sẽ không thể kịp bình phục khi V.League 2020 trở lại vào ngày 5/6 tới. Tuy nhiên, ty le keo trong chia sẻ mới nhất, HLV Ngô Quang Trường đã phủ nhận thông tin trên. “Thuyền trưởng” của SLNA cho rằng chấn thương của Văn Đức không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là tiền vệ này có thể tập luyện trở lại. “Chấn thương của Văn Đức không nghiêm trọng như thông tin vừa qua. Văn Đức chỉ bị xước da, không phải tái phát chấn thương. Cậu ấy không cần nghỉ 2 tuần. Văn Đức sẽ trở lại trong trận đấu với Cúp QG vào ngày 24/5 tới”, HLV Ngô Quang Trường cho biết. Tham khảo game bắn cá là gì tại: https://khucamdia.com/game-ban-ca-la-gi-tim-hieu-game-ban-ca-doi-thuong-cid02136.html Trong khi đó, Văn Đức cũng bày tỏ: “Tôi chỉ bị chấn thương nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng”. Việc Văn Đức chỉ dính chấn thương nhẹ được xem là tin vui với SLNA và HLV Park Hang Seo. Tiền vệ 24 tuổi mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đứt dây chằng gối. Văn Đức đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất để cống hiến cho CLB cũng như ĐTQG trong thời gian sắp tới.
 7. FIFA không trao giải thưởng "The Best" 2020 do Covid nên các ngôi sao không còn cơ hội để cạnh tranh giải thưởng cao quý này Năm 2010, FIFA bỏ ra 13 triệu bảng để ký hợp đồng 6 năm với France Football để tạo nên giải thưởng Quả bóng vàng FIFA (FIFA Ballon d'Or). Sau 6 năm song hành, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã từ chối gia hạn hợp đồng với France Football để lập ra giải thưởng riêng của LĐBĐ thế giới mang tên FIFA The Best vào năm 2016. FIFA The Best là giải thưởng nhằm vinh danh cầu thủ nam xuất sắc nhất; cầu thủ nữ xuất sắc nhất; HLV đội nam xuất sắc nhất; HLV đội nữ xuất sắc nhất. Với tuổi đời mới bước sang con số 4 nên FIFA The Best chưa cố định về thời gian công bố giải thưởng. Ví dụ, ty le keo FIFA The Best 2016 được cơ quan quyền lực thế giới tổ chức vào tháng 1/2017, nhưng tới tháng 10/2017, họ đã tiến hành trao giải thưởng cho năm 2017. Còn 2 năm trở lại đây, 2018 và 2019, FIFA The Best được trao cố định vào cuối tháng 9. Giải thưởng FIFA The Best được quyết định bởi hệ thống bỏ phiếu với 25% số phiếu từ CĐV bầu chọn, 25% khác đến từ các nhà báo trên thế giới, 25% tiếp theo do các HLV ở mỗi ĐTQG bầu chọn và 25% còn lại thuộc quyền đội trưởng của mỗi ĐTQG. Tuy nhiên, năm 2020 đánh dấu cột mốc lần thứ 5 trao giải FIFA The Best thì giải thưởng này lại không được tổ chức. Theo Marca đưa tin, do đại dịch Covid-19 làm gián đoạn thế giới 2 tháng qua dự đoán tỷ số khiến FIFA buộc phải đưa ra quyết định hoãn trao giải FIFA The Best 2020. Quyết định này được đưa ra sau khi FIFA buộc phải đình chỉ một số sự kiện , bao gồm Futsal World Cup và vẫn chưa có quyết định nào về FIFA World Cup Club. Bên cạnh FIFA The Best, những giải thưởng như Chiếc giầy Vàng, Quả bóng Vàng (do tạp chí France Football tổ chức) cũng cân nhắc hủy bỏ, bởi sẽ không công bằng khi bầu chọn trong bối cảnh không diễn ra. Tham khảo: Game Bắn cá là gì? Việc FIFA quyết định hủy trao giải FIFA The Best đồng nghĩa với việc siêu sao Lionel Messi không có cơ hội bảo vệ danh hiệu mà anh lần đầu tiên được nhận năm 2019. Trước đó, Luka Modric nhận giải thưởng này vào năm 2018 và 2 lần đầu tiên giành để vinh danh Ronaldo.
 8. AFC công bố thời gian bốc thăm VCK U16 và U19 châu Á sau khi dịch COVID có diễn biến khả quan Địa điểm: Trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) Thời gian: Bốc thăm VCK U16 14h30 giờ địa phương (13h30 giờ Việt Nam) Bốc thăm VCK U19 16h30 giờ địa phương (15h30 giờ Việt Nam) ngày 18/6/2020 AFC cũng hi vọng hai đấu trường quan trọng dành cho bóng đá trẻ châu Á sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến. Cụ thể, VCK U16 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 16/9 đến 3/10/2020 tại Bahrain trong khi VCK U19 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 14/10 đến 31/10/2020 tại Uzbekistan. Trong hành trình tại vòng loại, ĐT U16 Việt Nam đã để mất vé dự VCK một cách đầy tiếc nuối khi thua ngược 1-2 trước U16 Australia và đánh rơingôi đầu về tay chính đối thủ. Do bảng đấu của U16 Việt Nam gồm có 5 đội nên kết quả với đội xếp cuối là U16 Macau không được tính, dẫn đến rủi ro khi cạnh tranh suất dành cho 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất trong các bảng. Điều này đã xảy ra khi ở trận đấu cuối cùng của vòng loại, chỉ cần trận đấu giữa U16 Oman và U16 Ả Rập Xê Út ở bảng D không có kết quả hòa, ty le keo U16 Việt Nam sẽ giữ được tấm vé vớt cuối cùng. Thế nhưng, kịch bản mà HLV Đinh Thế Nam và các học trò mong đợi đã không xảy ra khi U16 Oman và U16 Ả Rập Xê Út chia điểm với tỉ số 0-0. U16 Oman giành tổng cộng 7 điểm và đẩy U16 Việt Nam khỏi nhóm bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Cũng bởi vậy mà U16 Việt Nam hụt mất tấm vé dự VCK U16 châu Á 2020 đầy tiếc nuối. Đồng cảnh ngộ với U16 Việt Nam, U16 Thái Lan cũng được 6 điểm, hiệu số +8 và cũng chỉ đứng thứ 6 ở danh sách các đội nhì do đó không thể vượt qua vòng loại. Ở khu vực Đông Nam Á, duy nhất U16 Indonesia là đội đoạt vé dự VCK U16 châu Á 2020. Ở đấu trường U19 châu Á, ĐT U19 Việt Nam do HLV Philippe Troussier dẫn dắt nằm cùng bảng đấu với Nhật Bản, Mông Cổ và Guam tại Vòng loại. U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ, 4-1 trước Guam và chia điểm với tỷ 0-0 với Nhật Bản. Cùng được 7 điểm, nhưng U19 Việt Nam phải nhường ngôi đầu bảng cho đội bóng xứ mặt trời mọc do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Tuy vậy, kết quả này đủ để giúp thầy trò HLV Troussier trở thành 1 trong 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất, qua đó, giành vé dự VCK. Theo phân loại hạt giống để bốc thăm VCK U19 châu Á 2020 của AFC, ĐT U19 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ ba cùng với Malaysia, Iraq và Campuchia. Nhóm hạt giống số 1 gồm: Uzbekistan (chủ nhà VCK), Saudi Arabia, Hàn Quốc, Qatar. Nhóm hạt giống số 2 gồm: Nhật Bản, Tajikistan, Australia, Indonesia. Nhóm hạt giống số 4 gồm: Iran, Yemen, Bahrain và Lào. Tham khảo:Game Bắn cá là gì? Theo công bố của FIFA, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia được đặc cách vào thẳng trên cương vị là quốc gia đăng cai tổ chức, 4 suất vé còn lại sẽ được xác định sau cuộc đua tại VCK U19 châu Á 2020. Do Indonesia được vào thẳng VCK FIFA U20 World Cup 2021 nên Dự đoán tỷ số trong trường hợp đội bóng xứ vạn đảo lọt vào bán kết VCK U19 châu Á 2020, AFC sẽ phải tổ chức thêm một vòng play-off để trao suất vé thứ năm cho 1 trong 4 đội thua tại Tứ kết.
 9. Làm thế nào để dự đoán kết quả trận đấu chính xác? Có rất nhiều cơ sở, phương diện để chúng ta có thể căn cứ vào đó để dự đoán kết quả trận đấu. Đôi khi chúng ta chỉ muốn dự đoán để rèn luyện khả năng của mình nhưng có những lúc các bạn lại dự đoán để áp dụng cho việc dự đoán kết quả trận đấu Căn cứ vào tình hình sức khỏe của các cầu thủ khi ra sân Như chúng ta đã biết, một trận đấu bóng diễn ra sẽ có rất nhiều tác động khác nhau từ khách quan tới chủ quan. Kết quả chung cuộc cũng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sức khỏe. Chơi bóng đòi hỏi cầu tủ phải di chuyển liên tục trên sân, đối đầu trực tiếp với cầu thủ đối phương nên buộc lòng họ phải có sức khỏe tốt nhất. Đối với từng cá nhân tuyển thủ phải biết cách luyện tập khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, cân đối chế độ dinh dưỡng cho mình để bảo đảm có được thể trạng tốt nhất ra sân. Còn với những ai tham gia soi keo hom hom nay, dự đoán trận đấu thì đừng quên nắm bắt được tình hình sức khỏe của từng người, bất cứ đội bóng nào có người bị chấn thương đều có thể trở thành lỗ hổng cho đối phương lật ngược tình thế. Dự đoán thông qua tâm lý thi đấu Như chúng ta đã biết thì sức khỏe là điều vô cùng quan trọng của một đội bóng nhưng tâm lý thi đấu cũng là điều không thể thiếu. Không ít người khi dự đoán tỉ số trận đấu đã bỏ qua chi tiết này và thất bại nặng nề, thua nhiều tiền khi đặt cược. Một đội bóng có sức khỏe tốt, đối đầu với đội bóng yếu hơn nhưng nếu như nội bộ có lục đục dẫn tới việc thiết đoàn kết, tâm lý cầu thủ nặng nền thì chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ có sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Bản thân cầu thủ nào đó có vấn đề cá nhân cũng cần được giải quyết trước khi bước ra sân cỏ bởi nó sẽ làm cho cầu thủ của chúng ta thiếu tập trung, thiếu đi sự tỉnh táo cũng như sự liên kết với đồng đội. Các phương diện khác Còn có rất nhiều phương diện khác nữa cho chúng ta căn cứ vào đó để nhận định trận đấu bóng như là điều kiện thời tiết, điều kiện đội chủ nhà hay sân khách,…Bán độ cũng là mối lo ngại to lớn của người dự đoán khi mà một cầu thủ nào đó của đội tuyển tham gia vào đường dây bán độ, làm thay đổi ty le keo. Cũng có rất nhiều tố ảnh hưởng khác như trang phục, sự chỉ đạo của huấn luyện viên, chiến thuật thi đấu mà người hâm mộ có thể nắm bắt và phán đoán được ra những gì chuẩn bị đến trên sân cỏ. Khi dự đoán cần lưu ý thêm những mánh khóa mà nhà cái sử dụng để đánh lừa người chơi. Như vậy, chúng ta đã biết được cách dự đoán kết quả trận đấu chính xác nhất. Nếu bạn là người hâm mộ môn thể thao vua, yêu thích các cầu thủ trên sân thì hãy dự đoán một cách có văn minh, chừng mực để giữ được giá trị cũng như ý nghĩa của nó, xứng đáng với cái danh hiệu “Môn thể thao vua”.
 10. Tìm hiểu ưu và nhược điểm của các sơ đồ chiến thuật bóng đá phổ biến hiện nay Một trong những sơ đồ bóng đá 11 người được sử dụng là 4-4-2 Theo sơ đồ này bao gồm 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 2 tiền đạo. Ưu điểm của sơ đồ Khi sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 thì tấn công ngoài biên không còn là một mối lo ngại. Ở mỗi cánh sẽ có một cầu thủ thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí. Đồng thời, việc sắp xếp hợp lý về cự ly của các vị trí sẽ giúp phá vỡ thế trận của đối phương. Nhược điểm của sơ đồ Bên cạnh các ưu điểm thì sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của bóng đá 11 người cũng có các nhược điểm. Những áp lực của hàng tiền vệ sẽ được đè nặng hơn khi họ vừa phải tấn công vừa phải phòng thủ. Ngoài ra, trung lộ cũng chính là một điểm yếu của sơ đồ này. Nếu như để đối phương tận dụng được vị trí này thì tuyến giữa sẽ bị phá vỡ. Bởi vậy mà sơ đồ này hiện nay không còn được sử dụng nhiều như trước. Sơ đồ bóng đá 4-2-3-1 Sơ đồ bóng đá 4-2-3-1 là sơ đồ chiến thuật được sử dụng trong bóng đá 11 người. Theo đó, sơ đồ này bao gồm: 4 cầu thủ hậu vệ, 2 tiền vệ, hàng hộ công 3 người và 1 tiền đạo cắm. Ưu điểm của sơ đồ Sơ đồ bóng đá 4-2-3-1 có ưu điểm lớn nhất chính là việc có nhiều cầu thủ chơi bóng ở giữa sân. Phạm vi hoạt động ở vị trí này được sử dụng cho nhiều cầu thủ (chú ý khi soi kèo ). Bởi vậy mà trung lộ là nơi rất khó bị đánh bại. Ngoài ra, 3 hộ công tích cực hoạt động cũng sẽ tạo nên nhiều cơ hội cho cầu thủ tiền đạo. Nhược điểm của sơ đồ Tuy nhiên, sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đòi hỏi mỗi cầu thủ phải có kỹ thuật cá nhân và thể lực rất tốt. Bên cạnh đó, những người chơi ở vị trí hộ công và tiền đạo cũng cần phải hoạt động một cách linh hoạt. Như vậy mới có thể vừa tham gia tấn công nhưng cũng hỗ trợ phòng thủ hiệu quả. Sơ đồ bóng đá 4-3-3 Sơ đồ bóng đá 4-3-3 là sơ đồ được sử dụng nhiều nhất hiện nay cho đội hình 11 người. Ở đội hình này thì đội bóng sẽ có 4 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo. Ưu điểm của sơ đồ Khi sử dụng sơ đồ bóng đá 4-3-3 thì 3 tiền vệ và 2 tiền vệ cánh chính là những khắc tinh của những đòn tấn công biên. Các vị trí tiền vệ này cũng hỗ trợ cho việc tấn công và ghi bàn hiệu quả. Nếu như cần thiết họ cũng có thể lui về tham gia phòng ngự. Hơn nữa, nếu sử dụng 3 tiền vệ trung tâm thì những miếng đánh vào trung lộ cũng sẽ không còn phải lo lắng. Nhược điểm của sơ đồ Bên cạnh những ưu điểm thì sơ đồ 4-3-3 cũng có những hạn chế nhất định. Đối với việc sử dụng chiến thuật này cho đội hình 11 người thì chủ yếu phụ thuộc vào vị trí 3 tiền vệ. Nếu như họ hoạt động tốt, tiền vệ và tiền đạo chơi không tốt và phối hợp không hiệu quả thì khả năng dẫn đến thua trận sẽ rất cao. Sơ đồ bóng đá 11 người 3-5-2 Sơ đồ bóng đá chiến thuật 11 người 3-5-2 chủ yếu tập trung vào hàng tiền vệ. Theo đó, sơ đồ này gồm có đến 5 tiền vệ, hậu vệ là 3, và có 2 tiền đạo ghi bàn. Việc hiểu rõ ưu, nhược điểm của các trận đấu sẽ giúp cho bạn đưa ra những dự đoán kết quả chính xác nhất. Ưu điểm của sơ đồ Sơ đồ bóng đá 3-5-2 được đánh giá là chiến thuật toàn diện nhất cho đội hình gồm có 11 người. Sơ đồ này có thể tạo nên được thế cân bằng về tấn công cũng như phòng thủ. 5 vị trí tiền đạo hoạt động ở tuyến giữa chính là sự hỗ trợ tốt nhất cho các hậu vệ ở phía sau. Đồng thời, khi tham gia tấn công, tổng số cầu thủ có thể lên đến 7 người. Bởi vậy mà sức ép lên khung thành của đội phương là rất lớn khiến họ khó có thể trở tay. Nhược điểm của sơ đồ Nếu như muốn hoạt động một cách hiệu quả với sơ đồ 3-5-3 thì các cầu thủ cần phải có tính kỷ luật cao cũng như khả năng gắn kết đội hình. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng có thể làm được điều này. Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 bao gồm 4 hậu vệ bảo vệ khung thành, 5 tiền vệ và 1 tiền đạo chơi cao nhất. Ưu điểm của sơ đồ Khi sử dụng sơ đồ này thì khả năng kiểm soát bóng sẽ cao hơn cho đội bạn. Tuy nhiên, khi sử dụng 4-5-1 thì cũng có thể biến đổi linh hoạt thành 4-3-3 hoặc 4-6-0 để phù hợp với tình hình cụ thể trên sân. Những đội bóng sử dụng sơ đồ này thường có dàn cầu thủ chất lượng và phối hợp ăn ý, có tỷ lệ kèo thường lớn hơn đối thủ. Nhược điểm của sơ đồ Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 thì vị trí tiền đạo cắm là điểm yếu. Nếu như tuyến giữa bị chia cắt thì vị trí này sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin về ưu, nhược điểm của các sơ đồ bóng đá 11 người. Hy vọng bạn đã bỏ túi cho mình những kiến thức hữu ích nhé!
 11. Tìm hiểu sự thật đằng sau máy bắn cá Việc lập trình máy bắn cá có minh bạch với người chơi không? Lập trình máy bắn cá, máy bắn cá đang là trò chơi rất phổ biến hiện nay, có thể dễ dàng nhận thấy những khu vực có loại máy này thường là địa điểm tập trung rất nhiều người chơi nhất. Mỗi chiếc máy bắn cá được cài đặt phần mềm trò chơi từ nhà sản xuất. Vậy lập trình máy bắn cá có mang tính minh bạch với người chơi hay không? Hãy cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây nhé. Lập trình máy bắn cá có minh bạch hay không? Theo khucamdia.com, tất cả các loại máy bắn cá trên thị trường hiện nay đều được lập trình phần mềm chất lượng từ nhà sản xuất. Phương pháp lập trình sử dụng các thuật toán phức tạp được thiết kế phù hợp với đa số người chơi. Lập trình máy bắn cá có cách chơi đơn giản hay phức tạp đều phụ thuộc rất nhiều vào yêu cầu của chủ máy. Theo yêu cầu của chủ máy, độ khó của phần mềm có thể được tăng lên hay giảm đi đáng kể mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho người chơi. Đối với trò chơi bắn cá, cách lập trình vô cùng minh bạch, đảm bảo không có sự phân biệt trình độ giữa những người chơi tốt và kém hoặc những người mới bắt đầu chơi và người đã chơi lâu năm. Các loại đạn đều không có sự phân biệt loại lớn hay nhỏ, do đó việc thắng thua phụ thuộc nhiều và lối tư duy và cách chơi của người tham gia trận đấu. Hiện nay, đa số chủ máy bắn cá thường lập trình những chế độ khó để giảm khả năng chiến thắng của người chơi và đem lại nguồn lợi nhuận cao. Do đó, người chơi cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng và khả năng tư duy để có thể. Những cách chơi bắn cá dễ thắng nhất Áp dụng lối chơi ria Người thường sử dụng chiến thuật đánh vào những con cá lớn để có thể dành được nhiều điểm thưởng hơn mà bỏ qua cá nhỏ. Đây là một lối chơi rất sai lầm bởi nếu bắn không chính xác khả năng mất đạn rất cao. Thực hiện cách bắn ria có thể giúp người chơi dễ dàng giành phần thắng hơn. Bạn chỉ việc xoay nòng súng của mình quanh bàn cá, nên bắn từng viên và không dùng quá nhiều đạn cùng một lúc. Tốc độ bắn thật chậm rãi sao cho đạn đi hướng chính xác và mỗi viên dính 1 con cá với những cá lớn thì nên bắn 2 – 3 viên, đừng tập trung bắn ở một vị trí mà nên bắn nhiều điểm trên con cá. Cách bắn chậm nhưng nhanh Những con cá lớn thường được nhiều người chơi lựa chọn do đó không nên chỉ tập trung vào loại cá này. Nên bắn những con cá nhỏ hơn và chỉ có bạn đang chú ý đến nó, khi đó nếu cá chết bạn sẽ nhận được điểm và đạn được tiết kiệm nhiều hơn. Nếu muốn ban ca lớn thì nên áp dụng cách bắn đạn tăng dần, tỷ lệ bắn trúng cá to sẽ cao hơn. Bắn ngay khi cá vừa ra khỏi bàn chơi Đây cách chơi rất đơn giản, bạn chỉ cần ngồi chờ đợi, tiến hành nạp đạn vào các góc của bàn chơi và đợi cá xuất hiện rồi áp dụng cách bắn ria là sẽ thành công. Thực hiện phương pháp băng bi Cách này được áp dụng để tăng số đạn bắn vào cá trong 1 lần, lúc này khả năng bắn trúng và cá chết sẽ cao hơn. Một nhược điểm của phương pháp là số đạn sẽ tốn rất nhiều, tuy nhiên tỷ lệ thành công cao hơn khi cá di chuyển về các góc bàn. Trên đây là những chia sẻ về cách thức lập trình máy bắn cá, có thể nhận thấy rõ dòng máy này được lập trình rất minh bạch đối với người chơi, không phân biệt người mới chơi hay đã chơi lâu năm, chơi tốt hay kém, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng tư duy và lối chơi sáng tạo của bạn.
 12. Nếu xem bóng đá quá nhiều, không đúng cách sẽ ảnh hưởng xấu tới mắt và những hệ lụy khác. Dưới đây, khucamdia.com sẽ cùng bạn tìm hiểu tư thế nào xem bóng đá là tốt cho sức khỏe của bạn nhé. Phương pháp xem bóng đá tốt cho sức khỏe Thứ nhất: Không nên vừa nằm vừa xem tivi Sau một ngày dài vật lộn với công việc, hầu hết ở các gia đình Việt, tivi thường được đặt tại phòng ngủ và phòng khách - nơi luôn có sẵn giường, ghế sofa mời gọi, thì việc hình thành thói quen vừa nằm vừa xem bóng đá đã trở nên phổ biến ở rất nhiều người. Tuy nhiên, hành động nằm xem bóng đá là một thói quen xấu và sẽ gây nhiều tác hại tới sức khỏe của bạn. Tư thế nằm xem soi kèo bóng đá tác động tiêu cực đến mắt và xương. Bởi khi nằm, bạn phải ngẩng đầu, nghiêng mình, ngoẹo cổ hoặc nhìn lệch để theo dõi tivi. Điều này khiến mắt nhanh mỏi, sưng đau nhãn cầu, nhãn áp tăng cao; còn xương cổ, vai và cột sống dễ bị đau nhức. Tuy nhiên, hành động nằm xem tivi là một thói quen xấu và sẽ gây nhiều tác hại tới sức khỏe của bạn. Tư thế nằm xem tivi tác động tiêu cực đến mắt và xương. Bởi khi nằm, bạn phải ngẩng đầu, nghiêng mình, ngoẹo cổ hoặc nhìn lệch để theo dõi tivi. Điều này khiến mắt nhanh mỏi, sưng đau nhãn cầu, nhãn áp tăng cao; còn xương cổ, vai và cột sống dễ bị đau nhức. Thứ hai: Giữ khoảng cách từ bạn đến tivi một cách hợp lý, xem không quá lâu Thông thường bằng khoảng 5 lần chiều ngang hay 5 lần đường chéo màn hình. Bên cạnh đó, bạn có thể điều chỉnh ánh sáng xung quanh sao cho vừa đủ vì quá sáng hoặc quá tối sẽ khiến mắt bạn mệt mỏi do phải điều tiết nhiều. Không ngồi xem trước màn hình tivi quá lâu, bạn có thể nhân lúc bộ phim chuyển sang chương trình quảng cáo, đứng dậy đi rót nước, vươn vai, làm vài động tác thư giãn hoặc đổi chỗ ngồi. Thỉnh thoảng, xoay cổ và đưa ánh mắt qua lại để giảm bớt mỏi mắt. Xem thêm: so sánh tỷ lệ kèo bóng đá Hi vọng bạn có thể chọn cho mình một tư thế trải nghiệm tivi một cách thoải mái và tốt cho sức khỏe. Nếu bạn còn bất kì thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng tôi cùng giải đáp với bạn nhé.
 13. Game Bắn Cá là một trong những trò chơi online phổ biến và được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Trò chơi này có cách chơi rất đơn giản, ai cũng có thế tham gia bằng chiệc điện thoại của mình, máy tính bảng hay máy tính cá nhân. Vậy hãy cùng khucamdia.com tìm hiểu bí quyết bắn cá online được hé lộ từ các cao thủ tiết lộ nhé. Bí quyết bắn cá ăn tiền cực hay hiệu quả năm 2020 Bạn đã chơi thử game bắn cá online chưa? Nếu đã chơi thì bạn biết nó có sức hút mạnh mẽ thế nào rồi đấy. Còn nếu chưa bạn có thể dễ dàng thấy những quảng cáo game bắn cá hấp dẫn ở rất nhiều nơi, trên mạng xã hội hay các trang web. Sức hút của Game bắn cá ăn xu Ban đầu, game Bắn Cá là game dành cho thiếu nhi, được chơi trên các máy giống như máy đánh xèng tại các khu vui chơi, siêu thị,…Thế nhưng theo thời gian, game này đã được các nhà sản xuất cải biến có nhiều điểm hấp dẫn hơn. Từ đó nó đã trở thành trò chơi yêu thích của rất nhiều người ở mọi độ tuổi. Lối chơi đơn giản, dễ hiểu Game Bắn Cá ăn tiền có cách chơi khá đơn giản. Để bắn được nhiều cá thì người chơi cần phải bắn liên tục. Chính điều này đã mang lại cho người chơi cảm thấy phấn khích và bị lôi cuốn hơn bao giờ hết. Đồ họa đẹp mắt, ấn tượng Khi chơi game Bắn Cá ăn tiền, các bạn như được hòa mình vào đại dương bao la cùng với những chú cá bôi lội, các loài thủy quái,…. Đây quả thực là một trò chơi giải trí vô cùng hấp dẫn từ cách thiết kế đồ họa, hình ảnh cho đến lối chơi phải không nào? Tiền thưởng hấp dẫn Đến với game Bắn Cá ăn tiền, chỉ cần những thao tác đơn giản là bạn có thể nhận xu thưởng để đổi tiền. Hơn nữa, các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, tặng code miễn phí cũng được diễn ra thường xuyên để thu hút người tham gia. Đã có rất nhiều người chơi rinh về cho mình những phần thưởng cực hấp dẫn rồi đấy! Một số kinh nghiệm Bắn Cá ăn tiền đơn giản Mặc dù là một trò chơi đơn giản nhưng để ăn được nhiều tiền thì các bạn vẫn phải có những mẹo chơi riêng. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn kinh nghiệm Bắn Cá online hiệu quả. Áp dụng chiến thuật chơi ria Hầu hết người chơi đều mắc sai lầm là luôn bỏ qua những con cá nhỏ và nhắm bắn những con cá lớn để thu được nhiều xu. Thế nhưng, đây không phải là cách chơi Bắn Cá ăn tiền khôn ngoan. Bởi nếu Bắn Cá lớn mà không chết thì bạn sẽ mất một số đạn rất lớn. Cùng với đó những con cá bị lạc đạn chết bạn cũng không được tính xu. Vì thế, bạn hãy tận dụng góc nhỏ máy bắn để bắn cá bé. Cách chơi như sau: trước tiên bạn hãy xoay nòng súng liên tục quanh bàn Bắn Cá. Tiếp đến bạn bắn từng viên một, chậm rãi và cho mỗi viên đi một hướng, mỗi viên đạn dính 1 con. Còn đối với những con cá lớn hơn bạn hãy bắn từ 2 – 3 viên. Bắn Cá khi cá vừa ra khỏi bàn Có những con cá khi mới ra khỏi bàn sẽ chết ngay do cách chỉnh máy bắn. Vì vậy, khi thấy những con cá vừa ra khỏi bàn thì bạn hãy nhắm bắn ngay nhé. Nếu bạn đã có kinh nghiệm và kỹ năng chơi “già dặn” thì chuyện ăn xu khá dễ dàng. Bạn chỉ cần ngồi canh và nạp đạn vào những góc bàn rồi đợi cá ra bắn và lấy xu. Mẹo Bắn Cá ăn tiền: Bắn Cá đơn lẻ Bạn không cần thiết phải bắn viên to vào những con cá bơi đơn lẻ để tránh lãng phí. Thay vào đó, bạn hãy sử dụng những viên đạn nhỏ và vừa. Ngoài ra, nếu các bạn bắn từ 3 đến 5 viên đạn mà những con cá nhỏ chưa chết thì hãy ngưng việc bắn những con cá này lại. Mục đích là để tránh tình trạng lãng phí xu không cần thiết bạn nhé! Mẹo chơi Bắn Cá ăn tiền khá đơn giản phải không nào? Cách chơi bắn tăng đạn Với thủ thuật Bắn Cá ăn tiền này, bạn chỉ cần bắn tăng đạn lên, bắn 9 con cá mỗi con 1 đạn rồi tăng từ 1 lên 2 3 4…100. Khi bắn đến viên thứ 100, bạn sẽ mất 558 điểm nhưng bù lại lúc này cá sẽ chết cùng lúc. Khi đó, bạn sẽ thu được 1000 điểm. Dù cá chết ở viên đạn thứ mấy thì bạn vẫn thu được nhiều xu về. Áp dụng cách bắn đàn cá Khi xuất hiện một bầy cá gần 10 con, bạn hãy sử dụng đạn 2 và nhắm vào đàn cá rồi bắn 3-5 phát liên tiếp. Lúc này, khả năng đánh bắt được nhiều cá sẽ rất cao đấy!. Đây là cách Bắn Cá ăn tiền rất hiệu quả được nhiều game thủ áp dụng. Thủ thuật bắn băng bi Một trong những cách Bắn Cá ăn tiền hay nhất mà các bạn cũng cần lưu ý đó là bắn băng bi. Cách chơi này giúp bạn tăng số đạn bắn vào một con cá cùng 1 lúc. Mặc dù cách này tốn đạn hơn so với những cách khác, nhưng khi bạn tranh chấp cá với người khác thì cách chơi này lại hiệu quả hơn rất nhiều. Khi có đủ đạn hãy bắn Cá lớn Cách Bắn Cá ăn tiền này chỉ dành cho những ai đã có một khoản tiền dự trữ lớn. Lúc này, bạn không nên lãng phí thời gian để bắn những con cá nhỏ nữa. Thay vào đó bạn sử dụng những viên đạn lớn để nhắm bắn vào những con cá to như nàng tiên cá, cá mập… Hãy sử dụng đạn 7 để dễ dàng hạ gục cá to nhé. Mỗi lần bắn chết được một con cá to, bạn sẽ được gấp từ 100 – 200 lần tương ứng với mức tiền viên đạn của bạn đã bắn. Chúc các bạn bắn cá thành công nhé