• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

louiskai

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  23
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by louiskai

 1. Tám năm trời xây đường bằng những tờ đô là trung đông chính là bước tiến mãnh liệt nhất đưa PSG tiền đến trận chung kết Champion League lần đầu tiên Để có được thành công phải đánh đổi bằng tiền. Nếu vẫn chưa thành công, bạn sẽ phải chi ra... rất nhiều tiền. Đó là triết lý không mới trong thế giới bóng đá. Ở thời đại mà kim tiền lên ngôi, mọi giá trị (kể cả truyền thống) có thể bị đánh bật. Trong những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, nhan dinh bong da các CLB hàng đầu Serie A từng có cuộc cạnh tranh về tiền bạc tới mức nơi đây được xem là thiên đường. Nhưng trào lưu sống nhờ “bầu sữa” của giới chủ giàu, bỏ qua giá trị, có lẽ bắt đầu từ kỷ nguyên ông chủ Abramovich đặt chân tới Chelsea. Khi ấy, ông chủ người Nga đã “lột xác” Chelsea bằng những đồng rúp. Tấm áo mới - tấm áo kim tiền - mà Chelsea mặc lên đã khiến cả Premier League rung chuyển. The Blues chính là CLB đã phá vỡ thế thống trị của Arsenal và Man Utd ở nước Anh và chính thức bước ra châu Âu với vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Cánh nhà báo sử dụng từ “thiếu gia mới nổi” để nói về những CLB phát triển theo cách như vậy. Nhưng giờ đây, khi Chelsea đang hướng tới sự phát triển bền vững hơn, thì PSG hay Man City lại đại diện cho tầng lớp này. Sir Alex Ferguson từng có một câu nói rất nổi tiếng với Man City trong quá khứ: “Gã hàng xóm ồn ào”. Trên chặng đường “lột xác” từ CLB trung bình ở Ligue 1 lên thống trị tuyệt đối nước Pháp và tới trận chung kết Champions League của PSG là những đồng đô la trải đường. “Bầu sữa không đáy” của giới chủ Qatar đã tạo nên kẻ thách thức mới cho toàn châu Âu. Có một thống kê của L'Equipe sẽ khiến nhiều người giật mình. Tổng số tiền mà tỷ phú Qatar chỉ ra để đổi lấy tấm vé dự chung kết Champions League của PSG lên tới 1,3 tỷ euro (trong vòng 9 năm). Con số ấy sẽ làm rất nhiều người giật mình! Nhưng nên nhớ, đó chỉ là một phần. Bởi lẽ, đi kèm với con số khổng lồ ấy là những mức lương cũng khổng lồ không kém. Trong đó, hàng công của PSG được nạm vàng nhiều nhất với 685 triệu euro. Hai ngôi sao đắt giá nhất thế giới thời điểm này là Neymar (222 triệu euro) và Mbappe (180 triệu euro) đều đang thuộc biên chế của đội bóng thành Paris. Theo thống kê, từ mùa giải 2012/13 tới nay, PSG đã gặt hái được 25 danh hiệu quốc nội (trong đó có 7 chức vô địch Ligue 1). Thậm chí, Ligue 1 từng bị gọi là “giải đấu nông dân” bởi chẳng có bất kỳ ngôi sao nào. Tất cả, đều nằm dưới sự thống trị tuyệt đối của “gã nhà giàu” thành Paris. Nhưng sự thống trị Ligue 1 chưa bao giờ là đủ với tham vọng của giới chủ Qatar. Nói vậy để thấy PSG khao khát chức vô địch Champions League tới nhường nào. Chỉ khi giương cao được chiếc cúp bạc ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, họ mới được thừa nhận.' Trong những năm qua, PSG đã rất nhiều lần bị loại hết sức vô duyên ở Champions League. Điển hình nhất là ở vòng 1/8 Champions League 2016/17, PSG từng thắng 4-0 trước Barcelona trên sân nhà ở trận lượt đi. Thế nhưng, tới trận lượt về ở Nou Camp, họ đã bất ngờ thảm bại 1-6 (trong đó 3 bàn của Barcelona được ghi từ phút 88 trở đi). Hay như mùa giải trước, đội bóng thành Paris tưởng chừng như cầm vé đi tiếp khi thắng Man Utd 2-0 ở trận lượt đi tại Old Trafford. Nhưng không hiểu sao, tới trận lượt về, họ lại thua khó hiểu với tỷ số 1-3 trên sân nhà. Tới mức, ty le keo PSG từng nhận ánh mắt coi thường của nhiều người. Họ cho rằng tấm áo kim tiền kia chưa đủ để tạo nên đẳng cấp. Thế nhưng, mặc kệ điều đó, PSG vẫn ngày ngày đắp lên chiếc áo ấy những bộ trang sức đắt giá. Và họ đã ở rất gần thành công. Chặng đường lọt tới trận chung kết Champions League của PSG mùa này ghi đậm dấu ấn của bản lĩnh (và đương nhiên cả may mắn). Khi nhiều người tưởng chừng PSG sẽ bị Dortmund loại ngay từ vòng 1/8, họ chiến thắng thuyết phục trong trận lượt về trên sân nhà. Tới vòng tứ kết, PSG đã phải chờ tới phút 90 mới có thể gỡ hòa Atalanta rồi vượt lên. Ở vòng bán kết, họ đã cho thấy đẳng cấp cao hơn hẳn so với Leizpig, đội đã loại cả Tottenham và Atletico Madrid trước đó. Rõ ràng, PSG xứng đáng góp mặt trong trận đấu cuối cùng ở Champions League, dù cho họ đã tránh được nhiều đối thủ mạnh. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã cho thấy họ hoàn toàn có thể vượt qua sóng lớn, chứ không còn là đội bóng yếu bóng vía năm nào. Ngạn ngữ Pháp có câu: “Chỉ có một chứ nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào cái chai”. Và giờ đây, PSG sắp làm nên điều không tưởng mà chẳng cần bất kỳ giữ “nếu” nào. Những đau thương trong quá khứ rất có thể sẽ được bù đắp.
 2. Arsenal vẫn chưa từ bỏ Philippe Coutinho mặc dù Barca đã từng từ chối trao đổi. Tuy nhiên Ars đang tính toán việc mượn Coutinho trong vài mùa tới. Philippe Coutinho là một trong những đao phủ của Barcelona trong trong trận thua 2-8 kinh hoàng của Barcelona. Cầu thủ người Brazil, thi đấu dưới dnagj cho mược tại Bayern Munich đã góp phần vào sự sụp đổ của câu lạc bộ chủ quản ở C1. Điều đó đồng hành với tương lai mù mịt ngày trở về. Có rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh Coutinho, nên khả năng đào tẩu sang Premier League là ý kiến sáng suốt. Ở đó, Arsenal có sẵn vị trí để Coutinho có thể thường xuyên thi đấu. Nhan dinh bong da Lyon vs Bayern Munich Cup C1 Pháo thủ đã đề nghị trao đổi Guendouzi nhưng ban lãnh đạo Barca đã từ chối. Họ không thích tiền vệ người Pháp, càng không bận tâm nếu số tiền đưa ra quá thấp. Điều cần thiết là phải cân đối chi tiêu tài chính . Hiện báo chí Anh đang rộ lên thông tin rằng đội bóng thành London đang cân nhắc một cách tiếp cận khác dành cho Coutinho. Nhân sự kiện vừa qua, Arsenal đã tìm cách mới có hợp đồng với cựu cầu thủ Liverpool, đó là một khoản cho mượn với một lựa chọn mua . Keo nha cai - Đây chính là thỏa thuận đã đạt được với Bayern vào mùa hè năm ngoái, nhưng đội bóng xứ Bavaria đã không thực hiện điều khoản giữ anh lại. Giờ đây, Barcelona đang khao khát tiền hơn và chỉ muốn bán anh ấy. Một điều khác có thể là việc mua đứt hoặc mượn tối đa 1 năm và mua đứt chứ không thể dài hơn.
 3. Nhận định soi kèo trận Leipzig vs Atletico Madrid vào lúc 02:00 ngày 14/08, Cup C1. Kẻ hạ sát “vua” người trảm “tể tướng”. Bước vào trận tứ kết với những chiến tích lẫy lừng ở vòng 1/8. Với Atletico là việc hạ gục cựu vương mùa trước Liverpool với trận đấu kéo dài 120’ và pha chí mạng đến đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 được thực hiện bởi sát thủ Morata. Trận đấu cho thấy nhà vô địch mùa trước – Liverpool đã yếu đi thấy rõ so mới màn thể hiện trước đó của họ. Atletico lại thêm 1 năm nữa nhìn đối thủ lên ngôi tại Laliga. Nhiều khi tự hỏi điều gì thiếu ở đội bóng nay? Sự may măn hay là triết lý của Simeone không thể đạt đến đỉnh cao C1? Lối chơi rất cuốn hút nhưng luôn bất ổn khi có áp lực.. Có cái gì đó đã đè nén mà chưa thể được giải phóng ở đội bóng này. Đến trước thềm trận đấu này, tin không vui đã đến với thầy trò Diego khi đội bóng xác đinh có 2 cầu thủ dương tính với Covid 19. HLV Diego Simeone hiện còn 21 cầu thủ đội A và bốn cầu thủ từ đội trẻ. Atletico sẽ thực hiện một cuộc xét nghiệm nữa vào ngày 12/8. Kết quả phải có sáu giờ trước trận tứ kết. Kết quả xấu nhất có thể là rời ngày đá hoặc thậm chí hủy trận đấu và chiến thắng giành cho đội bóng nước Đức nếu không đủ 13 cầu thủ đảm bảo sức khỏe để thi đấu. Nhan dinh bong da Atalanta vs PSG Cup C1 Leipzig cũng không kém cạnh khi hạ gục Á Quân C1 mùa trước để vào vòng bán kết. Lực lượng của đội bóng nước Đức mỏng hơn nhưng đến vòng này không đội bóng nào bị đánh giá yếu hơn hẳn cả. Có thể là vận may bởi Atletico chắc chắn mất cầu thủ quan trọng là Correa khi nghi nhiễm Covid 19 và thêm Vrsaljko đang trong thời gian điều trị chấn thương. Hậu vệ người Croatia khó có khả năng thi đấu ngay cả khi không nhiễm nCoV. Nhân định bóng đá kèo Châu Á trận RB Leipzig vs Atletico Madrid 14/08, Cup C1. Cả 2 đội bóng đều có chuỗi thành tích ấn tượng khi chỉ thua đúng 1 trận trước cuộc đối đầu này. Tuy 2 đội chưa gặp nhau nhưng chắc chắn đây là trận đấu gay cấn ngay cả trên băng ghế huấn luyện. Atletico chỉ thắng kèo trên 10 trận gần nhất và Leipzig có cùng tỉ lệ tương tự. Kèo nhà cái trận này để hòa kèo hiệp 1 và đội chủ sân Metropolitano -0.25 quả toàn trận. Nhận định ti le bong da nhà cái: Chọn Leipzig +0.25 toàn trận Soi kèo tài xỉu trận RB Leipzig vs Atletico Madrid 14/08, Cup C1. Đây là trận đấu duy nhất có kèo tài xỉu 2.25 ở vòng tứ kết bởi ai cũng biết khả năng 2 đội đá thăm dò và chiến thắng tối thiểu có khả năng xảy ra cao nhất. Nếu chọn kèo xỉu 2.25 tức trận đấu có 2 bàn thắng bạn sẽ thắng nửa tiền. Vậy tại sao lại không chọn khi khả năng theo nhan dinh keo hom nay xảy ra lớn hơn 60% Chuyên gia bóng đá nhận định: Xỉu 2.25 toàn trận Chuyên gia nhân định kèo phạt góc trận RB Leipzig vs Atletico Madrid 14/08, Cup C1. Một trận đấu căng thẳng thường được định đoạt bằng những tấm thẻ vàng thay vì số lượng đá góc. Điểm chúng đó có thể thấy ngay với lịch sử cỉa 2 đôi. Cứ khi gặp đội bóng tương đồng thì 90% xỉu góc Soi kèo tỷ lệ góc: Chọn xỉu góc 10 full time Dự đoán tỉ số: RB Leipzig 0-0 Atletico Madrid (90’) Đội hình ra sân Leipzig: Gulacsi, Laimer, Upamecano, Nkunku, Adams, Mukiele, Halstenberg, Haidara, Werner, Schick, Sabitzer. Atletico Madrid: Oblak, Lodi, Trippier, Koke, Savic, Felipe, Niguez, Correa, Partey, Morata, Carrasco.
 4. Nhận định, soi kèo nhà cái vòng 1/8 Europa League trận lượt về giữa Wolves với nhà vô địch Hy Lạp – Olympiakos. Nếu xét về lịch sử đối đầu thì khá ít dữ liệu bởi 2 đội mới chỉ chạm chán nhau 1 lần với trận hòa 1-1 trên sân vận động Karaiskakis, sân nhà của Olympiakos. Wolves mới mất xuất trực tiếp tham dự Europa League mùa tới với chỉ 3 bàn hiệu số kém hơn so với Tottenham. Việc cần ngay lục này chính là phải hướng đến cơ hội nhỏ nhất chính là vô địch C2 mới có cơ hội tham dự giải đấu lần nữa. Tuy cũng đạt vị trí thứ 7 tại EPL như năm ngoái nhưng vẫn dự được Cup C2 bởi Liverpool vô địch nên được thêm xuất, nên giờ “Bày Sói” sẽ có thêm cơ hội nữa là hi vọng Chelsea hay Manchester City vô địch C1 để có thể chơi ở sân chơi lớn thứ 2 tại Châu Âu. Nhan dịnh soi keo Barca vs Napoli Champion league Còn với Olympiakos, nhà vô địch đã mất 2 mùa giải trồi sụt mới quay lại ngôi vị số 1 tại giải đấu cao nhất của Hy Lạp với chuỗi 12 trận thắng liên tục và chỉ bất ngờ thua PAOK Saloniki trên sân nhà sau khi đã 5 lần liên tục hạ đối thủ trong quá khứ. Olympiakos là đội khá “mắn bàn thắng” với trung bình ghi 2.4 bàn mỗi trận và trung bình các trận có sự góp mặt đều đạt tổng bàn thắng 3 bàn. Đó cũng là 1 phần lý do khi năm kèo trên các trận có Olympiakos đạt tỷ lệ cá cược 70% tài. Sát thủ Youssef El Arabi của Olympiakos có 24 bàn thắng trong 23 trận đấu mùa này. Tay săn bàn đạt hiệu số 1.1 bàn mỗi trận, thuộc top 30 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Châu Âu. Trong khi Raúl Jiménez của Wolves cũng có khả năng săn bàn tương tự, đóng góp đến 25% bàn thắng mùa này cho CLB tại Premier League và 30% bàn thắng của mùa này cho bày sói trên mọi mặt trận. Soi kèo Châu Á trận Wolves vs Olympiakos ngày 07/08, Cup C2 Europa League. Ở lần đụng độ gần nhất ở lượt đi, nhà cái ra kèo đồng banh cho cặp đấu bởi họ chưa từng có lịch sử đội đầu và Wolves phải đá trên sân khách. Tuy nhiên, lượt về nhà cái đã buộc Wolves ty le chap 0.25 trái hiệp 1 và nửa trái toàn trận. Trận lượt đi, 2 đội có những màn đôi công hoàn hảo kèm với những pha chặt chém đối thủ. Đó cũng là nguyên nhân trận đấu có 1 chiếc thẻ đỏ từ rất sớm, nó thuộc về đội chủ nhà ngay ở phút 28. Soi keo bong da, kèo Châu Á Wolves vs Olympiakos ngày 07/08 : Chọn Wolves - 0.5 toàn trận. Nhận định kèo tài xỉu bàn thắng, Wolves vs Olympiakos ngày 07/08, Cup C2 Europa League. 10 trận gần nhất có sự góp mặt của Wolves thì 90% Xỉu toàn trận. Olympiakos đối ngược với 70% tài toàn trận trên mọi đấu trường. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau thì trận đấu hòa 11, xỉu kèo 2.25 của nhà cái. Trận này nhà cái cho kèo 2.25 nhưng Wolves phải chấp 0.5 full time. Soi kèo over under nhà cái trận FC Shakhtar Donetsk vs VfL Wolfsburg: Chọn Xỉu 2.25 full time. Nhận định kèo thẻ vàng, Wolves vs Olympiakos ngày 07/08, Cup C2 Europa League. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định, 2 đội có lối đá tương đồng và lực lượng không quá chênh lệch. Hơn nữa ở trận lượt đi, Olympiakos đã cho thấy quyết tâm phải thắng bằng chiếc thẻ đỏ của trung vệ Rúben Semedo. Trận này khả năng cao sẽ có trên 4 thẻ vàng, nếu thấy kèo thẻ 4.5 thì quyết ngay nhé vì lượt đi đã tài 4.5 thẻ bởi 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được trọng tài rút ra khi 90 phút thi đấu kết thúc. Nhan dinh keo thẻ vàng, FC Shakhtar Donetsk vs VfL Wolfsburg: Chọn tài thẻ 4.5 full time. Đội hình ra sân: Wolves: José Sá, Elabdellaoui, Masouras, Tsimikas, Ba, Valbuena, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Camara, El-Arabi. Olympiakos: Rui Patrício, Boly, Doherty, Coady, Rúben Vinagre, Moutinho, Saïss, Rúben Neves , Jiménez, Adama, Traoré, Diogo Jota.
 5. Frank Lampard đã có 1 mùa giải thành công tại Chelsea trên cương vị HLV trưởng bằng cách giúp The Blues có vé đá C1 mùa tới và có mặt tại chung kết FA Cup với Arsenal vào 01/08. Lampard đã có cho mình 4 chiếc FA Cup với tư cách là một cầu thủ Chelsea, nhưng có được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện non trẻ của mình sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa cho vị HLV tài ba. Đã dẫn dắt Chelsea tham dự cup C1 mùa tới với việc cán đích tai vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, điều đó giúp Lampard mang đến trận chung kết FA Cup 1 luồng năng lượng tích cực trước giờ bóng lăn so với đối thủ. Đó là một minh chứng cho sự nhạy bén của Lampard trên cương vị mới, chỉ trong mùa giải thới 2 với tư cách là HLV 1 đội bóng chuyên nghiệp, “Người không phổi” đã định hình lại keo nha cai 1 Chelsea hỗn loạn chỉ trong vẻn vẹn 12 tháng cầm quân. Khi Lampard đến Stamford Bridge vào tháng 6 năm 2019 sau một mùa làm HLV ở giải hạng hai, anh ấy đã quay về Stamfor Bridge với những lời chúc và niềm tin của những người ủng hộ - nơi anh ấy trải qua 13 năm lẫy lừng trong sự nghiệp. Dù cũng có không ít nghi ngờ về khả năng cầm quân ngay từ khi nhậm chức thay thế cho HLV Sarri (chuyển đến Juventus). Sarri gặp phải những đấu tranh nội tại ở CLB bởi 1 vài ngôi sao, điều đó khiến họ bỏ bê luyện tập bởi chán ngán lối chiến thuật thiếu linh hoạt, tẻ nhạt. Sửa chữa vấn đề tồn đọng khiến tập thể chia rẽ trong phòng thay đồ chưa phải là vấn đề duy nhất mà Lampard phải đối mặt ngày đầu nhậm chức mà còn là lệnh cấm chuyển nhượng của CLB mùa hè năm ngoái và mất đi cầu thủ số 1 CLB lúc bấy giờ - Eden Hazard. Ngay cả với HLV giàu kinh nghiệm, đó sẽ là một tình huống khó khăn, nhưng Lampard đã vượt qua thử thách. "Có rất nhiều điều gây khó cho tôi khi đặt bút ký hợp đồng. Chúng tôi sẽ thi đấu thế nào mà không có Eden Hazard? Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã mất một cầu thủ quan trọng", Lampard nói. "Chúng tôi đã nô lực hết mình và đây là thành quả của cả tập thể." Với lệnh cấm chuyển nhượng, Lampard đã buộc phải cho 1 vài ty le ca cuoc cầu thủ trẻ lên đội 1 và tiện đó cho họ chứng minh bản thân. Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James, Billy Gilmour và Fikayo Tomori đã mang đến luồng gió mới, sức trẻ và nhiệt huyết – đây lại chính là cơ hội cho Chelsea thay máu lực lượng với giá rẻ. "Những gì chúng tôi đã làm trong mùa giải này là tận dụng cơ hội để mang về những cầu thủ trẻ hơn và cải thiện những cầu thủ hiện có," Lampard nói. Tại câu lạc bộ nơi thuộc sở hữu bởi tỷ phú Roman Abramovich, Lampard cho thấy anh ta không bị đe dọa bởi việc phải hay không phải dùng ai. Thủ môn Kepa chính là trường hợp đó bởi những trận phải ngồi dự bị, mặc dù CLB lo ngại điều đó có thể làm tổn hại đến giá trị chuyển nhượng trong tương lai của anh ta. Chelsea vs Arsenal chung kết FA CUP Sự tiến bộ của Chelsea dưới thời Lampard là không thể phủ nhận, nhưng họ vẫn thua 12 trận tại ngoại hạng Anh mùa này, đây là lần thứ hai kể từ khi Abramovich mua câu lạc bộ vào năm 2003. Không thể khắc phục các nhược điểm phòng thủ của Chelsea và luôn bị chỉ trích bởi tính kết nối nơi hàng phòng ngự, Lampard đang khá bận rộn trên thị trường chuyển nhượng và nhiều bản hợp đồng mới đang được triển khai. Lampard sẽ có Timo Werner và Hakim Ziyech để tung hoành trong mùa giải tới. Anh cũng đá liên hệ với thủ môn của Manchester United là Dean Henderson, Declan Rice của West Ham và Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Chừng đó là đủ thấy Lampard sốt sắng như thể nào để lấp đầu khoảng cách 33 điểm với nhà vô địch mùa này.
 6. Tiếp đón đội bóng phố núi HAGL trên sân nhà, HLV Nguyễn Thành Công và các cầu thủ của mình đang nóng lòng để trả ấn oán trận lượt đi V-league mùa 2020. Giải đấu cao nhất tại Việt Nam đã đi qua được 10 vòng đấy và chỉ 3 vòng đấu nữa là màu giải V-league sẽ kết thúc. Thanh Hóa hiện đang đứng ở vị trí thứ 8/14 tại giải đấu với 4 chiến thắng 1 hòa và 5 trận thua. Xem thêm: https://khucamdia.com/nhan-dinh-bong-da.html Đây không phải là thành tích kém với 1 đội bóng mới lên hạng. Đặc biệt, chiến thắng trước đội bóng xếp ngay trên là Becamex Bình Dương để giành chọn 3 điểm và kèo Thanh Hóa vào Top 8 và bỏ xa nhóm xuống hạng như Nam Định FC, Hải Phòng FC và Quảng Nam. Đối thủ ở vòng 11 V-League chính là Hoàng Anh Gia Lai, chính đội đã hạ gục thanh hóa với trận thắng sát nút 3-2 ở trận lượt đi trên sân Pleiku. Hiện tại, khả năng cạnh tranh chức vô địch đã gần như không còn với thầy trò HLV Lee Tae-hoon. Tuy nhiên với mục tiêu phải giành được thứ hạng cao nhất từ đầu mùa giải thì đây là trận đấu cần phải thắng để duy trì cuộc đua với CLB TPHCM và CLB Vietel. Nhận định tỷ lệ soi kèo Tài Xỉu trận Thanh Hóa vs HAGL , ngày 23/07, giải V-League. Tỷ lệ kèo tài xỉu nhà cái trận này là 3.25. Cũng dễ hiểu vì đây là 1 trong những cuộc đối đầu có tổng số bàn thắng cao nhất giải. Trong 10 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội đã có 41 bàn thắng được ghi tức là trung bình có đến 4.1 bàn/ trận. Với kèo Over/Under 3.25 thì có 50% cuộc đối đầu là Tài. Có thể thấy trong bảng tỷ lệ kèo khucamdia.com thì khả năng xảy ra Xỉu trận này lên đến 67% do số bàn thắng các trận gần đây của 2 đội chỉ có 10% là tài tỷ lệ trên 3 trái. Chuyên giá phân tích dữ liệu và nhận định bóng đá khuyên: Chọn kèo Xỉu 3.25 bàn toàn trận. Nhận định bóng đá, soi kèo Châu Á (Kèo chấp) trận Thanh Hóa vs HAGL , ngày 23/07, giải V-League. Ở lần gần nhất, Thanh hóa chấp HAGL 1 quả dù đội bóng phố núi được đá ở sân Pleiku. Điều này cho thấy nhà cái luôn đặt Thanh hóa ở cửa trên. Bằng chứng cho thấy 10 lần đụng độ gần nhất, mới chỉ có 1 lần Thanh Hóa là đội cửa dưới so với HAGL. Khả năng cao trận này Thanh Hóa phải chấp ít nhất 0.25 đến 0.5 trái, bởi hiện tại HAGL đang có vị trí cao hơn đội bóng Xứ Thanh trên bảng xếp hạng Nhận định tỷ lệ kèo trận Thanh Hóa vs HAGL: Chọn kèo Thanh Hóa chấp -0.25. Đội hình ra sân: Thanh Hoá: Thanh Diệp, Eppasi, Minh Tùng, Văn Lợi, Xuân Cường, Văn Thắng, Hữu Dũng, Xuân Hùng, Thành Long, Samson, Gassissou HAGL: Bửu Ngọc - Văn Thanh, Trọng Sáng, Damir Memovic, Hồng Duy, Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Chevaughn Walsh
 7. Nộp 10 triệu $ để đổi lấy quyền tham dự Cup Châu Âu, ManCity như con Quỷ Dữ vượt ngục thành công và Bournemouth chính là kẻ đen đủi nhất phải chạm chán MC ngay lập tức. Gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu Châu Âu đúng thời điểm gay cấn nhất, ManCity xóa bỏ đi vị trí thứ 5 tại Premier League có thể tham dự Cup C1. Điều này làm cho cuộc đua Top 4 trở lên gay cấn tột độ. Gỡ bỏ tâm lý sẽ bị gông cùm 2 năm sau hơn nửa năm bị phán quyết, ta có thể thấy Manchester City đã thi đấu nhiều lúc như mất hồn và đây là lúc để họ xả cơn uất hận đó. Đối mặt với con mồi quen thuộc là Bournemouth lại vòng 36 ngoại hạng Anh. Mục tiêu là MC là hủy diệt và hủy diệt. Hàng công của MC nổi tiếng khi đối mặt với còn mồi này bởi, 10 trận gần nhất họ đều chiến thắng và có 1 trận ghi 5 bàn, 3 trận 4 bàn thắng trắng … Bên kia chiến tuyến, Bournemouth mới gây bất ngờ khi quật ngã đội bóng Top 4 là Leicester City đến 4 bàn, 1 trận đấu mà người hâm mộ cảm thấy sững sờ bởi lỗi đá tấn công nhuần nhuyễn, dồn ép Bày Cáo đến nghẹt thở. Nhận định, soi kèo chính xác tài xỉu full time, Manchester City vs Bournemouth, ngày 16/07 ngoại hạng Anh. Trận nay tỷ lệ kèo tài xỉu cao, lên đến 3.75 trái tức 4 bàn mới ăn nửa tiền. Nếu nhận định các chuỗi lịch sử đối đầu có thể nhận ra ngay 7/9 trận gần nhất nổ kèo 3.75. Cuộc đấu gần nhất mà 2 đội có kèo tài xỉu lên đến 3.75 là ngày 01/12/2018, cũng tại Etihad Stadium và MC thắng 3-1, vừa đủ ăn nửa kèo. Nhận định kèo tài xỉu Full Time, ManCity vs Bournemouth, ngày 16/07: Chọn kèo Over 3.75. Nhận định bóng đá cược chấp Full time Manchester City vs Bournemouth, ngày 16/07, ngoại hạng Anh. Kèo nhà cái ra trận này là MC chấp Bournemouth 2.5 trái, tương được với việc phải thắng cách biệt 3 bàn trở lên. Tuy nhiên nhìn vào bảng kèo lịch sử có thể thấy trong 5 năm trở lại đây, khi được đá trên sân nhà Etihad, ManCity có tỷ lệ thắng trên 3 bàn là 90%. Trận gần nhất nhận kèo -2.5 bàn, MC chỉ thắng 3-1 do Bournemouth ghi được bàn thắng phút cuối trận. Nhưng xem những trận kèo bị chấp cao trên 2 bàn ở 10 trận gần nhất mà MC phải chịu thì cũng 90% họ vượt qua tỷ lệ cược chấp đó với 3 trận 5-0, 1 trận 3-0 và 1 trận 3-0. Nhận định kèo Chấp Full Time, ManCity vs Bournemouth, ngày 16/07: Chọn kèo MC -2.5. Đội hình ra sân: Manchester City: Ederson Moraes, Kyle Walker, John Stones, Oleksandr Zinchenko, Nicolas Otamendi, Ilkay Guendogan, David Silva, Fernandinho, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Phil Foden. Bournemouth: Aaron Ramsdale, Steve Cook, Jack Stacey, Diego Rico, Lloyd Kelly, Jefferson Lerma, Junior Stanislas, David Brooks, Philip Billing, Dominic Solanke, Callum Wilson.
 8. Sandro Rosell đã kiện chính phủ Tây Ban Nha hơn 29 triệu euro sau khi ngồi tù hai năm. Cựu chủ tịch Barcelona bị ngồi tù 2 năm vì những cáo buộc mà sau đó ông đã được xóa án. Thông tin tỷ lệ cá cược được công bố đã tiết lộ rằng, Rosell yêu cầu 29 triệu euro này phải được trả bởi các quan chức tòa án, thẩm phán, cảnh sát và công tố viên - người đã bắt giữ ông. Tổng cộng, Rosell đang đòi bồi thường 29.754.465,02 euro sau khi bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền. Phần lớn trong số 28.062.950 euro được xuất phát từ những tổn thất kinh doanh mà Rosell phải chịu trong thời gian đứng sau song sắt. Phần còn lại được tạo ra từ thiệt hại cho danh tiếng của ông (405.000 euro), thiệt hại tâm lý (200.000 euro) và thiệt hại về tình cảm (320.000 euro) mà vị chủ tịch này phải chịu do án tù. Rosell và vợ, cùng bốn người khác, bị cáo buộc rửa khoản tiền phí bản quyền truyền hình các trận đấu của tuyển Brazil cũng như hợp đồng tài trợ từ hãng Nike. Cựu luật sư 55 tuổi đã ngồi tù 20 tháng. Ông này cung cấp cách soi kèo châu á một điều khoản giúp được tha bổng vào tháng 2/2019. Trước đó, công tố viên Tây Ban Nha muốn Rosell phải ngồi tù sáu năm, nhưng tòa án quốc gia đã không chứng minh được các cáo buộc. Rosell làm Chủ tịch Barca giai đoạn 2010-2014 và phải từ chức sau khi bị điều tra về tỷ lệ kèo vụ chuyển nhượng Neymar. Vào tháng 6/2016, Barca phải trả hơn sáu triệu đôla tiền phạt liên quan tới thương vụ mua Neymar từ Santos năm 2013. Đội bóng xứ Catalonia bị cáo buộc trốn thuế khi kê khai giá mua thấp hơn thực tế ở vụ chuyển nhượng này nhưng Barca liên tục phủ nhận..
 9. Bayern đang rất chắc xuất vào tứ kết sau khi đánh bại Chelsea 3-0 tại Stamford Bridge ở lượt đi, trong khi Barca gặp đôi chút khó khăn ở trận hòa 1-1 của họ trước Napoli. Nhận định bóng đá hôm nay - Manchester City đã giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Real Madrid và có khả năng hạ gục đối thủ tại Etihad trong trận lượt về. Nếu vượt qua Real, ManCite sẽ đối đầu với kẻ chiến thắng trong cuộc đụng độ giữa Lyon và Juventus ở vòng sau, lợi thế đang nghiêng về đội bóng Pháp khi đã giành chiến thắng trong trận lượt đi 1- 0. Nếu Juve thua Lyon, Cristiano Ronaldo sẽ có lần đầu tiên bị loại ở vòng 1/16 sau 10 năm. Chú ngựa ô ngày nào, RB Leipzig sẽ đối đầu với Atletico Madrid. Atalanta đối đầu với gã nhà giàu nước Pháp - Paris Saint-Germain. Do đại dịch Covid-19, giải đấu sẽ chỉ được đá ở Lisbon từ vòng tứ kết trở đi, với bốn trận còn lại của vòng 16 diễn ra vào ngày 7 tháng 8/8. Vòng tứ kết sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 8, trận bán kết vào ngày 18 và 19 tháng 8 và trận chung kết vào ngày 23 tháng 8. Istanbul ban đầu được lên kế hoạch tổ chức trận chung kết năm 2020 và bây giờ sẽ tổ chức trận chung kết năm 2021. Trong khi đó, ty le keo bong da City chuẩn có phán quyết chính thức về việc được hay không được tham gia Champions League mùa tới, với quyết định kháng cáo về lệnh cấm hai năm dự kiến vào tuần tới. The Citizen bị đình chỉ thi đấu 2 năm ở châu Âu và khoản tiền phạt 30 triệu euro của UEFA vào tháng 2 sau khi bị kết tội vi phạm các quy định chơi công bằng tài chính. Bốc thăm tứ kết Champions League 2019/20 (đội thắng các cặp đấu sẽ gặp nhau): Real Madrid/Man City - Juventus/Lyon (1) RB Leipzig - Atletico Madrid (2) Napoli/Barca - Chelsea/Bayern (3) Atalanta - PSG (4) Bốc thăm bán kết Champions League 2019/20 Bán kết 1: Đội thắng (1) - Đôi thắng (3) Bán kết 2: Đội thắng (2) - Đội thắng (4) Bốc thăm chung kết Champions League 2019/20 Đội thắng bán kết 2 - Đội thắng bán kết 1 Lịch thi đấu: 7-8/8: Các trận còn lại của vòng 1/8 (diễn ra trên sân nhà của các đội) 12-15/8: Tứ kết (diễn ra tại Lisbon) 18-19/8: Bán kết (diễn ra tại Lisbon) 23/8: Chung kết (sân Da Luz, Lisbon) Tỉ lệ cá cược trực tuyến vô địch Champions League cho các đội Man City: Cược 1 ăn 3. Bayern Munich: Cược 1 ăn 3. Barcelona: Cược 1 ăn 6. PSG: Cược 1 ăn 7. Atletico Madrid: Cược 1 ăn 12. Juventus: Cược 1 ăn 14. RB Leipzig: Cược 1 ăn 16. Atlanta: Cược 1 ăn 14. Real Madrid: Cược 1 ăn 25. Napoli: Cược 1 ăn 66. Lyon: Cược 1 ăn 80.
 10. Khucamdia.com - Đây là trận đấu căng nhất vòng 1/8 FA CUP bởi Leicester City và Chelsea đang phải dùng toàn lực để bảo vệ mình ở Top 4 EPL và cố gắng dành chiếc Cup danh giá duy nhất mùa này tại đây. Càng về cuối mùa, "Bày Cáo" lại cho thấy sự yếu kèm nơi hàng công và sự vụng về nơi hàng thủ. Trong 10 trận gần nhất ở EPL họ chỉ thắng được các đội ở nhóm cầm đèn đỏ còn lại không thể giành trọn 3 điểm dù là trên sân nhà King Power (thắng 4-1 vòng 24 trước West Ham United, thắng 4-0 Aston Villa vòng 29). Hàng công ghi được 9 bàn/ 10 trận, thành tích tỷ lệ cược này ngang ngửa với đội xếp gần cuối bảng xếp hạng là Watford. Điểm nhấn ở đây chỉ là trận hòa Chelsea 2-2 ở vòng 25 EPL trên sân nhà. Tuy nhiến vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là điều không thể phủ nhận kèm thành tích 6 trận gần nhất không thua Chelsea là điều đáng lưu ý. Chelsea lại thể hiện bức tranh phong độ tốt hơn khi họ vừa đành bại nhà vô địch năm ngoái ngoái Manchester City (Chelsea 2-1 Manchester City) và góp công lớn giúp Liverpool lần đầu tiên vô địch ngoại hạng Anh sau hơn 30 năm. Trong trận đấu đó, 2 đội bóng thể hiện đội công mãnh liệt và chiến thắng đã thể hiện được đội nào mạnh hơn và tận dụng được sai lầm của đối thủ. Đội chủ sân Stamford Bridge đang có 4 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn và đang bấp bênh giữa vị trí dự C1 và C2 mùa tới bởi sự bám đuổi quyết liệt của Quỷ Đỏ. Trong lịch sử 6 trận đối đầu gần nhất giữa Chelsea và Leiceser City, có đến 5 trận hòa và Leicester có 1 chiến thắng 1-0 trên Stamford Bridge. Nhận định kèo phạt góc Leicester City với Chelsea, 28/06, vòng 1/8 FA CUP. Một điểm dễ nhận thấy là những trận đá trên sân nhà King Power thì tổng số góc luôn từ 10 trở xuống và điều đó bao hiệu trận đấu sẽ có ít góc hơn tỷ lệ kèo Tài/Xỉu toàn trận mà nhà cái đưa ra. Theo thống kê tỷ lệ nhà cái Khucamdia: Chọn xỉu góc toàn trận Nhận định kèo tài xỉu toàn trận Leicester City với Chelsea, 28/06, vòng 1/8 FA CUP. Kèo nhà cái đưa ra tỷ lệ Tài/Xỉu trận này là 2.5 toàn trận. Như đã thấy những trận có tỷ lệ kèo 2.5 full time thì 75% là những trận đấu quan trọng và tỷ lệ xỉu chiếm phần lớn. Trận đấu này cũng vậy, cơ hội đi tiếp vào bán kết Cup FA chỉ dành cho 1 người và đây là trận đấu có tính chất quyết định nên, theo nhận định bóng đá Khucamdia.com: Chọn Xỉu toàn trận (Xỉu 2.5). Đội hình ra sân Leicester City: Kasper Schmeichel, Benjamin Chilwell, Caglar Soyuncu, Jonathan Evans, James Justin, Nampalys Mendy, Wilfred Onyinye Ndidi, Kelechi Iheanacho, James Maddison, Demarai Gray, Jamie Vard. Chelsea: Kepa, Marcos Alonso, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, César Azpilicueta, Mason Mount, Ngolo Kante, Ross Barkley, Christian Pulisic, Olivier Giroud, Willian.
 11. Quyết định không gia hạn với PSG để chuyển đến Borussia Dortmund với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Thoogn tin chính thức từ PSG: Thomas Meunier đã ký hợp đồng với Borussia Dortmund. Anh ấy đến như một cầu thủ tự do sau khi quyết định không gia hạn với tỷ lệ kèo châu á PSG và anh ấy ký một hợp đồng 4 năm đến tháng 6 năm 2024." Sau những lời đề nghị từ số câu lạc bộ lớn nhất châu Âu, cầu thủ người Bỉ đã chọn Đức làm nơi tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Meunier: "Borussia Dortmund chơi thứ bóng đá đúng như cách thôi yêu thích, thú vị, chân thực và tự nhiên. Họ có những hội CĐV cuồng nhiệt nhất tôi từng biết và tôi muốn phục vụ họ." Meunier cũng thú nhận tỷ lệ cá cược rằng, quyết đinh đến Dormund lóe lên trong đầu tôi sau trận đấu Champions League giữa PSG với Dortmund: "Bầu không khí trong trận đấu PSG tại Signal Iduna đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Thành thật mà nói, tôi muốn giành danh hiệu tại Borussia Dortmund. " Sự xuất hiện của Meunier là một tín hiệu tốt cho Borussia Dortmund khi họ sẽ mất Achraf vào mùa hè này sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn hai năm từ Real Madrid. Đội bóng đã làm mọi thứ có thể để giữ anh ta bằng 1 bản hợp đồng mược nữa nhưng quyết tâm ký hợp đồng của Dortmund lại mập mờ. Giám đốc thể thao Michael Zorc đã nhan dinh bong da hết lời khen ngợi cho hậu vệ 28 tuổi: "Anh ấy là một cầu thủ đã thể hiện phẩm chất của mình ở cấp độ cao nhất tại Champions League và đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ thực sự được hưởng lợi từ kinh nghiệm của anh ấy."
 12. Chelsea đang nghĩ về đề nghị trị giá 120 triệu euro Cristiano Ronaldo. Chìa khóa sẽ nằm ở sự can thiệp của người đại diện của Ronaldo, ông Jorge Mendes, người có vẻ khá hứng thú khi nghe lời đề nghị này. Cristiano Ronaldo có thể trở lại Premier League sau 11 năm với tư cách gần như lúc anh ra đi - một ngôi sao. Chelsea đang nhận định bóng đá hôm nay xem xét đưa ra lời đề nghị trị giá 120 triệu euro cho ngôi sao Juventus. Người thương thuyết chính sẽ là người đại diện của anh ta, ông Jorge Mendes. Con số này cao hơn một chút ( hơn 20 triệu) so với những gì Juve trả để có được anh từ Real Madrid. Và nó cao hơn nhiều so với giá trị thị trường hiện tại của CR7. Mặc dù Ronaldo soi kèo phạt góc vẫn là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới - hoặc mãi mãi. Giá trị thị trường của siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ loanh quanh 40 triệu euro, vì đã 35 tuổi và lại đang chơi tại Serie A. Ban lãnh đạo Juve không có bất kỳ ý định để anh ra đi. Hợp động đến cuối năm 2022, đây sẽ là trở ngại chính cho Chelsea nếu họ muốn mua ngay. Nhưng cũng có lợi, vì có sự biến động đi xuống ở TCCN mùa hè do cuộc khủng hoảng Covid 19. Giá 120 triệu euro có thể đáng để cân nhắc sau khi Serie A kết thúc. Nếu thỏa thuận này xảy ra, nó sẽ là nỗi đau đớn nhất đối với người hâm mộ Manchester United. Ngôi sao yêu thích của họ và đội duy nhất CR7 từng thi đấu phải nhìn thấy anh trong màu áo của một đối thủ trực tiếp. Người hâm mộ Quỷ đỏ có thể sẽ rất buồn và tuyệt vọng! Nhưng điều đáng nó ở đây là tỷ lệ kèo nhà cái thương vụ Ronaldo nhằm mục đích gì với The Blues? Hay Ronaldo muốn quay lại ngoại hạng anh để tiếp tục kéo dài độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp của mình? Đó là 1 bí ẩn - Nhưng nhìn lại thì Chelsea đang trên còn đường lên đỉnh Châu Âu, hà cớ gì phải mua 1 cầu thủ lớn tuổi khi họ muốn trẻ hóa đội hình?
 13. Với pha đá hỏng penalty trong trận đấu tại siêu Cup Italia đêm qua, Ronaldo đã cân bằng kỷ lục đá hỏng phạt đến của Messi đã lập trước đó. Đêm qua, Juventus đã hòa AC Milan 0-0 trên sân nhà ở bán kết Coppa Italia. CLB thành Turin đã giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 1-1 trên sân AC Milan ở lượt đi). Điểm nhấn của trận đấu này là tình huống Juventus được hưởng quả phạt đền. C.Ronaldo đã bước lên nhưng anh đã thực hiện không thành công, khiến Juventus không thể có được tỷ lệ bóng đá chiến thắng. Theo tờ Ole (Argentina)thống kê nhận định trước trận đấu, đây là quả penalty hỏng ăn thứ 26 trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Cựu sao Real Madrid đã thực hiện tổng cộng 127 quả penatly trong sự nghiệp với tỷ lệ chuyển hoá thành công lên tới 83% (thống kê này tính cả các trận giao hữu). So sánh với Messi, C.Ronaldo có tỷ lệ chuyển hoá cơ hội từ chấm 1 m tốt hơn hẳn. Siêu sao người Argentina sút hỏng 27 quả trong 92 lần được trao cơ hội, đạt tỷ lệ chuyển hoá 77%. Tuy nhiên, nếu còn tiếp tục đá hỏng penalty, Ronaldo có thể đuổi kịp Messi (26 quả so với 27) về thành tích đá hỏng penalty trong sự nghiệp. Đây là thống kê đáng buồn của những siêu sao hàng đầu thế giới. Điều đáng nói là kể từ năm 2016 đến nay, đây mới là lần thứ 5 C.Ronaldo đã hỏng phạt đền. Tỷ số và tỉ lệ bóng đá, đá phạt đền những năm gần đây của siêu sao người Bồ Đào Nha có dấu hiệu báo động. So với Messi, C.Ronaldo đã có danh hiệu đầu tiên ở đội tuyển Bồ Đào Nha, đó là Euro 2016. Trong khi đó, Messi mới cùng Argentina giành ngôi á quân World Cup 2014 và Copa America 2007, 2015 và 2016.
 14. Ngay loạt trận đầu tiên Ngoại hạng anh, sức mạnh đội hình của Man Utd được cải thiện bởi 7 bệnh binh đã bình phục và có thể tham gia trong trận cầu tâm điểm với Tottenham Hotspur. Chạm chán đối thủ đến từ London, trong lịch bóng đá hôm nay trận cầu tầm điểm Super Saturday ngày 20/06. HLV Ole Gunnar Solskjaer đón loại tin vui với sự trở lại của 7 cầu thủ quan trọng sau chuỗi ngày dưỡng thương. Premier League chỉ còn 9 vòng đấu, và "Quỷ đỏ" là một trong những CLB có nhiều lợi thế để cạnh tranh vị trí top 4 khi các ngôi sao gặp chấn thương trong đội hình đã hồi phục và sẵn sàng ra sân thi đấu. Bộ 7 cầu thủ chấn thương gồm Paul Pogba, Marcus Rashford, Diogo Dalot, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard và thủ môn môn lớn tuổi nhất CLB - Lee Grant đều đã hoàn toàn binh phục, sẵn sàng ra sân. Tất cả đã sẵn sàng để đối đầu với đối thủ Tottenham vào ngày 19/6 tới, bổ sung thành tích chuỗi 11 trận đấu cá cược trực tuyến bất bại trước khi Premier League tạm hoãn. Tiền vệ Paul Pogba đã trải qua thời gian chấn thương dài và chỉ ra sân 8 trận ở mùa này, nhưng cuối cùng có thể bắt đầu trận đầu tiên của mình cùng với ngôi sao Bruno Fernandes ở tuyến giữa. Tiền đạo Rashford bây giờ đã sẵn sàng gia tăng kỷ lục 19 bàn thắng của mình sau khi bình phục chấn thương lưng mà anh phải chịu ở trận gặp đối thủ Wolvehampton ở FA Cup hồi tháng 1/2020. Trong khi đó Dalot sẽ có cơ hội cạnh tranh suất chính thức trong đội hình của HLV Solskjaer sau khi hồi phục chấn thương cơ bắp đã khiến anh không được ra sân ở mùa giải này.Tiền đạo Martial cũng đã bỏ lỡ trận derby thành Manchester hồi tháng 3/2020 nhưng chấn thương của anh hiện đã ổn, và anh có khả năng sẽ góp mặt ở sân Old Trafford vào cuối tháng này. Hậu vệ cánh Wan-Bissaka cũng sẽ trở lại sau khi vắng mặt trong chiến thắng trước Man City ở FA Cup để sẵn sàng lấy lại vị trí chính thức từng có hồi đầu mùa giải. HLV Solskjaer đã chia sẻ nhận định bóng đá tối nay vào đầu tuần này, tất cả các cầu thủ của ông đang tích cực tập luyện để có phong độ tốt nhất trước khi đối đầu với Tottenham. "Chúng tôi biết đó là một trận đấu quan trọng với tất cả mọi người. Chúng tôi đã đánh bại Chelsea khi chúng tôi bắt đầu mùa giải này, vì vậy chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm như vậy ở trận đấu với Tottenham khi Premier League quay trở lại".
 15. Champions League (Cup C1) của châu Á đang tiến gần hơn đến ngày trở lại nhưng nó sẽ phải đợi cho đến khi các giải đấu trong nước, trong khu vực được trở lại. Bóng đá đang dần trở lại trên khắp thế giới sau khi tạm ngưng vởi đại dịch cúm, mặc dù hầu hết các giải đấu vẫn chưa trở lại. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á, ông Windsor John nói: "Chúng tôi đang tiến gần hơn đến ngày để mang bóng đá trở lại. Chúng tôi phải chờ tất cả các giải đấu trong nước bắt đầu trước", John nói soi kèo bóng đá, khi được hỏi về sự trở lại của các giải đấu của AFC. AFC Champions League, cuộc chơi hàng đầu châu Á và AFC Cup đều đã được tổ chức từ tháng 3, cùng với vòng loại World Cup và Olympic. Trong số 12 quốc gia tham gia Champions League, Hàn Quốc là giải đấu duy nhất hoạt động trở lại, Việt Nam thì cuối tuần này với giải V-League và Thái Lan dự kiến vào tháng Chín. John cho biết AFC "vẫn đang thảo luận kèo nhà cái hôm nay " về việc khi nào các trận đấu bắt đầu lại, từ chối tiết lộ một ngày có thể. Thời gian rất eo hẹp cho cả hai giải đấu, với Champions League thì 32 đội cần hoàn thành bốn vòng đấu vòng bảng trước khi đến vòng loại trực tiếp. Trận chung kết AFC Champions League và AFC Cup đều dự kiến diễn ra vào tháng 11. Khi được hỏi liệu có bất kỳ đề xuất thay đổi cơ chế sân thi đấu và thể thức của giải đấu để tránh sự truyền nhiễm tiềm tàng hay không, John cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra. John nói rằng đó là một "dấu hiệu tích cực" rằng bóng đá đã bắt đầu quay trở lại trên toàn thế giới, thêm rằng AFC có một số kế hoạch dự phòng để đối phó với các hạn chế đi lại. "Chúng tôi biết rằng tất cả các bên liên quan của chúng tôi, bao gồm những người hâm mộ cuồng nhiệt và các nhà tài trợ trung thành của chúng tôi rất mong muốn các giải đấu của AFC sẽ tiếp tục. Các cầu thủ của chúng tôi cũng có động lực để trở lại sân cỏ mang đến sự giải trí và kích thích người hâm mộ. AFC đã nhắc lại từ khi bắt đầu đại dịch này, tỷ số và tỉ lệ bóng đá sức khỏe và phúc lợi của mọi người vẫn tiếp tục là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi."
 16. "Giải bóng đá Malaysia vẫn bị trì hoãn vô thời hạn, việc luyện tập cả cũng không thể thực hiện"-Liên đoàn bóng đá Malaysia Ở Đông Nam Á, chỉ có duy nhất giải Việt Nam đã khởi động trở lại. Trong đó, các giải bóng đá ở các quốc gia khác vẫn đang trì hoãn. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Malaysia còn đang siết chặt hơn các hoạt động tụ tập đông người, trong đó có bóng đá, để chống dịch triệt Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã thông báo tỷ lệ kèo các CLB không được phép hội quân tập luyện, kể cả theo nhóm nhỏ, nếu như chưa có sự đồng ý của Hội đồng An ninh Quốc gia. Chia sẻ trước báo giới, Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Malaysia, Dato 'Ab Ghani Hassan khẳng định: “Như mọi người đã biết, Chính phủ đã gia hạn Lệnh kiểm soát có điều kiện cho tới ngày 7/6. Do đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia hy vọng các CLB tuân thủ đúng như hướng dẫn của Chính phủ cho tới khi có thông báo mới. Tất cả các hoạt động thể thao kèo nhà cái hôm nay, bao gồm cả việc tập luyện, thi đấu giao hữu đều sẽ không được phép tổ chức trong thời gian tới. Nếu như đội bóng nào cố tình tổ chức các hoạt động bóng đá mà không có sự cho phép của Hội đồng An ninh Quốc gia là vi phạm Đạo luật 342. Hy vọng các đội bóng giữ được sự kiên nhẫn. Chúng ta phải tuân thủ các yêu cầu của Chính phủ để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người”. Việc bóng đá Malaysia chưa thể trở lại khiến cho HLV Tan Cheng Hoe vô cùng sốt ruột bởi không có sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm các trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2022. Mới đây, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với tờ The Star: “Tôi rất quan tâm tới điều kiện thi đấu của các cầu thủ. Nếu mùa giải bắt đầu trở lại vào tháng 9 thì các cầu thủ sẽ trở lại tập luyện trong tháng 8. Sau đó, đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 10. Một lịch thi đấu khá dày đặc. Như vậy, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều rủi ro mà chúng tôi phải đối diện, như việc các cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương cao bởi đối diện với lịch thi đấu dày đặc sau khi nghỉ thi đấu nhiều tháng. Chúng tôi không có đội hình đủ dày và việc mất bất kỳ cầu thủ nào cũng ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của toàn đội. Họ đã ra sân lần cuối vào tháng 3 và phải nghỉ thi đấu nửa năm mới được tiếp tục nhận định bóng đá hôm nay. Ngoài khía cạnh thể chất, tôi cũng lo lắng về khía cạnh tinh thần của các cầu thủ. Việc bị “giam lỏng” ở nhà quá lâu ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của họ. Các CLB ở Thái Lan đã rục rịch trở lại tập luyện, trong khi giải VĐQG Việt Nam sẽ khởi động trở lại trong tháng này. Họ chắc chắn sẽ có lợi thế nhất định khi tham dự vòng loại World Cup”.
 17. Hai đội hoà 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức và phải dắt tay nhau đến loạt sút may rủi. Tại đây may mắn đã mỉm cười với CLB Than Quảng Ninh. Giành chiến thắng chung cuộc 5-4 trong loạt penalty đã đưa CLB Than Quảng Ninh vào tứ kết Cúp Quốc gia - Bamboo Airways 2020. Đội hình ra sân: Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hồng Quân, Diego Fagan, Hùng Cường, Nhật Minh, Neven, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Jermie Lynch. Nam Định: Xuân Việt, Sỹ Minh, Rafaelson Fernandes, Mạnh Hùng, Đỗ Merlo, Agbaji, Đình Mạnh, Mạnh Cường, Hạ Long, Xuân Quyết, Văn Trường. Đội chủ sân Thiên Trường đến Cẩm Phả với quyết tâm rất cao sau chiến thắng kèo nhà cái hôm nay trước đội bóng Phố Núi. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu giành chiến thắng trong 90 phút chính thức, lấy vé vào vòng 1/8 cúp Quốc gia. Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi của trọng tài. HLV Park Hang Seo có mặt trên khán đài để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam, càng tạo động lực cho các cầu thủ thể hiện hết mình dưới sân. Phút thứ 7, Jermie Lynch thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật nhưng đi vọt xà ngang khung thành Nam Định. Trong khoảng thời gian nhận định bóng đá hôm nay đầu trận, hai đội thi đấu với thế trận khá cân bằng. Than Quảng Ninh nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng, nhưng Nam Định đã chơi phòng ngự phản công rất tốt. Phút 23, Diego Fagan đe dọa hàng phòng ngự Nam Định với cú sút khá căng khiến thủ môn Xuân Việt vất vả cản phá. Đúng 10 phút sau, chính Diego Fagan bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định sau quả đá phạt góc của đồng đội. Đội chủ nhà chơi rất hưng phấn. Sau khi mở tỷ số, Diego Fagan thực hiện pha kiến tạo để Jermie Lynch băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Phút 39, Rafaelson Fernandes trong một pha không chiến đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng thành Nam. Trận đấu diễn ra với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 42, vẫn là Rafaelson Fernandes với một pha đánh đầu trong vòng cấm đánh bại thủ môn Tuấn Linh, gỡ hoà 2-2, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, hai đội vẫn chơi cống hiến, tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định để khép lại trận đấu, tránh việc phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu định mệnh. Tuy nhiên, trong 45 phút hiệp 2 không bên nào ghi thêm được bàn thắng, đành chấp nhận hoà 2-2. Trên chấm luân lưu, Than Quảng Ninh giành chiến thắng cá cược trực tuyến với tỷ số 5-4 trước Nam Định, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 cúp Quốc gia 2020.
 18. Viettel đã có mặt tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 sau chiến thắng tối thiểu trước Sanna Khánh Hòa với bàn thắng duy nhất của Việt Phong. Tỷ số: Sanna Khánh Hoà 1-0 Viettel Đội hình ra sân: Sanna Khánh Hòa: Ngọc Cường, Công Thành, Đình Kha, Trùm Tỉnh, Hoài An, Đình Khương, Tấn Tài, Thành Nhân, Tấn Điền, Thành Công, Nhật Tân. Viettel: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Ngọc Sơn, Khắc Ngọc, Đức Chiến, Hoàng Đức, Tiến Anh, Văn Hào, Duy Thường. Sau những phút đầu tiên nhập cuộc tự tin, chủ nhà Sanna Khánh Hoà buộc phải nhường thế trận cho đội khách Viettel. Với những tuyển thủ của các ĐTQG như Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đức Chiến, Trọng Hoàng, Hoàng Đức đội bóng áo lính đã thể hiện được sự nhỉnh hơn của mình. Phút thứ 8, xem bong da truc tuyen tân binh Hồ Khắc Ngọc tung cú volley từ khá xa khiến thủ môn Ngọc Cường phải mất 2 nhịp mới có thể bắt gọn bóng. Đến phút thứ 24, tiếp tục là Khắc Ngọc khiến người gác đền Sanna Khánh Hoà phải vất vả với cú sút trực tiếp ở cự ly 25m. Tám phút sau, Tiến Anh có tình huống đi bóng táo bạo trước khi tung cú dứt điểm bằng lòng trong đưa bóng đi cao hơn khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. Cuối hiệp 1, nhan dinh bong da hom nay Viettel vẫn kiên định với những phương án tấn công từ 2 biên, tuy nhiên vẫn chưa thể cụ thể hoá thành bàn thắng. Cả 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng vẫn là những người nắm thế chủ động. Với sự góp mặt của Việt Phong và Minh Tuấn đã giúp cho hàng công của Viettel thêm sức mạnh. Phút 52, Trọng Hoàng có tình huống dâng cao và thực hiện quả tạt cho Văn Hào. Tiếc là số 39 đã không thể chạm bóng. Phút 71, CLB Viettel có pha triển khai bóng sắc nét, Trọng Hoàng lên bóng phía cánh phải, chuyền sang cho Việt Phong, anh trả ngược về phía sau tạo điều kiện cho Thanh Hoà dứt điểm cận thành. Tuy nhiên pha dứt điểm ở cự ly 7m của số 39 đã đưa bóng vọt xà rất đáng tiếc. ty le keo nha cai Và điều gì đến đã đến, phút thứ 82, nhận đường chuyền của Minh Tuấn, Việt Phong tung cú ra chân cực nhanh đưa bóng đi vào góc xa khiến thủ môn Ngọc Cường không thể cản phá. Thời gian còn lại của trận đấu, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Giành chiến thắng tối thiểu trước Sanna Khánh Hoà, Viettel sẽ bước tiếp vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia và đụng độ An Giang - đội vừa thắng CLB Long An vào hôm qua (24/05). Còn với cá nhân tiền đạo Việt Phong, với bàn thắng vào lưới đội bóng Phố Biển, anh đã ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo.
 19. Sau màn trình diễn chói sáng của Manuel Neuer, nhà vô địch Đức đã bỏ ngỏ khả năng mua Ter Stegen. Thủ thành Barcelona giờ tiến thoái lưỡng nan. Hợp đồng của Ter Stegen tại Barcelona kéo dài đến năm 2022. Câu lạc bộ xứ Catalan đang dự tính để đổi mới thủ môn ... bỗng nhiễn đại dịch Covid-19 ấp đến. Tại thời điểm này. thỏa thuận chuyển nhượng thủ mốn đến Bayern đã bị đóng băng, nhan dinh bong da Barca khó có thể kiếm ai thay thế Ter Stegen tại thời điểm dịch bệnh vẫn còn chưa dứt như hiện nay. Ter Stegen thực sự hứng thú với sự quan tâm của nhà vô địch Đức, keo nha cai hom nay tuy nhiên hoàn cảnh đã thay đổi và sư lựa chọn giờ trở nên eo hẹp. Màn thể hiện của Neuer vòng trước ở Bundesliga đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong khung thành Bayern. Hơn nữa, hiện sự thay thế còn có thủ môn trẻ Christian Früchtl (tiểu Neuer - 1m93, sinh năm 2000), Thorben Hoffmann (1999) và Sven Ulreich (31 tuổi). Ter Stegen giờ đây không thể dùng mác Bayern để cố gắng "làm màu" Barca về các điều khoản hợp đồng sắp tới vì đó là các mác lớn duy nhất anh ấy có. ty le keo nha cai Nam Dinh FC vs Hoang Anh Gia Lai, 18h00 23/05 Bất chấp tất cả, Barca có ý định gia hạn hợp đồng của Ter Stegen trước khi năm 2020 kết thúc. Ý định của Barca sẽ là 1 bản hợp đồng 5 năm tới mùa 2024-25, vì họ tin tưởng anh ấy trong dài hạn.
 20. Tạp chí France Football đã phát hành ấn bản với tấm ảnh bìa là top 50 người ảnh hưởng nhất trong bóng đá. Cristiano Ronaldo và chủ tich Fifa Gianni Infantino chia nhau vị trí thứ 2 và thứ 3. Chủ tịch của Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, được bầu chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong bóng đá bởi tạp chí bóng đá France Football. Danh sách 50 cái tên được công bố vào thứ Hai đã quy tụ các cầu thủ, huấn luyện viên, quan chức và các chủ tịch CLB. Ngoài chủ tịch PSG thì trên bục vinh danh còn có Cristiano Ronaldo (Juventus) và ông Gianni Infantino (chủ tịch FIFA). Neymar xuất hiện ở vị trí thứ 16 và là người Brazil duy nhất được vinh danh năm nay. Ngoài việc điều hành câu lạc bộ Pháp từ năm 2011, doanh nhân người Qatar còn là người đứng đầu BeIN Media Group, một công ty giải trí và thể thao. Theo tạp chí Pháp, chủ tịch Al-Khelaifi đã nhận được bài đăng vì ảnh hưởng lớn của ông ở Qatar, nước chủ nhà của World Cup 2022 và trong thế giới bóng đá. "Đó là một đặc ân lớn và một bất ngờ lớn khi được đề cử bởi 1 tạp trí lừng danh. Tôi chưa bao giờ được thực hiện hoặc thúc đẩy bản thân phải làm để có thể đạt được danh hiệu này. Điều duy nhất thôi thúc tôi là tập trung vào kết quả" - Al-Khelaifi nói. Xem thêm: ty le keo nha cai Nhận định bóng đá Dinamo Brest với BATE Borisov, 23:00 20/05, giải vô địch Belarus 50 người ảnh hưởng nhất trong bóng đá Nasser Al-Khelaifi (president of PSG) Cristiano Ronaldo (Juventus player) Gianni Infantino (FIFA President) Jürgen Klopp (Liverpool coach) Jorge Mendes (businessman) Andrea Agnelli (President of Juventus) Lionel Messi (Barcelona player) Florentino Perez (president of Real Madrid) Megan Rapinoe (OL Reign player) Swiss Justice Brian Roberts (manager) Pep Guardiola (Manchester City coach) Aleksander Ceferin (UEFA president) Adidas-Nike Richard Masters (Premier League manager) Neymar Jr. (PSG player) Mino Raiola (agent) Zinédine Zidane (Real Madrid coach) XI Jinping (President of China) Kylian Mbappé (PSG player) Mansour al-Nayhuan (politician) Christian Seifert (President of the Bundesliga) Pini Zahavi (agent) Wang Jianlin (entrepreneur) Andrew Wilson (entrepreneur) Raheem Sterling (Manchester City player) Stephen Ross (entrepreneur) Salman al-Khalifa (Prince of Bahrain) Karl-Heinz Rummenigge (president of Bayern Munich) Chung Mong Gyu (President of the Football Association of Korea) Pierluigi Collina (arbitration officer) Victor Montagliani (President of CONCACAF) Jonathan Barnett (agent) FIFPro (Players' Union) Sharon Thorne (businesswoman) Ahmad Ahmad (President of the African Football Confederation) Viktor Zoubkov (entrepreneur) Mohamed Salah (Liverpool player) Xavi Hernández (Al-Sadd coach) Hiroshi Mikitani (entrepreneur and president of Vissel Kobe) Jonathan Wilson (journalist) Alex Green (entrepreneur) Didier Drogba (ex-player) Mario Gallavotti (FIFA manager) David Beckham (ex-player) Hassan Al-Thawadi (2022 World Cup committee leader) Rui Pinto (creator of Football Leaks) Jean-Michel Aulas (president of Lyon) Khalida Popal (football player and director) Golden Ball (France Football)
 21. Frenkie de Jong đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong mùa giải này nhưng Ronald de Boer khẳng định người đồng hương tài năng, trẻ tuổi đã làm rất tốt trang mùa giải đầu ra mắt Barcelona. Frenkie de Jong có thể hài lòng với mùa giải đầu tiên của anh ấy ở Barcelona và có khả năng thay thế thành công huyền thoại của câu lạc bộ Sergio Busquets, theo Ronald de Boer. De Jong đã phải đối mặt với không ít những chỉ trích khu gia nhập Barca từ Ajax với khoản phí chuyển nhượng 75 triệu euro vào năm ngoái. De Boer tin rằng người De Jong đã thích nghi tốt với cuộc sống ở Camp Nou. Tuy nhiên, những so sánh về phong độ với đồng đội cũ Matthijs de Ligt ở Juventus đã được truyền thông để ý rất nhiều. Xem thêm: Soi keo nha cai "Mọi người nói anh ấy không đạt đến đẳng cấp mà anh ấy đạt được với Ajax mùa trước ở châu Âu, đội tuyển quốc gia. Nhưng HLV vẫn tin tưởng để De Jong thi đấu phần lớn thời gian trên sân, vì vậy tôi nghĩ rằng anh ấy đang làm tốt. De Jong có hai bàn thắng sau 37 trận trong mùa này, nhưng De Boer khẳng định sẽ tốt hơn khi so sánh anh với Busquets, người được coi là tiền vệ phòng ngự số 1 hiện nay. "Nếu anh ấy sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, tôi chắc chắn anh ấy sẽ thành công" "Anh ấy là người điều khiển, bạn không nên yêu cầu anh ấy ghi 20 bàn, anh ấy không phải là cầu thủ như vậy. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ là người kế thừa tuyệt vời cho Busquets trong tương lai."
 22. Giáo sư Wenger cho rằng: Khi Messi và Ronaldo giải nghệ, số 1 sẽ là Mbappe "Tôi chưa thấy cầu thủ nào giỏi như Ronaldo và Messi", Wenger nói với TalkSport hôm 10/5. "Hai siêu sao này làm nên chuyện trong những tình huống cực khó. Nhưng họ đang tới điểm cuối sự nghiệp và sẽ phải nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Trong lớp kế cận, người Pháp có thể sẽ lên ngôi. Mbappe đang đứng đầu, dù vẫn còn Neymar và những ngôi sao trẻ của Anh". Anh đang sở hữu nhiều danh thủ trẻ như Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold hay Raheem Sterling. Anh cũng vô địch U17 và U20 World Cup năm 2017. Wenger cho rằng đội tuyển Anh sẽ gặt hái thành công trong tương lai gần. Ông nói thêm: "Anh đang chơi rất tốt ở các hệ trẻ. Họ đã chơi tốt tại World Cup 2018, dưới trướng Gareth Southgate. Tôi nghĩ họ có cơ hội lớn ở Euro sắp tới". Cach soi keo bong da Anh còn sản sinh ra một số tài năng trẻ sinh từ năm 1999 trở lại đây, như Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Phil Foden, Reece James hay Declan Rice. Họ sẽ là niềm kỳ vọng của đội tuyển Anh trong thời gian tới. Trước mắt, Mbappe vẫn được kỳ vọng đoạt Quả Bóng Vàng, sau khi Ronaldo và Messi sa sút. Trong hai năm gần nhất, tiền đạo 21 tuổi lần lượt đứng thứ tư và thứ sáu trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng. Xem thêm - Khucamdia.com
 23. Brendan Rodgers, HLV của Leicester City, đang cân nhắc lại khả năng có hay không sự cần thiết của Coutinho. Trước đó 2 tuần, HLV cũ của Liverpool từng rất kỳ vọng có thể mang cậu học trò cũ về sân King Power. Tuy nhiện tại thời điển hiện tại, siêu sao của Barcelona vẫn trị giá khoảng 100 triệu euro , một con số không thể chấp nhận bởi ông chủ CLB bây giờ. Huấn luyện viên của Leicester dự đoán "một thị thị trường chuyển nhượng khó khăn" do cuộc khủng hoảng coronavirus và CLB vẫn đang lên kế hoạch cho đội hình trong mùa giải tới. "Về vấn đề chuyển nhượng, đó là điều chúng tôi vẫn đang xem xét", Rodgers nói. Huấn luyện viên nói thêm rằng "chúng tôi đang lên kế hoạch cho cậu ấy nhưng chưa có điều gì chắc chắn ở đây!" Coutinho chắc chắn sẽ rời Bayern Coutinho đang hoàn tất mùa giải này theo dạng cho mượn tại Bayern Munich với điều khoản mua 120 triệu euro. Tuy nhiên, CLB số 1 ở Đức sẽ không thực hiện hợp đồng mua và Barça tìm kiếm một điểm đến khác. Xem thêm: ty le ca cuoc Premier League sẽ là điểm đến tốn nhất và Cheslea sẽ là khách hàng được chào mua đầu tiên. Mặc dù trong những ngày gần đây, Leicester City đã cần nhắc bởi sự ăn ý của Philippe với thầy cũ Rodgers. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế hiện nay vượt khả năng của 'Bày Cáo'. Tối đa 45 triệu € Leicester đã đầu tư lớn vào mùa hè năm ngoái để thuê Youri Tielemans của Monaco với giá 45 triệu euro. Rodgers hiểu rằng, đây có lẽ là mức giá tôi đa mà CLB có thể thanh toán cho 1 thương vụ lớn trên TTCN. Hiện nay, Coutinho là một trong những ẩn số lớn của Barca trong việc chuyển nhượng. Khó khăn trong việc tìm người mua nên có thậm chí phải đưa anh trở lại Camp Nou. Huấn luyện viên Quique Setién đã thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn khác nhau trong sự giam cầm này "Anh ta muốn làm gì thì làm!". Tuy nhiên, Barça sẽ cố gắng gia tăng tất cả các lựa chọn để có được lợi nhuận kinh tế từ một cầu thủ gây thất vọng trong mùa giải và 1 nửa trong số đó là yêu cầu mua của HLV tiền nhiệm Ernesto Valverde.