• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

havan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  51
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About havan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng Đông y là phương pháp được nhiều bệnh nhân quan tâm bởi ưu điểm ít tác dụng phụ, an toàn và hiệu quả cao. Hãy cùng tìm hiểu các bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình ngay qua bài viết sau nhé! Phương pháp Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình như thế nào? Nguyên tắc điều trị bệnh rối loạn tiền đình bằng Đông y là tác động vào nguyên căn bệnh, để loại bỏ tất cả nguyên nhân gây bệnh nhằm bồi bổ khí huyết, thông kinh hoạt lạc, an thần và điều hòa huyết áp,... Sau khi điều trị vào nguyên căn bệnh, các triệu chứng: Hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng,...của bệnh sẽ tự biến mất, từ đó, điều trị tận gốc bệnh và hạn chế bệnh tái phát. Ưu điểm của bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình là sử dụng thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cao, không tác dụng phụ, phù hợp cho cả phụ nữ mang thai. Ngoài ra, các vị thuốc còn giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, giúp da dẻ hồng hào, an thần, vui vẻ, ăn ngon, ngủ ngon. Các bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình hiệu quả Trong Đông y, tùy vào tình trạng bệnh và cơ địa mà mỗi người bệnh sẽ được bác sĩ kê toa thuốc chữa bệnh rối loạn tiền đình khác nhau. Sau đây là một số bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình mà bạn có thể tham khảo: Bài thuốc 1 Công dụng: Hoạt huyết, lợi thấp, hóa đờm, trị rối loạn tiền đình, thúc đẩy lưu thông máu não,... Thành phần: Cát căn, Xuyên khung, Bán hạ, Hải đới căn, Đại giả thạch, Thạch xương bồ,...và một số vị thuốc quý khác. Bài thuốc 2 Công dụng: Tư âm thanh nhiệt, dưỡng huyết an thần, hoạt huyết não giúp chữa đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Thành phần: Câu đằng, Ích mẫu, Ngưu tất, Phục thần, Sơn chi, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Hoàng cầm, Hà thủ ô trắng, Thạch quyết minh sống, Thiên ma,...và một số vị thuốc quý khác. Bài thuốc 3 Công dụng: Điều trị rối loạn tiền đình, giảm mệt mỏi, an thần, chống ngưng huyết, cải thiện tuần hoàn máu não. Thành phần: Bạch cúc, Kỷ tử, Đan bì, Phục linh, Trạch tả, Sơn dược, Sơn thù, Thục địa,...và một số vị thuốc quý khác. Ngoài sử dụng bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình thì người bệnh còn được kết hợp điều trị với phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt,...giúp kích thích lưu thông máu, giải trừ độc tố, thúc đẩy quá trình sử dụng thuốc uống đạt hiệu quả cao. Những lưu ý khi sử dụng bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình Khi sử dụng bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình, người bệnh lưu ý những điều sau: Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc, không được tự ý mua thuốc sử dụng. Kiên trì sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ để mang đến hiệu quả cao. Xây dựng chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Luyện tập thể dục thể thao hằng ngày, không sử dụng chất kích thích. Kiểm tra sức khỏe sau khi hết liệu trình theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hy vọng với những chia sẻ về bài thuốc Đông y chữa bệnh rối loạn tiền đình trên đây sẽ giúp người bệnh có định hướng hợp lý trong điều trị bệnh. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 2. Trị bệnh động kinh bằng bài thuốc Đông y là phương pháp có từ lâu đời, đã được kiểm chứng qua nhiều thế hệ với mức độ an toàn và hiệu quả cao. Hãy cùng tìm hiểu về phương pháp này ngay sau bài viết bên dưới nhé! Bệnh động kinh theo quan niệm Đông y Theo Đông y, bệnh động kinh xảy ra do sự rối loạn chức năng của các tạng Tâm, Can, Tỳ, Thận gây nên sự rối loạn tạm thời của âm dương, sinh khí nghịch, đàm ủng tắc, hỏa viêm phong động, bế lấp thanh khiếu. Nguyên tắc điều trị bệnh của Đông y là cần tác động vào nguyên căn gây bệnh, loại bỏ bệnh tận gốc, từ đó, các triệu chứng của bệnh sẽ dần được cải thiện và hạn chế tái phát trở lại. Trị bệnh động kinh bằng bài thuốc Đông y sử dụng các nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, có tính an toàn cao, điều trị sâu nguyên căn bệnh nên được y học đánh giá cao và được nhiều người bệnh tin tưởng sử dụng. Trị bệnh động kinh bằng bài thuốc Đông y hiệu quả Một số cách trị bệnh động kinh bằng bài thuốc Đông y mà bạn có thể tham khảo như: Bài thuốc số 1 Triệu chứng: Cơn động kinh xảy ra bất ngờ, tay chân co giật, sắc mặt xanh nhợt, 2 hàm răng cắn chặt, sùi bọt mép, thở khò khè, hôn mê,... Nguyên liệu: Thiên ma, Bối mẫu, Mạch môn, Viễn chí, Chu sa, Trần bì, Phục linh, Bán hạ, Phục thần, Đảng sâm, Toàn yết, Thạch xương bồ….và một số vị thuốc quý khác. Bài thuốc số 2 Triệu chứng: Bị bệnh lâu ngày, tái phát nhiều lần, lên cơn đầu tối, ngã, chân tay run, miệng nhảm, hôn mê, tỉnh người mệt mỏi, trí lực giảm sút, sắc mặt không tươi, lưng gối mỏi yếu,... Nguyên liệu: Phục linh, Đan sâm, Viễn chí, Đảng sâm, Trần bì, Bạch truật, Kỷ tử, Hà thủ ô, Cam thảo và một số loại thảo dược quý khác,...và một số vị thuốc quý khác. Bài thuốc số 3 Triệu chứng: Động kinh kéo dài lâu ngày, người bệnh mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, mạch tế nhược. Nguyên liệu: Đương quy, Long đởm thảo, Chi tử, Hoàng liên, Hoàng bá, Hoàng cầm đều, Đại hoàng, Lô hội, Mộc hương, Xạ hương,...và một số vị thuốc quý khác. Lưu ý: Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất tham khảo, người bệnh không được tự ý mua thuốc sử dụng khi chưa được bác sĩ kê toa. Ngoài trị bệnh động kinh bằng bài thuốc Đông y, người bệnh còn được tiến hành điều trị đi kèm với phương pháp châm cứu nhằm phục hồi chức năng cho não bộ, tăng cường lưu thông máu đến não và hỗ trợ bài thuốc uống đạt hiệu quả cao. Ưu điểm khi chữa bệnh động kinh bằng Đông y Thuốc Đông y sử dụng thảo dược thiên nhiên, an toàn cao, không tác dụng phụ. Điều trị tận gốc bệnh và hạn chế bệnh tái phát. Không gây ảnh hưởng đến gan, thận, hệ tiêu hóa. Ngoài chữa bệnh, thuốc Đông y còn giúp bồi bổ cơ thể. Chi phí điều trị tiết kiệm, phù hợp mọi gia đình. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách trị bệnh động kinh bằng bài thuốc Đông y. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc gì hãy liên hệ đến phòng khám Đông y An Đông qua hotline (028) 6670 9555 để được tư vấn và hỗ trợ.
 3. Viêm tai giữa cấp là hiện tượng nhiễm trùng bộc phát đột ngột, gây đau tai. Bệnh xảy ra ở vùng phía sau màng nhĩ được gọi là tai giữa, bị viêm và nhiễm trùng. Do đó cần có cách điều trị phù hợp để tránh bệnh chuyển thành viêm tai giữa gây chảy mủ và mất thính lực. Những nguyên nhân gây nên bệnh viêm tai giữa cấp Viêm tai giữa cấp có nhiều nguyên nhân gây ra như: => Do tác động từ môi trường bên ngoài như: ô nhiễm không khí, bụi,... => Bệnh hình thành do vi khuẩn hoặc virus xâm nhập gây nên nhiễm trùng tại tai giữa => Không vệ sinh các vật dụng cá nhân sạch sẽ, khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể gây bệnh. => Bệnh viêm tai giữa cấp còn liên quan đến các bệnh như sởi, ho gà, cúm, bệnh đường hô hấp trên. Làm sao để nhận biết được bệnh viêm tai giữa cấp? Tùy thuộc vào đối tượng mắc bệnh mà dấu hiệu nhận biết cũng trở nên khác nhau. Dưới đây là một số dấu hiệu về bệnh viêm tai giữa cấp mà bạn nên biết: Bệnh viêm tai giữa cấp ở trẻ em - Trẻ thường bị sốt cao và có thể lên đến 39 - 40 độ C. - Trẻ bỏ bú, kén ăn, nôn mửa, quấy khóc và khóc nhiều vào ban đêm kèm theo hiện tượng co giật. - Trẻ lớn sẽ biết nói đau tai và trẻ nhỏ sẽ ra hiệu bằng cách lắc đầu, dùng tay ngoáy lỗ tai. - Rối loạn tiêu hóa: chất thải của trẻ dạng lỏng, đi ngoài nhiều lần và xuất hiện kèm với sốt. Bệnh viêm tai giữa cấp ở người lớn + Thường xuyên xuất hiện cảm giác đau tai, thậm chí là tai liên tục giật và đau nhói gây khó chịu. + Cơn đau có thể lan đến đầu khiến 2 bên tai bị tê cứng, đỏ và chạm vào thấy nóng. + Tai thường bị ù, khả năng nghe kém và có cảm giác như nước đọng trong tai. + Tai thường xuyên chảy mủ và chảy theo từng đợt mỗi ngày. Đặc biêt là khi thời tiết thay đổi thì lượng dịch này chảy ra nhiều hơn. Dịch có màu vàng kèm theo mùi hôi. → Khi có các biểu hiện, người bệnh cần đi gặp bác sĩ để khám và điều trị. Nếu không điều trị sẽ dẫn đến điếc, hòng tai, khó khăn cho việc điều trị. Tác hại nghiêm trọng của bệnh viêm tai giữa cấp Viêm tai giữa cấp là một căn bệnh không quá nguy hiểm nếu như người bệnh phát hiện và điều trị một cách kịp thời. Thậm chí là có thể chữa khỏi hoàn toàn và không gây bất kỳ một biến chứng nào. Trong trường hợp nếu người bệnh chủ quan rằng bệnh sẽ tự khỏi và không tiến hành điều trị thì có thể dẫn đến hiện tượng thủng màng nhĩ hoặc viêm tai giữa mãn tính, liệt mặt, nghe kém hoặc cũng có thể mất khả năng nghe. Nếu bệnh xảy ra ở trẻ nhỏ các biến chứng có thể sẽ nguy hiểm hơn so với người lớn. Điển hình như: xơ hóa màng nhĩ, liệt thần kinh mặt, viêm xương chũm. Đặc biệt có thể xuất hiện các biến chứng ảnh hưởng đến não như viêm màng não, viêm não, áp xe não, áp xe ngoài màng cứng, viêm tắc xoang tĩnh mạch bên... → Việc phát hiện và điều trị viêm tai giữa cấp là rất quan trọng. Tuy bệnh không gây nguy hiểm tính mạng nhưng nếu chủ quan, không điều trị sớm sẽ gặp nhiều biến chứng khó lường. Bởi vậy, khi có triệu chứng bất thường về tai, bạn nên chủ động tìm tới các cơ sở y tế chất lượng để khám bệnh. Chỉ sau khi khám, bác sĩ mới đưa ra phương pháp chữa trị tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 4. Hóa trị là một trong những liệu pháp nền tảng trong điều trị các bệnh về ung bướu. Tuy nhiên, liệu pháp này kéo dài gây không ít tác dụng phụ cho người bệnh, một trong những tác dụng phụ được đề cập đến là tê tay chân sau hóa trị. Vậy tê tay chân sau hóa trị có nguy hiểm không?Triệu chứng của tê tay chân sau hóa trịNgười bệnh tê tay chân sau hóa trị sẽ xuất hiện các triệu chứng sau:- Da tay chân bị nhạy cảm: Vùng da của người bệnh tương đối nhạy cảm khi tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ hoặc ánh sáng.- Tê bì tay chân, đau nhức: Tay, chân bắt đầu bị tê bì, ngứa ran và nóng rát, khó khăn trong cầm nắm đồ vật.- Yếu cơ, mất cảm giác: Cơ tay chân có biểu hiện yếu và teo, chuột rút, khó khăn trong vận động như: Viết, buộc giày, cài áo,...Các triệu chứng của bệnh tê tay chân sau hóa trị có thể xuất hiện tạm thời nhưng cũng có thể kéo dài vài năm và tồn tại suốt đời gây ra nhiều ảnh hưởng cho người bệnh.Tê tay chân sau hóa trị có nguy hiểm không?Ở giai đoạn đầu người bệnh thường không chú ý đến nhiều các triệu chứng, nên khiến cho bệnh thêm nặng, cản trở đến khả năng thực hiện các hoạt động bình thường như: Cầm nắm, di chuyển,... Tình trạng tê tay chân sau hóa trị lâu dần không được can thiệp sẽ khiến người bệnh sẽ mất hoàn toàn các cảm giác ở chân tay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh hoạt, vận động, thậm chí gây tê liệt, gây thay đổi nhịp tim, thay đổi huyết áp,... Do đó, khi có các triệu chứng về tê tay chân thường xuyên, bạn phải nhanh chóng tìm đến bác sĩ để khám bệnh. Chỉ sau khi khám bác sĩ mới đưa ra phương pháp chữa trị phù hợp.Cách điều trị tê tay chân sau hóa trị hiệu quảChâm cứu điều trị tê tay chân sau hóa trịChâm cứu là một trong những cách điều trị hiệu quả giúp người bệnh loại bỏ được tình trạng tê tay chân sau hóa trị.Châm cứu sẽ giúp đã thông kinh mạch, kích thích hoạt động của não, tái tạo và hình thành các liên kết thần kinh, hỗ trợ điều trị tê tay chân cho người bệnh.Điều trị tê tay chân sau hóa trị bằng thuốcNgoài áp dụng châm cứu trong điều trị tê tay chân sau hóa trị thì người bệnh nên kết hợp với sử dụng thuốc để loại bỏ hoàn toàn bệnh.Hiện nay, có 3 loại thuốc điều trị tê tay chân sau hóa trị phổ biến là Tây y, thuốc nam và Đông y.- Thuốc Tây y có hiệu quả nhanh nhưng chứa nhiều tác dụng phụ. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan thận, dạ dày nếu lạm dụng chúng.- Thuốc nam: Sử dụng chủ yếu cây nhà là vườn, các nam dược khá gần gũi với cuộc sống xung quanh ta như: lá lốt, chìa vôi, ngải cứu.... Mặc dù rất an toàn, tiết kiệm chi phí nhưng áp dụng chữa tê tây chân bằng thuốc nam chỉ phù hợp với tình trạng bệnh nhẹ. Còn với những hiện trạng bệnh nặng, thuốc nam không có khả năng chữa trị lành. Mời bạn >>xem ngay>> Cách chữa tê tay chân bằng thuốc nam hiệu quả được bác sĩ khuyên dùng. - Ngược lại, thuốc Đông y khá an toàn đem đến hiệu quả tận gốc nhưng có tác dụng chậm. Do đó, người bệnh nên tìm hiểu kỹ để lựa chọn phương pháp phù hợp với mình.>>Xem ngay>> [Đông y chữa tê tay chân hiệu quả đã lành là không tái phát]Hi vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng tê tay chân sau hóa trị. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, ngay khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh, bạn nên tiến hành thăm khám bác sĩ ngay để có biện pháp xử lý kịp thời. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 5. Từ lâu trong dân gian đã có nhiều bài thuốc nam chữa bệnh phong thấp như: Ngải cứu, chìa vôi, cần tây, xấu hổ,...Hãy cùng tìm hiểu công dụng và cách điều trị của những bài thuốc này qua bài viết sau nhé! 3 bài thuốc nam chữa bệnh phong thấp phổ biến Dưới đây là 3 bài thuốc nam chữa bệnh phong thấp phổ biến, sử dụng nguyên liệu dễ kiếm, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí. Người bệnh nên thực hiện kiên trì các bài thuốc này sẽ thấy triệu chứng của bệnh phong thấp thuyên giảm. Bài thuốc nam chữa bệnh phong thấp từ lá lốt Ngoài sử dụng làm thực phẩm thì lá lốt từ lâu đã được nhiều người sử dụng trong chữa bệnh phong thấp mang đến hiệu quả ngoài mong đợi. Người bệnh sử dụng lá lốt chữa bệnh phong thấp từ 2 cách sau. Cách 1: Dùng 20g lá lốt già đem rửa sạch rồi cho vào nồi nước 1,5 lít đun sôi khoảng 20 - 30 phút cho tinh chất ngấm hết ra và sử dụng để uống hằng ngày, uống càng nhiều càng tốt. Cách 2: Đun nóng lá lốt cùng 1 ít muối hột và xông nóng tay, chân vào hơi nước. Khi nước nguội thì ngâm tay chân trong khoảng 10 - 15 phút rồi mới đổ. Cây cần tây chữa bệnh phong thấp bằng thuốc nam Cần tây là thực phẩm giàu dinh dưỡng, ngoài ra còn được biết đến với tác dụng điều trị bệnh. Các chất dinh dưỡng trong cần tây có tác dụng cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, do đó, được sử dụng làm bài thuốc nam chữa bệnh phong thấp phổ biến. Cách thực hiện - Người bệnh dùng 1kg cây cần tây, bao gồm cả rễ và thân đem rửa sạch, cắt thành khúc nhỏ rồi phơi khô. - Mỗi lần sử dụng lấy 150g sắc cùng 3 chén nước. - Khi nước cạn còn 2 chén thì tắt bếp, chia làm 3 lần uống trong ngày. Kiên trì thực hiện sẽ thấy các triệu chứng do bệnh phong thấp gây ra thuyên giảm. Thuốc nam chữa bệnh phong thấp từ ngải cứu Ngải cứu được sử dụng phổ biến với nhiều công dụng trong điều trị các bệnh về xương khớp. Đặc biệt, thuốc nam chữa bệnh phong thấp từ ngải cứu là một bài thuốc được nhiều người lựa chọn điều trị. Cách thực hiện - Chuẩn bị 1 nắm lá ngải cứu đem rửa sạch rồi sao nóng cùng 1 ít muối hạt. - Đổ nguyên liệu ra miếng vải rồi chườm lên vùng tay, chân bị đau. - Chườm liên tục 2 - 3 lần rồi thay nguyên liệu mới thực hiện tiếp. Lưu ý: Không chườm lá ngải cứu quá nóng gây bỏng da. Chữa bệnh phong thấp bằng thuốc nam có mang đến hiệu quả cao Thuốc nam chữa bệnh phong thấp là bài thuốc có từ lâu đời, sử dụng nguyên liệu dễ kiếm tại nhà, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, người bệnh cần cân nhắc khi lựa chọn phương pháp này, bởi: - Thuốc nam chỉ được truyền miệng, chưa được y học kiểm chứng mức độ an toàn và hiệu quả. - Thuốc nam có dược tính nhẹ, phù hợp với người mới phát bệnh và không có khả năng điều trị tận gốc bệnh. - Người bệnh sử dụng thuốc không đúng cách sẽ gây viêm nhiễm khiến bệnh thêm nặng. Tóm lại, thuốc nam chữa bệnh phong thấp chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh chứ không có khả năng điều trị tận gốc bệnh. Do đó, người bệnh nên đến trực tiếp cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám và đưa ra giải pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, bản thân người bệnh cũng nên tìm hiểu về bệnh phong thấp một cách đầy đủ, từ đó tìm ra cách phòng tránh và điều trị phù hợp cho bản thân.
 6. Mặc dù trị bệnh mất ngủ bằng Đông y có tác dụng chậm, nhưng phương pháp này lại được rất nhiều người lựa chọn bởi các vị thuốc được bào chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, an toàn và lành tính. Tại sao nhiều người lựa chọn trị bệnh mất ngủ bằng Đông y? Theo Đông y, mất ngủ còn gọi là chứng Thất Miên, nguyên nhân gây ra bệnh là do Tâm tỳ hư, Can khí uất , Thận âm hư. Các nguyên căn gây ra bệnh được xác định: - Căng thẳng, suy nghĩ quá mức gây hại Tỳ, Tỳ hư khiến Can khí uất. - Cơ thể mất ngủ gây hao tổn Thận âm, gây ra tâm hỏa. - Ăn uống không khoa học khiến Đờm nhiệt ứ trệ. Đông y trị bệnh mất ngủ bằng các thảo dược có tác dụng hoạt huyết, dưỡng não, thông mạch,...có tác dụng điều trị bệnh mất ngủ, dùng trong thời gian dài nhưng không gây tác dụng phụ. Sở dĩ trị bệnh mất ngủ bằng Đông y được nhiều người lựa chọn, bởi: - Thuốc Đông y sử dụng thảo dược thiên nhiên, an toàn cao, không tác dụng phụ. - Bài thuốc Đông y điều trị tận gốc nguyên căn bệnh, loại bỏ bệnh tận gốc, ngăn chặn bệnh tái phát. - Ngoài tác dụng trị bệnh, thuốc Đông y còn giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng. - Chi phí điều trị của Đông y tiết kiệm, phù hợp với mọi gia đình. Phương pháp Đông y trị bệnh mất ngủ ra sao? trị bệnh mất ngủ bằng Đông y sử dụng thuốc uống tác động bên trong kết hợp với phương pháp hỗ trợ bên ngoài, giúp điều trị tận gốc bệnh từ trong ra ngoài. Thuốc uống trị bệnh mất ngủ bằng Đông y Tùy vào cơ địa và tình trạng sức khỏe mà mỗi người bệnh sẽ có một bài thuốc Đông y trị bệnh mất ngủ khác nhau. Bài thuốc do Tâm tỳ hư - Triệu chứng: Cả đêm không ngủ, lúc ngủ lúc tỉnh, mộng nhiều dễ tỉnh, hoảng hốt, hay quên, tim hồi hộp, sắc mặt vàng úa, sắc lưỡi nhạt,.. - Nguyên liệu: Quy đầu, Bá tử nhân, Liên nhục, Sinh khương, Mộc Hương, Long nhãn, Hoài sơn, Bạch truật, Đẳng sâm,...và một số vị thuốc khác. Bài thuốc do Âm hư - Triệu chứng: Mất ngủ, buồn bực, ù tai, di tinh, táo bón, mạch tế sác,... - Nguyên liệu: Sinh địa, Đẳng sâm, Mạch môn, Táo nhân, Cát cánh, Hoài sơn, Quy đầu, Lá vông,...và một số vị thuốc quý khác. Bài thuốc do Can đởm hỏa vượng - Triệu chứng: Cáu gắt, tức giận, đau đầu, đau sườn, chiêm bao linh tinh, miệng đắng, mạch chuyền,... - Nguyên liệu: Bạch truật, Bạch linh, Sài hồ, Chỉ thực, Bạch thược, Trần bì, Liên nhục, Đương quy, Bán hạ, Táo nhân,...và một số vị thuốc quý khác. Lưu ý: Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất tham khảo, người bệnh cần đến trực tiếp cơ sở y học cổ truyền uy tín để được bác sĩ tư vấn điều trị. Phương pháp hỗ trợ trị bệnh mất ngủ Ngoài sử dụng thuốc uống, trị bệnh hen suyễn bằng Đông y còn kết hợp với phương pháp hỗ trợ (châm cứu, bấm huyệt,...) giúp tăng cường lưu thông máu lên não, cải thiện tinh thần, thúc đẩy quá trình sử dụng thuốc uống diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu quả trị bệnh mất ngủ bằng đông y. Ngay sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh, bạn hãy tiến hành thăm khám và điều trị để tránh những hậu quả xấu về sau.
 7. Rối loạn tiền đình gây khổ sở và ảnh hưởng không nhỏ đến với cuộc sống của người bệnh. Đã có nhiều phương pháp được cho ra đời để chữa căn bệnh này, trong đó có phương pháp điều trị rối loạn tiền đình bằng thuốc nam khá đơn giản và tiết kiệm. Điều trị rối loạn tiền đình bằng thuốc nam như thế nào? Dân gian ta lưu truyền nhiều bài thuốc chữa chứng rối loạn tiền đình hữu hiệu từ cây cối trong tự nhiên, phải kể đến như: Cây đinh lăng điều trị rối loạn tiền đình Người xưa sử dụng đinh lăng khá phổ biến để đối phó với các chứng bệnh về não bộ, hệ thần kinh và rối loạn tiền đình cũng không ngoại lệ. Đinh lăng chứa nhiều hoạt chất có lợi gồm: Alcaloid, Saponin, Glycosid, Phytosterol, các loại vitamin, acid amin,... có công dụng bổ huyết, tăng cường sức lực, cải thiện triệu chứng của bệnh tiền đình. Cách thực hiện: - Phơi khô rễ đinh lăng rồi thái mỏng sau đó cho vào lọ để dùng - Mỗi lần sử dụng lấy khoảng 15g để hãm với nước nóng - Uống trong ngày và áp dụng thường xuyên để điều trị rối loạn tiền đình Nếu bạn không thích uống rễ đinh lăng thì có thể dùng cây đinh lăng tươi để ngâm rượu. Cách điều trị rối loạn tiền đình bằng cây bạch quả Bạch quả có tính ấm và chứa nhiều chất có lợi cho người bệnh như: flavonoid, tecpen, hydroxy kynurenine, kynurenic, … giúp tuần hoàn máu tốt hơn, cải thiện giấc ngủ, giảm đau đầu. Sử dụng cây bạch quả đặc biệt tốt cho các trường hợp rối loạn tiền đình ốc tai. Cách thực hiện: - Dùng 1 thìa cà phê bột lá bạch quả pha với 100ml nước sôi - Khuấy đều và để tầm 7 phút là có thể sử dụng được - Áp dụng mỗi ngày và đều đặn trong nửa tháng sẽ thấy hiệu quả. Chữa bệnh rối loạn tiền đình đơn giản với ngải cứu Các chất choline, flavonoid, acid amin, adenin có trong ngải cứu có tác dụng làm lưu thông máu đến não, cải thiện chứng năng của các cơ quan tiền đình, hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình khá hữu hiệu. Hơn thế nữa, ngải cứu còn giúp người bệnh ngủ ngon, giảm đau đầu và đau nửa đầu Cách thực hiện: - Cho 30g lá ngải cứu vào khoảng 1l nước sôi và ngâm trong 10 phút - Để nguội và chắt nước, bỏ bã. Có thể cho thêm một ít mật ong hoặc đường để dễ uống. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng ngải cứu để chế biến thành các món ăn hằng ngày như gà hầm ngải cứu, trứng chiên ngải cứu,... Các bài thuốc nam vừa có thể dễ dàng thực hiện tại nhà vừa tiết kiệm chi phí điều trị bệnh rối loạn tiền đình. Tuy nhiên các bài thuốc có tác dụng khá chậm và tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người bệnh nên khó có thể chữa dứt điểm được căn bệnh này.
 8. Rối loạn tiền đình ngày càng trở nên phổ biến với số lượng người mắc gia tăng đáng kể, gây nhiều tác hại và biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người bệnh. Vậy, bệnh rối loạn tiền tình là gì? Mức độ nguy hiểm ra sao? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. Các khái niệm về rối loạn tiền đình Tiền đình là một bộ phận tương đối phức tạp, ở sau hai bên ốc tai. Nó có có vai trò giữ thăng bằng và phối hợp với các bộ phận khác để cơ thể cử động một cách ổn định. Bệnh rối loạn tiền đình là tình trạng rối loạn chức năng của tiền tình làm mất thăng bằng dẫn đến các triệu chứng: chóng mặt, buồn nôn, ù tai, hoa mắt,.... Có hai loại rối loạn tiền đình: - Rối loạn ngoại biên: đa số các trường hợp mắc loại này, hệ tiền đình ở vùng tai trong người bệnh bị hư hại. - Rối loạn trung ương: tiền đình ở vùng não bị tổn thương và các triệu chứng bệnh không rõ ràng. Nhóm này ít gặp nhưng lại khó điều trị và nguy hiểm hơn. Bệnh rối loạn tiền đình có nguy hiểm không? Đây là một căn bệnh bệnh nguy hiểm vì nó gây ra nhiều tác hại và biến chứng khôn lường, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Các tác hại của bệnh rối loạn tiền đình Chứng bệnh này tác động khá lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống: - Giảm năng suất lao động: thường xuyên chóng mặt, choáng váng khiến việc tập trung và khả năng tư duy bị giảm sút đáng kể, không thể làm tốt được trong công việc. - Ảnh hưởng đến vận động: thường xuyên bị mất thăng bằng, suy nhược khiến các cử động trên cơ thể không thể linh hoạt và dẻo dai - Tác động đến tâm lý: Bệnh rối loạn tiền đình làm người bệnh luôn thấy chán chường, mệt mỏi, tinh thần sa sút và luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Các biến chứng nguy hiểm đến từ bệnh rối loạn tiền đình Rối loạn tiền đình có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng khác như: - Trầm cảm: Họ luôn cảm thấy cô đơn, phiền toái, cuộc sống trở nên khó khăn, khổ sở và mắc bệnh trầm cảm. - Các bệnh lý về thần kinh: Não bộ và hệ thần kinh bị tác động tiêu cực, gây nên các chứng bệnh như Parkinson, Alzheimer, - Mất thính giác: Triệu chứng ù tai kéo dài dần dần sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lên thính giác, tăng nguy cơ mất thính giác. - Dễ gặp tai nạn: Người bệnh dễ bị té ngã, gặp các tai nạn đáng tiếc xảy ra do mất thăng bằng, rối loạn chức năng vận động. - Nguy cơ tử vong: Một số trường hợp bệnh nặng, không chữa trị kịp thời có thể bị đột quỵ, liệt nửa người, tai biến mạch máu não dẫn đến tử vong. Nhìn chung, bệnh rối loạn tiền đình rất nguy hiểm với nhiều tác hại và biến chứng nghiêm trọng. Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan, coi thường căn bệnh này mà phải phát hiện sớm và có phương pháp chữa bệnh rối loạn tiền đình hợp lý.
 9. Theo nghiên cứu cho thấy, so với bệnh viêm tai giữa thì bệnh viêm tai ngoài thường gặp và ít nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bệnh có thể làm bạn khó chịu vì cảm giác ngứa, đau hoặc chảy mủ. Tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và biến chứng bệnh viêm tai ngoài,giúp bạn tìm cách chữa bệnh hiệu quả tránh biến chứng xấu về sau. Viêm tai ngoài là bệnh gì? Viêm tai ngoài hay còn gọi là viêm khoang tai ngoài. Căn bệnh này xuất hiện khi lớp da mỏng ở khoang tai bị nhiễm trùng, thường là do vi khuẩn từ môi trường bên ngoài tấn công gây nên. Khoang tai bao gồm từ màng nhĩ đến phần bên ngoài tai. Do đó bệnh còn được y học nhắc đến với tên gọi là bệnh viêm ống tai ngoài. Thông thường, khi bị bệnh sẽ chỉ ảnh hưởng đến một bên tai, tuy nhiên cũng nhiều trường hợp bệnh xuất hiện ở cả hai bên tai. Nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh viêm tai ngoài Bệnh viêm tai ngoài thường xuất hiện do nhiều nguyên nhân gây ra có thể do vi khuẩn, nấm cũng có nhiều trường hợp do tác động từ môi trường bên ngoài. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp: - Vi khuẩn gây viêm nhiễm tấn công và tích tụ trong tai. - Sử dụng tai nghe thường xuyên nhưng không vệ sinh. - Ống tai tiếp xúc với hoá chất khi làm tóc hoặc xịt keo tóc, kết hợp với dịch trong tai gây bệnh. - Nấm và vi khuẩn phát triển khi môi trường trong tai ẩm do thời tiết nồm nóng, tắm rửa không lau sạch nước trong tai,… - Vệ sinh tai, lấy ráy tai sai cách, đưa dụng cụ lấy ráy tai vào quá sâu gây trầy xước tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập. - Các bệnh tiểu đường,… làm cho hệ miễn dịch trở nên suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển gây viêm tai. Triệu chứng của viêm tai ngoài là gì? Các triệu chứng của bệnh viêm tai ngoài bao gồm: - Đau tai và đau nhiều hơn khi ấn vào tai. - Thường xuyên có cảm giác ngứa trong tai. - Thỉnh thoảng xuất hiện nhưng cơn sốt nhẹ. - Các chất mủ chảy ra từ từ trong tai. - Khả năng nghe trở nên yếu dần theo thời gian. - Nhiều trường hợp xuất hiện các mụn nhọt nhỏ gây đau trong khoang tai. Những nhọt này có thể gây đau đớn dữ dội. Nếu chúng vỡ ra, một lượng nhỏ máu hoặc mủ có thể chảy ra từ trong tai. Tổng hợp những tác hại của bệnh viêm tai ngoài Bệnh viêm tai ngoài thường không phổ biến và gây nguy hiểm như bệnh viêm tai giữa. Song căn bệnh này vẫn ảnh hưởng nhiều đến người bệnh: Trước tiên, bệnh gây nên những cơn đau, khó chịu và ảnh hưởng đến thính lực cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Tiếp đến, bệnh điều trị khá đơn giản, nhưng nếu không điều trị sớm đúng cách lại để lại nhiều biến chứng rất nguy hiểm như: + Chảy dịch, có lẫn mủ, máu từ tai, tình trạng viêm nhiễm nặng nề. + Ảnh hưởng thính lực, mất thính lực hoàn toàn. + Viêm màng não, áp xe não. + Viêm dây thần kinh. Khi có những biểu hiện đầu tiên của bệnh, bạn cần phải điều trị càng sớm càng tốt. Bởi lẽ nếu bệnh phát hiện sớm có thể điều trị đơn giản song nếu kéo dài hay điều trị không đúng cách sẽ để lại nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 10. Bệnh Viêm da cơ địa một trong những căn bệnh ngoài da dai dẳng khó điều trị dứt điểm Bởi vậy, chế độ ăn uống đối với người bị viêm da cơ địa rất quan trọng. Nó tác động rất nhiều đến quá trình hồi phục cũng như khiến bệnh tình giảm đi đáng kể. Vậy bệnh viêm da cơ địa kiêng ăn gì? Nên ăn gì? Tất cả sẽ được giải đáp dưới đây. BỆNH VIÊM DA CƠ ĐỊA NÊN ĂN GÌ Bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn uống hằng ngày sẽ tốt cho quá trình điều trị, đẩy lùi các triệu chứng viêm da cơ địa. Một số loại thực phẩm người bị viêm da cơ địa nên ăn như: Thực phẩm nhiều vitamin và chất xơ Các loại rau xanh, trái cây tươi là nhóm thực phẩm chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất giúp cân bằng cơ thể, tăng cường sức đề kháng… - Vitamin A: Các loại thực phẩm giàu vitamin A là cà rốt, bí đỏ, đu đủ, cà chua,…Giúp Tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch và tăng khả năng chống chọi với các tác nhân gây hại. - Vitamin B: Vitamin có rất nhiều trong súp lơ xanh, cải bó xôi, yến mạch,… - Vitamin E: Nên sử dụng là giá đỗ, đậu tương,..Giúp làm mềm da, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại và chống lão hoá. - Acid béo không no: Một số loại thực phẩm giàu acid béo và omega 3 tốt cho sức khoẻ như cá chép, cá hồi, cá trích,… Protein từ thịt lợn và nấm Protein trong thịt lợn và nấm giúp làm bền vững các liên kết của mô dưới da. Đồng thời chúng còn giúp ngăn ngừa các tác nhân gây hại cho da. Ngũ cốc Ngũ cốc chứa rất nhiều protein có lợi và giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ và chất béo tốt có bên trong ngũ cốc còn có tác dụng làm lành các mô biểu bì bị tổn thương, hỗ trợ làm lành vết thương do bệnh gây ra. Uống nhiều nước Nước đóng vai quan trọng đối với cơ thể. Da thiếu nước, khô là nguyên nhân gây ra bệnh viêm da cơ địa. Do đó, người bị viêm da cơ địa cần cung cấp nhiều nước cho cơ thể để giúp da đủ độ ẩm và tăng đàn hồi da. VIÊM DA CƠ ĐỊA KIÊNG ĂN GÌ? Bên cạnh những thực phẩm nên ăn, thì chế độ kiêng cự rất cần thiết cho người bị viêm da cơ địa. Những thực phẩm sau đây bạn nên bỏ qua, tuyệt đối không nên sử dụng nếu không muốn bệnh nghiêm trọng hơn. Các loại thịt đỏ Mặc dù nhóm thịt đỏ rất giàu dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thể. Tuy vậy, đối với người bị viêm da cơ địa thì nên hạn chế tối đa bạn nhé, bởi nó có thể khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Các loại thịt đỏ bạn nên tránh: thịt bò, thịt cừu, thịt dê… Hải sản Hải sản là nhóm thực phẩm dễ gây dị ứng nhất, bởi protein lạ trong hải sản khi đi vào cơ thể sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra histaimine gây dị ứng, ngứa ngáy và khiến tình trạng bệnh chuyển biến nặng hơn. Các loại hải sản người bị viêm da cơ địa nên tránh như: tôm cua, ghẹ, mực,… Thực phẩm lên men Những loại thực phẩm lên men như: cải chua, kim chi, cà muối… Ăn nhiều Không chỉ gây suy giảm chức năng của gan thận, từ đó làm giảm quá trình đào thải độc tố ra cơ thế. Ngoài ra chúng có chứa hàm lượng acid gây cản trở quá trình hồi phục vết thương trên da, khiến bệnh lâu lành hơn. Sữa và chế phẩm từ sữa Đối với những người bị viêm da cơ địa thì không nên sử dụng sữa và chế phẩm từ sữa nhiều. Chất béo bão hoà trong sữa rất phong phú, nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến cơ thể bị dị ứng, kích thích viêm da khiến bệnh chuyển biến nặng hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế sử dụng các chế phẩm từ sữa như pho mát, kem, bơ,… Thịt gà và trứng gà Thịt gà và trứng gà người bị các bệnh về da liễu cần phải tránh. Bởi một số nguyên tố có trong nhóm thực phẩm này khiến tình trạng ngứa ngáy càng nghiêm trọng hơn. Nguy hiểm hơn, chúng còn làm cho vết thương trên da khó mưng mủ, lâu lành và rất dễ để lại sẹo. Thực phẩm giàu tinh bột và nhiều đường Những thực phẩm giàu tinh bột và nhiều đường không tốt chút nào cho người bị viêm da cơ địa. Một số thực phẩm bạn nên tránh như: bánh mỳ trắng, ngũ cốc, mỳ ống, bánh kẹo, kem, siro… Đồ ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, chứa chất phụ gia Đồ ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, chứa chất phụ gia là kẻ thù của cơ thể. Bởi đồ ăn chiên xào chứa rất nhiều chất béo chuyển hoá. Sử dụng chúng nhiều khiến viêm da cơ địa càng trở nên tai hại hơn. Những loại thức ăn bạn nên né tránh: Gà rán, khoai tây chiên,… Rượu bia, chất kích thích Rõ ràng, rượu bia hay bất cứ chất kích thích nào cũng không tốt cho sức khỏe. Chúng làm suy giảm nghiêm trọng hệ miễn dịch, làm giảm chức năng gan, thận, gây ra nhiều bệnh lí nguy hiểm khác. Bên cạnh đó, rượu bia sẽ kích thích cơ thể giải phóng các cytokine khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên nặng hơn. Chất kích thích còn gây tác động tiêu cực đến hệ thần kinh làm gia tăng cảm giác ngứa ngáy. Nói chung khi bị viêm da cơ địa, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín chất lượng để khám. Bởi suy cho cùng, chế độ ăn uống chỉ hỗ trợ chữa trị chứ không có khả năng lành bệnh. Do đó, phải có cách chữa viêm da cơ địa đặc trị mới có khả năng lành hẳn không tái phát. Hiện nay có rất nhiều cách chữa viêm da cơ địa khác nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, để chữa lành bệnh an toàn không tái phát chỉ duy nhất phương pháp chữa viêm da cơ địa bằng đông y mới có thể làm được. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 11. Sùi mào gà là căn bệnh xã hội thường xuất hiện chủ yếu ở bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, nhiều trường hợp sùi mào gà cũng xuất hiện ở những bộ phận khác, điển hình là hậu môn. Đây là bộ phận nhạy cảm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tác động tiêu cực đến tâm, sinh lý của người bệnh. Cùng theo dõi bài viết sa u để hiểu rõ hơn về sùi mào gà ở bên trong hậu môn nhé. Sùi mào gà ở bên trong hậu môn là gì? Giống với sùi mào gà ở những bộ phận khác, sùi mào gà ở bên trong hậu môn do virus HPV gây ra thông qua quan hệ tình dục với người đang mắc bệnh sùi mào gà. Bệnh gây ra cảm giác ngứa ngáy, đau đớn và làm cho sinh hoạt hàng ngày trở nên khó khăn do những u nhú mọc ở vùng hậu môn và quanh hậu môn. Nguyên nhân hình thành nên bệnh sùi mào gà ở bên trong hậu môn Theo nghiên cứu khảo sát cho thấy, có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh sùi mào gà ở bên trong hậu môn. Cụ thể như: Quan hệ tình dục không an toàn: Đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh sùi mào gà ở bên trong hậu môn. Loại virus này có đặc tính lây lan nhanh từ cơ thể người này sang người khác. Sử dụng chung đồ dùng cá nhân: Khi sử dụng chung khăn tắm, bàn chải đánh răng, bồn cầu với người bệnh thì việc nhiễm sùi mào gà hoàn toàn có thể bị lây bệnh với khả năng cao. Ý thức vệ sinh kém: Không vệ sinh bộ phận sinh dục hằng ngày, đặc biệt là trước và sau khi quan hệ tình dục bằng hậu môn sẽ khiến cho virus HPV từ người bệnh lây lan sang người lành. Hệ miễn dịch kém: Khi hệ miễn dịch kém, virus sùi mào gà có thể tấn công vào hậu môn một cách dễ dàng. Vì thế, những đối tượng như người già, phụ nữ mang thai hoặc người đau yếu sẽ có nguy cơ cao nhiễm phải căn bệnh này. Tổng hợp những biểu hiện của bệnh sùi mào gà ở bên trong hậu môn Bất kỳ loại bệnh lý nào, khi có thể nhận biết được bệnh càng sớm đồng nghĩa khả năng điều trị khỏi bệnh càng cao và ngược lại. Do vậy nếu bạn phát hiện các dấu hiệu sùi mào gà ở bên trong hậu môn hãy tìm cách điều trị kịp thời nhé. Dấu hiệu sùi mào gà ở bên trong hậu môn nam và nữ như sau: · Xuất hiện các mụn thịt nhỏ, u nhú có màu hồng quanh khu vực hậu môn. · Các mụn thịt này bắt đầu mọc lẻ tẻ sau đó dần dần liên kết thành chùm như hoa súp lơ hoặc mào gà với nhiều kích thước. · Khi đi đại tiện sẽ bị đau nhứt và đặc biệt là thường thấy máu xen lẫn trong phân. · Khi cọ xát các nốt mụn thịt này thì dễ bị trầy xước, lở loét, chảy máu và xuất hiện mùi hôi khó chịu Bệnh sùi mào gà ở bên trong hậu môn nguy hiểm như thế nào? Tương tự như bệnh sùi mào gà ở những vị trí khác, sùi mào gà ở bên trong hậu môn đe dọa người bệnh những tác hại khôn lường. Khi điều trị chậm trễ thì người bệnh sẽ phải đối mặt với những biến chứng sau: Nguy cơ mắc bệnh trĩ: Bệnh sùi mào gà gây ra những bất tiện khi đi đại tiện cũng như vệ sinh hậu môn. Đây là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mắc bệnh trĩ tăng cao. Gây viêm nhiễm, hoại tử hậu môn: Bệnh nếu không được điều trị đúng cách, những nốt mụn sùi ở hậu môn bị vỡ, chảy máu và tiết dịch làm các vùng lân cận bị viêm nhiễm, thậm chí là hoại tử hậu môn. Gây ung thư: Nghiêm trọng hơn, sùi mào gà ở bên trong hậu môn còn có thể là tác nhân dẫn tới ung thư trực tràng, ung thư hậu môn khiến cho người bệnh bị vô sinh, thậm chí là tử vong. Lây lan khắp cơ thể: Nếu không điều trị bệnh sùi mào gà ở bên trong hậu môn thì những nốt sùi có nguy cơ sẽ lây lan ra khắp cơ thể. Tóm lại, sùi mào gà là căn bệnh có khả năng lây lan nhanh, gây lở loét, chảy máu, thậm chí có thể dẫn đến phát triển thành ung thư, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản. Do đó, khi mắc bệnh hoặc nghi ngờ bị sùi mào gà ở bên trong hậu môn người bệnh cần nhanh chóng điều trị tích cực bằng phương pháp phù hợp để tránh các biến chứng, đồng thời tiêu diệt tận gốc, ngăn ngừa bệnh sùi mào gà tái phát. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 12. Cây bàng được biết đến khi sử dụng cây cảnh để làm bóng mát mà trẻ em miền quê thường trèo hải quả để ăn. Tuy nhiên vẫn ít người biết rằng, lá bàng có thể chữa được viêm da cơ địa cực kỳ hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian được lưu truyền từ thời xưa. Vậy thực hư chữa viêm da cơ địa bằng lá bàng như thế nào? Chúng ta cùng xem tiếp nhé. Vì sao lá bàng lại chữa được bệnh viêm da cơ địa? Sở dĩ lá bàng chữa được viêm da cơ địa là nhờ vào các tinh chất flavonoid, các chất tanin, phytosterol….có tác dụng tuyệt vời trong điều trị các bệnh ngoài da. Không những thế, lá bàng còn còn giúp làm lành nhanh chóng về thương cũng như giúp làm khô vết thương, ngăn chặn bị viêm nhiễm, chống ngứa... Đặc biệt hơn, chất Tanin có sẵn trong lá bàng còn có khả năng kháng – sát khuẩn, chống mưng mủ. Do đó, khi dùng lá bàng chữa viêm da cơ địa sẽ giúp vết thương lành nhanh chóng, các nốt sưng viêm sẽ dần thuyên giảm, ngăn chặn quá trình lây lan sang vùng da khác… Cách chữa viêm da cơ địa bằng lá bàng như thế nào mới hiệu quả? Mặc dù lá bàng có nhiều công dụng tuyệt vời trong điều trị bệnh viêm da cơ địa. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách áp dụng nó như thế nào để mang lại hiệu quả cao. Do đó, các bác sĩ phòng khám đông y An Đông chia sẻ cách làm như sau, người bệnh có thể tham khảo: Cách 1: Dùng lá bàng làm thuốc bôi - Bạn hãy rửa sạch 1 nắm lá bàng non bằng nước muối pha loãng. Sau đó cho lá bàng khô ráo vào cối rồi giã nát chúng. Trong quá trình giã hãy cho thêm vài hạt muối để tăng cường hiệu quả. - Tiếp theo bạn lọc lấy nước, bỏ phần bã, rồi dùng tăm bông thấm vào nước bàng và bôi lên vùng da bị tổn thương. Để khô tự nhiên đến ngày hôm sau thì rửa lại thật sạch. Thông thường với cách này, bạn nên áp dụng vào buổi tối sẽ hợp lý hơn nhiều. Cách 2: Ngâm nước nấu từ lá bàng - Cũng giống như cách 1, dùng 1 năm lá bàng non rửa sạch ngâm với nước muối pha loãng. - Sau đó cho lá bàng non vào nồi đổ thêm 2 -4 lít nước, nấu sôi tỏng 10 phút thì tắt bếp. - Để nước nguội ấm thì hãy ngâm vùng da bị tổn thương trong khoảng 20 phút là được - Mỗi ngày người thực hiện 2 lần để cải thiện các triệu chứng của bệnh. Cách 3: Dùng lá bằng non đắp trực tiếp lên vùng da bị bệnh - Sử dụng một nắm lá bàng non, rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng. - Để ráo rồi giã nát hoặc xay nhuyễn chúng ra - Lấy phần lá bàng bị xay nhuyễn đắp trực tiếp lên vùng da bị bệnh khoảng 15 – 20 phút - Sau đó rửa lại thật sạch bằng nước muối pha loãng Cách 4: Tắm nước lá bàng chữa viêm da cơ địa - Một nắm lá bàng non rửa sạch ngâm nước muối pha loãng - Để ráo cho vào nồi đổ thêm 2-4 lít nước đun sôi, Khi nước sôi cho thêm một ít muối trắng. - Pha nước vừa đun sôi với nước lạnh đạt đến nhiệt độ vừa đủ thì dùng để tắm. - Phương pháp này bạn phải kiên trì sử dụng hàng ngày mới mang lại hiệu quả cao nhất. Xem Thêm: [Các bài thuốc nam khác chữa bệnh viêm da cơ địa được các bác sĩ khuyên dùng] Một vài lưu ý khi áp dụng cách chữa viêm da cơ địa bằng lá bàng Theo các bác sĩ phòng khám đông y An Đông, khi áp dụng chữa viêm da cơ địa bằng lá bàng. Người bệnh phải lưu ý các vấn đề sau: - Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng lá bàng chữa viêm da cơ đị. - Lá bàng chữa bệnh phải là lá bàng non, không bị sâu hại. - Trong quá trình áp dụng cách này, người bệnh không được ăn những loại thực phẩm tanh, hải sản, trứng cá, sữa.. - Tuyệt đối nói không với các chất kích thích (rượu bia, thuốc lá, café…) - Vải mắc phải là chất liệu cotton mát mềm mại, tránh sự cọ xát gây tổn thương ngoài mong muốn - Người bệnh không nên tiếp xúc với những tác nhân gây bệnh, khiến triệu chứng tái phát và khó chữa dứt điểm. - Không nên cọ xát, gãi mạnh vào những vùng da bị viêm vì sẽ gây chảy máu, tổn thương da và để lại vết sẹo gây mất thẩm mỹ. - Ăn nhiều trái cây tươi, rau xanh và uống đủ 3 lít nước mỗi ngày. - Không tự ý áp dụng những bài thuốc không được bác sĩ chủ định, không uống quá liều hoặc tăng liều trong bất cứ trường hợp nào. - Không nên ăn những loại thực phẩm đóng hộp, nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng sẽ làm tình trạng bệnh thêm trầm trọng. Chữa viêm da cơ địa bằng lá bàng rất hiệu quả, an toàn. Tuy nhiên để chữa trị dứt điểm viêm da cơ địa, lá bàng không đủ khả năng. Do đó, bạn cần đến phương pháp đặc trị khác, mang đến tính năng kháng bệnh mạnh hơn. Phương pháp chúng tôi đang nói đến chính là đông y chữa viêm da cơ địa. Các bài thuốc đông y vừa giúp điều trị bệnh hiệu quả, lại lành tính, an toàn không gây lo ngại về tác dụng phụ. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 13. Người bệnh thường dễ nhầm lẫn giữa 2 căn bệnh sùi mào gà và chuỗi hạt ngọc. Hai căn bệnh này đa phần xuất hiện ở bộ phận sinh dục của nam. Vậy sùi mào gà và chuỗi hạt ngọc là bệnh gì? Bằng cách nào có thể phân biệt được? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.Bệnh sùi mào gà và chuỗi hạt ngọc là gì?- Bệnh sùi mào gà còn gọi là mụn cóc sinh dục. Bệnh thường có dấu hiệu xuất hiện những mụn mọc lên ở cơ quan sinh dục. Sùi mào gà là một trong những căn bệnh xã hội có mức độ nguy hiểm cao, lây truyền chủ yếu qua con đường tình dục không an toàn. - Chuỗi hạt ngọc hay gai sinh dục là một bệnh lý lành tính ở nam giới. Thường có dấu hiệu hình thành khi nam giới có lối sống sinh hoạt không sạch sẽ dẫn đến việc tích tụ bụi bẩn ở vùng da bao quy đầu. Dẫn tới hình thành những nốt mụn thịt nhỏ li ti tạo thành một hàng dọc vòng quanh khấc quy đầu.Cách phân biệt giữa sùi mào gà và chuỗi hạt ngọcViệc không phân biệt các triệu chứng của 2 bệnh sùi mào gà và chuỗi hạt ngọc là điều dễ gặp phải, từ đó có thể dẫn đến nhiều tác hại nguy hiểm như chủ quan không đi thăm khám điều trị, khiến bệnh trở nên nặng hơn, và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc.Do đó, để có thể thăm khám và điều trị dứt điểm bệnh càng sớm càng tốt, nam giới cần phải phân biệt được 2 bệnh sùi mào gà và chuỗi hạt ngọc thông qua những đặc điểm dưới đây:Vị trí xuất hiện bệnh- Sùi mào gà: Các nốt sùi thường xuất hiện ở những vị trí khác nhau như bao quy đầu, đầu dương vật, thân dương vật, hậu môn, bẹn, bìu….- Chuỗi hạt ngọc: Các nốt mụn thường chỉ xuất hiện ở rãnh quy đầu hoặc xung quanh quy đầu dương vật.Triệu chứng của bệnhSùi mào gà:+ Trên thân dương vật xuất hiện các nốt mụn nhỏ, mọc độc lập, màu hồng, không ngứa không đau.+ Các nốt mụn này liên kết với nhau thành từng mảng có kích thước to nhỏ khác nhau hình mào gà hoặc hoa súp lơ.+ Những mảng này có bề mặt ẩm ướt, ấn vào có máu hoặc mủ chảy ra, mùi hôi tanh khó chịu.Chuỗi hạt ngọc:+ Xuất hiện các mụn nhỏ li ti, có đầu trắng.+ Các mụn này xếp thành từng hàng quanh rãnh quy đầu dương vật.+ Những mụn nước này không ngứa, không đau.Tác hại của bệnh Sùi mào gà:+ Gây ra những viêm nhiễm nghiêm trọng như: viêm tinh hoàn, viêm niệu đạo, viêm bao quy đầu,…+ Nguy cơ ung thư dương vật và tử vong cao+ Ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, nguy cơ lây nhiễm cho bạn đời hoặc người thân rất cao+ Đe dọa đến sự phát triển của cộng đồngChuỗi hạt ngọc:- Không có nguy cơ lây nhiễm và không ảnh hưởng đến sức khỏe nên đây chỉ là 1 bệnh lý lành tính- Khi chuyển sang giai đoạn nặng thì các mụn nước này vỡ ra, gây viêm nhiễm làm mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tâm lý người bệnhTheo ý kiến của những chuyên gia cho thấy, bệnh lý sùi mào gà là một trong những căn bệnh xã hội nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Còn chuỗi ngọc sinh dục thực chất chỉ là bệnh lý lành tính nếu thay đổi lối sinh hoạt vệ sinh đúng cách thì bệnh sẽ thuyên giảm.Trên đây là những thông tin vô cùng hữu ích cho người bệnh, cụ thể là nam giới. Giúp cho họ có thể phân biệt được đâu là bệnh sùi mào gà đâu là chuỗi hạt ngọc để từ đó có thể tìm ra đúng phương pháp điều trị.Lời khuyên: Khi gặp phải bất kì một triệu chứng bất thường nào ở cơ quan sinh dục tốt nhất hãy đến trực tiếp các cơ sở y tế đề xác định đúng bệnh. Sau khi khám bác sĩ mới đưa ra phương phá chữa sùi mào gà đúng nhất. PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y AN ĐÔNG tự hào là cơ sở chữa bệnh bằng đông y uy tín nhất Hồ Chí Minh. Trải qua gần 30 năm hoạt động, phòng khám đã chữa trị thành công cho hàng triệu bệnh nhân khắp cả nước. Khi có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, bạn hãy gọi ngay tới phòng khám qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí. Chúc bạn nhiều sức khỏe!
 14. Bệnh động kinh có tác động khá lớn đến với bản thân người bệnh, gia đình và cả xã hội. Các phương pháp chữa bệnh động kinh là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Sau đây là 3 phương pháp mới nhất mà bạn có thể tham khảo. Phương pháp chữa bệnh động kinh bằng tây y Người bệnh thường sẽ sử dụng thuốc kháng động kinh (AED) để kiểm soát căn bệnh. Có rất nhiều loại khác nhau như: Tegretol , Phenobarbital, Keppra , Trileptal,... Thuốc tây giúp cải thiện các cơn động kinh và hạn chế chúng tái phát khá hữu hiệu nhưng khó có thể chữa khỏi bệnh động kinh. Đa số người bệnh phải sử dụng trong nhiều năm thậm chí là suốt đời. Thuốc tây điều trị bệnh động kinh đa phần sẽ gây nhiều tác dụng phụ nặng nề như: giảm trí tuệ, trí nhớ kém, suy gan,... Có thể áp dụng phẫu thuật đối với bệnh nhân không thích hợp dùng thuốc. Tuy nhiên, liệu pháp này đòi hỏi nhiều chi phí để thực hiện và có thể mang lại biến chứng sau phẫu thuật cho người bệnh. Thuốc nam chữa bệnh động kinh Dân gian lưu truyền nhiều bài thuốc nam có khả năng trấn kinh, giảm các triệu chứng bệnh động kinh đến từ cây cỏ xung quanh như: cây câu đằng, rễ đinh lăng, phật thủ,... Đa phần dược liệu tự nhiên sẽ an toàn, lành tính nhưng lại có tác dụng khá chậm. Hiệu quả sử dụng còn tùy vào cơ địa mỗi người, một số thành phần có thể gây dị ứng, kích ứng nên cần lưu ý. Chữa bệnh động kinh bằng phương pháp đông y Theo y học cổ truyền, động kinh có thể do tổn thương thực thể ở não hoặc vô căn. Tùy thuộc vào trường hợp bệnh, nguyên nhân và cơ địa sẽ có bài thuốc phù hợp. Một số phương thuốc điều trị bệnh động kinh hữu hiệu: Định giản hoàn gia giảm, Đại định phong châu thang gia giảm, Dưỡng huyết an thần, bình can tức phong,... Chữa bệnh động kinh bằng đông y có tác dụng lâu dài và bền vững với nhiều ưu điểm nổi bật: Thuốc đông y ít gây tác dụng phụ, an toàn Tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị Trấn kinh, cải thiện các cơn động kinh hiệu quả Điều trị bệnh động kinh dứt điểm, ngăn ngừa các cơn co giật tái phát Lưu thông máu huyết, bổ não, tăng cường chức năng hệ thần kinh Thuốc đông y tốt cho sức khỏe, giúp ngủ ngon và sâu giấc. Người bệnh cần lưu ý khi sử dụng phương pháp đông y điều chữa động kinh: Một số bài thuốc đông y tương đối khó uống, tránh cho thêm hương liệu vì sẽ làm mất công dụng của thuốc Nên thăm khám để có đơn thuốc thích hợp, tuân thủ theo những dặn dò của thầy thuốc Sử dụng thuốc có nguyên liệu rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo quản thuốc cẩn thận. Nếu bản thân hay người thân của bạn gặp các vấn đề về động kinh, tốt nhất nên đến các cơ sở y tế gần nhất để hỏi thăm ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các phương pháp chữa bệnh động kinh trên. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bệnh động kinh, các bạn có thể liên hệ đến website Phòng khám Đông y An Đông để được các bác sĩ tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn.