• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

havan

Hội viên
 • Số nội dung

  168
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About havan

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 03/02/1990

Contact Methods

 • Website URL
  https://yhoccotruyenandong.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Hà Tĩnh
 1. bệnh chàm da được chia ra thành nhiều loại. Mỗi loại đều có đặc điểm, dấu hiệu và nguyên nhân khác nhau. Hãy cùng Phòng khám Đông y An Đông tìm hiểu 7 loại chàm thường gặp dưới đây nhé! 7 loại bệnh chàm thường gặp, nhận biết và điều trị Viêm da dị ứng Đây là một dạng phổ biến nhất của bệnh Chàm ở Việt Nam. Bệnh lý này thường xuất hiện nhiều nhất là ở trẻ em nhưng sẽ bị nhẹ hơn hoặc khỏi hẳn khi trưởng thành. Viêm da dị ứng là một trong bộ ba dị ứng bao gồm hen suyễn và sốt cỏ khô (chứng viêm mũi dị ứng). Ở Việt Nam, có rất nhiều người bị cả ba loại dị ứng này. Các triệu chứng của viêm da dị ứng: - Thường nổi phát ban ở những nếp gấp tại khuỷu tay hoặc đầu gối. - Vùng da nổi phát ban thường trắng và dày hơn. - Xuất hiện những nốt sần, gây ngứa và bị rỉ dịch nếu gãi ở vị trí này. - Trẻ sơ sinh thường bị phát ban trên da đầu hoặc hai bên má Nguyên nhân của viêm da dị ứng: Chủ yếu là do da nhạy cảm, lớp bảo vệ da tự nhiên bị suy yếu. Điều này dẫn đến da dễ bị dị ứng khi gặp các chất kích ứng hoặc chất gây dị ứng. Ngoài ra, viêm da dị ứng cũng thường gặp do: gen di truyền, da khô, hệ thống miễn dịch yếu, tác động của môi trường sống. Xem ngay>> Cách chữa bệnh chàm bằng dân gian như thế nào 2021 ?>> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/cach-chua-benh-cham-bang-dan-gian/ Viêm da do tiếp xúc hay chàm tiếp xúc Nếu da bạn thường xuyên bị mẩn đỏ, kích ứng khi chạm vào một chất nào đó thì đây là dấu hiệu của bệnh viêm da tiếp xúc. Các triệu chứng thường gặp: - Da dị ngứa, đỏ, gây cảm giác bỏng hoặc châm chích. - Nổi phát ban, sưng và ngứa - Có trường hợp bị nổi những mụn nước. Vùng da bị dị ứng thường dày lên và bị đóng vảy Nguyên nhân chính gây viêm da tiếp xúc là do tiếp xúc với những chất gây kích ứng như chất tẩy rửa, chất hóa học, đồ trang sức, mủ cao su, nhựa thông, sơn, các sản phẩm chăm sóc da, xà phòng, nước hoa,... Chàm tổ đỉa - Bệnh chàm này gây ra các mụn nước nhỏ li ti, thường là ở bàn tay và mu bàn chân. Chàm tổ đỉa thường phổ biến ở nữ giới hơn ở nam giới. - Các triệu chứng thường gặp: - Xuất hiện các mụn nước ở ngón tay, ngón chân, lòng bàn tay và lòng bàn chân - Mụn nước gây ngứa hoặc đau. - Vùng da này thường đóng vảy, nứt và bong tróc. Nguyên nhân gây ra bệnh chàm tổ đỉa: - Do thường xuyên bị ẩm ưa bị dị ứng khi tiếp xúc với các chất như niken, coban hoặc muối crom - Bàn tay và bàn chân thường xuyên bị ẩm ướt Chàm tay Giống như tên gọi, bệnh chàm này chỉ xuất hiện ở tay và không gây ảnh hưởng đến những vị trí khác trên cơ thể. Các triệu chứng thường gặp: - Bàn tay bị đỏ , ngứa và khô - Vùng da này thường bị nứt nẻ hoặc phồng rộp. Nguyên nhân gây ra bệnh chàm tay chủ yếu là do tiếp xúc nhiều với hóa chất. Những công việc có nhiều khả năng mắc dạng này như thợ làm tóc, nhân viên vệ sinh, điều dưỡng (thường xuyên vệ sinh dụng cụ). Viêm da thần kinh Viêm da thần kinh cũng tương tự như viêm da dị ứng. Bệnh lý này gây ra các mảng dày và có vảy trên da. Các dấu hiệu khi bị viêm da thần kinh gồm: - Thường xuất hiện các mảng dày, có vảy ở cánh tay, chân, sau cổ, da đầu, lòng bàn chân, mu bàn chân hoặc ở bộ phận sinh dục. - Vùng da bị chàm bị ngứa, bề mặt da nhăn, khô cứng, sần sùi. Nếu cào gãi sẽ gây ra lở loét, nhiễm trùng. Nguyên nhân gây viêm da thần kinh: thường do người bệnh đã mắc phải các loại bệnh hoặc vẩy nến khác. Các bác sĩ cũng chưa biết chính xác nguyên nhân gây ra nó. Chàm đồng tiền Loại chàm này thường xuất hiện ở nam trong độ tuổi trung niên. Tuy nhiên cũng coa vài trường hợp xuất hiện ở trẻ em với các nốt hình tròn, oval trên bề mặt da. Bệnh chàm này nhìn khác hoàn toàn so với những loại chàm khác. Các triệu chứng dễ thấy nhất: - Các đốm tròn, hình đồng xu trên da - Gây ngứa, đỏ, đóng vảy và nổi cộm trên bề mặt da. Nguyên nhân gây bệnh chàm đồng tiền: - Di truyền - Dị ứng với kim loại hoặc hóa chất - Da bị khô, thiếu độ ẩm - Vệ sinh da chưa đúng cách. Viêm da ứ đọng Viêm da ứ đọng thường xuất hiện ở nữ giới, những người bị suy giãn tĩnh mạch ở cẳng chân. Nguyên nhân chính là khi chất dịch bị rò rỉ từ các tĩnh mạch suy yếu. Chất dịch này gây sưng, đỏ, ngứa và đau. Các triệu chứng thường gặp: - Chân bị sưng lên, đặc biệt là khi đi bộ - Da mỏng, sẫm màu, xuất hiện các chấm, đốm ban đỏ trên bề mặt da. - Vùng da bị viêm có thẻ bị lở loét. Điều trị bằng phương pháp Đông y Theo Đông y, bệnh chàm phát sinh là do cơ thể bị ứ trệ phong nhiệt và thấp nhiệt. Từ đó gây ra uất kết và bùng phát các triệu chứng trên da. Chính vì vậy, việc điều trị chàm bằng Đông y phải được phân chia theo từng thể bệnh khác nhau. Thêm vào đó, bệnh chàm thường tái phát dai dẳng gây khó chịu cho người bệnh. Vậy nên, để điều trị dứt điểm các loại chàm, người bệnh cần đến những trung tâm, phòng khám uy tín để thăm khám. Các bác sĩ sẽ thăm khám, xem xét triệu chứng trên da, những dấu hiệu đi kèm và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp cho từng người bệnh. Xem chi tiết>> cách chữa bệnh chàm bằng đông y an toàn hiệu quả không tái phát tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/chua-benh-cham-bang-dong-y/ Điều trị bệnh chàm bằng Đông y cần lưu ý gì? Hầu hết, các bài thuốc Đông y đều sử dụng thảo dược tự nhiên nhằm giảm tình trạng ngứa, đỏ và tổn thương trên da. Bên cạnh đó, Đông y còn trị dứt điểm và phòng ngừa bệnh chàm tái phát. Tuy nhiên, để thận trọng hơn, người bệnh cũng nên lưu ý những điều dưới đây: Tránh tiếp xúc với những chất gây kích ứng như mỹ phẩm, hóa chất,... Đồng thời nên giảm căng thẳng, ăn uống và tập luyện điều độ để tăng khả năng miễn dịch. Căn nguyên của bệnh chàm rất phức tạp và khó xác định được những nguyên nhân cụ thể. Vậy nên, người bệnh cần tìm đến những phòng khám Đông y uy tín với bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Vì thuốc Đông y thường có tác dụng chậm nên người bệnh cần kiên nhẫn để điều trị dứt điểm bệnh. Phòng khám Đông y An Đông đã cung cấp cho bạn thông tin về các loại bệnh chàm. Người bệnh cần được xác định đúng loại chàm và chọn đúng phương pháp nhằm điều trị dứt điểm bệnh lý này. Để biết thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 028 6670 9555, bác sĩ sẽ trực tiếp tư vấn và giải đáp. Xem thêm>> chữa bệnh chàm ở đâu tốt nhất Hồ Chí Minh>> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/chua-benh-cham-o-dau/
 2. Sức khỏe sinh lý đóng vai trò rất quan trọng đối với nam giới. Trong đó, ngăn ngừa và phòng bệnh rối loạn cương dương là một trong những thắc mắc của cánh mày râu. Rối loạn cương dương ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Vì thế, biết cách phòng tránh hiệu quả sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn trong mối quan hệ vợ chồng. Ngăn ngừa rối loạn cương dương bằng chế độ ăn uống Một chế độ ăn uống kém lành mạnh ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe nam giới. Trong đó, chế độ ăn uống ít rau củ nhiều chất béo, dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh lý nam giới. Để hạn chế và ngăn ngừa bệnh, nam giới nên ăn nhiều rau củ. Cân bằng dinh dưỡng với đầy đủ thịt cá hằng ngày. Bổ sung các chất béo từ thực vật và các loại hạt tốt cho sức khỏe khác. Xem thêm: 5 Bài Tập Điều Trị Rối Loạn Cương Dương Duy trì cân nặng phù hợp để phòng ngừa rối loạn cương dương Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nam giới rất dễ mắc bệnh tiểu đường và béo phì do sử dụng nhiều bia, rượu. Một khi bệnh tiểu đường tiến triển nặng sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh lý, điển hình là rối loạn cương dương. Để phòng ngừa bệnh một cách hiệu quả. Nam giới nên luyện tập thể thao để duy trì cân nặng. Đồng thời hạn chế dung nạp đường, các chất béo có hại cho cơ thể để ngăn ngừa rối loạn cương dương. Ngăn ngừa rối loạn cương dương bằng tư thế quan hệ an toàn Các bác sĩ Nam khoa cho rằng, một trong những nguyên nhân gây rối loạn cương dương là do chấn thương trong quan hệ tình dục. Vì thế, cách tốt nhất là ngăn ngừa bệnh là dùng biện pháp an toàn. Bên cạnh đó, nam giới nên vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ. Không chỉ ngăn ngừa nhiều bệnh lý mà còn hạn chế bệnh viêm đường tiết niệu, hạn chế vi khuẩn gây bệnh. Tâm lý đóng vai trò quan trọng khi ngăn ngừa bệnh rối loạn cương dương Áp lực về mặt tâm lý hay công việc khiến mạch máu của nam giới rất dễ co thắt. Điều này đồng nghĩa với việc không cung cấp đủ máu tới dương vật. Từ đó, hình thành rối loạn cương dương. Để hạn chế tình trạng stress hay căng thẳng. Bạn nên tập hít thở sau, vận động thể chất. Đồng thời phân bố thời gian làm việc hợp lý để đời sống vợ chồng của bạn được hạnh phúc và thăng hoa hơn nhé. Theo dõi huyết áp và lượng cholesterol của cơ thể Huyết áp hay hàm lượng cholesterol cao sẽ khiến máu vận chuyển đến dương vật kém. Vì thế, nam giới cần duy trì huyết áp ổn định và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Bên cạnh đó, bạn nên quan tâm tới các loại thuốc đang dùng. Nguyên nhân là do khi bạn sử dụng dài hạn sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ và ảnh hưởng tới sinh lý. Lời khuyên: Bác sĩ chuyên khoa phòng khám Y học cổ truyền An Đông khuyến cáo. Nếu không may gặp phải tình trạng rối loạn cương dương. Nam giới nên điều trị càng sớm càng tốt. Việc này giúp hạn chế biến chứng về sau và phòng ngừa vô sinh, liệt dương ở nam giới. Ngăn ngừa rối loạn cương dương ở nam giới không bao giờ là thừa. Vì thế, bạn nên quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn, điều hòa chế độ ăn uống, tăng cường vận động thể chất. Có như thế mới giúp bạn giữ vững phong độ và duy trì hạnh phúc gia đình. Xem thêm: Rối Loạn Cương Dương Tạm Thời
 3. Bệnh viêm xoang hay còn gọi là viêm mũi xoang là bệnh lý về Tai- Mũi -Họng khá phổ biến và rất dễ gặp ở mọi đối tượng. Viêm xoang thường gây ra những triệu chứng đau nhức, khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Chính vì vậy, việc nắm rõ nguyên nhân gây ra bệnh, dấu hiệu nhận biết và cách điều trị phù hợp là vô cùng quan trọng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé. Bệnh viêm xoang là gì? Bệnh viêm xoang là bệnh lý xảy ra khi các niêm mạc xoang bị viêm nhiễm, tổn thương và mất đi khả năng hoạt động như bình thường. Nếu tình trạng xảy ra trong thời gian dài sẽ khiến cho các dịch nhầy bị ứ đọng, bít tắc, hẹp lỗ thông xoang và dẫn đến khó thở. Ngoài ra, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Bệnh viêm xoang này thường khởi phát bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm: Dị ứng cơ địa: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất ở bệnh viêm xoang. Người bệnh thường có có địa dễ bị dị ứng với bụi bẩn, hóa chất, lông thú nuôi, phân hoa, thức ăn…khiến niêm mạc mũi bị phù nề làm bít tắc lỗ thông xoang và gây ra tình trạng nhiễm trùng các xoang. Sức đề kháng yếu: Cơ thể có sức đề kháng kém khiến cho niêm mạc đường hô hấp bị suy yếu, kéo theo hệ thần kinh cũng bị rối loạn. Điều này làm cho cơ thể không đủ sức chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus nên dẫn đến bệnh viêm xoang. Bệnh đường hô hấp: Những bệnh như viêm họng, viêm mũi dị ứng, phì đại cuống mũi hoặc khối u trong mũi cũng dễ gây ra bệnh viêm xoang. Bởi vì khi niêm mạc mũi làm việc quá mức, hệ thống các chất nhầy trong các xoang bị bít tắc dẫn đến khó lưu thông và gây ra tình trạng viêm nhiễm. Xem Ngay>> [Bác Sĩ Giải Đáp] Viêm Xoang Kiêng Ăn Gì tốt nhất >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/viem-xoang-kieng-an-gi/ 5 Triệu chứng điển hình của bệnh viêm xoang Bệnh viêm xoang thường có những biểu hiện không rõ ràng, gần giống với những bệnh lý khác như viêm, cảm thông thường,... nên người bệnh thường chủ quan. Đó cũng là lý do làm cho việc phát hiện bệnh gặp khó khăn, nhất là ở giai đoạn đầu. Do vậy, việc nắm rõ các triệu chứng của bệnh viêm xoang sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc phát hiện bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời, phù hợp. Theo Đông y An Đông, bệnh viêm xoang thường có những biểu hiện đặc trưng dưới đây: Sổ mũi, chảy dịch: tình trạng viêm nhiễm trong hốc xoang ngày càng phát triển thì lượng dịch mủ cũng sẽ tăng lên và dẫn tới hiện tượng chảy dịch hoặc sổ mũi. Dịch mũi lỏng hay đặc, có màu và mùi hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ viêm nhiễm trong xoang. Nghẹt mũi: Tính trạng bít tắc vùng mũi sẽ khiến người bệnh có cảm giác nghẹt mũi, khó thở và thậm chí người bệnh phải thở bằng miệng. Đau nhức: Do viêm xoang có nhiều loại nên cảm giác đau nhức sẽ xảy ra ở vị trí khác nhau và tùy thuộc vào từng vùng. Viêm xoang hàm sẽ gây đau nhức hai bên má và hàm. Viêm xoang trán sẽ gây đau nhức ở ấn đường (giữa hai chân mày và vùng thái dương. Viêm xoang sàng trước sẽ gây đau nhức ở giữa hai mắt. Viêm sàng sau và xoang bướm sẽ gây đau nhức ở vị trí sau gáy. Điếc mũi: Các hốc xoang bị viêm, phù nề gây chèn ép các dây thần kinh khiến người bệnh sẽ không còn khả năng nhận biết và phân biệt được các mùi. Nghiêm trọng hơn là có thể mất hoàn toàn khứu giác nếu không được điều trị sớm. Sốt: Đây là biểu hiện của cơ thể khi phản ứng với tình trạng viêm nhiễm xoang. Sốt nặng hay nhẹ tùy thuộc vào mức độ viêm nhiễm ở xoang. 3 cách chữa bệnh viêm xoang phổ biến hiện nay Chữa bệnh viêm xoang tại nhà Chữa viêm xoang tại nhà bằng thuốc nam tại nhà gồm các nguyên liệu tự nhiên là cách điều trị bệnh được áp dụng khá phổ biến và được lưu truyền từ xưa. Cụ thể, dưới đây là một số mẹo chữa bệnh viêm xoang hiệu quả: Nước muối: Muối có khả năng sát khuẩn, kháng viêm rất tốt nên người bệnh có thể sử dụng nước muối để rửa mũi hàng ngày. Lưu ý: dung dịch rửa mũi và súc miệng có tỷ lệ muối và nước vừa đủ, không quá mặn hoặc quá nhạt. Nếu gặp khó khăn trong quá trình pha chế, bạn có thể mua nước muối sinh lý bán sẵn tại các nhà thuốc. Tỏi: Dùng vài tép tỏi tươi rửa sạch, đập dập, lọc lấy nước cốt và pha loãng với một chút nước. Dùng tăm bông sạch thấm dung dịch này và đưa vào mũi. Tinh dầu bạch đàn: Cho vài giọt tinh dầu bạch đàn nguyên chất vào một bát nước nóng và xông mũi. Mỗi ngày xông từ 2-3 lần, mỗi lần xông khoảng 20 phút. Gừng: nấu nước cốt gừng, lấy khăn sạch thấm đều rồi đắp nhẹ lên mặt và hít lấy hơi nóng ở khăn. Xoang sẽ giảm sưng, dịch nhầy loãng và dễ thoát ra ngoài. Hoa ngũ sắc: Rửa sạch, nghiền nát và ngâm trong dung dịch cồn 70 độ. Sau đó lọc lấy nước cốt, dùng bông gòn nhúng và đặt vào mũi khoảng 10 phút. Đây là những mẹo dân gian hỗ trợ điều trị viêm xoang rất dễ thực hiện và tiết kiệm chi phí . Tuy nhiên, giải pháp này chỉ có hiệu quả khi bệnh viêm xoang mới phát triển. Trong trường hợp bệnh nặng thì cách chữa này không cho kết quả cao. Chữa bệnh viêm xoang bằng Tây y Trong Tây y, để điều trị viêm xoang, người bệnh sẽ được kết hợp cả dạng uống và dạng xịt. Thuốc chữa bệnh viêm xoang dạng xịt, nhỏ Nước muối sinh lý: Dùng nước muối sinh lý để xịt rửa, loại bỏ các chất nhầy dư thừa, làm sạch và giảm các triệu chứng nghẹt mũi. Thuốc xịt muỗi có chứa corticoid: cách chữa này có tác dụng làm giảm tình trạng viêm mũi, ngứa mũi, hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi và giảm phù niêm mạc mũi. Các thuốc thường dùng là: beclomethasone dipropionate,fluticasone propionate, budesonide, triamcinolone acetonide,.. Thuốc chữa bệnh viêm xoang dạng uống Chữa viêm xoang mũi dạng uống (thường là dạng viên nang hoặc siro) chứa các hoạt chất có tác dụng gây co mạch, tăng đào thoát dịch đọng trong khoang mũi nhanh hơn, làm cho mũi thông thoáng và dễ thở hơn. Các loại thuốc thường dùng là acetaminophen, aspirin, ibuprofen, paracetamol, ... Lưu ý: các thuốc này có thể gây ra một vài tác dụng phụ không mong muốn như: tăng huyết áp, kích thích hệ thần kinh trung ương… Bệnh nhân bị hen suyễn nhạy cảm với aspirin, ibuprofen không được tự ý sử dụng thuốc. Xem Ngay>> Chia sẻ Cách Trị Viêm Xoang Tại Nhà Hiệu Quả Nhất 2021 >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/cach-tri-viem-xoang-tai-nha/ Phẫu thuật xoang Phương pháp này thường được dùng cho người bệnh viêm xoang cấp và mạn tính. Nguyên lý điều trị của phẫu thuật xoang là mở các đường dẫn lưu trong mũi nhằm giảm những triệu chứng do viêm xoang gây ra. Tuy nhiên, phương pháp này có chi phí cao. Người bệnh phải mất thời gian nằm viện và nghỉ dưỡng, đặc biệt là bệnh vẫn có nguy cơ tái phát rất cao. Chữa bệnh viêm xoang bằng Đông y Theo Đông y, bệnh viêm xoang được liệt vào chứng hư hỏa. Nguyên nhân gây bệnh là do cơ thể bị mất cân bằng âm dương, gan hỏa gây phế nhiệt, thận âm hư, hỏa vượng tạo điều kiện cho độc tố tích tụ và làm tổn hao chính khí. Bệnh thường có các triệu chứng như não lậu, tỵ uyên,... gây nghẹt mũi, hắt hơi, đau đầu, chảy dịch. Do đó, Đông y chữa viêm xoang chủ yếu tập trung loại bỏ tà khí, tiêu diệt viêm nhiễm, hoạt huyết trục ứ và cân bằng âm dương. Ngoài ra, các bài thuốc Đông y còn giúp tăng cường hỗ trợ hoạt động của gan thận, giúp hỏa tự yên vị, chính khí vững hơn, cải thiện sức đề kháng và ngăn chặn ngoại tà xâm nhập. Bên cạnh đó, người bệnh còn được chữa bằng phương pháp xông thuốc. Đây là phương pháp có nhiều ưu điểm và đạt được hiệu quả cao nhất đối với người bị viêm xoang mạn tính. Cách chữa này có thể đưa thuốc vào tận sâu tất cả các hốc xoang mà các phương pháp không làm được. Xông thuốc có khả năng điều trị trực tiếp tại chỗ bị viêm nhiễm, tổn thương và giúp cho niêm mạc nhanh chóng phục hồi. Ngoài ra, bác sĩ Đông y An Đông còn thực hiện những phương pháp ngoài như châm cứu, bấm huyệt,... giúp kích thích khí huyết lưu thông, giảm các cơn đau kéo dài, dai dẳng. Lưu ý: các phương pháp điều trị bệnh viêm xoang không phù hợp với tất cả các đối tượng , đặc biệt là phụ nữ mang thai, người bị máu khó đông, người bị nhiễm trùng da hoặc người đang điều trị bệnh bằng thuốc,... Nên chữa bệnh viêm xoang theo cách nào? Đối với cách chữa viêm xoang bằng mẹo dân gian, người bệnh chỉ nên xem đây là giải pháp hỗ trợ và không có tác dụng điều trị bệnh dứt điểm. Tây y và Đông y chữa bệnh viêm xoang đều có công dụng và hiệu quả nhất định. Thuốc Tây y có công dụng kháng sinh, tiêu viêm… giúp điều trị nhanh các triệu chứng như viêm, sưng, đau, nhức,.. Tuy nhiên, thuốc Tây y không nên dùng lâu. Nếu dùng trong thời gian dài, thuốc tây sẽ có tình trạng lờn thuốc và gây ra những tác dụng phụ ảnh hưởng đến những bộ phận khác trong cơ thể như gan, thận,.. Trong khi đó, thuốc Đông y điều trị tận gốc nguyên nhân khởi phát bệnh. Ngoài công dụng làm giảm tiết dịch, đẩy mủ và máu độc ra ngoài, giảm tổn thương niêm mạc, Đông y còn bồi bổ và làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Bên cạnh đó, thuốc Đông y chủ yếu là từ các thảo dược tự nhiên nên không gây bất kỳ tác dụng phụ nào khi sử dụng kéo dài. Chính vì vậy, việc sử dụng phương pháp Đông y chữa viêm xoang được các các chuyên gia đánh giá cao do tính an toàn và hiệu quả. Phương pháp này không chỉ điều trị bệnh tận gốc mà còn giảm tác dụng phụ cũng tần suất tái phát bệnh ở Tây y. Đây là phương pháp chữa bệnh lâu dài được nhiều người áp dụng hiện nay. Xem ngay>> Chữa viêm xoang ở đâu tốt nhất Hồ Chí Minh>> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/chua-viem-xoang-o-dau-tot-nhat/ Bài viết trên đã chia sẻ thông tin chi tiết về bệnh viêm xoang cũng như cách chữa hiệu quả nhất hiện nay. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí.
 4. Sử dụng phương pháp Đông y chữa bệnh mất ngủ là biện pháp được nhiều người bệnh tin tưởng sử dụng bởi những ưu điểm tuyệt vời của mình. Tuy nhiên trong quá trình này chúng ta cần lưu ý điều gì thì mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây. Đông y chữa bệnh mất ngủ như thế nào? Đông y chữa bệnh mất ngủ dựa theo nguyên lý tập trung vào căn nguyên gây ra bệnh. Từ đó, giúp người bệnh bồi bổ tâm tỳ, thư can giải uất, an thần trấn kinh. Ngoài ra trong quá trình điều trị, bên cạnh những bài thuốc uống hiệu quả thì thầy thuốc còn kết hợp châm cứu - xoa bóp để nâng cao thể trạng và sức đề kháng cho người bệnh. Theo nhiều người bệnh, sở dĩ họ chọng Đông y bởi nguyên liệu trong các bài thuốc đều có nguồn gốc thiên nhiên, thảo mộc lành tính nên an toàn cho người dùng. Không mang lại tác dụng phụ như những loại thuốc khác khi sử dụng lâu dài. Xem thêm: Mất ngủ về đêm ở nam giới Bật mí 3 bài thuốc chữa mất ngủ bằng Đông y hiệu quả Hiện nay sau 1 quá trình nghiên cứu của nhiều thầy thuốc, có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh mất ngủ bằng Đông y khác nhau với nguyên liệu từ các loại cỏ cây, thảo dược tự nhiên. Do đó, thuốc không phát huy tác dụng ngay lập tức nhưng an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ và có hiệu quả lâu dài. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng hoạt huyết, dưỡng não, thông mạch và ngăn ngừa tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Dưới đây là 3 bài thuốc Đông y chữa bệnh mất ngủ mà bạn đọc có thể tham khảo. Bài thuốc số 1: Bạch truật, Hoài sơn, Liên nhục, Sơn thù, Ngũ gia bì, Phòng sâm, Đương quy, Cao lương khương,... Mỗi ngày sắc 1 thang và chia làm 3 lần uống. Bài thuốc số 2: Hoàng kỳ, Phòng sâm, Nhục quế, Ngũ vị, Bán hạ, Viễn chí, Phục thần, Hắc táo nhân,... Rửa sạch nguyên liệu và sắc thuốc trong lửa nhỏ. Bài thuốc số 3: Trinh nữ hoàng cung, Tang diệp, Đương quy, Phòng sâm, Mạch môn, Ngưu tất, Thạch hộc,... Mỗi ngày sắc 1 thang và chia làm 2 lần uống. Lưu ý: Các bài thuốc chữa mất ngủ bằng Đông y trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh phòng khám Y học cổ truyển An Đông khuyến cáo người bệnh không được mua thuốc trực tiếp mà phải đến cơ sở y tế khám để có bài thuốc hợp lý và liều lượng phù hợp với cơ địa của từng. Phương pháp bổ trợ chữa bệnh mất ngủ trong Đông y Ngoài việc dùng các bài thuốc để bồi bổ và hồi phục cơ thể từ bên trong thì thầy thuốc Đông y còn có thể kết hợp với những phương pháp vật lý bên ngoài để hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. Cụ thể những phương pháp bổ trợ này là: Xoa bóp, bấm huyệt: Đây là phương pháp giúp thông kinh hoạt lạc, được áp dụng chữa trị nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh mất ngủ. Ngâm chân thảo dược: Ngâm chân bằng thảo dược trước khi đi ngủ sẽ giúp hệ thống trung khu thần kinh được kích thích nhẹ, thoải mái và giải tỏa căng thẳng. Châm cứu: Châm cứu tác động vào các vị trí huyệt đạo giúp người bệnh giảm căng thẳng và tìm lại giấc ngủ sâu. Khi chữa bệnh mất ngủ bằng Đông y cần lưu ý gì? Để giúp cho quá trình điều trị bệnh mất ngủ trở nên hiệu quả hơn, người bệnh cần phải lưu ý một số vấn đề về ăn uống và sinh hoạt quan trọng như sau: Tập thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Phòng ngủ cần yên tĩnh, ánh sáng phù hợp. Trước khi ngủ nên tập những bài tập thư giãn. Không để quá đói hoặc ăn quá no trước khi đi ngủ. Không dùng các chất kích thích như cà phê, thuốc lá, rượu, bia,.. Người bệnh nên luyện tập thể dục, thể thao đều đặn. Một số món ăn giúp ngủ ngon như: Tâm sen, nhãn nhục, lạc tiên, lá vông… Chữa mất ngủ bằng Đông y được ví như phương pháp “vàng” giúp bạn tạm biệt cơn ác mộng mất ngủ. Để trị bệnh hiệu quả, bạn nên tìm cơ sở Đông y chất lượng để có liệu trình thăm khám phù hợp. Xem thêm: Ngồi thiền chữa bệnh mất ngủ
 5. Nhận biết sớm được những dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày sẽ giúp chúng ta điều trị bệnh kịp thời, tránh được những biến chứng nguy hiểm mà bệnh có thể gây ra. Vậy bệnh trào ngược dạ dày có dấu hiệu như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây. Khó nuốt là triệu chứng của trào ngược dạ dày Có tới hơn 30% người bệnh trào ngược dạ dày cho biết trước khi phát hiện bệnh trào ngược dạ dày thì học đều gặp tình trạng chung là khó nuốt. Theo các bác sĩ chuyên khoa thì tình trạng khó nuốt kéo dài sẽ dẫn đến ung thư thực quản, sưng tấy và phù nề ở niêm mạc dạ dày. Ngoài ta trào ngược dạ dày còn gây khó khăn trong quá trình tiêu hoá thực phẩm. Bên cạnh cảm giác đau rát cổ họng thì người bệnh còn phải đối mặt với triệu chứng khó tiêu, miệng đắng và có mùi hôi ở miệng. Ợ chua, ợ nóng là dấu hiệu của trào ngược dạ dày Có nhiều dấu hiệu trào ngược dạ dày khác nhau, tuy nhiên nhiều người đồng y rằng ợ nóng là dấu hiệu rõ ràng nhất của tình tràng trào ngược dạ dày. Ngoài ra nhiều bệnh nhân cũng cho biết bên cạnh ợ nóng thì còn có thể gặp tình trạng ợ hơi ợ chua hoặc nóng rát vùng cổ. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân xảy ra tình trạng này xảy ra là do các chất trong dạ dày tác động lên thực quản làm nóng rát từ vùng thượng vị lên vùng phía sau xương ức. Ợ nóng, ợ chua luôn đi kèm với nhau do axit dịch vị trào ngược tại cổ họng. Thông thường, các triệu chứng này sẽ xuất hiện sau bữa ăn hoặc lúc người bệnh cúi gập người về phía trước. Buồn nôn là dấu hiệu nhận biết trào ngược dạ dày Nguyên nhân gây ra buồn nôn ở người bệnh trào ngược dạ dày là do axit dạ dày gây kích thích lên thực quản, từ đó kích thích đến cơ thể người bệnh. Ngoài ra, trào ngược dạ dày còn khiến bạn kém tiêu hóa dẫn tới đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn. Tình trạng buồn nôn do trào ngược dạ dày gây ra thường xuất hiện sau bữa ăn, khi bạn ăn quá nhiều hoặc nằm ngay sau khi ăn. Đau tức ngực do trào ngược dạ dày Lý do khiến nhiều người bệnh trào ngược dạ dày cảm thấy bị đau tức vùng ngực là do axit dạ dày trào ngược lên thực quản. Từ đó gây chèn ép dây thần kinh trên niêm mạc thực quản và tạo cảm giác đau tức ngực cho người bệnh. Triệu chứng tức ngực thường xuất hiện ở nhiều bệnh lý khác nhau. Vì thế, khi bị tức ngực, người bệnh nên đi thăm khám nhằm tránh nhầm lẫn với bệnh tim hoạc các bệnh lý hô hấp khác. Trào ngược dạ dày dẫn tới ho mãn tính Ho là hành động phản xạ do sự gia tăng axit dạ dày vào ống dẫn thức ăn. Khi tình trạng trào ngược dạ dày tái phát, axit dạ dày trào ngược có thể rơi vào thanh quản hoặc cổ họng và gây ho kéo dài. Dấu hiệu nhận biết tình trạng ho do trào ngược dạ dày bao gồm: Tình trạng ho dai dẳng khi bạn đang nằm. Các cơn ho thường xuất hiện sau bữa ăn hoặc ban đêm. Bệnh trào ngược dạ dày khi tiến triển nặng rất dễ hình thành ung thư. Trong trường hợp xấu nhất là phải phẫu thuật dạ dày. Vì thế, khi thấy có dấu hiệu nào của bệnh, bạn nên thăm khám và tìm cho mình biện pháp chữa bệnh trào ngược dạ dày phù hợp. Tránh để bệnh kéo dài sẽ gây khó khăn cho việc điều trị sau này. Xem thêm: Trào ngược dạ dày khi mang thai
 6. Bạch biến là một trong những bệnh ngoài da tương đối phố biến ít. Bởi theo thống kê, bệnh bạch chỉ chiếm chưa đầy 1% trong tổng số bệnh lý ở Việt Nam. Do đó, khi không may mắc phải bạch biến, người bệnh phải nhận ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh. Do đó, tìm hiểu về bệnh bạch biến là gì về nguyên nhân, triệu chứng cũng như tác hại để chúng ta nắm rõ hơn. Bệnh bạch biến là gì? Bạch biến là bệnh ngoài da do bị biến mất hoặc bị phá hủy sắc tố màu da melanin gây nên. Bệnh tác động nhiều đến vấn đề tâm lý, khiến người bệnh bị tự ti, e ngại khi tiếp xúc với người khác. Nguyên nhân dẫn tới bạch biến là gì? Bạch biến là một bệnh da liễu thường gặp do một số tế bào sắc tố trong da bị hư, khiến da mất đi sắc tố melanin. Hiện nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây nên bệnh bạch biến, tuy nhiên theo các bác sĩ chuyên khoa nguyên nhân dẫn đến bệnh bạch biến có thể do một số yếu tố dưới đây: Do di truyền: Bạn có thể mắc phải căn bệnh này nếu trong gia đình có ông, bà hoặc bố, mẹ mắc phải bệnh bạch biến. Bởi yếu tố di truyền sẽ khiến da không thể tổng hợp được sắc tố melamin, từ đó bạn có thể bị sở hữu làn da không đều màu và có những đốm trắng. Do tiếp xúc với hóa chất độc hại: Nếu thường xuyên làm việc trong môi trường độc hại, phải tiếp xúc với nhiều hóa chất sẽ gây kích ứng da làm cản trở quá trình hình thành sắc tố melamin khiến da xuất hiện những mảng trắng. Hậu quả của một số bệnh tự miễn: Khi mắc phải một số bệnh lý về tuyến giáp, tuyến sinh dục, tuyến thượng thận, tiểu đường, thiếu máu thalassemia,….cơ thể sẽ xuất hiện một loại kháng thể, loại kháng thể này có thể gây rối loạn, ức chế quá trình hình thành sắc tố dưới da và gây nên bệnh bạch biến. Ngoài ra, một số người đã mang trong mình bệnh bạch biến tiềm ẩn, khi gặp các yếu tố như căng thẳng, stress, shock hay cháy nắng,…có thể khiến bệnh khởi phát. Xem ngay>> 5 bài thuốc Nam chữa bệnh bạch biến an toàn cao nhất Hé lộ cách chữa bệnh bạch biến hiệu quả nhất năm Tân Sửu 2021 Thuốc chữa bệnh bạch biến nào hiệu quả nhất 2021? Triệu chứng bạch biến như thế nào? Bạn có thể dễ dàng nhận biết bệnh bạch biến thông qua các dấu hiệu và triệu chứng xuất hiện trên da dưới đây: Trên cơ thể xuất hiện những đốm da màu trắng, loang lổ, có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Những vùng da bạch biến này không có đường viền, không bị bong tróc vảy và không sưng, không ngứa hoặc ngứa ít như hầu hết các bệnh về da khác. Triệu chứng bệnh bạch biến như thế nào? Đối với những vùng da bị bach biến người bệnh vẫn có cảm giác bình thường giống với những vùng da khỏe mạnh Tại những vùng da có lông hoặc tóc bị bạch biến thì lông và tóc tại vị trí đó cũng sẽ bị trắng đi hoặc nhạt màu hơn các vị trí da khác. Những vùng da thường xuất hiện bạch biến đó là: Những vùng da mặt, cổ, lưng, phần trên của ngực, mu bàn tay, nách, háng, bên ngoài cơ quan sinh dục và những vùng da từng bị bỏng, cháy nắng,….Cũng có một số trường hợp phần da bị bạch biến có thể lan khắp cơ thể. Đối với các thể bạch biến khác nhau các triệu chứng cũng khác nhau như: Thể bạch biến toàn thân: Xuất hiện ở nhiều vùng trên cơ thể và có tính chất đối xứng. Thể bạch biến phân đoạn: Biểu hiện ở một bên hoặc một vùng trên cơ thể, bệnh tiến triển trong khoảng từ 1 đến 2 năm. Thể bạch biến khu trú: Chỉ xảy ra ở một vài vị trí độc lập trên cơ thể. Bạch biến có nguy hiểm gì không? Tuy không phải là căn bệnh làm nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách bệnh bạch biến có thể gây nên những tác hại và biến chứng dưới đây. Sang tuyến giáp: Đối với những trường hợp bị bệnh bạch biến nặng có thể dẫn tới biến chứng sang tuyến giáp, từ đó có thể dẫn đến các bệnh như: thiếu máu ác tính, viêm khớp hoặc bệnh vảy nến là rất cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh. Gây ra các bệnh về răng miệng: Bệnh bạch biến ở phần đầu, mặt có thể kèm theo các bệnh về răng miệng như: sâu răng, răng mọc lệch, hỏng răng, hôi miệng,… Rụng tóc: Bệnh bạch biến có thể dẫn đến rụng tóc hoặc rụng râu chủ yếu trong giai đoạn bệnh phát triển và lây lan. Bệnh bạch biến là bệnh lý gây ra nhiều tác hại và biến chứng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Chính vì vậy, khi nhận thấy những dấu hiệu của bệnh bạn nên đến các phòng khám chuyên khoa uy tín để có được phương pháp chữa bệnh bạch biến hiệu quả. Xem thêm>> Địa chỉ điều trị bệnh bạch biến ở đâu tốt nhất HCM 2021 Trên đây là bài viết giúp bạn tìm hiểu về bệnh bạch biến một cách tổng quan nhất. Nếu còn bất kỳ thắc gì về nguyên nhân, triệu chứng và biến chứng bệnh bạch biến các bạn có thể để lại số điện thoại vào khung phía dưới, chúng tôi sẽ gọi lại ngay. Nguồn: https://yhoccotruyenandong.vn/
 7. Rối loạn cương dương là căn bệnh ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tình dục cũng như sức khoẻ của nam giới. Vì vậy bên cạnh việc lựa chọn cho mình phương pháp điều trị bệnh phù hợp thì nam giới cũng nên tìm hiểu thêm những loại thực phẩm có lợi cho sức khoẻ của mình. Vậy nam giới bị rối loạn cương dương nên ăn gì? Mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau đây.Nam giới bị rối loạn cương dương nên ăn gì?Nam giới bị rối loạn cương dương thường có biểu hiện là dương vật không cương cứng được, hoặc không đủ độ cứng để có thể quan hệ với đối tác. Nếu để tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của phái mạnh. Vì vậy bên cạnh việc sử dụng những phương pháp điều trị bằng thuốc thì nam giới cũng nên chú trọng vào những loại thực phẩm có lợi cũng như chế độ tập luyện của bản thân quá trình điều trị bệnh. Rối loạn cương dương nên ăn bông cải xanhBông cải xanh là một loại rau rất có ích cho anh em bởi nó chứa trong mình một lượng kẽm rất dồi dào. Việc thường xuyên ăn bông cải xanh sẽ giúp testosterone của phái mạnh tăng lên vùn vụt một cách tự nhiên. Từ đó giúp tăng cường khả năng cương cứng, cải thiện được đời sống tình dục cho nam giới. Bên cạnh việc bổ sung thêm kẽm thì bông cải xanh còn cung cấp thêm nhiều vitamin, các loại dưỡng chất khác như sắt, canxi… Giúp cải thiện được hệ tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe cho xương khớp, nâng cao sức khỏe cho phái mạnh.Rối loạn cương dương nên ăn hàuHàu luôn nằm trong top những thực phẩm mà nam giới nên ăn khi gặp những trục trặc liên quan đến vấn đề sinh lý. Bởi theo nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm này có chứa hàm lượng kẽm và protein vô cùng nhiều. Là 2 thành phần quan trọng giúp phụ trợ cho cuộc chiến của nam giới trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Khi sử dụng món ăn này thì anh em có thể sử dụng hàu từ 1 đến 2 bữa trong 1 tuần và không nên sử dụng nhiều hơn nhằm tránh phản tác dụng. Tùy theo sở thích mà anh em cũng có thể lựa chọn món ăn phù hợp như cháo hàu hay hàu nướng phô mai. Tuy nhiên nam giới nên hạn chế sử dụng hàu sống để tránh đau bụng, nhiễm khuẩn...Xem thêm: Bài tập điều trị rối loạn cương dươngRối loạn cương dương nên ăn các loại rau họ cảiTrong các loại rau họ cải có chứa lượng magine dồi dào, từ đó giúp đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, tăng lượng máu được bơm vào dương vật. Từ đó giúp nam giới có thể nhanh chóng cương cứng khi muốn quan hệ. Ngoài ra rau cải còn có thể giúp nam giới bổ sung chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa...Giúp nam giới nâng cao sức khoẻ.Rối loạn cương dương nên ăn chuốiChuối là loại trái cây phổ biến ở nước ta, nhưng ít người biết rằng chuối lại có tác dụng tuyệt vời đối với sinh lý của nam giới. Cụ thể trong quả chuối có rất nhiều chất chống oxy hoá, có khả năng tiêu diệt các gốc tự do giúp giảm tình trạng viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục. Ngoài ra chuối còn có nhiều magie và kali, vitamin C và B6 giúp tăng cường bơm máu đến dương vật, đồng thời cải thiện được sức khoẻ của nam giới. Hơn nữa giá thành của chuối cũng khá rẻ, giúp cho bất kỳ anh em nào cũng có thể sử dụng được. Trên đây là bài viết giúp bạn trả lời cho câu hỏi rối loạn cương dương nên ăn gì. Hy vọng thông qua bài viết này anh em đã có thể lựa chọn ra loại thực phẩm phù hợp cho mình trong quá trình điều trị rối loạn cương dương.Xem thêm: Rối loạn cương dương tạm thời
 8. Liệt dương là một trong những bệnh lý có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tâm lý của phái mạnh. Ngoài ra đây còn là căn bệnh nguy hiểm bởi nếu không được điều trị kịp thời và hiệu quả, phái mạnh có thể mất đi bản lĩnh đàn ông cũng như khả năng sinh sản của mình. Cùng tìm hiểu về bệnh liệt dương trong bài viết sau đây.Bệnh liệt dương là bệnh gì?Bệnh liệt dương là căn bệnh xảy ra khi dương nam giới bị rối loạn chức năng cương cứng. Kèm theo đó là những tình trạng nhạy cảm như nam giới bị xuất tinh sớm khi quan hệ hoặc suy giảm ham muốn tình dục. Bệnh liệt dương thường được các bác sĩ chuyên khoa chia thành liệt dương tạm thời và liệt dương vĩnh viễn. Liệt dương tạm thời là tình trạng người bệnh mới chỉ bị trong khoảng 3 tháng với triệu chứng cơ bản là dương vật không đủ cứng để có thể giao hợp. Liệt dương vĩnh viễn là tình trạng nam giới không đủ cương cứng để có thể tiến hành quan hệ bình thường. Theo một thống kê không chính thức cho thấy có tới 99% nam giới bị liệt dương vĩnh viễn không bao giờ có thể quan hệ bình thường được nữa. Xem thêm: Cao trăn gây liệt dươngBệnh liệt dương có mấy cấp độHiện nay, các chuyên gia thường chia bệnh liệt dương thành 3 cấp độ phổ biến, cụ thể là: Liệt dương cấp độ 1: Ham muốn tình dục của phái mạnh vẫn còn tương đối, tuy nhiên thời gian quan hệ thường ngắn bởi dương vật không thể duy trì trạng thái cương cứng lâu dài. Liệt dương cấp độ 2: Nam giới bị suy giảm phần nào ham muốn, dương vật khó cương hơn. Chỉ cương được 1 thời gian ngắn và kèm theo tình trạng xuất tinh sớm. Liệt dương cấp độ 3: Nam giới lúc này đã không còn ham muốn tình dục, dương vật có cũng như không. Chỉ còn tác dụng trang trí và đi vệ sinh. Nguyên nhân gây bệnh liệt dương là gì?Có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra bệnh liệt dương ở nam giới, trong đó những nguyên nhân phổ biến thường gặp ở nam giới Việt Nam là: Tuổi tác: Khi tuổi tác ngày càng tăng thì hormone testosterone của nam giới ngày càng giảm. Đây là nguyên nhân chính khiến nam giới mất kiểm soát hoạt động ở dương vật. Thủ dâm quá độ: Nếu nam giới thường xuyên thủ dâm trong thời gian dài thì sẽ có thể gặp trục trặc tại dương vật. Một trong số đó là liệt dương, số còn lại sẽ là tổn thương dương vật hoặc nặng hơn là gãy. Quan hệ tình dục không an toàn: Quan hệ tình dục liên tục với tần suất cao thì cơ thể nam giới có thể bị suy kiệt. Lúc này điều cần làm là nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể trước khi quá muộn. Bên cạnh đó thì nếu nam giới quan hệ tình dục không an toàn thì cũng có thể mắc phải một số bệnh nam khoa gây ảnh hưởng đến dương vật. Nam giới sử dụng thuốc: Nếu nam giới lạm dụng các loại thuốc kích dục hoặc thuốc hỗ trợ khả năng cương dương mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ thì khả năng liệt là tương đối cao. Thiếu dinh dưỡng: Cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố, từ đó gây ra tình trạng liệt dương tạm thời. Chấn thương: Các chấn thương tại dương vật sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề súng ống của nam giới. Mắc bệnh nội tiết: Các bệnh như rối loạn nội tiết hay tiểu đường cũng là những căn bệnh có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của phái mạnh. Cách chăm sóc và phòng ngừa bệnh liệt dươngBên cạnh việc điều trị bệnh liệt dương thì nam giới nên có thói quen sinh hoạt và ăn uống hợp lý nhằm đẩy nhanh quá trình điều trị bệnh. Một số cách chăm sóc và phòng tránh bệnh liệt dương mà người bệnh có thể tham khảo là: Không nên thủ dâm và quan hệ quá mức, nên duy trì việc quan hệ đều đặn và đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình quan hệ. Nên giữ tâm lý thoải mái trong quá trình điều trị. Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho cơ thể Duy trì cân nặng tránh vấn đề thừa cân béo phì. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao, cải thiện tình trạng rối loạn cương dương. Chủ động thăm khám khi thấy cơ thể mình có gì bất thường. Bệnh liệt dương mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời gian ngắn tuy nhiên nếu lâu dài không được điều trị thì có thể ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Vì vậy nếu nhận thấy cơ thể mình có dấu hiệu bất thường thì nên đi thăm khám và điều trị kịp thời.Xem thêm: Thuốc làm liệt dương vĩnh viễn
 9. Gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh nguy hiểm để lại nhiều hệ quả khó lường cho sức khoẻ của người bệnh. Khi gan nhiễm mỡ chuyển sang độ 2, người bệnh cần phải điều trị kịp thời, tránh khả năng khiến bệnh nặng hơn và chuyển sang giai đoạn cuối.Bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 là bệnh gì?Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra khi trong gan tích luỹ lượng mỡ thừa quá lớn, từ đó gây ra những ảnh hưởng nhất định đến quá trình hoạt động của gan. Bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 là khi lá gan của bạn đã có lượng mỡ thừa chiếm 10-25%. Đối với gan nhiễm mỡ giai đoạn 1 chưa có các biểu hiện gì nhiều thì sang giai đoạn này đã có nhiều triệu chứng cụ thể hơn như: Đau tức hạ sườn bên phải: Đau bụng và hạ sườn phải do các dịch tích tụ ở gan, đây là triệu chứng khá điển hình. Mỡ trong máu cao: Lượng mỡ trong máu cao có mối liên quan đặc biệt với gan nhiễm mỡ, nguyên do là gan tự sản sinh ra các cholesterol có hại vào trong máu. Vàng da và vàng mắt: Đây là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau nên có thể bị nhầm lẫn. Bụng vùng gan phình to, ấn vào sẽ thấy đau: Gan nhiễm mỡ sẽ làm tăng kích thước lá gan, bạn có thể sờ thấy được. Xem thêm: Chế độ ăn cho người gan nhiễm mỡ độ 2Bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 nguy hiểm như thế nào?Gan nhiễm mỡ độ 2 là giai đoạn tầm trung của bệnh, đây là ranh giới giữa bệnh gan nhiễm mỡ là các biến chứng nặng nề của giai đoạn cuối. Vì thế ở giai đoạn này tương đối nguy hiểm, người bệnh cần phải đặc biệt quan tâm đến tình trạng của mình. Nếu phát hiện và điều trị sớm thì lượng mỡ có thể giảm xuống, bệnh sẽ quay về giai đoạn đầu và dễ dàng chữa dứt điểm hơn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chủ quan, xem thường bệnh thì rất dễ chuyển sang giai đoạn 3, lúc này lượng mỡ đã chiếm nhiều trong gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của gan, đe dọa sức khỏe người bệnh.Cách điều trị cho người bệnh gan nhiễm mỡ độ 2Đối với tình trạng gan nhiễm mỡ độ 2, người bệnh cần tìm đến những phương pháp điều trị bệnh hiệu quả. Kèm theo đó là kết hợp với lối sống và chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đảm bảo sức khoẻ trong quá trình điều trị. Trước tiên nên đến thăm khám ở các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra tình trạng gan của mình và được bác sĩ tư vấn. Lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả, tùy thuộc vào tình trạng và cơ địa của bạn, cần áp dụng thường xuyên và kiên trì. Cải thiện dinh dưỡng: Hạn chế mỡ động vật, nên thay bằng dầu thực vật, tránh ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều cholesterol gây hại, bổ sung trái cây, rau xanh. Không sử dụng chất kích thích: Các chất kích thích đều khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn đặc biệt là rượu bia. Xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh: Tập thể dục thể thao thường xuyên, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hợp lý. Bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 cần được điều trị sớm nếu không sẽ tiến triển đến giai đoạn 3 rất phức tạp và khó điều trị. Nếu có các dấu hiệu bất thường nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh.Xem thêm: Gan nhiễm mỡ độ 3
 10. Theo thống kê của bộ phận y tế thế giới, có đến 15% trẻ mắc bệnh bạch biến ngay khi sinh ra trong tổng số người bị bạch biến. Đây là một con số đáng báo động. Nhiều người vẫn hoang mang không biết Trẻ có bị lây bạch biến từ mẹ không? Để giải đáp thắc mắc này, bác sĩ phòng khám https://yhoccotruyenandong.vn/ có câu trả lời trong bài viết sau đây. Nhận biết bệnh bạch biến ở trẻ như thế nào? Bệnh bạch biến xuất hiện ở trẻ với các biểu hiện đặc trưng là những mảng da có màu trắng bạch, loang lổ, có hình tròn hoặc hình bầu dục. Các vùng da bạch biến khác hẳn với vùng da bình thường và có ranh giới rõ rệt. Tại viền xung quanh vùng da bị bạch biến có màu đậm hơn so với phần da còn lại.Các vùng da bị bạch biến vẫn như da bình thường, không bị teo, tê bì hay gây cảm giác ngứa ngáy. Lông và tóc cũng dễ bị bạc màu và chuyển sang màu trắng. Bên cạnh đó, nếu bạch biến xuất hiện ở vùng môi, miệng còn có thể làm mất màu môi. Bệnh bạch biến ở trẻ sơ sinh thường xuất hiện ở các vị trí như mu bàn tay, cổ, lưng, vùng mặt,...và sau đó lan rộng sang những vị trí khác theo thời gian. Một số trường hợp bệnh sẽ tự biến mất khi trẻ lớn lên. Tuy nhiên, phần lớn trẻ phải sống chung với bệnh suốt đời nếu không được điều trị đúng cách.Mặc dù là bệnh lành tính nhưng bạch biến lại khiến bố mẹ lo lắng bởi ảnh hưởng gây mất thẩm mỹ về da. Điều này khiến trẻ mặc cảm, trở nên tự ti và ngại giao tiếp với những người xung quanh. Xem thêm>> Cách chữa bạch biến bằng thuốc Nam với 5 dược liệu quý >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/cach-chua-bach-bien-bang-thuoc-nam/ Giải mã bệnh bạch biến có thật sự lẫy nhiễm từ mẹ sang con không? Bạch biến được biết là tình trạng rối loạn tế bào sắc tố trên da, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây bệnh. Vậy bệnh bạch biến có có lây không? câu trả lời là không. Do bạch biến không phải là bệnh truyền nhiễm nên không có khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con bằng tiếp xúc thông thường như ôm, hôn, cho bú,...Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu khẳng định bệnh bạch biến có liên quan đến yếu tố di truyền. Khoảng 20-30% người mắc bệnh bạch biến người thân trong gia đình bị bệnh. Điều này có nghĩa là nếu trong gia đình có bố, mẹ hoặc người thân bị bệnh hoặc có tiền sử mắc bệnh thì trẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Mặc dù vậy nhưng cũng không thể xác định được thời gian khởi phát bệnh ở trẻ là khi nào. Ngoài ra, một số yếu tố sau đây cũng có khả năng tác động gây ra bệnh bạch biến như:· Mắc các bệnh tự miễn, chủ yếu do sự rối loạn bên trong của bệnh tuyến giáp, thiếu máu làm ức chế quá trình hình thành hắc sắc tố dưới da.· Tiếp xúc với hóa chất độc hại, phát hủy hắc sắc tố khiến da bị loang lổ.Xem ngay>> 1. Cách chữa bạch biến tốt nhất năm Tân Sửu 2021 >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/cach-chua-benh-bach-bien-hieu-qua-nhat/ 2. Địa chỉ nào chữa bạch biến tốt nhất Hồ Chí Minh? >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/dia-chi-dieu-tri-benh-bach-bien-o-dau-tot/ Hy vọng bài viết này có thể giải đáp được câu hỏi bệnh bạch biến có lây từ mẹ sang không. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí.
 11. Bệnh viêm da cơ địa bôi thuốc gì một tỏng những vấn đề nhận được sự quan tâm rất lớn từ người bệnh. Bởi hiện nay có quá nhiều loại thuốc cchuawx viêm da cơ địa xuất hiện tràn lan trên thị trường. Để làm rõ vấn đề này, mời bạn đọc cùng tham khảo ý kiến của bác sĩ https://yhoccotruyenandong.vn/ như sau nhé. Bị viêm da cơ địa nên bôi thuốc nào? Viêm da cơ địa là bệnh lý mãn tính biểu hiện ngứa, ửng đỏ trên da. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, kéo dài từng đợt, nếu không điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người bệnh. Vì là căn bệnh ngoài da nên nhiều người quan tâm đến thuốc bôi viêm da cơ địa. Vậy bệnh viêm da cơ địa bôi thuốc gì? Hiện nay, có rất nhiều loại thuốc bôi viêm da cơ địa, người bệnh có thể tham khảo: Thuốc bôi Tây y: Giúp cải thiện nhanh tình trạng ngứa ngáy, mẩn đỏ. Tuy nhiên, sử dụng thuốc Tây y thường không mang đến hiệu quả lâu dài, sử dụng thuốc nhiều sẽ gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến da. Thuốc dân gian: Các bài thuốc dân gian sử dụng nguyên liệu dễ kiếm, khá an toàn, chi phí thấp. Tuy nhiên, thuốc dân gian có dược tính nhẹ, chỉ phù hợp với người mới phát bệnh, trường hợp bệnh nặng hầu như không mang đến hiệu quả. Thuốc bôi Đông y: Sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền, với thảo dược từ thiên nhiên, an toàn cao, tác động trực tiếp vào nguyên căn gây bệnh, loại bỏ bệnh tận gốc và ngăn chặn bệnh tái phát. Tuy nhiên, thuốc Đông y có tác dụng chậm nên người bệnh cần phải có thời gian kiên trì sử dụng thuốc. Xem ngay>> Chữa viêm da cơ địa bằng Đông y hiệu quả không 2021>> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/chua-viem-da-co-dia-bang-dong-y/ Thuốc bôi viêm da cơ địa tốt nhất hiện nay Có thể thấy, sử dụng thuốc bôi viêm da cơ địa bằng Đông y là phương pháp an toàn, mang đến hiệu quả cao. Thuốc bôi Đông y sử dụng thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên, bào chế dưới dạng bôi giúp làm lành những tổn thương nhanh chóng và ít để lại sẹo. Một số bài thuốc bôi viêm da cơ địa bằng Đông y như: - Bài thuốc 1: Hồng hoa, Đơn đỏ, Hoàng liên, Khổ sâm, Kim ngân hoa, Xuyên tâm liên,…và một số vị thuốc khác. - Bài thuốc 2: Mật ong, Tang bạch bì, Kim Ngân Hoa,…và một số vị thuốc khác. - Bài thuốc 3: Thiên mã hồ, Đơn đỏ, Khổ sâm, Lá lốt,…và một số vị thuốc khác. Xem ngay>> Top 14+ cách chữa viêm da cơ địa tại nhà hiệu quả nhất 2021>> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/cach-chua-viem-da-co-dia-tai-nha/ Tất cả các bài thuốc đều được bào chế dưới dạng bôi, người bệnh sử dụng để bôi trực tiếp lên da bệnh kết hợp cùng bài thuốc uống mang đến hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh sử dụng thuốc bôi viêm da cơ địa, người bệnh còn được kết hợp điều trị với thuốc tắm. Bài thuốc giúp sát khuẩn, làm sạch da, chống viêm nhiễm lan rộng. Các nguyên liệu bao gồm: Lá kinh giới, Lá vối, Lá khổ sâm, Xà sàng tử,...và một số vị thuốc quý khác. Xem thêm>> Bị viêm da cơ địa kiêng ăn gì cho mau khỏi bệnh? Khám viêm da cơ địa ở đâu uy tín chất lượng số 1 hiện nay Mặc dù có rất nhiều thuốc chữa viêm da cơ địa, tuy nhiên, người bệnh cần xác định rõ đâu là thuốc bôi viêm da cơ địa hiệu quả. Hãy lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp để phòng tránh tình trạng “tiền mất, tật mang” nhé!
 12. Sùi mào gà là căn bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và thường gặp trong cộng đồng hiện nay. Vì là căn bệnh xã hội lây nhiễm nên nhiều người thắc mắc bệnh sùi mào gà có chữa được không? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc nhé!Khái quát chung về bệnh sùi mào gà ? Trước khi tìm hiểu bệnh sùi mào gà có chữa được không, người bệnh cần nắm rõ những thông tin cơ bản về bệnh sùi mào gà.Sùi mào gà là căn bệnh xã hội do virus HPV (Human papilloma virus) gây ra. Đây là căn bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục không an toàn. Ngoài ra, bệnh còn lây truyền từ mẹ sang con, qua tiếp xúc thân mật hay sử dụng chung vật dụng cá nhân.- Bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh khá lâu từ 3 tuần - 9 tháng, ở giai đoạn này, hầu như người bệnh không nhận biết được triệu chứng của bệnh.- Sau thời gian ủ bệnh, bộ phận sinh dục, hậu môn, miệng,...xuất hiện các nốt sùi nhỏ, có màu da hoặc xám, khó nhìn thấy bằng mắt thường.- Khi bệnh chuyển biến nặng, các nốt sùi xuất hiện phát triển dày đặc, nằm liên kết với nhau có hình dạng như mào gà, hoa súp lơ. Vùng da bệnh ngứa ngáy, đau khi quan hệ, thậm chí là chảy máu, mủ hôi thối. Cùng xem>> Sùi mào gà lây qua những con đường nào tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/sui-mao-ga-lay-qua-duong-nao/Sùi mào gà có chữa được không? Khi phát hiện bản thân mắc sùi mào gà, rất nhiều bệnh nhân lo lắng không biết bệnh sùi mào gà có chữa được không? Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh sùi mào gà có chữa được không còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, mức độ bệnh, phương pháp điều trị,...Với những bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn đầu, quá trình điều trị bệnh sẽ dễ dàng hơn. Người bệnh cần tuân thủ điều trị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, bệnh sẽ khỏi hoàn toàn.Tuy nhiên, đối với trường hợp bệnh nặng, việc điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Người bệnh cần phải kiên trì thực hiện điều trị trong thời gian dài mới cải thiện được bệnh. Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, người bệnh nên tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.Nếu không tích cực điều trị, người bệnh sẽ phải đối mặt với rất nhiều biến chứng nghiêm trọng như: Vô sinh, hiếm muộn, thậm chí là ung thư,...Tóm lại, bệnh sùi mào gà có chữa được không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó, ngay khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh nên kiểm tra cụ thể mức độ bệnh, từ đó có phương pháp điều trị hợp lý, kiểm soát bệnh. Cùng xem>> Ăn Gì Chữa Sùi Mào Gà” Hiệu Quả Nhất 2021 >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/an-gi-chua-sui-mao-ga/Cách chữa bệnh sùi mào gà dứt điểm Hiện nay, y học hiện đại vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm sùi mào gà. Các biện pháp dùng thu.ố..c hay đốt sùi mào gà chỉ giúp cải thiện phần nào triệu chứng bệnh chứ không điều trị bệnh tận gốc.Để tiêu diệt tận gốc virus HPV, người bệnh nên hướng đến cách điều trị sùi mào gà bằng Đông y. Phương pháp Đông y điều trị sùi mào gà sử dụng thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cao, tác động trực tiếp vào nguyên căn gây bệnh, giúp tiêu diệt tận gốc virus HPV, làm rụng sùi mào gà tự nhiên.Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của th.u.ố.c Đông y là tác dụng chậm, do đó, người bệnh cần phải kiên trì sử dụng th.u.ố.c theo chỉ dẫn của bác sĩ để th.u.ố.c phát huy hết hiệu quả.>>xem chi tiết >> cách chữa sùi mào gà bằng đông y hiệu quả lâu dài không tái phát >> tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/chua-sui-mao-ga-bang-dong-y/Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc bệnh sùi mào gà có chữa được không? Hãy tiến hành thăm khám và điều trị bệnh sớm để tiêu diệt bệnh sớm nhất nhé! >>xem chi tiết >> Lắng nghe lời chia sẻ của anh trung về quá trình chữa lành bệnh sùi mào gà bằng đông y sau 1 liệu trình tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/toi-da-chua-khoi-sui-mao-ga/
 13. Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh bạch biến khá hiếm. Do đó, những ai mắc phải căn bệnh này thường sẽ bị người khác kỳ thị. Một phần họ sợ bị lây nhiễm, một phần họ ngại tiếp xúc. Chính điều này khiến người bệnh vô cùng tự ti và xấu hổ. Vậy thực hư bệnh bạch biến có lây không? Câu trả lời được bác sĩ phòng khám https://yhoccotruyenandong.vn/ giải đáp ngay sau đây. Bác sĩ giải mã "bệnh bạch biến có lây không ?" Người mắc bệnh bạch biến thường xuất hiện những mảng da có màu trắng, nổi bật rõ so với những vùng da xung quanh. Điều này khiến người bệnh tự ti về ngoại hình, đồng thời phải chịu những ánh nhìn tò mò và kỳ thị từ người khác. Do đó, vấn đề bệnh bạch biến có lây không cũng là thắc mắc chung của nhiều người. Thực sự, bạch biến có khả năng lây lan sang nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể nếu không được chữa trị sớm. Tuy nhiên, do không phải là bệnh truyền nhiễm nên bạch biến không lây truyền từ người sang người thông qua những tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm, hôn, ăn chung,... Bên cạnh đó, theo nhiều nghiên cứu cho biết bệnh bạch biến có thể mang tính chất di truyền. Điều này có nghĩa là bố, mẹ hoặc người bệnh trong gia đình có tiền sử mắc bệnh bạch biến thì con cũng sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với bình thường. Bệnh bạch biến có tự lành không? Bạch biến là bệnh lý về da do tình trạng rối loạn tế bào sắc tố gây ra. Các tế bào sản sinh melanin ngưng hoạt động hoặc bị phá hủy. Đến nay, y học vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính gây ra bệnh. Mặc dù không gây nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh nhưng bạch biến lại rất khó để chữa trị dứt điểm và cũng không thể tự lành. Do đó, để chữa bạch biến tận gốc, người bệnh cần lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tùy thuộc vào mức độ và tình trạng bệnh. Trong Đông y, bạch biến được chữa bằng cách kết hợp các bài thuốc uống và thuốc bôi được bào chế từ thảo dược thiên nhiên. Các bài thuốc Đông y chữa bạch biến có công dụng cải thiện các tế bào sắc tố và phục hồi làn da nhanh chóng và ngăn ngừa bệnh quay trở lại. Hơn nữa, do có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên nên dễ dung nạp, phù hợp với cơ địa người Việt và không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, do được biết bạch biến là bệnh khó chữa trị có tính chất dai dẳng nên việc chữa trị này đòi hỏi người bệnh phải kiên nhẫn và thực hiện đúng theo chỉ định của Bác sĩ. Hiệu quả nhanh hay chậm cũng sẽ phụ thuộc vào từng cơ địa, mức độ bệnh và sức đề kháng của mỗi người. Xem ngay>> Cách chữa bạch biến hiệu quả nhất tân sửu 2021 tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/cach-chua-benh-bach-bien-hieu-qua-nhat/ Bệnh bạch biến không phải là bệnh nguy hiểm và dễ lây lan từ người sang người, do đó người mắc bệnh hoàn toàn có thể sinh hoạt như người bình thường. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc sẽ có thêm kiến thức và giải đáp được thắc mắc bệnh biến có tự khỏi được không cũng như có lây không. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí.
 14. Bệnh bạch biến một trong những căn bệnh tác động rất nhiều đến tâm lý người bệnh do người khác kỳ thị. Từ lâu cha ông ta đã có khá nhiều cách để khắc phục chúng. Trong bài viết dưới đây, Đông y An Đông chia sẻ đến bạn đọc mẹo chữa bệnh bạch biến bằng nghệ và mù tạt hiệu quả cao và cực kỳ dễ dàng. Nghệ và dầu mù tạt vì sao chữa được bạch biến? Bột nghệ và mù tạt là phương pháp chữa bệnh bạch biến dân gian được truyền tai từ xưa. Cách chữa này phù hợp với trường hợp bệnh ở mức độ nhẹ, các mảng bạch biến nhỏ và chưa lan rộng. Áp dụng phương pháp từ nghệ và mù tạt sẽ giúp vùng da bạch biến mau chóng biến mất hoặc cải thiện đáng kể chỉ sau một thời gian. Lý do có thể kết hợp và áp dụng 2 nguyên liệu thiên nhiên này trong điều trị bệnh bạch biến là do: Nghệ Công dụng của nghệ được biết là có đặc tính kháng viêm, chống oxy hóa, chữa lành vết thương và phục hồi làn da. Hơn nữa, nghệ còn giúp giảm phản ứng viêm của cơ thể với các bệnh về da, giúp phục hồi tổn thương nhanh chóng và giảm nguy cơ để lại sẹo trên da. Theo Đông y, các thành phần có trong nghệ còn có tác dụng kiểm soát và ngăn sự lây lan của các mảng da bị bạch biến. Nghệ cũng là một loại dược liệu được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền ở Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu dùng nghệ để uống sẽ giúp tăng cường sức khỏe và hệ thống miễn dịch tự nhiên chống lại virus gây bệnh. Dầu Mù tạt Đối với các bệnh lý về da, dầu mù tạt có tác dụng làm dịu da và kích thích lưu thông máu và quá trình sinh sản tế bào sắc tố. Tuy nhiên, do dầu mù tạc thường có đặc tính nóng nên phải pha loãng trước khi bôi hoặc uống. Cách chữa bệnh bạch biến bằng nghệ kết hợp với mù tạt Nghệ và mù tạt là cách chữa bệnh bạch biến đơn giản, dễ thực hiện tại nhà và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Có 2 cách kết hợp nghệ và dầu mù tạt để chữa bệnh bạch biến: Cách 1: Dùng khoảng 5 muỗng cà phê bột nghệ trộn đều cùng với 250ml dầu mù tạt. Bôi hỗn hợp này lên vùng da bị bạch biến khoảng 20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Có thể bảo quản hỗn hợp trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Kiên trì thực hiện 2 lần/ ngày trong vòng 20 ngày sẽ thấy hiệu quả. (Lưu ý: nên vệ sinh da sạch sẽ trước khi tiến hành bôi hỗn hợp) Cách 2: Ngâm 100g bột nghệ trong 2 lít nước và để qua đêm. Đun sôi hỗn hợp này đến khi cạn còn khoảng ½ chén nước, sau đó trộn với 100ml dầu mù tạt và tiếp tục đun đến khi chỉ còn dầu. Để hỗn hợp nguội, bôi 2 lần/ngày vào vùng da bị bạch biến mỗi buổi sáng và tối. Bởi vì đây là phương pháp dùng dược liệu thiên nhiên nên không thể có hiệu quả ngay tức thì. Do đó luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn của người bệnh. Mức độ hiệu quả của bài thuốc này sẽ còn tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người. Tuy nhiên, người bệnh có thể yên tâm khi áp dụng bài thuốc này vì công thức trên hoàn toàn an toàn cho da, không gây tác dụng phụ, kể cả sử dụng trong thời gian dài. ** Lưu ý: Khi áp dụng cách chữa bệnh từ nghệ và dầu mù tạt, bạn nên dùng kem chống nắng, và che chắn cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nếu không sẽ gây ra tình trạng bỏng, cháy nắng ở vùng da bị bạch biến. Xem ngay>> Cách chữa bạch biến bằng đông y hiệu quả lâu dài không tái phát tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/chua-bach-bien-bang-dong-y/ Bài viết trên đã hướng dẫn chi tiết về mẹo chữa bệnh bạch biến từ nghệ và dầu mù tạt. Hy vọng bài thuốc này có thể hỗ trợ bạn trong việc điều trị bệnh. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí.
 15. Bạch biến là tình trạng các tế bào sắc tố dưới da bị phá hủy từ đó làm thay đổi màu da. Đây không phải là bệnh do virus gây ra nên không gây nguy hiểm hoặc lây nhiễm qua tiếp xúc thông thường. Tuy nhiên, bạch biến lại ảnh hưởng nhiều về mặt thẩm mỹ và gây mặc cảm ở người bệnh. Vậy bệnh bạch biến bôi gì để nhanh khỏi chắc hẳn là vấn đề được nhiều người quan tâm. hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. Triệu chứng bệnh Bạch biến Biểu hiện đặc trưng dễ nhận biết của bạch biến là xuất hiện những mảng trắng nổi bật sao với những vùng da xung quanh. Nguyên nhân là do các sắc tố ở những vị trí này đã ngừng hoạt động hoặc đã bị phá hủy. Bạch biến thường xuất hiện ở các vị trí hở và phơi phơi nhiễm với ánh sáng mặt trời như tay, chân, mặt, môi,.. Tại vị trí các vùng bị bạch biến, da vẫn bình thường, không bị teo, đóng vảy, đau ngứa hay mất cảm giác. Lông và tóc tại các vùng da bạch biến cũng bị biến đổi màu sắc. Bạch biến được chia thành 3 loại: · Bạch biến toàn thân: Đây là thể bệnh phổ biến nhất ở người mắc bạch biến. Các mảng trắng sẽ xuất hiện ở nhiều vùng trên cơ thể và có tính chất đối xứng, lan rộng. · Bạch biến phân đoạn: thường chỉ xuất hiện một bên hoặc trên một vùng trên cơ thể, không lan rộng và có xu hướng xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Bệnh thường chỉ tiến triển trong vòng 1 đến 2 năm. · Bạch biến khu trú: chỉ xảy ra ở một vài vị trí trên cơ thể như ngón tay, ngón chân, trán,.. Kích thước của những mảng trắng thường nhỏ. Xem thêm>> Bệnh bạch biến có tự khỏi không?>> tại>> https://bacsidongy24h.com/benh-bach-bien-co-tu-khoi-khong/ Bệnh bạch biến bôi thuốc gì? Hiện nay, y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính gây nên bệnh bạch biến. Do đó, việc điều trị bệnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các phương pháp hiện tại chỉ dừng lại ở mức giải quyết các triệu chứng do bệnh gây ra. Dưới đây là một số loại thuốc bôi thường được bác sĩ chỉ định: Thuốc ức chế calcineurin: Loại thuốc này có hiệu quả ngăn ngừa các vùng da bạch biến lan rộng và tăng sắc tố cho da, ít gây tác phụ. Thuốc thường được dùng để điều trị bạch biến ở các vùng mặt và cổ. Corticosteroid: loại thuốc bôi này có tác dụng chống viêm, giảm hoạt động của tự kháng thể gây rối loạn sắc tố. Loại thuốc này phù hợp với thể bệnh bạch biến khu trú, có thể dùng để mọi vị trí trên cơ thể. Hydrocortisone: là loại thuốc được ưu tiên sử dụng đối với những tổn thương ở mặt. Tuy nhiên, vì có thể gây ra tác dụng phụ nên thuốc bị hạn chế sử dụng cho trẻ em và người lớn không nên sử dụng kéo dài trên 2 tháng. Kem chống nắng: Không chỉ ở người bị bạch biến mà ở người bình thường cũng được khuyến cáo sử dụng kem chống nắng để giảm nguy cơ ung thư da. Ở người bệnh bạch biến, bôi kem chống nắng sẽ giúp hạn chế tiếp xúc với tia UV và ngăn ngừa tình trạng cháy nắng ở những vùng da nhạy cảm. Bôi kem chống nắng còn hỗ trợ giảm sự tương phản màu sắc giữa vùng da lành và vùng da bệnh. Xem ngay>> thuốc chữa bạch biến nào hiệu quả nhất tại>> https://yhoccotruyenandong.vn/thuoc-chua-benh-bach-bien/ Bài viết trên đã chia sẻ cho bạn đọc một số loại thuốc bôi phổ biến dành cho người bệnh bạch biến. Tuy nhiên, người bệnh nên chủ động thăm khám bác sĩ để lựa chọn thuốc bôi cũng như phương pháp chữa trị phù hợp. Nếu bạn còn thắc mắc hay cần thêm thông tin, hãy liên hệ trực tiếp qua hotline miễn phí : 028 6670 9555 hoặc tới trực tiếp phòng khám tại: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn miễn phí.