• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

havan

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  16
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About havan

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Đau lưng được xếp vào hóm đầu của bệnh lý xương khớp, rất dễ mắc phải dù người già, người trẻ, phụ nữ hay đàn ông. Bệnh không chỉ để lại những cơn đau nhói, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh, mà còn dẫn tới những hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Đau lưng nguy hiểm như thế nào? Nếu không chữa trị kịp thời, đau lưng gây ra rất nhiều phiền toái cho cuộc sống người bệnh. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động, đi lại đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hoạt động đi lại, gập người, xoay người, chơi thể thao… đối với người bị đau lưng vô cùng khó khăn. Thậm chí là tê liệt một chi không vận động được. Đau lưng về đêm ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ, khiến người bệnh không tài nào ngủ được. Không ngủ ngon, ngủ không sâu giấc về lâu dài kéo theo suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, sức đề kháng yếu…. Nếu không kịp khắc phục, tình trạng này kéo dài còn dẫn đến các vấn đè khác như: thiếu tập trung, mệt mỏi, lo âu, rối loạn tiền đình… Không những thế, đau lưng còn ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc, cản trở sự thăng tiến trong nghề nghiệp. Những cơn đau lưng âm ỉ kéo dài, hay cơn đâu lưng dữ dội ập đến làm bạn không tài nào chịu nổi. Khiến bạn mất tập trung, bạn xin nghỉ ngơi… Tất cả những vấn đề này đều khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút nghiêm trọng. Điểm danh những biến chứng bệnh đau lưng để lại Không chỉ dừng lại ở những tác hại đơn thuần một căn bệnh. Đau lưng còn để lại các biến chứng vô cùng nguy hiểm về sau. Làm giảm khả năng lao động Rõ ràng những cơn đau lưng khiến khả năng vận động, lao động của người bệnh bị suy giảm đáng kể. Mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày có thể phụ thuộc ít hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Từ việc thay quần áo, đi lại cho tới vệ sinh đều thực hiện rất khó khăn và cần người ngoài giúp đỡ. Tăng nguy cơ dẫn đến tàn phế Đau lưng khi chuyển sang giai đoạn mạn tính, bệnh nặng sẽ khiển rối loạn cảm giác, mất cảm giác…. Hơn nữa, đau lưng biểu hiện của các bệnh lý như: thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa cột sống…. khiến một phần hệ thống xương khớp bị phá hủy. Nếu không kịp thời điều trị, khắc phục, về sau dẫn tới tàn phế ăn năm một chỗ là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, đối với trường hợp mắc bệnh đau thần kinh tọa, khi hệ thần kinh chạy qua cột sống bị chèn đè quá mức, làm cho khiến huyết không thông, đầy đủ đến các tế bào, các chi. Khi xương khớp không được nuôi dưỡng đầy đủ, các cơ xương khớp bị bào mòn sẽ dẫn tới tình trạng tê liệt và tàn phế. Dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm về cột sống Đau lưng là nguyên nhân dẫn tới các bệnh lý về cột sống như: thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, đau thần kinh tọa, vôi hóa cột sống…. Tất cả các bệnh lý này vô cùng nguy hiểm và để lại nhiều biến chứng khác về sau. Các biến chứng khác Một số biến chứng khác cả chứng đau lưng nữa là: liệt dây thần kinh do dây thần kinh bị chèn ép dẫn đến tổn thương, teo cơ, loét da do mất cảm giác ở vùng thần kinh tổn thương, … và gây ảnh hưởng tới các bộ phận khác như: dạ dày, đại tràng mắt, …. Tác hại và biến chứng bệnh đau lưng vô cùng nguy hiểm. Do đó, khi gặp tình này, người bệnh cần tìm đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám và có phương pháp chữa trị kịp thời.
 2. Những câu hỏi về tình trạng đau đầu tê tay chân hiện nay được đặt ra khá phổ biến. Vậy đau đầu tê tay chân là bị gì, có phải là dấu hiệu của bệnh lý nguy hiểm không, thì mời bạn tham khảo qua bài viết sau để giải đáp thắc mắc nhé! Nguyên nhân dẫn đến đau đầu tê tay chân phổ biến Hoạt động sai tư thế: Ngủ kê đầu quá cao, ngồi quá lâu ở một tư thế, ít vận động,...đều khiến cho dây thần kinh bị chèn ép, dẫn đến quá trình lưu thông máu đến các chi cũng như não bộ bị gián đoạn, gây ra đau đầu tê tay chân. Thời tiết thay đổi: Thời tiết thay đổi đột ngột, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời trở lạnh khiến cơ thể không thích nghi kịp gây rối loạn cảm giác dẫn đến tê tay chân kèm đau đầu. Căng thẳng, stress: Căng thẳng, stress là một trong những nguyên nhân dẫn đến đau đầu, ngoài ra, việc stress quá lâu sẽ khiến cho các tế bào thần kinh bị kích thích gây ra tê bì tay chân. Nhiễm độc: Khi cơ thể hít phải hóa chất độc hại, kim loại nặng,...sẽ gây cản trở sự lưu thông của dòng máu đến các chi cũng như não bộ, gây ra đau đầu tê tay chân. Đau đầu tê tay chân là bị bệnh gì? Đau đầu tê tay chân nếu xảy ra không phải do những nguyên nhân cơ học bên ngoài thì đây là dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm, phải kể đến như: Xơ vữa động mạch Khi động mạch bị vỡ ra, sẽ khiến cho quá trình vận chuyển máu, oxy và dưỡng chất đi nuôi cơ thể bị gián đoạn, cản trở đến sự lưu thông của dòng máu gây ra những cơn đau đầu tê tay chân, khó thở,...đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Thiếu máu lên não Tình trạng thiếu máu lên não sẽ khiến cho hệ thần kinh bị thiếu hụt oxy và các dưỡng chất cần thiết, từ đó, khiến cho các chức năng thần kinh không được thực hiện bình thường, gây đau đầu tê bì chân tay, chóng mặt, ù tai,... Tai biến mạch máu não Khi máu lên não bị gián đoạn sẽ dẫn đến tai biến mạch máu não. Bệnh xảy ra với 2 dạng chính là nhồi máu não và xuất huyết não, gây ra đau đầu tê tay chân, tê nửa mặt hoặc ¼ mặt, lưỡi đơ cứng, khó nói,... Tổn thương các dây thần kinh não Các bệnh lý về thần kinh hay những chấn thương xảy ra ở sọ não sẽ gây ra những cơn đau đầu dai dẳng kèm theo tê tay chân, mất cảm giác,... Thoái hóa cột sống Ở độ tuổi 35 trở đi, con người bắt đầu bước sang giai đoạn thoái hóa, tình trạng xảy ra sớm hoặc muộn phụ thuộc vào chế độ ăn uống và sinh hoạt của người bệnh. Triệu chứng điển hình của thoái hóa là đau đầu tê tay chân, mệt mỏi. Hướng điều trị đau đầu tê tay chân · Nếu tình trạng đau đầu tê tay chân xảy ra do các nguyên nhân cơ học bình thường như: sai tư thế, thời tiết,...thì người bệnh có thể khắc phục bằng cách thay đổi chế độ sinh hoạt lành mạnh để tăng cường khả năng lưu thông máu là được. · Tuy nhiên, nếu đau đầu tê tay chân xảy ra do nguyên nhân bệnh lý thì cần phải có sự can thiệp của y học mới đẩy lùi được bệnh. · Hiện nay có 2 phương pháp chính điều trị đau đầu tê tay chân là Tây y và Đông y. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm khác nhau mà người bệnh cần tìm hiểu kỹ trước khi điều trị. Chữa bệnh đau đầu tê tay chân ở đâu tốt TPHCM Hiện nay, để tìm kiếm một địa chỉ chữa bệnh đau đầu tê tay chân không khó, tuy nhiên để tìm được địa chỉ chữa bệnh đau đầu tê tay chân tốt TPHCM thì không phải dễ dàng. Phòng khám Y Học Cổ Truyền An Đông là một địa chỉ chữa bệnh tê tay chân tốt ở TPHCM được rất nhiều người bệnh tin tưởng lựa chọn. Đây là một phòng khám chiếm những ưu thế nổi bật sau: · Phòng khám hội tụ đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong điều trị các bệnh về xương khớp. · YHCT An Đông luôn chú trọng đầu tư vào các cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho việc thăm khám và điều trị bệnh nhân. · Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, thân thiện, thủ tục nhanh chóng. Người bệnh có thể đặt lịch hẹn online trước qua hotline (028) 66 709 555, hoạt động 24/7 để tiết kiệm thời gian thăm khám. · Các khoản chi phí thăm khám, chữa trị tại phòng khám đều được công khai rõ ràng, minh bạch, theo quy định của Bộ y tế. Thông tin phòng khám Y Học Cổ Truyền An Đông Địa chỉ: Số 992 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh. Giờ làm việc: từ 7h30 – 19h30 Thứ 2 – Thứ 7; từ 7h30 – 16h30 Chủ Nhật và ngày lễ. Hotline: (028) 6670 9555 Website: https://phongkhamdongyandong.vn/ Hy vọng với những chia sẻ về bệnh đau đầu tê tay chân trên đây sẽ góp phần giúp cho bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này, cũng như lựa chọn được phương pháp điều trị phù hợp, tránh những ảnh hưởng xấu về sau.
 3. Để biết được chính xác nguyên nhân gây bệnh thì người bệnh cần tìm đến cơ sở y tế để thăm khám. Vậy đau lưng khám ở đâu TPHCM? Người bệnh nên tìm đến các bệnh viện lớn, các cơ sở y tế có đầy đủ thiết bị y tế cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm khoa xương khớp để chẩn đoán bệnh. Tại TPHCM, người bệnh nên khám đau lưng ở: Bệnh viện chợ rẫy Đây là bệnh viện trọng điểm ở khu vực phía nam nước ta, nếu chưa biết đau lưng khám ở đâu TPHCM thì đây là địa chỉ mà người bệnh có thể yên tâm lựa chọn. Bệnh viện Chợ Rẫy quy tụ các chuyên gia, bác sĩ, y tá đều có trình độ chuyên môn cao về bệnh xương khớp và các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cần thăm khám điều trị bệnh. Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM. Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM là nơi tập trung nhiêu bác sĩ có kỹ thuật và chuyên môn cao, đi tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới, bên cạnh đó, trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho nhu cầu thăm khám, chữa bệnh của bệnh nhân. Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM. Bệnh viện nhân dân 115 Thăm khám tại chuyên khoa xương khớp của bệnh viện nhân dân 115 bạn sẽ được chăm sóc tận tình chu đáo từ đội ngũ bác sĩ tới nhân viên. Bên cạnh đó, với máy móc hiện đại sẽ giúp cho chẩn đoán chính xác hơn bệnh tình của bạn. Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10, TPHCM. Phòng khám Y Học Cổ Truyền An Đông Ngoài việc tìm đến các bệnh viện lớn tuyến trên để thăm khám, thì người bệnh có thể thăm khám đau lưng tại phòng khám Y Học Cổ Truyền An Đông. Phòng khám Y Học Cổ Truyền An Đông là địa chỉ khám chữa đau vai được các chuyên gia đánh giá cao và là địa chỉ khám chữa đau lưng ở TPHCM mà bạn không nên bỏ qua. Y Học Cổ Truyền An Đông là phòng khám được Sở y tế cấp giấy phép hoạt động ở TPHCM, đã điều trị khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân mắc các bệnh xương khớp như: đau lưng, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,... Địa chỉ: 992 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TPHCM. Thời gian làm việc: từ 7h30 – 19h30 Thứ 2 – Thứ 7; 7h30 – 16h30 Chủ Nhật và ngày lễ Hotline: 028 6670 9555. Website: https://phongkhamdongyandong.vn/
 4. Gout (gut) một trong những bệnh lí phố biến nhất hiện nay, chúng gây ra những cơn đau đớn khó chịu, để lại nhiều biến chứng về sau. Lý do người bệnh bị gout do lược axit uric trong máu quá cao lâu ngày dẫn tới bệnh. Tuy nhiên, vì sao axit uric trong máu lại cao đến vậy, nguyên nhân do đâu. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp. Nguyên nhân gây ra bệnh gout là gì Theo các bác sĩ y học cổ truyền Cộng Hòa, nguyên nhân khiến bạn bị gout do các yếu tố sau: Giới tính: Đàn ông thường có tỉ lệ mắc bệnh gout cao hơn phụ nữ. Đây chính là hậu quả của việc sống buông thả, hay nhậu nhẹt, hút thuốc, chế độ ăn nhiều chất đạm lâu ngày tích trữ quá nhiều trong cơ thể mà gây bệnh. Yếu tố di truyền: Bệnh gout không lây nhiễm nhưng nó lại mang tính chất di truyền. Theo đó, trong gia đình có ông bà, cha mẹ bị bệnh gout thì khả năng con con cái mắc bệnh cao hơn người bình thường. Yếu tố Cơ địa: Cơ địa mỗi người cũng là nguyên do gây nên bệnh gut. Nếu cơ địa ai có quá trình tổng hợp purin nội sinh tăng cao gấp nhiều lần. Điều này vô tình chung cũng khiến cho lượng acid uric tăng theo tỉ lệ thuận. Về lâu dài sẽ gây ra bệnh gout mà bác sĩ gọi nó là bệnh gut nguyên phát. Cơ thể béo phì thừa cân: Béo phì thừa cân là thủ phạm gây rất nhiều bệnh lí khác nhau không chỉ riêng bệnh gout. Với người béo phì, khả năng mắc bệnh gout tăng lên gấp 5 lần so với người bình thường. Lý do cũng rất đơn giản, người béo phì thường có hàm lượng axit uric trong máu quá cao do quá trình đào thải quá chậm. Sử dụng các chất kích thích, nước uống có cồn: Có tới 84% bệnh nhân mắc bệnh gout đều liên quan đến sử dụng nhiều các chất kích thích, nước uống có cồn (bia, rượu…) Mắc phải các bệnh lý về chuyển hóa: Bệnh nhân mắc phải các bệnh lý về chuyển hóa trong cơ thể như đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu,… Phòng tránh bệnh gout như thế nào Theo bác sĩ phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa, người bệnh cần thức hiện một số biện pháp sau để làm hạn chế khả năng bị bệnh gout như: - Cẩn trọng trong chế độ ăn uống. Cách phòng chống bệnh gút hiệu quả chính là thực hiện một chế độ dinh dưỡng hợp lý (Hạn chế thực phẩm giàu đạm). ... - Tập luyện đều đặn. ... - Uống đủ nước. ... - Không ăn quá mặn. ... - Kiểm soát cân nặng. ... - Sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Xem thông tin chi tiết hơn về các bệnh lí xương khớp tại: https://yhoccotruyenconghoa.vn/
 5. Từ bào đời nay, từ ngày xửa ngày xưa cho tới hiện nay, chữa bệnh bằng đông y vẫn luôn duy trì phát triển ngày một hoàn thiện. Thực tế phương pháp này đã điều trị thành công cho hàng ngàn trường hợp khác nhau. Đó cũng là lí do vì sao người bệnh vẫn ưu tiên điều trị bằng đông y hơn thuốc tây. Vậy đông y có ưu điểm gì ? Ưu điểm chữa bệnh bằng đông y Từ ngàn đời trước đến hiện tại và ngàn đời sau, chữa bệnh bằng đông y vẫn luôn được duy trì và phát triển. Dù cho có sự phát triển vượt bậc của nên y học hiện đại, đông y luôn chiếm một vị trí quan trọng trong nền y học Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Sở dĩ, đông y vẫn giữ được vị thế của mình nhờ những ưu điểm vượt trội. Chữa bệnh bằng đông y rất hiệu quả Với nguồn dược liệu bắt nguồn từ thiên nhiên, sinh sống ở những nơi khắc nghiệt nhất nên tính kháng bệnh vô cùng lớn. Hơn nữa, mỗi vị thuốc sẽ có những tác dụng riêng, khi được kết hợp lại với nhau tạo thành một bài thuốc hoàn chỉnh chuyên chữa trị cho một bệnh nào đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết rằng, chỉ có các bác sĩ đông y, các chuyên gia đông y mới nắm rõ được vấn đề này. Bởi vậy, để chữa bệnh bằng đông y hiệu quả, bạn cần phải lựa chọn cơ sở chữa bệnh uy tín. Bên cạnh đó, điều trị bệnh bằng đông y còn có sự kết hợp nhiều biện pháp khác với nhau, tạo ra một phương pháp chữa bệnh hoàn chỉnh. Cụ thể, bên cạnh các bài thuốc uống, đông y còn kết hợp với châm cứu bấm huyệt, các bài tập vật lí trị liệu, chườm nóng,… nhằm mang lại hiệu quả tối đa nhất. Đặc biệt, khi có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các biện pháp lại với nhau tạo nên một phương pháp hoàn chỉnh chữa bệnh hiệu quả bền vững. Không gây tác dụng Không những vậy, những bài thuốc đông y hoàn toàn từ thiên nhiên, không sử dụng các chất bảo quản. Thay vào đó, thuốc đông y được sấy khô hoặc phơi khô dưới ánh nắng mặt trời nên không gây hại cho cơ thể. Dù để thời gian dài cũng không có khả năng tích tụ độc tố trong ơ thể. Người hoàn toàn có thể an tâm sử dụng mà không lo ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhược điểm của phương pháp đông y Bên cạnh những ưu điểm vượt trôi, chữa bệnh bằng đông y còn tồn tại nhiều khuyết điểm khác như: Phát huy tác dụng chậm So với thuốc tây, thuốc đông y phát huy công dụng chậm hơn rất nhiều. Điều này đòi hỏi người bệnh phải kiên trì uống thuốc. Có nhiều bệnh nhân, không kiên trì khi mới sử dụng được vài ngày không cảm nhận được hiệu quả nên đã ngưng sử dụng thuốc. Đến bây giờ, các bệnh nhân ấy vẫn đang loay hoay tìm cho mình phương pháp khác mà chưa tìm được. Ngược lại một số người có niềm tin vào thuốc đông y thì bây giờ đã khỏi bệnh. Phải sắc thuốc cầu kỳ Hiện nay vẫn rất nhiều bài thuốc đông y ở dạng sắc. Người bệnh phải sắ theo hướng dẫn của bác sĩ. Điều này không thuận lợi tiện dụng được như thuốc tây. Tuy nhiên, có thể mất thời gian sắc nhưng thuốc thật, hiệu quả hơn rất nhiều so với các loại thuốc đã được bào chế. Chữa bệnh bằng đông y ở đâu tốt nhất tại Sài Gòn? Hiện nay có rất nhiều cơ sở chữa bệnh bằng đông y mọc lên khắp nơi. Điều nay gây nhiễu loạn thông tin và độ tin tưởng của người bệnh, gây khó khăn cho việc lựa chọn một cơ sở uy tín chất lượng. Bởi, không phải phòng khám nào cũng có có hiệu quả, chất lượng. Nổi bật hơn hết, bên cạnh các bệnh viện lớn trong thành phố, phòng khám y học c ổ truyền Cộng Hòa một trong những cơ sở chữa bệnh uy tín hiệu quả nhất nhì. Với đội ngũ giàu chuyên môn, giỏi kinh nghiệm, tâm đức luôn đặt lên hàng đầu, cùng với cơ sở vật chất khang trang. Trải qua hơn 20 năm phát triển, phòng khám đã chữa trị cho hàng ngàn người thoát khỏi bệnh tật. Chính những thành tựu nổi bật đó đã gây tiếng vang lớn đến các cơ quan báo chí. Đã có rất nhiều báo đài nói về chất lượng bài thuốc đông y của phòng khám. Tiêu biểu báo phụ nữ sức khỏe nói về phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa một cách chi tiết nhất. Từ đây giúp bạn giải đáp được câu hỏi, phòng khám y học cổ truyền Cộng Hòa Có Tốt Không?
 6. Đau lưng ra huyết trắng (khí hư) là tình trạng xảy ra phổ biến ở chị em phụ nữ. Hiện tượng này có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Vậy đau lưng ra nhiều huyết trắng là dấu hiệu bệnh gì? Cách điều trị ra sao? Đau lưng ra huyết trắng thế nào gọi là bất thường? Tình trạng đau lưng ra huyết trắng ở phụ nữ, không mùi là dấu hiệu bình thường, tuy nhiên, nếu huyết trắng có sự thay đổi màu sắc, có mùi hôi thì đó là dấu hiệu bất thường mà bạn nên thận trọng. Một số nhận biết huyết trắng bất thường như: Đau lưng dưới ra huyết trắng vàng, dạng bọt loãng, khí hư vón cục như bã đậu phụ, khí hư có màu trắng xanh, loãng, có bọt, số lượng nhiều, kèm theo các triệu chứng ngứa rát âm hộ, có mùi hôi tanh thì là dấu hiệu của bệnh lý về phụ khoa. Đau lưng ra huyết trắng là bệnh gì? Đau lưng ra nhiều huyết trắng bất thường là nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa như: Viêm cổ tử cung Viêm cổ tử cung dẫn đến đau lưng ra nhiều huyết trắng kèm theo đau bụng và đau khi quan hệ, bệnh cần được điều trị càng sớm càng tốt, nếu để lâu có thể dẫn đến khó mang thai, vô sinh. Viêm vùng chậu Các cơn đau nhức ở vùng cột sống dưới thắt lưng diễn ra đột ngột, đau lưng âm ỉ hoặc đau nhói kéo dài kèm theo khí hư ra nhiều, mất ngủ, sốt nhẹ, mệt mỏi. Viêm vùng chậu thường ảnh hưởng đến các cơ quan trong bụng nhất là buồng trứng có thể ảnh hưởng đến sinh sản sau này. U xơ tử cung Khi khối u nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khi khối u lớn lên sẽ gây đau bụng, huyết trắng ra nhiều đau lưng, người mệt mỏi, mót tiểu. Sa tử cung Bệnh thường xảy ra do chấn thương ở cơ xương chậu, cổ tử cung hoặc các mô nâng đỡ. Triệu chứng đặc trưng của bệnh là đau lưng ra huyết trắng, đau nhiều hơn khi mang vác vật nặng, cảm giác bụng dưới bị căng đầy. Ung thư tử cung, ung thư buồng trứng Đây là 2 căn bệnh phụ khoa phổ biến, khi các khối u phát triển ở vùng chậu, chèn ép lên các dây thần kinh sẽ gây ra đau thắt lưng dữ dội, huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi. U nang buồng trứng Bệnh xuất hiện nhiều trong độ tuổi sinh sản gây đau tức ở vùng bụng, vùng thắt lưng và đùi, kèm theo đó là ra huyết trắng, tăng cân không kiểm soát, có thể đe dọa đến tính mạng. Làm thế nào khi bị đau lưng ra huyết trắng Nếu xuất hiện dấu hiệu đau lưng ra huyết trắng, vón cục, có mùi hôi khó chịu thì người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay có 2 phương pháp chính điều trị đau lưng ra huyết trắng là Tây y và Đông y. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm khác nhau nên người bệnh cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn điều trị để hạn chế được những biến chứng xấu về sau. Trong quá trình điều trị đau lưng ra huyết trắng, chị em cần lưu ý vấn đề sau: Sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà khi chưa được bác sĩ kê toa. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ nhất là trong và sau chu kỳ kinh nguyệt để đảm bảo vi khuẩn không xâm nhập gây hại. Chú ý vệ sinh vùng kín từ trước ra sau để hạn chế vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập và âm đạo. Nếu huyết trắng ra quá nhiều nên sử dụng loại quần lót thoáng mát và thường xuyên thay, tránh để ẩm ướt. Mong rằng với những chia sẻ về tình trạng đau lưng ra huyết trắng trên đây sẽ góp phần giúp bạn hiểu rõ hơn về sức khỏe phụ nữ và có biện pháp phòng tránh kịp thời để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.
 7. Tình trạng đau lưng hiện nay diễn ra rất phổ biến, do đó, câu hỏi đau lưng quá phải làm sao hầu như được rất nhiều người đặt ra. Để giải quyết được vấn đề này, mời bạn cùng tham khảo qua bài viết sau để hiểu rõ nhé! Không nên coi thường bệnh đau lưng Theo thống kê, hiện nay có đến 80% trường hợp bệnh nhân bị đau lưng không có nguyên nhân cụ thể, 8% là do cột sống bị lệch. Có 50% bệnh nhân có thể tự khỏi bệnh trong vòng 2 tuần nhưng lại tái phát lại sau 1 tháng và có đến 10% bệnh nhân chuyển sang giai đoạn mãn tính. Đây là căn bệnh xảy ra phổ biến thường gặp ở độ tuổi 35 trở đi, người đứng khom lưng quá lâu, ngồi nhiều, lười vận động như dân văn phòng, lái xe, thợ may,... Đau lưng quá phải làm sao? Để giải quyết được vấn đề làm sao khi bị đau lưng, người bệnh phải tìm đến các cơ sở khám điều trị uy tín để có được phương pháp điều trị phù hợp. Sau đây, là một số cách giúp bạn giảm được cơn đau lưng tạm thời tại nhà: Xoa bóp, massage nhẹ nhàng Dành 30 phút hàng ngày để xoa bóp, massage nhẹ nhàng lên vùng lưng bị đau cùng với dầu gió, tinh dầu,...sẽ giúp cho quá trình lưu thông máu được kích thích, tránh tình trạng viêm nhiễm. Thay đổi tư thế Không mang vác vật nặng, hạn chế ngồi làm việc trong thời gian dài, tránh đi giày cao gót quá lâu,...sẽ giúp giảm đau lưng một cách hiệu quả và giúp xương được chắc khỏe hơn. Nghỉ ngơi thư giãn Khi bị đau lưng bạn nên nằm ngửa trên giường với tư thế thoải mái, dùng một chiếc gối kê dưới cổ, một chiếc gối kê dưới lưng và kheo chân. Lưu ý không sử dụng đệm quá mềm hoặc quá cứng sẽ khiến cho cơ và mạch máu bị chèn ép. Kéo giãn cột sống Dùng áo treo cột sống hoặc đu xà, treo người ngược bằng tư thế tập xà trong thời gian 10 phút, thực hiện trong vòng 2 ngày sẽ thấy tình trạng đau lưng cải thiện. Thay đổi chế độ ăn uống Tăng cường bổ sung những thực phẩm giàu canxi và khoáng chất, bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả tươi sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và xương được chắc. Đau lưng nên uống thuốc gì? Hiện nay, có rất nhiều thuốc điều trị bệnh đau lưng, trong đó phải kể đến: Thuốc Tây y chữa đau lưng nhanh chóng Bệnh đau lưng trong Tây y được điều trị bằng thuốc có tác dụng cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp một cách nhanh chóng, giúp người bệnh hoạt động bình thường. Các loại thuốc được kê toa phải kể đến như: thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc giãn cơ và các loại vitamin,... Tuy thuốc Tây y chứa nhiều ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi nhưng chỉ có tác dụng đẩy lùi các triệu chứng của bệnh chứ không có khả năng điều trị bệnh tận gốc và việc sử dụng thuốc trong thời gian dài sẽ gây nhờn thuốc, ảnh hưởng đến gan, thận, hệ tiêu hóa,... Thuốc Đông y chữa đau lưng hiệu quả, an toàn Đông y là phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, an toàn, nên được nhiều người lựa chọn để điều trị bệnh đau lưng. Trong Đông y, sau khi tiến hành bắt mạch để chẩn đoán tình trạng bệnh của từng người bệnh, bác sĩ sẽ kê những toa thuốc uống sử dụng các thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên như: Đào nhân, Địa long, Đương quy, Hồng hoa, Hương phụ,...giúp tác động sâu nguyên căn bệnh, điều trị bệnh tận gốc. Ưu điểm của thuốc Đông y Sử dụng thảo dược thiên nhiên, không chất ảo quản, an toàn cao. Cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp xương chắc khỏe, dẻo dai. Không tác dụng phụ, không ảnh hưởng gan thận và dạ dày. Điều trị bệnh từ nguyên căn, ngăn chặn khả năng tái phát. Tối đa hóa chi phí điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, thuốc Đông y có tác dụng chậm nên người bệnh cần có thời gian kiên trì sử dụng. Xem chi tiết cụ thể hơn tại: https://phongkhamdongyandong.vn/dau-lung-lam-sao-het-de-khong-tai-phat-lai/
 8. Những cơn đau lưng kéo dài luôn là nỗi ám ảnh của người bệnh. Nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà còn để lại nhiều hệ lụy vô cùng nguy hiểm mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy đau lưng dấu hiệu bệnh gì mà nguy hiểm tới vậy? Đau lưng biểu hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm Cấu tạo lưng được hình thành từ các tủy sống có chứa các dây thần kinh, các đốt sống, đĩa đệm ở giữa các đốt sống, cơ và dây chằng. Khi một trong những bộ phận này bị tổn thương sẽ tác động trực tiếp lên các bộ phận khác. Ví dụ, cột sống bị tổn thương sẽ tác động không nhỏ đến đĩa đệm và các dậy thần kinh... và ngược lại. Do đó, khi bị đau lưng chủ yếu là biểu hiện của các bệnh lí sau: Đau lưng báo hiệu bệnh thoát vị đĩa đệm Vị trí đĩa đệm nằm giữa các đốt sống, khi cột sống bị tổn thương thì các đĩa đệm này cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Hơn nữa, các đĩa đệm thường bị mài mòn do cọ xát gây ra các triệu chứng đau lưng ê buốt. Điều này lí giải do nhân nhầy đĩa đệm đi qua chỗ rách thoát vị ra bên ngoài và chèn đè lên các dây thần kinh. Từ đó tạo ra các cơn đau lưng ở vùng thắt lưng, đau âm ỉ đến kéo dài dữ dội. Thoái hóa cột sống thắt lưng cũng có biểu hiện đau lưng Cũng giống như bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống thắt lưng thường xảy ra ở vị trí sụn khớp và đĩa đệm. Điều này diễn ra hằng ngày khiến người bệnh bị đau liên tục ở bụng dưới. Đặc biệt cơn đau ngày càng tăng nhanh, đau nặng hơn khi cúi, xoay, nghiêng người, nhấc đồ vật nặng… Đau lưng có thể do gai cột sống gây nên Gai cột sống là một trong những triệu chứng tiêu biểu của bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng. Khi cột sống bị thoái hóa tạo điều kiện các phần xương chìa ra như gai. Chúng sẽ cọ xát với xương cột sống hoặc phần mềm xung quanh, các dây thần kinh…. Gây ra các cơn đau lưng quằn quại. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi người bệnh ngồi dậy đứng lên di chuyển. Về sau cơn đau tăng mạnh và lan truyền dọc theo phần cột sống, lan xuống 2 chân. Nguy hiểm hơn, bệnh có thể khiến người bệnh bị tàn phế. Đau thần kinh tọa cũng có biểu hiện đau lưng Đau thần kinh tọa, đau dây thần kinh tọa có đặc thù là gây ra các cơn đau lưng khó chịu. Cơn đau không chỉ nằm yên một chỗ, mà nó còn lan rộng sang vùng khác như: sau hông, hông, xuống 2 chân. Nguyên nhân được xác định bởi giữa cột sống và dây thần kinh tọa có quan hệ mật thiết với nhau. Dây thần kinh tọa bị chèn ép một phần do cột sống tác động. Do đó, khi dây thần kinh tọa bị chèn ép sẽ gây ra những cơn đau lưng mà người ta hay gọi đau thần kinh tọa. Hẹp ống cột sống cũng là biểu hiện của bệnh đau lưng Tình trạng này được lý giải khi 2 dây chằng cột sống bị thoái hóa sẽ khiến chúng dày lên và làm hẹp ống cột sống lại. Khi ống cột sống bị hẹp lại cộng với sự tương tác của cột sống khi con người vận động tạo nên những cơn đau lưng khó chịu. Các bệnh lý về thận cũng khiến người bệnh bị đau lưng Bệnh thận mà liên quan đến lưng ư? Điều này nghe có vẻ phi lí nhưng thực tế rất có lý. Giữa thận và cột sống có mối quan hệ tương tác qua lại nhất định. Khi người đang ở giai đoạn đầu của bệnh thận yếu thường xuất hiện các cơn đau từ hai bên thận lan ra hai bên hông vùng lưng, một số người lan xuống phần hố chậu hoặc mông rất nhức nhối. Đau lưng biểu hiện của rất nhiều bệnh lý nguy hiểm. Bởi vậy, khi có những triệu chứng đau lưng, người ệnh cần phải đến gặp bác sĩ để có hướng giải quyết kịp thời. Tránh tình trạng để bệnh lâu chuyển sang mãn tính sẽ rất khó chữa trị lành. xem chi tiết về bệnh đau lưng: phongkhamdongyandong.vn//9-van-de-benh-dau-lung/
 9. Dưới góc nhìn của đông y, cơ thể là một tổng thể, phải có cân bằng trong cơ thể. Một khi yếu tố bên ngoài xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra mất cân bằng. Do đó, chữa viêm amidan bằng đông y chính là tìm lại sự cân bằng âm dương trong cơ thể bệnh nhân. Ưu điểm chữa bệnh viêm amidan bằng đông y - Những bài thuốc đông y đều bắt nguồn từ các thảo dược quý hoàn toàn ngoài thiên nhiên nên rất an toàn và lành tính. - Không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến bất cứ bộ phận nào của cơ thể: gan thận, dạ dày. - Được bào chế cẩn mật, kiểm tra bảo quản nghiêm ngặt trước khi cấp thuốc cho người bệnh - Bên cạnh thuốc đặc trị bệnh viêm amidan, những bài thuốc đông y còn có công dụng tăng cường sức khỏe, sức đề kháng, bồi bổ cơ thể… - Điều đặc biệt, đông y hoàn toàn có thể chữa trị lành bệnh, hạn chế bệnh tái phát trở lại theo thời gian. Một số bài thuốc đông y chữa viêm amidan hiệu quả Đông y chia bệnh viêm amidan thành nhiều dạng khác nhau, mỗi dạng sẽ có bài thuốc phù hợp cụ thể: - Bài thuốc đông y chữa viêm amidan nhẹ, nuốt đau, khạc ra đờm Cam thảo, Tang bì, Kinh giới, Thiên hoa phấn, Bạc hà, Sơn đậu căn, Ngân hoa, Bạch cương tàm, Xích thược, Liên kiều, Huyền sâm, Ngưu bàng tử, Chiết bối mẫu. - Bài thuốc chữa viêm amidan có biểu hiện đau họng Quất hồng bì, Sơn trà, Nghệ, Tân chỉ, Cương tàm, Phật thủ, Kha tử - Bài thuốc chữa viêm amidan sưng to, khát nước, nuốt đau Cát cánh; Sinh thạch cao; Chi tử; Huyền sâm; Sinh địa; Đại thanh diệp - Bài thuốc trị viêm amidan có biểu hiện ngứa họng, vướng cổ họng Xuyên tiêu, Hoàng cầm, Mã thầy, Liên liều, Cam thảo, Ngưu bàng tử, Bạc hà Bài thuốc đông y chữa viêm amidan cấp tính Bài 1: Bạc hà, Ngưu bàng tử, Kim ngân hoa, Cát cánh, Xạ can, Huyền sâm, Sinh địa, Nhọ nồi, Bồ công anh, Sơn đậu căn. Bài 2:Kim ngân hoa, xạ can, hoàng liên, hoàng bá, huyền sâm, sinh địa, tang bạch bì, cam thảo đất, thạch cao. Bài thuốc đông y chữa viêm amidan mãn tính Bài 1: Sinh địa, sơn thù, hoài sơn, trạch tả, đan bì, phục linh, huyền sâm, xạ can, tri mẫu, thiên hoa phấn, địa cốt bì, ngưu tất. Trên đây là một số bài thuốc chữa viêm amidan bằng đông y mà phòng khám đông y An Đông muốn chia sẻ đến bạn đọc. Tuy nhiên, đây chỉ là bài thuốc mang tính chất tham khảo, người bệnh tuyệt đối không được tự ý đi mua thuốc về sắc uống. Bởi tính hiệu quả của thuốc đông y phụ thuộc rất nhiều vào cơ địa mỗi người. Nó chỉ phát huy đúng hiệu quả khi đúng liệu lượng, đúng số lượng vị thuốc. website: https://phongkhamdongyandong.vn/
 10. Bệnh viêm amidan là một trong những căn bệnh thuộc về đường hô hấp. Hiện nay có nhiều phương pháp chữa amidan khác nhau. Mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm riêng. Vậy phương pháp nào chữa amidan hiệu quả nhất? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới này nhé. Chữa viêm amidan bằng phương pháp y học hiện đại Chữa amidan bằng phương pháp y học hiện đại vẫn được nhiều bệnh nhân lựa chọn. Y học hiện đại sử dụng nhiều phương pháp chữa amidan khác nhau như: dùng thuốc tây, phẫu thuật (cắt amidan), đốt viêm amidan… Đây đều là những giải pháp tối ưu nhất mà y học hiện đại mang đến hiệu quả nhanh, tiện lợi. Tuy nhiên bên cạnh đó, phương pháp này còn có nhiều khuyết điểm như: + Thuốc tây, thuốc kháng sinh thì không thể chữa lành dứt điểm viêm amidan. Sử dụng lâu dài sẽ gây ra tác dụng phụ, ảnh hưởng đến cơ thể… + Cắt phẫu thuật amidan thì tốn chi phí, bệnh có thể tái phát lại bất cứ lúc nào. Ngoài ra chưa kể khả năng bị nhiễm trùng trong và sau quá trình phẫu thuật. Hơn nữa phẫu thuật viêm amidan thường có giá thành cao hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. + Còn đốt amidan: có nhiều bệnh nhân từng gặp nguy hiểm khi sử dụng phương pháp này. Đốt gây đau đớn, chi phí chữa trị cũng khá cao. Tất cả những lí do trên có thể khẳng định rằng, chữa viêm amidan bằng y học hiện đại chưa phải là giải pháp tốt và an toàn nhất. Chữa viêm amidan bằng thuốc nam thì sao? Chữa viêm amidan bằng thuốc nam là phương pháp chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian. Những bài thuốc đơn giản được truyền miệng từ thời cha ông ta lan truyền cho đến ngày nay. Theo đó một số vị thuốc chữa viêm amidan như: cây lược vàng, Cây đinh lăng, lá xương sông, lá rau tần, … Thực tế phương pháp này cũng mang lại hiệu quả nhất định, loại bỏ được bệnh viêm amidan cấp tính. Tuy nhiên với những trường hợp mãn tính, những bài thuốc nam không thể chữa trị lành được. Bệnh có thể tái phát lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chữa viêm amidan bằng thuốc nam đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì dùng thuốc trong thời gian dài. Còn phương pháp đông y chữa viêm amidan có phải là giải pháp tối ưu? Chữa viêm amidan bằng đông y được xem là giải pháp tối ưu nhất hiện nay, vừa chữa bệnh hiệu quả, vừa an toàn với sức khỏe. Từ kinh nghiệm xa xưa được chắt lọc duy trì những tinh hoa, cùng với bổ sung kết hợp với nền đông y hiện đại đã tạo nên một phương chữa bệnh gần như hoàn hảo. Các bác sĩ đông y sẽ bắt mạch kết hợp với soi vòm họng để kiểm tra tình trạng bệnh, tìm ra nguyên nhân gây bệnh để từ đó liệt kê những vị thuốc phù hợp mang lại hiệu quả tốt nhất. Ưu điểm của phương pháp này: Tất cả các vị thuốc đều có nguồn gốc từ thiên nhiên rất an toàn với sức khỏe. Bên cạnh chữa bệnh, thuốc đông y còn có chức năng tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe… Không gây bất cứ tác dụng phụ nào, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể từ gan đến thận, hay dạ dày… Chi phí chữa trị bằng đông y thấp hơn so với y học hiện đại. Mặc dù phương pháp chữa viêm amidan bằng đông y mang lại hiệu quả lớn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khuyết điểm nhất định. Theo đó, thuốc đông y thường phát huy tác dụng chậm hơn so với tây y. Do đó, cần đòi hỏi khả năng kiên trì uống thuốc của bệnh nhân không được bỏ thuốc giữa chừng. Hơn nữa, mỗi người có một cơ địa khác nhau và sẽ phù hợp với những vị thuốc khác nhau. Do đó, theo bác sĩ phòng khám đông y An Đông khuyến cáo,tốt nhất người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và có hướng chữa trị khoa học. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về uống, tránh tiền mất tật mang. Trích Nguồn: https://phongkhamdongyandong.vn/
 11. Chữa viêm amidan bằng thuốc nam một trong những phương pháp được đông đảo người bệnh lựa chọn. Cũng bởi lành tính, nên rất an toàn và hiệu quả, không gây tác dụng dù sử dụng lâu dài. Thực tế phương pháp này cũng đã mang lại những hiệu quả nhất định. Dưới đây là những bài thuốc nam chữa bệnh viêm amidan vô cùng hiệu quả. Dùng rau tần chữa viêm amidan Rau tần ở một số nơi khác hay gọi là húng chanh, chúng có vị chua hơi the, tính ấm thường dùng để bổ phế, giải độc, tiêu đờm… Đối với viêm amidan, rau tần có khả năng chữa trị nhờ có chất codein, một loại chất kháng sinh chống lại vi khuẩn ở miệng, mũi và họng. Bên cạnh đó, rau tần còn được dùng để trị ho, chữa viêm họng, chữa viêm amidan theo 2 cách khác nhau: Cách 1: dùng rau tần kết hợp với đường phèn Sau khi ngâm và rửa sạch bằng nước muối pha loãng, để lá rau tần khô ráo. Sau đó đem thái nhỏ, đâm nhuyễn cho đường phèn vào ngâm với 15ml nước sôi. Sau đó uống hết lượng nước này, mỗi ngày áp dụng 2 lần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Cách 2: Dùng lá rau tần kết hợp với muối tinh Sau khi rửa sạch rau tần, bạn để khô, trộn với một ít muối, nhai và nuốt. Kiên trì áp dụng trong 5 ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả thay đổi rõ rệt. Chữa viêm amidan bằng lá xương sông Lá xương sông có tính ấm, hơi hăng thường được dân gian dùng để trị ho, cảm lạnh, ho có đờm, viêm họng, viêm amidan… Chỉ cần dùng khoảng 10 lá xương sông sau khi rửa sạch vò nát nhúng vào 30ml giấm ăn để ngậm. Mỗi ngày thực hiện từ 2 đến 3 lần để thấy hiệu quả. Cây đinh lăng chữa viêm amidan Cây đi lăng được dân gian gọi là nhân sâm của người nghèo, với công dụng tuyệt vời của mình, hầu hết mọi thành phần của cây từ lá thân rễ đều làm thuốc quý giá. Nổi bật nhất, cây đinh lăng thường dùng để thanh nhiệt, giải độc, trị ho, chữa amidan, viêm họng, tăng cường sức đề kháng…. Đối với bài thuốc nam chữa viêm amidan bằng đinh lăng, người bệnh có thể áp dụng như sau: Chọn 20g lá đinh lăng rồi rửa sạch, sau đó cho vào nồi đun sôi với 1 lít nước. Sắc còn 300ml thì tắt bếp để thuốc nguội uống hết trong ngày. Lưu ý, nên uống chậm chậm, nuốt từ từ để phát huy công dụng tốt nhất. Kiên trì áp dụng, thuốc sẽ phát huy tác dụng sau 3 ngày. Chữa viêm amidan bằng cây lược vàng Với tính chất kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau, tiêu viêm rất tốt nên cây lược vàng được cha ông ta áp dụng vào điều trị bệnh viêm amidan rất hiệu quả. Để sử dụng được cây thuốc này, bạn thực hiện như sau: Sử dụng 20g lá cây lược vàng, đem rửa sạch với nước muối pha loãng. Sau đó, quấn lá lược vàng với một ít muối hạt, cho vào miệng nhai kỹ nuốt kỹ. Mỗi ngày thực hiện từ 2 đến 3 lần, mỗi lần ăn từ 3 đến 4 lá để thuốc phát huy tác dụng. Trên đây, phòng khám đông y an đông đã chia sẻ đến bạn đọc về một số bài thuốc nam chữa viêm amidan rất hiệu quả. Tuy nhiên, để chữa dứt điểm bệnh viêm amidan, tốt nhất người bệnh nên đến các cơ sở uy tín để thăm khám và chữa trị. Trích nguồn: https://phongkhamdongyandong.vn/
 12. Viêm amidan là một trong những bệnh lí phổ biến và dễ gặp nhất ở nước ta. Bệnh xuất phát từ sự xâm nhập, tấn công của virus và vi khuẩn vào cơ thể. Viêm amidan nếu không sớm điều trị, nó để lại nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, tìm hiểu về nguyên nhân và triệu chứng viêm amidan giúp bạn có biện pháp phòng ngừa và sớm có hướng giải quyết kịp thời. Nguyên nhân bệnh Viêm amidan là gì? Amidan bao gồm 2 tổ chức bạch huyết hay lympho nằm ngay sau hầu họng. Đây chính là nơi giao nhau giữa đường hô hấp và đường ăn uống. Amidan có vai trò ngăn chặn sự xâm nhập và tấn công của virus, vi khuẩn, nấm và tiết ra các kháng thể để chống lại các tác nhân gây hại. Tuy nhiên khi lượng vi khuẩn và virus (tụ cầu, liên cầu khuẩn nhóm A, xoắn khuẩn Vincent… ) quá nhiều tấn công xâm nhập làm hạn chế khả năng kháng khuẩn của amidan. Điều này khiến amidan không thể xử lý kịp thời, do làm việc quá sức trong thời gian dài mà dẫn tới bị viêm. Do đó, sự tấn công virus, vi khuẩn được xem là nguyên nhân bị viêm amidan chủ yếu. Ngoài ra, amidan còn xuất hiện do một số tác nhân khác như: - Tiền sử đã từng mắc hoặc đã và đang mắc các bệnh đường hô hấp. - Không biết vệ sinh răng miệng phù hợp - Người thường sử dụng các thực phẩm, nước uống đông lạnh: như kem, nước đá, bia lạnh. - Sống trong môi trường sống ô nhiễm, khói bụi. - Thời tiết thay đổi đột ngột có thể nguyên nhân gây viêm amidan. - Ngoài ra, nguyên nhân viêm amidan còn do hệ lụy của các bệnh về hô hấp. Triệu chứng bệnh Viêm amidan dễ dàng nhận biết Thông thường viêm amidan, bạn có thể dễ dàng nhận biết thông qua các triệu chứng cấp tính và mãn tính như sau: Viêm amidan cấp tính - Dễ gặp với các bé từ 3 đến 4 tuổi trở lên, chỉ xuất hiện 1 thời gian ngắn, sau đó tiêu biến hẳn. - Các biểu hiện như: amidan sưng và tấy đỏ, có đốm trắng hoặc vàng, đau họng, sốt cao, nổi bạch huyết ở cổ và quai hàm, cơ thể mỏi mệt, nhức đầu… Viêm amidan mạn tính Viêm amidan mạn tính có ít triệu chứng điển hình và khá nghèo nàn hơn là bệnh nhân khó nhận biết. Tuy vậy, nó được xem là tình trạng tái phát lại nhiều lần của viêm amidan cấp tính nhưng bổ sung các biểu hiện khác: hơi thở có mùi, thể trạng cơ thể kém, thường xuyên mệt mỏi, vướng cổ họng, khó nuốt. - Ho khan từng cơn, ho nhiều hơn vào buổi sáng sau khi thức dậy. - Ho kèm theo rát họng, khàn tiếng, giọng nói bị thay đổi. - Riêng với trẻ em thường hay quấy khóc, chảy nước dãi, khó thở, thở khò khè, chán ăn… Khi biết được nguyên nhân và triệu chứng bệnh viêm amidan, người bệnh cần có phương pháp phòng chống và chữa trị kịp thời. Bởi đây là bệnh lý xuất phát từ sự tấn công của virus và vi khuẩn nên bệnh có thể lây nhiễm từ người này qua người khác. Con đường lây lan khi bệnh nhân ho hoặc hắt hơi, người bình thường hít phải những hạt nước bọt bắn ra sẽ có nguy cơ mắc bệnh rất cao. Trích nguồn: https://phongkhamdongyandong.vn/
 13. Tôi Hoàng Thị Lan, Quận 7 Hồ Chí Minh, năm nay 49 tuổi, 5 năm trước tôi bị bệnh tổ đỉa ở lòng bàn tay. Ban đầu cũng dùng thuốc nam theo chia sẻ của mọi người, ban đầu thì có đỡ và lành . Được một thời gian, bệnh tôi lại tái phát, nhưng lần này lại nặng hơn, tôi chuyển qua sử dụng thuốc Tây xem sao. Kết quả cũng giống như lần đầu, bệnh lành rồi lại tái phát. Thời gian đó, bệnh tổ đỉa đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Trong suốt thời gian đó, bệnh tổ đỉa của tôi không biết phát đi tái phát lại không biết bao nhiêu lần. Lượng thuốc tây tôi dùng cũng không thể đếm hết. Thế nhưng, mọi thứ dần thay đổi khi tôi chuyển sang dùng thuốc đông y để chữa trị. Theo một người quen chia sẻ, tôi biết được phòng khám đông y An Đông có bài thuốc bí truyền chữa bệnh ngoài da rất hiệu quả. Tôi đã đến thăm khám và điều khiến tôi bất ngờ nhất khi khám, bác sĩ nhận biết được bệnh tôi mắc khá lâu tái phát nhiều lần do chữa trị không lành hẳn. Bác sĩ cũng nói với tôi, muốn chữa lành thì cần thời gian, vì bệnh tương đối nặng, khuyên tôi phải kiên trì không được ngưng thuốc giữa chừng. Nghe lời bác sĩ, tôi đã kiên trì vừa uống thuốc vừa dùng thuốc bôi hơn 1 tháng mới lành hẳn. Hôm rồi vừa đi tái khám bác sĩ cho hay tôi đã lành bệnh hoàn toàn. Đã gần 5 tháng kể từ khi tái khám, tôi không bị bệnh tổ đỉa tái phát nữa. Tôi thật sự rất vui khi đánh tan nỗi ám ảnh mang tên bệnh tổ đỉa. Hơn nữa vùng da của tôi bị bệnh cũng được phục hồi hoàn toàn, da đều màu trở lại. Ai đang bị bệnh á sừng hay bất cứ bệnh ngoài da nào có thể đến địa phòng khám y học cổ truyền An Đông để được bác sĩ Nguyệt Khám và điều trị. Địa chỉ: 992 Trần Hưng Đạo, phường 7 quận 5 , TP. Hồ Chí Minh. Trích nguồn : https://phongkhamdongyandong.vn/
 14. Bệnh tổ đỉa có rất nhiều phương pháp chữa trị khác nhau như: dùng thuốc tây, dùng thuốc nam, dùng thuốc đông y. Vậy trong 3 phương pháp này, giải pháp nào loại bỏ hoàn toàn bệnh tổ đỉa không lo tái phát? Chữa bệnh tổ đỉa bằng tây y Đối với tây y trong điều trị bệnh tổ đỉa thường dùng đến các loại thuốc kháng sinh, thuốc bôi ngoài da, hay thuốc tiêm. Tùy theo tình trạng nặng nhẹ, bác sĩ sẽ liệt kê đơn thuốc khác nhau. Ưu điểm + Hiệu quả nhanh chóng, triệu chứng bệnh giảm ngay trong 1 đến 2 ngày. + Tiện lợi dễ sử dụng, không phải sắc thuốc cầu kỳ phức tạp Nhược điểm Không thể chữa trị dứt điểm, bệnh có thể tái phát lại nhiều lần. + Lạm dụng thuốc tây sẽ gây ra hiện tượng lờn thuốc + Gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như dị ứng thuốc, nguy hiểm hơn có thể dẫn tới sốc phản vệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Dùng thuốc nam chữa tổ đỉa thì sao? Nói đến thuốc nam là nói đến sự quen thuộc gần gũi với con người. Những kinh nghiệm thời xa xưa vẫn được truyền miệng tới ngày nay. Một số bài thuốc có tác dụng sát khuẩn kháng viêm rất tốt như: sử dụng lá lốt, lá trầu không, củ ráy, củ tỏi…. Ưu điểm + An toàn không gây tác dụng phụ ( vì là cây nhà lá vườn, thường không chứa độc tố) + Gần gũi dễ tìm kiếm, dễ thực hiện + Tiết kiệm chi phí Nhược điểm + Thuốc phát huy chậm, kiên trì uống thuốc trong thời gian dài mới hiệu quả + Thuốc chỉ phù hợp với những người bệnh nhẹ, trường hợp bệnh nặng không thể chữa dứt điểm. Trong trường hợp bị tổ đỉa bội nhiễm, thuốc nam không thể áp dụng vào chữa trị. + Bệnh sẽ dễ dàng tái phát trở lại khi có điều kiện. Đông y chữa bệnh tổ đỉa như thế nào? Đến nay, đông y vẫn luôn là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. Phần lớn người bệnh sau khi sử dụng thuốc Tây không được sẽ sang dùng thuốc đông y. Đối với bệnh tổ đỉa cũng không ngoại lệ, có rất nhiều bệnh nhân đã thành công khi sử dụng phương pháp này. Khác với thuốc Tây, chữa bệnh tổ đỉa bằng đông y là kết hợp nhiều vị thuốc trong thiên nhiên tạo nên những bài thuốc chuyên đặc trị bệnh. Hơn nữa, đông y điều trị trong ngoài kết hợp, vừa điều trị từ sâu bên trong gốc rễ gây bệnh lại vừa tác động trực tiếp lên vùng da bị thương tổn bởi thuốc bôi. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp điều trị dứt điểm bệnh, hạn chế bệnh tái phát trở lại. Ưu điểm Hiệu quả bền lâu, an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, không gây tác dụng phụ. Giúp tiết kiệm chi phí Một số bài thuốc không chỉ là điều trị bệnh mà còn cung cấp dưỡng chất, tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch cho cơ thể tránh sự tấn công xâm nhập của vi khuẩn virus Chữa bệnh tổ đỉa bằng đông y rất hiệu quả và an toàn, nhưng điều này còn phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Bởi vậy, bác sĩ y học cổ truyền An Đông khuyến cáo người bệnh không được tự ý mua thuốc về sắc uống. Tốt nhất bạn nên đến các cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và đưa ra các vị thuốc hợp lý với cơ địa của mình nhất Trích nguồn: https://phongkhamdongyandong.vn/
 15. Đã từ lâu, chữa bệnh tổ đỉa bằng thuốc nam theo kinh nghiệm dân gian luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người bệnh. Tuy nhiên, suy cho cùng đây cũng chỉ là phương pháp dân gian truyền miệng. Cũng có bài thuốc hiệu quả, nhưng cũng có thể không. 3 bài thuốc nam chữa bệnh tổ đỉa hiệu quả 1, Chữa tổ đỉa bằng lá trầu không - Trầu không có tác dụng chữa được rất nhiều bệnh mà không nhiều người biết đến. Với vị cay, tính ấm trầu có tác dụng giảm đau, chống ngứa, khu phong tán hàn… điều chữa trị các bệnh ngoài da rất hiệu quả. - Chữa bệnh tổ đỉa bằng lá trầu không, bạn có thể áp dụng cách thực hiện như sau: + Sau khi rửa sạch 1 nắm lá trầu không, đem vò nát chúng. Tiếp đến cho vào nồi đun sôi với nước khoảng 10 phút. + Sau đó đổ nước ra thau, châu hòa thêm 1 thìa muối biển vào, chờ nước nguội để rửa vùng da bị bệnh. Kiên trì áp dụng, bệnh tổ đỉa sẽ thuyên giảm rõ rệt. 2, Dùng lá lốt chữa bệnh tổ đỉa - Bên cạnh là dược liệu chuyên điều trị cho bệnh xương khớp, lá lốt còn biết đến là một bài thuốc nam chữa bệnh tổ đỉa rất hiệu quả. Nhờ vào mùi đặc trưng cộng với tính ấm có tác dụng giảm đau, sát khuẩn tán phong hàn. Do đó, trong dân gian, người ta vẫn thường xuyên dùng nước lá lốt để tắm hoặc ngâm tay chân. - Đối với bệnh tổ đỉa, bạn cũng có thể áp dụng theo cách như sau: + Lấy một nắm lá lốt rửa sạch và ngâm với nước muối pha loãng. + Tiếp đến vò nát lá lốt cho vào nồi, đun sôi với nước trong thời gian 5 phút. + Để nguội, ngâm vùng da bị bệnh vào nước thuốc. Kiên trì áp dụng, người bệnh sẽ hết lo lắng về bệnh tổ đỉa. - Hoặc bạn cũng có thể giã nát lá lốt rồi đắp lên vùng da bị tổ đỉa. Đây là cách làm ít tốn thời gian mà hiệu quả cao. 3, Điều trị bệnh tổ đỉa với củ ráy Củ ráy có vị cay, tính mát thường dùng để giải nhiệt, thải độc, lợi tiêu… Đặc biệt, củ ráy còn dùng để chuyên đặc trị các bệnh ngoài da, viêm da cơ địa, tổ đỉa… Cách thực hiện chữa tổ đỉa bằng củ ráy cũng khá đơn giản. Chỉ cần bạn cắt lấy phần rễ đem rửa sạch và cạo sạch vỏ, sau đó thái thành từng lát mỏng. Giã nhuyễn đem nấu với nước trong khoảng 15 đến 20 phút. Để nước nguội ấm rồi ngâm vùng da bị bệnh. Kiên trì áp dụng, bệnh tổ đỉa sẽ nhanh chóng biến mất. Chữa bệnh tổ đỉa bằng thuốc nam có thật sự dứt điểm Theo chia sẻ của các bác sĩ phòng khám y học cổ truyền An Đông, bệnh tổ đỉa hoàn toàn chữa lành bằng thuốc nam với các trường hợp bệnh nhẹ. Còn với những trường hợp bệnh tổ đỉa tái phát dai dẳng nhiều lần, những bài thuốc nam này chỉ mang tính chất thuyên giảm chứ không thể chữa trị dứt điểm, bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, những bài thuốc nam chữa bệnh tổ đỉa không áp dụng cho trường hợp tổ đỉa bội nhiễm, có nghĩa là tổ đỉa có nhiễm khuẩn thì những bài thuốc này không được dùng tới. Do đó, bác sĩ Đông y An Đông khuyên người bệnh nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và có giải pháp chữa trị kịp thời. Trích nguồn: https://phongkhamdongyandong.vn/