• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuynhi216

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuynhi216

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Ngoài hướng nhà thì hướng bếp cũng đóng một vai trò rất quan trọng ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe của gia chủ. Lựa chọn hướng bếp hợp tuổi 1983 như thế nào để nhận được nhiều tài lộc và vượng khí. Mời bạn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây của chúng tôi. Thông tin tuổi Quý Hợi 1983 Để xem hướng bếp hợp tuổi 1983 Quý Hợi chúng ta cần nắm được rõ thông tin của người này: Năm sinh dương lịch: 1983 Năm sinh Âm lịch: Quý Hợi Quẻ mệnh - Khảm ( Thủy) thuộc Đông tứ mệnh Ngũ hành: Âm Thủy - Đại Hải Thủy Vì sao phải xem hướng bếp tốt hợp tuổi 1983? Chọn hướng bếp hợp tuổi 1983 giúp cho gia chủ Quý Hợi gặp được nhiều may mắn và thuận lợi đặc biệt đối với sức khỏe mọi thành viên trong gia đình. Gian bếp chứa nhiều linh khí tốt nếu chúng ta biết cách tạo ra linh khí này sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm trong gia đình được hòa thuận, gắn kết. Xem hướng bếp hợp tuổi sẽ tránh trường hợp xây bếp phải hướng xấu khiến gia chủ gặp nhiều điều xui xẻo sau một thời gian dùng bếp phải đập đi xây lại. Điều này rất tốn kém cả về tiền bạc và thời gian. Bấm vào cách đặt bếp theo phong thủy pts để xem hướng bếp hợp tuổi cho mười hai con giáp. Hướng bếp xấu cho tuổi Quý Hợi 1983 Gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 khi làm hướng bếp cần tránh những hướng sau để tránh được tai họa. Đông Bắc - Ngũ quỷ: gia chủ bị bó hẹp về đường công danh, dễ bị mất việc làm, không có nguồn thu nhập. Hướng Đông Bắc là hướng đặt bếp xấu đối với người tuổi Quý Hợi. Tây Nam - Tuyệt mệnh: Nếu người sinh năm 1983 lựa chọn hướng bếp này sẽ khiến táng gia bại sản, bệnh tật kéo dài, gây chết người. Do đó tuyệt đối không nên lựa chọn hướng bếp này kẻo gây họa vào thân. Hướng Tây - Họa hại: Gia chủ thất bại về công danh và cuộc sống, gặp điều không may, thị phi. Hướng Tây tiếp tục là một hướng bếp không tốt với người tuổi Quý Hợi. Hướng Tây Bắc - Lục sát: Quan hệ tình cảm trong gia đình xáo trộn, dễ dấn đến kiện tụng, tai nạn. Hướng tốt cho tuổi Quý Hợi 1983 Quý Hợi sinh 1983 khi lựa chọn hướng bếp có thể lựa chọn các hướng sau để thu hút tài lộc và tránh được vận hạn đeo bám. Đông Nam - Sinh khí: Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 chọn hướng bếp Đông Nam sẽ nhận được rất nhiều linh khí tốt. Mang đến sự công danh, thu hút tài lộc, giúp gia chủ dễ dàng thăng quan phát tài. Hướng Nam - Diên niên: Giữ gìn và củng cố các mối quan hệ trong gia đình và trong tình yêu luôn bền chặt. Nếu bạn muốn nâng cao mối quan hệ tình cảm trong gia đình thì hãy lựa chọn hướng Nam cho hướng bếp của mình. Hướng Đông - Thiên y: Mang lại sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Đây là hướng bếp tốt cho quý bạn tuổi Quý Hợi giúp cho thân chủ có được sức khỏe dồi dào. Hướng Bắc - Phục vị: Mang đến sự may mắn, bản thân tiến bộ không ngừng và giúp củng cố sức mạnh về tinh thần. Quý Hợi sinh 1983 nên lựa chọn hướng bếp theo hướng Bắc để bản thân gặp được may mắn. Ngoài việc lựa chọn hướng bếp hợp tuổi Quý Hợi pts sinh năm 1983 cũng nên chú ý tới vị trí đặt những đồ vật trong bếp. Ví dụ không nên đặt bồn rửa gần bếp bởi thủy khắc hỏa sẽ sinh ra khí không tốt. Màu sắc sơn trong bếp cũng nên phù hợp với bản mệnh của gia chủ. Lựa chọn được hướng bếp tốt sẽ giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn và tài lộc. Do vậy các bạn hãy truy cập ngay công cụ xem hướng bếp hợp tuổi với mình và tìm ra cách hóa giải nếu như hướng bếp hiện tại là không phù hợp. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ các bạn đã biết được hướng bếp hợp tuổi Quý Hợi 1983 là hướng nào. Chúc các bạn sẽ có được sự lựa chọn cho riêng mình.
 2. Bính Thìn trước khi làm nhà cần xem hướng bếp hợp tuổi 1976 để nhận được nhiều tài lộc và may mắn. Làm sao để xem hướng bếp hợp tuổi 1976 chính xác đây, cùng theo dõi bài chia sẻ dưới đây của chúng tôi để nhận được câu trả lời nhé! Vì sao phải xem hướng bếp hợp tuổi 1976 Tuổi Bính Thìn chọn hướng bếp hợp tuổi 1976 giúp cho gia chủ đảm bảo được nhiều tài lộc và may mắn. Bếp là phòng quan trọng trong phòng khách, nơi đây là nơi nạp năng lượng cho mọi người do đó lựa chọn hướng tốt sẽ thu hút được nhiều linh khí và vượng khí. Lựa chọn hướng bếp hợp tuổi Bính Thìn 1976 tránh cho việc gia chủ phải đập đi làm lại hướng bếp. Điều này tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho chính gia chủ. Sơ lược về tuổi 1976 Bính Thìn Gia chủ Bính Thìn có năm sinh âm lịch là 1976 Quẻ mệnh Nam: Càn Kim. Nữ: Ly Hỏa Ngũ hành: Thổ - Sa Trung Thổ Phương pháp chọn hướng bếp hợp tuổi 1976 Bính Thìn Lựa chọn hướng bếp hợp tuổi Bính Thìn 1976 khác với lựa chọn hướng nhà. Ở đây chúng ta cần có sự kết hợp cả hướng xấu và hướng tốt với người sinh năm 1976. Đặt bếp tại hướng xấu và hướng ra ngoài theo một trong những hướng tốt dưới đây: Hướng Tây Nam - đây là hướng sinh khí: Nếu Bính Thìn sinh 1976 hướng theo hướng bếp này sẽ nhận được phúc lộc vẹn toàn. Công danh của gia chủ ngày càng thăng tiến, gia đình nhiều hòa thuận, hạnh phúc. Hướng Tây Bắc - Thiên y: Lựa chọn hướng bếp này sẽ giúp gia chủ gặp được quý nhân phù trợ, gặp thiên thời và nhiều may mắn. Làm đâu thắng đó. Hướng Tây - Diên niên: Tuổi Bính Thìn lựa chọn làm nhà theo hướng Tây sẽ giữ vững được gia đình ổn định, không bệnh tật, ốm đau. Hướng Đông Bắc - Phục vị: Nếu chọn hướng bếp theo hướng này sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tự bản thân gia chủ có thể củng cố được sức mạnh của mình. Tuổi 1976 và các hướng kỵ tuổi này Dưới đây là những hướng xấu mà gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 nên tránh kẻo gặp họa sau này. Hướng Nam - Họa hại: Đây là hướng sẽ tạo ra hung khí khiến cho tai họa ập đến và hậu quả xảy ra khó lường. Hướng Đông - Lục sát: Nếu tuổi Bính Thìn sinh 1976 chọn hướng Đông làm hướng bếp sẽ khiến tình cảm bị xáo trộn, vợ chồng khắc khẩu, cãi vã. Hướng Bắc - ngũ quỷ: Hướng này khắc với tuổi Bính Thìn bởi sẽ mang tới ám khí khiến gia chủ mất việc làm mất nguồn thu nhập, gia đình thường xảy ra cãi vã. Hướng Đông Nam - Tuyệt mệnh: Hướng này khắc với tuổi Bính Thìn sinh 1976 bởi làm ăn dẫn đến phá sản, bệnh tật chết người. Ngoài việc lựa chọn hướng bếp phù hợp bạn cũng nên chú ý sự bố trí các đồ vật trong bếp như sau: Không nên để cửa chính nhìn thẳng vào bếp, tránh để bếp đối diện với nhà vệ sinh và phòng ngủ. Tránh sau bếp có khoảng trống, tránh giáp các diện tường hướng Tây, không nên để cửa sổ sau bếp nấu. Đặc biệt gia chủ sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn nên lựa chọn bộ tủ bếp có dáng hình vuông với màu vàng đến nâu để tăng vượng khí và linh khí tốt. Vậy bạn đã biết hướng bếp hợp tuổi 1976 Bính Thìn là hướng nào chưa? Nếu chưa hãy liên hệ ngay với chúng tôi và truy cập công cụ xem hướng bếp hợp tuổi và tìm hiểu cách hỏa giải tốt nhất nếu hướng bếp không hợp với tuổi của bạn. Hy vọng với những chia sẻ này quý bạn đã biết cách chọn hướng bếp hợp tuổi 1976. Chúc các bạn luôn gặp nhiều thành công và may mắn và đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé! Nếu quý bạn muốn tìm hiểu hướng bếp cho các tuổi khác thì có thể tìm hiểu tại đây.
 3. Trong phong thủy, việc chọn hướng bếp để làm bếp là vô cùng quan trọng. Việc chọn một hướng bếp hợp tuổi hay không cũng sẽ có những ảnh hưởng đến gia chủ. Chính bởi vậy chọn hướng bếp hợp tuổi 1971 là rất quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách chọn hướng bếp cho gia chủ sinh năm 1971. 1. Tại sao phải chọn hướng bếp hợp tuổi 1971 trước khi làm nhà? Từ trước đến nay, phòng bếp vẫn luôn là một không gian quan trọng trong mỗi gia đình. Nơi đây là nơi nấu ra những món ăn ngon cho cả gia đình, không những thế, một gian bếp còn có thể mang tới may mắn cho gia chủ khi lựa chọn được hướng bếp phù hợp Chọn hướng bếp hợp tuổi 1971 sẽ mang lại may mắn, công danh thêm phần thuận lợi, phát triển, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Nếu gia chủ muốn có một cuộc sống thêm phần thuận lợi, sung túc và sinh khí cho bản mệnh của mình thì nên chọn hướng bếp hợp tuổi. Còn nếu gia chủ chọn hướng bếp không hợp sẽ khiến gia đình lao đao, lục đục, công việc thì không hanh thông, khó khăn. Chính bởi vậy, việc lựa chọn một hướng bếp hợp tuổi là vô cùng quan trọng. Nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của mỗi gia đình. Làm thế nào để chọn được hướng bếp cho gia chủ 1971, câu trả lời sẽ được đưa ra ở phần tiếp theo. 2. Hướng dẫn cách xem hướng bếp hợp tuổi Tân Hợi Muốn chọn được hướng bếp hợp tuổi cho tuổi 1971, thì cần chú ý tới những điểm chính sau: Thứ nhất là tuổi: Tuổi 1971 là tuổi Tân Hợi, đây là tuổi có chú định sinh ra đã an nhàn, hưởng lộc, thường gặp may mắn cả trong cuộc sống và công danh sự nghiệp. Thứ hai là quẻ mệnh: Quẻ mệnh của tuổi 1971 là quẻ Khôn (mệnh Thổ). Thứ ba là là ngũ hành: Tuổi này có ngũ hành là Thoa Xuyến Kim tức là vàng trang sức. Dựa trên ba yếu tố trên thì các hướng bếp hợp tuổi 1971 là: Hướng Đông Bắc: hướng này giúp sinh thêm may mắn, tài lộc cho bản thân gia chủ. Hướng Tây: Gia chủ sẽ bình an, thuận lợi, sức khỏe dồi dào nếu chọn hướng này. Hướng Tây Nam: Tốt đẹp cho thăng quan tiến chức, học hành giỏi giang, đỗ đạt. Hướng Tây Bắc: Mang tới một mối quan hệ gia đình tốt đẹp hơn. Tuy nhiên đây chỉ là những điểm chung khi cần xem hướng bếp cho tuổi 1971. Nếu muốn chọn một hướng bếp hợp tuổi 1971 thì cần dựa trên ngày giờ sinh của chính gia chủ. Đây cũng là một yếu tố quyết định tới việc chọn hướng bếp. Nếu trong quá trình chọn hướng bếp, gia chủ muốn xem hướng bếp hiện tại của gia đình mình là tốt hay xấu hoặc chọn một hướng bếp mới thì có thể sử dụng công cụ tra cứu tại phongthuyso.vn. Với công cụ này, bạn không chỉ tra cứu được những thông tin cần thiết mà còn có thể có được những cách khắc phục khi chọn hướng bếp không hợp tuổi. Đây là điều rất cần thiết cho mỗi gia đình. Để tra cứu thông tin, bạn có thể truy cập vào link sau: https://phongthuyso.vn/xem-phong-thuy-nha-bep.html. Đây là kênh thông tin vô cùng bổ ích cho bạn đọc, được xây dựng bởi những chuyên gia phong thủy hàng đầu. Kênh thông tin này sẽ chia sẻ tới bạn đọc những thông tin bổ ích và giúp bạn đọc có thêm sự lựa chọn khi chọn hướng cho căn bếp của gia đình mình. Với những thông tin trong bài viết, hy vọng bạn đã biết cách chọn được hướng bếp hợp tuổi 1971 và tầm quan trọng của việc này. Chúc bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho căn bếp của gia đình mình.