• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kimtan2021

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  43
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kimtan2021

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sydney FC VS Shanghai East Asia FC, a tough game Sydney FC After 26 rounds of free soccer tips Australia A-League, Sydney FC got 16 wins, 5 draws and 5 losses. Now they are ranking the 1st place with 53 points. Shanghai East Asia FC After 14 rounds of Chinese Super League, Shanghai East Asia FC got 10 wins, 2draws and 2 losses. Now they are ranking the 1st place with 32 points in Group B. H2H Stats In the last 2 head-to-head matches, Sydney FC got 2 draws. 1X2 Analysis Shanghai East Asia FC have not won many games in a row, whose ability to win is obviously insufficient. In the face of Sydney FC, who just won a big victory in the last game, Shanghai East Asia can hardly win this game. Handicap Analysis From their basic capacity, there is not much difference between the two sides. In view of the current stability and potential of Sydney FC are better than Shanghai East Asia. Plus, Sydney have home advantage. However, soccer betting tips the handicap first odds was Shanghai East Asia -0.75, and later turned to -1. Shanghai East Asia may have a certain possibility of winning. 1X2 Pick: Sydney FC win Handicap Pick:Shanghai East Asia -1
 2. Serbia VS Scotland, a tough game H2H Stats: In the last 2 h2h games, soccer handicap tips Serbia got 1 win and 1 draw against Scotland, they are on the upper hand. 1X2 Analysis: Serbia are struggling to win in the recent games, they are on the poor condition. So, it is not surprising that Serbia will bow its head to Scotland, which has remained unbeaten in recent games. Handicap Analysis: Although Serbia is not as good as its opponents in the UEFA Nations League, it is still very aggressive in the UEFA European Championship. Although Scotland enter this game on the back of an impressive unbeaten streak, their morale is high, but the gold content is not too high. The handicap odds were opened to Serbia -0.75, showing certain support to them. Serbia are on the upper hand in historical clashes soccer tips guide and they play well in the UEFA European Championship, therefore, Serbia is except to win. 1X2 Tips: Scotland wins HDP Tips: Serbia -0.75
 3. RB Leipzig VS SC Freiburg - German Bundesliga Match Preview RB Leipzig Bundesliga form: WDWWWL RB Leipzig form champions league predictions (all competitions): WWWLLW Freiburg Bundesliga form: WDLDDL Team News Nagelsmann remains without defensive options Lukas Klostermann (knee), Marcel Halstenberg (muscular) and Konrad Laimer (ankle), with midfielder Fabrice Hartmann still out with a ruptured knee ligament.The 33-year-old is likely to restore midweek goalscorers Forsberg and Nkunku to the league starting XI after Sorloth and 18-year-old Lazar Samardzic started in their place in the defeat to Gladbach.Streich, meanwhile, is without Janik Haberer due to an ankle injury, with goalkeeper Mark Flekken also out with an elbow issue.The 55-year-old may be tempted to hand Petersen a start alongside Holer in an attempt to threaten a vulnerable Leipzig defensive line. RB Leipzig possible starting lineup: Gulasci; Henrichs, Orban, Upamecano, Tasende; Kampl, Sabitzer; Nkunku, Forsberg, Olmo; Poulsen Freiburg possible starting soccer tips daily win lineup: Muller; Kubler, Lienhart, Heintz, Gunter; Santamaria, Hofler; Sallai, Grifo; Petersen, Holer RB Leipzig VS Freiburg RB Leipzig 2-1 Freiburg
 4. Leeds United VS Leicester City,home is possible Leeds United Stats: After 6 rounds of free soccer daily tip English Premier League, Leeds United got 3 wins, 1 draw and 2 losses, now they are ranking the 9th place with 10 points. Leicester City Stats: After 6 rounds of English Premier League, Leicester City got 4 wins and 2 losses, now they are rakning the 6th place with 12 points. H2H Stats: In the last 10 h2h games, Leeds United got 2 wins, 3 draws and 5 losses against Leicester City, they are on the lower hand. 1X2 Analysis: Leeds United won the last round of the league against Aston Villa, who performed well at the beginning of the season, and their morale is very high. However, Leicester City has certain competitive strength. This game may end in a draw. Handicap Analysis: Although in theory it seems that Leicester City has a better chance of winning, but according to the handicap odds were only opened to Leicester City -0, giving less support to them, and the away win return is high. soccer daily tips Combined with the lottery bonus, the away win return is rising. Under this trend, it is necessary to beware of the possibility of Leicester City lose points. 1X2 Tips: Leeds United wins or draw HDP Tips: Leeds United +0
 5. UEFA Europa League - Match Prediction: Real Sociedad VS Napoli Team News Real Sociedad have several soccer handicap tips injury issues to manage. Both captain and former Real Madrid midfielder Asier Illarramendi and Luca Sangalli remain injured.There are doubts over the availability of former Manchester United winger Adnan Januzaj, forwards Ander Barrenetxea and Martin Merquelanz, right-back Joseba Zaldua and highly-rated midfielder Igor Zubeldia.Oyarzabal and exciting Sweden forward Alexander Isak should lead the attack for Imanol Alguacil's side.Meanwhile, Napoli are in the rare and fortunate position of having no serious injury concerns, so manager Gennaro Gattuso is expected to have a fully-fit squad at his disposal.Piotr Zielinski and Eljif Elmas returned from quarantine measures last week and could feature at some stage, while Insigne and Tiemoue Bakayoko may be rested. Real Sociedad possible starting lineup: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Silva, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal Napoli possible starting lineup: soccer tips guide Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen Real Sociedad VS Napoli Real Sociedad 2-2 Napoli
 6. France Ligue 1 - Match Prediction: Rennes VS AngersTeam NewsAs expected, Stephan free soccer tips named a near full-strength lineup for the Champions League showdown with Krasnodar, and the Rennes manager may be tempted into a couple of changes with next week's trip to Sevilla in mind.Eduardo Camavinga's return to action saw the teenager pick up a caution before being subbed off in midweek, but the much-coveted Frenchman should start again here.Jeremy Doku and Clement Grenier are both options for change for Stephan, who is still without the injured Mbaye Niang and Faitout Maouassa.With regards to Angers, Moulin must now contend with the loss of Pierrick Capelle, who was forced off at half time against Metz with an adductor problem.Capelle joins Farid El Melali, Lassana Coulibaly and Mathias Pereira Lage in the treatment room, with Sada Thioub expected to come back into the starting lineup in Capelle's absence.On a more positive note, Stephane Bahoken is back from suspension and should replace Lois Diony up top.Rennes possible starting lineup: Gomis; Traore, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Camavinga, Bourigeaud, Grenier; Doku, Guirassy, TerrierAngers possible soccer betting tips starting lineup: Bernardoni; Bamba, Traore, Thomas, Doumbia; Amadou; Thioub, Fulgini, Mangani, Boufal; BahokenRennes VS AngersRennes 2-1 Angers
 7. Nimes VS Paris Saint Germain (PSG) - France Ligue 1 Match Preview Team News Nimes will be forced free soccer daily tip into one change in the heart of defence as Anthony Briancon will miss out through suspension, meaning that Pablo Martinez should deputise alongside Loick Landre.Haris Duljevic has tested positive for coronavirus while Zinedine Ferhat is on the treatment table with an ankle problem, but new recruit Niclas Eliasson, who recently signed for Nimes from Bristol City, could make his debut on the left-hand side.Birger Meling started for Norway in their Nations League showdown with Northern Ireland and is certainly not expected to feature from the off against PSG 48 hours later, so Florian Miguel should come back into the first XI here.As for PSG, the upcoming Champions League showdown with United mixed with players starring for their international sides means that Tuchel will likely field a heavily-changed team for Friday's encounter.The likes of Mbappe, Marco Verratti, Leandro Paredes and Danilo Pereira all started in midweek for their respective countries and will surely be given the night off here, while fringe players such as Colin Dagba, Jese and new signing Rafinha could all be handed starts.Marquinhos, Layvin Kurzawa and Angel Di Maria are all suspended, while defensive duo Thilo Kehrer and Juan Bernat are sidelined through injury. Nimes possible starting lineup: Reynet; Burner, Landre, Martinez, Miguel; Deaux, Fomba, Benrahou; Ripart, Denkey, Eliasson Paris Saint-Germain possible starting lineup: Navas; Dagba, Diallo, Kimpembe, Bakker; Gueye, Herrera, Rafinha; Sarabia, Icardi, Jese Nimes VS soccer daily tips Paris Saint Germain (PSG) Nimes 0-2 Paris Saint-Germain
 8. Fleetwood Town VS Hull City, guests are favorites Fleetwood Town In the upgrade playoff europa league predictions of last season, Fleetwood Town missed the final after lost to Wycombe Wanderer, but after that, they gained their first victory on Oct when faced Aston Villa U21 and defeated them with a 3-0 clean sheet, despite that, their performance still unstable and only got 1 win 3 losses. Hull City Hull City is the downgraded team of last season. Due to the delay of last England Johnstone games, they have enough time to recover their strength and got 4 winning streaks at the beginning of this season. It looks like they are aiming at upgrading to the upper level as before. Base on their stable performance, there will be a great chance for them to win. Handicap analysis The database has returned no soccer tips goals head-to-head contests for these teams, but base on their recent performance, there’s no doubt that Hull City have the advantage to win. The market offer Fleetwood Town 0, showing the supports for the guests to win. Pick: Hull City to win
 9. Lamia VS Volos NFC, home wins 1. After 3 rounds, soccer tips betting Lamia got 0 wins, 0 draws, 3 losses and placed the 14 of the Greece National A. In the last 20 games, Lamia got 3 wins, 10 draws and 7 losss. The win rate is 15.0%, the handicap odds win rate is 45.0%, the over win rate is 40.0%. 2. After 3 rounds, Volos NFC got 1 wins, 1 draws, 1 losses and placed the 6 of the Greece National A. In the last 20 games, Volos NFC got 7 wins, 5 draws and 8 losss. The win rate is 15.0%, the handicap odds win rate is 35.0%, the over win rate is 25.0%. 3. The handicap first odds of this game is Lamia 0.80-0-1.11. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 931 matches, the home team got 374 wins, 258 draws and 299 losses. Home win rate: 40.17%; Draw win rate: 27.71%; Away win rate: 32.12%; Home odds win rate: 40.17%; Draw odds win rate: 27.71%; Away odds win rate: 32.12%. 4. The Over/Under first odds of this game is 1.05-2/2.5-0.83. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 528 matches, the home team got 227 wins, 164 draws and 137 losses. Home win rate: 42.99%; Draw win rate: 31.06%; Away win rate: 25.95%; Over odds win rate: 46.21%; Draw odds win rate: 7.01%; Under odds win rate: 46.78%. 5. The 1x2 first odds combination of this game is 2.42-3.00-2.83. Under the same 1x2 first odds of Sbobet in history: Total 63 games, the home team got 23 wins, 22 draws and 18 losses. Home win rate: 36.51%; Draw win rate: 34.92%; Away win rate: 28.57%. Nowgoal 1X2 Picks: best football tips Lamia(38.7%), Draw(30.2%), Volos NFC(31.1%)
 10. UEFA Champions League - Match Prediction: Red Bull Salzburg VS Maccabi Tel Aviv Salzburg In their recent form asian handicap tips over the last year, Salzburg have played 37 matches. They have 21 wins; 9 draws; and 7 losses. This puts them on a recent Win-Draw-Loss rate of: 56%-24%-18%.In these matches, they have averaged 2.68 goals for, and 1.24 goals against.When at home, in this period, they have a win rate of 57% (11 wins) from their last 19 home fixtures. 21% (4) Of these home games have been a draw, with the remaining 21% (4) ending in a loss for the home team.On average they have scored 2.68 times when at home in this same period and they have conceded 1.26.In their last ten matches they have averaged 2.6 goals per match; they have won 7 of these matches. Regarding the BTTS count, 8 of these games are matches where both teams have scored. There has been 9 matches with a goal total of three or more. They have scored in their last 23 matches. Maccabi Tel Aviv Looking over the last year, Maccabi Tel Aviv have played 34 matches. They have 23 wins; 7 draws; and 4 losses. This form gives them a recent Win-Draw-Loss rate of: 67%-20%-11%.Over this 12-month period, they average 1.94 goals per match. They have conceded an average of 0.59.On the road in the last 12 months, they have a win rate of 68% (11 wins) from their last 16 away fixtures. 18% (3) Of these away games have been a draw, with the remaining 12% (2) resulting in a loss when they are the away team.On average they have scored 2.0 times when away from home in this period. They have conceded 0.81.Across all formats, they are averaging 1.8 goals per game in their most recent ten matches and in this time they have a win rate of 60%. In terms of the BTTS, 3 of these games have been matches where both teams have scored. There has been 6 matches with a combined goal total of three or more.And they have scored in each of their last 7 matches. Betting tip for Salzburg vs Maccabi Tel Aviv It is hard to make a case for both sides having success in front of goal. We are going with No in the both teams to score market. We are feeling confident about this one.Odds of 1.87 are available website free soccer tips with some companies in their BTTS market. Red Bull Salzburg VS Maccabi Tel Aviv Prediction: Red Bull Salzburg
 11. Terengganu VS PDRM, side with the home team 1. After 8 rounds, soccer handicap tips Terengganu got 3 wins, 1 draws, 4 losses and placed the 6 of the Liga Super Malaysia. In the last 20 games, Terengganu got 10 wins, 4 draws and 6 losss. The win rate is 50.0%, the handicap odds win rate is 35.0%, the over win rate is 72.7%. 2. After 8 rounds, PDRM got 0 wins, 2 draws, 6 losses and placed the 12 of the Liga Super Malaysia. In the last 20 games, PDRM got 6 wins, 5 draws and 9 losss. The win rate is 20.0%, the handicap odds win rate is 45.0%, the over win rate is 47.1%. 3. The handicap first odds of this game is Terengganu --. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 0 matches, the home team got 0 wins, 0 draws and 0 losses. Home win rate: 0.00%; Draw win rate: 0.00%; Away win rate: 0.00%; Home odds win rate: 0.00%; Draw odds win rate: 0.00%; Away odds win rate: 0.00%. 4. The Over/Under first odds of this game is --. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 0 matches, the home team got 0 wins, 0 draws and 0 losses. Home win rate: 0.00%; Draw win rate: 0.00%; Away win rate: 0.00%; Over odds win rate: 0.00%; Draw odds win rate: 0.00%; Under odds win rate: 0.00%. 5. The 1x2 first odds combination of this game is --. Under the same 1x2 first odds of Sbobet in history: Total 0 games, the home team got 0 wins, 0 draws and 0 losses. Home win rate: 0.00%; Draw win rate: 0.00%; Away win rate: 0.00%. Nowgoal 1X2 Picks: soccer tips guide Terengganu(64.9%), Draw(20.1%), PDRM(15.1%)
 12. Olympiakos Piraeus VS Omonia Nicosia FC, a tough game Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus soccer under tip have played 44 times over the course of the last year. They have 29 wins; 8 draws; and 7 losses. This gives them a recent Win-Draw-Loss rate of: 65%-18%-15%.Over this 12-month period, they average 1.91 goals per match. They have conceded an average of 0.77.A look at their home record in this time. They have a win rate of 77% (17 wins) from 22 home fixtures. 9% (2) Of these games at home have been a draw, with the remaining 13% (3) resulting in a loss.On average they have scored 2.23 times when at home in this period and they have conceded 0.73.Their recent performance, across all formats, shows that they have a total of 21 goals in their last ten matches and this has led to their current win rate of 70%. The frequency of matches in which both Olympiakos Piraeus and their opposition have scored is 5 out of the ten and the total number of matches with over 2.5 goals scored is 7 from the last ten.And they are also on a run of 3 matches in a row in which they have scored.There is insufficient evidence to make Olympiakos Piraeus the value selection in this match-up. Omonia Nicosia Omonia Nicosia have played 34 times in the last 12-months. They have 19 wins; 11 draws; and 4 losses. This gives them a recent Win-Draw-Loss rate of: 55%-32%-11%.In this period, they have an average of 1.79 goals for, and 0.62 goals against.A look at their away record in this time. They have a win rate of 50% (9 wins) from the most recent 18 away fixtures. 38% (7) Of these away games have been a draw, with the remaining 11% (2) ending in a loss as the away side.On the occasions when they have been the visitors, over the year their average number of goals scored is 1.61 and they have conceded 0.56 on average.They've scored in the last 8. Essentially, the stats for this team have provided some pointers soccer betting tips for Frog's assessment. This team is currently going five matches back-to-back without a loss. Pick: Under 2.5 goals
 13. Urawa Red Diamonds (w) VS INAC (w), a draw game 1. After 9 rounds, soccer tips Urawa Red Diamonds (w) got 8 wins, 1 loss and placed the 1 of the J-League Division 1. In the last 20 games, Urawa Red Diamonds (w) got 16 wins, and 4 losses. The win rate is 80.0%, the handicap odds win rate is 30.0%, the over win rate is 50.0%. 2. After 9 rounds, INAC (w) got 5 wins, 2 draws, 2 losses and placed the 4 of the J-League Division 1. In the last 20 games, INAC (w) got 7 wins, 3 draws and 10 losses. The win rate is 60.0%, the handicap odds win rate is 20.0%, the over win rate is 70.0%. 3. The handicap first odds of this game is Urawa Red Diamonds (w) 0.90-0/0.5-0.90. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 581 matches, the home team got 227 wins, 152 draws and 202 losses. Home win rate: 39.07%; Draw win rate: 26.16%; Away win rate: 34.77%; Home odds win rate: 45.61%; Away odds win rate: 54.39%. 4. The Over/Under first odds of this game is 0.96-2/2.5-0.84. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 83 matches, the home team got 36 wins, 31 draws and 16 losses. Home win rate: 43.37%; Draw win rate: 37.35%; Away win rate: 19.28%; Over odds win rate: 42.17%; Draw odds win rate: 6.02%; Under odds win rate: 51.81%. Nowgoal 1X2 Picks: free soccer tips Urawa Red Diamonds (w)(40.6%), Draw(28.5%), INAC (w)(30.9%)
 14. UEFA Champions League - Match Prediction: Ferencvarosi TC VS Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb Looking at results for soccer tips for tomorrow the last year, Dinamo Zagreb have played 41 matches. They have 29 wins; 5 draws; and 7 losses. These results give them a recent Win-Draw-Loss rate of: 70%-12%-17%.Over this 12-month period, they average 2.22 goals per match. They have conceded an average of 0.76.On the road in the last 12 months, they have a win rate of 58% (10 wins). There have been 17 away fixtures. 11% (2) Of these matches have been a draw, with the remaining 29% (5) being a loss as the away side.When on away turf over the last year, their average number of goals scored is 2.12. They have conceded 0.88 on average.In their last ten matches they have averaged 2.7 goals per match and this has led to their current win rate of 80%. There have been 4 occasions when both Dinamo Zagreb and their opponents have scored. The frequency of matches with a total of three goals or more is 6 games in their last ten outings.And they have scored in each of their last 11 matches. Betting tip for Ferencvaros vs Dinamo Zagreb If you're looking for a bet in this one, we have selected Over 2.5 Goals in this game. The market makes it odds-against that we will see more than two goals. We will be keen to see if this value results in a winning prediction. Some companies make it a 2.38 shot that there will be Over 2.5 Goals. Ferencvarosi TC VS Dinamo Zagreb Prediciton: soccer tips group Dinamo Zagreb
 15. English Premier League - Match Prediction: Brighton Hove Albion VS Chelsea Team News Despite making bet soccer tips good progress in his recovery from a hamstring injury, Christian Pulisic is likely to be restricted to a place on the substitutes' bench.With Mateo Kovacic serving a suspension, Jorginho is expected to partner N'Golo Kante in central midfield, with Mason Mount getting the nod over Ruben Loftus-Cheek further forward.Thiago Silva will be given time to settle into life at Chelsea, potentially resulting in Antonio Rudiger lining up alongside Kurt Zouma in the centre of defence.Given the defensive options at his disposal, Potter must choose whether to use a 4-2-3-1 formation or line up with a back three.Preference may be given to a back four, leading to former Chelsea youngster Tariq Lamptey having to make do with a spot among the replacements. Brighton Hove Albion possible starting lineup: Ryan; Veltman, White, Dunk, Burn; Propper, Bissouma; Gross, Lallana, Trossard; Maupay Chelsea possible starting lineup: Caballero; James, Zouma, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho; Havertz, Mount, Hudson-Odoi; Werner Brighton Hove Albion VS Chelsea Brighton Hove soccer tip sites Albion 2-2 Chelsea