• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kimtan2021

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kimtan2021

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Western Sydney VS Melbourne Victory, tend to Western Sydney MATCH PREVIEW MAIN PREDICTION: HOME WIN Both sides betting tips soccer cannot make the finals and this match represents both of their final games for the regular season. Ninth-placed Wanderers have lost their past two matches and only managed four points from four games since the resumption despite enjoying home ground advantage on numerous occasions, given the hub is based in Sydney. Tenth-placed Victory had been on a club record run of five straight losses before snapping that streak with the 4-0 win over Perth. Victory have lost three of their four games since the resumption and lost numerous key players during the coronavirus pause. Given this is a dead rubber, it’s tough to call, but I’ll back Wanderers given they’re at home and will want to give their fans something positive to sign off the season. HEAD TO HEAD Strangely the away soccer vip tip side has won the past three meetings between these two clubs. Wanderers won their last meeting in October but prior to that Victory won five in a row against Western Sydney.
 2. Manchester City VS Real Madrid, tend to draw. Team News City will again be soccer under tip without Sergio Aguero due to a knee injury, while Benjamin Mendy is suspended due to the yellow card that he picked up in the first leg in the Spanish capital. Joao Cancelo started at left-back against Norwich City last time out and that could again be the case here, while Gabriel Jesus is likely to continue at the tip of the attack. Eric Garcia has had plenty of football for City in recent weeks, but there is a chance that Fernandinho could be recalled in central defence alongside Aymeric Laporte. Rodri and Ilkay Gundogan should join De Bruyne as part of a midfield three, while Riyad Mahrez could get the nod over the likes of Phil Foden and Bernardo Silva to start alongside Jesus and Raheem Sterling in attack. As for Madrid, inspirational captain Ramos will miss out through suspension due to the red card that the Spaniard picked up the first leg at the Bernabeu. As a result, Eder Militao could join Raphael Varane in central defence, while Ferland Mendy should get the nod over Marcelo at left-back. Federico Valverde could start on the bench as Toni Kroos and Luka Modric have both been in impressive form since the lockdown period, while Zidane has decisions to make in the final third of the field. Karim Benzema is a certain starter at the tip of the attack, and the Frenchman could be joined by Marco Asensio and Eden Hazard despite both players having their injury problems this season. Hazard has only scored once for Los Blancos this term and was not involved in his side's last league game of the season against Leganes on July 19. The former Chelsea attacker has been in full training ahead of this contest, though, and is likely to be handed a spot on the left. Man City possible starting lineup: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez Real Madrid possible starting lineup: Courtois; Carvajal, Varane, soccer today Militao, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio
 3. Cittadella VS Frosinone, Cittadella win 1. After 38 rounds, champions league predictions Cittadella got 17 wins, 7 draws, 14 losses and placed the 5 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Cittadella got 9 wins, 2 draws and 9 losss. The win rate is 45.0%, the handicap odds win rate is 50.0%, the over win rate is 60.0%. 2. After 38 rounds, Frosinone got 14 wins, 12 draws, 12 losses and placed the 8 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Frosinone got 6 wins, 7 draws and 7 losss. The win rate is 35.0%, the handicap odds win rate is 35.0%, the over win rate is 25.0%. 3. The handicap first odds of this game is Cittadella 0.84-0-1.04. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 136 matches, the home team got 43 wins, 42 draws and 51 losses. Home win rate: 31.62%; Draw win rate: 30.88%; Away win rate: 37.50%; Home odds win rate: 31.62%; Draw odds win rate: 30.88%; Away odds win rate: 37.50%. 4. The Over/Under first odds of this game is 1.06-2/2.5-0.80. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 2112 matches, the home team got 878 wins, 627 draws and 607 losses. Home win rate: 41.57%; Draw win rate: 29.69%; Away win rate: 28.74%; Over odds win rate: 44.74%; Draw odds win rate: 6.87%; Under odds win rate: 48.39%. 5. The 1x2 first odds combination of this game is 2.48-2.92-2.75. Nowgoal 1X2 Picks: soccer tips daily win Cittadella(35.5%), Draw(32.2%), Frosinone(32.3%)
 4. Ascoli VS Benevento, guests are favorites 1. After 37 rounds, best soccer tips Ascoli got 13 wins, 7 draws, 17 losses and placed the 14 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Ascoli got 6 wins, 4 draws and 10 losss. The win rate is 30.0%, the handicap odds win rate is 35.0%, the over win rate is 60.0%. 2. After 37 rounds, Benevento got 25 wins, 8 draws, 4 losses and placed the 1 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Benevento got 8 wins, 4 draws and 8 losss. The win rate is 65.0%, the handicap odds win rate is 50.0%, the over win rate is 52.6%. 3. The handicap first odds of this game is Ascoli 0.78-0.5-1.08. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 36 matches, the home team got 14 wins, 10 draws and 12 losses. Home win rate: 38.89%; Draw win rate: 27.78%; Away win rate: 33.33%; Home odds win rate: 55.56%; Draw odds win rate: 0.00%; Away odds win rate: 44.44%. 4. The Over/Under first odds of this game is 0.80-2/2.5-1.04. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 10 matches, the home team got 2 wins, 3 draws and 5 losses. Home win rate: 20.00%; Draw win rate: 30.00%; Away win rate: 50.00%; Over odds win rate: 60.00%; Draw odds win rate: 0.00%; Under odds win rate: 40.00%. 5. The 1x2 first odds best free soccer prediction combination of this game is 1.73-3.26-4.17. Under the same 1x2 first odds of Sbobet in history: Total 0 games, the home team got 0 wins, 0 draws and 0 losses. Home win rate: 0.00%; Draw win rate: 0.00%; Away win rate: 0.00%. Nowgoal 1X2 Picks: Ascoli(54.4%), Draw(27.6%), Benevento(18.0%)
 5. Central Coast Mariners VS Newcastle Jets, away hopes alive MAIN PREDICTION: AWAY WIN The Mariners bet soccer tips are dead last on the A-League ladder, seven points behind 10th placed Melbourne Victory and having lost their past eleven matches. It looks bleak for Alen Stajcic’s side who went down 1-0 to Perth Glory in their only game since the league’s resumption. Newcastle having surged up to eighth under Carl Robinson who took over in February. The Jets have actually won four of their past five matches to move within three points of the top six. Newcastle have only won three of 12 away league games this term, but two of those were in their past three since Robinson arrived. Central Coast may be at home, where they’ve claimed three of their four league wins this season, but they’re in horrible form while the Jets are flying. It has to be Newcastle. SECOND PREDICTION: HILO – HIGH The Mariners have conceded 13 goals in their past four home games, losing 4-2 to Melbourne City, 3-1 to Wellington, 3-0 to Sydney and 3-1 to Western Sydney. The point Alen Stajcic’s side have more intent at home but that opens them up to conceding goals. I’ll back a high-scoring match. HEAD-TO-HEAD The Jets soccer tip sites have only lost once in the past eight F3 derbies against the Mariners. Newcastle have also won six of the past eight encounters between the two clubs. The Mariners haven’t beaten the Jets at Central Coast Stadium since 2017.
 6. Toronto FC VS New England Revolution, home scores a goal New England Revolution soccer tips betting has beaten the Montreal Impact and is fresh off a 1-1 draw against DC United. New England Revolution allowed a late second half goal to remove a chance at three more points, a game in which they controlled possession for 51 percent of the match and allowed just three shots on target. New England Revolution has now allowed one or less goals in each of its last three matches and has allowed just one goal in this tournament. Adam Buksa leads New England Revolution with two goals, Gustavo Bou has one assist and Cristian Penilla has two shots on goal. Defensively, Matt Turner has allowed three goals on 18 shots faced and Brad Knighton has given up one goal on six shots. Odd analysis: Toronto FC and New England Revolution have split the last five meetings down the middle with a 2-2-1 record. The last meeting back in August was a 1-1 draw. Four of the last five meetings between New England Revolution and Toronto FC have produced at least three goals. This is a massive best football tips game with the winner coming out of Group C and getting a better spot in the elimination rounds, so you should expect both sides looking to win and not exactly playing things safe. Th difference for me is the offensive firepower we're seeing from Toronto and a team that can open things up quickly. If Toronto scores an early goal or gets comfortable at any moment, I'm not sure New England Revolution has the horses to counter. Toronto FC VS New England Revolution Pick:Toronto FC
 7. Bologna VS Napoli, go for Napoli Team News Soriano returned bet soccer tips to the Bologna side sooner than anticipated after seeing his proposed two-game ban reduced following an appeal, but Andrea Poli and Federico Santander are nursing injures and are therefore unavailable. Centre-back Mattia Bani was forced off just before the half-time whistle against Parma, but Stefano Denswil makes a timely return from a yellow card suspension and is in line to deputise in defence. Veteran striker Rodrigo Palacio will be hoping for a recall to the starting XI, meaning Musa Barrow may revert to a wide role after failing to continue his goalscoring streak at the weekend. In contrast, Napoli boast a clean bill of health before they make the journey to the Stadio Renato Dall'Ara. Diego Demme returned from suspension off the bench against Milan and will be yearning for a start in midweek, while Hirving Lozano and Arkadiusz Milik are both options up top should Gattuso opt to rotate. Bologna possible starting lineup: Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio Napoli possible starting lineup: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rui; Demme, Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne Bologna VS Napoli Prediction: website free soccer tips Bologna 1-2 Napoli
 8. Zaglebie Lubin VS Wisla Plock, home team to win Match analysis: Zaglebie Lubin finally soccer tips for tomorrow ranked 11th in the previous regular season. They are currently participating in the relegation playoffs in 4 games, and achieved a good record of 3 wins and 1 loss. The team's performance at regular home is not bad, only lost 3 games at 15 home games; the unbeaten rate is as high as 80%. And the offensive is relatively strong, averaging 2 goals per game, is the league's third-highest home firepower, while lost averaging 1.4 goals per game, while ranking second in the number of goals conceded. They scored a total of 7 goals in 4 games, and the offense performed well. In the last round, they defeated Rakow Czestochowa 2-1 and recently won two consecutive victories. In contrast, Wisla Plock scored the same as its opponent this season, ranking 12th with 38 points. However, the team's away performance was unsatisfactory, with conceded as many as 1.87 goals per game in 15 away games, making it the second most team to concede goals in league. In the four games of the play-offs, they only scored 2 wins, 1 draw and 1 loss, and the team have only scored 3 goals so far. The attack power is the weakest. While only one goal has been lost so far, defense is the best. 11 Points higher than the relegation zone, and in the case of the remaining 3 rounds, the team has successfully relegated, the battle intentions are doubtful. Odd analysis: The two teams had nearly 10 encounters. Zaglebie Lubin achieved 4 wins, 3 draws and 3 losses, while the last 5 matches against 3 wins and 2 draws remained undefeated, and the track record has an absolute advantage. The Asian handicap odd is Zaglebie Lubin-0.5,average return, with a certain confidence in the home team, the tendency of live odd is stable, combined soccer tips group with the average data of the 1x2 odds are 1.90-3.53-3.67, consistent with the Asian index, according to the recent status of the two teams, prefers the home team to win. Zaglebie Lubin VS Wisla Plock Pick:Zaglebie Lubin-0.5
 9. Arsenal VS Leicester City, go for Arsenal Team News Nicolas Pepe missed free soccer tips today the match against Wolves due to his wife giving birth, but the club-record signing is expected back for this one. Mesut Ozil was also absent at the weekend as he continues to struggle with a back injury, although he too could be in contention to feature should he pass a late fitness test. Arsenal have been hit worse than most teams by injuries since the restart, with Bernd Leno, Gabriel Martinelli, Pablo Mari and Calum Chambers all out for the remainder of the season. Alexandre Lacazette will be hoping that his goal from the bench earns him a rare start, having once again seen Eddie Nketiah chosen ahead of him last time out. Leicester will give James Maddison every chance to prove his fitness ahead of the match, although the playmaker could miss out again. Ben Chilwell and Ayoze Perez will also undergo late fitness tests after both being forced off against Palace - Chilwell suffered an Achilles issue and so is less likely to recover in time whereas Ayoze got a knock to his ankle. Ricardo Pereira and Daniel Amartey remain sidelined for the Foxes, but Brendan Rodgers could once again start both Vardy and Kelechi Iheanacho after both scored last time out. Arsenal possible starting lineup: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang Leicester possible starting lineup: soccer tip to win Schmeichel; Justin, Evans, Soyuncu, Fuchs; Ayoze, Ndidi, Tielemans, Barnes; Iheanacho, Vardy Arsenal VS Leicester City Prediction:Arsenal 2-1 Leicester
 10. Cremonese VS Pescara, hosts invincible 1. After 31 rounds, soccer tips for tomorrow Cremonese got 8 wins, 10 draws, 13 losses and placed the 16 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Cremonese got 5 wins, 6 draws and 9 losss. The win rate is 25.0%, the handicap odds win rate is 40.0%, the over win rate is 40.0%. 2. After 31 rounds, Pescara got 11 wins, 6 draws, 14 losses and placed the 14 of the Italian Serie B. In the last 20 games, Pescara got 5 wins, 5 draws and 10 losss. The win rate is 30.0%, the handicap odds win rate is 30.0%, the over win rate is 55.0%. 3. The handicap first odds of this game is Cremonese 0.88-0/0.5-0.98. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 58 matches, the home team got 24 wins, 15 draws and 19 losses. Home win rate: 41.38%; Draw win rate: 25.86%; Away win rate: 32.76%; Home odds win rate: 46.55%; Draw odds win rate: 0.00%; Away odds win rate: 53.45%. 4. The Over/Under first odds of this game is 0.92-2/2.5-0.92. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 90 matches, the home team got 34 wins, 33 draws and 23 losses. Home win rate: 37.78%; Draw win rate: 36.67%; Away win rate: 25.56%; Over odds win rate: 40.00%; Draw odds win rate: 7.78%; Under odds win rate: 52.22%. 5. The 1x2 first odds soccer tips group combination of this game is 2.12-3.11-3.16. Nowgoal 1X2 Picks: Cremonese(42.7%), Draw(30.0%), Pescara(27.3%)
 11. Mallorca VS Celta Vigo, expect home to pick up a victory Celta Vigo will be looking to soccer tips betting build on their draw against Barcelona and all but make certain of their La Liga status when they travel to Mallorca on Tuesday evening. The Celts stunned the champions on Saturday and are now eight points clear of opponents Mallorca in the final relegation spot. Match preview A 1-0 loss to Villarreal in their first game back aside, Celta have enjoyed a positive run of form since returning to action after the three-month hiatus. Either side of draws with Real Valladolid and Barcelona, Oscar Garcia's side thrashed Alaves 6-0 and beat Real Sociedad 1-0. The emphatic win over Alaves is the standout result from that list, though holding Barca - thanks to Iago Aspas's 88th minute equaliser - is the one that sent shockwaves through the division. Celta have spent a total of 12 matchdays in the bottom three, but eight points from the last 12 on offer has lifted them into 16th, eight points above Mallorca. A point this weekend - therefore denying their opponents three vital points - would see the Celts take a giant leap towards top-flight survival. Team News Marc Pedraza missed the defeat to Bilbao through injury but is pushing for inclusion here, likely in place of Iddrisu Baba should he win his fitness battle. Fabricio Agosto, Leonardo Koutris and Ki Sung-yeung are the visitors' other absentees, with all three in a race against time to play again this season. Celta welcomed Okay Yokuslu back from suspension against Barcelona and he looks certain to retain his place in central midfield alongside Denis Suarez. Sergio Alvarez, David Junca and Fran Beltran are all struggling with various injury issues, however, while Hugo Mallo is not expected to be risked. Mallorca possible starting lineup: Reina; Valjent, Raillo, Sedlar; Pozo, Sevilla, Pedraza, Rodriguez, Junior; Hernandez, Kubo Celta Vigo possible starting lineup: Blanco; Aidoo, Araujo, Saenz; Vazquez, Mendez, Yokuslu, Suarez, Gonzalez; Smolov, Aspas Odd analysis: Mallorca 0-2 Celta Vigo Mallorca best football tips are in desperate need of a victory, but they have lost four of their five matches since returning to action and have failed to score in three of those. Boosted by their draw with Barcelona last time out, we are expecting the visitors to pick up a victory that will move them further clear of the drop. Mallorca VS Celta Vigo Pick:Mallorca-0
 12. Real Valladolid VS Getafe, guests are expected higher Getafe will be looking soccer tips for tomorrow to get their faltering top-four challenge back on track in Spain's top flight when they travel to Real Valladolid on Tuesday night. The visitors have gone four La Liga games without a win to drop four points off the Champions League spots, while Valladolid currently sit 15th in the table, seven points clear of the relegation zone. Match preview Valladolid claimed 16th in La Liga last season after returning to the top flight following a four-year absence, and it does appear that they are heading for a similar position this time around. A record of seven wins, 12 draws and 11 defeats from their 30 matches has left them in 15th spot in the table, seven points clear of the relegation zone, which is currently occupied by Mallorca, Leganes and Espanyol. It would be a surprise to see Sergio Gonzalez's side pulled into trouble at this stage, and they have picked up four points from their three games since returning to action on June 13. Valladolid will enter Tuesday's match off the back of a defeat, but Atletico Madrid needed a late goal from Vitolo to secure all three points from their encounter on Saturday. Valladolid possible starting lineup: Masip; Moyano, Fernandez, Salisu, Martinez; Suarez, Michel, Alcaraz, Plano; Unal, Guardiola Getafe possible soccer tips group starting lineup: Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina Real Valladolid VS Getafe Handicap Pick: Getafe -0.25
 13. Bayern Munchen VS SC Freiburg, a tense game Match preview Bayern have been in brilliant free soccer tips today form since the 2019-20 campaign returned in the middle of May, recording nine straight wins in all competitions, including eight in the league to storm to the title. Borussia Dortmund had been threatening to make it a tough finish for the reigning champions, but Bayern ensured that they could not be caught by beating Bremen 1-0 on Tuesday night. Hansi Flick's side also booked their spot in the DFB-Pokal final with a 2-1 victory over Eintracht Frankfurt earlier this month and will face Bayer Leverkusen in the final of that competition on July 4. The Champions League will return in August, meanwhile, meaning that it could be a famous campaign for the club, who have not lost in the Bundesliga since the early stages of December. Despite already securing the title, Bayern will be determined to finish the season with two more wins against Freiburg and Wolfsburg, which could have a huge say in the race for a top-six finish. Team News Bayern will be without the services of Alphonso Davies due to the red card that the Canada international picked up in Tuesday's one-goal success over Bremen. As a result, Lucas Hernandez could come into the starting XI, but the likes of Javi Martinez, Niklas Sule, Philippe Coutinho, Corentin Tolisso and Thiago are all expected to be absent once again. Ivan Perisic could take Kingsley Coman's spot in a wide position, although there are not expected to be too many changes from the side that featured last time out. Bayern possible starting lineup: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski Freiburg possible starting lineup: soccer tip to win Schwolow; Schmid, Lienhart, Heinz, Gunter; Grifo, Hofler, Frantz, Sallai; Waldschmidt, Petersen Bayern Munchen VS SC Freiburg Pick: Bayern Munchen to win
 14. SC Freiburg VS Hertha Berlin, a tight clash Freiburg prepare to welcome soccer predict today Hertha Berlin to the Schwarzwald-Stadion on Tuesday in their penultimate home game of the season. The two sides are only separated by four points in the table, with Freiburg sitting eighth while Hertha lie in 11th as things stand. Team News Freiburg have no fresh injury concerns heading into the midweek clash with Hertha. Defender Manuel Gulde remains out while Yoric Ravet is also a doubt for Streich's side, and the Freiburg manager may decide to switch up his options in attack. Top scorer Nils Petersen started on the bench against Wolfsburg and is pushing for a start here, while Janik Haberer is also in contention. Niklas Stark is likely to deputise in the heart of defence for Hertha as Boyata watches from the sidelines following his sending off at the weekend. Per Ciljan Skjelbred was forced off early in the defeat to Frankfurt and it remains to be seen whether the Norwegian will recover in time for Tuesday. Labbadia already has several players he is unable to call upon, including Salomon Kalou, Maximilian Mittelstadt and Marius Wolf, but Matheus Cunha is fit again and could play a part here. Freiburg possible soccer tip to win starting lineup: Schwolow; Schmid, Heintz, Lienhart, Gunter; Koch, Hofler, Grifo, Sallai; Holer, Petersen Hertha Berlin possible starting lineup: Jarstein; Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Maier; Lukebakio, Darida, Esswein; Ibisevic SC Freiburg VS Hertha Berlin Handicap Pick: SC Freiburg 0
 15. Vaasa VPS VS VIFK, tend to Vaasa VPS 1. After 22 rounds, Vaasa soccer predict today VPS got 2 wins, 9 draws, 11 losses and placed the 12 of the Finland Veikkausliga. In the last 20 games, Vaasa VPS got 5 wins, 5 draws and 10 losss. The win rate is 25.0%, the handicap odds win rate is 35.0%, the over win rate is 66.7%. 2. After 0 rounds, VIFK got 0 wins, 0 draws, 0 losses and placed the 5 of the Finland - Kakkonen Lohko. In the last 20 games, VIFK got 3 wins, 4 draws and 13 losss. The win rate is 35.0%, the handicap odds win rate is 50.0%, the over win rate is 41.2%. 3. The handicap first odds of this game is Vaasa VPS 0.71-1.5-1.05. Under the same Handicap first odds of Sbobet in history: Total 28 matches, the home team got 19 wins, 4 draws and 5 losses. Home win rate: 67.86%; Draw win rate: 14.29%; Away win rate: 17.86%; Home odds win rate: 53.57%; Draw odds win rate: 0.00%; Away odds win rate: 46.43%. 4. The Over/Under first odds of this game is 0.81-4-0.95. Under the same Over/Under first odds of Sbobet in history: Totol 27 matches, the home team got 12 wins, 3 draws and 12 losses. Home win rate: 44.44%; Draw win rate: 11.11%; Away win rate: 44.44%; Over odds win rate: 44.44%; Draw odds win rate: 0.00%; Under odds win rate: 55.56%. 5. The 1x2 first odds combination soccer tip to win of this game is 1.27-5.60-6.40. Under the same 1x2 first odds of Sbobet in history: Total 21 games, the home team got 16 wins, 3 draws and 2 losses. Home win rate: 76.19%; Draw win rate: 14.29%; Away win rate: 9.52%. Nowgoal 1X2 Picks: Vaasa VPS(70.8%), Draw(15.5%), VIFK(13.7%)