• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

thuynhi217

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About thuynhi217

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Nam nữ tuổi Bính Dần đang quan tâm sinh năm 1986 hợp màu gì, nên ưu tiên sử dụng màu nào để nhận nhiều tài lộc, tránh dùng màu nào để vận hạn không đeo bám? Hiểu được sự quan tâm cũng như nhu cầu sử dụng màu sắc phù hợp của quý bạn, chúng tôi đã tìm hiểu và tổng hợp câu trả lời chính xác trong bài viết dưới đây. Tại sao phải xem sinh năm 1986 hợp màu gì? Những người sinh năm 1986 băn khoăn đi tìm màu sắc hợp với mình. Người ta nói rằng màu sắc làm cho cuộc sống thêm sinh động, tuy nhiên theo phong thủy, màu sắc góp phần tạo nên vận trình cuộc đời của mỗi người. Cụ thể: Bính Dần chọn màu hợp tuổi 1986 để ứng dụng màu sắc đó vào cuộc sống với mong muốn những gam màu có thể thu hút tài lộc, kích cầu công danh và may mắn. Năng lượng bên trong màu sắc giúp gia tăng nguồn cát khí, từ đó mở ra cơ hội thành công cho chủ mệnh Bính Dần. Màu sắc hợp tuổi 1986 còn có khả năng đẩy lùi những vận hạn, xui xẻo. Ví như bạn có thể giảm thiểu tối đa sự đen đủi đến với mình bằng việc chọn màu xe hợp tuổi, sơn màu tường hợp năm sinh, hay thậm chí đeo trang sức với gam màu phù hợp. Màu sắc còn có khả năng tôn lên chân khí của người dùng. Ứng dụng màu sắc hợp tuổi 1986 trong cuộc sống sẽ giúp người tuổi Bính Dần thể hiện được cái tôi của mình. Vậy tuổi Bính Dần hợp màu gì nhất? Bình thường nhiều người khi chọn màu sắc phù hợp sẽ lựa chọn theo cảm tính. Tức họ thích màu nào, thường xuyên sử dụng màu nào thì đó sẽ là màu hợp. Nhưng các chuyên gia phong thủy Việt Nam đã chỉ rõ màu hợp tuổi phải có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với người sử dụng, ngoài ra năm sinh và giới tính cũng là hai yếu tố để lựa chọn màu hợp được chính xác hơn. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986, mệnh Lư Trung Hỏa.Xét theo thuyết tương sinh ngũ hành ta có Hỏa sinh Thổ nên: Nam Bính Dần ( 1986 ) sẽ hợp với gam màu: Vàng Sậm, Nâu Đất Nữ Bính Dần ( 1986 ) sẽ hợp với gam màu: Đỏ, Hồng, Tím, Vàng Sậm, Nâu Đất Như vậy với nam quý bạn chỉ nên sử dụng màu sắc có ngũ hành theo chính bản mệnh của mình, đó là màu mang ngũ hành Thổ. Còn với nữ nhân có thể sử dụng thêm sắc màu thuộc ngũ hành Hỏa làm tôn lên chân khí của mình. Tuy nhiên, với những công trình nghiên cứu sau này, các chuyên gia phong thủy còn gợi ý thêm gam màu Đen, Xanh Nước, Xanh Trời, Khói là gam màu thuộc ngũ hành Thủy cũng có thể xuất hiện trong lựa chọn màu hợp tuổi 1986. Nhưng để không bị mất năng lượng thì chủ mệnh cần kết hợp màu sắc với với những màu hợp với mình. Áp dụng vào màu hợp tuổi vào việc chọn màu xe hợp tuổi 1986 Khi ứng dụng màu sắc vào cuộc sống thì màu xe hợp tuổi 1986 được thân chủ quan tâm hơn cả. Quy tắc để chọn màu xe mang lại may mắn đó là phải dựa theo những gam màu hợp với chủ mệnh Bính Dần. Lưu ý ở đây đó là việc ứng dụng cần linh hoạt, không được máy móc để mọi thứ theo phong thủy nhưng cũng phải tuân theo về thời trang cũng như thuần phong mỹ tục, giới tính. Nghiên cứu vấn đề này sẽ có gợi ý cho nam nhân sinh năm 1986 nên chọn màu Đen kết hợp Vàng để tạo sự mạnh mẽ hoặc cũng có thể chọn xe màu nâu thuần. Nữ nhân sinh 1986 chọn những gam màu tươi sáng hơn như Đỏ, Hồng, Tím cho màu xe của mình. Sinh năm 1986 kỵ màu gì? Chọn được màu sắc hợp thì cũng cần lưu ý để tránh màu sắc khắc. Để biết được sinh năm 1986 kỵ màu nào chúng ta cũng cần dựa theo quy tắc ngũ hành. Theo đó Mộc khắc Thổ; năng lượng của Mộc có thể khiến Thổ lụi tàn, kìm hãm sự phát triển. Do vậy, người sinh năm 1986 thuộc Lư Trung Hỏa kỵ gam màu: xanh dương. Có thể thấy rằng màu sắc xuất hiện xung quanh chúng ta, vì thế mỗi người hãy bớt chút thời gian tìm hiểu về màu hợp, màu kỵ với mình để thu hút thêm cát khí, tránh vận hạn, xui xẻo đeo bám về sau. Tham khảo nội dung xem tuổi sinh con: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-sinh-con.html
 2. Nam nữ tuổi Bính Thìn đang quan tâm sinh năm 1976 hợp màu gì, nên ưu tiên sử dụng màu nào để nhận nhiều tài lộc, tránh dùng màu nào để vận hạn không đeo bám? Hiểu được sự quan tâm cũng như nhu cầu sử dụng màu sắc phù hợp của quý bạn, chúng tôi đã tìm hiểu và tổng hợp câu trả lời chính xác trong bài viết dưới đây. Những yếu tố ảnh hưởng màu hợp tuổi Bính ThìnNhững người sinh năm 1976 băn khoăn đi tìm màu sắc hợp với mình. Người ta nói rằng màu sắc làm cho cuộc sống thêm sinh động, tuy nhiên theo phong thủy, màu sắc góp phần tạo nên vận trình cuộc đời của mỗi người. Cụ thể:Bính Thìn chọn màu hợp tuổi 1976 để ứng dụng màu sắc đó vào cuộc sống với mong muốn những gam màu có thể thu hút tài lộc, kích cầu công danh và may mắn. Năng lượng bên trong màu sắc giúp gia tăng nguồn cát khí, từ đó mở ra cơ hội thành công cho chủ mệnh Bính Thìn.Màu sắc hợp tuổi 1976 còn có khả năng đẩy lùi những vận hạn, xui xẻo. Ví như bạn có thể giảm thiểu tối đa sự đen đủi đến với mình bằng việc chọn màu xe hợp tuổi, sơn màu tường hợp năm sinh, hay thậm chí đeo trang sức với gam màu phù hợp.Màu sắc còn có khả năng tôn lên chân khí của người dùng. Ứng dụng màu sắc hợp tuổi 1976 trong cuộc sống sẽ giúp người tuổi Bính Thìn thể hiện được cái tôi của mình.Xem thêm: Nếu bạn tò mò vận mệnh của bản thân hãy xem giải lá số tử vi online phongthuyso được luận giải một cách hoàn toàn miễn phíMàu sắc thích hợp với tuổi Bính Thìn nhất?Bình thường nhiều người khi chọn màu sắc phù hợp sẽ lựa chọn theo cảm tính. Tức họ thích màu nào, thường xuyên sử dụng màu nào thì đó sẽ là màu hợp. Nhưng các chuyên gia phong thủy Việt Nam đã chỉ rõ màu hợp tuổi phải có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với người sử dụng, ngoài ra năm sinh và giới tính cũng là hai yếu tố để lựa chọn màu hợp được chính xác hơn.Người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh Sa Trung Thổ.Xét theo thuyết tương sinh ngũ hành ta có Hỏa sinh Thổ nên: Nam Bính Thìn ( 1976 ) sẽ hợp với gam màu: Vàng Sậm, Nâu Đất Nữ Bính Thìn ( 1976 ) sẽ hợp với gam màu: Đỏ, Hồng, Tím, Vàng Sậm, Nâu Đất Như vậy với nam quý bạn chỉ nên sử dụng màu sắc có ngũ hành theo chính bản mệnh của mình, đó là màu mang ngũ hành Thổ. Còn với nữ nhân có thể sử dụng thêm sắc màu thuộc ngũ hành Hỏa làm tôn lên chân khí của mình.Tuy nhiên, với những công trình nghiên cứu sau này, các chuyên gia phong thủy còn gợi ý thêm gam màu Đen, Xanh Nước, Xanh Trời, Khói là gam màu thuộc ngũ hành Thủy cũng có thể xuất hiện trong lựa chọn màu hợp tuổi 1976. Nhưng để không bị mất năng lượng thì chủ mệnh cần kết hợp màu sắc với với những màu hợp với mình. Xem thêm: Cách luận giải lá số tử vi mẫu phongthuyso,vn dành riêng cho gia chủ sinh năm 1976 Tuổi 1976 và cách chọn màu xe cho may mắnKhi ứng dụng màu sắc vào cuộc sống thì màu xe hợp tuổi 1976 được thân chủ quan tâm hơn cả. Quy tắc để chọn màu xe mang lại may mắn đó là phải dựa theo những gam màu hợp với chủ mệnh Bính Thìn. Lưu ý ở đây đó là việc ứng dụng cần linh hoạt, không được máy móc để mọi thứ theo phong thủy nhưng cũng phải tuân theo về thời trang cũng như thuần phong mỹ tục, giới tính.Nghiên cứu vấn đề này sẽ có gợi ý cho nam nhân sinh năm 1976 nên chọn màu Đen kết hợp Vàng để tạo sự mạnh mẽ hoặc cũng có thể chọn xe màu nâu thuần. Nữ nhân sinh 1976 chọn những gam màu tươi sáng hơn như Đỏ, Hồng, Tím cho màu xe của mình.Tuổi Bính Thìn không hợp với màu gì?Chọn được màu sắc hợp thì cũng cần lưu ý để tránh màu sắc khác. Để biết được sinh năm 1976 kỵ màu nào chúng ta cũng cần dựa theo quy tắc ngũ hành. Theo đó Mộc khắc Thổ; năng lượng của Mộc có thể khiến Thổ lụi tàn, kìm hãm sự phát triển. Do vậy, người sinh năm 1976 thuộc Sa Trung Thổ kỵ gam màu: Xanh Lá Cây.Có thể thấy rằng màu sắc xuất hiện xung quanh chúng ta, vì thế mỗi người hãy bớt chút thời gian tìm hiểu về màu hợp, màu kỵ với mình để thu hút thêm cát khí, tránh vận hạn, xui xẻo đeo bám về sau.
 3. Sinh năm 1982 hợp màu nào là một trong những câu hỏi đang được những bạn tuổi Nhâm Tuất quan tâm. Được biết màu sắc chính là một trong những yếu tố phong thủy có ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng, đồng thời những gam màu cũng xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống mỗi người nên lựa chọn màu sắc hợp tuổi là điều cần thiết giúp chủ mệnh sinh năm 1982 cải thiện được vận trình của mình. Vì sao nên biết 1982 hợp màu gì? Tổng quan cuộc đời Nhâm Tuất sinh năm 1982 là những người thông minh, khôn khéo, hoạt bát. Trong cuộc sống cũng như trong công việc họ rất lanh lợi và luôn đầy sức sáng tạo. Tuy nhiên đôi lúc Nhâm Tuất lại khá lập dị khó gần; tính cách hay thù dai nên gây thù hằn với nhiều kẻ tiểu nhân. Việc lựa chọn các yếu tố phong thủy có thể giúp gia tăng tài vận cho quý bạn tuổi Nhâm Tuất, trong đó màu sắc được đánh giá có thể giúp người này hút tài lộc, giảm trừ vận hạn. Người sinh năm 1982 chọn màu sắc hợp tuổi giúp thu nạp được năng lượng tích cực, từ đó sức mạnh và tinh thần được củng cố, kích thích sự nghiệp phát triển, đời sống gặp nhiều may mắn. Chọn màu sắc hợp tuổi 1982 theo phong thủy giúp người này tránh được vận hạn, xui xẻo, giảm thiểu rủi ro đặc biệt hạn chế sự quấy phá của tiểu nhân. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 chọn màu hợp tuổi để có thể ứng dụng những gam màu đó trong cuộc sống thường ngày như: màu sơn tường, màu xe, màu trang phục, Tuổi Nhâm Tuất hợp màu gì nhất? Để biết được tuổi Nhâm Tuất hợp màu gì nhất chúng ta cần nắm rõ được năm sinh, bản mệnh và giới tính của người này. Cụ thể: Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 mang mệnh Đại Hải Thủy do đó màu sắc hợp với người này sẽ là gam màu có ngũ hành tương sinh với ngũ hành Thủy. Có Kim sinh Thủy nên màu sắc hợp nhất với người sinh năm 1982 là màu có ngũ hành thuốc Kim - màu Trắng, Xám, Ghi. Ngoài ra người này cũng có thể sử dụng gam màu có ngũ hành thuộc Mộc. Gam màu hợp nữ sinh 1982: Trắng, Xám, Ghi, Đen, Xanh Nước, Xanh Lam Gam màu hợp nam sinh năm 1982: Đen, Xanh Nước, Xanh Lam Nếu quý bạn muốn đa dạng thêm màu sắc có thể kết hợp gam màu hợp mệnh với những màu Đỏ, Hồng, Cam, Tím. Đây là màu sắc có ngũ hành Hỏa ( Thủy khắc Hỏa ), tuy là mối quan hệ tương khắc nhưng vẫn có thể sử dụng được bởi năng lượng của Hỏa không thể gây hại được Đại Hải Thủy. Tuổi Nhâm Tuất hợp màu xe gì? Nhâm Tuất sau khi đã tìm được màu sắc phù hợp có thể ứng dụng nó một cách linh hoạt vào cuộc sống hàng ngày để tăng thêm may mắn và tài lộc cho mình. Một trong những ứng dụng được nhiều người quan tâm hiện nay đó là chọn màu xe hợp tuổi 1982. Quy tắc đầu tiên khi chọn màu xe đó là bạn cần phải tuân thủ những gam màu phù hợp đã tìm được ở phần chia sẻ trên. Tuy nhiên điều này là chưa đủ bởi khi chọn màu xe bạn cần chú ý tới thẩm mỹ cũng như tính thời trang, phù hợp với giới tính. Chuyên gia phong thủy gợi ý màu xe hợp nam sinh năm 1982 là gam màu Đen, Xanh Lam, Ghi hoặc Xám; đối với nữ sinh năm 1982 có thể chọn màu xe là màu Trắng, Xanh Nước Biển hoặc kết hợp với màu Đỏ hoặc màu Cam theo sở thích. Tuổi Nhâm Tuất 1982 không nên sử dụng màu gì Cũng dựa theo mối quan hệ ngũ hành ta có Thổ khắc Thủy, tức năng lượng của Thổ sẽ kìm hãm năng lượng của Thủy khiến chủ mệnh luôn trong vòng luẩn quẩn, tù túng. Do vậy người tuổi Nhâm Tuất 1982 không nên sử dụng màu Vàng Thổ, Nâu Đất để tránh xui xẻo, vận hạn đến với mình. Với những chia sẻ trong bài viết chúng tôi đã gửi tới thông tin hữu ích về cách chọn màu sắc hợp tuổi 1982 và ứng dụng nó trong cuộc sống như thế nào. Chúc chủ mệnh luôn gặp nhiều may mắn và hồng phúc. Xem thêm lá số tử vi tuổi Nhâm Tuất tại: https://phongthuyso.vn/xem-la-so-tu-vi.html
 4. Màu sắc hiện hữu xung quanh con người từ những vật nhỏ bé cho đến những kỳ quan thiên nhiên hùng vũ đều mang màu sắc riêng. Màu sắc có sự tác động không nhỏ đến con người cho nên người sinh năm 1987 nên sử dụng màu hợp tuổi để luôn thành công, may mắn. 1. Tại sao phải xem sinh năm 1987 hợp màu gì? Phong thủy là một yếu tố xuyên suốt, ảnh hưởng đến con người trên nhiều lĩnh vực trong đó có màu sắc. Màu sắc mang đến những trường năng lượng tác động tới con người, nếu người sinh năm 1987 biết mình hợp màu nào để lựa chọn các vật dụng cá nhân như xe cộ, nhà cửa, trang sức, quần áo… màu hợp mệnh thì giúp bản thân may mắn, gặp nhiều điều tốt. Màu sắc hợp tuổi 1987 là một cách thu hút cát khí, tài lộc để chủ nhân làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, tinh thần phấn chấn thoải mái tránh những điềm xui xẻo, bất lợi cho bản thân. Màu sắc hợp tuổi Đinh Mão mang lại sự hài hòa, tăng thêm những năng lượng tích cực trợ lực cho con người. Nếu biết cách kết hợp, phối màu giữa các màu tương sinh, tương hợp sẽ giúp chủ nhân ngày càng nhận được nhiều vượng khí. Bên cạnh đó, màu sắc hợp tuổi hợp mệnh người sinh năm 1987 khiến con người yên tâm vững dạ hơn, tự tin với món đồ đã chọn. 2. Tuổi Đinh Mão hợp màu gì nhất? Người sinh năm Đinh Mão 1987 mệnh Lư Trung Hỏa các màu thuộc hành Hỏa tương sinh như đỏ, cam, hồng, tím là thích hợp nhất, kích thích năng lượng bản mệnh tiến triển, tăng thêm sự hỗ trợ chủ nhân trong cuộc sống, công việc suôn sẻ, thuận lợi, mở rộng. Ngoài ra, có thể dùng thêm màu tương hợp thuộc hành Thổ như nâu đất, nâu nhạt, vàng có khả năng bổ sung nguồn năng lượng của chính bản mệnh giúp thu hút cát khí, mang lại may mắn. Ngoài ra quý bạn có thể xem bản thân sinh con hợp tuổi nào tại: https://phongthuyso.vn/xem-tuoi-sinh-con.html 3. Áp dụng vào màu hợp tuổi chọn màu xe hợp tuổi 1987 Xe cộ là phương tiện di chuyển không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, dù là xe máy hay xe ô tô thì đây cũng là vật có giá trị cao, đắt tiền nên khi chọn màu xe với người sinh năm 1987 phải thật sự kỹ lưỡng. Chủ xe nên chọn chiếc xe có màu tương sinh thuộc hành Hỏa là cam, đỏ, hồng, tím hoặc màu tương hợp thuộc hành Thổ là vàng nâu, nâu đất, nâu nhạt sẽ thu hút nhiều tài lộc, giúp chủ nhân yên tâm, vững tay lái, an toàn và xe ít bị hỏng hóc hơn. 4. Tuổi Đinh Mão kỵ màu gì? Người tuổi Đinh Mão không nên sử dụng màu thuộc hành Mộc tương khắc như xanh lá cây để tránh gặp phiền phức, vận đen. Màu khắc mệnh nếu dùng nhiều, dùng lâu dài sẽ khiến chủ nhân bị hao tổn năng lượng, khó phát triển, bị tiểu nhân phá đám, làm việc khó tập trung không thành công thậm chí phá sản, mất mát tiền của, sức khỏe đi xuống. Do đó, trước khi chọn mua đồ hãy nhớ không lựa các màu tương khắc để tránh rắc rối ngoài ý muốn. Ngũ hành luôn tồn tại quy luật tương sinh, tương khắc, người sinh năm 1987 nắm được điều này, biết cách vận dụng vào lựa chọn màu sắc tương sinh, tương trợ với bản mệnh sẽ tạo ra may mắn cùng các giá trị bất ngờ khi sử dụng lâu dài. Màu sắc với người tuổi Đinh Mão là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết mình nên dùng màu nào phù hợp, dùng trong trường hợp nào và không nên sử dụng màu nào. Những kiến thức trên không quá khó, dễ dàng áp dụng trong cuộc sống, hy vọng quý vị sẽ gặp nhiều may mắn, thành công.
 5. Màu sắc là yếu tố phong thủy quan trọng và ngày càng được nhiều người quan tâm. Tuổi Nhâm Tý chọn màu hợp tuổi 1972 cần lưu ý những gì bạn đọc cùng tham khảo bài viết chia sẻ của chuyên gia dưới đây để tìm câu trả lời cho riêng mình. Sinh năm 1972 hợp màu gì dựa vào đâu Thông thường nếu ta xét theo góc độ vật lý học, màu sắc chỉ là những thứ khô khan, không mang bất kỳ giá trị hay ý nghĩa gì. Nhưng các chuyên gia phong thủy đã dành nhiều tâm huyết nhiều năm để nghiên cứu ứng dụng phong thủy trong đời sống để chỉ rõ rằng màu sắc có khả năng mang tới tài lộc hoặc xui xẻo cho người sử dụng. Theo tử vi lý số của người phương Đông thì màu sắc chính là sự giao thoa giữa âm và dương để tạo ra ngũ hành và các ý nghĩa biểu tượng của chúng. Ta có thể dễ dàng nhận thấy mối liên kết giữa màu sắc và bản mệnh của người sử dụng. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 lựa chọn màu sắc hợp tuổi như một cách tìm tới may mắn, đẩy lùi vận hạn cho mình. Đồng thời khi đã sử dụng được gam màu phù hợp bản thân người dùng có thể ứng dụng nó linh hoạt trong cuộc sống như: màu xe, màu quần áo, màu sơn tường,... cũng luôn cảm thấy tâm trạng thoải mái, tự tin hơn. Tuổi Nhâm Tý 1972 hợp gam màu nào Nhiều người thường lựa chọn màu sắc theo cảm tính, mình thích màu nào, cảm thấy màu nào ấn tượng nhất tức màu đó là màu hợp. Tuy nhiên quan niệm chọn màu hợp tuổi 1972 này là sai lầm và thiếu cơ sở xác thực. Trong phong thủy lựa chọn màu sắc cần dựa theo ngũ hành sinh khắc, màu sắc được chọn phải là màu có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với người dùng. Thêm vào đó năm sinh và giới tính cũng là 2 yếu tố quan trọng để đưa ra màu sắc cụ thể và chính xác hơn. Cụ thể Nhâm Tý sinh năm 1972 thuộc mệnh Tang Đố Mộc, do đó màu sắc hợp người này sẽ là gam màu thuộc ngũ hành Thủy ( Thủy sinh Mộc) hoặc ngũ hành Mộc ( đảm bảo yếu tố tương sinh) Như vậy nữ sinh 1972 hợp màu Đen, Xanh nước biển, khói, xanh lá cây, xanh lục Nam sinh năm 1972 hợp màu Xanh lá cây, xanh lục. Sử dụng những gam màu này giúp chủ mệnh Nhâm Tý nhận thêm được nguồn cát khí dồi dào, củng cố tinh thần sức mạnh, bản thân sẽ may mắn hơn, công việc thuận lợi hơn. Theo mối quan hệ trong ngũ hành ta lại có Mộc tương khắc Thổ vì thế nếu Nhâm Tý sinh 1972 muốn sử dụng những gam màu thuộc Thổ ( Vàng Sậm, Nâu Đất ) cũng có thể được nhưng nên là sự lựa chọn cuối cùng và kết hợp với màu sắc hợp tuổi mới có thể sử dụng được. Màu xe hợp tuổi 1972 Xe cộ là phương tiện đi lại của con người do vậy thân chủ Nhâm Tý 1972 khi đi chọn xe nên lựa chọn màu xe hợp tuổi với mình. Tuy nhiên vì xe cũng phản ánh về phong cách thời trang và cá tính riêng của mình do đó lựa chọn màu hợp nhưng cần phù hợp với giới tính, với độ tuổi, với phong cách hay đặc trưng nghề nghiệp đề việc ứng dụng màu sắc hợp tuổi 1972 không bị "lố". Nam Nhâm Tý 1972 có thể tham khảo màu xe là màu Xanh Lá Cây, Xanh Lục kết hợp Vàng Sậm hoặc Nâu Đất. Nữ Nhâm Tý 1972 có thể tham khảo màu xe là màu Xanh nước Biển, Xanh Lá Cây hoặc Xanh Lục. Màu kiêng kỵ đối với gia chủ sinh năm 197 Ta có, Kim khắc Mộc - năng lượng của ngũ hành Kim tác động tiêu cực tới Mộc khiến Mộc lụi tàn, suy yếu thậm chí không có cơ hội phát triển. Chính vì vậy những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 TUYỆT ĐỐI không sử dụng gam màu thuộc ngũ hành Kim, đó là: màu Trắng, Xám Ghi. Trên đây chúng tôi đã tổng hợp thông tin màu sắc hợp tuổi 1972 giúp quý bạn tuổi Nhâm Tý có sự lựa chọn màu sắc chính xác để ứng dụng nó trong cuộc sống với mục đích cầu may mắn và tài lộc. Nếu quý bạn yêu thích bộ môn phong thủy tử vi và muốn tìm hiểu tử vi thì có thể truy cập trang web phong thủy số để có thể lấy lá số tử vi trọn đời và bình giải nhé.