• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

v9betplus

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About v9betplus

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Real Madrid thắng 1-0 trên sân của Espanyol tối 28/6 để độc chiếm đỉnh bảng La Liga, một ngày sau cú sảy chân của Barca. Chơi trận thứ năm liên tiếp từ khi thi đấu trở lại, Real một lần nữa xoay tua đội hình. Isco, cầu thủ mới bình phục chấn thương, vào ngay từ đầu thay Vinicius. Federico Valverde cũng có tên trong đội hình xuất phát khi thế chỗ Luka Modric. Đang đứng cuối bảng với 24 điểm, kém 10 điểm so với nhóm an toàn, Espanyol gần như không còn cơ hội ở lại La Liga mùa sau. Và vì thế, đội bóng xứ Catalonia mạnh dạn tấn công ngay từ những phút đầu. Nguồn : keonhacai Nếu dứt điểm tốt hơn, Espanyol có thể đã gây bất ngờ lớn lúc đầu trận. Tuyển thủ Trung Quốc Wu Lei nổi bật với đường kiến tạo suýt thành bàn ở phút thứ 3 và cú sút vọt xà phút 25. Đội chủ nhà cũng bỏ lỡ một cơ hội ở phút 20, khi cú treo bóng vào vòng cấm không thể qua tay thủ môn Thibaut Courtois. Trước tinh thần không còn gì để mất của Espanyol, Real gần như phải thay đổi cách chơi. Từ chỗ tấn công kém hiệu quả trong khoảng thời gian đầu trận, đội khách tập trung nhiều hơn vào khâu kiểm soát bóng. Họ cũng siết chặt hơn về không gian, đồng thời tận dụng những pha xông lên từ tuyến hai. Từ một lần như thế tiền vệ trụ Casemiro đã mở tỷ số. Trung phong Karim Benzema đánh gót từ rìa phải vòng cấm, tạo điều kiện cho đồng đội băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Diego Lopez. Việc vượt lên ngay trước giờ nghỉ là một thuận lợi của Real. Không phải sốt sắng tìm bàn thắng, đội khách thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công từ đầu hiệp hai. Và họ đã có thể nhân đôi cách biệt, nếu cú sút xa của Toni Kroos hay pha băng vào đánh đầu của Benzema chính xác hơn. Trước sự áp đảo của Real, đội chủ nhà không còn dâng cao như hiệp đầu. Phần lớn thời gian còn lại của hiệp hai tập trung vào diễn biến giữa sân, nơi đội khách giành quyền kiểm soát bóng hơn hẳn. Espanyol chỉ tạo được thêm một cơ hội. Tuy nhiên, cú sút phạt trực tiếp ở phút 87 bay chệch khung thành Real trong gang tấc. Duy trì tỷ số 1-0 đến hết trận, Real giành ba điểm mang ý nghĩa then chốt. Đội bóng thành Madrid đạt 71 điểm sau 32 vòng, vượt hai điểm so với Barca - đội bị Celta Vigo cầm hoà 2-2 hôm 27/6. Đây là một lợi thế lớn để họ tự quyết định số phận trong sáu vòng còn lại, chưa kể việc hơn đối đầu trực tiếp.
 2. Manchester United xác nhận sẽ không gia hạn hợp đồng với 9 cầu thủ gồm Demetri Mitchell, Cameron Borthwick-Jackson, Ethan Hamilton, Dion McGhee, Largeie Ramazani, George Tanner, Aidan Barlow, Kieran O'Hara và Alex Fojticek. Đây đều là những cái tên ở đội dự bị của United. Trường hợp của Borthwick-Jackson là đáng tiếc hơn cả. Hậu vệ sinh năm 1997 có khởi đầu khá tốt với 14 lần ra sân cho đội một Man Utd và giành chức vô địch U21 Premier League, kèm theo đó là danh hiệu cầu thủ hay nhất đội trẻ. Sau khi Van Gaal mất chức, hậu vệ người Anh liên tục bị MU đem cho các CLB hạng dưới mượn. Borthwick đang khoác áo Oldham Utd, đội bóng không mấy tên tuổi ở giải hạng 3 Anh (League Two). Borthwick-Jackson từng được trao cơ hội ở MU dưới thời HLV van Gaal. Ảnh: vaobong 9 cái tên kể trên sẽ trở thành cầu thủ tự do sau ngày 30/6. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được Man Utd hỗ trợ bằng cách cho phép tập luyện duy trì thể lực tại trung tâm Carrington, trước khi tìm được một bến đỗ mới. Bên cạnh những cầu thủ ở đội dự bị, nhiều ngôi sao ở đội hình chính cũng đang đứng trước nguy cơ bị thải loại do phong độ yếu kém. Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Marcos Rojo nhiều khả năng cũng sẽ bị đem bán ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. HLV Solskjaer cũng lên kế hoạch làm mới hàng công của Man Utd mùa giải tới bằng những bản hợp đồng đắt giá. Jadon Sancho (Dortmund) và Kai Havertz (Leverkusen) là 2 mục tiêu "Quỷ đỏ" đang theo đuổi trong thời gian gần đây.
 3. Trong tình huống tranh chấp ở phút 36, thủ thành Bernd Leno va chạm mạnh với Neal Maupay bên phía Brighton và ngã gập đầu gối khi tiếp đất. "Người gác đền" 28 tuổi hét lên thất thanh vì đau đớn, buộc đội ngũ y tế phải khiêng anh ra khỏi sân bằng cáng. Trước khi rời sân, Leno không quên chỉ thẳng mặt "thủ phạm" Neal Maupay và buông lời trách móc. Bernd Leno dính chấn thương nghiêm trọng Xem thêm : 1gom Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của thủ thành người Đức The Sun, nhiều khả năng Leno dính chấn thương dây chằng - một trong những chấn thương khiến cầu thủ phải nghỉ dài hạn. Như vậy chỉ sau 2 trận từ khi trở lại, Arsenal đã mất đến 3 cầu thủ vì chấn thương. Ở trận thua Man City 0-3, trung vệ Pablo Mari và tiền vệ Granit Xhaka cũng lần lượt rời sân từ hiệp 1. Leno đang là thủ thành xuất sắc thứ 2 Ngoại hạng Anh với 113 pha cứu thua từ đầu giải, vì vậy chấn thương của anh sẽ khiến Arsenal gặp khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.
 4. Lý giải cho việc Cristiano Ronaldo mờ nhạt kể từ khi bóng đá trở lại tại Italy, HLV Maurizio Sarri cho biết đó là do cầu thủ này chưa ở trạng thái sung mãn nhất. "Tôi đã nói chuyện với Cristiano vào ngày hôm qua, một mình và rất lâu. Anh ấy không được mất niềm tin. Tôi hi vọng từ ngày mai chúng ta sẽ được thấy một cầu thủ tuyệt vời của ngày nào trở lại. Những gì xảy ra với Ronaldo chỉ là anh ấy không có thể trạng tốt", HLV Sarri của Juventus trả lời phóng viên trong cuộc họp báo trước trận gặp Bologna ở vòng 27 Serie A. Juventus vẫn chưa bắt nhịp với sự trở lại của bóng đá. Trong hai trận gần đây, họ không giành được chiến thắng, cũng như không ghi được bàn nào. Với đội hình xuất hiện nhiều tên tuổi trên hàng công như Gonzalo Higuain, Paulo Dybala và đặc biệt Cristiano Ronaldo, đó thật sự là kết quả đáng thất vọng. Hôm 18/6, "Bà đầm già" cũng để thua Napoli trong trận chung kết Coppa Italia. Ronaldo chơi mờ nhạt trong những trận gần đây. Ảnh: sbobet Sau thất bại ấy, nội bộ Juventus được cho là xảy ra những rắc rối. La Stampa đưa tin ông Sarry cãi nhau với tiền vệ Miralem Pjanic trên sân tập. Báo giới Italy cũng đồn thổi Pjanic sẽ bị đẩy lên ghế dự bị trong trận gặp Bologna vì dám chống đối HLV Sarri. Thế nhưng, chiến lược gia người Italy khẳng định đó hoàn toàn là tin bịa đặt. "Câu chuyện om sòm giữa tôi Pjanic là một trong những trò chơi khăm lớn nhất mùa này. Tôi nói chuyện rất nhiều với Miralem. Có lẽ anh ấy là một trong những cầu thủ thú vị và quan trọng nhất mà tôi luôn muốn thảo luận cùng", cựu HLV Chelsea nhấn mạnh với Sky Sports. Liên quan tới vấn đề của Ronaldo, trang Football-Italy cho biết siêu sao người Bồ Đào Nha không hài lòng khi được bố trí đá tiền đạo cắm. Trong trận gặp AC Milan, do Higuain vắng mặt, CR7 được ông Sarri xếp đá ở trung tâm hàng tiền đạo. Điều chỉnh này thất bại. Ronaldo tịt ngòi và không cho thấy được sự hiệu quả. Tuy vậy, ông Sarri cho biết Juventus đã sớm gạt bỏ những trận đấu gây thất vọng, và tự tin hướng đến kết quả khả quan trong tương lai. Cựu thuyền trưởng Chelsea vẫn dành niềm tin rất lớn vào Ronaldo, và hi vọng mũi nhọn người Bồ Đào Nha sớm bùng nổ khi được trả về vị trí chơi rộng ở biên. Lúc 02h45 ngày 23/6, Juventus làm khách trên sân Renato Dall'Ara của Bologna. "Bà đầm già" đang dẫn đầu BXH Serie A, nhưng chỉ hơn Lazio đúng 1 điểm.
 5. Arsenal đăng ký 20 cầu thủ cho trận đối đầu Man City rạng sáng 18/6 (giờ Hà Nội), nhưng “nhạc trưởng” Mesut Oezil không nằm trong số này. HLV Mikel Arteta cho biết Oezil không bị chấn thương. Ông không sử dụng tiền vệ này vì vấn đề chiến thuật, nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin. Theo Mirror, Oezil không ra sân vì yếu tố chuyên môn, gây hoài nghi cho tương lai của cựu tiền vệ Real Madrid ở sân Emirates. HLV Arteta từ chối tiết lộ cụ thể nguyên nhân Oezil vắng mặt. Ảnh: bong88 . Theo quy định của ban tổ chức Premier League, các CLB được phép thay 5 cầu thủ ở giai đoạn này. Đây là lý do băng ghế dự bị của Arsenal và Man City có tới 9 cầu thủ. Trên mạng xã hội, CĐV Arsenal đặt câu hỏi Oezil đang ở đâu, khi Arsenal thể hiện lối chơi bạc nhược trước Man City. Đây là diễn biến bất ngờ bởi Oezil ra sân đầy đủ và được trao niềm tin trở lại khi Arteta xuất hiện. Về diễn biến trận đấu, HLV Arteta trả lời trong họp báo: “Sai số xảy ra ngay ở thời điểm đầu khi Granit Xhaka chấn thương. Tôi phải thay đổi kế hoạch cho Arsenal. Hy vọng mọi tai nạn với Arsenal đã xảy ra trong trận thua Man City”. Xhaka chấn thương sau 8 phút, HLV Arteta thay bằng Dani Ceballos. Đến phút 25, trung vệ Pablo Mari rời sân, và Arteta trao cơ hội cho David Luiz. Sự thay đổi người bắt buộc khiến đội hình Arsenal xáo trộn và thi đấu lép vế trước Man City. Luiz trải qua 90 phút thảm họa khi mắc lỗi trong 2 bàn thua của Arsenal và nhận thẻ đỏ từ phút 49. Ceballos vào sân và thi đấu mờ nhạt bên cạnh Matteo Guendouzi. Arteta tiếp tục đưa Alexandre Lacazette và Ainsley Mailand-Niles vào sân, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Arsenal phải nhận trận thua 0-3 trong ngày trở lại sau dịch.
 6. Màn trình diễn của Fernandes khiến nhiều người liên tưởng đến Paul Scholes. Thế nhưng, cựu hậu vệ MU Phil Neville lại so sánh anh với… Veron. Chia sẻ với Premier League Productions, Phil Neville nói. "Bruno là một cầu thủ thực sự kỹ thuật và là người luôn muốn nhận bóng trên sân. ''Mọi người đang so sánh Bruno với Scholes, nhưng cậu ấy khiến tôi nhớ đến Veron nhiều hơn với cách cậu ấy miễn nhiễm với những lời đàm tiếu của đám đông, và cả cách cậu ấy sút xa. '' ''Những vị trí mà Bruno chiếm giữ cũng thực sự thú vị. Cậu ấy luôn tìm thấy khoảng trống trên sân". Nguồn : fb88 Lão tướng Gianluigi Buffon đã bày tỏ sự ủng hộ với HLV Maurizio Sarri và khuyên người hâm mộ nên kiên nhẫn với ông thầy bởi mọi sự thay đổi đều cần phải có thời gian. Thủ môn 42 tuổi cho rằng sau mùa bóng đầu tiên khó khăn, tất cả sẽ được nhìn thấy một Sarri đích thực cũng như “Juventus của Sarri” ở mùa giải tới.
 7. Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, MU có cơ hội rõ rệt để chiêu mộ Erling Braut Haaland. Thế nhưng, “Quỷ đỏ” đã để lỡ tiền đạo triển vọng bậc nhất thế giới bóng đá. Người Manchester cho rằng 15 triệu euro lót tay cho siêu cò Mino Raiola là quá nhiều. Không chỉ MU, ĐT Anh cũng tiếc siêu tiền đạo Haaland vì sao? - 1 Erling Haaland đang tỏa sáng rực rỡ ở Dortmund Giờ thì tất cả mới vỡ lẽ, chừng ấy là quá rẻ so với tiềm năng của Haaland. Bất kỳ đối tác nào muốn thuyết phục đội bóng chủ quản Dortmund nhả lại ngôi sao sáng giá của mình đều phải chi ra không dưới 100 triệu euro. Thậm chí với từng ấy tiền, Dortmund cũng có thể làm ngơ. Nhưng không chỉ có MU tiếc nuối vì đã để lỡ Haaland, mà cả nước Anh cũng có chung cảm giác ấy. Lý do ư? Vì ĐT Anh đã có cơ hội để “chiêu mộ” Haaland, và tiền đạo trẻ này hoàn toàn có thể khoác áo “Tam sư” ở vòng chung kết EURO diễn ra vào mùa hè 2021. Erling Haaland vốn là con trai của Alf-Inge Haaland, cựu tuyển thủ Na Uy từng có thời gian chơi bóng ở xứ sở sương mù cho Nottingham Forest, Leeds United và Man City. Thực tế, Haaland sinh ra ở Leeds vào năm 2000, thời điểm cha anh rời Elland Road để chuyển tới nửa xanh thành Manchester. Sau khi lần lượt đá cho các đội U15, U16, U17, U18, U19, U20 và U21 Na Uy, hồi năm ngoái "sát thủ" của Dortmund đã được ra mắt ĐTQG Na Uy. Cho đến nay, Haaland có 2 lần thi đấu cho ĐTQG Na Uy khi đối đầu Malta và Thụy Điển ở vòng loại EURO. Haaland khi khoác áo đội trẻ Na Uy. Ảnh : w88 Dựa trên các điều lệ của FIFA về tư cách cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia, Haaland hoàn toàn có thể thi đấu cho ĐT Anh nếu bản thân cầu thủ này muốn cũng như được tạo điều kiện. Nhưng HLV Gareth Southgate và đội ngũ ban huấn luyện ĐT Anh lại hoàn toàn ngó lơ chân sút trẻ này. Và cũng bởi thế, người hùng World Cup 2018 của xứ sở sương mù hiện đang phải nhận khá nhiều chỉ trích. Mới đây, đích thân HLV Southgate phải lên tiếng giải trình về vấn đề này trong bài phỏng vấn của tờ The Times: “Với tư cách là HLV ĐTQG, tôi rõ ràng không có lý do gì để quan tâm nhiều đến những cầu thủ còn quá trẻ. Với trường hợp của Haaland, trước khi chơi cho đội 1 cậu ấy đã đá cho hàng loạt đội trẻ của Na Uy rồi”. Vị HLV trưởng ĐT Anh ôn tồn: “Thực ra tôi vẫn để mắt đến những tài năng trẻ, song Haaland không thể thu hút được sự chú ý khi cậu ấy vẫn còn ở Yorkshire được. Tôi không đánh giá thấp Haaland, tôi chỉ nghĩ khi một cầu thủ đã chơi cho các cấp độ ở ĐT Na Uy từ rất sớm thì bản thân cậu ấy cũng xác định được việc mình nên chọn con đường nào rồi".
 8. Theo AS, cả Man City và Bayern Munich đều muốn chiêu mộ Achraf Hakimi trong kỳ chuyển nhượng hè 2020. Hiện tại, hợp đồng của hậu vệ người Morocco với CLB chủ quản Real Madrid còn thời hạn 3 năm. Số tiền mà Man City sẽ chi ra để có thể sở hữu Hakimi là 60 triệu euro. Trong khi đó, Bayern sẵn sàng đề nghị mức lương 7 triệu euro/năm (sau thuế) dành cho Hakimi. Ảnh : m88 Daily Mail cho biết Man City sẽ đợi kết quả kháng án với án phạt cấm thi đấu 2 năm ở cúp châu Âu trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào trên thị trường chuyển nhượng. Nếu kháng án thành công, Man City sẽ quyết tâm chiêu mộ Hakimi để cải thiện sức mạnh đội hình. Trong khi đó, Bayern sẵn sàng chi ra số tiền lớn để ký hợp đồng với Hakimi. Thậm chí, đội chủ sân Allianz còn tin rằng Hakimi sẽ chấp nhận lời đề nghị vì muốn tiếp tục thi đấu ở Bundesliga. Hè 2018, Hakimi rời Real Madrid để chuyển tới Dortmund theo dạng cho mượn. Ở mùa giải 2019/20, Hakimi đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng và có 10 kiến tạo sau 43 trận đấu cho Dortmund.
 9. Để giảm thiểu những thiệt hại kinh tế do Covid-19, Chủ tịch Paris Saint-Germain, ông Nasser Al-Khelaïfi đã yêu cầu giảm 70% tiền lương của tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên, Neymar là một trong số những cầu thủ không chấp nhận yêu cầu này, theo nguồn tin được dẫn bởi BarcaBlaugranes. Theo vaobong , siêu sao 28 tuổi "cầm đầu" phong trào chống đối CLB, gồm một số cái tên cũng có cùng quan điểm với Neymar như Thiago Silva, Edinson Cavani, Juan Bernat hay Ander Herrera. Nhưng cũng có những cầu thủ sẵn sàng hy sinh vì đội bóng, điển hình là tiền đạo Kylian Mbappe. Truyền thông Tây Ban Nha đánh giá đây là động thái cho thấy tuyển thủ Nam Mỹ đang muốn PSG mở đường cho anh ra đi. Neymar vẫn đang bày tỏ nguyện vọng quay lại Tây Ban Nha từ mùa hè năm ngoái, dù PSG và Barca vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng. Về phía đội chủ sân Camp Nou, CLB xứ Catalan cũng rất hào hứng với viễn cảnh chiêu mộ chân sút Brazil thêm một lần nữa. Tuy nhiên, Neymar không phải là mục tiêu được Barca ưu tiên nhất vào lúc này. Thay vào đó, Blaugrana đang nhắm đến Lautaro Martinez - "sát thủ" đang chơi cực hay trong màu áo Inter Milan.
 10. Theo diễn biến mới nhất, Premier League vừa có buổi họp với ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp nước Anh (EFL) về vấn đề có hay không việc bỏ qua luật lên xuống hạng mùa giải năm nay. Quyết định cuối cùng được đưa ra là giải Ngoại hạng Anh sẽ vẫn giữ nguyên quy định xuống hạng và điều này đã ảnh hưởng cực lớn tới top 6 đội cuối bảng, những đại diện đã ra mặt để phản đối việc giải đấu trở lại.Nguồn : sbobetThông tin giải Ngoại hạng Anh vẫn giữ nguyên quy định 3 đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng khiến đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng là Aston Villa đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Bên cạnh việc phải căng sức để cạnh tranh cuộc chiến trụ hạng khi mùa giải trở lại, đội chủ sân Villa Park còn phải đau đầu với kế hoạch giữ chân các trụ cột.Ngôi sao hàng đầu của họ là đội trưởng Jack Grealish từng tuyên bố sẽ ra đi nếu phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Tiền vệ người Anh sẽ là cái tên dễ rời đội bóng đầu tiên khi anh đang là mục tiêu số 1 của Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Bên cạnh đó, việc có nguy cơ xuống hạng sẽ khiến Aston Villa khó "ép giá" MU khi đội trưởng của họ không còn thiết tha với việc gắn bó với sân Villa Park.Bản thân đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng cũng đã xác định sẽ chia tay với ngôi sao sinh năm 1995. Tuy nhiên, họ cũng không giấu giếm ý định "móc túi" MU bằng một mức giá cực lớn. Aston Villa từng tuyên bố họ chỉ để Grealish ra đi nếu nhận đủ 70 triệu bảng.Tuy nhiên, với tình thế khó khăn lúc này, đội bóng của HLV Dean Smith nhiều khả năng phải ngậm ngùi hạ giá bán bởi việc phải chơi tại giải hạng Nhất mùa sau sẽ làm giảm hẳn sức hút của Aston Villa so với hiện tại.Ngược lại, việc Paul Pogba hoàn toàn bình phục chấn thương trong giai đoạn này giúp HLV Ole Gunnar Solskjaer yên tâm hơn nơi hàng tiền vệ. "Quỷ Đỏ" sẽ không phải chịu áp lực bổ sung sức mạnh cho tuyến tiền vệ và
 11. Tiền vệ Ander Herrera tin rằng anh xứng đáng được đội chủ sân Old Trafford quan tâm nhiều hơn."Việc tôi ra đi không dính dáng đến tiền, cũng không liên quan đến thời hạn hợp đồng", Herrera nói với tờ Athletic về quyết định rời Man Utd hè 2019. "Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ mình đã phải đợi quá lâu để nhận được đề nghị cho hợp đồng mới. Tôi thấy mình xứng đáng được CLB quan tâm hơn. Tôi là kiểu cầu thủ cống hiến hết mình. Tôi không bao giờ phàn nàn cũng không lên báo nói này nọ".Herrera ra đi vì không hài lòng với cách ban lãnh đạo Man Utd đối xử với anh. Ảnh: bong88Herrera đầu quân cho Man Utd hè 2014, sau khi rời Athletic Bilbao. Anh khoác áo đội chủ sân Old Trafford 132 lần, ghi 12 bàn. Quyết định chuyển đến PSG của tiền vệ người Tây Ban Nha khiến nhiều CĐV Man Utd tiếc nuối."Tôi chưa bao giờ tỏ thái độ không tốt với một HLV, hoặc bất kỳ thành viên nào trong ban lãnh đạo. Và họ đợi tới khi hợp đồng của tôi còn năm hay sáu tháng mới đề nghị gia hạn", Herrera nói. "Đó là lý do khiến tôi không hài lòng. Tôi tiết lộ điều này nhưng cũng phải nói thêm rằng đó là một phần của bóng đá, của cuộc đời, nó hoàn toàn không phải câu chuyện cá nhân. Nhưng vì các anh đã hỏi nên tôi đưa ra quan điểm của bản thân, trên tư cách một cầu thủ".Mùa giải đầu tiên của Herrera với PSG bị gián đoạn bởi chấn thương. Nhưng tiền vệ 30 tuổi vẫn được trao huy chương sau khi mùa giải Ligue 1 được tuyên bố kết thúc sớm và PSG được trao chức vô địch.
 12. Đương kim Quả bóng Vàng Lionel Messi đã không góp mặt trong top 20 cầu thủ đắt giá nhất, trong khi Cristiano Ronaldo còn không thuộc top 50. Giá trị được thống kê bởi các chuyên gia dữ liệu của CIES Football Observatory tại Thụy Sĩ.Nguồn : letouMỗi năm CIES công bố danh sách này 2 lần và giá trị của các cầu thủ được căn cứ theo tuổi tác, trình độ chuyên môn, vị trí thi đấu cộng thêm cả sự quan tâm của các CLB dành cho họ và tinh hình của đội bóng chủ quản. Danh sách này đã được công bố hồi tháng 1 khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, và giờ CIES công bố danh sách thứ hai căn cứ theo thời điểm thị trường mùa hè mở cửa (dù hiện đang đóng do Covid-19).Cũng như danh sách tháng 1, Kylian Mbappe dẫn đầu và theo CIES anh sẽ không rời Paris Saint-Germain với mức giá dưới 259,2 triệu euro. Mbappe được rất nhiều CLB quan tâm nhưng PSG lại có tài nguyên rất lớn nên mức giá của ngôi sao người Pháp cũng khổng lồ.Ở vị trí thứ hai là Raheem Sterling của Man City, tiền đạo người Anh có giá 194,7 triệu euro và việc Man City có thể không dự cúp châu Âu do án phạt của UEFA khiến sự quan tâm dành cho anh tăng lên đáng kể, dẫn tới mức giá cũng cao. Jadon Sancho, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo Dortmund, đứng thứ 3 khi không những trẻ tuổi tài cao mà còn được nhiều CLB chú ý.
 13. Cuối ngày 5/6, các manucian mừng như mở cờ trong bụng. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 đã chính thức mở cửa. Và mặc dù mùa giải 2019/20 còn chưa kết thúc, MU vẫn đang âm thầm xúc tiến các thương vụ mà mình theo đuổi. Bruno Fernandes chơi cực kỳ nổi bật cùng MU Theo w88 , tháng 1/2020 vừa qua, Bruno Fernandes đến MU, và sau đó mọi thứ như một vụ nổ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi tuyệt hay, là nguồn cảm hứng trong chuỗi 11 trận bất bại của "Quỷ đỏ" - thậm chí 8 trong số đó là những chiến thắng. Có một bí mật mà không nhiều người biết. Trong tháng 1, suýt chút nữa MU đã chiêu mộ thêm một cầu thủ Bồ Đào Nha. Và giờ đây, từ thành công của Bruno Fernandes, đội chủ sân Old Trafford càng có lý do để nối lại thương vụ ấy. Mục tiêu mà MU phải tốn công theo đuổi, đó là Florentino Luis. Nguồn tin của ESPN cho hay, hồi tháng 1, ban lãnh đạo MU đã tiến hành đàm phán với người đại diện Bruno Carvalho Santos về thương vụ chuyển nhượng Florentino Luis. Dù vậy, ở thời điểm đó, "Quỷ đỏ" không sẵn sàng chi tiền ồ ạt, bởi sau đó họ còn mượn thêm cả Odion Ighalo nữa. Để chuẩn bị cho mùa giải 2020/21, MU không thể nào chần chừ thêm nữa. Vẫn theo ESPN, MU đang kích hoạt lại thương vụ Florentino Luis, và kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất thương vụ này, như cái cách Chelsea chiêu mộ Hakim Ziyech.
 14. Trong thời gian cách ly Covid-19, các ngôi sao bóng đá thế giới thường xuyên đăng tải quá trình rèn luyện tại nhà. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên "gây bão" nhiều nhất khi liên tục khoe cơ bụng 6 múi đẹp tựa nam thần. Thế nhưng mới đây, một cái tên bất ngờ soán ngôi siêu sao Bồ Đào Nha về sức hút trên cộng đồng mạng. Và thật ngạc nhiên khi đó lại là một ngôi sao đến từ MU, Scott McTominay. Theo m88 , tiền vệ trẻ có chiều cao 1m93 luôn được xem là một trong những người khỏe nhất của CLB. Không những vậy, ý thức tập luyện của McTominay được đánh giá rất cao. Chính điều này từng giúp anh ghi điểm với ban lãnh đạo đội bóng và trở thành phát hiện ấn tượng nhất trong thời kỳ Jose Mourinho. Trên trang Instagram cá nhân, Mctominay đã đăng ảnh khoe body cực khủng của mình với cơ bụng lên tới “12 múi”, bao gồm 6 múi như thông thường cùng 6 múi nằm ở bên hông. Tiền vệ Scotland cho thấy cơ bụng đẹp chẳng kém Cristiano Ronaldo. Nhiều fan cho rằng ngôi sao sinh năm 1996 của MU đã tận dụng quá tốt quãng thời gian rảnh để tăng cường cơ bắp. Ngay cả các đồng đội phải kinh ngạc trước khả năng “biến hình” của McTominay. Trong đó, sao trẻ Demetri Michel ngạc nhiên: “Thật đấy à”, còn đồng đội Andreas Pereira và đa số người hâm mố đều so sánh anh với Kẻ huỷ diệt: “Xin chào, McTerminator”. Hiện nay, McTominay đang được xem là một trong cầu thủ quan trọng nhất của MU. Sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Tiền vệ sinh năm 1996 đã có cho mình 5 bàn thắng cùng với 1 kiến tạo. Sau khi bình phục chấn thương được gần 2 tháng, tiền vệ này sẵn sàng trở lại dưới triều đại Solskjaer. Hiện tại, LĐBĐ Anh đang lên kế hoạch để đưa giải Ngoại hạng Anh trở lại vào ngày 19/6. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thời điểm này vẫn chưa thể chắc chắn.
 15. HLV Mauricio Pochettino cho rằng bóng đá Anh thay đổi tích cực từ khi ông đến và dẫn dắt CLB Southampton vào năm 2013. "Bóng đá ở Anh đã thay đổi nhờ Southampton 2013-2014", HLV Pochettino nói với ký giả Tây Ban Nha, Guillem Balague hôm 1/6. "Chúng tôi đã tìm thấy một nhóm cầu thủ muốn học hỏi những kinh nghiệm mà chúng tôi mang đến từ Tây Ban Nha. Họ đủ chất lượng để chơi bóng theo phong cách hoàn toàn khác với những gì người Anh thường chơi. Các cầu thủ trẻ bắt đầu tiến bộ, mọi người dần tin tưởng ở họ và họ được gọi lên đội tuyển Anh". HLV Pochettino thời còn dẫn dắt Southampton. Ảnh: nha cai uy tin Sau khi rời Espanyol năm 2012, HLV Pochettino sang Anh dẫn dắt Southampton vào tháng 1/2013, thay Nigel Adkins. Tại đây, ông giúp tân binh Ngoại hạng Anh thoát nhóm cuối bảng và trụ hạng mùa 2012-2013, trước khi cán đích thứ tám ở mùa kế tiếp. Southampton khi đó gây ấn tượng với lối chơi đẹp mắt dựa trên những pha di chuyển và phối hợp ở cường độ cao. Nhiều cầu thủ của đội thăng tiến vượt bậc khi đó như Adam Lallana, Jay Rodriguez, Rickie Lambert, Morgan Schneiderlin hay Luke Shaw.