• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

v9betplus

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  38
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About v9betplus

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bếp ga Rinnai là một trong những thương hiệu cung cấp bếp gas hàng đầu hiện nay. Nhiều người tiêu dùng lựa chọn bếp loại bếp này bởi bếp có độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn khi sử dụng, mẫu mã thiết kế đẹp phù hợp với hầu hết các thiết kế nội thất của mọi căn bếp, cùng giá thành vô cùng phải chăng. Đây là một thương hiệu lớn, có sự đảm bảo về chất lượng bếp, tuy nhiên hiện nay trên thị trường có không ít những hàng nhái, hàng kém chất lượng làm giảm uy tín của thương hiệu. Do đó nếu bạn muốn mua được một bộ bình bếp gas Rinnai hay bộ bình gas Rinnai chính hãng, chất lượng thì nên biết những kinh nghiệm chọn mua dưới đây. Kinh nghiệm chọn mua BẾP GAS GIÁ RẺ Rinnai chất lượng, bền đẹp. Chú ý đến chủng loại, cấu tạo bên ngoài của bếp Bếp gas Rinnai được người tiêu dùng ưa thích cũng bởi tính năng đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên về cơ bản thì thương hiệu này cho ra thị trường các kiểu bếp như: bếp gas Rinnai đơn với 1 lò, đây là loại nhỏ gọn và tiện dụng nhất dùng cho những bạn trẻ độc thân hoặc những gia đình ít người, không yêu cầu việc nấu nướng quá cao. Bếp gas Rinnai đôi với 2 lò thuận tiện, đây là loại bếp được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất vì tính thông dụng, dễ sử dụng. Bếp ga Rinnai có cả bếp gas âm và bếp gas dương...thường có từ 2 đến 6 lò nấu. Do vậy, tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng của gia đình mà bạn nên lựa chọn cho mình loại bếp có cấu tạo phù hợp. Bếp có ít lò quá sẽ ảnh hưởng đến việc nấu nướng chăm sóc cả một đại gia đình. Bếp nhiều lò hơn nhưng ít dùng sẽ rất gây lãng phí, ảnh hưởng đến chất lượng bếp. Chú ý đến chất liệu, cấu tạo bên trong của bếp. Cũng giống rất nhiều các loại bếp gas khác trên thị trường, bếp gas Rinnai cũng có những cấu tạo bếp chung, tuy vậy cũng sẽ có những điểm khác biệt mà khách hàng khi mua sản phẩm nên chú ý: Nên chọn mua loại bếp có mặt bếp sáng đẹp bằng kính cường lực, kính Schott. Hai loại chất liệu này tuy có giá thành cao hơn các loại còn lại nhưng về độ an toàn, bền đẹp, dễ vệ sinh thì vượt trội hơn. Nên chọn đầu đốt chất liệu gang, đồng thau, vì sẽ hạn chế được rất lớn sự bào mòn, đồng thời tiết kiệm gas rất tốt. Chú ý đến đầu đánh lửa, Bếp gas Rinnai sử dụng cả hai loại đánh lửa là Magneto và IC. Tuy nhiên, IC được đánh giá cao hơn khi cho tia lửa nhạy hơn, hoạt động bằng pin, dễ thay thế khi hết pin. Nên lựa chọn bếp có chức năng hâm nóng thức ăn, vừa an toàn vừa tiết kiệm gas với ngọn lửa nhỏ. Cũng nên chọn bếp có tính năng tự ngắt gas khi gió thổi lớn làm tắt lửa hay thức ăn rơi xuống, trào nước ra bếp... Vẻ bề ngoài tổng thể của bếp cũng nên được chú ý. Bạn nên chọn mua bếp có màu sắc sắc nét, nước sơn bóng đẹp, thật màu, bề mặt bếp không bị xước, không lồi lõm, các núm vặn phải chắc chắn, dày, tốt, không vết nứt. Chú ý khối lượng, trọng lượng của bếp. Đối với các dòng sản phẩm Rinnai cao cấp, đắt tiền thì có thêm một lưu ý quan trọng cho người tiêu dùng lựa chọn. Đó chính là khối lượng của bếp, bởi vì sử dụng các phụ kiện chất lượng, cao cấp hơn nên bếp thường nặng hơn những loại bếp khác. Để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả thì bạn không nên mua loại bếp gas Rinnai cao cấp, đặc biệt là bếp gas âm dưới 6 kg. Lựa chọn nơi mua bộ bình bếp gas Rinnai uy tín, chất lượng. Một kinh nghiệm quan trọng để mua được bộ bình bếp gas chất lượng, chính hãng đó chính là lựa chọn đại lý phân phối sản phẩm chính hãng, có uy tín. Bepantoan.vn tọa lạc tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong những địa chỉ đáng tin cậy cho bạn. Là một đại lý nổi tiếng về việc cung cấp các sản phẩm thiết bị chất lượng, an toàn cho rất nhiều khách hàng trên mọi khắp mọi miền, trong đó có bộ bị bếp gas Rinnai. Bepantoan.vn còn cam kết đem đến cho người mua dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, và giá thành sản phẩm cạnh tranh nhất. Nếu như bạn đang có nhu cầu mua bộ bình bếp gas ở Hà Nội, chỉ cần liên hệ với Bepantoan.vn theo số điện thoại 0912 331 335 hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 202 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để nhận được tư vấn, hỗ trợ miễn phí và báo giá chi tiết nhất. Chúng tôi luôn cam kết đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng với giá thành phù hợp nhất. Đọc thêm : Bếp gas hồng ngoại BEPANTOAN.VN - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA 618 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ( Có chỗ để ôtô ) BEPANTOAN.VN - HỒ TÙNG MẬU - CẦU GIẤY 202A Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - HN ( Đối Diện Ủy Ban Nhân Dân Quận Nam Từ Liêm )( Có chỗ để ôtô ) Chi nhánh 3: Trần Khát Chân - Hai Bà TRưng – HN Chi nhánh 4: Nguyễn Văn Cừ – Gia Lâm – HN Chi nhánh 5: Quang Trung – Hà Đông – HN Chi nhánh 6: An Dương Vương – Tây Hồ – HN Chi nhánh 7: Đa Sỹ – Hà Đông – HN Mua hàng 0912 331 335 (7:00 - 20:00) Bảo hành 0976 665 669 (8:00 - 20:00) Công trình/Đại Lý 0976 665 669 (24/7h )
 2. Môi trường sống toàn cầu đang bị đe dọa bởi hàng tấn rác thải mà con người thải ra hàng ngày. Những sản phẩm từ nhựa chiếm một phần rất lớn trong việc làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Đặc biệt tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, sức khỏe của con người không được đảm bảo, đời sống của các sinh vật biển bị đe dọa đều từ một lượng đáng báo động ống hút nhựa chúng ta sử dụng mỗi ngày. Tác hại của nhựa và ống hút nhựa Có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày các dụng cụ, đồ vật được làm từ nhựa là rất nhiều, và đa dạng. Từ những chiếc rổ nhựa, xe nhựa, đồ chơi nhựa, hộp nhựa, ống hút nhựa...Chúng phổ biến bởi vì tính ứng dụng cao, dễ sản xuất, giá thành rẻ, và điều đặc biệt chúng đã ăn sâu vào thói quen sử dụng của mỗi người dân. Phong trào tẩy chay ống hút nhựa đã diễn ra khá nhiều năm nhưng còn không ít những người vì thói quen cố hữu mà thờ ơ với sức khỏe của mình, cũng như sự cố gắng vì một cuộc sống xanh của cả một cộng đồng. Nhận thức được vấn nạn ô nhiễm môi trường với rác thải nhựa, các nước trên thế giới đã chung tay để tìm ra các biện pháp giảm thiểu tác hại của chúng và bảo vệ môi trường sống chung. Việt Nam cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp nhằm giảm thiểu một cách tối đa việc sử dụng đồ dùng bằng nhựa. Trong đó ống hút cỏ bàng chính là một bước tiến vượt bậc, được tất cả các nước đánh giá cao và học hỏi, nhập khẩu sản phẩm rất nhiều. Ống hút cỏ bàng được phát minh ra bởi những người trẻ tuổi sáng tạo, nguyên liệu đến từ một loại cỏ mọc tự nhiên ở các vùng sông nước. Thân cứng cáp, ruột rỗng, đạt tiêu chuẩn cấu tạo của một chiếc ống hút thông thường. Có tính năng an toàn cho sức khỏe, vì nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, không chất phụ gia độc hại. Khả năng phân hủy nhanh, nên không gây hại cho môi trường. Ống hút cỏ bàng có trọng lượng khá nhẹ nên rất dễ đóng gói, vận chuyển phù hợp với hầu hết các địa điểm, điều kiện sử dụng. Theo nhận định của hầu hết người tiêu dùng, ống hút cỏ chính là giải pháp thay thế hoàn hảo cho ống hút nhựa. Là bước tiến vượt bậc trong cuộc chiến giảm thiểu tác hại của ống hút nhựa của Việt Nam. Hãy hành động ngay từ bây giờ, hãy từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa cũng như ống hút nhựa. Hãy ý thức bảo vệ công đồng, và chung tay giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường bằng những việc rất đơn giản và bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Có thể bạn quan tâm : Ong hut co bang Liên hệ Công ty Cổ phần Ống hút thiên nhiên Địa chỉ : B16 – Lô 11 – Khu đô thị Định Công – Quận Hoàng Mai – Hà Nội Cơ sở sản xuất : Thị trấn Hậu Nghĩa – Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An Điện thoại : 096.691.9229 Website: Onghutthiennhien.vn | Naturalstraws.net
 3. TQM là đơn vị chuyên thi công và thiết kế nội thất trong nhiều lĩnh vực như căn hộ, nhà phố, biệt thự, văn phòng, showroom, khách sạn, resort nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, hội nghị, tiệc cưới, … Để trở thành một đơn vị chuyên nghiệp trong thiết kế và thi công nội thất đa lĩnh vực như thế, cần xây dựng một quy trình thiết kế và thi công nội thất chặt chẽ, đạt chuẩn nhất định. TQM sẽ giới thiệu cho bạn quy trình thiết kế và thi công nội thất tổng quát nhất. Xem thêm : thi công trang trí nội thất trang trí nhà hàng cao cấp Giai đoạn 1: khảo sát thực tế và đưa ra những gợi ý tổng quan thiết kế thi công nội thất cho khách hàng lựa chọn Việc khảo sát thực tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tùy vào dự án thuộc lĩnh vực nào, có diện tích thực tế các khu vực là bao nhiêu, mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng, sở thích của từng đối tượng mà tổng quan dự án và chi tiết thiết kế cho từng khu vực sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Sau khi đã có những khảo sát thực tế cực kỳ chi tiết, tỉ mỉ, TQM sẽ đưa ra một vài gợi ý phong cách thiết kế nội thất cho khách hàng lựa chọn như hiện đại, cổ điển hay kết hợp cả hai và kết hợp như thế nào cho hài hòa. TQM đưa ra ưu nhược điểm của từng cách thiết kế để khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn. Giai đoạn 2: Tạo ra một số mẫu thiết kế thi công nội thất chi tiết để khách hàng chọn Khách hàng đã chọn được phong cách thiết kế chung cho dự án. TQM tiến hành tạo ra một số mẫu thiết kế theo phong cách đó và phù hợp với khảo sát thực tế tại dự án, gửi cho khách hàng chốt mẫu thiết kế. Giai đoạn 3: Lập dự toán chi phí thi công nội thất và ký kết hợp đồng thi công Từ bản thiết kế khách hàng chọn và chi phí của khách hàng có thể chi trả, TQM sẽ lựa chọn vật liệu phù hợp với mức khách hàng có thể chi trả để lên dự toán chi phí thi công. Trong dự toán chi phí thi công, các hạng mục sẽ được bóc tách chi tiết sử dụng vật liệu gì, xuất xứ từ đâu, chủng loại, giá thành chi tiết cho từng vật liệu, phụ tùng kèm theo cũng chi tiết tương tự như vật liệu. Để khách hàng nắm bắt được chi tiết giá cả từng hạng mục thi công và tổng quan của cả dự án là bao nhiêu. Khách hàng sẽ xem xét dự toán chi phí trên, nếu muốn tăng thêm hay giảm đi chi phí của hạng mục nào khách hàng thông báo vs TQM để TQM chỉnh sửa theo nhu cầu của khách hàng. Dự toán chi phí thi công cuối cùng được khách hàng chốt sẽ được sử dụng làm căn cứ để ký hợp đồng thi công. Hợp đồng thi công này sẽ có giá trị từ đầu đến khi kết thúc dự án. Giai đoạn 4: Triển khai thi công nội thất theo yêu cầu Dựa trên hợp đồng đã ký với khách hàng, TQM lựa chọn đúng những nội thất có kích cỡ, chủng loại, xuất xứ như vậy mang đến địa điểm dự án thể thi công và lắp đặt theo đúng thời gian dự kiến của hợp đồng. Thời gian thi công nội thất Tùy vào công trình thi công và hạng mục thi công, chúng tôi sẽ sắp sếp hoàn thiện thi công công trình theo thời gian tương ứng như sau: - Thi công nội thất căn hộ chung cư: Từ 45 ngày trở lên(Tùy theo diện tích nhà và yêu cầu trong hợp đồng). - Thi công nội thất Biệt thự, nhà phân lô: Từ 30 đến 45 ngày trở lên - Thi công nội thất Văn phòng: Từ 15 - 25 ngày làm việc trở lên. - Thi công nội thất Showroom: Từ 25 đến 35 ngày làm việc trở lên - Thi công nội thất Khách sạn, Nhà hàng: Thời gian thi công tùy thuộc vào hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn cụ thể Với đội ngũ thi công và lắp đặt chuyên nghiệp, tay nghề cao sẽ mang đến sản phẩm thực tế giống hệt với mẫu thiết kế khách hàng đã chọn. Khách hàng thanh toán hợp đồng cho TQM và hợp đồng kết thúc. Trong hợp đồng đã có chế độ bảo hành sau thi công và lắp đặt. Nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn TQM làm đơn vị thiết kế và thi công nội thất cho dự án của mình. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT TRỌN GÓI TQM CORP Văn phòng: 24/14 Đường 9 Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh Hotline: 09 0366 5366 Email: info@tqmcorp.com Website: http://tqmcorp.com Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn TQM Corp làm đơn vị thiết kế và thi công nội thất!
 4. Tiền đạo Neymar không hối hận khi dính thẻ đỏ vì đập vào gáy trung vệ Marseille Alvaro Gonzalez, ở vòng ba Ligue 1 tối 13/9. "Tôi chỉ tiếc một điều là không đấm thẳng vào mặt thằng khốn ấy", Neymar viết lên Twitter sau trận thua 0-1 của PSG trước Marseille. Đài Movistar cũng dẫn lời Neymar sau khi anh bị truất quyền thi đấu: "Nó là kẻ phân biệt chủng tộc, nên tôi mới đánh". Phút đá bù cuối cùng hiệp hai trên sân Parc des Princes, PSG bị dẫn 0-1. Trong một pha tranh bóng bổng, hậu vệ Marseille Jordan Amavi dùng khuỷu tay đánh vào mặt Layvin Kurzawa. Ngay sau đó, Kurzawa lao vào đánh ngã Amavi từ sau lưng. Tiền đạo Marseille Dario Benedetto và tiền vệ PSG Leandro Paredes cũng lao vào ẩu đả. Neymar đánh Alvaro Gonzalez vì bị phân biệt chủng tộc. Ảnh: Elibet Sau khoảng hai phút chờ cầu thủ giảm nhiệt, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho Amavi và Kurzawa. Benedetto và Paredes cũng lĩnh thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ, và cũng phải rời sân. Trọng tài sau đó xem lại băng chiếu chậm, rồi rút thẻ đỏ trực tiếp cho Neymar vì anh đập vào phía sau đầu của Gonzalez. Đài Telefoot khẳng định Gonzalez chửi Neymar là: "Câm mồm đi, con khỉ bẩn thỉu". HLV Marseille - ông Andre Villas-Boas cho rằng Gonzalez không phân biệt chủng tộc. Ông nói sau trận: "Gonzalez giàu kinh nghiệm, và sẽ không nói vậy. Phân biệt chủng tộc không nên tồn tại trong bóng đá".
 5. HLV Jose Mourinho khẳng định ông chỉ có thể mua Lionel Messi trong trò chơi điện tử, chứ không đời nào phóng tay như Man City. "Tôi chỉ mua Messi trong trò Top Eleven thôi, chứ mua cho Tottenham thì không", Mourinho nói trên trang JOE hôm 9/9. "Ở Tottenham, chúng tôi tôn trọng Luật Công bằng Tài chính. Cậu ấy chỉ có thể tới một đội bóng không tuân thủ luật này, nên chắc chắn đó không phải là Tottenham". Theo các chuyên gia của Nhà cái Ku phát biểu của Mourinho mang ẩn ý mỉa mai Man City, đội bóng suýt bị cấm dự Cup châu Âu hai mùa do vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP) của UEFA. Tòa trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) sau đó bãi bỏ lệnh cấm và chỉ phạt nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2018-2019 10 triệu euro (tương đương 11 triệu USD). "Đó là một phán quyết đáng xấu hổ, vì nếu City trắng án thì tại sao họ bị phạt 10 triệu euro?", Mourinho từng chỉ trích quyết định của CAS hồi tháng Bảy. "Nếu không có tội, bạn không thể bị phạt. Nếu họ có tội thì phán quyết này thực sự là nỗi ô nhục và họ phải bị cấm thi đấu". Man City được cho là đội bóng có cơ hội chiêu mộ Lionel Messi lớn nhất khi siêu sao Argentina gửi bản fax đòi chia tay Barca. Tuy nhiên, vì không thể tháo gỡ các ràng buộc với ban lãnh đạo Barca, tiền đạo 33 tuổi đổi ý sau 10 ngày và chấp nhận hoàn thành nốt một năm hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Nếu City muốn chiêu mộ Messi vào lúc này, họ sẽ phải bỏ ra 700 triệu euro (tương đương gần 830 triệu USD) theo điều khoản giải phóng hợp đồng.
 6. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez mong Lionel Messi chia tay Barca, để hồi hương khoác áo CLB cũ Newell's Old Boys. "Cậu luôn ở trong trái tim chúng tôi. Người dân Argentina chưa từng được thấy cậu chơi bóng ở quê nhà. Hãy trao cho chúng tôi niềm vui đó bằng cách kết thúc sự nghiệp ở Newell's Old Boys, đội bóng của cậu", ông Fernandez nhắn gửi Messi thông qua kênh C5N. Messi từng bày tỏ mong muốn trở về Argentina thi đấu vào cuối sự nghiệp. Ảnh: Ku casino Tương lai của Messi là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất tuần qua, sau khi anh chủ động đề nghị kết thúc hợp đồng với Barca. Mới đây, La Liga tuyên bố Messi phải trả 700 triệu euro phí phá hợp đồng nếu muốn ra đi. Đáp lại, tiền đạo 33 tuổi khẳng định không còn là cầu thủ của Barca và không tham gia kiểm tra y tế cùng đội. Tại Argentina, CĐV của Newell's Old Boys - đội bóng Messi khoác áo từ năm 7 tuổi đến 13 tuổi - tổ chức diễu hành, kêu gọi chủ nhân của sáu Quả Bóng Vàng trở về. Kêu gọi Messi trở về Argentina nhưng tổng thống Fernandez - vốn hâm mộ CLB Argentinos Juniors ở Buenos Aires - thừa nhận ông hâm mộ Diego Maradona hơn. "Tài năng của Maradona là ông ấy chống lại cả thế giới. Tôi chưa từng thấy cầu thủ nào như Maradona. Thành thực mà nói, tôi ngưỡng mộ ông ấy hơn Messi vì Maradona trưởng thành từ đội trẻ của Argentinos. Ông ấy là một chiến binh với sức mạnh phi thường", Fernandez nói.
 7. Phong cách thiết kế và thi công trang trí nội thất Khách sạn 4-5 sao Sau khi khảo sát ưu và nhược điểm của vị trí khách sạn và kích thước từng không gian cụ thể của khách sạn này, các kiến trúc sư của Tqm Corp lựa chọn phong các hiện đại và sang trọng với những điểm nhất tinh tế, mới mẻ hấp dẫn khách du lịch. Không gian khu vực lễ tân sang trọng, lung linh Khu vực lễ tân thiết kế vô cùng độc đáo với những chất liệu cao cấp mang đến vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Sử dụng đá granit làm bàn lễ tân kết hợp màu sắc và họa tiết tinh tế. Phía sau là một tấm trang trí bằng đèn vàng có tên của khách sạn và đồng hồ chỉ giờ quốc tế. Trần nhà của khu vực này được thiết kế và trang trí bởi một bóng đèn lớn, nhiều chi tiết. Tất cả các thiết kế tỉ mỉ, sáng tạo này mang đến không gian lễ tân độc đáo, bắt mắt và thu hút mọi ánh nhìn của khách hàng. Phòng ngủ sang trọng, đầy đủ tiện nghi Sử dụng những nội thất êm ái từ giường đệm đến đến ghế và các vật liệu nội thất trong phòng đều được lựa chọn cao cấp, nhẹ nhàng, sang trọng. Chủ yếu sử dụng tông màu trầm mang đến phòng ngủ thoải mái và ấm áp. Tận dụng view về đêm đẹp lung linh của các tòa cao tầng bên cạnh, thiết kế thêm một bộ ghế ngồi ngoài ban công ngắm bầu chơi đêm và trò chuyện thì còn gì tuyệt bằng. Phòng tắm thiết kế hiện đại với đầy đủ tiện nghi Trái với tông màu của phòng ngủ, bước vào phòng tắm là một không gian hoàn toàn khác, một tông màu trắng chủ đạo mang đến sự sạch sẽ và thoải mái kiểu khác hoàn toàn với phòng ngủ. Trên đây là mẫu thiết kế khách sạn 4 sao thành phố Nha Trang của TQM với phong cách sang trọng và hiện đại. Đây chỉ là một trong những mẫu thiết kế khách sạn của TQM hoàn thiện, ngoài ra còn rất nhiều các mẫu thiết kế và thi công nội thất khách sạn khác của TQM đã hoàn thiện, khách hàng có thể truy cập vào trang web http://tqmcorp.com/ để được chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm thiết kế và thi công nội thất khách sạn của TQM. Hoặc gọi điện thoại đến hotline 09 0366 5366 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc trực tiếp nhất. Tqm Corp luôn hướng tới những giá trị đẹp vượt thời gian, rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng. Xem thêm : Thi công nội thất phòng khách Công ty Triều Quang Minh - TQM Corp Total Quatily Makings - Kiến tạo nên những giá trị chất lượng toàn diện. Văn phòng: 24/14 Đường 9 Quận Thủ Đức. Hotline: 09 0366 5366 Email: info@tqmcorp.com Có thể bạn quan tâm : Thi công nội thất phòng ngủ
 8. Bãi giữ xe thông minh là một hệ thống được lắp đặt ở các bãi gửi xe hoạt động trên công nghệ hiện đại với tính năng ưu việt . Sử dụng trong mọi quy mô lớn nhỏ từ bệnh viện , nhà máy , chung cư đến các cơ sở doanh nghiệp tư nhân . Lợi ích của bãi giữ xe thông minh . Những nhược điểm của bãi gửi xe cơ bản thay thế bằng hệ thống kiểm soát xe sẽ không còn nữa . Không đòi hỏi nhiều nhân lực làm việc , 1 người vẫn có thể kiểm soát được lưu lượng hàng ngàn xe . Việc vào ra của khách hàng chỉ thao tác trong 3-5s quẹt thẻ tiết kiệm không ít thời gian . Hơn nữa việc quản lý doanh thu sẽ rõ ràng minh bạch không còn là trở ngại như trước . Trên đây là những lợi ích của việc lắp đặt hệ thống máy giữ xe thông minh mà bạn nên biết . Ngoài ra sau khi thi công , chúng tôi sẽ cung cấp hệ thống phần mềm giữ xe miễn phí . Các tính năng chính của phần mềm là tự động nhận dạng biển số xe . Thống kê nhanh và chi tiết linh hoạt với chức năng thiết lập và đảo làn xe với thao tác nhanh chóng tiện lợi , đảm bảo an toàn tuyệt đối, không gây ùn tắc khi có sự cố xảy ra . Nói tóm lại để hiểu rõ hơn về và nhận báo giá hệ thống quản lý bãi xe thông minh chi tiết đừng chần chừ hãy liên hệ với công ty chúng tôi PTH VINA . Công ty cam kết sẽ đem lại sự hài lòng trên cả mong đợi đến cho khách hàng với giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường . Xin vui lòng cảm ơn ! Xem thêm : cổng chắn barrier CÔNG TY PTH VINA Địa chỉ: 55/1/11 Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM Hotline: 0909 351 425 (Ms. Dung) Zalo: 0909 351 425 (Ms. Dung) Email: ngocdung.pthvina@gmail.com hoặc ngocdung@techkd.com
 9. Nhà báo Xavi Campos từ đài CatRadio tiết lộ hôm 25/8 rằng Lionel Messi muốn tái hợp với ông thầy cũ Pep Guardiola ở Man City. Campos được xem là một trong những nguồn tin uy tín nhất liên quan tới Barca, theo xếp hạng của hội CĐV Barca ở mạng Reddit. Ông còn nói rằng Messi dự định không xét nghiệm PCR cũng như tập cùng Barca khi đội bóng này khởi động cho mùa giải mới từ tuần sau. Nhà báo David Ornstein từ trang The Athletic cũng xác nhận Messi đã tâm sự với Guardiola. Trong khi đó, đài Sky Italy cho biết Inter không có ý định tranh đua chiêu mộ tiền đạo 33 tuổi. Theo Kucasino , truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Messi đã gửi fax cho Barca để thông báo quyết định ra đi. Theo đài RAC1, Messi đề nghị Barca chấp nhận điều khoản cho phép anh đơn phương xé hợp đồng. Đội bóng phản hồi rằng họ hy vọng Messi nghĩ lại. Barca muốn Messi tin vào kế hoạch của tân HLV Ronald Koeman, và kết thúc sự nghiệp ở Camp Nou. Barca còn khẳng định điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng của Messi đã hết hiệu lực tháng 6/2020. Nhưng Messi cho rằng do mùa giải kéo dài vì Covid-19, điều khoản này nên được gia hạn. Hợp đồng của Messi với Barca hết hạn vào hè 2021. Đội bóng nào muốn sở hữu Messi phải trả phí phá vỡ hợp đồng khoảng 840 triệu USD. Nhưng nếu Messi kích hoạt được điều khoản tự phá hợp đồng, anh sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.
 10. Barrier tự động được sử dụng phổ biến trong kiểm soát và điều tiết giao thông. Thường gặp nhất tại các khu vực như trạm thu phí, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu công nghiệp. Cùng tìm hiểu về sản phẩm này ở bài viết sau đây. Các loại thanh chắn thô sơ dùng sức người dần trở lên lỗi thời và kém hiệu quả. Barrier là thiết bị sử dụng động cơ điện và hệ thống loxo kéo để vận hành các loại thanh chắn. Tại Việt Nam, chúng có nhiều tên gọi như barrier hoặc barie, thanh chắn tự động. Chức năng chính của thanh chắn barrier là điều tiết giao thông, phân làn phương tiện với nguồn điện dân dụng (220V). Việc vận hành được tự động hóa cao, đóng mở thanh chắn thông qua điều khiển từ xa hoặc hệ thống cảm biến nhiệt, cảm biến từ... Khi khoa học công nghệ phát triển cho ra đời ngày càng nhiều các sản phẩm barrier tự động cao cấp với mẫu mã sang trong và độ bền lâu dài. Chúng giúp tiết kiệm sức lao động, nâng cao sự an toàn và đảm bảo an ninh, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp văn minh cho các khu vực cần bảo vệ. Đã có rất nhiều đơn vị sản xuất, nhập khẩu barrier tại Việt Nam, để có một bộ barrier tự động chất lượng, chúng ta nên lựa chọn những thương hiệu uy tín, xem kĩ các thông số, và lựa chọn mẫu mã màu sắc phù hợp với kiến trúc chung của công trình.Liên lạc với chúng tôi để được báo giá tốt nhất Chúng tôi muốn nghe những yêu cầu từ bạn CÔNG TY PTH VINA Địa chỉ: 55/1/11 Cây Keo, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM Hotline: 0909 351 425 (Ms. Dung) Zalo: 0909 351 425 (Ms. Dung) hoặc 0962 218 547 (Ms. Ngân) Email: ngocdung.pthvina@gmail.com hoặc ngocdung@techkd.com
 11. Mỗi một thương hiệu hay sản phẩm đều cần in nhãn decal. Hãy cùng Printgo khám phá về in nhãn decal độc đáo, mới lạ, lại có thể lấy ngay! Nhãn decal là những tờ giấy có ghi thông tin cần thiết, được dán lên sản phẩm, gửi tới tay người tiêu dùng. Nhãn decal có thể chỉ có tên công ty cùng logo, slogan, nhưng cũng có thể chứa thông tin sản phẩm. Tại Printgo, chúng tôi có kho thư viện với hàng ngàn các nhãn decal đa dạng, độc đáo đủ mọi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu khách hàng muốn sở hữu một thiết kế nhãn decal mang phong cách riêng thì chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí tư vấn thiết kế 100%, đảm bảo thiết kế đúng theo yêu cầu khách hàng với chi phí hấp dẫn đi kèm nhiều ưu đãi riêng. Không phải mất thời gian đến nhà in rồi vận chuyển decal về, Printgo sẽ giao hàng đến tận nơi cho bạn trong thời gian nhanh chóng, an toàn, giảm thiểu rủi ro sự cố như ướt, nhòe, rách decal. Printgo luôn cam kết đưa ra mức giá cạnh tranh và hợp lý nhất . “Rẻ - chất lượng” là điều Printgo luôn hướng đến để đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Địa chỉ: Tầng 19, toà nhà HCMCC, 249 A Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Hotline: 1900.633313 CSKH: 0901.633.313 Email: sale@printgo.vn
 12. Hiện nay, máy ấp trứng đang là thiết bị được sử dụng phổ biến ở trong nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn mua thiết bị ấp trứng đúng cách để mang lại hiệu quả cao nhất. Chính vì thế, người mua cần trang bị cho mình những kinh nghiệm nhất định trong chọn mua máy ấp trứng ss-700 . Để có thể nắm bắt được các thông tin hữu ích, người mua có thể tham khảo một số kinh nghiệm hay và hữu ích qua bài viết sau đây. Như chúng ta đã biết, nhiệt độ là yếu tố chính và có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển và nở trứng. Do đó, ở nhiều vị trí khác nhau ở trong thùng máy của máy ấp trứng, bạn phải độ được nhiệt độ sản sinh ra bằng hoặc gần bằng với nhiệt độ ở bên ngoài. Nếu đạt được tiêu chí này, máy ấp trứng này được đánh giá có chất lượng tốt. Độ ẩm bên trong máy ấp trứng luôn đảm bảo ổn định Cũng giống như nhiệt độ, độ ẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong từng giai đoạn, tiến trình phát triển của trứng. Độ ẩm bên trong của máy ấp trứng luôn đảm bảo ổn định trong từng thời điểm sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng sát trứng hoặc mẻ trứng ấp nở không đồng đều. Vì thế, bạn cần chọn máy ấp trứng có chế độ chỉnh độ ẩm theo nhiệt độ một cách ổn định và phù hợp. Cụ thể: Trong tuần đầu tiên của chu kỳ ấp trứng, bạn nên giữ độ ẩm ở bên trong thùng ấp từ 50 – 60% để trứng có đủ điều kiện khép noãn. Bước sang tuần thứ 2 và 3, độ ẩm được điều chỉnh tăng lên, từ 60 – 70%. Khi trứng có dấu hiệu chuẩn bị nở con non, bạn tăng độ ẩm lên 80%. Trong suốt thời kỳ ấp trứng, bạn nên ghi chép lại các dữ liệu để có giải pháp thích hợp khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Máy có thể đảo đều trứng theo từng vị trí và góc độ Trong suốt quá trình ấp trứng, may ap trung sẽ tiến hành đảo trứng theo các vị trí và góc độ khác nhau để đảm bảo cân bằng nhiệt độ và độ ẩm. Việc này sẽ giúp cho trứng phát triển tốt và tỷ lệ trứng nở ra con non đều nhau hơn. Giá tiền và chế độ bảo hành sản phẩm Căn cứ vào điều kiện và khả năng tài chính, quy mô sản xuất của gia đình để lựa chọn máy có giá tiền phù hợp nhất. Thông thường giá máy sẽ dao động từ 2 triệu đến 8 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn những địa chỉ uy tín để mua sản phẩm chính hãng, tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, máy ấp trứng cũng thường xảy ra một số lỗi kỹ thuật. Do đó, bạn nên chọn mua máy ấp trứng có chế độ bảo hành dài hạn để đơn vị sản xuất hoặc phân phối sản phẩm sẽ hỗ trợ trong việc sửa chữa, bảo dưỡng. Trên đây là một số thông tin Sun Soul chia sẻ về kinh nghiệm hữu ích khi chọn mua máy ấp trứng. Nếu bạn đang còn băn khoăn, vướng mắc trong việc chọn lựa thiết bị, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0906 833 266 – 0906 822 366 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh và chính xác. TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY Trụ sở chính: 336 Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Bình Tân, TPHCM Chi nhánh Bắc Ninh: Kiot 28 Chợ trung tâm thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh Đại lý Bắc Giang: 188 Phố kim, Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Điện thoại: 0906 833 266 (Kinh Doanh) – 0906 822 366 (Bảo Hành) Fanpage: fb.com/mayaptrungsunsoul E-mail: mayaptrung.sunsoul@gmail.com
 13. Real Madrid thắng 1-0 trên sân của Espanyol tối 28/6 để độc chiếm đỉnh bảng La Liga, một ngày sau cú sảy chân của Barca. Chơi trận thứ năm liên tiếp từ khi thi đấu trở lại, Real một lần nữa xoay tua đội hình. Isco, cầu thủ mới bình phục chấn thương, vào ngay từ đầu thay Vinicius. Federico Valverde cũng có tên trong đội hình xuất phát khi thế chỗ Luka Modric. Đang đứng cuối bảng với 24 điểm, kém 10 điểm so với nhóm an toàn, Espanyol gần như không còn cơ hội ở lại La Liga mùa sau. Và vì thế, đội bóng xứ Catalonia mạnh dạn tấn công ngay từ những phút đầu. Nguồn : keonhacai Nếu dứt điểm tốt hơn, Espanyol có thể đã gây bất ngờ lớn lúc đầu trận. Tuyển thủ Trung Quốc Wu Lei nổi bật với đường kiến tạo suýt thành bàn ở phút thứ 3 và cú sút vọt xà phút 25. Đội chủ nhà cũng bỏ lỡ một cơ hội ở phút 20, khi cú treo bóng vào vòng cấm không thể qua tay thủ môn Thibaut Courtois. Trước tinh thần không còn gì để mất của Espanyol, Real gần như phải thay đổi cách chơi. Từ chỗ tấn công kém hiệu quả trong khoảng thời gian đầu trận, đội khách tập trung nhiều hơn vào khâu kiểm soát bóng. Họ cũng siết chặt hơn về không gian, đồng thời tận dụng những pha xông lên từ tuyến hai. Từ một lần như thế tiền vệ trụ Casemiro đã mở tỷ số. Trung phong Karim Benzema đánh gót từ rìa phải vòng cấm, tạo điều kiện cho đồng đội băng vào đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Diego Lopez. Việc vượt lên ngay trước giờ nghỉ là một thuận lợi của Real. Không phải sốt sắng tìm bàn thắng, đội khách thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công từ đầu hiệp hai. Và họ đã có thể nhân đôi cách biệt, nếu cú sút xa của Toni Kroos hay pha băng vào đánh đầu của Benzema chính xác hơn. Trước sự áp đảo của Real, đội chủ nhà không còn dâng cao như hiệp đầu. Phần lớn thời gian còn lại của hiệp hai tập trung vào diễn biến giữa sân, nơi đội khách giành quyền kiểm soát bóng hơn hẳn. Espanyol chỉ tạo được thêm một cơ hội. Tuy nhiên, cú sút phạt trực tiếp ở phút 87 bay chệch khung thành Real trong gang tấc. Duy trì tỷ số 1-0 đến hết trận, Real giành ba điểm mang ý nghĩa then chốt. Đội bóng thành Madrid đạt 71 điểm sau 32 vòng, vượt hai điểm so với Barca - đội bị Celta Vigo cầm hoà 2-2 hôm 27/6. Đây là một lợi thế lớn để họ tự quyết định số phận trong sáu vòng còn lại, chưa kể việc hơn đối đầu trực tiếp.
 14. Manchester United xác nhận sẽ không gia hạn hợp đồng với 9 cầu thủ gồm Demetri Mitchell, Cameron Borthwick-Jackson, Ethan Hamilton, Dion McGhee, Largeie Ramazani, George Tanner, Aidan Barlow, Kieran O'Hara và Alex Fojticek. Đây đều là những cái tên ở đội dự bị của United. Trường hợp của Borthwick-Jackson là đáng tiếc hơn cả. Hậu vệ sinh năm 1997 có khởi đầu khá tốt với 14 lần ra sân cho đội một Man Utd và giành chức vô địch U21 Premier League, kèm theo đó là danh hiệu cầu thủ hay nhất đội trẻ. Sau khi Van Gaal mất chức, hậu vệ người Anh liên tục bị MU đem cho các CLB hạng dưới mượn. Borthwick đang khoác áo Oldham Utd, đội bóng không mấy tên tuổi ở giải hạng 3 Anh (League Two). Borthwick-Jackson từng được trao cơ hội ở MU dưới thời HLV van Gaal. Ảnh: vaobong 9 cái tên kể trên sẽ trở thành cầu thủ tự do sau ngày 30/6. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ được Man Utd hỗ trợ bằng cách cho phép tập luyện duy trì thể lực tại trung tâm Carrington, trước khi tìm được một bến đỗ mới. Bên cạnh những cầu thủ ở đội dự bị, nhiều ngôi sao ở đội hình chính cũng đang đứng trước nguy cơ bị thải loại do phong độ yếu kém. Alexis Sanchez, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Marcos Rojo nhiều khả năng cũng sẽ bị đem bán ngay khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. HLV Solskjaer cũng lên kế hoạch làm mới hàng công của Man Utd mùa giải tới bằng những bản hợp đồng đắt giá. Jadon Sancho (Dortmund) và Kai Havertz (Leverkusen) là 2 mục tiêu "Quỷ đỏ" đang theo đuổi trong thời gian gần đây.
 15. Trong tình huống tranh chấp ở phút 36, thủ thành Bernd Leno va chạm mạnh với Neal Maupay bên phía Brighton và ngã gập đầu gối khi tiếp đất. "Người gác đền" 28 tuổi hét lên thất thanh vì đau đớn, buộc đội ngũ y tế phải khiêng anh ra khỏi sân bằng cáng. Trước khi rời sân, Leno không quên chỉ thẳng mặt "thủ phạm" Neal Maupay và buông lời trách móc. Bernd Leno dính chấn thương nghiêm trọng Xem thêm : 1gom Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của thủ thành người Đức The Sun, nhiều khả năng Leno dính chấn thương dây chằng - một trong những chấn thương khiến cầu thủ phải nghỉ dài hạn. Như vậy chỉ sau 2 trận từ khi trở lại, Arsenal đã mất đến 3 cầu thủ vì chấn thương. Ở trận thua Man City 0-3, trung vệ Pablo Mari và tiền vệ Granit Xhaka cũng lần lượt rời sân từ hiệp 1. Leno đang là thủ thành xuất sắc thứ 2 Ngoại hạng Anh với 113 pha cứu thua từ đầu giải, vì vậy chấn thương của anh sẽ khiến Arsenal gặp khó khăn trong phần còn lại của mùa giải.