• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

gvlawyers

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  21
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by gvlawyers

 1. Các luật sư giàu kinh nghiệm và có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các vụ việc dân sự có tính chất phức tạp với quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ và khách hàng trong và ngoài nước tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, các luật sư cũng tập trung nghiên cứu, rà soát và thu thập hồ sơ cần thiết để tham gia vào quy trình tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Luật sư am hiểu và nắm rõ các văn bản pháp luật như Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), v.v và nhiều quy định quan trọng khác để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Theo điều 9 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, đương sự có quyền tự bảo vệ hoặc nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Khi luật sư tham gia vào vụ án dân sự sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, thu thập giao nộp tài liệu chứng cứ, tranh luận, đối đáp, áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của mình hoặc bác bỏ yêu cầu người khác. Quy định về phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài theo Luật luật sư 2012 Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được tư vấn pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế, được thực hiện các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến pháp luật nước ngoài, được tư vấn pháp luật Việt Nam trong trường hợp có Bằng cử nhân luật của Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương tự như đối với một luật sư Việt Nam, không được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam. XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/cac-vu-viec-dan-su/?lang=vi
 2. Nồng độ cồn vượt mức bao nhiêu thì sẽ bị phạt? Đây là câu hỏi khiến bạn băn khoăn bởi việc uống rượu bia rất phổ biến hiện nay. Mỗi trường hợp sẽ có mức phạt khác nhau. Để hiểu rõ hơn về vấn đề nồng độ cồn, mời bạn đọc tham khảo bài viết “Nồng độ cồn vượt mức khi điều khiển xe sẽ bị phạt bao nhiêu“dưới đây. Mức xử phạt nồng độ cồn đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng theo quy định của pháp luật hiện hành Nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0.25 mg/1l khí thở Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt qua 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 mg đến 0.4 mg/1l khí thở TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHẤP HÀNH KIỂM TRA NỒNG ĐỘ CỒN CỦA CSGT SẼ BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO
 3. Giấy vay tiền là giấy tờ quan trong khi vay tiền bởi không bên nào muốn xảy ra những tranh chấp khi có sự cố xảy ra. Nhưng nội dung của giấy vay tiền như thế nào là đúng quy định. Cách điền như thế nào? Tất cả những câu hỏi thường gặp đều sẽ được GVLAWYERS giải đáp trong bài viết “Giấy vay tiền được sử dụng phổ biến và đúng quy định nhất” dưới đây. CÁCH VIẾT GIẤY VAY TIỀN ĐÚNG CHUẨN NHẤT Thông tin về người vay Người vay có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Nếu là tổ chức thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh kèm thông tin về người đại diện. Nếu là cá nhân thì cũng nêu rõ họ tên, năm sinh, thông tin về giấy tờ tùy thân, địa chỉ liên lạc, số điện thoại. Trong trường hợp đã có vợ hoặc có chồng thì phần thông tin về người vay nên để cả hai vợ chồng. Số tiền vay và thời hạn Đây là mục quan trọng nhất cũng bắt buộc phải có trong mọi giao dịch vay tiền. Số tiền vay phải được nêu cụ thể cả bằng số và bằng chữ. Thời hạn vay nên nêu cụ thể theo số tháng, số năm. Hai bên có thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn cho vay. Khi đó, cũng có thể viết vào Giấy vay tiền thỏa thuận này. Lãi suất Lãi suất luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của cả người đi vay và người vay. Giấy vay tiền dù có hay không có tính lãi suất cũng phải ghi rõ vào văn bản. Nếu không tính lãi thì ghi là “bên A cho bên B vay không tính lãi”. Trong trường hợp, tính lãi suất thì cũng ghi rõ lãi suất bao nhiêu, tính theo lãi suất của Ngân hàng nào… vào giấy vay tiền. Lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015. Phương thức trả nợ Cũng giống như có nhiều cách để chuyển số tiền từ bên cho vay sang bên vay, phương thức trả nợ cũng được thực hiện bằng nhiều cách theo thỏa thuận của hai bên. Trong giấy vay nợ, hai bên có thể nêu rõ cách thức trả nợ: Bằng tiền mặt Bằng hiện vật Qua chuyển khoản XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/giay-vay-tien-duoc-su-dung-pho-bien-va-dung-quy-dinh-nhat/?lang=vi
 4. Trong nhiều năm, các luật sư của GV Lawyers đã hỗ trợ chủ sử dụng lao động, nhất là chủ sử dụng lao động người nước ngoài, và người lao động, giúp họ đi đúng hướng trong tình hình pháp luật lao động nhiều biến động của Việt Nam. Luật sư lao động và việc làm của GV Lawyers có nhiều kinh nghiệm đối phó với hầu hết mọi thách thức về lao động và việc làm mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Cho dù bạn là người sử dụng lao động hay người lao động, các luật sư lao động & việc làm tại GV Lawyers cam kết giúp đỡ bạn bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng trong môi trường pháp luật và xã hội thay đổi nhanh chóng do tốc độ tương thích ngày càng tăng của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó có tiêu chuẩn về pháp luật lao động. Lĩnh vực hành nghề của chúng tôi bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về : Quản lý mối quan hệ lao động tiền tranh chấp (thỏa ước lao động tập thể, tránh đình công/đóng cửa nơi làm việc) Tranh chấp lao động (thương lượng; hòa giải; giải quyết tranh chấp bằng thủ tục pháp lý) Phổ biến pháp luật lao động (giới thiệu cập nhật pháp luật lao động, phân tích; nghiên cứu tình huống; hướng dẫn). Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp. Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v…. Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, v.v…. Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…. Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp Theo đuổi kiện tụng trước các tòa án lao động XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/lao-dong-va-viec-lam/?lang=vi
 5. Bạn muốn tìm hiểu về cách kiểm tra phạt nguội? Bởi bạn băn khoăn không biết xe của mình có đang bị phạt gì hay không? Dưới đây là những cách tra cứu online mà bạn có thể thực hiện tại nhà. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết “Cách kiểm tra phạt nguội và tra cứu thông tin vi phạm GT” dưới đây. QUY TRÌNH PHẠT NGUỘI DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO CSGT sẽ ghi hình các phương tiện tham gia giao thông thông qua hệ thống camera giám sát hoặc máy đo tốc độ. Hình ảnh được chuyển về cho bộ phận trích xuất. Những người này sẽ trích xuất các trường hợp vi phạm. Trong đó có đầy đủ các thông tin về biển số xe, thời gian vi phạm, tuyến đường vi phạm, lỗi vi phạm,… CSGT sẽ in thông báo vi phạm, trong đó có đầy đủ nội dung vi phạm và chuyển về cho công an địa phương nơi người vi phạm sinh sống. Công an địa phương chuyển thông báo tới chủ phương tiện và yêu cầu chủ phương tiện tới trụ sở nộp phạt. Nếu chủ phương tiện không tự nguyện tới nộp phạt, thông tin của họ sẽ được chuyển tới phần mềm tra cứu phương tiện vi phạm. Phần mềm này được tích hợp với phần mềm xử lý hành chính tại các đơn vị mặt đường. Trong trường hợp phương tiện tiếp tục vi phạm và bị chặn lại xử lý, CSGT thông kiểm tra trên phần mềm tích hợp. Thông qua đó CSGT sẽ biết được trước đó phương tiện có vi phạm hay không để yêu cầu xử lý nộp phạt. XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/cach-kiem-tra-phat-nguoi-va-tra-cuu-thong-tin-vi-pham-gt/?lang=vi
 6. Nồng độ cồn vượt mức bao nhiêu thì sẽ bị phạt? Đây là câu hỏi khiến bạn băn khoăn bởi việc uống rượu bia rất phổ biến hiện nay. Mỗi trường hợp sẽ có mức phạt khác nhau. Để hiểu rõ hơn về vấn đề nồng độ cồn, mời bạn đọc tham khảo bài viết “Nồng độ cồn vượt mức khi điều khiển xe sẽ bị phạt bao nhiêu“dưới đây. TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHẤP HÀNH KIỂM TRA NỒNG ĐỘ CỒN CỦA CSGT SẼ BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/nong-do-con-vuot-muc-khi-dieu-khien-xe-se-bi-phat-bao-nhieu/?lang=vi
 7. LỢI ÍCH CỦA VIỆC THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA Luật sư giúp khách hàng (bị can, bị cáo, người nhà bị can, bị cáo) yên tâm, bình tĩnh suy xét, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật mà cơ quan tiến hành tố tụng đã, đang và sẽ xử lý. Luật sư hình sự giúp khách hàng (bị can, bị cáo) đưa ra các định hướng, phương pháp khắc phục một phần hoặc toàn bộ hậu quả; hướng dẫn họ thu thập các tài liệu, chứng cứ nhằm minh oan, giảm nhẹ hình phạt cho họ hoặc tìm ra sự thật khách quan của vụ án. Luật sư tham gia trực tiếp bào chữa cho bị can, bị cáo tại các phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm. Tại đây luật sư đưa ra luận cứ, tranh luận với viện kiểm sát nhằm giúp Tòa án ra bản án hình sự tâm phục, khẩu phục. Luật sư hình sự có thể gặp gỡ, kiến nghị với các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Bằng cách này các cơ quan tiến hành tố tụng có cách đánh giá khách quan, toàn diện và chính xác vụ án hình sự, tránh được oan sai, hoặc tránh việc xử mức hình phát quá nặng cho các bị cáo. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG Với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, GVLAWYERS cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn tranh tụng như: Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự. Soạn thảo những giấy tờ, văn bản cho người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự. Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. GVLAWYERS – CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ LUẬT SƯ TỐ TỤNG Mức phí thuê luật sư rất phù hợp Đội ngũ luật sư hình sự giàu kinh nghiệm và toàn tâm Khách hàng được tư vấn đầy đủ và toàn diện về vụ án, đường lối giải quyết vụ án Luôn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, giảm tối đa trách nhiệm hình sự Luật sư sẵn sàng tham gia các giai đoạn của vụ án hình sự (điều tra, truy tố, xét xử), tham gia xét xử cấp sơ thẩm và phúc thẩm XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/dich-vu-luat-su-to-tung/?lang=vi
 8. Bạn muốn tìm thông tin về bảo hiểm xã hội tự nguyện? Vềmức đóng bảo hiểm, mức hưởng bảo hiểm như thế nào? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được tổng hợp trong bài viết này. Vậy hãy cùng công ty luật GVLAWYERS tham khảo bài viết “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Những thông tin bạn cần biết” để tự có câu trả lời cho bản thân nhé. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO? Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau: Mức đóng của người tham gia hằng tháng sẽ bằng 22% mức thu nhập tháng người tham gia. Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất sẽ bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm hiện tại sẽ là 700.000 đồng/tháng và cao nhất sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cụ thể như sau: Mức thấp nhất: 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/1 tháng Mức cao nhất sẽ bằng 20 lần lương cơ sở tại thời điểm đóng. Hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng x 20 tháng = 29.800.000 đồng. Mức đóng cao nhất sẽ là: 29.800.000 đồng x 22% = 6.556.000 đồng/1 tháng. XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-nhung-thong-tin-ban-can-biet/?lang=vi
 9. Bạn muốn tìm hiểu thông tin về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện? Bởi bạn chuẩn bị thành lập doanh nghiệp nhưng đang phân vân về ngành nghề kinh doanh đang lựa chọn có phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không. Những quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh của chúng là gì? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được công ty luật GVLAWYERS tổng hợp trong bài viết “Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất” dưới đây. DANH SÁCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ STT Ngành nghề Chứng chỉ Chức danh cần chứng chỉ Số lượng 1. Kinh doanh dịch vụ pháp lý Chứng chỉ hành nghề Luật sư Người đứng đầu tổ chức hoặc thành viên của Công ty luật hợp danh 01 2. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền) Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp Giám đốc 01 3. Dịch vụ làm thủ tục về thuế Chức danh quản lý 02 4. Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm Chứng chỉ hành nghề Bác Sỹ, Y, Dược Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở 01 5. Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân Chứng chỉ hành nghề bác sĩ y học cổ truyền Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở 01 6. Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y Chứng chỉ hành nghề thú y Chức danh quản lý 01 7. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật Chức danh quản lý 01 8. Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản Chứng chỉ hành nghề thú y Chức danh quản lý 01 9. Dịch vụ kiểm toán Chứng chỉ hành nghề kiểm toán Giám đốc và Người quản lý 05 10. Dịch vụ kế toán Chứng chỉ kế toán trưởng Giám đốc và Người quản lý 02 11. Giám sát thi công xây dựng công trình (Tùy hạng công trình) Chứng chỉ giám sát tương ứng với từng hạng Chức danh quản lý 01 12. Khảo sát xây dụng (Tùy hạng công trình) Chứng chỉ khảo sát tương ứng với từng hạng Chức danh quản lý 01 13. Thiết kế xây dựng công trình (Tùy hạng công trình) Chứng chỉ thiết Kế tương ứng với từng hạng Chức danh quản lý 01 14. Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1 Chứng chỉ tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1 Chức danh quản lý 05 15. Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2 Chứng chỉ tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2 Chức danh quản lý 03 Chứng chỉ hạng 2 hoặc 01 Chứng chỉ hạng 1 16. Đấu giá tài sản Chứng chỉ hành nghề đấu giá Chức danh quản lý 01 17. Dịch vụ môi giới bất động sản Chứng chỉ môi giới Chức danh quản lý 01 18. Dịch vụ định giá bất động sản Chứng chỉ định giá Chức danh quản lý 02 19. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – chức năng môi giới Chứng chỉ môi giới Chức danh quản lý 02 20. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – chức năng định giá Chứng chỉ định giá Chức danh quản lý 02 21. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải Chứng chỉ thiết kế phương tiện vận tải Chức danh quản lý 01 22. Hoạt động xông hơi khử trùng Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Chức danh quản lý 01 XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/danh-muc-cac-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-moi-nhat/?lang=vi
 10. “Nhất dáng, nhì da, thứ ba gương mặt” – Châm ngôn về cái đẹp của phụ nữ Việt Nam. Làm phụ nữ thật khó phải không? Bên cạnh việc phải luôn ý thức về vóc dáng của mình, phụ nữ còn phải chăm chút cho làn da mỗi ngày. Làn da không chỉ biểu hiện cho tình trạng lão hóa da, mà còn biểu hiện cho tình trạng sức khỏe của người phụ nữ. Một trong những tình trạng da mà không ai muốn đó là nám và tàn nhang. Một trong những nguyên nhân trực tiếp nhất khiến làn da trở nên bị nám đó là tia cực tím từ Ánh nắng mặt trời. Những nguyên nhân khác như thay đổi nội tiết tố cơ thể sau 30 tuổi hoặc sau khi có em bé là điều mà phụ nữ lên lưu tâm. Ngoài ra, để chăm sóc làn da khỏi bị nám và tàn nhang bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thu Cúc Clinics Với xuất phát điểm là một đơn vị spa y khoa lớn nhất Hà Nội được thành lập từ năm 1996, Thu Cúc Clinic đã trở thành địa chỉ làm đẹp quen thuộc của các khách hàng và hiện là một thương hiệu hàng đầu về chăm sóc và điều trị da chuyên nghiệp. Các hệ thống chi nhánh của Thu Cúc Clinic đang được mở rộng trên khắp cả nước và không ngừng phát triển chất lượng dịch vụ. Trị nám – tàn nhang Thu Cúc Clinics Laser YAG Q-Switched là công nghệ tối tân được kiểm định bởi FDA Hoa Kỳ được Thu Cúc Clinics sử dụng, công nghệ này được đánh giá rất cao bởi giới chuyên môn cũng như người sử dụng. Công nghệ này rút ngắn thời gian chữa trị nám – tàn nhang và không làm ảnh hướng đến làn da xung quanh. Thẩm mỹ viện Ngọc Dung Thẩm mỹ viện Ngọc Dung được thành lập từ năm 1998 đến nay đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, thẫm mỹ. Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đang dần khẳng định vị thế của mình trong ngành thẫm mỹ tại Việt Nam. TMV Ngọc Dung luôn cập nhật những công nghệ mới nhất trong điều trị nám và tàn nhang. Laser Pastelle là công nghệ vượt trội nhất được Ngọc Dung sử dụng trong liệu trình trị nám và tàn nhang sau quá trình dài nghiên cứu với các chuyên gia từ Mỹ và Hàn Quốc. Trị nám – tàn nhang tại TMV Ngọc Dung Laser Pastelle kết hợp song song hai bước sóng 1.064nm và 532 nm với khả năng phát xung liên tục dựa trên công nghệ Toning – Genesis loại bỏ mọi loại nám cứng đầu nhất. Công nghệ này ngăn ngừa nám tái phát trở lại và đặc biệt là không gây đau rất cho làn da, giúp da tái sinh nhanh chóng. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/top-5-dia-chi-chua-nam-tan-nhang-uy-tin-nhat-da-nang
 11. “Đám cưới là một trong ba dịp quan trọng nhất trong cuộc đời” câu nói ấy tương ứng với cả 2 cá thể trong cuộc hôn nhân. Bạn có suy nghĩ chỉ cô dâu mới chú trọng vào trang phục thì bạn đã sai. Ngày nay, rất nhiều cửa hàng bán đồ Vest cưới được mở ra, chứng tỏ nhu cầu “làm đẹp” của cánh mày râu cũng trở nên phổ biến không kém. Mon Amie - Hoàng Vy Mon Amie – Hoàng Vy là thương hiệu rất lâu đời trong thị trường áo Vest Sài Thành, đảm bảo bạn sẽ nổi bật nhất trong buổi đám cưới bởi bộ đồ vest cưới cực sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Thương hiệu đã tạo nên niềm tin vững chắc cho khách hàng khi luôn mang đến những sản phẩm may đo thủ công hoàn hảo nhất. Tại đây có một đội ngũ nhân viên sẵn sàng may đo bộ vest theo yêu cầu riêng của bạn, đúng form người nhất. Những nghệ nhân gốc Huế tại Mon Amie – Hoàng Vy sử dụng nhiều chất liệu vải cao cấp để tạo nên những sản phẩm Vest cho khách hàng. Bạn sẽ trở thành chú rể bảnh trai với nhiều mẫu Vest trẻ trung tại cửa hàng. Remmy Với khởi điểm là một cửa hàng kinh doanh Online, Remmy đã phát triển các cửa hàng rộng khắp thị trường đồ Vest miền Bắc cũng như miền Nam tính đến thời điểm hiện tại. Nhắc đến Remmy không ai là không biết, chính vì vậy bạn có thể yên tâm về chất lượng cực kỳ tuyệt vời của các mẫu áo vest nói chung cũng như bộ sưu tập đồ vest cưới nói riêng. Remmy là cửa hàng Vest được nhiều người nổi tiếng chọn mặt gửi vàng như Bê Trần, Trong Hiều Idol, Ba Duy,… Vậy nên bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một bộ sản phẩm Vest thanh lịch trẻ trung phù hợp với sở thích của mình. Bên cạnh đó bạn sẽ được trải nghiệm chất lượng phục vụ chuyên nghiệp cũng như chế độ hậu mãi sau khi mua sản phẩm tại Remmy. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/top-5-cua-hang-mua-vest-cuoi-dep-va-uy-tin-nhat-o-tphcm
 12. Ai mà không mơ ước được sở hữu một hàm răng đẹp, nhất là ông bà ta có câu “cái răng, cái tóc là gốc con người”. Một hàm răng đẹp không những giúp bạn tự tin trong giao tiếp nó còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân. Nha khoa quốc tế Á Âu Bạn đang có vấn đề răng miệng hay bạn đang muốn làm đẹp cho “bộ nháy” của mình. Bạn đang tìm một nha khoa uy tín tại Quận 1 để giải quyết các vấn đề răng miệng? Hãy đến ngay Nha khoa quốc tế Á Âu tại 32D Thủ Khoa Huân, quận 1 ngay nào! Nha khoa quốc tế Á Âu sở hữu đội ngũ Tiến sĩ – Bác sĩ giỏi và tận tâm. Lãnh đạo trung tâm là Tiến sĩ – Bác sĩ Huỳnh Đại Hải – Nguyên giám đốc bệnh viện Răng Hàm mặt TPHCM. Bác là người trực tiếp đưa kỹ thuật implant về Việt Nam và là người thực hiện thành công hơn 1000 ca implant với rất nhiều ca khó. Tiến sĩ – Bác sĩ Huỳnh Đại Hải Nha khoa quốc tế Á Âu trang bị toàn bộ vật liệu nha khoa cao cấp chính hãng và tiên tiến nhất trên thế giới. Khách hàng sẽ vô cùng hài lòng với hất lượng dịch vụ cũng như hẫu mãi tận tâm ưu việt cùng chính sách bảo hành tại trung tâm. Nha khoa Paris Nha khoa Paris là một trong những lựa chọn đáng tin cậy cho khách hàng đến thăm khám, chăm sóc răng miệng định kì. Nha khoa Paris đồng hành cùng nụ cưới Việt với hơn 15.000 đánh giá tốt từ khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại Nha khoa Paris có hơn 10 năm kinh nghiệm với kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Nha khoa sẽ trực tiếp thăm khám và tư vấn dịch vụ cho bạn. Đội ngũ nhân viên Nha khoa Paris Những dịch vụ nổi bật tại Nha khoa Paris: Cấy ghép Implant 4S Niềng răng mắc cài 3D Speed Răng sứ Nano 5S Hàn trám răng XEM THÊM: https://top10tphcm.com/top-5-nha-khoa-uy-tin-tai-quan-1-tphcm
 13. Viên ngọc trên vương miện Angkor, không thể tránh khỏi việc Angkor Wat đứng đầu danh sách du khách và là một trong những điểm tham quan dễ nhận biết nhất của Đông Nam Á, nó có thể khá bận rộn. Trải nghiệm Chữ ký Angkor của chúng tôi đã được chế tạo cẩn thận và không ngừng phát triển để đảm bảo bạn tận dụng tối đa ngôi đền mang tính biểu tượng này. Cho dù đi qua cổng phụ trước bình minh hay tham quan khi các nhóm du lịch về nhà ăn sáng, chúng tôi sẽ điều chỉnh chuyến thăm của bạn đến Angkor Wat cho phù hợp với phong cách và tốc độ của bạn. Bất kể thời gian nào trong ngày bạn chọn đến thăm Angkor Wat, hướng dẫn chuyên gia của chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những câu chuyện đằng sau mặt tiền khổng lồ, giải thích cách chúng được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Đối với những người tìm kiếm một trải nghiệm Campuchia thực sự, Sambor Preikuk Homestay 2 ngày / 1 đêm sẽ mang đến cơ hội tuyệt vời để trao đổi văn hóa với người dân địa phương ở tỉnh miền trung tỉnh Kampong Thom. Đón khách là từ Phnom Penh hoặc Siem Reap và bạn được chuyển đến Kampong Thom. Gần đó là những tàn tích tiền-Angkor của Sambor Preikuk, mà bạn ghé thăm trong thời gian ở đây. Các di tích ở xa và phủ trong rừng rậm, và là một cách thú vị để xem thêm một số ngôi đền của Campuchia không nằm ở Angkor. Dành thời gian trong làng và ăn thức ăn nấu chín tại địa phương trước khi qua đêm trong nhà của một gia đình địa phương. Chỗ ở là cơ bản và phòng tắm của bạn có thể ở bên ngoài, nhưng trải nghiệm cuộc sống địa phương từ quan điểm của dân làng Campuchia là một kinh nghiệm thực sự vô giá. Đối với những dịp đặc biệt, những chuyến đi lãng mạn hoặc tuần trăng mật, bữa tối thắp nến đặc biệt có thể được sắp xếp bên cạnh ngôi đền. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/du-lich-campuchia-cam-nang-kinh-nghiem-moi-nhat-tu-a-z
 14. Món ăn ngon Một số món ăn đường phố ngon ở Bangkok, Thái Lan Khi mọi người nói rằng họ thích đồ ăn Thái nhưng đã đến Thái Lan, tôi có thể giúp đỡ nhưng nghĩ rằng, bạn không bao giờ thực sự có kinh nghiệm về ẩm thực Thái Lan. Đồ ăn Thái ở Thái Lan là giải đấu tốt hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Các loại gia vị, hương liệu, sự đa dạng của hương vị. Miệng của bạn nhảy với hương vị khi bạn ăn ở đây. Có những món ăn và phong cách ở đất nước mà bạn đơn giản có thể nhận được ở bất cứ nơi nào khác. Trên khắp các đường phố của Thái Lan, các quầy hàng ngoài trời phục vụ các bữa ăn rẻ nhất và tốt nhất bạn có thể tìm thấy. Bạn sẽ được ôm một bát mì bên cạnh một đứa trẻ, nhân viên văn phòng và chủ tịch ngân hàng. Thức ăn đường phố ở Thái Lan là một bộ cân bằng tuyệt vời và nền tảng cho văn hóa Thái Lan. Và bất kể thời gian nào trong ngày, luôn có thức ăn sẵn ở đâu đó. Hơn nữa, Thái Lan có các món ăn quốc tế đẳng cấp thế giới (và một vài nhà hàng được gắn sao Michelin) nhờ vào đám đông khách du lịch và người nước ngoài đến đây. Một số nhà hàng sushi yêu thích của tôi ở Bangkok, và bạn có thể tìm thấy các món ăn halal và Ấn Độ tuyệt vời trong khu vực trung tâm thành phố Sukhumvit. Thái Lan là một giấc mơ ẩm ướt. Người dân địa phương thân thiện Một người đàn ông Thái Lan có hình xăm tại một nhà hàng ở Thái Lan Người Thái là một trong những người đẹp nhất tôi từng gặp. Họ luôn vui vẻ, luôn mỉm cười, cực kỳ lịch sự và luôn giúp đỡ. Họ sẽ giúp bạn nếu bạn gặp rắc rối và giúp dịch cho bạn nếu bạn có thể nói tiếng Thái. Họ đối xử tốt với bạn và bất cứ khi nào tôi quay lại đây, các chủ cửa hàng địa phương có cửa hàng tôi thường xuyên đến, chào đón tôi bằng một nụ cười ấm áp và một cái ôm lớn. Một lần là bạn, luôn là bạn. Tôi luôn cảm thấy an toàn ở Thái Lan. Thái Lan là một trong số ít các quốc gia tôi cảm thấy thoải mái khi để laptop của mình ra ngoài khi đi vệ sinh. Quần đảo nhiệt đới hoàn hảo bưu thiếp Một trong những bãi biển cát trắng đẹp như tranh vẽ ở Thái Lan đầy nắng Tôi yêu bãi biển. Tôi có thể ngồi trên cát và đi bơi hàng giờ liền. Trong khi Thái Lan đã được phát triển trong nhiều năm và nhiều bãi biển tốt nhất đã bị hủy hoại thông qua sự phát triển không kiểm soát, bạn vẫn có thể tìm thấy một số hòn đảo và bãi biển đẹp như tranh vẽ trên khắp đất nước. Tôi đặc biệt yêu thích Ko Chang, Ko Kood, Đảo Surin, Ko Adang và Ko Lanta. Các hòn đảo tốt nhất là xuống phía nam gần biên giới Malaysia. Tất cả đều trông giống như hình trên. Miễn là bạn tránh được những bãi biển siêu du lịch và phát triển quá mức (và có rất nhiều), bạn sẽ tìm thấy những bãi biển hoàn hảo trên bưu thiếp mà bạn đã mơ ước! XEM THÊM: https://top10tphcm.com/du-lich-thai-lan-cam-nang-kinh-nghiem-moi-nhat-tu-a-z
 15. Vũng Tàu là thành phố du lịch vừa có núi non bao la, vừa có biển đẹp. Đây là một điểm dừng chân mà bất cứ ai cũng nên đến ít nhất một lần trong đời để thưởng thức vẻ đẹp của núi non, trời biển, và cảm nhận sự bình yên nhưng thơ mộng, lãng mạn.Nếu bạn đang chuẩn bị du lịch Vũng Tàu, hãy tham khảo những chia sẻ về Du lịch Vũng Tàu – Cẩm nang kinh nghiệm mới nhất từ A – Z dưới đây. Những địa điểm du lịch Vũng Tàu Là hai bãi tắm nổi tiếng nhất Vũng Tàu. Bãi Sau có bờ cát trải dài, sóng không lớn và nước trong xanh thu hút nhiều du khách đến tắm biển. Bãi Trước là bến đậu thuyền của ngư dân nên bị ô nhiễm, tuy nhiên vẫn có rất đông khách du lịch tìm đến để ngắm mặt trời lặn. Bãi Trước cũng tập trung nhiều địa điểm vui chơi, ăn uống buổi tối. . Hòn Bà Hòn Bà là một hòn đảo nhỏ nằm phía ngoài biển vòng qua núi Nhỏ theo đường Hạ Long, dưới chân đảo sóng biển đánh tung bọt trắng xóa nên thơ. Năm 1881, ông Hồ Quang Minh đã bỏ kinh phí xây dựng một ngôi miếu nhỏ trên đảo, gọi là miếu Bà. Vào ngày mồng một hay ngày rằm, người dân địa phương thường ra đảo rất đông để thắp hương cầu may tại ngôi miếu nhỏ này. Côn Đảo Côn Đảo là địa điểm rất nổi tiếng mà du khách nhất định phải đến khi đi du lịch Vũng Tàu. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi hàng dừa xanh, nước biển trong vắt, dải cát trắng mà còn nổi tiếng với những di tích lịch sử mang đậm dấu ấn dân tộc như chuồng cọp, nhà tù Côn Đảo,… Đến đây, du khách không chỉ được giải trí, nghỉ dưỡng, mà còn được tìm hiểu về một thời lịch sử của dân tộc Việt Nam. Vì Côn Đảo chưa bị công nghiệp du lịch tác động, nên nơi đây quả là thiên đường du lịch tuyệt vời dành cho du khách. Hồ Cốc – Hồ Tràm Hồ Cốc – Hồ Tràm thu hút rất nhiều phượt thủ bởi sự hoang sơ, không gian trong lành, xanh mát, và bãi cát trắng mịn trải dài. Tất cả tạo nên không gian thơ mộng, giúp khách du lịch có thể chụp được những bức ảnh đẹp tuyệt và tâm hồn trở nên thoải mái, an yên. Khu du lịch Hồ Mây Khu du lịch Hồ Mây là một trong những điểm đến thú vị của du lịch Vũng Tàu. Đến đây, du khách vừa được đi cáp treo ngắm cảnh, tắm hồ và chơi nhiều trò chơi thoải mái. Hồ Mây là điểm đến lý tưởng dành cho các bé thiếu nhi với nhiều trò chơi như ngựa quay, máy bay, xe lửa, nhà liên hoàn, công viên nước thiếu nhi,… chắc chắn sẽ khiến các bé thỏa sức vui chơi. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/du-lich-vung-tau-cam-nang-kinh-nghiem-moi-nhat-tu-a-z
 16. Hiện nay, trầm hương ngày càng phổ biển và được nhiều người quan tâm bởi những công dụng hữu ích và sự quý hiếm của nó. Trầm hương có thể chế ra được nhiều sản phẩm quý giá, có mùi hương đặc biệt dùng để xông nhà, để đốt, đeo tay…Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thì người tiêu dùng rất dễ bị nhầm lẫn giữa trầm hương thật và giả. Đừng bỏ qua bài viết Cách phân biệt trầm hương thật và giả chuẩn nhất dưới đây của chúng tôi để có được sản phẩm trầm hương thực sự hữu ích nhé! Trầm hương nhân tạo Trầm nhân tạo cũng quý giá và có giá thành khá cao Trầm hương nhân tạo được nuôi và cấy ghép từ một loại cây có khả năng tạo ra trầm hương tương tự như trầm hương tự nhiên, được gọi là cây Dó Bầu hay cây trầm vườn. Cây Dó Bầu từ 10 năm tuổi trở lên được cấy trầm lên khoảng 5 năm sẽ đóng trầm, tuy nhiên xác suất tạo trầm hương tương đối thấp. Tuy trầm hương nhân tạo không có mùi đậm và lâu như trầm hương thật nhưng trầm nhân tạo cũng quý giá và có giá thành khá cao. 3 Trầm hương giả Trầm hương giả bay mất mùi hương rất nhanh, chìm dưới nước và có màu trắng bệch hoặc rất đen Trầm hương giả được làm từ gỗ của các loại cây, đặc biệt là gỗ của cây Dó chưa cấy tạo trầm, sau đó tạo mùi trầm bên ngoài bằng cách nấy với tinh dầu trầm hương ở áp suất cao hoặc dùng tinh dầu bo bên ngoài sản phẩm. Trầm hương giả có hương thơm nồng, mạnh mẽ mùi trầm giống hệt mùi trầm tự nhiên nhưng lại xốp và nhẹ, không thấy rõ vân gỗ, sau khi đeo một thời gian sẽ lộ ra lớp gỗ ban đầu và bay mất mùi hương rất nhanh, chìm dưới nước và có màu trắng bệch hoặc rất đen. Trầm hương giả có mức giá rẻ nên rất được ưa chuộng, tuy nhiên khách hàng thường sẽ bị mua trầm giả với mức giá chênh lệch cao bởi không có kinh nghiệm nên thường bị nhầm lẫn giữa trầm hương giả với trầm hương tự nhiên. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/cach-phan-biet-tram-huong-that-va-gia-chuan-nhat
 17. Đã từ lâu, trầm hương là loại vật phẩm quý giá mà chỉ có vua chúa mới có thể sử dụng. Đây cũng là loại vật phẩm có ý nghĩa tâm linh, có tác dụng chữa bệnh, giúp thanh lọc không khí thậm chí mang lại bình an, may mắn cho cho chủ sở hữu. Trầm hương đã đắt thế mà kỳ nam là gì mà lại đắt hơn cả chục lần. Thậm chí các dân sành sỏi còn gọi đó là trầm của các loại trầm. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé! Kỳ nam là gì mà lại đắt như vậy? Kỳ nam là thứ trầm có nhiều dầu, còn trầm là thư kỳ có ít dầu. Trong những cây trầm hương hay cây dó dầu thì thỉnh thoảng vẫn có kỳ. Và trong những cây dó có kỳ thì trầm luôn bọc xung quanh và bên cạnh. Thường thì kỳ rất hiếm và ít hơn trầm hương về số lượng. Tương tự như trầm hương, kỳ nam là sản phẩm rất đặc biệt nằm trong lõi của cây dó nhưng chúng lại hoàn toàn khác nhau, kỳ nam thường có giá đắt từ 10 cho đến 20 lần so với trầm hương. Dầu ở kỳ nam kết tinh lại nhìn giống như sáp ong vậy, tùy theo kỳ nam mà người ta chia kỳ nam thành bốn loại chính gồm: Bạch kỳ nam có sắc trắng, mềm và nhiều dầu Thanhh kỳ nam có sắc xanh, nhiều dầu thì mềm, ít dầu thì cứng Huỳnh kỳ nam có màu vàng tựa sáp ong, cứng và nặng, khi để một thời gian lâ sẽ trở nên nhẹ hơn Hắc kỳ nam có màu đen, chất cứng Hơn nữa kỳ nam còn được sử dụng làm thuốc với giá vô cùng đắt. Kỳ nam và trầm hương, làm thế nào để phân biệt Mặc dù cơ chế hình thành có nhiều điểm giống nhau nhưng trên thực tế kỳ nam và trầm hương lại có nhiều điểm khác biệt Kỳ nam có hương thơm ngào ngạt dù gói bọc có kỹ lưỡng tới mấy thì cũng khó mà dấu được mùi của trầm thơm. Khi đốt có khói bay lên cao, thẳng lơ lửng lâu trong không khí lâu chưa từng thấy ở các loại vật phẩm. Trong khi đó, trầm hương được tạo thành từ gỗ của cây dó bầu nên có mùi thơm nhẹ nhàng hơn, thường có màu nâu đậm hoặc sọc nâu đen. Trầm hương vị đắng, nhẹ nên nổi trên bề mặt nước, khi tốt tỏa ra một mùi thơm êm dịu và tan nhanh trong không khí. Kỳ nam có ảnh hưởng gì trong tâm linh và y học Xét về mặt y học thì có thể nói kỳ nam có công dụng chữa bệnh rất tốt trong đông y. Trừ khí chướng, giải nhiệt, trừ sốt rét và chữa bệnh tiểu tiện… Còn về mặt tâm linh thì kỳ nam có thể được coi là một vật phẩm phong thủy hạng nhất. Theo quan niệm Á Đông, người ta rất sùng bái những vật phẩm liên quan tới tôn giáo. Mà kỳ nam không chỉ có ảnh hưởng về mặt phong thủy, xua đuổi tà ma mà còn có tác dụng chữa bệnh nữa. Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nhìn chung là thị trường về kỳ nam có tiếng trên thế giới. Nhiều đại gia từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…đều tìm tới đây để mua. Chủ yếu học tìm mua để làm bùa hộ mệnh, làm vòng tay, vật phẩm phong thủy để trang trí nhà cửa. Không đơn thuần chỉ là mua để phục vụ nhu cầu vật chất mà còn là thỏa mãn nhu cầu về mặt tinh thần. Người ta quan niệm rằng chỉ cần có kỳ nam là có thể tránh những điều không may, những xui xẻo trong cuộc sống. Chính vì thế mà giá trị của nó được đội lên cao ngất. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/ky-nam-la-gi-tai-sao-lai-dat-gap-nhieu-lan-tram-huong
 18. Đọc bài viết này chứng tỏ điều mà bạn quan tâm nhất đó chính là giá gỗ trầm hương như thế nào phải vậy không? Nếu vậy bạn cần phải biết rằng trầm hương trải dài với nhiều loại giá, nó cũng phụ thuộc vào yếu tố cấu thành để đánh giá chất lượng của trầm hương từ đó mới có một cái giá thật thích hợp. Sau đây, top10tphcm sẽ giúp cho các bạn có thể định giá một cách tương đối về khối trầm hương mà bạn có hoặc đang quan tâm. Giá trầm hương tự nhiên Trầm Kỳ Nam: giá trải dài từ 2 tỷ – 16 tỷ/ kg hoặc hơn… Trầm hương loại 1: Còn được chia thành nhiều loại A,B,C,D nữa nhưng nhìn chung thì trầm hương loại 1 chìm nước và và có giá giao động từ vài trăm cho đến 2 tỷ. Trầm hương loại 2,3,4…: Càng ít dầu thì giá càng rẻ, giá dao động từ vài triệu cho tới vài trăm triệu còn phụ thuộc vào dầu, thể tích và xuất xứ. Để có thể biết được chính xác khối trầm hương của bạn rơi vào loại nào thì cần phải xác định được gô trầm hương của mình rơi vào những yếu tố nào bên dưới. Các tiêu chí giúp bạn định giá trầm hương một cách chính xác Giá của trầm hương phụ thuộc rất nhiều vào xuất xứ, tỉ lệ dầu và cả thể tích của gỗ. Đầu tiên các bạn cần phải xác định chính xác xem khối gỗ đó có phải là trầm hương hay không? Có rất nhiều người hay nhầm lẫn trầm hương với những loại gỗ thơm khác. Đặc tính của trầm hương là thơm, ngọt, ấm do vậy mà chất lượng dầu nhiều sẽ chìm nước. Nhiều người còn hay đánh đồng rằng khối gỗ có mùi thơm và chìm nước thì cứ cho rằng đó là gỗ trầm. Nên điều đầu tiên là nếu chưa biết gì về trầm hương thì hãy tìm hiểu về nó trước nhé. Còn nếu đã tìm hiểu kỹ lưỡng thì hãy xem 4 yếu tố chính ảnh hưởng tới giá trầm hương tự nhiên. 1.Xuất xứ của trầm hương Tùy vào xuất xứ hay nói cách khác là vùng đất mà cây trầm hương mọc lên sẽ cho ra các mùi thơm khác nhau. Hàng Việt Nam thì luôn có chất lượng cao cũng như được xếp đầu trong bảng giá trị của trầm hương vì mùi thơm ngọt hậu và mạnh, kế đến là campuchia, Malaysia, Indonesia, Lào…(Đây là những nước có mặt hàng trầm hương khá phổ biến và thịnh hành) Trong mỗi nước thì lại có những vùng có chất lượng trầm tốt thế nên giá trị cũng cao hơn. Ví dụ tại Việt Nam có thể kể tới trầm hương Nha Trang, Phú Yên và những nơi này cũng thường có mặt hàng trầm hương giá trị cao hơn tại Quảng Bình, Gia Lai… Vì như đã nòi ở trên thì tùy vào địa lý khác nhau sẽ cho ra các khối trầm hương có mùi tốt khác nhau. 2.Hàm lượng dầu trầm Thứ quý giá trong gỗ trầm hương đó chính là tinh dầu trầm hương, chính vì thế mà khối nào chứa nhiều dầu trầm hương trong đó thì giá trị của nó sẽ càng cao. Mật độ tinh dầu chứa trong gỗ càng cao thì khối gỗ càng dễ chìm, việc người ta phân loại trầm hương thành nhiều loại cũng là từ tỷ lệ này mà ra. Trầm hương loại 1 là những khối trầm hương nhiễm dầu lớn, do vậy trên 40% sẽ dẫn đến chìm nước. Trầm hương chìm nước Việt Nam hiện có giá bán trên thị trường giao động vào khoảng trên dưới 1 tỷ trên 1kg gỗ trầm hương khối gỗ càng to thì giá càng cao. 3.Thể tích khối trầm Một yếu tố quan trọng nữa quyết định vào giá của trầm hương đó chính là thể tích mà trầm hương nhiễm vào gỗ. Khối trầm hương càng to, càng đặc thì gia trị lại càng cao. Lý do là vì nó có thể chế tác thành nhiều thứ mình muốn. Ví dụ như là làm tượng trầm hương, hay làm vòng tay trầm hương, chuỗi hạt trầm hương hay có thể sử dụng các loại trang sức bằng trầm hương. Còn nếu chỉ là những miếng mỏng, nhỏ thì đa phần chỉ có thể sử dụng đẻ làm thuốc, hay được xay nhuyễn ra để làm nhang, bột trầm. 4.Mùi thơm của khối trầm Thật sự mà nói thì trầm hương trở nên quý giá là do mùi thơm của nó rất được ưa chuộng và được nhiều người thích thú. Ở các nước châu Á như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản thì mùi hương của trầm thường được xem như hương vị từ cuộc sống, giúp thư giản, giảm stress và cũng là cầu nối tâm linh giữa con người với các vị thần linh. Còn đối với các nước Trung Đông thì trầm hương được xem như một loại nước hoa tự nhiên rất tốt bởi bởi mùi hương tự nhiên. Khi đã nắm được các yếu tố bên trên thì chắn hẳn bạn sẽ phần nào định hình được và có thể trả lời cho câu hỏi trầm hương đáng giá bao nhiêu. Cũng giống như kim cương hay đá quý, chúng không hề có một mức giá cố định mà giá trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/gia-tram-huong-cap-nhat-moi-nhat
 19. Cúng khai trương luôn là một buổi lễ long trọn mà bất kỳ công ty nào cũng cần phải có khi bắt đầu một năm hoạt động. Bất kỳ một lễ khai trương ở quy mô nào cũng cần có một lễ cúng để mở đầu cho việc làm ăn suôn sẻ. Cách cúng khai trương đúng chuẩn phong thuỷ sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện nghi lễ này không mấy khó khăn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn thật chi tiết ngay sau đây. Khi nào bạn nên cúng khai trương? Nếu bạn đã chuẩn bị hoàn tất mọi việc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình hoặc doanh nghiệp thì việc chọn ngày lành tháng tốt để cúng khai trương thuận lợi là một cần thiết nhất. Các hoạt động kinh doanh này có thể thuộc nhiều quy mô khác nhau, không nhất thiết phải có nhà hàng lớn hay cửa tiệm to. Bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khi bắt đầu cũng cần có một lễ cúng khai trương đầy đủ nghi thức. Các nghi lễ được thực hiện nhằm tạ ơn những vị thần cai quản vùng đất mà bạn đặt cơ sở kinh doanh. Đây là nghi thức trình diện với các thần với mong muốn được phù hộ cho hoạt động kinh doanh được thuận lợi. Tất cả những điều bạn cần biết để có cách cúng khai trương đúng chuẩn phong thuỷ Chọn ngày và giờ để cúng khai trương Đây là việc đầu tiên bạn cần làm. Cúng khai trương đầu năm cũng như khi triển khai những sự kiện trọng đại trong cuộc đời, luôn phải chọn được ngày giờ tốt. Khi chọn ngày giờ, gia chủ cần tham khảo những người có kinh nghiệm. Ngày giờ tốt phải phù hợp với tuổi của gia chủ. Ngoài ngày thì việc triển khai lễ cúng vào thời điểm nào cũng rất quan trọng. Chuẩn bị mâm đồ cúng khai trương cần gì? Sau khi đã chọn được “ngày lành tháng tốt”, trước ngày cúng khai trương, hãy chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cần có trên mâm cúng. Vậy một mâm đồ cúng khai trương cần có những gì? Bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây: Lọ hoa 5 loại trái cây 3 dĩa xôi 3 chén nước 2 đèn cầy 3 nén hương Bánh ngọt Trầu cau Gạo, muối Tiền xâu Vàng, bạc đại 3 đĩa xôi Gà luộc Đầu heo. Nơi để bàn cúng khai trương trong nhà hay ngoài sân là thắc mắc của rất nhiều người đang chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Thực tế các bàn cúng khai trương đều làm ở ngoài sân hoặc vị trí trước cửa chính, công ty. Nơi đặt mâm đồ cúng khai trương còn phụ thuộc vào hướng tối đối với người đứng đầu. Tất cả các tính toán về hướng đặt và vị trí đặt mâm cúng đều nhằm mục đích mang lại sự thuận lợi, may mắn cho công ty. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/cach-cung-khai-truong-dung-chuan-phong-thuy
 20. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn bản thân và gia đình mình gặp được nhiều may mắn, tài lộc. Chính vì thế, các sản phẩm mang yếu tố phong thủy, tâm linh được bán rất nhiều trên thị trường hiện nay. Sau đây, top10tphcm.com xin giới thiệu đến các bạn top 5 địa chỉ bán vòng đá phong thủy uy tín tại Đà Nẵng. Cùng theo dõi nhé! Cơ sở đá Mỹ Nghệ Phước Thái chuyên điêu khắc và bán các loại đá phong thủy , đá tự nhiên. Ngoài ra, các sản phẩm tại đây đều được điêu khắc bằng tay tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Do vậy, mỗi sản phẩm tại đây khi hoàn thành đều đòi hỏi sự kỳ công và trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp. Nguyên liệu chính là các loại đá như: đá xà xừ, đá Tourmaline, đá Granatus…Đến với Phước Thái, bạn chắc chắn sẽ lựa chọn được những mẫu sản phẩm mà mình ưng ý. Thông tin liên hệ Địa chỉ: 87 Trần Văn Đán, phường Hòa Hài, Q Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng Hotline: 0905 214 788 Website: dieukhacdanguhanhson.com Cửa hàng phong thủy Bảo Linh Phong thủy Bảo Linh với tôn chỉ hoạt động đó là “vì cuộc sống tươi đẹp hơn”, trong suốt quá trình hoạt động đã không ngừng nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu về các ứng dụng phong thủy nhằm mang tới cho khách hàng những món quà ý nghĩa và nhiều may mắn. Các sản phẩm của shop cũng vô cùng đa dạng để khách hàng có thể chọn lựa. Bên cạnh các sản phẩm vòng đá phong thủy thì còn rất nhiều những loại trang sức nghệ thuật, tượng, cũng như các sản phẩm liên quan tới tâm linh khác. Thông tin liên hệ Địa chỉ: 138 Lê Đình Lý, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng Hotline: 0905.747.229 Email: phongthuybaolinh@gmail.com XEM THÊM: https://top10tphcm.com/top-dia-chi-ban-vong-da-phong-thuy-uy-tin-nhat-tai-da-nang
 21. Đeo vòng trầm hương để tinh thần thêm an yên, công việc thêm thuận lợi ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết vòng trầm hương hợp với tuổi nào, mệnh nào để phát huy tối đa công dụng và ý nghĩa của món trang sức phong thủy này. Trầm hương từ lâu đã được coi là món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người. Bởi không đơn thuần chỉ là một dược liệu quý hiếm, trầm hương còn mang trên mình những ý nghĩa lớn lao về mặt tâm linh, giúp người sử dụng thêm may mắn, thịnh vượng và bình yên trong cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà trầm hương đã được ứng dụng phát triển thành nhiều dạng khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng. Trong đó, vòng trầm hương dường như là sản phẩm phổ biến hơn cả. Đeo vòng trầm hương có tác dụng và ý nghĩa gì? Vòng tay trầm hương thường sở hữu vẻ ngoài thanh tao, cao sang cùng một mùi hương dễ chịu. Đó là lý do khiến vòng trầm hương trở thành vật phẩm trang trí được nhiều người săn đón và lựa chọn. Tuy nhiên, người ta đeo vòng trầm hương không đơn thuần chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài, mà còn bởi ý nghĩa tâm linh và tinh thần mà món đồ này mang lại. Ý nghĩa phong thủy, tâm linh Trong phong thủy, trầm hương được coi là có tác dụng xua đuổi tà khí lẫn những điều xui xẻo không ai mong muốn. Vì thế, người đeo vòng sẽ nhận được may mắn lẫn bình an trong cuộc sống lẫn công việc của mình. Song song đó, vòng cũng có tác dụng tránh những nguồn năng lượng xấu, thu nhận năng lượng tốt cho người dùng. Đặc biệt, đối với người kinh doanh buôn bán, đeo vòng trầm hương sẽ mang đến sự thuận lợi cùng vượng khí. Nhờ vậy, công việc sẽ tiến triển một cách tốt đẹp với nhiều tài lộc hơn trước đó. Ý nghĩa về sức khỏe tinh thần Bên cạnh ý nghĩa phong thủy, tâm linh, đeo vòng trầm hương còn tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn. Theo đó, vật phẩm này có thể hỗ trợ quá trình vận hành khí bên trong cơ thể mỗi người, giúp bạn cảm thấy thêm thư thái, lạc quan và yêu đời. Đối với những người hay nóng giận, cáu gắt, đeo vòng trầm hương sẽ giúp bạn hạn chế điều này. Đồng thời, vòng trầm hương cũng mang trên mình khả năng làm dịu nhẹ tinh thần, xua tan căng thẳng để bạn thêm yêu cuộc sống. Đặc biệt khi đeo vòng trầm hương thường xuyên, bạn còn sở hữu một tâm hồn trong sáng và hướng thiện hơn. XEM THÊM: https://top10tphcm.com/vong-tram-huong-hop-voi-tuoi-nao-menh-nao