• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Phong Thủy An Phát

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  15
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Phong Thủy An Phát

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 04/03/1989

Contact Methods

 • Website URL
  goanphat.com

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  507 Phạm Văn Đồng, p13, Quận Bình Thạnh, HCM
 1. Giới thiệu về thuyền buồm phong thủyTheo phong thủy, thuyền buồm còn được gọi với cái tên “Thuyền buồm phong thủy”, được xem là biểu tượng của thành công trong công việc. Với ý nghĩa “Thuận buồm xuôi gió” tức là mong muốn mọi công việc được thuận lợi, hanh thông, gặp khó khăn nào cũng vượt qua. Bởi vì chiếc buồm tượng trưng cho hình ảnh đón gió, biểu tượng mang lại nhiều cuộc giao dịch, kinh doanh nhanh chóng, thành công tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Thuyền gỗ cẩm Thái Chất liệu: Gỗ Cẩm lai (hàng lõi) Kích Thước: 60x60 cm Giá bán : 1.300.000 đồng. Kích Thước: 80x80 cm Giá bán : 2.000.000 đồng. Kích Thước: 100x100 cm Giá bán : 3.200.000 đồng. Liên Hệ : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Đối với người phải làm ăn ở xa, xuất hành, thi cử, sự nghiệp, chiếc thuyền ra khơi quay về mang theo của cải, tài lộc cho gia chủ. Thể hiện sự kiên trì vượt qua sóng gió khó khăn vất vả để thành công. Một chiếc thuyền buồm bằng gỗ phong thủy đặt tại vị trí phù hợp sẽ giúp khai thông vượng khí, kích hoạt năng lượng tích cực. Thuyền buồm bằng gỗ quý cũng là sản phẩm trang trí vô cùng độc đáo và lạ mắt.Nguồn gốc của thuyền buồm gỗ phong thủy Thuyền buồm đã gắn bó với con người từ hàng ngàn năm trước. Thuyền là một trong những phương tiện giao thông đầu tiên trong lịch sử loài người. Từ xa xưa thuyền buồm đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực: Buôn bán, chiến tranh, khám phá vùng đất mới, đánh bắt thủy hải sản… Thuyền có thể để di chuyển nhanh chóng và tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó, phương tiện đường thủy này ít khi bị cướp, trấn lột so với các phương tiện đường bộ. Những trận đại chiến thắng lợi của dân tộc Việt gắn liền với hình ảnh thuyền buồm vẫn còn ghi lại lịch sử ngàn năm: Trận Bạch Đằng (938), Trận Minh Nguyệt (1075)… Nhà thám hiểm Columbus đã cùng đoàn thủy thủ của mình vượt đại dương để khám phá ra Châu Mỹ. Chính vì vậy, hình ảnh chiếc thuyền buồm trở nên thân thiện với mọi người. Thuyền Thái Phong thủy Chất liệu: Gỗ Gõ Kích Thước: 60x60 cm Giá bán : 1.000.000 đồng. Kích Thước: 80x80 cm Giá bán : 1.500.000 đồng. Kích Thước: 120x120 cm Giá bán : 4.000.000 đồng. Kích Thước : 150x150cm Giá bán : 5.500.000 đồng Liên Hệ : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Thuyền buồm gắn với ngàn năm lịch sử Việt Trưng bày thuyền buồm gỗ quay vào nhà hay quay ra ngoài là đúng?Có 2 luồng ý kiến trái chiều nhau khi trưng bày thuyền buồm.Ý kiến thứ nhất cho rằng: Khi trưng bày thuyền buồm phong thủy nhất định phải quay mũi thuyền vào trong nhà. Bởi vì, nếu quay vào thì thuyền sẽ chở may mắn, tài lộc về cho gia chủ.Ý kiến thứ hai cho rằng: Khi trưng bày thuyền buồm thì nhất định phải quay mũi thuyền ra ngoài cửa. Quay thuyền ra ngoài với ý nghĩa đầu tư, kinh doanh, xuất hành… thuận buồm xuôi gió. Thuyền Thái Phong Thủy Chất liệu: Gỗ Mun Kích Thước: 80x80 cm Giá bán : 2.000.000 đồng. MSP : 13026315 Liên Hệ : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Theo chuyên gia phong thủy thì khi trưng bày thuyền đại kỵ thuyền hướng thẳng ra cửa chính hoặc cửa sổ. Về mặt trang trí, khi mũi thuyền hướng thẳng ra cửa nhìn sẽ rất phản cảm. Về mặt phong thủy, thuyền hướng ra cửa sẽ làm tiêu tan đi vượng khí. Gia chủ có thể trưng bày thuyền theo hướng vuông góc hoặc nghiêng 60 độ so với cửa chính. Khi trưng nhiều con thuyền trong một phòng thì nên để mũi thuyền về cùng một hướng. Tuyệt đối không để 2 thuyền đâm đầu vào nhau sẽ làm cho gia chủ gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh nhiều. Không nêy để 2 thuyền quay ra hai hướng đối diện sẽ khiến mất đoàn kết, tình cảm vợ chồng, gia đình rạn nứt.Trưng bày thuyền buồm gỗ phong thủy ở đâu?Trên hồ cá: Đây là vị trí tuyệt vời nhất. Tính “thủy” của hồ cá sẽ giúp cho thuyền buồm phát huy tối đa khả năng hút tài lộc và vượng khí. Tại phòng khách, quầy thu ngân, bàn làm việc… là những vị trí phù hợp để trưng bày thuyền buồm phong thủy. Tuyệt đối không để thuyền buồm gỗ phong thủy trong phòng bếp vì tính “Hỏa” của nhà bếp sẽ làm tiêu tan năng lượng tích cực từ thuyền buồm. Thuyền buồm gỗ cẩm Các mẫu thuyền buồm phong thủy bằng gỗ không nên trưng bày trong nhàThuyền Titanic: Chiếc thuyền bị chìm làm chết rất nhiều người. Chính vì vậy, trưng bày thuyền mẫu này là biểu tượng cho sự không may mắn.Thuyền chiến: Chiếc thuyền chiến với nhiều khẩu pháo xung quay sẽ là đem lại nhiều cuộc chiến trong nội bộ công ty, bất hòa trong gia đình.Bên cạnh đó, các mẫu thuyền buồm có cánh buồm bằng vải cũng ít được ưa thích bởi vì rất dễ bám bụi, khi đã bám bụi rất khó vệ sinh. Thuyền bằng gỗ Chúng tôi hi vọng với những chia sẻ trên giúp quý vị hiểu hơn về chiếc thuyền buồm phong thủy và chúc cho công việc của quý khách luôn luôn được “Thuận Buồm Xuôi Gió”.Nếu quý vị thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo. Có bất kỳ thắc mắc nào quý vị vui lòng comment bên dưới, chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ nhiệt tình.Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng :507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#thuyền_buồm_gỗ_mun#thuyền_bằng_gỗ#thuyền_buồm_gỗ_cẩm
 2. Ý NGHĨA PHONG THỦY CÁC LOẠI TRANH GỖ - HIỂU ĐỂ LỰA CHỌN ĐƯỢC BỨC TRANH GỖ PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH BẠN Tranh phong thủy bằng gỗ được rất nhiều người yêu thích bởi nó không chỉ là vật trang trí giúp không gian của bạn trở nên sang trọng, quý phái và độc đáo mà còn là vật phẩm mang ý nghĩa phong thủy tuyệt vời đến cho gia chủ. Mỗi bức tranh đều mang trong mình một ý nghĩa riêng. Với những người yêu thích và đam mê " Đẹp - Độc - Lạ" của đồ gỗ thủ công mang lại thì bức tranh gỗ phong thủy là sự lựa chọn không thể thiếu trong không gian của họ. Sau đây gỗ An Phát xin giới thiệu đến các bạn một số mẫu tranh gỗ phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn để trang trí cũng như làm quà biếu ý nghĩa. - Tranh Thuận Buồm Xuôi Gió: Biểu tượng cho sự may mắn và thuận lợi Theo phong thủy thuyền buồm là biểu tượng của sự thành công, may mắn và tài lộc. Hình ảnh thuyền buồm trở về từ biển khơi sóng gió và gian nan có ý nghĩa gặp khó khăn và thử thách nào cũng có thể vượt qua. Giúp mọi công việc thuận lợi, hanh thông và tốt đẹp. Tranh Thuận Buồm Xuôi Gió Hàng Dày Gỗ Hương Đỏ Nam Phi- Kích thước: 67x127 mặt tranh dày 3m Sơn PU hoàn thiện: 2.700.000 đồng Dát Vàng: 4.100.000 đồng - Kích thước: 79x155 mặt tranh dày 4cmMộc: 3.400.000 đồng Sơn PU hoàn thiện: 5.100.000 đồng Dát Vàng: 7.300.000 đồngMSP: 13032568 Liên hệ: ☎️ 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 - Tranh Mã Đáo Thành Công - Tốc Độ Và Bền Bỉ Mang Đến Thành Công + Mã đáo thành công - Biểu tượng của thành công và may mắn. Ngựa không chỉ là con vật trung thành và tốc độ mà ngựa còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ, lâu dài. Mã Đáo Thành CôngGỗ Hương Đỏ Nam PhiKích thước 62x156x4x4 cm- Hàng mộc : 4.400.000 đồng (TUONG_1078)- Hàng PU: 4.600.000 đồng (TUONG_1259) - Dát vàng: 6.500.000 đồng (TUONG_2474) Liên hệ: ☎️ 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 + Treo tranh bát mã mang lại sự may mắn và tài lộc. Mã đáo có nghĩa là may mắn quay trở về, mang lại tài lộc, phát đạt và thăng tiến, giúp cho công việc trở nên thuận lợi, dễ dàng và thành công. Tranh Mã Đáo Thành Công - Ý nghĩa phong thuỷ tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt + Trong tiếng Hán việt hoa sen được gọi là “liên”, chữ “liên” còn có nghĩa là “liên tục”. Chữ cá tiếng hán gọi là “ngư” phiên âm là “yu” đọc là “dư” đồng nghĩa với từ "dư dả". Do đó, hình ảnh cá chép và hoa sen có ý nghĩa là “dư dả liên tục”. Tiểu cảnh hồ cá tại nhiều gia đình thường thấy có cá chép và cây sen cũng với ý nghĩa phong thủy là cầu mong "dư dả liên tục". Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt + Cá chép, từ lâu đã trở thành con vật linh thiêng của nhân dân ta, từ hình ảnh loài cá cõng táo quân về trời, đến hình tượng cá chép vượt long môn để hóa thành rồng. Tất cả đã tạo nên những nét đẹp riêng về sự mạnh mẽ, vững bền ý chí, sự cao sang của loài cá chép. Tuy nhiên, điều đó chưa thể hiện hết tất cả, cá chép tự thân nó đã có vẻ đẹp riêng, trong câu chuyện cá chép vượt long môn, cá đã được phong râu, phong giáp, đã có được hình tượng sơ bộ của rồng trước khi vượt cửa ải cuối. Và chính những điều này tạo cho cá chép một vẻ đẹp của một võ tướng, dũng mãnh, nhưng cũng rất mỹ miều. + Tranh Lý ngư vọng nguyệt không những đã đạt đến độ cao về thẩm mỹ, tính hoài hòa cao mà mang trong nó nhiều ý nghĩa thâm thúy, tranh thể hiện ước nguyện cầu ấm no hạnh phúc trong năm. Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt Dát Vàng - Tranh Tứ Quý Bằng Gỗ + Là một sản phẩm mang nét hài hòa và độc đáo đến với không gian của bạn. Tranh tứ quý là loại tranh vẽ bốn bức tranh về bốn mùa xuân hạ thu đông trong năm. Tranh tứ quý còn biết đến là tranh tùng cúc trúc mai, bốn loại cây đại diện cho bốn mùa. Mai (Mùa xuân) - Trúc (Mùa hạ) – Cúc (Mùa Thu) – Tùng (Mùa đông). Bộ tranh Tứ Quý + Xem thêm cách treo tranh Tứ Quý phù hợp tại: http://goanphat.com/tranh-tung-cuc-truc-mai-treo-nhu-the-nao-y-nghia-cua-tranh + Treo tranh tứ quý không chỉ để trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thủy đem đến may mắn, phú quý và hạnh phúc đến cho gia chủ. Bộ Tranh Tứ Quý - Tranh Tứ Linh Tứ linh hay còn gọi là “Long - Lân - Quy – Phụng” là bốn loài linh vật có sức mạnh phi thường, tượng trưng cho quyền lực và sự bảo vệ. Quạt Tứ Linh Việc trưng bày sản phẩm khắc họa hình ảnh tứ linh không chỉ giúp không gian tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp cho không gian mà còn giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, mọi sự tốt lành và đặc biệt là xua đuổi vận khí xấu. - Tranh Chữ Vợ chồng + Là một trong những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ được yêu thích nhất. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp bức tranh này trong nhiều gia đình. Đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời và tràn đầy ý nghĩa. Tranh gỗ chữ vợ chồng Tranh thư pháp chữ vợ chồng + Với nhiều điểm đặc sắc qua hình ảnh và câu chữ khắc họa tâm tư tình cảm, tranh chữ vợ chồng bằng gỗ sẽ tạo nên không gian ấm áp, hạnh phúc và tràn đầy tình thương. - Tranh Chữ Nhẫn : Chữ nhẫn là chữ tượng vàng, ai mà nhẫn được đời vàng hiển vinh " Có khi nhẫn để bình an Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng" + Chữ nhẫn được ghép từ hai chữ đó là chữ đao (con dao) ở trên và chữ tâm (con tim) ở dưới. Con dao kề ngay trên tim, bởi vậy trong mọi việc phải sáng suốt, kiên nhẫn và biết cách ứng xử như thế nào đúng cách để tâm hồn được thảnh thơi và an yên. Tranh chữ Nhẫn + Tranh chữ nhẫn bằng gỗ thường được treo trong phòng làm việc, phòng khách, … được dùng làm quà tặng cho người lớn, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, là bức tranh trang trí cho không gian, tôn lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế. Việc tặng nhau tranh chữ nhẫn với mong muốn mang lại chữ nhẫn, như một lời nhắc nhở mọi người hiểu và sống theo chữ nhẫn để cuộc sống và công việc luôn thành công và tốt đẹp, không phạm phải những sai lầm để rồi phải hối tiếc. - Tranh Chữ Đức " Người trồng cây hạnh người chơi Ta trồng cây Đức để đời mai sau" Trong cuộc sống tâm và đức luôn hướng tới " chân - thiện - mỹ" sẽ giúp con người an nhiên và hạnh phúc. Con người sống trên đời luôn cần cho mình cái "Đức" tốt, hướng tới những gì tốt đẹp, giúp đời giup người. Treo tranh chữ đức cũng như một lời răn dạy con người phải luôn sống có tâm có đức thì cuộc sống mới an lành và vui vẻ. Tranh gỗ chữ Đức Tranh chữ Đức - Tranh Chữ Tâm + Tâm là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy, không sờ nắn được nhưng lại luôn hiện hữu trong mỗi con người. Giữa cuộc sống ồn ào và tấp nập với những bộn bề và lo toan thì con người luôn cần sự “tĩnh tâm” cho mình. thì cái con người cần nhất không phải là những giá trị vật chất xa hoa mà cái cần nhất chính là luôn có cái tâm sáng. Tranh chữ Tâm + Tranh chữ tâm có thể treo ở nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng…. bức tranh chữ tâm như nhắc nhở con người phải luôn giữ cho mình cái tâm sạch, không bị lung lay bởi những thứ phù phiếm. Làm việc gì cũng cốt ở cái tâm, giữ cho mình cái tâm tốt thì mọi việc mới có thể thành công. Tranh chữ Tâm - Tranh Chữ Phúc + Chữ phúc biểu trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Tranh gỗ chữ phúc thể hiện ước mơ của mỗi người về cuộc sống đầy đủ, ấm no, gia đình luôn hoà thuận, con cháu hiếu thảo với ông bà. Từ phúc thường được mọi người chúc nhau trong các dịp quan trọng của con người. Tranh chữ Phúc + Trong chữ Hán, chữ phúc mang ý nghĩa sung sướng, may mắn. Chữ phúc được người xưa treo ngược trước cổng khi có dịp năm mới, ý nghĩa là phúc đến. Vì vậy, ngày nay người ta thường hay treo tranh gỗ chữ phúc ở phòng khách gần cửa ra vào với ý nghĩa phúc rơi vào đầu. Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng ; 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh #tranh_gỗ_phong_thuỷ #tranh_phong_thuỷ_bằng_gỗ
 3. Sau đây là hỉnh ảnh và chất liệu gỗ của những bức tượng ngựa được yêu thích tại An Phát. Album hình chỉ gồm có mẫu nhất mã (Nhất mã phi thiên) và song mã (song mã uyên ương). Tất cả các mẫu chúng tôi đều có thể chế tác lại giống tới 90%, vậy nên quý khách nào yêu thích có để đặt hàng. Nếu hoàn thiện mà không giống chúng tôi hoàn lại tiền cọc. An Phát giao hàng toàn quốc, nhận hàng và thanh toán sau. Bảo đảm đúng chất gỗ trọn đời.I. Những mẫu tượng Nhất mã phi thiên làm vạn người mê (Tượng 1 chú ngựa)Cơ bản tượng nhất Mã phi thiên là hình ảnh chú ngựa đang trong tư thế chuẩn bị nhảy lên cao (phi thiên). Đây là hình ảnh thể hiện được sức mạnh, và hình dáng đẹp nhất của ngựa. Trong phong thuỷ, người ta trưng bày tượng này với mong muốn đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Thường tượng Nhất mã phi thiên thường gắn thêm các chi tiết nhỏ như là đồng tiền vàng (tiền tài), gậy như ý (vạn sự như ý), cành tùng (sự vững chắc)... Tượng ngựa đẹp phải có dáng uyển chuyển nhưng phải vững chãi, cơ bắp mạnh mẽ.1. Đầu tiên là chú ngựa Nhất mã phi thiên gỗ trắc, siêu phẩm được tạc vào tháng 6 năm 2019. Đây có lẽ sẽ là bức tượng ngựa đẹp nhất năm 2019 tại Gỗ An Phát. Chú tượng ngựa gỗ trắc được đục sắt nét tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.2. Nhất mã phi thiên gỗ hương, gỗ có một phần rác trắng nhìn tác phẩm thêm sống động. Lưu ý, rác gỗ hương rất dễ bị mốc, thợ chế tác cần tẩy và phơi kỹ. Thợ đục tác phẩm đẹp hay không phụ thuộc nhiều vào tay nghề và cảm hứng. Người thợ đục khéo léo thổi hồn vào từng tác phẩm điêu khắc.3. Tượng ngựa gỗ mun sọc để bàn, đây là mẫu tượng nhỏ, gỗ mun cứng và dòn nên hay bị nứt, sau khi chế tác phải PU ngay để tránh nứt.4. Nhất mã phi thiên gỗ xá xị, người ta yêu thích gỗ xá xị bởi gỗ có mùi thơm dễ chịu, côn trùng rất sợ và tên xá xị giống từ xá lị trong Phật Giáo. Tượng ngựa đục đẹp tới từng chi tiết. Khi trưng bày tượng ngựa người ta thường hướng ngựa quay vào trong nhà, với ý nghĩa, tài lộc vào nhà. Đây cũng là tiêu chuẩn về phong thủy mà nhiều người không biết dẫn đến thất tài, thất lộc.+ Các loại linh vật nên quay hướng ra cửa chính: Rồng, hổ, báo, chó, tì hưu...(Linh vật bảo vệ gia chủ và chiêu tài lộc)+ Các loại linh vật không nên quay hướng ra cửa chính: Ngựa, Thiềm thừ... (Linh vật mang lại tài lộc cho gia chủ)5. Nhất Mã Phi Thiên gỗ cẩm, vân gỗ cực đẹp, dáng ngựa chuẩn.Lưu ý: Nhất mã phi thiên phải đục ngựa đực, với đầy đủ bộ phận sinh dục mới có tác dụng phong thuỷ. Ngựa cái thường được đục trong song mã uyên ương hoặc mẫu tử.Tượng ngựa đẹp gỗ cẩm chỉII. Những mẫu Song mã uyên ương siêu đỉnh (Tượng 2 chú ngựa)Tượng Song mã gồm có 2 chú ngựa đang cuốn lấy nhau (1 đực, 1 cái). Ngựa đực phía trên, cái phía dưới, âm dương hoà hợp. Thường đục tượng Song mã sẽ đứng dưới gốc tùng, đôi khi có kèm thêm mặt trời (đôi khi được thay bằng đồng hồ), mặt trăng. Tác dụng phong thuỷ: Gia đình hạnh phúc, ấm êm, mọi sự mã đáo thành công. Tượng ngựa đẹp là tượng phải có hồn và chuẩn phong thuỷ.Lưu ý: Đôi khi có thợ đục không hiểu phong thuỷ, tạc cả 2 ngựa đều là ngựa đực. Vô hình dung sẽ tạo ra cảnh 2 ngựa đang đánh nhau, rất ít người dùng trong phong thuỷ. Dấu hiệu nhận biết: Thợ sẽ đục đầy đủ các bộ phận sinh dục của ngựa đực, ngựa cái thì không đục mà khéo léo lấy đuôi ngựa che đi để nhìn tác phẩm không phản cảm.6. Song mã uyên ương đồng hồ gỗ hương (Tượng mộc, chưa phun PU)7. Tượng song mã gỗ cẩm8. Song mã uyên ương gỗ cẩm9. Song mã uyên ương gỗ nu nghiếnĐể xem thêm những tác phẩm tượng Ngựa gỗ đẹp nhất tại : https://goanphat.com/man-nhan-voi-2...ai-go-an-phat-tuong-ngua-bang-go-dep-man-nhanLiên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#ngựa_gỗ_đẹp#tượng_ngựa_gỗ#tượng_ngựa_bằng_gỗ
 4. 2 CÁCH LẤY LẠI MÙI THƠM CHO GỖ HUYẾT LONG | NGUYÊN NHÂN GỖ HUYẾT LONG MẤT MÙI | LƯU Ý ĐỂ GỖ THƠM LÂU HƠN Gỗ huyết long là một loại gỗ được nhập từ Indonesia. Khi chiếu đèn vào, gỗ thấu quang đỏ rực như cục than đang cháy. Bên cạnh đó, gỗ còn có mùi thơm và tính phong thuỷ rất cao nên được nhiều người yêu thích. Huyết long được xem như quốc mộc của Indonesia nên có một số nơi còn gọi đây là gỗ đế vương, gỗ hoàng đế… Theo một số bài viết thì tinh dầu huyết long rất tốt cho sức khoẻ, nếu đeo vòng huyết long trên tay, tinh dầu sẽ hấp thụ qua các huyệt đạo trên cổ tay, kích thích người ta sáng tạo và khoẻ mạnh hơn. Cũng có một số người cho rằng, gỗ huyết long có khả năng trừ tà ma. Chưa có nghiên cứu chính xác cho những bài viết này. Gỗ huyết long cũng là món đồ trang sức độc đáo bởi nó khá mới lạ tại Việt Nam. Vòng Tay Nu Huyết Long – Kích thước: 10ly – Giá bán: 150.000đ MSP: 2908 – Kích thước : 12ly – Giá bán: 250.000 đ MSP: TUONG_2525 – Kích thước: 14ly – Giá bán: 300.000đ MSP: CHUOI_1608001 – Kích thước: 16ly – Giá bán: 380.000đ MSP: CHUOI_1607002 Liên hệ: 0917.937.227 hoặc 0919.587.227 và 0919.057.227 4 Nguyên nhân dẫn đến gỗ huyết long mất mùi thơm Vòng tay hoặc tượng gỗ huyết long rất thơm khi mới mua về nhưng sau một thời gian thì gỗ còn ít mùi. Trong khi bạn bè có những vòng tay cả mấy năm vẫn còn mùi thơm phức. Ta cần đi tìm hiểu nguyên nhân để có cách xử lý phù hợp. Sau đây là 4 nguyên nhân chính dẫn đến gỗ huyết long mất mùi và cách xử lý. 1. Do mồ hôi và tinh dầu của gỗ đã kết tinh phủ kín bên ngoài dẫn đến mùi thơm của tinh dầu bên trong không bay ra ngoài được khiến gỗ mất mùi. 2. Do chế tác sai kỹ thuật: Thợ gỗ đã phun pu hoặc quét xi lên để bảo vệ gỗ làm cho tinh dầu không bay ra ngoài được. Sản phẩm đã pu hoặc quét xi nhìn sẽ bền, bóng, mượt, đẹp mắt hơn sản phẩm mộc nhưng mùi thơm của gỗ sẽ ít hơn. Lúc đầu tinh dầu còn nhiều thì có thấy mùi thơm nhẹ nhưng để lâu sẽ không còn mùi nữa. 3. Do tác dụng của các hoá chất tẩy rửa như xà bông tắm, dầu gội, nước rửa chén… hoặc các loại hoá chất bảo vệ đồ gỗ, nước mưa làm mất mùi gỗ. 4. Do gỗ huyết long giả: Gỗ huyết long có thớ gỗ chắc, mịn nên giữ tinh dầu được rất lâu. Các loại gỗ như ngo, cũng có mùi thơm nhưng thớ gỗ không chắc mịn nên rất nhanh mất mùi. Tham khảo thêm bài viết phân biệt gỗ huyết long thật giả tai đây. 2 cách lấy lại mùi thơm cho gỗ huyết long Chúng ta có 2 cách để lấy lại mùi thơm của gỗ huyết long: Cách 1: Lấy khăn sạch, nhúng vào nước ấm (có thể bỏ tay vào được), lau toàn bộ vòng gỗ 2 đến 3 lần. Nước ấm sẽ làm bong đi lớp tinh dầu và tạp chất đã kết tinh bên ngoài sản phẩm, PU hoặc si cũng sẽ được làm sạch. Vòng tay gỗ huyết long Đặc biệt chú ý: Nước ấm có thể bỏ tay vào được. Vì nếu bỏ vào nước quá nóng sẽ làm hỏng cả sản phẩm, nước lạnh sẽ không có tác dụng làm sạch. Chúng tôi đã từng gặp khách hàng đặt cả bức tượng gỗ hoàng đàn vào nồi nước sôi dẫn đến gỗ không còn mùi thơm, giảm giá trị rất nhiều. Chỉ lau tầm 2, 3 lần, không nên lau quá nhiều cũng làm mất mùi thơm của gỗ. Phương án này dùng tối đa 1 tháng 1 lần, nếu gỗ đang có mùi thơm thì không nên dùng. Cách 2: Nếu áp dụng cách 1 mà gỗ vẫn không có mùi thơm thì các bạn sử dụng cách 2. Dùng nhám mịn (loại nhám nhật mã số 320, giá tầm 10 ngàn đồng/1 tờ). Đánh nhẹ xung quanh sản phẩm. Cần chú ý đánh nhẹ tay, tránh làm biến dạng sản phẩm. Quý vị cũng có thể dùng các loại vải thô, ráp đánh bóng cho sản phẩm (Vải để khô, không được nhúng nước). Với những sản phẩm như vòng tay gỗ huyết long thì quý vị nên dùng vải đánh là biện pháp an toàn nhất. Mặc dù, thời gian đánh sẽ lâu hơn so với dùng nhám. Nếu là tượng gỗ huyết long thì các bác cứ đùng nhám phá loại 80, đánh mạnh vào phần đế của tượng hoặc các vị trí không ai nhìn được sẽ có mùi thơm của gỗ bay ra rất nhiều. Chú ý tinh dầu thấm ra ngoài theo thớ dọc. Vậy nên đánh dọc theo sản phẩm, mùi thơm sẽ bay ra nhiều hơn. Đối với vòng tay bị mất mùi do hoá chất chỉ có thể sử dụng cách 2 để xử lý. Cách 1 hoàn toàn không phát huy tác dụng. Đối với gỗ huyết long giả bằng gỗ ngo (thông dầu). Mùi thơm sẽ hết rất nhanh và không có cách nào lấy lại được. 3 Những lưu ý khi đeo vòng tay gỗ huyết long để mùi thơm được lâu Các cụ có câu: “Của bền tại người”. Mùi thơm của gỗ huyết long cũng vậy. Gỗ có mùi thơm lâu dài chắc chắn chủ nhân phải là những người kỹ tính, cẩn thận. Sau đây là một vài mẹo giúp các bác giữ mùi thơm gỗ huyết long lâu nhất. 1. Không nên để gỗ tiếp xúc với các loại hoá chất tẩy rửa như: Xà bông tắm, dầu gội, nước rửa chén… các loại hoá chất này tác dụng rất mạnh với tinh dầu sẽ dẫn đến mất mùi gỗ. 2. Các loại hoá chất thường được dùng để làm sạch, bóng bề mặt của đồ gỗ là rất tốt nhưng Tuyệt đối không được dùng hoá chất bảo vệ đồ gỗ như Toyo, Pledge… để làm sạch gỗ huyết long. Các loại hoá chất này nhanh chóng tẩy đi toàn bộ tinh dầu của gỗ. 3. Nước mưa có chứa rất nhiều axit nên cũng là tác nhân gây mất mùi gỗ huyết long nhanh hơn. Hạn chế tối thiểu tiếp xúc với nước mưa sẽ giúp sản phẩm có mùi thơm lâu hơn. Chúc các bác có những sản phẩm gỗ huyết long với mùi thơm lâu nhất! Có thắc mắc các bác comment xuống bên dưới, chuyên viên của An Phát sẽ trả lời hết. Liên Hệ : 0919.587.227 – 0942.057.227 – 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh #cách_giữ_mùi_thơm_cho_gỗ_huyết_long
 5. Ý nghĩa của Thiềm Thừ Phong Thủy (Cóc Ba Chân) và cách trưng bày hợp phong thủy Thiềm Thừ hay còn được gọi là Cóc 3 chân, là một là linh vật chiêu tài. Vì thế ở nhà, hộ kinh doanh, công ty thường thấy tượng Thiềm Thừ Phong Thủy được đặt ở cạnh bàn thờ Thần Tài Thổ Địa, bàn làm việc, quầy thu ngân… hướng nhìn vào trong nhà. Để giải thích ý nghĩa của thiềm thừ và các trưng bày hợp phong thủy, chúng ta cần hiểu được nguồn gốc, tính cách của thiềm thừ. Tượng Tam Cóc Tài Lộc Gỗ Nu Nghiến Cao 24 Rộng 56 Sâu 30cm Giá bán: 5.300.000 đồng Liên hệ: ☎️ 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 MSP: 13034475 Nguồn gốc thiềm thừ (cóc ba chân) Thiềm Thừ vốn là yêu quái. Khi còn là yêu quái, thiềm thừ đi khắp nơi gây hại cho nhân gian. Sau khi được Tiên ông Lưu Hải giao hóa và thu phục thiềm thừ cải tà quy chánh. Linh vật này đã theo tiên ông đi tu hành, sử dụng phép thuật của mình để nhả tiền bạc giúp đỡ mọi người để thể hiện sự phục thiện. Vì thế Thiềm Thừ được mọi người xem làm một linh vật phong thủy đem lại tài lộc và yên lành. Thiềm Thừ gỗ nu nghiến Xuất hiện với miệng ngậm đồng tiền, bên cạnh lưng có mang hai xâu tiền và 3 chân đạp lên lớp tiền hoặc đạp lên bao tiền tượng trưng cho việc mang vàng bạc tiền tài vào nhà. Tại sao thiềm thừ lại có 3 chân? Trong quá trình thu phục thiềm thừ, tiên ông Lưu Hải đã vô tình đánh gãy mất 1 chân của thiềm thừ. Vì thế thiềm thừ chỉ có 3 chân. Nếu tượng cóc đục mà có 4 chân thì không phải thiềm thừ và sẽ không phát huy tác dụng phong thủy. Ngoài ra, Thiềm Thừ Phong Thủy còn mang ý nghĩa hóa hung thành cát, mang bình an tới cho gia đình. Người xưa tin rằng, nếu có họ hàng nhà cóc ở dưới ao giếng ( hoặc ở cạnh giếng), ao hồ sau nhà thì bạn có thể tránh khỏi những nguy hiểm rình rập. Người xưa nói: “Con cóc là cậu ông trời”. Do đó, yêu ma đều rất sợ loài linh vật này. Cóc cũng được mệnh danh là loài vật có sự can đảm. Thiềm thừ gỗ xá xị Thông thường sẽ bắt gặp mẫu thiềm thừ đơn giản nhất và truyền thống nhất là thiềm thừ ngồi trên vàng và bao tiền, miệng ngậm đồng tiền. Thiềm thừ gỗ hương Hiện nay, các mẫu thiềm thừ phong thủy được các nghệ nhân sáng tạo với rất nhiều mẫu mã đa dạng: Thiềm thừ dưới gốc cây tùng, thiềm thừ ngồi cạnh chum tiền, thiềm thừ bảo ngọc… Dù ở bất kỳ mẫu mã nào thì thiềm thừ cũng phải có những đặc điểm chung sau: Ba chân, lưng có nhiều gai, mặt hung giữ, miệng ngậm đồng tiền. Thiềm thừ bảo ngọc Thiềm thừ gốc tùng Khay trà thiềm thừ Cách Trưng Bày Thiềm Thừ Phong Thủy – Cóc Ba Chân Đặt tượng Thiềm Thừ Phong Thủy gần cửa trước phía các góc nhà và ở bàn thờ thần tài thổ địa chính là nơi hấp thụ tài lộc tốt nhất. Ngoài ra còn được đặt ở chân bàn thờ, trên bàn làm việc, trên xe hơi. Lưu ý khi đặt cóc: + Khi đặt cóc phải hướng cho cóc quay vào trong nhà hoặc hướng về gia chủ. Theo phong thủy, thiềm thừ sẽ nhả tiền bạc, may mắn ra, nếu quay vào phía trong nhà thì tiền tài sẽ đổ vào, quay ra ngoài tiền tài sẽ tiêu tan. + Nên ưu tiên đặt cóc ở những vị trí thấp hoặc đặt dưới đất. Cóc là loài vật sống dưới đất. Để thiềm thừ càng gần đất mẹ, khả năng phong thủy càng phát huy mạnh. + Khi đặt cóc ở bàn thờ ông Địa: Nên để ngồi dưới đất, cạnh ban thờ. Nếu ở trong cùng ban thờ thì phải để ông Địa cao hơn cóc. + Tuyệt đối không đặt trong bếp, phòng tắm hoặc gần nhà vệ sinh. Nếu đặt ở những vị trí này thay vì mang tài lộc đến cóc sẽ trở nên hung dữ và thu hút khí chủ về vận rủi, tàn phá năng lượng tốt đẹp trong nhà. Thiềm thừ để xe hơi + Không phủ vải hoặc để bất kỳ thứ gì phủ lên trên mắt Thiềm thừ. + Khi đã đặt cóc ba chân thì hạn chế di chuyển, mỗi lần di chuyển sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả phong thủy. Nếu di chuyển phải chọn ngày, giờ đẹp. + Thiềm Thừ Phong Thủy sau khi được khai quang, nhìn thấy ai đầu tiên sẽ mãi mãi “phù hộ” cho người đó. Vì thế, có người dùng rất tốt nhưng đem tặng cho người khác thì lại không linh là vì lí do này. Và khi khai quang thiềm thừ cũng không nên để người lạ vào. Liên Hệ : 0919.587.227 – 0942.057.227 – 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh #thiềm_thừ_phong_thủy #cóc_ba_chân #cóc_phong_thủy
 6. Đồ thờ bằng gỗ, ý nghĩa phong thủy của từng vật phẩmThờ cúng ông bà, tổ tiên là một phong tục tập quán, một tín ngưỡng lâu đời, trong mỗi gia đình đều có bàn thờ gia tiên, trên bàn thờ gia tiên được bày biện những đồ vật mang ý nghĩa tâm linh. Mỗi đồ vật thể hiện được sự tôn kính với tổ tiên, ông bà và những người đã khuất. Các sản phẩm đồ thờ làm bằng gỗ của tượng gỗ An Phát chính là sự kết tinh tâm tư, tình cảm và sự sáng tạo cùng bàn tay khéo léo dâng lên thờ phụng bề trên. Từng món đồ thờ đều có những ý nghĩa khác nhau, đi chung với nhau tạo thành 1 bộ gồm 9 món 13 món hoặc 15 món. Bộ Đồ Thờ 13 món – 1 Lư Hương 46×40 – Cặp cò Cao 60 – 3 bát nhang 14×14 cm – Cặp chân đèn Cao 50 đk đĩa 20 – 1 đĩa trái cây đk 25 cm – 2 chén nước – 1 bình hoa – 1 ống đựng nhang Giá bán: 5.800.000 đồng Liên hệ: 0917.937.227 hoặc 0919.587.227 hoặc 0919.057.227 – Bát hương: Vật phẩm linh thiêng dùng thờ cúng trong gia đình, là biểu hiện Tâm. Đó là nơi để gia chủ thắp hương tưởng niệm, cầu cúng hướng tới tổ tiên, các vị thần linh hay gửi lòng thành kính vào cõi vô hình.– Cặp chim hạc: Hạc được xem là “Nhất Phẩm Điểu – Đứng đầu loài chim”. Hạc tượng trưng cho sự thanh cao, sự uyên bác, sáng suốt và cuộc sống vương giả. Trưng thêm cặp hạc đứng trên con rùa giúp tăng thêm phần trang trọng cho không gian thờ cúng. Rùa là loài linh vật tượng trưng cho sự trường thọ và sức khỏe bền bỉ. Cặp Hạc gỗ hương– Chân đèn và đèn dầu: Dùng để thắp sáng cho bàn thờ. Chân đen được xem là vật phẩm phong thủy có tác dụng tạo nên sinh khí cho bàn thờ tổ tiên. Đèn dầu hoặc chân đèn cầy là biểu tượng cho yếu tố Hỏa trong ngũ hành. Chân đèn bằng gỗ Đèn dầu gỗ hương – Ống nhang: Được dùng cho việc đựng nhang, giúp cho việc lấy nhang khi thắp sẽ trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn và tăng tính thẩm mỹ.– Đỉnh: Thường được chạm trổ biểu tượng song long trầu nguyệt, đỉnh dùng để xông trầm hương mùi thơm thanh khiết làm cho không gian phòng thờ thêm linh thiêng.– Bình hoa sen: Hoa sen biểu tượng cho sự thanh cao, rất phù hợp để ở không gian bàn thờ. Bình sen thường được làm bằng gỗ mít có màu vàng tươi. Màu vàng này sẽ được duy trì mãi mãi nên thường gọi là Bình hoa sen bất tử. Ban thờ gia tiên sẽ thêm phần trang trọng và uy nghi.– Khung hình thờ, khay nước, khay để trái cây, bộ đũa thờ cũng là những vật phẩm không thể thiếu giúp bàn thờ gia tiên thêm trang trọng. Khay nước, bình sen là các vật phẩm tượng trưng cho yếu tố “Thủy” trong ngũ hành.Nên dùng bộ đồ thờ bằng gỗ 9 món, 13 món, 15 món? Ý nghĩa bộ đồ thờ 9 món gồm có: 1 lư hương, 1 bát nhang, 2 chân đèn, 1 bình hoa, 1 hũ đựng nhang, 2 ly nước, 1 đĩa trái câySố 9 tiếng hán là “Cửu” đồng nghĩa với từ “Vĩnh Cửu”. Do đó, bộ đồ thờ 9 món tượng trưng cho sự vĩnh cửu, trường tồn. Đồng thời số chín cũng là từ trong cụm “Cửu huyền thất tổ”. Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ. Do đó, bộ đồ thờ bằng gỗ 9 món thường được nhiều người sử dụng với ý nghĩa sâu xa như vậy.Ý nghĩa bộ đồ thờ 13 món gồm có: 1 Lư Hương 46x40cm, Cặp cò Cao 60, 3 bát nhang 14×14 cm, Cặp chân đèn Cao 50 đk đĩa 20, 1 đĩa trái cây đk 25cm, 2 chén nước, 1 bình hoa, 1 ống đựng nhang. So với Bộ đồ thờ 9 món, bộ 13 món có thêm: Cặp cò Cao 60, 3 bát nhang 14×14 cm.Không chỉ phương đông không thích con số 13 mà kể cả phương tây như Đức, Mỹ, Anh… các hãng hàng không cũng không có dãy ghế số 13. Một số người quan niệm số 13 là con số xấu và tuyệt đối không sử dụng. Đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Theo các chuyên gia phong thủy con số 13 là con số dành riêng cho cõi âm, người âm. Dùng số 13 cho ban thờ gia tiên, người đã khuất là rất phù hợp và sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều may mắn, thành công. Xin nhắc lại 1 lần nữa là số 13 dùng để thờ là phù hợp nhưng cũng con số 13 làm đồ dùng cho gia đình là đại kỵ. Ví dụ: Bàn ghế 13 món không nên dùng. Bộ đồ thờ bằng gỗ hương 13 món Ý nghĩa bộ đồ thờ 15 món: Tương tự như bộ đồ thờ 13 món, bộ 15 món sẽ có thêm cặp bình hoa sen bất tử bằng gỗ mít. Cặp bình hoa sen có màu vàng giúp ban thờ gia tiên thêm màu sắc. Bên cạnh đó, số 5 tượng trưng cho ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Phụ thuộc vào yếu tố phong thủy, kích thước ban thờ gia tiên và khả năng kinh tế mà gia chủ nên chọn bộ đồ thờ có số món phù hợp. Kích thước ban thờ gia tiên có nhiều loại trong đó phổ thông nhất là 3 kích thước sau: loại nhỏ: Rộng 67cm dài 127cm; Loại trung: Rộng 76 dài 155cm; Loại lớn: Rộng 98cm, dài 198cm. Theo kinh nghiệm thực tế Gỗ An Phát đưa ra lời khuyên cho quý khách hàng như sau. Với ban thờ loại nhỏ nên dùng bộ đồ thờ 9 món hoặc 13 món, với ban thờ loại trung nên dùng loại 13 món và với ban thờ loại lớn bộ đồ thờ 15 món là phù hợp và cân đối.Chúc quý khách lựa chọn được bộ đồ thờ đẹp nhất!Liên Hệ : 0919.587.227 – 0942.057.227 – 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#đồ_thờ_bằng_gỗ#bộ_đồ_thờ_9_món
 7. Tượng Cá Chép Hóa Rồng Bằng Gỗ
 8. Ý nghĩa đồng hồ mỏ neoĐồng hồ gỗ treo tường từ xưa đến nay đã được nhiều người yêu thích bởi nét đẹp mộc mạc của gỗ. Đặc biệt, các mẫu đồng hồ được làm từ những loại gỗ quý như cẩm, trắc, mun thường được các dân chơi đồ gỗ tìm bằng được để treo trong nhà. Lựa chọn chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ đẹp và độc là điều băn khoăn của nhiều gia chủ. Thị trường ưa chuộng đồng hồ treo tường gỗ cẩm bởi giá cả phải chăng và mẫu mã được thiết kết tinh tế, sáng tạo dựa trên hình dáng chiếc mỏ neo.- Chiếc đồng hồ mỏ neo tưởng chừng chỉ để xem giờ, trang trí, hay đơn giản chỉ là biểu tượng của ngành hàng hải. Tuy nhiên ít ai biết được nó còn những ý nghĩa tuyệt vời khác: Đồng Hổ Mỏ Neo Mặt Gỗ Cẩm - Khung Gỗ Còng. - Kích thước 56x44x4,4 cm, Giá 600.000đ MSP: DONGHO_1603001 - Kích thước : 80x60x5 cm, Gía 1.200.000đ MSP: TUONG_1545Liên hệ: ☎ 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227➡ Biểu tượng mỏ neo là 1 biểu tượng rất độc đáo trong phong thủy, bắt nguồn từ chiếc mỏ neo của những con tàu khi neo đậu, giúp giữ con tàu đứng im tại chỗ. Hình tượng chiếc mỏ neo trong phong thủy tượng trưng cho sự vững chắc về công danh, sự nghiệp, cuộc sống.➡ Trong gia đình treo đồng hồ mỏ neo để nhắc nhở những khoảnh khắc quan trọng cần nhớ, để khẳng định tình cảm gia đình giữa vợ chồng, con cái với cha mẹ bền chặt, kiên định, không đổi rời. Giảm bớt cãi vã xung đột, cuộc sống hòa thuận. Đồng hồ gỗ trắc➡ Mỗi ngày khi nhìn thời gian với chiếc đồng hồ mỏ neo để tự nhắc nhở bản thân rằng dù vấn đề có to lớn như một cơn bão, hay sự khó khăn có cố gắng quật ngã bạn, thì bạn cần phải giữ vững sự kiên định để mạnh mẽ vượt qua tất cả. Đem đến cho bạn niềm tin rằng sẽ không từ bỏ khi đối mặt với bất cứ khó khăn gian khổ nào. Đồng hồ mỏ neo 70➡Cuộc sống luôn vận động không ngừng, con người cũng phải luôn thay đổi theo nó. Bạn là người năng động luôn theo kịp thời đại nhưng một lúc nào đó bạn cảm giác mệt mỏi muốn dừng lại sống chậm để thưởng thức dư âm cuộc sống. Lúc này bỏ neo tại một điểm nào đó là rất thích hợp. Cho nên hình tượng mỏ neo còn thể hiện cho sự bình yên không bon chen. Đôi khi đó còn là sự níu kéo về một quá khứ, 1 ký ức mà bạn trân trọng. Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#đồng_hồ_mỏ_neo#đồng_hồ_treo_tường_gỗ_đẹp
 9. 1. Ý nghĩa từng bức tượng trong bộ tượng Phúc Lộc Thọ - Tam Đa Tượng Phúc Lộc Thọ hay Phước Lộc Thọ nói về ba điều cơ bản của một cuộc sống hạnh phúc là: Những điều lành, con cái (Phúc), sự thịnh vượng, may mắn (Lộc) và tuổi thọ (Thọ). Mỗi vị thần tượng trưng cho một điều mong ước. Người vô phúc (không có con cái) thì cuộc sống có được nhiều lộc và tuổi thọ cao đi nữa thì cũng không viên mãn. Tương tự như vậy, nếu không có lộc thì phúc và thọ bao nhiêu cũng không hạnh phúc. Ba vị này còn được gọi là Tam Đa và thường đi chung. Cả ba vị đều có khuôn mặt nhân hậu và nụ cười rất hoan hỷ. Tượng Phúc Lộc ThọGỗ Hương ĐáCao 60cm rộng 17 cmGiá bán: 7.000.000 đồngLiên Hệ : 0919.587.227 - 0917.937.227 - 0942.057.227MSP: 13033458 Ông Phúc tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành, con hiền, cháu thảo. Tương truyền, ông Phúc là một quan thanh liêm đứng đầu của triều đình xưa. Ông Phúc có rất nhiều con cháu, tất cả đều hiếu thảo và thành công hơn người. Vì vậy, tượng ông phúc thường bế đứa bé trên tay. Phúc là điều mong ước đầu tiên của mỗi người. Tượng ông Phúc sẽ đem đến cho gia chủ nhiều phúc phần, con cháu ngoan hiền, hiều thảo và thành đạt. Tượng Phúc Lộc Thọ gỗ trắc dây Ông Lộc: Hay còn gọi là ông Thần Tài tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng và tài lộc. Truyền thuyết nói rằng ông Lộc là quan lớn của triều đình, có tài ăn nói khéo léo nên được vua ban lộc nhiều vô kể. Ông Lộc đội mũ quan, tay cầm ngọc như ý tượng trưng có sự thăng tiến về công danh, vạn sự như ý và tài lộc tấn tới. Ông Lộc thường đứng ở giữa trong bộ tượng tam đa. Tượng Tam Đa gỗ hương Ông Thọ: Trong bộ tượng Phúc Lộc Thọ. Ông thọ đứng cuối cùng. Ông thọ là hình tượng ông tiên già, râu tóc bạc trắng, trán rất cao. Tay cầm trái đào tiên, tay chống gậy có buộc quả hồ lô chứa tiên đơn. Ông Thọ sẽ phù hộ cho gia chủ luôn có sức khỏe và sự trường thọ để hưởng phúc. Nhiều người thắc mắc tại sao tượng ông Thọ thấp hơn 2 bức tượng còn lại và cho rằng đó là lỗi trong khi đục tượng nhưng sự thực không phải vậy. Ông thọ là hình ảnh cụ già chống gậy và người lúc nào cũng hơi khom lưng về phía nên tượng ông phải thấp hơn mới hợp lý. Phúc lộc thọ mun 30 2. Cách trưng bày tượng Phúc Lộc Thọ Tượng ba ông Tam Đa luôn luôn phải đặt theo đúng thứ tự để phát huy tính năng phong thủy cao nhất. - Tượng Phúc Tinh: đặt bên phải - Tượng Lộc Tinh: đặt ở giữa - Tượng Thọ Tinh: đặt bên trái Tượng Phúc Lộc Thọ gỗ cẩm đặt đúng thứ tự Bạn nên đặt tượng ba ông Tam Đa trong những căn phòng chính của ngôi nhà như phòng khách, phòng thờ, phòng làm việc, thư phòng. Tượng nên đặt ở nơi trang nghiêm. Khi trưng tượng không để bám bụi hoặc các đồ vật che khuất mắt tượng. Để tượng nên hướng về phía cửa chính để đón Phúc Lộc Thọ. Đại kỵ để tượng Tam Đa gần hoặc trong nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc phòng ngủ. Tùy vào mục đích trưng bày mà gia chủ nên xem xét việc có khai quang tượng hay không. Nếu không khai quang thì tượng đơn giản chỉ là những đồ vật trang trí. Nếu đã khai quang thì phải thờ cúng đầy đủ và đặt ở những vị trí hợp phong thủy. Tượng Phúc Lộc Thọ gỗ hương ta 3. Những vị trí đặt tượng Phúc Lộc Thọ giúp gia chủ hái tài lộc - Quầy thu ngân: Tiền tài luôn dư dả - Trên nóc bàn thờ ông địa: Thuận tiện việc thờ các ngài - Phòng làm việc: Luôn cảm thấy phấn chấn tinh thần - Phòng khách: Khách tới luôn cảm thấy thiện chí, vui vẻ 4. Những lưu ý không thể bỏ qua khi thỉnh tượng Phúc Lộc Thọ: - Không nên trưng 1 hoặc 2 bức trong bộ tam đa. Khi trưng bày gia chủ nên trưng cả bộ 3 bức. Trường hợp nếu có 1 bức tượng bị hỏng thì cần làm lại bức mới chứ tuyệt đối không nên để trưng 2 bức hoặc chỉ 1 bức vì nó tượng trưng cho hạnh phúc không trọn vẹn. - Không để tượng ở vị trí quá thấp, vị trí tối thiểu mà các chuyên gia phong thuỷ thống nhất là mặt của tượng phải ngang tầm ngực trở lên. - Không để tượng nhìn thẳng ra cửa chính sẽ làm thất thoát tài lộc. Khác với tượng chấn trạch, thường để nhìn thẳng ra cửa chính thì tượng dùng để chiêu tài thường tránh nhìn thẳng ra cửa chính. Tượng chấn trạch như: Quan Công, Tượng hổ... Tượng chiêu tài: Phúc Lộc Thọ, Tỳ hưu, Thiềm thừ... - Nếu trưng tượng mà không muốn thờ cúng thì nên dùng bút lông gạch hình chữ thập (+) dưới đế của tượng. Khi không thờ tượng nữa thì nên mang lên chùa gửi tuyệt đối không đốt, vứt vào nơi ô uế. CÓ THỜ, CÓ THIÊNG, CÓ KIÊNG, CÓ LÀNH! Chúc quý vị luôn luôn có trọn vẹn 3 điều hạnh phúc nhất của đời người Phúc Lộc Thọ! Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh #ý_nghĩa_tam_tiên_phúc_lộc_thọ #tượng_tam_đa
 10. TƯỢNG PHẬT DI LẶC DI LẶC NGŨ PHÚC TÀI LỘC NU XÁ XỊ C101 R75 S18 Mã SP: 13034555 12.500.000 đ DI LẶC PHÚ QUÝ XÁ XỊ C48 R64 S20 Mã SP: 13034598 5.500.000 đ DI LẶC TÀI LỘC XÁ XỊ C94 R38 S22 Mã SP: 13034597 7.000.000 đ DI LẶC VẠN SỰ NHƯ Ý GỖ HƯƠNG C45R43S25 Mã SP: 13034594 6.800.000 đ TƯỢNG DI LẶC TAM PHÚC NGỒI GỐC TÙNG GỖ GÕ C96 R80 S55 Mã SP: 13033391 12.000.000 đ TƯỢNG DI LẶC NGỒI NGANG HƯƠNG C19 R37 S19 Mã SP: 13034002 1.800.000 đ TƯỢNG DI LẶC GỖ XÁ XỊ C95 R60 S45 Mã SP: 13033688 10.800.000 đ TƯỢNG DI LẶC TAM PHÚC NU XÁ XỊ C95 R80 S9 Mã SP: 13033879 12.000.000 đ DI LẶC VẠN SỰ NHƯ Ý GỖ HƯƠNG D38 C24 R23 NÂNG VÀNG Mã SP: 13033520 2.400.000 đ DI LẶC NGŨ PHÚC QUẨY ĐÀO GỖ HƯƠNG 94X74X30 Mã SP: 13033748 14.500.000 đ Liên Hệ : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#tượng_phật_di_lặc#phật_di_lặc_gỗ#tượng_phật_di_lặc_đẹp
 11. LỤC BÌNH BÌNH CỦ TỎI GẠC NAI 58X20 Mã SP: 13034471 2.300.000 đ LỤC BÌNH GỖ HƯƠNG 1M5 Mã SP: 13032571 22.500.000 đ LỤC BÌNH GỖ HƯƠNG 1M6 Mã SP: 13029868 27.000.000 đ LỤC BÌNH GỖ HƯƠNG 2M Mã SP: 13032113 42.000.000 đ LỤC BÌNH GỖ HƯƠNG 1M4 Mã SP: 13030013 18.000.000 đ TỲ BÀ HƯƠNG CẨN 40-10 (CN) Mã SP: 13032473 1.200.000 đ TỲ BÀ GẠC NAI 57X15 Mã SP: 13033635 1.800.000 đ LỤC BÌNH GẠC NAI 57X16 Mã SP: 13033629 2.000.000 đ LỤC BÌNH CỦ TỎI CHIU LIU 58X21 (CN) Mã SP: 13033559 2.200.000 đ LỤC BÌNH CỦ TỎI CHIU LIU 47X17 (CN) Mã SP: 13033641 1.600.000 đ LỤC BÌNH CHIU LIU 49X17 Mã SP: 13033790 1.500.000 đ CẶP TỲ BÀ CẨM CHỈ CAO 44 Mã SP: 13033364 1.300.000 đ CẶP TỲ BÀ CẨM CHỈ CAO 40 Mã SP: 13033363 1.100.000 đ Tham Khảo Thêm Nhiều Mẫu Sản Phẩm Lục Bình Gỗ Nguyên Khối Tuyệt Đẹp Chỉ Có Tại An Phát : https://goanphat.com/My-nghe-go/Luc-Binh Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng :507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#lục_bình_gỗ#lục_bình_phong_thủy#bình_phú_quý
 12. Trong mỗi gia đình theo Đạo Phật thường sẽ có bàn thờ Tượng Phật để cầu xin bảo hộ Bình An và Phát Tài. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những điều kiêng kỵ bắt buộc để tránh phạm húy, rước hoạ vào thân. Người ta có câu, phật pháp đại từ, đại bi. Tại sao vi phạm các điều đại kỵ lại rước hoạ vào thân? Bởi vì, phật đâu có hại ai bao giờ. Nguyên nhân được các nhà phong thuỷ lý giải như sau: Khi thờ tượng phật ắt sẽ có ban thờ, tượng phật. Gia chủ thường xuyên thắp nhang, cúng bái. Nhưng nếu phạm vào 7 điều đại kỵ khi thờ tượng phật, phật sẽ không tại vị. Khi đó các loại cô hồn cát đảng nhập vào tượng. Chúng là những kẻ phá hoại và gây rối loạn trong gia đình. Bộ Tượng Tây Phương Tam Thánh Gỗ Hoàng Dương Tượng Cao 35 cm Giá bán: 8.300.000 đồng Liên Hệ : 0919.587.227 - 0917.937.227 - 0942.057.227 MSP: 13032964 Tượng tây phương tam thánh gỗ hoàng dươngĐiều 1: Bàn thờ Phật phải đặt cao nhất, vị trí sạch sẽ thanh tịnh, đồ cúng giường phải là đồ chay, hương hoa bánh kẹo và phải thường xuyên dọn dẹp, trái cây, đồ cúng phải rửa sạch sẽ. Nếu đặt ở vị trí thấp hoặc cúng đồ mặn cho phận sẽ là vi phạm điều đại kỵ đầu tiên và nghiêm trọng nhất.Điều 2: Nếu tượng Phật tron nhà đã cũ hoặc bị hư, bể khi muốn thay đổi tượng mới cần đem tượng cũ gửi vào chùa, trong chùa sẽ có nơi để thờ phụng hoặc nhập cốt tượng đang đúc khác. Tương mới thỉnh về cần phải đem đến chùa, tự, viện để các tăng ni, chư tôn chứng và khai nhãn cho những tượng này. Tượng Phật Đại Thế Chí gỗ hương Điều 3: Vị trí đặt tượng Phải là vị trí trang nghiêm, không đặt trong phòng ngủ, tránh xa bếp, nhà vệ sinh. Phía sau phải có chỗ dựa chắc chắn và vững chãi. Hướng ban thờ Phật nên hợp với hướng của gia chủ.Điều 4: Thắp hương và lau dọn hàng ngày, dùng nước sạch, rượu, nước bưởi để lau chùi. Đèn trên bàn thờ phải luôn bật để thu hút năng lượng. Khi lau chùi, dọn dẹp phải chú ý hạn chế tối thiểu việc di chuyển bát hương hoặc tượng Phật. Tốt nhất là không di chuyển tượng phật và bát hương.Điều 5: Vị trí các tượng phật phải đặt đúng thứ tự, vị trí cao thấp khác nhau. Ví dụ: Tượng Tây Phương Tam Thánh cần thờ chung một bàn thờ, chung bậc không để tượng cao tượng thấp hoặc tượng to tượng nhỏ. Phật A Di Đà gỗ hương Điều 6: Nếu để tượng Phật trong xe ô tô nên đặt ở vị trí phía trước đầu xe để giúp gia đình luôn bình an. Tượng phật có thể quay về phía trước hoặc quay về phía tài xế đều được. Tuyệt đối không đặt tượng phật ở cuối xe. Khi trời nắng phải chú ý che nắng cho Phật.Điều 7: Tuyệt đối không dùng chổi lông gà, lông vịt để lau ban thờ hoặc tượng Phật, không trưng lông đuôi công trên cùng ban thờ Phật. Phụ nữ đang trong những ngày đặc biệt cũng không được thắp hương hoặc dọn dẹp ban thờ.Phật không đòi hỏi phải nhà giàu sang hay nghèo khó. Chỉ là dù giàu sang hay nghèo khó nhưng phải luôn kính trọng ngài, để ngài trong tâm mình thì khắc biết cách để thờ cúng ngài một cách đúng nhất. Chúc quí vị luôn bình an và may mắn.Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng :507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh#đại_kỵ_khi_thờ_tượng_phật_trong_nhà
 13. Tuổi Tuất hợp với tranh gì và những vật phẩm phong thuỷ mang đến may mắn, tài lộc sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Trong 12 con giáp thì Tuất là con vật gần gũi với con người chúng ta, thông minh và trung thành. Đặc điểm của người tuổi Tuất là thông minh, có trách nhiệm, trung thành, biết cảm thông và chia sẻ. Mỗi con giáp có tính cách và đặc trưng riêng do đó sẽ phù hợp với những tranh phong thuỷ, vật phẩm phong thuỷ và các loại cây cảnh khác nhau. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những vật phẩm hợp với người tuổi Tuất. Các bạn tuổi Tuất có thể tham khảo và tìm ra vật phẩm phong thuỷ mà bạn thích để trưng bày trong gia đình hoặc bàn làm việc nhé. Tuổi Tuất hợp với tranh gì Dựa vào năm tuổi mà chúng ta sẽ lựa chọn tranh phong thuỷ thích hợp. Tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc nên chọn những bức tranh màu xanh nước biển, màu đen làm chủ đạo. Bức tranh mang hình ảnh của cỏ, cây, hoa lá. Tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, những bức tranh màu nâu, vàng sẽ hợp với tuổi Canh Tuất. Hình ảnh đất đám gốm, sứ, đồi núi. Tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thuỷ nên chọn những bức tranh có hình ảnh xanh nước biển, tranh có hình ảnh của nước sẽ giúp Nhâm Tuất may mắn và thuận lợi. Tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hoả nên có thể sử dụng các bức tranh có màu xanh lá cây, đỏ, hồng cam và hình ảnh của hoa cỏ, cây lá, mặt trời. Những vật phẩm phong thuỷ thích hợp cho người tuổi Tuất Ngoài tìm hiểu người tuổi Tuất hợp với tranh gì thì chúng ta cũng nên tìm hiểu những vật phẩm phong thuỷ. Sử dụng các vật phẩm phong thuỷ để có thể trưng bày trong gia đình hoặc bàn làm việc có thể giúp xoá những vận rủi mang đến may mắn và thuận lợi cho gia chủ. Tượng chó phong thuỷ hợp với người tuổi Tuất Sau đây là những linh vật phong thuỷ thích hợp với người tuổi Tuất. Tượng chó phong thuỷ. Tượng Hổ để tăng thêm sức mạnh và sự uy quyền. Tượng Ngựa mang đến sự may mắn và tài lộc. Tượng Song mã gỗ hương tài lộc Tỳ Hưu phong thuỷ xua đuổi tà ma, trấn giữ gia đình được bình yên. Thiềm thừ cầu công ăn việc làm được thuận lợi. Tượng cá chép phong thuỷ là biểu tượng của sự may mắn. Rùa phong thuỷ là biểu tượng cho sự may mắn. Thiền thừ mang tài lộc Cây phong thuỷ cho người tuổi Tuất Ngoài những linh vật, tranh ảnh thì chúng ta có thể chọn cây phong thuỷ. Một số cây phong thuỷ mang ý nghĩa tốt đẹp và thích hợp với người tuổi Tuất nhé. Cây Kim Ngân là loại cây rất thích hợp với người tuổi Tuất. Giúp chúng ta giữ được tiền bạc tốt hơn cũng như công danh, sự nghiệp được thuận lợi. Cây Bạch Mã Hoàng Tử thường được dùng để trưng bày ở các sảnh lớn của công ty. Cây vừa đẹp lại mang ý nghĩa giúp cho chúng ta thăng tiến trong công việc. Cây Vạn Thanh Niên cây có tác dụng kích hoạt sinh khí, ngăn sát khí ảnh hưởng đến chúng ta. Cây xương rồng là loại cây thích nghi với môi trường khắc nghiệp. Nên trong điều kiện thế nào cây cũng tươi tốt. Cây xương rồng còn là biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ. Cây xương rồng nở hoa sẽ mang thêm nhiều niềm vui và may mắn cho người trồng. Cây kim ngân trang trí hợp phong thuỷ người tuổi Tuất Trên đây là những vật phẩm phong thuỷ và người tuổi Tuất hợp với tranh gì. Các bạn có thể tham khảo và lựa chọn vật phẩm thích hợp với bản thân mình. Những vật phẩm phong thuỷ có bán tại Gỗ An Phát được gia công kỹ lưỡng và tinh xảo. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng khi lựa chọn các sản phẩm phong thuỷ làm từ gỗ của chúng tôi. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn vật phẩm phong thuỷ mà mình ưa thích. Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. #tuổi_tuất_hợp_với_tranh_gì
 14. Ý NGHĨA PHONG THỦY CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ XUNG QUANH PHẬT DI LẶC KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT Phật Di Lặc và những đứa trẻ bên cạnh (Di Lặc tiểu phúc) Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao bên cạnh đức phật di lặc luôn có những đứa trẻ con bên cạnh và chúng mang ý nghĩa phong thủy gì? Phải chăng những đứa trẻ chỉ góp phần làm cho bức tượng thêm sống động hay còn có ý nghĩa phong thủy sâu xa khác? Hãy cùng An Phát tìm hiểu chủ đề: "Ý nghĩa phong thủy của những đứa trẻ xung quanh phật Di Lặc không phải ai cũng biết" Em bé hay còn được gọi là tiểu đồng, tiểu phúc, tiểu quỷ mang ý nghĩa chính là cầu con cái, cầu gia đình hạnh phúc, con hiền cháu thảo. Với mỗi phúc con người cảm nhận được niềm vui, sự an lạc và hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc là ước muốn của mọi gia đình, ước muốn về một cuộc sống sung túc, hoan hỷ, hạnh phúc. Với số lượng những đứa trẻ khác nhau, mỗi bức tượng lại có một ý nghĩa phong thủy riêng. Tượng Di Lặc Ngũ Phúc Nguyên KhốiGỗ Hương ĐáRộng 48 Cao 26 Sâu 25cmGiá bán : 5.000.000 đMSP : 13034172Liên hệ: ☎️ 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Di lặc ngũ phúc là bức tượng với 5 đứa trẻ vui đùa xung quanh phật Di Lặc tượng trưng cho “Phúc - Lộc - Thọ - Khang - Ninh”. Phúc là an nhàn, hạnh phúc; Lộc biểu tượng cho tiền tài, lộc phát; Thọ là trường thọ, viên mãn; Khang là biểu tượng của sức khỏe dồi dào; Ninh tượng trưng cho cuộc sống bình lặng, an lành. Đây cũng là bức tượng phật Di Lặc và tiểu phúc phổ biến nhất. Tượng Phật Di Lặc Tam Phúc Tượng Tam phúc có 3 đứa bé tượng trưng cho 3 điều mong ước lớn của đời người đó chính là: Phúc, Lộc, Thọ. Tượng Phật Di Lặc Nhị Phúc Tượng Di Lặc Nhị Phúc thường có 2 đứa trẻ (1 nam, 1 nữ). Ý nghĩa phong thủy: Cầu có đầy đủ con (cháu) trai và gái. Tượng Phật Di Lặc Nhất Phúc Tượng Phật Di Lặc Nhất Phúc là bức tượng chỉ có duy nhất 1 đứa bé. Di Lặc Nhất Phúc mang ý nghĩa phong thủy cầu cho gia đình hạnh phúc. Người hiếm muộn cầu xin con cái thường trưng tượng này với mong muốn cầu xin có con dù chỉ là một đứa. Chú ý Chắc quý vị đọc đến đây cũng thắc mắc tại sao lại không có Phật Di Lặc tứ phúc và lục phúc. Vì số 4 đọc là "tư" gần giống chữ "tử" nên trong phong thủy rất hạn chế sử dụng. Chữ "lục phúc" đọc rất giống với chữ "lục súc" do vậy nếu thợ đục tượng nắm về phong thủy sẽ không bao giờ đục 2 mẫu tượng này. Đức Di Lặc với anh mắt và nụ cười hoan hỉ và pháp lạc đem đến hạnh phúc vô tận cho mọi người. Còn với mỗi người con của phật trong thâm tâm phải tự nhắc nhở mình rằng: Hạnh phúc của mọi người cũng chính là hạnh phúc của mình - rèn luyện tâm hồn, năng cao phẩm hạnh. Làm được như thế mới khiến cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa thực sự. ...................................................................................................................................... Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh #tượng_phật_di_lặc #phật_di_lặc_gỗ
 15. Tìm hiểu về nu huyết long và cách phân biệt gỗ nu - gỗ thường đơn giản nhất Gỗ nu huyết long đắt hơn huyết long thường rất nhiều. Do hám lợi trước mắt, một số người bán đã lấy vòng huyết long thường bán với giá của vòng nu huyết long. Hôm nay, Gỗ An Phát sẽ hướng dẫn khách hàng cách phân biệt vòng tay huyết long thường và vòng tay nu huyết long để tránh bị nhầm lẫn. Chung tay vì một cộng đồng không bị lừa gỗ. Vòng Tay Nu Huyết Long- Kích thước: 10ly - Giá bán: 150.000đMSP: 2908- Kích thước : 12ly - Giá bán: 250.000 đMSP: TUONG_2525- Kích thước: 14ly - Giá bán: 300.000đMSP: CHUOI_1608001- Kích thước: 16ly - Giá bán: 380.000đMSP: CHUOI_1607002Liên hệ: 0917.937.227 hoặc 0919.587.227 và 0919.057.227 Nu gỗ là gì? Để biết nu huyết long là gì chúng ta cần hiểu gỗ nu nói chung là gì. Nu là phần thân cây bị thương hoặc bị gãy (thường là gần gốc) khi lành lại sẽ hình thành những nốt giống như gai từ cây gỗ mọc ra. Nu mọc từ cây xá xị ta gọi là nu xá xị, nu mọc từ cây huyết long ta gọi là nu huyết long... Bản chất gỗ vẫn là gỗ mọc ra từ chung một thân cây nhưng phần nu có vân đẹp hơn so với bình thường, các đường vân xoắn lại. Với các loại gỗ có mùi thơm như: Huyết long, xá xị, bách xanh... tinh dầu ở phần nu cũng nhiều hơn các phần khác làm cho gỗ có mùi thơm hơn rất nhiều. Nu gỗ xá xị trước khi cắt Nu xá xị sau khi cắt Do đó, người chơi đồ gỗ quý thường lựa chọn nu để làm các món đồ của mình. Hàng trăm cây gỗ mới có 1 cây có nu, cả một cây cũng thường chỉ có một, hai cục nu nho nhỏ. Chính vì vậy giá nu bao giờ cũng cao hơn giá gỗ thường rất nhiều lần. Nu huyết long là gì? Nu huyết long là phần gỗ huyết long mọc lồi ra từ thân cây huyết long cây bị thương, nu huyết long có các chấm nhỏ, đường vân xoắn và dày, mùi thơm mạnh, thơm lâu hơn gỗ huyết long thường rất nhiều. Nu huyết long rất hiếm nên vòng tay nu huyết long cũng có giá cao hơn so với vòng huyết long thường. Vòng tay nu huyết long Vòng tay nu huyết long, đường vân soắn, dày, có các chấm chấm chính là chân nu, chấm càng nhiều và càng dày chứng tỏ nu càng nhiều, tinh dầu càng nhiều nên giá trị càng cao, mùi thơm càng bền lâu. Tuy nhiên đôi khi, một chuỗi vòng có một vài hạt không có chấm thì cũng không hẳn là không phải nu nhé các bác. Nếu không có chấm thì đường vân phải xoắn, cuộn mới là nu huyết long chuẩn. Vòng tay nu huyết long 2cm giá 590 ngàn đồng Như vòng này, hạt số 1 được đánh giá là nu kín hạt, hạt số 2 là nu ít, hạt số 3,4 không có nu (nhưng vân dày, đẹp), hạt số 5 nu đẹp. Vòng tay huyết long thường Vòng tay huyết long thường, vân sẽ đều nhau, không dày và xoắn như nu huyết long. Đường kính: 14ly - Giá bán: 280,000đ. Vòng huyết long thường sẽ thấu quang mạnh hơn vòng nu huyết long. Liên Hệ Tư Vấn : 0919.587.227 - 0942.057.227 - 0917.937.227 Địa chỉ cửa hàng : 507 Phạm Văn Đồng, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh #nu_huyết_long #vòng_nu_huyết_long