• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

sieutocviet3

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  34
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About sieutocviet3

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Gạch lát nền nhà là loại gạch không thể thiếu được trong không gian mỗi căn phòng của ngôi nhà. Vì thế, nhu cầu sử dụng vật liệu này đang có xu hướng tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân loại, kiểm tra chất lượng các loại gạch sử dụng để lát nền nhà hiện nay. Vì thế, gạchrẽ98 xin chia sẻ các thông tin liên quan qua bài viết sau đây. 1/ Phân loại gạch lát nền. 1.1 Gạch men Đây là loại gạch được sản xuất chủ yếu từ các thành phần chính có sẵn ở trong đời sống như đất sét, thạch cao, cao lanh và một số nguyên liệu kèm theo khác. Gạch sau khi nung được phủ một lớp men mỏng nên có độ sáng bóng, có thể chịu lực tốt, ít hút nước. 1.2 Gạch bông Đây là loại gạch được làm từ các nguyên liệu như: Xi măng, bột đá, cát và một số loại phụ gia khác. Điều đó khiến cho gạch có độ cứng khá cao, ít thấm nước. Vì vậy nên được khá nhiều người dân ở vùng nông thôn lựa chọn sử dụng. 1.3 Gạch Ceramic Đây là loại gạch có cấu tạo chủ yếu từ cát, đất sét và một số nguyên liệu khác. Qua quá trình nung ở mức nhiệt 1000 độ C nên có độ cứng khá lớn. Vì thế, gạch chủ yếu được sử dụng để lát nền các công trình dân dụng như nhà phố, cửa hàng, showroom,… 2/ Cách nhận biết và kiểm tra chất lượng gạch. 2.1/ Phương pháp thủ công. Đổ nước vào mặt sau của viên gạch. Nếu nước thoát đi nhanh là gạch đã già. Do đó, bạn có thể lựa chọn gạch để phục vụ cho công trình. Khi ngâm viên gạch vào nước mà thấy nó sủi thì nó là viên gạch đặc 2.2/ Kiểm tra bằng mắt thường. Bạn nên nhìn xem họa tiết hoa văn, màu sắc, kích thước viên gạch có đồng nhất với nhau hay không? Bạn kiểm tra xem lớp men được tráng trên bề mặt viên gạch có đều và đẹp hay không? 3. Nơi cung cấp các loại gạch lát nền uy tín Gạch lát nền 98 tự tin là nơi cung cấp cho các bạn các loại gạch đẹp, chất lượng tốt nhất mà giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Bài viết trên là những thông tin chia sẻ và cách nhận biết các loại gạch phổ biến hiện nay. Hãy đến với công ty chúng tôi để có thể lựa chọn được sản phẩm ưng ý và chất lượng nhất. GẠCH RẺ 98 - NƠI VUN ĐẮP HẠNH PHÚC 262 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline + Zalo + Viber 0937.86.98.98 (Mr: Duy) 0868.02.01.02 (Ms: Linh) Website: https://gachre98.com/
 2. Lắp đặt camera giấu kín quan sát ngụy trang hoặc còn được gọi camera ẩn siêu nhỏ để khách hàng hay người cần quan sát không biết có camera là điều rất khó khăn. Camera siêu nhỏ giấu kín thường dùng trong những trường hợp cần thiết do đó cần có những camera quan sát chuyên nghiệp và thi công cẩn thận khéo léo để qua mắt người nhìn. Sau đây là bài viết nói về những camera siêu nhỏ bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Tại sao cần lắp đặt camera siêu nhỏ ngụy trang giấu kín. – Thiết kế camera siêu nhỏ ngụy trang trong phòng karaoke và nhà nghĩ: theo quy định mới thì việc kinh doanh phòng trọ, nhà nghĩ karaoke phải có camera theo dõi để đề phòng tội phạm bất hợp pháp. Đương nhiên việc lắp đặt camera ở những điểm này rất cấm kỵ với khách hàng khi họ biết thì sẽ giảm lượng khách đáng kể, lắp đặt camera giấu kín hoặc camera siêu nhỏ mini quan sát ngụy trang là một trong những biện pháp hay nhất trong trường hợp này. – Thiết kế camera giấu kín trong phòng để giám sát con học, kiểm soát gia sư và những đối tượng khác dùng cho gia đình đa hệ, phức tạp hay phòng trọ chung cư, có những điều trong cuộc sống khó nói, trong trường hợp này việc phải lắp đặt camera giấu kín là một giải pháp ưu tiên và hợp lý. – Thiết kết lắp đặt camera mini quay lén giấu kín để giám sát người giúp việc, việc thuê người làm là một trong những nhu cầu của cuộc sống hiện đại tại Việt Nam ngày nay. Việc camera quan sát ẩn để giám sát người làm cũng là việc cần thiết để tránh khỏi những phiền toái cũng như giám sát được những hoặt động của người làm, đặt biệt hơn với giá thành camera giấu kín không cao nhưng sẽ bảo vệ được những tài sản của bạn. – Lắp đặt camera siêu nhỏ trong những chi tiết máy để giám sát hoạt động của máy hoặc sản phẩm trong công nghiệp mà những thiết bị camera khác không hỗ trợ được. ==> Bạn hãy tham khảo một số mẫu camera mini giá rẻ tại đây Một số camera siêu nhỏ quan sát mini giấu kín trên thị trường giá rẻ. Trên thị trường hiện tại, có rất nhiều cửa hàng bán camera mini giấu kín tuy nhiên tùy theo nhu cầu sử dụng của cá nhân, khách hàng cần nói rõ để kỹ thuật sử dụng, tư vấn cách thức lắp camera giấu kín ngụy trang cho khách hàng phù hợp. Rất nhiều những khách hàng đọc sơ thông tin trên những web mua bán như lazada, sendo mua về không đúng mục dích sử dụng và mang đến không hiệu quả, dẫn đến những thảm họa không lường về sau. Sau đây công ty Nhật Nam Digital giới thiệu những sản phẩm camera ngụy trang siêu nhỏ hữu ích với đối tượng sử dụng. – Camera bí mật giấu kín siêu nhỏ công nghệ HD. Độ phân giải chất lượng Full HD ưu điểm của camera là kích thước nhỏ gọn có thể giấu kín dưới bóng đèn, máy vi tính, hoặc những đồ vật khác trong phòng. Camera chiếc đũa – Hình dạng camera khi lắp đặt xong chỉ đưa ra ngoài khoản 5 cm nhỏ hơn ngón út tay, do đó bạn sẽ dễ dàng giấu kín trong những thiết bị kèm theo trong phòng làm việc hoặc trong phòng riêng để giám sát từ xa. – Sản phẩm này phải sử dụng đầu ghi hình không dây, nên dùng trong trường hợp dùng kèm với camera quan sát thông thường, hoặc sử dụng trong phòng karaoke, khách sạn, nhà nghĩ, sử dụng trong trường hợp lắp đặt số lượng nhiều camera.- – Camera quan sát giấu kín có pin sạc dự phòng hoặc cắm điện trực tiếp, đây là sản phẩm hiệu quả cao khi lắp trong phòng dùng 1 hoặc 2 cái. Camera quan sát ngụy trang tinh tế khó phát hiện nhất. – Camera siêu nhỏ là giải pháp thường dùng hơn, vì giải pháp này dùng trong những sảnh lớn như nhà hàng khách sạn, nhà nghĩ và văn phòng. Vì camera ngụy trang sẽ khó phát hiện hơn là dùng camera giấu kín. Vì camera ngụy trang chủ yếu dùng kỹ xảo đánh lừa là chủ yếu, nên với các trường hợp đặc biệt thì chắc chắn sẽ không biết được khu vực có lắp camera. Camera quan sát ngụy trang báo khói, sản phẩm có công nghệ analog và công nghệ ahd, phải đi dây và dùng đầu ghi hình. Camera ngụy trang đầu dò hồng ngoại Hình ảnh của camera ngụy trang đầu dò hồng ngoại rất chuyên nghiệp khi lắp đặt sẽ không biết trong phòng có gắn camera mà chỉ nghĩ là đầu dò hồng ngại chuyển động, do đó thích hợp lắp đặt trong văn phòng. Những điều cần biết khi lắp đặt camera siêu nhỏ quan sát giấu kín và camera siêu nhỏ quan sát ngụy trang. – Đối với lắp đặt trong gia đình không muốn cho ai biết việc lắp camera quan sát với số lượng 1 hoặc 2 cái thì nên sử dụng camera quan sát mini giấu kín, lưu trữ trên thẻ nhớ xem trên điện thoại và máy tính là giải pháp tốt nhất. Trường hợp nếu gia đình có sử dụng camera rồi muốn lắp camera bí mật thì sử dụng camera giấu kín chiết đũa, vì camera nhỏ dễ lắp kín trong tủ trần nhà, bố trí camera quan sát bí mật thì phải chọn những vị trí được bỏ nhiều đồ không dùng tới thì sẽ khó phát hiện hơn. – Bản chất camera ngụy trang sẽ khó bị tìm thấy hơn là sử dụng camera giấu kín, vì dù sao thiết bị giấu kín thì cũng chỉ 1 thời gian nào đó người ta sẽ phát hiện ra nó là gì. Còn camera ngụy trang thì người ta nhìn vào sẽ nghĩ đó là thiêt bị báo khói hoặc dò hồng ngoài chứ không phải camera, chính vì vậy việc để đảm bảo lâu dài hơn thì nên lắp camera ngụy trang. – Từng trường hợp cụ thể sẽ có những thiết kế và chọn lựa những sản phẩm khác nhau .Vì vậy, vui lòng liên hệ công ty Nhật Nam Digital để có những tư vấn phù hợp cho người cần sở hữu cũng như giải quyết mối tận tâm hiện tại của ban. Nhật Nam Digital – Chuyên cung cấp camera ngụy trang ▶ HCM: 44A/22 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q9, TP.HCM ▶ HN: 37 Ngõ 50 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội ▶ Tell: 0933.788.344 – 0908.914.535
 3. Với phong cách tao nhã hoa văn đơn giản, vẻ đẹp quý phái gạch lục giác đang mang đến hơi thở mới trong phong cách thiết kế trong ngôi nhà của bạn. Hôm nay, gachre98 sẽ giới thiệu chi tiết và giải đáp tất cả cho các bạn về loại gạch lục giác này. 1/GẠCH BÔNG LỤC GIÁC LÀ GÌ? Gạch bông lục giác hay gạch lục giác thực chất là loại gạch bông có hình lục giác đều. Nguyên liệu chủ yếu tạo nên viên gạch chính là hỗn hợp xi măng, bột cát tự nhiên và bột màu sau đó được định hình trên khuôn mẫu có sẵn rồi mang đi ép thủy lực với áp xuất cao. Sản phẩm sẽ thu được có hình lục giác đều và những họa tiết, hoa văn phụ thuộc vào khuôn mẫu. Đây là mẫu gạch đặc biệt bởi nó có hình dạng và họa tiết bề mặt gạch đặc biệt. Khi nhắc đến gạch ốp lát, chúng ta thường liên tưởng đến những viên gạch hình vuông hay hình chữ nhật mà ít người biết được hình dạng lục giác đang được rất nhiều gia chủ tin dùng để trang trí cho ngôi nhà của mình. 2/ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA GẠCH BÔNG LỤC GIÁC 2.1/Ưu điểm của gạch bông lục giác Hình dạng khác biệt nhưng rất ưa nhìn Gạch bông lục giác xuất hiện như thổi một luồng gió lạ tới các công trình yêu cầu về tính thẩm mỹ cao, nó thay thế rất hiệu quả cho những viên gạch hình vuông hay hình chữ nhật. Thời đại càng tiên tiến thì yêu cầu về cái đẹp, sự tươi mới, độc đáo và khác biệt lại càng cao. Lựa chọn gach lục giác đem lại nhiều công dụng và hiệu quả vô cùng lớn. Mẫu mã đa dạng Trên thị trường hiện nay có rất rất nhiều các loại gạch sử dụng cho mục đích trang trí, vì vậy việc đa dạng về mẫu mã là điều gạch bông lúc giác luôn phải hướng tới để bắt kịp với xu hướng của thị trường. Chính vì thế quý khách không phải lo lắng không tìm được mẫu gạch ưng ý và phù hợp với ngôi nhà của mình. Tính chịu lực cao. Được cấu tạo từ hỗn hợp xi măng, bột cát tự nhiên và bột màu sau đó được ép thủy lực vói áp xuất cao nên gạch có độ bền vô cùng cao. Nếu không chịu những áp lực lớn mang tính phá hủy như dùng búa, đồ cứng đập mạnh vào viên gạch mà chỉ chịu những yếu tố vừa và nhẹ thì hầu như không gây hại đến viên gạch. Gạch bông lục giác được sử dụng trong cả ốp tường và lát nền. Thông thường nó được sử dụng để trang trí những nơi mà thu hút nhiều ánh nhìn như phòng khách, phòng bếp, khu vệ sinh hay không gian bếp. Dễ dàng bảo quản, vệ sinh bề mặt Bề mặt của gạch bông lục giác khá bóng, không bám bẩn nên rất dễ dàng vệ sinh khi sử dụng. Nhưng chúng ta nên chú y lựa chọn chất liệu vải mềm và sạch để lau bề mặt viên gạch, tránh tạo ra những vết xước trong quá trình vệ sinh. Chống ẩm và chống thấm nước rất tốt Gạch lục giác có tính chống ẩm và thấm nước rất cao vì thế nó hay được sử dụng tại những không gian có sự ảnh hưởng của con người hàng ngày. Đặc biệt nó rất phù hợp với môi trường và khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Khả năng chống cháy Được cấu tạo từ những nguyên liệu không bắt lửa là xi măng và cát nên gạch lục giác tự tin khẳng định khả năng chống cháy của mình, nó ngăn chặn hiệu quả sự gia tăng cháy lây lan khi không may bị hỏa hoạn. Thân thiện với môi trường Đây là sản phẩm thân thiện với môi trường bởi chất liệu tạo nên viên gạch và cách sản xuất ép khô. Gạch lục giác không gây hại cho sức khỏe con người. Chính vì thế mà gạch lục giác ngày càng được sử dụng nhiều hơn. 2.2/Nhược điểm của gạch lục giác Bên cạnh những ưu điểm vượt trội kể trên thì gạch bông lục giác cũng không thể tránh được những nhược điểm Dày và nặng: So với những sản phẩm có cùng chức năng trang trí khác thì gạch lục giác nói riêng và gạch bông nói chung khá dày và nặng. Chính vì thế, cần được tính toán kỹ lưỡng xem kết cấu của công trình có đủ điêu kiện đáp ứng độ nặng của khối lượng gạch đá được lắp đặt hay không. Tính phổ biến chưa cao: Vì có hình dạng khác biện nên rất phù hợp với những công trình có độ thẩm mỹ cao, độc, lạ nhưng với những công trình thông thường thì nó được chon lựa rất kỹ trước khi được quyết định sử dụng. GẠCH RẺ 98 - NƠI VUN ĐẮP HẠNH PHÚC 262 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline + Zalo + Viber 0937.86.98.98 (Mr: Duy) 0868.02.01.02 (Ms: Linh) Website: https://gachre98.com/
 4. Gạch giả gỗ – gạch vân gỗ đang dần trở thành loại vật liệu trang trí ốp tường, lát nền đang được yêu thích nhất hiện nay. Vậy gạch ốp tường vân gỗ, giả gỗ là gì. Vì lý do gì khiến cho loại gạch ốp tường giả gỗ này tin dùng đến như vậy? Nó có ưu điểm so với vật liệu khác. Hãy cùng gạch rẽ 98 khám phá sản phẩm gạch giả gỗ ốp tường này nhé ! 1/Gạch giả gỗ là gì? Gạch giả gỗ thực ra là gạch Porcelain, loại gạch ốp lát được ưa chuộng tại thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam trong những năm gần đây. Gạch giả gỗ sử dụng công nghệ 5D giúp cho kiểu vân gỗ rất giống thật, giúp không gian trở nên sáng, hiện đại và sang trọng hơn nhiều. Hơn nữa, với ưu điểm là ít chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thời tiết, độ ẩm, hóa chất, mài mòn,..thì gạch giả gỗ luôn là một sự lựa chọn thông minh cho khách hàng 1.1/ Đặc điểm của gạch giả gỗ. Gạch giả gỗ là loại gạch tập trung nhiều chức năng vượt trội. Gạch có khối lượng khá nhẹ, có màu sắc và hoa văn đẹp tự nhiên, bề mặt êm mềm không gây âm thanh khi di chuyển, chống trơn trượt, trầy xước và chịu nén cao, không bắt cháy, không giãn nở, dễ vệ sinh. Với nguồn tài nguyên rừng đang dần cạn kiệt, gạch giả gỗ là lựa chọn phù hợp thay thế cho gỗ. 2. Ưu và nhược điểm của loại gạch giả gỗ. 2.1/ Ưu điểm của gạch giả gỗ. - Là loại gạch granite đồng chất hoặc gạch porcelain nên có sự pha trộn giữa màu sắc và cốt gạch nên gạch không bị bay màu dù sử dụng trong thời gian dài, bền. - Màu sắc và hình dáng giống hệt các loại gỗ tự nhiên. - Có khả năng chống thấm nước cao, chịu được tác động tốt, chống trơn, khó vỡ. - Giá tiền rẽ hơn so với gỗ tự nhiên nhiều. 2.2/ Nhược điểm của gạch giả gỗ. - Dễ mất đi độ bóng sau một quá trình sử dụng. - Vào mùa hè nhìn vào có cảm giác lạnh lẽo. 3/ Địa điểm mua loại gạch giả gỗ uy tín chất lượng. Gạch giả gỗ sẽ là nơi đáng tin cậy cho quý khách hàng tìm đến. Chúng tôi tự tiên đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm uy tín chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh. GẠCH RẺ 98 - NƠI VUN ĐẮP HẠNH PHÚC 262 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline + Zalo + Viber 0937.86.98.98 (Mr: Duy) 0868.02.01.02 (Ms: Linh) Website: https://gachre98.com/
 5. Trong các buổi gala, dạ tiệc, 1 buổi hội họp về những vấn đề nào đó đều cần phải có hội trường và phông sân khấu. Phông sân khấu chính là địa điểm tập trung chính của sự kiện, là nơi chắc chắn mọi người sẽ mặc định và thu hút mọi ánh mắt vào đấy. Thậm chí thiết kế phông sân khấu cho sự kiện còn tạo nên sự tin tưởng mà đem đến phần nào sự sang trọng đến cho buổi sự kiện đó, qua đó ta có thể nhận thấy tầm đặc biệt của thiết kế phông sân khấu. Tuy nhiên để làm nên phông sân khấu hoàn chỉnh còn tùy thuộc vào rất nhiều vấn đề chi tiết. Các công đoạn đều cần được thi công cẩn thận và tỉ mỉ để tên doanh nghiệp và sự kiện có thể đem lại, và để giảm bớt thời gian các dịch vụ sân khấu còn cung cấp thêm đội ngũ hay như ta vẫn gọi nôm na là dịch vụ trọn gói. Hiện nay chúng tôi: Công ty dịch Truyền Thông Thành Phố luôn đem lại các dịch vụ trọn gói về thi công phông sân khấu cho các sự kiện, hội nghị theo đề xuất của khách hàng. Và để hiểu rõ 100% về tính chất của dịch vụ này, bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo thông qua bài viết sau. Phông sân khấu là gì? Thế nào là thi công phông sân khấu? Thi công phông sân khấu nói cho đơn giản thì hình thức của nó cũng như in backdrop. Trong thời đại hiện nay, lắp đặt phông sân khấu được đem vào các sự kiện đặc biệt trong đời sống hằng ngày rất nhiều và đã trở thành dịch vụ không thể thiếu trong những ngày này. Bạn có thể thấy phông sân khấu luôn có mặt trong các sự kiện cho dù lớn hay nhỏ như các chương trình nghệ thuật, sự kiện của trung tâm thương mại, các buổi hội nghị, tiệc đám cưới,... hay đơn giản buổi liên hoan vui vẻ để moi người đến với nhau. Thi công phông sân khấu mang lại hiệu quả gì? _ Cho dù sự kiện quy mô to lớn hay nhỏ gọn thì phông sân khấu vẫn là tâm điểm nổi bật của sự kiện, mọi người dễ dàng bị thu hút ánh nhìn vào đó và dễ dàng ấn tượng với tâm điểm mà người tạo ra muốn đem lại. Đây còn là tâm điểm cho những người tham dự đến để chụp hình, đánh dấu sự tham gia của bản thân trong vai trò của sự kiện, nhờ vào đó thông tin mục đích được hiểu đầy đủ hơn nhiều. _ Người tạo ra và đưa thông tin đến với nhiều người sẽ được biết đến dễ dàng qua phông sân khấu. Với những sự kiện mang tính đặc biệt như 1 buổi hướng nghiệp hay các sự kiện trên thảm đỏ thì phông sân khấu sẽ mang công dụng như người giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay đến với mọi người theo cách trực tiếp. Phông sân khấu được dùng chủ yếu trong các sự kiện nào? Thi công phông sân khấu sinh nhật Tất nhiên mục đích chính trong buổi tiệc này chính là mừng sinh nhật cho 1 cá nhân được tổ chức. Mọi thông tin và hình ảnh kèm những chi tiết được thiết kế lộng lẫy sẽ đi sát cánh cùng người chủ thể trong cả ngày hôm đó. Vì thế trong mọi bữa tiệc sinh nhật, phông sân khấu hoành tráng là không thể thiếu. Thi công phông sân khấu đám cưới Đây cũng là 1 ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi người. Ngày se duyên, thông tin của hình ảnh của 2 người hạnh phúc nhất hôn lễ sẽ được in lên tấm phông cách trang trọng và mang đến niềm hân hoan cho tất cả mọi người đến dự cùng cũng là nơi mọi người chụp hình nhiều nhất và là nơi thường thấy trong album đám cưới sau này. Thi công phông sân khấu trong các trung tâm thương mại Trung tâm thương mại: nơi mà rất nhiều khách hàng tiềm năng tiếp cận mỗi ngày, cũng là nơi thích hợp cho các tấm phông sân khấu. Đây sẽ là nơi tiện lợi để ra mắt thương hiệu hay chương trình mới, sẽ là cho mọi thứ được trở thành tiêu điểm chính là cuốn hút thêm nhiều người hơn. Thi công phông sân khấu trong các hội thảo Trong các hội nghị, hội thảo thì thông điệp ý nghĩa muốn truyền tải đến cho mọi người tham dự chính là điều quan trọng nhất. Phông sân khấu chính là công cụ mang nó đến với mọi người nhanh chóng và đơn giản nhất. Truyền thông thành phố - Nơi thi công phông sân khấu giá rẻ tại TPHCM Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Thành Phố Email: info@truyenthongthanhpho.com Website: https://truyenthongthanhpho.net Hotline: 089.6633.323 (Tư vấn) Trụ Sở: 240 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TPHCM Xưởng in: 17 Lô H1, Đường số 40, KDC Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Sản Xuất: 6C Tú Xương Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 6. Bảo Vệ Tuổi Trẻ chuyên cung cấp lực lượng nhân viên bảo vệ cho các nơi khác nhau theo yêu cầu, được đào tạo đầy đủ theo quy trình công việc để mang lại hiệu suất tốt nhất. Tuy nhiên có cầu thì phải có cung, để đảm bảo luôn có đầy đủ lực lượng nhân viên bảo vệ, chúng tôi vẫn đang và không ngừng tìm kiếm người để đào tạo. Nếu bạn cần 1 công việc phù hợp để kiếm sống hoặc bạn là sinh viên cần tìm việc làm bảo vệ để chăm lo cho kinh tế thì hãy đến Bảo Vệ Tuổi Trẻ, chúng tôi sẽ hỗ trợ và giúp bạn có 1 việc làm bảo vệ ổn định nhé! Vài hình thức bảo vệ chuyên dụng Việc làm bảo vệ tòa nhà cao ốc văn phòng Bảo vệ tòa nhà văn phòng, hay còn gọi là bảo vệ cao ốc văn phòng. Đây là hình thức cung cấp bảo vệ trọng tâm chủ yếu của chúng tôi. Cao ốc – văn phòng là những tòa nhà cao tầng, thường được xây dựng tại những khu phố sầm uất, khu đông dân cư, có phong thủy đắc địa, những tòa nhà này thông thường được xây dựng vơi mục đích làm văn phòng làm việc của các tập đoàn, các tổ chức khác,… nên các nhu cầu bảo vệ cao ốc văn phòng của khách hàng rất đa dạng trực tính. Để đáp ứng mong muốn của quý khách hàng, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ, mọi chi tiết giá cả quý khách hãy can hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm. Việc làm bảo vệ khách sạn Khách sạn được xem như có nhiều phức tạp, hầu hết các nhà hàng đều có lượng khách lớn, dễ gây ra xung đột. Bảo vệ khách sạn với hàng ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, đã qua huấn luyện sẽ giữ gìn và đảm bảo hoàn toàn an ninh cho khách sạn của khách hàng. Bảo đảm an ninh thứ tự tại khu vực, ngăn chặn các trường hợp gây rối, móc túi, phá hoại, hoặc đột nhập trái phép vào trong khách sạn. Ngăn chặn các trường hợp ăn mày, bán vé số, các hoạt động quyên từ thiện vào trong khu vực của khách sạn. Chỉ dẫn và trợ giúp khách hàng khi có yêu cầu. Lưu ý: Bảo vệ phải luôn giữ thái độ lịch sự, hoà nhã đối với khách hàng. Ngăn chặn khi phát hiện các trường hợp mang các vật dụng gây hỏa hoạn, các vật dụng gây nguy hiểm như: súng, dao, các chất gây cháy nổ vào trong khuôn viên khách sạn. Giám sát người ra vào khách sạn, phát hiện các đối tượng có thể hiện nghi vấn trà trộn vào khách sạn với mục đích trộm cắp, phá hoại…để chủ động theo dõi. Cần chuẩn bị gì để xin việc làm bảo vệ Để hoàn thành hồ sơ việc làm bảo vệ, cần chuẩn bị các bước sau: Sơ yếu Lý lịch có dấu chính quyền địa phương. Giấy CMTND bản sao và bản gốc để đối chiếu. Hộ khẩu phô tô công chứng. Giấy khám sức khỏe. Các giấy tờ liên quan như bằng cấp, Quyết định xuất ngũ…(nếu có) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TUỔI TRẺ Địa chỉ: 965/28 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM. Điện thoại: (028)62891090 – (028)62891001 – Hotline: 0919 996 526 Email: baovetuoitre@gmail.com – Fax: (028) 62891001 https://baovetuoitre.vn/
 7. Dịch vụ khắc dấu lấy liền chính là 1 trong những dịch vụ phổ biến nhất mà Khắc Dấu In Ấn hiện đang cung cấp hiện nay. Với thời gian lấy con dấu nhanh chóng cộng thêm độ khắc lên con dấu mang tính chính xác cao, chúng tôi tự hào là địa chỉ chăm sóc khách hàng về các sản phẩm con dấu cũng như dịch vụ khắc dấu lấy liền tốt nhất. Vài mẫu khắc dấu thông dụng hiện nay Khắc dấu chứng nhận lấy liền - Khắc dấu chứng nhận lấy liền hay còn gọi là khắc dấu hoàn công sử dụng chấm mực trực tiếp, phần dấu được đóng bằng cao su thấm mực, tay cầm con dấu có thiết kế bằng gỗ, khay mực riêng bên ngoài có thể dùng được mọi lúc, bạn có thể đặt logo là kích cỡ con dấu lấy liền theo yêu cầu. Màu dùng để khắc dấu: thông thường là màu đỏ nhưng với vài trường hợp đặc biệt thì có luôn cả con dấu đen hoặc xanh. - Khắc dấu chứng nhận lấy liền có sẵn mực bên trong: 120mm x 60mm mà kích thước thông dụng và sử dụng nhiều nhất. Mực không bị lem và được nạp trực tiếp từ bên trong nên đóng dấu rất rõ nét và rất khó phai. Màu sắc loại này cũng giống như khắc dấu chấm mực. Khắc dấu cho doanh nghiệp lấy liền Kể từ 2015 trở đi, sau khi ban hành bộ luật thì các cá nhân doanh nghiệp có thể yêu cầu làm con dấu với kích thước và đóng dấu tự do, không giới hạn về số lượng và không ràng buộc về nội dung đóng dấu. Tuy nhiên tên doanh nghiệp được đăng kí và mã số thuế phải được đi kèm trong đó. Vì thế nên các doanh nghiệp có thể thoải mái lựa chọn hình dáng và đóng dấu hoàn toàn theo ý muốn của mình. Tất cả các loại hình con dấu có mặt trên thị trường bạn đều có thể đăng kí tên doanh nghiệp của mình, cũng có thể đặt riêng kí hiệu hay hình ảnh nào đó của doanh nghiệp. Màu con dấu đỏ tuy thông dụng nhưng hiện nay nếu bạn thích vẫn có thể yêu cầu} cho con dấu của mình được làm theo nhiều màu khác nhau, mang lại dáng vẻ riêng biệt cho công ty. Tuy nhiên bạn cần lưu ý con dấu của bạn vẫn đảm bảo chấp hành các điều lệ đã đưa ra và tránh giống nhau với các con dấu của doanh nghiệp khác. Công ty Khắc Dấu In Ấn lấy liền Vì sao bạn nên chọn dịch vụ khắc dấu lấy liền tại đây? Khắc dấu lấy liền tại công ty Khắc Dấu In Ấn luôn được hoàn thành chuyên nghiệp, độ chính xác cực cao, giá rẻ lại nhanh chóng. Cam kết ổn nhất về chi phí khắc dấu trên thị trường Nhân viên tận tâm làm việc kinh nghiệm, Các chi tiết trên con dấu đảm bảo chắc chắn, đáp ứng đủ nhu cầu của người sử dụng. Hỗ trợ trực tuyền qua email, điện thoại khi khách hàng cần. Bảo hành tuyệt đối trong thời gian khách sử dụng. Liên hệ ngay dịch vụ khắc dấu lấy liền của chúng tôi Chúng tôi - công ty Khắc Dấu In Ấn chuyên cung cấp các dịch vụ khắc dấu lấy liền, khắc dấu đã thẩm tra,... trên khắp các quận huyện và địa bàn trong TPHCM. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được ưu đãi tố nhất và nhận được mức giá tốt nhất. Thông tin liên hệ - Điện thoại: 09345.444.82 - Email: khacdaumaivang@gmail.com https://khacdauinan.com/
 8. Chúng tôi – Bảo Vệ Tuổi Trẻ muốn gửi những lời cảm ơn đầu tiên đến quý khách hàng vì đã ưu ái và tín nhiệm đã sử dụng nhân viên cũng như hình thức bảo vệ của chúng tôi. Chúc quý khách hàng có 1 cuộc sống tràn đầy may mắn và luôn thành công về sự nghiệp. Nhằm mong muốn khách hàng có 1 mức giá chắc chắn khi sử dụng các loại hình nhân viên của Bảo Vệ Tuổi Trẻ, chúng tôi xin được gửi đến cho khách hàng và báo giá về dịch vụ bảo vệ và bổ sung thêm nhiều chi tiết cần thiết nhất. Giúp cho bạn có thể dễ dàng lựa chọn đồng thời biết trước được mức giá mà chúng tôi đã cung cấp. Báo giá chi phí của Bảo Vệ Tuổi Trẻ Cung cấp, hỗ trợ báo giá bảo vệ hợp lí nhất Nhu cầu phát triển của con người ngày càng đi lên và đời sống được nâng cao liên tục. Tuy nhiên trong thời đại tốt như hiện nay cũng sẽ phát sinh thêm vô số tình huống quái gở và không thuận ý muốn. Để tránh những trường hợp xấu ấy, mỗi nơi không chỉ cần được quản lí mà còn phải cần cả lực lượng nhân viên bảo vệ để giữ vững an toàn, mọi hoạt động đều được ổn thỏa. Nhân viên bảo vệ là loại hình cung cấp mà mỗi nơi đều cần thiết và trong cả thập kỉ Bảo Vệ Tuổi Trẻ đã và đang hoạt động xuất sắc về lĩnh vực này. Với phương châm “an toàn cho khách hàng là trên nhất” nên chúng tôi luôn là nơi phân phối đội ngũ bảo vệ an toàn nhất, luôn công khai giá trước khi bắt tay vào hợp tác với khách hàng. Báo giá chi phí bảo vệ cơ bản đến quý khách hàng – Đối với ca trực 8 tiếng/ngày : Trung bình trong khoảng 5.500.000 đồng/nhân viên/tháng – Đối với ca trực 12 giờ/ngày : Trung bình trong khoảng 8.000.000 đồng/nhân viên/tháng – Đối với ca bảo vệ 24 giờ/ngày : Dao động trong khoảng 24.000.000 đồng/nhân viên/tháng Mức giá ở trên mang tính chất gợi ý, chưa bao gồm phí giá trị gia tăng. Sau khi tham khảo quý khách có thể kết nối ngày với bộ phận tư vấn của chúng tôi để nhận thêm nhiều điều cần biết nhé. Còn phụ thuộc vào đặc thù của công việc mà mức giá có thể sẽ dao động sao cho dễ dàng nhất đối với công việc mà khách hàng đã đưa ra. Bổ sung báo giá thêm về các loại hình bảo vệ khác Báo giá bảo vệ cho những nơi cố định Bảo vệ chuyên nghiệp uy tín cho những nơi cố định như cao ốc, trung tâm thương mại, bệnh viện, khu công nghiệp, kho bãi, địa điểm thi công công trình, nhà ở, cửa hàng, shop quần áo, viện thẩm mỹ, spa, tiệm vàng, trung tâm việt hàn quốc tê,… thường sẽ theo hình thức bảo vệ àm việc theo tháng và chia theo 2 hình thức: – Bảo vệ nửa buổi (12h/ngày): Phí dịch vụ từ 7,500,000 đến 9,000,000 đồng/nhân viên/tháng – Bảo vệ cả ngày (24h/ngày): Phí dịch vụ từ 13,000,000 đến mười tám triệu đồng/nhân viên/tháng Báo giá bảo vệ cho những hàng hóa di động Đây là dịch vụ bảo vệ các sản phẩm có giá trị đặc biệt như hồ sơ, tiền ngân hàng, đá quý, tài liệu nội bộ… Mức giá trung bình khoảng 200,000 đồng/nhân viên/giờ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TUỔI TRẺ Địa chỉ: 965/28 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM. Điện thoại: (028)62891090 – (028)62891001 – Hotline: 0919 996 526 Email: baovetuoitre@gmail.com – Fax: (028) 62891001 © 2006 Bản Quyền Thuộc Về Bảo Vệ Tuổi Trẻ (Đã hoạt động 14 năm) https://baovetuoitre.vn/
 9. Nếu là chủ tịch hoặc người phụ trách phân công các công việc trong và ngoài, bạn có đang đau đầu trong phần việc tìm kiếm người bảo vệ cho nơi của mình không? Bạn có đang băn khoăn tìm bảo vệ uy tín chuyên nghiệp để không xảy ra những việc như: – Tốn nhiều thời gian về chi phí và đào tạo bảo vệ. – Các nhân viên bảo vệ làm việc không chuyên nghiệp, khó có thể ứng xử tình huống. – Nhân viên tay mơ không hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ. – Không an toàn về tài sản và nhân sự cho nơi của bạn. Để không phải lo lắng về điều đó, nếu có nhu cầu cần tuyển bảo vệ thật chuyên nghiệp uy tín hãy đến ngay với Bảo Vệ Tuổi Trẻ, chúng tôi sẽ đáp ứng những mong muốn đó cho quý khách hàng. Bảo Vệ Tuổi Trẻ – Chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ tốt nhất Bảo vệ chuyên nghiệp uy tín trong khâu hành chính – nhân sự – Khách hàng không phải lo lắng trong khâu tuyển dụng, đào tạo quản lý nhân sự bảo vệ. – Khách hàng có thể dễ dàng thay thế nhân viên bảo vệ theo yêu cầu của mình. – Khách hàng không tốn thời gian thực hiện cá nghiệp vụ hành chinh, và quản lý nhân sự đối vói nhân viện bảo vệ. Bảo vệ chuyên nghiệp uy tín mang lại nhiều lợi ích kinh tế – Chi phí dịch vụ bảo vệ ổn định, phù hợp – Khách hàng không phải gảnh chịu những tổn thất (nêu không may thất thoát tổn hao tài sản), trách nhiệm này thuộc về nơi cung cấp. – Khách hàng không tốn chi phí trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hểm y tế, và các loại phục cấp khác cho nhân viên bảo vệ. – Khách hàng không phải trả chi phí làm tăng ca và các chi phí khác cho nhân viên bảo vệ. Một số nơi cần có bảo vệ chuyên nghiệp Bảo vệ chuyên nghiệp uy tín tại các công trường xây dựng Bảo vệ công trường, công trình là hình thức phổ biến, có nhiều thuộc tính như: – Bảo vệ Công trình xây dựng căn hộ. – Bảo vệ các công trình cầu, đường. – Bảo vệ công trình xây dựng nhà máy, bến cảng, phi trường. – Bảo vệ Công trình xây dựng tòa nhà, cao ốc lớn. – Bảo vệ công trình xây dựng khác…vv… Vệ sĩ – bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp uy tín Đây là hình thức bảo vệ chuyên nghiệp uy tín đặc thù mà công ty bảo vệ chúng tôi cung cấp, nó liên hệ trực tiếp đến sự an toàn về tính mệnh, và sức khỏe của người được bảo vệ. Dịch vụ bảo vệ yếu nhân thường ngày là các hoạt động bảo vệ hộ tống được các vệ sĩ có trình độ nghiệp vụ, trình độ võ thuật cao đảm đương. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TUỔI TRẺ Địa chỉ: 965/28 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM. Điện thoại: (028)62891090 – (028)62891001 – Hotline: 0919 996 526 Email: baovetuoitre@gmail.com – Fax: (028) 62891001 https://baovetuoitre.vn/
 10. Ngành công nghiệp khắc con dấu đã ra đời được qua bao thập kỉ, là công cụ hỗ trợ cho nhiều quy trình làm việc trong bấy lâu nay. Tuy nhiên với thời đại công nghệ ngày một phát triển thì tính chất công việc cũng ngày càng tăng lên và cần xử lí nhanh chóng, và thế là khắc dấu nhanh được ra đời từ đấy. Với thời gian hoàn thành siêu nhanh chóng cộng thêm chất lượng được bảo đảm, khắc dấu nhanh tại Khắc Dấu In Ấn đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng từ trước đến nay. Không những nhanh, chất lượng sản phẩm tốt mà con dấu được khắc dấu nhanh tại đây còn được bảo hành và duy trì trong vòng 12 tháng. Bạn còn có thể đặt khắc dấu nhanh với mức giá rẻ hơn với số lượng lớn. Khắc dấu nhanh tại Khắc Dấu In Ấn Khắc dấu nhanh sẽ đem lại nhiều ưu đãi Tại công ty Khắc Dấu In Ấn, quy trình khắc dấu nhanh luôn được đặc biệt quan tâm, làm việc với nghiệp vụ chuyên nghiệp, với sản phẩm được cho ra hoàn hảo đến từng chi tiết, giá thành lại rẻ và ổn định. Đảm bảo chất lượng và chi phí luôn phù hợp với thị trường. Nhân viên tại đây được bài bản, có đầy đủ kĩ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp, con dấu nhanh với từng chi tiết được làm tỉ mỉ cẩn thận, làm hài lòng khách hàng. Hỗ trợ tư vấn miễn phí thông qua thư điện tử và số di động từ khách hàng. Trong vòng 12 tháng sử dụng, chúng tôi sẽ bảo hành nếu như con dấu có trục trặc. Liên hệ khắc dấu nhanh ngay với chúng tôi Các loại khắc dấu như khắc dấu nhanh, làm con dấu, khắc dấu đã thẩm tra,... đều có tại Khắc Dấu In Ấn, phục vụ quý khách hàng các quận huyện trên khắp địa bàn TPHCM. Để nhận được mức giá bình ổn cũng như hỏi đáp tư vấn chu đáo, hãy liên hệ ngay với chúng tôi, bạn sẽ không cần phải đi đâu xa. Khắc dấu nhanh được ứng dụng trong những trường hợp nào? Khắc dấu nhanh cho những công việc đã hoàn thành Còn có cái tên khác là khắc dấu hoàn công, khắc dấu này dược sử dụng vào những giấy tờ chứng nhận, công nhận đã hoàn thành 1 công trình, công việc hay đơn giản là 1 hoạt động nào đó. Người thuộc bộ phận kiểm duyệt hoặc quản lí thường sẽ sở hữu con dấu này, sau khi kiểm tra họ sẽ đóng mộc vào văn bản như sự chứng nhận. Khắc dấu này có 2 loại: Khắc dấu kiểm chứng nhanh Khắc dấu nhanh cho các loại hình phê duyệt từ hợp đồng, công trình, bản kí kết, thỏa thuận,... hay các thứ khác cần có sự phê duyệt thì khắc dấu đều có thể đáp ứng tất cả các loại hình này. Trước khi bắt tay vào quy trình khắc dấu bạn chỉ cần đưa thông tin kiểm chứng để xác thực và mọi thứ sẽ hoàn tất sau thời gian ngắn. Bất kể các hoạt động, loại hình quan trọng nào cũng cần có sự kiểm chứng để bảo đảm tính chính xác và xác thực cao, khắc dấu kiểm chứng nhanh sẽ là công cụ hỗ trợ cho việc này được giải quyết nhanh chóng. Với nó, các hóa đơn chứng từ sẽ đơn giản hơn bao giờ hết. KHẮC DẤU IN ẤN Thông tin liên hệ Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin cơ bản sau: - Điện thoại: 09345.444.82 - Email: khacdaumaivang@gmail.com - Website: https://khacdauinan.com/
 11. Trong các dịch vụ quảng cáo, Standee ắt hẳn là sản phẩm mang tính thương mại hấp dẫn và thu hút nhất hiện này. Standee luôn là sự lựa chọn ưu tiên cho các đơn vị doanh nghiệp để tạo sự kiện tri ân người tiêu dùng. Chương trình khuyến mại về các dòng sản phẩm giá trị. Hãy cùng công ty in Standee Truyền Thông Thành Phố tìm hiểu thêm tất tần tật về dịch vụ in standee để mang lại cho thương hiệu của bạn theo cách chuyên nghiệp nhất. Standee là gì? Có rất nhiều tên gọi đa dạng về hình hài kích thước như kệ, giá đỡ nhưng chung quy tất cả chúng đều là Standee. Standee là vật dụng chuyên ứng dụng cho chiến dịch marketing, thiết kế khung chữ X có giá đỡ. Ta có thể treo poster, các mẫu giấy in ấn lên giá đỡ đó. Thích hợp với mọi không gian hơn các bảng quảng bá to tướng phức tạp treo mọi nơi, S tandee rất gọn gàng và nhẹ nên việc di chuyển không phải là vấn đề. Bạn có thể Standee đến bất cứ nơi nào muốn đặt bảng, có thể bỏ vào túi. Sau khi in, standee hoạt động như thế nào? Chỉ định nghĩa bình thường thì chúng ta cũng khó có thể hình dung rõ mục đích của Standee, tìm hiểu xem hoạt động của Standee diễn ra như thế nào nhé! Khi cần thay đổi chiều cao, ta chỉ cần xoay trục trên và dưới. Lựa chọn tấm Standee có thể cao thu hút mọi người hoặc thấp mang lại cảm giác thân thiện đều có thể thoải mái tùy chỉnh theo ý muốn của chủ thể, đó chính là đặc điểm đặc biệt mà chỉ có sản phẩm này mang lại. Công dụng mà in Standee mang lại Được thiết kế để đáp ứng cho mục đích marketing quảng bá thương hiệu khác nhau nên các khung Standee cũng dựa vào đó mà cho ra nhiều kết cấu đa dạng để phù hợp cho sản phẩm được quảng cáo. Với thông điệp và hình ảnh được in trên Standee, nhiệm vụ của nó là mang đến sức hút đối với đối tượng quan tâm về sản phẩm được in trên đó chứ không đơn giản chỉ mang tính chất trưng bày đơn giản như các vật dụng khác. Ngoài giới thiệu sản phẩm, Standee còn mang ý nghĩa giới thiệu về các sự kiện, chương trình sắp diễn ra của đơn vị tổ chức. Trên đó sẽ được in đầy đủ thông tin chi tiết về cách thức mua hàng cũng như giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, mang lại hiệu quả tốt hơn. Nơi mà Standee mang lại lợi ích hiệu quả nhất là các nơi như tiệc sự kiện, hội nghị, các gian hàng khai trương, trung tâm thương mại,... xuất hiện gần gũi nơi đông người qua lại nên những thông tin được in trên Standee sẽ bảo đảm dễ hiểu và dễ nhớ trong tiềm thức của khách hàng. Standee thường được sử dụng ở đâu? Ngoài những địa điểm cụ thể trên thì Standee còn thích hợp để sử dụng trong các rạp chiếu phim, hội chợ, các buổi sự kiện tổng hợp để mareting sản phẩm mới. Các loại Standee có mặt trên thị trường hiện nay In Standee dạng chữ X Như cái tên, loại Standee này có giá đỡ bằng 2 chân chéo bắt với nhau thành hình chữ X, 2 chân này có thể làm từ nhựa hoặc kim loại khác nhau tùy vào thiết kế và sở thích. 4 đầu của chữ X sẽ có công dụng căng tấm bạt quảng báo để mọi người có thể trông thấy. Trong các hội trường đám tiệc, đằng trước những gian hàng là những nơi ưu tiên thích hợp cho Standee chữ X. In Standee cuốn Đây là dạng Standee treo trên cột, tường hay còn gọi là Standee cuốn. Chúng được thiết kế 1 đầu để treo, nơi nào có đầu nhọn và nhỏ vừa đủ với cổ của Standee cuốn là bạn đều có thể treo nó lên được, rất phù hợp trên nhiều địa hình. Không giống với Standee chữ X có thể đặt dưới đất, trong Standee cuốn thì thanh cuốn thì vật không thể thiếu được. Khi đặt Standeee bạn cần phải trừ hao kích thước để vừa có thể treo mà vẫn bảo đảm thong tin được in trên Standee không bị che khuất để tiếp cận 100% chi tiết tới mọi người. Những nơi cần tầm nhìn xa hoặc có móc treo thì Standee cuốn là thích hợp nhất. Standee cuốn cũng có thể được gắn ở ngoài đường phố như các cột đèn hay cây cối để gia tăng sự chú ý. In Standee để bàn Chúng ta sẽ rất ít thấy loại Standee này do tính chất của nó, còn có vẻ khó tin thì Standee rất to và dài thì làm sao có thể làm vật dụng để bàn được? Nhưng kì thực, đây lại là 1 loại Standee dạng nhỏ, khác với 2 kiểu Standee trên về kích thước độ dài cũng như độ rộng của nó. Kích thước của Standee rất nhỏ chỉ phù hợp khi sử dụng để bàn. In standee ở đâu? Để in Standee, in backdrop, treo cờ phướn thì Truyền Thông Thành Phố là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn, mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Thành Phố Email: info@truyenthongthanhpho.com Website: https://truyenthongthanhpho.net Hotline: 089.6633.323 (Tư vấn) Trụ Sở: 240 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TPHCM Xưởng in: 17 Lô H1, Đường số 40, KDC Tân Qui Đông, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Sản Xuất: 6C Tú Xương Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 12. Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Tuổi Trẻ là đơn vị đào tạo và cung cấp bảo vệ tốt nhất, mức độ làm việc chuyên nghiệp, đưa chất lượng và quá trình làm việc lên hàng đầu. Các nhân viên bảo vệ được đào tạo tại đây đều đã được huấn luyện gắt gao, chuyên nghiệp về cách thức làm việc cũng như thành thạo về các kĩ năng giao tiếp. Nhân viên bảo vệ được tập huấn võ thuật và xử lí tình huống thành thạo phòng những trường hợp bất ngờ sẽ xảy ra. Cho thuê dịch vụ bảo vệ tại các xí nghiệp lớn Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các khu - cụm khi công nghiệp TPHCM Các hoạt động phẳng phiu, canh giác, bảo vệ tài sản, môi trường tại các khu công nghiệp. Phối kết hợp với Ban quản lý khu công nghiệp – cụm công nghiệp, đội ngũ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng trong các khu công nghiệp – cụm công nghiệp tạo thành các vòng, các lớp bảo vệ trật tự. Dịch vụ bảo vệ TPHCM cho các nhà máy - xưởng sản xuất Công ty bảo vệ Tuổi Trẻ chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ nhà máy, xưởng làm việc. Đây là hình thức bảo vệ chủ yếu của chúng tôi và cũng là thế mạnh trong các hình thức cung cấp dịch vụ bảo vệ của công ty bảo vệ Tuổi Trẻ. Giữ gìn an ninh chung cho nhà máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối đến tính mạng và sức khỏe của cán bộ nhân viên nhà máy, bảo vệ tài sản, tuần ra giám sát an ninh mọi lúc. Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các nơi công cộng Dịch vụ bảo vệ bệnh viện TPHCM Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ tuổi Trẻ đã, và đang khai triển Dịch vụ bảo vệ tại một số Bệnh viên, đây là hình thức cung cấp dịch vụ bảo vệ chính và có thế mạnh của Công ty chúng tôi: Bảo vệ , giữ gìn an ninh, đảm bảo an toàn tài sản tính mạng sức khỏe của nhân viên chăm sóc, bác sĩ, y tá, hộ lý, và bệnh nhân người thân bệnh nhân tại các bệnh viện. Trông giữ, đảm bảo an toàn tài sản là phương tiện giao thông ra – vào bệnh viện Điều phối giao thông, phân luồng người tới khám chữa bệnh, người thăm nuôi, chống ách tắc giao thông, hay rối loạn thứ tự khám chữa bệnh trong bệnh viện Dịch vụ bảo vệ siêu thị TPHCM Trọng điểm thương nghiệp, dịch vụ bảo vệ rất được Công ty bảo vệ Tuổi Trẻ quan tâm, định hướng phát triển với sự quan tâm đặc biệt về tính chuyên nghiệp, Công ty chúng tôi thiết lật tính chuyên nghiệp rất chuẩn cho hình thức dịch vụ này, khi cung cấp bảo vệ tại siêu thị trung tâm thương nghiệp, công ty chúng đầy tớ hỏi nhân viên, Quý khách có nhu cầu về Dịch vụ bảo vệ siêu thị – trọng tâm thương mại, hãy liên hệ với công ty chùng tôi để được tư vấn thêm. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm thì hãy đến với chúng tôi - tại đây chúng tôi liên tục tuyển bảo vệ tại tphcm với số lượng lớn. Mọi chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TUỔI TRẺ Địa chỉ: 965/28 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM. Điện thoại: (028)62891090 – (028)62891001 - Hotline: 0919 996 526 Email: baovetuoitre@gmail.com - Fax: (028) 62891001 Website: https://baovetuoitre.vn/ © 2006 Bản Quyền Thuộc Về Bảo Vệ Tuổi Trẻ (Đã hoạt động 14 năm)
 13. Vai trò của bao bì với nhiệm vụ thúc đẩy doanh số : Sản phẩm có vẻ ngoài th hút, bắt mắt và sẽ làm hài lòng người mua hay không là nhờ bao bì bên ngoài. Phải thừa nhận rằng một số yếu tố quan trọng là từ thiết kế bao bì. Bởi vì khi thiết kế một sản phẩm cần phải đầu tư suy nghĩ để ra được một thiết kế độc lạ sang trọng thì mới nâng cao được giá trị của sản phẩm. Bên cạnh bao bì giúp bảo vệ sản phẩm còn khẳng định được thương hiệu doanh nghiệp và nâng cao được chất lượng sản phẩm. Thiết kế bao bì là gì Thiết kế bao bì giúp dễ hiểu và dễ trừu tượng. Đó là việc sử dụng các thành phần khác nhau của sản phẩm như: màu sắc, hình ảnh, văn bản, Font chữ và lựa chọn chữ cái để in chi tiết sản phẩm vào hộp giấy, túi nilon, túi nhựa, giấy, đồ thủy tinh, đồ uống, cốc giấy, đĩa giấy hoặc hộp thực phẩm có thể được giữ nhiệt và có thể là lò vi sóng. Mục tiêu chính của thiết kế là bảo vệ sản phẩm từ nơi thiết kế đến tay khách hàng một cách an toàn. Vai trò của bao bì với nhiệm vụ thúc đẩy doanh số Ngày nay, thiết kế bao bì đóng một vai trò trong hầu hết mọi sản phẩm và mọi loại hình. Cả hai bên nhà sản xuất Nhập khẩu nhãn hiệu sản phẩm, nhà bán buôn, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Sản xuất bao bì khác nhau như hộp giấy, hộp sóng Hộp in offset Bao bì thực phẩm và đồ uống Hoặc bao bì khác. Nhằm giúp duy trì chất lượng của sản phẩm được bền và không dễ bị hư hỏng. Ngoài ra, bao bì đóng một vai trò quan trọng trong các chương trình khuyến mãi bán hàng. Với các nhiệm vụ quan trọng bao gồm Nhận diện Có nghĩa là nhiệm vụ truyền đạt ý nghĩa, thể hiện tính cách. Và hình ảnh sản phẩm thiết kế phải cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm. Để tạo niềm tin cho khách hàng hoặc nhóm người tiêu dùng Bảo vệ – vai trò của bao bì Có nghĩa là in bao bì tốt phải được thiết kế phù hợp với sản phẩm. chẳng hạn như hộp giấy có thể ngăn chặn chất lượng , ngăn nước, độ ẩm và ngăn ánh sáng mặt trời. Giữ cho chất lượng sản phẩm luôn tươi. Nó sẽ là một chương trình khuyến mãi để thuyết phục khách hàng và ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Vai trò của bao bì trong việc phân phối Chức năng xúc tiến bán hàng trong phân phối Bằng cách thiết kế để ứng dụng cho bán buôn, bán lẻ. Phù hợp để quảng bá các chương trình khuyến mãi, chẳng hạn như 1 tá hộp giấy, nửa tá kích cỡ hoặc đóng gói theo cặp Thúc đẩy phân phối có thể hiển thị các sản phẩm hoặc là một bao bì được thiết kế linh hoạt. nghĩa là, một khi các sản phẩm được sử dụng hết. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ : CTY TNHH Thiết Kế In Ấn Bao Bì Khang Thịnh Phát. ĐC : Số 243/54 Đường Liên Khu 4-5 , Phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM https://ingiare.top/ Call: 0904.048.039
 14. "Chất lượng - Nhanh chóng - Uy tín - Giá cả hợp lý" đều là cách thức của công ty Khắc Dấu In Ấn chúng tôi khi nói về lĩnh vực khắc dấu tròn, làm con dấu đóng mộc. Con dấu tròn tại đây luôn đảm bảo về mặt ngoại hình cũng như mực dấu cực sắc nét, được nhập khẩu trực tiếp từ các đơn vị sản xuất khắc dấu chuyên nghiệp, độ bền cao. Không những thế, khắc dấu tròn còn mang nhiều mục đích ứng dụng và dễ sử dụng trong công việc thường ngày. Có thể nói con dấu tròn được áp dụng rộng rãi ở khắp nơi. Những nơi thích hợp để sử dụng con dấu tròn Khắc dấu tròn trong công ty văn phòng Khắc dấu logo tròn trong công ty có thể nói là loại hình phổ biến nhất, bất kì ai cũng có thể nghĩ đến vấn đề này. Trong thời gian hoạt động kinh doanh, khắc dấu tròn luôn là thứ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực lớn nhỏ. Ngoài ra, dấu tròn được sử dụng trong công ty còn mang giá trị rất lớn, tất cả những cá nhân sở hữu con dấu tại đây đều đi kèm với mộc dấu tên công ty, doanh nhiệp. Do mang nhiều tầm ảnh hưởng quan trọng, vì thế bản thân con dấu được sử dụng và mộc dấu, chất lượng đóng dấu cũng cần được sàng lọc tỉ mỉ. Với các bản hợp đồng mang tính chất cam kết, khắc dấu tròn cần sắc nét và thông tin và thông tin mộc dấu cần độ chính xác tuyệt đối, chất lượng kém sẽ không đảm bảo về mặt in ấn và mang lại nhiều rắc rối. Khắc dấu tròn cho các cửa hàng, shop kinh doanh Dấu tròn được dùng trong công ty rất có nhiều tác dụng, nhưng bạn nghĩ nó chỉ được sử dụng tại đó thôi thì hoàn toàn không phải nhé! Không chỉ dừng lại ở các giấy tờ hợp đồng, hiện nay khắc dấu tròn còn được thiết kế hiện đại hơn: mẫu mã, biểu tượng, khổ chữ sáng tạo, đặt con dấu hoàn toàn theo nhu cầu. Tại các cửa hàng như shop thời trang, trung tâm thương mại, gian hàng kinh doanh đều đã cập nhật riêng cho mình những con khắc dấu tròn. Các biểu tượng, khẩu hiệu hay khắc dấu tích điểm đều đang được các cá nhân áp dụng rộng rãi cho dịch vụ của mình. Các thủ tục về sở hữu dấu tròn Hồ sơ cần thiết để có thể khắc dấu tròn - Giấy phép kinh doanh, văn bản chứng nhận doanh nghiệp của bạn với đầy đủ chứng từ pháp lý. - Văn bản ủy quyền được tự do hoạt động kinh doanh. Thay đổi khắc dấu tròn về loại hình kinh doanh - Để thay đổi giấy phép kinh doanh, bạn hãy đem con dấu tròn cũ và giấy chứng nhận đến trụ sở công an tại thành phố. - Chuẩn bị và hoàn thành các bước về giấy phép kinh doanh mới như trên (có công chứng, xác thực). Trường hợp bị mất hoặc khắc dấu tròn bị hư - Đầu tiên, bạn đến trụ sở công an TPHCM để bổ sung cớ mất con dấu. - Sau khi hoàn thành và được xác nhận, bạn chỉ cần thực hiện lại các bước đăng kí con dấu mới. - Điền đầy đủ thông tin giao cho Sở kế hoạch và đầu tư: văn bản mất con dấu cũ, đăng kí dấu mới, giấy phép kinh doanh bởi con dấu mới,... Thủ tục để thêm khắc dấu tròn thứ hai Ngày nay, để sở hữu 2,3 khắc dấu tròn trở lên không phải là vấn đề nan giải như trước đây nữa, quy trình làm vô cùng nhanh chóng: các bước đăng kí cũng giống như khi làm con dấu đầu tiên. Bạn chỉ cần khai báo lí do cũng như điều kiện để làm thêm con dấu, sau khi được xác nhận bởi đầy đủ các yếu tố pháp lý, bạn có thể đăng kí làm khắc dấu lấy liền mới cho mình. KHẮC DẤU IN ẤN Thông tin liên hệ Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin cơ bản sau: - Điện thoại: 09345.444.82 - Email: khacdaumaivang@gmail.com - Website: https://khacdauinan.com/
 15. Nếu bạn đang kiếm việc làm và cần 1 công việc lâu dài về thời gian, tài chính như bảo vệ thì tại công ty Bảo Vệ Tuổi Trẻ chính là sự lựa chọn đúng đắn cho bạn. Tại công ty Bảo Vệ Tuổi Trẻ, chúng tôi cập nhật tuyển dụng số lượng bảo vệ với mức lương cao, để đáp ứng cho các nhu cầu cần bảo vệ cho các địa điểm như siêu thị, trụ sở hành chính, công ty, các bệnh viện,… hoặc các nơi công cộng. Các nhân viên bảo vệ được tuyển dụng tại đây sẽ có đầy đủ những ưu thế của người lao động, chính sách làm việc hợp lý cũng như mức lương cao, có thể chăm lo cho đời sống. Hiện nay công ty chúng tôi vẫn đang không ngừng tuyển dụng, nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi xin vui lòng chuẩn bị đầy đủ phương thức qua những quy trình dưới đây. Các bước tuyển dụng bảo vệ cần biết Tất cả nhân viên Bảo vệ ứng tuyển vào Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tuổi Trẻ đều được chọn lựa rất kỹ càng, và đều tuân thủ theo quy trình tuyển dụng rất khắt khe để chọn ra những nhân viên tốt nhất: Thành lập hội đồng xét tuyển bảo vệ tại TPHCM Hội đồng bộ phận duyệt nhân viên bảo vệ gồm : – Chủ tịch hội đồng: Giám đốc – Phó chủ tịch hội đồng : Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự – Ủy viên: Cán bộ phụ trách nghiệp vụ bảo vệ, cán bộ ban hành đào tạo, tập huấn, tập luyện. – Ủy viên – thư ký: Cán bộ phòng nhân sự – phòng nghiệp vụ Tổ chức tuyển dụng bảo vệ tại TPHCM – Hình thức tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng, triển khai phát triển các kế hoạch tuyển dụng rộng rãi, trực tiếp tuyển dụng tại các quân khu khi có những đợt xuất ngũ, các trung tâm Võ thuật, huyện, xã và đồng thời tiến hành công tác sơ yếu lý lịch thông tin thật kỹ lưỡng (Các trung tâm huấn luyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ trước Công ty Bảo vệ Tuổi trẻ , về lý lịch không rõ ràng và thiếu chính xác kể từ khi hồ sơ được chuyển về Trung tâm) – Hồ sơ tuyển dụng: căn cứ vào Quy định của Pháp luật Việt Nam. Nhận tuyển dụng bảo vệ tại TPHCM Tuyển bảo vệ tại TPHCM thu nhập từ 8-12 triệu Chức Danh: NHÂN VIÊN BẢO VỆ Giới Tính: Nam/ Nữ Độ tuổi: từ 18 -> 58 tuổi Trình Độ Lao động Phổ thông: không cần bằng cấp Nơi Làm Việc: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận Mực lương tuyển bảo vệ tại TPHCM chính thức – Ca 8 giờ/ngày: 6.000.000Đ/tháng – Ca 12 giờ/ngày: 9.800.000Đ/tháng – Ca 16 Giờ/ngày: 12.000.000Đ/tháng – Có lương tháng 13, hưởng 12 ngày phép/năm – Ngày lễ X 200% lương + thưởng lễ, ngày tết X 300% lương + thưởng tết – Ca trực 8h/ngày; 12h/ngày; 14h/ngày; 16h/ngày; 24h/ngày, ca hành chính; có thể cố định ca ngày hoặc đêm, hỗ trợ cho sinh viên làm thêm. – Bao ở 100%, bao ăn hoặc hỗ trợ tiền cơm 1.200.000đ/tháng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TUỔI TRẺ Địa chỉ: 965/28 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM. Hotline: 0919 996 526 Website: https://baovetuoitre.vn/ Email: baovetuoitre@gmail.com