• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

kisunguyenhieu

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  10
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About kisunguyenhieu

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Cách xử lý hồ bơi bị xanh trong 5 ngày Tại sao tôi có một hồ bơi xanh? Khi nước hồ bơi của bạn chuyển từ màu xanh lam đáng yêu sang màu xanh lục ốm yếu, chỉ có một lý do: tảo hồ bơi . Nếu đó là một màu xanh nhạt, tảo có lẽ đã bắt đầu giữ. Nhưng một màu xanh sâu hơn có nghĩa là một vấn đề lớn hơn. Tảo phát triển khi mức độ khử trùng của hồ bơi quá thấp. Nếu bạn không theo kịp việc kiểm tra nước hồ bơi và cân bằng nước, hoặc bạn không bổ sung đủ clo , nước brom hoặc bất kỳ loại chất khử trùng nào bạn sử dụng, thì thực tế bạn đang trải chiếu chào mừng cho tảo đi vào và tự làm ở nhà Làm thế nào để làm sạch màu xanh lá cây Trước khi bạn bắt đầu, hãy thu thập một vài nguồn cung cấp: đầu chân không hồ bơi và ống chân không bàn chải tảo hồ bơi que thử hoặc bộ thử chất lỏng sốc hồ bơi với ít nhất 70% clo có sẵn 1. Hút bụi thải Khi bạn bắt đầu loại bỏ tảo và mảnh vụn khỏi bể bơi của mình, rõ ràng bạn không muốn bất cứ thứ gì bạn lấy ra để quay trở lại. Vì vậy, bước đầu tiên của bạn là hút sạch bể bơi thành Waste. Đặt van trên bộ lọc của bạn thành Phế thải, sau đó hút bụi , loại bỏ càng nhiều tảo và cặn từ đáy hồ càng tốt. https://community.khoros.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/96690 https://www.gamefluke.xyz/forums/user/duchoboi/ https://fr.clubcooee.com/users/view/tungthietbihoboi https://audiomack.com/hoangtuanbeboi/about https://getcosmetic.com/author/thuanbeboi/ https://www.sparkfun.com/users/1598734 2. Chải hồ bơi Thay vì chỉ là bàn chải hồ bơi thông thường, thông thường của bạn, tốt nhất nên sử dụng bàn chải tảo cho nhiệm vụ này. Tảo rất cứng và sẽ bám vào bề mặt hồ bơi một cách bướng bỉnh, do đó, một bàn chải hạng nặng hoạt động tốt hơn so với lông nylon mềm để loại bỏ nó. Xem thêm https://mymediads.com/profiles/42931# http://www.tendyourdreams.com/podcast-forum/profile/tuthicongbeboi/ https://www.thelab.gr/profile/83262-davidnam/?tab=field_core_pfield_23 https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/haikisu https://easyzoom.com/profile/50714/about Sử dụng bàn chải để chà rửa tường bể bơi, sàn nhà, các bước và bất kỳ bề mặt nào khác mà tảo có thể bám vào. Lưu ý: Bạn có thể tự hỏi, tại sao bạn không chải bể bơi trước, sau đó hút bụi? Bạn không muốn hút sạch tảo? Không, không. Bạn muốn tiêu diệt tảo, và nó vẫn phải ở trong bể để bạn làm điều đó. Tin tưởng chúng tôi. 3. Kiểm tra độ pH và độ kiềm Sử dụng que thử hoặc bộ kiểm tra chất lỏng , kiểm tra độ pH và độ kiềm. Lưu ý các cấp độ như bạn sẽ đề cập đến chúng sau này. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể lưu ý mức clo (hoặc chất khử trùng khác). Chúng tôi sẵn sàng đặt cược rằng nó sẽ quá thấp hoặc thậm chí không tồn tại. Nếu mức độ khử trùng là nơi cần thiết, bạn sẽ không phải đối phó với tảo. Nó cũng sẽ không thành vấn đề khi bạn đến bước tiếp theo. Lưu ý: Kiểm tra nước có thể là bước đầu tiên. Nếu bạn muốn kiểm tra, sau đó hút bụi, sau đó chải, đi cho nó. Nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ tảo. 4. Sốc rằng Tảo phải ra khỏi hồ bơi! Đây là sự kiện chính trong việc dọn sạch một hồ bơi màu xanh lá cây giết chết tảo. Sốc hồ bơi chứa một lượng lớn clo sẽ giết chết tảo và vệ sinh hồ bơi. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng một cú sốc có chứa ít nhất 70% clo có sẵn và sốc hồ bơi hai lần. Quan trọng: Ngay cả khi bạn thường sử dụng sốc không clo, bạn phải sử dụng sốc clo để tiêu diệt tảo. Nếu hồ bơi của bạn có màu xanh đậm, nghĩa là bạn có sự phá hoại tảo lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên gây sốc cho hồ bơi ba lần. Và nếu màu sắc của hồ bơi màu xanh lá cây của bạn gợi nhớ đến một đầm lầy tối tăm, ma quái, hãy sốc nó bốn lần. Lưu ý: Bạn có thể nhận thấy nước hồ bơi trông có vẻ đục sau khi bị sốc. Đừng hoảng sợ. Điều này là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu bạn đang vội, bạn có thể thêm bộ làm rõ hồ bơi để tăng tốc quá trình. 5. Chạy, Lọc, Chạy! Khi bạn đã gây sốc cho hồ bơi nhiều lần như bạn sẽ gây sốc cho nó, hãy bật bộ lọc và không tắt nó cho đến khi nước hoàn toàn trong. Đây là nơi mà năm ngày hoặc ít hơn đến. Hãy kiên nhẫn. Một lần nữa, bạn có thể sử dụng bộ làm sạch hồ bơi nếu bạn muốn làm sạch nó nhanh hơn, nhưng ngay cả khi bạn làm vậy, hãy chắc chắn chạy bộ lọc trong ít nhất 24 giờ để lấy tảo chết ra khỏi nước và đảm bảo sốc đã tan hoàn toàn . Bộ lọc của bạn có thể xóa một hồ bơi nhiều mây. Nhưng bộ lọc của bạn cần trợ giúp để chọn các hạt quá nhỏ. Một bộ làm rõ liên kết các hạt này với nhau, vì vậy bộ lọc của bạn có thể loại bỏ chúng dễ dàng hơn. 6. Kiểm tra, cân bằng và kiểm tra lại Khi hồ nước xanh của bạn không còn xanh nữa, hãy kiểm tra nước, lần này không chỉ về độ pH và độ kiềm mà còn cả chất khử trùng. Thêm hóa chất khi cần thiết để cân bằng mọi thứ. Kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo mọi thứ đúng như mong muốn và bạn đã sẵn sàng để tận hưởng hồ bơi của mình một lần nữa
 2. Làm thế nào để chọn sơn hồ bơi phù hợp cho hồ bơi Inground của bạn Chăm sóc hồ bơi của bạn trên cơ sở hàng ngày là một điều. Đội một chiếc mũ DIY thực sự và làm một cái gì đó như vẽ hồ bơi của bạn? Đó là một trò chơi hoàn toàn khác của Marco Polo. Bạn có thể nghĩ rằng một nhiệm vụ lớn như vậy tốt hơn là để lại cho một chuyên gia. Điều đó có thể đúng trong một số trường hợp. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể làm được. Bước đầu tiên chỉ là chọn sơn bể bơi phù hợp với loại bề mặt hồ bơi của bạn. Và nếu bạn không bắt đầu với một bảng trống, bạn cũng cần biết loại sơn nào đã có trên tường bể bơi của bạn. Khi bạn đã xác định được những điều đó và chọn loại sơn phù hợp, nó sẽ rất mượt. Sơn hồ bơi có khác với các loại sơn khác không? Chắc chắn rồi! Nó phải hoàn toàn không thấm nước, vì một điều. Nó cũng phải chịu đựng nhiều ngày, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm tia cực tím, cũng như clo và các hóa chất khác mà bạn sử dụng để giữ cho hồ bơi của bạn sạch sẽ và lấp lánh. http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/x-y-d-ng-b-b-i-t-i-nh http://ggwadvice.com//index.php?qa=user&qa_1=dunghoboi https://buyandsellhair.com/author/namhoboi http://www.deol.it/UserProfile/tabid/43/userId/2438/Default.aspx Sau đó là những vết trầy xước và vết trầy xước từ đồ chơi bể bơi, những đứa trẻ hay nói và thậm chí có thể là con chó của bạn. Sơn hồ bơi là đặc trưng của sơn. Nó cũng không rẻ, và bạn sẽ cần rất nhiều. Vì vậy, trước khi bạn phải chịu chi phí đó, chưa kể đến số giờ sẽ hoàn thành, hãy tự hỏi liệu hồ bơi của bạn có thực sự cần một công việc sơn mới hay không. Làm thế nào để biết khi nào sơn hồ bơi của bạn Nếu tất cả những gì bạn muốn làm là thay đổi màu sắc, hey, thêm sức mạnh cho bạn. Nhưng nếu việc sơn hồ bơi của bạn không chính xác nghe có vẻ thú vị nhất bạn có thể có, bạn có thể muốn giữ cho đến khi sơn bể bơi mới là hoàn toàn cần thiết. Hãy trông chừng một vài điều cần biết khi thời điểm đó đến. Sơn hồ bơi bị ố hoặc phai màu Bất kỳ sơn nào cũng phai màu theo thời gian, đặc biệt là ngoài trời, nơi nó tiếp xúc với các yếu tố, và đặc biệt là sơn hồ bơi tiếp xúc với hóa chất. Bạn cũng có thể thấy một số vết bẩn nếu nước của bạn có hàm lượng kim loại hoặc khoáng chất cao. Trước khi thực hiện một công việc sơn lớn, bạn có thể rửa axit hồ bơi của bạn . Axit sẽ loại bỏ bụi bẩn, cặn và vết bẩn, và có thể cải thiện đáng kể sự xuất hiện của hồ bơi của bạn, tùy thuộc vào mức độ bẩn và vết bẩn của nó. http://lkpo2003.esy.es/bbs/home.php?mod=space&uid=1047 http://millionairex3.ning.com/profile/nguyenkhanh https://idebate.org/users/tuanthiconghoboi Nếu dung dịch rửa axit không hoạt động hoặc nếu bạn chỉ thích, bạn cũng có thể áp dụng sơn hồ bơi mới để làm sáng một hồ bơi bị phai màu, và che đi các vết bẩn và vòng nước. Lưu ý: Bạn sẽ không muốn chỉ sơn trực tiếp lên vết bẩn và tỉ lệ. Cũng giống như bất kỳ công việc sơn nào khác, bạn sẽ cần chuẩn bị bề mặt, bao gồm làm sạch và có thể chà nhám. Không có số lượng hoặc loại sơn kỳ diệu bao gồm các vấn đề bề mặt. Cuối cùng họ sẽ đi qua lớp áo mới và bạn sẽ quay lại ngay nơi bạn bắt đầu. Sơn bị trơn Bởi vì chúng không thấm nước, sơn hồ bơi rất trơn. Điều này đôi khi có thể làm cho việc ra khỏi hồ bơi trở nên khó khăn hơn, và thậm chí có thể gây ra vấn đề an toàn nếu bạn có con nhỏ hoặc vật nuôi. Và nếu các bước trơn trượt, bất cứ ai cũng có thể trượt và ngã. Nếu hồ bơi của bạn trơn, bạn có thể khắc phục sự cố với công việc sơn mới theo một trong hai cách. Đầu tiên, bạn có thể trộn một vài muỗng cát rất mịn hoặc các hạt cao su mềm vào sơn bạn sử dụng trên các bước, bất kỳ bơi ra ngoài hoặc băng ghế, và có lẽ là phần nông nhất của hồ bơi. Ngoài ra, bạn có thể phát một vài muỗng cát mềm qua các bước sau khi bạn vẽ chúng. Quan trọng: Không sử dụng nhiều hơn chỉ một vài muỗng cát trong hoặc trên sơn. Bất kỳ nhiều hơn thế, và các bước và băng ghế sẽ đau đớn và thậm chí đau đớn khi đi bộ hoặc ngồi. Quá gritty, và chúng thậm chí có thể làm hỏng da ướt. Nếu bạn nhấp vào liên kết này và mua hàng, chúng tôi sẽ kiếm được hoa hồng mà không mất thêm chi phí nào cho bạn. Ngày 12 tháng 6 năm 2020 9:49 sáng UTC Sơn có bong bóng hoặc vỉ Nếu đây là một vấn đề trong hồ bơi của bạn, bạn có thể không phải sơn lại toàn bộ bề mặt. Sơn hồ bơi sẽ bị phồng rộp nếu bề mặt không được chuẩn bị đúng cách. Giống như bất kỳ loại sơn nào, sơn hồ bơi cần được sơn sạch, khô ráo (trừ khi bạn đang sử dụng sơn acrylic) và ít nhất là bề mặt nhẵn. Nếu bề mặt bẩn, ẩm ướt hoặc có bất kỳ đốm thô ráp nào, cuối cùng bạn sẽ thấy bong bóng. Nó cũng có thể là sơn được áp dụng quá dày, hoặc bề mặt quá nóng. Dù nguyên nhân là gì, nếu sơn hồ bơi của bạn bị phồng rộp, bạn chỉ có thể sửa chữa và sơn lại những điểm đó chứ không phải toàn bộ hồ bơi. Tất nhiên, nếu bề mặt hồ bơi của bạn cũng bị phai màu hoặc bị ố, hoặc gặp phải bất kỳ vấn đề nào khác, thì nên sơn toàn bộ hồ bơi trong khi bạn đã làm trống. Quan trọng: Giữa mùa hè không phải là thời điểm tốt nhất để sơn hồ bơi của bạn. Bề mặt nóng sẽ khiến sơn cuối cùng bị phồng rộp. Đợi mùa thu hoặc mùa đông (nếu trời ôn hòa nơi bạn sống) và vẽ trong thời tiết khô ráo, mát
 3. 9 lỗi bảo trì bể bơi thường gặp Nhưng sai lầm thực sự chỉ là cơ hội để học hỏi. Một số chỉ dạy bài học của họ khi bạn thực hiện chúng. Những người khác, bạn học tốt nhất bằng cách tránh chúng. Giáo dục bản thân về những lỗi bảo trì hồ bơi phổ biến nhất giúp bạn giữ cho hồ bơi của bạn an toàn hơn, sạch hơn và hoạt động hiệu quả với ít sự lộn xộn và thất vọng. https://www.liderazgoimpacto.com/forums/users/duyhungseapoolvn http://mykooiker.com/members/hunglamseapoolvn/activity/ http://reliablerealestateinc.com/members/namxaybeboi/ rs/hoangpham/https://chalmers.in.gov/forums/users/hoangnguyenhoboi 1. Thêm Sốc trực tiếp vào nước hồ bơi Hóa chất chúng tôi gọi là sốc hồ bơi về cơ bản là clo tập trung. Ở cường độ cao, clo có thể tẩy bất cứ thứ gì xâm nhập vào hồ bơi của bạn. Ví dụ, nó có thể biến quần áo đen thành màu hồng và quần áo trắng thành màu vàng nếu nồng độ quá cao. Đừng lo lắng, bạn không thể làm quá mức hồ bơi của mình. Nhưng ngoài thời trang giả, thêm sốc trực tiếp vào nước hồ bơi nếu bạn có lớp lót vinyl có thể là một thảm họa. Các hạt sốc sẽ chìm xuống đáy và tẩy lớp lót của bạn. Khu vực tẩy trắng trở nên giòn và yếu, gây rò rỉ. Giải pháp Hòa tan trước hóa chất trong một xô nước trước khi bạn sốc hồ bơi của bạn . Điều này sẽ cho phép cú sốc phân tán đều hơn trong nước, bảo vệ lớp lót, tường bể bơi và sàn nhà của bạn. Một quy tắc quan trọng cần nhớ khi bạn tránh các lỗi bảo trì bể bơi là Luôn luôn thêm hóa chất vào nước và không bao giờ tưới nước vào hóa chất. Đổ đầy nước vào xô trước khi thêm sốc để tránh giật gân nguy hiểm. Ngoài ra, sử dụng nước ấm sẽ làm giảm sốc dễ dàng hơn, nhưng nó cũng sẽ tạo ra hơi nước clo nghe có vẻ tuyệt vời nhưng không quá tuyệt vời. Trượt kính bảo vệ , mặt nạ hóa học và găng tay chống hóa chất trước khi bạn chuẩn bị xô nước sốc. 2. Không đánh bóng hồ bơi của bạn Bạn đã biết tầm quan trọng của việc hút bụi hồ bơi của bạn thường xuyên để giữ cặn bã và gunk xây dựng và làm hỏng việc bơi của bạn. Nhưng cũng giống như răng của bạn hoặc một bầy thỏ Angora, hồ bơi của bạn cần được chải tốt để trông đẹp nhất. Cho dù bạn hút bụi hồ bơi của bạn bằng tay hoặc tự động, theo dõi với một bàn chải tốt. Giải pháp Lấy cho mình một bàn chải hồ bơi và tấn công các khu vực khó tiếp cận của hồ bơi của bạn, bao gồm: Đằng sau thang Dòng nước Bậc thang và cầu thang Góc và kẽ hở Tất cả sự cọ sát này giữ cho tảo và những kẻ xâm lược súng ống vui nhộn khác. Chải một lần một tuần, hoặc thường xuyên hơn nếu nó cần, cho một hồ bơi nguyên sơ, khỏe mạnh. 3. Sử dụng chất tẩy rửa hồ bơi tự động khi bạn gặp vấn đề về tảo Đối phó với tảo hồ bơi là đủ khó. Thêm hút bụi vào danh sách, và bạn có thể thấy mình đã đến lúc thay thế hồ bơi của mình bằng một thứ gì đó ít bảo trì hơn, như một trang trại hoa lan quý hiếm hoặc một khu bảo tồn meerkat. Thật hấp dẫn, nhưng đừng kích hoạt máy dọn dẹp robot của bạn. Chất tẩy rửa hồ bơi tự động phía áp lực đẩy tảo và các mảnh vụn khác lên qua một túi lưới. Điều này mang đến cho tảo một chuyến tham quan nhỏ trong hồ bơi của bạn, nhưng không loại bỏ nó. https://sosedfermer.ru/author/nampham/ https://blocktek.university/members/nguyenquocseapoolvn/profile/ https://www.phcmag.com/members/dominhbeboi/ https://www.energieheld.de/forum/user/phongkisu Lấy những thứ công nghệ cao cũng không giúp được gì. Họ làm một công việc tuyệt vời khi tảo không phải là vấn đề, nhưng ngay cả những người dọn dẹp bể bơi robot tốt nhất cũng sử dụng túi lưới tốt sẽ làm tắc nghẽn tảo. Gunk bị tắc được thổi xung quanh hồ bơi, và bạn quay lại quảng trường. Giải pháp Giải quyết lỗi chăm sóc bể bơi rất phổ biến này là dễ dàng, mặc dù tốn nhiều công sức hơn. Bạn sẽ cần phải thoát ra khỏi chân không bằng tay . Hãy chắc chắn để chuyển bộ lọc của bạn sang chế độ lãng phí, hoặc tháo phích cắm. Có, bạn sẽ mất một lượng nước khá lớn, nhưng bạn cũng sẽ mất tảo. Chúng sẽ được hút sạch khỏi bể bơi và ra khỏi cuộc sống của bạn. 4. Bỏ qua mức độ pH và độ kiềm của bạn Quay trở lại lớp học khoa học cấp ba của bạn, có lẽ bạn đã học được về tầm quan trọng của độ pH cân bằng đối với hệ sinh thái hạnh phúc, lành mạnh bao gồm cả hồ bơi của bạn. Độ pH thấp biểu thị độ axit, trong khi độ pH cao cho thấy độ kiềm. Quá nhiều hoặc là một tin xấu. Nếu nước hồ bơi của bạn có độ pH rất thấp, nó rất có tính axit. Điều này có vẻ như là một điều tốt lúc đầu; Rốt cuộc, rất khó để tảo và những kẻ xâm lược khác phát triển mạnh nước có tính axit. Thêm vào đó, nước có tính axit lấp lánh và xuất hiện, thoạt nhìn, nguyên sơ và tinh khiết. Nhưng như chúng ta đã từng phát hiện ra sau khi ăn một số sushi ga thực sự tồi tệ, sự xuất hiện có thể là lừa dối. Độ pH thấp thực sự có thể làm hỏng thiết bị bể bơi của bạn, bao gồm: Bơm bể bơi và bộ lọc Lớp lót vinyl Máy sưởi Tự động làm sạch hồ bơi Bộ nạp hóa chất Thiết bị bảo trì Chăn năng lượng mặt trời Giải pháp Phương châm của chúng tôi? Sống tốt hơn bởi hóa học. Cân bằng độ axit và độ kiềm giữ cho pH của bạn ổn định. Bởi vì bất cứ thứ gì có thể xiên hóa học nước trong thời gian không bằng phẳng, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra nước hồ bơi của bạn thường xuyên. Sau đó điều chỉnh mức độ của bạn với tăng pH , tăng độ kiềm và các hóa chất cần thiết khác cho đến khi mọi thứ trở lại cân bằng. 5. Rửa ngược bộ lọc hồ bơi của bạn quá thường xuyên Mặc dù tên của nó, rửa ngược KHÔNG phải là một kỹ thuật chập chững bí mật để bỏ phao trong soda của bạn. Rửa ngược làm sạch phương tiện truyền thông bên trong bộ lọc của bạn, cho dù đó là cát hoặc đất diatomaceous (DE). Nước hồ bơi rửa funk và rút ra khỏi phương tiện lọc của bạn, sau đó thoát ra qua bộ lọc van xả nước rửa ngược. Rửa ngược là một phần quan trọng của chăm sóc hồ bơi cơ bản, nhưng lạm dụng nó là một trong những lỗi bảo trì hồ bơi phổ biến hơn. Giải pháp Giữ một mắt trên đồng hồ đo áp suất trên bể lọc của bạn. Ngay sau khi bạn cho bộ lọc rửa ngược kỹ lưỡng, hãy lưu ý đến đồng hồ đo áp suất. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ đọc từ 10 đến 15 pounds mỗi inch vuông (psi), đây là đường cơ sở thích hợp cho hiệu suất lọc tối ưu. Bây giờ, điều này có vẻ trái ngược với thực tế, nhưng càng nhiều mảnh vụn mà bộ lọc của bạn bắt được, bộ lọc của bạn sẽ hoạt động tốt hơn đến một điểm. Các mảnh vụn bổ sung giúp bẫy các hạt mịn hơn, nhưng lợi ích sẽ biến mất sau khi sự tích tụ làm tăng chỉ số áp lực của bạn lên khoảng 10 psi so với đường cơ sở của bạn (ví dụ: 20 psi xông 25 psi). Khi áp suất trong bộ lọc của bạn đạt 10 psi so với bình thường, có lẽ bạn đã có một liều thuốc bổ sung tuyệt vời để tăng áp lực. Rửa ngược lại cậu bé xấu đó và giảm áp lực để giữ cho hệ thống của bạn hoạt động tốt với hiệu quả cao nhất. 6 sản phẩm gia dụng để làm sạch hồ bơi của bạn Bạn thực sự có thể làm sạch hồ bơi của bạn với một phần chi phí của những gì bạn mua tại cửa hàng hồ bơi Xem thêm http://diendan.sinhvienspace.com/threads/ban-hut-b-boi-8-banh-xe-loai-nao-tt.651075/ https://openclassrooms.com/fr/membres/hung-anh https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42217641 https://espritgames.com/forum/topic/huong-dan-xu-ly-nuoc-ho-boi-bang-axit-hcl/ https://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=471879 . 1. Soda Tạo một hỗn hợp đơn giản từ nước và baking soda tạo ra một chất tẩy rửa không mài mòn có tác dụng kỳ diệu trên gạch hồ bơi và vữa. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó trên sàn hồ bơi bê tông hoặc đá của bạn. Đây có lẽ là cách dễ nhất và ít tốn kém nhất để làm sạch hồ bơi của bạn một cách tự nhiên. Tiền thưởng: Baking soda cũng sẽ làm tăng độ kiềm của hồ bơi của bạn và ít tốn kém hơn nhiều so với hầu hết các chất tăng độ kiềm. Để làm điều này, thêm 1,5 pound baking soda cho mỗi 10.000 gallon nước để tăng tổng độ kiềm thêm 10 phần triệu (ppm). 2. Thuốc tẩy Còn được gọi là sodium hypochlorite, chất tẩy gia dụng đơn giản (chứa 5,25 phần trăm sodium hypochlorite , hoạt chất trong thuốc tẩy) có thể loại bỏ vết bẩn do vữa mà baking soda không thể. Tiền thưởng: Bleach cũng có thể được sử dụng để gây sốc cho một hồ bơi. Rốt cuộc, gây sốc cho hồ bơi của bạn chỉ là siêu clo hóa nó, có nghĩa là nâng mức clo đến mức giết chết tất cả các vi khuẩn và tảo có thể ẩn nấp trong nước. Một gallon chất tẩy trắng 5,25% trên 10.000 gallon nước sẽ làm tăng mức clo tự do thêm 5,25 ppm, vì vậy hãy đi chậm để đảm bảo bạn không vượt qua mức 3 ppm lý tưởng. Và chắc chắn rằng bạn sử dụng nhiều loại không mùi. 3. Axit Muriatic Cứ sau 5 năm, bạn sẽ cần phải rửa axit cho bể bơi của mình nếu nó được làm từ bê tông hoặc gunite. Để làm điều đó, bạn sẽ sử dụng axit muriatic hoặc thay thế axit muriatic nhẹ nhàng hơn , nếu bạn thích. Tiền thưởng: Axit Muriatic cũng có thể được sử dụng để giảm độ kiềm của nước tới 10 ppm trong một bể 10.000 gallon thông thường. Nó thường rẻ hơn so với kiềm kiềm. Quan trọng: Hãy nhớ rằng axit muriatic chính xác như tên gọi của axit axit. Nó có thể gây thương tích nếu không được xử lý chính xác. Luôn đeo găng tay chống axit và bảo vệ mắt khi sử dụng và mặc quần dài, áo dài tay và giày kín, tốt nhất là ủng chống axit . 4. Borax Bạn có thể có một hộp Borax ngồi bên cạnh đồ giặt của bạn. Nó được quảng cáo là chất tăng cường giặt ủi, và thật tuyệt khi nhận được mùi khó chịu từ quần áo. Nhưng nó cũng là một chất tẩy rửa tự nhiên bạn có thể sử dụng xung quanh nhà, có nghĩa là bạn cũng có thể sử dụng nó như một chất tẩy rửa hồ bơi tự nhiên. Đơn giản chỉ cần tạo một miếng dán ra khỏi nó bằng cách thêm nước và sử dụng nó để tẩy sạch cặn dính, vết trơn và vết bẩn trong hoặc ngoài hồ bơi. Nó không hoàn toàn rẻ như baking soda, nhưng vẫn rẻ hơn hầu hết các sản phẩm làm sạch hồ bơi đặc biệt. Tiền thưởng: Borax cũng có thể được sử dụng để tăng độ pH trong hồ bơi của bạn. Để làm điều này, thêm nửa cốc trên 10.000 gallon nước. Bạn cần sử dụng bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn cần để tăng độ pH. Đi chậm với nó để tránh tăng độ pH quá nhiều. 5. Dầu ô liu OK, rõ ràng, bạn không muốn có bất kỳ loại dầu nào trong nước hồ bơi của bạn. Nhưng sàn hồ bơi là một câu chuyện khác. Có thể bạn tìm thấy một chỗ của nhựa cây, hoặc một điểm dính của những người biết những gì bọn trẻ có thể đã đổ ở đó. Đi đến phòng đựng thức ăn và lấy dầu ô liu . Đó là một chất tẩy rửa hồ bơi hoàn toàn tự nhiên mà bạn có thể áp dụng để phá vỡ sự tích tụ dính, và sau đó dễ dàng làm sạch bằng miếng bọt biển, xà phòng nhẹ và nước ấm. Bạn cũng có thể sử dụng nó trên vỏ hồ bơi, đồ chơi bể bơi bằng nhựa và bất cứ thứ gì không nằm dưới dòng nước. Tiền thưởng: Dầu oliu cũng là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên. Nếu da bạn bị khô sau khi bơi, hãy tắm tất cả các hóa chất. Sau đó, thoa một ít dầu ô liu lên cánh tay và chân của bạn để khôi phục độ ẩm cho làn da của bạn và giữ nước trong đó, làm ẩm da hơn nữa. 6. Giấm trắng Bạn đã bao giờ nhìn ra hồ bơi tuyệt đẹp, trong vắt của mình và cảm thấy khó chịu bởi những viên phấn trắng, phấn trắng ngay trên dòng nước chưa? Đó là sự tích tụ canxi và mặc dù nó không làm hỏng hồ bơi hoặc nước của bạn, nhưng nó cũng không tuyệt vời. Xem thêm https://www.diigo.com/user/haongnguyenhoboi https://www.kiva.org/lender/hailong6454 https://www.cutoutandkeep.net/users/thanhkisu https://fr.quora.com/profile/Hunhthietke-Beboi Giống như bạn chạy giấm qua bình cà phê của bạn để loại bỏ sự tích tụ canxi, giấm trắng có thể xóa sạch chướng mắt này trong hồ bơi của bạn. Trộn dung dịch giấm và nước 50/50, nhúng miếng bọt biển hoặc vải mềm vào đó và chà sạch cặn đó đi. Sẽ ổn nếu một chút trong số đó làm cho nó vào nước hồ bơi, nhưng nếu bạn lo lắng, hãy kiểm tra nước sau khi sử dụng giấm và điều chỉnh bất kỳ mức nào nếu cần thiết.
 4. Làm thế nào để axit rửa một hồ bơi trong 10 bướcAxit rửa bể bơi có nghĩa là gì?Chúng ta không chỉ nói về việc dọn dẹp thường xuyên ở đây. Bất cứ khi nào bạn bao gồm từ axit , rõ ràng bạn không nói về bất cứ điều gì thông thường. Bạn đang mang ra những khẩu súng lớn khi bạn rửa axit.https://www.diigo.com/user/haongnguyenhoboihttps://www.kiva.org/lender/hailong6454https://www.cutoutandkeep.net/users/thanhkisuhttps://fr.quora.com/profile/Hunhthietke-Beboihttp://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/x-y-d-ng-b-b-i-t-i-nhhttp://ggwadvice.com//index.php?qa=user&qa_1=dunghoboihttps://buyandsellhair.com/author/namhoboiBạn có biết làm thế nào bạn có thể đến bác sĩ da liễu và làm cho khuôn mặt của bạn được tẩy tế bào chết bằng một loại axit nhẹ? Lớp da mỏng, trên cùng được loại bỏ, để lộ lớp da mới hơn, trẻ hơn bên dưới. Tất nhiên, bạn sẽ trông giống như bạn bị cháy nắng trong khoảng một tuần, nhưng kết quả cuối cùng là một làn da mịn màng hơn, sáng hơn. Đó là những gì một axit rửa làm cho hồ bơi của bạn.Không chỉ là một bề mặt sạch, một chất tẩy axit thực sự tước một lớp thạch cao mỏng khỏi bề mặt hồ bơi. Cùng với lớp thạch cao, các vết bẩn còn sót lại do clo, tảo, khoáng chất và chỉ là bụi bẩn đơn giản được loại bỏ, làm lộ ra một lớp thạch cao sạch sẽ, sạch sẽ bên dưới.Có loại bỏ âm thanh thạch cao đáng báo động? Đừng lo lắng. Thông thường, lớp phủ thạch cao của hồ bơi dày ít nhất ½ inch và axit loại bỏ một lớp rất mỏng.Những loại hồ bơi có thể được rửa bằng axit?Điều này sẽ khá tự giải thích, nhưng hãy rõ ràng, chỉ trong trường hợp. Bạn sẽ chỉ rửa axit một hồ bê tông inground hoặc gunite.Rửa axit không phải là điều nên làm trên hồ bơi có lót nhựa vinyl hoặc trên hồ bơi trên mặt đất. Axit sẽ ăn ngay qua lớp nhựa vinyl đó, và sau đó bạn đang xem xét việc thay thế hoàn toàn lớp lót.Khi nào axit rửa bể bơi của bạnCho dù bạn có theo kịp việc bảo trì hồ bơi và cân bằng nước tốt như thế nào, sàn và tường bể bơi của bạn cuối cùng sẽ bắt đầu thấy một số hao mòn.Vết ốClo, khoáng chất và bụi bẩn sẽ để lại vết bẩn theo thời gian. Nếu bạn đến điểm đánh răng và hút bụi không còn hoạt động nữa, có lẽ đã đến lúc rửa axit.TảoNếu bạn đã từng gặp vấn đề về tảo, điều đó cũng có thể để lại vết bẩn. Hoặc, nếu bạn gặp phải sự nở hoa tảo lặp đi lặp lại, bạn có thể không nhận được tất cả các bào tử với việc làm sạch thường xuyên. Rửa axit sẽ loại bỏ các bào tử đó, và cho phép bạn bắt đầu lại với một bề mặt tươi, không có tảo.Rửa axit cho tảo là một giải pháp cuối cùng, mặc dù. Hãy thử các phương pháp khác để loại bỏ tảo hồ bơi đầu tiên. Sau đó, nếu bạn quyết định rửa axit cho hồ bơi của mình, hãy nhớ thay đổi phương tiện lọc bể bơi của bạn để đảm bảo rằng không có dư lượng tảo trong đó.Đình trệNếu hồ bơi của bạn bị ứ đọng trong một thời gian, cho phép tảo và bụi bẩn thực sự được đặt vào, chỉ có nước rửa axit sẽ khiến hồ bơi trở lại hoạt động. Nếu bạn không mùa đông đúng cách hồ bơi của bạn, điều đó được coi là trì trệ, và cũng có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện của thạch cao.Sửa chữaTrong một số trường hợp, bạn có thể không cần phải rửa axit toàn bộ hồ bơi. Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện một số sửa chữa thạch cao hồ bơi , việc rửa axit tại chỗ bạn đang làm việc có thể loại bỏ tảo trước khi bạn áp dụng thạch cao mới. Bạn có thể tưởng tượng nếu bào tử tảo được trộn lẫn với thạch cao mới? Bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi chúng, và tảo sẽ cứ lặp đi lặp lại.https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42217641https://espritgames.com/forum/topic/huong-dan-xu-ly-nuoc-ho-boi-bang-axit-hcl/http://forums.sentora.org/member.php?action=profile&uid=15362http://hyperspaces.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&qa_1=haiminhhoboihttps://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=471879Mang và xéĐôi khi, nó không phải là vết bẩn, tảo hoặc ứ đọng mà cần phải rửa axit. Nó có thể chỉ là thạch cao bị đổi màu hoặc phai màu sau nhiều năm hóa chất và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nóng. Trong những trường hợp đó, việc rửa axit sẽ cải thiện vẻ ngoài của hồ bơi của bạn và mang lại vẻ sạch sẽ, rõ ràng mà nó bắt đầu. Tại sao có cát trong bể bơi của bạn và làm thế nào để lấy nó raCó khả năng một phần lý do khiến bạn có hồ bơi là có thể bơi và giải nhiệt bất cứ lúc nào bạn muốn mà không cần phải đi đến bãi biển, cho dù đó là 10 phút lái xe hay sẽ yêu cầu bạn lên máy bay. Không có gì giống như có thể chỉ cần bước vào sân sau của bạn và lặn xuống làn nước trong vắt, lấp lánh.https://jsfiddle.net/Tuanthietbibeboi/1nmdbeta/3/https://www.tramev.com/user-profile/tabid/1720/userId/45955/language/it-IT/Default.aspxhttps://slides.com/linhthietbibeboihttps://www.fontshop.com/people/hoang-thietbihoboihttp://www.meridianamaintenance.com/UserProfile/tabid/61/userId/50842/language/en-US/Default.aspxhttps://lasillavacia.com/users/tuanhoboihttps://congdongxaydung.vn/forums/members/dungkisuhoboi.2515/#aboutNhưng điều gì xảy ra khi bạn nhìn xuống nước và tìm thấy cát trong hồ bơi của bạn? Làm thế quái nào mà đến đó?! Nó từ đâu đến? Làm thế nào để bạn có được nó ra? Và quan trọng nhất, làm thế nào để bạn không xảy ra lần nữa? Đừng lo lắng, không có lý do để hoảng sợ. Đây là tất cả đơn giản hơn nó có vẻ.Tại sao có cát trong bể bơi của tôi?Câu hỏi đầu tiên để giải quyết bí ẩn này là một câu hỏi dễ trả lời: Bạn có bộ lọc cát không? Nếu câu trả lời là có, tốt, có vấn đề.Tìm cát trong hồ bơi của bạn có nghĩa là một hoặc nhiều phần của bộ lọc cát của bạn đã bị hỏng và bộ lọc không còn hoạt động theo cách cần thiết.Bộ phận bị hỏngKhi một cái gì đó nứt hoặc vỡ bên trong bộ lọc cát của bạn, bạn sẽ biết điều đó bởi vì đó là khi bạn bắt đầu thấy cát trong hồ bơi của mình.Ống đứngBên trong một bộ lọc cát, một ống đứng chạy xuống trung tâm của cát. Ống đứng được làm bằng nhựa cứng, cứng, nhưng vẫn có thể bị nứt tại một số điểm, điều đó có nghĩa là cát trong hồ bơi. Ở phía trên, đường ống kết nối với van đa năng. Ở phía dưới, nó được kết nối với các bên .Bên là gì?Bên trong bể lọc cát, nước đổ vào cát từ trên xuống. Khi nó rơi xuống cát, các mảnh vụn và chất gây ô nhiễm được lọc từ nước. Khi nó chạm đến đáy của bộ lọc, nước sạch sẽ được đưa trở lại bể bơi thông qua các tia nước quay trở lại.Tất nhiên, bạn chỉ muốn nước chảy vào bể bơi của mình mà không có cát từ bộ lọc. Để đảm bảo điều đó xảy ra, ở dưới cùng của bộ lọc là một mảng gồm tám đến mười bên, hoạt động như một cái sàng. Mỗi bên có đầy những lỗ nhỏ xíu đủ lớn để cho phép nước đi qua bộ lọc, nhưng không phải là cát.Nếu, vì một lý do nào đó, một hoặc nhiều bên bị nứt, cát sẽ dễ dàng đi qua và được gửi vào hồ bơi của bạn cùng với nước sạch.http://www.deol.it/UserProfile/tabid/43/userId/2438/Default.aspxhttp://lkpo2003.esy.es/bbs/home.php?mod=space&uid=1047http://millionairex3.ning.com/profile/nguyenkhanhhttps://idebate.org/users/tuanthiconghoboihttp://ndci.com/UserProfile/tabid/107/UserId/1936/Default.aspxhttp://knowledge.thinkingstorm.com/UserProfile/tabid/57/userId/631855/Default.aspxhttp://www.sydneycityairportshuttle.com/UserProfile/tabid/695/userId/368745/Default.aspxVì vậy, bây giờ bạn thực sự có hai vấn đề, bạn cần sửa bộ lọc và bạn cần lấy cát ra khỏi hồ bơi của mình, theo thứ tự đó.Thất vọng vì thêm hóa chất và cố gắng giữ cho hồ bơi của bạn luôn sạch sẽ?Chúng tôi loại bỏ tất cả sự nhầm lẫn của bảo trì hồ bơi trong khóa học video và ebook minh họa dễ đọc này. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm 100 đô la ngay khi chăm sóc hồ bơi!Làm thế nào để khắc phục một Standpipe bị hỏng hoặc bênBạn có thể không bao giờ tìm hiểu làm thế nào nó xảy ra. Có thể bộ lọc đã được di chuyển, làm dịch chuyển ống đứng và dưới sức nặng của cát, làm nứt các bên. Hoặc có thể bộ lọc của bạn đã cũ và các bộ phận đã bị hao mòn. Bất kể nó đã xảy ra như thế nào, bạn phải sửa nó để ngăn chặn một thanh cát hình thành trong hồ bơi của bạn.Nó phổ biến hơn cho các bên bị nứt hơn so với standpipe, nhưng đó là một ý tưởng tốt để sẵn sàng thay thế cả hai chỉ trong trường hợp. Điều tốt là, bạn sẽ tuân theo quy trình tương tự bạn sử dụng khi thay đổi cát lọc . Bạn sẽ chỉ cần thêm một bước: Thay thế các mảnh vỡ bên trong bộ lọc của bạn trước khi bạn thêm cát mới.Quan trọng: Hãy nhớ đặt một standpipe mới và các bên mới trước khi bạn bắt đầu quá trình này. Đó là một ý tưởng tốt để giữ một vài trong số các bộ phận đó trong tay để bạn sẵn sàng cho loại sửa chữa này nếu nó xảy ra một lần nữa.Khi bạn đã thay thế các bộ phận bị hỏng và đặt bộ lọc lại với nhau, bạn có thể chuyển sang xử lý cát trong hồ bơi của mình.Làm thế nào để loại bỏ cát từ hồ bơi của bạnCó một chút tin tốt trong tất cả những điều này. Nếu bộ lọc cát của bạn bị vỡ và bắt đầu đổ cát vào hồ bơi, nó sẽ khá tập trung bên dưới hồ bơi. Nếu bạn có hàng triệu hạt cát phân tán trong nước, đó sẽ là một cơn đau đầu lớn hơn nhiều!Đặt một vòi vườn trong hồ bơi của bạn, bật nước và để nó chạy một chút trước khi bạn bắt đầu. Quá trình này sẽ sử dụng rất nhiều nước, vì vậy, làm đầy hồ bơi của bạn trước một chút sẽ giúp bạn có nhiều nước hơn để làm việc.Giữ vòi trong quá trình loại bỏ cát.Sử dụng một bàn chải hồ bơi để đẩy tất cả cát đến một khu vực, hoặc ít nhất là đến một vài khu vực tập trung.Đặt van đa năng của bộ lọc thành Chất thải. Bạn muốn hút cát trực tiếp ra khỏi hồ bơi và không qua bộ lọc hoặc cát sẽ bị kẹt ở các bên và bạn sẽ phải bắt đầu lại tất cả.Hút bụi hồ bơi của bạn bằng tay ,.Hút tất cả cát ra khỏi hồ càng nhanh càng tốt vì bạn sẽ mất rất nhiều nước trong quá trình này.Đặt van đa năng của bộ lọc trở lại Bộ lọc.Kiểm tra và cân bằng nước bằng que thử hoặc bộ dụng cụ thử chất lỏng , và thêm hóa chất khi cần thiết.Mặc dù phải mất một chút mỡ khuỷu tay, việc khắc phục vấn đề cát trong hồ bơi của bạn thực sự khá đơn giản.Bàn chải hồ bơi cực rộng bằng nhôm nặngMạnh mẽ và mạnh mẽ sẽ tồn tại trong nhiều năm. Bàn chải siêu rộng 20 inch sẽ bao phủ các khu vực rộng lớn và hoàn thành việc làm sạch nhanh chóng. Làm sạch sự tích tụ tảo cứng đầu nhất một cách nhanh chóng. Các cạnh cong sẽ giúp làm sạch các góc cứng rất dễ dàng.Nếu tôi không có Bộ lọc cát thì sao?Giả sử bạn tìm thấy một chất trong hồ bơi trông giống như cát, nhưng không thể là cát vì bạn không có bộ lọc cát hoặc sống ở bất cứ đâu gần bãi biển. Chúng tôi có một chút tin xấu cho bạn. Nó thực sự có thể là tảo hồ bơi màu vàng, còn được gọi là tảo mù tạt.Để kiểm tra điều này, sử dụng một bàn chải hồ bơi để đẩy nó xung quanh một chút. Nếu nó phân tán thành một đám mây, đó có thể là tảo, vì vậy bạn sẽ cần phải làm theo các bước để loại bỏ tảo mù tạt thay thế.Sử dụng toàn bộ nội dung của túi khi mở. Nếu bất kỳ hạt lắng xuống đáy hồ bơi, sử dụng bàn chải để phân tán. Thêm liều lượng khuyến cáo của sản phẩm này trong giờ buổi tối trong khi bơm lọc đang hoạt động.Mua ngay trên AmazonNếu bạn nhấp vào liên kết này và mua hàng, chúng tôi sẽ kiếm được hoa hồng mà không mất thêm chi phí nào cho bạn. Ngày 16 tháng 6 năm 2020 9:49 sáng UTCGiữ cát nơi nó thuộc về!Nếu bạn tìm thấy cát trong hồ bơi của mình, bạn sẽ có thể loại bỏ nó, sửa bộ lọc và quay lại để tận hưởng một buổi bơi đẹp. Chỉ cần nhớ, bạn sẽ cần phải xử lý vấn đề ngay khi bạn nhận thấy nó. Càng nhiều cát bạn cho phép vào bể bơi của bạn, sẽ càng có nhiều công việc để loại bỏ nó Làm thế nào để thoát khỏi bọt hồ bơiBọt bể bơi là gì?Thoạt nhìn, nó có vẻ giống như bong bóng khí trong hồ bơi của bạn . Nhưng bọt hồ bơi được tạo thành từ nhiều thứ hơn là không khí.Tìm bọt trong hồ bơi của bạn thường có nghĩa là có tải trọng hữu cơ cao trong nước. Nói cách khác, nhiều chất hữu cơ hơn có thể được hòa tan trong nước, hoặc bị loại bỏ bởi chất khử trùng. Điều này làm cho nước dày lên.https://git.tukui.org/nguyenhieuhttp://raovat67.com/members/quanemaux.15325/http://diendanthammy.net/members/tranhoangngoc.83460/https://www.otosaigon.com/members/hoangthietbiboi.309949/#abouthttps://www.sixwordmemoirs.com/profile?uid=257527Trong khi bong bóng khí là ánh sáng và không có nhiều sức căng bề mặt, chúng dễ dàng bật lên ở ứng dụng lực nhẹ nhất. Với bọt hồ bơi, nó ngược lại.Khi nước hồ bơi bị khuấy trộn bởi các tia nước quay trở lại, hoặc thậm chí chỉ là một làn gió trên bề mặt bong bóng của mặt nước được tạo ra. Chúng chứa đầy không khí, nhưng bề mặt của những bong bóng đó được tạo thành từ sự tích tụ vật chất hữu cơ đó, vì vậy chúng không dễ dàng để bật lên. Thay vào đó, chúng vẫn còn trên bề mặt và trở thành bọt.Nguyên nhân gây ra bọt hồ bơi?Cho dù bạn có cảnh giác như thế nào về việc làm sạch hồ bơi của bạn và giữ cho nước cân bằng, đôi khi bạn vẫn có thể kết thúc với bọt hồ bơi. Điều này là do nó đến từ các nguồn vô hại, và đôi khi, thậm chí từ chính hóa chất hồ bơi.Sản phẩm chăm sóc tócBạn không cần phải có một tấn gel hoặc keo xịt tóc trên tóc để đưa các chất ô nhiễm hữu cơ vào hồ bơi của bạn. Thậm chí chỉ có dư lượng còn lại của dầu gội và dầu xả của bạn cuối cùng cũng có thể tích tụ đủ để trở thành một vấn đề bọt hồ bơi.Cách khắc phục: Sốc hồ bơi của bạn , tốt nhất là sốc clo. Việc siêu clo hóa sẽ loại bỏ các chất gây ô nhiễm và giúp đưa nước hồ bơi của bạn trở lại trạng thái bình thường, rõ ràng. Bạn có thể sử dụng sốc không có clo nếu bạn thích, nhưng bạn có thể không nhận được kết quả tốt nhất.https://www.storeboard.com/lanhoboihttps://public.tableau.com/profile/phamthanhhoboi#!/https://www.vocabulary.com/profiles/A0LXCBNV5SCS9Vhttps://informationweek.com/profile.asp?piddl_userid=390646https://www.redbubble.com/fr/people/thanhnam/shop?asc=uhttps://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/931311Cách phòng ngừa: Rửa sạch trước khi bơi, và nhớ xả sạch tóc cả sau khi gội đầu và trước khi xuống hồ bơi. Nếu bạn có nhiều sản phẩm trên tóc như mousse, dán, hoặc keo xịt tóc, thực sự gội đầu và sau đó xả sạch thì còn tốt hơn nữa.Chất oxy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ clo không khử trùng kết hợp (chloramines) và cung cấp mức clo tự do cao hơn. Giúp loại bỏ sự phát triển của tảo cũng như vi khuẩn có hại. Lý tưởng để sử dụng với các ứng dụng khử trùng clo hoặc bromine, bảo trì hàng tuần và sẽ không ảnh hưởng đến các mức độ hóa học khácBên cạnh mái tóc của bạn, hãy nghĩ về tất cả các sản phẩm khác bạn áp dụng cho cơ thể mỗi ngày. Khử mùi, kem dưỡng da, trang điểm, nước hoa hoặc nước hoa đều sẽ để lại các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước hồ bơi của bạn.Cách khắc phục: Câu thơ thứ hai, giống như câu đầu tiên: Sốc hồ bơi.Cách phòng ngừa: Vẫn là bài hát cũ: Tắm trước khi bạn xuống bể bơi.Tải trọng caoTất cả những sản phẩm vệ sinh mà bạn có thể để lại trong nước? Bây giờ nhân số đó với số người sử dụng nhóm của bạn.Sau đó thêm các chất gây ô nhiễm khác như mồ hôi và nước tiểu. Ngay cả khi không có ai thực sự đi lại trong hồ bơi , vẫn còn sót lại trên cơ thể không được tắm mới. Và nếu có dư lượng nước tiểu, thì cũng có thể chúng ta sẽ để nó theo trí tưởng tượng của bạn.Làm thế nào để khắc phục nó: Sốc chết tiệt ra khỏi hồ bơi của bạn.Cách phòng ngừa: Làm cho nó trở thành một quy tắc rằng bất kỳ ai muốn sử dụng hồ bơi của bạn ít nhất cũng phải rửa sạch ra nhưng tốt nhất là tắm v
 5. Bể bơi kiểu tháo gỡ chiếm thị trường với những ưu điểm độc đáo và đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều phòng tập thể dục, bể bơi và những nơi khác. Tại sao thiết bị bể bơi được chọn cho bể bơi trong nhà quy mô lớn phụ thuộc vào cấu trúc thép? Những lợi thế của hồ bơi có thể tháo rời so với các loại khác là gì?1. Bất kỳ kích thước, hình dạng, độ sâu: các loại bể bơi áp dụng.Không chỉ phù hợp với các địa điểm cạnh tranh đòi hỏi độ chính xác, mà còn phù hợp với các bể bơi được thiết kế rất tinh xảo.2. Một lượng nhỏ bảo trì, dễ dàng để làm sạch và chăm sóc: Không giống như các tòa nhà truyền thống, bể bơi có kết cấu bằng thép không yêu cầu một lịch trình bảo trì rõ ràng. Hồ bơi kết cấu thép rất chắc chắn và bền, và không dễ bị lệch kích thước, cấu trúc sẽ không bị nứt hoặc rò rỉ.Nhà sản xuất tháo lắp và lắp ráp bể bơi của nhà sản xuất và lắp ráp kết cấu thép của Shandong Golden Sun hoàn toàn không cần đào, toàn bộ lắp ráp chỉ mất một tháng và có thể được gỡ bỏ bất cứ lúc nào mà không cần sử dụng và chi phí chỉ bằng một nửa so với bể bơi dân dụng.http://raovat67.com/members/quanemaux.15325/http://diendanthammy.net/members/tranhoangngoc.83460/hoangthietbiboiLongpool's Profile on Renderosityhttps://openclassrooms.com/fr/membres/hung-anhhttps://kenhrao.com/members/hoanglamseapoolvn.5153/#aboutNguyên tắc của bể bơi tháo rời là hoàn thành việc sản xuất tùy chỉnh tất cả các bộ phận tiêu chuẩn theo lô trong nhà máy, và sử dụng phương pháp vận hành lắp ráp đơn giản để trực tiếp lắp ráp và xây dựng các cơ sở bể bơi khác nhau tại chỗ.Hồ bơi có thể tháo rời có thể được lắp đặt nhanh chóng trên hầu hết các mặt bằng chung đáp ứng các yêu cầu theo nhu cầu của người dùng. Bởi vì bể bơi được làm bằng thép, chất lượng và tuổi thọ của nó vượt quá kết cấu bê tông cốt thép truyền thống. Bể bơi truyền thống cần được thiết kế trước, sau đó chất đống, sau đó đào để xây dựng. Hồ bơi có thể tháo rời chỉ cần 30 ngày để được sản xuất tại nhà máy và 7 ngày tại chỗ để được giao.Nhà sản xuất thiết bị bể bơi lắp ráp Shandong Golden Sun chuyên hỗ trợ thiết bị bể bơi cho bể bơi lắp ráp, bể bơi biệt thự, hệ thống tuần hoàn xử lý nước bể bơi và hàng loạt bể bơi khác.https://www.webtoolhub.com/profile.aspx?user=42217641https://espritgames.com/forum/topic/huong-dan-xu-ly-nuoc-ho-boi-bang-axit-hcl/http://hyperspaces.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&qa_1=haiminhhoboihttp://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&uid=261525https://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=471879
 6. BỘ LỌC FIBALON CẢI TIẾN CHO TÚI LỚN BƠM BỂ BƠMột bao tải Fibalon lớn tương đương với 25 kg cát . Fibalon là một bộ lọc hiện đại bao gồm các sợi micro polymer, được phát triển bởi các nhà khoa học Đức để thay thế tiền gửi không hiệu quả trong hồ bơi trong vườn (Intex, Bestway, nề, v.v.), ao, phòng tắm SPA. Cách sử dụng: Đặt các quả bóng sợi lỏng lẻo vào bộ lọc sỏi và sau đó bạn có thể bắt đầu tận hưởng chi phí lọc thấp hơn và hiệu quả cao hơn. Nếu bạn muốn thay thế bộ lọc vỏ đạn, chúng tôi khuyên bạn nên chèn Fibalon vào lưới hoặc lưới tản nhiệt để ngăn bóng vào máy bơm.Xem thêmhttps://mymediads.com/profiles/42931#http://www.tendyourdreams.com/podcast-forum/profile/tuthicongbeboi/Обсуждение участника:Nguyenvandung — Wiki - Факультет компьютерных наукhttps://forum.lowyat.net/index.php?showuser=1107213https://www.infobeto.com/forum/members/dungpham.15583/#abouthttps://www.thelab.gr/profile/83262-davidnam/?tab=field_core_pfield_23 Sợi quang: Hiệu quả gấp 10 lần so với bộ lọc sỏi Thay thế chung cho tất cả các bộ lọc Phù hợp với bộ lọc sỏi và vỏ đạn Sản xuất tại Đức Sợi polymer hấp thụ gấp 8 lần trọng lượng của chúng Dừng ngay cả những hạt bụi bẩn nhỏ nhất Các hạt nano bạc hấp thụ vi khuẩn và virus Được sử dụng ở Ba Lan bởi 3.000 người Một túi Fibalon tương đương với 25 kg cát sỏi Mua Fibalon là kết thúc của vấn đề nước bẩn https://kenhgamez.com/members/khanhnguyenpool.29540/#abouthttps://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/haikisuhttps://easyzoom.com/profile/50714/abouthttps://www.stjohns-gildehaus.org/UserProfile/tabid/43/userId/973068/Default.aspxhoangtuanbeboi - Sony Insider Forums
 7. ROBOT HÚT BỤI KHÔNG DÂY ĐỂ LÀM SẠCH BỂ BƠI ROBOT DPOOL NESS Robot làm sạch bể bơi của DPOOL trong phiên bản không dây. Máy hút bụi hồ bơi tự động là lý tưởng cho các hồ bơi trên mặt đất. Rất nhẹ, dễ sử dụng - nhanh chóng và chính xác hút bụi và làm sạch đáy hồ bơi. Tự động làm sạch hồ bơi - làm thế nào để sử dụng? Robot làm sạch nên được bật bằng cách chọn một trong ba chu kỳ và đặt máy hút bụi vào nước. Nó hoàn toàn không dây và tự động, nhờ hộp mực có lối vào có thể truy cập từ phía trên, việc làm sạch bộ lọc sẽ dễ dàng hơn. Thông số kỹ thuật: làm sạch đáy - CÓ làm sạch bờ biển - KHÔNG làm sạch tường - KHÔNG chu trình vệ sinh - 1h; 1,5 giờ; 2h bộ lọc: 180 micron tốc độ dòng lọc: 10 m³ / h số lượng động cơ: 2 tốc độ: 12 m / phút kích thước: 40 x 36 xh 27 cm trọng lượng: 5,50 kg Thời gian làm việc: 100 phút với pin đầy bao gồm bộ sạc https://forum.lowyat.net/index.php?showuser=1107213 https://slavicaffairs.com/members/nguyenhaidang/ https://morsbags.com/forums/users/tuan-anh https://boardgamegeek.com/user/phamquanbeboi https://soundation.com/user/hai-kisu https://www.infobeto.com/forum/members/dungpham.15583/#about https://annonces.infojeunesse-paca.fr/author/quanastralpool https://www.thelab.gr/profile/83262-davidnam/?tab=field_core_pfield_23 http://www.allfoodexperts.com/members/thanhhung/ https://wpfilebase.com/forums/users/phamquoc http://vjf.dk/UserProfile/tabid/63/userId/67123/language/da-DK/Default.aspx https://www.camxcam.org/forums/users/haiseapoolvn http://barkerark.com.au.tempdomain.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/57/UserId/977723/Default.aspx http://1000windward.com/UserProfile/tabid/3892/userId/71360/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/65581 https://butnghien.com/members/phamlong.181/#about https://diendanraovataz.net/members/viethoangpool.23469/ https://kenhgamez.com/members/khanhnguyenpool.29540/#about https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/profile/haikisu https://feedit.agfunder.com/user/kisuhoai https://easyzoom.com/profile/50714/about https://library.zortrax.com/members/quanpham/ http://www.progettokublai.net/forums/users/nguyenhai http://ieillinois.org/iei/forums/users/lienhoboi/ http://www.lesbian.com/members/hungdung/profile/ https://get-imp.com/forums/users/hoanghoboi Chất tẩy rửa đáy hồ bơi tự động không dây DPOOL NESS: giỏ lọc với lưới chèn thô có sẵn từ phía trên - rửa nhanh và dễ dàng cho giỏ dung tích nhỏ nhưng đủ của giỏ cho phép thu gom bụi bẩn lớn (lá) trong một chu kỳ làm việc thiết kế nhỏ giúp dễ dàng vận chuyển và vận hành máy hút bụi đổ nước nhanh sau khi tháo máy hút bụi ra khỏi bể bơi hiệu quả làm sạch tuyệt vời - bàn chải hoạt động loại bỏ hầu hết các cụm tảo và vi khuẩn bảo hành 2 năm
 8. Khi sử dụng thiết bị xử lý nước bể bơi trong cuộc sống hàng ngày, cần phải vận hành thiết bị xử lý nước bể bơi theo đúng hướng dẫn. Bằng cách này, hoạt động của thiết bị sẽ rất chính xác và nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến thiết bị do sự cố vận hành. Nhiệt độ nước của bể bơi cần được điều chỉnh theo mùa. Có nhiều cách để làm nóng nước bể bơi, sưởi ấm gián tiếp hoặc sưởi ấm trực tiếp. Làm nóng trực tiếp là phương pháp làm nóng bằng than điện, nhưng điều này sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho thiết bị và cần được sử dụng trong quá trình sử dụng. Bảo trì thường xuyên thiết bị, nước Xem thêm Khi sử dụng thiết bị xử lý nước bể bơi trong cuộc sống hàng ngày, bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn Khi sử dụng thiết bị xử lý nước bể bơi hàng ngày, hãy đảm bảo vận hành thiết bị theo đúng hướng dẫn. Bằng cách này, hoạt động của thiết bị sẽ rất chính xác và nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến thiết bị do sự cố vận hành. Nhiệt độ nước của bể bơi cần được điều chỉnh theo mùa. Có nhiều cách để làm nóng nước bể bơi, sưởi ấm gián tiếp hoặc sưởi ấm trực tiếp. Làm nóng trực tiếp là phương pháp làm nóng bằng than điện, nhưng điều này sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho thiết bị và cần được sử dụng trong quá trình sử dụng. Bảo dưỡng thiết bị thường xuyên, chất lượng nước là rất quan trọng, chất lượng nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người và cần phải được khử trùng và khử trùng thường xuyên, sau đây là phần giới thiệu chi tiết. Cách chọn thiết bị xử lý nước bể bơi Bể bơi lớn và nhỏ hiện nay rất phổ biến, mở một bể bơi đủ điều kiện. Trước hết, chất lượng nước là chìa khóa. Nếu hồ bơi với số lượng lớn không thể đảm bảo độ sạch của chất lượng nước, nó có thể gây ra vi khuẩn, v.v. Nên chọn thiết bị xử lý nước của bể bơi như thế nào? Loạt bài nhỏ sau đây sẽ giới thiệu cách chọn thiết bị xử lý nước của bể bơi, và những yêu cầu cơ bản đối với thiết bị xử lý nước của bể bơi. http://i-rybak.ru/forums/user/hoanghung http://www.kitsunemusicacademy.com/forums/user/duongnguyen https://hybrisk.com/forums/user/namxayhoboi http://buyerswire.com/forums/users/nampham http://unicube.net/forums/users/lienhoboi http://www.doctorxy.com/members/dungbeboi/ https://www.bluecoinsapp.com/forums/users/nambeboi http://umatbuddhanusantara.com/forums/users/hainam https://www.poppriceguide.com/forums/users/dungpham/ http://antilunchbox.com/support/users/dunghoboi/ https://www.liveatthebike.com/forums/users/binhhoboi/ http://vrc.org.au/forums/users/hoanghung/ http://lasentinellaonline.it/forums/users/tuanxayhoboi https://ctrlr.org/forums/users/trunghoboi/ https://www.narberthdynamos.co.uk/forums/users/nguyendung/ https://www.coh2.org/user/94734/kysuhoboi-yahoo-com https://hauionline.edu.vn/members/khanhpham.1465/ http://yazoocomputers.info/forums/users/khanhnguyen http://www.gdempsey.com/UserProfile/tabid/57/userId/752668/Default.aspx http://www.qmohio.org/forums/users/tuanxayhoboi/ https://www.stjohns-gildehaus.org/UserProfile/tabid/43/userId/973068/Default.aspx https://www.dklf.dk/forums/users/dunghoboi/ http://www.asifaindia.com/forums/users/hanhhoboi/ https://www.corejoomla.com/profile/kimchi.html?view=profile https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/dunghoboi/ Làm thế nào để chọn thiết bị xử lý nước bể bơi? Làm thế nào về hệ thống lọc, mức độ lọc nước: Có nhiều chất chuyển hóa của con người trong nước bể bơi, chẳng hạn như vảy, dầu và mỹ phẩm. Nếu chỉ áp dụng phương pháp lọc chung, chắc chắn sẽ có nhiều hạt mịn keo không thể loại bỏ, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước thải của quá trình tiếp theo hoặc thậm chí là sau này. Do đó, việc lựa chọn hệ thống lọc là một phần rất quan trọng trong xử lý nước bể bơi. Khi chọn một cơ sở xử lý nước bể bơi, chúng ta phải chú ý xem liệu hệ thống lọc của nó có hoàn hảo hay không và liệu nó có thể đảm bảo chất lượng nước đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan hay không. Giới thiệu phương pháp bảo trì thiết bị bể bơi 【Giới thiệu các phương pháp bảo trì thiết bị bể bơi】 1. Giải pháp chung cho thiết bị bể bơi 1. Trong những trường hợp như vậy, trước tiên hãy tắt nguồn của thiết bị bể bơi, sau đó kiểm tra giao diện mạch và dây để xem có hiện tượng bất thường nào không. Nếu không, bạn có thể thực hiện các thao tác tiếp theo. 2. Kiểm tra xem điện áp cung cấp cho động cơ có quá thấp hay không. Lưu ý: Trong trường hợp bình thường, hiện tượng không đủ dòng điện do dây nguồn quá nhỏ là rất phổ biến, vì vậy trước tiên hãy loại bỏ các vấn đề như vậy, sau đó tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. a
 9. Tại sao hồ bơi nên được bao phủ ở tất cả? Biến đổi khí hậu đang trở thành một vấn đề gia tăng đối với các chủ sở hữu hồ bơi, những người muốn giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên vì lý do kinh tế. Ngành công nghiệp hồ bơi đã đáp ứng nhu cầu này bằng cách phát triển máy bơm nhiệt sang bể nhiệt hiệu quả hơn và máy tạo clo từ muối để giảm tiêu thụ chất khử trùng cổ điển. Các nhà xây dựng cũng đang cố gắng trực giác cách nhiệt các bức tường và đáy hồ bơi. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu hồ bơi đánh giá thấp một cái gì đó đơn giản như lợi ích của vỏ hồ bơi nhựa chất lượng cao và tác động tích cực của nó đối với việc tiêu thụ năng lượng và tài nguyên hóa học. Nghiên cứu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng sự bốc hơi (chỉ có thể xảy ra qua mặt nước) chịu trách nhiệm cho việc mất nhiệt tới 70% từ hồ bơi. Tài nguyên nước có giá trị và sự bảo vệ của chúng ngày càng trở nên quan trọng trên toàn thế giới, vì Liên Hợp Quốc xác định nước là yếu tố chính trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Nước là một nguồn tài nguyên thường được tìm thấy trên khắp thế giới, nhưng nhiều người coi đó là điều hiển nhiên thay vì cần thiết. Việc sở hữu và vận hành một bể bơi tự nhiên làm tăng mức tiêu thụ nước trong gia đình, ví dụ, bằng cách không thể loại bỏ việc rửa ngược giường lọc, hoặc đơn giản là bắn nước từ lưu vực. Cho đến gần đây, người ta thậm chí không nhận thấy rằng một tỷ lệ đáng kể tiêu thụ nước và nhiệt trong hồ bơi cũng là kết quả của sự bốc hơi. Hướng dẫn mất nhiệt từ hồ bơi: 70% bay hơi (bay hơi, chuyển nước từ lỏng sang khí, cùng với việc giải phóng năng lượng nhiệt) 20% Dẫn (dẫn, trao đổi nhiệt giữa nước và bất kỳ vấn đề nào tiếp xúc trực tiếp với nó) Bức xạ 10% (bức xạ nhiệt tự nhiên của mọi vật chất, bao gồm cả nước, ấm hơn độ không tuyệt đối) https://www.diendanmevabe.com/threads/434164-Hoa-chat-clo-vien-xu-ly-nuoc-ho-boi-TCCA.html?p=994712#post994712 https://informationweek.com/profile.asp?piddl_userid=390646 http://di-n-an-lam-giau-online.985279.n3.nabble.com/Kich-th-c-b-b-i-gia-inh-chu-n-nh-t-td4024809.html nohttps://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/931311 https://raovat.muabandanang.net/member.php/32467-thainguyen.html nohttp://www.tripntale.com/profile/275725 https://forums.ubisoft.com/member.php/5321258-kimlien2020 no https://www.redbubble.com/fr/people/thanhnam/shop?asc=u no http://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/8909/Default.aspx no https://www.cho24h.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=252568&extra http://www.socialwider.com/profile-979725/info/ no http://data.adequate.at/snippets/827 no https://auto-variety.com/webboard/users/namhoboi/ no https://enbac.com/Ho-Chi-Minh/Dien-lanh/Den-ho-boi-12-v-n3534933.html no http://listing.adyksa.com/members/vietxaybeboi/ no http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/43060/Default.aspx no http://nilss.org/forums/users/namhoboi no http://kiembac.vn/raovat/313/273210/loi-ich-cua-boi-loi-voi-suc-khoe.html no https://www.diendanmevabe.com/threads/434716-Loi-ich-cua-boi-loi-voi-suc-khoe.html?p=995757#post995757 no Một trong những điều quan trọng nhất cần lưu ý khi sử dụng nắp là luôn che chắn hồ bơi bất cứ khi nào nó không được sử dụng. Trong mùa bể bơi trung bình ở Vương quốc Anh (182 ngày), bể bơi ngoài trời trung bình (8x4m) mất khoảng 21.780 lít nước chỉ bằng cách bốc hơi - tương ứng với 270 phòng tắm gia đình, hoặc 87.000 ly trà. Các nắp là một hàng rào vật lý trực tiếp trên mặt nước hồ bơi, loại bỏ sự bay hơi lên đến 98%. Không có bạt, năng lượng nhiệt của nước bị mất đi một cách không thể cứu vãn và lãng phí. Ví dụ: Sự bay hơi của 1 kg nước ở 26 ° C cần 583 kCal, tức là 12,7 triệu kCal cho một hồ bơi trung bình trong mùa. Đó là 14.750 kWh đáng kinh ngạc - đủ năng lượng để cung cấp năng lượng cho TV hiện đại trong thời gian liên tục là 475 giờ hoặc 5 giờ mỗi ngày trong 95 ngày (đó thực sự là rất nhiều Netflix!). Nếu không, sẽ đủ để giữ 112 miếng bóng đèn 15 watt mỗi lần trong một năm, 24 giờ một ngày. Bằng cách bao phủ hồ bơi, bạn sẽ ngăn chặn năng lượng mặt trời bốc hơi khỏi mặt nước, và thay vào đó sử dụng nó để làm nóng hồ bơi. Vì vậy, thiết bị làm nóng nước hồ bơi không phải hoạt động hết công suất, cuối cùng tiết kiệm tiền cho hóa đơn năng lượng, tất cả những gì bạn cần là một lá năng lượng mặt trời. Những lợi ích có thể đo được của bìa hồ bơi là gì? Làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời : Vỏ năng lượng mặt trời cung cấp lợi ích bổ sung của việc sử dụng năng lượng mặt trời để làm nóng nước trực tiếp. Lá năng lượng mặt trời giúp tăng nhiệt độ trong hồ bơi, cho phép sử dụng ánh sáng mặt trời UV và cũng giữ nhiệt do đó thu được, tạo ra một rào cản cho sự bay hơi và khe hở không khí cách nhiệt. Làm nóng nước, mà bạn thực sự có thể tin tưởng vào thời tiết trung bình của Ba Lan, vào tháng Tư-tháng Tám, là 2-3 ° C, và vào những ngày hè nóng nhất 4-5 ° C. Giữ nhiệt tích lũy: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tính chất cách nhiệt của vỏ hồ bơi phần lớn được xác định bởi lượng không khí được lưu trữ trong bong bóng. Do đó, các bong bóng lớn nhất và cao nhất là tối ưu để tạo ra một lớp cách nhiệt rắn làm chậm tốc độ mất nhiệt. Giữ nhiệt không nên nhầm lẫn với khả năng của nắp để giải phóng nhiệt vào hồ bơi. Các đặc tính cách nhiệt của vỏ mặt trời làm chậm dòng nhiệt từ hồ bơi ra môi trường, giúp giữ nhiệt độ trong nước. Giảm bay hơi: Kiểm soát bay hơi là một tính năng được cung cấp bởi tất cả các nắp bể bơi vì chúng hoạt động như một rào cản vật lý giữa mặt nước và khí quyển. Thuộc tính này duy trì mức nước gần như không đổi trong lưu vực, giảm nhu cầu nạp lại, và do đó tiết kiệm nguồn tài nguyên quan trọng nhất của nhân loại. Nó cũng phục vụ để tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm hơi nước làm mát. Bằng cách giảm hơn 98% lượng bốc hơi, lớp phủ giảm đáng kể tổn thất năng lượng từ hồ bơi. Phòng ngừa ô nhiễm: Xem thêm https://raovat49.com/s/trai-nghiem-top-5-be-boi-vo-cuc-dep-hut-hon-ngay-tai-viet-nam-2708566 no http://gdempsey.com/UserProfile/tabid/57/userId/714501/Default.aspx no http://holocaustmusic.org/UserProfile/tabid/57/userId/1024114/Default.aspx no http://raovat67.com/members/quanemaux.15325/ no http://diendanthammy.net/members/tranhoangngoc.83460/ no https://giaxaydung.vn/threads/kien-thuc-rua-nguoc-binh-cat.101926/ no https://www.otosaigon.com/members/hoangthietbiboi.309949/#about no http://21561.cessecure.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/11453/UserId/2371019/Default.aspx no http://bachhoadep.com/diendan/showthread.php/54126-10-y-tuong-thiet-ke-be-boi-mini-trong-nha-tuyet-dep.html?p=79006#post79006 no http://gachviahedaiphuong.com/diendan/showthread.php/35182-Nhung-mau-be-boi-nha-hang-dep.html?p=41331#post41331 no https://forum.intenium-games.com/user/84400-lamhuy/ no https://www.sandiegoreader.com/users/hoanghoboi no http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/503161/Default.aspx no https://www.renderosity.com/?uid=1002618 no https://investimonials.com/users/kysuhoboi@yahoo.com.aspx no http://www.mappery.com/user.php?name=hoanglam no Vỏ hồ bơi hoạt động như một hàng rào bảo vệ chống lại bụi bẩn và mảnh vụn xâm nhập vào hồ bơi, do đó làm giảm tiêu thụ hóa chất tẩy rửa. Chỉ cần 10% clo được thêm vào hồ bơi là cần thiết để khử trùng môi trường nước. 90% còn lại được sử dụng cho quá trình oxy hóa sinh học và xây dựng một hàng rào bảo vệ chống lại các tạp chất thổi vào và mang vào trong nước. Lớp phủ hồ bơi cũng hoạt động như một rào cản đối với bức xạ UV, có thể khử clo tự do, làm giảm hiệu quả vệ sinh của nó. Quá trình này được gọi là quá trình quang phân, và chính vì điều này mà các chất ổn định được thêm vào các hạt clo. Vỏ hồ bơi có thể làm giảm quá trình này, tăng hiệu quả clo, vì nó phá vỡ ít hơn trước khi nó thực hiện chức năng của mình. Che phủ hồ bơi một cách vật lý ngăn bụi bẩn, lá cây, côn trùng và các chất gây ô nhiễm khác xâm nhập vào nó, duy trì môi trường bơi sạch sẽ, dễ chịu và giảm nhu cầu sử dụng hóa chất hồ bơi. Vỏ bọc cũng làm giảm lượng ánh sáng nhìn thấy vào nước, nó ức chế mạnh sự phát triển của tảo cần ánh sáng nhìn thấy để nở hoa.
 10. Bể bơi gia đình 【Giới thiệu về việc lựa chọn đúng thiết bị bể bơi】 Máy bơm nước tuần hoàn thuộc về thiết bị tuần hoàn trong toàn bộ quá trình xử lý nước, chủ yếu là cung cấp năng lượng cho nước hồ bơi, để nước hồ bơi có thể hoàn thành chu trình. Là một trong những thiết bị không thể thiếu trong thiết bị xử lý nước tuần hoàn của bể bơi, làm thế nào để xác định khi lựa chọn? Lượng nước tuần hoàn được xác định theo tính toán là tốc độ dòng chảy của bơm nước tuần hoàn. Đầu bơm nước tuần hoàn phải bao gồm điện trở của ống tuần hoàn, thiết bị lọc, thiết bị gia nhiệt và chênh lệch chiều cao lắp đặt, v.v., được chọn sau khi tính toán. Trong số đó, vật liệu lọc ánh sáng điện trở của thiết bị lọc được tính toán ở mức 10kpa và vật liệu lọc cát được tính ở mức 60kpa. Xem thêm https://dembuon.vn/members/nguyenanhquan.27830/#info https://momreview.vn/members/namseapoolvn.966/#about https://danseovn.com/members/phanvantai.2368/#about https://worldcosplay.net/member/886263 https://recordsetter.com//user/minhthietbiboi http://nonstopentertain.com/profiles/blogs/bao-l-u-b-n-n-n-thay-thi-t-b-l-c-n-c-cho-h-b-i-nh-m-nh http://webdien.com/d/member.php?u=151775 https://support.themely.com/forums/users/quangninhbeboi/ https://gmauthority.com/blog/users/vietcomposite https://www.mtbproject.com/user/200758595/quanbeboi-quanbeboi https://dienthoai.com.vn/members/longcomposite.15805/ https://amtech.vn/members/dunghoboi.173181/ http://bosses7.info/UserProfile/tabid/42/userId/104161/Default.aspx https://thimpress.com/forums/users/quankisubeboi/ https://wp.hark.jp/forums/users/kysuhaianh/ https://pubhtml5.com/homepage/yzav https://www.burningnightscrps.org/forums/users/vinhhoboi/ Xem thêm http://www.cuftanalytics.com/ActivityFeed/tabid/4051/userId/19533/Default.aspx https://www.multichain.com/qa/user/lehungbeboi https://phmuseum.com/tienduongemaux https://www.teampages.com/users/3506823-Hoang-Pham http://www.onshegoes.com/community/users/vumanhhung https://www.liveatthebike.com/forums/users/huynhthanhphong/ https://www.seotoaster.com/questions-and-answers/user/nguyenanhduy https://www.forexfactory.com/chungle https://thefarmingforum.co.uk/index.php?members/nampham.148898/#about http://www.sao-sbm-conference.co.uk/forums/users/longnguyen https://www.liderazgoimpacto.com/forums/users/duyhungseapoolvn http://mykooiker.com/members/hunglamseapoolvn/activity/ http://swnut77.com/forums/users/maihoahoboi/ http://reliablerealestateinc.com/members/namxaybeboi/ http://biztektoolbox.com/members/hoangpham/ https://chalmers.in.gov/forums/users/hoangnguyenhoboi https://sosedfermer.ru/author/nampham/ http://ffaworldofrunning.com/forums/user/hoangnam https://blocktek.university/members/nguyenquocseapoolvn/profile/ https://ennafrica.com/members/andungseapoolvn/ http://www.qmohio.org/forums/users/toanbeboi/ https://www.phcmag.com/members/dominhbeboi/ https://togetherwepass.edu.za/members/anhnguyenbeboi/ https://hybrisk.com/forums/user/hoanglocseapoolvn http://www.scscja.org/UserProfile/tabid/43/UserID/62191/Default.aspx https://www.kill-tilt.fr/forums/users/thanhthuyseapoolvn/ https://ieltsplanet.info/members/kisuhungbeboi/activity/ http://quakewatch.net/forums/users/quoctoanbeboi http://www.testadsl.net/forum/profile.php?id=36001 https://www.mifare.net/support/forum/users/phamquan/ watchfaces.be/forums/topic/how-download-junghans-chronoscope-watch-face-on-gear-s3/#post-97546 https://keeperrl.com/forums/users/lesonbeboi/ https://www.ucan2.co.il/forums/users/hunghoboi/ https://www.ugazdinky.sk/forums/users/quanseapoolvn https://infeeds.com/u/hoangbeboi/bể-boi-lam-từ-container-45635?ref=pub&feed&st=published https://watsi.org/donor/b7436e9c2067 https://www.tripoto.com/profile/kisuhai38 https://tldrlegal.com/users/nguyenbinh/ Máy bơm nước tuần hoàn phải được thiết kế theo hai bộ, để không xem xét máy bơm dự phòng. Khi một máy bơm được đại tu, máy bơm kia vẫn có thể hoạt động như bình thường. Tại thời điểm này, nó được phép giảm số chu kỳ của nước hồ bơi. Thiết bị chức năng: lọc tuần hoàn tích hợp, lướt sóng (tùy chọn), một số, tắm bong bóng, làm sạch, khử trùng (y học hợp tác), đài phun nước, đèn đáy hồ bơi, bước lan can, vv Phương pháp tuần hoàn: Bộ lọc chọn phương pháp lưu thông đầu vào nước giao diện, xử lý các vật thể nổi bề mặt nổi thường thấy trong bể bơi và tiết kiệm nước cùng nhau. Tuần hoàn ba chiều thay thế phương pháp tuần hoàn nước truyền thống của bể bơi, vì vậy không dễ để trình bày các câu hỏi về góc chết và xoáy. Hệ thống xử lý nước bể bơi áp dụng thiết bị xử lý nước bể bơi tích hợp, có ưu điểm ngăn rò rỉ đường ống, loại bỏ nhu cầu phòng máy truyền thống để tiết kiệm không gian xây dựng, tiết kiệm năng lượng và nước, chi phí vận hành thấp, bảo vệ dễ dàng và chất lượng nước thải cao. Khi sử dụng thiết bị xử lý nước bể bơi hàng ngày, hãy đảm bảo vận hành thiết bị theo đúng hướng dẫn. Bằng cách này, hoạt động của thiết bị sẽ rất chính xác và nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến thiết bị do sự cố vận hành. Nhiệt độ nước của bể bơi cần được điều chỉnh theo mùa. Có nhiều cách để làm nóng nước bể bơi, sưởi ấm gián tiếp hoặc sưởi ấm trực tiếp. Làm nóng trực tiếp là phương pháp làm nóng bằng than điện, nhưng điều này sẽ gây tổn thất lớn hơn cho thiết bị và cần được sử dụng trong quá trình sử dụng. Thiết bị được bảo trì thường xuyên. Chất lượng nước của bể bơi gia đình Thiên Tân rất quan trọng. Chất lượng nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, và nó cần được khử trùng và khử trùng thường xuyên. Sau đây là phần giới thiệu chi tiết.