• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Golfgroup

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  3
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Golfgroup

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. QUẦN ÁO GOLF NỮ CHO THOẢI MÁI VÀ VỪA VẶN Bạn sẽ ở ngoài trời, vung tay và đi bộ (rất nhiều), vì vậy lý do là bạn sẽ cần đầu tư vào mua quần áo đánh golf nữ mới nhất dễ mặc. Lựa chọn quần áo vừa vặn nhưng cho phép bạn di chuyển tự do (một số sản phẩm may mặc được sản xuất với chất liệu co giãn để mang lại sự vừa vặn hơn). Quần áo rộng thùng thình / và quá rộng chỉ đơn giản là không hoạt động trên sân gôn. QUẦN ÁO GOLF NỮ CHO CHỨC NĂNG VÀ CHI PHÍ Lý tưởng nhất, quần áo golf nữ nên được làm bằng vải nhẹ, thoáng khí và bền được thiết kế để ngăn chặn mồ hôi. Không ai muốn cảm thấy nóng và ngột ngạt trong khi chụp (hoặc khoe những mảng mồ hôi khó coi cho mọi người trong sân golf để xem). Quần áo golf có tiếng là đắt đỏ, trên thực tế, một số sản phẩm may mặc đắt gấp đôi quần áo tennis và trang phục thông thường. Nhưng bạn không phải trả nhiều tiền hơn cho các thiết bị chất lượng tốt - luôn luôn khôn ngoan khi mua sắm và so sánh chi phí nếu bạn đang tìm kiếm một thỏa thuận tốt. Xem thêm: Các mẫu quần áo đánh golf nam giá rẻ nhất THỜI TRANG FAIRWAY - IN HỌA TIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI TRUNG LẬP. Đường lăn bóng không có sàn catwalk, nhưng có một số tiêu chuẩn nhất định người chơi golf sẽ tuân thủ, và không có lý do gì để không sải bước tìm kiếm tốt nhất của bạn! Đàn ông có xu hướng thích một cách tiếp cận thông minh / giản dị cho trang phục golf của họ, phụ nữ có xu hướng lựa chọn tương tự. Tuy nhiên, thời của việc gắn bó với một chiếc áo polo và quần lửng không mô tả hợp lý đã qua - không cần phải quá bảo thủ với trang phục golf của bạn. Các thương hiệu nổi tiếng đang hướng mắt về trang phục chơi golf dành cho nữ, chúng ta đang nói về các bản in nổi để làm sáng lên màu xanh lá cây và màu trung tính vô nghĩa khi bạn muốn thể hiện khí phách của mình. Bạn không cần phải mù quáng theo những xu hướng mới nhất để trông đẹp hơn, thay vào đó hãy quyết tâm tìm kiếm quần áo golf phù hợp với hình dạng và phong cách độc đáo của bạn, và đảm bảo trang phục chơi golf của bạn không bao giờ chỉ là ngang với sân golf. >> Xem thêm các mẫu thời trang đánh golf Adidas
 2. Ngay cả khi đi xe, người chơi golf vẫn đi bộ rất nhiều trên sân. Và trong khi đi dạo quanh thị trấn trong giày chạy bộ có thể thoải mái, bằng cách xoay một gậy golf bạn tạo ra mô-men xoắn đáng kể ở bàn chân và mắt cá chân. Và các sân golf, ở bên ngoài, đưa bạn vào các yếu tố, vì vậy khả năng xử lý đồi, nước, cát và bụi bẩn của giày cũng rất cần thiết. Vì tất cả những lý do này, giày golf là một trong những mẫu giày phức tạp nhất được sản xuất. Dưới đây là một số lời khuyên để giúp tìm ra đôi giày chơi golf giá rẻ hoàn hảo. Sự vừa vặn Vừa chân là rất quan trọng Trong những trường hợp thông thường, cách tốt nhất để tìm một đôi giày golf vừa vặn là đến cửa hàng chuyên nghiệp gần nhất hoặc cửa hàng chuyên dụng golf và thử một vài đôi. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không sống trong thời gian bình thường và nhiều cửa hàng và sân golf đã đóng cửa. Các công ty giày đang bán sản phẩm trực tuyến, nhưng thử giày trước khi bạn mua chúng có thể là không thể. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng để tìm được đôi giày vừa vặn, hãy bắt đầu với những gì bạn biết và những gì phù hợp với bạn trong quá khứ. Trong ba năm qua, chúng tôi đã không thay đổi kích thước của mình, Masun Denison, giám đốc giày dép toàn cầu của Adidas cho biết. Nếu bạn đã mang một đôi giày Adidas trong ba năm qua, có một cơ hội tuyệt vời rằng kích thước bạn cảm thấy thoải mái khi đó là kích thước bạn sẽ có trong bất kỳ mẫu nào chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng đơn giản như mua cùng một kích cỡ, bởi vì yếu tố quan trọng nhất trong cách giày phù hợp là cuối cùng. Cái cuối cùng là khuôn hoặc hình dạng mà giày được thiết kế xung quanh và mẫu giày này quyết định những thứ như giày sẽ rộng hay hẹp bao nhiêu, khoảng trống trong ngón chân, độ cong và chiều cao của giày. Các công ty thường sử dụng một loại giày khác nhau cho các loại giày khác nhau, vì vậy nếu bạn thay đổi kiểu dáng hoặc chọn mua giày từ một thương hiệu khác, thì đôi giày mới nhất có thể sẽ khác và điều đó có thể khiến chúng phù hợp khác nhau. Ví dụ: Tour 360 XT của Adidas sẽ cảm thấy khác biệt trên đôi chân của bạn so với Adidas Codechaos Boa mới vì các vật liệu khác nhau được sử dụng trong quá trình cấu trúc giày của họ (Xem: Các đôi giày Adidas giá tốt mới nhất). Những đôi giày cũng có hệ thống viền khác nhau, và một là giày gai nhọn trong khi đôi còn lại là không có gai. Bạn có thể sẽ cần cùng một kích cỡ trong cả hai đôi giày, nhưng chúng sẽ cảm thấy khác nhau trên đôi chân của bạn. Nếu bạn nhìn vào chiếc giày từ góc nhìn từ trên xuống, như thể mẫu giày này ở trên bàn chân của bạn, bạn có thể thấy rằng một số vòng tròn hơn và một số là nhọn, ông Andrew Lawson, giám đốc dòng sản phẩm của Puma Golf cho giày dép. Sau đó, bạn có thể nhìn vào hình dạng bàn chân của mình và cho biết bạn có bàn chân rộng hơn hay bàn chân hẹp. Thoải mái là vua, vì vậy nếu một đôi giày không vừa với dáng chân của bạn, mẫu giày này sẽ không bao giờ thoải mái. >> Xem thêm: Các đôi giày golf nữ giá rẻ, hiệu suất cao
 3. Mẫu gậy đánh golf Ping giá rẻ Chính hãng Glide 3.0 đã được phát hiện trong túi của những người đầu tiên sử dụng túi Bubba Watson và Cameron Champ, nhưng hôm nay, gậy wedge Glide 3.0 mới của PING chính thức có mặt tại các cửa hàng. Từ độ bám cho đến độ mài, các kỹ sư của PING đã thiết kế lại mọi thành phần của phần thứ ba của gậy wedge hàng đầu của họ để tạo ra một thiết kế tổng thể có độ xoáy cao hơn, dễ ổn định hơn, mềm mại hơn, nhẹ hơn. Mua gậy golf giá rẻ này pha trộn một cái nhìn theo phong cách người chơi với địa chỉ với hiệu suất cải tiến trò chơi. Nhiều tùy chọn grind đế , bao gồm tùy chọn lấy cảm hứng từ gậy sand wedge Eye2, cho phép Những kỹ thuật viên tại Golfgroup khớp chính xác các gậy wedge với góc tấn công của bạn và điều kiện sân cỏ phổ biến nhất. Các tính năng và lợi ích của gậy wedge Ping Glide 3.0 Cảm giác tốt hơn và MOI cao hơn Sử dụng cấu trúc đa vật liệu, thứ gì đó trở thành chủ lực của hầu hết các thiết kế gậy golf golf ngày nay, PING đã sử dụng đầu bằng thép không gỉ 431 và cổng điều chỉnh đàn hồi lớn hơn để tạo cảm giác tốt hơn, một sự cân nhắc quan trọng đối với các gậy golf ngắn. Ngoài ra còn có một thiết kế khoang mới để tăng sự ổn định cho các gậy wedge và mở rộng chu vi trọng lượng để cho phép các gậy golf tạo ra các điều kiện phóng thấp hơn, với độ xoáy nhiều hơn. Rãnh phay chính xác Sử dụng bằng sáng chế cho các rãnh cắt bánh xe, Glide 3.0 có các rãnh với bán kính cạnh sắc nét hơn. Điều đó có nghĩa là các rãnh tương tác với cú đánh hơi dài hơn khi va chạm, tạo ra nhiều xoáy hơn. Các gậy wedge góc loft cao hơn có thêm một nửa rãnh ở phía dưới để tăng thêm độ xoáy. Sự hoàn hảo Vì có một số tùy chọn đế trong gia đình Glide 3.0 (tiêu chuẩn, rộng, Mắt 2, đế mỏng), bạn sẽ muốn trải qua sự phù hợp với fitting của GolfGroup để tìm phiên bản phù hợp với cú swing của bạn hiệu quả nhất. Mỗi gậy wedge được khớp với góc tấn công của cú swing của bạn và loại sân bạn thường chơi. Shaft và grip nhẹ hơn PING đã làm việc chăm chỉ để giảm trọng lượng của grip và shaft, giúp các kỹ sư có trọng lượng tùy ý hơn để làm việc. Độ bám của gậy wedge cũng dài hơn một chút, nhận ra độ nảy trên các gậy tương tác khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đang giữ chúng. PING cho biết trọng lượng tổng thể nhẹ hơn giúp các gậy wedge kết hợp với bộ tổng thể của người chơi gôn. Với nhiều tùy chọn đế và các shaft nhẹ hơn được thiết kế để phù hợp với các gậy wedge Glide 3.0 này vào bộ gậy của bạn một cách liền mạch, PING đã tạo ra một dòng trong đó có một gậy wedge cho mọi người chơi golf về cơ bản. Ổn định hơn, và cung cấp một chuyến bay bóng thẳng hơn, tìm kiếm gậy wedge Glide phù hợp với bạn sẽ dựa trên sở thích cá nhân và cú swing của bạn. Chi tiết sản phẩm tại: https://golfgroup.com.vn/gay-golf/wedge-ping-glide-30