• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

longhuyenvn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  70
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About longhuyenvn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trong phần một của loạt bài blog gồm hai phần này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số khái niệm cơ bản về các loại máy sưởi hồ bơi và các vật dụng liên quan có sẵn cho hồ bơi mới của bạn. Ngay cả ở những địa điểm mùa hè ấm áp như Utah, nhiệt độ nước sẽ không phải lúc nào cũng phù hợp với nhiệt độ ngoài trời và trên thực tế thường sẽ mát hơn rất nhiều - đó là lý do tại sao nhiều chủ hồ bơi chọn lắp đặt bộ phận sưởi ấm . Tại pool, chúng tôi rất vui khi được thảo luận về các yếu tố làm nóng và các lựa chọn của bạn trong lĩnh vực này trong bất kỳ phiên lập kế hoạch xây dựng và thiết kế bể bơi tùy chỉnh nào của chúng tôi . Trong phần hai của loạt bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số loại máy sưởi hồ bơi khác có sẵn cho bạn nếu bạn đang đi theo con đường này, cùng với cách chọn kích thước phù hợp cho máy sưởi của bạn. khái niệm cơ bản về máy sưởi bể bơi Bơm nhiệt điện Hơi khác với các định dạng sưởi ấm khác, máy bơm nhiệt điện hoạt động bằng cách kéo nhiệt từ không khí và truyền vào nước của hồ bơi . Điều này được thực hiện theo một định dạng tương tự như máy sưởi năng lượng mặt trời, cho phép tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ và thân thiện với môi trường hơn các loại máy sưởi gas. Nói chung, máy bơm nhiệt điện vận hành rất rẻ - từ 50 đến 100 đô la một tháng trong hầu hết các trường hợp, một trong những lựa chọn hiệu quả nhất về chi phí. Chúng đi kèm với chi phí lắp đặt và trả trước cao hơn, thường dao động từ 2.000 đô la đến 7.000 đô la hoặc cao hơn cho một số mô hình tùy chỉnh nhất định, nhưng giá trị này được nhận ra qua nhiều năm sử dụng hiệu quả và chi phí vận hành thấp. Một lưu ý: Ở những khu vực có nhiệt độ dưới 55 độ F trong mùa hè, máy bơm nhiệt điện có thể không phải là một lựa chọn. Chúng thường yêu cầu nhiệt độ không khí ít nhất là 55 độ để hoạt động. Máy sưởi khí gas Đối với những người sống ở vùng khí hậu mát mẻ hơn hoặc muốn làm nóng hồ bơi nhanh nhất có thể, máy sưởi hồ bơi bằng khí ga thường là lựa chọn phù hợp. Các mô hình này không tiết kiệm năng lượng, đây là một sự hạ cấp lớn đối với một số nhưng có thể không phải là mối lo ngại lớn đối với những người khác. Máy sưởi gas có chi phí vận hành cao hơn nhiều so với các loại khác, thường từ $ 300 đến $ 500 mỗi tháng do nhu cầu sử dụng năng lượng gas. Chi phí lắp đặt và trả trước có thể rẻ hơn, nhưng chi phí sẽ cộng dồn trong khoảng thời gian hàng tháng hoặc hàng năm. Máy sưởi gas cũng có thể có tuổi thọ ngắn hơn các loại máy sưởi khác. Chọn kích thước phù hợp Bất kể bạn chọn tùy chọn nào mà chúng tôi đã liệt kê ở đây, máy sưởi hồ bơi sẽ có kích thước dựa trên Đơn vị nhiệt của Anh hoặc BTU. Số lượng BTU mà máy sưởi của bạn được xếp hạng càng nhiều thì nó có thể làm nóng hồ bơi của bạn càng nhanh - điều này có nghĩa là các hồ bơi lớn hơn yêu cầu xếp hạng BTU cao hơn nói chung. Trong hầu hết các trường hợp, đầu ra của máy sưởi hồ bơi nên được đánh giá là 50.000 BTU cho mỗi 10.000 gallon nước có trong hồ bơi. Nếu hồ bơi của bạn chứa 40.000 gallon nước, thì đầu ra BTU của lò sưởi của bạn ít nhất phải là 200.000. Để biết thêm về cách chọn máy sưởi hồ bơi lý tưởng cho hồ bơi mới của bạn hoặc để tìm hiểu về bất kỳ hồ bơi nào của chúng tôi hoặc nhà xây dựng spa tùy chỉnh, hãy nói chuyện với nhân viên tại Packman's Pools ngay hôm nay. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k2O4qnTi91vjwLt59XhhuGRY0UdkUlZo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sTrdxzAvh7jFDjGhVOZ9WEPQKPpfZ5vP https://docs.google.com/document/d/1HscN76T1-qpas8u8ROwCS6yxrTNaLYvZxb_kqGc695w https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sTrdxzAvh7jFDjGhVOZ9WEPQKPpfZ5vP https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B07MmWynPBqiRsj1zfjZRmTOHSD4QZjP https://docs.google.com/forms/d/1Svnj1N2aj1runGP8BMEMUSx10YcVBmCHH2D9c3eQM44/viewform https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B07MmWynPBqiRsj1zfjZRmTOHSD4QZjP https://docs.google.com/document/d/1rcQSiVBm2boNYRSAico2Q2C1060IMasFDp9vkIDDkmc/ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B07MmWynPBqiRsj1zfjZRmTOHSD4QZjP
 2. Xây dựng hồ bơi của bạn cùng lúc với ngôi nhà mới của bạn Xây dựng hồ bơi của bạn cùng lúc với ngôi nhà mới của bạn có rất nhiều lợi ích. Hồ bơi mới của bạn sẽ được hoàn thành và sẵn sàng cho bạn thưởng thức khi bạn chuyển đến. Vị trí hồ bơi có thể được tối ưu hóa như một phần của thiết kế ngôi nhà và không có đường ống Bạn sẽ tiết kiệm được chi phí đào hồ bơi bằng cách lắp đặt hồ bơi khi bạn đang xây nhà. Việc tìm kiếm lối vào sân sau có thể khó khăn hơn. Tránh làm hỏng ngôi nhà mới và cảnh quan của bạn. Vị trí lọc, nguồn điện, đường ống, hàng rào và lát gạch, tất cả đều có thể được thiết kế và xem xét cùng lúc với ngôi nhà để hoàn thiện và xây dựng hiệu quả. Thiết kế hoàn thiện sẽ tạo ra một hồ bơi và không gian cảnh quan giống như một phần của ngôi nhà mới của bạn chứ không phải là một công trình sau đó. Các nhà xây dựng hồ bơi Sunshine Coast của chúng tôi sau đó có thể phù hợp với phong cách, vật liệu và kết thúc của bạn. Một số điều cần lưu ý khi xây dựng hồ bơi cùng lúc với nhà mới. Một số điều cần lưu ý khi xây dựng hồ bơi cùng lúc với nhà mới. BÌA AN TOÀN HỒ BƠI / HÀNG RÀO TEMP Tùy thuộc vào mức độ gần của hồ bơi với ngôi nhà, người xây nhà có thể cần hồ bơi có tấm ván / mái che để đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng nhà. Chúng tôi có thể điều phối khoản chi phí bổ sung này thông qua người xây nhà hoặc người xây dựng hồ bơi của bạn. Các nhà xây dựng hồ bơi Sunshine Coast của chúng tôi có thể cần dựng hàng rào tạm thời trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, chi phí bao phủ hoặc hàng rào hồ bơi thường được bù đắp bằng cách tiết kiệm tiền và thời gian đào hồ bơi của bạn cùng lúc với việc xây nhà mới của bạn. KHẢO SÁT Thông thường, không có điểm tham chiếu nào khi hồ bơi được lập hồ sơ và định vị trên trang web. Do đó, bạn có thể cần phải trả thêm phí khảo sát khoảng $ 500. Việc khảo sát sẽ đảm bảo vị trí và độ cao của hồ bơi là chính xác. Nếu ranh giới chính xác, người xây nhà có thể cung cấp dịch vụ này như một dịch vụ miễn phí. PIER / NỀN TẢNG Tùy thuộc vào khoảng cách của hồ bơi với ngôi nhà mới, chúng tôi có thể yêu cầu một bến tàu hoặc nền móng mới ở những nơi cho hồ bơi. Người xây nhà của bạn sẽ lo việc này. PIPES / DỊCH VỤ Biết vị trí của hồ bơi sớm trong quá trình thiết kế của bạn sẽ cho phép bạn xây dựng nhà để giữ cho tất cả các dịch vụ và đường ống ngầm thông thoáng với khu vực hồ bơi. https://docs.google.com/document/d/1BD9dpdPqo7dZ6HfAFzKzhU0jqTJHHobL50eW5j3s0C4/ https://docs.google.com/document/d/1HscN76T1-qpas8u8ROwCS6yxrTNaLYvZxb_kqGc695w/ https://docs.google.com/document/d/1-T63phg2UUs-nNoGzFAcz0sDYbw0hRnF0A4Rag0nVtM/ https://docs.google.com/drawings/d/1u1IhlUsaGSvJpDhWyolk-K7d3QYVAf6F_QAGGHXm7dA/ https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1keilPR2y_95fknE-ED6zDbFqehklAehq&ll=10.866468400000008%2C106.67974959999998&z=17 https://docs.google.com/document/d/1fw-Zq1wymLd4G2FOfcJ4F1fKAnvFinhzTj4apCbkdXw/ https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1b0SZax4ezIGFPUljcpin3m8GpJg13nCh&ll=10.866468400000008%2C106.67974959999998&z=17 https://docs.google.com/drawings/d/1pdnOoveBp7A2l_yQUfXEE6ev2K4FAj0CjXpn1m5QNys/ https://docs.google.com/document/d/1V79GzJTsG4926z9KF65dXygMJG8H6GP9cS0KPimk794/ https://docs.google.com/drawings/d/1bC7Pb9Gk92rB0fEYpU7dWE2o3h_u_bRiYb02vm2fexs/ https://docs.google.com/drawings/d/17ySyQqW9fpnToqxFPixT4bos7AUGPjtlNXfjM2orwf8/ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16Cvv4qgMbaKYCcTjud2QSS0SEYkQhYDR https://docs.google.com/document/d/17nFrR_JknsFDzEuSV8b9_OpVH0lDNtt0BMqKEJbanZs/ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k2O4qnTi91vjwLt59XhhuGRY0UdkUlZo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k2O4qnTi91vjwLt59XhhuGRY0UdkUlZo
 3. tháng 10 14, 2020 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỒ BƠI Phương pháp xây dựng Sự khác biệt chính giữa các loại hồ bơi là phương pháp xây dựng ' lưu vực '. Hồ bơi trên mặt đất Chúng có xu hướng rẻ nhất và dễ thi công nhất và thường được lắp ráp từ các bộ dụng cụ chế tạo sẵn . Tuy nhiên, có thể có những lo ngại về an toàn , vì có thể khó nhìn thấy hồ bơi từ xung quanh. Hồ bơi bằng sợi thủy tinh Nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh có thể được đúc thành hình dạng lòng chảo theo yêu cầu kỹ thuật . Một cái hố được đào lên, đặt hệ thống ống nước cần thiết và hồ bơi được hạ xuống hố, với chất độn cát được sử dụng để phù hợp với hình dạng chính xác. Khu vực xung quanh hồ bơi được lấp lại và thường có cấu trúc sàn bê tông được xây dựng xung quanh chu vi . Hồ bơi lót vinyl Một cái hố được đào và một bức tường khung kim loại , nhựa hoặc gỗ được lắp ráp xung quanh chu vi . Sand phụ đặt ở dưới cùng của lỗ và vinyl-lót chặt vào chu vi tường . Những xu hướng rẻ hơn so với trong- khác mặt đất thiết kế nhưng ít bền , như lót đòi hỏi thay thế thường mỗi năm mười. Hồ chơi Gunite Khi một lỗ đã được khai quật và các đường ống dẫn nước là ở chỗ , một khung lưới của cốt thép được đặt. Nó được phun với một lớp phủ nặng là gunite, hỗn hợp xi măng và cát . Điều này được trát mịn và để lại để chữa bệnh. Hồ bơi có thể được hoàn thiện bằng thạch cao , sơn bê tông , ngói , cốt liệu lộ ra ngoài ( đổ bê tông trước khi loại bỏ 'lớp da' bên ngoài của hồ xi măng để lộ ra cốt liệu thô trang trí ) hoặc sợi thủy tinh . bê tông hồ Chúng tương tự như bể gunite, nhưng thay vì rải gunite, bê tông được đổ vào ván khuôn gỗ thông thường . Một phương pháp khác là cho những bức tường được xây dựng bằng bê tông khối . Những điều này đã trở nên ít phổ biến hơn khi các kỹ thuật gunite đã phát triển. Các hạng mục khác có thể bao gồm khi xây dựng bể bơi bao gồm: Gờ nghỉ ngơi chìm. Các kênh tràn . Nền tảng bắt đầu chống chịu. Thang : Loại bao gồm lắp chìm vào bể bơi, lắp trong và lát gạch, inox cố định mặt . Gạch Trong trường hợp gạch được cài đặt trong bể bơi vào renders và screeds các san lấp mặt bằng súng cối nên được chữa khỏi và sau đó cho phép để không khí khô. Gạch phải có độ hút nước thấp từ 3% trở xuống và có khả năng chống trơn trượt phù hợp với vị trí sử dụng . Điều quan trọng là các chất kết dính và vữa sử dụng cho các bộ đồ giường và vữa của gạch có thể chống lại những ảnh hưởng của các hồ bơi nước và hóa chất, hoặc lâu dài độ bền có thể bị tổn hại. Loại keo và vữa được sử dụng phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như: Các loại ốp lát. Chất lượng nước chính . Các hóa chất dùng để xử lý và bảo dưỡng nước hồ bơi . Thiết kế hồ bơi và vị trí lát gạch. Có hai loại chất trám trét chính được sử dụng trong hồ bơi như một phương tiện để bịt kín các vết rò rỉ : Chất trám trét gốc Epoxy . Chất bịt kín polysulphide không hóa dẻo . Dòng Đường ranh giới, hướng dẫn hồ bơi và dòng cảnh báo có thể được đưa vào các thiết kế của ngói bố trí với sự tương phản màu sắc . Các màu phổ biến bao gồm trắng, đen, xanh ngọc và xanh lam. Vì lý do an toàn , không nên sử dụng gạch tối màu cho nền hồ bơi vì chúng khó cảm nhận độ sâu của nước . Gạch in màn hình đặc biệt có thể được sử dụng cho các điểm đánh dấu làn đường hoặc độ sâu. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sTrdxzAvh7jFDjGhVOZ9WEPQKPpfZ5vP https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B07MmWynPBqiRsj1zfjZRmTOHSD4QZjP https://docs.google.com/drawings/d/16a9Wf9NvuEG6CLSyM6z_VSbiUU6JZVhKOQ40aqg-Ux4/ https://drive.google.com/open?id=14YtG_3NO2gC-YEPvcpKgvKc5-KbRM7g0 https://docs.google.com/drawings/d/16a9Wf9NvuEG6CLSyM6z_VSbiUU6JZVhKOQ40aqg-Ux4/ https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=14YtG_3NO2gC-YEPvcpKgvKc5-KbRM7g0&ll=10.86484478071498%2C106.67872&z=15 https://drive.google.com/open?id=14YtG_3NO2gC-YEPvcpKgvKc5-KbRM7g0
 4. Tính năng màn nước: 1. Hiệu ứng giảm tính năng nước:Có một cái gì đó rất đặc biệt về nước rơi. Âm thanh êm dịu cho chúng ta, cảnh tượng của một dòng thác nhẹ nhàng là một sự lãng mạn thuần khiết.Dòng nước đặc trưng dẫn dòng nước nhẹ nhàng liên tục vào hồ bơi hoặc ao của bạn.Có đủ loại kích thước, có mẫu mã.2. Hiệu ứng mưa tính năng nước: Tính năng nước Dự án mưa tách các dòng nước chảy thành tầng vào hồ bơi của bạn. Thật lý tưởng để chiếu sáng bằng động cơ ánh sáng Sunblade LED. Vì vậy, vào ban đêm, nó giống như hàng nghìn viên kim cương, ngọc bích hoặc ngọc lục bảo rơi xuống, tùy thuộc vào màu ánh sáng bạn chọn.3. Hiệu ứng đèn LED tính năng nước: Đặc tính nước Động cơ đèn LED sử dụng nguồn sáng LED bền lâu, có tuổi thọ 50.000 + giờ. được thay đổi bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. Các chế độ màu sắc thay đổi rõ nét, thay đổi liên tục hoặc dừng lại ở một số màu nhất định. Xem thêm https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AijLZ54CwfAyxTZrL73LxCynDOp1N0Tp
 5. Pentair Kreepy Krauly SandShark GW7900 Pentair Kreepy Krauly SandShark GW7900 Một Kreepy Krauly khác từ Pentair! Đây là mô hình SandShark và mặc dù có giá gần như cao cấp của máy làm sạch hồ bơi hút, nhưng nó đi kèm với một khoản giảm giá tốt với mức giảm giá 100 đô la đến hết tháng 9 năm nay. Cũng có một video trên trang sản phẩm để chứng minh khả năng làm sạch của nó. Kreepy Krauly SandShark của Pentair làm sạch theo hai cách: nó chà sàn và tường hồ bơi và loại bỏ các hạt bụi bẩn bằng các hàng máy chà cao su nhỏ, sau đó hút sạch các mảnh vụn, đưa nó qua hệ thống lọc của hồ bơi. Nó cũng cơ động thực sự tốt, sử dụng Hệ thống chỉ đạo SmartTrac đảm bảo nó bao phủ từng inch của hồ bơi, dễ dàng vượt qua các góc và các bước. Tính năng bổ sung: Có thân rộng được thiết kế để bao phủ một lượng diện tích tối đa trong một lần đi lại để hồ bơi được làm sạch nhanh chóng Hút các hạt mịn như bụi bẩn, cát và phấn hoa cũng như các mảnh vụn lớn như lá, cành cây và côn trùng Loại bỏ tảo, cặn và cặn canxi Có van điều chỉnh có thể điều chỉnh và đồng hồ đo lưu lượng tự do để bạn có thể đặt tốc độ làm sạch hoàn hảo Thiết bị không túi không có bộ phận chuyển động (màng chắn, bánh xe) để thay thế Bảo hành giới hạn hai năm của nhà sản xuất https://www.pinterest.com/klitrichards47nqzoup/ https://www.princeclassified.com/user/profile/92759 https://www.openstreetmap.org/user/Nguy%E1%BB%85n%20%20D%C5%A9ng http://patslondon.co.uk/author/nguyendung9 https://www.adpost4u.com/user/profile/111199 https://www.vocabulary.com/profiles/A0KHKFWUBEROU0 http://classimetas.com.br/author/nguyendung9/ http://ww2.telechat.info/author/nguyendung9/ https://www.treasury.gov/cgi-bin/redirect.cgi/?http://seapoolvn.blogspot.com/ http://www.sicipiscine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=449313 https://getsatisfaction.com/people/nguyendung9 http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://www.laboratoriodellessere.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=473435 https://gorod-lugansk.com/user/nguyendung9/ https://www.vox.com/users/klitrichards http://millenniumtechnology.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3020672 http://yed.yworks.com/support/qa/index.php?qa=user&qa_1=nguyendung9 http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ https://showdream.org/user/nguyendung9/ https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendung9 http://www.castagneto.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1530212 http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16478 https://www.ted.com/profiles/22933134 http://socdeistvie.info/user/nguyendung9/ https://www.weddingbee.com/members/nguyendung9 http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1086651 http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=218077 http://bpedk.com.ua/user/nguyendung9/ https://my.uttc.edu/ICS/Academics/CEU/CEU__000/2008_40-CEU__000-B/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=24dfcb14-e7be-4ad0-ad24-452a04eb5f71 http://classified.citylive.com/user/profile/48870 http://sellytnow.com/user/profile/67790 https://www.skyads.aero/author/nguyendung9/ http://dallas-ufa.ru/user/nguyendung9/ https://myanimelist.net/profile/nguyendung9 http://energyua.com/user/nguyendung9/ http://www.mhes.tyc.edu.tw/userinfo.php?uid=1160223 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1137616.page http://uznt42.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendung9 http://www.educacional.com.br/recursos/redirect.asp?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://www.nafttech.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1175491 https://fest-news.kiev.ua/user/nguyendung9/ http://www.wg-travel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1903070 http://tennesseesheep.org/classifieds/user/profile/236438 http://www.googoclassifieds.com/user/profile/250304 https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://seapoolvn.blogspot.com/ https://www.adsmee.com/author/nguyendung9/ http://search.wi.gov/cpp/help/urlstatusgo.html?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://forodeluni.blog.unq.edu.ar/forums/topic/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi/ http://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://schmelkes.com/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://sciencewiki.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://wiki.sirrus.com.br/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://yogicentral.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi
 6. Giới thiệu Kreepy Krauly SandShark Mới với Làm sạch 2 Chiều Bệ đáy được cấp giấy phép có nhiều hàng chổi cao su như cánh tản nhiệt giúp dễ dàng đánh bật bụi bẩn và mảnh vụn cứng đầu. Cắt một đường dẫn làm sạch rộng 12 "và dễ dàng làm sạch bề mặt gỗ gunite, sợi thủy tinh và vinyl trong tất cả các loại hồ bơi trong nhà. Bộ vệ sinh bên hút gắn vào một trong các cổng hút trong hồ bơi của bạn, đường ống dẫn nước kéo nước ra khỏi hồ bơi để được lọc. Thông thường , cổng này là skimmer hoặc hồ bơi của bạn có thể có một cổng hút chân không riêng biệt dành cho máy vệ sinh hồ bơi. Với ống được gắn vào và máy bơm lọc đang chạy, lực hút được tạo ra ở mặt dưới của máy hút bụi. Máy hút bụi di chuyển xung quanh hồ bơi trong khi hút bụi bụi bẩn và các mảnh vụn thông qua ống và gửi nó đến giỏ lọc máy bơm và bộ lọc ... nơi nó thuộc về. PENTAIR MỚI Kreepy Krauly SandShark Máy hút bể bơi xung quanh Bên hút Đối với Hồ bơi xung quanh Hệ thống lái được lập trình SmartTrac độc quyền di chuyển quanh các góc hẹp, hố thang và chướng ngại vật để đảm bảo hiệu suất làm sạch nhanh chóng, triệt để. Nó làm sạch nhanh hơn so với chất tẩy rửa kiểu ngẫu nhiên, giảm khả năng bị sót vết Vac Port Door Fitting có một nắp lò xo để tăng độ an toàn và phải được mở bằng dụng cụ SandShark có SmartTrac độc quyền? lái được lập trình. SmartTrac đảm bảo phạm vi làm sạch hoàn toàn từ sàn hồ bơi của bạn đến mặt nước, điều động SandShark xung quanh các góc, bơi ngoài và các bước. Nó thực sự là một công cụ dọn dẹp hồ bơi "thiết lập nó và quên nó đi". SandShark có SmartTrac độc quyền? lái được lập trình. SmartTrac đảm bảo phạm vi làm sạch hoàn toàn từ sàn hồ bơi của bạn đến đường nước, cơ động SandShark xung quanh các góc, bơi ra ngoài và bước. Nó thực sự là một công cụ dọn dẹp hồ bơi "thiết lập nó và quên nó đi". Không cần lắp ráp. Chỉ cần gắn vào ống và đi. Ngấu nghiến mọi thứ trên đường đi của nó từ bụi bẩn, cát, phấn hoa, lá, cành cây và côn trùng đồng thời giúp loại bỏ tảo, cặn lỏng và cặn canxi mềm. Van điều chỉnh có thể điều chỉnh và đồng hồ đo lưu lượng MIỄN PHÍ cho phép bạn đặt tốc độ làm sạch phù hợp để đảm bảo làm sạch hiệu quả nhất có thể. Không có túi khó chịu để trống hoặc bánh xe, màng ngăn hoặc túi để thay thế. Từ Kreepy Krauly, cái tên nổi tiếng nhất trong lĩnh vực vệ sinh hồ bơi tự động với hơn 3 triệu máy vệ sinh được lắp đặt trên toàn thế giới. Trọng lượng: 15 lbs Bảo hành của nhà sản xuất: Bảo hành 2 năm https://backforgood.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://imoodle.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://www.orenwiki.ru/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://yogaasanas.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://italentos.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://championsleage.review/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://historydb.date/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://menwiki.men/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://mozillabd.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://manchesterclopedia.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://nerdgaming.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://scientific-programs.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://dokuwiki.stream/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://valetinowiki.racing/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://wifidb.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://timeoftheworld.date/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://fakenews.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://botdb.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://cameradb.review/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://phonographic.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://lovewiki.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://marvelvsdc.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://myemotion.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://securityholes.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://bookingsilo.trade/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://spinalhub.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://gematodiatrofi.hua.gr/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://pediascape.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://hikvisiondb.webcam/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://kikipedia.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://elearnportal.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://parsley.wert.jp/mediawiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://owp.valuesv.jp/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://trade-britanica.trade/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://motogpdb.racing/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://spamdb.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://wiki.proezdom.com/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://pattern-wiki.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://humanlove.stream/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://oil.gy/members/nguyendung9/activity/544613/ https://picomart.trade/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://king-wifi.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://funsilo.date/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://wikidot.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://morphomics.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://www.hearthhaven.co.uk/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://link.bookmarkstar.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss https://ourdoings.com/klitrichards47nqzoup/ https://postheaven.net/nguyendung9/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://www.instapaper.com/p/nguyendung9 http://www.diet-fit.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss https://slashdot.org/submission/12228857/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi\
 7. Chúng tôi mong muốn hiển thị cho bạn thông tin sản phẩm chính xác. Các nhà sản xuất, nhà cung cấp và những người khác cung cấp những gì bạn thấy ở đây và chúng tôi chưa xác minh điều đó. Xem tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi Thiết bị an toàn spa và hồ bơi dạng hộp Mini Vac này được sử dụng để làm sạch spa, hồ bơi trên mặt đất, ao, đài phun nước và làm sạch tại chỗ các hồ bơi lớn. Tuyệt vời cho spa và bồn tắm nước nóng! ---------- Tại Pentair, chúng tôi đã cách mạng hóa ngành công nghiệp hồ bơi với máy bơm hồ bơi sáng tạo và hiệu suất cao, bộ lọc, máy sưởi, chất làm sạch, đèn, hệ thống tự động hóa và hơn thế nữa. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế và chế tác một cách chuyên nghiệp với sự quan tâm của các chủ sở hữu hồ bơi và spa, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chúng tôi về hiệu suất chất lượng và thiết kế. Nhiều thập kỷ cam kết với các sản phẩm bể bơi đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến và tiết kiệm năng lượng đã xây dựng danh tiếng của chúng tôi là nhà lãnh đạo toàn cầu của ngành công nghiệp bể bơi. Hồ bơi Áp mái mới / Spa Mini Vac Được sử dụng để làm sạch spa, hồ bơi trên mặt đất, ao, đài phun nước và làm sạch tại chỗ các hồ bơi lớn Cầu vồng phần số 204 Làm việc với vòi vườn Bao gồm túi lưới mịn Để sử dụng lý tưởng trong các spa Tình trạng sản phẩm: Thương hiệu mới Một phần số: R201146 Bảo hành 1 năm của nhà sản xuất http://10lance.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss http://businesstips.16mb.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss https://ondashboard.win/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss http://beats-bookmarking.seounlimited.xyz/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss http://www.linkagogo.com/go/To?url=108629720 http://2learnhow.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi-1#discuss https://nguyendung9.edublogs.org/2020/08/23/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi/ http://buysmartprice.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss http://sqworl.com/nv3iss http://design-buzz.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss http://www.pearltrees.com/nguyendung9 http://everydaygamer.me/members/nguyendung9/activity/474369/ http://nguyendung9.jigsy.com/entries/general/Cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi http://marking.seo-online.xyz/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss http://nguyendung9.nation2.com/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://montgomerybendixen8811.de.tl/This-is-my-blog/index.htm?forceVersion=desktop http://klitrichards47.kazeo.com/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi-a201434930 http://nguyendung9.booklikes.com/post/3055744/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://www.blackplanet.com/nguyendung9/message/21792601 https://nguyendung9.webs.com/apps/blog/show/48954129-cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://all4webs.com/nguyendung9/lobbonmayo304.htm http://nguyendung9.eklablog.com/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi-a201435002 http://nguyendung9.bravesites.com/entries/general/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://pastebin.fun/NUjuXsMdWn https://www.storeboard.com/blogs/outdoor-activities/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi/3635969 https://www.shareapin.com/members/nguyendung9/activity/635361/ https://zenwriting.net/nguyendung9/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://nguyendung9.bladejournal.com/post/2020/08/23/Cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://squareblogs.net/nguyendung9/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://blogfreely.net/nguyendung9/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi http://nguyendung9.unblog.fr/2020/08/23/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi/ https://nguyendung9.page.tl/Cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi.htm?forceVersion=desktop https://www.liveinternet.ru/users/dominguez_woods/post473720576 https://craftkristoffersen656.shutterfly.com/21 https://penzu.com/p/c7caf654 https://www.openlearning.com/u/nguyendung9/blog/CotThepTrongThietKeXayDungHoBoi https://writeablog.net/nguyendung9/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://nguyendung9.webgarden.cz/rubriky/nguyendung9-s-blog/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung https://nguyendung9.hatenablog.com/entry/2020/08/23/131805 https://www.illustratedfaith.com/members/nguyendung9/activity/335859/ https://vetmarafon.ru/members/nguyendung9/activity/713003/ https://nguyendung9.webgarden.at/kategorien/nguyendung9-s-blog/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung http://iatwe.com/members/nguyendung9/activity/25069/ https://pbase.com/topics/nguyendung9/cot_thep_trong_thiet_ke_xay
 8. Câu hỏi thường gặp về Clo trong bồn tắm nóngChọn một chất khử trùng tốt cho bồn tắm nước nóng của bạn có thể gây nhầm lẫn — có rất nhiều lựa chọn để quyết định! Nếu bạn đang xem xét một số lựa chọn phổ biến nhất, bạn có thể thấy mình đang xem xét clo trong bồn tắm nước nóng. Clo là một lựa chọn rất phổ biến cho hồ bơi và một số chủ sở hữu bồn tắm nước nóng mới có thể không biết nhiều về hiệu quả của nó trong nước spa. Thật tốt, chúng tôi ở đây để trả lời một số câu hỏi thường gặp nhất về clo trong bồn tắm nước nóng !Điểm chung của brom và clo là gì?Câu hỏi hay! Brom và clo đến từ cùng một họ chất khử trùng được gọi là halogen. Halogens hoạt động bằng cách tấn công vi khuẩn và các vi sinh vật khác bằng cách sử dụng quá trình oxy hóa, thâm nhập vào cấu trúc tế bào và trung hòa các chất gây ô nhiễm. Phương pháp vệ sinh hiệu quả này khiến chúng được cả hai lựa chọn phổ biến để vệ sinh hồ bơi và spa.Tại sao clo tác dụng với bình đun nóng kém hơn brom?Mặc dù là lựa chọn số một cho bể bơi, nhưng clo trong bồn tắm nước nóng kém hiệu quả hơn brom vì nhiệt độ cao trong nước spa. Ngoài ra, clo không ở dạng viên nén và không có tùy chọn giải phóng chậm nên khó bảo quản hơn brom.Các dạng khác nhau của clo là gì?Nếu bạn quyết định sử dụng clo trong bồn tắm nước nóng làm chất khử trùng chính trong spa của mình, bạn có một số lựa chọn khác nhau dành cho bạn. Phổ biến nhất là natri dichlor dạng hạt. Di-chlor là loại clo tốt nhất để sử dụng trong các spa mặc dù nó đắt hơn một chút so với các lựa chọn khác. Nó gần như trung tính về độ pH và không cần thêm chất ổn định như axit cyanuric. Mặc dù ý kiến của hầu hết các chuyên gia về bồn tắm nước nóng là tốt nhất chỉ nên sử dụng nó như một chất chống sốc trong bồn tắm nước nóng, nhưng nó khá ổn định ở nhiệt độ cao của nước bồn tắm nước nóng.Tốt nhất bạn nên mua loại bột này ở dạng mịn để hòa tan nhanh trong nước — các viên lớn có thể mất quá nhiều thời gian để phân hủy và có thể làm hỏng acrylic nếu chúng rơi xuống đáy và làm ố hoặc xước vỏ. Một hạn chế của dichlor là bạn phải kiểm tra nước thường xuyên hơn vì nó không có sẵn trong viên nén giải phóng thời gian hoặc hộp đựng chất làm vệ sinh.Làm cách nào để thêm clo dạng hạt vào bồn tắm nước nóng của tôi?Để thêm clo dạng hạt vào nước, đo và cho vào xô nước để hòa tan và sau đó thêm vào spa khi các hạt đã hóa lỏng. Không bao giờ thêm các hóa chất spa khác vào xô để hòa tan các hạt - điều này có thể dẫn đến một số khí khó chịu và / hoặc các tác dụng phụ khó chịu khác.Muối clo có phải là một lựa chọn cho bồn tắm nước nóng?Muối Clo là một lựa chọn tốt khác để khử trùng nước bồn tắm nước nóng. Một thiết bị thay thế như ControlOMatic dễ dàng lắp đặt và tạo ra clo từ muối khoáng. Nó có thể được cài đặt mà không cần phải sửa đổi spa và điều chỉnh công nghệ hồ bơi clo muối để sử dụng bồn tắm nước nóng.Có những loại clo nào trong bồn tắm nước nóng cần tránh?Đúng! Viên nén Trichlor là một dạng clo trên thị trường rất tốt cho hồ bơi nhưng KHÔNG được khuyến khích sử dụng trong bồn tắm nước nóng. Nó có tính axit cao và hòa tan rất chậm, trở thành vấn đề khi viên thuốc tiếp xúc với vỏ acrylic và tẩy trắng hoặc làm biến màu bề mặt. Nó có thể gây ra một vòng cố định xung quanh đường nước trong bồn tắm nước nóng của bạn.Một loại khác không được khuyến khích cho bồn tắm nước nóng là canxi hypoclorit (cal-hypo). Nó phổ biến cho các hồ bơi vì nó tương đối rẻ, nhưng cần được ổn định bằng axit cyanuric để nó không bị mất tác dụng trong nhiệt. Nó có nồng độ canxi cao, độ pH cao và có thể để lại cặn trên các bộ phận của máy sưởi, các phụ kiện đường ống dẫn nước và để lại vết ố xung quanh vỏ bồn tắm nước nóng. Tốt hơn bạn nên chi nhiều tiền hơn cho chất khử trùng (dichlor) của bạn hơn là tiết kiệm một ít tiền cho hóa chất nhưng lại làm hỏng thiết bị của bạn.Tin hay không thì tùy, một số người cố gắng vệ sinh hồ bơi của họ bằng natri hypoclorit hoặc thuốc tẩy gia dụng. Tốt nhất nên để sản phẩm này ra khỏi bồn tắm nước nóng. Nó rất khắc nghiệt với hóa học nước của bạn (đặc biệt là cân bằng độ pH) và có mùi rất nặng.Nếu tôi đi cùng với clo, tôi nên lưu ý điều gì?Nếu bạn chọn clo trên brom, bạn sẽ cần phải kiểm tra hóa học nước thường xuyên hơn (2-4 lần một tuần) để đảm bảo rằng mức chất khử trùng của bạn không bị giảm. Nếu không, bạn sẽ dễ bị vi khuẩn phát triển dẫn đến ngứa da hoặc đỏ mắt khi tắm.Tôi muốn mức clo nào trong bồn tắm nước nóng của mình?Bạn muốn mức độ của mình duy trì trong khoảng 1,5-30 ppm trong bồn tắm nước nóng. Bạn có thể tốn thời gian nếu chọn clo làm chất khử trùng, nhưng khi sử dụng đúng cách, nó có thể giữ cho nước của bạn sạch và trong.https://bayareahot.com/bbs/home.php?mod=space&uid=125175http://www.yahaosi.com/bbs/home.php?mod=space&uid=2389725http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=3897461http://www.51xiaoguotu.com/bbs/home.php?mod=space&uid=2050634http://www.guochanba5.com/home.php?mod=space&uid=331888http://bbs.fytxonline.com/home.php?mod=space&uid=2909634http://bbs.ftbj.net/home.php?mod=space&uid=162779https://go.aupeopleweb.com.au/home.php?mod=space&uid=201787http://www.4kquan.com/space-uid-598157.htmlhttp://bigapple.idv.tw/discuz/home.php?mod=space&uid=654576http://bbs.vrcore.org/home.php?mod=space&uid=289344http://ffskybbsjp.azurewebsites.net/home.php?mod=space&uid=5282788http://www.szltgd.com/space-uid-150988.htmlhttps://londoncn.com/home.php?mod=space&uid=1209913http://www.ccwin.cn/space-uid-3870962.htmlhttp://ccitymusic.com/home.php?mod=space&uid=391103http://powshow.com/home.php?mod=space&uid=399055http://xuekegu.com/home.php?mod=space&uid=39136http://www.bbs.91tata.com/home.php?mod=space&uid=2075248http://awaker.info/home.php?mod=space&uid=1034220http://www.fndtech.com/bbs/home.php?mod=space&uid=791448http://www.0510365.com/home.php?mod=space&uid=1975476http://xixia.longdurc.com/home.php?mod=space&uid=1829http://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/2034894http://www.brigantesrl.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2165766https://unsplash.com/@nguyendunga3https://www.codecademy.com/profiles/nguyendunga3https://impression3d.laposte.fr/fr/utilisateurs/nguyendunga3https://answers.informer.com/index.php?qa=user&qa_1=christensenantonsen8511http://shaboxes.com/author/nguyendunga3/https://hero.osclass.me/user/profile/131609http://voberhaat.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=42132http://amlakparnian.ir/author/nguyendunga3/https://www.transtats.bts.gov/exit..../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://ussur-kedr.ru/user/nguyendunga3/https://nguyendunga3.livejournal.com/profilehttp://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://bitcoinmoney.ru/user/nguyendunga3/http://www.feedbooks.com/user/6443397/profilehttp://www.marhabaholidays.co.ke/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1307480http://kosmetikinstitut-milla.de/user/nguyendunga3/https://www.theverge.com/users/francklutz06http://olga-welling.ru/user/nguyendunga3/http://polimentosroberto.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1294389https://www.inventables.com/users/dalefields8591https://www.viki.com/users/francklutz06todqgg_996/abouthttps://gitlab.cs.tufts.edu/nguyendunga3http://science.ipt.pw/ads/user/profile/51469http://als.anits.edu.in/members/nguyendunga36/https://yarnews163.ru/user/nguyendunga3/http://laser.inf.ethz.ch/2015/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1114659https://www.pcb.its.dot.gov/PageRed.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://www.atlasobscura.com/users/5416f1e9-d3bb-46a7-ab2d-94bd055fb235http://dreempics.com/user/nguyendunga3/http://web.sfusd.edu/Services/research_public/Lists/Sample Copy/DispForm.aspx?ID=328049http://daf.csulb.edu/cgi-bin/rd.pl?.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://guia.clarin.com/nguyendunga3/usuariohttp://www.studiolegalecentore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1983542http://pattinson-fan.ru/user/nguyendunga3/http://beautyinfo.eu/user/nguyendunga3/http://www.fivedollarclassifieds.com/user/profile/81028http://danlabecki.ca/bodylit1/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128417http://www.articledude.com/classifieds/user/profile/200422https://historyhub.history.gov/exte.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=348427https://www.encarrot.com/author/nguyendunga3/http://biologplace.com/user/profile/194426http://wd.ua/user/nguyendunga3/https://colorado.budtrader.com/author/nguyendunga3/http://imfl.sci.pfu.edu.ru/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=1120042http://3drus.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.ph.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://www.menorcadillo.net/author/nguyendunga3/http://www.discoverbits.in/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://www.instructables.com/member/nguyendunga3/http://truckcamvideos.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://crystalise.co.za/dev/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133796http://gel-nail-polish.co.uk/user/profile/14486https://visual.ly/users/francklutz06todqgg/portfoliohttps://magic-tricks.ru/user/nguyendunga3
 9. Phát hiện rò rỉ bể bơi Là một chủ hồ bơi, bạn cần biết cách phát hiện và sửa chữa nhanh chóng các sự cố rò rỉ trong hồ bơi của mình. Các kỹ thuật phát hiện rò rỉ bể bơi sau đây có thể giúp bạn tìm ra nguồn gốc của vấn đề và tìm ra những gì bạn cần làm để khắc phục nó.Bể bơi của bạn có bị rò rỉ không?Bể bơi tự nhiên mất một lượng nước mỗi ngày do bay hơi. Có một bài kiểm tra đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu xem hồ bơi của bạn có bị mất nước do bốc hơi hay do rò rỉ hay không. Tất cả những gì bạn cần là một cái xô nhựa và bút đánh dấu màu đen vĩnh viễn.Đổ đầy nước vào thùng khoảng 3/4 và dùng bút đánh dấu vạch nước bên trong thùng. Đặt xô vào phần cạn của hồ bơi và đánh dấu đường nước ở bên ngoài xô. Để xô trong hai hoặc ba ngày và sau đó so sánh mực nước đã giảm bao nhiêu trong và ngoài xô. Nếu cả hai mực nước đều giảm một lượng như nhau thì lượng nước mất đi đơn giản là do bay hơi. Nếu mực nước bên ngoài xô nhiều hơn bên trong xô, hồ bơi của bạn đang bị rò rỉ.Xác định vị trí rò rỉ hồ bơiBây giờ bạn biết hồ bơi của bạn đang bị rò rỉ, bạn cần tìm ra chỗ rò rỉ để có thể sửa chữa nó. Đầu tiên, tắt hệ thống lọc và để nước rỉ dần ra khỏi hồ bơi. Nếu mực nước ngừng giảm sau khi nó di chuyển xuống dưới mức mở nắp hớt bọt, thì rò rỉ nằm trong máy lọc hớt hoặc hệ thống lọc. Nếu mực nước ổn định khi hạ xuống dưới ánh sáng, thì có thể chỗ rò rỉ nằm xung quanh vỏ đèn. Nếu mực nước tiếp tục giảm, có thể rò rỉ nằm trong cống ở đáy hồ bơi.Khi bạn đã xác định được vị trí có khả năng xảy ra rò rỉ nhất, hãy kiểm tra kỹ khu vực đó của hồ bơi để tìm các vết nứt, khe hở và vết rách. Ngoài ra, hãy sử dụng bộ phát hiện rò rỉ bể bơiđể xác nhận nghi ngờ của bạn về một rò rỉ. Những bộ dụng cụ này chứa một lượng nhỏ thuốc nhuộm, bạn có thể nhỏ vào nước gần chỗ rò rỉ để xem liệu nó có bị hút vào điểm rò rỉ hay không. Tắt máy bơm trước khi sử dụng bộ phát hiện rò rỉ để nước trong hồ bơi tĩnh lặng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thuốc thử chỉ thị pH màu đỏ theo cách tương tự; thả nó gần vết nứt nghi ngờ để xem nó có bị hút vào không.Sửa chữa rò rỉ bể bơiBạn có thể sửa chữa rò rỉ xung quanh skimmer hoặc đèn hồ bơi bằng bột bả hồ bơi. Trong khi đó, các vết rò rỉ trên lớp lót của bể bơi vinyl có thể được vá bằng cách sử dụng bộ dụng cụ sửa chữa rò rỉ bể bơi bằng lớp lót vinyl. Những bộ dụng cụ này bao gồm một tấm vinyl lớn, từ đó bạn có thể cắt một miếng vá để che lỗ thủng, cũng như keo để dán vinyl xuống và bịt kín chỗ rò rỉ.Khi nào cần tìm sự trợ giúp chuyên nghiệp về phát hiện và sửa chữa rò rỉ bể bơiMột số chỗ rò rỉ ở hồ bơi nằm sâu trong đường ống dẫn nước của hồ bơi. Những chỗ rò rỉ này không dễ tìm và thậm chí còn khó sửa chữa hơn. Nếu bạn không thể tự tìm ra nguồn rò rỉ, hãy liên hệ với nhà thầu hồ bơi để được giúp đỡ. Chuẩn bị cho việc phát hiện rò rỉ chuyên nghiệp của bạn bằng cách ghi chú tất cả thông tin về rò rỉ, chẳng hạn như mực nước giảm nhanh như thế nào và mực nước giảm nhanh hơn khi bộ lọc được bật hay tắt. Với thông tin này, nhà thầu hồ bơi có thể tìm ra chỗ rò rỉ của bạn và cho bạn biết bộ phận nào cần được sửa chữa hoặc thay thế.Ho so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn - Fabulous NewsHo so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn - Mu Origin WikiHo so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn - Trade BritannicaHo so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn - Open Source Bridgehttp://wiki.proezdom.com/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_SeapoolvnHo so ky thuat cong trinh tai SeapoolvnHo so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn - Human's LoveHo so ky thuat cong trinh tai Seapoolvn - Pattern Wikihttps://funsilo.date/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://clashofcryptos.trade/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://wikidot.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://www.hearthhaven.co.uk/wiki/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://morphomics.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://link.bookmarkstar.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://instapages.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://pearltreez.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://applehitech.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarkfeeds.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://www.instapaper.com/p/nguyendunga3https://bookmark4you.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarkingworld.review/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://www.diet-fit.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://money-central.net/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://tagoverflow.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://esma.xyz/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarks4.men/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://linkagogo.trade/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://xypid.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://lovebookmark.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://slashdot.org/submission/12229477/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn\https://sportbookmark.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://10lance.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://gpsites.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://socialbookmarknew.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://lovebookmark.date/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://ondashboard.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://aixindashi.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://linkvault.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://freebookmarkstore.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://justpin.date/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://2learnhow.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://www.linkagogo.com/go/To?url=108630058https://weheardit.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://justpep.com/videos/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/http://buysmartprice.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarkzones.trade/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://sqworl.com/xlps26https://livebookmark.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://newsocialbooks.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://appstunes.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://www.pearltrees.com/nguyendunga3https://saveyoursite.date/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://yourbookmark.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://nguyendunga3.nation2.com/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttp://francklutz06to.kazeo.com/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn-a201440824https://www.blackplanet.com/nguyendunga3/message/21794384https://nguyendunga3.webs.com/apps/blog/show/48954782-ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://www.gatesofantares.com/players/nguyendunga3/activity/49340/http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=5025270https://nguyendunga3.wordpress.com/2020/08/23/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/https://braininjurysvcs.org/members/nguyendunga3/activity/77946/https://pastebin.fun/y62bfxl8tfhttp://nguyendunga3.bravesites.com/entries/general/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://www.storeboard.com/blogs/inspirational/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/3637941https://zenwriting.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://blocktek.university/members/nguyendunga3/activity/694801/https://nguyendunga3.bladejournal.com/post/2020/08/23/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttp://nguyendunga3.mystrikingly.com/https://blogfreely.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://nguyendunga3.page.tl/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvn.htm?forceVersion=desktophttps://www.liveinternet.ru/users/lindgreen_ryberg/post473728722http://nguyendunga3.unblog.fr/2020/08/23/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/https://penzu.com/p/54e76073https://nguyendunga3.werite.net/post/2020/08/23/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttps://nguyendunga3.webgarden.cz/rubriky/nguyendunga3-s-blog/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-taihttps://nguyendunga3.bravejournal.net/post/2020/08/23/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttps://www.openlearning.com/u/nguyendunga3/blog/HoSoKyThuatCongTrinhTaiSeapoolvnhttp://nguyendunga3.xtgem.com/__xt_...inh-tai-seapoolvn?__xtblog_block_id=1#xt_bloghttp://williamwiguna.com/lifetime/members/nguyendunga3/activity/25568/http://referralpros.org/members/nguyendunga3/activity/559726/https://nguyendunga3.hatenablog.com/entry/2020/08/23/185715https://www.pedicure.com/members/nguyendunga3/activity/21806/http://adamtibbs.com/elgg2/blog/view/380334/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://vetmarafon.ru/members/nguyendunga3/activity/713780/https://nguyendunga3.webgarden.at/kategorien/nguyendunga3-s-blog/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-taihttps://pbase.com/topics/nguyendunga3/ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tahttps://writeablog.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://all4webs.com/nguyendunga3/nmigdxtbxo144.htmhttp://nguyendunga3.jigsy.com/entries/general/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttps://www.shareapin.com/members/nguyendunga3/activity/635798/https://ourdoings.com/francklutz06todqgg/http://www.aiuextension.org/members/nguyendunga3/activity/493971/https://nguyendunga3.podbean.com/e/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/http://fluencyuniversity.com/members/nguyendunga3/activity/279795/https://postheaven.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://grantgallagher301.shutterfly.com/21http://bettersightonline.com/members/nguyendunga3/activity/490284/https://oil.gy/members/nguyendunga3/activity/545133/http://nguyendunga3.fikket.com/https://nguyendunga3.doodlekit.com/blog/entry/10452994/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn
 10. Mẹo lặn trong bể bơi: Cách lặn xuống bể bơi Học cách lặn xuống hồ bơi là một trong những mẹo và thủ thuật bơi lội đầu tiên mà hầu hết các chủ hồ bơi mới đều muốn nắm vững. Tuy nhiên, trước khi leo lên ván lặn để bắt đầu học cách lặn, bạn cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa an toàn. Thực hiện theo cách của bạn lần lượt qua các bước này để lặn xuống hồ bơi của bạn một cách an toàn và đẹp mắt.Chuẩn bị lặnTrước tiên, hãy kiểm tra xem vùng nước bạn định lặn sâu ít nhất 9 feet. Lặn xuống vùng nước nông có nguy cơ đập đầu xuống đáy. Bạn cũng cần kiểm tra để đảm bảo rằng bạn có lối đi rõ ràng, không có người hoặc đồ chơi dưới nước.Thực hành chuyển động lặnTrước khi lặn xuống bể bơi thật, bạn nên luyện tập trên vùng đất khô ráo. Đứng trên bề mặt mềm, như cỏ hoặc thảm, và đứng thẳng với cánh tay của bạn trên đầu, cằm hếch, cánh tay trên chạm vào tai và hai bàn tay úp vào nhau. Đây là cách bạn định vị cơ thể khi lặn thật.Tiếp theo, hạ người xuống bằng một đầu gối và hướng cánh tay và phần trên cơ thể xuống. Lăn người về phía trước cho đến khi bạn nằm sấp trên bãi cỏ. Đây là con đường mà cơ thể bạn sẽ đi khi bạn lặn xuống nước.Lặn xuống bể bơiBây giờ bạn đã sẵn sàng để thử lặn thực sự. Bắt đầu ở bên thành bể bơi với ngón chân của bạn nhô ra khỏi mép. Cúi người xuống, nghiêng người về phía trước, hóp cằm như trước và lắc người về phía trước để lướt xuống nước. Thở ra khi xuống nước để nước không trào lên mũi và sau đó nín thở cho đến khi trở lại.Khi bạn cảm thấy thoải mái với cách lặn cúi mình này, hãy thử lặn từ tư thế đứng. Bạn sẽ cần đứng với một chân hơi về phía trước của chân kia, nhưng giữ nguyên tư thế với cánh tay của bạn. Đẩy người bằng chân trước để giúp bạn có thêm động lực để hoàn thành cuộc lặn.Sử dụng bảng lặnNếu bạn đã sẵn sàng áp dụng một số mẹo lặn nâng cao, bước tiếp theo là thử lặn từ một tấm ván. Đừng cố gắng chạy hoặc nhảy trên ván, vì bạn có thể trượt và ngã. Thay vào đó, hãy đi cẩn thận đến cuối bàn cờ và đứng bằng ngón chân của bạn trên mép. Cong đầu gối của bạn và nhảy khỏi ván như khi bạn đã làm từ thành của hồ bơi. Lò xo của tấm ván sẽ đẩy bạn lên cao hơn, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để xoay người về phía trước và xuống nước ở tư thế thẳng đứng hơn. Nhớ giữ cơ thể thẳng và đầu chúi vào trong.Thực hành lặn của bạnBạn càng tập lặn xuống bể bơi, chuyển động sẽ càng mượt mà và tự nhiên. Mùa hè này, hãy dành vài phút mỗi ngày để tập lặn xuống hồ bơi và đến cuối mùa, gia đình và bạn bè sẽ phải trầm trồ khen ngợi phong cách của bạn. Đừng quên làm theo tất cả các mẹo thông thường trong bể bơi, chẳng hạn như kiểm tra và làm sạch nước thường xuyên, để đảm bảo rằng bể bơi của bạn luôn là một môi trường dễ chịu để lặn vào.http://Ellennation.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3Genuitecnguyendunga3 » Звезды, стиль и здоровьеMeela.in - Free ad posting sites | Post free ads in BangaloreNguyễn Dũng's TED Recommendationshttp://www.farmacjachoma.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=676275https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendunga3https://showdream.org/user/nguyendunga3/http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16639https://www.ted.com/profiles/22936474http://www.farmacjachoma.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=676275https://www.weddingbee.com/members/nguyendunga3http://socdeistvie.info/user/nguyendunga3/http://bpedk.com.ua/user/nguyendunga3/http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=218469https://enlinea.unitex.edu.mx/forums/user/nguyendunga3https://my.uttc.edu/ICS/Academics/C...hange&id=87b79cbe-1451-4a65-9e7e-a2b1c463f541http://sellytnow.com/user/profile/67954https://www.pcb.its.dot.gov/PageRed.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://dallas-ufa.ru/user/nguyendunga3/https://www.skyads.aero/author/nguyendunga3/http://energyua.com/user/nguyendunga3/https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1137927.pagehttp://uznt42.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3http://www.nafttech.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1175793http://www.educacional.com.br/recur.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://equinegateway.com/author/nguyendunga3/https://nguyendunga3.picturepush.com/profilehttps://coub.com/nguyendunga3http://askme.honeybeesoft.net/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://fest-news.kiev.ua/user/nguyendunga3/https://vimeo.com/user121875703https://blip.fm/nguyendunga3http://www.wg-travel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1904620https://myspace.com/nguyendunga3http://tennesseesheep.org/classifieds/user/profile/236735http://www.leadclub.net/classifieds/user/profile/177503https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?htt.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://vsedorogi.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=180782http://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://www.adsmee.com/author/nguyendunga3/https://imoodle.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://www.orenwiki.ru/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://yogaasanas.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://championsleage.review/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://italentos.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://historydb.date/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://menwiki.men/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://mozillabd.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://nerdgaming.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://scientific-programs.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://dokuwiki.stream/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://valetinowiki.racing/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://wifidb.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://timeoftheworld.date/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://fakenews.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://cameradb.review/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://phonographic.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://marvelvsdc.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://marvelcomics.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://myemotion.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://bookingsilo.trade/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://securityholes.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://spinalhub.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://gematodiatrofi.hua.gr/wiki/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://acrelinux.stream/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://pediascape.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://komiwiki.syktsu.ru/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://kikipedia.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://elearnportal.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://parsley.wert.jp/mediawiki/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvn
 11. Hồ bơi trên mặt đất hình chữ nhật hồ bơi hình chữ nhật trên mặt đất @manolo_andre / Instagram Nếu bạn có kỹ năng tự làm, hãy thử làm xung quanh bằng gỗ cho hồ bơi hình chữ nhật trên mặt đất. Đó là những gì Manolo Andre đã làm với mô hình Bestway này . Các đường thẳng làm cho dự án trở nên đơn giản hơn nếu bạn cố gắng tạo khung cho một hồ bơi cong. 06 trong số 12 Nâng cấp trang điểm hồ bơi trên mặt đất có sàn @vaughnhillhome / Instagram Blogger thiết kế Carol Beckman và gia đình của cô đã xây dựng một boong bao quanh cho hồ bơi trên mặt đất của họ. Họ bao quanh nó bằng hàng rào và một cổng có mái che để đảm bảo an toàn và thêm sự tinh tế trong thiết kế. Vào mùa bơi, khu vực này được trang trí bằng đèn dây, phao vui nhộn và các chậu cây. http://3drus.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3 http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw https://www.kitexchange.com.au/author/nguyendunga3/ http://www.discoverbits.in/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 https://www.instructables.com/member/nguyendunga3/ http://crystalise.co.za/dev/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133796 http://truckcamvideos.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 http://ask.veye.cc/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 https://www.menorcadillo.net/author/nguyendunga3/ http://www.gonzalestravel.com.ec/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62596 http://gel-nail-polish.co.uk/user/profile/14486 https://visual.ly/users/francklutz06todqgg/portfolio https://magic-tricks.ru/user/nguyendunga3/ http://chernousovajazz.ru/user/nguyendunga3/ https://www.gaiaonline.com/profiles/nguyendunga3/45162762/ https://www.blurb.com/user/nguyendunga3 http://en.ask-ans.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 http://old.kam-pod.gov.ua/user/nguyendunga3/ http://www.typemock.com/answers/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 http://www.mickartvideo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1608414 https://ola.oi.edu.sg/forums/user/nguyendunga3 http://georgia-news.org/user/nguyendunga3/ http://finger.sentav.com/user/nguyendunga3/ https://www.empowher.com/users/nguyendunga3 http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 http://www.usafreeclassifieds.org/classifieds/user/profile/142887 http://www.associazionehombre.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1593526 https://www.gapyear.com/members/nguyendunga3/ http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/nguyendunga3/ https://menak.ru/user/nguyendunga3/ https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=883207 http://www.emozioniamoci.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=591544 https://weblib.lib.umt.edu/redirect/proxyselect.php?url=https://docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw http://prima-ballett.de/user/nguyendunga3/ http://zermattgroove.ch/zg2014/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=55423 http://web.imim.mcu.edu.tw/zh-hant/comment/483448#comment-483448 http://quoratravel.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 https://mail.34782.ru/user/nguyendunga3/ http://board4me.com/user/profile/124222 http://vpi3pl.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1797807 https://sundaynews.info/user/nguyendunga3/ http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=545623 http://www.buyselltrademyanmar.com/user/profile/272024 http://uaeartnews.com/new/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25993 http://rust.freelan.biz/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3 http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/154879 http://e-kafstires.gr/kafstires/thermoydravlikos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50998 https://lookbook.nu/user/7871954-Nguy-n http://galerie.ghf-ev.org/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 https://www.pinterest.com/francklutz06todqgg/ https://www.princeclassified.com/user/profile/92873 https://letterboxd.com/nguyendunga3/ https://www.adpost4u.com/user/profile/111395 https://vistaweb.isi.edu/nguyendunga3 https://www.treasury.gov/cgi-bin/redirect.cgi/?https://docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw https://getsatisfaction.com/people/nguyendunga3 http://ww2.telechat.info/author/nguyendunga3/ https://www.vocabulary.com/profiles/A0T8YZVZYTOFDM http://www.quickregister.us/classifieds/user/profile/130862 http://www.sicipiscine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=449829 http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=https://docs.google.com/drawings/d/1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kw http://www.laboratoriodellessere.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=473807 https://gorod-lugansk.com/user/nguyendunga3/ http://yed.yworks.com/support/qa/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 http://millenniumtechnology.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3023389 http://Ellennation.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3 https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendunga3 https://showdream.org/user/nguyendunga3/ http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16639 https://www.ted.com/profiles/22936474 http://www.farmacjachoma.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=676275 https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendunga3 https://showdream.org/user/nguyendunga3/ http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16639 https://www.ted.com/profiles/22936474 07 trong số 12 Multilevel Deck Surround hồ bơi trên mặt đất với sàn Công ty Spa & Hồ bơi trên Mặt đất San Antonio Làm thế nào để bạn kết hợp sân lát đá với một hồ bơi mới trên mặt đất? Mặc dù đẹp và bền nhưng đi bộ trên những tấm đá lát bằng chân trần không hẳn là một trải nghiệm thú vị. Những người xây dựng boong này đã đưa ra một giải pháp thông minh giúp giảm bớt quá trình chuyển đổi từ đá cắm cờ sang hồ bơi: một sàn đa tầng tạo ra một khung bao quanh cho hồ bơi, khiến nó trông giống như một mô hình trong đất. Sàn gỗ tốt hơn nhiều đối với chân trần của người bơi và chống trượt tốt hơn so với đá cờ. Các tầng của boong cũng đóng vai trò là những bậc thang rộng, thấp dẫn lên boong hồ bơi và có thể được sử dụng như một chỗ ngồi bình thường hoặc một nơi để tắm khô sau khi bơi.
 12. PH là gì?PH là gì?Thang đo pH đo lường mức độ axit hoặc cơ bản của một chất, như nóng và lạnh mô tả các cực trong nhiệt độ, axit và bazơ mô tả các cực trong hóa chất. Điều này có nghĩa là trong bể bơi của bạn, độ pH là thước đo độ axit và độ kiềm. Duy trì nồng độ pH thích hợp trong nước bể bơi của bạn là rất quan trọng đối với sức khỏe và sự sạch sẽ của môi trường bể bơi của bạn.Thang đo pHThang đo logarit, thang đo pH từ 0,0 đến 14,0 với 7 là trung tính, độ pH trong bể bơi của bạn nên được duy trì trong khoảng 7,2 đến 7,8. Giữ độ pH giữa các mức này sẽ giúp người bơi thoải mái, vì độ pH nằm ngoài phạm vi này sẽ gây kích ứng da và mắt. Vì độ pH cũng xác định hiệu quả của chất khử trùng của bạn, độ pH được duy trì trong khoảng 7,2 đến 7,8 cũng sẽ cho phép chất vệ sinh của bạn hoạt động tối ưu để giữ cho hồ bơi của bạn sạch sẽ.Ảnh hưởng của pH cao và thấpĐộ pH cao gây ra các vấn đề trong nước của bạn như:Quy mô và tích tụ canxi ở đường nước của bạn và trên các phụ kiệnNước đục hoặc mờBỏng mắt hoặc mũi ở người bơi lộiKhô ngứa da đầu cho người bơi lộiGiảm hiệu quả của vệ sinh bằng clo cho phép tảo phát triểnLàm tắc nghẽn các phần tử lọc và phương tiệnĐộ pH thấp gây ra các vấn đề như:Xới vữa hồ bơi và vữaĂn mòn các phụ kiện kim loại của bể bơi (thang bể bơi, máy sưởi bể bơi…)Vết bẩn do ăn mòn kim loạiPhân tích đồ bơi, đồ chơi hồ bơi và phụ kiệnNgười bơi lội bị bỏng mắt và mũiNgười bơi lội bị ngứa, khô daChất khử trùng tan nhanh như clo, đòi hỏi liều lượng thường xuyên hơnLuôn luôn, cách tốt nhất để tránh những loại vấn đề này là kiểm tra nước thường xuyên và điều chỉnh khi cần thiết. Hãy theo dõi trong những tuần tới để biết các mẹo về cách điều chỉnh độ pH khi bạn thấy nó quá cao hoặc quá thấp.ahttp://www.fivedollarclassifieds.com/user/profile/81028http://danlabecki.ca/bodylit1/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=128417http://www.articledude.com/classifieds/user/profile/200422https://historyhub.history.gov/exte.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=348427https://www.encarrot.com/author/nguyendunga3/http://biologplace.com/user/profile/194426http://wd.ua/user/nguyendunga3/https://colorado.budtrader.com/author/nguyendunga3/http://imfl.sci.pfu.edu.ru/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=1120042http://3drus.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3http://www.bsaa.edu.ru/bitrix/rk.ph.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://www.kitexchange.com.au/author/nguyendunga3/http://www.discoverbits.in/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://www.instructables.com/member/nguyendunga3/http://crystalise.co.za/dev/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133796http://truckcamvideos.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://ask.veye.cc/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://www.menorcadillo.net/author/nguyendunga3/http://www.gonzalestravel.com.ec/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=62596http://gel-nail-polish.co.uk/user/profile/14486https://visual.ly/users/francklutz06todqgg/portfoliohttps://magic-tricks.ru/user/nguyendunga3/http://chernousovajazz.ru/user/nguyendunga3/https://www.gaiaonline.com/profiles/nguyendunga3/45162762/https://www.blurb.com/user/nguyendunga3http://en.ask-ans.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://old.kam-pod.gov.ua/user/nguyendunga3/http://www.typemock.com/answers/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://www.mickartvideo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1608414https://ola.oi.edu.sg/forums/user/nguyendunga3http://georgia-news.org/user/nguyendunga3/http://finger.sentav.com/user/nguyendunga3/https://www.empowher.com/users/nguyendunga3http://www.cnccode.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://www.usafreeclassifieds.org/classifieds/user/profile/142887http://www.associazionehombre.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1593526https://www.gapyear.com/members/nguyendunga3/http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/nguyendunga3/https://menak.ru/user/nguyendunga3/https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=883207http://www.emozioniamoci.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=591544https://weblib.lib.umt.edu/redirect.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://prima-ballett.de/user/nguyendunga3/http://zermattgroove.ch/zg2014/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=55423http://web.imim.mcu.edu.tw/zh-hant/comment/483448#comment-483448http://quoratravel.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://mail.34782.ru/user/nguyendunga3/http://board4me.com/user/profile/124222http://vpi3pl.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1797807https://sundaynews.info/user/nguyendunga3/http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=545623http://www.buyselltrademyanmar.com/user/profile/272024http://uaeartnews.com/new/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25993http://rust.freelan.biz/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/154879http://e-kafstires.gr/kafstires/the...ption=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50998https://lookbook.nu/user/7871954-Nguy-nhttp://galerie.ghf-ev.org/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://www.pinterest.com/francklutz06todqgg/https://www.princeclassified.com/user/profile/92873https://letterboxd.com/nguyendunga3/https://www.adpost4u.com/user/profile/111395https://vistaweb.isi.edu/nguyendunga3https://www.treasury.gov/cgi-bin/re.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://getsatisfaction.com/people/nguyendunga3http://ww2.telechat.info/author/nguyendunga3/https://www.vocabulary.com/profiles/A0T8YZVZYTOFDMhttp://www.quickregister.us/classifieds/user/profile/130862http://www.sicipiscine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=449829http://pandora.nla.gov.au/external..../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://www.laboratoriodellessere.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=473807https://gorod-lugansk.com/user/nguyendunga3/http://yed.yworks.com/support/qa/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3http://millenniumtechnology.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3023389http://Ellennation.com/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendunga3https://showdream.org/user/nguyendunga3/http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16639https://www.ted.com/profiles/22936474http://www.farmacjachoma.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=676275https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendunga3https://showdream.org/user/nguyendunga3/http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16639https://www.ted.com/profiles/22936474http://www.farmacjachoma.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=676275https://www.weddingbee.com/members/nguyendunga3http://socdeistvie.info/user/nguyendunga3/http://bpedk.com.ua/user/nguyendunga3/http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=218469https://enlinea.unitex.edu.mx/forums/user/nguyendunga3https://my.uttc.edu/ICS/Academics/C...hange&id=87b79cbe-1451-4a65-9e7e-a2b1c463f541http://sellytnow.com/user/profile/67954https://www.pcb.its.dot.gov/PageRed.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttp://dallas-ufa.ru/user/nguyendunga3/https://www.skyads.aero/author/nguyendunga3/http://energyua.com/user/nguyendunga3/https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1137927.pagehttp://uznt42.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendunga3http://www.nafttech.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1175793http://www.educacional.com.br/recur.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://equinegateway.com/author/nguyendunga3/https://nguyendunga3.picturepush.com/profilehttps://coub.com/nguyendunga3http://askme.honeybeesoft.net/index.php?qa=user&qa_1=nguyendunga3https://fest-news.kiev.ua/user/nguyendunga3/https://vimeo.com/user121875703https://blip.fm/nguyendunga3http://www.wg-travel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1904620https://myspace.com/nguyendunga3http://tennesseesheep.org/classifieds/user/profile/236735http://www.leadclub.net/classifieds/user/profile/177503https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?htt.../1-xqCLGqBfQEADyvnI3Et9PSrYfNOEjAsG9b_tYL37Kwhttps://vsedorogi.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=180782http://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://www.adsmee.com/author/nguyendunga3/https://imoodle.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://www.orenwiki.ru/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://yogaasanas.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://championsleage.review/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://italentos.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://historydb.date/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://menwiki.men/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://mozillabd.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://nerdgaming.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://scientific-programs.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://dokuwiki.stream/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://valetinowiki.racing/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://wifidb.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://timeoftheworld.date/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://fakenews.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://cameradb.review/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://phonographic.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://marvelvsdc.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://marvelcomics.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://myemotion.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://bookingsilo.trade/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://securityholes.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://spinalhub.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://gematodiatrofi.hua.gr/wiki/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://acrelinux.stream/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://pediascape.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://komiwiki.syktsu.ru/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://kikipedia.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://elearnportal.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://parsley.wert.jp/mediawiki/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://fabnews.faith/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://muorigin-wiki.webzen.com/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://trade-britanica.trade/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://opensourcebridge.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://wiki.proezdom.com/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://www.reinventingorganizations...title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://humanlove.stream/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://pattern-wiki.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://funsilo.date/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://clashofcryptos.trade/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://wikidot.win/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://www.hearthhaven.co.uk/wiki/index.php?title=Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttps://morphomics.science/wiki/Ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tai_Seapoolvnhttp://link.bookmarkstar.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://instapages.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://pearltreez.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://applehitech.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarkfeeds.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://www.instapaper.com/p/nguyendunga3https://bookmark4you.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarkingworld.review/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://www.diet-fit.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://money-central.net/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://tagoverflow.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://esma.xyz/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarks4.men/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://linkagogo.trade/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://xypid.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://lovebookmark.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://slashdot.org/submission/12229477/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn\https://sportbookmark.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://10lance.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://gpsites.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://socialbookmarknew.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://lovebookmark.date/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://ondashboard.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://aixindashi.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://linkvault.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://freebookmarkstore.win/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://justpin.date/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://2learnhow.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://www.linkagogo.com/go/To?url=108630058https://weheardit.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://justpep.com/videos/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/http://buysmartprice.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://bookmarkzones.trade/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://sqworl.com/xlps26https://livebookmark.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://newsocialbooks.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://appstunes.com/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://www.pearltrees.com/nguyendunga3https://saveyoursite.date/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttps://yourbookmark.stream/story.php?title=ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn#discusshttp://nguyendunga3.nation2.com/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttp://francklutz06to.kazeo.com/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn-a201440824https://www.blackplanet.com/nguyendunga3/message/21794384https://nguyendunga3.webs.com/apps/blog/show/48954782-ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://www.gatesofantares.com/players/nguyendunga3/activity/49340/http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=5025270https://nguyendunga3.wordpress.com/2020/08/23/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/https://braininjurysvcs.org/members/nguyendunga3/activity/77946/https://pastebin.fun/y62bfxl8tfhttp://nguyendunga3.bravesites.com/entries/general/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://www.storeboard.com/blogs/inspirational/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/3637941https://nguyendunga3.tumblr.com/post/627232932060413952/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://zenwriting.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://blocktek.university/members/nguyendunga3/activity/694801/https://nguyendunga3.bladejournal.com/post/2020/08/23/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttp://nguyendunga3.mystrikingly.com/https://blogfreely.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://nguyendunga3.page.tl/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvn.htm?forceVersion=desktophttps://www.liveinternet.ru/users/lindgreen_ryberg/post473728722http://nguyendunga3.unblog.fr/2020/08/23/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/https://penzu.com/p/54e76073https://nguyendunga3.werite.net/post/2020/08/23/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttps://nguyendunga3.webgarden.cz/rubriky/nguyendunga3-s-blog/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-taihttps://nguyendunga3.bravejournal.net/post/2020/08/23/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttps://www.openlearning.com/u/nguyendunga3/blog/HoSoKyThuatCongTrinhTaiSeapoolvnhttp://nguyendunga3.xtgem.com/__xt_...inh-tai-seapoolvn?__xtblog_block_id=1#xt_bloghttp://williamwiguna.com/lifetime/members/nguyendunga3/activity/25568/http://referralpros.org/members/nguyendunga3/activity/559726/https://nguyendunga3.hatenablog.com/entry/2020/08/23/185715https://www.pedicure.com/members/nguyendunga3/activity/21806/http://adamtibbs.com/elgg2/blog/view/380334/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://vetmarafon.ru/members/nguyendunga3/activity/713780/https://nguyendunga3.webgarden.at/kategorien/nguyendunga3-s-blog/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-taihttps://pbase.com/topics/nguyendunga3/ho_so_ky_thuat_cong_trinh_tahttps://writeablog.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://all4webs.com/nguyendunga3/nmigdxtbxo144.htmhttp://nguyendunga3.jigsy.com/entries/general/Ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-Seapoolvnhttps://www.shareapin.com/members/nguyendunga3/activity/635798/https://ourdoings.com/francklutz06todqgg/http://www.aiuextension.org/members/nguyendunga3/activity/493971/https://nguyendunga3.podbean.com/e/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn/http://fluencyuniversity.com/members/nguyendunga3/activity/279795/https://postheaven.net/nguyendunga3/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvnhttps://grantgallagher301.shutterfly.com/21http://bettersightonline.com/members/nguyendunga3/activity/490284/https://oil.gy/members/nguyendunga3/activity/545133/http://nguyendunga3.fikket.com/https://nguyendunga3.doodlekit.com/blog/entry/10452994/ho-so-ky-thuat-cong-trinh-tai-seapoolvn
 13. Nó hoạt động với chi phí của đèn LED mạnh nhất, công suất đủ để chiếu sáng một khu vực 24 m2 (tức là một hồ bơi có đường kính 549 cm). Thiết bị dù có khả năng làm việc từ mạng 220 V nhưng không sợ ẩm và thường được gắn vào thành bể bơi. Nó có thể được lắp đặt để chiếu sáng bể bơi và cho các phòng hoặc lãnh thổ khác nhau. Hệ thống chiếu sáng đặc biệt sẽ mang đến một cái nhìn nguyên bản và lãng mạn không chỉ cho bản thân hồ bơi mà còn cho cả không gian xung quanh trong bóng tối. Đèn nền có thể được lắp đặt để chiếu sáng bể bơi và cho các phòng hoặc lãnh thổ khác nhau. Đèn lồng có thể dễ dàng gắn vào thành bể bơi và được cấp nguồn bằng nguồn điện 220 volt. Toàn bộ phần điện được bảo vệ đáng tin cậy khỏi sự xâm nhập của hơi ẩm. Đặc điểm của đèn chiếu sáng hồ bơi Intex 28688: hoạt động từ mạng 220V; chống ẩm; trọng lượng: 2,25 kg; bộ sản phẩm bao gồm hướng dẫn sử dụng; nó có thể được gắn từ tính xuyên qua thành bể bơi. http://old.kam-pod.gov.ua/user/nguyendung9/ http://www.iscenf.rnu.tn/site/index.php/fr/component/users//index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=442252 http://www.mickartvideo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1608013 http://georgia-news.org/user/nguyendung9/ http://finger.sentav.com/user/nguyendung9/ https://www.blurb.com/user/nguyendung9 https://www.empowher.com/users/nguyendung9 http://www.usafreeclassifieds.org/classifieds/user/profile/142687 https://www.gapyear.com/members/nguyendung9/ http://www.associazionehombre.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1592992 https://setiweb.ssl.berkeley.edu/beta/team_display.php?teamid=882750 http://www.emozioniamoci.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=591158 https://weblib.lib.umt.edu/redirect/proxyselect.php?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/nguyendung9/ https://www.curbed.com/users/klitrichards http://zermattgroove.ch/zg2014/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=55230 http://web.imim.mcu.edu.tw/zh-hant/comment/483129#comment-483129 https://mail.34782.ru/user/nguyendung9/ http://board4me.com/user/profile/124086 http://vpi3pl.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1797601 https://sundaynews.info/user/nguyendung9/ http://www.buyselltrademyanmar.com/user/profile/271719 http://uaeartnews.com/new/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25685 http://www.interleads.net/classifieds/user/profile/154676 http://rust.freelan.biz/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendung9 https://genius.com/nguyendung9 http://e-kafstires.gr/kafstires/thermoydravlikos/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50715 https://www.pinterest.com/klitrichards47nqzoup/ https://www.princeclassified.com/user/profile/92759 https://www.openstreetmap.org/user/Nguy%E1%BB%85n%20%20D%C5%A9ng http://patslondon.co.uk/author/nguyendung9 https://www.adpost4u.com/user/profile/111199 https://www.vocabulary.com/profiles/A0KHKFWUBEROU0 http://classimetas.com.br/author/nguyendung9/ http://www.quickregister.us/classifieds/user/profile/130627 http://ww2.telechat.info/author/nguyendung9/ https://www.treasury.gov/cgi-bin/redirect.cgi/?http://seapoolvn.blogspot.com/ http://www.sicipiscine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=449313 https://getsatisfaction.com/people/nguyendung9 http://pandora.nla.gov.au/external.html?link=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://www.laboratoriodellessere.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=473435 https://gorod-lugansk.com/user/nguyendung9/ https://www.vox.com/users/klitrichards http://millenniumtechnology.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3020672 http://yed.yworks.com/support/qa/index.php?qa=user&qa_1=nguyendung9 http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ https://showdream.org/user/nguyendung9/ https://www.genuitec.com/forums/users/nguyendung9 http://www.castagneto.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1530212 http://meela.in/index.php?page=user&action=pub_profile&id=16478 https://www.ted.com/profiles/22933134 http://socdeistvie.info/user/nguyendung9/ https://www.weddingbee.com/members/nguyendung9 http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1086651 http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=218077 http://bpedk.com.ua/user/nguyendung9/ https://my.uttc.edu/ICS/Academics/CEU/CEU__000/2008_40-CEU__000-B/Collaboration.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=24dfcb14-e7be-4ad0-ad24-452a04eb5f71 http://classified.citylive.com/user/profile/48870 http://sellytnow.com/user/profile/67790 https://www.skyads.aero/author/nguyendung9/ http://dallas-ufa.ru/user/nguyendung9/ https://myanimelist.net/profile/nguyendung9 http://energyua.com/user/nguyendung9/ http://www.mhes.tyc.edu.tw/userinfo.php?uid=1160223 https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1137616.page http://uznt42.ru/index.php?subaction=userinfo&user=nguyendung9 http://www.educacional.com.br/recursos/redirect.asp?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://kotisivunne.com/lvimittaus/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106268 http://www.nafttech.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1175491 https://fest-news.kiev.ua/user/nguyendung9/ http://www.wg-travel.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1903070 http://tennesseesheep.org/classifieds/user/profile/236438 http://www.googoclassifieds.com/user/profile/250304 https://www.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://seapoolvn.blogspot.com/ https://vsedorogi.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=180589 https://www.adsmee.com/author/nguyendung9/ http://search.wi.gov/cpp/help/urlstatusgo.html?url=http://seapoolvn.blogspot.com/ http://forodeluni.blog.unq.edu.ar/forums/topic/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi/ http://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://schmelkes.com/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://sciencewiki.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://wiki.sirrus.com.br/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://yogicentral.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://backforgood.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://imoodle.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://www.orenwiki.ru/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://yogaasanas.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://italentos.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://championsleage.review/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://historydb.date/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://menwiki.men/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://mozillabd.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://manchesterclopedia.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://nerdgaming.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://scientific-programs.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://dokuwiki.stream/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://valetinowiki.racing/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://ac.li-dev.cn/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://wifidb.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi Nhận xét
 14. Bạt phủ Bestway 58002 cho bể bơi 3,60 - 3,66 m 396x396 cm Bạt cho bể bơi dạng khung tròn và bể bơm hơi có đường kính đến 3,66 m Được làm bằng chất liệu hiện đại bền bỉ - vải PE. Lớp lót bảo vệ đáy bể khỏi trầy xước, mài mòn, ẩm mốc. Lớp phủ này phù hợp với nhiều bề mặt khác nhau và giúp làm phẳng tất cả những chỗ lồi lõm và bất thường có thể làm hỏng đáy bát. Cần lưu ý rằng hồ bơi phải được đặt trong khu vực không có vật sắc nhọn. Màu của lớp phủ là màu xanh Loại: lớp phủ dưới đáy Chất liệu: PE dày đặc Hình dạng: hình vuông Kích thước lớp phủ: 396х396 cm Loại: lớp phủ dưới đáy https://timeoftheworld.date/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://fakenews.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://botdb.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://cameradb.review/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://phonographic.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://lovewiki.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://marvelvsdc.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://myemotion.faith/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://securityholes.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://bookingsilo.trade/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://spinalhub.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://gematodiatrofi.hua.gr/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://pediascape.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://hikvisiondb.webcam/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://kikipedia.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://elearnportal.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://parsley.wert.jp/mediawiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://owp.valuesv.jp/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://trade-britanica.trade/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://motogpdb.racing/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://spamdb.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://wiki.proezdom.com/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://pattern-wiki.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://humanlove.stream/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://nguyendung9.doodlekit.com/blog/entry/10451284/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://oil.gy/members/nguyendung9/activity/544613/ https://picomart.trade/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://king-wifi.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://funsilo.date/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://wikidot.win/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi https://morphomics.science/wiki/Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://www.hearthhaven.co.uk/wiki/index.php?title=Cot_thep_trong_thiet_ke_xay_dung_ho_boi http://link.bookmarkstar.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss https://ourdoings.com/klitrichards47nqzoup/ http://b.augustamax.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss https://postheaven.net/nguyendung9/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi https://www.instapaper.com/p/nguyendung9 http://www.diet-fit.com/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss https://slashdot.org/submission/12228857/cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi\ http://money-central.net/story.php?title=cot-thep-trong-thiet-ke-xay-dung-ho-boi#discuss