• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

longhuyenvn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  31
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About longhuyenvn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Với rất nhiều thời gian ở nhà, nhiều người muốn biến nhà của họ thành một nơi mà họ thực sự có thể tận hưởng. Điều đó có nghĩa là đảm nhận nhiều dự án cải tạo nhà, bao gồm xây dựng một sàn hồ bơi trên mặt đất. Nếu bạn có một hồ bơi trên mặt đất, xây dựng một sàn là một cách tuyệt vời để sử dụng nhiều hơn khu vực. Tuy nhiên, có thể quá sức để quyết định loại sàn nào sẽ được cài đặt và làm thế nào để tận dụng tối đa nó. https://vhearts.net/saigonpool https://kpopselca.com/saigonpool http://nip.esportsify.com/profile/saigonpool http://panda.esportsify.com/profile/saigonpool https://ola.vn/saigonpool https://devpost.com/saigonpool https://www.flickr.com/people/vinapool/ http://vocal-buzz.ning.com/profile/saigonpool Nó không chỉ đơn giản là về chức năng, mặc dù điều đó cũng quan trọng. Nó cũng là về tính thẩm mỹ - sàn hồ bơi phù hợp làm cho sân sau của bạn trông đẹp hơn. Bài viết này sẽ đi qua lý do tại sao bạn nên xây dựng một sàn, lựa chọn của bạn là gì và các điểm khác để xem xét trong cách bạn xây dựng sàn hồ bơi trên mặt đất của bạn. Tại sao chọn một hồ bơi trên mặt đất? Trước khi xây dựng bộ bài của bạn, bạn phải xây dựng hồ bơi của bạn trước. Có rất nhiều lợi thế để cài đặt một hồ bơi trên mặt đất thay vì một hồ bơi bên trong. Bao gồm các: Chúng có chi phí ít hơn - lên tới 1/5 giá cài đặt một hồ bơi bên trong. Nó là nhanh hơn để cài đặt một hồ bơi trên mặt đất. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt mất khoảng một ngày. Chúng dễ dàng bảo vệ và khó khăn hơn cho một đứa trẻ hoặc thú cưng rơi vào. Nếu bạn di chuyển, hồ bơi trên mặt đất của bạn có thể di chuyển cùng bạn đến ngôi nhà mới. Họ dễ dàng hơn để sửa chữa và bảo trì . Có một hồ bơi trên mặt đất sẽ không làm tăng thuế tài sản của bạn. trên mặt đất hồ bơi Tại sao phải cài đặt một sàn? Mặc dù không thực sự cần thiết để xây dựng một sàn xung quanh hồ bơi trên mặt đất của bạn, có rất nhiều lý do tốt để làm điều đó. Chúng ta hãy xem xét một số trong những lý do. Sân của bạn trông đẹp hơn Không có một cái sàn, một số hồ trên mặt đất nhìn ra khỏi vị trí. Một sàn giúp tích hợp hồ bơi vào phần còn lại của cảnh quan và tạo ra một dòng chảy vào không gian. Bãi cỏ của bạn trông đẹp hơn Nhảy vào và ra khỏi bể bơi không có gì xung quanh có nghĩa là sân của bạn nhanh chóng biến thành một vũng bùn lớn. Một sàn sẽ bắt tất cả nước đó, bảo vệ khu vực xung quanh. Hồ bơi của bạn sạch hơn Vì bạn đang đi lên một cái sàn sạch đẹp, thay vì một sân lầy lội, khi bạn ra khỏi bể bơi, bạn đang theo dõi ít bụi bẩn hơn vào hồ bơi. Điều này giữ cho hồ bơi của bạn sạch hơn và không làm căng máy bơm và bộ lọc của bạn nhiều. https://www.cryptoispy.com/forums/user/saignpool/ https://mundoalbiceleste.com/author/saigonpool/ https://www.smartmenus.org/forums/users/saigonpool/ http://www.nexusnaturist.it/forums/users/saigonpool https://alabamarot.co.uk/forums/users/vinapool/ http://beboivietnam.bravesites.com/ Nó giúp việc ra vào hồ bơi của bạn dễ dàng hơn Không có sàn, để vào bể trên mặt đất của bạn có nghĩa là trèo lên thang bên ngoài và sau đó quay xuống thang bên trong. Với một cái sàn, bạn có thể nhúng vào hoặc chỉ trèo xuống thang bên trong. Bạn có thể giải nhiệt mà không cần đi trong hồ bơi Ngồi trên mép boong của bạn và nhúng chân xuống nước có thể giúp bạn giải nhiệt mà không cần phải đi bơi đầy đủ. Nó là tốt hơn để giải trí Với một sàn xung quanh hồ bơi của bạn, bạn có thể giải trí cùng bạn bè và bơi lội và giao lưu với nhau trên boong tàu gần đó. Nó làm cho một bữa tiệc hồ bơi tốt hơn nhiều! Dịch vụ bảo trì bể bơi cũng giống như bất kỳ dịch vụ nào khác. Bạn muốn hồ bơi của bạn được làm sạch bởi nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất và bạn muốn một mức giá phải chăng. Bạn muốn một công ty cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để bạn có thể duy trì mối quan hệ tốt ngay từ lần bảo trì đầu tiên. Bạn muốn chọn điều tốt nhất bởi vì bất cứ điều gì khác sẽ lãng phí thời gian, tiền bạc của bạn và thậm chí có thể bị cạn kiệt tinh thần. Điều đầu tiên bạn cần biết trước khi bắt đầu xem xét các công ty khác nhau là những gì các công ty này thực sự làm khi họ ra ngoài để thực hiện bảo trì hồ bơi. Sau đó, bạn có thể so sánh dựa trên chi phí dịch vụ và dịch vụ được cung cấp. https://openuserjs.org/users/saigonpool https://git.tukui.org/saigonpool https://www.codechef.com/users/saigonpool/ https://notionpress.com/author/306704 https://breakcore.pl/forums/users/saigonpool/ http://schalke04.pl/forums/users/vinapool/ https://www.jednoslad.pl/forums/users/saigonpool Nếu bạn đã là chủ sở hữu hồ bơi hoặc đang xem xét sở hữu một, bạn biết rằng bảo trì hồ bơi là điều cần thiết. Không duy trì đúng hồ bơi của bạn sẽ gây ra một số sự cố khó chịu bao gồm; Loại bỏ các mảnh vụn Nước đục Nước nhầy Mùi hôi Sự phát triển của tảo Tùy thuộc vào mức độ bỏ bê hồ bơi của bạn, bạn có thể gặp nhiều tình huống từ danh sách trước. Bảo trì hồ bơi không đúng cách sẽ không chỉ gây ra vấn đề về tính thẩm mỹ cho hồ bơi của bạn mà còn có thể gây ra vấn đề cho bạn và người thân. Ngay cả trước khi bạn có thể bắt đầu ngửi thấy mùi hoặc nhìn thấy những thay đổi trong nước, vi khuẩn có thể đã hoạt động. Điều này có thể biểu hiện ở mắt nóng rát và ngứa da khi bạn và người thân sử dụng hồ bơi. Nhưng trước khi bạn lấy sổ séc ra và rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình, bạn sẽ trả chính xác những gì khi bạn chọn một công ty cung cấp dịch vụ bảo trì bể bơi? Ngày kỹ thuật viên bảo trì hồ bơi Một ngày trong cuộc đời của một kỹ thuật viên bảo trì hồ bơi hoặc một nhóm các kỹ thuật viên phụ thuộc vào thời gian trong năm. Mỗi mùa cung cấp các nhu cầu và thách thức khác nhau để thực hiện bảo trì. Hãy đọc để tìm hiểu làm thế nào bảo trì là khác nhau cho các mùa khác nhau trong năm. Trong mùa xuân Mùa này thường là khi các công nghệ bảo trì tập trung vào việc mở bể bơi. Bảo trì trong thời gian này của năm bao gồm Loại bỏ vỏ Lướt qua hồ bơi Vệ sinh hồ bơi Cân bằng hóa chất Kiểm tra máy bơm và thiết bị hồ bơi bổ sung Nói chuyện với các chủ sở hữu về những phát hiện của họ Trong mùa hè Mùa hè là mùa bận rộn nhất của bảo trì hồ bơi. Đối với nhiều công ty trong thời gian này trong năm, bảo trì hồ bơi là công việc hàng tuần. Kỹ thuật viên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ như; http://www.onfeetnation.com/profile/saigonpool http://wordsfromnerds.net/members/saigonpool/ https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-148973.html https://regenbox.org/en/forums/users/saigonpool/ Mảnh vụn bể bơi Kiểm tra mức độ hóa chất Đảm bảo an toàn cho nước Kỹ thuật viên cũng có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng về cách làm cho bể bơi của họ an toàn hơn ngoài các bước nêu trên. Họ có thể tư vấn cài đặt các mặt hàng an toàn như; Tay vịn Nắp cống Thang máy bể bơi Hàng rào chu vi Các mặt hàng khẩn cấp khác được coi là cần thiết
 2. Với rất nhiều thời gian ở nhà, nhiều người muốn biến nhà của họ thành một nơi mà họ thực sự có thể tận hưởng. Điều đó có nghĩa là đảm nhận nhiều dự án cải tạo nhà, bao gồm xây dựng một sàn hồ bơi trên mặt đất. Nếu bạn có một hồ bơi trên mặt đất, xây dựng một sàn là một cách tuyệt vời để sử dụng nhiều hơn khu vực. Tuy nhiên, có thể quá sức để quyết định loại sàn nào sẽ được cài đặt và làm thế nào để tận dụng tối đa nó. https://vhearts.net/saigonpool https://kpopselca.com/saigonpool http://nip.esportsify.com/profile/saigonpool http://panda.esportsify.com/profile/saigonpool https://ola.vn/saigonpool https://devpost.com/saigonpool https://www.flickr.com/people/vinapool/ http://vocal-buzz.ning.com/profile/saigonpool Nó không chỉ đơn giản là về chức năng, mặc dù điều đó cũng quan trọng. Nó cũng là về tính thẩm mỹ - sàn hồ bơi phù hợp làm cho sân sau của bạn trông đẹp hơn. Bài viết này sẽ đi qua lý do tại sao bạn nên xây dựng một sàn, lựa chọn của bạn là gì và các điểm khác để xem xét trong cách bạn xây dựng sàn hồ bơi trên mặt đất của bạn. Tại sao chọn một hồ bơi trên mặt đất? Trước khi xây dựng bộ bài của bạn, bạn phải xây dựng hồ bơi của bạn trước. Có rất nhiều lợi thế để cài đặt một hồ bơi trên mặt đất thay vì một hồ bơi bên trong. Bao gồm các: Chúng có chi phí ít hơn - lên tới 1/5 giá cài đặt một hồ bơi bên trong. Nó là nhanh hơn để cài đặt một hồ bơi trên mặt đất. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt mất khoảng một ngày. Chúng dễ dàng bảo vệ và khó khăn hơn cho một đứa trẻ hoặc thú cưng rơi vào. Nếu bạn di chuyển, hồ bơi trên mặt đất của bạn có thể di chuyển cùng bạn đến ngôi nhà mới. Họ dễ dàng hơn để sửa chữa và bảo trì . Có một hồ bơi trên mặt đất sẽ không làm tăng thuế tài sản của bạn. trên mặt đất hồ bơi Tại sao phải cài đặt một sàn? Mặc dù không thực sự cần thiết để xây dựng một sàn xung quanh hồ bơi trên mặt đất của bạn, có rất nhiều lý do tốt để làm điều đó. Chúng ta hãy xem xét một số trong những lý do. Sân của bạn trông đẹp hơn Không có một cái sàn, một số hồ trên mặt đất nhìn ra khỏi vị trí. Một sàn giúp tích hợp hồ bơi vào phần còn lại của cảnh quan và tạo ra một dòng chảy vào không gian. Bãi cỏ của bạn trông đẹp hơn Nhảy vào và ra khỏi bể bơi không có gì xung quanh có nghĩa là sân của bạn nhanh chóng biến thành một vũng bùn lớn. Một sàn sẽ bắt tất cả nước đó, bảo vệ khu vực xung quanh. Hồ bơi của bạn sạch hơn Vì bạn đang đi lên một cái sàn sạch đẹp, thay vì một sân lầy lội, khi bạn ra khỏi bể bơi, bạn đang theo dõi ít bụi bẩn hơn vào hồ bơi. Điều này giữ cho hồ bơi của bạn sạch hơn và không làm căng máy bơm và bộ lọc của bạn nhiều. https://www.cryptoispy.com/forums/user/saignpool/ https://mundoalbiceleste.com/author/saigonpool/ https://www.smartmenus.org/forums/users/saigonpool/ http://www.nexusnaturist.it/forums/users/saigonpool https://alabamarot.co.uk/forums/users/vinapool/ http://beboivietnam.bravesites.com/ Nó giúp việc ra vào hồ bơi của bạn dễ dàng hơn Không có sàn, để vào bể trên mặt đất của bạn có nghĩa là trèo lên thang bên ngoài và sau đó quay xuống thang bên trong. Với một cái sàn, bạn có thể nhúng vào hoặc chỉ trèo xuống thang bên trong. Bạn có thể giải nhiệt mà không cần đi trong hồ bơi Ngồi trên mép boong của bạn và nhúng chân xuống nước có thể giúp bạn giải nhiệt mà không cần phải đi bơi đầy đủ. Nó là tốt hơn để giải trí Với một sàn xung quanh hồ bơi của bạn, bạn có thể giải trí cùng bạn bè và bơi lội và giao lưu với nhau trên boong tàu gần đó. Nó làm cho một bữa tiệc hồ bơi tốt hơn nhiều! Dịch vụ bảo trì bể bơi cũng giống như bất kỳ dịch vụ nào khác. Bạn muốn hồ bơi của bạn được làm sạch bởi nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất và bạn muốn một mức giá phải chăng. Bạn muốn một công ty cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để bạn có thể duy trì mối quan hệ tốt ngay từ lần bảo trì đầu tiên. Bạn muốn chọn điều tốt nhất bởi vì bất cứ điều gì khác sẽ lãng phí thời gian, tiền bạc của bạn và thậm chí có thể bị cạn kiệt tinh thần. Điều đầu tiên bạn cần biết trước khi bắt đầu xem xét các công ty khác nhau là những gì các công ty này thực sự làm khi họ ra ngoài để thực hiện bảo trì hồ bơi. Sau đó, bạn có thể so sánh dựa trên chi phí dịch vụ và dịch vụ được cung cấp. https://openuserjs.org/users/saigonpool https://git.tukui.org/saigonpool https://www.codechef.com/users/saigonpool/ https://notionpress.com/author/306704 https://breakcore.pl/forums/users/saigonpool/ http://schalke04.pl/forums/users/vinapool/ https://www.jednoslad.pl/forums/users/saigonpool Nếu bạn đã là chủ sở hữu hồ bơi hoặc đang xem xét sở hữu một, bạn biết rằng bảo trì hồ bơi là điều cần thiết. Không duy trì đúng hồ bơi của bạn sẽ gây ra một số sự cố khó chịu bao gồm; Loại bỏ các mảnh vụn Nước đục Nước nhầy Mùi hôi Sự phát triển của tảo Tùy thuộc vào mức độ bỏ bê hồ bơi của bạn, bạn có thể gặp nhiều tình huống từ danh sách trước. Bảo trì hồ bơi không đúng cách sẽ không chỉ gây ra vấn đề về tính thẩm mỹ cho hồ bơi của bạn mà còn có thể gây ra vấn đề cho bạn và người thân. Ngay cả trước khi bạn có thể bắt đầu ngửi thấy mùi hoặc nhìn thấy những thay đổi trong nước, vi khuẩn có thể đã hoạt động. Điều này có thể biểu hiện ở mắt nóng rát và ngứa da khi bạn và người thân sử dụng hồ bơi. Nhưng trước khi bạn lấy sổ séc ra và rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình, bạn sẽ trả chính xác những gì khi bạn chọn một công ty cung cấp dịch vụ bảo trì bể bơi? Ngày kỹ thuật viên bảo trì hồ bơi Một ngày trong cuộc đời của một kỹ thuật viên bảo trì hồ bơi hoặc một nhóm các kỹ thuật viên phụ thuộc vào thời gian trong năm. Mỗi mùa cung cấp các nhu cầu và thách thức khác nhau để thực hiện bảo trì. Hãy đọc để tìm hiểu làm thế nào bảo trì là khác nhau cho các mùa khác nhau trong năm. Trong mùa xuân Mùa này thường là khi các công nghệ bảo trì tập trung vào việc mở bể bơi. Bảo trì trong thời gian này của năm bao gồm Loại bỏ vỏ Lướt qua hồ bơi Vệ sinh hồ bơi Cân bằng hóa chất Kiểm tra máy bơm và thiết bị hồ bơi bổ sung Nói chuyện với các chủ sở hữu về những phát hiện của họ Trong mùa hè Mùa hè là mùa bận rộn nhất của bảo trì hồ bơi. Đối với nhiều công ty trong thời gian này trong năm, bảo trì hồ bơi là công việc hàng tuần. Kỹ thuật viên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ như; http://www.onfeetnation.com/profile/saigonpool http://wordsfromnerds.net/members/saigonpool/ https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-148973.html https://regenbox.org/en/forums/users/saigonpool/ Mảnh vụn bể bơi Kiểm tra mức độ hóa chất Đảm bảo an toàn cho nước Kỹ thuật viên cũng có trách nhiệm tư vấn cho khách hàng về cách làm cho bể bơi của họ an toàn hơn ngoài các bước nêu trên. Họ có thể tư vấn cài đặt các mặt hàng an toàn như; Tay vịn Nắp cống Thang máy bể bơi Hàng rào chu vi Các mặt hàng khẩn cấp khác được coi là cần thiết
 3. Hồ bơi của bạn được sử dụng rất nhiều trong mùa hè, điều đó có nghĩa là nó sẽ cần được bảo trì thường xuyên. Thực hiện theo các bước dưới đây để giữ cho hồ bơi của bạn tốt nhất cho mùa bơi. https://www.zippyshare.com/saigonpool https://network.changemakers.com/profiles/hoangductb0123 https://crooksandliars.com/user/saigonpool https://www.behance.net/saigonpool1 https://saigonpool.exposure.co/saigonpool Tuần hoàn nước Chạy máy bơm khoảng 8-12 giờ mỗi ngày. Lưu thông nước giúp ngăn ngừa tảo và vi khuẩn phát triển, và cho nước chảy qua bộ lọc giúp bẫy các chất gây ô nhiễm và các hạt khác. Thêm vào đó, lưu thông tốt trộn và phân tán các hóa chất trong toàn hệ thống. Thời gian tốt nhất để chạy máy bơm là ban ngày và khi thêm hóa chất vào nước. Bảo trì hồ bơi chung Nước sạch và hóa học nước cân bằng là chìa khóa để bảo trì hồ bơi. Thiết lập thói quen hàng tuần để làm sạch hồ bơi và duy trì cân bằng hóa học. Một điều trị sốc giải quyết và ngăn ngừa phần lớn các vấn đề hồ bơi. Kiểm tra độ pH và clo có sẵn miễn phí trong nước hồ bơi và xử lý sốc, nếu cần thiết, hàng tuần. Thực hiện một điều trị sốc bổ sung nếu bất kỳ điều sau đây xảy ra: Mưa rất to và gió bão Nhiều người bơi hơn bình thường Mùi hôi từ nước hồ bơi Nhiệt độ cực đoan Người bơi bị bỏng, mắt đỏ Tăng trưởng tảo Nước đục, nhầy nhụa An toàn hóa chất bể bơi Trong khi hóa chất hồ bơi có sẵn để giải quyết hầu hết các vấn đề về nước, chúng có thể gây nguy hiểm cho người và động vật nếu xử lý không đúng cách. Hóa chất có thể gây tổn thương da và mắt và có thể gây tử vong nếu nuốt phải. Để giữ an toàn cho bản thân và hồ bơi của bạn, hãy làm theo các biện pháp phòng ngừa an toàn hóa chất trong hồ bơi sau: Giữ tất cả các sản phẩm hồ bơi tránh xa trẻ em và động vật. Mang găng tay cao su và kính bảo hộ, và rửa quần áo và tay ngay sau khi xử lý hóa chất. Nếu da của bạn tiếp xúc với bất kỳ hóa chất nào, hãy rửa ngay lập tức bằng nước lạnh trong 15 phút và gọi bác sĩ. Thực hiện theo các hướng dẫn liều lượng và biện pháp phòng ngừa an toàn được liệt kê trên nhãn sản phẩm hồ bơi. Lưu trữ hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không bao giờ trả lại vật liệu bị đổ vào thùng chứa ban đầu hoặc đặt vào thùng rác gia đình. Sử dụng thiết bị đo khô, sạch cho hóa chất. Rửa sạch tất cả các thiết bị đo sau khi sử dụng. Đừng trộn spa, hồ bơi hoặc hóa chất gia dụng với nhau. Thêm hóa chất vào nước. Đừng thêm nước vào hóa chất. Thêm nước vào hóa chất làm ô nhiễm toàn bộ thùng chứa. Đừng để clo khô trở nên ẩm ướt hoặc ẩm ướt. Giữ ngọn lửa mở ra khỏi hóa chất hồ bơi. Đừng tái sử dụng các container rỗng. Kiểm tra với các quy định địa phương, tiểu bang và liên bang để xử lý thích hợp. Hủy bỏ bất kỳ hóa chất không sử dụng sau khi đóng hồ bơi của bạn. Thực hiện theo pháp lệnh địa phương để xử lý các vật liệu nguy hiểm. Mua hóa chất mới khi bạn mở lại hồ bơi. https://moz.com/community/users/15545295 http://doodleordie.com/profile/saigonpooll https://www.max2play.com/en/forums/users/saigonpool https://credly.com/u/saigonpool https://www.poppriceguide.com/profile-2/saigonpool/about/ https://www.popsugar.com/profile/saigonpool https://www.eater.com/users/saigonpool https://www.diigo.com/user/saigonpool Kiểm tra hóa học nước Trong mùa bơi kiểm tra nước hàng tuần của bạn. Hướng dẫn Bước 1 Kiểm tra cân bằng nước bằng bộ dụng cụ kiểm tra. Nhúng dải thử vào nước và so sánh với biểu đồ. Độ pH nên nằm trong khoảng từ 7,2 đến 7,6. Sử dụng một bộ tăng pH hoặc tăng dần cho phù hợp. Điều tốt để biết Một số bộ dụng cụ có thể được sử dụng với các ứng dụng di động để lưu trữ thông tin của bạn và đưa ra các đề xuất dựa trên bài đọc trên dải thử nghiệm của bạn. Luôn chạy máy bơm khi thêm hóa chất. Thận trọng Sử dụng hóa chất hồ bơi chính xác theo chỉ dẫn. Thực hiện theo tất cả các biện pháp phòng ngừa để lưu trữ cũng như sử dụng thiết bị bảo hộ và quần áo. Bước 2 Bước 3 Bước 4 Các vấn đề về nước thường gặp Nước đục Lưu thông kém, lọc kém và cân bằng nước không phù hợp có thể dẫn đến nước hồ bơi đục. Kiểm tra nước thường xuyên và chính xác khi cần thiết để giúp giữ cho nước sạch. Sốc hoặc một bộ làm rõ nước có thể giúp thực hiện các mẹo. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. Tăng trưởng tảo Tảo phát triển trên bề mặt có thể do thiếu chất khử trùng hoặc algaecide phòng ngừa, hoặc cân bằng nước kém. Độ pH cao sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khử trùng của bạn. Nếu tảo là một vấn đề, cân bằng nước. Sau đó thêm một điều trị tảo và làm sạch tất cả các bề mặt. Sử dụng algaecide trên cơ sở hàng tuần như bảo trì phòng ngừa. Điều tốt để biết Nếu hồ bơi của bạn xuất hiện màu xanh lá cây, tảo có thể không phải là thủ phạm. Nước hồ bơi của bạn có thể có nhiều màu vì bạn có kim loại trong nước, mà clo đã bị oxy hóa. Vì vậy, thay vì tảo xanh, hồ bơi của bạn có thể có đồng trong đó. Nếu hồ bơi của bạn có màu hơi đỏ, nước hồ bơi của bạn có thể có chất sắt trong đó. Màu tím hoặc đen cho thấy nước hồ bơi của bạn có thể có mangan trong đó. Rửa ngược bộ lọc Rửa ngược làm sạch phần tử lọc. Nước được đảo ngược thông qua các yếu tố trực tiếp đến dòng chất thải. Kiểm tra hướng lọc cho lịch trình rửa ngược. Thông thường, nếu đọc áp suất cao hơn 10 PSI so với khi hệ thống tải lại hoặc làm sạch, hệ thống cần phải được rửa ngược. Hướng dẫn Bước 1 Tắt bộ lọc và đặt van đa cổng thành BACKWASH. Bước 2 Kết nối một vòi rửa ngược với cổng chất thải nếu cần thiết. Hãy chắc chắn để mua đúng kích thước của vòi. Chạy vòi đến nơi thải chất thải an toàn. Một số hệ thống có chất thải được kết nối trực tiếp với cống, vì vậy bạn sẽ không cần vòi. https://weheartit.com/saigonpool https://fr.quora.com/profile/Saigon-Pool https://linktr.ee/saigonpool https://www.reddit.com/user/saigonpoolcom https://www.tripadvisor.com.vn/Profile/saigonpool https://www.designnominees.com/profile/saigonpool https://coub.com/saigonpool Bước 3 Bật bộ lọc và chạy trong khoảng 3-5 phút hoặc cho đến khi nước sạch trong kính nhìn. Kính nhìn nên ở cạnh cổng thải. Bước 4 Tắt hệ thống và vặn van thành RINSE. Chạy hệ thống trong khoảng 30 giây. Đây là một bước quan trọng, vì cài đặt RINSE cho phép nước chảy qua bộ lọc và đặt lại thành phần bộ lọc. Sau 30 giây tắt hệ thống. Bước 5 Mở van giảm áp bằng đồng hồ đo áp suất. Bật hệ thống thành LỌC và bật nó lên. Khi nước ra khỏi van, hãy đóng nó lại và bây giờ chu trình lọc đã bắt đầu. Hãy lưu ý về việc đọc áp lực để bạn sẽ biết khi nào bạn cần rửa ngược lại. https://saigonpool.page.tl/ https://www.myvidster.com/profile/saigonpool https://works.bepress.com/saigon-pool// https://www.ted.com/profiles/21758634/about https://profiles.wordpress.org/saigonpool/ https://www.ultimate-guitar.com/u/hoangductb0123 https://www.opendesktop.org/u/saigonpool https://github.com/saigonpool https://www.tumblr.com/blog/saigonpool
 4. Tảo đen là một sinh vật sống phát triển trên bề mặt bể bơi xốp (nghĩ là bê tông, gunite và thạch cao), và nó xuất hiện dưới dạng các đốm đen. Nó có một thói quen khó chịu khi định cư ở các góc, bậc thang và các khu vực khó tiếp cận khác, và nó phát triển mạnh mẽ trong cả mặt trời và bóng râm. Đây cũng là dạng tảo hồ bơi hung dữ nhất và đây là dạng tảo khó loại bỏ nhất. Đơn giản chỉ cần gây sốc hoặc thêm algaecide vào bể bơi của bạn sẽ không giết chết nó. Có hai lý do tảo đen rất khó khăn: Thứ nhất, nó có rễ sâu giúp nó bám chắc vào bề mặt hồ bơi của bạn. Thứ hai, nó có một lớp bảo vệ tự nhiên, khiến cho hóa chất khó đi qua. https://git.tukui.org/vinapool https://www.codechef.com/users/vinapool/ https://notionpress.com/author/306517 https://breakcore.pl/forums/users/vinapool/ http://schalke04.pl/forums/users/vinapool/ https://www.jednoslad.pl/forums/users/vinapool http://www.onfeetnation.com/profile/vinapool http://wordsfromnerds.net/members/vinapool/ Nhưng nếu bạn nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của tảo đen trên tường bể bơi của bạn, đừng tuyệt vọng: Tảo đen có thể khó điều trị, nhưng điều đó không phải là không thể. Với thói quen chăm sóc hồ bơi phù hợp, bạn có thể đá những đốm đen đó vào lề đường và ngăn chúng quay trở lại. Cách trị tảo đen Tảo đen rất khó khăn - và nếu bạn muốn loại bỏ nó, sẽ mất nhiều thời gian hơn là tẩy tế bào chết nhanh chóng. Đây là những gì bạn sẽ cần phải làm để loại bỏ nó mãi mãi: Chà bể bơi của bạn. Sử dụng một bàn chải nylon chất lượng cao và cho tảo đen chà kỹ. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ cần một cái gì đó cứng rắn và mạnh mẽ nếu bạn muốn vượt qua lớp bảo vệ tích hợp đó. Và đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài. Ngay cả khi các đốm đen biến mất, vẫn có thể có rễ Rễ bên dưới bề mặt, đó là lý do tại sao việc chà rửa một mình sẽ không giải quyết được vấn đề. Sử dụng viên clo. Phá vỡ một nửa viên thuốc và chà trực tiếp lên các bề mặt bị ảnh hưởng bởi tảo đen. Điều này sẽ giúp tiêu diệt rễ và ngăn chặn nó phát triển trở lại. Điều trị tảo đen An toàn là trên hết! Hãy nhớ đeo găng tay và dụng cụ bảo vệ mắt trước khi bạn xử lý clo hoặc hóa chất bể bơi khác. Mặc dù chúng rất tuyệt trong việc loại bỏ tảo đen, một số chất tẩy rửa hồ bơi và hóa chất có thể hơi khắc nghiệt trên da và mắt của bạn. Làm sạch bộ lọc của bạn. Tảo đen phát triển mạnh khi nước bể bơi ở trong tình trạng kém nguyên sơ. Giữ bộ lọc hồ bơi của bạn sạch sẽ và trong trạng thái tốt nhất nên là một phần của thói quen bảo trì hồ bơi thường xuyên của bạn . Ngoài hồ bơi: Chà xuống các phụ kiện, đồ chơi, và nhiều thứ khác. Các bào tử tảo đen có thể xâm nhập vào bể bơi của bạn bằng cách quá giang trên các vật phẩm khác. Để ngăn việc giới thiệu lại tảo đen vào hồ bơi của bạn, hãy giặt đồ chơi và phụ kiện của bể bơi bằng thuốc tẩy và chạy đồ bơi của gia đình bạn qua máy giặt. Sốc hồ bơi của bạn. Sử dụng clo dạng hạt để gây sốc nước hồ bơi của bạn và tiêu diệt vi khuẩn. Sử dụng gấp ba lần số tiền bạn thường sử dụng (khoảng ba pound cho mỗi 10.000 gallon nước). Sốc hồ bơi của bạn vào buổi tối và đảm bảo để bộ lọc hồ bơi của bạn chạy trong ít nhất 24 giờ sau khi bạn thêm điều trị sốc. Đợi một vài ngày và thực hiện điều trị sốc tiếp theo (tuy nhiên, lần này, bạn có thể cắt giảm xuống còn một pound trên 10.000 gallon). https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-148791.html https://regenbox.org/en/forums/users/vinapool/ Lặp lại khi cần thiết. Đừng nản lòng nếu phải mất nhiều hơn một lần điều trị để loại bỏ tất cả tảo đen. Tiếp tục cọ rửa và sốc hồ bơi của bạn khi cần thiết cho đến khi vấn đề biến mất. Cách giữ tảo đen quay trở lại Bạn muốn chắc chắn rằng tảo đen không tìm thấy đường trở lại hồ bơi của bạn? Cách tốt nhất để ngăn chặn sự quay trở lại là duy trì thói quen bảo trì hồ bơi thường xuyên. Điều này bao gồm kiểm tra nước của bạn thường xuyên để đảm bảo hóa học hồ bơi của bạn được cân bằng. Sử dụng que thử để kiểm tra độ kiềm , pH và nồng độ clo và điều chỉnh khi cần thiết. Bạn nên chải và tiêm vắc-xin hồ bơi của bạn và chạy máy bơm của bạn thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn . Tiếp tục gây sốc cho hồ bơi của bạn mỗi tuần một lần và đừng quên làm sạch bất kỳ phụ kiện hoặc đồ chơi hồ bơi nào!
 5. Tìm cách để tăng cường thói quen tập thể dục của bạn? Chán với phòng tập thể dục? Thay vào đó, nhấn vào hồ bơi. Bơi là một công cụ đốt cháy calo tuyệt vời: Tùy thuộc vào những thứ như giới tính, thể trạng và cân nặng, đánh vào bể bơi trong một giờ có thể đốt cháy gần 1.000 calo! https://www.domestika.org/es/vinapoolcom https://vhearts.net/vinapool https://kpopselca.com/vinapool http://nip.esportsify.com/profile/vinapool http://panda.esportsify.com/profile/vinapool https://ola.vn/vinapool https://devpost.com/vinapool https://www.flickr.com/people/vinapool/ 1. Bơi lội là một bài tập tác động thấp Một số hình thức tập thể dục phổ biến, như chạy bộ, có thể cứng trên khớp. Không phải như vậy với môn bơi lội, bài tập này đốt cháy calo, nhưng đồng thời, nó có tác động thấp đến mức các phi hành gia sử dụng huấn luyện dưới nước để mô phỏng các điều kiện không gian không trọng lực. Điều này làm cho bơi lội trở thành một hình thức tập thể dục lý tưởng cho người cao niên, những người phục hồi sau chấn thương và những người mắc các bệnh như viêm khớp khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương khớp. 2. Bơi lội cũng là một bài tập toàn thân tuyệt vời Bạn có thể không cảm thấy như bạn đang làm việc chăm chỉ khi ánh nắng tràn vào mặt và nước hồ bơi mát lạnh áp vào da bạn. Nhưng bơi lội chắc chắn là một bài tập toàn thân giúp đốt cháy calo như bất kỳ thói quen tập thể dục nào khác. Trong khi lướt qua nước, bạn sẽ vượt qua lượng calo và nhích gần hơn với mục tiêu giảm cân của mình. Để tập luyện cơ bắp đốt cháy calo lý tưởng, hãy thử bài tập bơi đầy thử thách này: Hâm nóng: 100m khi gắng sức vừa phải Bơi nhanh: 50m mỗi cú đánh: tự do, bơi ếch, bướm Nghỉ ngơi 30 giây Bơi nhanh: 100m mỗi cú đánh: tự do, bơi ếch, bướm Nghỉ ngơi 30 giây Hạ nhiệt: 100m khi gắng sức vừa phải Máy tính bơi: Calo đốt cháy do đột quỵ Calo đốt cháy bơi sẽ phụ thuộc vào những thứ như cân nặng, giới tính, tuổi cơ thể và các yếu tố khác. Lượng calo được đốt cháy trong khi bơi cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian bạn bơi và loại đột quỵ bơi . Chung Vú Nước giẫm Vòng đua mạnh mẽ Bươm bướm Thu thập dữ liệu 125 lb. 180 300 300 300 330 330 155 lb. 233 372 372 372 409 409 185 lb. 266 444 444 444 488 488bơi đốt cháy calo 3. Bơi là tập luyện tim mạch và sức mạnh trong một Bơi làm săn chắc hệ thống tim mạch của bạn, cuối cùng giúp bạn thở hiệu quả hơn khi bạn xây dựng sức bền. Và nước làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng nó thực sự dày hơn 780 lần so với không khí. Bạn sẽ hoạt động mọi cơ bắp trên cơ thể - và đốt cháy calo - khi bạn nhấn qua lực cản dày đặc này để lướt qua hồ bơi. 4. Tập thể dục dưới nước an toàn cho người bị chấn thương Bởi vì nước tạo ra trạng thái nổi, bơi lội là bài tập đốt cháy calo lý tưởng cho những người hồi phục sau chấn thương. Và ngay cả đối với những người không biết bơi, các bài tập đốt cháy calo như đi bộ dưới nước, tập tạ hoặc đá bằng ván chèo có thể là một sự thay thế tuyệt vời. 5. Nước là một chất tăng cường tâm trạng tự nhiên Ngoài các lợi ích ngăn chặn trầm cảm phổ biến đối với bất kỳ hình thức tập thể dục nào, bơi lội mang đến khả năng tăng cường tâm trạng đặc biệt. Các chuyên gia y tế có niên đại từ Hippocrates đã khuyến nghị thủy trị liệu cho cả tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần. Và nước gây ra một trạng thái yên tĩnh, làm dịu căng thẳng và lo lắng của các giác quan bị kích thích quá mức của thế giới hiện đại. Kết hợp tập thể dục với làn nước êm dịu của hồ bơi sân sau , được bao quanh bởi sự yên tĩnh của cảnh quan thiên nhiên , chứng tỏ một tâm trạng tăng cường đáng kể. http://vocal-buzz.ning.com/profile/vinapool https://www.cryptoispy.com/forums/user/vinapool https://mundoalbiceleste.com/author/vinapool/ https://www.smartmenus.org/forums/users/vinapool/ http://www.nexusnaturist.it/forums/users/vinapool https://alabamarot.co.uk/forums/users/vinapool/ http://beboivietnam.bravesites.com/ https://openuserjs.org/users/vinapool 6. Các hồ bơi là niềm vui đốt cháy calo cho tất cả mọi người Không có nhiều môn thể thao mà trẻ mới biết đi và thanh thiếu niên, người trung niên và ông bà có thể cùng nhau thưởng thức. Học bơi từ khi còn nhỏ sẽ phát triển một kỹ năng có thể được sử dụng lâu dài vào những năm cuối cấp. Những người có khả năng thể chất khác nhau - và mọi người thuộc mọi giới tính, thể trạng và mức độ thể thao - có thể thích bơi cùng nhau.
 6. Có hồ bơi của riêng bạn là một cách tuyệt vời để thư giãn, giải trí và thậm chí tập thể dục. Bạn có thể tận hưởng hàng giờ nước trong xanh, bầu trời trong xanh và ánh nắng mặt trời thoải mái từ ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, theo thời gian, hồ bơi của bạn sẽ bắt đầu hiển thị tuổi với các kết thúc mờ dần, vết nứt và phong cách lỗi thời. https://forums.asp.net/members/vinapool.aspx https://git.qt.io/vinapool https://lookbook.nu/vinapool https://moz.com/community/users/15475839 https://vinapool.exposure.co/ https://www.eater.com/users/vinapool https://www.diigo.com/user/vinapool Duy trì hồ bơi của bạn cũng quan trọng như bất kỳ nhiệm vụ bảo trì nào khác mà bạn thực hiện cho ngôi nhà của mình. Nó có thể hấp dẫn để tắt nó, nhưng tu sửa và bảo trì hồ bơi là bắt buộc để giữ cho hồ bơi của bạn hoạt động tốt nhất. Với việc học bắt đầu trở lại, đây là thời điểm tuyệt vời để hoàn thành việc sửa sang hồ bơi của bạn để nó ở trong tình trạng hoàn hảo khi mùa bể bơi tiếp theo diễn ra. Dưới đây, là bảy điều cần xem xét khi tu sửa hồ bơi, vì vậy bạn có thể giữ cho bể bơi của bạn ở trạng thái tốt nhất. Tái tạo bề mặt hồ bơi Không chỉ thay đổi kiểu dáng, mà bề mặt hồ bơi cần được thay thế sau mỗi 5 đến 20 năm, tùy thuộc vào thành phẩm được sử dụng và mức độ hóa học của nước được duy trì. Đó là lý do tại sao một trong những nhiệm vụ bảo trì quan trọng nhất là tái tạo bề mặt hồ bơi của bạn. Tái tạo bề mặt hồ bơi không ảnh hưởng đến vỏ của hồ bơi, nó chỉ thay thế lớp hoàn thiện . Chi phí tái tạo bề mặt hồ bơi có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào hoàn thiện nội thất, kích thước hồ bơi, diện tích hồ bơi và nhiều hơn nữa. Loại hồ bơi bạn có cũng sẽ xác định phương pháp chính xác được sử dụng để tái tạo bề mặt. Một phương pháp thường xuyên liên quan đến việc loại bỏ vật liệu bị hư hỏng, thêm một lớp hoàn thiện mới và rửa axit cho hồ bơi. Các tính năng an toàn Khi bạn lần đầu tiên cài đặt hồ bơi của mình, bạn có thể không thêm tất cả các tính năng an toàn có sẵn . Các tính năng an toàn cho bể bơi bao gồm thêm thang, lan can hoặc thậm chí là hàng rào hồ bơi sẽ giữ cho trẻ em không thể bơi ra khỏi bể. Lưới an toàn hồ bơi và nắp bể bơi an toàn cung cấp một hàng rào an toàn, an toàn cho hồ bơi của bạn để trẻ em không thể vượt qua. Một loại tính năng an toàn của hồ bơi là báo động hồ bơi. Điều này có thể bao gồm một báo động cửa, báo động cổng, báo động cửa sổ, báo động chu vi hoặc thậm chí một báo động cổ tay cho một đứa trẻ. http://www.webestools.com/profile-162582.html https://fr.quora.com/profile/Vina-Pool http://photozou.jp/user/top/3249953 https://www.reddit.com/user/vinapool https://qiita.com/vinapool https://www.tripadvisor.com.vn/Profile/vinapool https://www.designnominees.com/profile/vinapool https://www.mapleprimes.com/users/Vinapool https://mootools.net/forge/profile/vinapool Thẩm mỹ Tùy chỉnh và cá nhân hóa hồ bơi của bạn là một cách tuyệt vời để mang lại cho nó một cái nhìn mới mẻ và làm cho nó cảm thấy hoàn toàn mới. Đừng có spa? Thêm một và làm cho sân của bạn cảm thấy như một khu nghỉ mát sang trọng. Bạn muốn làm nổi lên bộ bài của bạn? Bộ bài của bạn là chìa khóa để tạo ra môi trường và khung cảnh hồ bơi của bạn. Bạn muốn thực hiện bước tiếp theo của ốc đảo nước của bạn? Suối, đài phun nước, thác nước, đá tự nhiên và thực vật nhiệt đới đều có thể biến hồ bơi của bạn thành một thiên đường đáng kinh ngạc. Cần một chút cảm hứng? Kiểm tra 10 trong số các thiết kế hồ bơi hoành tráng này để mô phỏng trong sân của riêng bạn cho một thiết kế có một không hai. Thắp sáng Một cách khác để tăng vẻ đẹp và cải thiện môi trường xung quanh sân sau của bạn khi tu sửa hồ bơi của bạn là thêm ánh sáng. Ánh sáng là cực kỳ quan trọng đối với sự an toàn và đó là một sự cân nhắc rất lớn khi bạn giải trí. Nếu bất kỳ gia đình hoặc bạn bè nào của bạn thích bơi vào ban đêm, ánh sáng sẽ tăng khả năng hiển thị, giữ cho người bơi an toàn trong và ngoài hồ bơi. Chiếu sáng hồ bơi thường là một khoản đầu tư nhỏ hơn so với các tu sửa khác, nhưng tăng thêm giá trị cho hồ bơi của bạn nếu bạn quyết định bán nhà vào một ngày nào đó.
 7. Diện tích xây dựng bể bơi gia đình là bao nhiêu? Xu hướng xây bể bơi gia đình đã có mấy năm trở lại đây, tập trung chủ yếu ở những gia đình có điều kiện ở thành phố. Việc xây bể bơi trong nhà có rất nhiều lợi ích, không những làm căn nhà thêm tươi mát mà còn là không gia giúp cả gia đình vui chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xu hướng xây bể bơi gia đình đã có mấy năm trở lại đây, tập trung chủ yếu ở những gia đình có điều kiện ở thành phố. Việc xây bể bơi trong nhà có rất nhiều lợi ích, không những làm căn nhà thêm tươi mát mà còn là không gia giúp cả gia đình vui chơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Xu hướng xây bể bơi gia đình đã có mấy năm trở lại đây, tập trung chủ yếu ở những gia đình có điều kiện ở thành phố Bể bơi gia đình có nhiều ưu điểm vượt trội mà các loại bể bơi lớn khác không có. Bể bơi gia đình thường có kích thước nhỏ, dễ dàng triển khai lắp đặt và chi phí thấp; thậm chí những bể bơi nhỏ trên mặt đất có thể di chuyển dễ dàng từ nơi này sang nơi khác. Bể bơi gia đình có nhiều ưu điểm vượt trội mà các loại bể bơi lớn khác không có Tùy theo sở thích cũng như diện tích đất, phong thủy để gia chủ căn đo diện tích để xây dựng hồ bơi phù hợp nhất. Theo phong thủy, bể bơi có thể hút may mắn, tài lộc vào nhà nếu bạn thiết kế bể bơi sao cho một cửa thông từ bể bơi vào nhà. Nhưng bạn không nên đặt bể bơi quá gần nhà vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất bể bơi gia đình cách nhà khoảng 3m. https://www.question2answer.org/qa/user/hoboidongtien http://www.divephotoguide.com/user/hoboidongtien https://www.lifeofpix.com/photographers/hoboidongtien/ https://steepster.com/hoboidongtien https://www.behance.net/hoboidongtien https://studentshow.ccnsite.com/hoboidongtien https://openuserjs.org/users/hoboidongtien https://www.vietnamta.vn/profile-54129 https://storium.com/user/hoboidongtien https://truxgo.net/profile/hoboidongtiencom https://www.hotfrog.com.vn/company/1291369835642880 https://www.reddit.com/user/hoboidongtjencom Tùy theo sở thích cũng như diện tích đất, phong thủy để gia chủ căn đo diện tích để xây dựng hồ bơi phù hợp nhất Ngoài ra, nếu những gia đình muốn xây bể bơi nhưng không đủ diện tích vườn thì cũng có thể xây bể bơi mini trên sân thượng. Tất nhiên, việc xây bể bơi trên sân thượng sẽ có một vài vấn đề rất đáng nói là: sự rò rỉ và thấm dột. Thế nên, trước khi xây dựng bể bơi gia đình trên sân thượng, bạn cần cân nhắc thiết kế của ngôi nhà và chọn những vật liệu chống thấm dột để không xảy ra tình trạng thấm dột. Ngoài ra, nếu những gia đình muốn xây bể bơi nhưng không đủ diện tích vườn thì cũng có thể xây bể bơi mini trên sân thượng Thông thường bể bơi gia đình sẽ có các loại hình dáng như: bể bơi hình tròn, bể bơi hình bầu dục, bể bơi hình oval, bể bơi hình chữ nhật, bể bơi hình vuông và có cả bể bơi hình đa giác… Chính vì sự đa dạng hình dáng như vậy nên người ta thường đo kích thước bể bơi gia đình bằng hai cách: Thứ nhất, nếu là bể bơi hình chữ nhật, hình vuông thì đo chiều dài, chiều rộng và độ sâu. Thứ hai, nếu là các bể bơi có nhiều đường gấp khúc thì sẽ tính kích thước bể bơi bằng cách tính theo khối nước bơm vào bể là bao nhiêu. Thông thường bể bơi gia đình sẽ có các loại hình dáng như: bể bơi hình tròn, bể bơi hình bầu dục, bể bơi hình oval, bể bơi hình chữ nhật, bể bơi hình vuông và có cả bể bơi hình đa giác… Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin xây dựng bể bơi gia đình trênTại đây, bạn có thể tìm cho mình những hình dáng bể bơi độc lạ, những ý tưởng thiết kế bể bơi gia đình chưa một ai xây dựng. Thêm vào đó, dịch vụ tư vấn khách hàng online 24/24 sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
 8. PH NƯỚC HỒ BƠI LÀ GÌ? PH nước hồ bơi là một thước đo tổng cân bằng giữa axit và kiềm cho thấy tỷ lệ tương đối của axit và kiềm trong nước. Đối với nước hồ bơi PH là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng khử trùng của hóa chất clo, trực tiếp ảnh hưởng đến da, tóc, mắt của người bơi và gây ăn mòn thiết bị, tường bể hoặc gây đục nước. PH của nước được ghi nhận ở thang điểm từ 0 -14, độ PH dưới 7 là nước có tính axit, PH >8 nước có tính kiềm. Đối với nước hồ bơi: PH tiêu chuẩn ở mức: 7,4 – 7,6 (khi ở mức 7,2 – 7,8 là có thể được coi là đạt chuẩn). Xem them http://www.wysp.ws/hoboitrangtrong/ http://id.kaywa.com/hoboitrangtrong https://www.designnominees.com/profile/hoboitrangtrong-1 https://gitlab.com/hoboitrangtrong http://hoboitrangtrong.angelfire.com/ https://www.tumblr.com/blog/hoboitrangtrong https://8tracks.com/hoboitrangtrong https://www.pling.com/u/hoboitrangtrong/ Bộ kiểm tra nồng độ PH 4 in 1 của Waterco Tại sao PH nước hồ bơi đặc biệt quan trọng Độ PH thấp hoặc quá cao gây kích ứng mắt và da Nước hồ bơi có PH thấp sẽ gây xót mắt đau họng, làm bong tróc các loại dầu tự nhiên của cơ thể khiến da bị khô, ngứa, tóc giòn. Những vấn đề vật lý tương tự có thể xuất hiện nếu độ PH nước hồ bơi quá cao Độ PH cao quá hoặc thấp quá đều khử hoạt tính của hóa chất clo: PH càng cao hoặc quá thấp làm cho hiệu quả khử trùng của clo càng giảm Độ PH không cân bằng có thể làm hỏng lớp vinyl PH thấp có thể khiến các lớp vinyl hình thành các nếp nhăn, độ PH quá cao các lớp vinyl sẽ nhanh chóng bị hỏng hơn và đòi hỏi phải được thay thế sớm hơn. PH thấp dẫn đến ăn mòn thiết bị PH thấp có thể bắt đầu ăn mòn mọi thứ từ máy bơm và các hệ thống cơ học như thang lên xuống bể bơi, cầu trượt, … PH cao gây đục nước Làm thế nào duy trì độ PH nước bể bơi phù hợp Để duy trì độ PH nước bể bơi phù hợp, cần phải kiểm tra độ PH của hồ bơi hàng ngày bằng cách sử dụng bộ test nước 4 in 1 của Waterco. Kiểm tra bằng cách đi đến khu vực xa hộp thu nước mặt và đầu trả nước thành hồ, lấy nước ở độ sâu 40cm trong khoảng 10 giây. Nhỏ giọt dung dịch test vào ống thử, lắc dều đợi 1 thời gian cho lên màu rồi so sánh với dải màu trên ống thử. Điều chỉnh độ PH sau đó là sử dụng hóa chất hồ bơi để tăng hoặc giảm. Sử dụng hóa chất như thế nào, liều lượng ra sao sẽ được tính toán trên cơ sở mức độ cân bằng hóa học nước hồ bơi và khối lượng nước trong bể bơi sao cho đảm bảo an toàn cho người làm và đạt hiệu quả cao nhất. Xem them https://www.klusster.com/portfolios/hoboitrangtrong https://www.gatorsports.com/members/hoboitrangtrong/ https://steamcommunity.com/id/hoboidongtien/ https://www.behance.net/hoboitrangtrong https://crooksandliars.com/user/hoboitrangtrong http://hoboitrangtrongcom.zohosites.com/ https://www.intensedebate.com/people/hoboitrangtrong
 9. 1. Thường xuyên kiểm tra nước Kiểm tra nước mỗi ngày với bộ dụng cụ chuyên dụng mà bạn có thể mua được tại các cửa hàng bàn thiết bị cho hồ bơi. Việc kiểm tra này sẽ cho bạn biết bạn đã cần thêm clo hoặc điều chỉnh độ PH trong nước chưa. Lượng hóa chất mà bạn sử dụng phụ thuộc vào diện tích hồ bơi và sẽ có bảng hướng dẫn sử dụng cụ thể khi bạn mua chất đó. Sau khi bạn thêm hoá chất, hãy để máy lọc hoạt động trong vài giờ liên tục và tự động đưa clo vào trong nước. Bộ kiểm tra nồng độ PH của hồ bơi 2. Dọn sạch khu vực xung quanh hồ bơi và mặt nước Dọn dẹp hồ bơi mỗi ngày hay cách nhau vài ngày tùy thuộc vào vị trí và tần suất sử dụng của chúng. Nếu hồ bơi của bạn nằm dưới những hàng cây thì cần được làm sạch hàng ngày vì lá cây rụng xuống và rữa ra sẽ làm ô nhiễm nước trong bể. Đối với hồ bơi có tần suất sử dụng cao cũng nên được làm sạch mỗi ngày. Nếu như những mảnh vỡ, những viên gạch vụn không được sớm dọn đi thì rất có thể sẽ tạo điều kiện cho rêu và muỗi phát triển do môi trường ẩm ướt thường xuyên. 3. Cọ rửa hồ bơi hàng tuần Cọ rửa các cạnh và đáy của hồ bơi mỗi tuần một lần. Thậm chí với hệ thống lọc tốt nhất thì cũng có những chỗ trên hồ bơi không thể làm sạch được bằng luồng nước di chuyển. Những điểm này là nơi mà rêu, tảo rất dễ phát triển. Hãy sử dụng bàn chải có lông mềm cọ rửa vào buổi sáng để máy lọc có thể chạy cả ngày và cuốn theo những chất thải đó. Đặc biệt là đối với những hồ bơi có sử dụng cách đồ trang trí thì những đồ trang trí cũng phải được cọ rửa thường xuyên để tránh tạo thành những chỗ chứa nước tù đọng. Công tác làm vệ sinh hồ bơi 4. Làm sạch thiết bị lọc ít nhất một tuần một lần Sau khi bạn cọ rửa hồ bơi và máy lọc chạy một lúc hãy cho máy lọc sục xả hoặc thay túi lọc ( tùy hệ thống lọc). Việc này sẽ giúp làm sạch tuyệt đối những viên gạch vụn hoặc rong rêu, không cho chúng cơ hội trở lại hồ bơi. Bạn có thể thực hiện việc này nhiều hơn nếu như hồ bơi có nhiều lá rụng hoặc được sử dụng nhiều. 5. Làm sạch nước trong hồ bơi Sử dụng chất diệt tảo cho hồ bơi mỗi tháng một lần. Lượng chất thêm vào tùy thuộc vào diện tích của bể. Sau khi thêm vào, hãy để máy lọc chạy vài giờ. Chất diệt tảo Purex 6. Làm sạch tổng thể hàng tháng Hãy chọn ngày mà hồ bơi không sử dụng để thực hiện việc này vì hàm lượng clo quá cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Clo có tác dụng diệt khuẩn trong nước vì vậy việc thêm clo vào nước là rất quan trọng. Kiểm tra lại để đảm mực clo trong nước đạt chuẩn trước khi cho phép đưa hồ bơi vào sử dụng lại. https://openuserjs.org/users/hoboitrangtrong https://git.tukui.org/hoboitrangtrong https://www.codechef.com/users/hoboittrong https://notionpress.com/author/305967 https://breakcore.pl/forums/users/hoboitrangtrong/ http://schalke04.pl/forums/users/hoboidongtien 7.Khử trùng, diệt khuẩn Thuốc khử trùng được sử dụng để giết bất kỳ vi sinh vật còn lại trong nước, nó là một quá trình quan trọng của xử lý nước vì nó có thể ngăn ngừa vi sinh vật gây bệnh gây bệnh từ con người. Có nhiều cách để khử trùng nước cho hồ bơi của bạn: ·Khử trùng bằng Clo: Clo có khả năng giết chết nhiều vi sinh vật, nhưng nó phản ứng với các chất có trong nước và các chất gây ung thư có thể hình thành. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách sử dụng khí clo, nó có hiệu quả ở nồng độ thấp. https://www.jednoslad.pl/forums/users/hoboitrangtrong/ http://www.onfeetnation.com/profile/hoboitrangtrong http://wordsfromnerds.net/members/hoboitrangtrong/ https://www.mydigoo.com/forums-topicdetail-148209.html https://regenbox.org/en/forums/users/hoboitrangtrong/
 10. Hút cặn hồ bơi cần được thực hiện hàng ngày, hàng tuần nhằm làm sạch bể, loại bỏ kịp thời cặn bẩn giúp duy trì nước hồ bơi luôn trong xanh, sạch đẹp. Để hút cặn bạn cần chuẩn bị dụng cụ sau 1/Bàn hút cặn đáy hồ bơi: Là dụng cụ dùng để di chuyển dưới đáy hồ bơi, đầu bàn hút có các lớp bàn chải mỏng chia đều ra các góc tạo điều kiện dễ dàng lấy đi cặn từ đáy hồ 2/Sào đẩy: Là dụng cụ được gắn với các phần còn lại của bộ hút cặn 3/Ống dây hút cặn 4/Bàn chải cọ hồ bơi: Dụng cụ được sử dụng để làm sạch bề mặt, thành hồ, thang bước và khu vực sau thang bước 5/Vợt hớt rác hồ bơi: Được sử dụng để vớt bỏ lá, mảnh vụn, rác trôi nổi trong nước Các bước hút cặn hồ bơi -Bước 1: Vớt rác trôi nổi bằng vợt hớt rác Đây là bước đầu tiên để làm sạch hồ bơi. Gài vợt rác vào sào đẩy và tiến hành các thao tác vớt rác trên bề mặt và vớt rác ở tầng sâu hơn bằng vợt rác sâu tăng cường. -Bước 2: Cọ các bức tường và bậc thang hồ bơi Sử dụng bàn chải cọ bể cán nhựa hoặc cán inox để làm sạch các bức tường hồ bơi, thang bước và khu vực sau thang bước. Việc này cần được thực hiện hàng tuần. Gắn vợt rác với sào đẩy và đưa đến nơi cần cọ. Chú ý những khu vực lưu thông nước kém như thang hồ bơi và sau thang cần được cọ sạch kỹ càng hơn. -Bước 3: Hút cặn đáy hồ Gắn bàn hút cặn hồ với sào đẩy và ống hút cặn hồ bơi. Cho ống hút cặn vào hồ, cần đảm bảo tất cả không khí được lấy ra khỏi ống dẫn trước khi gắn vào máy bơm và bàn hút. Việc gắn bơm vào ống trước khi loại bỏ không khí có thể gây hại cho bơm của bạn. Di chuyển nhẹ nhàng bàn hút tránh làm động nước khiến cặn bẩn lại bùng vào nước. Nước từ quá trình hút cặn cùng với cặn bẩn được thải ra ngoài theo cống thoát nước riêng. https://vhearts.net/hoboitrangtrong https://kpopselca.com/hoboitrangtrong https://ola.vn/hoboitrangtrong http://panda.esportsify.com/profile/hoboitrangtrong https://ola.vn/hoboitrangtrong https://devpost.com/hoboitrangtrong https://www.flickr.com/people/hoboitrangtrong/ https://www.cryptoispy.com/forums/user/hoboitrangtrong Xe đẩy hút cặn hồ bơi * Bạn có thể tiết kiệm nước không phải bù nước sau khi hút cặn bằng cách sử dụng xe đẩy hút cặn hồ bơi. Nước cùng với cặn bẩn được hút từ đáy hồ được đẩy qua bộ lọc cặn nhờ máy bơm và đưa tuần hoàn trở lại bể. Lõi lọc bên trong phím lọc có thể loại bỏ các cặn bẩn có kích thước rất nhỏ tính bằng miron mà mắt thường không nhìn thấy được. Vì vậy nước sau khi qua bộ lọc cặn này đưa trở lại bể rất trong, bạn có thể tiết kiệm được một khối lượng lớn nước nhờ việc không phải bù nước sau khi hút cặn này. https://mundoalbiceleste.com/author/hoboitrangtrong/ https://www.smartmenus.org/forums/users/hoboitrangtrong/ http://www.nexusnaturist.it/forums/users/hoboitrangtrong/ https://alabamarot.co.uk/forums/users/hoboitrangtrong/ http://hoboitrangtrong.bravesites.com/
 11. Tấm phủ bể bơi là dòng sản phẩm mang nhiều ưu điểm trong nhất trong hệ thống phụ kiện pvc cho hồ bơi. Với hệ thống tấm phủ bể bơi tự động, sản phẩm sẽ mang lại rất nhiều tiện ích và thuận tiện đối đến với tay người dùng. Và để giúp bạn đọc hiểu nhiều hơn về dòng sản phẩm này, bài viết hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những thông tin chi tiết nhất để bạn có thể tham khảo.Tấm phủ bể bơi là dòng sản phẩm mang nhiều ưu điểm trong nhất trong hệ thống phụ kiện pvc cho hồ bơi. Với hệ thống tấm phủ bể bơi tự động, sản phẩm sẽ mang lại rất nhiều tiện ích và thuận tiện đối đến với tay người dùng. Và để giúp bạn đọc hiểu nhiều hơn về dòng sản phẩm này, bài viết hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những thông tin chi tiết nhất để bạn có thể tham khảo.LongIsland.com thegioibeboi's Public Profilehttps://github.com/thegioibeboithegioibeboi · GitLabCodeChef User | CodeChefhttps://github.com/hoboidongtienCó thể bạn chưa biết những lợi ích nổi bật của các mẫu tấm phủ bể bơiNếu bạn đang băn khoăn không biết có nên chọn mẫu tấm phủ bể bơi cho nhà mình hay không thì những thông tin về lợi ích nổi bật của các mẫu tấm phủ bể bơi mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho bạn :1 . Tiết kiệm năng lượngTại sao lại việc xây dựng tấm phủ hồ bơi tự động lại tiết kiệm năng lượng. Chức năng tiết kiệm năng lượng tối đa của hệ thống tự động làm tối ưu hóa việc sử dụng những thiết bị khác. Ngoài việc sử dụng những thiết bị này khiến bạn không cần phải bất tập trong tình trạng thời tiết không ổn định.
 12. Ốp lát hồ bơi là việc làm mà không hồ bơi nào có thể bỏ qua. Sử dụng gạch Mosaic trong ốp lát hồ bơi là điều quá quen thuộc đối với nhiều gia chủ hiện nay. Nhưng lý do lựa chọn loại gạch này thì không phải ai cũng biết. Cùng giải thích rõ về lý do tại sao chọn gạch Mosaic ốp lát hồ bơi.Ốp lát hồ bơi là việc làm mà không hồ bơi nào có thể bỏ qua. Sử dụng gạch Mosaic trong ốp lát hồ bơi là điều quá quen thuộc đối với nhiều gia chủ hiện nay. Nhưng lý do lựa chọn loại gạch này thì không phải ai cũng biết. Cùng giải thích rõ về lý do tại sao chọn gạch Mosaic ốp lát hồ bơi.Xã hội ngày càng phát triên, yêu cầu của con người cũng ngay một cao hơn. Bên cạnh những ưu đierm về mặt chất lượng thì những mẫu mã đẹp, màu sắc, kiểu dáng cũng là tiêu chí lựa chọn hàng đầu. Và gạch Mosaic đáp ứng được tất cả những tiêu chí đó.Cấu tạo của gạch MosaicLớp dưới cùng: Để tạo độ kết dính chắc chắn thì ở lớp dưới cùng nhất có các sợ khoáng thủy tinh cùng với giấy kraft. Chính vì vậy mà giúp cho gạch được đình hình thành từng viên nhỏ và kết nối lại với nhau thành 1 viên lớn. Bên cạnh đó lớp này còn có tác dụng để kết dính với tường bằng keo chuyên dụngLớp trên cùng: Lớp này chính là Mosaic được nung chảy ở nhiệt độ cao, nó có thể là kính hay thủy tình hoặc là đá.Lớp giữa: Chính là thành phần keo gắn kết lớp trên và lớp dưới 1 cách chắc chắn để tạo thành những viến gạch Mosaic hoàn chỉnhTại sao chọn gạch Mosaic ốp lát hồ bơiCó rất nhiều lý do để bạn chọn lựa loại gạch ốp lát hồ bơi bởi trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên gạch Mosaic ốp lát hồ bơi vẫn luôn là sựa lựa chọn hàng đầu bởi lẽ:– Là loại gạch được cán nhỏ từng viên với kích thước chỉ 2-10cm, do đó rất dễ dàng để người dùng có thể kết hợp các màu sắc khác nhau tạo nên những dụng ý nghệ thuật cho công trình. Một bể bơi bạn có thể dùng gạch Mosaic để tạo những hoa văn sinh động, những chú cá heo dưới đáy bể…đều là những ý tưởng tuyệt vời.– Gạch Mosaic có độ bền cao và chắc chắn vì được ghép bằng loại keo đặc biệt từ những viên gạch nhỏ nên nó có độ kết dính cực kỳ cao.– Một trong những ưu điểm đặc biệt của loại gạch này là chống axit và không thấm nước, do đó để lát trên bề mặt thành bể bơi sẽ có tác dụng chống trơn trượt, tránh nguy hiểm cho người dùng.CryptoISpythegioibeboihttps://mundoalbiceleste.com/author/hoboidongtienhttps://www.smartmenus.org/forums/users/hoboidongtien/https://mixlr.com/thegioibeboihttps://8tracks.com/thegioibeboi– Các loại gạch Mosaic đều có màu sắc bắt mắt, tươi sáng, đặc biệt là các loại gạch Mosaic thủy tinh tạo cảm giác lung linh, huyền ảo cho công trình. Màu gạch luôn giữ được sự bền màu như mới , do đó trải qua thời gian công trình của bạn vẫn không bị phai cũ.– Sử dụng gạch Mosaic góp phần khẳng định sự sang trọng, đẳng cấp, tạo phong cách riêng biệt của chủ sở hữu.là đơn vị cung cấp gach Mosaic uy tín, chất lượng hàng đầu tại Đà Nẵng. Quý khách hàng có thể an tâm lựa chọn sản phẩm của chúng tôiHãy để đồng hành cùng bể bơi nhà bạn.http://www.nexusnaturist.it/forums/users/hoboidongtienhttps://alabamarot.co.uk/forums/users/hoboidongtienhttp://hoboidongtien.bravesites.com/https://ok.ru/thegioibeboihttps://openuserjs.org/users/thegioibeboi
 13. Nước hồ bơi là thứ luôn cần được đảm bảo sạch sẽ, an toàn, không ô nhiễm để không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như sức khỏe của người tham gia hồ bơi. Thế nên trong vấn đề xử lý nước hồ bơi, nhiều người vẫn còn mắc những sai lầm. Cùng nói về 3 sai lầm nên tránh khi xử lý nước hồ bơi dưới đây nhé Nước hồ bơi là thứ luôn cần được đảm bảo sạch sẽ, an toàn, không ô nhiễm để không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như sức khỏe của người tham gia hồ bơi. Thế nên trong vấn đề xử lý nước hồ bơi, nhiều người vẫn còn mắc những sai lầm. Cùng nói về 3 sai lầm nên tránh khi xử lý nước hồ bơi dưới đây nhé Chỉ làm sạch bằng cách thay nước Để duy trì được một lượng nước hồ bơi sạch thường xuyên là điều không dễ dàng. Bạn không thể dùng biện pháp thay nước thường xuyên Mọi người vẫn nghĩ, sau khi thay nước mới bể bơi hoàn toàn sạch không còn tạp chất ô nhiễm. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm. Bởi vì nếu chỉ thay nước bể bơi thôi vẫn chưa đảm bảo bể bơi đã sạch. Các chất thải, ô nhiễm có thể lắng xuống dưới lòng bám vào thành bể nếu không được xử lý sạch khi thay nước bể bơi mới vào rất dễ bị nhiễm khuẩn. hoboidongtienhoboidongtiens Profile | KpopselcaUsers - Ninjas In Pyjamas Chỉ sử dụng các thiết bị lọc nước Các thiết bị lọc nước không thể thiếu trong các bể bơi. Giúp bể loại bỏ các chất ô nhiễm và giữ nước luôn trong sạch. Phương pháp này được sử dụng liên tục bởi rất đơn giản và thời gian thực hiện nhanh chóng. Mặc dù vậy, cách làm này chỉ được một khoảng thời gian, không thể xử lý sạch nước bể bơi lâu dài.Các chất bẩn, tạp chất gây ô nhiễm len lỏi trong bể và ngày một nhiều lên. Vì vậy để luôn đảm bảo nước bể bơi sạch, người đến tắm không phải mang nỗi sợ hãi khi nhìn thấy bể bơi chưa sạch, các ông chủ chỉ nên sử dụng phương pháp này trong thời gian đầu và đan xen các phương pháp xử lý nước bể bơi khác. Users - Panda Globaldung hunghoboi dongtien's (hoboidongtien) software portfolio | Devposthoboi dongtienhoboidongtien's Page
 14. Xử lý nước hồ bơi là hoạt động cần diễn ra thường xuyên bởi nó sẽ giúp cho nước bể bơi sạch sẽ, chất lượng và giải quyết kịp thời sự nhiễm khuẩn, rêu, tảo đọng trong hồ bơi. Xử lý nước hồ bơi bị đục, bị hôi là đóng vai trò duy trì sự ổn định của nguồn nước, tránh các tác hại đến sức khỏe con người và kéo dài tuổi thọ thiết bị.Xử lý nước hồ bơi là hoạt động cần diễn ra thường xuyên bởi nó sẽ giúp cho nước bể bơi sạch sẽ, chất lượng và giải quyết kịp thời sự nhiễm khuẩn, rêu, tảo đọng trong hồ bơi. Xử lý nước hồ bơi bị đục, bị hôi là đóng vai trò duy trì sự ổn định của nguồn nước, tránh các tác hại đến sức khỏe con người và kéo dài tuổi thọ thiết bị.https://www.designnominees.com/profile/viethaihttps://linkhay.com/u/viethaigrouphttp://photozou.jp/user/top/3250169https://mix.com/viethaihttps://storium.com/user/viethaihttps://www.starnow.co.uk/viethai/?mode=pvhttp://groupspaces.com/viethaihttps://truxgo.net/profile/35222Bảo dưỡng và vệ sinh hồ bơi đúng cách- Hồ bơi xử dụng hằng ngày cần phải kiểm tra nồng độ CLO và PH chuẩn trong hồ trước khi sử dụng . Thời gian kiểm tra nên 2 lần /ngày , buổi sáng để biết xem CLO và PH trong nước hồ có đủ duy trì trong cả ngày hay không , buổi chiều tối để biết xem CLO và PH trong nước hồ bị bay hơi bao nhiêu trong 1 ngày để tính toán tăng liều lượng.- Vệ sinh hằng ngày hồ bơi cũng là điều quan trong ngăn ngừa sự phát triển rêu mốc , sử dụng các công cụ vệ sinh cọ rửa thành hồ để bong tróc lên bám trên thành hồ.Đối với hệ thống hồ bơi sử dụng công nghệ xả tràn , nên kiểm tra và thường xuyên vệ sinh hầm cân bằng , vì những rác hay chất cặn bi lắng trong hầm lâu ngày làm cho hệ thống lọc không hiệu quả.- Bình lọc cát sử dụng nên xúc rửa cát ( Backwash ) khi áp suất đồng hồ cao ,để đảm bảo hiệu quả sử dụng . Và nên thay thế cát,sỏi và sau khoảng thời gian 2-4 năm hay thấy hệ thống lọc không còn được hiệu quả.https://challenges.openideo.com/profiles/ducchienhd089http://www.webestools.com/profile-162900.htmlhttps://player.me/viethai/abouthttps://pinshape.com/users/667324-viethaihttps://www.flickr.com/people/viethaigroup/https://www.funadvice.com/viethaihttps://www.giantbomb.com/profile/viethaihttps://www.tripadvisor.com.vn/Profile/viethaipool
 15. Hệ thống đèn chiếu sáng hồ bơi giúp mang lại ánh sáng lung linh và nổi bật, giúp những ai không có thời gian vào ban ngày có thể thoải mái bơi lội, tập luyện hay thư giãn vào buổi tối trong điều kiện đủ ánh sáng. Trên thị trường hiện đang có rất nhiều đèn hồ bơi với kiểu dáng và màu sắc đa dạng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau khiến bạn khó có thể chọn được những sản phẩm chất lượng nhất. Và để giúp bạn giải quyết được vấn đề này, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các cách chọn đèn chiếu sáng bể bơi giá rẻ mà chất lượng tốt để bạn có thể tham khảo.https://www.designnominees.com/profile/viethaihttps://linkhay.com/u/viethaigrouphttp://photozou.jp/user/top/3250169https://mix.com/viethaihttps://storium.com/user/viethaihttps://www.starnow.co.uk/viethai/?mode=pvHệ thống đèn chiếu sáng hồ bơi giúp mang lại ánh sáng lung linh và nổi bật, giúp những ai không có thời gian vào ban ngày có thể thoải mái bơi lội, tập luyện hay thư giãn vào buổi tối trong điều kiện đủ ánh sáng. Trên thị trường hiện đang có rất nhiều đèn hồ bơi với kiểu dáng và màu sắc đa dạng được làm từ nhiều chất liệu khác nhau khiến bạn khó có thể chọn được những sản phẩm chất lượng nhất. Và để giúp bạn giải quyết được vấn đề này, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các cách chọn đèn chiếu sáng bể bơi giá rẻ mà chất lượng tốt để bạn có thể tham khảo.https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/viethaihttps://about.me/viethaihttp://www.midomi.com/index.php?action=main.profile&username=viethaihttps://www.reddit.com/user/viethaicomhttps://catchthemes.com/support-forum/users/viethai/https://www.ted.com/profiles/21700961https://gitlab.com/viethaigroupCác loại đèn chiếu sáng hồ bơi, bể bơi thông dụngTrên thị trường hiện nay có khá nhiều loại chiếu sáng hồ bơi, bể bơi nên việc lựa chọn đèn cho khu vực này gặp khá nhiều khó khăn. Và để giải quyết băn khoăn của khách hàng trong việc lựa chọn đèn hồ bơi, FT VINA xin gợi ý cho các bạn một số mẫu đèn đang phổ biến hiện nay bạn có thể tham khảo :- Đèn ánh sáng trắng: các loại đèn sợi đốt, đèn thạch anh hay đèn halogen. Giá cả phải chăng và cung cấp ánh sáng chất lượng là ưu điểm nổi bật. Chúng không thấm nước và độ an toàn về điện cao nên có thể yên tâm về độ an toàn. Khi lắp đặt, đèn sẽ được gắn vào các vị trí được đơn vị thi công xác định sẵn ở tường hồ bơi. Loại đèn bể bơi halogen sáng trắng dưới nước thường dùng điện 12V, công suất 75W – 100W.