• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

homemasvn

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  5
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About homemasvn

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sàn nhựa giả bê tông là loại sàn nhựa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp xi măng concrete. Sàn nhựa giả bê tông là một trong những chọn lựa nhiều nhất trong lĩnh vực nội thất tại Việt Nam. Vậy bạn đã biết về loại vật liệu này chưa? Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi trong bài viết dưới đây. Cấu tạo cơ bản của sàn nhựa giả bê tông Tương tự như các loại sàn nhựa khác, sàn nhựa giả bê tông cũng được cấu tạo bởi 4 lớp: Lớp phủ bề mặt: Đây là lớp trong suốt nằm ngoài cùng. Nó có tác dụng bảo vệ bề mặt sàn hạn chế trầy xước để đảm bảo tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, lớp phủ này còn có khả năng chịu được lực tác động. Lớp hoa văn: Nhờ áp dụng những công nghệ in hiện đại nên những họa tiết trên bề mặt trông như bê tông thật. Lớp này giữ vai trò tạo nên vẻ đẹp khác biệt cho sàn nhựa. Lớp lõi: Lớp này được cấu thành bởi hạt nhựa và bột đá. Mỗi loại sàn nhựa khác nhau sẽ có tỉ lệ thành phần khác nhau. Lớp đế: Đây là lớp nằm dưới cùng. Nó có tác dụng liên kết sàn với bề mặt nền. Thêm vào đó là giữ chức năng chống ẩm. >>> Xem thêm sàn nhựa vinyl chống tĩnh điện Đặc tính nổi bật của sàn vinyl giả bê tông Chống chịu nước tuyệt đối Sàn được làm từ chất liệu chính là nhựa PVC. Vì thế, chúng không dễ bị thấm nước. Bạn có thể ngâm sàn trong nước nhiều giờ để thử nghiệm đặc tính này. Ngoài ra, sàn còn sở hữu tính năng chống ẩm. Nước không thấm qua bề mặt vào bên trong. Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cho những khu vực có độ ẩm cao. Độ đàn hồi tốt, êm chân và triệt tiêu âm thanh tốt Chất liệu chính để làm sàn sở hữu độ đàn hồi khá tốt. Khi sử dụng để lót trên nền thì mang lại cảm giác êm ái, không gây ra tiếng ồn khi di chuyển. Hơn nữa độ đàn hồi khá tốt. Khi bị tác động không dễ bị cong vênh hay móp méo. Chống mối mọt, côn trùng Sàn gỗ là một trong những chất liệu rất dễ bị mối mọt tiếp cận. Theo thời gian, những loại côn trùng này có thể sẽ khiến cho sàn gỗ bị hư hỏng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng sàn nhựa thì sẽ không cần quá lo lắng về vấn đề này. Chống chịu lực tác động va chạm và chống trầy xước Lớp lõi bên trong sàn vinyl giả bê tông được làm từ bột đá. Nhờ vậy mà sàn sở hữu độ bền tuyệt vời. Khi tác động lực, sàn vẫn có thể chống chịu. Bên cạnh đó, mặt sàn có lớp bảo vệ làm tăng khả năng chống trầy xước. >>> Thảm khảo vật liệu sàn vinyl thể thao Chống trơn trượt, té ngã đảm bảo an toàn cho người dùng Sàn vinyl giả bê tông với ưu điểm hạn chế tối đa trơn trượt. Vì thế, người dùng có thể sử dụng để lắp đặt ở các vị trí, địa điểm khác nhau như nhà ở, văn phòng, cửa hàng… Cho dù sàn có ướt cũng không trơn trượt đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Độ ổn định cao, không co rút Nhiệt độ thay đổi khiến cho sàn gỗ co rút hoặc giãn nỡ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, đối với sàn nhựa thì vấn đề này hoàn toàn không xảy ra. Thi công lắp đặt nhanh gọn tiện lợi Thêm một đặc tính nữa của tấm nhựa giả bê tông mà có thể bạn chưa biết đó là dễ thi công. Không giống như sàn bê tông thật, việc lắp đặt các tấm nhựa lót sàn giả bê tông khá đơn giản. Các công cụ hỗ trợ cho quá trình thi công cũng rất dễ tìm như dao rọc giấy, búa cao su… Bạn hoàn toàn có thể tự thi công tại nhà nếu như có thời gian. Không bám bụi, dễ vệ sinh Lớp phủ bề mặt của sàn nhựa giúp tạo độ mịn cho sàn, tăng khả năng chống trầy xước. Đồng thời, đây cũng chính là yếu tố hạn chế bám bụi. Bên cạnh đó, khi sàn nhựa bám bẩn, bạn có thể vệ sinh dễ dàng và nhanh chóng. >>> Tham khảo những mẫu sàn nhựa dán keo phổ biến hiện nay Màu sắc đa dạng, phong phú Lớp vân màu của tấm nhựa giả bê tông được in với tông màu bê tông từ đậm đến nhạt, phù hợp với nhu cầu thiết kế của từng công trình. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về loại sàn nhựa này hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. HOMEMAS NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SÀN VINYL LG HAUSYS TẠI VIÊT NAM Hotline: 0966 096 568 Showroom:129 Điện Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM https://homemas.com/Website:
 2. Hiện nay trên thị trường, có rất nhiều loại vật liệu xây dựng để bạn lựa chọn làm bàn lavabo trong nhà tắm, tuy nhiên, có một loại vật liệu ốp lát được giới chuyên môn đánh giá cao, rất thích hợp cho không gian phòng tắm đó là đá nhân tạo. Đá nhân tạo hay còn được gọi là đá solid surface chúng trở thành một trong những loại vật liệu được ưa chuộng làm lavabo. Những tấm đá nhân tạo sẽ được cắt thành các hình dạng, kích thước mà gia chủ yêu cầu và lắp đặt để trở thành bàn đá lavabo nhân tạo vững chãi, bền bỉ. Trải qua hàng triệu năm, đã có hàng ngàn, có rất nhiều gia chủ trên khắp thế giới tin dùng đá nhân tạo cho không gian phòng tắm, đặc biệt là lavabo. Đá nhân tạo có rất nhiều ưu điểm mà qua các bài viết của HOMEMAS chắc chắn các bạn cũng đã thấy rõ. Tại bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những đặc điểm, tính chất tính ưu việt của loại đá này tại không gian phòng tắm: - Độ cứng, độ bền vượt trội: không gian phòng tắm, đặc biệt là khu vực lavabo chịu tác dụng rất nhiều từ các đồ vật như dao cạo râu, hóa chất làm đẹp, sức nóng máy sấy tóc,… đá nhân tạo với độ cứng vượt trội, khả năng chịu nhiệt độ cao cộng thêm một lớp dung dịch chống thấm sẽ chống lại được tác động từ những loại dụng cụ, hóa chất này. ==>Tham khảo thêm: đá nhân tạo lg - Tính thẩm mĩ cao: đá nhân tạo có vô vàn màu sắc cho bạn lựa chọn, trong mỗi màu đó chúng lại có các cấp độ màu, chi tiết hoa văn, đường vân khác nhau. Vì vậy, bạn hoàn toàn chọn được loại đá nhân tạo phù hợp với phong cách nhà tắm của bạn. - Kích thước: đá nhân tạo có khổ lớn tuy nhiên chi phí khá cao nhưng chúng lại mang đến sự liên tục, thống nhất, loại bỏ hoàn toàn các đường ron, chỉ. - Giá trị bền vững theo thời gian: với các tính chất trên, bàn đá lavabo không chỉ giảm được chi phí bảo dưỡng, bảo trì so với các loại vật liệu khác, mà còn giữ nguyên được giá trị của căn nhà nếu bạn muốn bán lại chúng hay sang nhượng cho bất kì người nào khác. - Khối lượng cao: tấm đá nhân tạo khá là nặng, vì vậy, bàn đá lavabo luôn cần khung sắt hoặc bất cứ loại khung nào đó chịu được trọng lượng của chúng và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Thêm vào đó là quá trình vận chuyển chúng tới vị trí thi công khá khó khăn nếu ở những công trình cao tầng, không có thang máy to hỗ trợ thì đây chính là một trở ngại cực kì lớn. Vì vậy, lựa chọn kĩ nhà cung cấp đá và thi công để đem đến một chất lượng công trình tốt và an toàn nhất. - Khả năng chống thấm: đá nhân tạo vẫn có khả năng bị thấm nếu như vết bẩn bám quá lâu trên bề mặt bàn đá lavabo hay lớp chống thấm bị bong tróc. Vì vậy, thường xuyên lau chùi, vệ sinh bàn đá lavabo, bảo dưỡng định kì 1 - 2 năm một lần thì vẻ đẹp của đá nhân tạo sẽ mãi duy trì với thời gian. ==>Xem thêm bài viết: đá nhân tạo gốc thạch anh Tại HOMEMAS, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến đá nội thất. Điểm mạnh của HOMEMAS là thi công chế tác đá dựa trên cơ sở vật chất, máy móc hiện đại. Chúng tôi luôn khắt khe trong mọi công đoạn, để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, sang trọng và cực kì tinh tế. Xem những mẫu đá tại HOMEMAS và liên hệ ngay để chúng tôi kịp thời phục vụ: HOMEMAS - NHÀ CUNG CẤP ĐÁ NHÂN TẠO LG HAUSYS CHÍNH HÃNG - ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM Add : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Hotline : 0966 096 568 Website : https://homemas.com/
 3. Bạn lo lắng về về diện tích hạn chế của phòng tắm nhà mình, vậy bạn đã đến đúng trang rồi đó. HOMEMAS sẽ giúp bạn thiết kế ngay cả các phòng tắm nhỏ nhất cũng có thể trở thành một nơi ấm cúng và đầy đủ chức năng cho ngôi nhà thân yêu của bạn. Tất cả những gì bạn cần là biết cách thiết kế phù hợp và sử dụng hợp lý không gian sẵn có. HOMEMAS sẽ gợi ý một số ví dụ thiết kế những nhà vệ sinh nhỏ đã rất thành công dưới đây.==>Tham khảo thêm: mẫu đá ốp bếp đẹp Chọn cửa nhà vệ sinh có kính mờ lớn sẽ giúp mang lại nhiều ánh sang hơn, tạo cảm giác không gian trong phòng rộng rãi hơn. Một cabin tắm cồng kềnh có thể được thay thế bằng một gian hàng nhỏ trong góc phòng, với một lỗ thoát nước dưới sàn==>Đọc thêm: đá ốp bếp Lựa chọn màu sắc trang trí tươi sáng có thể tạo ra không gian nhỏ nhắn mà vui vẻ Đặt tất cả các thiết bị quan trọng trong các góc thể thoát khỏi cảm giác chật trội Bồn tắm ngồi cũng không phải là một lựa chọn không tồi đối với một số phòng tắm nhỏ nếu bạn muốn tiết kiệm không gian Bạn có thể thay thế một bồn tắm với một phòng tắm rộng rãi==>Tìm hiểu thêm: bàn ăn mặt đá Chọn cho thiết bị bằng đồng và một thiết kế retro có thể cung cấp cho cả một phòng tắm nhỏ một cảm giác sang trọngVừa rồi HOMEMAS đã liệt kê ra một số mẫu phòng tắm với diện tích nhỏ nhưng với cách thiết kế, trang trí đầy ấn tượng và bắt mắt cho các loại phòng tắm khác nhau. Hi vọng sau khi tham khảo bài viết, bạn đã đã có cho mình một phong cách thiết kế phòng tắm độc đáo.Tại HOMEMAS, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến đá nội thất. Điểm mạnh của HOMEMAS là thi công chế tác đá dựa trên cơ sở vật chất, máy móc hiện đại. Chúng tôi luôn khắt khe trong mọi công đoạn, để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, sang trọng và cực kì tinh tế. Xem những mẫu đá tại HOMEMAS và liên hệ ngay để chúng tôi kịp thời phục vụ:HOMEMAS - NHÀ CUNG CẤP ĐÁ NHÂN TẠO LG HAUSYS CHÍNH HÃNG - ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM Add : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCMHotline : 0966 096 568Website : https://homemas.com/
 4. 1. Tại sao ốp lát cầu thang nên sử dụng vật liệu là đá?Cầu thang nó không chỉ là một thành phần kết nối trong kết cấu của căn nhà mà còn đóng vai trò rất quan trọng về thẩm mĩ hay cũng như yếu tố phong thủy. Vì vậy, việc lựa chọn loại vật liệu vững chắc, bền bỉ, hợp phong thủy là điều quan trọng.Trong giới vật liệu xây dựng, có 3 loại vật liệu hay được ưa chuộng sử dụng cho cầu thang đó là gạch, gỗ, đá, tuy nhiên, đá gần như nổi bật hơn cả, đặc biệt là nội thất kể cả trong mọi công trình thương mại hay nhà ở vì những lí do sau:- Đá tự nhiên có rất nhiều loại cùng với nhiều màu sắc, đường vân và mẫu mã khác nhau. Điểm đặc biệt quan trọng là các chi tiết vân đá của nó rất “tự nhiên”, không theo bất kì một quy luật nào, tạo nên chiều sâu, linh hồn cho đá. Do đó, quý khách hàng có thể thỏa sức lựa chọn giữa hàng trăm mẫu đá, tạo nên bản sắc riêng, tính cách riêng cho các công trình của mình mà không hề bị giới hạn hay bó buộc như gỗ, gạch,…- Đá tự nhiên cứng và bền: ngoài nền nhà thì cầu thang cũng là nơi chịu lực, chịu tác động rất nhiều từ quá trình đi lại, hoạt động của con người. Đá tự nhiên với độ cứng cao, không bị mài mòn hay dễ dàng trầy xước, kết hợp cùng kĩ thuật gia công chuẩn xác, quá trình sử dụng theo đúng lưu ý, hướng dẫn của HOMEMAS sẽ làm cho tuổi thọ của giá đá ốp cầu thang kéo dài bằng với tuổi thọ của công trình.Lưu ý: độ cứng của các loại đá tự nhiên không giống nhau, tùy từng tính chất của từng loại đá mà đưa ra lựa chọn phù hợp, xem chi tiết tại phần 2 của bài viết này- Dễ dàng lau chùi, vệ sinh: với bề mặt đá đánh bóng đang được ưa chuộng hiện nay, chỉ cần sử dụng khăn ẩm mềm lau nhẹ nhàng trên bề mặt đá là đã loại bỏ được hầu hết các vết bẩn, cho chúng sáng bóng như mới.Giá đá ốp cầu thang có thể nói là rẻ nhưng tất nhiên, đá không rẻ hơn gạch, cũng không rẻ hơn gỗ, nhưng xét về lâu dài, đá rất bền, các vết xước có thể xử lí được mà không cần thay mới, do đó, chi phí bảo dưỡng, thay mới gần như bằng 0- Ngoài ra, đá không hấp thụ nhiệt nên có tác dụng điều hòa không khí, cho bề măt mát mẻ, rất thích hợp trong các công trình tại vùng khí hậu nóng như Việt Nam ==>Tham khảo thêm: báo giá đá solid surface 2. Nên chọn đá ốp lát cầu thang loại nào?Có 2 loại đá tự nhiên có tính chất ưu việt và phổ biến nhất thường được sử dụng làm giá đá ốp cầu thang là đá hoa cương và đá marble, mỗi dòng đá có tính chất riêng dẫn đến ứng dụng trong các công trình khác nhau- Đá hoa cương có tên khác là đá granite: là dòng đá có độ cứng cao, đạt 7 nếu so với độ cứng kim cương là 10, chống thấm khá tốt, chúng thường có màu sắc thiên về màu trầm tối như đen, nâu, vàng, không trắng đơn thuần mà lấm tấm khoáng sản đen như muối tiêu. Với tính chất này, chúng thích hợp cho hạng mục cầu thang của tất cả các công trình thương mại hay nhà ở, vấn đề bạn cần quan tâm duy nhất là màu sắc đá và phương án ốp lát đá cầu thang3. Nên chọn đá lát cầu thang màu nào?Về màu sắc đá lựa chọn cho hạng mục cầu thang hoàn toàn tùy thuộc vào thiết kế công trình của bạn được tạo nên dưới bàn tay kiến trúc sư. Tất nhiên, vân đá tự nhiên không thể giống hoàn toàn so với phối cảnh, nhưng chính điều này tạo nên điều đặc biệt cho công trình của bạn- Thiết kế theo phong cách hiện đại: thường là các tông màu đơn giản như đen, trắng. Bạn có thể lựa chọn dòng đá hoa cương đen như kim sa trung, xà cừ xanh đen,…, các dòng đá màu trắng như đá marble polaris, carrara, hoặc màu kem nhẹ nhàng của crema marfill.- Thiết kế theo phong cách cổ điển và bán cổ điển: màu vàng, nâu ốp cầu thang theo phong cách trải thảm, đường line 2 bên tạo sự sang trọng, tinh tế. Các dòng đá có thể tham khảo như đá hoa cương solarius, marble dark emperador,…Ngoài ra, việc chọn màu sắc còn phụ thuộc vào phong thủy của căn nhà. HOMEMAS sẽ đề cập vấn đề này tại các bài viết sau: 4. Nên chọn đá ốp cổ bậc cầu thang màu nào?Giá đá ốp cầu thang cổ bậc cầu thang phụ thuộc vào màu sắc đá lát mặt nằm cầu thang và phương án thiết kế của cầu thang đó.- Căn nhà mang phong cách hiện đại với mặt nằm đá đen hoặc kem có thể sử dụng cổ bậc đá cùng màu hoặc kết hợp cùng đá nhân tạo, đá tự nhiên màu trắng đang rất thịnh hành hiện này5. Bảng báo giá đá ốp cầu thangBảng báo giá đá ốp cầu thang tại HOMEMAS phụ thuộc vào dòng đá nguyên liệu, khổ đá, khấu hao, chi tiết bo ghép cạnh, len cầu thang, chiếu nghỉ, vận chuyển, nguyên vật liệu thi công và thi công. Do đó, để đưa ra một bảng giá chính xác cho từ dòng đá thực sự là điều rất khó khăn.Vì vậy, HOMEMAS mong muốn nhận được bản vẽ của quý vị hoặc cho phép đội ngũ kĩ thuật của chúng tôi đến đo đạc khảo sát, lên bản vẽ sơ bộ có sự chính xác tương đối về kích thước, từ đó, đội ngũ báo giá của HOMEMAS sẽ ra được báo giá đá ốp cầu thang cụ thể, hạn chế tối thiểu phát sịnh trong quá trình thi công cho quý khách hàng.==>Click vào đá thang máy để năm rõ các thông tin về loại đá nàyTại HOMEMAS, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến đá nội thất. Điểm mạnh của HOMEMAS là thi công chế tác đá dựa trên cơ sở vật chất, máy móc hiện đại. Chúng tôi luôn khắt khe trong mọi công đoạn, để tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, sang trọng và cực kì tinh tế. Xem những mẫu đá tại HOMEMAS và liên hệ ngay để chúng tôi kịp thời phục vụ:HOMEMAS - NHÀ CUNG CẤP ĐÁ NHÂN TẠO LG HAUSYS CHÍNH HÃNG - ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAMAdd : 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCMHotline : 0966 096 568Website : https://homemas.com/