• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dong y

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About dong y

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hiện nay tỷ lệ số người mắc bệnh parkinson ngày càng tăng cao và có xu hướng trẻ hóa dần theo độ tuổi, một số ca bệnh có thể tiến triển nặng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như ảnh hưởng đến cơ thể và thậm chí dẫn đến tàn tật ở nhiều người. Vậy hiện nay có những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh parkinson và cách điều trị là gì? Yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh parkinson? Các chuyên gia y tế cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây nên bệnh parkinson tuy nhiên có một số yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, điển hình như: Yếu tố tuổi tác: Độ tuổi càng lớn thì nguy cơ mắc bệnh parkinson càng cao, đặc biệt bệnh thường phát triển mạnh từ khoảng 60 tuổi trở lên. Yếu tố di truyền: Nếu trong gia đình có ông/bà, bố mẹ hoặc người thân mắc bệnh thì nguy cơ cao bạn cũng mắc bệnh parkinson cao hơn so với những người khác. Giới tính: Theo các số liệu thống kê, đàn ông có nhiều khả năng phát triển bệnh parkinson hơn so với phụ nữ. Tiếp xúc với chất độc hại: Những người thường xuyên tiếp xúc với thuốc diệt cỏ, trừ sâu, hóa chất độc hại,… có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh parkinson. Cách điều trị bệnh parkinson nào tốt nhất? Với sự phát triển của nền y học hiện đại ngày nay, bệnh parkinson có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau như: Điều trị bằng thuốc tây y: Giúp loại bỏ các triệu chứng run tay/chân, cứng cơ khớp, mệt mỏi cơ thể,… Tuy nhiên việc sử dụng thuốc trong thời gian dài có thể gây ra nhiều tác hại và ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Chữa trị bệnh bằng phẫu thuật: Đới những trường hợp bệnh nặng, bác sĩ nhằm cải thiện tình trạng bệnh và giảm dần các triệu chứng của bệnh parkinson. Bài thuốc nam chữa parkinson: Một số bài thuốc từ cây câu đằng, trà xanh, thiên ma,… được người dân sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh parkinson, phương pháp này đơn giản và mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng chưa đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với người bệnh. Sử dụng thảo dược thiên nhiên: Chữa bệnh parkinson bằng thảo dược thiên nhiên là cách điều trị bệnh an toàn được đông đảo bệnh nhân tin tưởng, giúp trị bệnh từ tận gốc và hạn chế tình trạng tái phát. Khi nào người bệnh nên gặp bác sĩ? Bệnh parkinson là căn bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, vì vậy ngay khi gặp các triệu chứng bất thường như run tay/ chân, co cứng khớp, cầm nắm đồ vật và đi lại khó khăn,… thì người bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín để có thể thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh parkinson kịp thời. Việc điều trị bệnh kịp thời có thể khiến tình trạng parkinson được thuyên giảm nhanh chóng và hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến cơ thể. Vì vậy chủ động hỏi ý kiến của bác sĩ để lựa chọn được phương án điều trị an toàn và mang lại hiệu quả tốt nhất.
 2. Hiện nay có rất nhiều người mắc bệnh rối loạn tiền đình, tuy nhiên người bệnh thường phát hiện muộn và thăm khám khi bệnh đã ở giai đoạn nặng gây ra nhiều hệ lụy khác nhau. Vì vậy hãy tìm hiểu kỹ và theo dõi bài viết dưới đây để biết cách nhận biết bệnh qua một số triệu chứng đặc trưng nhé! Nhận biết bệnh rối loạn tiền đình qua các triệu chứng gì? Khi mắc bệnh rối loạn tiền đình, người bệnh sẽ gặp phải những triệu chứng bất thường gây ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý phân biệt, tránh nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời. Một số triệu chứng điển hình của bệnh rối loạn tiền đình bao gồm: Triệu chứng chóng mặt Người bệnh có cảm giác quay cuồng, xoay tròn đầu óc khi đứng yên hoặc di chuyển. Mặt mũi tối sầm, mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn. Tay chân thường tê bì, khó chịu hoặc run rẩy. Bị mất thăng bằng và định hướng không gian Mất cân bằng, dễ té ngã, không thể đi thẳng hoặc rẽ đúng hướng. Gặp khó khăn khi phối hợp các động tác của cơ thể. Cảm giác thân mình bị đè nặng hoặc kéo về một hướng. Người bệnh thường cíu mặt nhìn xuống để xác nhận vị trí. Phải tìm kiễm chỗ dựa mới có thể đứng và hạn chế té ngã. Người bệnh bị rối loạn thị giác Thị giác giảm, nhìn mờ, cảm giác như mọi vật đang di chuyển. Thường nhạy cảm với ánh sáng, bị quáng gà và khó khăn trong bóng tối Có xu hướng tập trung vào các đối tượng gần đó; tăng sự khó chịu khi tập trung ở khoảng cách xa Rối loạn thính giác Cảm giác ù tai, như có tiếng động trong tai. Hay bị nhạy cảm với những tiếng ồn từ bên ngoài. Âm thanh lớn đột ngột có thể khiến người bệnh dễ bị hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng. Khả năng thính lực giảm dần hoặc mất. Nhận thức thay đổi Người bệnh khó tập trung vào một vấn đề cụ thể, dễ dàng bị phân tâm. Khả năng ghi nhớ bị suy giảm, quên trước quên sau. Dễ nhầm lẫn, khó phân tích hướng dẫn hoặc chỉ dẫn Thay đổi tâm lý bất thường Người bệnh dễ bị mất tự tin Thường xuyên cảm thấy lo lắng, hoảng loạn, bị mọi người xa lánh. Cảm thấy phiền muộn, mệt mỏi,… Một số triệu chứng điển hình khác Cảm giác buồn nôn hoặc nôn như bị say tàu xe. Khó khăn khi nói chuyện, nói lắp Hay bị nhức đầu, choáng váng, đau tai,… Nếu nghi ngờ hoặc nhận thấy cơ thể xuất hiện một trong các triệu chứng nêu trên, bạn nên chủ động tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tình trạng tự ý chữa bệnh tại nhà, cách làm này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đối với cơ thể.
 3. 0916706608 Ngoài việc tìm kiếm địa chỉ chữa bệnh an toàn bằng đông y hoặc tây y thì hiện nay có rất nhiều người tìm đến những bài thuốc nam điều trị bệnh thiếu máu, bởi đây là phương pháp được lưu truyền rộng rãi và rất dễ thực hiện tại nhà. Tuy nhiên đâu mới thực sự là biện pháp an toàn và tốt nhất cho những người bị thiếu máu, bạn đọc hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé! 4 + bài thuốc nam điều trị bệnh thiếu máu hiệu quả Những bài thuốc nam dùng để chữa bệnh thiếu máu thường được ông cha ta đúc rút từ kinh nghiệm của nhiều người và truyền lại cho những thế hệ về sau. Dưới đây là một số bài thuốc bạn có thể tham khảo qua: Sử dụng rau cần nước chữa thiếu máu Rau cần nước là một loại thực phẩm quen thuộc được dùng để chế biến món ăn. Ngoài ra, chúng còn được dân gian sử dụng như một bài thuốc nam điều trị bệnh thiếu máu. - Cách thực hiện: Dùng khoảng 20 cây rau cần nước còn tươi, chỉ lấy phần từ dưới rễ lên tầm 10 cm, đem rửa thật sạch sau đó cho vào ấm và sắc cùng 500ml đến khi nước sôi thì tắt bếp. - Cách dùng: Người bệnh uống nước thuốc này khi đói là tốt nhất, nên kiên trì và thực hiện bài thuốc này đều đặn mỗi ngày để đẩy lùi các triệu chứng bệnh hiệu quả. Nấm linh chi điều trị thiếu máu Trong điều kiện tự nhiên, nấm linh chi mọc ở những nơi ít ánh sáng và có độ ẩm cao. Loại nấm này có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe và giúp ổn định huyết áp, tăng cường tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, hỗ trợ thần kinh, đặc biệt là rất tốt cho những người bị bệnh thiếu máu. Bạn có thể sử dụng nấm linh chi để điều trị bệnh thiếu máu bằng cách đơn giản như sau: Lấy khoảng 10g nấm linh chi, đem rửa sạch và để ráo nước. Xay nhỏ nấm linh chi rồi hãm với nước và uống đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng thêm: Nấm hương, mộc nhĩ,… để chế biến thêm vào trong các món ăn hằng ngày, đây cũng là cách để cải thiện tình trạng thiếu máu. Chữa bệnh thiếu máu bằng lá sen Sen là một loài thực vật thuỷ sinh, thân thảo và sống lâu năm. Từ củ, thân, hoa và hạt sen đều có những công dụng và được sử dụng theo những cách riêng. Đặc biệt là lá sen, đây là một vị thuốc rất tốt cho những người bị bệnh thiếu máu. Với bài thuốc này, người bệnh có thể thực hiện bằng cách: Lấy 50g lá sen tươi và đem sắc nước để uống. Sau vài ngày uống nước lá sen đều đặn, các triệu chứng của thiếu máu sẽ được cải thiện rõ rệt. Bài thuốc chữa thiếu máu từ củ tỏi Tỏi là loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình người Việt. Không chỉ có tác dụng làm gia tăng thêm hương vị của các món ăn, tỏi còn có khả năng kháng viêm, trị đầy hơi, chống lại quá trình hình thành cục máu đông và bồi bổ máu. - Cách thực hiện: Lấy 2g tỏi tươi bóc sạch vỏ, đem hãm với nước. - Cách dùng: Người bệnh bị thiếu máu dùng nước tỏi ngày 2 đến 3 lần để cải thiện các triệu chứng bệnh Lưu ý: Những bài thuốc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để đảm bảo an toàn và điều trị bệnh từ tận gốc, người bệnh nên chủ động tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn cụ thể hơn. Nếu còn những thắc mắc liên quan đến các bài thuốc nam điều trị bệnh thiếu máu, bạn hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận phía dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn ngay bây giờ.