• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

tuongthantaihd

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About tuongthantaihd

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday 25/10/1995

Contact Methods

 • Website URL
  https://tuongthantai.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  Số nhà 4 ngõ 85/24/10 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 1. Hướng đặt bàn thờ Thần Tài phù hợp với tuổi của gia chủ Bàn thờ Thổ Địa, ông Thần Tài là không thể thiếu trong mọi nhà. Tuy nhiên không phải người nào cũng biết được những cách thờ cúng đúng để mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Bài viết sau sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về hai vị thần này. Xem bài viết: Lưu ý khi chọn vị trí đặt bàn thờ Thổ Địa và Thần Tài Vậy đặt bàn thờ Thổ Địa ở vị trí nào trong ngôi nhà mới phù hợp? Đây là thắc mắc của rất nhiều người khi bắt đầu trang bị và sắm sửa cho ngôi nhà mình. Theo quan niệm dân gian, bàn thờ của hai vị thần này phải được đặt dưới đất và ở một góc nhà. Tuy nhiên, góc nhà cần phải có vị trí thông thoáng, có tầm nhìn, tuyệt đối không thể bày trí bàn thờ ở dưới chân cầu thang. Thông thường, hướng Thổ Địa và Thần Tài sẽ được sắp xếp cùng vị trí với hướng tốt của gia chủ. Phía sau lưng bàn thờ nên có tường để dựa vào. Tuyệt đối chớ nên để ở những nơi tối tăm, ẩm ướt, sẽ ảnh hưởng đến con đường tài vận của gia chủ. Không được đặt bàn thờ dưới những vật dụng như loa, tranh, ảnh quạt và điều hòa. Còn đối với các căn nhà chung cư, không đặt bàn thờ ở ngay phía dưới hoặc phía trên của những đường ống dẫn nước thải khác trong chung cư. Xem bài viết: Bàn thờ Thần Tài Gỗ Xoan đào III. Cách bài trí bàn thờ Thổ Địa và ông Thần Tài đúng cách Bày trí bàn thờ Thổ Địa, ông Thần Tài đúng cách sẽ gồm các đặc điểm như sau: Bên trong cùng là tấm bài vị, bên trái sẽ đặt ông Thần Tài, trong khi bên phải sẽ là Thổ Địa. Sắp xếp giữa hai ông là một hũ gạo, hũ muối và hũ nước. Bát hương được để giữa hai ông. Đặt lọ hoa bên tay phải, nên chọn những loại hoa mang ý nghĩ tiền bạc như hoa đồng tiền, hoa cúc, đồng thời đĩa hoa quả sẽ được bố trí bên trái. Ngoài ra, cũng cần xếp thêm 5 chén nước theo hình chữ thập tượng trưng ngũ phương, ngũ hành. Bạn có thể trưng thêm ông có ngậm tiền, sáng quay ra ngoài và lưu ý quay vào bên trong ở buổi tối. Cũng phải thường xuyên quan tâm dọn dẹp bàn thờ thường xuyên để đảm bảo sạch sẽ. Theo quan niệm dân gian, sự sạch sẽ ở bàn thờ Thổ Địa sẽ rất tốt cho tiền tài của gia chủ. 2 Cung phong thủy tốt để kê hướng bàn thờ Thần Tài Nguyên tắc đặt bàn thờ Thần Tài – Thổ Địa là: Phải là vị trí quan sát được hết sự vào ra của khách. Có 2 hướng nên chú ý để chọn khi đặt bàn thờ, một là theo hướng tốt của chủ nhà, hai là theo hướng đón Khí (Lộc) bên ngoài khi vào nhà. Vì vậy khi đặt bàn thờ Thần Tài nên chọn lấy các cung Thiên Lộc, Quý Nhân để có thể thu nhận được nhiều tài lộc cho cửa hàng kinh doanh. Xem bài viết: Hướng đặt bàn thờ Thần Tài tuổi Quý Hợi 1983 1. Cung Thiên Lộc: Thiên Lộc là phương Lâm quan của Tuế Can. Nhà có cửa chính nằm trong cung Thiên Lộc rất tốt, may mắn. Bàn thờ Thần Tài nếu chọn cung Thiên Lộc sẽ mang lại những may mắn về tiền bạc, gia sản thăng tiến, nhà cửa vượng. Không những thế, đặt bàn thờ Thần Tài nằm trong cung này sẽ khiến cho gia chủ, cơ địa tốt tươi, thông minh, tuấn tú lại khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn tiến phát. Vì vậy, hướng Thiên Lộc là được coi là hướng tốt nhất để đặt bàn thờ Thần Tài cột rồng. Tuy nhiên, trước khi chọn hướng an vị bàn thờ Thần Tài bạn cũng nên quan tâm tránh các hướng có sự tác động của hướng không bị phạm Không Vong, Tử, Tuyệt. Nếu gặp Không Vong, Tử, Tuyệt thì Khí tán, tài không tụ, có lộc cũng như không. Nhiều người cho rằng hướng Thiên lộc phạm Không Vong, Tử, Tuyệt gọi là hướng Tuyệt Lộc, dù tài sản có như nước, rồi cũng tiêu tan hết. 2. Cung Quý Nhân : Quý Nhân Thiên Ất là vị Thần đứng đầu cát Thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể trấn được phù trợ. Đặt bàn thờ Thần Tài vào cung Quý Nhân gia đạo sẽ được bình an, hỷ khí đầy nhà, làm ăn buôn bán may mắn, có nhiều khách hàng thân thiết và nhiều người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Tuy nhiên nếu gặp Không Vong, Tử, Tuyệt thì nguồn Phúc giảm đi nhiều, hoặc nếu có mắc nạn cũng khó tránh, bởi nguồn cứu giải kém hiệu lực, người và gia súc bị tổn thất, kiện cáo, thị phi. Cung Thiên Lộc tại hướng Đông-Nam, cung Quý Nhân tại hướng Tây-Bắc. Tuy nhiên, phải sử dụng la bàn phong thủy chuyên dùng để xác định rõ 2 cung này, tùy theo tuổi của gia chủ. (Thổ tang sinh bạch ngọc địa khả xuất hoàng kim) Những sai lầm trong cách bài trí bàn thờ Thổ Địa, ông Thần Tài Một số sai lầm thường gặp trong cách bày trí khu vực cho bàn thờ Thổ Địa, ông Thần Tài phổ biến như: Không lau sạch sẽ bát hương và hai ông thần khi mới mua về. Đặt bàn thờ bừa bãi, bụi bặm và không sạch sẽ. Không có ông cóc hay đặt không đúng vị trí Việc rước bàn thờ Thổ Địa, ông Thần Tài cần được thỉnh theo đúng phong tục, nếu quá trình thỉnh sơ xài, chu đáo dễ mất lộc làm ăn. Bàn thờ Thổ Địa, ông Thần Tài thường được bày biện ở phòng khách, việc lựa chọn nội thất phòng khách phù hợp cũng giúp cho không gian nhà bạn trở nên đẹp mắt hơn.
 2. Theo quan niệm phong thủy, Bát thả hoa được xem là tượng trưng cho Phúc khí, là điềm tốt lành và may mắn. Minh Đường là khái niệm để chỉ dải núi vây tròn trước huyệt, nơi các dòng chảy hướng về và tụ khí lại. Nếu phía sau nhà có núi cao, trước có sông nhỏ đúng thế “trước thấp, sau cao” thì có thể giúp gia chủ tàng phong tụ khí, đẩy lùi bệnh tật. Từ quan niệm này, nhiều gia đình có diện tích sân nhà rộng đã bày trí thêm hòn non bộ, đài phun nước để hỗ trợ phong thủy. Các chuyên gia cho rằng bát nước Minh Đường nên được đặt phía trước của ban thờ thần tài và có kệ đỡ đi kèm, đây là một trong những cách giữ tiền bạc và may mắn trong gia đình không bị trôi đi. Hướng dẫn cách đặt và bày trí Bát Thả Hoa Bất cứ vật phẩm phong thủy nào cũng có nguyên tắc sử dụng của riêng, nếu gia chủ không lưu tâm mà tùy tiện làm theo ý mình thì có thể chuốc về nhiều điều không may, bát nước Minh Đường Tụ Thủy cũng vậy. Dưới đây là cách dùng sử dụng chuẩn đối với vật phẩm này: Đầu tiên, gia chủ cần chuẩn bị bát nước thả hoa có đầy đủ bát và chân đế đi kèm. Vì là đồ đặt trên bàn thờ nên điều tối kỵ là không được sử dụng sản phẩm bị sứt mẻ. Sau đó, gia chủ rửa sạch các vật phẩm này với nước để loại bỏ bụi bẩn bám trong bề mặt. Khi đặt lên bàn thờ phải thắp hương xin các cụ đồng ý rồi mới được đặt. Về cách đặt, nếu gia chủ đặt bát nước Minh Đường tụ thủy trên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa thì vị trí sẽ là chính giữa phía trước bàn thờ, còn nếu chỉ để trang trí ở phòng khách thì có đặt bát nước trên 1 chiếc đôn, hướng từ cửa nhìn vào. Để trang trí không gian thêm sinh động thì gia chủ có thể mua thêm thác nước hương trầm. Lưu ý: gia chủ cần đổ nước lưng chừng vào bát, không nên đổ quá nhiều vì có thể dây bẩn sàn nhà. Sau đó, hãy lựa chọn những bông hoa tươi và đẹp nhất (các gia đình hay chọn hoa sen), hoặc hoa khác thì ngắt những cánh hoa, thả vào bát nước, nếu có thể thì cho thêm ít nước thơm. Đây chính là lý do vì sao bát nước Minh Đường Tụ Thủy còn được các gia đình gọi là bát nước thả hoa hay chậu nước rắc cánh hoa. Khi nào cần thay bát nước Minh Đường Tụ Thủy Hiện nay, không có một quy định phong thủy nào cho việc thay nước trong bát nước thả hoa cũng như thời gian cần phải thay. Dựa vào tình hình thực tế, gia chủ nếu thấy nước bẩn, cánh hoa để quá lâu bị héo úa, dập nát mất vệ sinh hoặc bị côn trùng, ruồi, muỗi đậu vào thì có thể thay nước luôn. Lời khuyên là không nên để nước quá lâu vì đây sẽ là môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sôi nảy nở. Tốt nhất là vệ sinh bát nước thả hoa 2 tuần 1 lần cho sạch sẽ vì dù sao đây cũng là đồ thờ cúng, cần sự trang nghiêm, sạch đẹp để bảo toàn tài lộc cho gia chủ. Mua bát nước thả hoa ở đâu chất lượng nhất Với những chia sẻ trên đây, chắc hẳn bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về ý nghĩa của bát nước thả hoa trong Bộ bàn thờ Thần Tài. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, các gia đình nên cẩn thận lựa chọn một chiếc bát được trang trí đẹp, lòng nông. Để mua được bát nước thả hoa chất lượng với giá cả phải chăng, bạn có thể đến những nơi sản xuất gốm sứ uy tín tại Hà Nội như Đồ thờ Huyền Đức. Chúng tôi hiện đang cung cấp rất nhiều bát nước Minh Đường Tụ Thủy làm bằng chất liệu gốm sứ Bát Tràng cao cấp với nhiều kiểu dáng tinh tế, bắt mắt, phù hợp với nhiều không gian. Tư vấn giải đáp phong thủy: 0326 563 698
 3. Hướng đặt bàn thờ Thần Tài tuổi Nhâm Thân 1992 chuẩn phong thủy Theo phong thủy, việc đặt bàn thờ theo hướng rất quan trọng, nhất là đối với chủ nhà buôn bán , buôn bán . Việc đặt bàn thờ theo đúng hướng sẽ giúp chủ nhà và những người trong chủ nhà gặp nhiều thuận lợi và tốt đẹp trong công việc. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp cho thắc mắc Hướng đặt bàn thờ Thần Tài tuổi Nhâm Thân 1992 sao cho đúng chuẩn phong thủy, mời quý anh/ chị cùng theo dõi. Tại sao nên đặt bàn thờ Thần Tài theo tuổi? Bàn thờ Thần Tài với đa phần người Việt Nam cũng như trong phong thủy đó chính là vị trí thu nhỏ của thế giới tâm linh. Về một khía cạnh nào đó bàn thờ Thần Tài như một nhịp cầu kết nối Âm - Dương. Hơn thế nữa đặt bàn thờ Thần Tài đúng cách nó sẽ giúp cho chủ nhà của gia chủ tuổi Thân giàu có , giàu sang , thịnh vượng, có tài có danh, người trong nhà đỗ đạt cao, gia đình hòa thuận, con cháu khỏe mạnh, thông minh. gia đình tuổi 1992 sẽ thờ 2 vị thần này trong một tủ thờ đặt dưới đất với bàn thờ hướng thẳng ra phía trước cửa nhà. Thông thường bàn thờ sẽ áp sát vào bức tường, trong trường hợp không có thì phải tạo vách ngăn để làm địa điểm dựa vững chắc. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc kinh doanh và cuộc sống của gia chủ . Xem hướng đặt bàn thờ Thần Tài cho gia đình tuổi Nhâm Thân đúng chuẩn phong thủy – Năm sinh dương lịch: 1992 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân Theo nguyên tắc chung khi đặt bàn thờ Thần Tài theo tuổi 1992 là để tủ thờ ở nơi sát mặt đất, nằm trong phía góc với địa chỉ sạch sẽ, phía trước mặt thoáng đãng. Tốt nhất là nên hướng thẳng bàn thờ đối diện với cửa chính sẽ giúp đón nhận nhiều tài lộc và tiền tài vào gia đạo hơn. gia chủ tuổi Nhâm thân cũng nên đặt bàn thờ ở vị trí có cơ sở dựa vững chắc. Nếu phía sau là bức tường lớn hoặc tạo một vách ngăn để bàn thờ không có điểm tựa thì công việc của gia đình sẽ không may mắn , dễ đi xuống. Ngoài ra, với những địa chỉ sống nhỏ, có thể treo bàn thờ lên tường nhưng tránh treo trước cửa sổ hoặc có lỗ đục phía sau, điều này là không tốt cho tài vận của gia đình. Đối với gia đình là nam: - chủ nhà tuổi Nhâm Thân (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài quay về các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí); Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị). - gia đình tuổi Nhâm Thân (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ Thần Tài quay về các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh). Đối với gia đình là nữ - Đối với tuổi Nhâm Thân (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ Thần Tài tại các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị). - Đối với tuổi Nhâm Thân (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ Thần Tài tại các hướng xấu là: Bắc (Họa Hại); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh). Ý nghĩa một số từ ngữ phong thủy - Sinh khí: Thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. - Thiên y: Cải thiện sức khỏe, trường thọ - Diên niên: Củng cố các mối quan hệ trong chủ nhà , tình yêu. - Phục vị: Củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, tốt đẹp trong thi cử. - Họa hại: Không may mắn , thị phi, thất bại. - Ngũ quỷ: Mất nguồn thu nhập, mất việc làm, cãi lộn. - Lục sát: Xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng, tai nạn. - Tuyệt mệnh: Phá sản, bệnh tật chết người. Bên cạnh đó, gia chủ tuổi Nhâm thân cũng cần lưu ý thêm đến trạch khí của ngôi nhà cũng như bố cục của phòng ốc để có lựa chọn tối ưu. Trong nhiều trường hợp, bàn thờ Thần Tài vẫn có thể xoay chéo 45 độ so với tường. Khi đó, phía sau lưng cần có bức vách che góc nhọn của tường hoặc những đồ bày trí như lọ lộc bình... Để làm vững lưng bàn thờ. Trên đây là những kiến thức phong thủy mà chúng tôi đã tổng hợp giúp gia đình tuổi Nhâm Thân 1992 chọn hướng tốt để đặt bàn thờ Thần Tài. Nếu quý vị còn thắc mắc hay cần tư vấn về các mẫu bàn thờ Thần Tài hợp mệnh, hợp phong thủy, xin vui lòng liên hệ với Đồ thờ Huyền Đức qua hotline 0326563698 để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời nhất.
 4. Nếu bạn đang tìm hiểu mua bàn thờ Thần Tài thì chắc chắn đã được nghe và tư vấn về bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ. Tuy nhiên nếu không phải là dân “sành gỗ” hoặc không tìm hiểu kỹ bạn sẽ có thể bị mua với giá trên trời. Với ngành gỗ đặc tính là muôn màu giá. Tuy nhiên không phải tự nhiên người ta có thể ấn định giá vô tư như vậy được. Để định giá một sản phẩm từ gỗ người ta thường xét theo đặc tính của gỗ như độ chịu lực, nén, nhiệt hoặc tính thẩm mỹ như vân, giác…Ngoài ra gỗ có mùi thơm hay không. Bên cạnh đó các dòng nhóm gỗ quý thuộc phân nhóm I cũng được đánh giá cao nhất như gõ đỏ, hương, cẩm lai, bách xanh….Tiếp sau đó mới là các loại gỗ thường như xoan đào, sồi… Bài viết dưới đây, Đồ Thờ Huyền Đức xin chia sẻ về cách mua bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ chất lượng và giá tốt nhất cho gia chủ. Đặc tính của gỗ Gụ đáp ứng tiêu chí làm bàn thờ Thần Tài? Gỗ gụ là một loại gỗ quý, thường dùng trong đóng đồ nội thất mỹ nghệ cao cấp như sập thờ, bàn, tủ, giường, sập, tủ chè, bàn thờ thần tài … Đặc tính của gỗ gụ là ít bị cong vênh, mối mọt nên độ bền sử dụng có thể tới vài chục năm mà chất lượng gỗ vẫn tốt. Thậm chí càng dùng đồ gỗ gụ thì gỗ càng bóng bẩy Gỗ gụ có giá thành vừa phải, hợp túi tiền của nhiều người thích chơi đồ mỹ nghệ cao cấp; so với gỗ hương và gỗ trắc thì gỗ gụ rẻ hơn rất nhiều Hiện nay, tại Việt Nam chủ yếu là gỗ gụ nhập khẩu từ Lào về, Việt Nam có gỗ gụ nhưng số lượng không đáng kể. Chất lượng gỗ gụ ở Lào cũng không thua kém gỗ gụ của Việt Nam. Cách nhận biết gỗ Gụ khi đi mua bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ Gỗ gụ khi vừa xẻ ra có màu vàng, nhanh chóng chuyển sang màu nâu sậm do nhựa gỗ khô đi và chuyển màu. Gỗ gụ nếu không xử lý bằng nước vôi trong thì không ăn màu khi hoàn thiện. Khi xử lý qua nước vôi trong, gỗ gụ chuyển màu thành màu nâu gụ ( đây là nguyên cớ cho cái tên gỗ gụ). Nhận biết gỗ gụ cần có kinh nghiệm và dựa trên tom gỗ, mùi gỗ (hăng nhẹ), không nhận biết bằng vân gỗ.Gỗ gụ hầu như không có vân, là loại gỗ cứng được coi là thiết mộc. Nếu bạn thấy vân trên gỗ gụ, đó chính là các đường cắt ngang của thớ gỗ dọc, chứ không phải vân gỗ. Những đường vân này thường xuất hiện khi sử dụng gỗ gụ ở các bề mặt cong của sản phẩm nội thất. Do vậy, không thể nhận biết gỗ gụ bằng vân gỗ. Lựa chọn gỗ Gụ làm bàn thờ Thần Tài Đây là một trong những loại gỗ quý và chất lượng tốt tại Việt Nam, chính vì vậy nếu bạn có phân vân về loại gỗ này có tốt không thì không cần bàn tới vì nó hoàn toàn đáng lựa chọn cho việc làm bàn Thờ Thần Tài. Từ xa xưa, người Việt đã sử dụng gỗ gụ để làm ra các sản phẩm giàu tính mỹ nghệ như sập, tủ, rường cột nhà,v.v...nên bạn hãy cứ yên tâm về chất lượng. Các mẫu bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ tốt và giá hợp lý nhất Dưới đây, Đồ Thờ Huyền Đức xin chia sẻ các mẫu bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ đẹp nhất. Được làm bằng gỗ Gụ 100% và giá thành hợp lý. Một số mẫu bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ bán chạy, được khách hàng đánh giá thẩm mỹ cực cao. Bên cửa hàng Đồ Thờ Huyền Đức hiện có hơn 100 mẫu bàn thờ Thần Tài được làm bằng gỗ Gụ và 300 mẫu bàn thờ gỗ Xoan, Sồi, PơMu,... Quý khách hàng cần được tư vấn mua tượng thần tài, bàn thờ Thần Tài gỗ Gụ xin liên hệ số điện thoại: 0326.563.698 (call/zalo).