• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Áo Xuất Khẩu

Hội viên
 • Số nội dung

  135
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Áo Xuất Khẩu

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday 15/08/1989

Contact Methods

 • Website URL
  https://aoxuatkhau.com/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  497/10 Cây Trâm, P. 8, Q. Gò Vấp, TPHCM
 1. Lò vi sóng là gì? Lò vi sóng dùng để làm gì? Lò vi sóng là thiết bị được nhiều gia đình Việt sử dụng để hâm nóng, nấu chín và rã đông thức ăn, với 3 chức năng chính này của lò vi sóng đã giúp nhiều bà nội trợ tiết kiệm thời gian chờ món ăn. Mô tả sản phẩm Cấu tạo của bảng điều khiển lò vi sóng 1. Nút bấm Các nút bấm On/Off hoặc nút Start/Stop bên phải và bên trái điều bảng điều khiển dùng để bật/tắt lò và khởi động/dừng các chương trình đang chạy. 2. Vùng cảm ứng Bạn chỉ cần chạm nhẹ vào nút là có thể chọn chức năng của lò. Gồm có các chương trình: 3. Núm xoay Sử dụng một ngón tay là có thể điều chỉnh xoay sang trái hay qua phải 4. Màn hình hiển thị Với màn hình hiển thị bạn có thể thấy được thời gian nấu còn lại, chương trình nấu .. trên màn hình một cách rõ ràng. Cách dùng lò vi sóng Bosch Dưới đây là các bước giúp bạn sử dụng Lò vi sóng Bosch đúng cách Bước 1: Lắp đặt lò vi sóng đúng cách Kiểm tra các hư hỏng (nếu có): nếu bạn gặp tình trạng cửa bếp lò vi sóng bị lỏng hoặc cong khớp nối và bề mặt bị bịt kín, khớp nối và bản lề bị gãy hoặc mất, có các vết lồi lõm bên trong khoang hoặc trong cánh cửa thì cần gọi ngay cho cửa hàng để bảo hành, nếu khởi động thì rất nguy hiểm. Sau bước kiểm tra lò, tiếp theo đặt lò ở nơi bằng phẳng và ổn định để giữ được trọng lượng của lò. Đặt lò ở vị trí vừa tầm mắt để dễ lấy đồ ăn. Không đặt lò quá thấp vì sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Không đặt bếp ở gần những thiết bị dễ bị nhiễm từ --> Dễ gây cháy nổ Lưu ý: Không tự ý sửa lò vi sóng Bosch khi gặp sự cố Không tự ý lắp đặt sản phẩm, cần gọi thợ đến lắp đặt để tránh những sự cố bất ngờ Bước 2: Kiểm tra ổ cắm Cần kiểm tra ổ chắm lò vi sóng có bị lỏng hay không. Nếu bị lỏng cần điều chỉnh lại ngay. Nếu lò chập chờn, hay mất nguồn điện thì rất nhanh xuống cấp Không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị khác. Nếu nguồn điện không chịu được áp lực sẽ dễ bị cháy ổ cắm, gây ảnh hưởng đến nguồn điện đang hoạt động. Bước 3: Đặt thức ăn, dụng cụ nấu vào lò đúng cách Tuyệt đối không sử dụng các loại dụng cụ như nhựa dễ bị chảy khi sử dụng lò vi sóng Bosch. Lò vi sóng Bosch có tần số thấp nên rất dễ dàng xuyên qua giấy, gỗ, sành, sứ, thủy tinh khi nấu hay hâm thức ăn bằng lò. Sử dụng các chất liệu này khi sử dụng lò vi sóng Bosch sẽ giúp thức ăn nhanh chín và ít hao tốn điện năng Bước 4: Bật nút ON/OFF, điều chỉnh công suất của lò Khi bật lò nướng, đèn chiếu sáng bên trong lò cũng tự động bật Điều chỉnh công suất của lò theo từng món ăn bạn muốn Khi chức năng cài đặt tùy chọn thời gian đã được chọn và hiển thị trên màn hình thì biểu tượng tương ứng sẽ sẽ xuất hiện ở giữa dấu ngoặc vuông. Ngoại trừ với đồng hồ, biểu tượng chỉ sáng lên khi bạn thực hiện các thay đổi. Có rất nhiều chức năng nấu ăn mà Lò vi sóng Bosch mang đến cho các bạn. 90W Rã đông thực phẩm đã chỉ định 180W Rã đông và tiếp tục nấu 360W Nấu thịt và hâm nóng thực phẩm đã chỉ định 600W Hâm nóng và nấu đồ ăn 900W Hâm nóng các món nước Lưu ý: Hạn chế nấu với công suất Max, điều này có thể làm giảm tuổi thọ của lò Bước 5: Rút điện, tắt máy và vệ sinh lò Sử dụng chế độ hẹn giờ, lò vi sóng sẽ tự động ngắt. Tuy nhiên bạn cũng cần ấn nút OFF để tắt máy hoàn toàn nhé Rút ổ cắm điện khi không sử dụng để đảm bảo không rò rỉ điện ra bên ngoài, đảm bảo an toàn cho gia đình bạn Mở cánh cửa lò vi sóng cho ra bớt mùi đồ ăn, để lần sau sử dụng không bị ám mùi Đợi lò vi sóng nguội thì bạn có thể lau chùi bếp sạch sẽ Hướng dẫn vệ sinh lò vi sóng Bosch đúng cách Vệ sinh lò vi sóng theo hướng dẫn dưới đây để tránh mọi hư hại do vệ sinh sản phẩm không đúng cách bạn nhé. Không được sử dụng các sản phẩm dưới đây để vệ sinh lò nướng: Sản phẩm có tính axit hoặc ăn mòn Sản phẩm có tính nồng độ cao Sử dụng miếng bọt biển cứng Sử dụng chất tẩy có áp suất cao Chỉ nên lau, vệ sinh lò với một miếng khăn rửa chén trước và sau khi sử dụng: Khu vực Sản phẩm vệ sinh Bảng điều khiển Sử dụng nước nóng và xà phòng: Lần 1: Lau sạch bằng 1 miếng khăn rửa chén Lần 2: Lau khô bằng một miếng vải mềm Không sử dụng các sản phẩm lau kính hoặc dao cạo kính chuyên nghiệp Bề mặt thép không gỉ Nước nóng + xà phòng: Lần 1: Lau sạch bằng 1 miếng khăn rửa chén Lần 2: Lau khô bằng một miếng vải mềm Lau ngay những vết bẩn dạng nước, mỡ, hoa ngô, trứng hoặc các vết bẩn màu trắng vì sự ăn mòn có thể xảy ra nhanh do các vết bẩn này Sử dụng các sản phẩm được thiết kế để vệ sinh chất liệu thép không gỉ. Bạn có thể mua chúng ở trung tâm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc các đại lý chuyên bán lẻ. Khoang lò Nước xà phòng nóng hoặc giấm ăn + miếng vải mềm. Đối với các vết bẩn cứng đầu thì bạn có thể sử dụng các sản phẩm vệ sinh cho chất liệu thép không gỉ hoặc các sản phẩm chuyên dụng. Chỉ lau khi lò đã nguội hẳn. Tấm kính che ánh sáng của lò Nước nóng với một chút xà phòng: Lau sạch với miếng khăn rửa chén Tấm bên ngoài cửa Sản phẩm vệ sinh kính. Lau khô các vết bẩn với vải mềm. Không sử dụng dao cạo kính Các tấm kính bên trong cửa Sản phẩm lau kính. Lau sạch các vết bẩn với vải mềm, không sử dụng dao cạo kính Cửa lò Nước xà phòng nóng. Lau sạch bằng vải mềm. Không được cọ, không sử dụng dao cạo kính hay đồ vật bằng kim loại để vệ sinh Các phụ kiện Nước nóng và một chút xà phòng: Ngâm và lau sạch với miếng khăn rửa chén hoặc bàn chải Cách xử lý khi gặp sự cố Dưới đây là các cách xử lý sự cố đơn giản mà bạn có thể thực hiện: Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục Lò không hoạt động Cầu chì bị cháy Kiểm tra lại cầu chì Không cắm phích cắm Cắm nguồn Hoạt động không chính xác Ngắt kết nối hộp cầu chì, và kết nối lại sau khoảng 10 giây Lò không hoạt động. Thời gian nấu hiển thị trên màn hình Bạn quên nhấn nút sau khi đã thiết lập các cài đặt Nhấn nút Chức năng vi sóng của lò không hoạt động Cửa đóng không chặt Đóng chặt cửa, đảm bảo cửa không có gì bất thường Chưa nhấn nút Nhấn nút Thức ăn mất nhiều thời gian để hâm nóng hơn trước đó Mức công suất quá thấp Tăng mức công suất Đặt quá nhiều thức ăn vào trong lò Tuân thủ nguyên tắc lượng gấp đôi= thời gian gấp đôi Thực phẩm bị nguội hơn so với thường lệ Khuấy và lật thực phẩm khi nấu Cách cài đặt giờ Lò vi sóng bosch Một chức năng khá hữu ích khi sử dụng lò vi sóng bosch là nó có thể hẹn giờ - với chức năng này cho phép người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác hẹn giờ để nấu ăn, hâm nóng mà không cần lo lắng rằng mình có thể quên.Chắc hẳn không ít bạn đã gặp trường hợp "dở khóc dở cười" khi mà bạn chỉ tính hâm thức năng trong 10 phút thôi, nhưng vì một lý do siêu nhiên nào đó và bạn đã quên nồi thức ăn đang được hâm trên bếp và ai cũng biết được kết cục của nó rồi đấy.Chức năng hâm nóng thức ăn giúp người sử dụng máy định lượng được khoảng thời gian cần thiết để hâm nóng đồ ăn, hay làm thức ăn chín vừa.Thời gian hẹn giờ tối đa của lò vi sóng là khoảng 99 phút 50 giây. Dưới đây là 3 thao tác đơn giản giúp bạn hẹn giờ lò vi sóng bosch:Bước 1: Chọn vào nút thời gian nấu 1 lầnBước 2: Lựa chọn thời gian bạn muốn nấu bằng cách ấn vào nút điều chỉnh thời gian. Nếu bạn lỡ tay nhập sai thời gian như dự định ban đầu thì nhập lại bằng cách nhấn vào nút Dừng/XóaBước 3: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn vào nút bắt đầu + 1 phút để bắt đầu hoạt động Giá lò vi sóng Bosch Tại Gia dụng Đức Sài Gòn, bạn sẽ tìm thấy cho mình mẫu lò vi sóng Bosch ưng ý. Vừa phù hợp với túi tiền của bạn, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày. Hiện nay một mẫu lò vi sóng Bosch có giá giao động từ 4.550.000 - 27.000.000 VNĐ. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết lựa chọn mẫu lò vi sóng Bosch nào thì đừng ngần ngại ghé ngay store của chúng tôi, để được nhân viên tư vấn bạn nhé! Top 5 lò vi sóng Bosch bán chạy nhất hiện nay Lò vi sóng Bosch Bel520ms0k Nếu không gian phòng bếp của bạn hạn chế thì đây là sản phẩm dành cho ngôi nhà của bạn. Lò vi sóng âm tủ Bosch Bel520MS0K được thiết kế với màu đen sang trọng, kết hợp với màu thép không gỉ tạo nên một sự hài hòa về màu sắc. Ngoài ra, chiếc lò vi sóng âm tủ Bosch Bel520MS0K còn được trang bị khoang lò để chứa thức ăn có dung tích 20 lít, giúp bạn dễ dàng để đồ ăn vào và giúp thức ăn được nấu chín nhanh hơn. Với chất liệu inox cao cấp, chịu được mức nhiệt cao. Bề mặt kính màu đen kết hợp với bo viền kim loại không bám dấu vân tay giúp bạn dễ dàng vệ sinh.Lò vi sóng Bosch Bel520MS0K với 5 mức công suất giúp bạn dễ dàng lựa chọn chế độ nấu phù hợp với từng món ăn, giúp món ăn giòn bên ngoài và nóng sốt bên trong. Giá thành sản phẩm: 9.100.000 VNĐ Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch BFL634GS1 Serie 8 Một sản phẩm lò vi sóng âm tủ ở phân khúc cao cấp.Lò vi sóng Bosch BFL634GS1 Serie 8 với dung tích 21 lít phù hợp với gia đình đông thành viên. Không chỉ đáp ứng nhu cầu nấu nướng của bạn mà còn là thiết bị nội thất trang trí thêm cho ngôi nhà.Lò vi sóng âm tủ Bosch BFL634GS1 được xem là sản phẩm thuộc phân khúc hiện đại bậc nhất, sở hữu công nghệ 3D không cần bàn xoay mà vẫn đảm bảo lượng nhiệt phân bổ đều xung quanh thực phẩm.Ngoài ra cửa kính còn được làm bằng kính trong suốt nhiều lớp, trang bị thêm tấm lưới kim loại chịu nhiệt tốt giúp bạn vừa có thể theo dõi được quá trình nấu nướng của lò, vừa đảm bảo an toàn tránh tai nạn khi sử dụng. Giá thành sản phẩm: 19.490.000 VNĐ HỆ THỐNG CỬA HÀNG HNI: SH08, Chung cư Anland, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội - (+84) 3 9986 6774 HCM-01: 344 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM - (+84) 3 9222 6774 HCM-02: Số 52, đường số 4, KDC Himlam, Quận 7, TP.HCM - (+84) 3 9222 6774 (Đã mở bán) HPG: 390 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng - (+84) 9 6618 6774 THA: 04/06 Dương Đình Nghệ, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa - (+84) 91.222.0991 Gia dụng Đức Sài Gòn tự tin với sự chất lượng của nhà sản xuất cùng với sự chuyên nghiệp trong từng khâu bán hàng của chúng tôi, sẽ mang đến những sản phẩm tuyệt vời, chất lượng cho bạn.
 2. Vẫn là câu hỏi của các bà nội trợ. Máy sấy quần áo loại nào tốt? Máy sấy loại nào bền? Máy nào thương hiệu cao cấp chính sách đổi trả tốt? Trên thị trường ngày nay có đa dạng các mẫu mã máy sấy. Vậy thì hãy cùng Gia Dụng Đức Sài Gòn theo dõi bài viết này để tìm ra máy sấy quần áo loại nào tốt nhất nhé. 1. Những dòng máy sấy quần áo Hot hiện nay Máy sấy Bosch Máy sấy quần áo Bosch được sản xuất tại Ba Lan, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và hiện đại, với mức giá từ 15 đến 30 triệu đồng cho 1 sản phẩm, khối lượng sấy tối đa 8kg cho mỗi lần thực hiện. Máy sấy quần áo Panasonic Máy sấy quần áo Panasonic là thương hiệu đến từ Nhật có thiết kế gọn gàng với khung tủ làm từ inox và nhôm chắc chắn, bền bỉ, chống gỉ. Sản phẩm có tính năng diệt khuẩn, điều khiển từ xa tiện lợi và giá chỉ dao động trên dưới một triệu đồng. Máy sấy quần áo Electrolux Máy sấy Electrolux có kiểu dáng, thiết kế đẹp mắt, làm từ chất liệu thép không gỉ vừa sang trọng vừa có độ bền cao. Sản phẩm được tích hợp nhiều chức năng như xoay đảo chiều, sấy khô, khử khuẩn, lưu hương và bảo vệ màu trang phục,...Giá chỉ dao động từ 10 đến 20 triệu đồng cho một sản phẩm. Máy sấy quần áo Sunhouse Máy được sản xuất ở Hàn Quốc, có thiết kế gọn gàng, hiện đại. Máy sấy quần áo Sunhouse có khả năng sấy khô từ 10-15kg, có chức năng đẩy nhanh tốc độ sấy giúp diệt khuẩn, khử mùi tốt, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Máy sấy quần áo Candy Máy được sản xuất tại Trung Quốc, là một tên gọi khá xa lạ với người tiêu dùng nhưng lại là thương hiệu mang đến những sản phẩm có giá thành rất là cạnh tranh. Dù khá khó để tìm linh kiện thay thế nếu như mảy may máy hỏng nhưng bù lại máy được trang bị những tính năng nổi trội như: hẹn giờ, sấy đồ len, điều khiển từ xa qua SmartPhone,... Và còn nhiều loại máy sấy khác như: Kangaroo, Whirlpool, máy sấy dạng tủ Samsung,... cũng là các thương hiệu lớn sản xuất ra các dòng máy sấy quần áo chất lượng. 2. Lưu ý khi chọn máy sấy quần áo Có khá nhiều dòng máy để cho người tiêu dùng nhưng nên lựa chọn máy sấy quần áo loại nào tốt, những hãng nào luôn là thắc mắc khó giải. Sau đây Gia Dụng Đức Sài Gòn điểm qua những lưu ý khi chọn máy sấy quần áo. Thương hiệu Thương hiệu luôn được mọi người chú trọng khi lựa chọn mua hàng. Bởi các thương hiệu nổi tiếng đều trực thuộc các công ty, tập đoàn kinh doanh có tiếng, có chính sách đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng. Vì vậy, đây là nơi mà người tiêu dùng lựa chọn tin dùng. Có các thương hiệu nổi tiếng như: Bosch, Electrolux, Panasonic, Sunhouse, Candy,... bạn có thể tham khảo. Công suất sử dụng Máy sấy quần áo loại nào tốt? Việc tốt hay không còn phụ thuộc vào công suất hoạt động của máy. Nên lựa chọn máy có công suất phù hợp với nhu cầu. Công suất phổ biến của một số loại máy sấy hiện nay dao động khoảng từ 2000W đến 3000W. Thường công suất máy được ghi phía bên ngoài hộp đựng máy, trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc trên nhãn sản phẩm Thời gian sấy phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như thương hiệu, loại máy, công suất và số lượng quần áo cho vào. Giá cả Máy giặt Bosch Series 8 WAV28M40 9kg 1400 rpm Giá: 32.000.000 đồng Máy giặt Bosch Series 8 WAV28K40 9kg 1400 rpm Giá: 33.000.000 đồng Máy giặt Bosch Series 8 WTX87M20 Giá: 30.990.000 đồng 3. Sử dụng như thế nào để tiết kiệm điện Việc sử dụng thế nào để tiết kiệm điện phụ thuộc không chỉ vào công suất máy mà còn vào cách chúng ta sử dụng như thế nào. Sấy quần áo phù hợp với dung tích của máy: để tránh tình trạng máy hoạt động quá tải và quá công suất thì bạn nên sấy lượng quần áo vừa đủ hoặc ít hơn so với dung tích của máy. Bạn nên tích lượng quần áo vừa đủ để giặt và sấy như vậy sẽ giúp tiết kiệm điện hiệu quả. Tránh giặt quá ít quần áo vì như vậy sẽ gây lãng phí điện năng. Vắt thật kỹ quần áo trước khi cho vào sấy: Khi quần áo quá ướt đồng nghĩa với việc thời gian sấy sẽ lâu hơn, lãng phí điện. Do đó bạn nên vắt thật kỹ trước khi cho vào máy để tiết kiệm thời gian sấy hơn. Phân loại quần áo và chọn chế độ sấy phù hợp: Mỗi lần quần áo được làm từ chất liệu vải khác nhau do đó bạn nên lựa chọn chế độ sấy phù hợp với loại vải của mình sẽ giúp bạn bảo vệ quần áo tránh bị hư hại, đạt hiệu quả sấy cao hơn, tiết kiệm thời gian và lượng điện năng tiêu thụ. Đây là một số mẹo giúp bạn tiết kiệm điện năng hơn: Cân nhắc số lượng quần áo cần sấy khoảng từ ½ hay ⅔ máy là hợp lý. Quần áo nên được đảm bảo đã vắt khô trước khi cho vào. Không nên sấy quần áo quá khô vì sẽ dễ làm hỏng và tốn điện. Lựa chọn chế độ sấy phù hợp để tiết kiệm thời gian hơn. Đóng chặt cửa máy sấy để tránh trong quá trình sấy thất thoát nhiệt gây tốn điện. Vệ sinh lưới lọc bông vải thường xuyên. Tách riêng phân loại quần áo giúp việc sấy dễ dàng và nhanh chóng hơn. Khi vệ sinh máy nên sử dụng khăn mềm để làm sạch lưới lọc. Bộ phận cảm ứng nên để nguội rồi mới vệ sinh. Bạn có thể dùng giấm để làm sạch, không nên dùng các chất dung môi vì dễ gây cháy nổ. Nên vệ sinh bình thông hơi 1 tháng 1 lần. Nên vệ sinh ngăn chứa nước. 4. Nơi mua máy sấy quần áo đáng tin cậy Chắc hẳn bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn nơi nào để bạn mua máy sấy quần áo, chọn máy sấy quần áo loại nào tốt? Vậy thì Gia Dụng Đức Sài Gòn là một cái tên bạn nên nghĩ đến. Gia Dụng Đức Sài Gòn là một website chuyên cung cấp các đồ gia dụng được nhập khẩu Đức & EU, với cam kết sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng tuyệt đối. Gia Dụng Đức Sài Gòn trở thành top đầu trong suy nghĩ của khách hàng khi nhắc đến những món đồ gia dụng mà họ tin cậy.
 3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy pha cà phê Cấu tạo chung Một chiếc máy pha cà phê Về cơ bản cấu tạo của các loại máy pha cà phê gồm 2 phần: Thân máy gồm nhiều bộ phận nhỏ như ngăn để đựng cà phê, một ngăn chứa nước, ngăn chứa bã, và các bộ phận có chức năng để pha cà phê,… Bộ phận điều khiển: đây là nơi bạn sẽ thao tác để pha cà phê, hay điều chỉnh các chế độ của máy. Các bộ điều khiển thông thường thường có núm điều chỉnh, đèn báo hoặc màn hình cảm ứng để thao tác,… Do cấu trúc khác nhau, một số dòng máy pha cà phê có thể sử dụng cà phê bột, cà phê viên nén hoặc cà phê hạt. Nguyên lý hoạt động Hầu hết các máy pha cà phê ngày nay đều hoạt động dựa trên 2 nguyên lý là chân không và thẩm thấu: Nguyên lý chân không, nước sẽ được làm nóng và áp suất bên trong máy tăng lên. Lúc này, máy sẽ tự động ngắt điện và cà phê sau khi tiếp xúc với áp suất cao sẽ chảy vào cốc. Với những chiếc máy pha cà phê sử dụng nguyên lý này, cà phê sẽ pha nhanh hơn và nhiều hương vị hơn. Đối với nguyên lý thẩm thấu, nước sẽ từ bình chứa qua ống nhôm và được đun sôi ở nhiệt độ thích hợp. Sau đó tiếp tục đi theo đường ống đến nơi chứa cà phê. Lúc này, nước sôi từ từ thẩm thấu vào bột cà phê và chảy trực tiếp vào cốc Một điều thú vị là toàn bộ quá trình thao tác này diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 1 phút là bạn đã có thành phẩm là một ly cà phê thơm ngon. Ngoài ra, hương vị cà phê có ngon hay không sẽ tỷ lệ thuận với áp suất và nhiệt độ của nước, nếu áp suất và nhiệt độ của nước đạt tiêu chuẩn cao thì sẽ cho ra những giọt cà phê thơm ngon nhất. Đó là điều tuyệt vời nhất mà một chiếc máy pha cà phê có thể mang lại cho bạn, điều mà cà phê phin không thể làm được. Các loại máy pha cà phê phổ biến Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy pha cà phê làm cho người sử dụng không biết rõ đặc điểm của từng loại. Để giúp khách hàng lựa chọn được chiếc máy pha cà phê phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, hãy cùng tìm hiểu về đặc điểm của các loại máy pha cà phê phổ biến hiện nay. Máy pha cà phê tự động Máy pha cà phê tự động sẽ tự túc hoàn toàn từ việc xay hạt cà phê, pha chế và cho ra những ly Espresso, Cappuccino đạt tiêu chuẩn. Việc của bạn là mua một gói cà phê hạt (là loại rang mộc, không pha tạp, không pha lẫn đậu nành, đậu bắp) cho vào trong máy và bấm nút. Sau khoảng 10 phút sẽ cho ra những ly cà phê Espresso nguyên chất. Chức năng tự động làm sạch của máy cho phép người dùng tiết kiệm thời gian vệ sinh và không lo cặn bẩn còn sót lại trong máy sau khi sử dụng. Ngoài ra, chức năng này còn giúp tăng độ bền cho sản phẩm. Chính nhờ cực kì dễ sử dụng mà hầu hết những mẫu máy pha cafe gia đình hoặc văn phòng hiện nay thường là mẫu máy này! Máy pha cafe tự động Philips Sản phẩm có thể sử dụng cả cà phê hạt và bột, có thể pha khoảng 30-50 tách / giờ, có thể pha cà phê đen cơ bản như Espresso, Cappuccino, Latte, Macchiato, Cafe Creme Cappuccino, Lungo, Ristretto… Máy pha cà phê tự động chức năng tự động điều chỉnh liều lượng nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ giữ ấm cà phê, duy trì chất lượng cà phê đồng nhất. Nhờ đó, máy pha cà phê tự động rất dễ vận hành và thích hợp sử dụng cho gia đình, văn phòng hay các quán cà phê cao cấp Máy pha cà phê bán tự động Khác với máy tự động, máy pha cà phê bán tự động chỉ thực hiện công việc pha chế.Thay vào đó, bạn có thể thay đổi hương vị cà phê để phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Máy pha cà phê bán tự động là loại máy chỉ có thể pha cà phê ở dạng bột, không được tích hợp chức năng xay cà phê hạt, máy thường được trang bị một vòi để đánh sữa và tạo bọt cho phép bạn pha chế những tách Latte hoặc Cappuccino vừa thơm ngon cũng như đẹp mắt. Lưu ý máy chỉ sử dụng được với cà phê bột hoặc cà phê túi lọc, nếu dùng cà phê hạt bạn cần dùng máy xay cà phê riêng. Máy pha cà phê bán tự động thường đồ sộ hơn một chút Sản phẩm có thể pha từ 1 đến 12 tách cà phê/lần, 100 đến 200 tách/ngày, chủ yếu dùng để pha Espresso, một số máy còn có thể pha Cappuccino, Latte. Ưu điểm của máy pha cà phê bán tự động là thiết kế nhỏ gọn, độ bền cao, dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần pha, giá cả đa dạng phù hợp với thu nhập bình quân của nhiều gia đình. Tuy nhiên, máy bán tự động phức tạp hơn một chút so với máy tự động vì đây là loại máy thường được sử dụng trong các quán cà phê có nhân viên pha chế chuyên nghiệp. Máy này có thiết bị để tạo hình ra những ly cappuccino, macchiato nghệ thuật, vì vậy người dùng cần biết cách vận hành máy và pha chế đồ uống. Máy pha cà phê chuyên nghiệp Máy pha cà phê chuyên nghiệp có cơ chế hoạt động giống như một máy pha cà phê bán tự động, tức là nó pha chế cà phê Espresso và Cappuccino hoàn toàn bằng tay. Máy hoạt động với công suất khá lớn từ 1200W đến 2500W, có hệ thống cấp nước trực tiếp vào máy, có thể đánh sữa, tạo bọt, chỉ sử dụng loại cà phê bột. Máy pha cà phê chuyên nghiệp có khả năng pha được 180 đến 250 ly/giờ, đáp ứng nhu cầu pha cà phê chuyên nghiệp. Giá của loại máy này khá cao khoảng 30 đến 400 triệu. Các loại máy pha cà phê chuyên nghiệp thưởng chỉ có ở nhà hàng, quán cà phê Loại máy này chủ yếu được sử dụng trong các quán cà phê vì thao tác hơi phức tạp. Máy pha cà phê chuyên nghiệp sử dụng cà phê bột, được thiết kế có tay cầm, người dùng sẽ cho cà phê bột vào tay cầm sau đó lắp vào máy, máy sẽ tự động pha cà phê Espresso, Cappuccino hoặc Latte. Thời gian pha 1 tách cà phê trung bình khoảng 25 giây đến 1 phút, tùy thuộc vào từng loại máy. Máy pha cà phê chuyên nghiệp có thể hiểu là phiên bản chuyên dụng và lớn hơn của máy pha cà phê bán tự động. Xem thêm: Công Suất Máy Pha Cà Phê Bao Nhiêu? Có Tốn Điện Không? Máy pha cà phê viên nén Máy pha cà phê viên nén sử dụng loại cà phê viên nén chuyên dụng, pha cà phê với tốc độ cao, bạn chỉ cần cho viên nén vào máy và nhấn nút là sẽ cho ra ly cà phê hảo hạng mà không cần phải chờ đợi lâu và loại máy này chỉ dành để pha cà phê dạng viên nén chứ không thể pha dạng nguyên hạt và dạng bột. Máy phù hợp với những người bận rộn không có nhiều thời gian và yêu thích hương vị pha sẵn. Sử dụng đơn giản, pha chế nhanh chóng, giá rẻ nên thích hợp dùng cho cả gia đình và văn phòng. Máy pha cafe viên nén nhỏ gọn và tiện lợi Đây là loại máy có giá thành rẻ nhất trong các dòng máy pha cà phê, rẻ hơn 1/3 so với máy bán tự động và 1/10 so với máy tự động. Tuy nhiên có một hạn chế nhỏ là việc chọn kích thước của máy theo kích thước của viên nén, nếu bạn đã chọn loại kích thước này thì không thể pha cà phê với kích thước khác được. Qua bài viết trên, hy vọng các bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về khái niệm máy pha cà phê là gì? Các loại máy pha cà phê phổ biến hiện có trên thị trường. Từ đó, bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc máy pha cà phê phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
 4. Quần áo unisex là gì? Xu hướng áo phông unisex đình đám 2022 Thời trang ngày này không chỉ còn giới hạn bởi quần tây, áo thun hay áo sơ mi. Ngày nay, thời trang là sự phá cách, tự tin thể hiện cá tính của mỗi cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi con người nơi bạn sinh sống có một cá tính riêng, phong cách riêng và họ thể hiện sự độc nhất của họ thông qua trang phục hàng ngày. Một trong những phong cách khuyến khích các bạn trẻ thể hiện điều này là phong cách thời trang unisex. Vậy phong cách này là gì? Hãy cùng Hidanz tìm hiểu bạn nhé. 1. Phong cách Unisex là gì? Quần áo unisex là gì? Khi nhắc tới cụm từ Unisex người ta sẽ mường tượng ngay kiểu trang phục không phân biệt giới tính, khi mà cả nam và nữ đều có thể sở hữu item này. Nếu người song tính được gọi là người đẹp phi giới tính thì quần áo cũng vậy, quần áo unisex còn được gọi với cái tên mỹ miều hơn, quen thuộc hơn là trang phục phi giới tính hoặc trung lập giới tính. Từ “Unisex” lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 1968 trên tạp chí Life của Mỹ. Nó đã gây được tiếng vang lớn đối với thế hệ giới trẻ ưa chuộng phong cách cá tính, mạnh mẽ và phóng khoáng. Xu hướng quần áo unisex trong năm 2022 Bởi quần áo unisex dành cho cả nam và nữ, nên nó có rất nhiều phong cách và đa dạng mẫu mã trên thị trường, với mỗi phong cách sẽ có một cách phối đồ khác nhau. Trong bài này Hidanz sẽ chỉ bạn một vài set đồ chắc chắn sẽ HOT trend trong năm 2022 đấy. Có rất nhiều mẫu áo thun unisex được cả nam và nữ ưa chuộng như áo thun unisex nam tay lỡ, áo thun unisex form rộng nam, áo thun sọc, áo thun vạt ngắn dài … Với bộ sưu tập đa dạng như vậy bạn sẽ thoải mái lựa chọn item phù hợp với sở thích của mình. Hãy tạo ra những set đồ thời trang có cánh để tôn lên vẻ đẹp của bạn nhé. Áo phông Unisex nam có gì đặc biệt? Áo phông Unisex với thiết kế form dáng rộng rãi, có một vài thiết kế mang phong cách rộng thùng thình (có thể dài đến tận đầu gối). Đặc điểm chung của chiếc áo thun Unisex nam form rộng này là: – Chúng khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn về sự bình đẳng giới tính trên toàn lĩnh vực, đặc biệt là về giới tính thứ 3. Nam, nữ đều có thể mặc quần áo của nhau mà không sợ ai dòm ngó, dị nghị. Thông điệp ý nghĩa mà các trang phục này hướng đến là: Just do it – Bạn có thể mặc những gì mình thích, chúng tôi ủng hộ bạn. – Cách phối đồ đơn giản nhưng không làm mất đi tính thời trang – Không bị lỗi thời, bạn có thể thấy phong cách này đã xuất hiện từ lâu nhưng tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cơn sốt đối với giới trẻ. – Tính ứng dụng cao, phù hợp với cả nam và nữ. Áo phông unisex làm bằng vải gì? Giống với đại đa số các kiểu áo thun khác, áo phông unisex chủ yếu làm từ vải cotton có pha trộn với các chất vải khác hoặc là từ 100% vảo cotton. Bảng size áo thun unisex form rộng nam tại Hidanz Muốn có một set đồ đẹp, đầu tiên bạn phải chọn cho mình một set quần áo unisex thật vừa vặn với cơ thể. Dưới đây là bản size chuẩn tại nhà Hidanz. Mời bạn tham khảo nhé. Những mẫu áo phông Unisex bạn tuyệt đối không được bỏ qua trong năm 2022 1. Áo thun unisex form rộng nam Những chiếc áo thun unisex form rộng nam còn được gọi với các tên áo thụng. Đây là item được khá nhiều chàng trai, cô gái ưa thích bởi sự năng động và trẻ trung của item. Với đặc tính thiết kế rộng rãi, màu sắc trang nhã, nhã nhặn thì mẫu áo này đã chiếm được lòng các bạn trẻ ngay ánh nhìn đầu tiên. Với những cô nàng, anh chàng bị béo bụng, vai u thịt bắp thì đừng lo, bởi item áo thun unisex form rộng này sẽ giúp bạn ẩn giấu đi những khuyết điểm đó. 2. Áo thun unisex tay lỡ Áo thun tay lỡ Unisex ngày càng phổ biến và trở thành item “must-have” mà mọi cô nàng, chàng trai đều sở hữu ít nhất 1 cái. Đặc điểm của item này có phần tay áo dài hơn so với các kiểu áo thông thường khác, thường thì độ dài tay áo chạm khuỷu tay hoặc quá khuỷu tay một chút. Áo thun unisex tay lỡ phù hợp với nhiều đối tượng từ chàng trai mảnh, cô nàng liễu yếu đào tơ … đều có thể bon chen được. 3. Áo thun Unisex xẻ tà Áo thun xẻ tà là kiểu áo có phần vạt áo được thiết kế thành hai tà áo riêng biệt thay cho dáng liền như thông thường. Có rất nhiều kiểu loại, mẫu mã, màu sắc cho bạn lựa chọn. Với thiết kế độc đáo, bạn có thể mix kiểu áo này với rất nhiều trang phục, item khác theo những phong cách mới mẻ khác nhau, mang đến sự trẻ trung, năng động và cực thời trang, cuốn hút. Đồng thời, nhờ thiết kế xẻ tà, bạn có thể khoe trọn được vòng eo thon gọn, dáng người hoàn hảo của mình và ghi điểm thời trang trong mắt bạn đối diện. Shop bán áo thun unisex Tp. HCM Nếu bạn đang tìm một shop uy tín để đặt trọn niềm tin thì đừng bỏ qua Hidanz – Shop thời trang Unisex với các mẫu quần áo unisex đa dạng mang trong mình phong cách tối giản. Đặc biệt shop còn có gian hàng trên shopee với hàng loạt các chương trình ưu đãi, khuyến mãi giảm giá cực sốc. Lời kết Thời trang là do bạn chọn, giới tính là bản ngã con người thật của bạn, đừng bó buộc mình phải theo một phonng cách cụ thể nào. Hãy tự tin thể hiện các tính, màu sắc riêng của bạn qua những bộ quần áo Unisex đầy phá cách này nhé.
 5. Hướng dẫn vệ sinh lò vi sóng Bosch đúng cách Vệ sinh lò vi sóng Bosch theo hướng dẫn dưới đây để tránh mọi hư hại do vệ sinh sản phẩm không đúng cách bạn nhé. Không được sử dụng các sản phẩm dưới đây để vệ sinh lò nướng: Sản phẩm có tính axit hoặc ăn mòn Sản phẩm có tính nồng độ cao Sử dụng miếng bọt biển cứng Sử dụng chất tẩy có áp suất cao Chỉ nên lau, vệ sinh lò với một miếng khăn rửa chén trước và sau khi sử dụng: Khu vực Sản phẩm vệ sinh Bảng điều khiển Sử dụng nước nóng và xà phòng: Lần 1: Lau sạch bằng 1 miếng khăn rửa chén Lần 2: Lau khô bằng một miếng vải mềm Không sử dụng các sản phẩm lau kính hoặc dao cạo kính chuyên nghiệp Bề mặt thép không gỉ Nước nóng + xà phòng: Lần 1: Lau sạch bằng 1 miếng khăn rửa chén Lần 2: Lau khô bằng một miếng vải mềm Lau ngay những vết bẩn dạng nước, mỡ, hoa ngô, trứng hoặc các vết bẩn màu trắng vì sự ăn mòn có thể xảy ra nhanh do các vết bẩn này Sử dụng các sản phẩm được thiết kế để vệ sinh chất liệu thép không gỉ. Bạn có thể mua chúng ở trung tâm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc các đại lý chuyên bán lẻ. Khoang lò Nước xà phòng nóng hoặc giấm ăn + miếng vải mềm. Đối với các vết bẩn cứng đầu thì bạn có thể sử dụng các sản phẩm vệ sinh cho chất liệu thép không gỉ hoặc các sản phẩm chuyên dụng. Chỉ lau khi lò đã nguội hẳn. Tấm kính che ánh sáng của lò Nước nóng với một chút xà phòng: Lau sạch với miếng khăn rửa chén Tấm bên ngoài cửa Sản phẩm vệ sinh kính. Lau khô các vết bẩn với vải mềm. Không sử dụng dao cạo kính Các tấm kính bên trong cửa Sản phẩm lau kính. Lau sạch các vết bẩn với vải mềm, không sử dụng dao cạo kính Cửa lò Nước xà phòng nóng. Lau sạch bằng vải mềm. Không được cọ, không sử dụng dao cạo kính hay đồ vật bằng kim loại để vệ sinh Các phụ kiện Nước nóng và một chút xà phòng: Ngâm và lau sạch với miếng khăn rửa chén hoặc bàn chải Cách xử lý khi gặp sự cố Dưới đây là các cách xử lý sự cố đơn giản mà bạn có thể thực hiện: Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục Lò không hoạt động Cầu chì bị cháy Kiểm tra lại cầu chì Không cắm phích cắm Cắm nguồn Hoạt động không chính xác Ngắt kết nối hộp cầu chì, và kết nối lại sau khoảng 10 giây Lò không hoạt động. Thời gian nấu hiển thị trên màn hình Bạn quên nhấn nút sau khi đã thiết lập các cài đặt Nhấn nút Chức năng vi sóng của lò không hoạt động Cửa đóng không chặt Đóng chặt cửa, đảm bảo cửa không có gì bất thường Chưa nhấn nút Nhấn nút Thức ăn mất nhiều thời gian để hâm nóng hơn trước đó Mức công suất quá thấp Tăng mức công suất Đặt quá nhiều thức ăn vào trong lò Tuân thủ nguyên tắc lượng gấp đôi= thời gian gấp đôi Thực phẩm bị nguội hơn so với thường lệ Khuấy và lật thực phẩm khi nấu Cách cài đặt giờ Lò vi sóng bosch Một chức năng khá hữu ích khi sử dụng lò vi sóng bosch là nó có thể hẹn giờ - với chức năng này cho phép người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác hẹn giờ để nấu ăn, hâm nóng mà không cần lo lắng rằng mình có thể quên.Chắc hẳn không ít bạn đã gặp trường hợp "dở khóc dở cười" khi mà bạn chỉ tính hâm thức năng trong 10 phút thôi, nhưng vì một lý do siêu nhiên nào đó và bạn đã quên nồi thức ăn đang được hâm trên bếp và ai cũng biết được kết cục của nó rồi đấy.Chức năng hâm nóng thức ăn giúp người sử dụng máy định lượng được khoảng thời gian cần thiết để hâm nóng đồ ăn, hay làm thức ăn chín vừa.Thời gian hẹn giờ tối đa của lò vi sóng là khoảng 99 phút 50 giây. Dưới đây là 3 thao tác đơn giản giúp bạn hẹn giờ lò vi sóng bosch:Bước 1: Chọn vào nút thời gian nấu 1 lầnBước 2: Lựa chọn thời gian bạn muốn nấu bằng cách ấn vào nút điều chỉnh thời gian. Nếu bạn lỡ tay nhập sai thời gian như dự định ban đầu thì nhập lại bằng cách nhấn vào nút Dừng/XóaBước 3: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn vào nút bắt đầu + 1 phút để bắt đầu hoạt động Giá lò vi sóng Bosch Tại Gia dụng Đức Sài Gòn, bạn sẽ tìm thấy cho mình mẫu lò vi sóng Bosch ưng ý. Vừa phù hợp với túi tiền của bạn, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thường ngày. Hiện nay một mẫu lò vi sóng Bosch có giá giao động từ 4.550.000 - 27.000.000 VNĐ. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết lựa chọn mẫu lò vi sóng Bosch nào thì đừng ngần ngại ghé ngay store của chúng tôi, để được nhân viên tư vấn bạn nhé!
 6. Có đôi lúc bạn muốn cải thiện bữa cơm gia đình bằng những món ăn từ lò nướng. Nhưng là dòng lò nướng Bosch sở hữu những chương trình nấu ăn hiện đại. Nên đôi khi nhìn những biểu tượng, ký hiệu trên lò nướng khiến cho bạn cảm thấy chóng mặt. Trong bài viết dưới đây, Gia dụng Đức Sài Gòn sẽ cùng bạn khám phá các biểu tượng trên lò nướng Bosch để giúp bạn sử dụng lò nướng đơn giản, dễ dàng hơn. MỤC LỤC 4D Hot Air – Làm nóng đa chiều Với chức năng làm nóng đa chiều này, lượng nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 30°C – 275°C. Ký hiệu trên lò nướng này là chế độ làm chín thức ăn có sự kết hợp của quạt gió. Luồng khí nóng được khuếch tán khắp trong khoang lò. Những món nướng để ở chế độ này đều đạt chất lượng hoàn hảo. Thậm chí bạn có thể nấu được cùng một lúc nhiều món ăn. 3D HotAir – Làm nóng ba chiều Tương tự như chức năng 4D Hot Air, chức năng nướng này sử dụng các luồng khí nóng tản đều theo vòng tròn từ trên xuống dưới, từ trái quá phải để làm chín thức ăn. Ở bất kì vị trí nào trong khay thì cũng mang đến những món ăn trọn vị. Chế độ nướng này đặc biệt thích hợp để nướng pizza, làm các loại bánh nướng, bánh ngọt. Hot air eco – Nướng tiết kiệm Đây chế độ nướng có nhiệt độ từ 30 – 275°C. Nó làm chín thức ăn trong khoảng từ 125 đến 275°C. Chế độ này gia nhiệt nhẹ nhàng cho các loại thực phẩm ở một tầng nhất định mà không cần làm nóng lò như những chế độ nướng khác. Sau khi bạn đặt thức ăn vào, quạt tản nhiệt sẽ tự động phân phối nhiệt từ bộ phận thanh tản nhiệt để mang đến hơi nóng đồng đều. Có thể nấu chín được món ăn mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu nhất. Top/bottom heating – Nướng mặt trên và dưới Đây là chế độ nướng có thể thấy được ở bất kỳ lò nướng nào. Ký hiệu trên lò nướng này có nghĩa là món ăn được làm chín bằng nhiệt tỏa ra từ phía trên và phía dưới. Mức nhiệt hoạt động trong khoảng 30 – 300°C. Làm chín thức ăn ngon nhất ở nhiệt độ từ 150 đến 250 ° C. Hot air grilling – Nướng đối lưu. Khi nhìn thấy ký hiệu trên lò nướng Bosch này nghĩ là bạn sẽ dùng nó để nướng gà, vịt nguyên con hoặc những miếng thịt, miếng sườn cỡ lớn. Ở chế độ này, thanh nhiệt trên và quạt sẽ hoạt động xen kẽ nhau. Những luồng khí nóng được quạt thổi xung quanh thức ăn. Giúp cho thức ăn chín nhanh và chín đều. Nhiệt độ để làm chín thức ăn ở chế độ này là từ 30 – 300°C Grill, large area – Nướng khu vực rộng. Đây là ký hiệu trên lò nướng Bosch dùng để làm chín những loại thức ăn có bề mặt bằng phẳng. Nó cùng có thể dùng để làm bánh mì nướng hoặc làm chín thực phẩm trong khay. Lượng nhiệt làm chín thức ăn được tỏa ra ở bên dưới thanh nhiệt. Chế độ nướng này cũng có 3 chế độ cài đặt: 1 = thấp, 2 = trung bình, 3 = cao. Grill, small area – Nướng khu vực nhỏ. Nếu bạn muốn làm chính một lượng thực phẩm nhỏ như nướng lại chiếc bánh mì, xúc xích hay miếng bít tết nhỏ thì hãy chọn chế độ này nhé. Với chế độ này, nhiệt sẽ chỉ tập trung vào chỗ bạn đặt thức ăn. Khu vực trung tâm của lò, bên dưới thanh nhiệt là nóng lên. Chức năng nướng này cũng có 3 chế độ cài đặt 1 = thấp, 2 = trung bình, 3 = cao. Slow cooking – Nấu chậm Đây là chế độ dùng để nấu những món ăn cầu kỳ, cần thời gian dài để làm chín đồ ăn trong điều kiện nhiệt độ thấp mà vẫn bảo toàn được chất dinh dưỡng cũng như hương vị món ăn. Ở chế độ này, thức ăn được làm chín trong điều kiện nhiệt độ từ 70 – 120°C. Defrost – Rã đông Ký hiệu trên lò nướng Bosch này giúp cho việc rã đông thực phẩm trước khi nấu nướng hoàn hảo hơn mà vẫn bảo toàn được chất dinh dưỡng. Keeping warm – Giữ ấm. Ký hiệu trên lò nướng Bosch này giúp cho chị em nội trợ giữ ấm được những món ăn mình đã nấu chín cho đến khi dùng bữa. Nhất là với những món ăn cần sự nóng hổi. Tính năng này hoạt động trong khoảng nhiệt từ 60 – 100°C. Preheating oven ware – Làm nóng dụng cụ trước khi nấu. Với tính năng làm nóng khoang lò, làm nóng dụng cụ trước khi nấu giúp cho thức ăn giữ nguyên được chất dinh dưỡng và nước bên trong. Đồng thời, chức năng này cũng giúp rút ngắn thời gian nấu nướng. Nhiệt độ hoạt động của chế độ này trong khoảng 30 – 70°C Steam function – Sử dụng hơi nước. Với ký hiệu trên lò nướng Bosch này giúp cho các chị em nội trợ vừa giữ ẫm được món ăn của mình mà vẫn đảm bảo thức ăn không bị khô. Hoặc bạn cũng có thể nấu chín được thức ăn bằng hơi nước để đảm bảo đồ ăn giòn, ngon, ngọt, mềm mà vẫn đảm bảo giữ được nguyên hương vị ban đầu, chất dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất. Bosch Assist – Hỗ trợ của Bosch. Ký hiệu trên lò nướng Bosch này cho biết, các quy trình nấu nướng một số món ăn đã được thiết lập sẵn thời gian cũng như nhiệt độ nấu. Bạn chỉ việc đặt món ăn muốn nấu vào và bấm nút mà không phải mất công tra cứu công thức. Pyrolytic function – Chức năng Nhiệt phân. Ký hiệu này cho biết bạn không cần phải vệ sinh lò nướng quá nhiều. Khi bạn chỉnh chức năng này, lò nướng sẽ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ lên đến 400-500ºC. Nó có thể đốt vụ thức ăn cũng như dầu mỡ bám trên thành lò thành tro. Sau đó bạn dùng giấy hoặc khăn mềm để loại bỏ phần tro ấy. PerfectBake Backsensor – Cảm biến dành cho nướng bánh. Ký hiệu trên lò nướng Bosch này cho thấy lò nướng sẽ tự động đo độ ẩm của bánh cần nướng. Sau đó điều chỉnh nguồn nhiệt, thời gian cho thích hợp với từng loại bánh để mang đến chất lượng hoàn hảo nhất. Easily dismantled door – Cửa cho phép tháo để vệ sinh. Bạn hoàn toàn có thể tháo chiếc cửa của lò nướng ra và vệ sinh dễ dàng. Time-setting Options – Tùy chọn cài đặt thời gian. Nút ký hiệu biểu tượng thời gian trên bảng điều khiển giúp cho bạn cài đặt thời gian nấu cho từng món ăn. Bao gồm thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Temperature – Nhiệt độ. Bạn cài đặt nhiệt độ trong lò nướng phù hợp với món ăn bạn nấu để đảm bảo dinh dưỡng tối đa. Childproof lock – Khóa trẻ em. Kí hiệu trên lò nướng Bosch này dùng để khóa/mở bảng điều khiển. Đảm bảo an toàn trong quá trình nấu nướng. Ánh sáng bên trong lò Ký hiệu trên lò nướng Bosch này sáng lên có nghĩa là bóng đèn chiếu sáng trong khoang đã sáng lên. Nó giúp cho người sử dụng dễ dàng quan sát thấy quá trình nấu nướng bên trong. Ngoài ra, chức năng này cũng giúp cho việc vệ sinh dễ dàng hơn. Bạn có thể làm sạch đến từng góc cạnh trong lò nướng. Trên đây là những lý giải về ký hiệu trên lò nướng Bosch để giúp cho quá trình nấu nướng của bạn trở nên dễ dàng hơn. Hãy làm mới bữa cơm gia đình nhà mình với các chức năng của lò nướng Bosch nhé. Nếu cần giải đáp thắc mắc hãy liên hệ với Gia Dụng Đức Sài Gòn để được hỗ trợ nhé. Xem thêm: Các bước hướng dẫn cách sử dụng lò nướng Chi tiết
 7. Áo thun Henley đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các đấng mày râu hiện đại. Với những ưu điểm nổi bật như chất vải thoáng mát, dễ vận động, lại dễ kết hợp đồ với các loại trang phục khác cho nên áo Henley ngày nay xuất hiện ở bất cứ đâu. Vậy bạn có biết cách phối đồ với áo Henley không? Hãy cùng tìm hiểu với Hidanz nhé. Áo Henley là gì? Áo thun Henley gần gũi, giản dị Áo thun Henley là tên gọi của chiếc áo thun chui đầu dành cho nam. Nó được mệnh danh là chiếc áo thanh lịch của gã trai hư. Những chiếc áo này được thiết kế với hàng khuy dưới cổ. Khi 2 mở cúc sẽ tạo thành hình chữ Y. Nó giúp tăng sự nam tính và quyến rũ ngầm. Nhìn một cách tổng quát, người ta sẽ nhận thấy áo thun Henley được cách tân từ chiếc áo thun cổ tròn truyền thống với hàng cúc của áo Polo. Nhưng vì được dùng để mặc bên trong các trang phục khác hay còn được gọi là áo lót. Cho nên chiếc áo này rất đa dạng về chất liệu và dễ tính hơn hai người anh em của mình. Có những dạng áo Henley nào? Hiện nay, áo Henley tồn tại trên thị trường thời trang với nhiều phiên bản khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tay áo. Có những chiếc áo dài tay được dệt kim hoàn toàn để mặc vào mùa thu. Cũng có những chiếc áo tay lỡ hoặc tay cộc để đáp ứng mọi nhu cầu của người mặc. Các dạng áo Henley hiện nay Áo thun Henley hiện nay được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Bên cạnh chất liệu cotton dệt kim thường thấy. Ngày nay có còn xuất hiện với những chất liệu khác như cotton pha polyester, cotton, linen…Đây đều là những chất liệu mềm mại, thấy hút mồ hôi, dễ vận động nên rất được các tín đồ thời trang ưa chuộng; thường xuất hiện trên hững chiếc áo nam ngày hè. Ngày trước, chiếc áo thun Henley chỉ là chiếc áo thuộc khuôn khổ phòng ngủ, là chiếc áo lót của phái mạnh. Nhưng ngày nay, đã có những phiên bản dành cho cả chị em phụ nữ. Nó được diện trong nhiều hoàn cảnh kết hợp với những item khác tạo nên những set đồ vừa đơn giản, vừa lịch sự nhưng cũng rất thoải mái vận động. Bạn có thể diện item này khi đi dạo phố, café, du lịch. Cũng có thể mặc đi làm. Vậy có lí do gì mà phải từ chối item thời trang này chứ Phối đồ với áo Henley sao cho đẹp? Áo Henley là loại trang phục dễ kết hợp với những món đồ khác. Dù kết hợp với trang phục nào đi nữa thì vẫn làm nổi bật được hình thể cũng như sự quyến rũ của đấng mày râu. Dưới đây là một số cách mix đồ của item này mà Hidanz muốn chia sẻ đến các bạn. Phối áo Henley và quần short nam Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình set đồ để du lịch biển thì đừng bỏ qua sự kết hợp này nhé. Chiếc áo thun Henley làm bằng vải cotton dệt kim tay ngắn, kết hợp với chiếc quần short jean nam sẽ khiến bạn trở nên thật quyến rũ giữa thiên nhiên mênh mông. Set đồ này thích hợp với những trò chơi ở biển hoặc chơi cùng đội nhóm để mang đến sự thoải mái khi vận động. Bạn có thể kết hợp cùng với các phụ kiện khác như kính mắt, dép xăng đan, mũ vành rộng nữa nhé. Phối áo Henley cùng suit/vest Set đồ này mang đến cho người mặc sự sang trọng. Chiếc áo Henley kết hợp với bộ vest được may đo vừa người. Mang đến cho các chàng trai sự trẻ trung, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng cho các chàng trai làm việc ở công sở. Set đồ này bạn đừng quên kết hợp cùng với giày trainers , giày chunky sneakers. Và các món đồ phụ kiện khác như đồng hồ, vòng tay hay kính mắt để set đồ trở nên hoàn thiện hơn nữa nhé. Mix áo Henley với quần jean Set đồ mang đến sự đơn giản nhưng sang trọng Quần jean được coi là chiếc quần quốc dân mà ai cũng phải có ít nhất 1 chiếc trong tủ đồ của mình. Khi kết hợp quần jean với áo Henley bạn đã cho ra sét đồ vừa đơn giản lại vừa lịch sự. Nó thích hợp với mọi hoàn cảnh sử dụng và mọi lứa tuổi. Bạn có thể kết hợp cùng giày chunky sneakers, sandals để tạo nên sự thanh lịch, trẻ trung cho những buổi hẹn hò. Bạn cũng hoàn toàn có thể thay thế quân jean bằng quần jogger nam mạnh mẽ và cá tính. Tất nhiên là hãy làm cho mình trở nên quyến rũ hơn với mùi nước hoa nam tính cùng những phụ kiện sang trọng. Mix áo Henley cùng với áo Denim Set đồ này mang đến cho người mặc vẻ cổ điển những cùng không kém phần phong trần, phong cách. Vào những ngày trời trở gió, chỉ cần chiếc áo Henley kết hợp với chiếc áo Denim là đã đủ giữ ấm cho cơ thể mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp, cũng như gu thẩm mỹ. Kết hợp thêm đôi giày sneaker và chiếc balo nữa sẽ càng làm cho bộ đồ thêm hoàn hảo hơn. Mix áo Henley với quần chinos và áo khoác mỏng Set đồ cho ngày thu trở gió Vào những ngày trời heo may, đổi gió đầu mùa đông, một chiếc áo khoác mỏng bên trong là chiếc áo Henley. Kết hợp với quần chinos và chiếc khăn mỏng là set đồ không thể hoàn hảo hơn. Hạ xuống 3 chiếc cúc cổ sẽ khiến tổng thể của bạn trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát mà không mất đi vẻ manly. Trong tủ đồ của bạn có chiếc áo Henley, nhưng từ trước đến giờ bạn vẫn coi nó là áo ngủ, chỉ mặc ở trong nhà. Thì hi vọng những chia sẻ trong bài viết trên đây của Hidanz đã giúp cho bạn có những định nghĩa mới về chiếc áo này. Nếu như bạn sáng tạo ra những cách kết hợp mới item này thì hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé.
 8. Áo raglan là item được đông đảo tín đồ thời trang Việt Nam yêu thích. Đây được xem là phong cách thời trang hiện đại, trẻ trung, năng động và phá cách. Có thể bạn đã trông thấy nó rồi nhưng không biết tên chính xác của nó là áo raglan đó thôi. Hãy cùng với Hidanz xem cách phối đồ với áo raglan sao cho trẻ trung, phong cách nhé Tìm hiểu về áo Raglan Áo Raglan là gì? Áo raglan là gì? Đây là kiểu áo nam độc đáo đã du nhập vào thị trường thời trang Việt Nam khá lâu. Chiếc áo này có đặc điểm là phần tay áo được thiết kế theo phong cách raglan – phần tay áo có màu khác với màu thân áo. Trong chiếc áo raglan sẽ có 2 tone màu nổi bật là màu của phông chính và màu của tay áo. Thông thường, phần cổ áo sẽ cùng tone màu với tay áo. Chính sự kết hợp phá cách đặc biệt này đã mang đến cho chiếc áo những sự mới mẻ, khác biệt. Nó có sức hút đặc biệt với tín đồ thời trang so với các item khác. Lịch sử ra đời của áo Raglan Chiếc áo raglan ra đời bắt nguồn từ chiếc áo của một viên tướng thuộc dòng dõi quý tộc Anh Lord Raglan (1788 – 1855). Trong trận chiến ở Waterloo năm 1815, ông bị thương nặng phải cắt đi cánh tay phải của mình. Để cho người ngoài không biết khiếm khuyết trên thân thể của mình ông đã yêu cầu thiết kế một kiểu áo có phần tay dài từ cổ xuống dưới. Theo thời gian, chiếc áo raglan đã có sự thay đổi về kiểu dáng để thích hợp với phong cách và xu hướng thời trang ở từng giai đoạn nhất định. Nhưng về cơ bản thì những cấu trái và đặc điểm ban đầu vẫn được kế thừa như ban đầu. Chất liệu làm nên chiếc áo Raglan Ngày nay, áo raglan được làm từ nhiều loại vải khác nhau, để phù hợp với yêu cầu của người mặc theo từng mùa. Vào mùa hè, những chiếc áo phong cách raglan được làm từ những chất liệu mát mẻ, thấm hút mồ hôi như vải cotton, vải PE, vải CVC, vải TC, vải Telex Thái, vải cá sấu…. Nó mang đến sự thoải mái cho người mặc trong quá trình vận động. Nếu chiếc áo raglan này được dùng vào đông thì nó được làm chủ yếu từ vải Nỉ. Nó có chức năng giữ ấm cũng như dễ dàng sử dụng và làm sạch. Việc kết hợp với các món đồ khác để giữ ấm cũng dễ dàng hơn. Các kiểu áo Raglan trên thị trường hiện nay Áo raglan hiện nay được chia thành 3 kiểu dựa phụ thuộc vào chiều dài của tay áo. Bạn có thể lựa chọn cho mình kiểu áo phù hợp với thời tiết cũng như hoàn cảnh sử dụng. Áo raglan tay ngắn Những chiếc áo raglan ngắn tay, cộc tay thường được sử dụng để làm áo đồng phục. Có thể là đồng phục nhóm, đồng phục lớp, đồng phục cho công ty… Phần tay ngắn trẻ trung, năng động kết hợp với phong cách vốn có của từng cá nhân mang đến sự sang trọng, độc đáo và khác biệt cho người mặc. Mẫu áo này thích hợp với đông đảo người dùng. Áo raglan tay lửng Chiếc áo raglan tay lửng được thiết kế trên nguyên tắc tuân thủ những nguyên tắc chung của dòng áo raglan. Phần cổ áo và phần tay áo vẫn đảm bảo khác màu với phần thân áo. Tay áo được thiết kế lưng chưng, không quá dài cũng không quá ngắn cho nên nó có sức quyến rũ đặc biệt Áo raglan tay dài Đúng như tên gọi của nó, cũng giống như chiếc áo raglan đầu tiên, những chiếc áo raglan tay dài có phần ống tay dài tới cổ tay của người mặc. Nó thích hợp với những ngày thời tiết se lạnh. Cách phối màu của chiếc áo này cũng tuân thủ theo đúng nguyên tắc của phong cách raglan. Phối màu tay áo cho áo raglan đẹp Phối màu tay áo của áo raglan thế nào cho đẹp và tạo được phong cách riêng thì không phải ai cũng biết. Thông thường, người ta sẽ phối màu tay áo dựa trên các nguyên tắc là phối màu tương phản, phối màu trung tính và phối màu cùng tone. Phối hai màu tương phản với nhau Chọn hai màu tương phản phối với nhau sẽ làm nổi bật vẻ đẹp và sự phong cách choa chiếc áo. Để chọn được những màu tương phản hợp với nhau bạn nên lựa chọn dựa trên bánh xe màu sắc. Phối màu cùng tone Đây là cách phối màu bằng cách dùng 1 màu chủ đạo nhưng khác nhau về tone và độ đậm nhạt để mang đến phong cách đặc trưng cho người dùng. Phối màu trung tính: Một cách phối màu mang đến sự dễ dàng, an toàn cho người dùng đó là chọn những màu sắc trung tính để phối. Có 3 màu trung tính là đen, xám và trắng. Những màu này có thể kết hợp được với cả gam màu nóng và gam màu lạnh. Khi kết hợp nón với gam màu nóng sẽ mang đến cảm giác rực rỡ. Khi nó kết hợp với gam màu lạnh sẽ mang đến sự sang trọng. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp các gam màu trung tính với nhau. Xem thêm: Nguyên tắc phối màu quần áo chuẩn không cần chỉnh Phối đồ với áo raglan đẹp Phối áo raglan với quần jean Quần jean được xem là mẫu quần quốc dân mà trong đồ của bất kì ai cũng cần có. Set đồ kết hợp giữa chiếc áo thun raglan với quần jean tạo nên cho người mặc sự sang trọng và cá tính. Cho dù bạn mặc áo tay dài, tay ngắn hay tay lõ thì cũng đều toát lên được sự trẻ trung, năng động. Nhiều bạn trẻ yêu thích phong cách đường phố còn lựa chọn phối áo raglan với quần jean rách, chiếc mũ lưỡi trai và đôi giày sneaker. Phối áo raglan với quần short nam Đây là set đồ có thể mặc được trong mọi hoàn cảnh từ đi du lịch, cafe, dạo phố, cắm trại… Nó tạo nên cho người mặc phong cách phóng khoáng và trẻ trung. Khi mặc quần short nam cùng với áo raglan, bạn có thể đa dạng set đồ bằng cách kết hợp với chiếc kính mắt, đôi dép sandal hoặc đôi giày thể thao và đồng hồ trông bạn thật “chất”. Set đồ thể thao raglan Những chàng trai yêu thích thể thao thì trong tủ đồ của mình không thể thiếu được những bộ quần áo thể thao raglan phối màu đặc sắc. Sự kết hợp hoàn hảo giữa quần và áo thể thao phối màu sắc giúp cho đấng mày râu khoe được hét vẻ đẹp nam tính của mình. Hi vọng với những chia sẻ trên đây của Hidanz đã giúp cho bạn trả lời được câu hỏi áo raglan là gì cùng những thông tin liên quan đến phong cách thời trang này. Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thời trang của mình thì đừng ngần ngại, hãy thử ngay hôm nay nhé.
 9. Nếu bạn sở hữu thân hình với phần vai rộng và ngang, hẳn là rất tuyệt vời vì đây là mọt dáng người vô cùng nam tính và thu hút. Vậy nhưng vẫn có một số tips để bạn có thể khoe triệt để lợi thế này của mình đấy. Trong bài viết này, Hidanz sẽ chia sẻ đến bạn một số thông tin để trả lời cho câu hỏi “Nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất” nhé. Nam vai rộng là gì ? Trong ngành thời trang, dáng người này được gọi là dáng tam giác ngược với phần vai rộng và nhỏ dần ở phần thân và eo. Chúng ta có thể bắt gặp loại hình cơ thể vai rộng này ở những anh chàng chăm chỉ luyện tập thể thao cụ thể là tập GYM. Họ muốn gia tăng sức mạnh cho cơ bắp ở phần vai. Mỡ ở phần hông được triệt tiêu hoàn toàn. Từ đó dẫn đến thu nhỏ dần phần bụng và hông. Bờ vai rộng mang đến cảm giác khỏe mạnh, vững chãi Mẫu hình thể này hiện nay được rất nhiều chàng trang hướng đến. Nó mang đến sự trẻ trung, khỏe mạnh và quyến rũ mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Mẫu thân hình vai rộng này thích hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Tuy nhiên cũng không ít chàng trai có cùng câu hỏi đó là nam vai rộng nên mặc gì cho đẹp để vừa tôn lên được vẻ đẹp hình thể lại vừa thể hiện phong cách cũng như gu thẩm mĩ cá nhân. Nam vai rộng mặc gì để vừa tôn dáng lại đẹp, sang Quy tắc chung để trả lời cho câu hỏi “nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất” chính là nên chọn những sét đồ được tối giản các chi tiết, thay vào đó có thể tôn lên được những nét đẹp, sự quyến rũ của cơ thể. Lựa chọn quần cho nam vai rộng Nếu bạn sở hữu thân hình tam giác ngược với đôi vai rộng như vậy thì hãy chọn cho mình những chiếc quần tây, quần jean hoặc quần kaki ống côn, ống thẳng nhé. Vì mẫu quần này có khả năng cân chỉnh được vóc sáng cũng như dễ kết hợp với các kiểu áo thun nam, áo polo nam hay áo sơ mi. Đừng chọn quần nam có dáng skinny jeans vì nó sẽ gây bất đối xứng cơ thể bạn đó. Nhưng nếu như đôi chân của bạn cũng “đầy cơ bắp” thì quần ôm sát lại là một lựa chọn hợp lý Mẫu quần skinny gây mất đối xứng với phần trên cơ thể nam vai rộng Nếu bạn muốn hack chiều cao thì hãy chọn cho mình những chiếc quần dạng kẻ chìm hay xước theo chiều dọc. Còn nếu bạn sở hữu đôi chân không được cân đối thì hãy tránh đi những chiếc quần đa họa tiết, đa sắc màu, những chiếc quần rằn ri hay kẻ ô nhé. Vì những chiếc quần này sẽ mang đến một tổng thể rối mắt. Những kiểu áo thích hợp với nam vai rộng Nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất? Dưới đây là những mẫu áo nam thích hợp với những anh chàng có bờ vai vạm vỡ, vững chãi. Áo sơ mi slim-fit Đây cũng là lựa chọn hợp lý cho những anh chàng sở hữu bờ vai rộng. Bạn có thể chọn cho mình mẫu áo ôm để tôn lên sự khỏe khoắn của hình thể. Nhưng hãy chọn những chiếc áo vừa vặn, đừng chật quá sẽ tạo nên cảm giác bị bó chặt, cơ thể của bạn sẽ trông như khúc giò vậy. Tiếp đến là áo polo vừa vặn Áo polo nam khoe triệt để vai và ngực vạm vỡ cho cánh mày râu Áo polo nam là mẫu áo không thể không có trong tủ đồ của các đấng mày râu bởi nó thích hợp với mọi hoàn cảnh sử dụng. Kiểu dáng thanh lịch cùng chất vải cotton co giãn sẽ giúp cho phần vai và phần ngực vuông vắn hơn mà phần eo lại không quá bó sát. Mẫu áo thun nam cổ chữ V Không chỉ có chị em phụ nữ có bờ vai không thon thả mới chuộng item này đâu. Với các anh chàng có thân hình tam giác ngược thì áo thun nam cổ chữ V cũng là một items cực hot. Khoác lên người mẫu áo này sẽ khiến cho bạn trở nên trẻ trung và phóng khoáng hơn. Những mẫu áo thun cổ chữ V làm cho tầm nhìn của người đối diện trở nên mở rộng. Họ sẽ chú ý nhiều hơn đến những phần hấp dẫn khác trên cơ thể như eo hoặc ngực thay vì chú ý vào những khuyết điểm trên bờ vai của bạn. Tuy nhiên, bạn cần tránh chọn những chiếc áo thun có cổ V khoét quá rộng và sâu. Áo jacket Nam vai rộng nên mặc gì cho đẹp? Áo jacket là mẫu áo đặc biệt thích hợp với những anh chàng có bờ vai rộng. nó vừa giúp che đi khuyết điểm vai lại vừa tạo cho người nhìn cảm giác thanh lịch, sang trọng trong mọi tình huống. Hãy chọn cho mình những chiếc áo jacket vừa vặn với cơ thể, không quá rộng cũng đừng quá chật. Chú ý khi chọn đồ cho nam vai rộng Những lưu ý khi chọn trang phục cho người vai rộng Những bạn nam sở hữu thân hình có bờ vai rộng tuy rằng dễ kết hợp đồ cũng như dễ mặc đồ. Tuy nhiên trong quá trình chọn trang phục bạn cũng cần phải tránh một số món đồ nhất định như những bộ suit có form dáng cứng nhắc, đứng đắn hay những chiếc áo blazer có phần vai được độn cứng. Vì những món đồ này sẽ khiến cho bờ vai của bạn đã lớn lại càng lớn hơn, cứng nhắc hơn nữa. Tiếp đó, những anh nam vai rộng nên chọn cho mình những chiếc áo có họa tiết cổ là những đường viền. Bởi họ tiết này sẽ không thu hút sự chú ý của người đối diện vào bờ vai thiết sự thon gọn của bạn. Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi nam vai rộng nên mặc gì đẹp nhất thì chúng tôi khuyên bạn nên tìm đến những người thợ may lành nghề để được tư vấn và may đo những bộ trang phục tôn dáng và che đi khuyết điểm hình thể. Nếu bạn đang sở hữu bờ vai rộng với thân hình tam giác ngược. Bạn đang lo lắng không biết nên mặc đồ gì, kết hợp đồ như thế nào thì hi vọng với những chia sẻ của Hidanz về nam vai rộng nên mặc gì đẹp đã giúp bạn có được những lựa chọn cho riêng mình.
 10. Đâu phải cứ phái đẹp mới băn khoăn nên chọn đồ gì? Nên kết hợp đồ như thế nào cho đẹp và phong cách. Trang phục đi biển cho nam cũng rất được các anh chàng quan tâm để làm nổi bật và tăng sự nam tính của mình khi đi du lịch. Nếu bạn đang đau đầu về vấn đề này, hay tham khảo những gợi ý của Hidanz để tìm cho mình mẫu trang phục phù hợp nhé. Trang phục đi biển cho nam họa tiết bohemieng Trang phục đi biển cho nam thường được các đấng mày râu kể cả châu Âu và châu Á lựa chọn để làm nổi bật phong cách cá nhân cũng như mang đến những luồng gió mới thường có họa tiết thiên về biển, Bohemieng khá đặc sắc. Trang phục đi biển cho nam họa tiết bohemieng Sở dĩ, những bộ trang phục có họa tiết này thường được lựa chọn bởi ngoài màu sắc sặc sỡ, mang đến sự nổi bật cho người mặc nó còn rất hợp với khung cảnh cũng như không gian biển. Bạn nên chọn cho mình bộ đồ đi biển cùng màu, cùng họa tiết để tạo nên sự tương đồng, hòa hợp mà vẫn thể hiện được vẻ đẹp nam tính, menly của mình. Áo ba lỗ đi biển nam Thêm một gợi ý chúng tôi muốn chia sẻ đến các anh chàng về thời trang đi biển cho nam đó là chiếc áo ba lỗ. Áo ba lỗ đã không còn xa lạ gì với chúng ta. Chọn áo ba lỗ cho cuộc du lịch biển cũng rất được nhiều anh chàng lựa chọn. Bạn có thể sắm cho mình một chiếc áo nam ba lỗ chất liệu mát mẻ, thấm hút mồ hôi với những họa tiết sinh động kết hợp với chiếc quần short nam và đôi dép cói để làm nên set đồ đi biển hoàn chỉnh. Nếu bạn tự tin với hình thể của mình thì hãy để những chiếc áo ba lỗ có màu sắc trầm, trung tính với thiết kế không quá cầu kỳ sẽ giúp khoe trọn những ưu điểm và lợi thế hình thể nhé. Mẫu trang phục này hứa hẹn sẽ là set đồ đi biển hot nhất mùa du lịch năm 2021 này đấy. Thời trang đi biển cho nam với áo sơ mi họa tiết Một trong những mẫu thời trang đi biển mà Hidanz muốn giới thiệu đến các chàng trai trong mùa hè du lịch biển này đó là mẫu áo sơ mi họa tiết. Chắc chắn không có anh chàng nào có thể chối từ được sức hấp dẫn từ những chiếc áo sơ mi ngắn tay với những họa tiết sinh động, được làm từ chất vải lanh nam tính. Một phép cộng hoàn hảo cho set đồ đi biển trong mùa hè này chính là chiếc áo sơ mi họa tiết và chiếc quần short nam. Hãy nhớ chọn cho mình chiếc quần có đơn giản, trơn màu để có thể làm nổi bật được vẻ đẹp và sự sinh động của chiếc áo nhé. Một chiếc áo sơ mi họa tiết kết hợp với một chiếc áo thun nam cùng chiếc quần short cũng là set đồ quá hoàn hảo cho mùa hè này. Nhưng để tránh rối mắt người nhìn, bạn hãy chọn những chiếc áo phông đơn giản để có thể làm nổi bật được màu của chiếc áo sơ mi bên ngoài nhé. Quần áo nam đi biển họa tiết thổ cẩm Thêm một lựa chọn cho trang phục đi biển cho nam giới trong mùa hè này, giúp cho việc lựa chọn và mix đồ cực chuẩn, cực chất đó là những bộ trang phục có họa tiết thổ cẩm. Họa tiết thổ cẩm trong những năm gần đây rất được giới trẻ ưa chuộng, và cho đến năm nay thì nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc áo có họa tiết thổ cẩm, màu trầm cùng với chiếc quần short có màu sắc đối lập để làm cho set đồ đi biển trở nên nổi bật hơn.Bạn cũng có thể kết hợp thêm chiếc nón đi biển sẽ giúp cho bạn che nắng lại giúp bản thân trở nên thời trang, phong cách và cuốn hút hơn. Áo phông kiểu dáng basic Những chiếc áo thun nam kiểu dáng đơn giản lại trang phục đi biển thích hợp với những anh chàng yêu thích phong cách thời trang đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự trẻ trung, năng động của mình. Bạn có thể chọn cho mình những chiếc áo phông body để khoe trọn vẻ đẹp hình thể. Những cũng có thể chọn những chiếc áo oversize để tạo sự thoải mái trong quá trình vận động. Khi chọn áo bạn cũng quan tâm đến chất liệu. Nên chọn những chiếc áo được làm từ chất cotton có khả năng thấm hút mồ hôi tốt và màu sắc đơn giản, kết hợp với quần short và đôi giày sneaker để tạo ra vẻ đẹp của phong cách “tone sur tone” nhé. Áo phông polo màu basis Bên cạnh những mẫu trang phục đi biển cho nam mang tính chất phóng khoáng, mát mẻ như áo ba lỗ, áo họa tiết sặc sỡ… thì những chiếc áo polo nam đơn giản cũng được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn cho mình. Những chiếc áo polo vốn mang đến vẻ đẹp của sự nam tính nhưng khi chọn để làm thời trang du lịch biển nó sẽ tạo cho bạn phong cách riêng, độc đáo. Bạn nên chọn cho mình những chiếc áo có gam màu trung tính nhé, hạn chế chọn màu sắc sặc sỡ. Kết hợp chiếc áo này với chiếc quần jean hoặc kaki có màu sắc sáng hơn màu của áo sẽ tạo cho bạn set đồ đi biển đẳng cấp, ít đụng hàng mà vẫn tạo được sự thanh lịch cũng cảm giác thoải mái, dễ chịu khi vận động. Trang phục bơi theo bộ dành cho nam Nếu bạn là người yêu thích những hoạt động thể thao dưới nước như bơi lội, lặn ngụp hay tham gia các trò chơi, những cuộc dạo chơi, khám phá trên biển thì những bộ trang phục bơi theo bộ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn khi bạn tìm kiếm đồ đi biển cho chuyến du lịch sắp tới. Bạn hãy chọn cho mình những bộ đồ bơi ôm sát cơ thể để thể hiện được vẻ đẹp hình thể cũng như màu sắc đồng bộ, để tạo nên sự thống nhất, hài hòa. Ngoài ra, bạn cũng nên chọn cho mình những bộ trang phục thoải mái vận động và phù hợp với cảnh sắc thiên nhiên nhé. Với bộ trang phục đi biển này thì bạn hãy chọn cho mình đôi giày thể thao thay vì những đôi dép cói nhé. Trên đây là gợi ý một số mẫu trang phục đi biển cho nam mà Hidanz muốn chia sẻ đến các bạn. Hi vọng với những thông tin này cũng với phong cách của bản thân cũng như chủ đề của chuyến du lịch biển sắp tới mà bạn chọn cho mình được mẫu trang phục thích hợp.
 11. Sau một thời gian dài bị chìm vào quên lãng, ngày nay những chiếc quần Cargo đang được hồi sinh và tạo được ấn tượng mạnh với người dùng. Những chiếc quần Cargo hiện nay đã được thay đổi, cách tân khá nhiều để phù hợp với gu ăn mặc của các tín đồ thời trang nhất là các bạn trẻ. Hãy cùng với Hidanz tìm hiểu kĩ hơn về item này nhé. Cargo pants là gì? Khái niệm Cargo pants Cargo pants là một trong những item làm mưa làm gió trong làng thời trang những năm 90 của thế kỉ 20. Cargo pants là gì? Nếu phân tách Cargo pants thành hai từ tách rời thì cargo có nghĩa là vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường hàng không dưới dạng các thùng hàng. Pants được hiểu là chiếc quần. Vậy hiểu một cách đơn giản thì Cargo pants là chiếc quần nam có những chiếc túi hình hộp. Quần túi hộp đang sôi động trở lại trong những năm gần đây Chiếc quần Cargo có nguồn gốc từ quân đội. Những chiếc túi được đính kèm trên những chiếc quần dùng để chứa đựng nhiều vũ khí, vật dụng cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ của mình. Trong thời trang hiện đại ngày nay, những chiếc quần túi hộp đang rất được người dùng ưa chuộng nhất là những tín đồ của thời trang đường phố. Bởi nó mang đến cho người dùng phong cách, tiện lợi cũng như có tính ứng dụng cao. Đặc điểm của những chiếc quần túi hộp Những chiếc quần túi hộp hiện nay đã được các nhà thiết kế thời trang cái tiến để có thể kết hợp với nhiều item khác nhau như áo phông nam, áo sơ mi nam, giày thể thao… thích hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Những chiếc quần Cargo có phần ống quần nhỏ hơn so với những chiếc quần quân đội với nhiều kiểu dáng và họa tiết cũng như chất liệu khác nhau. Chúng ta có thể thấy những biến thể của chiếc quần Cargo pants trên thị trường như quần short cargo, quần dài cargo, cargo kaki hoặc jeans, quần da cargo, cargo hoạ tiết rằn ri quân đội, cargo sọc, cargo trơn đơn giản,… Những mẫu quần Cargo Pants thường gặp và cách phối đồ đẹp dành cho nam Như đã nói ở trên, mẫu Cargo Pants hiện nay rất đa dạng, thích hợp với nhu cầu của đa dạng người dùng. Cùng với Hidanz tìm hiểu về 4 mẫu quần túi hộp và cách phối đồ được các tín đồ thời trang lựa chọn nhiều nhất hiện nay: Quần kaki túi hộp (Quần kaki Cargo) Mẫu quần Cargo Pants đầu tiên mà Hidanz muốn giới thiệu đến các tín đồ thời trang là những chiếc quần kaki túi hộp cực sành điệu và cá tính nhé. Những chiếc quần này được làm bằng chất liệu vải Kaki mang độ cứng và có khả năng giữ form cao. Những chiếc túi hộp vuông vức được đặt ở hai bên và đằng trước, đằng sau vừa mang đến cho chiếc quần sự phong cách, cá tính. Phần ống được bo chun khiến cho người mặc trở nên sành điệu nếu bạn biết hợp đồ. Hầm hố với quần kaki túi hộp Với mẫu quần Kaki túi hộp này, nó thích hợp với nhiều item khác nhau. Bạn có thể kết hợp nó với những chiếc áo thun nam freesize dài tay hoặc ngắn tay ở tất cả các mùa trong năm. Với set đồ này, bạn có thể vận nó khi du lịch, dạo phố. Nên cạnh đó, quần kaki túi hộp kết hợp với giày thể thao hoặc giày sneaker cũng khiến bạn trở nên rất trong mắt người nhìn. Quần Short túi hộp (Quần short Cargo) Bên cạnh những mẫu quần túi hộp dài thì quần short túi hộp cũng là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của những bạn trẻ đam mê phong cách thời trang đường phố. Quần Cargo dạng short thích hợp với những bạn trẻ, năng động Những chiếc quần short túi hộp thường có kích thước ống rộng để tạo sự thoải mái khi vận động cho người mặc. Phần cạp của quần cargo short được làm bằng cạp chun hoặc cạp cúc để thích hợp với nhu cầu của khách hàng. Những chiếc quần short túi hộp thường được làm bằng vải kaki hoặc vải jean để giữ form đứng cho quần, quần không bị nhăn trong quá trình sử dụng Để mang đến sự khác biệt trong phong cách thời trang đường phố của mình bạn nên chú ý một chút đến trang phục ở phần thân trên nhé. Bạn có thể tận dụng những chiếc áo thun nam trơn hay áo polo nam để mix tạo điểm nhấn đặc biệt khi xuất hiện trước mặt người khác. Với set đồ này, bạn kết hợp thêm với đôi giày sneaker, chiếc mũ lưỡi trai, đồng hồ và kính mắt sẽ tạo nên set đồ xuống phố chuẩn men lỳ. Ngoài ta, chiếc quần short túi hộp có thể kết hợp với chiếc áo sơ mi đơn giản cùng 1 chiếc túi đeo bụng và đôi giày thể thao là bạn đã có set đồ đi du lịch mùa hè không thể hoàn hảo hơn rồi. Quần Jean túi hộp (Quần jean Cargo) Nếu là tín đồ của thời trang đường phố thì bạn không thể bỏ qua mẫu quần jean túi hộp này nhé. Chiếc quần này được xem là huyền thoại của Street Style. Bạn có thể bắt gặp trong thực tế những mẫu quần Cargo Jean cực ngầu với nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau Mẫu quần Cargon thích hợp với mọi điều kiện sử dụng Những chiếc quần jean Cargo không chỉ mang đến cho người mặc vẻ hiện đại, cá tính mã vẫn có chút chững chạc, sang trọng pha chút cổ điển. Sự kết hợp hài hòa giữa hai sắc thái đối lập nhau tạo nên một item chinh phục mọi tín đồ thời trang đường phố. Với những chiếc quần jean túi hộp thì nó phù hợp với tất cả các item đi kèm nhưng đẹp nhất vẫn là áo sơ mi nam và áo thun nam. Tuy nhiên, khi kết hợp đồ bạn cũng nên chú ý đến màu sắc của các item để tạo nên một outfit ấn tượng. Với những chiếc quần jean túi hộp màu xanh thì bạn nên chọn cho mình chiếc áo sơ mi hay áo thun màu trắng hoặc màu đen để giúp bạn trở nên ấn tượng và nam tính hơn. Quần Jogger túi hộp (Quần jogger Cargo) Nếu là tín đồ của quần jogger lại yêu thích Street Style chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua chiếc quần Jogger Cargo rồi. Chiếc quần này là sự kết hợp của hai thiết kế quần jogger truyền thống và quần túi hộp. Quần jogger túi hộp trẻ trung, cá tính Những chiếc quần Cargo pants dạng jogger này có phần trên rộng và nhỏ dần xuống dưới ống. Ở phần ống quần được thiết kế bo chun. Những chiếc túi hộp được đặt ở hai bên ống quần và phía sau quần để tạo nên sự hầm hố, cá tính. Phần cạp được làm bằng chun kết hợp với dây rút hoặc cạp khuy để phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng. Nhưng nhìn chung, chiếc quần jogger Cargo này mang đến cho người mặc sự thoải mái, giúp đem đến một vóc dáng cân đối và che đi khuyết điểm trên thân thể của người mặc. Chiếc quần cargo này khi mix với những item cá tính sẽ tạo nên style đường phố khỏe khoắn mà không kém phần sang trọng, lịch sự. Bạn có thể phối quần Jogger Cargo với những chiếc ao thun nam freesize hoặc áo thun nam body kết hợp với đôi giày sneaker và chiếc Balo Local Brand thì ai cũng phải ngước nhìn. Hi vọng với những chia sẻ về cargo pants cũng như một vài tip nhỏ giúp các anh chàng mix đồ đẹp với quần cargo mà Hidanz sẽ giúp cho các chàng trai tự tin khẳng định phong cách của mình.
 12. Với bất kì một tín đồ thời trang nào thì chắc chắn ai cũng đã từng nghe đến phong cách freesize. Nhưng bạn có thật sự hiểu phong cách freesize là gì hay chưa? Làm thế nào để phối đồ Oversize cho nam đẹp? Nếu bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình thì hãy đọc bài viết dưới đây của Hidanz nhé. Freesize là gì? Những điều chưa biết về freesize Freesize là gì? Freesize (Free: tự do, size: kích cỡ) hiểu một cách đơn giản là kích cỡ tự do, thoải mái. Đây thực chất là một size quần áo với những thông số phù hợp với tất cả mọi người. Cho dù bạn sở hữu cơ thể béo hay gầy, cao hay thấp thì phong cách thời trang này vẫn thích hợp. Chính vì vậy, nếu như bạn không biết chọn cho mình size quần áo nào cho thích hợp để tôn lên vẻ đẹp hình thể cũng như phong cách của mình thì hãy thay đổi bằng một bộ trang phục với phong cách Freesize nhé. Ưu điểm của quần áo Freesize Freesize là gì? Tại sao thời trang oversize lại được ưa chuộng hiện nay? Những chiếc áo nam và quần nam mang phong cách Freesize luôn được tín đồ thời trang ưa chuộng bởi nó sở hữu những ưu điểm đặc biệt. Phong cách Freesize thích hợp với mọi dáng người. Vì vậy, khi mặc lên người những bộ quần áo phong cách này sẽ che được hết những khuyết điểm trên cơ thể của bạn. Với những ai sở hữu thân hình mảnh khảnh, cò hương thì những bộ trang phục freesize sẽ che đi được những phần xương bị nhô ra. Còn với những người sở hữu thân hình mũm mĩm, thì những bộ quần áo freesize sẽ giúp cho đi những phần mỡ thừa và tạo sự thoải mái cho người mặc. Ngoài ra, nếu bạn có gu thẩm mỹ tốt, biết cách mix đồ và các phụ kiện thời trang thì những bộ quần áo freesize sẽ giúp bạn nổi bật giữa đám đông, trở nên năng động hơn, phong cách hơn. Cách phối đồ đẹp phong cách oversize cho nam giới Freesize là gì? Nam giới mặc đẹp với phong cách oversize như thế nào? Những bộ trang phục phong cách Freesize không chỉ được chị em phụ nữ ưa chuộng mà còn rất được phái mạnh ưa thích. Dưới đây là gợi ý một số cách phối đồ phong cách Oversize cho cánh mày râu tự tin xuống phố Phối áo hoodie, sweater với quần jogger Set đồ freesize mang đến sự trẻ trung Những chiếc quần jogger luôn tạo cho người mặc sự khỏe khoắn, cũng như thoải mái trong quá trình vận động. Còn những chiếc áo hoodie hay sweater oversize là những item không thể thiếu trong tủ đồ của các anh chàng bởi kiểu dáng dễ mặc cũng như dễ phối đồ. Vào những ngày trời se se lạnh, một chiếc áo hoodie dáng rộng, áo thun nam freesize kết hợp với chiếc quần jogger sẽ khiến bạn trở nên thật trẻ trung và năng động. Lưu ý khi mặc sét đồ này đó là đừng kéo phần gấu bo áo qua mông nhé. Vì như vậy sẽ làm cho người nhìn có cảm giác phần lưng dài hơn phần chân. Hãy kết hợp cùng với đôi giày thể thao trắng nữa thì trông bạn thật sự rất cuốn hút. Phong cách layer giữa áo thun freesize với áo khoác Set đồ freesize mang đến sự khỏe khoắn Nếu không biết mặc sao cho đẹp với trang phục freesize thì hi vọng set đồ này sẽ là gợi ý cho bạn. Một chiếc áo thun nam oversize kết hợp với chiếc áo khoác mỏng sẽ trông bạn thật thời thượng và phong cách. Nếu chọn cách kết hợp này, với áo thun nên chọn áo một màu như trắng, đỏ, vàng… còn phần áo khoác ngoài bạn nên chọn những loại áo khoác ngắn như áo jacket, áo khoác jean để có thể tôn được hết sự cá tính, trẻ trung của mình. Set đồ này kết hợp với chiếc quần jean đồng màu và đôi giày thể thao hoặc giày lười cũng đều khiến bạn trở nên ấn tượng trong mắt người đối diện. Kết hợp áo freesize với giày sneaker Set đồ freesize mang tính chất thời thượng Đôi giày sneaker luôn mang đến cho người dùng sự “ngầu”, phong cách, trẻ trung và cá tính. Nếu đã khoác lên mình chiếc áo không có size, chiếc quần jogger hip hop và đôi giày sneaker thì nhìn bạn không khác gì những nhạc sĩ đường phố Hàn Quốc. Với set đồ này, bạn kết hợp thêm với balo, mũ lưỡi trai hay túi đeo chéo thì chất nam tính của bạn sẽ được tăng lên vài bậc. Áo phông oversize kết hợp với quần skinny Một trong những item quá quen thuộc với những ai yêu thích thời trang phong cách không có size này đó là những chiếc áo phông một màu hoặc áo được in nhiều hình, họa tiết sinh động. Nó là hiện diện của phong cách thời trang đường phố. Chính vì vậy, trên nhiều trang mua sắm online, món đồ này luôn đứng đầu bảng xếp hạng về lượt tìm kiếm cũng như đặt hàng. Những chiếc áo thun nam này có kích thước vừa phải, thích hợp cả với những chàng trai có thân hình gầy ốm hay đầy đặn. Nhưng khi diện những chiếc áo thun này thì các bạn nam nên chọn cho mình một chiếc quần dáng skinny jean, tregging, legging để mang đến sự khỏe mạnh, cá tính. Tránh chọn những chiếc quần ống rộng sẽ khiến cho bạn trở lên lùng thùng trong mắt người nhìn Áo khoác oversize kaki kết hợp với áo thun trơn và quần jeans Set đồ oversize giúp ăn gian tuổi Nếu muốn ăn gian thêm tuổi với những chiếc áo freesize này thì bạn hãy chọn set đồ áo khoác oversize kết hợp với áo thun trơn và quần short trẻ trung nhé. Bên trong là một chiếc áo thun trơn vừa vặn với cơ thể có màu sắc đối lập với áo khoác kaki kết hợp với chiếc quần jean ống đứng và đôi giày thể thao sẽ khiến cho bạn trở nên đẹp như những fashionista vậy. Set đồ này bạn có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh như đi chơi, đi làm, cafe, dạo phố… Một số nguyên tắc khi diện đồ Oversize Freesize là gì? Chọn trang phục freesize cần quan tâm đến những nguyên tắc nào? Gọn gàng Những bộ trang phục phong cách freesize luôn có kích thước khá rộng cho nên khi lựa đồ kết hợp với item này bạn cần đảm bảo nguyên tắc gọn gàng để không trở nên luộm thuộm, mất điểm trong mắt người đối diện. Chọn trang phục oversize cho người có chiều cao khiêm tốn Với những anh chàng sở hữu chiều cao khiêm tốn thì khi chọn trang phục oversize cần lưu ý những điều sau: Không chọn những chiếc áo có phần thân áo và tay áo quá rộng Chỉ nên chọn những chiếc áo với chiều dài qua mông một chút, cách đầu gối 30cm. Không chọn những bộ trang phục có hoa văn và phụ kiện quá rườm rà Nếu đã làm mới mình với những bộ trang phục phong cách oversize thì đừng chọn những phụ kiện quá rườm rà hay chọn những bộ trang phục nhiều hoa văn, nhiều màu sắc sẽ biến bạn trở nên rối mắt trong mắt người nhìn, tạo cảm giác không gọn gàng, thiếu cá tính. Kết hợp cùng giày Nếu không biết kết hợp những món đồ phong cách freesize với đôi giày nào cho hợp thì hãy mạnh dạn chọn cho mình đôi giày thể thao hoặc giày sneaker nhé. Khi kết hợp với nhau chúng sẽ tạo nên một bộ trang phục rất thời trang và cá tính đấy. Trên đây, Hidanz đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết xoay quanh trang phục freesize và giúp bạn trả lời câu hỏi freesize là gì. Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thời trang và làm mới mình thì những bộ đồ không có size này là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.
 13. Balo Local Brand mang trong mình sự độc đáo và phá cách cho nên nó đang là item được giới trẻ quan tâm và chào đón. Nếu bạn là tín đồ của dòng thời trang Local Brand, đang tìm kiếm cho mình chiếc Balo Local Brand thứ thiệt thì hãy tham khảo những thông tin được Hidanz chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé. Local Brand là gì? Trước khi tìm hiểu về Balo Local Brand chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin về khái niệm Local Brand. Local Brand được hiểu là những thương hiệu thời trang nội địa của một quốc gia hay một khu vực nào đó. Local Brand thường hướng về dòng thời trang đường phố đang được ưa chuộng. Balo Local Brand đang tạo nên cơn sốt ở giới trẻ Local Brand tại Việt Nam cũng rất phát triển trong những năm gần đây với những thương hiệu nổi tiếng về chất lượng và số lượng như: Dirty coins, All about him, Have fun with Homies, Bobui,… Những thương hiệu này không chỉ tiếp cận với khách hàng trong nước mà còn được các quốc gia khác chú ý. Trong đó dòng sản phẩm Balo Local Brand đang rất được giới trẻ ưa chuộng. Top 4 Balo Local Brand đáng sở hữu năm 2021 Nếu bạn quan tâm đến Balo Local Brand, không biết nên chọn thương hiệu nào để đảm bảo chất lượng mà giá thành lại phải chăng thì hãy tham khảo những gợi ý của Hidanz nhé. Balo Hologram Tibi SS3 Original Thương hiệu Balo Local Brand đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Balo Hologram Tibi SS3 Original. Đây là thương hiệu balo được những tín đồ Local Brand đánh giá là hoàn hảo tới từng chi tiết từ kiểu dáng thiết kế đến chất liệu sử dụng cũng như đường may. Đặc biệt, hệ thống khóa kéo hoạt động rất trơn tru, tạo những thanh trượt êm ái, dễ dàng sử dụng. Balo Hologram Tibi SS3 Original mang đến sự nổi bật Đặc biệt, bên ngoài chiếc Balo Hologram Tibi SS3 Original được thiết kế phản quang cho nên cho dù bạn có đi trong bóng tối thì bạn cũng rất nổi bật trong đám đông. Kích thước của Balo Hologram Tibi SS3 Original khá to 42 x 33 x 12cm cho nên bạn có thể đựng sách vở, laptop thậm chí là trang phục để đi du lịch. Trên thị trường hiện nay, dòng Balo Hologram Tibi SS3 Original chính hãng đang được phân phối với hai màu chủ đạo là trắng và đen cho nên dù bạn là nam hay nữ yêu thích thời trang Local Brand thì đều có thể sở hữu. Balo Hologram Tibi SS3 Original sử dụng chất liệu vải Polyester, có khả năng chống nước lên đến 80% và tạo cho Balo một form dáng luôn ứng cáp trong mọi trường hợp. Cũng giống như các dòng balo khác, hai bên sườn của Balo Hologram Tibi SS3 Original cũng được thiết kế 2 túi để bạn có thể đựng bình nước hoặc ô dù… Dây đeo chắc chắn êm ái tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng cho dù khối lượng ba lô có nặng. Chiếc Balo Hologram Tibi SS3 Original này có giá rất hợp lý. Bạn có thể sở hữu em nó chỉ với giá 200.000đ Balo Local brand ONTOP Một dòng Balo Local Brand tuy mới ra đời vào năm 2020 nhưng đã gây được tiếng vang trên thị trường và vẫn dẫn đầu danh sách bảng xấp hạng những mẫu balo Local Brand được nhiều người yêu thích nhất tính đến thời điểm hiện tại. Balo Local Brand ONTOP luôn rất được giới trẻ ưa chuộng Dòng balo Local brand ONTOP này được lấy cảm hứng thiết kế từ chìa khóa bất tử Ankh mang đến vẻ đẹp độc đáo, khác lạ. Chỉ cần đeo chiếc balo này lên là bạn đã trở nên nổi bật giữa đám đông rồi. Sử dụng chất liệu Canvas chống nước lại giữ dáng cho balo cho nên bạn có thể sử dụng chiếc balo này vào nhiều mục đích khác nhau như đi làm, đi học hay đi du lịch. Vải Canvas cũng khá dày nên bạn có thẻ kết họp balo này với những chiếc quần nam streetwear cá tính như là baggy, jogger, jean…. Kích thước rộng, có thể để vừa laptop kết hợp với nhiều ngăn tiện ích và khóa kéo trơn tru, quai đeo chắc chắn… là những ưu điểm giúp balo Local brand ONTOP ghi điểm trong mắt đông đảo khách hàng. Không quá khó khăn để sở hữu được chiếc balo Local brand thương hiệu ONTOP này. Chỉ với 250.000đ là bạn có thể rinh được em nó về nhà rồi. Balo Local Brand DKMV Một thương hiệu Balo Local Brand cũng chinh phục được đông đảo khách hàng nhất là những cô nàng yêu thích sự ngộ nghĩnh phải kể đến DKMV. Được nhận xét là một tân binh mới gia nhập vào làng thời trang Local Brand nhưng các sản phẩm của DKMV đã gây được tiếng vang lớn ở thị trường Việt Nam. Không chỉ có Balo mà local brand này còn nổi tiếng với nhiều sản phẩm áo nam như tee, jacket hay thậm chí là áo sơ mi nữa Balo Local Brand DKMV trẻ trung, năng động Những mẫu balo Local Brand do DKMV thiết kế hướng đến sự trẻ trung, năng động với những hình tượng ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng những gam màu tươi trẻ. Kết hợp với kích thước rộng rãi, lòng balo khá rộng cùng với chất liệu tự nhiên, chống thấm nước… đã làm nao lòng những cô nàng cá tính, yêu thích thời trang Local Brand. Mức giá của balo Local Brand DKMV được đánh giá là mềm hơn những thương hiệu khác tuy nhiên chất lượng thì không thua kém chút nào. Bạn có thể sở hữu chiếc balo này với giá chỉ 180.000đ Balo Local Brand Degrey Một thương hiệu Balo gây thương nhớ với các tín đồ thời trang Local Brand không thể kể đến Degrey. Không chỉ balo mà những item thời trang khác đến từ thương hiệu này cũng đều gây nên những cơn sốt cho giới trẻ. Các mẫu quần nam như quần baggy, quần jogger, pants quần short hoặc áo như hoodie, sweater,…của Degrey luôn được săn lùng. Balo Local Brand Degrey khỏe khoắn Balo Local Brand Degrey với thiết kế mang đến sự khỏe khoắn và mạnh mẽ kết hợp với tone màu đen Unisex cho nên nó thích hợp với tất cả những ai là fan ruột của thời trang Local Brand. Đặc biệt, khi sử dụng chiếc balo này bạn có thể kết hợp với bất kỳ kiểu trang phục nào kể cả là đơn giản như áo thun nam hoặc lịch sự như quần tây áo sơ mi Với kích thước khá lớn 43 x 30 x 10 cm, Balo Local Brand Degrey có thể đựng được laptop, cùng với thiết kế nhiều ngăn nhỏ và sử dụng chất liệu vải: 1680D, 100% polyester, không thấm nước, không biến dạng. Cho nên bạn có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh từ đi chơi, đi học hay đi làm. Dây đeo được thiết kế với khả năng tùy chỉnh giúp cho bạn dễ dàng điều chỉnh độ dài của dây, tạo sự thoải mái khi đeo và giảm lực tác động lên đôi vai của bạn ngay cả khi bạn đi bộ hay leo núi. Bạn có thể sở hữu chiếc balo này dễ dàng chỉ với 210.000đ. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình chiếc balo thật phong cách, vừa làm nổi bật giữa đám đông, thể hiện được phong cách thời trang các tính lại có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thì Balo Local Brand là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Hi vọng với những chia sẻ của Hidanz về những mẫu Balo Local Brand đáng sở hữu năm 2021 đã giúp bạn chọn cho mình được mẫu balo thích hợp.
 14. Tank top là một thuật ngữ không còn xa lạ với các tín đồ thời trang nhất là khi thời trang thể thao đang thịnh hành như hiện nay. Tank top là gì? Mặc áo tank top như thế nào cho đẹp là cụm từ khóa có tần suất tìm kiếm khá cao trên mạng xã hội. Trong bài viết dưới đây, Hidanz sẽ cùng với bạn đi tìm hiểu những thông tin hữu ích xoay quanh item này nhé. 1. Tank top là gì? Tank top là gì? Tank top là một từ mượn của tiếng Anh cho nên nhiều người cũng chỉ biết sử dụng hàng ngày mà không thực sự hiểu hết về item này. 1.1. Khái niệm Tank top là gì? Tank top là gì? Tank top là tên gọi khác của áo ba lỗ, áo sát nách, áo không tay. Đây là chiếc áo nam mang trên mình sự kế thừa của loại áo cổ tròn, nhưng phần tay đã được triệt tiêu đi hết sức có thể. Nó ngắn tới nỗi sát luôn vào phần nách của người mặc. Ngoài ra, nhìn tổng thể chúng ta có thể nhận thấy chiếc áo này có phần cổ áo và hai tay áo được thiết kế cân đối với nhau tạo thành 3 lỗ áo cho nên người ta gọi nó là áo ba lỗ Chất liệu để làm nên áo tank top thường là vải thun, cotton hay vải tổng hợp. Ngoài ra, trong thực tế có lẽ bạn cũng sẽ bắt gặp những kiểu áo ba lỗ làm bằng chất liệu jean hay kaki, nỉ… chúng vẫn được gọi là áo tank top nhé. 1.2. Nguồn gốc ra đời của áo tanktop nam Tank top là gì? Áo tank top ra đời như thế nào? Những chiếc áo tank top mà chúng ta đang sử dụng hiện nay ra đời từ thời Roma cổ đại. Chiếc áo này được dùng để mặc bên trong áo giáp, có tác dụng thấm hút mồ hôi, bảo vệ cơ thể. Về sau này, những chiếc áo tank top xuất hiện nhiều hơn trong thể thao để mang đến sự thoải mái cho các vận động viên. Ngày nay, áo tank top phát triển mạnh mẽ, có mặt ở các quốc gia trên toàn thế giới, chúng được sử dụng với những chức năng và vai trò khác nhau. Trong đời sống hàng ngày, áo tank top được các đấng mày râu mặc để mang đến sự thoải mái trong trang phục ở nhà. Nó cũng là một item không thể thiếu cho những chuyến du lịch, dã ngoại mùa hè. Ngoài ra, tank top còn là mẫu thời trang được nhiều ngôi sao lựa chọn khi xuất hiện trước công chúng. 1.3. Tại sao tanktop lại rất được ưa chuộng và những ngày hè Áo tank top là gì? Tại sao item này lại rất được ưa chuộng vào những ngày hè? Có thể thấy áo tank top không kén người mặc, cho nên độ phổ biến của nó lại càng cao. Bên cạnh đó, thời tiết ngày càng nóng hơn, nhu cầu du lịch cũng tăng cao cho nên tank top với thiết kế đặc trưng của mình nghiễm nhiên trở thành item hot vào mỗi mùa hè. Ngoài ra, những người thích chơi thể thao, tập thể dục, vận động mạnh thì họ cũng thích lựa chọn cho mình những trang phục mát mẻ, thấm hút mồ hôi, dễ vận động. Áo tank top là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho những yêu cầu trên. Trong sinh hoạt hàng ngày, đấng mày râu cũng thích chọn cho mình những chiếc áo ba lỗ bởi nó mang đến sự thoải mái, mát mẻ. Xem thêm: Phong cách phối đồ nam mùa hè dành cho dân chơi 2. Cách phối đồ với áo tanktop nam cực ấn tượng Áo tank top là gì? Áo tank top là item không kén người mặc, cũng rất dễ kết hợp với các món đồ khác. Chính vì vậy, đừng bao giờ làm cho mình trở nên quá cũ, quá quen thuộc trong mắt người khác. Hãy làm mới mình bằng những set đồ mang phong cách và cá tính riêng. Dưới đây là một số công thức phối đồ với áo tank top cho bạn trở nên thật ấn tượng và tự tin nhé: 2.1. Áo tank top kết hợp với quần short Áo tank top là gì? Áo tank top kết hợp với quần short nam mang đến cho người mặc sự quen thuộc nhưng vẫn không mất đi cá tính cũng như sự lịch lãm. Đây là sự kết hợp của hai item quen thuộc không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ ai. Cách phối đồ cho set này rất đơn giản. Bạn có thể chọn đồ theo quy tắc áo gam màu sáng kết hợp với quần gam màu tối và ngược lại. Hoặc bạn cũng có thể chọn áo và quần cùng màu với nhau. Set đồ này bạn có thể sử dụng khi đi du lịch, dạo phố, mua sắm, café với bạn bè hoặc chạy bộ thể thao… 2.2. Áo tanktop kết hợp với quần jogger Quần jogger là một item mang đến cho người mặc sự gọn gàng, khỏe khoắn. Bạn có thể làm mới mình khi kết hợp áo tank top với quần jogger để khoe được hình thể khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc cũng như thấm hút mồ hôi tối đa và dễ dàng vận động trong những buổi tập thể thao nhé. Với set đồ này, bạn nên chọn cho mình chiếc áo tank top màu sáng và quần jogger màu tối hoặc ngược lại để càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Khi bạn lựa chọn set đồ này xuống phố thì nên kết hợp với đôi giày sneaker hầm hố, chiếc mũ lưỡi trai và một số phụ kiện đi kèm nữa nhé. 2.3. Áo ba lỗ kết hợp với áo sơ mi Tank top là gì? Tank top kết hợp với áo sơ mi như thế nào? Trong những ngày hè nắng nóng, nếu mặc áo ba lỗ ra ngoài đường thì bạn nên kết hợp thêm với chiếc áo sơ mi nữa nhé. Sự xuất hiện của chiếc áo sơ mi sẽ làm cho bạn tránh được cái nắng cháy da của mùa hè và tạo cho bạn phong cách riêng. Chỉ cần chiếc áo sơ mi họa tiết phối cùng chiếc áo ba lỗ bên trong màu trắng và để phanh cúc trông bạn đã thật sự phá cách rồi. Lưu ý rằng màu áo ba lỗ và màu áo sơ mi phải tương phản với nhau thì mới làm nổi bật được. Set đồ này kết hợp với quần jean tối màu sẽ là một outfit hoàn hảo cho những chàng trai nào cần ra đường trong những ngày nắng nóng. Set đồ này bạn cũng có thể kết hợp với quần short và mũ lưỡi trai cùng đôi tông trong những dịp du lịch biển. 2.4. Mix áo tank top với quần jean nam Nếu bạn vừa muốn thay đổi phong cách nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn của mình thì set đồ này là lựa chọn hòa hảo. Nó vừa mang đến sự trẻ trung, năng động lại vẫn đảm bảo sự sang trọng cần có. Quần jean được xem là mẫu quần nam quốc dân, có thể mix được với nhiều item khác trong đó có tank top. Nếu bạn có buổi hẹn với bạn bè mà không biết mặc gì thì set đồ này là cứu cánh cho bạn đấy. Khoác bên ngoài áo tank top chiếc áo sơ mi hay áo khoác cũng là ý tưởng khá mới mẻ. Nó sẽ mang đến cho bạn một hình ảnh trẻ trung, năng động và cá tính. Kết hợp với quần jean nam và đôi giày thể thao là bạn đã có bộ cánh rất “xịn” để xuống phố rồi. Trên đây là một số thông tin xoay quanh item tank top cũng như giúp bạn trả lời câu hỏi “tank top là gì?” mà Hidanz muốn gửi đến các bạn. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp hữu ích dành cho những ai đang quan tâm đến sản phẩm này. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ để chọn cho mình những chiếc áo tank top sành điệu cho mùa hè này hãy đến với Hidanz để được tư vấn nhé.
 15. Sweatshirt là gì, công thức phối đồ với áo Sweatshirt sao cho đẹp và sang trọng? Là item rất quen thuộc với các tín đồ thời trang, đặc biệt là các bạn trẻ, Sweatshirt mang đến cho người mặc sự trẻ trung, năng động và khỏe khoắn. Đặc biệt, nó có thể phối được với nhiều loại trang phục khác nhau đấy. Hãy cùng Hidanz tìm hiểu kĩ hơn về item này trong bài viết dưới đây nhé. 1 Tìm hiểu về áo Sweatshirt 1.1. Áo Sweatshirt là gì? Áo Sweatshirt là gì? Áo Sweatshirt hiểu đơn giản là một loại áo nam dài tay làm bằng chất liệu vải thun hoặc nỉ. Sản phẩm này còn có tên gọi khác là áo nỉ. Áo Sweatshirt có thiết kế đơn giản dạng chui đầu, kiểu cổ tròn hoặc cổ tim, phần tay áo và gấu áo có thể bo chun hoặc không. Đặc biệt áo Sweatshirt không có mũ đội đầu như áo hoodie. Áo Sweatshirt có thể được sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào, kết hợp với nhiều item khác nhau để tạo nên những phong cách thời trang khác nhau tùy theo sở thích của bạn. 1.2. Nguồn gốc của những chiếc áo sweatshirt? Sự ra đời của chiếc áo Sweatshirt bắt nguồn từ chiếc áo len của cậu con trai chủ nhà máy sản xuất đồ lót tại Alabama – Benjamin. Cậu bé mặc chiếc áo len khi chơi thể thao gây ra cảm giác khó chịu. Hơn nữa chiếc áo len sau nhiều lần giặt có dấu hiệu bị co và ngắn. Lúc này, ông Benjamin đã dùng chất liệu nỉ đang dùng để sản xuất đồ lót để thay thế chất liệu len làm ra chiếc áo cho con trai mình. Kể từ đó, những chiếc áo làm bằng chất liệu này đã trở nên phổ biến trên khắp nước Mỹ. Cái tên Sweatshirt được đặt bởi chính những người thợ may sản xuất ra sản phẩm đó. 2. Gợi ý một số cách phối đồ với áo sweatshirt sao cho đẹp Sweatshirt là gì? Mặc đẹp với áo Sweatshirt như thế nào? Sweatshirt là một trong những item mà khi biết cách kết hợp với các item khác sẽ tạo nên một outfit đặc biệt, riêng có, thể hiện được gu thẩm mỹ cũng như cá tính của người mặc. Tuy nhiên, Sweatshirt lại không đơn giản và dễ phối đồ như áo sơ mi hay áo thun nam thông thường. Dưới đây là một số gợi ý về cách phối đồ với áo Sweatshirt sao cho vừa đẹp, vừa phong cách: 2.1. Sweatshirt phối với quần jean rách gối và giày Sneaker Với những tín đồ thời trang yêu thích phong cách đường phố thì mẫu quần jean rách gối là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Sức hút của chiếc quần nam cá tính này chưa bao giờ hết hot. Và nó có thể kết hợp được với tất cả những item thời trang khác. Khi bạn phối Sweatshirt với quần jean nam rách gối sẽ mang đến một vẻ đẹp bụi bặm nhưng không kém phần khỏe mạnh và rất phong cách. Tuy nhiên, khi chọn set đồ này bạn cũng cần lưu ý nên chọn mẫu quần jean rách gối màu đen để có thể phối với tất cả các mẫu Sweatshirt. Còn nếu bạn chọn cho mình chiếc quần jean rách sáng màu thì bạn cần cân nhắc về màu áo để không trở thành thảm họa thời trang nhé. 2.2. Phối áo Sweatshirt với Jogger và giày Sneaker trắng Áo Sweatshirt là gì? Sweatshirt phối với quần jogger là một trong những set đồ chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, ở mọi lứa tuổi. Quần jogger vốn mang đến cho người mặc cảm giác thoải mái, mạnh mẽ, năng động. Với những chàng trai trẻ tuổi, có thể lựa chọn set đồ mix giữa áo Sweatshirt với quần Jogger và đôi giày Sneaker trắng hầm hố. Lúc này trông bạn thật sự rất nổi bật. nếu bạn kết hợp thêm với chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc vòng cổ dạng xích to thì bạn không khác gì những dance nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Bạn có thể chọn cho mình chiếc quần jogger bằng chất liệu thun hay kaki với thiết kế đơn giản và màu sắc trung tính để dễ dàng kết hợp với những chiếc áo Sweatshirt. Trong từng hoàn cảnh khác nhau bạn nên chọn mẫu quần jogger cùng với áo Sweatshirt cho thích hợp để vừa tạo được vẻ đẹp riêng của bản thân lại tạo được cảm giác tôn trọng với người tiếp xúc. 2.3. Phối áo Sweatshirt với quần Short và giày thể thao Sweatshirt là gì? Sweatshirt kết hợp với quần short và giày thể thao có được không? Trong tủ đồ của các bạn nam thì chắc chắn không thể thiếu sự xuất hiện của những chiếc quần short. Item này kết hợp khá đơn giản, thích hợp với nhiều kiểu áo khác nhau trong đó có áo Sweatshirt. Set đồ quần short thun và áo Sweatshirt không bao giờ lỗi mốt, thích hợp với nhiều độ tuổi. Mặc set đồ này mang đến cho người ta cảm giác về sự trẻ trung, năng động Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thì set đồ này rất đáng để bạn thử. Mặc set đồ này trên người bạn có thể tham gia những buổi tiệc dã ngoại, café hay dạo phố nhé. Cách mix áo Sweatshirt với quần short cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần chọn cho mình bộ quần áo với màu sắc đối lập nhau như đen – trắng, đen – vàng, đỏ – đen… là đã tạo ra set đồ đẹp rồi. Set đồ càng làm cho người mặc trở nên cá tính hơn khi bạn kết hợp với những phụ kiện thời trang hoặc đồng hồ thể thao đẹp cùng chiếc áo khoác ngoài và đôi giày thể thao hầm hố. 2.4. Phối áo Sweatshirt với áo sơ mi trắng và quần tây Áo sơ mi kết hợp với quần tây và áo Sweatshirt là set đồ thích hợp với những ai làm văn phòng hoặc tham gia những buổi tiệc sang trọng. Set đồ này sẽ giúp bạn phá đi sự gò bó, bí bách của set quần âu, áo sơ mi thông thường, mang đến sự trẻ trung, cá tính. Nếu không muốn diện áo sơ mi thì áo polo cũng là một lựa chọn không hề tồi do cùng có phần cổ áo lịch sự và chỉn chu. Khi lựa chọn cho mình set đồ này thì bạn nên chọn những chiếc áo Sweatshirt vừa với hình thể của mình để tránh bị rộng quá, sẽ làm mất đi vẻ đẹp hình thể cũng như mất đi sự sang trọng. Một đôi giày tây hoặc giày lười là lựa chọn thích hợp, cùng tone cho set đồ này. Trong bài viết trên, Hidanz đã chia sẻ đến bạn những thông tin cần biết về item áo Sweatshirt và giúp bạn lý giải được câu hỏi “Sweatshirt là gì?” cũng như cách cách mặc, phối đồ cùng kiểu áo này như thế nào cho đẹp. nếu bạn là tín đồ của áo Sweatshirt, muốn tìm kiếm cho mình chiếc áo Sweatshirt đẹp, hợp với mình hãy đến với Hidanz nhé