• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dichvudonnha

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About dichvudonnha

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://dichvudonnha.vn/

Thông tin cá nhân

 • Đến từ
  179 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, TPHCM
 1. Bàn thờ có đỉnh đồng có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của việc bộ đỉnh đồng và cách bài trí bàn thờ có đỉnh đồng trên bàn thờ gia tiên liệu có đúng văn hoá tâm linh và phong thuỷ. Việc bày trí bàn thờ gia tiên ngoài đúng với phong thủy còn cần phải làm sao cho tiện lợi cho việc thờ cúng hàng ngày của gia chủ. Vậy làm thế nào để bài trí bàn thờ có đỉnh đồng sao là phù hợp nhất, mời bạn tham khảo trong bài viết dưới đây của Dịch Vụ Dọn Nhà nhé! Đỉnh đồng là gì? Đỉnh đồng là một vật phẩm dùng để trang trí, thờ cúng, đặt tại phòng khách, phòng thờ, bàn thờ gia tiên, đình chùa, đền miếu… Trước đây, đỉnh đồng chỉ được sử dụng nhiều tại các phủ vua chúa, quan lại, nhà phú hộ, thương nhân buôn lái giàu có…với một biểu tượng gắn liền với sự sang trọng có của ăn của để. Đỉnh đồng có ý nghĩa gì trong việc thờ cúng Cách bài trí bàn thờ có đỉnh đồng đúng cách thường được dùng để đốt trầm hương, là một nơi để cho con cháu trong nhà thể hiện lòng thành kính của mình đối với nguồn cội, đồng thời cầu mong gia tiên phù hộ độ trì cho bản thân gặp được sự may mắn, sự thăng tiến, bình an trong cuộc sống. Cách bài trí bàn thờ có đỉnh đồng đúng cách, để xem chi tiết thì bạn có tham khảo tại: https://dichvudonnha.vn/huong-dan-cach-bai-tri-ban-tho-co-dinh-dong-dung-cach Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0833.731.313 | 0916.237.268 Website: https://dichvudonnha.vn/
 2. Để bố trí ngôi nhà hợp phong thủy giúp mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình thì bên cạnh phong thủy nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách…thì phong thủy nhà vệ sinh cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nhà vệ sinh là một hệ thống công trình phụ nhưng khá quan trọng trong mỗi ngôi nhà. Vì thế phong thủy nhà vệ sinh được cho cũng ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp, tinh thần của gia chủ. Với các thông tin chia sẻ dưới đây, Dịch Vụ Dọn Nhà xin giới thiệu cho bạn cách chọn hướng và những lưu ý khi nhà xây nhà vệ sinh để đem lại may mắn, sức khỏe và tránh những điều cấm kỵ. Dịch vụ dọn nhà sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về: 1. Hướng Đặt Nhà Vệ Sinh 2. Cách Chọn Cửa Nhà Vệ Sinh 3. Không Gian Nhà Vệ Sinh 4. Có Nên Làm Nhà Vệ Sinh Trong Phòng Ngủ Không? 5. 14 Điều Cấm Kỵ Nhà Vệ Sinh Trong Phong Thủy mời các bạn xem chi tiết tại: https://dichvudonnha.vn/phong-thuy-nha-ve-sinh-va-kieng-ky-nen-biet Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0833.731.313 | 0916.237.268 Website: https://dichvudonnha.vn/
 3. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có nhiều các loại xe tải dưới 2 tấn với kích thước khác nhau, đáp ứng được hầu hết những nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các khách hàng. Ở bài viết hôm nay Dịch Vụ Dọn Nhà sẽ giới thiệu chi tiết về kích thước của những mẫu xe tải dưới 2 tấn được sử dụng rộng rãi hiện nay giúp người dùng có được chọn lựa phù hợp nhất, nhằm mang tới hiệu quả kinh tế cao. Những đặc điểm chung của mẫu xe tải dưới 2 tấn Bạn nên lưu ý về những thông tin sau: Khung gầm và thùng xe, Cabin của dòng xe tải dưới 2 tấn, Động cơ xe, Tính linh hoạt khi vận chuyển Kích Thước Các Loại Xe Tải Dưới 2 Tấn Hiện Nay 1. LOẠI XE TẢI 0.5 TẤN Kích thước thùng xe tải loại 0.5 Tấn (Thùng mui bạt và Thùng kín) Dài x Rộng x Cao: (2.1 x 1.5 x 1.5)m 2. LOẠI XE TẢI 1 TẤN Kích thước thùng xe tải loại 1 đến 1.25 tấn (Thùng mui bạt và Thùng kín) Dài x Rộng x Cao ( 3.1 x 1.6 x 1.7)m 3. LOẠI XE TẢI 1.5 TẤN Kích thước thùng xe tải loại 1,5 tấn (Thùng mui bạt và thùng kín) Dài x Rộng x Cao (3.4 x 1.7 x 1.8)m 4. LOẠI XE TẢI 1.8 TẤN Kích thước thùng xe tải loại 1.8 tấn (Thùng mui bạt và thùng kín) Dài x Rộng x Cao (4.0 x 1.8 x 1.85)m Tham khảo thêm tại: https://dichvudonnha.vn/tong-hop-cac-loai-mau-xe-tai-duoi-2-tan-moi-nhat-2021 Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0833.731.313 | 0916.237.268 Website: https://dichvudonnha.vn/
 4. Ngày nay, chúng ta đã không còn xa lạ gì với hình thức ship cod mà nhiều cửa hàng online hiện nay thường áp dụng đối với nhiều khách hàng khi đặt mua hàng. Theo đó hình thức này sẽ đảm bảo tối đa mọi quyền lợi cho khách hàng mua hàng. Tuy nhiên bạn lại chưa biết rõ về thời gian cụ thể Ship cod mất bao lâu để nhận được hàng, cũng như những vấn đề liên quan cần phải lưu ý về cách thức giao hàng thu tiền này? Vậy thì hôm nay cùng Dịch Vụ Dọn Nhà tìm hiểu những thông này nhé. Thời gian ship cod theo khoảng cách vị trí địa lý: Trước hết thời gian ship cod nói riêng và thời gian giao hàng nói chung sẽ còn được phụ thuộc phần lớn vào khoảng cách vị trí địa lý giữa người nhận hàng và người gửi hàng. Cụ thể qua: Đơn hàng trong nội thành Đơn hàng ngoại thành Đơn hàng liên tỉnh Đơn hàng ship cod liên tỉnh theo tuyến Bắc Nam hoặc ngược lại Thời gian ship cod mất bao lâu tùy theo các gói dịch vụ Thời gian Ship COD gói giao hàng tiết kiệm Thời gian nhận được hàng gói giao hàng chuyển phát nhanh Những lưu ý về dịch vụ ship hàng cod, Mời các bạn tham khảo thêm tại: https://dichvudonnha.vn/ship-cod-mat-bao-lau-de-nhan-duoc-hang-tai-nha Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0833.731.313 | 0916.237.268 Website: https://dichvudonnha.vn/
 5. Tủ quần áo đó là một trong những món đồ nội thất cần phải có trong gia đình. Kiểu dáng và kích thước tủ quần áo cũng cần phải cân đối và phù hợp với diện tích cũng như về thiết kế ngôi nhà của bạn. Do đó, bạn không thể tùy tiện chọn tủ quần áo ngẫu nhiên mà cần có sự tính toán kỹ lưỡng. Có như vậy ngôi nhà của bạn mới trở thành một không gian sống tuyệt vời với những đồ nội thất đẹp. Đồng thời thể hiện phong cách sống tinh tế của chủ nhà! Kích thước tủ quần áo 2 cánh Kích thước tủ quần áo 2 cánh thông thường có chiều sâu (hay chiều rộng) từ 55 – 60 cm, chiều dài 1.2 – 1.8 mét và chiều cao sẽ dao động khoảng 2 mét trở lên. Kích thước tủ quần áo 3 cánh Kích thước tủ quần áo 3 buồng thường có chiều cao từ 2 – 3 mét trở lên, sâu vào tối thiểu 55 cm (nếu lý tưởng là 60-80 cm) và dài khoảng 1.5 -1,8 mét. Kích thước tủ quần áo 4 cánh Kích thước tủ quần áo 4 buồng lý tưởng thường là sâu vào tối thiểu sẽ là 50 cm, dài từ 2 mét và cao khoảng 2.2m trở lên. Có như vậy mới thiết kế được nhiều ngăn tủ nhỏ để bạn chứa đồ nhiều hơn. Kích thước tủ quần áo 5 cánh, Kích thước tủ quần áo cánh trượt (cửa lùa), Kích thước tủ quần áo trẻ em, Kích thước tủ quần áo âm tường, Ban tham khảo thêm tại: https://dichvudonnha.vn/chi-tiet-kich-thuoc-tu-quan-ao-2-canh-3-canh-4-canh-5 Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0833.731.313 | 0916.237.268 Website: https://dichvudonnha.vn/
 6. Bên cạnh việc vận chuyển những hàng hóa, đồ dùng nặng như vận chuyển cây cảnh đi xa, tủ lạnh, máy giặt,... thì đàn Piano cũng không ngoại lệ trường hợp này. Piano là một loại nhạc cụ có giá trị cao, quý và mang ý nghĩa tinh thần lớn đối với người sở hữu nó. Nhưng đồng thời đây cũng là một loại tài sản nặng, to, cồng kềnh, rất khó để vận chuyển đàn piano an toàn. Chính vì thế, mỗi khi có việc cần vận chuyển đàn piano, chủ nhân của nó thường cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng. việc vận chuyển piano không chỉ đòi hỏi sự cẩn trọng, tay nghề cao, kỹ thuật tốt mà còn cần phải có những công cụ hỗ trợ đặc biệt như xe vận chuyển nâng chuyên dụng (hỗ trợ nâng hạ đàn lên và xuống xe) và dây đai (hỗ trợ khuân vác). Xem thêm: https://dichvudonnha.vn/van-chuyen-dan-piano-an-toan-nhanh-chong-tphcm/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 7. Bạn có tin về dịch vụ chuyển nhà trọn gói 600k không? Có thể sẽ hoàn toàn đáng tin nếu bạn tìm hiểu rõ ràng, chi tiết về dịch vụ này như thế nào, cách thức ra sao, cùng Dịch Vụ Dọn Nhà tìm hiểu nhiều hơn qua bài viết dưới đây nhé! Nhìn vào các tiêu chí trên thì chắc chắn việc vận chuyển nhà trọn gói với giá 600k là hoàn toàn có thể, nhưng chúng chỉ áp dụng đối với trường hợp những ngôi nhà nhỏ, ít đồ đạc như nhà thuê, phòng trọ sinh viên, quãng đường vận chuyển ngắn, không quá nhiều hẻm sâu, ngõ ngách, không cần nhiều công nhân thực hiện. Cụ thể: 2 nhân công bọc và vận chuyển đồ Chi phí mua thùng xốp, giấy bọc đồ Tiền thuê xe tải chuyển đồ với quãng đường dưới 15km Hiện nay trên thị trường đang có khá nhiều dịch vụ trọn gói 600k cho hình thức chuyển nhà, chuyển phòng trọ. Chính vì vậy hãy lưu ý chọn những đơn vị thực sự chất lượng, uy tín để bảo quản tài sản an toàn nhất. Xem thêm tại: https://dichvudonnha.vn/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-600k-chuyen-trong-ngay/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 8. Bàn thờ gia tiên, bát hương và bàn thờ thần tài thổ địa có ý nghĩa quan trọng trong quan niệm thờ cúng của rất nhiều gia đình Việt. Do đó, mà mọi hoạt động quét dọn hay thay đổi nơi ở đều được cân nhắc và tiến hành cẩn trọng. Có nên chuyển bàn thờ từ nhà cũ sang nhà mới khi vận chuyển nhà? Cần chuẩn bị gì? Thủ tục gồm những bước nào? Và chuyển bát hương phải lưu ý những gì? Với kinh nghiệm chuyển dọn nhà cho rất nhiều gia đình hay thờ cúng, Dịch Vụ Dọn Nhà sẽ giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn cụ thể để giúp bạn thực hiện thủ tục chuyển bàn thờ và bát hương đúng hình thức nhất! Xin xem thêm tại: https://dichvudonnha.vn/chuyen-ban-tho-va-bat-huong-tu-nha-cu-sang-nha-moi/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 9. Khi vừa chuyển đến nhà mới, chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều công việc bận rộn vì có rất nhiều việc để làm như sắp xếp đồ đạc, sơn sửa nhà cửa, ổn định cuộc sống,… Dù vậy cũng đừng quên dành một chút khoảng không gian xanh để trồng cây cảnh hợp phong thủy. Không chỉ tạo sức sống tươi mới, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà chọn đúng loại cây phong thủy còn góp phần mang đến những điều tài lộc và may mắn cho bạn. Dưới đây là danh sách những cây phong thủy hợp với tuổi mệnh của từng gia chủ và những vị trí đặt cây kim tiền, kim ngân, lưỡi hổ,... Cùng tìm hiểu và lựa chọn cho mình những loại cây phú quý để gặp thật nhiều may mắn bạn nhé! Xem thêm những loại cây trồng ấy tại: https://dichvudonnha.vn/cay-trong-phong-thuy-dem-lai-phu-quy-giau-sang/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 10. Khi nhắc đến nhà trọ của sinh viên và những công nhân viên sống xa quê, nhiều người sẽ nghĩ đến những căn phòng trọ nhỏ hẹp, xấu xí và không sạch sẽ. Sau khi bạn có cách tìm phòng trọ tốt và tìm cho mình được 1 phòng trọ hoàn hảo. Bạn hoàn toàn có thể cải tạo chúng trở nên sinh động hơn với các gợi ý về cách trang trí phòng trọ sinh viên dưới đây của Dịch Vụ Dọn Nhà. Tạm biệt những hình ảnh xấu xí về căn phòng trọ chật hẹp. Thay vào đó, mọi người sẽ phải trầm trồ bởi hình ảnh phòng trọ hoàn toàn mới mẻ, không gian được bày biện tinh tế, thông thoáng và đẹp đẽ không kém gì các căn hộ thu nhỏ. Xem thêm tại: https://dichvudonnha.vn/cach-trang-tri-phong-tro-dep-va-tinh-te/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 11. Chắc chắn bạn sẽ buồn và luyến tiếc ít hay nhiều khi chuyển nhà và rời khỏi nơi mình từng gắn bó lâu nay. Còn những người lớn tuổi, khi mà mọi thứ đã trở nên thân thuộc một cách sâu sắc, gắn liền với ký ức, kỷ niệm thì sự rời xa sẽ càng khó khăn hơn. Bạn yêu quý bố mẹ, ông bà của mình và luôn mong muốn mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất! Dịch Vụ Dọn Nhà thấu hiểu điều đó nên trong bài viết này, chúng tôi liệt kê ra những điều quan trọng cần làm để giúp người cao tuổi chuyển nhà có tâm lý và sức khỏe tốt nhất. Xem ngay 10 lưu ý tại: https://dichvudonnha.vn/luu-y-khi-chuyen-nha-co-nguoi-lon-tuoi/ Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 12. Theo như Dịch Vụ Dọn Nhà Chuyển nhà có rất nhiều việc vất vả để làm như chuẩn bị, sắp xếp, dọn dẹp, tháo lắp đồ đạc, vận chuyển,…Tuy nhiên nếu bạn nắm được các cách chuyển dọn nhà nhanh dưới đây thì thời gian chuyển dọn nhà sẽ rất nhanh chóng, đồng thời bạn không phải mất quá nhiều sức lực. Việc chuyển nhà sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết với 15 mẹo vặt khi chuyển nhà không phải ai cũng biết!!! Chẳng hạn như: lập danh sách đồ đạc cần vận chuyển, đồ lồng trong đồ hay dọn dẹp những đồ vật nhỏ trước... Xem chi tiết tại: https://dichvudonnha.vn/cach-de-chuyen-nha-nhanh-chong/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 13. Không xa lạ gì bạn sẽ cảm thấy lo lắng khi giao gần như toàn bộ tài sản của mình cho những người khác vận chuyển giúp. Nhưng rõ ràng là bạn không thể tự mình chuyển nhà hết được. Vì thế hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn lựa chọn được đơn vị chuyển dọn nhà cam kết chất lượng, chuyển đồ một cách an toàn, nhanh chóng, giá cả hợp lý! Để làm được điều đó, bạn cần tìm hiểu kỹ về dịch vụ chuyển nhà trọn gói bằng những câu hỏi thật chi tiết. Nếu thấy mọi thứ khá ổn hãy tiến hành đặt thời gian chuyển nhà nhé! Hiện nay đa phần các công ty chuyển dọn nhà đều có website và ứng dụng chat trực tuyến cả. Ngoài ra bạn cũng có thể trao đổi qua fanpage facebook, zalo hay gửi mail cho họ hoặc bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp với tổng đài viên qua hotline. Và Dịch vụ chuyển nhà trọn gói của Dịch Vụ Dọn Nhà xin gợi ý một số câu hỏi bạn nên trao đổi với công ty chuyển dọn! Xem chi tiết những câu hỏi với dịch vụ chuyển nhà trọn gói tại: https://dichvudonnha.vn/nhung-dieu-ban-nen-hoi-dich-vu-chuyen-nha-truoc-khi-thue/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 14. Để tránh lãng phí đồ trong quá trình vận chuyển đến nơi ở mới, mọi người nên thanh lý đồ cũ khi chuyển nhà. Dưới đây, Dịch Vụ Dọn Nhà sẽ chia sẻ tới các bạn những mẹo nhỏ để có thể giúp bạn thanh lý đồ cũ khi chuyển nhà TP Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng nhất. Khi chuẩn bị chuyển nhà, chúng ta sẽ cần một khoản chi phí khá lớn cho khâu vận chuyển đồ đạc và thu xếp sẽ tốn kém. Cho nên những vật dụng nào không cần đến hay con ít giá trị sử dụng các bạn nên thanh lý đồ cũ khi chuyển nhà để tiết kiệm được một khoản phí. Có những vật dụng không sử dụng nữa như giường cũ, tủ quần áo cũ, kệ để dép…nếu không dùng nữa nhưng bạn vẫn không muốn thanh lý sẽ tốn công và chi phí vận chuyển khi thuê dịch vụ chuyển nhà tại bất cứ địa điểm nào tại TP Hồ Chí Minh. Cho nên hãy cân nhắc kỹ những hàng hóa nào không sử dụng nữa hãy thanh lý nhanh chóng để tiết kiệm được một khoản thu nhập nhỏ. Xem chi tiết về mẹo thanh lý đồ cũ tại: https://dichvudonnha.vn/meo-thanh-ly-cu-de-chuyen-nha-nhanh-chong/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
 15. Bạn sắp phải chuyển dọn nhà đến một nơi ở mới? Đó là một biến đổi lớn trong cuộc sống, thật háo hức vì sẽ có bao điều mới mẻ đang chờ đợi. NHƯNG, cùng với đó cũng có biết bao điều bạn phải lo lắng: Sắp xếp thời gian thế nào? Việc nào làm trước, việc nào làm sau? Đóng gói ra sao? Chuyển nhà bằng cách nào đơn giản, tiết kiệm chi phí nhất?…và hàng trăm câu hỏi, băn khoăn khác! Đã phục vụ cho hàng ngàn lượt khách hàng, Dịch Vụ Dọn Nhà hiểu một phần về những trăn trở và âu lo của bạn. Vậy nên trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm chuyển nhà hữu ích nhất theo từng giai đoạn cụ thể, giúp bạn có một “cuộc hành trình” chuyển nhà thật thuận lợi! Xem chi tiết kinh nghiệm chuyển nhà tại: https://dichvudonnha.vn/chi-tiet-kinh-nghiem-chuyen-nha-moi-tu-a-z/ Thông tin liên hệ Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/