• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

zingbet

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  2
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About zingbet

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Du lịch Hạ Long - Hạ Long là một trong Bảy kì quan thiên nhiên thế giới. Chính bởi vẻ đẹp hùng vĩ và nguyên sơ. vì thế nơi đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách du lịch. Với 4 mùa rõ rệt trong năm, biển xanh cát trắng nắng vàng, và nguồn hải sản dồi dào, phong phú ,du lịch Hạ Long xứng đáng là điểm du lịch đáng đến nhất . Bài viết của Du Lịch Việt sẽ cung cấp Kinh nghiệm du lịch Hạ Long đầy đủ chi tiết nhất dành cho bạn . Kinh nghiệm du lịch Hạ Long đầy đủ nhất cho bạn tham khảo Vịnh Hạ Long không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước mà còn được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Nói đến Hạ Long ai cũng biết nơi đây có khung cảnh thiên nhiên non xanh nước biếc, nhiều địa điểm tham quan thú vị. Vịnh Hạ Long rất phù hợp cho kỳ nghỉ sắp tới của cả gia đình, bạn bè hay các cặp đôi. Bạn đã có kinh nghiệm du lịch Hạ Long cho riêng mình chưa? Làm sao để chuyến du lịch trở nên ý nghĩa nhất? Chúng tôi mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có thêm thông tin về vấn đề này nhé. Địa điểm du lịch ở Hạ Long không thể bỏ lỡ Động Thiên Cung Động Thiên Cung tọa lạc ở phía Bắc của đảo Đầu Gỗ, địa điểm này cách cảng tảu du lịch khoảng 4km về phía Nam. Động Thiên Cung được đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất tại Việt Nam. Trong hạng có diện tích rộng gần 10.000m2 và cấu trúc rất phức tạp. Hang chia thành nhiều cấp và nhiều ngăn, các trần và bờ vách rất cao, rộng. Điểm đặc biệt là trong hang có rất nhiều các khối nhũ, mảng đá mang hình dáng kỳ lạ. Hang Đầu Gỗ Đây cũng là hang động cùng nằm trên dãy đảo Đầu Gỗ, chỉ cách Động Thiên Cung khoảng 300m. Đầu Gỗ là một hang động đẹp, mang trong mình những nét phong rêu, cổ kính. Trong hang có hệ động thực vật phong phú. Vì cửa rộng nên độ ẩm bên trong rất cao, nhờ sự tác động của ánh sáng mặt trời nên đứng từ bên ngoài, ta cũng có thể thấy hệ thực vật tươi mát trong hang. Đây cũng là điều khiến động Đầu Gỗ trở nên khác biệt với những động khác. >> Đọc thêm: https://azthethao.com/thu-tien-ty-nho-cac-kinh-nghiem-ca-do-tu-cao-thu/ Động Mê Cung Đây là hang động nằm ở độ cao 25m trên đảo Lờm Bò, cách đảo Ti – Tốp 2km. Nếu nhìn từ xa, du khách sẽ thấy phần cửa hang động giống như mái nhà ăn sâu vào bên trong sườn đảo. Động Mê Cung có cấu trúc rất phức tạp, gồm nhiều tầng cấp, nhiều ngăn và ngách trải rộng khắp phạm vi mái đá. Hang Trống và Hang Trinh Nữ Vị trí của 2 hang này nằm ở hai cánh của vòng cung núi nhỏ phía Đông dãy đảo Bồ Hòn. Vị trí cách hang Sửng Sốt hơn 3km theo đường biển về hướng Đông Nam. Vị trí Hang Trống và Hang Trinh Nữ cách nhau khoảng 700 – 800m thông qua một vũng biển nhỏ. Các cửa hàng đều quay về hướng khác nhau. Nếu đứng từ cửa hang này hét to thì người đứng ở cửa hàng kia sẽ nghe thấy. Trong 2 hang động này không những có nhiều khối nhũ đá đẹp và còn thu hút du khách bởi sự tích cảm động gắn liền với nó. Ở một hang có tảng đá nằm ngang giống như hình cô gái xõa tóc đang nằm và vươn tay ra biển – nơi đây được gọi là hang Trinh Nữ. Ở hang còn lại có một cột nhũ đá cao lớn trông như một chàng trai khổng lồ đứng nhìn xa xăm về biển cả. Người dân làng chài kể rằng, vào những ngày gió lớn khi đi ngang qua hang động, sẽ nghe thấy tiếng gió đập vào vách núi bập bùng như tiếng trồng – hang Trống. Hang Luồn Nếu đã đến Hạ Long du lịch thì không thể bỏ qua chuyến ghé thăm Hang Luồn. Hệ thống hang động tại Vịnh Hạ Long rất lớn, mỗi hang động đều mang một vẻ đẹp riêng và câu chuyện gắn liền với nó. Hang Luồn có vị trí nằm trên đảo Bồ Hòn, cách Bãi Cháy 14km. Tại đây, bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn những búp thạch nhũ đã kiến tạo hàng triệu năm có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Làng chài Cửa Vạn Một trong những địa điểm ghé qua tại Hạ Long mang đậm chất Việt Nam chính là Làng chài Cửa Vạn. Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong không gian êm ái, yên bình. Ngắm nhìn hoạt động hàng ngày của cư dân làng chài. Có thể học cách chèo thuyền, thả tôm bắt cá, giăng lưới…Đặc biệt là bạn sẽ có những tấm hình “sống ảo’ cực chất tại Làng chài Cửa Vạn. Lễ hội nổi bật Lễ hội suốt bốn mùa Theo những gì mà chuyên gia du lịch đã nghiên cứu, lễ hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc gây ấn tượng với du khách. Ở Hạ Long, có nhiều lễ hội diễn ra suốt 4 mùa trong năm. Nhờ vậy mà du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp mà còn có thể trải nghiệm những lễ hội thú vị. Lễ hội kết hợp mua sắm Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch khi đến Hạ Long, nhiều khu mua sắm lớn đã dần xuất hiện ở Bãi Cháy. Điển hình nhất là: Shophouse Sun Premier Village Halong Bay, nhiều dãy phố Shophouse Europe của dự án Sun Plaza Grand World... Đặc điểm lưu trú Vịnh Hạ Long là một trong những điểm du lịch hút khách nhất ở Việt Nam. Vì vậy, nơi đây có hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, homestay với nhiều phân khúc giá khác nhau. Dưới đây chúng tôi muốn gợi ý đến bạn một số khách sạn có chất lượng tốt tại Vịnh Hạ Long: Syrena Cruises Địa điểm: Đảo Tuần Châu, TP Hạ Long Tại Hạ Long, đây là hình thức nghỉ dưỡng mới và xuất hiện phổ biến. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm nghỉ ngơi trên những chiếc du thuyền lớn và sang trọng. Cảm giác nghỉ ngơi trong một căn phòng rộng rãi, lênh đênh trên mặt nước êm dịu và ngắm nhìn núi non hùng vĩ là điều mà bất cứ khách du lịch nào cũng thích. Trên thuyền du lịch có trang bị đầy đủ các dịch vụ cần thiết cho du khách như: phòng karaoke, quán bar, nhà hàng… Wyndham Legend Halong Địa chỉ: 12 đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP. Hạ Long Tiêu chuẩn: 5 sao Khách sạn Wyndham Legend Halong nằm trên đường bờ biển tại Bãi Cháy với tầm nhìn bao quát Vịnh Hạ Long và cầu Bãi Cháy. Nơi nghỉ dưỡng này tạo cho du khách cảm giác thoải mái, tiện nghi. Đặc biệt là vị trí của khách sạn rất thuận tiện cho việc di chuyển đến những địa điểm tham quan, trung tâm thành phố và khu vui chơi giải trí. Starcity Halong Bay Hotel Địa chỉ: Đường Hạ Long, Bãi Cháy, TP Hạ Long Tiêu chuẩn: 4 sao Starcity Halong Bay Hotel chính là một tòa nhà cao tầng đồ sộ với hơn 150 phòng nghỉ rộng rãi, thoáng mát. Trong mỗi phòng nghỉ đều được trang bị những tiện ích tốt nhất, đảm bảo mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái khi nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Starcity Halong Bay Hotel có đầy đủ các phòng chức năng như hội nghị, phòng họp, phòng hút thuốc…Nhân viên chuyên nghiệp với khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung của khách sạn đảm bảo có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng không chỉ trong nước mà còn khách quốc tế. Văn hóa ẩm thực Sá Sùng Vùng Vân Đồn là nơi nổi tiếng với nhiều Sá Sùng. Đây là một loài sống trong bãi cát, nơi thường xuyên có nước triều lên xuống. Sá Sùng ở Vân Đồn có vị ngọt và tươi ngon nhất. Người dân tại đây có rất nhiều cách để chế biến Sá Sùng thành những món ăn thơm ngon. Sá Sùng hiện nay đang dần khan hiếm, công việc bắt Sá Sùng cũng trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên, khách du lịch nếu đã có cơ hội thưởng thức Sá Sùng sẽ không thể nào quên đi hương vị của nó. Bún bề bề Bề bề hay còn gọi là tôm tít, loại tôm này có rất nhiều ở vùng biển Quảng Ninh. Tôm tít có vị thơm ngon, thịt dai và ngọt. Tôm tít khi được luộc, lấy nước dùng làm bún thì rất ngọt và thơm. Bún bề bề khi ăn cũng chút rau sống, dọc mùng thì không còn gì tuyệt vời hơn. Cà sáy Tiên Yên Cà sáy là một giống vịt được lai với ngan, người dân thị trấn Tiên yên đã lai và nuôi giống Cà Sáy này từ rất lâu. Điểm nổi trội của Cà Sáy đó là phần thịt rất thơm, ngọt dai và ăn ngon hơn những loại thịt gia cầm khác. >> Xem thêm: https://dealthethao.com/huong-dan-cach-ca-cuoc-chien-thang-nha-cai-hay-nhat/ Con Ngán Con Ngán có hình dạng bên ngoài giống như con Ngao nhưng vỏ của nó lại có màu đen. Thần của con Ngán dày, cấu trúc thành từng lớp giống như sóng biển. Con ngán thường sống trong bùn ở các bãi ven chân đảo. Con Ngán sao khi bắt được, rửa sạch bùn đất và ngâm khoảng 3 tiếng cho chúng nhả hết cát ra ngoài. Ngán có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như: Ngán luộc, Ngán nấu canh, Ngán nướng, Ngàn xào, cháo Ngán. Cần chuẩn bị gì khi du lịch Hạ Long? Hạ Long vào mùa hạ cũng có nhiệt độ cao, rất nắng nóng. Nếu bạn không muốn làn da của mình bị tổn thương thì đừng quên mang theo áo khoác, nón, kem chống nắng, khẩu trang. Khi ra đến Vịnh, bạn cũng sẽ tắm biển, tham quan các khung cảnh thiên nhiên, hang động. Vì vậy việc chuẩn bị cho mình một đôi dép tông mềm sẽ dễ chịu hơn trong lúc di chuyển. Nếu đi tắm biển thì chắc chắn đồ bơi là món bạn không thể để quên ở nhà. Nếu bạn không muốn mang nhiều hành lý, có thể chọn mua đồ bơi hoặc thuê khi đã đến Hạ Long. Chuyến du lịch sẽ không trọn vẹn nếu không có tấm ảnh “sống ảo” nào để làm kỷ niệm. Bạn hãy mang theo cho mình một chiếc máy ảnh, điện thoại chụp hình đẹp để lưu giữ lại kỷ niệm trong chuyến đi nhé. Lưu ý khi du lịch Hạ Long Đến Hạ Long, khi mua hải sản bạn đừng quên kiểm tra cân nhé. Cách tốt nhất là nên mang theo chai nước suối 500ml, sau khi cân hàng xong bạn có thể đặt chai nước suối lên,. Nếu khối lượng chai nước suối đúng 500g thì số lượng hàng bạn mua đúng giá. Khi ngủ đêm trên du thuyền là quý khách không được mang đồ uống hay đồ ăn lên Du thuyền như thế sẽ bị tính phí dịch vụ khá đắt. Hy vọng tất cả những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn có chuyến du lịch Hạ Long tuyệt vời nhất.
 2. 11 điều không nên làm trên máy bay Dưới đây là những lời khuyên của tiếp viên về cách hành khách nên cư xử trên máy bay. Không chào hỏi tiếp viên “Tôi ước hành khách chào hỏi với mình khi họ lên máy bay. Tiếp viên cũng là con người, chúng tôi cần được cư xử với sự tôn trọng và tử tế”, một tiếp viên chia sẻ. Hãy nhớ cư xử lịch sự, bạn chỉ cần chào một câu đơn giản khi lên máy bay và nói cảm ơn lúc rời đi. Đòi hỏi ngay khi mới lên máy bay Tiếp viên hàng không thường bận rộn chào hỏi, giúp khách tìm chỗ hay sắp xếp hành lý xách tay trên cabin. Yêu cầu đồ uống hay thức ăn trước khi máy bay cất cánh có thể khiến họ bối rối và khó chịu. Không lắng nghe hướng dẫn Dù bạn có thể đi máy bay nhiều lần trước đó, lắng nghe hướng dẫn an toàn vẫn quan trọng. Dùng điện thoại hay làm việc lúc này bị coi là thiếu lịch sự. Khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, bạn có thể hoảng loạn, không biết cách xử lý tình huống. Bày rác ra ghế Các tiếp viên thường liên tục đi lại để thu nhặt rác hay bất kỳ đồ thừa nào của hành khách. Không có lý do gì để bạn biến ghế ngồi của mình và không gian xung quanh thành bãi rác – điều chứng tỏ bạn thiếu ý thức, không quan tâm đến hành khách chuyến sau hay những người phải thu dọn. Bông đùa Nhắc đến những điều nhạy cảm như bom, chất nổ hay bệnh truyền nhiễm là điều tồi tệ. Hành khách bông đùa quá trớn có thể bị đuổi khỏi máy bay, bị bắt hay nộp phạt… và chuyện này chỉ gây mất thời gian của hàng trăm người khác. Phàn nàn về đồ ăn Hành khách không nên đổ lỗi hay tức giận với tiếp viên nếu quên không yêu cầu thực đơn riêng, hay không thích khẩu phần sẵn có. Nếu có chế độ dinh dưỡng đặc biệt hoặc kén ăn, bạn nên chuẩn bị đồ ăn riêng trước khi lên máy bay. >> Tham khảo thêm: 388bet zingbet Ngồi nhầm ghế Tiếp viên hàng không đều có danh sách hành khách và chắc chắn họ biết vị trí của từng người. Bạn không nên tự ý ngồi trong khoang hạng nhất hay đổi chỗ khi thấy có ghế trống. Cân bằng trọng tâm của máy bay rất quan trọng khi cất cánh, do đó một số ghế có thể được bỏ trống vì lý do an toàn. Xem phim nhạy cảm Dù ghế hai bên trống, bạn không nên mở những bộ phim không phù hợp trong không gian công cộng như cabin hành khách. Điều đó có thể khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Không tuân thủ đèn hiệu Một trong những điều khó chịu nhất với tiếp viên là hành khách rời khỏi chỗ khi đèn báo hiệu thắt dây an toàn vẫn sáng – đây là điều cấm kỵ khi máy bay cất cánh, hạ cánh hay vào vùng nhiễu động. Nếu bạn cần sử dụng nhà vệ sinh, hãy đợi đến khi đèn hiệu này tắt. >> Giới thiệu cho bạn: Sbobet zingbet Động chạm tiếp viên hàng không Trong nhà hàng, bạn không nên chạm tay vào người phục vụ hay kéo áo họ. Trên máy bay cũng vậy, tiếp viên không thích bị động vào người. Búng tay gọi tiếp viên Có nhiều cách lịch sự hơn việc búng tay để thu hút sự chú ý của tiếp viên. Hành khách có thể nhấn nút gọi, hay đơn giản đợi họ đi ngang qua và lên tiếng.