• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

binhle

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  4
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About binhle

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Sa dạ dày là một bệnh lí phổ biến liên quan đến dạ dày, đây là một loại bệnh mãn tính nếu không điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng khó lường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người bệnh. Vậy sa dạ dày là bệnh gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh ra sao? Tất cả sẽ được Vitos giải đáp trong bài viết dưới đây. Dấu hiệu nhận biết bệnh sa dạ dày Một trong những triệu chứng mà hầu hết người bị sa dạ dày đều gặp phải đó là cảm giác đầy hơi chướng bụng nặng hơn sau khi ăn xong, cảm giác nhẹ hơn khi nằm xuống. Đặc biệt, khi ăn quá no, người bệnh có cảm giác rõ rệt như có vật thể lạ chèn hẳn vào dạ dày, vô cùng khó chịu. Những hiện tượng này có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nhiều lần trong ngày khiến người mắc khó chịu, mệt mỏi, lâu ngày sẽ dẫn đến xanh xao, suy giảm sức khỏe. Các dấu hiệu bệnh sa dạ dày phổ biến khác như: ợ hơi, ợ chua khiến hơi thở có mùi; thường xuyên bị táo bón, tiêu chảy; chán ăn, không muốn ăn, lâu ngày khiến cơ thể xanh xao, suy giảm sức khỏe; thường nghe thấy tiếng động của nước ở bụng, nhưng khi thay đổi tư thế nằm không nghe thấy âm thanh đó nữa; đau đầu hay đau nửa đầu, tình trạng mất ngủ kéo dài. Tình trạng bệnh lý ở mỗi người là khác nhau và không phải ai cũng gặp tất cả những dấu hiệu bệnh lý kể trên. Khi nhận thấy cơ thể xuất hiện những dấu hiệu trên, mọi người nên đến các cơ sở y tế thăm khám chuyên khoa để được chẩn đoán mắc sa dạ dày hay các bệnh lý dạ dày hay không. Xem thêm: Cách điều trị bệnh dạ dày Nguyên nhân gây sa dạ dày Theo chuyên gia, sa dạ dày không hẳn là một bệnh lý mà thường là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau như viêm loét dạ dày – tá tràng, béo phì, suy dinh dưỡng… Dưới đây là một số nguyên nhân gây bệnh thường gặp: Chế độ ăn uống không điều độ: Không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ngay lập tức, nhưng sau một thời gian dài, chế độ ăn uống không điều độ sẽ làm suy yếu sức khỏe, gây bệnh dạ dày. Sau khi ăn quá no, nếu ngay lập tức thực hiện các hoạt động vận động mạnh hoặc mang vác những vật thể quá nặng sẽ đẩy lượng thức ăn chưa kịp tiêu hóa xuống, từ đó gây ra tình trạng dạ dày bị sa. Tiền sử các bệnh lý về dạ dày: Người đã và đang mắc các bệnh lý về dạ dày và không được điều trị kịp thời. Các bệnh lý này có thể là nguyên nhân làm rối loạn chức năng dạ dày và khiến cơ quan này dần suy yếu, từ đó dẫn đến bệnh lí sa dạ dày. Tình trạng stress, căng thẳng, lo âu: Cuộc sống thường xuyên phải đối mặt với stress, căng thẳng, lo âu trong một thời gian dài, cùng với một chế độ ăn uống không được hấp thụ hiệu quả sẽ làm cho cho tỳ vị suy yếu. Đó cũng là một nguyên nhân gây nên bệnh sa dạ dày. Cơ thể suy nhược: Người bị suy nhược thường có sức khỏe yếu, khí huyết hao tổn, liên tục cảm thấy mệt mỏi, thiếu hụt nhiều dưỡng chất (vitamins, chất xơ…). Những đặc điểm này khiến gân cơ bụng dần lỏng lẻo và làm cho dạ dày bị kéo dài xuống vùng khoang bụng dưới. Giảm cân quá nhanh: Hoạt động giảm cân sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khóe nếu như quá trình giảm cân cấp tốc, quá nhanh. Đặc biệt, với đối tượng là người béo phì hoặc phụ nữ sau sinh thường có phần bụng dài, hẹp và lỏng lẻo hơn, cùng với tác động của quá trình giảm cân cấp tốc, ảnh hưởng đến hình dạng của dạ dày làm sa dạ dày. Tác động của một số bệnh lý khác: Bệnh viêm đa cơ, đau đầu, chóng mặt thường xuyên, bệnh tiểu đường, lupus ban đỏ,… dễ mắc chứng sa dạ dày hơn so với những người bình thường. Tỉ lệ người bệnh sa dạ dày không cao, nhưng có xu hướng tăng lên theo thời gian. Chính vì vậy, hãy tuân thủ theo những nguyên tắc về chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt điều độ mà vitos vừa chia sẻ để phòng chống bệnh sa dạ dày một cách hiệu quả nhất. Chúc bạn luôn nhiều niềm vui và mạnh khỏe!
 2. Hoạt động tiêu hóa thức ăn diễn ra hiệu quả không thể thiếu vai trò của axit dạ dày. Lượng axit do các tế bào tuyến tiết ra mỗi ngày có thể khác nhau do thay đổi trong chế độ ăn và sinh hoạt của mỗi người.Nhưng nếu axit dạ dày tiết ra quá nhiều, thường xuyên gây ra các cơn đau, khó chịu… đó là những dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong hoạt động của dạ dày. Cùng chuyên gia Vitos tìm hiểu nguyên nhân, biểu hiện và cách điều trị bệnh dư axit dạ dày trong bài viết dưới đây nhé! Axit dạ dày là một loại axit clohidric, đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi chất trong cơ thể, giúp hòa tan các muối khó tan, xúc tác cho các phản ứng thủy phân protein, gluxit… tạo độ pH cần thiết để hoạt hóa pepsinogen thành pepsin. Ngoài ra nó còn có vai trò sát khuẩn, tiêu diệt các vi khuẩn có trong thức ăn, chống nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Đây là lý do hầu như không có vi khuẩn nào sống được trong môi trường dạ dày. – 4 chức năng quan trọng của axit dạ dày Thúc đẩy quá trinh tiêu hóa thức ăn và làm rỗng dạ dày; Kích thích ruột non à tụy sản xuất ra các enzyme tiêu hóa để phân hủy chất béo, protein Tiêu diệt các vi khuẩn có hại, chống nhiễm khuẩn đường tiêu hóa Có vai trò quan trọng đối với việc đóng – mở các van tâm vị và môn vị. Dư axit dạ dày là gì Dư axit dạ dày là khi nồng độ axit vượt khỏi ngưỡng 0,0001 mol/l – 0,001 mol/l (pH < 3,5), khiến cơ thể mất đi sức đề kháng, dạ dày mất đi môi trường lý tưởng và gây nhiều bệnh mãn tính như ưng thư, sỏi thận, béo phì… Dư axit dạ dày: Nồng độ axit lớn hơn 0,001 mol/l (pH < 3,5) Hay Hyperchlorhydria, là khi lượng các chất tiết dạ dày cao hơn bình thường hoặc độ pH của dịch tiết dạ dày thấp hơn bình thường do đó làm nó có tính axit hơn. Thừa axit dạ dày gây các bệnh lý: ợ chua, ợ nóng, đắng miệng, viêm loét dạ dày, đau dạ dày, trào ngược dạ dày… Thậm chí, nếu để tình trạng dư axit lâu ngày không khắc phục có thể gây ra lở loét bao tử, xuất hiện dạ dày. Ngoài ra, dư thừa axit có thể ăn mòn cơ thể, khiến cho cơ thể bạn mất đi sức đề kháng dễ dàng mắc những bệnh nghiêm trọng mạn tính như: gout, ung thư, sỏi thận, loãng xương, béo phì, lão hóa… Xem thêm: Cách điều trị bệnh dạ dày Nguyên nhân của bệnh dư axit dạ dày Uống nhiều rượu bia, hút thuốc Hội chứng thừa axit dạ dày xuất phát từ một trong những nhân tố chính yếu – rượu bịa. Sử dụng rượu bia thường xuyên còn làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào niêm mạc dạ dày. Nếu uống quá nhiều rượu bia, lượng axit trong dạ dày tăng cao làm tổn thương nặng tại ổ viêm, có nguy cơ gây loét, thủng dạ dày và lâu dài dẫn tới biến chứng nghiêm trọng là ung thư dạ dày. Người hút thuốc lá quá nhiều sẽ có nguy cơ cao bị dư axit dạ dày. Như chúng ta đã biết, thuốc lá có chứa hàng chục chất độc gây hại tác động xấu đến hệ hô hấp. Nó còn gây tổn thương niêm mạc và gây rối loạn chức năng dạ dày. Người hút thuốc lá lâu năm sẽ phải đối mặt với các bệnh nguy hiểm như dư thừa axit dạ dày, cơ vòng thực quản suy yếu, rối loạn nhu động ruột, viêm loét dạ dày,… Chế độ ăn uống thiếu khoa học Ăn uống thất thường, ăn không đúng bữa cũng là nguyên nhân khiến dạ dày tiết nhiều axit. Những thói quen gây hại như ăn uống quá mức, ăn quá nhanh hoặc vận động ngay sau khi ăn cũng có thể kích thích dạ dày bài tiết dịch vị. Sử dụng đồ ăn có nhiều dầu mỡ, ăn quá cay, hay ăn vặt. Dung nạp quá nhiều thức ăn chứa nhiều axít (nước ngọt có gas, trái cây có vị chua,…) Stress, làm việc quá sức Sự bất ổn về tâm lý, thường xuyên trải qua những cảm xúc cực đoan gây rối loạn hoạt động của hệ thần kinh não – ruột, từ đó làm cho dạ dày tăng bài tiết dịch vị. Căng thẳng kéo dài làm rối loạn hoạt động của hệ thần kinh não – ruột khiến dạ dày tăng bài tiết dịch vị, đường ruột hoạt động kém, tăng nguy cơ táo bón, đầy bụng, khó tiêu,… Nhiễm khuẩn bệnh Hp Vi khuẩn Helicobacter pylori (vi khuẩn Hp) là một loại trực khuẩn gram âm sinh sống trong dạ dày người. Loại vi khuẩn này không tác động trực tiếp khiến dẫn đến tăng tiết dịch dạ dày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loại vi khuẩn này có thể khiến môi trường trong dạ dày bị thay đổi, từ đó kích thích cơ quan này co bóp và tăng tiết axit bất thường. Thức khuya Ở một số người, thức khuya, thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc cũng làm tăng sản xuất axit. Các thói quen này có thể khiến nhu động ruột giảm, dạ dày co bóp, tăng tiết axit quá mức,… Đây là lý do bạn thường xuyên cảm thấy đau dạ dày sau một đêm thức muộn. Hội chứng Zollinger-Ellison Hội chứng Zollinger-Ellison xảy ra khi xuất hiện một hoặc vài khối u gastrin ở tụy, tá tràng hoặc một số cơ quan tiêu hóa khác. Các khối u này tiết ra hormone gastrin nhằm kích thích tế bào viền sản sinh axit nhiều bất thường. Hiện nay, nguyên nhân gây ra hội chứng Zollinger-Ellison vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên các nhà khoa học nhận thấy hội chứng này có liên quan đến bệnh đa u tuyến nội tiết loại 1. Hội chứng dư axit dạ dày có thể phát sinh do hàng loạt nguyên nhân khác nhau. Người bệnh cần được tham khám chuyên khoa, chẩn đoán bệnh lý và thực hiện điều trị nghiêm túc. Bởi hội chúng dư axit dạ dày nếu không được chữa trị dứt điểm, để lâu sẽ làm nguyên nhân gây nên các bệnh lý dạ dày nghiêm trọng khác.
 3. Tỉ lệ người bị bệnh đau dạ dày tại Việt Nam không ngừng tăng lên qua các năm. Căng thẳng, áp lực trong công việc, cuộc sống, chế độ ăn uống không điều độ… đều có thể là nguyên nhân gây đau dạ dày. Thói quen ăn uống không điều độ, thất thường là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh lý này. Vì vậy, người đau dạ dày nên ăn uống gì, cần chú ý những gì? Hãy tham khảo ngay những thông tin dưới đây. Người đau dạ dày nên ăn gì? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh đau dạ dày nói riêng, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng nói chúng là do lượng axit HCL trong dạ dày tăng cao. Theo thời gian, nồng độ axit dạ dày dư thừa đó sẽ đi qua lớp dịch nhày ở thành dạ dày và tiếp xúc trực tiếp với các tế bào niêm mạc làm hình thành các ổ viêm loét, gây đau dạ dày. Vì vậy, người bị đau dạ dày cần sử dụng các loại thực phẩm có tác dụng cứ chế khả năng tiết ra axit hoặc các loại thực phẩm có khả năng trung hòa nồng độ axit trong dạ dày. Một số thực phẩm người bị đau dạ dày nên ăn Nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày bánh mì, bánh quy, bánh xốp… các loại thực phẩm có khả năng thấm hút cao. Khi đó, các tế bào niêm mạc thành dạ dày ít phải tiếp xúc trực tiếp với aixt HCL trong dạ dày, từ đó, hạn chế các tổn thương. Vì vậy, người bị đau dạ dày nên bổ sung các món ăn này vào chế độ ăn hàng ngày. Thứ hai, các loại thực phẩm có tác dụng trung hòa axit như sữa trứng. Bổ sung thêm các món ăn được chế biến chủ yếu từ các loại thực phẩm này không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà còn giúp người bi đau dạ dày giảm các triệu chứng bệnh. Người khỏe mạnh, không bị đau dạ dày thường xuyên chế biến các món ăn từ những nguyên liệu này thay vì những món ăn cay nóng sẽ giảm nguy cơ bị bệnh đau dạ dày. Thứ ba, thức ăn có chưa nhiều protein và ít chất béo như thịt đỏ, các loại cá biển… Thực phẩm có đặc điểm này giúp các tế bào bị tổn thương nhanh chóng phục hồi, từ đó giảm dần các cơn đau cũng như mức độ đau. Thứ tư, thực phẩm giàu flavonoid như cần tây, trà xanh, táo, súp lơ… Đây là hợp chất có vai trò quan trọng trong việc chữa lành các vết viêm loét bên trong dạ dày. Người bị đau dạ dày chú ý sử dụng các loại thực phẩm giàu chất này mỗi ngày sẽ thấy được những thay đổi tích cực này góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh lý. Xem thêm: Cách điều trị bệnh dạ dày thực quản Lưu ý trong chế biến các món ăn cho người bị đau dạ dày Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa ăn hàng ngày, người bị đau dạ dày cần chú ý đến cách chế biến các món ăn. Trong đó, cần tránh tuyệt đối các món gồm những nguyên liệu thô, cứng được chế biến sơ. Ngoài ra, các món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ cũng nên giảm xuống mức tối thiểu. Tránh sử dụng các gia vị có tính cay, nóng cao và không ăn quá no trong một bữa. Đảm bảo không vi phạm những điều này sẽ giảm áp lực lên dạ dày. Người bị đau dạ dày không nên ăn gì? Có vô số các loại thực phẩm khác nhau, trong đó người bị đau dạ dày cần chú ý tránh sử dụng các loại thực phẩm sau: Thực phẩm khó tiêu hóa, khô, cứng như cơm rang cứng, thịt nướng… Sử dụng càng nhiều thức ăn khó tiêu như trên, lượng axit trong dạ dày càng tăng cao do dạ dày phải tiết ra nhiều hơn để tiêu hóa hết thức ăn. Chính vì vậy, dạ dày phải chịu áp lực lớn, khiến dạ dày phải tiết da nhiều axit hơn để tiêu hóa thức ăn. Đây chính là nguyên nhân gián tiếp gây đau dạ dày. Người bị đau dạ dày nếu muốn chữa khỏi bệnh cần loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm này khỏi bữa ăn hàng ngày bao gồm thức ăn có tính chất cay nóng (ớt tươi, mù tạt, gừng tươi, tiêu…).Bởi các món ăn với những nguyên liệu này sẽ gây kích ứng dạ dày và khiến dạ dày tiết ra nhiều axit hơn. Hạn chế sử dụng đố uống có gas, có cồn hoặc các chất kích thích.Người bị các bệnh về dạ dày nếu sử dụng các loại đồ uống trên với tần suất cao sẽ làm tình trạng bệnh lý thêm nghiêm trọng, triệu chứng ợ hơi diễn ra nhiều hơn, tần suất dày đặc hơn. Hầu hết các loại trái cây đều tốt cho người đau dạ dày. Tuy nhiên, có một số loại trái cây có tính axit như nước ép cam, chanh, cà chua…. Người bệnh nên hạn chế sử dụng, khi sử dụng các loại đồ uống này, người bị đau dạ dày cần chú ý tiết chế và uống với liểu lượng nhỏ mỗi lần. Chú ý đến các loại thực phẩm trong từng bữa ăn hàng ngày là một cách hữu hiệu để ức chế nống độ axit trong dạ dày. Đau dạ dày có tác động xấu đến cả cuộc sống và công việc của người bệnh. Nếu không nghiêm túc điều trị bệnh lý, bệnh nhân sẽ khó có thể điều trị dứt điểm đau dạ dày. Ngoài liệu trình điều trị bằng thuốc theo kê đơn bác sĩ, người bệnh cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống một cách lành mạnh, đảm bảo sức khỏe.
 4. Tỉ lệ người bị bệnh đau dạ dày tại Việt Nam không ngừng tăng lên qua các năm. Người bệnh bị đau dạ dày bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thói quen ăn uống không điều độ, thất thường là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh lý này. Vì vậy, người đau dạ dày nên kiêng ăn uống gì, cần chú ý những gì? Hãy tham khảo ngay những thông tin dưới đây. Người đau dạ dày nên ăn gì? Nồng độ axit HCL trong dạ dày tăng lên quá mức bình thường gây ra vùng tổn thương ở thành dạ dày, từ đó gây nên cơn đau dạ dày. Từ đó, tác động xấu đến các tế bào niêm mạc dạ dày, gây ra những cơn đau dạ dày âm ỉ hoặc quạn thắt. Vì vậy, người bị đau dạ dày cần sử dụng các loại thực phẩm có tác dụng cứ chế khả năng tiết ra axit hoặc các loại thực phẩm có khả năng trung hòa nồng độ axit trong dạ dày. Một số thực phẩm người bị đau dạ dày nên ăn Nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày bánh mì, bánh quy, bánh xốp… các loại thực phẩm có khả năng thấm hút cao. Khi đó, các tế bào niêm mạc thành dạ dày ít phải tiếp xúc trực tiếp với aixt HCL trong dạ dày, từ đó, hạn chế các tổn thương. Vì vậy, người bị đau dạ dày nên bổ sung các món ăn này vào chế độ ăn hàng ngày. Thứ hai, các loại thực phẩm có tác dụng trung hòa axit như sữa trứng. Bổ sung thêm các món ăn được chế biến chủ yếu từ các loại thực phẩm này không chỉ bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà còn giúp người bi đau dạ dày giảm các triệu chứng bệnh. Người khỏe mạnh, không bị đau dạ dày thường xuyên chế biến các món ăn từ những nguyên liệu này thay vì những món ăn cay nóng sẽ giảm nguy cơ bị bệnh đau dạ dày. Thứ ba, thức ăn có chưa nhiều protein và ít chất béo như thịt đỏ, các loại cá biển… Thực phẩm có đặc điểm này giúp các tế bào bị tổn thương nhanh chóng phục hồi, từ đó giảm dần các cơn đau cũng như mức độ đau. Thứ tư, thực phẩm giàu flavonoid như cần tây, trà xanh, táo, súp lơ… Hợp chất flavonoid giúp ngăn ngừa và chữa lành các vết viêm loét trong dạ dày. Người bị đau dạ dày chú ý sử dụng các loại thực phẩm giàu chất này mỗi ngày sẽ thấy được những thay đổi tích cực này góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh lý. Xem thêm: Cách điều trị bệnh dạ dày thực quản Lưu ý trong chế biến các món ăn cho người bị đau dạ dày Lựa chọn thực phẩm đúng, nhưng cách chế biến không đúng làm mất chất dinh dưỡng không làm giảm tình trạng bệnh, mà ngược lại còn khiến đau dạ dày trầm trọng hơn. Trong đó, cần tránh tuyệt đối các món gồm những nguyên liệu thô, cứng được chế biến sơ. Ngoài ra, các món ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ cũng nên giảm xuống mức tối thiểu. Tránh sử dụng các gia vị có tính cay, nóng cao và không ăn quá no trong một bữa. Đảm bảo không vi phạm những điều này sẽ giảm áp lực lên dạ dày. Người bị đau dạ dày không nên ăn gì? Có vô số các loại thực phẩm khác nhau, trong đó người bị đau dạ dày cần chú ý tránh sử dụng các loại thực phẩm sau: Thực phẩm khó tiêu hóa, khô, cứng như cơm rang cứng, thịt nướng… Sử dụng càng nhiều thức ăn khó tiêu như trên, lượng axit trong dạ dày càng tăng cao do dạ dày phải tiết ra nhiều hơn để tiêu hóa hết thức ăn. Chính vì vậy, dạ dày phải chịu áp lực lớn, khiến dạ dày phải tiết da nhiều axit hơn để tiêu hóa thức ăn. Đây chính là nguyên nhân gián tiếp gây đau dạ dày. Người bị đau dạ dày nếu muốn chữa khỏi bệnh cần loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm này khỏi bữa ăn hàng ngày bao gồm thức ăn có tính chất cay nóng (ớt tươi, mù tạt, gừng tươi, tiêu…).Bởi các món ăn với những nguyên liệu này sẽ gây kích ứng dạ dày và khiến dạ dày tiết ra nhiều axit hơn. Hạn chế sử dụng đố uống có gas, có cồn hoặc các chất kích thích.Người bị các bệnh về dạ dày nếu sử dụng các loại đồ uống trên với tần suất cao sẽ làm tình trạng bệnh lý thêm nghiêm trọng, triệu chứng ợ hơi diễn ra nhiều hơn, tần suất dày đặc hơn. Hầu hết các loại trái cây đều tốt cho người đau dạ dày. Tuy nhiên, có một số loại trái cây có tính axit như nước ép cam, chanh, cà chua…. Người bệnh nên hạn chế sử dụng, khi sử dụng các loại đồ uống này, người bị đau dạ dày cần chú ý tiết chế và uống với liểu lượng nhỏ mỗi lần. Chú ý đến các loại thực phẩm trong từng bữa ăn hàng ngày là một cách hữu hiệu để ức chế nống độ axit trong dạ dày. Đau dạ dày có tác động xấu đến cả cuộc sống và công việc của người bệnh. Người bệnh chủ quan trong quá trình chữa bệnh và không chú ý đến chế độ ăn hàng ngày, rất có thể tình trạng bệnh lý sẽ trở nên trầm trọng hơn. Ngoài liệu trình điều trị bằng thuốc theo kê đơn bác sĩ, người bệnh cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống một cách lành mạnh, đảm bảo sức khỏe.