• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

americanfamilyllc

Hội viên
 • Số nội dung

  327
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

americanfamilyllc last won the day on Tháng 9 27 2021

americanfamilyllc had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About americanfamilyllc

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://w88spo.com/thu-thuat-choi-roulette-truc-tuyen-tai-w88-nguoi-choi-moi-nen-ap-dung/
 1. Trong bảng xếp hạng mới đây của ‘U.S News and World Report 2020″ thống kê top 10 quốc gia tốt nhất trên thế giới, Canada là quốc gia duy trì vị trí đứng đầu bảng xếp hạng trong 5 năm gần đây. Chính vì vậy đất nước Canada luôn được lựa chọn là điểm đến an cư của rất nhiều gia đình Việt, sau đây là 7 chương trình nhập cư Canada mới nhấtĐịnh cư Canada diện trình độ caoChương trình định cư nhân viên trình độ cao liên bang là một cách phổ biển nhất để được nhập cư Canada dành cho những người có học vấn, có kinh nghiệm làm việc, có kiến thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác nhằm giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công giống như một thường trú nhân tại nước này.Theo đó, người tham gia có thể hội nhập vào các thị trường lao động nội địa mà không cần sự bảo trợ của người sử dụng lao động. Đặc biệt ở chỗ là hoàn toàn không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không giống như dạng work permit (làm việc ngắn hạn)Tiêu chuẩn tham gia chương trìnhNgười tham gia chỉ cần đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn dưới đây:Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong 10 năm trở lại đây ở một trong danh sách ngành nghề loại B, A, O cho dòng nhân viên trình độ cao.Có 2 năm kinh nghiệm dòng thợ tay nghề cao.Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada đủ điều kiện để nộp đơn theo dòng kinh nghiệm Canada.Điểm mạnh của chương trình định cư Canada diện trình độ caoMiễn visa: Công dân Canada miễn thị thực đến 172 quốc gia và vùng lãnh thổ.Quyền lợi ổn định và chất lượng cuộc sống: chất lượng cuộc sống cao, giáo dục hàng đầu thế giới, Y tế miễn phíChi phí đầu tư kinh tế: Chứng minh tài chính ước lượng đủ chi tiêu cho hộ gia đình.Thời gian xét duyệt: 1-2 nămSự linh động trong yêu cầu cư trú: Cư trú 2 năm cộng dồn/ mỗi 5 năm để duy trì quyền thường trú.Điều tiên quyết để được xét duyệt diện trình độ cao này người tham gia cần đáp ứng các tiêu chí đánh giá, đánh giá chứng chỉ, yêu cầu ngôn ngữ khá cao.Định cư Canada diện Start-upChương trình định cư Canada diện Start-up hay còn gọi là Start-up Canada, visa khởi nghiệp Canada…là một trong những chương trình giúp doanh nhân có cơ hội trở thành thưởng trú nhân vĩnh viễn. Nếu so với các chương trình khác thì đây được xem là chương trình có thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh nhất hiện nay và tất nhiên điều kiện cũng như lợi ích đưa ra cũng khá đặc biệt. Chương trình này đã thu hút được lượng lớn người Việt trong 2 năm vừa quaĐiều kiện tham gia chương trình Start-up Visa (SUV)Phải đảm bảo đủ tài chính ổn định cuộc sống tại Canada cho cả gia đình và tài chính đề đầu tư khởi nghiệpĐáp ứng tốt trình độ ngoại ngữ, trong đó tối thiểu CLB đạt 5.0 đối với tiếng Anh hoặc Pháp (Điểm IELTS G.T Nghe 5.0, Nói:5.0, Đọc: 4.0, Viết: 5.0)Có kinh nghiệm chuyên môn về quản lý, marketing, kế toán và đặc biệt là ngành công nghệ, ITDoanh nghiệp phải hoạt động và tạo việc làm tại Canada với các ngành nghề được khuyến khích năm 2020 cho diện Start-up Canada gồm công nghệ sinh học, công nghệ sạch, IT và phần mềmLợi ích của chương trình mang lại cho người tham giaCó thể tự mở công ty riêng hoặc kinh doanhĐược quyền làm việc, sinh sống tại bất kỳ tỉnh bang nào tại xứ sở lá phongĐược quyền xin cấp quốc tịch Canada theo quy định.Người phụ thuộc của đương đơn như vợ/chồng, con cái độc thân dưới 22 tuổi cũng sẽ được cấp thường trú nhân Canada vĩnh viễn.Miễn phí tất cả chi phí học tập các cấp phổ thông cho con cái đương đơn, ngoại trừ cấp đại học và cao học sẽ chi trả mức học phí nhưng chỉ bằng 1/3 so với du học sinh (bằng với mức học phí của công dân Canada)Có thời gian thụ lý hồ sơ nhanh nhất hiện nay, chỉ từ 12-16 tháng.Đương đơn tự do ra vào Canada mà không bị giới hạn số lần cũng như không phải xuất trình visaĐược phép sở hữu bất kỳ tài sản hoặc bất động sản tại Canada, giống như một công dân nước này.Định cư Canada diện đầu tư, doanh nhânĐịnh cư Canada diện đầu tư doanh nhân là chương trình định cư dành cho các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, quản ký cấp cao, cổ đông lớn…tại Việt Nam thực hiện. Nhà đầu tư cần có sẵn kế hoạch thực hiện đầu tư, kinh doanh thành lập doanh nghiệp tại Canada và thực hiện kế hoạch nàyChương trình định cư Canada diện đầu tư doanh nhân vào Canada bao gồm các chương trình như:Chương trình thí điểm đầu tư liên bang nhập cư liên bang (Federal Immigrant Investor Venture Capital – IIVC)Chương trình visa khởi nghiệp ( Federal Start-Up Visa Program)Các chương trình Doanh nhân được đề cử cấp tỉnh bang (Provincial Nominee Entrepreneur Programs – PNP)Chương trình Nhà đầu tư nhập cư Quebec (Quebec Immigrant Investor Program – QIIP) Chương trình Doanh nhân Quebec (Quebec Entrepreneur Program)Đây là chương trình phù hợp với các ứng viên đến từ Việt Nam, vì thủ tục rõ ràng, số tiền yêu cầu đầu tư hợp lý. Số tiền yêu cầu chứng minh tài chính và đầu tư khác nhau tuỳ thuộc chương trình của từng tỉnh bang. Các tỉnh bang có dân cư đông đúc, kinh tế phát triển nhộn nhịp thì số tiền yêu cầu thực hiện chương trình nhận thường trú (PR) Canada có thể sẽ cao hơn kèm theo các điều kiện khắc khe hơn và ngược lại.Điều kiện của chương trình định cư Canada diện doanh nhân đầu tư:Đương đơn cần cam kết định cư tại tỉnh bang mà đương đơn sẽ thực hiện mở doanh nghiệp và rót vốn đầu tưĐương đơn cần chứng minh đủ tài chính để theo đuổi mức đầu tư vào tỉnh bang mình đã chọn.Hiện tại, hầu hết các chương trình đầu tư diện doanh nhân sẽ cấp visa tạm thời trong vòng 2 năm đầu tiên cho doanh nhân và gia đình, sau đó tỉnh bang sẽ tiến hành kiểm soát và khi thỏa yêu cầu cam kết kinh doanh sẽ được xin thường trú nhân Canada (PR). Chỉ còn 3 tỉnh Canada còn thực hiện chương trình với tiêu chí cấp visa định cư Canada mà không phải qua giai đoạn tạm trú: Tỉnh Saskatchewan ( chương trình Farm/ chủ trang trại), tỉnh bang New Brunswick – hai chương trình tỉnh bang này đang là lựa chọn thực hiện của các nhà đầu tư Việt Nam do tiêu chí và hồ sơ tương đối dễ. Ngoài ra còn có tỉnh bang Quebec tuy nhiên chương trình của tỉnh Quebec có mức đầu tư cao và tiêu chí thực hiện khóThẻ thường trú nhân (PR) xác định đương đơn và gia đình được hưởng tất cả những chính sách xã hội dành cho công dân Canada, gồm an sinh xã hội, giáo dục và y tế. Có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada sau 1 thời gian sống nhất định tại đất nước này theo quy định nhập tịch Canada.Các tiêu chí lựa chọn chương trình định cư Canada diện doanh nhân đầu tư:Để lựa chọn được một chương trình định cư phù hợp với khả năng của mình bạn lưu ý những tiêu chí sau đây:Quyền lợi ổn định và chất lượng cuộc sống cao.Sự linh động trong yêu cầu cư trú.Các yêu cầu điều kiện nhập cư Canada chứng từ và kinh doanh.Chi phí đầu tư kinh tế.Quyền lợi miễn visa đến các quốc gia trên thế giới.Thời gian thụ lý hợp lýVì số tiền đầu tư không cao nên nhìn chung chương trình định cư Canada diện doanh nhân khá phù hợp với ứng viên Việt Nam vì vậy mà chương trình định cư Canada diện đầu tư doanh nhân hiện nay đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nhân Việt Nam mong muốn tìm kiếm một cuộc sống mới tại đất nước mà công dân có nhiều quyền lợi – phúc lợi an sinh xã hội tốt hàng đầu thế giới như CanadaĐịnh cư Canada khi hoàn thành du học ở CanadaThông thường, du học sinh tốt nghiệp các chương trình đại học, cao đẳng, sau đại học tại Canada và nếu được doanh nghiệp tại Canada tuyển dụng làm việc toàn thời gian từ 1-3 năm, thì sau quãng thời gian làm việc toàn thời gian tối thiểu 1 năm, du học sinh sẽ được phép nộp hồ sơ xin định cư tại Canada theo diện việc làm.Hiện nay các tỉnh bang đều có chính sách để sinh viên sau sau khi tốt nghiệp và đủ điều kiện học tập và làm việc toàn thời gian phù hợp tiêu chí sẽ có cơ hội định cư nộp hồ sơ xin PR Canada. Tuy nhiên, các chính sách này có thể khác nhau giữa các bang. Các tỉnh bang thường được các du học sinh lựa chọn khi du học và tìm kiếm cơ hội định cư sau khi hoàn thành chương trình du học tại Canada bao gồm:ManitobaSaskatchewanNova ScotiaQuebecBritish ColumbiaOntarioNew BrunswickĐịnh cư Canada diện lao động thí điểmChương trình thí điểm định cư Canada diện Nông thôn và miền Bắc(RNIP)Chương trình Thí điểm định cư Đại Tây Dương(AIPP)Hai chương trình định cư thí điểm này hiện thu hút rất nhiều người tìm hiểu và tham dự. Tuy nhiên, chương trình định cư Canada diện lao động thí điểm không có nhiều thông tin. Nhiều công ty lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người có nhu cầu định cư Canada để lừa đảoĐịnh cư Canada theo diện lao động tay nghềTheo chương trình định cư này, nếu bạn có tay nghề, kỹ năng phù hợp hoàn toàn có thể được nhập cư sang Canada theo dạng thường trú nhân cùng với cả gia đình (vợ/ chồng và các con phụ thuộc dưới 22 tuổi).Định cư Canada diện lao động tay nghề được chia làm 2 nhóm thuộc 2 chương trình khác nhau là Provincial Nominee Programs (Định cư tay nghề theo đề cử tỉnh bang) và Canada Express Entry (Định cư tay nghề liên bang xét duyệt nhanh)Chương trình của Liên bang: Ứng viên có thể ở lại bất kỳ bang nào mong muốn, không bị cam kết ràng buộc. Tuy nhiên, những điều kiện và yêu cầu định cư của liên bang khó hơn chương trình tỉnh bang rất nhiều. Hiện nay chính sách định cư dạng tay nghề của liên bang có 3 chương trình là:Canadian Experience Class (Kinh nghiệm làm việc Liên bang)Federal Skilled Trade Program (Tay nghề nhóm thợ Liên bang)Federal Skilled Worker Program (Tay nghề kỹ năng liên bang)Chương trình của Tỉnh bang: Bởi những khác biệt giữa các tỉnh bang nên những yêu cầu về ứng viên sẽ khác nhau tùy theo nơi ứng viên muốn sinh sống. Tất cả 13 tỉnh bang của Canada đều có những chương trình thu hút lao động của riêng mình. Ứng viên sẽ nộp hồ sơ cá nhân trực tiếp cho tỉnh bang nơi muốn sinh sống. Khi ứng viên đạt yêu cầu, tỉnh bang sẽ bảo lãnh để Liên bang cấp Thường trú nhân cho ứng viên. Chương trình này yêu cầu ứng viên phải cam kết sinh sống một thời gian tối thiểu ở tỉnh bang cấp hồ sơ.Định cư Canada theo diện tay nghề tỉnh bangChương trình định cư Canada tỉnh bang cho phép ứng viên nộp hồ sơ cho tỉnh bang, bởi các tỉnh bang phát hành riêng rẽ dựa trên các yêu cầu phù hợp với tỉnh bang. Theo đó, khi ứng viên đạt yêu cầu, tỉnh bang sẽ bảo lãnh để liên bang cấp thường trú nhân cho ứng viên đó.Yêu cầu ứng viên phải cam kết làm việc, sinh sống với thời gian ít nhất ở tỉnh bang cấp hồ sơ, thời gian cam kết thường dao động từ 1 năm rưỡi đến 2 năm (phụ thuộc vào chính sách của từng bang)Các tỉnh bang bạn có thể tham gia chương trình định cư Canada này gồm: Prince Edward Island, Nova Scotia, Saskatchewan, Yukon, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec, Alberta, Northwest Territories and Nunavut.
 2. Chính sách và điều kiện định cư du học bang QuebecBang Quebec là nơi hội tụ của các trường đại học danh tiếng nhất Canada với lịch sử hàng đầu về đào tạo tiếng Anh và tiếng Pháp cho du học sinh quốc tế, trong đó phải kể đến các trường như đại học McGill, đại học Montréal, và đại học Laval (Quebec).Tại Quebec tỉnh bang này có chính sách định cư Canada cấp tốc Quebec Experience Program- PEQ cho phép sinh viên quốc tế nộp đơn xin định cư ở tỉnh bang này 6 tháng trước khi tốt và hồ sơ sẽ được xét duyệt nhanh chóng trong vòng 1-3 tháng với điều kiện sau:Học từ 2 năm trở lên ở trường đại học của bang Quebec và phù hợp với điều kiện tốt nghiệp của bangTrình độ tiếng Pháp tối thiểu phải là trung cao cấp. Đối với du học sinh chưa biết tiếng pháp có thể theo học 5 lớp tiếng pháp tại trường theo tiêu chí của bang thì sẽ đạt yêu cầu định cư CanadaChính sách và điều kiện định cư Canada theo diện du học của bang British ColumbiaDu học sinh quốc tế thuộc 1 trong 2 trường hợp dưới đây sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xin định cư tại bang British Columbia, gồm:Nếu bạn là sinh viên quốc tế đang theo học chương trình post graduates có thể nộp đơn xin định cư mà không cần job offer với điều kiện:Đã có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩThời gian học tối thiểu 2 nămLàm việc trong các lĩnh vực sau đây: tự nhiên, khoa học, sức khỏe, nông nghiệp, sinh học, kỹ thuật, công nghệ cao, khoa học máy tính, y tế, toán học, vật lý…Có ý định sinh sống và làm việc lâu dài tại bang British ColumbiaNếu là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp thì cần đáp ứng được các điều kiện sau:Đã có bằng đại học/ cao đẳng hoặc có chứng chỉThời gian học tối thiểu 8 thángĐã có việc làm ở British ColumbiaCó ý định sinh sống lâu dài ở Canada (ngoại trừ Quebec)Chính sách và điều kiện định cư Canada theo diện du học của tỉnh bang ManitobaManitoba là một trong những tỉnh bang có các chính sách cực kỳ hấp dẫn dành cho các du học sinh quốc tế như miễn phí bảo hiểm y tế cho du học sinh khi sinh sống và học tập tại Manitoba từ 6 tháng trở lên. Hoàn trả 60% học phí lên đến 25,000$ Canada nếu du học sinh hoàn thành quá trình học tập và quyết định ở lại làm việc và sinh sống tại Manitoba.Đặc biệt chính sách định cư của bang này rất hấp dẫn: sinh viên quốc tế được phép định cư ở Manitoba chỉ sau 6 tháng tốt nghiệp mà không cần người bảo lãnh hay không cần dựa vào hệ thống tính điểm. Chính sách đặc biệt này chỉ áp dụng duy nhất dành cho du học sinh học tập tại tỉnh bang Manitoba. Chính sách và điều kiện định cư Canada theo diện du học của tỉnh bang New BrunswickNew Brunswick là một tỉnh bang rộng lớn với diện tích khoảng 73000km2 nhưng dân số chỉ có khoảng 750000 người. Do đó, tỉnh bang này đang cấp tốc bổ sung nguồn nhân lực để phát triển nền kinh tế bang với các chính sách định cư hấp dẫn dành cho du hoc sinh.Để được định cư tại bang New Brunswick, du học sinh cần đạt được các điều kiện sau:Từ 22 đến 55 tuổiCó IELTS 6.0 trở lênĐã có công việc chính thức tại bang New Brunswick hoặc là chủ cơ sở kinh doanh hoạt động trên một nămBộ di trú New Brunswick lấy thang tính điểm tối đa là 78 điểm tuy nhiên ứng viên chỉ cần đạt 50 điểm là đã đủ điều kiện.Trường hợp định cư Canada theo diện tay nghề “Skilled Worker” thì được chia thành 3 trường hợp với điểm tối thiểu là 51, 54 và 50 điểm. Cụ thể như sau:Điểm tối thiểu 51:Học sinh học cấp 3 tại Việt NamĐi du học tại tỉnh bang New BrunswickĐã tốt nghiệp và làm việc ít nhất 1 năm (độ tuổi 22 – 24)Điểm tối thiểu 54:Đã tốt nghiệp đại học ở Việt NamTheo học 2 năm tại New BrunswickĐã tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm (độ tuổi 26 )Điểm tối thiểu 50:Đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm 4 năm tại Việt NamTheo học 2 năm ở New BrunswickĐã có việc làm tại bang New Brunswick (không yêu cầu thời gian làm việc, độ tuổi 28)Chính sách và điều kiện định cư diện du học của bang Nova ScotiaChương trình định cư của bang Nova Scotia khá đơn giản, không cần tính theo thang điểm mà chỉ cần thỏa mãn được các điều kiện sau là có thể xin định cư:Nằm trong độ tuổi từ 21 đến 55.Có việc làm ở Nova Scotia với công việc toàn thời gian (30h/tuần).Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm làm việc này có thể tích lũy ở bất cứ đâu không nhất thiết phải Canada.Trình độ tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.0Phải có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên (Không nhất thiết là học ở Nova Scotia nhưng nên học ở bang ngang với Nova Scotia).Có ý định định cư lâu dài tại bang Nova Scotia (chứng minh thông qua việc học và làm việc ở bang này).Theo phân loại của NOC thì những công việc thuộc nhóm ngành O,A,B sẽ được ưu tiên còn đối với những công việc thuộc nhóm ngành C thì cần làm việc tại một công ty nhất định trong vòng 6 tháng trở lên.
 3. Canada đã được liệt vào danh sách các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới bởi những lý do: thiên nhiên ưu đãi, chế độ phúc lợi xã hội cao, nền kinh tế rất phát triển, chính trị ổn định, giáo dục chất lượng… đặc biệt là con người rất thân thiện và hòa đồng. Và bạn cũng đang tìm cơ hội để đầu tư định cư Canada? Hãy cùng tìm hiểu ngay.Canada là một quốc gia nổi tiếng về sự thịnh vượng, vững mạnh bởi diện tích quốc gia rộng lớn và nguồn tài nguyên dồi dào. Đặc biệt, xứ sở Lá Phong còn được đánh giá cao về sự ổn định, đa dạng và tính dân chủ. Đó chính là lý do vì sao Canada luôn rất thu hút nguồn dân nhập cư trên thế giới.Nơi đây còn nổi tiếng với nền giáo dục được đầu tư, phát triển hiện đại và chất lượng đào tạo uy tín toàn thế giới. Vì vậy, mà Canada đang trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều sinh viên quốc tế đến du học.Đất nước này còn được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi, dòng sông băng và hồ nước ẩn mình ở trong rặng rừng rậm.Cuộc sống tại đây được đánh giá là ở mức chi tiêu vừa phải, đồng tiền Cdns có giá trị thấp hơn đô la Mỹ. Canada là một trong những quốc gia có mức sống hợp lý, đặc biệt là Ottawa, thành phố có mức sống hợp lý nhất ở Bắc Mỹ.Cuối cùng, Chính phủ Canada luôn có chính sách mở cửa với kế hoạch tiếp nhận số lượng người nhập cư đến khi đạt được mức 10% dân số của quốc gia này. Điều này được thể hiện rõ nét qua chương trình đầu tư định cư Canada.Chương trình đầu tư định cư Canada. là chương trình định cư theo diện khởi nghiệp để dành cho những cá nhân có đủ điều kiện và mong muốn được sinh sống và kinh doanh tại Canada.
 4. Với người viết từ trước đến giờ, các sản phẩm bàn phím đến từ Keychron đã mang tính “đại chúng” khá cao rồi. Điều này thể hiện không chỉ từ thiết kế, trải nghiệm gõ, mà còn là cả khả năng tương thích đa dạng với hầu hết hệ điều hành phổ biến. Nhưng phải đến khi được trải nghiệm trực tiếp Keychron K6 thì mọi thứ mới thực sự được tối ưu. Có cảm giác với K6, đặc biệt là bản Nhôm Hotswap, ai cũng có thể phù hợp để sử dụng – từ người dùng cơ bản cho tới những ai có nhu cầu nâng cao.Thiết kế - Lý tưởng với con số 65%Trước khi sử dụng tới layout 65% của Keychron K6, người viết cũng từng dùng qua một số dạng khác – có thể kể tới full-size (108 phím), TKL (84 phím) hay cả 60% (61 phím). Nhưng phải tới con số 65% trên K6 (hay sau này là Leopold FC660M PD) thì bản thân mới thấy thực sự phù hợp. Nếu các bạn cũng có những nhu cầu tương tự - muốn có nhiều không gian hơn trên bàn làm việc, muốn đem phím đi khắp mọi nơi và quan trọng nhất là không muốn hi sinh tính năng gì – hãy một lần thử qua tỉ lệ phím này xem sao. Với nhịp sống làm việc, giải trí hiện đại thì có lẽ với nhiều người dùng, đó cũng là những mong muốn hết sức thiết thực.Nói về layout 65% thì so với 60%, chúng ta sẽ có thêm cụm phím mũi tên được tách rời cùng một số phím phụ như Page Up, Page Down, v.v. – thường nằm ở rìa tay phải. Nhưng phím này trên layout 60% thường sẽ được gán chồng chéo để tiết kiệm diện tích, và khi sử dụng thì chúng ta sẽ cần phải tì thêm một phím nữa (Ví dụ như Fn) thì mới được. Ban đầu người viết cũng không bận tâm quá về điều này, nhưng dùng qua rồi thì mới thấy nó mất thời gian quá. Và tới layout 65% của keychron K6 thì mọi thứ đã được giải quyết với chỉ 7 phím cộng thêm, rất nhẹ nhàng và đơn giản.Nhưng cũng có lúc, việc tích hợp nhiều chức năng trên một phím cũng không quá xấu. Và điều này được thể hiện ngay ở hàng phím số của Keychron K6; khi chúng ta sẽ bấm được số, F1 – F12 hay sử dụng cả các tính năng hỗ trợ macOS (Các phím đa phương tiện, điều chỉnh ánh sáng, v.v). Dù sẽ mất một chút thời gian ban đầu để làm quen với việc tì Fn1 và Fn2, nhưng với người viết thì đây không phải vấn đề quá lớn.Việc có layout 65% cũng giúp Keychron K6 có được sự nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích trong balo của chúng ta nếu cần mang đi. Về chất liệu thì phiên bản K6 của người viết sẽ hơi nặng do là bản Nhôm Hot-swap (664g), nhưng nếu không có nhu cầu thì mọi người nên chọn bản Nhựa – rất nhẹ nhàng và thoải mái (530g) để đồng hành cùng chúng ta khắp mọi nơi.Còn về ngoại hình, không có quá nhiều điều đáng nói về Keychron K6. Sản phẩm của chúng ta vẫn như thường lệ: Vuông vắn, đơn giản nhưng vẫn đủ để đem lại cảm giác thanh lịch, nam tính nhờ hai màu chủ đạo Đen – Xám - phù hợp với nhiều không gian làm việc. Bản thân người viết dùng MacBook màu Space Gray thì thấy việc phối màu kiểu này là rất hợp.Nếu cần phá cách một chút để đem lại cảm giác tươi mới thì phím cũng sẽ có hệ thống LED RGB, với đa dạng chế độ nháy và chỉ cần một phím duy nhất để vận hành. Về trải nghiệm thì đèn LED nháy khá vui mắt với tới 18 chế độ khác nhau, sáng đều dưới chân keycap. Có điều cường độ sẽ không quá cao, nhưng cũng không phải vấn đề vì dù sao người viết cũng ít khi dùng tới.Keycap và switch – Chất lượng đủ dùng, dễ dàng tuỳ chỉnhVề trải nghiệm keycap và switch thì với các sản phẩm của Keychron, người viết cũng không kỳ vọng quá nhiều. Đó cũng là lý do vì sao mà phiên bản Hot-swap (Có khả năng tháo nóng switch) lại được chọn để review. Keycap của Keychron K6 làm từ nhựa ABS, không tệ; có điều nó hơi mỏng, sơn phủ không được sướng tay còn ký tự thì nét cũng thanh quá – nhiều khi khó nhìn.Để ổn hơn thì tốt nhất chúng ta nên tìm những set keycap bằng nhựa PBT – giá khởi điểm cũng không đắt mà độ bền cao, tiếng cho ra cũng chắc hơn nữa. Điểm cộng với set của Keychron có chăng sẽ đến từ việc đầy đủ các phím thay thế, qua đó giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa layout Windows – macOS.Về Switch thì Keychron thường đưa ra rất nhiều lựa chọn cho người dùng như Gateron, Optical (hay còn gọi là cơ quang), mỗi loại lại có đủ 3 màu Red – Blue – Brown để phù hợp với nhu cầu / kinh phí của người dùng. Trong tất cả thì người viết tạm hài lòng với Gateron Brown: Gõ mượt, khấc vừa phải, dễ dùng nhưng có điều hơi dễ rung lắc do stem không quá chắc chắn.Rất may là bản Keychron K6 này là có hotswap, nhờ vậy nên người viết có thể tìm mua một chút switch CherryMX Brown và thay thế dễ dàng. Một chút lưu ý là nếu chọn switch thay thì bạn nên chọn switch trong suốt, do bóng LED của K6 sẽ là dạng SMB (Surfaced Mounted Diode) – ghim thẳng vào plate nên sẽ có cường độ khá thấp.Nhìn chung, chất lượng của hai thành phần này vẫn sẽ đủ dùng nếu bạn không quá khó tính. Còn nếu kỹ tính thì tốt nhất là cân nhắc chọn K6 bản hotswap – dễ dàng thay thế và nâng cấp hơn cho hợp ý mình.
 5. Để tham gia Casino trực tuyến VB9 trước hết người chơi cần có tài khoản thành viên tại nhà cái Vb9. Chỉ cần nhấn vào nút ĐĂNG KÝ tại giao diện chính của nhà cái để đăng ký tài khoản. Thông tin tài khoản, mật mã người chơi điền vào mẫu đăng ký và gửi cho nhà cái, chỉ sau ít phút bạn đã nhận được phản hồi và truy cập thành công tài khoản của mình.Nạp tiền để tham gia các trò chơi tại đây. Để đặt cược người chơi phải sử dụng tiền trong tài khoản của mình, nếu thắng thì sẽ được trả lại khoản tiền tiền cược cộng với phần thưởng tương ứng còn nếu bị thua thì chỉ mất số tiền đã bỏ ra ban đầu thôi.Lựa chọn trò chơi để tham gia. Người chơi có thể chơi bất kỳ trò chơi nào tại Casino trực tuyến Vb9. Tuy nhiên để đảm bảo cơ hội chiến thắng cao bạn nên lựa chọn những trò chơi dễ hay trò mình đã biết chơi rồi.Đặt cược tùy theo khả năng và số tiền có trong tài khoản rồi tham gia trò chơi. Nhà cái sẽ công bố thắng cuộc tùy theo từng trò chơi. Nếu bạn may mắn thì sẽ nhận được tiền thưởng. Số tiền này được hệ thống tính toán tự động và trả vào tài khoản nên nếu bạn không rành về cách tính thì cũng không cần lo lắng. Chỉ cần biết cách đặt cược, đặt đúng việc còn lại nhà cái sẽ lo cho bạn.Kinh nghiệm chơi Đánh bài Casino trực tuyến Vb9 chắc thắngCác game bài tại Casino trực tuyến Vb9 với ưu điểm là đa dạng các game chơi nhưng hầu như đều được thiết kế với tốc độ chơi nhanh, đặt cược và trả thưởng thần tốc nên đôi khi bạn chưa kịp nắm bắt và hiểu hết thì đã chuyển sang ván chơi mới rồi. Do đó những người mới chơi nên tham khảo các kinh nghiệm chơi hay dưới đây nếu muốn chiến thắng nhà cái ngay lần đầu tham gia.Tìm hiểu về game bài chơi dự định chơi tại Vb9 như cách chơi, luật chơi và kinh nghiệm từ cao thủ khi chơi trò này. Có như thế bạn mới chủ động, đặt cược hợp lý và có cơ may chiến thắng được.
 6. Khi đã có cho mình một tài khoản chơi thì bạn cần phải nạp tiền. Sở hữu cho mình một số vốn nhất định bạn mới có thể tham gia chơi những game cá cược. Sau đây là cách nạp tiền tại nhà cái vuabai9 chi tiết nhất: Bước 1 Đầu tiên bạn đăng nhập vào tài khoản mà bản thân đã đăng ký. Cùng hàng và mục đăng ký có chữ nạp tiền bạn ấn vào dòng chữ này sẽ thấy hiện ra bảng thông tin. Bước 2 Người chơi tiến hành chọn cho mình phương thức nạp tiền phù hợp và tiện lợi nhất. Có 5 phương thức để bạn lựa chọn bao gồm: Nạp tiền Trực tuyến: người chơi nạp ngay trên web một cách trực tiếp. Thời gian diễn ra chỉ trong khoảng 3 phút, bạn không cần sự hỗ trợ của nhân viên. Chuyển vào tài khoản nhà cái: người chơi liên hệ với nhân viên để được cung cấp số tài khoản. Bạn ra quầy giao dịch, cây ATM thực hiện chuyển tiền. Ví điện tử Momo: người chơi được miễn phí chuyển tiền khi sử dụng hình thức này. Nhà cái cũng chấp nhận để người chơi rút tiền thắng về ví Momo. Ví điện tử quốc tế: một số loại ví quốc tế mà nhà cái hiện đang hỗ trợ cho người chơi đó là Neteller, Help2Pay, Skrill. Nạp tiền bằng thẻ điện thoại: để nạp tiền thì người chơi cần liên hệ với nhân viên tại mục livechat nhằm mục đích hỗ trợ nhập mã. Bước 3 Khi đã hoàn tất thao tác chuyển tiền thì sau khoảng 1 đến 3 phút tiền sẽ vào tài khoản của bạn. Số tiền này nhanh chóng được trả vào ví wallet, người chơi có thể chuyển tiền từ ví đến những sản phẩm mà bản thân muốn chơi.
 7. Trong quá trình hoạt động, để các game trở nên hoàn hảo hơn, nhà cái VB9 đã hợp tác cùng những cái tên sau:IBCBETĐây là nền tảng đặt cược khá quen thuộc với người chơi Việt. IBCBET du nhập sang nước ta không lâu. Họ nổi bật bởi giao diện thân thiện, tính năng dễ sử dụng và đăng ký. Điều này giúp cho người chơi dễ soi kèo cá cược, theo dõi trực tiếp tỷ số. Bên cạnh đó, dễ tìm cho mình tỷ lệ kèo đẹp hôm nay để thuận tiện cho việc đặt cược.Không chỉ dừng lại ở việc cho phép cược nhiều tỷ lệ trực tiếp, cược bóng đá, IBCBET còn nổi danh với cược Thể thao ảo, Number Game, E-Sports… Những game này đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ngoài ra, IBCBET còn có cả các trò thể thao như bóng chày, quần vợt, bóng bầu dục, giải trí, bóng rổ, khúc côn cầu trên băng, Cricket…M8BETM8BET ra đời từ năm 2002, có trên 20 năm hoạt động. M8BET nổi danh bởi sự uy tín tại nhiều quốc gia ở châu Á. Nền tảng đặt cược được M8bet cung cấp khá phong phú, đa dạng thể loại. Riêng trò cá độ bóng đá, M8BET cho phép cược trực tiếp tính dựa theo những diễn biến thực tế của trận đấu, cược 3D & 4D, cược 1D & 2D, kèo bóng Mỹ. Mặt khác, đặt Indonesia 3 số hay số đề Thailand cũng là game được nhiều người yêu thích.UNITED GAMING tại Vua Bài 9Đây là nơi người chơi có thể tìm được cho mình các tỷ lệ bóng hôm nay cùng trải nghiệm tuyệt vời về cá cược. Các game thể thao khá đa dạng. Nền tảng này đặc biệt được nhiều người yêu thích bởi họ cung cấp tỷ lệ kèo thuộc top tốt hùng linh hoạt.Trải qua nhiều năm, UNITED GAMING nhận được sự tin tưởng bởi nhiều dân cá độ. Loại hình thể thao mang tới không chỉ có bóng đá mà còn cả bóng Mỹ, khúc côn cầu, cầu lông, bóng chuyền, bida, đua mô tô, đua xe đạp, bóng rổ, bóng chày, quần vợt, bóng gậy, bóng ném, bóng bầu dục, quyền anh, E-sports.SBOBET tại Vua Bài 9SBOBET được thành lập năm 2007, cấp phép hoạt động hợp pháp bởi tổ chức đánh bạc Isle of Man. Bên cạnh đó, nhận được giấy phép từ tập đoàn cá độ Châu Á Pagcor chuyên nghiệp.Hai năm đạt giải nhà tổ chức châu Á tốt nhất (Asian Operator of the Year award) do tạp chí EGRmagazine.com bình chọn.Với sự hợp tác cùng nhiều tên tuổi có tiếng như vậy, Vua Bài 9 chính là sân chơi rất tốt dành cho bạn. Người chơi thoải mái cược trên nhiều nền tảng quốc tế. Khi tham gia thế giới thể thao trực tuyến, người chơi sẽ luôn cảm thấy hài lòng về tỷ lệ kèo.
 8. Hiện nay nay hầu hết các cổng game, nhà cái trực tuyến đều cung cấp trò chơi Xóc-đĩa cho người chơi tham giải trải nghiệm. Tuy nhiên khi thực sự muốn đầu tư vào game này, bạn cần chọn chơ tại 1 nhà cái uy tín và thanh toán tiền thưởng đầy đủVới hàng loạt những nhà cái trực tuyến đang được mọc lên rất nhiều tại Việt Nam. Tuy nhiên tên tuổi nhà cái mà chúng tôi muốn bạn hướng tới khi anh em muốn đầu tư kiếm tiền thực sự, đó chính là AE3888.Sở dĩ AE3888 là 1 thương hiệu nhà cái hợp pháp và được cấp phép hoạt động từ các tổ chức, cơ quan hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, họ còn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tập đoàn giải trí Venus Casino hàng đầu tại Campuchia. Chính vì thế khi chơi tại nhà cái, bạn sẽ không gặp phải các vấn đề liên quan tới lừa đảo hay rủi ro nào cả.Riêng mảng sản phẩm trò chơi Xóc đĩa đang được nhà cái AE3888 đầu tư khá mạnh mẽ. Với các ưu điểm như: Giao diện bàn cược hiện đại, khi chơi bạn sẽ được tương tác với người thật, trò chơi có tính trung thực cao, tỷ lệ cược đa dạng, tỷ lệ trả thưởng cao…Tất cả những yếu tố này đều vô cùng thu hút người chơi nên đầu tư Xóc-đĩa tại nhà cái AE3888.
 9. Đăng ký AE888 là một trong các điều kiện tiên quyết lúc gia nhập nhà cái. Người dùng sẽ được trải nghiệm trò chơi cá độ và rinh về phần thưởng khủng nếu có tài khoản. Nhưng thật ra, không ít tân thủ nghi vấn giấy phép có khó không ? cần chấp thuận điều kiện gì ? Tất cả nghi vấn này sẽ được giải quyết cụ thể trong thông tin bên dưới.Xu hướng mới AE888 ở thời điểm hiện tại liên tục càn quét thị trường cá độ online tại Việt Nam. Để bắt đầu trải nghiệm hàng ngàn trò chơi hấp dẫn, độc đáo nơi này đầu tiên người chơi game cần mở tài khoản.Trên thực tế , quá trình đăng ký AE888 rất dễ dàng. Dẫu vậy, mọi người chơi không hề hay biết cách đăng ký dễ lẫn lộn và tốn thời gian. Anh em đừng lo , dưới đây là hướng dẫn cách đăng ký AE888 nhanh gọn nhất, cụ thể, chỉ trong 3 phút. Bạn hãy theo dõi và thực hành ngay thôi nào :Bước 1 : Truy cập vào trang chính thức của AE888Để có thể tạo tài khoản, đầu tiên anh em hãy kết nối mạng cho thiết bị điện tử. Đối với máy vi tính và mobile android, tân thủ truy cập truy cập google, và safari của mobile ios. Nhưng, để quá trình trải nghiệm thuận lợi và bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể chơi được, bạn cần tải nhà cái về trang thiết bị truy cập.Tiếp đó, người dùng truy cập vào trang chính thức nhà cái AE888. Trong tình huống ngôn ngữ mặc định là anh ngữ cao thủ nhấp chọn và đổi khác sang tiếng việt để dễ dàng làm việc.Kế tiếp, người dùng bấm “đăng ký” ở góc phải màn hình. Lúc này, hệ thống chuyển hướng tới trang thông tin khác để anh em cập nhật dữ liệu mở tài khoản.Bước 2 : Khai báo đầy đủ, chính xác các thông tinĐây được xem là bước mấu chốt nhất trong quá trình mở tài khoản tại nhà cái. Bởi vậy, lúc người dùng khai báo, hãy nhập chính xác, rõ ràng :Tên đăng nhập : đây là tên game được sử dụng để đăng nhập AE888. Người chơi nhập tên chữ thường, không dấu và viết liền. Bạn phải để ý rằng không được lấy tên trùng với tài khoản đã tồn tại ở nhà cái.Mật khẩu: nhập mật khẩu từ 8 – 20 ký tự gồm có cả số và ký tự. Người chơi nên đặt mật khẩu có độ khó cao. Nhằm tăng tính bảo mật và không bị thành viên khác ăn cắp tài khoản. Hơn nữa, cao thủ có khả năng dùng mật khẩu đề xuất do hệ thống phân phối.Xác định lại mật khẩu: người dùng điền chính xác mật khẩu mình vừa cập nhật ở trên.Họ và tên : điền họ tên phải giống với tên tài khoản ngân hàng , nếu không sẽ không rút được tiền.Số mobile : nhập số phone bạn đang sử dụng để liên hệ. Đầu số +84 là số phone nước Việt Nam, lúc điền anh em bỏ số 0 thứ nhất. Ví dụ như, số phone là 0123456789, người dùng chỉ cần nhập 123456789 là được.Zalo : nhập số điện thoại người chơi đã mở tài khoản ZaloMã điều tra : điền đúng chuẩn mã hiệu hệ thống gửi .Bước 3 : Hoàn thành mở tài khoản AE888Các thông tin xuất hiện dấu (* ) trên giao diện là bắt buộc bạn cần thực hiện xong. Khi vừa nhập xong bạn nhấp vào “tôi 18 tuổi trở lên”. “Tôi đã đọc, chấp thuận và đồng thuận toàn thể chủ chương, khoản mục, điều kiện, quy luật”.Sau cùng, người chơi game nhấp “đăng ký ngay” để hoàn thành. Vậy là, người dùng đã tạo tài khoản thành công , lúc này, bạn tiến hành nạp tiền vào và tham gia các trò chơi cá độ ở đây.
 10. AE888 không phụ lòng khách hàng của mình khi thường xuyên tung ra các gói ưu đãi khổng lồ giúp người chơi có nguồn vốn dồi dào để thoải mái cá cược.Vừa thu hút được nhiều người chơi lại vừa giữ chân được những khách hàng đã và đang tham gia tại nhà cái mình.Khuyến mãi dành cho thành viên mớiNhà cái tặng ngay 100% tiền thưởng cho lần nạp đầu tiên, tối đa 2.888.000 đ.Khi giao dịch bằng ví điện tử Xpay hoặc 168Pay, người chơi có cơ hội nhận thêm 30% tiền thưởng, tối đa 8.888.000 đ cực kỳ hấp dẫn.Thưởng 100% cho lần nạp đầu tiên, tiền thưởng lên tới 6.800.000đ, chỉ cần nạp từ 200 ngàn bạn sẽ nhận khoản tiền thưởng này.Người chơi phải thực hiện đủ 20 vòng cược để có thể rút tiền. Khuyến mãi thưởng 50% nạp lần 2 tới 2.800.000đ.Nạp lại hàng ngày thưởng 15%, các bạn có thể nhận thưởng liên tục vô thời hạn với tiền thưởng tối đa 1.888.000đKhuyến mãi hoàn trảHoàn trả vô thời hạn với tiền thưởng tối đa 5.888.000 đ, áp dụng đối với cá cược thể thao.Thắng xiên 5 nhận 50% hoàn trả, yêu cầu vé cược tối thiểu 500.000đ, tiền hoàn trả tối đa tới 1.000.000đ.Hoàn trả 0.7% thể thao vô thời hạn.Hoàn trả 0.88% thể thao cuối tuần không giới hạn.Tiền hoàn trả 0.6% trong trò chơi Baccarat không giới hạn.Hoàn trả 0.3% đá gà vô thời hạn.Thưởng hoàn trả 0.8% bắn cá vô thời hạn.Hoàn trả Slot/ Slot bài 0.8% không giới hạn.Các khuyến mãi khác Baccarat thắng liên tiếp nhận thêm 500.000đ tiền thưởng.Thắng long bảo thưởng đến 2.000.000đ. 50% vé cược slot mỗi ngày lên đến 2.500.000đ.Vé cược thể thao may mắn thưởng cực lớn cho các đuôi 88, 888, 8888, 88888.
 11. AE888 ngày càng nổi danh trên thị trường cá cược và nhận được đánh giá tốt từ giới cược thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên một số người chơi mới chưa nắm rõ AE888 casino, AE888 là gì. Vậy bài viết này sẽ cho bạn thấy cái nhìn toàn diện nhất về nhà cái cá cược trực tuyến này.AE888 chính là thương hiệu sòng bạc trực tuyến của Venus Casino – sòng bạc nổi tiếng nhất nhì ở Campuchia chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cá cược.AE888 là một trong số ít nhà cái online được tổ chức COSTA RICA cấp phép hoạt động. Với sự giám sát chặt chẽ, nhà cái này là một sân chơi cá cược chuyên nghiệp, uy tín và không có những hoạt động cá cược trái phép.Ngoài hợp tác với nhiều nhà cung cấp game nổi tiếng như: JDB, SA Gaming, Asian Gaming, BBin Gaming, WM Gaming, … AE888 còn là đối tác của những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng như Newcastle và Tottenham Hotspur. Những sự hợp tác này đã chứng tỏ được vị thế lớn mạnh của AE888 trên thị trường cá cược hiện nay.Cộng đồng người chơi AE888 ngày càng lớn mạnh trên khắp thế giới còn nhà cái vẫn luôn cố gắng hoàn thiện dịch vụ của mình để đem đến trải nghiệm tốt hơn cho cược thủ.
 12. Chơi cá độ online đang ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người chơi. Những trang web của các nhà cái được mở ngày càng nhiều tại những nước cho phép hình thức cá độ trực tuyến hoạt động hợp pháp. Tại những nước như Philippine, Campuchia, Macao, Hongkong, hoạt động giải trí cá cược là hoàn toàn hợp pháp. Do đó, những trang cá cược được mở bởi những nhà đầu tư đến từ các quốc gia này là được cho phép.Nhà cái Kubet được hoạt động theo theo luật pháp quốc tế, được cấp phép bởi chính phủ Philippine. Mọi hoạt động của đơn vị này đều chịu sự kiểm soát của chính phủ. Ngoài ra, đơn vị cũng có trách nhiệm đóng thuế đầy đủ. Vì vậy, những người tham gia các hình thức cá cược trên Kubet đều hợp pháp.Tại Việt Nam, không có bất kỳ một tổng Đại lý nào được cấp phép hoạt động. Mọi hoạt động của các trang web nhà cái đều chịu sự quản lý của chủ đầu tư nước ngoài. Vậy tại Việt Nam, chơi Kubet có bị bắt không? Câu trả lời cho bạn là bạn hoàn toàn yên tâm khi chơi tại Kubet.Hình thức cá cược này có hợp pháp không?Thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều thông tin rằng chơi Kubet là phạm pháp. Bạn thử nghĩ xem, nếu hoạt động này là vi phạm pháp luật thì các nhà cái phải bị đóng cửa ngay lập tức. Nhưng, như bạn thấy đấy, các nhà cái Kubet vẫn hoạt động rầm rộ và phát triển không ngừng. Lượng người chơi mỗi ngày đều tăng lên đáng kể. Như vậy để bạn thấy rằng, những kẻ tung tin chơi Kubet là phạm pháp chính là để hạ uy tín của nhà cái mà thôi.Hoạt động tại Kubet được minh bạch về dòng tiền. Cụ thể, hai dòng tiền vào và ra được kiểm soát chặt chẽ. Dòng tiền vào là dòng tiền dùng để quay vòng, đầu tư sinh lợi, còn mục đích cá cược, giải trí là qua đồng tiền ảo. Dòng tiền ra là dòng tiền thật, không phải tiền ảo như khi nạp vào ( tiền xu). Do đó, đây là 2 dòng tiền sạch, độc lập nhau và đều tuân thủ theo đúng pháp luật.Chính sách hoạt động minh bạch của Kubet ClubKubetclub với tôn chỉ hoạt động luôn tôn trọng khách hàng với uy tín số 1. Do vậy, nhà cái đã xây dựng những chính sách rất rõ ràng và minh bạch, bao gồm:Việc đăng ký, đăng nhập tài khoản được bảo mật cực cao. Điều này là nhờ vào việc nhà cái sử dụng công nghệ mã hóa hiện đại để người chơi thấy yên tâm khi giao dịch.Việc giao dịch, thanh toán được thực hiện nhanh chóng nhờ vào sự liên kết với hệ thống các ngân hàng lớn tại Việt Nam như Vietcombank, BIDV, Sacombank, Viettinbank…Người chơi tại Kubet phải khai báo và chịu trách nhiệm về độ tuổi theo đúng quy định của nhà cái. Đây là quy định chung cho tất cả người chơi trên toàn thế giới.Đội ngũ nhân viên luôn túc trực 24/7, sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc của người chơi.Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi dành cho người chơi được xây dựng rõ ràng, minh bạch. Kubet cam kết không có chuyện lừa đảo, kiện cáo. Mọi hoạt động của người chơi đều được giám sát công bằng.
 13. Đăng nhập nhà cái Ku Casino (Kubet) chơi game giải trí, cá cược kiếm tiền là lựa chọn của đông đảo khách chơi Việt hiện nay. Tuy nhiên với những khách chơi mới lần đầu tiếp xúc nhà cái thường bối rối về cách đăng nhập. Vậy cụ thể cách đăng nhập Ku Casino như thế nào? Ngay bây giờ bạn hãy cùng chúng tôi bật mí chi tiết để chủ động thực hiện.Cách đăng nhập Ku Casino về cơ bản không khó. Dù bạn là khách chơi mới lần đầu đăng nhập vào Kubet cũng sẽ dễ dàng thành công sau 1 – 2 phút tiến hành. Tuy nhiên với tư cách khách chơi bạn hãy đảm bảo các điều kiện cần thiết để đăng nhập Ku Casino. Chi tiết bao gồm:Có thiết bị công nghệ kết nối internetĐể đăng nhập vào trang chủ Ku Casino bạn cần có thiết bị công nghệ thông minh. Theo đó nếu có điều kiện bạn có thể trang bị cho mình một chiếc laptop, máy tính xịn sò. Hoặc nếu bạn ưa thích sự tiện lợi, nhẹ nhàng thì cũng có thể sử dụng điện thoại chơi cá cược tại Ku Casino. Bởi vì thực tế Ku Casino đã có App ứng dụng dành riêng cho điện thoại thông minh.Nhìn chung bạn chỉ cần ghi nhớ thiết bị công nghệ là công cụ cơ bản để giúp bạn đăng nhập Ku trò chơi Casino. Vậy nên bạn cần chuẩn bị. Đặc biệt thiết bị bạn sử dụng đòi hỏi phải kết nối internet. Trong đó mạng internet cần ổn định để đảm bảo những phút giây chơi game giải trí, kiếm tiền của bạn không bị giật, lag. Đồng thời tốc độ mạng ổn định cũng sẽ cam kết cho quá trình gửi tiền, rút tiền từ nhà cái Ku Casino diễn ra nhanh chóng.Có tài khoản đăng nhập nhà cái Ku CasinoĐể tiến hành cách đăng nhập Ku Casino bạn cần đảm bảo điều kiện tiên quyết là có tài khoản tại nhà cái. Theo đó nếu bạn chưa đăng ký Ku Casino thì cần thực hiện ngay để sở hữu tài khoản hợp lệ đăng nhập nhà cái. Chi tiết cách đăng ký Ku Casino bạn có thể tiến hành với 3 bước đơn giản.Bước 1: Truy cập link đăng ký KubetBước đầu tiên trong cách đăng ký tài khoản Ku Casino là truy cập link nhà cái. Cụ thể, bạn hãy tìm kiếm link đăng ký Ku Casino không bị chặn để truy cập vào. Đơn giản thôi! Bạn chỉ cần gõ tìm kiếm trên cổng thông tin google. Ngay lập tức bạn sẽ tìm được hệ thống đường link truy cập Ku Casino đăng ký tài khoản. Bởi vì thực tế, nhà cái Ku Casino luôn liên tục cập nhật đường link mới phục vụ khách chơi Việt.Bước 2: Tìm chọn nút đăng kýSau khi truy cập link đăng ký Kubet bạn sẽ thấy giao diện trang chủ Ku Casino xuất hiện. Lúc này bạn hãy chú ý góc phải giao diện trang chủ nhà cái Ku Casino. Tại đây bạn sẽ thấy 2 nút chức năng quan trọng. Bao gồm:Nút đăng ký Ku CasinoNút đăng nhập Ku CasinoGiờ thì bạn click nút “đăng ký” để tiếp tục quá trình tạo tài khoản thành viên tại nhà cái Ku Casino.Bước 3: Hoàn thành thông tinHoàn thành bước 2 bạn sẽ được chuyển hướng tự động sang trang web Ku Casino mới. Bạn hãy tiếp tục nhấn “đăng ký”. Khi đó cửa sổ “đăng ký hội viên” sẽ xuất hiện. Lúc này, bạn hãy hoàn tất việc cập nhật thông tin hội viên để trở thành thành viên của Ku Casino. Cụ thể, bạn hãy cập nhật thông tin theo hướng dẫn:Tài khoản đại lý: Mục thông tin này đã được hệ thống cập nhật tự động. Bạn không cần quan tâm đến.Tài khoản đăng nhập: Bạn hãy sử dụng tên tài khoản từ 4 – 10 ký tự. Đồng thời theo quy định của Ku Casino thì tên tài khoản cần chứa cả ký tự chữ và số.Biệt danh: Bạn hãy nhập tối đa không quá 8 ký tựMật khẩu tài khoản: Đây là mục thông tin bạn nên cập nhật cẩn thận để đảm bảo dễ nhớ nhưng bảo mật. Tốt nhất bạn nên sử dụng password dài 6 – 10 ký tự. Trong đó hãy linh hoạt kết hợp ký tự chữ và số.Điện thoại di động: Tại mục thông tin này bạn cần cập nhật số điện thoại xác thực. Tốt nhất bạn hãy dùng sử dụng SĐT của mình. Đồng thời SĐT sử dụng cần đảm bảo chưa từ sử dụng đăng ký tài khoản Ku CasinoMã xác nhận: Hệ thống nhà cái Ku Casino sẽ gửi mã xác nhận về cho số điện thoại bạn vừa sử dụng đăng ký tài khoản. Vì thế bạn chỉ cần check tin nhắn để lấy mã xác nhận cập nhật chính xác.Bước 4: Xác nhận đăng ký hội viênBước cuối cùng trong quá trình đăng ký thành viên Ku Casino là xác nhận thông tin. Theo đó khi bạn đã thực hiện xong bước 3 hãy kiểm tra thông tin lại một cách cẩn thận. Tiếp tục, bạn click xác nhận các điều khoản cần thiết theo yêu cầu của nhà cái Ku Casino. Bao gồm:Nhận tin nhắn điện thoạiTôi đã đủ 18 tuổiTôi đồng ý quy tắc, điều khoảnLúc này, bạn sẽ thấy ô thông tin “điền hoàn tất” sẽ chuyển thành “xác nhận”. Bạn hãy nhấn “xác nhận”. Như vậy hồ sơ đăng ký hội viên nhà cái Ku Casino của bạn đã được gửi. Lúc này hệ thống nhà cái Ku Casino sẽ xem xét và thông báo đăng ký thành công.
 14. Cách nạp tiền Ku Casino thông qua hình thức ngân hàng điện tử về cơ bản không tiện lợi như chuyển tiền trực tiếp. Tuy nhiên đây lại là cách phù hợp khi ngân hàng bảo trí. Hoặc là vì một lý do nào đó bạn không muốn xử lý trực tiếp. Và để thực hiện bằng cách nạp tiền Ku Casino này bạn áp dụng như sau:Bước 1: Lựa chọn phương thức thanh toánBất kể một phương thức chuyển tiền nào cũng vậy tại Kucasino bạn đều phải chọn phương thức thanh toán. Quy cách lựa chọn tương tự nhau là vào giao diện Ku Casino. Sau đó chọn nạp rút tiền và chọn phương thức thanh toán bằng ngân hàng điện tử.Tại giao diện ngân hàng điện tử bạn bấm chọn “số tài khoản”. Tiếp đến bạn chọn bên dưới ngân hàng muốn nạp tương thích với hệ thống ngân hàng mà bạn đang sử dụng. Ku Casino có sẵn các ngân hàng uy tín từ BIDV, Techcombank, VPBank đến Vietcombank. Ku Casino cũng chấp nhận khách hàng chuyển tiền qua ABBank, ACB, Vietinbank, PGBank,…nên bạn có thể thoải mái lựa chọn ngân hàng. Một khi chọn xong ngân hàng bạn click vào “xác nhận”.Bước 2: Thực hiện nạp tiềnSau khi bạn hoàn thành bước trên hệ thống sẽ tự động cung cấp thông tin ngân hàng nhà cái. Tại đây bạn hãy lấy số thể ngân hàng nhà cái rồi đăng nhập vào App ngân hàng của bạn. Sau đó bạn thực hiện chuyển tiền với số tiền mà bạn muốn nạp vào để chơi cá cược vào số thể được cung cấp.Ngay khi bạn đã chuyển tiền xong xuôi bạn quay lại mục nạp tiền và bấm chọn vào “tiếp tục”.Tiếp đến hệ thống chuyển đổi giao diện mới bạn chỉ cần điền thông tin theo yêu cầu. Sau đó bấm chọn “xác nhận” là kết thúc cách nạp tiền vào kubet. Bao gồm:Ngân hàng: Điền tên ngân hàngSố tài khoản: Cụ thể là số tài khoản của bạnSố thẻ: Số thẻ ngân hàng của bạnSố điểm nạp: Tương ứng số tiền nạp. Ví dụ nạp 1 triệu ghi 1000