• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

americanfamilyllc

Hội viên
 • Số nội dung

  248
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

americanfamilyllc last won the day on Tháng 9 27

americanfamilyllc had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About americanfamilyllc

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://w88spo.com/thu-thuat-choi-roulette-truc-tuyen-tai-w88-nguoi-choi-moi-nen-ap-dung/
 1. Baccarat là một trò chơi có luật chơi vô cùng đơn giản và dễ dàng. Dưới đây sẽ là các bước để bạn tham gia chơi 1 ván bài Baccarat cơ bản tại nhà cái.Bước 1: Đặt cượcKhi ván chơi Baccarat bắt đầu, người chơi sẽ tiến hành đặt cược vào 1 trong 3 cửa: Player, Banker, Tie trong khoảng thời gian 20 đến 30 giây. Khi đặt cược bạn chỉ cần kéo các chip cược vào cửa cược tương ứng mà bạn muốn đặt là xong.Bước 2: Chia bàiNgười chơi sau khi đặt cược xong, nhà cái sẽ tiến hành chia bài. Bằng cách, họ sẽ chia bài cho 2 cửa Player và Banker, mỗi cửa 2 lá bài theo thứ tự chia cho Player trước rồi Banker sau.Ngoài ra nhà cái còn để lại 2 lá bài chờ để chia cho phần rút thêm bài sau khi lật bài. Trường hợp không rút thêm bài, 2 lá bài này sẽ được chia vào ván chơi Baccarat sau.Bước 3: Thông báo tổng số điểm của cả cửaSau khi chia bài xong, nhà cái sẽ tiến hành tính tổng điểm của 2 lá bài ở 2 cửa. Trong Baccarat, nếu cửa cược nào có tổng điểm 2 lá bài gần hoặc bằng với 9. Người chơi đặt cược vào cửa này sẽ được tính là thắng cược. Quy tắc tính điểm trong Baccarat bạn áp dụng theo phần chia sẻ ở phía trên của bài viết.Bước 4: Thắng “tự nhiên”Nếu như trong 2 lá bài đầu tiên tại Player hoặc Banker được lật lên có tổng điểm bằng 8 hoặc 9. Lúc này ván bài sẽ kết thúc theo kiểu thắng tự nhiên. Qua đó người chơi đặt cược vào cửa giành 8 hoặc 9 điểm sẽ được tính là thắng cược và nhận thưởng.Bước 5: Rút thêm bài ( nếu cần)Trường hợp không thắng tự nhiên, nhà cái sẽ căn cứ vào tổng điểm 2 lá bài ở 2 cửa Player và Banker để đưa ra quyết định có rút thêm lá bài thứ 3 hay không? Quy luật rút bài như sau:Nếu tổng điểm 2 lá bài của người chơi từ 0 đến 5 điểm thì bạn hãy rút thêm bài. Trường hợp tổng điểm nằm trong khoảng 6-7 điểm thì bạn không nên rút bài mà hãy so sánh với nhà cái luôn.Về phía nhà cái thì quy luật rút bài có phần phức tạp hơn. Qua đó nhà cái cần căn cứ vào điểm số từ cửa Player (người chơi) để đưa ra quyết định rút thêm bài cho mình.Bước 6: Trả thưởngSau khi nhà cái tiến hành rút thêm lá bài thứ 3. Lúc này họ cũng tính tổng điểm của 3 lá bài để phân định thắng thua cho người chơi. Qua đó cửa cược có tổng điểm của 3 lá bài giành được 8 hoặc 9 điểm sẽ là chiến thắng.Lời kếtBài viết trên của KUcasino có thể tự tin mà nói là bài hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và có tính hệ thống nhất về Luật chơi bài baccarat cũng như Baccarat là gì. Để cho người chơi dễ theo dõi, chúng tôi đã viết mạch lạc rõ ràng thậm chí còn tóm tắt lại những điểm chính.Không dám nói là dạy đánh bài, chỉ mong rằng sẽ đem lại những kiến thức về cách chia bài trong game bài cào baccarat. Giúp anh em gầy vốn khắp các sòng lớn nhỏ. Hẹn gặp lại anh em đọc giả ở những bài viết sau nhé !
 2. Bạn có thường tự thắc mắc với bản thân rằng vì sao chơi baccarat luôn thua? Trong thời gian vài năm trở lại đây, baccarat online đã và đang trở thành một hiện tượng có tầm cỡ tại các casino online. Không chỉ có những tay chơi chuyên nghiệp và có cả những người muốn giải trí lúc rãnh rỗi hay những người muốn kiếm tiền và cho nó là một cái nghề thực thụ. Hầu hết những người chơi baccarat online có thắng, có thua. Theo tỷ lệ thống kê thì nhà cái vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh. Không quá ngạc nhiên bởi nếu nhà cái lỗ thì làm sao họ có thể duy trì lâu dài được, đúng không? Vậy thì lý do tại sao khi chơi baccarat online với nhà cái, người chơi thua rất nhiều?Nguyên nhân vì sao chơi baccarat luôn thua đó là tham lamNguyên nhân cốt lõi làm đa số người chơi baccarat online luôn thua đó chính là họ bị thúc đẩy từ lòng tham của bản thân. Họ đã không tự khiểm soát được lòng tham của mình, tham gia vào bất kỳ trò chơi cờ bạc nào một cách vô tội vạ. Rất nhiều người chơi baccarat online mang một kì vọng vô han, mong muốn bản thân sẽ phát triển thành người chơi có được chiến thắng ổn định và lâu dài, xem bài bạc là con đường để trở thành tỷ phú. Cuối cùng chính tham vọng này đã đánh bại họ. Có thể nói rằng, lòng tham chính là khắc tinh của tất cả người chơi, dễ thấy nhất là baccarat online nói riêng và bộ môn đỏ đen nói chung. Thay vì tham lam và hy vong vào những chiến thắng phí lý. Người chơi cần phải vạch ra kế hoạch và phương thức để thắng.Và như bạn biết (có thể bạn chưa biết). Baccarat là một trò chơi có tỷ lệ thắng cao nhất trong hệ thống casino khi nó có tỷ lệ 50-50. Tuy nhiên, bạn không thể cược một cách vô tội vạ cũng như cần phải có những chiến thuật ra vào hợp lý hoặc những mẹo cần thiết để chơi một cách thông thái nhất. Thật đáng tiếc, khi các người chơi baccarat online vẫn không ngừng đi vào “vết xe đổ” này của nhau. Việc cân bằng tâm lý và các yếu tố khác là điều vô cùng quan trọng đấy nhé.Nguyên nhân tiếp theo đó là tự caoNgười chơi baccarat online buộc phải tránh tính tự cao của bản thân, chớ để các chiến thắng làm bản thân mờ mắt. Trong cờ bạc, thắng thua là chuyện rất chi là bình thường, thắng được tiền thì đương nhiên là vui, thâm chí là ăn mừng. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến khả năng thất bại, bạn có thể gặp phải nó bất cứ lúc mào. Không cần vì thắng thua trước mắt mà lại tự cao tự đại hoặc quên đi những thứ cần thiết như phương pháp hay chiến thuật để chơi. Điều này có thể mang bạn đến với nguy cơ trắng tay chỉ sau vài ván bài đấy.Nguyên nhân cuối cùng chính là nóng vộiCuối cùng, người chơi cần phải gạt bỏ đi tính nóng vội của mình. Hãy giữ bình tĩnh trong tất cả các trường hợp dù thắng hay thua. Một khi cản thấy bản thân rơi vào trạng thái mất bình tĩnh thì hãy đặt ra giới hạn đặt cược ngay và điều chỉnh tâm lý của bản thân. Hoặc đơn thuần là ngừng chơi và để bản thân bình tĩnh trở lại sau đó chơi tiếp. Cờ bạc là lĩnh vực đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng cũng như những phán đoán nhanh nhạy, một khi không giữ được sự tĩnh tâm thì khả năng tư duy của người chơi sẽ suy giảm đáng kể.Nếu bạn có thể nắm hết những nguyên nhân mà admin đã kể trên. Dám cá với bạn là bạn sẽ tránh được 60% tỷ lệ thua của bạn rồi đấy, phần còn lại là may mắn và sự tính toán của bạn!
 3. Tấn là game bài chiếm được sự yêu thích của rất nhiều game thủ hiện nay, cách chơi tấn không hề khó nhưng nó yêu cầu game thủ nếu muốn giành chiến thắng thì phải có một sự tính toán nhất định. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chơi và có thể chơi hiệu quả. Vậy nên hãy đến ngay với bài viết sau đây của yes8 để nhận được sự hướng dẫn một cách cụ thể và chi tiết nhất cách chơi trò này dành cho bạn nhé. Hơn thế nữa bài viết này còn chia sẻ đến với anh em rất nhiều kinh nghiệm hay và bổ ích, đảm bảo sẽ giúp ích cho bạn trong việc nâng cao tỷ lệ thắng.Giới thiệu bài TấnBài Tấn là một loại game bắt nguồn từ nước nga, sử dụng một bộ bài Tây gồm 52 lá. Lá bài được quy ước giá trị theo thứ tự tăng dần từ 2 đến A.Tìm hiểu về cách chơi bài tấn cơ bảnCách chia bài tấnMột ván bài tấn thông thường sẽ có từ 2 đến 4 game thủ tham gia; mỗi game thủ sẽ được chia theo chiều ngược kim đồng hồ và có 8 lá bài. Sau khi một vòng chia bài kết thúc thì game thủ sẽ được quyền bốc một lá thêm nhằm xác định được chất chủ của ván bài đang chơi; đặt ngửa lá bài chủ để tất cả game thủ tham gia đều có thể quan sát.Bài Tấn dùng các lá bài lẻ để đỡ, tấn. Để riêng các quân bài chủ để không nhầm lẫn và sắp xếp các quân bài theo thứ tự giảm dần.Để tấn và đỡ sẽ dùng các lá bài lẻ mà không dùng các đôi bài.Tính điểm 11-12-13 tương ứng với các quân J-Q-K; các quân bài số còn lại sẽ có điểm tương ứng số trên lá bài.Cách chơi bài tấn cơ bảnĐầu tiên sẽ phải tráo bài thật kỹ trước khi thực hiện chia bài; lá bài đầu tiên được lật lên và sau đó để ngửa dưới chồng bài. Đây cũng là lá bài quyết định chất chủ bài; Các quân bài thuộc chất chủ dù nhỏ hơn nhưng vẫn sẽ đỡ được các quân khác; quân át chủ là quân bài lớn nhất.Theo chiều ngược kim đồng hồ từng game thủ sẽ tấn; người tấn có quyền chọn bất kì quân nào; người bị tấn đỡ bằng cách sử dụng các quân bài mà mình có; cần phải dùng lá cùng chất với quân tấn và lớn hơn để đỡ bài tấn.Trong cùng 1 lượt chơi game thủ được phép tấn người khác bằng những quân bài số lớn hơn và khác chất; người bị tấn đó sẽ mất lượt nếu bỏ qua. Nếu không có game thủ nào tấn thì sẽ phải che lại các quân bài ở lượt đó và không được xem lại.Để đánh tiếp người bị tấn có thể bốc thêm 8 lá bài ở nọc cho đến khi hết bài. Sau đó để kết thúc lượt chơi và để tấn lượt tiếp theo người đó sẽ bốc 8 lá bài ở nọc sau khi xả hết bài.Nếu người tấn hoặc game thủ còn lại không thể đánh được vì không còn lá bài nào có thể thì lượt tấn sẽ kết thúc.Khi lượt tấn kết thúcĐể tiếp tục lượt tấn khác game thủ sẽ bốc thêm 8 quân bài từ nọc sau khi lượt tấn kết thúc; người được bốc đầu tiên là người tấn, sau đó đến người bị tấn; tiếp theo là game thủ bên phải người chơi bị tấn và tiếp tục cho đến game thủ cuối cùng. Game thủ bên phải của người tấn sẽ có quyền tấn khi người bị tấn phải ôm bài từ lượt trước.Game thủ sẽ úp bài lại thành nọc khi chơi hết bài và bóc tiếp thay vì không trộn bài; game thủ dành chiến thắng là người hết trước.
 4. Khi có dịp ghé đến các casino online, hẳn rằng bất cứ người chơi nào cũng nhận thấy rằng, game bài là khu vực luôn có sức hút mạnh mẽ với phần lớn người chơi. Song hành với Poker, tiến lên miền Nam, Sâm lốc, Baccarat, … có lẽ Phỏm cũng là một trong những cái tên mà khó có người chơi nào có thể làm ngơ.Đôi nét về phỏm?Game bài phỏm sử dụng bộ bài Tây 52 lá trong suốt quá trình chơi với số lượng người chơi tối thiểu là 2 và tối đa là 4 người. Người chơi phỏm luôn hướng tới việc sở hữu số phỏm nhiều nhất để có thể ù hoặc có điểm số ở mức nhỏ nhất và giành chiến thắng.Hướng dẫn chơi phỏm tại yes8vnMuốn chơi bài phỏm tại yes8vn, người chơi cần phải có một tài khoản thành viên thông qua việc đăng ký. Sau đó, sẽ phải tuần tự thực hiện các bước sau:B1: Đăng nhập tài khoản tại nhà cáiB2: Truy cập hạng mục game bàiB3: Lựa chọn Phỏm onlineB4: Đặt cược và bắt đầu chơi.Luật chơi phỏm52 lá bài lần lượt được chia cho những người cùng chơi. Người có quyền đi đầu tiên sẽ được chia 10 lá, những người còn lại được chia 9 lá. Những lá bài dư sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, người chơi sẽ bốc theo vòng trong suốt quá trình chơi.Khi một người chơi đánh ra một lá bài xác định, người chơi tiếp sau đó có thể lựa chọn ăn lá bài đó, kết hợp với cạ có sẵn để tạo thành phỏm và đánh ra một lá bài khác hoặc lựa chọn không ăn lá bài đó và bốc bài trong số những lá bài dư rồi đánh ra một lá bài khác. Lần lượt như vậy trải qua 4 vòng chơi nếu không có người ù – bài chỉ có phỏm mà không có lá bài rác. Ở vòng chơi cuối, những người chơi sẽ phải hạ phỏm mà mình có, tiến hành gửi bài và tính điểm số. Người có điểm số thấp nhất là người thắng cuộc.So với những game bài khác, bài phỏm có cách tính điểm riêng, cụ thể:+ Lá bài Át được tính là 1 điểm+ Lá bài số 2 – 10 được tính điểm tương đương với giá trị số mà nó thể hiện+ Lá bài J, Q, K được tính lần lượt là 11, 12 và 13 điểmNgười chơi không có phỏm nào sẽ bị coi là móm, không có quyền được tính điểm và là người thua cuộc.Bí kíp chơi phỏm không thuaThứ nhất, phải ghi nhớ những lá bài được đánh raQuá trình chơi, người chơi phải luôn nhắc nhở bản thân chủ động quan sát và ghi nhớ những lá bài mà chính mình và những người chơi khác đã đánh ra. Dựa vào đó để phân tích, tính toán và đưa ra quyết định sẽ đánh ra lá bài nào sau đó, hạn chế được rủi ro và nâng cao cơ hội chiến thắng.Thứ hai, đừng để bị ăn lá bài chốtĂn lá bài chốt khi chơi phỏm là điều mà bất kỳ người chơi nào cũng muốn. Đương nhiên bị ăn thì ngược lại. Những người chơi chuyên nghiệp, ngay từ vòng chơi thứ hai đã đặt sẵn cho mình một cây chốt để đảm bảo rằng người chơi liền kề sẽ không thể ăn được tiền chốt của mình, thậm chí họ còn chấp nhận phá phỏm, xé cạ nếu cần.Thứ ba, giữ bình tĩnh trong suốt quá trình chơiBình tĩnh sẽ giúp người chơi có được tâm lý chơi tốt nhất, cũng vì thế mà có được sự sáng suốt, tỉnh táo để xem xét và có những lựa chọn phù hợp. Nếu bạn đang trong trạng thái mất bình tĩnh, đừng cố chấp chơi, bởi những lúc ấy, lựa chọn mà bạn đưa ra thường sẽ không có độ chính xác cao, rủi ro tiềm ẩn là rất lớn. Đừng mạo hiểm khi phía trước, bạn còn có nhiều cơ hội.Những nội dung mà chúng tôi chia sẻ trên đây hy vọng có thể phần nào đóng góp cho thành công của bạn trong thời gian sắp tới với game bài phỏm. Chúc may mắn.
 5. Game bài là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều game thủ. Đặc biệt trong số đó, phải kể đến Tiến lên miền Nam. Game bài này có gì thú vị và phải chơi thế nào để có được hiệu quả cuộc chơi một cách tốt nhất. Câu trả lời sẽ có trong nội dung bài viết dưới đây.Giới thiệu game bài tiến lên miền NamTiến lên miền Nam là một trong những tựa game bài phổ biến bậc nhất, vô cùng dễ hiểu và diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Trò chơi sử dụng một bộ bài tây 52 lá, được chia lần lượt cho từng người chơi. Số lượng người chơi bị giới hạn trong khoảng từ 2 – 4 người. Mỗi người chơi nhận về 13 lá, bài còn dư sẽ được đặt ở vị trí trung tâm. Người chơi sẽ lần lượt trải qua các vòng chơi để xác định người chiến thắng cuối cùng.Hướng dẫn chơi tiến lên miền Nam tại vuabai9Thời điểm hiện tại, chơi tiến lên miền Nam online vô cùng thịnh hành, có điều, nếu là lần đầu chơi online, có thể bạn sẽ gặp phải đôi chút lúng túng. Vậy thì tốt nhất, hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau:+ Đăng ký tài khoản thành viên tại nhà cái vuabai9+ Tiến hành đăng nhập và truy cập game bài tiến lên miền Nam+ Lựa chọn bàn chơi mà mình muốn tham gia.+ Đặt cược và bắt đầu chơi.Quy tắc chơi tiến lên miền Nam onlineLượt đánh bài giữa những người chơi được xác định theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.Ván đầu tiên bắt đầu với người chơi sở hữu lá bài có giá trị nhỏ nhất là 3 bích, bắt buộc phải đánh ra 3 bích dưới dạng bài lẻ, bài theo đôi hoặc theo sảnhỞ ván chơi thứ 2 trở đi, người giành chiến thắng sẽ bắt đầu đi trước, được quyền đánh ngẫu nhiên quân bài mà mình thíchVới mỗi lượt chơi, người chơi sau sẽ phải đánh ra quân bài hoặc bộ bài có thể chặt được quân bài hoặc bộ bài của người chơi trước, có nghĩa là quân bài, bộ bài đó phải có gái trị lớn hơn. Còn nếu không sẽ phải chấp nhận mất lượt.Trong trường hợp không có người chơi nào chặt được quân bài hay bộ bài vừa được đánh, lượt chơi đó sẽ kết thúc và lượt chơi mới bắt đầu với người có quyền đánh là người sở hữu bộ bài vừa đánh ra.Ván bài chỉ kết thúc khi một trong số những người chơi đã đánh hết bài trên tay của mình.
 6. Bài cào tố là game bài dân gian có mặt tại Việt Nam từ lâu, trò chơi này sẽ sử dụng bộ bài tây 52 lá, đây được đánh giá là TOP 5 game bài đổi thưởng tốt nhất tại VB9 hiện nay. Ở mỗi địa phương sẽ có một cái tên gọi khác nhau, nhưng luật chơi và cách chơi game bài cào tố online sẽ hoàn toàn giống nhau. Bài cào tố có thể loại chơi đơn giản nhất trong các loại bài dân gian như Tiến lên, Liêng hiện nay tuy nhiên bạn cũng cần phải hiểu rõ về quy tắc của trò chơi này để giành chiến thắng nhà cái đó.Với mỗi ván game bài cào tố, người chơi sẽ được chia 3 lá bài. Và mỗi ván chơi sẽ có từ 2 người đến khoảng 17 người, miễn sao đủ bài chia cho mỗi người là được. Với 3 là bài, tiến hành so điểm nếu ai được nhiều điểm nhất thì sẽ giành được chiến thắng.Các thể loại bài cào tốHiện nay, trên các casino trực tuyến uy tín có 2 loại bài cào tố lá phổ biến là bài cào rùa và bài cào cái. Sau đây là cách phân biệt về 2 loại bài cào này tại các nhà cái.1/ Bài cào rùaNhiều nơi sẽ gọi với cái tên khác là cào dùa. Trước mỗi ván chơi bài cào rùa, người chơi sẽ đặt cược một số tiền nhất định ở giữa bàn chơi. Với kiểu chơi này, ai được nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng và ăn hết tiền cược đã được đưa ra ban đầu. Nếu có nhiều người cùng số điểm thì tiền thưởng sẽ được chia đều cho mọi người đó. Hoặc những người đó sẽ được chơi thêm một ván nữa để quyết định thắng thua. Người chơi ở ván phụ này sẽ được nhận hết tiền cược.2/ Bài cào cáiBài cào cái là bài cào sẽ có nhà cái là Banker và nhà con là Player. Trước mỗi ván chơi, nhà con Player sẽ đặt cược một số tiền nhất định. Và nhà cái Banker sẽ tiến hành chia 3 lá bài cho từng nhà con Player. Sau khi được chia bài nhà con Player sẽ so bài với nhà cái Banker. Bên nào có điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Và tiền thưởng sẽ bằng với số tiền mà người chơi Player đặt cược công khai ban đầu. Theo nhiều người nhận xét thì cách chơi này có giống với trò chơi Xì Dách.Cách tính điểm trong bài cào tốCách tính điểm của bài cào tố rất đơn giản, bạn cần phải phân biệt được sự khác nhau giữa bài cào tố và các loại bài tương đồng khác qua cách tính điểm này. Người chơi sẽ dựa vào quy tắc sau đây để tính điểm cho mỗi ván chơi.Lá 2-10 sẽ được tính tương ứng với số hiệu in trên lá bài.Lá J, Q, K sẽ được tính là 0 điểm.Lá A được tính là 1 điểm.Nhưng bài cào tố chỉ tính điểm ở phần đơn vị và bỏ phần hàng chục. Cụ thể là điểm sẽ ở trong mức từ 0-9. Ví dụ: Bài của bạn có 3 lá là 3+5=10 sẽ được 0 điểm. 5+7+9=21 sẽ được 1 điểm. Tương tự như vậy 20 thì 0 điểm, 29 thì 9 điểm.Điểm thấp nhất của bài cào 3 lá là 0 điểm và cao nhất là 3 tiên. (Là 3 là bài gồm các lá J, Q, K).Cách chơi bài cào tố dễ hiểuVẫn như thường lệ, khi bắt đầu vào ván chơi thì người chơi sẽ phải đặt cược một số tiền tùy vào khả năng và mức mà nhà cái quy định. Sau đó mỗi người sẽ được chia 3 lá bài. Mỗi người cố định chỉ được chia 3 lá và chia xong sẽ dựa vào kết quả đó để phân định thắng thua. Do đó, chỉ còn dựa vào quá trình so bài giữa các người chơi hoặc giữa người chơi với nhà cái để có thể xác định được người chiến thắng.Bạn có thể xem bài của mình bất cứ lúc nào. Có thể công khai ra luôn hoặc dấu kín tới cuối ván cũng được vì nhà cái sẽ tính két quả khi bạn mở bài. Cuối cùng là so bài giữa người chơi với nhau hoặc giữa người chơi với nhà cái để xem ai là người cao điểm nhất.
 7. Đầu tiên, khi tham gia chơi cá cược bóng đá online thì bạn cần lựa chọn nhà cái uy tín để đặt cược. Điều này sẽ giúp người chơi đảm bảo an toàn cũng như không bị quỵt tiền khi tham gia cá độ soi kèo bóng đá hôm nay.Sau đó, người chơi phải nắm được cách soi kèo bóng đá để cá cược kèo có tỷ lệ kèo bóng đá thắng cao nhất. Kèo ở đây là những tỷ lệ cược nằm trong bảng trong trò chơi mà nhà cái đưa ra trong các trận đấu. Việc của người chơi chính là chọn kèo cho trận đấu chắc ăn nhất mà theo nhận định của họ rằng đội đó sẽ thắng.Cách lựa chọn nhà cái uy tínĐể lựa chọn nhà cái uy tín thì người chơi có thể tham khảo ý kiến của những người chơi lâu năm để có lời khuyên cũng như kinh nghiệm soi kèo chính xác nhấtNhà cái uy tín sẽ luôn đặt sự an toàn về thông tin cũng như tài khoản ngân hàng của người chơi lên hàng đầu. Điều này sẽ giúp người chơi yên tâm tham gia cá cược.Tránh bẫy của nhà cáiTrong mỗi kèo cược bóng đá nhà cái đều sẽ đưa ra các tỷ lệ kèo khiến tâm lý người chơi bị hoang mang. Đặc biệt, bóng đá là bộ môn chứa đựng bất ngờ và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố do đó người chơi cần hết sức tỉnh táo khi đặt kèo.Càng gần trận đấu thì nhà cái càng giăng nhiều bẫy và các kèo sẽ có nhiều biến động. Kèo an toàn là những kèo thay đổi không đáng kể, nếu cửa dưới tăng nhanh, thay đổi liên tục là không an toàn. Những kèo này nhà cái sẽ đưa ra kèo dụ nhằm giăng bẫy người chơi vì vậy bạn phải thật tinh ý.Tìm hiểu kỹ cách thông tin trận đấu – cách soi kèo bóng đá hôm nay chuẩn xác nhấtViệc xem xét tỷ lệ kèo vô cùng quan trọng chỉ cần sai một bước là người chơi có thể trắng tay trong phút chốc. Bạn cần tìm hiểu đầy đủ các thông tin trận đấu, lịch sử thi đấu của các đội để đưa ra cách đặt cược chính xác nhất.Những yếu tố người chơi cần tìm hiểu để đưa ra cách soi kèo bóng đá hôm nay chính xác nhất đó chính là các thông tin trận đấu mang tính quyết định đến kết quả và cũng sẽ giúp người chơi đặt kèo chính xác như:– Đội hình ra sân của đội bóng cả chính thức và đội hình dự bị.– Lịch sử đối đầu gần đây nhất của các đội bóng: ít nhất 5 trận gần nhất.– Trận đấu diễn ra trên sân nào.– Phong độ các cầu thủ cả 2 đội ra sao.– Nhà cái có những nhận định kèo cho các đội ra sao, nhưng cái này bạn chỉ nên tham khảo thôi nhé.– Xem tỷ lệ tiền kèo, hệ số cược và chấp.– Sự thay đổi tỷ lệ kèo trước 4 tiếng khi bóng lăn như thế nào.Soi các trận mới được nhà cái ra kèoTrong thời gian ra kèo, nếu bạn tinh ý thì sẽ thấy có thời điểm nhà cái sẽ không tác động nhiều đến các tỷ lệ cược. Và đây chính là thời cơ tốt để người chơi lựa chọn những để có đánh giá khách quan nhất.Theo ý kiến của các chuyên gia thì khi đọc kèo người chơi cần để ý đến thời điểm trận đấu diễn ra. Bởi đây chính là thời điểm nhà cái càng tung nhiều chiêu trò.Để soi kèo bóng đá hôm nay chính xác nhất thì thời ra kèo của nhà cái vô cùng quan trọng. Trước 3 tiếng khi trận đấu diễn ra thì bạn hãy theo dõi sự thay đổi kèo của nhà cái 30 phút 1 lần để nhận thấy rõ sự biến động về kèo của nhà cái. Cách chơi này sẽ giúp bạn đưa ra nhận định và quyết định đặt cược chính xác hơn.Lựa chọn kèo theo chu kỳ của đội bóng để soi kèo bóng đá hôm nay chính xácKhi soi kèo người chơi đừng bỏ qua chu kỳ của một đội bóng. Đây chính là kinh nghiệm được nhiều chuyên gia áp dụng và cho kết quả vô cùng hài lòng.Nếu đội bóng có chu kỳ ổn định (thắng 2-3 trận rồi lại thua) thì bạn hãy đặt cược cho đội này. Tỷ lệ này có khả năng thắng rất cao.Để ý trận đấu có đội chủ nhà nằm dưới nhưng lại là kèo trênVới những trận bóng có đội chủ nhà nằm dưới và có kèo trên thì thường sẽ là các trận đấu thuộc đấu trường Champions Ship (C1). Nếu có được đánh giá về độ ổn định cao thì cũng ít khi được chọn kèo. Có thể kèo chấp là ¼ hay 1/2 (còn gọi là kèo đồng banh) thì bạn vẫn phải suy xét thật cẩn thận.Tỷ lệ thắng sẽ cao nếu cửa đội khách từ 0 và -0,25 thì bạn nên chọn cửa này. Còn nếu từ -0,25 và -0,5 thì bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng và phân tích tình hình của trận đấu trước khi chọn đội khách.
 8. Soi kèo bóng đá hiện nay khá phổ biến và được rất nhiều người chơi cá cược quan tâm đến, nhiều người xem đây chính là một cách để giúp họ tăng thêm nguồn thu nhập. Cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu những kinh nghiệm chơi bóng đá chuẩn nhất hiện nay.Kinh nghiệm soi kèo bóng đá chuẩn nhấtChọn kĩ kèo theo từng loại kèo mà nhà cái đưa raVì sao lại nói đến vấn đề này, bởi vì trong kèo cược Châu Á, đây là một loại kèo rất dễ chơi vì tỷ lệ cược vô cùng phong phú, đa dạng, hấp dẫn người chơi ở thị trường Việt Nam tham gia chơi nhiều nhất và những dân chơi cá cược chuyên nghiệp thường rất hay chơi kèo này.Trong kèo châu Á thì có ưu điểm là đặt cược theo những tỷ lệ có sẵn của nhà cái và không có kèo hòa và cũng không lật ngược được tình thế khi đã đoán sai. Nó đồng nghĩa với việc là người chơi có thể không thua hoặc thua ít nhưng nếu đã thua thì nhất định sẽ thua liên tiếp nếu tâm lí không được ổn định và dự đoán sai tình hình của trận đấu. Trong tỷ lệ kèo châu Âu thì chỉ áp dụng dành cho 1 trận sẽ cùng giảm luôn tuy nhiên với kèo châu Á thì sẽ giảm dần cho đến khi trận đấu gần kết thúc, trong trận này nhà cái cá độ sẽ ăn bên kèo châu Á, châu Âu 1 trái.Khi tham gia chơi cá cược bạn cần phải để ý kỹ kèo nháy của châu Âu, đó là kèo dụ bạn vào chơi, chơi đòn tâm lí. Kèo này thì tỉ số rất đẹp mà nháy thì rất nguy hiểm, người chơi không biết vẫn cứ đổ tiền ào ào vào khi mà thấy kèo hạ liên tục, thì chắc chắn là trên 50% sẽ mất tiền như không. Ngoài ra, tỷ lệ kèo nào mà khi trận đấu gần kết thúc hiệp đấu còn nháy ở kèo dưới thì nhà cái cá cược đang dụ bạn đặt cửa dưới, như vậy nguy cơ thua cuộc của bạn sẽ tăng cao.Kèo châu Âu rất khó để dự đoán tỷ số cho người chơi còn kèo châu Á thì soi kèo rất dễ dàng, nhanh chóng nhận biết được tỷ lệ kèo nào đặt cược là sẽ ăn. Nếu như kèo châu Á giảm với một tỉ lệ nhỏ trong khoảng 1 đến 2 giờ trước khi trận đấu bắt đầu thì kèo này là một kèo khá an toàn. Kèo sẽ an toàn nếu 1 giờ trước trận đấu mà kèo tăng hay giảm nhẹ.Cần phải soi kèo đúng thời điểmVì thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đúng thời điểm ở đây chính là người chơi cần thực hiện việc soi kèo bóng đá ngay khi nhà cái cá cược ra kèo, ra liền một cái là bạn sẽ bắt ngay. Khoảng 4 – 5 giờ chiều bạn nên kiểm tra ở những trang web cá cược bóng đá trực tuyến uy tín, nhà cái uy tín để lựa chọn các thông tin thay đổi tỷ lệ kèo diễn biến như thế nào.Chọn trận kèo cân sứcBạn nên lựa chọn kèo ở những trận ngang tài, ngang sức, ít chênh lệch về đẳng cấp giữa các đội bóng với nhau thì đó mới chính là giải pháp an toàn nhất. Thông thường là những trận đấu mà cầu thủ cũng như huấn luyện viên của họ sẽ cố gắng không chỉ vì tiền mà còn vì danh dự của cả dân tộc, quốc gia, vì màu cờ sắc áo, tiếng vang của mình. Vì ở những giải đấu, trận đấu lớn thì nhà cái cá cược sẽ không can thiệp vào được hay là những yếu tố bên ngoài (thậm chí là tiền) nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm.Trên đây là bài viết chia sẻ về kinh nghiệm soi kèo bóng đá cực chuẩn giúp cho người chơi nắm được để có thể phân tích tình hình, thông tin tổng hợp xung quanh trận đấu để cược đâu, thắng đó.
 9. Trước khi tìm hiểu sâu hơn về các kinh nghiệm soi kèo bóng đá trực tuyến, các bạn cần phải hiểu được soi kèo bóng đá là gì. Như các bạn thấy, trước khi mỗi trận đấu diễn ra các nhà cái đều đưa ra rất nhiều loại tỷ lệ cược khác nhau cho trận đấu đó. Và để đưa ra những tỷ lệ kèo như vậy thì các nhà cái trực tuyến đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tiền bạc để nghiên cứu. Vì thế người chơi cũng cần phải có kinh nghiệm, kỹ thuật để bắt kèo chính xác.Soi kèo bóng đá là việc người chơi chọn ra cho mình một loại kèo chuẩn nhất, có cơ hội thắng cao nhất dựa theo những con số tỷ lệ có trên bảng tỷ lệ kèo mà các nhà cái đưa ra để dự đoán kết quả trận đấu, mang về thắng lợi cho mình.Muốn soi kèo trực tiếp bóng đá chính xác, người chơi cần phải có khả năng phân tích những thông tin liên quan đến trận đấu. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn soi được một kèo chuẩn. Ngoài ra, còn dựa theo nhiều yếu tố khác như nguồn vốn mà mình bỏ ra, dữ liệu về 2 đội bóng, những thống kê, thông báo, khi nắm được càng nhiều thông tin thì việc soi kèo sẽ càng dễ dàng cho người chơi hơn.Tất nhiên, các bạn cũng cần phải không ngừng học hỏi những kinh nghiệm soi kèo bóng đá trực tuyến từ các chuyên gia hoặc những người chơi lâu năm, dân cá cược lão làng… Đây là những người mang lại cho bạn các kinh nghiệm “xương máu” từ chính họ đúc kết ra sau những lần đặt cược. Vì bạn biết đấy, nếu chơi cá cược bóng đá mà chỉ chờ vào may mắn thôi thì chắc chắn không thể thắng nhiều được, nó đòi hỏi người chơi phải thực sự có đam mê, đầu óc, khả năng phân tích, tổng hợp thông tin.
 10. Hiện nay trong giới đỏ đen bóng đá có rất nhiều loại kèo khác nhau. Tuy nhiên nói đến tỷ lệ kèo online thì tại Việt Nam được ưa chuộng nhất là những kèo như sau:Tỷ lệ kèo Châu ÂuKèo Châu Âu hay còn gọi là kèo 1X2. Trong đó nếu đội chủ nhà thắng và bạn chọn 1 thì điều này đồng nghĩa với việc bạn cũng đã thắng cược. Tiếp theo đó là biểu tượng X, nếu đội chủ nhà và đội khách hoà nhau thì bạn thắng. Cuối cùng là số 2, khi đặt cược vào cửa này thì đội khách thắng là bạn cũng thắng.Tỷ lệ kèo Châu ÁVới kèo Châu Á, tỷ lệ thắng thua sẽ được tính theo hiệu số bàn thắng từ 2 đội. Người tham gia chơi sẽ được lựa chọn đặt cược theo tỷ lệ nhà cái đưa ra. Nó thường là dạng kèo chấp mà không có cửa hoà. Tuy nhiên do tỷ lệ này thường biến đổi liên tục nên sẽ làm cho nhiều người non tay gặp khó khăn.Kèo Tài XỉuTài Xỉu là dạng soi kèo trực tiếp được nhiều người biết đến. Với tỷ lệ kèo này bạn cần chu ý đến tổng số bàn thắng của cả 2 đội. Nhà cái sẽ đưa ra những tỷ lệ cược hợp lý còn việc của bạn là chọn cửa tài hoặc cửa xỉu dựa trên tỷ lệ đó.Như vậy, bài viết này đã giúp bạn nắm được những thông tin về kèo trực tiếp và những loại kèo của nó. Tham khảo ngay với kèo bóng đá cup c1 và kèo bóng đá Ý để nắm thêm thông tin về những trận bóng này.
 11. Các chủ quán khi chọn mua máy pha cafe thường đưa tiêu chí giá thành là một yếu tố gần như quan trọng nhất để đưa ra quyết định, mà quên đi rằng nếu máy pha cà phê hay bị lỗi, hoạt động không ổn định thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh. Có 3 yếu tố quyết định đến chất lượng và độ bền khi chọn máy pha cà phê mà chủ quán thường bỏ qua.I. Yếu tố nào quyết định đến chất lượng của máy pha cafe?1. Bơm (Pump)Chủ quán nên chú ý khi lựa chọn máy pha cafe mini thường được trang bị bơm rung không có van khóa cố định áp suất giống máy pha công nghiệp. Nên khi máy thực hiện quá trình chiết suất cà phê sẽ không ổn định theo ngưỡng tiêu chuẩn, có lúc áp suất lên tới 16 bar khiến cho quá trình chiết suất cà phê gặp lỗi.Cà phê không đem lại chất lượng và hương vị như mong muốn. Vì là bơm mini với công suất chỉ 48W nên sau 6 tháng chủ quán cần kiểm tra và phải thay thế.2. Boiler:Là một trong những bộ phận rất quan trọng của máy pha cafe. Vậy nên khi lựa chọn máy pha cafe cho quán cần quan tâm đến boiler là đun nước trực tiếp hay gián tiếp.Nếu boiler đun nước gián tiếp thì sẽ có 1 lượng nước sôi được đun sẵn khi đạt đủ nhiệt độ cần thiết giúp cho máy luôn sẵn sàng hoạt động và nhiệt độ chiết xuất luôn ổn định.Ngược lại, nếu boiler đun nước trực tiếp thì theo nguyên lý chiết xuất cà phê: nước sẽ di chuyển qua boiler và được làm nóng trực tiếp. Do vậy sẽ dẫn đến tình trạng nhiệt độ thiếu đi tính ổn định, dẫn đến lượng chiết xuất cà phê không đồng đều giữa các ly cà phê.3. Công suất đáp ứng nhu cầu của quánKhi mua máy pha cà phê khách thường có tâm lý lo sợ chi phí đầu tư ban đầu nên đa phần thường ưu tiên chọn mua các dòng máy có giá thành rẻ, mà không quan tâm tới công suất của máy có đáp ứng được nhu cầu của quán hay không? Chất lượng cà phê như thế nào?Nên dẫn đến tình trường chủ quán thường ép máy pha mini phục vụ liên tục cho quán, hoạt động quá công suất mà đáng lẽ những chiếc máy pha này chỉ phù hợp cho gia đình, văn phòng.=> Vì vậy để chọn được đúng sản phẩm máy pha cà phê phù hợp cho quán, bạn cần xác định đúng nhu cầu sử dụng của quán để máy có thể đáp ứng được tránh làm cho việc kinh doanh của quán bị gián đoạn.
 12. Máy pha cà phê là thiết bị dễ sử dụng và cài đặt các chế độ khác nhau, tuy nhiên để có thể tạo ra được những tách cafe thơm ngon bạn cần phải nắm vững một số nguyên tắc,Bước 1: Chuẩn bị1. Lựa chọn loại cafe để pha chếYếu tố đầu tiên quyết định đến hương vị thơm ngon của cà phê chính là chất lượng của bột cà phê. Cà phê xay nguyên chất gần với thời gian pha chế sẽ đem đến những hương vị tuyệt vời hơn. Vì vây việc kết hợp cà phê xay tại chỗ là cách hoàn hảo để cho ra đời những tách espresso với đầy đủ hương vị tươi mới và thơm ngon của cà phê.Loại cà phê ngon nhất để pha máy chính là cà phê đã được ủ từ 3-7 ngày sau khi rang. Cà phê lúc này sẽ có lớp crema dày vừa và giữ được mùi thơm của cà phê mới.Khi xay hạt cà phê hãy chú ý điều chỉnh kích thước bột cà phê sao cho phù hợp với máy pha của quán và công thức pha chế của mình.Lưu ý: Nên sử dụng các loại cà phê sạch, nguyên chất, không tẩm ướp để duy trì tuổi thọ của máy pha cà phê.2. Nguồn nước đầu vàoTrong quá trình sử dụng máy pha cafe nước chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình vận hành của máy pha cà phê hay quá trình chiết xuất cà phê.Nếu nguồn nước không đủ tinh khiết, chứa nhiều tạp chất lâu ngày sẽ bám lại hệ thống bơm nước làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê, giảm tuổi thọ của máy.Lưu ý: Vệ sinh máy pha cafe thường xuyên để duy trì độ bền của máy tránh gây ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất.3. Vệ sinh máy pha thường xuyênSau mỗi lần khi kết thúc quá trình pha chế Barista nên vệ sinh sạch sẽ phần họng pha, vòi đánh sữa… Nên thực hiện công đoạn vệ sinh bằng bột vệ sinh từ 3-7 ngày /1 lần tùy vào tốc độ pha chế của quán.Giai đoạn 2: Pha chế1. Làm nóng tay cầmTrước khi pha chế, bạn cần làm nóng tay cầm đựng cà phê để khi nước sôi thẩm thấu qua cà phê, nhiệt độ nước ở vùng trung tâm và quanh viền không bị chênh lệch khiến cà phê bị biến đổi hương vị2. Nén cà phê bằng tamperSau khi cho bột cà phê vào tay cầm , dùng temper nén cà phê với lực phù hợp đảm bảo cà phê chiết suất tốt, không chảy quá nhanh hay quá chậm.3. Pha chếMuốn có được những tách espresso đúng vị bạn cần tỉ lệ pha cà phê phù hợp cùng với nhiệt độ nước pha chế đạt chuẩn là từ 90-95 độ C, thời gian pha chế từ 25-28s ( thời gian pha chế khác nhau sẽ tạo ra những hương vị khác nhau).
 13. Với mỗi tựa game lại yêu cầu một cấu hình khác nhau, ví như máy tính chơi game pubg cần cấu hình tối thiểu CPU I3 thế hệ 4 trở lên, Ram 8g. VGA Card rời tối thiểu 4g thế hệ mới, DirectX: Version 11 và ssd 220.Trong trường hợp bạn chơi nhiều tựa game online khác nhau thì ưu tiên xây dựng cấu hình yêu cầu của tựa game cao nhất. Một chiếc máy tính để bàn chơi game giá rẻ cần phải đáp ứng được một số yêu cầu sau:1. Chọn CPU cho máy tinh chơi gameCPU là bộ xử lý trung tâm có nhiệm vụ điều khiển chương trình đến các thành phần khác trong hệ thống máy tính thực hiện lệnh đó. Tốc độ của máy tính thường được đánh giá qua CPU.Trên thị trường linh kiện máy tính có rất nhiều loại CPU khác nhau để bạn có thể lựa chọn để đáp ứng việc thay thế CPU cho máy tính. Hiện nay đã có =sự chuyển biến khá rõ rệt về công nghệ được tích hợp trong CPU.CPU được phân ra 4 quá trình để bạn có thể chọn lựa cho chiếc máy tính chơi game của mình sao cho phù hợp nhất.– CPU cấp thấp: AMD Sempron, Intel Celeron. Dành cho các máy tính đời thấp để phục vụ cho các công việc nhẹ nhàng– CPU trung bình thấp: AMD Athlon 64, Intel Pentium 4. Dành cho các máy tính đời cao hơn 1 chút và được sử dụng hầu hết các chương trình ứng dụng, giải trí với tốc độ xử lý cao hơn 1 chút– CPU trung bình cao: AMD Athlon 64 x2, AMD Athlon FX…, Intel Core Duo, Intel Core2 Duo,… với công nghệ đa nhân xử lý dành cho các máy tính sử dụng các chương trình chuyên nghiệp,lập trình, xử lý đồ họa…– CPU cao cấp: AMD Athlon II, AMD Phenom II, AMD FX, AMD APU; Intel i3, i5, i7; Intel Xeon,… Được dùng với các thiết bị chuyên dụng các máy chủ web (Web Server) trong hệ thống mạng,máy cần cài nhiều hệ điều hành.Bạn hãy kiểm tra xem chiếc máy tính của mình có cấu hình như thế nòa thì đưa ra quyết định chọn CPU cho phù hợp nhé. 2. Chọn MainboardMainboard là thành phần chủ chốt trong cả hệ thống và cũng là món khá quan trọng. Nhưng chọn mua mainboard một cách hợp lý thì lại khác, thực chất thì mainboard là món mà bạn có thể chọn theo giá một cách dễ nhất mà không sợ ảnh hưởng tới hiệu năng nhiều.Ở những mainboard chơi game hay có gắn mác gaming thì thường được thêm vào những tính năng như gia cố cổng ethernet – quản lý băng thông tốt hơn, tăng cường hiệu năng RAM, chất lượng âm thanh tốt hoặc có sẵn chip âm thanh đặc biệt, và nhiều tính năng khác nữa.Mainboard phải có khả năng chịu được hiệu suất làm việc lớn và tương thích với tốc độ xử lý của Ram và Ổ cứng (Tốc độ xử lý của các thiết bị phải đồng bộ). Bạn nên lựa chọn bo mạch chủ hỗ trợ nhiều khe cắm và chuẩn kết nối để có thể dễ dàng nâng cấp khi cần.3. Chọn SSDỔ cứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xử lý những nhu cầu về khả năng tải dữ liệu nhanh và cũng như “ứng phó” với những trò chơi phức tạp có dung lượng khổng lồ lên đến vài chục hoặc thậm chí cả trăm GB.Ngay sau khi bạn bật máy tính, các ổ cứng của bạn sẽ tiến hành khởi động hệ điều hành và load tất cả các chương trình cũng như dữ liệu có sẵn trong hệ thống, vì vậy để máy tính chơi game của bạn có thể khởi động nhanh và mượt mà, điều quan trọng là bạn phải có một ổ cứng tốt.SSD là một yếu tó khẳng định, nó cung cấp cho chiếc PC của bạn một tốc độ nhanh,cũng nbhuw mang lại hiệu suất ổn định.4. Chọn VGA sử dụng chip nào tốt cho chơi game?Các bạn nên chọn VGA giữa tiền và hiệu năng và lên các trang benmark để xem cấu hình. Lưu ý với Card Nvidia chuyên để chơi game:– GT: Xung nhịp đồng hồ cao hơn một chút so với dòng G và có thể nhiều hơn bộ nhớ trong. Đây là Card chơi game bình dân, đồ họa yếu– GTS: Bao gồm có thể nhiều hơn onboard Ram và cao hơn so với sung nhịp trung bình có thể nhiều hơn các pixel shader hoặc kênh truyền tín hiệu dẫn để tăng hiệu suất.– GTX: Có bộ nhớ nhất trong nhóm và đồng hồ cao hơn tất cả trước đó cũng bao gồm đường tạo điểm ảnh nhiều hơn và thường nhanh hơn so với GTS bởi ít hơn 10 – 15%.5. Chọn RAM phù hợp với máyRAM – bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên là một trong những linh kiện máy tính quan trọng nhất của bất kì chiếc máy tính nào. Đối với game thủ, vấn đề họ quan tâm là cần dung lượng RAM bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu chơi game hằng ngày.Không giống như card đồ họa hay bộ vi xử lý (CPU), một chiếc máy tính không phải cứ sở hữu càng nhiều RAM thì sẽ chạy càng nhanh. Trong quá khứ, 4GB RAM là quá đủ để chơi game và xử lý hầu hết các tác vụ trên máy tính.8GB RAM là mức khuyến cáo để một cỗ máy PC có thể chạy tốt các game nặng cũng như xử lý các chương trình đang chạy nền trên PC. Nếu xây dựng một cỗ máy PC mới, bạn nên lắp ít nhất là 8GB hoặc nhiều hơn nếu kinh phí cho phép.Nhưng theo chúng tôi thì 16GB là một sự lựa chọn hoàn hảo cho một hệ thống chơi game thuộc hàng “cứng cựa”. 16GB RAM dư sức để chạy các game nặng hiện tại và trong tương lai, đồng thời xử lý được nhiều tác vụ khi cần thiết.
 14. Làm thế nào để chọn được một bộ máy tính để bàn tiết kiệm diện tích, vừa đủ với nhu cầu làm việc văn phòng với chi phí hợp lý? Bài viết sau đây sẽ gợi ý cho các bạn cách chọn mua máy tính văn phòng phù hợp nhất với nhu cầu công việc. Let’s go!Lựa chọn màn hìnhKhông quá cầu kỳ về độ phân giải như những máy tính dành cho dân thiết kế hay game thủ, nhưng màn hình máy tính để bàn cho dân văn phòng cần đặc biệt lưu ý về diện tích. Kích thước màn hình máy tính lý tưởng cho dân văn phòng rơi vào 19-22 inch là vừa đẹp nhất, nếu bạn không phải là thiết kế, việc chọn một màn hình to hơn là không cần thiết.Còn về độ phân giải, các bạn có thể chọn những loại màn hình phổ biến như HD, FULL HD cho các công việc văn phòng thông thường. Nếu ngân sách hẹp hơn một chút bạn có thể chọn màn hình có độ phân giải qHD.Lựa chọn MainboardMain khá đơn giản khi chỉ là đồ chứa tất cả những linh kiện khác của máy tính gồm Core, RAM, VGA. Vì thế khi lựa chọn Mainboard, bạn nên chọn những loại main có khả năng nâng cấp sau này bởi vì hiệu năng của máy thường sẽ bị giảm dần theo thời gian. Nếu tính chi phí về lâu dài, thì thực sự việc đầu tư một chiếc Main xịn là rất xứng đáng.Lựa chọn CPU & RAMCPU được ví như trái tim của toàn bộ máy khi đảm nhiệm rất nhiều vai trò của toàn bộ thùng PC từ tốc độ xử lý, chiết xuất thông tin và thậm chí là cả xử lý đồ họa. Tuy nhiên với nhu cầu của dân văn phòng thì không cần CPU phải siêu nhanh, siêu mạnh.Đối với máy tính để bàn phục vụ cho nhu cầu văn phòng thì chỉ cần CPU Pentium thế hệ mới như G3220, G4400… là đã đủ sức để cân các phần mềm văn phòng chuyên dụng rồi. Nếu muốn tốc độ xử lý nhanh, mạnh, mượt hơn thì có thể cân nhắc các bộ máy tính văn phòng sử dụng core i3, i5.RAM với chức năng chính là hỗ trợ khả năng đa nhiệm của máy. Nói một cách đơn giản nhất, để có thể sử dụng nhiều ứng dụng CÙNG 1 LÚC (hoặc treo nhiều tab Google Chrome) thì PC có dung lượng RAM lớn sẽ có lợi thế rất lớn. RAM máy tính văn phòng thường từ 4GB đến 8GB là thoải mái cho các nhu cầu của người dùng như lướt web, soạn thảo văn bản…. Thậm chí RAM 8GB còn có vẻ “quá thoải mái” rồi, nên các bạn đừng băn khoăn hay đầu tư quá nhiều vào RAM nhé.Lựa chọn ổ cứngỔ cứng có 2 loại là SSD và HDD. Chúng ta chỉ cần biết tốc độ của ổ SSD mạnh và nhanh hơn HDD. Tuy nhiên, giá thành của SSD sẽ cao hơn và dung lượng thấp hơn nhiều so với HDD.Luna khuyên các bạn build PC văn phòng là nên sử dụng ổ SSD để tốc độ khởi động máy, truy xuất dữ liệu khi cần sẽ nhanh hơn, công việc trơn tru hơn. Hoặc 1 lựa chọn khác cho các bạn có ngân sách ít đó là lắp cả ổ HDD khoảng 500GB và lắp thêm ổ SSD khoảng 60GB để lưu trữ hệ điều hành.Lưu ý nho nhỏ, nếu bạn muốn sử dụng Win 10 trên máy tính thì ổ SSD là điều kiện bắt buộc nha!Như vậy là các bạn đã nắm được những tiêu chí cần thiết để lựa chọn được một bộ máy tính văn phòng
 15. Trong marketing nói chung ô sử dụng bất cứ phương thức nào thì mục đích cốt yếu là tiếp cận với khách hàng. Việc làm ô quảng cáo được xem là một cách để tiếp cận khách hàng nhanh chóng, hiệu quả, giá rẻ và tinh tế tuyệt đối.Ô chính là vật dụng được sử dụng hàn ngày, bạn có thể bắt gặp chúng ở trên phố hay quán cà phê, công việc, nhà hàng… In ấn logo, tên doanh nghiệp trên những chiếc ô khiến cho thương hiệu doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.Những khách hàng đã biết đến doanh nghiệp, khi sử dụng ô quảng cáo là cách tốt để gợi nhắc. Còn với khách hàng chưa biết thì vật phẩm này có vai trò là người bạn đồng hành trực tiếp, giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp. Bên cạnh đó vai trò kích thích tâm lý tò mò về những thứ mà khách hàng có thể nhìn thấy.Đối với các doanh nghiệp, việc lựa chọn ô quảng cáo cho chiến lược truyền thông của mình. Vật phẩm này cũng có thể trở thành món quà tri ân khách hàng mỗi dịp cuối năm hay tài trợ cho những đơn vị có nhu cầu sử dụng.Chẳng hạn như, một số quán cà phê, hội chợ, triển lãm… là địa điểm tập trung nhiều người và cần sử dụng nhiều ô để che mưa che nắng. Doanh nghiệp sẽ tài trợ cho họ những chiếc ô này, thiết kế logo, hình ảnh với màu sắc thích hợp phục vụ công tác quảng bá hình ảnh. Cách marketing này tương đối thông minh và nhận được nhiều thiện cảm với khách hàng.– Hiệu quả, phủ rộng và tiết kiệmChiến dịch marketing nói chung, vấn đề cấp thiết cần để ý là hiệu quả như thế nào với mức chi phí ra sao. Các phương thức marketing Offline hiện nay như đăng bài trên báo, đặt banner, biển hiện, tờ rơi tại nơi đông người. Những cách này đều mang đến hiệu quả song chi phí thường khá đắt, không thân thiện với khách hàng.Chẳng hạn như, việc phát tờ rơi khiến nhiều khách hàng cảm thấy khó chịu, bỏ ngay đi mà không quan tâm đến thông tin được giới thiệu. Còn những phương thức quảng cáo trên tivi, facebook, google rất tốn kém đặc biệt nếu như muốn xuất hiện nhiều lần.Chính vì thế mà việc làm ô quảng cáo được cho là cách thức marketing thiết thực và hiệu quả với chi phí cực kỳ hợp lý. Chiếc ô xinh xắn và tiện lợi với độ bền cao, có công dụng bảo vệ sức khỏe cho người ông, tránh mưa nắng… nhờ đó dễ lấy được thiện cảm với khách hàng. Có lẽ đây chính là thành công đầu tiên mà doanh nghiệp nhận được.Hơn thế nữa, việc marketing bằng ô quảng cáo rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian và công sức để lên kế hoạch quảng cáo và triển khai.– Hình thức quảng cáo phù hợpĐối với khí hậu Việt Nam, sử dụng ô chính là lựa chọn tuyệt vời cho mỗi cá nhân, nhà hàng, khách sạn… Việc sử dụng ô còn là biện pháp hữu hiệu để quảng cáo ngoài trời, thân thiện với người ông cũng như gây ấn tượng mạnh với khách hàng. Cách thức này cùng một lúc có thể tiếp cận với đa số khách hàng mục tiêu mà không phải hình thức quảng cáo nào cũng làm được.Những thông tin nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp và tổ chức được in trên ô nhanh chóng được chú ý và đi vào đời sống. Nhờ đó mà đây là hình thức quảng cáo đơn giản, hiệu quả.Thực tế hiện nay có nhiều thương hiệu nổi tiếng nhờ sử dụng ô quảng cáo như Coca, Pepsi… Họ biến những sản phẩm này thành quà tặng ý nghĩa cho những cơ sở phân phối và khách hàng. Hơn nữa, tính chất quảng cáo và tiếp thị này rất thiết thực vì thế mà hai thương hiệu này đã đi khắp nơi trên thế giới nhờ hình thức quảng cáo này.Đây không chỉ là thành công của riêng doanh nghiệp mà đó còn chính là thành công của nhà in ô quảng cáo.Trên thị trường có rất nhiều công ty quà tặng giá rẻ cung cấp sản phẩm ô quà tặng quảng cáo. Nhưng không phải bất cứ địa chỉ nào cũng mang đến sản phẩm chất lượng, mức giá tốt để chúng ta an tâm chọn lựa. Nếu như không tìm hiểu kỹ càng thì có thể bạn sẽ gặp phải một số những vấn đề như là: Sản phẩm chất lượng kém, mức giá quá cao, thời gian giao hàng quá chậm, không được khuyến mãi, ưu đãi… Công ty quà tặng số 1 chính là đơn vị được đông đảo khách hàng đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật