• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

americanfamilyllc

Hội viên
 • Số nội dung

  290
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

 • Days Won

  1

americanfamilyllc last won the day on Tháng 9 27

americanfamilyllc had the most liked content!

Danh tiếng Cộng đồng

1 Neutral

About americanfamilyllc

 • Rank
  Hội viên mới
 • Birthday

Contact Methods

 • Website URL
  https://w88spo.com/thu-thuat-choi-roulette-truc-tuyen-tai-w88-nguoi-choi-moi-nen-ap-dung/
 1. Trường đá gà Campuchia sở hữu trường gà khá nổi tiếng trên thế giới với quy mô rộng lớn. Hình thức cá cược trực tuyến vì vậy mà đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Tuy nhiên để tham gia chơi đá gà mạng trực tuyến phải đòi hỏi rất nhiều yếu tố thì mới có thể giành được chiến thắng. Vậy đó là những yếu tố nào? Hãy cùng alo88 tìm hiểu nhé! Chơi đá gà mạng trực tuyến tại nhà Thực tế chơi đá gà online trực tuyến cũng không khác gì so với đá gà truyền thống là mấy. Hiện nay công nghệ kỹ thuật hiện đại đang bùng nổ và sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet đã đẩy hình thức này lên một tầm cao mới. Tại Việt Nam, những trận đấu đá gà thường được xuất hiện vào những dịp lễ hội hay lễ tết mà thôi. Điều này là không thể đáp ứng đủ nhu cầu của những người đam mê đá gà. Từ đó mà hình thức đá gà mạng trực tuyến đã ra đời. Khi tham gia đá gà online thì người chơi sẽ có cơ hội được trải nghiệm những trận đấu đá gà đầy sự hấp dẫn và kịch tính. Hình thức chơi đá gà này vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí và hoàn toàn phù hợp dành cho những người không có điều kiện để xem trực tiếp. Để chơi đá gà trực tuyến bạn chỉ cần có trong tay một chiếc laptop, smartphone hay ipad có kết nối mạng internet. Tuy nhiên bạn cũng cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản liên quan đến gà đá để tăng thêm cơ hội chiến thắng. Bí kíp chơi đá gà mạng online dễ thắng Việc đầu tiên bạn cần làm là chọn một nhà cái uy tín đủ sự đẳng cấp và chuyên nghiệp. Vì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo mật thông tin của bạn. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố khác như: hệ thống đặt cược, giao dịch rút gửi tiền hay các chính sách ưu đãi, khuyến mại… Còn vô vàn những chính sách khác của nhà cái trực tuyến. Thứ hai là qua hình ảnh hay video mà nhà cái quay trực tiếp sẽ giúp bạn đánh giá khả năng của chiến kê. Những chú gà khỏe mạnh và tinh nhanh thì sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn rất nhiều. Ngay trong những màn dạo đầu thì đã thể hiện được sự hiếu chiến. Thứ ba là nắm rõ các quy tắc cũng như luật lệ của trò chơi. Bạn cần phải tìm hiểu luật chơi trước khi bắt đầu. Điều này chính là thế mạnh giúp bạn đánh bại mọi đối thủ Thứ tư là phải biết điểm dừng. Không chỉ đối với đá gà mạng mà tất cả những trò chơi cá cược khác cũng vậy. Nếu càng cố lấn sâu thì càng gần với việc “mất trắng tay”. Kinh nghiệm chuẩn để tham gia đá gà mạng trực tuyến Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm chơi đá gà trực tiếp qua mạng từ những người chơi lâu năm truyền đạt lại. Khi bạn đã tìm hiểu được về những chú gà trên đá gà mạng thì bạn cần tìm hiểu đến những cách lựa chọn gà như thế nào để có thể tìm thấy một chiến kê tốt nhất. Khi bắt đầu cá cược cũng sẽ giống như việc bạn đi mua gà mà gặp phải một đàn gà nhưng chú gà nào cũng giống như chú gà nào thì bạn sẽ rất khó để lựa chọn chúng từ ánh mắt thường của mình, những chiến kê tốt sẽ toát lên mình một vẻ nhạy bén và lúc đó thì bạn cần phải lựa chọn ngay cho mình. Trong thế giới hiện đại vào những năm vừa qua có nhiều công ty tổ chức kinh doanh cờ bạc hợp pháp trên thế giới đã lập nên các sới gà đá nhằm thu lợi nhuận từ đá gà, từ đó hình thành một hình thức mới đó là “đá gà cựa sắt”. Hình thức này gắn thêm cho gà đá một cái cựa bằng kim loại nếu gà đá trúng thì đối phương sẽ lập tức nằm gục ngay, đây là một chiến lược mới trong kinh doanh của các xới gà đá trong nước cùng như quốc tế!
 2. Cân nhắc lựa chọn kỹ từng loại kèo do nhà cái đưa raLựa chọn kèo phù hợp là một trong những kinh nghiệm chọn kèo bóng đá Euro 2021 các chuyên gia thường chia sẻ đến với mọi người. Tốt nhất các bạn nên lựa chọn kèo Châu Á khi đó có tỷ lệ đặt cược phong phú, đa dạng và mức độ hấp dẫn cao. Những dân chơi cá độ chuyên nghiệp rất thích thú về kèo Châu Á, vì vậy nếu còn băn khoăn lựa chọn thì tốt nhất các bạn hãy lựa chọn kèo này nhé.Ưu điểm của kèo Châu Á chính là người chơi sẽ tiến hành đặt cược theo đúng tỷ lệ đặt cược từ phía nhà cái đưa ra, đặc biệt không có kèo hòa và không lo bị lật ngược lại tình thế nếu như có đoán sai kết quả. Vì vậy, nếu thua cuộc thì người chơi sẽ thua rất ít hoặc có thể không bị thua. Nhưng nếu như bị thua liên tục khi đó tâm lý của người chơi sẽ không được ổn định và thường xuyên phán đoán sai trong những trận đấu sau.Đối với kèo Châu Âu, quá trình soi kèo chỉ được áp dụng đối với một trận đấu sau đó sẽ giảm luôn. Ngược lại kèo Châu Á sẽ giảm dành cho đến khi trận đấu đã kết thúc. Theo đánh giá, kèo Châu Á bền và kèo Châu Âu sẽ được nhà cái chấp 1 trái.Vì vậy, trong quá trình soi kèo các bạn cần phải tìm hiểu kỹ về kèo nháy ở trong kèo Châu Âu, vì kèo này được nhà cái đưa ra trong mong muốn đánh vào tâm lý của người chơi. Trong kèo đó tỷ lệ cược nhà cái đưa ra là rất đẹp, bởi rất nguy hiểm và người chơi không biết và đổ tiền vào đấy. Vì vậy, các bạn hãy lưu ý khi nhận thấy kèo nháy ở phía bên dưới khi đó nhà cái đang dụ các bạn đặt vào cửa dưới, nếu như không tỉnh táo sẽ dễ bị thua tiền đặt cược ở mức độ cao.Lựa chọn tỷ lệ kèo cân sức không chênh lệch nhiềuKinh nghiệm của các chuyên gia chuẩn xác nhất cho thấy các bạn nên lựa chọn đặt cược vào những trận đấu cân sức, khi đó chỉ nên đặt cược vào kèo những trận ngang sức, có ít chênh lệch và đẳng cấp thi đấu của 2 đội là như nhau. Có như vậy khi đặt kèo mới có mức độ an toàn ở mức cao.Trong mỗi trận đấu Euro2021 diễn ra các huấn luyện viên và cầu thủ không chỉ thi đấu vì nhiệm vụ mà vì danh dự của mỗi quốc gia / dân tộc, vì màu cờ sắc áo cũng như danh tiếng về sau. Vì vậy, mỗi trận đấu với những cầu thủ chất lượng, khi nhận thấy kèo cân sức hãy nên đưa ra kết quả lựa chọn.Những trận đấu hay giải đấu bóng đá lớn như Euro 2021, quá trình đặt cược sẽ không bị can thiệp bởi nhà cái uy tín, hay sẽ chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Vì vậy, dân chơi cá độ sẽ tự tin hơn khi đặt tỷ lệ cá độ và không bị thay đổi trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.Tất cả những thông tin trên alo88 đã chia sẻ từ các chuyên gia về kinh nghiệm chọn kèo bóng đá Euro 2021 chính xác nhất hiện nay, chúc các bạn thành công và luôn thắng lợi nhé !
 3. Nếu bạn là dân có độ chuyên nghiệp thì nhất định sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hay, nhiều mẹo hữu ích để luôn giành chiến thắng trong mọi kèo đặt cược của mình. alo88 sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm soi kèo bóng đá hữu hiệu nhất. Cách soi kèo nhà cái trực tiếp Quá trình soi kèo nhà cái sẽ giúp người đặt cược chính xác hơn, dễ thắng kèo hơn. Tất cả mọi nhà cái trực tuyến đều có một website riêng, bạn có thể so sánh xem đội khách có chấp đột nhà nhà không. Nếu đội khách chấp đội nhà thì bạn nên đặt cược vào đội khách. Ngoài ra, bạn hãy quan sát kèo châu Âu, nếu nhà cái cho nghiêng về cửa hòa và ở kèo châu Á thì được tăng lên đến 1/4. Ví dụ trong kèo châu á đội chủ nhà có tỷ lệ 1.025:0.825 cho những người cá độ chọn đồng banh, nhưng do quá nặng nên chuyển kèo đến 0.80:1.05 với kèo chấp 1/4. Trong trường hợp này bạn hãy chọn đội chủ nhà, như vậy cũng sẽ có tỷ lệ thắng cược cao hơn. Ở kèo này thì nếu đội khách chấp 0,25 thì bạn nên bắt đội khách ( tỷ lệ này thống kê là chiến thắng tới 60% bạn nhé, còn nếu đội nhà mà chấp 0.5 thì phải suy nghĩ thật kỹ dựa trên các yếu tố ngoài để dự đoán và đưa ra lựa chọn trước khi chọn đội khách. Và bạn nên soi theo tỷ lệ kèo Châu Á sẽ dễ đoán hơn so với tỷ lệ kèo Châu Âu. Nên tham khảo kết quả soi kèo bóng đá trực tiếp ở đâu? Muốn chơi cá độ, muốn có thêm kinh nghiệm đặt cược tốt nhất bạn cần phải lựa chọn cho mình một nhà cái uy tín để đặt cược. Với hàng trăm, hàng nghìn nhà cái được thành lập mỗi năm, dựa vào đâu để chọn cho mình nhà cái uy tín? Trước khi nạp tiền vào tài khoản để cá cược bạn phải xem nhà cái đó có giấy phép hoạt động của tổ chức game thế giới không, có trung thực không, quá trình thực hiện giao dịch nhanh hay chậm… để tránh gặp phải những nhà cái chợ đen bạn hãy lựa chọn nạp số tiền nhỏ để thử tốc độ trước. Nếu như ở bước trên bạn đã tham gia các diễn đàn cá độ thì sẽ thấy họ thảo luận về nhà cái tốt nhất. Qua bài hướng dẫn trên hy vọng những tân binh mới đã có thêm kinh nghiệm cho mình. Với những thông tin đó, mong rằng bạn sẽ tự tin hơn trong lĩnh vực soi kèo, cược liền tay, hốt ngay bạc tỷ. Chúc các bạn may mắn!
 4. Đá hoa cương đẹp, chất lượng, cao cấp đến mấy nếu như thiếu sự sắc nét, tinh tế trong quá trình gia công. Thiếu kĩ thuật trong quá trình thi công đá hoa cương , thì tấm đá đó cũng không thể hiện được hết vẻ đẹp của mình. Công đoạn tạo nên chất lượng của đá hoa cương Đá hoa cương đẹp, chất lượng, cao cấp đến mấy nếu như thiếu sự sắc nét, tinh tế trong quá trình gia công. Thiếu kĩ thuật trong quá trình thi công, thì tấm đá đó cũng không thể hiện được hết vẻ đẹp của mình. Đồng thời, chúng còn rất nhanh bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng: có thể là đá không còn bóng, đá bị thấm, tệ hơn là đá bị bể, vỡ..... Vì vậy, các thợ đá trước khi được thi công đá hoa cương đề phải kiểm tra năng lực, tay nghề một cách kỹ lưỡng mới được làm công trình của khách. 2. Công đoạn tạo nên chất lượng của đá hoa cương Gia công tại nhà máy hay tại công trình: Có nghĩa là sẽ cắt, ghép canh, đánh bóng, chống thấm đá, sắp xếp đá tại nhà máy. Sau đó, đem lên công trình lắp ráp hay các tấm đá với khổ cố định được vận chuyển lên công trình rồi mới cắt. Độ hoàn mỹ của các chi tiết ghép, bo vát, cạnh: Ở tại nhà máy với máy móc hiện đại, không gian đủ điều kiện để thợ gia công có thể hoàn thành được tác phẩm của mình. Nếu như có xảy ra sai sót, thì việc sửa chữa cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chống thấm đá: Việc chống thấm là cực kì quan trọng, đặc biệt là chống thấm cạnh. Rất nhiều đơn vị thi công cắt đá hoa cương tại công trình. Sau đó không chống thấm cạnh hoặc chống thấm quá nhanh, dung dịch chống thấm không kịp khô, như “đem muối bỏ biển” không tác dụng gì cả, nên việc cắt đá tại nhà máy sẽ chống thấm luôn. Đợi qua một ngày, dung dịch chống thấm khô, mới tiến hành vận chuyển lên công trình. Như thế, việc xuất hiện các vết ố vàng tại các đường ron đá sẽ không xảy ra sau một thời gian sử dụng. Sắp xếp đường vân đá: Điều này đặc biệt quan trọng với đá Marble. Tất nhiên, với những loại đá hoa cương đen kiểu vân như Marble cũng rất quan trọng. Sử dụng chính hình ảnh những tấm slab đá lớn, sắp xếp chúng trên phần mềm thiết kế và khi nhà máy cắt đá hoa cương theo kích thước đó. Chúng sẽ được đánh dấu vị trí, để khi chuyển lên công trình, vị trí ốp lát đá theo đúng thiết kế đã thỏa thuận với khách hàng. Những đơn vị cắt đá tại công trình sẽ không thể làm được điều này. Việc này còn được áp dụng cho những phương án ốp lát có sử dụng nhiều loại đá như cầu thang trải thảm, nền ghép điểm,… Tránh ồn ào, gây bụi bặm trên công trình: Điều này sẽ đặc biệt quan trọng trong những công trình thay thế, sửa chữa đá.
 5. Với việc sử dụng đá hoa cương ốp lát cho phòng ngủ được xem là lựa chọn tuyệt vời giúp cho không gian trở nên sang trọng hơn. Với sự đa dạng của các sản phẩm đá hoa cương trên thị trường sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được loại đẹp nhất để trang trí cho phòng ngủ của mình. Bài viết này sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm chọn đá hoa cương phòng ngủ hoàn hảo nhất cho bạn tham khảo. Chọn chủng loại đá hoa cương Hiện trên thị trường có cung cấp sản phẩm đá hoa cương tự nhiên và đá nhân tạo cho bạn tùy thích lựa chọn. Phòng ngủ thường không yêu cầu cao về khả năng chịu nước, vì vậy khi chọn mua đá hoa cương bạn không cần phải đặt nặng vấn đề này. Tuy nhiên, đá hoa cương phòng ngủ cũng yêu cầu cao về độ bền, độ cứng tốt vì vậy bạn lưu ý chọn loại đá chất lượng cao. Bên cạnh, với sự khéo léo trong việc lựa chọn màu sắc và vân đá phù hợp sẽ giúp cho phòng ngủ của bạn trở nên long lanh, sang trọng hơn rất nhiều. Màu sắc đá hoa cương phòng ngủ Đối với phòng ngủ bạn thiết kế sao cho tạo cảm giác ấm cúng, dễ chịu, thoải mái và an toàn nhất. Vì vậy, khi chọn màu đá hoa cương bạn không nên chọn màu quá sáng chói sẽ làm cho không gian có cảm giác lạnh lẽo, nhưng cũng không dùng màu quá tối sẽ làm cho phòng ngủ bạn trở nên u ám, tối tăm hơn. Theo kinh nghiệm, đá hoa cương trang trí cho phòng ngủ bạn nên chọn màu sắc trung tính. Nếu gia chủ là nam thì có thể dùng màu xanh nhạt, vàng nhạt, còn là nữ thì sử dụng các tone màu ấm như: màu hồng, vàng, vàng nhạt. Bên cạnh, bạn có thể lựa chọn tone màu lạnh hay nóng tùy vào sở thích của mình, tuy nhiên bạn phải kết hợp sao cho hài hòa với màu sắc tổng thể nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Họa tiết đá hoa cương Hóa văn đá hoa cương giúp cho phòng ngủ bạn có cảm giác mềm mại, dễ chịu hơn rất nhiều. Khi chọn hoa văn đá hoa cương phòng ngủ bạn không nên chọn loại quá cầu kỳ sẽ gây rối mắt, khó chịu, nên chọn kiểu đơn giản sẽ tạo sự hài hòa và thẩm mỹ hơn. Kết hợp đá hoa cương với thảm trải sàn Hãy làm “mềm” không gian phòng ngủ ốp đá hoa cương bằng cách kết hợp với các loại thảm trải sàn, bạn có thể chọn loại trơn màu không hoa văn hoặc loại có họa tiết li ti sẽ giúp tô điểm ấn tượng cho không gian phòng ngủ. Sử dụng đá hoa cương trong trang trí nội thất là xu hướng không bao giờ lỗi mốt, luôn phù hợp với mọi thời đại mọi phong cách khác nhau. Vì vậy, tùy vào sở thích và phong cách của mình mà bạn chọn đá hoa cương có màu sắc, họa tiết như thế nào để thiết kế cho “thiên đường” nghỉ ngơi của mình nhé!
 6. Để lựa chọn được sản phẩm đá hoa cương cao cấp theo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thì trước tiên, bạn phải chuẩn bị một số mặt hàng thiết yếu, như băng đo, nước chanh, axeton, vải trắng, phòng.1. Kiểm tra vết nứt trên đáChỉ có một vết nứt nhỏ sẽ phá vỡ đá vỡ trong quá trình cài đặt và ứng dụng. Càng nhiều vết nứt, chất lượng của đá càng ít, hãy chọn những phiến đá granit nhỏ nhất.2. Quan sát số lượng giếng trên bề mặt và kích cỡ của chúngMột tấm sàn thấp sẽ có nhiều mũi khâu hơn và kích thước của lỗ sẽ lớn hơn các tấm chất lượng cao.3. Độ dày đồng nhất trên toàn bộ bề mặtSử dụng tấm đá ốp lát chất lượng cao thì độ dày cơ bản của một phiến đá vào khoảng 20 đến 30 cm một lần để đảm bảo độ dầy là chính xác.4. Thêm một ít giọt nước chanh lên tấm đá ốp bếpBằng cách quan sát sự thay đổi, nếu họ đang nhanh chóng hấp thụ vào đá, đá không thấm nước, con dấu sẽ rất khó, nhưng không phải là rất hiệu quả, vì vậy hãy cẩn thận và chọn thấm đá thấp hơn, bảo dưỡng sẽ thấp hơn5. Lau aceton trên một phần nhỏ của tấmĐược sử dụng với vải trắng, bài kiểm tra này đặc biệt phù hợp với đá granit đen. Nếu vải trắng được hấp thụ màu đen, đồng thời, đá sử dụng màu sắc của axeton, từng chút một, được nhuộm, là một viên đá kém chất lượng.6. Xóa một mảnh trên bề mặt đáNếu sự xuất hiện của vết trầy xước bề mặt của viên đá này đã được đánh bóng để tiêu chuẩn, sử dụng có thể dễ dàng bị trầy xước một cách dễ dàng, ảnh hưởng đến chất lượng và tính thẩm mỹ của bề mặt của viên đá.Làm theo các bước trên để đảm bảo bạn nhận được sản phẩm đá hoa cương chất lượng.
 7. Để biết được có nên cho bé dùng các loại thực phẩm chức năng giúp bé ăn ngon ngủ ngonn hay không, trước hết cha mẹ cần biết nguyên nhân gây ra tình trạng biếng ăn khó ngủ ở trẻ là gì.Nguyên nhân khiến bé biếng ănCó nhiều nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn, điển hình là:Trẻ biếng ăn do thay đổi sinh lý: khi trẻ có những sự thay đổi về sinh lý và chuyển giao giữa các giai đoạn như trẻ biết lật, biết bò, biết đi… hay khi trẻ bắt đầu mọc răng, bắt đầu ăn dặm… đều sẽ khiến trẻ biếng ăn. Biếng ăn sinh lý thường chỉ là tạm thời và mau chóng qua đi khi bé vượt qua giai đoạn đó.Trẻ biếng ăn do cách chăm sóc sai lầm của bố mẹ: một số trẻ thường bị biếng ăn tâm lý do cách chăm sóc sai lầm của cha mẹ, ví dụ như cha mẹ cho bé ăn quá nhiều đồ ăn vặt trước bữa ăn chính sẽ khiến bé no và không còn cảm giác thèm ăn nữa; đồ ăn cho bé nhàm chán, thường xuyên lặp lại, hương vị kém hấp dẫn; cha mẹ thường xuyên quát mắng, ép trẻ ăn khi trẻ không muốn; cho trẻ xem tivi, điện thoại hay chơi điện tử trong khi ăn khiến bé không tập trung vào bữa ăn. Biếng ăn tâm lý ở trẻ nếu không khắc phục sớm có thể dẫn tới biếng ăn kéo dài ở trẻ nhỏ.Trẻ biếng ăn do mắc phải một số bệnh lý: khi bé mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa như: rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn, tiêu chảy, táo bón… hay các bệnh lý về đường hô hấp như viêm họng, viêm tai giữa, viêm amidan… đều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, mất cảm giác thèm ăn dẫn tới biếng ăn.Nguyên nhân khiến bé khó ngủTương tự như biếng ăn, bé khó ngủ cũng do rất nhiều nguyên nhân khác nhau:Bé thiếu vi chất: đây là một trong những nguyên nhân điển hình khiến bé khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Khi thiếu các vi chất dinh dưỡng, điển hình là canxi và vitamin D3 sẽ dẫn tới rối loạn giấc ngủ. Thiếu magie, kẽm cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng này.Đôi khi trẻ sơ sinh khó ngủ, hay quấy khóc do hệ thần kinh của bé chưa phát triển hoàn chỉnh, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài bụng mẹ.Bé khó ngủ do không gian ngủ không phù hợp: phòng ốc quá lạnh hoặc quá nóng, không gian ngủ quá ồn ào, nhiều ánh sáng khiến bé không phân biệt được ngày và đêm…Bé gặp các vấn đề về đường tiêu hóa: khi bé bị đầy bụng, khó tiêu… bé cũng thường cảm thấy khó chịu và sẽ khó ngủ, ngủ không ngon giấc.Một số vấn đề khác khiến bé khó ngủ như như bé bị đói, bỉm ướt…Tùy thuộc vào từng nguyên nhân gây ra tình trạng biếng ăn, khó ngủ ở trẻ nhỏ mà cha mẹ có cách khắc phục cho phù hợp. Tuy nhiên nếu sau khi đã giải quyết hết các vấn đề ở bé nhưng bé vẫn biếng ăn, khó ngủ, cha mẹ có thể tham khảo sử dụng một số thực phẩm chức năng ăn ngon ngủ ngon cho bé. Tuy nhiên cha mẹ cần tránh cho bé sử dụng thuốc giúp bé ăn ngon ngủ ngon có chứa corticoid, cyproheptadin, thuốc an thần vì nó có thể gây hại tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
 8. Dấu hiệu của trẻ thiếu canxiNhìn chung, vai trò của canxi đối với cơ thể là không thể phủ nhận, đặc biệt là trẻ nhỏ đang trong giai đoạn mọc răng sữa. Khi cơ thể không được bổ sung canxi sẽ gây rối loạn các hoạt động sinh lý bình thường.Ba mẹ có thể hoàn toàn phát hiện bé yêu đang bị thiếu hụt dưỡng chất này không qua những biểu hiện trên cơ thể và tình trạng sức khỏe của của trẻ. Một số dấu hiệu dễ nhận biết khi trẻ thiếu canxi như sau:Trẻ khó vào giấc ngủ, ngủ không ngon giấc và ban đêm thường xuyên giật mình tỉnh giấc.Trẻ hay khóc, quấy không chịu ngủ và đổ nhiều mồ hôi trộm.Trẻ chậm mọc răng sữa, răng sữa dễ bị sâu răng hoặc răng mọc không đều.Trẻ chậm đi, xương khớp nhỏ và phát triển không bình thường.Tóc rụng thành từng mảng, mọc lưa thưa.Bé biếng ăn, thường xuyên bỏ bữa, chậm lớn, hay nấc cụt hoặc ọc sữa.Trẻ nhỏ thường không có phản ứng nhanh với môi trường xung quanh.Móng tay yếu, dễ gãy và thường xuyên bị nhức mỏi chân tay.Khi quan sát thấy bé có các dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần nghĩ ngay đến việc trẻ đang bị thiếu hụt canxi hoặc một số những dưỡng chất cần thiết nào đó cho cơ thể. Phát hiện sớm để bổ sung canxi cho trẻ chậm mọc răng là việc làm quan trọng để bảo vệ sức khỏe của con mình. Việc bổ sung canxi cho bé trong suốt quá trình phát triển có ý nghĩa quan trọng đối cơ thể nói chung và đặc biệt là răng miệng. Tuy nhiên việc bổ sung canxi thế nào cho chuẩn, cha mẹ cần lưu ý các vấn đề như sau:Tiến hành song song giữa bổ sung canxi và vitamin D: Vitamin D có hiệu quả giúp thúc đẩy sự tổng hợp canxi trong cơ thể của trẻ. Bởi vậy nếu chỉ tập trung bổ sung canxi mà quên mất thành phần vitamin D, hiệu quả đạt được sẽ không đạt như mong muốn.Không nên bổ sung nhiều photpho hơn canxi: Nếu trẻ hấp thụ quá nhiều photpho từ thức ăn sẽ khiến canxi bị cơ thể đào thải ra ngoài. Thông thường tỉ lệ canxi và photpho trong người là 2:1, do đó khi mẹ bổ sung canxi cho trẻ chậm mọc răng cần chú ý đến hàm lượng photpho nữa.Kiểm soát lượng magie khi đang bổ sung canxi: Magie và canxi vốn là 2 thành phần gây cạnh tranh nhau khi được nạp vào cơ thể. Nếu hàm lượng magie quá cao sẽ khiến cơ thể con khó hấp thụ được canxi đang trong quá trình bổ sung.Món ăn có muối bất lợi cho sự hấp thụ canxi: Lượng natri quá cao khi nạp vào cơ thể sẽ khiến việc hấp thụ canxi trở nên khó khăn. Nhiều phụ huynh không chú ý thường cho bé ăn mặn từ nhỏ theo khẩu vị của mình. Điều này là hạn chế trong quá trình bổ sung canxi cho con chậm mọc răng.Thực phẩm có chứa axit phytic, axit oxalic: Bột chưa lên men, rau củ như cải bó xôi, đậu nành, hành hay măng đều chứa axit phytic và axit oxalic. Chúng có thể phản ứng với canxi trong cơ thể tạo thành các chất không hòa tan và ảnh hưởng đến hấp thụ canxi. Bởi thế trong suốt quá trình bổ sung canxi cho bé nhanh mọc răng, mẹ cần chú ý những loại thực phẩm này.Bài viết trên đã chia sẻ tới bạn tầm quan trọng của việc bổ sung canxi cho trẻ chậm mọc răng. Hy vọng với những thông tin này, bạn đã biết nên làm gì trong trường hợp bé nhà mình chậm lớn, còi xương hoặc răng sữa lâu mọc. Cần lưu ý rằng ở từng giai đoạn cụ thể, nhu cầu canxi của trẻ sẽ khác nhau. Vì vậy cần bổ sung canxi cho trẻ chậm mọc răng đúng và đủ, tránh tình trạng thừa canxi ảnh hưởng đến cơ thể trẻ.
 9. Có rất nhiều nguyên nhân trẻ biếng ăn chậm tăng cân như do tâm lý sợ ăn, bé bị bệnh (ho, sốt, rối loạn đường tiêu hóa..), thiếu vận động thể lực...hăm sóc trẻ em không hề dễ dàng với hàng loạt các vấn đề khác nhau như nôn trớ, vàng da, sốt… Trong đó, tình trạng trẻ biếng ăn chậm tăng cân xảy ra vô cùng phổ biến. Vậy đâu là nguyên nhân?1. Trẻ biếng ăn chậm tăng cân – Vấn đề khiến nhiều mẹ “bỉm sữa” đau đầuBiếng ăn được xếp vào một trong những rối loạn ăn uống thường gặp ở trẻ nhỏ. Mẹ không cần phải quá lo lắng bởi tất cả trẻ em đều có thể gặp phải tình trạng này, đặc biệt là thuộc độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi. Các biểu hiện của trẻ “kén ăn” bao gồm:Trẻ khóc lóc, khó chịu khi thấy bố mẹ dọn thức ăn ra.Ngậm thức ăn trong miệng lâu, không chịu nhai hay nuốt.Ăn ít hơn so với bình thường.Thời gian của mỗi bữa ăn thường kéo dài.2. Danh sách những nguyên nhân trẻ biếng ăn và giải phápCó 6 nguyên nhân chính khiến bé bị biếng ăn:2.1. Biếng ăn sinh lýĐây là nguyên nhân trẻ biếng ăn chậm tăng cân hàng đầu, khiến nhiều mẹ “bỉm sữa” lo lắng bởi con đột nhiên “kén ăn”, thậm chí với những món khoái khẩu. Thế nhưng thực tế, đây lại là tình trạng hoàn toàn bình thường đối với những trẻ từ 1 đến 6 tuổi.Trước 1 tuổi, tốc độ phát triển của bé rất nhanh dẫn đến nhu cầu lương thực nạp vào cơ thể cao. Vì thế trong giai đoạn này, mẹ có thể thấy bé nhà mình có thể tăng từ 6 đến 7 kg/năm. Sau 1 tuổi, tốc độ của tăng trưởng của trẻ sẽ giảm dần, dẫn đến lượng thức ăn cần nạp vào cơ thể của bé cũng không nhiều như giai đoạn trước. Do đó, nếu bé nhà bạn đang trong độ tuổi từ 1 đến 6, có biểu hiện biếng ăn nhưng vẫn phát triển đều đặn (tăng khoảng 2kg/năm) và khỏe mạnh thì bạn cũng không nên quá lo lắng.2.2. Biếng ăn do bệnhCác bệnh lý ho, đau họng, sốt, rối loạn đường tiêu hóa… sẽ khiến trẻ mệt mỏi và không còn hứng thú với việc ăn uống. Bên cạnh đó, tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị bệnh cũng có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.2.3. Biếng ăn do tâm lýTrẻ con vốn rất năng động và ham chơi. Trong một số trường hợp, bé có thể vì thích thú trò chơi hay đồ chơi mà bỏ qua các bữa ăn. Bên cạnh đó, thay đổi môi trường sống do đột nhiên xa mẹ hoặc lần đầu đi học mẫu giáo cũng là lý do khiến trẻ ăn ít đi. Tuy nhiên, sợ ăn chính là nguyên nhân trẻ biếng ăn chậm tăng cân khó điều trị dứt điểm nhất.Đối với những nguyên nhân xuất phát từ tâm lý, các mẹ “bỉm sữa” có thể áp dụng một số mẹo sau:Hãy tạo bầu không khí vui vẻ trong các bữa cơm gia đình và cho bé tham gia vào. Đồng thời khen ngợi bé mỗi khi bé ăn “giỏi” hoặc tự bản thân bé dùng thìa, muỗng để ăn.Đối với những bé quá năng động, không chịu ngồi yên thì mẹ cũng chỉ nên cho bữa ăn kéo dài trong khoảng 30 phút dù bé có ăn ít đi chăng nữa. Nhờ đó tránh được tình trạng căng thẳng cũng như kích thích khả năng tự điều chỉnh lượng thức ăn cần nạp vào cơ thể của trẻ.Các bữa ăn nên cách nhau khoảng 4 đến 5 tiếng để bé có cảm giác đói.Trung bình bé cần 10 đến 15 lần thử cho 1 món ăn mới để có thể chấp nhận món đó. Vì thế khi giúp bé tập ăn món mới, mẹ cần thật sự kiên nhẫn với trẻ.2.4. Chế độ ăn không phù hợpKhi trẻ biếng ăn, nhiều phụ huynh thường dùng bánh, kẹo, sữa… làm giải pháp để “dụ” bé ăn. Thế nhưng việc ăn vặt quá nhiều sẽ khiến bé bị no và bỏ qua bữa chính. Đồng thời, điều này sẽ khiến bé ăn đối phó. Để khắc phục tình trạng này, tốt nhất phụ huynh nên chọn những giải pháp khác để khuyến khích bé ăn như chơi cùng bé, đọc truyện cho bé nghe…2.5. Thiếu sắt, thiếu máuThiếu sắt không chỉ khiến cho hệ thống miễn dịch bị suy giảm, trẻ hay mệt mỏi, thiếu tập trung… mà còn ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ, làm xuất hiện các tình trạng như biếng ăn, khó nuốt, kém hấp thu... Vì vậy, phụ huynh nên bổ sung sắt bằng những thực phẩm như tôm, trứng, đu đủ… khi chế biến thức ăn cho trẻ.2.6. Thiếu vận động thể lựcỞ cuộc sống hiện đại, phụ huynh thường cho con em tiếp xúc sớm với các thiết bị điện tử, đặc biệt là di động thông minh. Chính vì điều này đã khiến nhiều trẻ trở nên lười vận động, từ đó dẫn đến việc không tiêu hao năng lượng nên không có cảm giác đói. Do đó, phụ huynh hãy cùng con vận động một ít mỗi ngày để giúp bé tiêu hao năng lượng cũng như tăng cường sức khỏe tổng quát.
 10. Tuy có vai trò rất quan trọng nhưng canxi lại là chất mà cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải sử dụng từ những nguồn bên ngoài. Trẻ càng lớn thì nhu cầu canxi càng cao, chính vì vậy bổ sung canxi cho trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ đang bú mẹ là vô cùng quan trọng. Nếu bổ sung canxi dư thừa hoặc không đúng cách còn có nguy cơ gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho trẻ như táo bón, đau xương, vôi hoá thận.Không chỉ canxi mà mẹ cũng cần chú ý bổ sung vitamin D đầy đủ để giúp trẻ hấp thụ canxi một cách tốt nhất. Với từng giai đoạn phát triển, nhu cầu canxi của trẻ là khác nhau.Nhu cầu canxi, vitamin D cần có trong khẩu phần ăn theo các nhóm tuổi khác nhau (BYT/VDD 2016) như sau:Việc bổ sung canxi cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh cần được xác định bởi bác sĩ chuyên khoa nhi và chuyên khoa dinh dưỡng, tùy theo từng độ tuổi bé, nhu cầu của từng bé để bổ sung canxi hợp lý. Bố mẹ không nên tự ý dùng các sản phẩm thuốc nhằm bổ sung canxi cho trẻ, việc sử dụng cần có hướng dẫn của bác sĩ.Đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ còn đang bú mẹ thì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính, đồng thời là nguồn bổ sung canxi hiệu quả. Vì vậy chế độ dinh dưỡng của người mẹ là vô cùng quan trọng. Để bổ sung canxi cho trẻ đang bú mẹ, thì việc đầu tiên đó là cải thiện khẩu phần ăn uống cho người mẹ với những thực phẩm giàu canxi như:Sữa và các sản phẩm từ sữa (phô mai, sữa chua), lòng đỏ trứng, nước cam,...Các loại ngũ cốc và hạt : Hạt đậu, gạo, hạt mè, hạnh nhân, hạt điều, quả óc chó...Các loại rau lá xanh thẫm: Rau chân vịt, rau cải thìa, rau cải xoăn, cải bó xôi...Thuỷ hải sản: Tôm , cua, nghêu, sò , ốc, hến,...Hấp thụ vitamin D bằng cách tắm nắng buổi sáng cho cả mẹ và bé. Nên tắm nắng cho trẻ vào buổi sáng hoặc buổi chiều vì đây là thời điểm ánh nắng mặt trời cung cấp nhiều vitamin D , nên cho trẻ mặc quần áo mỏng để tiếp xúc với ánh nắng hiệu quả nhất.Hấp thụ vitamin D bằng cách tắm nắng buổi sáng cho cả mẹ và béTheo khuyến cáo của Bộ Y tế, phụ nữ đang cho con bú cần hấp thụ khoảng 1000 mg canxi mỗi ngày. Nhưng do việc ăn uống bị kiêng khem nên thường bị thiếu hụt canxi sau khi sinh. Vì vậy, các mẹ cũng có thể cung cấp lượng canxi bị thiếu bằng các loại thuốc bổ sung canxi. Tuy nhiên việc dùng thuốc cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc bởi vì khi thiếu một số vi chất khác như thiếu sắt, kẽm, trẻ cũng có một vài triệu chứng như thiếu Canxi.Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi thì bú mẹ hoàn toàn và tắm nắng thường xuyên (việc này đang rất tranh cãi nên bỏ) là biện pháp tốt nhất giúp bổ sung canxi. Còn với trẻ từ 7 tháng trở lên, đã có thể ăn dặm thì bên cạnh việc bú sữa, uống thêm sữa công thức, thì các mẹ có thể chế biến những thực phẩm giàu canxi để bổ sung vào thực đơn ăn dặm của trẻ.
 11. Đá hoa cương được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Là một vật liệu ốp lát được xem là đắt giá, đá hoa cương được sử dụng để làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng của ngôi nhà bạn. So với những loại đá tự nhiên giá thành khá cao thì những vật liệu đá hoa cương nhân tạo có giá thành thấp hơn và đã dần được thay thế đá tự nhiên giúp cho chi phí làm nhà được giảm đi đáng kể.Bên cạnh những loại đá hoa cương tự nhiên thì đá hoa cương nhân tạo cũng là vật liệu được sử dụng phổ biến. Vậy đá hoa cương nhân tạo là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin cơ bản về loại đá lát đang được sử dụng phổ biến này.Đá hoa cương nhân tạo là gì?Đá hoa cương nhân tạo là gì ? đang là một câu hỏi của nhiều người đang lo lắng chọn vật liệu xây dựng ốp lát cho ngôi nhà của quý vị. Nếu không đủ điều kiện để có thể sử dụng đá hoa cương tự nhiên vì có chi phí khá cao và đắt đỏ, thì lựa chọn đá hoa cương nhân tạo cũng là một gợi ý không tồi.Đá hoa cương nhân tạo là một loại đá được sản xuất từ những bột đá tự nhiên được nghiền nhỏ kết hợp với chất keo Acrlyic và các chất tạo màu. Hỗ hỗm được uốn dẻo gia công ở nhiệt độ cao cho phép tạo ra những mẫu mã đa dạng với những màu sắc tinh tế và sang trọng. Đá hoa cương nhân tạo được sử dụng với độ thẩm mỹ cao không kém với những loại đá tự nhiên.Đây là một loại đá ốp lát do con người chế tạo và sản xuất. Xét về tính cơ học và tính thẩm mỹ thì hoàn toàn có thể vượt trội so với các loại gạch men khác. Tính năng của nó là bề mặt sáng bóng, chống trầy xước, chống nước tuyệt đối, dễ dàng thi công và ốp lát.Nếu như trước đây giá đá hoa cương là một vật liệu xa xỉ đối với nhiều người, chỉ được dùng ở những dự án cao cấp, thì ngày nay với sự đa dạng của loại đá này, thì đá hoa cương nhân tạo dần phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều người.Đá hoa cương nhân tạo được dùng để thiết kế về ngoại thất và ngoại thất. Vật liệu này dần thay thế cho các vật liệu nhôm kính, thủy tinh giúp mang lại vẻ tự nhiên độc đáo cho ngôi nhà của các bạn.Sử dụng đá hoa cương nhân tạo và tự nhiên giúp cho nhà luôn sạch bóng, dễ dàng quét rửa, lau chùi.. được sử dụng nhiều ở sảnh , phòng khách, nhà bếp… những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước, ánh sáng.Lưu ý khi chọn mẫu đá hoa cương nhân tạo cho phòng tắm nên chọn những loại có vân bám, tăng khả năng chống trơn trượt do thường xuyên có nước ướt gây trơn trượt. Phòng tắm thì nên chọn những mẫu đá màu sáng để tạo cảm giác sạch sẽ khi sử dụng.
 12. Nhiều người cho rằng khi màu đen kết hợp với màu đỏ sẽ tạo nên sự tù túng và bí bách. Tuy nhiên, nếu bạn khéo léo một chút thì nó sẽ tạo nên một không gian vô cùng tuyệt vời đấy nhé. Sự kết hợp này bạn có thể sử dụng cho căn bếp gia đình mình. Trong căn bếp bạn có thể sử dụng mặt bàn bếp là đá và các mảng tường màu đỏ. Bạn không nên dùng toàn bộ tường là màu đỏ mà chỉ nên dùng theo từng mảng tường, có như vậy mới vừa tạo ấn tượng lại vừa hiện đại và lãng mạn. Hoặc là màu đỏ ở tủ bếp cũng là gợi ý hoàn hảo.Phương pháp thi công đá hoa cương đạt tiêu chuẩnNhất là khi bạn nên tin dùng đá hoa cương. đối tác tìm loại đá giá tốt tuyệt đối chưa bao giờ được bỏ qua những thông tin cần thiết về loại đá có chất lượng cao với đơn giá rẻ thủ loại đá có chất lượng cao với đơn giá rẻ cạnh tranh nhất bậc granite cột đá, địa chỉ uy tín và quy trình thi công chuyên nghiệp nhất trên mức giá cộng đồng. Lột xác cot da hoa cuong cực đẹpCác bước thi công đá hoa cương đạt tiêu chuẩnBước 1: Chuẩn bị mặt bằng và vật tư tốtĐây là một bước rất quan trọng, không thể thiếu nếu bạn muốn công trình đạt tiêu chuẩn.Đầu tiên, bạn tiến hành kiểm tra mực, cao độ nền và xác định đường ron đá trên nền theo mẫu đã được phác họa sẵn.Để đảm bảo chất lượng khi thi công được như yêu cầu thì bạn không đượ bỏ qua việc dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực lát đá.Chống thấm đá bằng các vật liệu chống thấm để đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu cao nhất.Bước 2: Sắp xếp và định vị trí đáĐể quá trình thi công đạt tiêu chuẩn thì bạn cần xác định được vị trí từng viên đá đầu tiên sao cho chuẩn xác nhất.Bước 3: Chuẩn bị keo hoặc vữa để gắn- Hòa keo theo tỷ lệ tương ứng. Kiểm tra độ phẳng mặt sàn có đạt tiêu chuẩn đề ra, lớp keo từ 3 đến 6mm.- Sử dụng keo trát lên lưng tấm đá.- Trát keo lên mặt sàn thi công.Bước 4: Đóng lát đá hoa cươngCho mặt viên đá lên vữa rồi chúng ta sử dụng búa cao su đóng xuống theo đúng cao độ hoàn thiện đã được xác định ngay ban đầu.Kiểm tra cao độ viên đá, độ đặc, chắc của lớp keo có đạt yêu cầu hay không?Chúng ta sẽ lấy chuẩn từ viên đá đầu tien rồi tiếp tục lắp các viên đá kế tiếp theo đúng trình các bước đã hướng dẫn ở trên.Bước 5: Chà ronĐể công trình đảm bảo độ thẩm mỹ thì sau khi lát nền xong bạn chờ vữa khô rồi tiến hành vệ sinh, chà ron.
 13. Đá hoa cương là một loại vật liệu xây dựng được lựa chọn và sử dụng nhiều trong các công trình ngày nay. Chúng cũng được sử dụng cho việc xây dựng các tòa nhà từ thời cổ đại. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về thông tin về loại vật liệu này để hiểu rỗ hơn về nó.Đá hoa cương là gì?Đá hoa cương hay còn được gọi là đá granite nằm ở rất sâu trong lòng trái đất, được hình thành do sự biến chất của các loại đá vôi, đá carbonate hay đá dolomit các dòng nham thạch nóng chảy ở nhiệt độ rất cao và khi nguội đi, chúng tạo thành những cấu trúc tinh thể hạt granite. Hầu hết tất cả loại đá hoa cương đều có cấu tạo khối, rất cứng và xù xì.Có thể nói cách khác là đá hoa cương ra đời cùng với sự hình thành của trái đất, là một dạng của macma lỏng phun trào ra khỏi lòng đất, khi nguội trở thành một chất có độ bền và cứng như kim cương. Đá hoa cương là một loại đá lửa. Cấu tạo của chúng giống như cấu tạo của nham thạch, tuy nhiên độ cứng và tỷ trọng có được là do sức nén mạnh với áp suất cao trong lòng đất. Trải qua hàng triệu năm, các tác động của địa chất đã làm thay đổi bề mặt trái đất và đẩy các vỉa đá lên trên bề mặt.Về cơ bản, đá hoa cương (đá Granite) là một trong các loại đá tự nhiên rất bền và có độ chống chịu thời tiết rất cao. Các loại đá hoa cương có màu đen trong thời tiết nóng sẽ hấp thụ nhiệt và nóng hơn các loại đá khác.Các tỷ lệ khác nhau của các chất Macma tạo cho mỗi loại granite màu sắc, kết cấu và đặc tính riêng, các khoáng chất ‘hornblende, magnetite, hematite, pyrite, zircon, garnet, corundum và các chất khác với tỷ lệ thấp hơn’ tạo nên kết cấu và màu sắc riêng biệt cho mỗi loại granite.Mỗi một loại đá hoa cương tự nhiên đều có đặc tính riêng, có những loại đá hoa cương cứng hơn, xốp hơn hoặc sáng hơn những loại thông thường khác. Tùy vào mục đích sử dụng mà người ta sẽ đưa vào những thiết kế phù hợp với không gian và kiến trúc.Đá hoa cương được hình thành từ các tập tinh thể được gắn kết với nhau mà không có khe rỗng giữa chúng. Sự liên kết chặt chẽ của các tinh thể đã tạo nên đặc tính riêng biệt của đá hoa cương nên người ta có thể dễ nhận ra granite trong số nhiều loại đá.
 14. Phiên bản mới của Porsche Design P'9983 được ra mắt trong năm 2015, phiên bản BlackBerry Porsche Design P'9983 Graphite Edition được BackBerry công bố với một vài thiết kế thay đổi, tạo thêm nhiều đặc điểm mạnh mẽ và sang trọng hơn so với phiên bản trước.Phiên bản BlackBerry Porsche Design 9983 Graphite Edition được đánh giá là cực sang trọng, và có mức giá vô cùng cao, phiên bản này dựa trên hầu như toàn bộ thiết kế của Porsche Design P'9983 nó được thiết kế lại phần viền và phần nắp lưng làm bằng da cao cấp, viền kim loại siêu cứng được làm bằng Graphite mà lại nhẹ như carbon. Máy được sản xuất tại Mexico với hộp máy fullbox khá giống với phiên bản BlackBerry Porsche Design P'9983 thường. Chúng ta hãy cùng đánh giá những nét cơ bản về phiên bản nâng cấp này.Thiết kế của BlackBerry Porsche Design P'9983 GraphiteNhư các bạn thấy, thiết kế về kiểu dáng không có gì đặc biệt cả, vẫn kiểu thiết kế cổ điển, sử dụng một màn hình cảm ứng đa điểm với hệ thống bàn phím Qwerty. Nhìn trung mọi thiết kế của Porsche Design P'9983 Graphite khá giống với phiên bản thường, phần viền được thiết kế bằng đá Graphite nên có độ cứng tốt và màu sắc đặc trưng là đen xám, nắp lưng được trang bị một mặt da cực kì sang và vân Logo Blackberry. Đó là những nét thiết kế khá mới trên phiên bản Blackberry Porsche Design P'9983 Graphite Edition.Màn hình cảm ứng BlackBerry Porsche P'9983 GraphiteMàn hình không được tăng kích thước, vẫn giữ ở mức 3.1 inches, màn hình được cấu tạo vẫn như cũ, logo Porsche Design được bắn phía trên màn hình, mặt kính chống xước và cấu tạo từ đá nên các vật nhọn khó có thể là vỡ được mặt kính. Trong số các màn hình cảm ứng của Blackberry thì chiếc P'9983 Graphite có mức độ cảm ứng rất nhạy có thể ngang ngửa với các màn hình IPS, Amoled,..Đó là một điểm nhấn rất cao của Blackberry Porsche Design P’9983 Graphite bởi màn hình tuy nhỏ nhưng mọi hoạt động cảm ứng không bao giờ bị trượt hay chậm.Cấu hình của BlackBerry Porsche Design P'9983 Graphite được giữ nguyênĐây là một điểm thất vọng đối với những tin đồ của Blackberry, không có sự phát triển mạnh mẽ về phần cứng trên bản Graphite này, hoàn toàn cấu hình được đưa từ Porsche Design P'9983 lên. Với cấu hình này nhiều bạn cảm thấy không quan tâm nhiều đến phiên bản Graphite bởi mức giá được đẩy lên rất cao mà không có nhiều sự thay đổi khiến người dùng hiện nay đang mất dần niềm tin vào Blackberry.Cấu hình của BlackBerry P'9983 Graphite :CPU Qualcomm MSM8960, lõi kép, xung nhịp 1,5GHzRAM 2GBBộ nhớ trong 64GB, hỗ trợ thêm microSD lên đến 128GBKết nối: WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFCHệ điều hành: BlackBerry OS 10.3Trọng lượng: 140gVới một cấu hình này thì Blackberry Porsche Design P’9983 Graphite có thể xử lí các ứng dụng trên hệ điều hành vẫn rất tốt, các ứng dụng thường không có thời gian trễ. Chế đọ tiết kiệm Pin vẫn được duy trì khá tốt trên phiên bản này. Kết nối wifi và Bluetooth rất mạnh, máy cầm khá nhẹ tuy viền làm bằng đá, cùng với độ bám cao của nắp lưng thì bạn không cần phải lo lắng mỗi khi tay đang ướt. Độ bền của lớp da này là cực cao, không bị mòn và không dính vấn tay, không thấm nước.Tại Thế giới Blackberry, trung tâm có nhiều sự lựa chọn cho quý khách, từ nhưng model phổ biến đến các dòng máy cao cấp, hạng sang. Những chiếc máy Blackberry cao cấp này có mức giá cao gấp nhiều lần so với các dòng máy thị trường Samsung, Sony, iPhone,..Những điểm nội bật của Blackberry chỉ thấy khi bạn sở hữu một chiếc điện thoại Blackberry Porsche Design.Pin và Camera Blackberry Porsche Design P'9983 Graphite không đổiBlackberry P'9983 Graphite sử dụng quả Pin 2100 mAh, đây là một quả pin nhỏ và phù hợp với một cấu hình khiêm tốn, nó giúp việc xử lí thông tin cũng như hệ điều hành hoạt động ổn định nhất. Thời gian gọi điện 3G lên tới 14 giờ, Blackberry P'9983 Graphite full box bao gồm một hộp đầy đủ : Tai nghe, 3 ổ sạc nhanh, cáp, thẻ mã pin. Với 3 ổ sạc hỗ trợ bạn cắm tất cả các chân sạc trên toàn thế giới và thời gian sạc chỉ từ 1h30-2h là đầy hoàn toàn.Camera trên Blackberry Porsche Design P'9983 Graphite được trang bị 2 camera như phiên bản P'9983 thường, khả năng chụp hành và quay video FullHD tốt, chụp tối tốt, các ứng dụng chống lóa, chụp chân dung, chụp thiếu sáng,.. điều rất ổn. Tuy so với các Smartphone hàng đầu về camera thì khó có thể cạnh tranh nhưng chất lượng hình ảnh luôn cho thấy Porsche Design P'9983 Graphite có khả năng chụp hình rất tốt.