• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Sansan Luxury Wedding

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  35
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Sansan Luxury Wedding

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Các anh luôn đố kỵ rằng quanh năm suốt tháng toàn ngày của các chị em. Hehe đây đây ngày 19/11 NGÀY QUỐC TẾ NAM GIỚI của các anh đến rồi đây! Các chị đã có những lời chúc ý nghĩa dành cho chồng, bố, bạn và em trai chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ lỡ +1001 Lời chúc ngày Quốc Tế Nam Giới siêu tình cảm và ý nghĩa này nhé! Ý nghĩa của ngày quốc tế Nam giới - Ngày 19/11 Ngày Quốc tế Nam giới (19/11) được bắt đầu vào năm 1999 ở Trinidad và Tobago và được Liên Hợp Quốc ủng hộ, và nhận được sự ủng hộ của các nhóm nam giới ở Mỹ, châu âu, châu Á, châu Phi và vùng Caribbean Mục đích chính của ngày Quốc tế Nam giới là tập trung vào sức khoẻ của nam giới và trẻ em nam, cải thiện quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới và làm nổi bật vai trò của nam giới. Đây là dịp để nam giới nêu bật sự phân biệt đối xử với họ và để kỷ niệm những thành tựu và đóng góp của mình, đặc biệt là đóng góp đối với cộng đồng, gia đình, hôn nhân và chăm sóc con cái. Lời chúc ngày Quốc Tế Nam Giới ý nghĩa dành cho bố Có lẽ người đàn ông đầu tiên và mãi mãi nuông chìu, yêu thương bạn từ lúc lọt lòng cho đến khi trưởng thành sẽ mãi mãi là bố. Hãy gửi tặng bố kính yêu của bạn nhân dịp ngày 19/11 những lời chúc ngày Quốc tế Nam giới thật ý nghĩa sau đây nhé! Bố kính yêu! Hôm nay là ngày Quốc Tế Nam Giới đấy ạ, nhân dịp này con gái/trai chúc bố luôn mạnh khỏe, yêu đời bố nhé! Con yêu bố nhiều lắm! Bố có biết hôm nay là ngày gì không ạ? Hôm nay là Ngày Quốc tế Nam giới - ngày để tôn vinh những người đàn ông tuyệt vời như bố đấy ạ. Con chúc bố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, lạc quan và luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và con bố nhé! Cô công chúa bé bỏng của bố đây ạ! Con gái chúc bố có một ngày 19/11 vui nhé ạ. Chúc bố luôn vui và khỏe mạnh. Bố mãi mãi là người bố vĩ đại của con. Yêu bố nhiều nhiều. Chúc bố yêu của con có một Ngày Quốc tế Nam giới thật vui vẻ, hạnh phúc. Con luôn tự hào vì được làm con của bố. Con yêu bố rất nhiều! Con xin gửi đến bố lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn bố vì đã luôn âm thầm hi sinh và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chúc bố có một ngày kỉ niệm thật vui vẻ và ý nghĩa. Happy International Men's Day! Con luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho con làm con của bố. Chúc mừng bố yêu của con nhân ngày đặc biệt của phái mạnh! Chúc mừng "ngân hàng" của con nhân Ngày Quốc tế Đàn ông ạ. Chúc bố mãi đẹp trai, vui vẻ và mạnh khỏe và luôn là chỗ dựa vững chắc cho con ạ! Yêu "ngân hàng" của con nhiều lắm! Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, con xin chúc người đàn ông đẹp trai nhất nhà luôn mạnh khỏe, vui vẻ và là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, con xin gửi đến Cha của con lời chúc mừng, lời cảm ơn và cả lời hứa sẽ cố gắng thật nhiều trên những bước đường sắp đến của con... Chúc bố đẹp trai của con có một Ngày Quốc tế Đàn ông thật vui và ý nghĩa ạ. Cảm ơn bố đã luôn yêu thương và hi sinh cho con. Con yêu bố nhiều! Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, con muốn gửi tới bố những lời chúc tốt đẹp nhất. Con hi vọng bố sẽ mãi mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình mình bố nhé. Con và mẹ yêu bố nhiều lắm ạ! Chúc mừng bố yêu của con nhân Ngày Quốc tế Nam Giới! Con mong sao bố luôn mạnh khỏe và bình an không chỉ trong ngày này mà còn nhiều nhiều ngày về sau nữa bố nhé! Cám ơn Bố đã chăm sóc và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Bố từng âm thầm theo bước và giúp đỡ con bao năm qua... Chúc Bố mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Yêu bố rất nhiều. Bố luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình, là niềm tự hào cho anh em chúng con. Con không đếm hết đã bao nhiêu lần con làm cho bố buồn vì những suy nghĩ chưa đúng của mình. Nhưng có một điều mà con luôn nhớ mãi, đó là dù con có bao nhiêu lỗi lầm đi nữa thì bố luôn là người tha thứ, giúp con nhìn ra sai lầm. Con xin gửi đến ba lời biết ơn chân thành bởi ba đã bao dung cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con biết, hơn ai hết yêu các con và yêu mẹ nhất vẫn là ba. Chúc cho ba luôn mạnh khỏe để sống trọn đời bên chúng con và mẹ. Con luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho con làm con của bố. Chúc mừng bố yêu của con nhân ngày đặc biệt của phái mạnh! Cảm ơn Bố, con biết con đã không nói điều này hằng ngày với Bố. Con muốn cảm ơn Bố về tất cả những gì Bố đã làm cho con. Con yêu Bố! Chúc bố luôn khỏe mạnh vui vẻ và mãi bên mẹ con chúng con. Cám ơn bố vì bố đã hi sinh vì gia đình mình như tất cả những gì bố đã làm trong thời gian qua. Tự hào và yêu bố rất nhiều. Lời chúc Ngày Quốc Tế Nam Giới dành cho anh, em trai Hẳn là anh, em trai của bạn sẽ rất vui mừng nếu bạn nhớ tới ngày này và dành cho họ những lời chúc mừng tốt đẹp đấy. Sau đây là một số gợi ý về lời chúc Ngày Quốc tế Nam giới cho anh em trai để bạn tham khảo: Này em trai! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc em luôn vui vẻ, đẹp trai và học giỏi nhé! Hãy luôn là đứa em biết nghe lời chị nữa nhớ chưa. Hihi... Em trai yêu quý của tôi ơi! Chúc em có một ngày thật vui và ý nghĩa nhé. Happy International Men's Day! Em trai của chị, chúc em có một Ngày Quốc tế Nam giới thật vui vẻ và ấm áp nhé. Hãy luôn là một người đàn ông tốt, biết quan tâm và yêu thương cha mẹ, người thân em nhé. Hôm nay là ngày tôn vinh nam giới đấy em zai. Chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học hành giỏi giang nha. Happy International Men's Day! Chúc thằng em đẹp trai của tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc trong Ngày Quốc tế Nam giới nhé. Đừng có bắt nạt chị nữa đấy nhé, nhớ chưa! Cảm ơn anh trai đã luôn yêu thương và nhường nhịn em. Chúc anh có một ngày thật vui và ý nghĩa nhé! Tin nhắn này được gửi từ một "con nợ" xinh đẹp. Chúc "chủ nợ" luôn hạnh phúc, vui vẻ và có một Ngày Quốc tế Nam giới ý nghĩa nhé. Lời chúc Ngày Quốc Tế Nam Giới cho chồng, người yêu Hãy sử dụng những lời chúc ngày Quốc tế Nam giới dưới đây để gửi đến chồng của mình nhé các nàng, đảm bảo chồng ngày càng yêu càng chìu luôn đấy! Hôm nay là ngày duy nhất trong năm anh được quyền "vùng lên" và làm những điều mà anh muốn! Chúc mừng ông xã yêu quý của em nhân Ngày Quốc tế Đàn ông nhé! Cảm ơn anh tình yêu của em. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc không chỉ trong Ngày Quốc tế Nam giới này mà còn nhiều ngày về sau nữa nhé. Yêu anh! Happy International Men's Day! Cầu chúc cho người em yêu luôn được vui vẻ và thành công. Cảm ơn anh đã đến bên em! Cảm ơn anh vì đã luôn chăm lo cho mẹ con em. Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, em và con chỉ mong anh luôn mạnh khỏe, vững vàng. Hai mẹ con yêu anh rất nhiều. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn chuẩn bị cưới chưa? Nếu có dự tính cưới thì không nên bỏ lỡ +69 Bước CHUẨN BỊ CƯỚI hoàn hảo nhất dành cho dâu, rể đâu đấy nha![/perfectpullquote] Lời chúc ngày Quốc Tế Nam giới cho bạn bè Happy International Men's Day! Chúc mày luôn mạnh khỏe, yêu đời và sớm hoàn thành được những dự định trong tương lai nhé! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, chúc ông bạn của tôi luôn mạnh khỏe, vui vẻ và xứng đáng là một người đàn ông mẫu mực để nhiều đứa con gái phải "thèm thuồng" nhé! Tớ cảm thấy rất may mắn vì có một người bạn tốt như bạn. Chúc bạn có một Ngày Quốc tế Nam giới thật vui và ý nghĩa. Chúc người bạn tốt bụng của tớ có một Ngày Quốc tế Đàn ông thật vui vẻ, hạnh phúc nhé. Chúc cho mọi dự định trong tương lai của bạn sẽ thành công! Happy International Men's Day! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, tớ chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc mừng mày nhân ngày 19/11. Hi vọng mày luôn khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, luôn là con ngoan trò giỏi và là người bạn tốt của tao nhé. Nhân dịp ngày Quốc tết Nam giới tao chúc mày luôn tươi vui và Men lỳ hơn nhé bạn thân. Chúc mày sớm có người yêu! Lời chúc Ngày Quốc Nam Giới cho sếp, đồng nghiệp Đồng nghiệp và sếp là những người kề cận, giúp đỡ chúng ta trong công việc. Vậy nên không nên bỏ lỡ ngày 19/11 để gửi đến họ những lời chúc ngày Quốc tế Nam giới để được lòng các anh nhé! Chúc mừng em nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sớm tìm được chân ái của đời mình nhé! Chúc mừng người đẹp trai, ga lăng nhất phòng nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và sớm tìm được "một nửa" yêu thương của mình nhé. Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, em xin gửi tới sếp những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc sếp luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Thay mặt phái yếu, xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các anh em nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc anh em luôn mạnh khỏe, vững vàng trên mọi mặt trận nhé. Cảm ơn sếp trong suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ, động viên em để em hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, em chúc sếp luôn khỏe mạnh, vững vàng để đưa công ty mình ngày càng phát triển. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng với những lời chúc ngày Quốc Tế Nam Giới trên bạn sẽ chọn được một vài lời chúc ý nghĩa cho ngày 19/11 để gửi đến những người đàn ông xung quanh mình nhé!
 2. Ngày Quốc Tế Nam Giới đã cận kề rồi, bạn đã chuẩn bị những lời chúc ngọt ngào để viết stt dành tặng những người đàn ông đời mình chưa? Nếu chưa thì cùng Sansan Luxury Wedding xem ngay tuyển tập 101+ STT ngày Quốc Tế Nam Giới siêu hay dành tặng phái mạnh ngay nhé!STT ngày Quốc Tế Nam Giới dành cho bốNhững lời yêu thương, chúc mừng dành cho bố chắc hẳn chưa ai dám đối diện trực tiếp để nói đâu nhỉ? Bạn ngại? Không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho bố! Hiểu được điều đó Sansan Luxury Wedding đã liệt kê những Stt Ngày Quốc Tế Nam Giới để bạn dành tặng bố gián tiếp rồi đây! Bố à! Con gái yêu bố nhiều lắm. Chúc bố 19/11 vui vẻ nhé, mong bố luôn vui và khỏe mãi nhé ạ! Chúc mừng bố yêu của con nhân Ngày Quốc tế Đàn ông! Con mong sao bố luôn mạnh khỏe và bình an không chỉ trong ngày này mà còn nhiều nhiều ngày về sau nữa bố nhé! Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, con muốn gửi tới bố những lời chúc tốt đẹp nhất. Con hi vọng bố sẽ mãi mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình mình bố nhé. Con và mẹ yêu bố nhiều lắm ạ! Chúc bố đẹp trai của con có một Ngày Quốc tế Đàn ông thật vui và ý nghĩa ạ. Cảm ơn bố đã luôn yêu thương và hy sinh cho con. Con yêu bố nhiều Bố! Bố biết gì không? Bố là người đàn ông vĩ đại nhất trên cuộc đời này đấy ạ! Con cảm ơn bố vì đã thương, đã yêu bằng cả tình thương của mình. Chúc bố có một ngày Quốc Tế Nam Giới thật vui nhé! Bố! Bố luôn bảo với con rằng bố yêu là để trong lòng! Dạ không phải thế đâu ạ! Con cảm nhận được sự yêu thương của bố qua những hành động bố làm cho con, ngồi sau lưng bố khi trời mưa, những bữa cơm bố nấu và ngay cả cách nuông chìu con nữa… và rất rất nhiều hành động yêu thương khác mà con không thể nào đếm xuể bố ạ! Cảm ơn bố vì đã luôn yêu thương và chìu chuộng, Chúc bố có một ngày Quốc Tế Nam giới thật vui nhé ạ, chúc bố luôn khỏe để ở đời với con! [caption id="attachment_25578" align="aligncenter" width="600"] [/caption] Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, con muốn gửi tới bố những lời chúc tốt đẹp nhất. Con hi vọng bố sẽ mãi mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình mình bố nhé. Con và mẹ yêu bố nhiều lắm ạ! Chúc mừng bố yêu của con nhân Ngày Quốc tế Đàn ông! Con mong sao bố luôn mạnh khỏe và bình an không chỉ trong ngày này mà còn nhiều nhiều ngày về sau nữa bố nhé! Cám ơn Bố đã chăm sóc và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn Bố từng âm thầm theo bước và giúp đỡ con bao năm qua... Chúc Bố mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Yêu bố rất nhiều. Bố luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình, là niềm tự hào cho anh em chúng con. Con không đếm hết đã bao nhiêu lần con làm cho bố buồn vì những suy nghĩ chưa đúng của mình. Nhưng có một điều mà con luôn nhớ mãi, đó là dù con có bao nhiêu lỗi lầm đi nữa thì bố luôn là người tha thứ, giúp con nhìn ra sai lầm. Con xin gửi đến ba lời biết ơn chân thành bởi ba đã bao dung cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Con biết, hơn ai hết yêu các con và yêu mẹ nhất vẫn là ba. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để sống trọn đời bên chúng con và mẹ. Con luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho con làm con của bố. Chúc mừng bố yêu của con nhân ngày đặc biệt của phái mạnh [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đã kết hôn chưa? Nếu đang tìm kiếm địa điểm chụp ảnh cưới thì tham khảo ngay địa điểm chụp ảnh cưới Sansan Luxury Wedding nhé![/perfectpullquote]Stt Ngày Quốc Tế Nam Giới dành cho anh, em traiKhông chỉ có bố mà những anh trai, em trai cũng đang chờ lời chúc từ bạn đấy, hãy cùng chúng tôi tham khảo những stt Ngày Quốc Tế Nam giới dành cho anh/em trai nào Này em trai! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc em luôn vui vẻ, đẹp trai và học giỏi nhé! Hãy luôn là đứa em biết nghe lời chị nữa nhớ chưa. Hihi... Em trai yêu quý ơi! Chúc em có một ngày thật vui và ý nghĩa nhé. Happy International Men's Day! Chúc nhóc có một Ngày Quốc tế Nam giới thật vui vẻ và ấm áp nhé. Hãy luôn là một người đàn ông tốt, biết quan tâm và yêu thương cha mẹ, người thân em nhé. Hôm nay là ngày tôn vinh nam giới đấy em zai. Chúc em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, học hành giỏi giang nha. Happy International Men's Day! Chúc thằng em đẹp trai của tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc trong Ngày Quốc tế Nam giới nhé. Đừng có bắt nạt chị nữa đấy nhé, nhớ chưa! Anh trai! Cảm ơn anh trai tốt bụng đã luôn "bao che" và yêu thương đứa em gái này nhé! Chúc mừng anh nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc anh trai có một Ngày Quốc tế Nam giới ý nghĩa nhé. Mong cho công việc của anh luôn may mắn và phát triển, nhanh nhanh kiếm cho em một người chị dâu thôi nào. Nhân Ngày Quốc tế Đàn ông, em chỉ có một mong muốn đó chính là ông anh trai của em nhanh chóng được thoát kiếp FA nhé. Em mong có chị dâu lắm rồi này. Cảm ơn anh trai đã luôn yêu thương và nhường nhịn em. Chúc anh có một ngày thật vui và ý nghĩa nhé! Tin nhắn này được gửi từ một "con nợ" xinh đẹp. Chúc "chủ nợ" luôn hạnh phúc, vui vẻ và có một Ngày Quốc tế Đàn ông ý nghĩa nhé. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nếu ông anh hoặc em trai của bạn chưa có người yêu thì gửi lời chúc và kèm theo Cẩm nang thả thính khiến cô gái nào cũng phải đổ nhé! Chắc chắn họ sẽ mừng tít cho mà xem.[/perfectpullquote]Viết Stt cho chồng, người yêu Ngày Quốc Tế Nam Giới Cảm ơn anh tình yêu của em. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc không chỉ trong Ngày Quốc tế Nam giới này mà còn nhiều ngày về sau nữa nhé. Yêu anh! Happy International Men's Day! Cầu chúc cho người em yêu luôn được vui vẻ và thành công. Cảm ơn anh đã đến bên em! Nếu 1 ngày có 24 giờ, em sẽ dành 24 giờ và mãi mãi để yêu và nhớ anh. Chúc anh Ngày Quốc tế Đàn ông hạnh phúc và vui vẻ. Nhân ngày 19/11, chúc một nửa của em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mang tới cho em những điều tuyệt vời nhất. Chồng ơi lại đây em gửi ngàn nụ hôn này! Cảm ơn anh luôn yêu và chăm sóc cho em, chúc anh mãi vui, khỏe và hạnh phúc bên em nhé! Chúc chồng ngày Quốc Tế Nam Giới vui nhé! Mãi yêu chồng. Chúc anh yêu ngày Quốc Tế Nam Giới thật vui nhé! Cảm ơn anh đã đến bên em, yêu thương và chiều chuộng em. Mãi bên nhau như vậy nhé anh. Yêu anh! Stt cho bạn bè - Ngày Quốc Tế Nam Giới Happy International Men's Day! Chúc mày luôn mạnh khỏe, yêu đời và sớm hoàn thành được những dự định trong tương lai nhé! Tao muốn dành tặng mày những lời chúc tốt đẹp nhất vào Ngày Quốc tế Nam giới này. Mong mày luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Chúc mừng mày nhân Ngày Quốc tế Đàn ông nhé! Cảm ơn mày vì đã luôn tin tưởng và chia sẻ mọi khó khăn với tao. Mãi là bạn tốt nhé! Có ngày tôn vinh mày rồi đấy nhé, đừng có ganh tỵ với tao nữa nhé. Chúc mày luôn vui vẻ và hạnh phúc. Happy International Men's Day! Chúc mừng thằng bạn nhân Ngày Quốc tế Nam giới nha. Chúc mày luôn vui, khỏe và yêu đời, cố gắng học tốt để đậu vào trường mày mong muốn nhé. Cảm ơn mày vì đã luôn là bạn tốt của tao. Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, chúc ông bạn của tôi luôn mạnh khỏe, vui vẻ và xứng đáng là một người đàn ông mẫu mực để nhiều đứa con gái phải "thèm thuồng" nhé! Tớ cảm thấy rất may mắn vì có một người bạn tốt như bạn. Chúc bạn có một Ngày Quốc tế Nam giới thật vui và ý nghĩa. STT Ngày Quốc tế Nam Giới cho sếp, đồng nghiệp Chúc mừng em nhân Ngày Quốc tế Nam giới. Chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sớm tìm được chân ái của đời mình nhé! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, thay mặt các chị em trong phòng, tôi xin chúc các anh em luôn trẻ, khỏe và thành công trong mọi mặt trận. Happy International Men's Day! Chúc bạn có một ngày 19.11 thật đặc biệt bên cạnh "người thương" nhé. Happy International Men's Day! Thay mặt các girl xinh gái của phòng, chúc người đàn ông duy nhất luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Happy International Men's Day! Happy International Men's Day! Hôm nay là ngày mà anh em được phép "vùng lên". Chúc anh em sẽ vùng vẫy thành công nhé. Chúc em trai, người đàn ông duy nhất trong team có một ngày 19/11 vui nhé! Chúc em sẽ mãi tươi cười, hạnh phúc và sớm có người yêu nhá! Nhân Ngày Quốc tế Nam giới, thay mặt các chị em trong công ty, em xin được gửi tới sếp và các anh em những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc sếp và các anh em luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng với những stt ngày Quốc Tế Nam Giới trên bạn sẽ chọn được một vài lời chúc ý nghĩa cho ngày 19/11 để gửi đến những người đàn ông bạn yêu mến nhé!
 3. Bạn đang "đau đầu" nghĩ Stt thả thính ngày 11/11 quốc tế độc thân? Đừng lo nhé bởi với 101+ Stt thả thính làm Cap Facebook ngọt ngào, đậm chất ngôn tình dưới đây chắc chắn bạn sẽ khiến crush của bạn phải đổ gục ngay thôi. Cùng Sansan Luxury Wedding thoát ế trong ngày lễ độc thân bạn nhé 11/11 là ngày gì? Nhiều năm gần đây, giới trẻ Việt thường biết tới ngày 11 tháng 11 với tên gọi là ngày lễ độc thân. Ngày lễ này được bắt nguồn từ Trung Quốc và có nhiều tên gọi khác như "Ngày Song Thập Nhất" hay "Ngày Quang Côn"... Ngày 11/11 vốn không phải là một ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, cũng chẳng phải lễ hội được du nhập từ văn hóa phương Tây mà đây chính là một lễ hội tự phát mang tính giải trí của giới trẻ. Người Trung Quốc tin rằng số 1 là tượng trưng cho sự lẻ bóng, đơn chiếc. Ngày mà có tới 4 con số 1 sẽ giống như số phận "hẩm hiu", lẻ loi của các anh chàng và cô nàng FA. Người ta tin rằng, lễ độc thân 11/11 được khởi xướng từ năm 1993 tại Đại học Nam Kinh - Trung Quốc. Khi mà 4 anh chàng sinh viên cùng sống trong ký túc xá Đại học Nam Kinh thảo luận về cách thoát khỏi sự đơn điệu của việc độc thân đã nảy sinh ra ý tưởng lấy ngày 11 tháng 11 làm ngày "ăn mừng" và “vinh danh” những người độc thân. Từ đó, trào lưu này được lan rộng ra ở Trung Quốc và nhanh chóng lan ra nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. STT thả thính ngày 11/11 cho nàng độc thân - Thính nơi đâu thính bay lung tung 1. Hoa cà màu tím. Hoa tulip màu xanh. Lẽ nào anh không biết? Có người thầm yêu anh! 2. Người ta say rượu, say tình. Em đây ngốc nghếch say mình anh thôi. 3. Thời tiết trái gió trở trời. Trái tim lỡ nhịp cả đời thương anh. 4. Em học Văn thì dốt. Tính toán cũng chẳng nhanh. Hỏi em học gì tốt? Đó là môn yêu Anh. 5. Bỏ lỡ hoàng hôn thì anh có thể ngắm lại vào ngày mai. Bỏ lỡ em thì anh sẽ không gặp lại lần 2. 6. Đêm Hà Nội sương mù bao phủ. Nhớ anh rồi có ngủ được đâu. 7. Tài nấu ăn em hơi ẩu. Chẳng biết nấu gì ngoài món lẩu tình yêu. 8. Bông hoa thì cần cái chậu. Còn tớ chỉ cần CẬU thôi! 9. Hảo hảo làm em cay. Còn anh làm em say! 10. Bắc Đẩu đã có Nam Tào. Còn anh đã có người nào hay chưa? 11. Tim em đã bật đèn xanh. Yêu em thì nói nhanh nhanh lên nào. 12. Giới hạn của hàm số là lim, còn giới hạn của trái tim là cậu. 13. Không muốn đen thì phải tránh nắng. Không muốn "say nắng" thì tránh em ra. 14. Có tòa lâu đài nhỏ. Ở trong đó có em. Anh nhìn mà xem xem. Cứu em nhanh đi chứ. 15. Cậu giống như Google vậy, cậu có tất cả những gì tớ tìm kiếm. 16. Muốn ăn gạo thì phải trồng lúa. Muốn có công chúa thì phải yêu em. 17. Hôm nay em đi học. Bị điểm kém môn Anh. Cô dạy "Yêu" là "Love". Mà em viết tên anh. 18. Nếu anh thích một người thú vị thì em đây là một ví dụ. 19. Chủ nhật sắp qua. Thứ 2 gần đến. Người em thương mến. Chỉ có anh thôi. 20. Nhân gian vốn lắm bộn bề. Sao không bỏ hết rồi về bên em? 21. La bàn chỉ hướng Bắc. Xong lại chỉ hướng Nam. Tớ chỉ hướng về cậu. Thứ khác tớ không ham. 22. Đừng để em lỡ thời. Anh hãy mở lời nói yêu em! 23. Trời không xanh. Mây cũng không trắng. Em không say nắng. Nhưng em lại say anh. 24. Nắng nơi em nắng hoài không tắt. Yêu anh rồi, yêu mãi không thôi. 25. Càng phân tích tim em càng nhức nhối. Anh nỡ (lòng) nào trị tuyệt đối tình em. Em yêu anh bằng định lý chân thành. Và tình em đã tiến về vô cực. 26. Vũ trụ của người ta. Là màu đen huyền bí. Vũ trụ em bé tí. Thu nhỏ lại là anh. 27. Mời cậu ăn bát phở lòng tái. Để rồi mong cậu phải lòng tớ. 28. Trăng lên đỉnh núi trăng tà. Anh yêu em thật hay là yêu chơi? 29. Anh biết sửa tivi không? Xem giúp em sao kênh nào cũng chiếu hình bóng của anh thế? 30. Nếu trái đất này không trọng lực, em vẫn cứ "đổ" vì anh! 31. Em thích anh là thật, trước dấu phẩy là đùa, sau dấu phẩy cũng thế. 32. Hoàng hôn thì màu tím. Nhưng em thích màu hồng. Tim em vẫn còn trống. Anh có muốn vào không? 33. Hoa trên giấy, không sương hoa vẫn nở. Thương em rồi... trắc trở anh có thương? 34. Em thích thứ lấp lánh. Thích cả matcha xanh. Quên không nói với anh. Cả anh em cũng thích. 35. Quyết không tiêu từ giờ đến tết. Để dành tiền mua hết trái tim anh. 36. Cây đa giếng nước sân đình. Bao giờ em hết một mình đây anh? 37. Tim em đã bật đèn xanh. Mà sao anh mãi đạp phanh thế này? 38. Muốn chăm sóc anh đến già. Muốn là quần áo, muốn là vợ anh. 39. Order cho em một tình yêu chẳng phai. Giá phải chăng nhưng chắc chẳng phải anh? 40. Tình yêu con tằm ỉm trong tơ. Tình yêu của tớ ỉm trong tim. 41. Giữa dòng đời tấp nập. Em thấy anh mập nên em yêu. 42. Tóc mai, sợi ngắn, sợi dài. Bỏ anh không được thương hoài mệt ghê. 43. Em độc thân, anh cũng độc thân. Chắc không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ? 44. Anh không phải đồ tồi chứ? Vậy thì yêu em đừng từ chối! 45. Trời mưa thì mặc trời mưa. Em mà không thích anh cưa đằng giời. 46. Dạo này an ninh tốt thật đấy. Mãi chẳng thấy ai đánh cắp trái tim. 47. Mọi người bảo em là nít ranh. Nhưng thật ra em lại "need" anh. 48. Hôm nay em đói cồn cào. Ship em một chút ngọt ngào đi anh. 49. Em đăng story không phải để thả thính, mà cái chính là để anh xem. 50. Chỗ em thì không nắng. Chả biết chỗ nào mưa. Giờ em để ý mỗi. Anh đã yêu em chưa? 51. Bình yên là một bờ vai. Mình đem ra đổi bằng 2 nụ cười. 52. Mẹ mua cho em heo đất. Tiền em đem cất sau này cưới anh. 53. Ở một nơi nào đó. Quanh quẩn đâu đây thôi. Có một tình yêu nhỏ. Vẫn chờ anh đáp hồi. 54. Thương nhau mấy núi cũng trèo. Anh chưa có gấu thì theo em về! 55. Trời buồn trời đổ mưa ngâu. Mẹ anh đã có con dâu chưa nè? 56. Nước non phong cảnh hữu tình. Liệu anh có muốn chúng mình nên duyên? 57. Anh ơi mai mốt mình già. Về quê nuôi cá, thả gà không anh? 58. Thính đâu để có nhiều thêm. Tình đâu mà mãi dịu êm hả người? 59. Tính em vốn dĩ thật thà. Yêu anh em phải nói ra thành lời. 60. Trời mưa bong bóng phập phồng. Má em đã giục lấy chồng rồi anh! 61. Thương anh chẳng biết ngày mai. Thương anh chẳng biết mình sai chỗ nào. 62. Đường em đi toàn hoa với cỏ. Biết lấy gì bày tỏ với anh đây? 63. Không mơ cổ tích hoang đường. Chỉ mơ giấc mộng đời thường có anh. 64. Anh biết cài Win chứ? Cài giúp em hệ điều hành có giao diện chính là anh nha! 65. Chúng ta có 1 điểm chung. Đó chính là anh yêu bản thân anh còn em cũng yêu anh. 66. Hoa hồng thì màu đỏ. Violet màu xanh. Hôm nào em cũng sốt. Vì em bận yêu anh. 67. Anh vẽ bầu trời xanh. Em tô hoa hồng đỏ. Lại đây em nói nhỏ. Em cực kỳ thích anh. 68. Mượn xe nhớ đổ đầy bình. Mượn tim nhớ đổ đầy tình giúp em. 69. Tết ngồi cắn chút hạt dưa. Bao lâu mới được anh đưa về nhà? 70. Mặt tròn như cái quạt mo. Anh nào yêu được ấm no cả đời. 71. Em thích uống trà chanh. Thích ăn luôn cả bánh. Vì trong "chanh" và "bánh". Đều có một chút "anh". 72. Lời của anh toàn là đường với mật. Nhưng chết thật em lại là con ong. 73. Mong anh tốt nghiệp 2 bằng. Một bằng đại học, một bằng lòng em. 74. Chiều Tây Hồ dập dềnh sóng vỗ. Em chỉ cần bến đỗ là anh. 75. Mẹ sinh em không phải để em vất vả, mà sau này để gả cho anh. 76. Muốn cho thiên hạ trầm trồ. Sao anh không thử làm bồ của em? 77. Người ta mê mẩn bóng cười. Còn em mê mẩn bóng người em thương. 78. Anh ơi trăng khuyết lại tròn. Dẫu trời có sập vẫn còn có em. 79. Chắt chiu từ những ngày xưa - Mẹ sinh em để bây giờ cho anh. 80. Họ thích nghe nhạc vì lời. Còn em lại thích trọn đời có anh. 81. Con cóc là cậu ông trời. Còn anh là cả cuộc đời của em. 82. Hôm nay em học Toán hình. Tròn vuông chẳng có toàn hình bóng anh. 83. Anh thích kitkat hay là kiss em? 84. Em hôm nay vừa hâm vừa dở. Anh bước vào che chở có được không? 85. Đêm rằm có bánh Trung thu. Tiện cho em hỏi gu anh là gì? 86. Em vốn chỉ yêu bản thân mình. Nhưng giờ lại muốn ngoại tình với anh. 87. Chén kia là để uống trà. Lồng đèn để ngắm. Em là để yêu. 88. Ngắm mây ngắm cả bầu trời. Yêu em yêu mãi trọn đời nhé anh. 89. Tính em chẳng thích lưng chừng. Yêu em chẳng sợ cắm sừng đâu anh. 90. Hôm nay trời đổ cơn mưa. Anh muốn tự đổ hay để em cưa? 91. Cho em liều thuốc an thần. Để tim ổn định khi gần bên anh. 92. Gọi em là dân thường vì gặp em anh sẽ thương dần. 93. Gọi anh là chim sẻ, vì anh ăn sâu trong tâm trí em. 94. Bao nhiêu năm em học Địa lý mà vẫn chưa tìm được vị trí của anh. 95. Ba đồng một mớ trầu cau. Anh cho em hỏi cưới nhau ngày nào? 96. Dăm ba chén rượu ly trà. Thứ em say nhất chỉ là anh thôi. 97. Gọi cậu là bút cũ vì tớ yêu cậu hết mực. 98. 10 năm cắn kẹo không bằng một tẹo hun anh. 99. Nếu sốt cao thì gọi xe cấp cứu. Còn nhớ em nhiều thì chờ xíu em sang. 100. Anh ơi nước biển màu xanh. Thời gian màu tím. Tim anh màu gì? STT thả thính ngày 11/11 dành cho hội chàng trai độc thân 1. Mình cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, vậy mà bao nhiêu năm rồi chưa một mảnh tình vắt vai là sao vậy? 2. Anh muốn hỏi em một câu này,…thực ra đấy không phải là một câu hỏi. Anh chỉ muốn nói là… Nếu như mà em là CocaCola thì anh sẽ là Pepsi! (Nghĩa là chúng ta là một cặp đồ uống đẹp đôi) 3. Tôi ngồi nhớ t vu vơ nhớ về những người con gái từng bước ngang qua cuộc đời mình. Ai cũng có cuộc sống mới của riêng h, riêng em, em mang theo tất cả về chốn hư vô và trả về đây những màn mưa rơi rả rích. 4. Cho anh hỏi chút. Bố em có phải làm nghề kim hoàn không? (Thường thì các cô gái ngơ người trả lời KHÔNG). Ông nội em có phải làm nghề kim hoàn không? (Chắc chắn họ càng ngơ người hơn )…… Trông em đẹp như một viên kim cương vậy 5. Nếu có thể hãy để anh một lần yêu em, được không? 6. Add friend với 100 người đầu tiên like tus này. Stt thả thính 2021 7.Hôm nay chiều thứ bảy. Ngồi bên khung cửa sổ. Ngắm nhìn thác mưa tuôn. Giọt mưa hay giọt lệ. Làm xao động bờ tre. Bỗng nghe lòng thương nhớ. Thoáng hương xưa hững hờ. 8.Nếu anh là cảnh sát giao thông thì anh sẽ cấm em đi ngoài đường, bởi vì em sẽ khiến cho các chàng trai xao nhãng và gây tai nạn. 9.Cho anh hỏi chút. Bố em có phải làm nghề kim hoàn không? (Thường thì các cô gái ngơ người trả lời KHÔNG). Ông nội em có phải làm nghề kim hoàn không? (Chắc chắn họ càng ngơ người hơn )…… Trông em đẹp như một viên kim cương vậy 10. Như thế này liệu đã đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em chưa? (Đăng kèm theo 1 bức ảnh của bạn, thật đẹp trai vuốt vuốt các kiểu nhé) Đố em một con gấu bắc cực nặng bao nhiêu kg? (Thường thì các cô gái sẽ trả lời không) Đáp: Anh cũng không biết nhưng anh biết con gấu bắc cực đủ nặng để phá vỡ tảng băng giữa chúng ta. 11. Nếu có thể hãy để anh một lần yêu em, được không? 12.Stt vui thả thính: Chán thả thính rồi, ai cưa đi để em đổ thử một lần 13.Stt thả thính 2020 2021: Nếu anh là cảnh sát giao thông thì anh sẽ cấm em đi ngoài đường, bởi vì em sẽ khiến cho các chàng trai xao nhãng và gây tai nạn 14.Tâm tư lạc vào lòng Huế một đêm nghiêng mình giấu đi cái lạnh, ai lại lần nữa bâng khuâng với mớ kỷ niệm đầu đời. Ta không chắc rằng mình có thích mưa hay không, nhưng mỗi lúc mưa rơi lại khiến lòng ta cô đơn nhiều quá… 15. Mưa bao giờ cũng làm mọi thứ xung quanh tôi trở lên nhạt nhòa, và nỗi nhớ thì dài rộng ra. 16. Em cảm thấy như nào khi em là cô gái dễ thương nhất ở đây?(Đợi cô gái đỏ mặt hoặc thắc mắc tại sao anh lại hỏi như vậy). Đáp: Anh đứng ở đây khoảng 5 phút đợi bạn anh mà anh chưa thấy cô gái nào dễ thương như em đi qua đây. 17. Đố em một con gấu bắc cực nặng bao nhiêu kg? (Thường thì các cô gái sẽ trả lời không) Đáp: Anh cũng không biết nhưng anh biết con gấu bắc cực đủ nặng để phá vỡ tảng băng giữa chúng ta. 18. Mưa gợi lại cho con người ta nhiều kỷ niệm, khi bên cạnh họ chỉ còn mưa, họ chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa. 19. Em lặng đến cuối cơn mưa bất chợt. Lộng lẫy sau lưng của bảy sắc cầu vồng. Những giọt trong veo mở lòng mùa hạ. Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong. 20. Thời thơ ấu, những đêm mưa tôi rất thích bởi ngủ sướng nhất, cuộn tròn trong chăn nệm, gối đầu lên tay ba, nghe ba kể chuyện đời xưa rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Và tuyệt hơn nữa là khi thức dậy trời vẫn còn mưa… 21. Em cảm thấy như nào khi em là cô gái dễ thương nhất ở đây?(Đợi cô gái đỏ mặt hoặc thắc mắc tại sao anh lại hỏi như vậy). Đáp: Anh đứng ở đây khoảng 5 phút đợi bạn anh mà anh chưa thấy cô gái nào dễ thương như em đi qua đây. 22. Tôi quen em vào một ngày mưa, những cơn mưa tháng tám bay bay chẳng đủ ướt mềm vai áo. Đã lâu nhưng có lẽ chưa đủ để một tình yêu trôi vào quên lãng, đằng sau những chuyến đi, đằng sau mấy áng thơ là mớ tâm tư ấp ủ, đời chờ… 23. Mưa ngoài ra không có dấu hiệu sắp ngưng rơi, nhưng ký ức về quá khứ của tôi thì hình như đã sắp tan ra như làn khói thuốc. Những thứ đã xa chỉ tiếc rằng mưa bây giờ chỉ đơn thuần là những hạt mưa cố ôm vào lòng cố đô đang say ngủ… 24. Kiểu câu view câu like thả thả thính bất chấp tất cả là đây: “Status này được 1000 like, anh nguyện cởi trần chạy vào nhà vệ sinh nữ” 25. Mình cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, vậy mà bao nhiêu năm rồi chưa một mảnh tình vắt vai là sao vậy? 26. Như thế này liệu đã đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em chưa? 26. Kiểu câu view câu like thả thả thính bất chấp tất cả là đây: “Status này được 1000 like, anh nguyện cởi trần chạy vào nhà vệ sinh nữ”. Đây là một trong những câu thả thính gái hay nhất 2020 2021. 27.Rảnh quá có ai muốn đi chơi với mình không … 28. Mưa thì mát mà sao tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà khi kết thúc thì còn nỗi đau. 29. Cap thả thính gái: Anh muốn hỏi em một câu này,…thực ra đấy không phải là một câu hỏi. Anh chỉ muốn nói là… Nếu như mà em là CocaCola thì anh sẽ là Pepsi! (Nghĩa là chúng ta là một cặp đồ uống đẹp đôi) 30. Chán thả thính rồi, ai cưa đi để em đổ thử một lần 31. Một giọt mưa dù là thưa thớt, nhưng nó cũng rất dễ dẫn con người ta trở về với hoài niệm quá khứ 32. Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi, tôi thích giá lạnh vì sống trong nó chẳng ai biết bờ vai tôi đang rung lên vì cô đơn. 33. Stt thả thính ngày 11/11: Như thế này liệu đã đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em chưa? 34. Cap thính ngày 11/11: Mình cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, vậy mà bao nhiêu năm rồi chưa một mảnh tình vắt vai là sao vậy? 35. Cơn mưa đêm mang theo bao nỗi nhớ, đã qua rồi những ký ức anh và em 36. Như thế này liệu đã đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai em chưa? (Đăng kèm theo 1 bức ảnh của bạn, thật đẹp trai vuốt vuốt các kiểu nhé) 37. Nếu nỗi buồn hóa thành mưa, thế gian này có nơi nào mà không ướt. 38. Cách thả thính gái lạ để làm quen các bạn nhé: Em cảm thấy như nào khi em là cô gái dễ thương nhất ở đây?(Đợi cô gái đỏ mặt hoặc thắc mắc tại sao anh lại hỏi như vậy). Đáp: Anh đứng ở đây khoảng 5 phút đợi bạn anh mà anh chưa thấy cô gái nào dễ thương như em đi qua đây. 39. Stt thả thính gái 11/11: Cho anh hỏi em một chút được không?…. Anh trông em rất là quen….Anh nghĩ là? Mình có biết nhau không?(Chém với gái lạ thì chắc chắn sẽ bảo không rồi)….Thế à. Trông em rất giống người yêu tương lai của anh. ? 40. Rảnh quá có ai muốn đi chơi với mình không … 41 .Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa là nỗi đau, cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận vã dòng suy nghĩ miên man. 42. Tôi chưa bao giờ chán việc ngồi một góc và nhìn trời, nhìn đời trôi chậm trong mưa, nhưng tôi luôn mang theo một chiếc áo mưa để có bất chợt mưa về, tôi sẽ chạy xe thật chậm và tận hưởng cảm giác đau rát khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt… 43. Người ta nói ngày mà mình đau nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa. 44 .Mưa mãi tí tách, người ngơ ngẩn mãi nơi đây… Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt gã si tình, mọi thứ xung quanh đây trở nên u buồn. 45. Tus thả thính gái: Add friend với 100 người đầu tiên like tus này 46. Mưa rơi rả rích và ngồi trong quán cà phê thân quen, lắng nghe một bản nhạc yêu thích, đọc một cuốn sách hay và đắm chìm về nỗi nhớ. Chụp ảnh cưới - Sansan Luxury Wedding chúc bạn tìm được stt thả thính thu hút để tạo ấn tượng với crush trong ngày lễ độc thân 11/11 này nhé!
 4. Đám cưới là sự kiện quan trọng nhất đời người. Để có một đám cưới thành công thì không thể không có sự góp sức của người MC đám cưới. Vậy làm cách nào để dẫn một đám cưới thật trôi chảy, vừa mang đến sự trang trọng nhưng không kém phần vui tươi? Cùng Sansan Luxury Wedding trải nghiệm cách làm MC đám cưới bằng những lời dẫn MC đám cưới hay ngay nhé! MC đám cưới là gì? MC là viết tắt của từ Master of Ceremonies, có nghĩa là người dẫn chương trình, cụ thể ở đây là người dẫn dắt đám cưới của bạn. Bạn sẽ thấy MC là một người vô cùng quan trọng trong bữa tiệc. Bởi lẽ, họ là linh hồn của bữa tiệc. Họ là người thay mặt cả hai bên cô dâu, chú rể để dẫn dắt cũng như tuyên bố lễ cưới. Chính vì nhiệm vụ khá nặng nề và quan trọng, cho nên người được chọn làm MC thường là những người hoạt ngôn, có lối diễn đạt bằng lời lôi cuốn và hấp dẫn. Không ít đôi uyên ương dở khóc dở cười trong chính đám cưới của mình vì anh chàng MC vô duyên đến chuyên nghiệp. Những MC dẫn chương trình bất đắc dĩ hoặc MC không chuyên của các trung tâm sự kiện nửa mùa, giọng nói ngọng líu ngọng lô, nói liến thoáng sẽ không làm nên một Lễ Thành Hôn trang trọng ý nghĩa. Vậy làm cách nào để trở thành MC đám cưới hấp dẫn và lôi cuốn nhất? Cùng Sansan tham khảo những lời dẫn MC hay nhất tại bài viết này nhé! Những lời dẫn MC đám cưới hay nhất 2020 Tùy theo những bối cảnh tổ chức ở nhà hàng hoặc gia đình mà các bạn thay đổi lời dẫn cho phù hợp. Ví dụ tổ chức ở nhà hàng thì bỏ qua khâu thắp hương gia tiên, vì cô dâu, chú rể đã thắp hương ở nhà từ trước hoặc các bạn có thể cho thêm phần cắt bánh, rót rượu… Chính vì vậy mà các cô dâu và chú rể nên ngồi lại thống nhất với MC để đưa ra những lời dẫn với khung tránh bị trật nhịp với kịch bản. Hơn nữa các bạn nên các bạn tìm kiếm những bản câu ca dao, tục ngữ, lời ca tiếng hát hay để đưa cho MC làm cho buổi lễ cưới của mình thêm phong phú nhưng vẫn đảm bảo tính vui vẻ lịch sự của buổi lễ thành hôn. Tham Khảo: Bảng giá Chụp ảnh cưới của Sansan Luxury Wedding nhé! Lời dẫn MC đám cưới hay - Giúp bạn duyên dáng nhất Mở đầu Xin hân hoan chào đón quý vị quan khách, các ông các bà, nam thanh nữ tú, đã đến chung vui trong tiệc cưới ngày hôm nay của cô dâu … sánh duyên cùng chú rể … Lời đầu tiên cho phép ………(MC)………….. thay mặt gia đình, Ban tổ chức xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất! Giới thiệu cô dâu chú rể Quý vị thân mến! Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc, cùng vô vàn những màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là: khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa một nhịp thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện mãi mãi như chim liền cánh như cây liền cành và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách! "Yêu nhau chẳng quản xa gần Cầu không tay vịn, cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa. Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều". Vâng, thưa quý vị! Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu và chú rể đã cùng nhau tìm được bến bờ hạnh phúc và đám cưới hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Giờ đây, chúng ta – những người thân quen của hai họ thật sự hoan hỷ đón chào sự kiện trọng đại này. Xin quý vị hãy vang lên những tràng pháo tay thật ròn rã thay cho những tiếng pháo cưới tưng bừng để đón chào sự ra mắt của hai nhân vật chính trong ngày vui nhất cuộc đời họ ngày hôm nay. Xin kính mời Quý vị quan khách cùng hướng mắt về phía sân khấu để chứng kiến nghi lễ thành hôn của cô dâu … và … Phần đón cô dâu, chú rể Kính thưa Quý vị! Chúng ta cùng chào đón đôi Tân lang và Tân giai nhân đẹp nhất, rạng ngời hạnh phúc nhất trong hôm nay….! Cô dâu ………….. và Chú rể ……………. Cô dâu và Chú rể xin thay mặt hai gia đình, gửi đến Quý vị quan khách lời chào mừng trân trọng nhất trong ngày vui trọng đại của đôi lứa hôm nay. Kính thưa quý vị! Từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc cùng vô vàn những màu sắc khác nhau song vẫn có một điểm chung là: khi bước vào cuộc yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa một nhịp thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, để nguyện mãi mãi như chim liền cánh như cây liền cành và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Giờ đây, chúng ta – những người thân quen của họ thật sự hoan hỉ đón chào sự kiện trọng đại này. Xin mời quý vị quan khách hãy vang lên những tràng pháo tay thật rộn rã thay cho những tiếng pháo cưới giòn giã tưng bừng để đón chào sự ra mắt của hai nhân vật chính trong ngày vui nhất đời họ ngày hôm nay. Tân Lang: …………………………… Tân Nương: ……………………………….. Cô dâu, chú rể đi chầm chậm bước lên sân khấu… trong lúc đi MC đọc chậm: Tay trong tay, họ đang dìu nhau đi lên trong niềm hân hoan tuyệt vời của những người đang nếm trải mật ngọt của tình yêu: những bước đi chung đầu tiên trên con đường đời thật vững vàng và tự tin bởi họ luôn luôn thấu hiểu được rằng: tình yêu có một sức mạnh diệu kỳ tạo nên những phép màu có thật giữa cõi đời này… Xin quý quan khách cho một tràng pháo tay nữa chào đón: Tân Lang: ………………………………. Tân Nương: ……………………………… Nghi lễ thành hôn – Giới thiệu cha mẹ cô dâu chú rể: Quý vị thân mến! "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả thân gầy cha che chở đời con Cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái mình được hạnh phúc trọn vẹn. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện gia đình chú rể là Ông………………., bà:…………………..;và song thân của cô dâu là Ông…………………, bà:………………………; Xin trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái có đôi lời phát biểu ………………………………………………………… Xin cảm ơn gia đình họ nhà gái. Để đáp lại tấm chân tình sau đây Xin trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai có đôi lời phát biểu ……………………………………………………………………… Thưa quý vị, trong lúc này đây các đấng sinh thành đang mừng vui khôn xiết cho niềm hạnh phúc của các con, họ là những người có công tạo dựng và đã đem đến niềm hạnh phúc cho hai người đẹp đôi nhất hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho cha mẹ cô dâu chú rể! Phần mời rượu song thân Kính thưa quý vị! Giờ đây! để tỏ lòng hiếu kính đến với cha mẹ hai bên nhân ngày vui nhất đời mình xin mời Cô dâu và Chú rể sẽ lần lượt dâng những ly rượu tình, rượu hiếu lên hai đấng sinh thành: (Mở: 7 Dâng rượu cha, mẹ) Sau đây là những ly rượu hiếu thảo của Cô dâu và Chú rể xin được dâng lên Cha, Mẹ để tỏ lòng tri ân sâu sắc ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục. (Một bạn gái bưng khay rượu “4 ly” lên để Cô dâu – Chú rể mời rượu Cha, Mẹ). Trong lúc mời rượu, MC đọc thơ: “Chữ Trung thì để phần Cha Chữ Hiếu phần Mẹ, đôi ta chữ Tình”. Xin mời cả hai gia đình thông gia cùng bước tới để cụng ly với nhau, bây giờ thì hai gia đình đã trở nên làm một, xin cầu chúc cho mối tình thông gia giữa hai gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn: “Hôm nay sum họp Trúc Mai Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm”. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đã suy nghỉ ra những lời chúc cho dâu, rể chưa? Nếu chưa thì tham khảo ngay 1001+ lời chúc đám cưới hay, ý nghĩa nhất cho dâu,rễ trong ngày cưới nhé.[/perfectpullquote] Lời Dẫn MC đám cưới hay - Phần trao nhẫn Kính thưa quý vị! Tiếp theo đây kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại, hạnh phúc nhất cuộc đời của đôi uyên ương. Đó chính là giây phút hai người trao cho nhau chiếc nhẫn nguyện thề để nói lên rằng ngày hôm nay đôi Tân lang và Tân giai nhân của chúng ta đã chính thức nên vợ, thành chồng. (Chú rể cô dâu trao nhẫn) MC bình luận trên nền nhạc: Quý vị đang cùng chứng kiến chú rể … và cô dâu … trao nhẫn cưới cho nhau. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đôi uyên ương mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Thưa toàn thể hồi hôn Miếng trầu là vợ quả cau là chồng Điếu thuốc là sợi chỉ hồng Với vài ba điếu thuốc nồng làm duyên Vậy thì mời quan viên hai họ hai bên Xơi trầu xơi nước lễ duyên bắt đầu Sau đây xin mời cô dâu chú rể cùng cắt bánh rót rượu và mời nước, mời trầu cảm ơn toàn thể hồi hôn đã đến chung vui trong buổi lễ thành hôn đặc biệt này. (Trong khi cô dâu chú rể cắt bánh thì MC bình luận trên nền nhạc) Kính thưa quý vị! Ngày hôm nay Chú rể … của chúng ta đã thật là thỏa lòng mong ước. Chú rể đã từng nói với Cô dâu của chúng ta rằng: "Ước gì anh lấy được nàng Để anh đem gạch Bát Tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân". Và rồi Cô dâu cũng từng thỏ thẻ bên tai chú rể của chúng ta rằng: "Anh ơi!…trăng tròn đẹp nhất đêm rằm Tình ta tháng tháng, năm năm vẫn tròn". Tình yêu mà của cô dâu và chú rể dành cho nhau không gì có thể so sánh đúng không quý vị? Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to nữa để chúc mừng cho hạnh phúc của họ. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, xin mời hai cô dâu chú rể và gia đình trở về từng bàn tiệc để cảm ơn quan khách, và những người bạn thân thương của mình. Để góp vui cùng cô dâu chú rể xin mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, do anh chị em nghệ sĩ đoàn kịch không chuyên của thôn xóm thể hiện. Kết thúc chương trình Kính thưa quý vị! Ca khúc "Người ơi người ở đừng về" đã khép lại buổi lễ thành hôn của cô dâu … và chú rể … Xin thay mặt cho đôi bạn trẻ cảm ơn vì sự hiện diện của toàn thể quý vị, xin chúc cô dâu chú rể: "Trăm năm tình viên mãn Bạc đầu nghĩa phu thê" Sansan Luxury Wedding hy vọng sau khi đọc xong lời dẫn MC đám cưới hay nhất, duyên dáng nhất 2020 này, bạn có thể thử tập tành để trở thành MC đám cưới hay nhất nhé! Biết đâu bạn lại có thêm một nghề tay trái hái ra tiền.
 5. Khi xu hướng phim tình cảm Hàn Quốc lên ngôi, các cô gái đều mong muốn biến mình thành nữ chính của những bộ phim lãng mạn đó. Vì thế, xu hướng trang điểm và làm tóc theo những thần tượng Hàn Quốc được nhiều cô dâu lựa chọn. Cùng Sansan Luxury Wedding lựa chọn kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc phù hợp nhất với bạn nhé! Lý do các kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc luôn được các chị em ưu tiên lựa chọn Không cần phải nói thì chắc hẳn bạn cũng biết đến sức hút khó cưỡng từ những bộ phim thần tượng lãng mạn sướt mướt rồi phải không? Hàn Quốc luôn được các nàng biết đến như là xứ sở của làm đẹp và dẫn đầu xu hướng thời trang. Thần tượng Hàn Quốc không chỉ dẫn đầu xu hướng thời trang của giới trẻ. Rất nhiều cô dâu không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng ưa chuộng kiểu làm tóc và trang điểm theo phong cách này. Những mẫu tóc cô dâu Hàn Quốc không chỉ đơn giản, nhẹ nhàng ngọt ngào mà còn phù hợp với hầu hết mọi gương mặt. Giúp cô dâu tỏa sáng và tự tin sánh đôi cùng chú rể trong ngày trọng đại nhất đời mình. Không chỉ váy cưới, việc trang điểm và làm tóc vẫn đang làm rất nhiều cô dâu Việt phải đau đầu suy nghĩ thì kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc sẽ là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Hãy cùng Sansan Luxury Wedding tham khảo những kiểu tóc Hàn Quốc được ưa chuộng nhất nhé! Top 10 kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc đẹp mê ly khiến bạn khó cưỡng Dưới đây là những gợi ý của Sansan về những mẫu tóc cô dâu Hàn Quốc được các chị em mê mẩn rỉ tai nhau! Bạn đã được ai mách cho chưa? #1. Kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc búi cao sang trọng Nếu chọn các mẫu váy cưới trễ vai hay cúp ngực, tóc búi cao sẽ là sự lựa chọn không thể nào tuyệt mỹ hơn cho các nàng dâu trong ngày hạnh phúc. Kiểu tóc này này sẽ tôn lên chiếc cổ cao trắng ngần cùng bờ vai thon thả, đầy cuốn hút của bạn. Với những bữa tiệc cưới sang trọng thì kiểu tóc búi cao chính là lựa chọn hàng đầu dành cho các cô dâu. Xu hướng những kiểu tóc cô dâu đẹp thời hiện đại đề cao tính gọn gàng, tinh tế và quý phái. Vì thế mà các cô dâu Hàn Quốc thường lựa chọn cách vấn tóc lên thật cao.Kiểu tóc búi cao Hàn Quốc sẽ sang trọng quý phái hơn với kiểu búi gọn gàng ép sát hay trông dịu dàng trẻ trung với kiểu búi hơi rối đánh phồng mái. Kiểu tóc búi cao được rất nhiều nàng dâu yêu thích lựa chọn. Bởi sự gọn gàng, bồng bềnh mà đầy lôi cuốn. Đặc biệt, kiểu tóc này dễ kết hợp với mọi dáng váy, tôn lên gương mặt thanh tú, yêu kiều của cô dâu trong ngày cưới. Điểm thêm một chút trang sức như hoa tai, hòa cài tóc,.. cô dâu hóa thành công chúa xinh đẹp. #2. Tóc búi thấp cổ điển cho cô dâu Hàn Quốc quyến rũ Tương tư như tóc búi cao thì tóc búi thấp cũng là kiểu tóc cô dâu đơn giản mà nàng cũng nên tham khảo. Không chỉ đem đến sự gọn gàng và thoải mái trong ngày cưới mà style này còn khiến nàng dâu thêm phần sang trọng, thanh lịch cũng như quyến rũ. Qua thời gian, kiểu tóc bắt nguồn từ Pháp thời xưa này được nhiều cô dâu Hàn Quốc lựa chọn và biến tấu theo phong cách của mình. Đơn giản nhất chính là kiểu búi thấp, được tạo nên từ mái tóc dài, cuộn tròn ở dưới gáy. Theo thời gian, từ kiểu tóc nguyên mẫu lại có thêm thật nhiều biến tấu mới cầu kỳ, ấn tượng hơn. Các nàng thường biến tấu với các phụ kiện, cách đánh rối, tóc mái, cách rẽ ngôi,…nên sẽ phù hợp với nhiều gương mặt và phong cách khác nhau của cô dâu. Tóc búi thấp trang nhã, thanh lịch thường được các cô dâu xứ Hàn diện kèm với trang phục váy cưới cầu kỳ. Qua đó, làm nổi bật lên phục trang của cô dâu. Nếu chị em là người yêu thích vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển hãy chọn ngay kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc đẹp này nhé. #3. Cột tóc gọn gàng cho cô dâu thích sự đơn giản Tại Hàn Quốc, buộc tóc đuôi ngựa khi làm cô dâu chẳng phải là điều gì đó quá lạ lẫm. Tóc đuôi ngựa đơn giản, kết hợp với váy cưới trắng tinh khôi lại là điều kiện hoàn hảo. “Bộ đôi” này đảm bảo sẽ làm toát lên vẻ đẹp thanh lịch, trong sáng của tân nương. Nàng dâu tương lai lưu ngay những kiểu tóc đẹp đi đám cưới này lại để áp dụng cho mình nhé! Nếu sở hữu chất tóc đẹp tự nhiên, nàng dâu có thể chọn những cách làm tóc đẹp từ đơn giản đến phức tạp. Trong đó, có thể kể đến kiểu buộc lỏng tóc ở tầm thấp rồi vén tóc sang một bên. Cài lên mái tóc một chiếc băng đô kết bằng hạt ngọc, vẻ đẹp của cô dâu sẽ duyên dáng hơn thêm vài phần. Cũng đừng nên bỏ qua công đoạn uốn nhẹ tóc trước khi buộc lại nhé. Bởi cô dâu có thể thực hiện cách làm tóc đẹp tại nhà này mà vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng của chúng lại chẳng thể chê vào đâu được. #4. Tóc gợn sóng cho cô nàng phong cách Hàn Quốc điệu đà Tóc xoăn bồng bềnh phù hợp với những tân nương yêu thích nét đẹp nhẹ nhàng và nữ tính. Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng tung bay trong gió để lại những ánh nhìn trầm trồ và xuyến xao. Vì lẽ đó, mái đầu này chưa bao giờ thất sủng trong lòng phái đẹp Hàn Quốc. Kiểu tóc này là “Vũ khí” lợi hại che đi khuyết điểm cho nàng nào có khuôn mặt to, tròn. Độ bồng bềnh của mái tóc, tôn lên đường nét quyến rũ góc cạnh khuôn mặt cô dâu. Nó phù hợp với các mẫu áo cô dâu tối giản và thanh lịch. Để tô điểm cho mái đầu, bạn có điểm một ít nhành hoa tươi xinh xắn và ngọt ngào nhé. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn sở hữu một gương mặt tròn trịa. Bạn chưa tìm ra mẫu tóc phù hợp với khuôn mặt của mình? Đừng lo nhé tham khảo ngay 10+ Kiểu tóc cho cô dâu mặt tròn trở nên thon gọn và quý phái[/perfectpullquote] #5. Tóc ngắn xoăn nhẹ đầy cá tính của các cô dâu Hàn Quốc trẻ trung Nếu bạn cảm thấy lo lắng vì mái tóc dài gợn sóng giống như cộng thêm tuổi cho mình thì đây chính là cứu cánh cho bạn! Một mái tóc ngắn, gợn sóng nhẹ sẽ làm cho bạn cảm thấy trẻ trung nhưng không kém phần nổi bật. Chỉ cần thay đổi một vài chi tiết và biến tấu phá cách sẽ giúp các cô dâu trót yêu phong cách Hàn Quốc có kiểu tóc mới lạ độc đáo. #6. Kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc mái thưa quốc dân Nếu đã là big fan của những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc chắc hẳn bạn không thể không biết kiểu tóc làm mưa làm gió này! Từ những cô dâu bình thường đến các ngôi sao nổi tiếng cũng lựa chọn kiểu tóc này! Vậy tại sao bạn không thử xem nó như thế nào nhỉ? #7. Tóc tết cho cô dâu Hàn Quốc ngọt ngào Tóc tết là kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc chưa bao giờ lỗi mốt. Tóc tết dù cầu kì hay đơn giản luôn tạo được một điểm nhấn ấn tượng cho cô dâu nhờ cách sử dụng phụ kiện thích hợp từ hoa cài tóc, chuỗi dây chính vì thế đây luôn là một trong những kiểu tóc tết nằm trong top những mái tóc cưới được ưa chuộng và thịnh hành nhất trong thời gian qua. Tóc tết được quấn quanh đầu thay thế vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc vương miện bằng vẻ đẹp ngọt ngào. Điểm xuyết thêm bằng một vài bông hoa hay một phụ kiện đính đá đơn giản càng làm tăng thêm nét thanh tao nhẹ nhàng của cô dâu. #8. Tết tóc cho cô dâu Hàn Quốc theo phong cách Boho Phong cách Boho còn được biết đến với những cái tên khác như Bohemian hay Boho chic. Phong cách này lấy cảm hứng từ phục trang của những người dân du mục sống lang bạt ở châu Âu. Nếu yêu thích nét đẹp lãng mạn và cá tính, các nàng dâu mới không thể bỏ qua những kiểu tóc Hàn Quốc theo phong cách Boho này đâu nhé! Có thể dễ dàng phân biệt chúng với những phong cách khác qua dấu hiệu đặc trưng. Chẳng hạn như chiếc váy dài maxi lãng mạn, mái tóc tết dài đội vòng hoa xinh xắn, hay các họa tiết thổ dân in trên trang phục,…Phong cách Boho cũng đã lấn sang mảng thời trang cưới châu Á. Sự kết hợp này mang đến những làn gió mới lạ khiến không ít chị em mê mệt. #9. Tóc cô dâu bới mái phồng đúng chuẩn tiểu thư Hàn Quốc Kiểu tóc búi phồng sẽ cực hợp với những cô dâu sở hữu dáng mặt trái xoan. Kiểu tóc nữ dài đẹp này giúp khoe trọn đường nét hài hòa, cân đối xinh đẹp của tân nương. Tuy nhiên, nhược điểm của kiểu tóc chính là chúng sẽ khá nặng dầu nếu cô dâu có mái tóc dày. Hơn nữa, cách tạo kiểu cầu kỳ đôi khi cũng sẽ khiến cô dâu cảm thấy bất tiện. Đổi lại, vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ của chúng cũng rất đáng để các cô dâu “hy sinh” một lần. #10. Tóc kết hợp phụ kiện đơn giản nhưng các cô dâu đủ làm mê lòng người Khăn voan là hình ảnh biểu tượng cho cô dâu trong ngày cưới. Hơn cả công dụng làm đẹp, món phụ kiện này còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Người La Mã tin rằng, đội khăn voan giúp cô dâu tránh xa được các linh hồn quỷ dữ đi theo trong đám cưới. Khăn voan còn tượng trưng cho trinh tiết của cô dâu. Thú vị hơn, việc đeo khăn voan trước khi cử hành hôn lễ còn như một lời nhắc nhở các chú rể không được yêu chỉ vì nhan sắc. Ở phương Tây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp các kiểu tóc đẹp dự tiệc cưới kết hợp khăn voan trắng thế này. Với ý nghĩa đẹp đẽ như thế, nàng dâu tương lai đừng “ngó lơ” món phụ kiện tuyệt vời này nhé. Nàng có thể kết hợp khăn voan với tóc cô dâu Hàn Quốc đẹp kiểu xõa dài tha thướt. Hay ý tưởng trùm khăn voan lên các kiểu tết tóc đơn giản như búi thấp cũng lãng mạn vô cùng. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nếu bạn cảm thấy quá chán với ý tưởng khăn voan truyền thống này, hãy thử kết hợp cùng các phụ kiện tóc khác để tăng thêm độ lung linh của bạn nhé![/perfectpullquote] Đó là những gợi ý của Sansan Luxury Wedding đúc kết được qua rất nhiều năm phục vụ cho các cặp đôi. Hy vọng những kiểu tóc cô dâu Hàn Quốc này sẽ khiến bạn không còn băn khoăn nữa!
 6. Lại sắp đến Halloween rồi, lại là một cái cớ để đi chơi, hẹn hò, tổ chức các buổi vui chơi lý tưởng phải không nào. Rất nhiều người vẫn còn đang thắc mắc Halloween 2020 ngày mấy? Ý nghĩa và truyền thuyết ngày lễ Halloween phải không? Sansan Luxury Wedding giải đáp ngay đây! Halloween 2020 ngày mấy? Trùng với thứ mấy năm 2020? Ngày lễ ma quỷ Halloween được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Lễ Halloween năm 2020 sẽ rơi vào ngày thứ Bảy(Thứ bảy, 31/10/2020). Mỗi năm cứ đến ngày cuối cùng của tháng Mười dương lịch, lễ hội Halloween sẽ bắt đầu từ khung giờ chiều tối cho đến mười hai giờ đêm. Halloween là tên gọi tắt của All Hallows’Eve (đêm trước Ngày lễ các thánh). Ngày đầu tiên của tháng 11 được Thiên chúa giáo chọn làm lễ cầu siêu cho các linh hồn đã mất cho nên trước đó một ngày các linh hồn sẽ lưu lạc trần thế lần cuối cùng. Ngày Lễ halloween có ý nghĩa gì? Halloween là lễ hội được tổ chức thường niên tại phương Tây, chủ yếu tại Mỹ, nơi có cộng đồng nhập cư từ Anh Quốc, Canada, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Ireland,Puerto Rico, Úc, New Zealand. Tuy nhiên cho đến nay lễ hội này đã trở thành một dịp và lễ hội dành cho tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Theo đó, ngày lễ Halloween và Rằm tháng Bảy âm lịch của nước ta có thể xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la. Lúc đó sẽ là lúc người cõi âm có thể xuất hiện trên dương gian. Và người dương có thể thực hiện các nghi thức để ân đáp người cõi âm. Ý nghĩa của lễ hội này là không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội. Ngoài ra, chúng ta cần sống không tham lam, không keo kiệt, bủn xỉn, sống có lòng từ bi bác ái. Truyền thuyết về lễ hội Halloween Theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì từ ngữ “Jack-ó-lanterns” đến từ một người có tên là Jack. Jack là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép lên Thiên Đàng vì lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể xuống Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh. Chuyện kể rằng, trước đó có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, người dân đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến “yểm” và “khóa các cửa” ra vào. Nhờ vậy, con quỷ bị bắt… Jack nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách gỡ vật “yểm ma quỷ” mở đường cho quỷ chạy thoát. Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về Địa Ngục. Do đó, khi Jack chết vì một tai nạn, linh hồn Jack bị Thiên Đường từ chối. Jack liền tìm đến Địa Ngục, nhưng quỷ không cho vào vì lời hứa trước đây. Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm trên đường trở lại trần gian. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô.. và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. Có lẽ Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại. Vì vậy cứ đến ngày lễ Halloween người dân thường đục thủng quả bí ngô và để ngọn nến bên trong quả bí ngô đó để soi sáng quay ngôi nhà của họ nhằm ngăn chặn quỷ dữ. Ngày Lễ Halloween hóa thân thành nhân vật nào? Phù thủy Ở các nước phương Tây, phù thủy đại diện cho những kẻ dị giáo, thường làm những điều độc ác, thường làm người khác khiếp sợ bởi tà thuật, bay trên chiếc chổi và nụ cười tàn độc. Chỉ cần chiếc mũ chỏm lớn, bộ áo choàng đen huyền bí và cây chổi, bạn đã “hóa thân” vị phù thủy thành công rồi nhé. Sắp đến 20/10 rồi đấy bạn đã có câu chúc ý nghĩa nào để dành tặng cho những người phụ nữ xung quanh mình chưa? Nếu chưa thì tham khảo ngay 101+ STT, lời chúc, câu nói hay ngày quốc tế Phụ Nữ 20/10 ý nghĩa. Thần chết đáng sợ Đem đến sự chết chóc, úa tàn của muôn loài, bất cứ ai cũng sợ hãi trước sức mạnh của Thần Chết. Hãy sắm cho mình một chiếc áo choàng lớn, mũ trùm kín đầu và mặt nạ đầu lâu, bạn tức khắc biến hóa thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ và quyền lực rồi nhé! Đừng quên mang theo lưỡi hái – “vũ khí tối thượng” của Thần Chết. Ma cà rồng - Nhân vật kinh dị Nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong tiểu thuyết “Dracula” của nhà văn người Ireland: Bram Stoker. Đây là nhân vật hư cấu của xứ Transilvania có tên là Vlad III Dracula. Khí còn sống, hắn là một bá tước độc ác, tàn bạo với nhiều hình phạt dã man như đóng cọc xuyên người. Khi chết đi, hắn biến thành ma cà rồng thoát ra khỏi quan tài, bay đi trong hình dài một con dơi, tìm sinh mạng để hút máu. Hóa thân thành vô diện - Nhân vật siêu cute Chắc có lẽ vô diện là một con ma dễ thương, được đón chờ nhất trong mỗi mùa halloween. Mỗi mùa Halloween đến, nhiều người lại háo hức chờ đợi những người hóa trang thành vô diện để chụp ảnh cùng. Nhiều gia đình còn hóa trang cho bé hoặc cùng nhau hóa trang thành vô diện như đón chào một mùa lễ, vui đùa cùng nhau. Tham khảo bảng giá chụp ảnh cưới của Sansan Luxury Weddinh nhé! Bạn đã biết Halloween 2020 ngày mấy, thứ mấy rồi nhỉ. Lên lịch hẹn cho hôm đó ngay đi nào! Chúc bạn có một ngày lễ halloween vui vẻ nhé!
 7. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp đến! Ai Ai hôm ấy cũng sẽ thay nhau đăng những bức ảnh quà kèm lời chúc của người yêu lên mạng xã hội. Vậy tại sao hội ế lại không thả thính để tìm người yêu để nhận được những lời chúc yêu thương ấy nhỉ. Cùng Sansan Luxury Wedding tham khảo Stt 20/10 thả thính giúp hội Phụ Nữ Việt Nam tìm người yêu trong một nốt nhạc STT thả thính 20/10 20/10 A chúc tất cả phụ nữ việt nam, nhưng anh quên chưa chúc người đã lạc vào tim a đó! Trời đổ mưa rồi, sao anh chưa đổ em? Tớ có một siêu năng lực là nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy cậu. Em có thể cười một xíu không? Cà phê của anh quên cho đường rồi Cậu có biết cậu khác những vì sao ở điểm nào không? Sao ở trên trời, cậu ở trong tim tớ. Em có một siêu năng lực đó là siêu thích anh~ Cho dù anh là vàng trắng hay xanh đen, trong mắt em đều chỉ có anh. Có một đốm lửa nhỏ. Thắp lên hạnh phúc to. Em đã có ai ngỏ. Hay là để anh lo Nhưng không quên một thứ, đó chính là yêu anh Chim thường yêu trời, con nít thường yêu kem. Anh thì rất yêu đời, và cũng rất yêu em Xiêu lòng ánh mắt. Xong liều yêu anh Hôm nay trời xanh mây trắng. Không say nắng mà say "i love you" Thức khuya em tỉnh bằng trà, yêu anh em trả bằng tình được không? Bao năm phê đá phê cần, không bằng một phút ngồi gần bên em Thay vì tặng anh một đóa hồng không héo, để em gửi anh một mối tình không phai! Họ thích nghe nhạc vì lời. Còn em lại thích trọn đời có anh. Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa. Con cóc là cậu ông trời. Còn anh là cả cuộc đời của em. Anh ơi gió lạnh gần kề. Anh mau thu xếp mà về với em. Em đây không thích la cà. Em đây chỉ thích mặn mà với anh. Mọi người thì thích trà sữa. Còn em thì thích trà trộn vào tim anh. Em sinh ra không phải để sống vất vả. Mà là để sau này được gả cho anh. Thời tiết này yêu em là hợp lý. Anh mà bỏ phí thì là anh ngu. Em sinh ra không phải để sống vất vả. Mà là để sau này được gả cho anh. Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc. Muốn hạnh phúc thì đứng đó chờ em. Caption 20/10 thả thính cực hay Muốn cho thiên hạ trầm trồ. Sao anh không thử làm bồ của em. Cuộc sống thì giống cuộc đời. Còn anh thì giống bạn đời của em. Nếu có 2 con cua, 1 con to và 1 con nhỏ. Tớ sẽ là cua nhỏ, cậu sẽ là cua to Nếu có 2 vỏ chuối, vỏ to và vỏ bé. Tớ sẽ là vỏ nhỏ, còn cậu sẽ là vo to Nếu có 2 chồng sách, 1 chồng to và 1 chồng nhỏ. Tớ sẽ là chồng nhỏ, còn cậu là chong to Cậu cận thị à?, nếu không cận, thì sao cậu lại không nhìn ra tớ thích cậu chứ? Cậu giống như Google vậy, bởi cậu là tất cả những gì tớ tìm kiếm Đã New year mà chẳng được near you gì cả Năm mới chả thấy gì,chỉ thấy nhớ anh Anh ơi,Tết đến sum vầy... Muốn dâu ra mắt thì tìm em đây Người khác thích em sẽ đưa em hoa, quà. Nhưng em lại muốn anh đưa em về dinh. Bình minh là bên đó. Bình yên là bên anh Tóc em màu đen, môi em màu đỏ. Lại gần em hỏi nhỏ, anh có nhớ em không. Muối tan khi khuấy lên trong nuớc còn em thấy anh là tự tan rồi Tớ béo thế này, là bởi vì trong lòng tớ còn có cậu nữa Sao anh nhìn giống một người họ hàng của em thế? Giống con rể của me em Áo anh màu trắng. Mắt anh màu nâu. Cũng có gì đâu?. Mà làm má em hồng Đừng đuổi theo bus nữa, theo đuổi em đi. Em chạy chậm, còn dễ thương nữa. Hiphop never die. Yêu em never saiiiiii. Không hứa thích cậu một đời. Chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân. Bầu trời cần xanh. Em thì cần anhhh Tính mời anh đi ăn tối nhưng lại sợ thành bữa tối của anh Em giả vờ nhìn xung quanh. Nhưng thật ra là đang lén nhìn anh Tan thì bằng đối chia kề, em thì tan chảy khi kề bên anh Vector chỉ có một chiều, anh là chuyên toán chỉ yêu một người Tớ thích cậu như sin²α+cos²α vậy, trước sau dù thế nào cũng sẽ như 1 Cần cỏ sao không hút mà lại hút hồn em. Trăm năm hút cỏ hút cần. Không bằng một phút được gần bên anh. Sài Gòn đẹp nhất về đêm. Đời anh đẹp nhất khi thêm em vào. Hà Nội là Hà không ngoài. Em thì chỉ thích yêu hoài một anh Em yêu bầu trời xanh, yêu cả cánh hoa hồng. Anh làm người yê u em nhé,nếu anh thở thì anh đồng ý rồi đó nha. Đọc tới đây những vẫn chưa tìm được câu Stt thả thính 20/10 phù hợp thì bạn có thể tham khảo ngay 1101+ caption, stt hay về tình yêu nên đọc một lần trong đời Stt Thả thính quanh năm không riêng 20/10 Những stt thả thính dưới đây không hẳn chỉ dùng cho 20/10 đâu, bạn có thể sử dụng nó thả thính quanh năm đến khi nào có người yêu thì thôi ha! Sáng trà sữa. Trưa trà xanh. Chiều để bụng. Tối ăn anh Cà phê thì đắng, còn ớt thì cay, uống bia tỉnh lắm, gặp anh thì say Muốn bắt cọp thì phải vào sở thú. Muốn tìm chỗ trú thì phải vào tim em Tình yêu của em dành cho anh như iốt vậy, không cần xúc tác nhưng vẫn thăng hoa Nếu anh là một ly đen đắng, em sẽ là sữa trắng ngọt ngào. Hôm nay anh học toán hình. Tròn vuông chẳng có mà toàn hình bóng em. Muốn mặn thì ăn muối. Muốn đắm đuối thì ăn em. Em không thích cần và ke. Nhưng em lại thích anh care và cần. Lực hút của trái đất là 9.81m^2/s, còn lực hút của em đối với anh là vô cực. Nếu anh là SiO2 thì em chính là HF. Anh từ chối mọi axit nhưng lại không thể từ chối em. Nguyễn Du thì có truyện Kiều. Anh đây chỉ muốn làm người yêu em Anh lặng thinh nhìn em qua trục Cos. Sải bước dài trên hàm số trục Sin. Khi gặp em trên điểm giao Sin Cos. Lặng nhìn em mà vỡ nát con tim. Không mơ cổ tích hoang đường. Chỉ mơ giấc mộng đời thường có anh. Em hôm nay vừa hâm vừa dở. Anh bước vào che chở em được không. Cho em một cốc trà đào. Tiện cho em hỏi lối vào tim anh. Trời xanh mây trắn. Anh thích nắng hay là thích em. Hỏi anh đi đứng thế nào. Năm lần bảy lượt ngã vào tim em. Cực Bắc là Hà Giang. Cực Nam là Cà Mau. Cực đáng yêu là cậu. Cực yêu cậu là tớ. Em đang muốn giảm cân vì em muốn om hon anh. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần anh cơ. Tính em không thích lưng chừng. Yêu em chẳng sợ cắm sừng đâu anh. Trong Vật Lý có quy tắc nắm bàn tay phải. Còn anh thì có quy tắc nắm bàn tay em. Gọi anh là tiền gửi xe vì em yêu anh 3000. Thị lực của em không phải 20/20 nhưng em có thể thấy ta thành đôi trong 2020 Bột ngọt thì ngọt nhưng gây ung thư. Còn anh cũng ngọt nhưng gây tương tư. Thân thiện với môi trường, từ trường với môi anh. Cảm lạnh có thể là do gió. Nhưng cảm nắng chắc chắn là do em. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Em đây bé nhỏ chẳng ai yêu. Bae cho em nụ cười tươi may mắn. Liệu anh có thấy mình là người đàn ông may mắn? Nước Lào nằm kế nước ta. Em nào đẹp gái, về nhà anh nuôi. Anh chỉ nói đùa vậy thôi. Chứ anh chẳng thiết tha chi bề ngoài. Chỉ cần em chịu yêu anh. Anh đây nguyện khổ cả đời vì em Anh ơi em gái Sài Gòn. Anh muốn ăn đòn hay là ăn em. Ngắm đông ngắm tây không bằng ngắm em một giây. Đại dương không bao giờ lấp đầy bởi nước. Trái tim k bao giờ lấp đầy bởi tình iu. Pascal thì viết chương trình. Còn em thì viết chuyện tình đôi ta. Tam giác ABC cân tại A còn tui thì sẽ cân cả thế giới cho cậu. Tớ không thích học toán, nhưng tớ thích tính cậu. N thì thuộc Z, Z thì thuộc Q, còn em thuộc về anh. Muốn dẫn cậu đi paris vì nhận ra tình yêu của cậu và tui hợp pháp. Bình này để uống trà. Hoa thơm để ngắm. Em là để yêu. Đôi khi muốn giả làm gà. Để xem anh thịt hay là anh nuôi. Lý trí em để trong túi quần, nhưng khi gặp anh em lại mặc váy Nếu có 2 đôi tất, một đôi hình con thỏ, một đôi hình con cá. Em sẽ là tất thỏ. Con anh là tat ca. Bắc Đẩu đã có Nam Tào. Còn anh đã có người nào hay chưa? Em dành tiền không mua đồ tết. Mà để đó mua hết trái tim anh. Tết anh đã có hoa đào, còn em chưa có anh nào rước đi. Trân châu nấu với đường đen. Uống xong cho thiếp làm quen với chàng. Năm nay em vẫn một mình. Nếu anh cũng thế thì mình yêu thôi. Tính em không thích lưng chừng. Yêu em chẳng sợ cắm sừng đâu anh. Buổi trưa anh đói cồn cào. Ship anh một chút ngọt ngào đi em. Trăm năm bia đá cũng mòn. Em thêm anh nữa là tròn một đôi. Mùa xuân con én đưa thoi, Em đây còn vẫn lẻ loi đây nàyyy. Muốn feel thì Khói, chill tìm Đen Vâu. Thích em thì nói hổng chừng iu nhau Bình minh của thế giới là khi mặt trời ló dạng. Còn bình minh trong anh là khi anh có nàng Có quá nhiều mối quan hệ, em ơi anh say gud bye. Vì chỉ có một mình em mới khiến cho anh phải say gud night. Hồi bé thích nhảy lò cò. Lớn rồi lại thích hẹn hò với anh. Kể cả trái đất này là không trọng lực, em vẫn cứ “đổ” vì anh Em tuy là hơi hung dữ, nhưng anh vẫn muốn mình ở bên nhau. Anh không muốn cưa em đổ, vì anh sợ làm vậy em đau Hà nội lắm lối. Tám hướng bốn phương. Anh vì chữ thương. Hướng về em đó Tim em đang bật đèn xanh. Mà sao anh mãi đạp phanh thế này!!! Anh ơi trái đất hình tròn. Anh trốn không kĩ là còn gặp em. Em thật hoàn hảo không cần chỉnh sửa hay cắt góc. Dù vậy trái tim anh thật tệ khi đã để em bắt cóc. Người ta bảo em ế, do kén cá chọn canh! Anh biết không phải thế, em chờ người tử tế né sở khanh Thân em như tấm lụa đào. Quỷ tha ma bắt lại vào tay anh . Bắc thang lên hỏi ông trời. Anh thích Kitkat hay là kiss em 1 nghìn 1 miếng tương tư. 2 nghìn 2 miếng tương tư một người. Bố a trồng lúa. Mẹ a trồng rau. vậy a Chồng ai? Tớ rất thích cậu. Giống kiểu mẹ cậu luôn mắng cậu chẳng có lý do vậy. Sài Gòn trong xanh có tia cực tím. Em thì cực hiếm phải tia thật nhanh. Gió đưa cành trúc la đà. Liệu anh có muốn về nhà cùng em. Có 1 con mèo béo. Cuộn 1 cuộn tròn xoe. Này cái cậu cute. Làm người yêu tớ nhé. Nắng kia là của mọi người. Cậu là tia nắng, đâu của mình tôi. Ngoài trời đổ mưa. Cây lá đung đưa. Em có ai chưa. Để anh còn tán. Yêu một người không khó. Vì chẳng cần lí do. Chút tình cảm nho nhỏ. Chỉ dành cho cậu đó. Tóc em rối. Áo em nhăn. Trong lòng em lăn tăn. Ah yêu anh mất rồi. Trên đời có rất nhiều cách để hạnh phúc. Trực tiếp nhất là nhìn cậu cười. Đường em đi toàn hoa với cỏ. Biết lấy gì để bày tỏ anh đây. Ngoài trời ngập nắng. Tim lại đổ mưa. Lòng thầm lo lắng. Cậu thích ai chưa? Thò tay mà ngắt ngọn ngò. Thương anh đứt ruột, giả đò ngó lơ. Em đây không thích la cà. Em đây chỉ thích mặn mà với anh. Màu em thích là màu xanh dương. Còn anh vẫn mãi là người em thương. Mọi người đều thích trà sữa. Còn em thì thích trà trộn vào tim anh. Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc. Muốn hạnh phúc thì đứng đó chờ em. Mặt tròn như cái quạt mo. Anh nào vớ được ấm no cả đời. Trăng kia ai vẽ mà tròn. Lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương... Nghe nói anh là người nhiều tâm sự. Thật may em lại là người biết lắng nghe. Xuân kiếm lì xì, Hạ kiếm kem. Thu kiếm hoa sữa, Đông kiếm em Nhờ anh nhắn với mẹ em. Đừng nuôi em nữa, em là của anh. Mượn xe nhớ đổ đầy bình. Mượn tim nhớ đổ đầy tình giúp em Ngày tháng đẹp biết bao nhiêu. Hẹn nhau một chén trà chiều đi anh. Thức khuya a tỉnh bằng trà. Yêu em anh trả bằng tình được không? ( 146 với 11 đổi chủ ngữ cho nhau.). Xuân đến xuân đi xuân chẳng ở. Người đến người nhỡ tậu vào tim. Tết nay em ít mong cầu. Cầu điều duy nhất ở đời bên anh. Xuân này tu hành không thính bả. Thế mà anh lại ngã vào em. Tarzan cant đu without dây. I cant live a day without u. Giữa cuộc đời muôn vàn cám dỗ. Em chỉ cần một bến đỗ là anhhhh. Bác nông dân chăm vợ lo cày lúa. Còn anh lo múa quạt để cua em. Nàng Kiều lỡ bước vì ai. Em thì lỡ bước vì anh mất rồi. Đầu lòng 2 ả tố nga. Thuý kiều là chị em là của anh. Em đây chẳng thích nhiều lời. Nhìn anh là biết bạn đời của em. Em không cần tinder, em chỉ cần tin anh. Em ngồi nhìn đời trôi. Thu qua mấy mùa rồi. Người có tốt hoặc tồi. Cũng chỉ cần anh thôi. Nam châm thì từ tính. Chúng mình thì tình tứ. Yêu một người không khó. Anh có muốn làm điều đó cùng em không? Bồ công anh chỉ bay khi trời có gió. Em chỉ cười khi nơi đó có người em yêu Trăng kia ai vẽ mà tròn. Lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương. Em đang tập viết tình ca. Hợp âm thì ít hợp anh thì nhiều. Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều. Em gọi tên cảm giác đó là yêu. Đố ai quét sạch lá rừng. Đố ai bảo được em ngừng yêu anh Trời mưa bong bóng phập phồng. Hôn em một cái mặn nồng được không. Ta mua viên thuốc ngừng thương. Người nhầm bán thuốc ta thương cả đời. Hôm nay mình chẳng có gì đặc biệt cả nhưng chỉ là tớ muốn gửi cậu một chút tình yêu 167. Em thu hút anh như muối hút nước. Tớ có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu cậu nên cậu có thể nắm tay tờ và đi chung với tớ để cuộc đời tờ trở nên hoàn hảo được không? Tết này em cũng buồn tình,nếu anh cũng thế thì mình yêu đi. Tết ngồi cắn chút hạt dưa. Bao lâu mới được anh đưa về nhà. Em hôm nay vừa hâm vừa dở anh tiến vào che chở em được không Cho em vay một cân hạnh phúc,em sẽ trả lãi xuất bằng cả con tim Rượu ngon uống mãi chẳng say. Anh lại khiến em say một đời Đen bạc thì phải đỏ tình. em yêu chỉ mỗi một mình anh thôi. Anh ơi ship cho em một ly đen đá kèm thêm một cái hôn má từ anh Vì chúng ta mập mờ nên chúng ta chả là gì của nhau cả. Hôm nay em bận yêu đời, dời sang ngày mốt anh nói yêu em. Xuân sang cây lá có cành nhưng cho em hỏi anh có ai chưa. Tết năm nay em quyết không tiêu tiền lì xì để dành lại mua hết tim anh. Anh ơi mình cũng đã già hay là cứ thế về nhà với nhau. Cả năm hút cỏ hút cần,không bằng tết này được gần bên anh. Cà phê đắng thêm đường sẽ ngọt,nhưng thêm anh thì càng ngọt hơn. Thức khuya em tỉnh bằng trà,yêu anh em trả bằng tình được không. Anh à muốn mặn thì thêm muối,muốn đắm đuối thì thêm em. Cho em một cốc trà nếu được thì cho em hỏi lối vào tim anh. Anh có hai lựa chọn,một là yêu em nhiều,hai là yêu em cực nhiều. Cà phê thì đắng,ớt thì cay. Uống bia thì tỉnh lắm,uống anh lại say một đời Thời tiết này yêu em là hợp lý,mà anh bỏ phí thì là anh ngu. STT thả thính 20/10 thoát ế thần tốc Em muốn tạo nên một simple love với anh. Người ta thích tắm xà phòng,còn em thì thích sà vào lòng anh. Miền Nam có mai, miền Bắc có đào.Nhưng cho em hỏi miền nào có anh Trời dù có trong xanh cũng không đẹp bằng ánh mắt em dành cho anh Mây suốt đời chung tình với gió,còn em chỉ thích mình anh Anh ơi em thích đồng hồ,đồng thời cũng thích làm bồ của anh Anh có biết em và thuỷ tinh khác nhau chỗ nào không. Thuỷ tinh thì dễ vỡ,còn em thì dễ thương. Cuộc đời em đang dang dở,anh bước vào che chở em được không. Anh là mây là gió. Anh ngắm nhìn trời xanh. Còn em ngắm nhìn mỗi anh. Anh à,hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua nhưng sẽ ít hơn em yêu anh ngày mai. Thế giới rộng lớn đầy loại người nhưng em không thích thế giới,em chỉ thích anh. Ngày xưa em thích màu xanh dương, ngày nay em thích anh người em thương. Hà Nội không thể vì hoàng hôn mà trở nên rực rỡ. Nhưng em có thể vì anh mà trở nên yêu đời. Em không biết có nên nói anh biết hay không. Em nghiện một thứ nhưng không may thay đó lại là anh. Mây là của bầu trời còn anh là của em. Trong 36 kế,em thích nhất là kế bên anh. Mình yêu nhau một phút cũng được, miễn là lúc ấy chân thành yêu nhau. Caption của em tuy toàn thính. Nhưng có điều hướng về anh là chính. Nếu anh bẻ khoá vượt rào, liệu anh có thể chui vào tim em. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Em mà cười là đổ gục trái tim anh. Ngoài trời thì mưa tầm tã. Liệu em có thể ngã vào lòng anh. Điện thoại báo pin yếu. Tim báo đông này thiếu em. Ô tô đã có chỗ đỗ. Còn anh thì đã đỗ trong tim em. Lão hạc tha thiết cậu vàng. Còn em tha thiết mỗi chàng mà thôi. Lồng thì em để nhốt chim. Còn anh em nhốt trong tim em này. Lúc nhỏ thì thích trung thu. Lớn lên lại muốn thu này with u. Trên trời có những vị tiên. Dưới đất có những người điên vì tình Em đây bị dính lời nguyền. Hoàng tử tha thứ, làm chồng em nha. Nếu người đó là anh, muộn một chút cũng không sao. Nếu cuối cùng có thể đi cùng nhau, lâu một chút cũng không vấn đề. Có ai bán khẩu trang 3 lớp mà lớp trắng chống bẩn, lớp xanh chống nước, lớp giữa love you không ạ? Đó giờ chỉ toàn ăn cơm với cá. Em làm gì biết thơm má ai đâu. Mười lạng tương tư, hai lạng rượu. Năm cân thương nhớ, một biển tình. Anh là chàng trai đeo kính. Chỉ muốn đớp thính của riêng em. Chưa yêu cứ nghĩ em khờ . Yêu rồi mới thấy em khờ ôn khôn. Gió chiều nào, theo chiều ấy. Vợ anh trước mặt, nhìn là thấy. Bệnh corona thì tìm bác sĩ. Bệnh codonqua thì tìm đến em. Lá là của cây. Mây là của trời. Còn anh là của em. Anh gì ơi cho em mượn cái đèn pin được không. Trời tối quá em không biết đường nào để đi đến trái tim anh. Đừng chúc em ngủ ngon vì anh là lí do làm em thao thức. Cuộc sống sẽ trở nên hoàn mỹ, nếu em được chung lối với anh. Trên trời có thần tiên, dưới đất lại có em điên vì anh. Tết nay em không thèm kẹo mứt. Vì đã có môi anh thơm ngọt tựa sen hồng. Em giả vờ nhìn xung quanh nhưng thật ra là em đang nhìn anh. Trăm tin nhắn từ người lạ cũng không bằng một tin nhắn từ anh. Nắng vàng hoà lẫn trời xanh, nụ cười của anh làm tan chảy tim em. Tính em vốn thật thà nên gặp anh em chỉ biết nói rằng em đã yêu. Trời trong xanh nắng long lanh. Thế anh say nắng hay là say em. Một cộng một bằng hai, em với anh cộng nhau thành một cặp. Uống nước ép mà em đã say, hay là do em say anh phục vụ. Em không đủ đẹp để làm anh say nắng. Nhưng em đủ nắng để sưởi ấm trái tim anh. Anh học lớp nào thế? Lớp toán còn em? Em học love anh. Tim em là đại dương thì anh mãi là người em thương. Người ta thích ngắm chiều tà, còn anh lại thích đó là chiều em. Tài nấu ăn của em tuy không giỏi nhưng em không biết gì ngoài nấu món lẩu tình yêu. Anh ơi gió lạnh gần kề, bao nhiêu lớp áo cũng không bằng love you. Bao nhiêu hoa ngoài vườn em chỉ chọn một cành, bao nhiêu người ngoài kia em chỉ chọn mình anh. Yếu toán, yếu văn, yếu lý, nhưng yêu anh. Em có biết Lịch Sử và em giống nhau chỗ nào không? Cả hai đều làm anh phải nhớ. Nắng mưa là chuyện của trời, còn em yêu anh là chuyện hiển nhiên. Em yêu anh với vận tốc không phanh. Nên đã nắm thì sẽ không buông. Vector chỉ có một chiều. Còn anh chỉ muốn nuông chiều mỗi em. Em nào khác gì hoàng hôn? Vì em luôn là thứ anh ngắm nhìn mỗi khi đi học về. Tình yêu của em giành cho anh như sức nóng ở sa mạc Sahara. Oxi là nguồn sống của nhân loại, còn anh là nguồn sống của em. Anh ơi anh có biết sơ cứu không. Chứ em sắp chết đuối vì anh rồi. Nếu như anh là phở. Em sẽ là nước lèo. Cuộc đời cuốn vèo vèo. Ta bên nhau anh nhé. Anh ơi trái đất vẫn tròn, dù trời có xụp vẫn còn có em. Cuộc đời em như một phương trình, nếu thiếu anh thì sẽ thành vô nghiệm. Anh ơi,em muốn sau này con của em có ADN của anh được không. Tim là bộ phận trên cở thể của em nhưng tại sao lại đập vì anh. AgNO3 và BaCl2 tạo chất kết tủa, còn em và anh kết hợp là thành đôi. Sự bảo vệ của anh dành cho em như nhiệt nhôm vậy, mạnh mẽ và nóng bỏng. Anh có biết không em chỉ phản ứng khi có chất xúc tác là anh. Romeo thì có Juliet, Jack thì có Rose, còn anh thì có em. Nếu trái tim em là không khí, thì anh sẽ là Nitơ. Phản ứng mãnh liệt của H2SO4 đặc khi gặp H2O cũng như tình cảm của tớ giành cho cậu vậy đó. Bên ngoài đang -20 độ, còn vòng tay anh là 37 độ. Em chọn cái nào ? Lúc em gặp anh giống như khi Na gặp H2O vậy đó mãnh liệt và toả sáng. Cây xanh không thể thiếu ánh sáng cũng như em không thể thiếu anh . Anh có biết H nằm thứ mấy trong bảng tuần hoàn không. Vị trí của anh trong tim của em cũng như vậy. Nếu một hạt cát nói được câu "Anh yêu em" thì anh muốn tặng em tất cả các bãi cát trên thế giới này. Người ta nói tình yêu phải trả giá, hãy nói cho em biết anh cần bao nhiêu? Hong muốn lạc đường thì bật map hong muốn ăn trap thì iu em. Nếu anh cảm thấy tương lai mịt mù. Cứ nhắm mắt lại em thịt anh luôn. Rhymastic thì Yêu 5. Còn em thì yêu anh. 279. Trái đất thì có hai cực còn em thì thật cực kì thích anh. Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành. Nghiêng sao cho đổ lòng anh là vừa. Em nhận từ anh tương tác, anh nhận từ em tương tư... Muốn simple love thì tìm họ, muốn special love thì tìm em Mong em tốt nghiệp hai bằng. Một bằng đại học. Một bằng lòng anh. Yêu em anh ngửa mặt lên trời. Vì em là cả bầu trời của anh. Em đi ngang qua tôi một đoạn, nhưng tôi lại lỡ chờ đợi em một đời. Ngoài trời đổ mưa. Tim lại đầy nắng. Lòng thầm lo lắng. Anh đã ngủ chưa? Có vài người rủ em đi ăn tối, em từ chối vì thực đơn không có anh. Nắng kia là của mặt trời. Còn anh là của ai rồi hay chưa? Mây kia là của hạt mưa. Còn anh đã thích em chưa hay rồi? Anh biết vì sao đầu tuần bắt đầu bằng thứ hai không? Vì anh là thứ nhất ! Đau đầu đã có Panadol, đau bụng đã có Berberin, còn đau tim thì em đến tìm anh có được không? Điện thoại anh có vấn đề rồi, nó không có số điện thoại của em. Vạn hạt mưa rơi không hạt nào nhầm chỗ. Vạn người anh gặp không người nào là em. Anh ơi...Trà sữa phải có trân châu. Thanh xuân đừng có sống lâu một mình. Không phải Chí Phèo nhưng anh muốn thấy nụ cười em Nở. Những câu nói hay viết caption thả thính 20/10 296 Không mơ cổ tích hoang đường. Chỉ mong buổi tối lên giường có anh. Yêu nhau để đâu cho vừa. Để đâu cũng được chứ đừng để quên. Ba đồng một mớ trầu cay. Bao giờ anh hỏi ngày mình cưới nhau ? Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên. Trăm đồng chỉ đổi duyên tình của anh. Hôm nay trời đổ nắng vàng. Không biết anh có nàng nào hay chưa? Are you the camera? Cause everytime I see you, I smile. Con cò đi uống rượu đêm. Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Còn em chẳng uống ngụm nào. Cũng say ngây ngất ngã vào lòng anh. Paris đẹp nhất về đêm, còn anh đẹp nhất có em ở cùng. Anh học Quốc phòng để bảo vệ Tổ Quốc, bởi trong Tổ Quốc có em. Nhìn sách sử anh thấy được quá khứ, còn nhìn em anh thấy được tương lai. Hoa hướng dương thì hướng về mặt trời, còn anh thì hướng về nụ cười của em. Anh đây chẳng biết làm thơ. Thích em nên mới ngẩn ngơ đợi chờ. Anh có thể góp electron để tạo cấu hình bền vững với em không ? Nếu gặp được em sớm hơn thì bài văn miêu tả về thiên thần của anh đã không bị để trắng. 309. Anh học Lý rất giỏi, nhưng chẳng thể nào tính được tần số tim khi gặp em. Dùng quỳ tím thử axit, quỳ tím sẽ chuyển đỏ. Tớ hôn cậu một cái xem má cậu có chuyển đỏ không nhé? Anh là gam màu đặc biệt, cho Vincent cũng chẳng thể phối. Ngoài kia nhiệt độ đang bị ém đến âm. Liệu anh có thể là người mang hơi ấm đến em? Hôm nay trời trông xanh ngát. Liệu em muốn dùng chung bát nhà anh? Mẹ anh trồng lúa bố anh trồng khoai. Đến bây giờ anh vẫn chưa biết mình là chồng ai. Nói lời chân thật với nhau đừng bắt tâm tư phải sàng và lọc. Ta cần may túi ba gang vì lúc bên nhau là vàng là ngọc. 365 ngày, sẽ có ngày mà ta phải thức trắng. Bởi vì ánh mắt của anh, đủ đô hơn những giọt cà phê đắng. Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối. Nhưng sự lừa dối chắc chắn đến từ môi em. Hồi bé thích nhảy lò cò. Lớn lên lại thích hẹn hò với em. Kiếp này em nỗ lực đến như vậy bởi vì em không biết kiếp sau có thể gặp lại anh được không. 123 con gà. Em yêu anh nhất mà Sao tôi phải dùng Google cơ chứ? Khi mà người yêu tôi biết mọi thứ tôi cần ! Hôm nay trời nắng dịu dàng.Hay là mình cứ nhẹ nhàng yêu nhau. Nắng kia đâu làm da anh cháy. Nhưng nếu em cười chắc chắn là anh say. Cục tác một tiếng con gà. Cục cưng một tiếng chính là gọi em. Người ta say rượu say bia. Còn tôi say I love you. Người ta gọi em là thiếu niên nhưng bản thân em lại cảm thấy thiếu anh. Nhìn em anh say say ảo ảo. Yêu em rồi chắc lảo đảo không ngưng. Dạo này trộm cắp nhiều quá. Quay qua quay lại mất mịa trái tim. Mỗi khi nói chuyện với cậu, tớ như vừa trải qua một kì thi vậy. Nói xong rồi cứ cảm thấy mình không phát huy tốt. Điều kiện chọn người yêu của em chỉ có một. Phải là anh. Anh xô hay chậu gì không ? Hứng hộ tình cảm của em dành cho anh đi. Ba mươi chưa phải là Tết. Không làm bạn đâu phải là hết, còn có thể làm người yêu mà. 334. Muốn sang phải bắc cầu kiều. Muốn cua crush phải liều một phen. Em vụng về nên làm gì cũng đổ. Tấm thân này cũng lỡ đổ vào anh. Em đây chẳng thích ngôn tình. Em đây chỉ thích chuyện mình có nhau. Em phát hiện hôm qua rất thích anh, hôm nay cũng rất thích anh. Nhưng mà có dự cảm ngày mai sẽ cực kỳ thích anh. Anh có phải dạo này béo lên không? Không có. Vậy tại sao ở trong tim em “trọng lượng” của anh càng ngày càng nặng thêm. Gần đây có một tin đồn nói rằng em thích anh, em cần nói rõ một chút, đó không phải là tin đồn. Đừng để em nhìn thấy anh. Không thì em thấy anh một lần liền thích anh một lần. Họ thích nghe nhạc vì lời. Còn em lại thích trọn đời có anh. Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần nghiêng đủ lòng anh là vừa. Con cóc là cậu ông trời. Còn anh là cả cuộc đời của em. Anh ơi gió lạnh gần kề. Anh mau thu xếp mà về với em. Em đây không thích la cà. Em đây chỉ thích mặn mà với anh. Em hôm nay vừa hâm vừa dở. Anh bước vào che chở được không? Màu em thích là màu xanh dương. Còn anh vẫn mãi là người em thương. Mọi người đều thích trà sữa. Còn em thì thích trà trộn vào tim anh. Thời tiết này yêu em là hợp lý. Anh mà bỏ phí thì là anh ngu. Em sinh ra không phải để sống vất vả. Mà là để sau này gả cho anh. Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc. Muốn hạnh phúc thì đứng đó chờ em. Đen Vâu thì muốn trồng rau và nuôi thêm cá. Còn anh thì đang hỏi má nuôi thêm em Mặt tròn như cái quạt mo. Anh nào vớ được ấm no cả đời Trăng kia ai vẽ mà tròn. Lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương... Muốn mời anh uống chén trà. Muốn trở thành người một nhà với anh. Nghe nói anh là người nhiều tâm sự. Thật may em lại là người biết lắng nghe. Xuân kiếm lì xì, Hạ kiếm kem. Thu kiếm hoa sữa, Đông kiếm em... Cuộc sống thì giống cuộc đời. Còn anh thì giống bạn đời của em. Hôm nay em học toán hình. Vuông, tròn chẳng có toàn hình bóng anh Không mơ cổ tích hoang đường. Chỉ mơ giấc mộng đời thường có anh. Muốn cho thiên hạ trầm trồ. Sao anh không thử làm bồ của em. Nhờ anh nhắn với mẹ em. Đừng nuôi em nữa, em là của anh Mượn xe nhớ đổ đầy bình. Mượn tim nhớ đổ đầy tình giúp em Anh ơi Trái Đất hình tròn. Trốn mà không kỹ là còn gặp em. Ngày tháng đẹp biết bao nhiêu. Hẹn nhau một chén trà chiều đi anh. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng sau vài viết stt thả thính 20/10 này bạn sẽ tìm kiếm được một nữa yêu thương và sẽ nhận được những lời chúc ngọt ngào vào ngày Phụ Nữ Việt Nam nhé! Mời bạn tham khảo: Bảng giá chụp ảnh cưới tại Sansan Luxury Wedding nhé!
 8. Kỷ niệm ngày cưới là một ngày quan trọng không kém ngày cưới của mỗi cặp đôi. Đây không chỉ là một ngày giúp các cặp vợ chồng hâm nóng tình cảm của mình mà còn còn là dấu nối gắn kết bền chặt của cặp đôi trên những bước đường tương lai sau này. Cùng Sansan Luxury Wedding học những lời chúc kỷ niệm ngày cưới Hay cực ý nghĩa dành cho người bạn đời của mình nhé! Ý nghĩa của lời chúc kỷ niệm ngày cưới Kỷ niệm ngày cưới Kỷ niệm ngày cưới là một dịp đặc biệt để các cặp vợ chồng ôn lại ký ức và bày tỏ tình cảm với người kia. Đây là một truyền thống tốt đẹp đã có lịch sử hàng trăm năm ở nhiều quốc gia. Mọi người chia ngày kỷ niệm cưới của mỗi năm ứng với tên gọi của những loại vật liệu. Số năm kỷ niệm ngày cưới càng cao thì tên gọi cũng ứng với loại vật liệu có giá trị bền tương ứng. Một món quà bất ngờ sẽ thêm phần ý nghĩa hơn khi bạn gửi gắm vào đó những thông điệp yêu thương. Những lời chúc chân thành dành tặng cho nửa kia của mình, bố mẹ hay bạn bè… Lời chúc kỷ niệm ngày cưới dành cho người vợ Ôi có lẽ Thượng đế đã tặng anh cả một vườn hoa hồng. Anh thật may mắn khi có em trong đời. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới! Anh đã nói “Anh yêu em”. Chỉ là một câu gồm ba chữ. Giờ đây anh muốn nói nhiều hơn thế. “Hãy luôn ở mãi trong trái tim anh”. Với nhiều người, 5 năm chỉ là một con số, nhưng với anh, 5 năm ở bên em chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời anh. Hãy làm cho cả quãng đời sau này của anh cũng rực rỡ như vậy em nhé! Cảm ơn em vì đã cho anh được vinh hạnh làm người đàn ông ở bên cạnh chở che cho em trong suốt 10 năm qua. Từ giờ về sau, bờ vai này vẫn sẽ luôn ở đây đợi em dựa vào! Chúc mừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta! Tình yêu vốn dĩ không thể cân đo đong đếm, cũng như khoảng thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ không bao giờ là đủ. Vậy nên, hãy ở bên cạnh anh mãi mãi nhé! Ông bà, ba mẹ của bạn đã có một album ảnh kỷ niệm ngày cưới chưa? Nếu chưa thì bạn hãy tham khảo ngay bảng giá chụp ảnh cưới tại Sansan Luxury Wedding để đưa họ đi chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đàng nhớ này nhé! Có lẽ anh từng hối hận về những việc làm trước đây. Nhưng em biết anh chưa bao giờ hối hận về một điều. Một điều mà cả những năm sau nữa, anh luôn muốn được làm lại và làm lại. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới em nhé. Tròn một năm mình trở thành vợ chồng của nhau. Mỗi sáng thức giấc anh luôn cảm ơn ông Trời đã mang cho anh một món quà đặc biệt chính là em – bà xã của anh. Anh mong chúng mình cùng nhau cố gắng, vượt qua mọi thử thách của cuộc sống, bên anh đến già em yêu nhé. “Anh yêu Em” đó là câu nói anh muốn nói với em mỗi ngày. Từng giây, từng phút, từng ngày, tình yêu ấy lớn dần lên theo năm tháng chẳng hề nhạt phai. Anh mong tình cảm của em dành cho anh cũng như vậy. Chúc mừng ngày kỷ niệm cưới của đôi ta. Cảm ơn duyên số đã mang em đến bên anh, làm vợ yêu của anh. Có những lúc anh làm em buồn, những lúc để em cô đơn một mình. Nhưng em vẫn luôn bao dung, tha thứ để bên anh. Cảm ơn em thật nhiều bà xã. Mong rằng chúng ta sẽ có thật nhiều ngày kỷ niệm hạnh phúc như vậy em nhé. Lời chúc kỷ niệm ngày cưới dành cho người chồng Anh đã thay đổi cả cuộc đời em. Em biết điều đó. Nhưng em tự hứa với lòng là em sẽ không bao giờ thay đổi. Vì em yêu anh mãi. Người ta không bao giờ biết trước tương lai. Nhưng hãy an tâm rằng ở phía trước anh luôn có em. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới. Mỗi năm của hôn nhân đều rất đặc biệt. Mỗi linh hồn đều hát những bài ca của tình yêu. Em ước được nghe bản tình ca này mãi mãi. Ai đã nói rằng tình yêu sẽ không tồn tại mãi mãi? Anh đã cùng em chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Chúc mừng 5 năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Em tin là khi chúng ta có nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tới bây giờ em vẫn tin vào điều đó. Sau này và mãi mãi. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Mỗi năm của hôn nhân đều rất đặc biệt. Cảm ơn anh đã đến bên em, yêu thương, chăm sóc và nhường nhịn tính cách bướng bỉnh của em. Mãi yêu ông xã. Chúc mừng ngày kỉ niệm cưới của chúng ta. Em tin là khi chúng ta có nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tới bây chính anh là người chứng minh niềm tin đó của em không hề sai. Sau này và mãi mãi chúng ta luôn bên nhau anh nhé. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Ông xã à. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Cũng như bao gia đình bình thường khác, chúng ta cũng có những lúc vui vẻ, yêu thương, giận hờn hay cãi vã. Nhưng vượt lên trên mọi thử thách, chúng ta luôn nắm chặt tay nhau đi qua giông bão. Cảm ơn đã đến bên em. Mãi yêu anh! Tuy chồng là người không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng trong lòng vợ anh mãi là người chồng tuyệt vời nhất. Gửi đến chồng những lời chúc và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Tham khảo ngay Có nên chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới không? Cần chuẩn bị gì? nhé! Lời chúc kỷ niệm ngày cưới dành cho bố mẹ Ba mẹ luôn dạy cho chúng con những bài học về cuộc sống. Và tình yêu của ba mẹ cũng là một bài học vô giá đối với chúng con. Một tình yêu thật giản dị nhưng không tầm thường, một tình yêu mà ở đó có sự trân trọng, yêu thương, trách nhiệm và hy sinh. Chúng con mãi biết ơn và thương ba mẹ. Chúc ba mẹ ngày kỷ niệm cưới hạnh phúc trọn vẹn. Càng trưởng thành con càng nhận ra được rằng sự giàu sang, sung túc, lắm tiền nhiều của, không mang tới hạnh phúc thực sự. Vậy hạnh phúc đích thực là gì trong cuộc sống bộn bề này? Và khi nhìn vào tình yêu của bố mẹ con có câu trả lời. Hạnh phúc chỉ đến khi ta tìm được cho mình một nửa yêu thương. Chúc mừng ngày kỷ niệm cưới của bố mẹ – người mà con yêu quý nhất. Giờ này … năm về trước mẹ đã chính thức trở thành vợ của bố con nè. Thật vui vì sau … năm gia đình ta lại được quây quần bên nhau để kỷ niệm về ngày đặc biệt đó. Con chúc bố mẹ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau, như những ngày tháng trước đây, sẽ luôn sát cánh cùng chúng con bố mẹ nhé! Điều quý giá nhất cuộc đời con đó là được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của bố mẹ. Con luôn hãnh diện và tự hào vì được làm con của bố mẹ. Chúc cho gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc bên nhau như bây giờ bố mẹ nhỉ! Happy Anniversary! Ngày bố mẹ đến với nhau, con không thể tham dự, nhưng thật may vì con có thể trở thành một phần quan trọng trong suốt những ngày tháng sau này của ba mẹ. Chúc mừng 25 năm ngày cưới bố mẹ! Bố và mẹ đã luôn luôn dạy con để đạt được cột mốc trong cuộc sống của mình. Hôm nay, bố mẹ đã cho con thấy được thế nào là niềm hạnh phúc ngập tràn khi đạt được cột mốc của chính mình. Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ yêu quý của con. Kính tặng bố mẹ của con lời chúc hay nhất trong ngày đáng nhớ này. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng với những lời chúc kỷ niệm ngày cưới ý nghĩa trên bạn sẽ chọn được một lời chúc ý nghĩa và đặt vào đó tình cảm của mình để gửi đến họ nhé!
 9. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố hoa lệ bật nhất của Việt Nam. Vì thế, thành phố sở hữa vô số địa điểm chụp ảnh cưới đẹp mà bạn không thể bỏ lỡ. Cùng Sansan Luxury Wedding tìm hiểu Top 18+ địa điểm chụp ảnh cưới đẹp ở TPHCM không nên bỏ lỡ 2020 để bạn có thể có bộ ảnh cưới khó quên như mong đợi nhé! Top 25+ địa điểm chụp ảnh cưới ngoại cảnh đẹp nhất ở TPHCM năm 2020 Nhắc đến TPHCM hay đơn giản là Sài Gòn, người ta luôn nghĩ đến một thành phố xinh đẹp, nhộn nhịp và đâu đâu cũng là tiếng xe cộ. Nhưng Sài Gòn mang trong mình rất nhiều bản sắc văn hóa khác nhau. Chính vì thế mà không ít các cặp đôi lựa chọn chụp ảnh cưới tại đây như muốn lưu giữ vẻ thanh xuân của họ. Bạn đang loay hoay vì sắp đến ngày chụp ảnh cưới nhưng lại chưa chọn được địa điểm? Hay vỡ kế hoạch du lịch kết hợp chụp ảnh cưới vì mùa COVID này? Hay đang chưa biết chọn địa điểm nào trong TPHCM để chụp ảnh cưới? Bạn đừng nên bỏ lỡ những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp ở TPHCM mà Sansan Luxury Wedding gợi ý cho bạn dưới đây nhé! #1. Chợ Bến Thành - Công viên 30 tháng 4 là địa điểm được yêu thích nhất khi chụp ảnh cưới Nhắc đến TPHCM, sẽ thật là thiếu sót nếu như bạn bỏ qua địa điểm này. Tọa lạc ngay trung tâm của thành phố, ở cái nơi được xem là chốn nhộn nhịp nhất của Sài Gòn. Nhưng khu chợ Bến Thành khoác lên người một vẻ cổ kính và mang đậm nét đặc trưng của thành phố mang tên Bác. Trải qua biết bao sương gió, chợ Bến Thành vẫn sừng sững với thời gian, là biểu tượng được khắp năm châu và bạn bè thế giới biết đến. Sẽ là dấu ấn khó quên nếu bạn đưa một chút gì đó của thành phố vào bộ ảnh cưới của mình. Bởi vì không phải tự nhiên mà Sansan lại liệt kê chợ Bến Thành là top đầu địa điểm chụp ảnh cưới đẹp ở TPHCM đâu nhé! #2. Bến tàu Du Thuyền quận 1, Bến tàu Bình An quận 2 Một trong những địa điểm chụp ảnh cưới được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay là bến tàu Du Thuyền Bạch Đằng quận 1. Còn gì lãng mạn hơn khi bạn có những shoot hình vô cùng sang trọng nơi đây. Không chỉ với bờ bên này sông, bờ bên kia là bến tàu Bình An thuộc quận 2 cũng mang hơi hướng sang trọng nhưng có điều trẻ trung hơn. Đây là những khám phá mới lạ mà Sansan dành cho bạn! #3. Phố Nhật quận 1, Phố Tây Bùi Viện TPHCM không chỉ lãng mạn với các bến tàu, mà các đường phố cũng được xem như là hơi thở của thành phố. Bộ ảnh cưới của bạn sẽ thiếu sót nếu như bạn bỏ qua địa điểm chụp ảnh cưới này. Mang hơi thở của nước ngoài nhưng lại vô cùng thuần Việt cũng là một ý tưởng không tồi cho bộ ảnh cưới độc đáo bạn nhỉ? Khi bạn cảm thấy quá chán nản với những bộ ảnh cưới phố phường sầm uất thì chụp ảnh cưới tại Phố Nhật là một gợi ý khá là mới mẻ cho bạn. Tọa lạc tại khu Lê Thánh Tôn, khi bước vào đây, bạn sẽ thấy mình như đang lạc vào một con đường tại đất nước hoa anh đào xinh đẹp. Chụp một bộ ảnh thật đẹp tại đây nào! Nếu bạn không thích bộ ảnh mang hơi thở Á châu thì bạn có thể hòa mình vào không gian năng động của người châu Âu tại Phố Tây Bùi Viện. Không chỉ có giới trẻ mà có những người nổi tiếng cũng chọn Bùi Viện để đánh dấu sự kiện quan trọng của mình. #4. Thảo Cầm Viên là địa điểm chụp ảnh cưới tại TPHCM “xanh mắt” nhất Nếu đã chán cảnh phố phường san sát nhau nhà nhà quán quán, thì Thảo Cầm Viên chính là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng nhất dành cho bạn. Ẩn mình giữa những tòa nhà cao chót vót, toàn sắt thép, bê tông, cửa kính thì Thảo Cầm Viên lại mang cho mình màu xanh mát mắt. Mỗi một chuồng thú, mỗi một đài phun nước như được thiết kế sẵn dành riêng cho bộ ảnh cưới của bạn đấy. #5. Bảo tàng Thành Phố chốn lý tưởng chụp hình cưới cho cặp đôi cổ điển 1, 2, 3 cùng hóa thân thành cô công chúa trong truyện cổ tích nào! Bảo tàng Thành phố dường như là một địa điểm chụp ảnh cưới không thể bỏ lỡ cho các cô nàng fan vintage rồi nhỉ! Từ dãy hành lang dài đậm chất điện ảnh, khung cửa sổ mơ màng cho đến cầu thang cổ cực đẹp hay mái vòm lớn – tất cả đều mang đậm hơi thở phương Tây. Từng chi tiết nhỏ của Bảo tàng đều rất tinh xảo và mang tính thẩm mỹ cao. Chưa hết, vì đã được đưa vào hoạt động trên dưới 30 năm nên nơi đây còn có sự hoài cổ nữa. #6. Công viên Thỏ Trắng Với những cặp đôi muốn có những tấm hình quay về tuổi thơ thì nhất định nên đến công viên Thỏ Trắng. Nơi đây có nhiều trò chơi nhẹ nhàng đến những trò cảm giác mạnh dành cho trẻ em. Chắc chắn, cô dâu chú rể sẽ quẩy hết mình trong tấm hình cưới. Bạn đang chuẩn bị cưới? Tham khảo ngay +69 Bước CHUẨN BỊ CƯỚI hoàn hảo nhất dành cho dâu, rể nhé! #7. Địa điểm chụp ảnh cưới đẹp đậm chất thôn quê - Khu du lịch Văn Thánh, Bình Quới Khu du lịch Bình Quới, Văn Thánh tiếp tục là địa điểm vừa chụp ảnh, vừa vui chơi. Khu du lịch này mang vẻ đẹp của một làng quê thanh bình với hồ nước, cầu khỉ, xuồng lá, những ủ rơm vàng ươm… Vẻ đẹp của khu du lịch này là vẻ đẹp dân dã như chính con người Sài Gòn – mộc mạc mà chân thành. Nơi đây thích hợp để chụp những bức ảnh cưới đậm chất thôn quê. #8. Cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt Chắc chắn, bộ ảnh cưới của bạn sẽ tràn ngập lung linh sắc màu khi chụp ảnh tại Cầu Ánh Sao. Bề mặt của cầu được lắp đặt vô số những bóng đèn led được chiếu ngược lên trên. Nhìn như những ánh sao lấp lánh lên khắp cả một vùng trời. Đặc biệt, hệ thống phun nước hai bên hông cầu cũng giúp cho ảnh cưới của bạn trở nên lãng mạn hơn. Bộ đôi Hồ Bán Nguyệt và Cầu Ánh Sao không thể tách rời nhau và cũng đồng thời là cặp bài trùng mà nhiều cặp đôi lựa chọn khi chụp hình cưới. Nguyên nhân là bởi cầu Ánh Sao nằm bắc ngang qua hồ Bán Nguyệt từ đó hai địa điểm này phụ trợ và làm nổi bật thêm vẻ đẹp của nhau. Nước hồ xanh mát, mênh mang kết hợp với cây cầu được chiếu sáng bởi hệ thống đèn led nằm dọc chiều dài tạo nên vẻ đẹp ấn tượng như trăng và sao. #9. Phố đi bộ Nguyễn Huệ Là người dân Sài Gòn chắc chẳng hề xa lạ với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Con phố này đã được xây dựng từ năm 1970 nhưng mãi đến năm 1965 mới được đổi tên thành đại lộ Nguyễn Huệ như ngày nay. Sau đó tới tháng 2 năm 2015 phố mới được trở thành phố đi bộ nhằm phục vụ người dân cũng như du khách đến với Sài Gòn. Nhờ vẻ đẹp cũng như tính chất lịch sử mà nơi đây còn là một trong những địa điểm chụp ảnh cưới đẹp tại TPHCM không thể bỏ qua. #10. Bảo tàng Y học cổ truyền Bảo tàng y học cổ truyền là tòa nhà nhỏ, nhìn bên ngoài thì không thể biết đó là bảo tàng. Nhưng vô bên trong thì du khách mới từ từ ngạc nhiên, không ngờ lại có một nơi cổ cổ, hay hay tồn tại giữa lòng Sài Gòn như vậy. Nếu như các bạn yêu nét truyền thống nơi này và muốn có bộ ảnh tại địa điểm chụp ảnh cưới truyền thống Việt Nam thì đây là địa điểm thích hợp Chụp ảnh cưới tại Studio cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy. Hãy tham khảo nhiều địa điểm để chọn địa điểm phù hợp với mình nhất nhé! #11. Khu dân cư Đường sắt xe lửa Với người dân Sài Gòn, hình ảnh tàu hỏa và đường sắt tồn tại như một phần máu thịt. Đã từ lâu, đường tàu chạy qua khu dân cư lại trở thành điểm đến thu hút bằng sự mộc mạc của nhà dân và các địa điểm uống cà phê đậm chất ” Xóm đường tàu “. Sau khi đã “chụp nát” các khu trung tâm thương mại sầm uất, những khu chung cư cao cấp thì giới trẻ Sài Gòn lại tìm đến “xóm đường tàu” để có những bức ảnh sống ảo mang hơi thở của sự hoài niệm, một chút màu sắc cổ xưa giữa thành phố hiện đại, nhộn nhịp. #12. Nhà hát Thành phố Nhà hát lớn hay còn gọi là Nhà hát Thành phố hay Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh là điểm nhấn ấn tượng cho kiến trúc và cuộc sống của đất Sài Gòn. Nhà hát lớn nằm ngay tại quận 1 thuộc phường Bến Nghé, nên càng phù hợp cho các cặp đôi đang đi tìm địa điểm chụp hình cưới ở TPHCM. Thông thường các cặp cô dâu chú rể hay chọn mặt tiền của Nhà hát Lớn để chụp hình cưới bởi vẻ đẹp cổ kính với lối kiến trúc đặc trưng từ thời Pháp. #13. Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định Nhà thờ Đức Bà cũng là một địa điểm chụp ảnh cưới khá thú vị dành cho các cặp đôi. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây, cổ kính, hiện đại nhưng cũng vô cùng tôn nghiêm và trang nhã. Thực chất vẽ đẹp của những địa điểm chụp hình cưới ngoại cảnh Sài Gòn, bạn có thể lựa chọn chụp ảnh vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn buông xuống. Chắc chắn sẽ tạo nên một không gian tuyệt vời với nhiều góc ảnh đẹp lãng mạn. Bên cạnh những nét đẹp cổ kính của Nhà thờ Đức Bà thì nhà thờ Tân Định mang một hơi thở mới. Đây cũng là gợi ý địa điểm chụp ảnh cưới ở TPHCM mới nhất mà Sansan gợi ý cho bạn. Nếu những địa điểm trên chưa làm bạn ưng ý thì có thể tham khảo ngay TOP 19 phim trường chụp ảnh cưới đẹp lung linh tại TPHCM. #14. Bưu điện Thành phố Ngay cạnh Nhà thờ Đức Bà là Bưu điện và Bảo tàng thành phố với kiến trúc kiểu Pháp, cũng là địa điểm đẹp để chụp ảnh và mang đậm dấu ấn của Sài Gòn. Bạn nên chọn ngày nắng đẹp, mặc áo cưới lộng lẫy và có thể kèm một số phụ kiện như giỏ hoa cưới, gấu bông, bong bóng hay 1 chiếc vali kiểu cổ…. #15. Cầu mống Một trong những cây cầu bộ hành thu hút giới trẻ Sài Thành đến chụp hình nhiều nhất đó là cầu Mống. Nếu cặp đôi muốn ghi lại vẻ đẹp giản dị của Sài Gòn thì có thể đến với Cầu Mống. Cầu Mống hay còn gọi là Cầu Xanh nằm dọc bờ sông giữa khu vực quận 1 và quận 4. Nơi đây đẹp hơn cả là hàng hoa giấy xanh tươi nên được nhiều cặp đôi lựa chọn để hẹn hò hay chụp ảnh. #16. Các ngôi chùa cổ, chùa bà Thiên Hậu Để có bộ ảnh cưới đẹp và lạ thì không nên quên địa điểm này – Chùa cổ Với lối kiến trúc cổ kính, câu đối, biển tự màu đỏ sơn son thiếp vàng trở thành background lý tưởng dành cho các cặp đôi chụp hình cưới khi diện áo dài truyền thống, đồ khoả, cách tân đủ kiểu. Bạn nên tranh thủ đi sớm để đỡ đông và có ánh sáng đẹp. Giữa một Sài Gòn ồn ào và sôi nổi, thế nhưng chùa bà Thiên Hậu vẫn có một sức hút cực lớn đối với người dẫn khu vực. Là một ngôi chùa lớn với hơn 200 năm tuổi, mỗi khi đến đây bạn sẽ cảm thấy thật bình yên, thanh bình. Đặc biệt, khi chụp ảnh cưới tại đây, bạn dường như tìm được một nơi linh thiêng, cầu phước, cầu may mắn cho một tương lai hạnh phúc. #17. Khu đô thị Sala,khu dân cư Vinhome, Landmark 81 Dạo gần đây, sự đầu tư vào cảnh trí trong những khu chung cư rất được mọi người chú trọng. Có thể kể đến những khu có view cực chất cực sang như là khu đô thị Sala, Landmark 81 hay khu VinHome là những điển hình. Vì thế nếu không ngại điều mới, bạn hãy thử một bộ ảnh cưới “xịn sò” tại đây nhé! Chắc chắn sẽ khác biệt và tuyệt đẹp cho mà xem. #18. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nằm ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh được biết đến với tên gọi “khu phố châu á”. Lý do nằm ở chính thiết kế với những căn hộ cao cấp cùng những cụm cao ốc hiện đại mà sang trọng. Kết hợp với đó là hàng loại công viên, hồ nước, bờ kênh tạo không gian thân thiện với thiên nhiên. Nhờ đó mà các cặp đôi có thể tự do chụp ảnh cưới với vô số khung hình mới lạ. Trên đây là 25 địa điểm chụp ảnh cưới đẹp ở TPHCM mà Sansan Luxury Wedding nghĩ bạn không nên bỏ lỡ. Còn chần chờ gì mà không chọn cho mình một địa điểm chụp ảnh cưới tuyệt vời!
 10. Ngày Quốc tế Phụ Nữ 20/10 là ngày lễ kỉ niệm nhằm tôn vinh người phụ nữ. Là dịp nam giới có thể bảy tỏ sự kính trọng, yêu mến đến những người phụ nữ yêu thương, đồng thời cũng là cơ hội tốt tạo sự gắn kết giữa khách hàng và doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng nữ. Ngoài những món quà kỉ niệm, hãy dành tặng họ những lời chúc ý nghĩa, chân thành nhất. Nếu bạn đang lay hoay tìm cho mình lời chúc 20/10 cho khách hàng nữ thì sau đây Sansan Luxury Wedding sẽ gợi ý bạn một số mẫu câu lời chúc: 1. Thay mặt công ty, chúng tôi xin gửi một lời chúc chân thành nhất tới quý khách hàng. Chúc Quý khách luôn tươi trẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc mừng 20/10. 2. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, chúc Quý khách mạnh khỏe , xinh đẹp, nhiều năng lượng và luôn yêu đời. Chúc mừng ngày 20/10. 3. Thay mặt công ty, chúng tôi xin gửi đến quý khách lời chúc 20/10. Chúc Quý khách một ngày 20/10 vui vẻ-khỏe mạnh-trẻ trung. Chúc Quý khách thành công trong cuộc sống. 4. Nhân ngày 20/10, chúng tôi xin gửi tới Quý khách những bông hoa tươi đẹp và lời chúc chân thành nhất. Chúc Quý khách luôn hạnh phúc và dồi dào năng lượng. Sự hiện diện và đóng góp của Quý khách là niềm vinh hạnh và tự hào cho chúng tôi. Chúc mừng ngày 20/10. 5. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn những đóng góp không biết mệt mỏi của Quý khách. Chúc quý khách thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và nhận được nhiều quà nhé. Xin chân thành cảm ơn. 6. Chúc quý khách có một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc quý khách luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống 7. Xin gửi tới Quý khách những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Quý khách ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. 8. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, kính chúc quý khách nhận được nhiều quà, nhiều hoa và những lời chúc chân thành nhất. Chúc Quý khách may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. 9. Kính chúc Quý khách có một ngày 20 tháng 10 ý nghĩa, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. 10. Cảm ơn Quý khách đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua. Nhân ngày 20 tháng 10, xin gửi tới Quý khách những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý khách luôn xinh đẹp, rạng ngời và thành công trong cuộc sống. Trân trọng. 11. Nhân ngày 20/10, chúc Quý khách một ngày trọn vẹn, ý nghĩa và thật nhiều yêu thương. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. 12. Chúc bạn có một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu! 13. Chúc bạn (chị) từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày trước đây và cứ đẹp hoài không nghỉ ngơi! 14. Chúc bạn (chị) nhận được nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen và lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn (chị) gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, niềm vui và những điều tuyệt diệu trong cuộc sống! 15. Chúc bạn nhận được nhiều quà, nhiều hoa, nhiều lời khen, lời chúc của phái nam trong ngày hôm nay. Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn trong cuộc sống. 16. Nhân ngày 20/10, chúc bạn luôn duyên dáng, xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại và sẵn sàng cho một tình yêu thật đẹp. 17. Ngày 20/10 chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc bạn luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại. 18. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 20/10, chúc các bạn luôn xinh đẹp và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình. 19. Chúc bạn một ngày 20/10 thật ý nghĩa, vui tư­ơi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn cười tươi, cười duyên, cười e thẹn, cười trẻ trung, ngập tràn các kiểu cười trong ngày hôm nay. 20. Hôm nay là ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ, tôi xin gửi tới chị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thành công hơn trong cuộc sống. 21. Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến bạn (chị). Chúc bạn (chị) ngày một xinh đẹp để ngày càng có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám... bàn chân! 22. Tôi muốn gửi tới chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc chị có một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống! 23. Chúc bạn có một ngày 20 tháng 10 ý nghĩa, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi suốt thời gian vừa qua. 24. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chúc bạn luôn hạnh phúc, vui tươi và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại. 25. Em thật tiếc vì không thể trao tận tay cho chị món quà này! Cảm ơn chị đã luôn đồng hành cùng công ty em trong suốt thời gian vừa qua. Chúc chị có một ngày 20 tháng 10 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công! 26. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin dành những điều tốt đẹp nhất tới bạn. Chúc bạn có một ngày 20/10 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc! 27. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Nhân dịp 20 tháng 10, chúng tôi muốn gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc bạn luôn xinh đẹp, rạng rỡ, và thành công trong cuộc sống! 28. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, xin gửi tới toàn thể quý khách hàng lời chúc mừng thân thương nhất. Chúc các bạn luôn xinh đẹp, rạng ngời và tỏa hương! 29. Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam! Chúc cho những dự định trong tương lai của bạn luôn thành công! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. 30. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi muốn gửi tới chị lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc chị luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc! 31. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi muốn gửi tới Quý khách hàng lời chúc chân thành và thân thương nhất! Chúc bạn có một ngày 20/10 ý nghĩa, trọn vẹn và thật nhiều yêu thương. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi! Trên đây là những lời chúc ý nghĩa dành tặng cho khách hàng trong ngày 20/10. Sansan Luxury Wedding chúc bạn chọn được lời chúc 20/10 cho khách hàng nữ ý nghĩa nhất nhé!
 11. Lời phát biểu trong tiệc đám cưới là lời phát biểu vô cùng quan trọng, bởi lẽ trong đời người chỉ diễn ra một lần. Lời phát biểu này không chỉ là lời cảm ơn quan khách mà còn vô cùng quan trọng để biểu cảm lòng biết ơn đối với mọi người. Cùng học lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng cực sang cùng Sansan Luxury Wedding nhé! Ý nghĩa của lời phát biểu đám cưới tại nhà hàng Đám cưới đánh dấu cột mốc cực kỳ quan trọng trong đời của mỗi con người. Đây không chỉ là tình yêu mà còn là mong ước gắn kết lâu dài giữa các cặp đôi. Và, để một lễ cưới diễn ra thêm phần ý nghĩa và trang trọng, mang lại kỉ niệm khó quên trong đời, việc có một lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng là điều không thể thiếu. Theo truyền thống xa xưa, lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng thường do ông mai bà mối đứng ra đảm nhận. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội cũng như giảm bớt thủ tục rườm rà mà ngày nay, đại diện trưởng tộc là người đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Vì đây là nhiệm vụ vô cùng nặng nề và quan trọng nên thường được giao cho những người có vai vế lớn trong dòng tộc, họ có nhiều kinh nghiệm lẫn học thức, thường dạy con cháu những điều hay, lẽ phải. Lễ dĩ nhiên, phần nhiệm vụ cao cả này được trao cho trưởng tộc. Những lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng ý nghĩa nhất! Dù có hiện đại đến đâu đi nữa thì khi diễn ra hôn lễ, mọi nghi thức đều được tuân thủ theo truyền thống. Theo đám cưới truyền thống, một lễ cưới diễn ra gồm 3 phần: Lễ rước dâu Lễ cưới chính thức Hậu đãi và cảm ơn khách mời tham dự Sau đây, Sansan Luxury Wedding sẽ gợi ý cho bạn các mẫu lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng theo từng phần nhé! Lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng khi làm lễ rước dâu Trước khi làm lễ đón dâu, bên nhà trai nên mở lời trước để tiến hành nghi lễ. Để đáp lại đó, bên nhà gái cũng cần lời phát biểu đáp lại. Sau đây là lời gợi ý. Bạn cùng tham khảo nhé! [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đang chuẩn bị cưới? Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị khiến bạn stress, Đừng lo tham khảo ngay +69 Bước CHUẨN BỊ CƯỚI hoàn hảo nhất dành cho dâu, rể. Rồi theo đó mà chuẩn bị thôi![/perfectpullquote] Lời phát biểu trong lễ đón dâu đối với nhà trai Đây là cách gây ấn tượng cũng như thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đến đằng nhà gái: “Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị trưởng bối của gia đình nhà cô dâu là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội và ông Trần Văn A là ba của cô dâu và bà Nguyễn Thị A là mẹ của cô dâu cùng toàn thể các cô dì chú bác, những người thân thuộc và khách mời của nhà cô dâu. Hôm nay, tôi là Bùi Văn C là đại diện cho gia đình họ nhà trai, trước hết xin được kính chúc ông bà hai vị thân phụ mẫu và họ hàng đằng nhà cô dâu có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay! Được sự cho phép của gia đình hai bên, tôi xin phép được thay mặt họ nhà trai đến đón cháu Trần Thị D về nhà làm con cháu trong gia đình nhà chúng tôi. Chúng tôi cũng rất xin phép gia đình có thể cho con/ cháu trai nhà chúng tôi được trở thành con cháu trong gia đình của ông bà đây. Trước bàn thờ tổ tiên, chúng tôi xin kính mong gia đình ông bà thông gia đây nhận cơi trầu, cặp rượu cùng các lễ vật này cũng là tấm lòng của nhà trai chúng tôi. Giờ lành đã đến, chúng tôi xin được đại diện cho đằng họ nhà trai gửi lời cảm ơn trân thành nhất vì sự đón tiếp nồng hậu và nhiệt tình của gia đình họ nhà gái. Chúng tôi xin phép được tiến hành lễ rước dâu về, trước là làm lễ gia tiên tại gia đình chúng tôi và sau là tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kính mời ông bà, cùng bà con họ hàng sang nhà trai chung vui với tiệc rượu của gia đình.” Lời phát biểu tại lễ đón dâu dành cho họ nhà gái Kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể các vị trưởng bối bên nhà trai đó là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội và ông Nguyễn Văn A là ba của chú rể và bà Trần Thị B là mẹ của chú rể. Hôm nay, được sự đồng ý của gia đình hai bên, tôi là Nguyễn Văn C đại diện cho đằng nhà gái xin nhận cơi trầu cau, cặp rượu cùng các lễ vật mà nhà trai đã mang sang, chính thức nhận cháu ĐInh Văn D là con rể trong gia đình và cũng là con cháu trong nhà chúng tôi. Đồng thời, cho phép đằng nhà trai đón được cháu Nguyễn Thị D về làm dâu và làm con cái trong dòng họ của ông bà. Xin kính chúc quý trưởng bối cùng ông bà, họ hàng và khách mời hai bên được nhiều sức khỏe. Đồng thời, chúc cho mối tình của sui gia hai bên luôn gắn bó bền chặt. Chúc cho lễ cưới của hai cháu sẽ thành công tốt đẹp và chúc cô dâu chú rể có cuộc sống hôn nhân trăm năm hạnh phúc. Trong tiệc cưới tại nhà hàng thì phát biểu như thế nào? Đối với lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó thể hiện được sự trân thành, biết ơn cũng như tình cảm của 2 gia đình với nhau. Đồng thời, đây còn là lời chúc phúc ý nghĩa dành cho cặp vợ chồng mới cưới. Lời phát biểu cho trưởng tộc họ nhà trai “Kính thưa bà con họ hàng cùng toàn thể các vị khách quý có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Nhờ tình yêu cùng sự gắn kết mà hai con chúng tôi là Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị B đã nên duyên vợ chồng. Tôi là Nguyễn Văn C xin phép được đại diện nhà trai gửi đến toàn thể mọi người lời cảm ơn chân trọng nhất vì đã bớt chút thời gian đến chung vui trong tiệc rượu của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho đôi lứa, chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Đồng thời, chúc cho bữa tiệc hôm nay được thành công tốt đẹp nhất.” Lời phát biểu ý nghĩa nhất cho bên nhà cô dâu “Kính thưa bà con hai họ cùng toàn thể các vị khách mời. Tôi là Nguyễn Văn A đại diện họ nhà gái xin có lời cảm ơn trân trọng nhất đến toàn thể quan viên hai họ, cùng các vị khách mời đã bớt chút thời gian quý báu đến chung vui với gia đình chúng tôi. Xin được chúc cho cặp đôi tân lang và tân nương luôn yêu thương, nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Chúc cho bữa tiệc rượu hôm nay của chúng ta hôm nay tràn đầy niềm vui và ấm cúng.” [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Mâm quả cưới của bạn đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Muốn biết thì tham khảo Những thứ cần chuẩn bị cho mâm quả cưới 3 miền nhé![/perfectpullquote] Phát biểu cảm ơn khách mời tham dự Khác với các lời phát biểu trong lễ cưới thông thường, lời phát biểu cảm ơn khách tham dự trong tiệc cưới tại nhà hàng thường sẽ được chính cô dâu và chú rể nói. Điều này để thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành cũng như toàn thể người thân, bạn bè cùng cách vị khách quý đã đến chung vui trong buổi tiệc trọng đại này. “Kính thưa toàn thể khách khứa, mọi người để có được một lễ cưới trọn vẹn, hạnh phúc như ngày hôm nay, con xin cảm ơn chân thành nhất đến với cha mẹ hai bên đầu tiên. Nhờ công cha mẹ sinh thành cũng như dưỡng dục chúng con mới có cơ hội được gặp gỡ nhau, yêu thương và nên duyên vợ chồng. Vợ chồng chúng con xin kính chúc cha mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc bên con cháu. Vợ chồng chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn đến họ hàng hai bên gia đình, bạn bè cũng đã dành thời gian, luôn ủng hộ cho tình yêu của chúng con. Chúng con xin hứa sẽ luôn chăm sóc, thuận hòa và yêu thương nhau để không phụ lòng công lao của cha mẹ và những lời chúc phúc của họ hàng, khách khứa. Trên đây là những lời phát biểu trong tiệc cưới tại nhà hàng ý nghĩa nhất mà Sansan Luxury Wedding tổng hợp được. Hy vọng đó là những điều giúp bạn đỡ bối rối trong sự kiện quan trọng nhất cuộc đời của mình!
 12. Sở hữu một gương mặt phúc hậu được ông bà ngày xưa xem là người phụ nữ tốt, được trời thương và sẻ “con đàn cháu đống”. Không chỉ những cô dâu sở hữu mặt trái xoan hay mặt thon mới đẹp, những cô gái mặt trăng rằm cũng sẽ tự tin với vẻ ngoài của mình sau khi tham khảo 10+ Kiểu tóc giúp cho cô dâu mặt tròn mà Sansan gợi ý! #10 Kiểu tóc giúp cô dâu mặt tròn thon gọn và tinh tế hơn Một mái tóc đẹp, hợp với khuôn mặt là yếu tố quyết định vẻ ngoài rạng rỡ của cô dâu. Tuy nhiên, không phải bạn gái nào cũng may mắn sở hữu gương mặt trái xoan hay V-line thời thượng để dễ dàng kết hợp với kiểu tóc ưng ý. Nhưng đừng lo, dù là gương mặt tròn như trăng rằm thì quý cô sẽ rất xinh đẹp nếu biết các kiểu tóc này. #1. Tóc dài gợn sóng cho cô dâu mặt tròn Mái tóc dài nữ tính đã khiến các cô dâu ghi điểm khi khoác lên mình bộ váy cưới. Đặc biệt hơn, nếu bạn sở hữu gương mặt “trăng rằm” thì mái tóc dài, gợn sóng sẽ cứu bạn. Đặc biệt, khi bạn bước đi, mái tóc suôn mềm óng ả sẽ khiến bạn giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Kết hợp với kiểu tóc này, cô dâu mặt tròn nên chọn những bộ váy thanh lịch, giản dị để khiến bạn thanh nhã và nhẹ nhàng hơn. #2. Tóc buộc nửa đầu ngọt ngào che khuyết điểm mặt tròn của cô dâu Kiểu tóc ngọt ngào này sẽ là lựa chọn cho những cô nàng ngọt ngào và đáng yêu. Đây được xem là kiểu tóc cứu cánh cho các cô dâu mặt bầu bĩnh. #3. Tóc búi cao sang trọng dành cho cô dâu mặt tròn Gom toàn bộ tóc lên cao, buộc túm đuôi gà và bắt đầu tạo búi. Để kiểu tóc quen thuộc này phù hợp hơn với cô dâu mặt chữ O, bạn hãy tránh rẽ ngôi giữa, hoặc vuốt keo quá nhiều làm tóc bết sát vào đầu. Nếu không sẽ làm khuôn mặt thêm tròn trịa. Bạn có thể thả một ít tóc để tăng thêm nét duyên dáng. #4. Tóc buông xõa nhẹ nhàng cho cô nàng Bạn có đang nghĩ đây là kiểu tóc quá đơn giản và không phù hợp với cô dâu. Thế nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ nhé. Đây có thể là một điểm nhấn cho bạn đấy. Không quá cầu kỳ nhưng rất nữ tính và xinh đẹp. Kiểu tóc này còn giúp bạn kéo dài khuôn mặt mình ra nữa đấy. #5. Búi vặn thừng thấp che khuyết điểm mặt tròn cho cô dâu Một kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt. Nếu các nàng muốn trở thành cô dâu mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ khi bước ra lễ đường thì đừng bỏ qua kiểu tóc búi thấp dịu dàng này. Gần giống như kiểu búi cao, với búi thấp bạn sẽ kết hợp giữ tóc tết và tóc búi. Phần mái sẽ được tết cầu kỳ, đẹp mắt hay đánh rối phồng và búi gọn ở đằng sau. #6. Tết tóc cầu kỳ giúp mặt tròn thon gọn hơn Các kiểu tóc tết điệu đà luôn được các quý cô sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày như đi dự tiệc, đi học, đi chơi,… Vậy không có lý do gì mà trong ngày đặc biệt các nàng không áp dụng kiểu tóc này. Bằng sự chăm chút và tỉ mỉ bạn sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Bạn đừng quên kết hợp cùng với khăn voan nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ và sẽ là trợ thủ đắc lực để nàng che đi khuyết điểm trên gương mặt. #7. Vấn tóc cao điệu đà Kiểu tóc tết vấn khiến ta liên tưởng đến mái tóc của cô gái Nga xinh đẹp. Kiểu tết tóc này phù hợp với những cô dâu thích một đám cưới trang trọng hơn. Phần tóc được tết và vấn gọn đằng sau để lộ lưng và cổ cao là một lựa chọn thông minh nếu như bạn có phần vai và lưng đẹp. Nếu bạn muốn trở thành cô dâu sang trọng, quý phái như một nữ hoàng bước đi trên lễ đường thì kiểu tóc này sẽ là một lựa chọn rất tuyệt vời đó. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn chọn được mẫu tóc đội mấn khi mặc áo dài chưa vậy? Nếu vẫn đang tìm kiếm thì nhanh tay tìm hiểu: Những kiểu tóc đội mấn đẹp khi cô dâu mặc áo dài[/perfectpullquote] #8. Tóc mái ngang tinh tế Tóc mái ngang, mái lưa thưa cũng luôn là “vũ khí bất diệt” để giữ lấy nét trẻ trung, “kawaii” như các nhân vật trong manga cho cô dâu. Nếu bạn vốn yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào, an toàn và không muốn phải lo cho cặp lông mày kém sắc hay vầng trán quá “ương bướng”, hãy chọn lấy kiểu mái này nhé. #9. Tóc Bob ngắn cho cô dâu mặt tròn cá tính. Không thể phủ nhận nét cá tính từ kiểu tóc Bob mới lạ này. Cô dâu có thể tạo hình cho mình một cách hoang dã và quyến rũ nhất. Đối với các cô dâu mặt tròn, kiểu tóc này có thể chế đến 60% khuyết điểm và giúp cô dâu càng nổi bật và cá tính hơn. #10. Kết hợp phụ kiện làm cô dâu mặt tròn càng thêm thanh lịch Một chiếc khăn voan hay một vòng cài tóc lại là điểm nhấn khá nổi bật, che đi nhiều khuyết điểm cho bạn. Nếu không ngại, bạn có thể thử xem Sansan nói đúng không nhé! [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Tham khảo thêm những phụ kiện cho tóc cưới nhé. Chắc chắn bạn sẽ mê mẩn cho xem![/perfectpullquote] Chìa khóa chọn kiểu tóc đẹp cho khuôn mặt tròn Tóc mái sẽ là vũ khí bí mật giúp mặt tròn trở nên thon gọn bằng cách ôm sát khuôn mặt. Tóc mái ngang, mái lưa thưa, mái chéo hoặc mái dài đều giảm bớt chiều rộng của trán, giúp khuôn mặt cân đối và thon dài hơn. Mái tóc dài thẳng tỉa layer là chìa khóa cho các nàng sở hữu khuôn mặt tròn. Từng lớp tóc được tỉa ôm cúp vào giúp giảm bớt độ to của khuôn mặt, tạo cảm giác mặt nhỏ gọn hơn. Tóc dài xoăn sóng cũng là lựa chọn tuyệt vời cho khuôn mặt tròn. Từng lọn tóc xoăn gợn sóng sẽ tăng độ dày cho mái tóc. Điều này rất quan trọng trong việc tạo cảm giác gương mặt thon nhỏ. Nếu bạn đang có ý định chuyển sang tóc ngắn, tóc lob là lựa chọn hoàn hảo. Phần tóc sau gáy ngắn và dài dần về phía trước sẽ giúp tóc ôm sát đường viền hàm. Từ đó tạo cảm giác gương mặt thanh thoát, thon gọn hơn. Nếu bạn đang cân nhắc kiểu tóc búi, hãy chọn kiểu búi tóc lỏng. Nó vừa giúp tăng độ dày cho mái tóc vừa khiến khuôn mặt của bạn trông thon thả. Những điều cần tránh khi chọn kiểu tóc cho cô dâu có khuôn mặt tròn Bạn cần tránh cắt tóc đuôi ngang (toàn bộ tóc có cùng độ dài với phần đuôi được cắt bằng đều) vì chúng làm khuôn mặt của bạn trông to hơn so với thực tế Sansan không có ý nói kiểu tóc ngắn nào cũng xấu đối với các nàng có khuôn mặt tròn nhưng không phải tất cả đều phù hợp. Kiểu tóc bob uốn cụp có thể giúp gương mặt tròn trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn. Tuy nhiên nếu bạn có khuôn mặt tròn thì vẫn nên cân nhắc thật kỹ trước khi cắt tóc ngắn. Tóc xoăn quá nhiều không hề giúp khuôn mặt tròn trở nên xinh đẹp. Mái tóc thẳng, uốn xoăn nhẹ hoặc gợn sóng sẽ phù hợp hơn. Bạn cũng nên tránh kiểu tóc xoăn xù mì. Hy vọng rằng những chia sẻ của Sansan Luxury Wedding đã giúp bạn trả lời phần nào những đắn đo. Mong bạn sẽ thật rạng rỡ trong ngày quan trọng này nhé!
 13. Ngày cưới là ngày trọng đại nhất của mỗi cô dâu và chú rể. Vậy nên, bất kỳ cô gái nào cũng muốn mình trở thành một cô công chúa trong ngày trọng đại này. Những cô dâu bây giờ có xu hướng lựa chọn những kiểu tóc ngắn trẻ trung và cá tính để bản thân mình trở thành tâm điểm chú ý. Cùng Sansan Luxury Wedding điểm qua những mẫu tóc cho cô dâu tóc ngắn ngang vai nhé! Những kiểu tóc ngắn cô dâu ngang vai cực xinh dành cho bạn Trong vài năm trở lại đây, du nhập cùng với những dòng phim lãng mạn Hàn Quốc thì thời trang Hàn cũng được giới trẻ ngày nay ưa chuộng hơn. Bây giờ không khó bắt gặp trên đường những mái tóc ngắn của nữ với phong cách cá tính trẻ trung. Không chỉ một bộ phận nhỏ, mà gần đây xu hướng tóc ngắn nữ được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi hơn. Trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, việc những cô dâu trẻ chọn những mẫu tóc ngắn không còn quá xa lạ. Thậm chí, những mẫu tóc ngắn còn được ưu tiên lựa chọn vì nó mang đến cho chủ nhân vẻ ngoài cá tính, trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ và dịu dàng. Dưới đây là #10 mẫu tóc ngắn cho cô dâu ngang vai khiến bạn thật lung linh và tinh khôi trong ngày cưới. #1. Tóc ngắn uốn sóng dịu dàng cho cô dâu ngọt ngào Tóc gợn sóng mang đến vẻ đẹp bồng bềnh, dịu dàng và nữ tính cho cô dâu. Không chỉ những cô dâu có mái tóc đen dài mà kiểu tóc này cực kỳ cực kỳ hợp với những cô nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Kiểu tóc uốn sóng này phù hợp với hầu hết các khuôn mặt khác nhau nện bạn có thể yên tâm việc mặt mình có hợp hay không nhé! Hầu hết mọi cô dâu đều lo lắng việc để tóc xoăn sẽ khiến mình già đi, thế nhưng nếu lựa chọn độ cong của lọn tóc vừa phải, đồng thời, bạn lựa chọn kiểu tóc ngắn sẽ vô cùng mới lạ. Chính vì thế mà mẫu tóc này được các cô dâu bình chọn là “mẫu tóc quốc dân” của năm nay. Bên cạnh đó, đây là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những cô dâu có sợi tóc mỏng, thưa. Hoặc những cô dâu có khuôn mặt khá to. Giúp bạn che được kha khá khuyết điểm và khiến bạn thu hút hơn. #2. Tóc ngắn búi cao cho những cô dâu sang trọng Đây được xem là kiểu tóc được nhiều cô dâu yêu thích nhất. Tuy nhiên không phải gương mặt nào cũng phù hợp với kiểu tóc này. Vì đây là mẫu tóc khá cầu kỳ và kiểu cách. Khá khó để tạo hình cho mẫu tóc này. Chưa kể là đối với những cô dâu hay ra mồ hôi, sẽ làm nặng đầu hơn cho cô dâu. Thế nhưng nó được ưa chuộng cũng có lý do! Bạn có thấy những cô dâu trở nên kiêu hãnh và xinh đẹp hơn với mẫu tóc như thế này không? Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những cô dâu có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tương đối hài hòa. Búi tóc cao khéo léo để lộ chiếc cổ thanh mảnh cũng như bờ vai quyến rũ. Khi lựa chọn mẫu tóc này, bạn sẽ khiến mình trở thành tâm điểm chú ý bởi sự quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế! [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nếu bạn đang tìm hiểu về mẫu tóc cưới thì không nên bỏ lỡ Bí kíp giúp cô dâu có được màu tóc nhuộm đẹp, sáng da nha![/perfectpullquote] #3. Tóc búi gọn kèm phụ kiện cho những cô dâu thanh lịch Kiểu tóc vô cùng đơn giản này lại là lựa chọn của nhiều cô dâu nhất. Không chỉ nó dễ tạo hình mà còn giúp cho những phụ kiện trở nên nổi bật hơn. Kiểu tóc này còn được xem là kiểu tóc thanh lịch nhất vì có thể kết hợp được với nhiều loại phụ kiện sang trọng và tinh tế. #4. Tóc cột nửa đầu ngọt ngào là lựa chọn cho những cô dâu đơn giản Đây được xem là kiểu tóc ghi điểm dành cho những cô dâu mặt tròn, phúc hậu. Để mái tóc bớt đơn điệu, các cô dâu có thể lựa chọn thêm hoa tươi, hoa lụa hoặc các phụ kiện đính đá nhỏ xinh để đính lên mái tóc của mình. Đặc biệt, trang phục ren, hở lưng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời khi kết hợp với mái tóc này. Nó sẽ ôm sát cơ thể và khéo léo khoe ra những đường cong quyến rũ và ngọt ngào. #5. Cô dâu sang trọng lựa chọn kiểu búi tóc ngắn vặn thừng Gần đây, xu hướng váy cưới cổ điển đang dần quay trở lại và được nhiều cặp đôi yêu thích. Có rất nhiều những cách tạo kiểu khác nhau cho kiểu búi này. Đơn giản nhất chính là kiểu búi thấp, mái tóc ngắn được cuộn tròn ở dưới gáy. Theo thời gian, từ kiểu tóc đơn giản nguyên mẫu ban đầu lại có thêm thật nhiều biến tấu mới mẻ, cầu kỳ và ấn tượng hơn. Kiểu tóc búi này khiến các cô dâu tóc ngang vai trở trang nhã, thanh lịch. Kiểu tóc này thường được các nàng dâu của xứ sở kim chi diện đi kèm với các trang phục cushion truyền thống và cầu kỳ. Nếu các chị em là người dễ bị mê đắm bởi vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển thì tất nhiên kiểu tóc này chính là sự lựa chọn hoàn hảo. #6. Tết tóc lệch với những cô dâu tóc ngắn nữ tính Dù là phụ nữ ở bất kỳ đâu, cách tết tóc ngắn để làm đẹp vẫn chưa bao giờ lỗi thời. Đối với thời trang cưới hỏi, kiểu tóc tết cũng chưa bao giờ đánh mất sức nóng của chúng. Mái tóc ngắn khi được điểm xuyết với một lọn tóc tết ngắn cũng hòa hợp vô cùng với tổng thể bộ trang phục. Kiểu tết tóc cô dâu tóc ngắn Hàn Quốc sẽ để lại ấn tượng nơi người khác về một vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh khôi vô cùng. #7. Buộc tóc đơn giản cho những cô dâu tóc ngắn như Hàn Quốc Xu hướng lựa chọn trang phục và kiểu tóc đơn giản rất được ưa chuộng dạo gần đây. Thay vì đầu tư vào một mái tóc thật lộng lẫy, ý tưởng buộc tóc ngắn đuôi ngựa ngày cưới có phần hơi táo bạo nhưng lại được cô dâu tóc ngắn Hàn Quốc thích mê. Mọi người thường nghĩ rằng là cô dâu thì phải xuất hiện với vẻ ngoài thật nổi bật. Nhưng đôi khi lại quên mất rằng các kiểu buộc tóc ngắn đẹp đơn giản cũng có vẻ đẹp và sức hút riêng của chúng. Phần tóc mái, có thể tùy ý chọn kiểu mái tóc ngắn nữ tính hay mái uốn xoăn nhẹ mềm mại. Tóc ngắn xoăn nhẹ khá đơn giản khi tạo kiểu. Thế nên, sẽ rất tiện lợi cho cô dâu tóc ngắn Hàn Quốc khi chụp những “shoot” hình cưới ở không gian mở ngoài trời. #8. Uốn phồng đuôi tóc kết hợp cùng phụ kiện cũng là một ý tưởng mới lạ dành cho những cô nàng phá cách Nếu mãi mà cô dâu vẫn chưa tìm được “phương án” làm đẹp cho ngày cưới cận kề thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Đôi khi, có những điều càng đơn giản thì sẽ càng khiến người khác phải ấn tượng. Chẳng hạn, mái tóc ngắn khi được uốn phồng chân tóc cũng tuyệt vời vô cùng. Tóc ngắn uốn phồng cho mặt tròn còn là “tuyệt chiêu” giúp cho bộ album ảnh cưới của cô dâu mũm mĩm đẹp lung linh rạng ngời. Để là nhân vật chính nổi bật nhất của lễ cưới, cô dâu sẽ cần thêm một chiếc cài tóc hoa bằng vải trắng muốt. Chúng sẽ giúp tô điểm cho vẻ đẹp thêm kiều diễm hơn. Xỏ thêm một đôi bông tai tiệp màu với trang phục là bước cuối cùng để hoàn tất một diện mạo hoàn hảo. Tham khảo thêm: Những phụ kiện cho tóc cưới làm các nàng ai cũng mê mẩn! #9. Kiểu tóc tết vương miện dành cho những cô nàng ấn tượng Mái tóc này là gợi ý tuyệt vời cho những cô dâu yêu thích vẻ đẹp quý phái, đậm chất vương giả. Đó cũng là lý do mà từ các cô dâu cho đến các ngôi sao ở cả Hàn Quốc lớn, đặc biệt là các ngôi sao của quốc gia châu Á đều dành một sự ưu ái đặc biệt cho kiểu tóc này. Còn gì hợp hơn khi bạn biến thân thành cô nàng lọ lem xinh xắn bỗng chốc trở thành nữ hoàng. #10. Kiểu tóc Bob dành cho cô dâu phá cách Gần đây, mái tóc của những cô dâu không còn là màu đen truyền thống hay màu nâu ấm áp nữa. Các cô dâu cá tính thường chọn màu sắc cho lễ cưới của mình càng thêm sắc màu và mới mẻ. Với những cô dâu như vậy thì kiểu tóc Bob này chính là gợi ý đặc biệt dành riêng cho nàng cá tính mạnh. Tóc bob duỗi cúp giúp nàng dâu tôn lên vẻ đẹp vô cùng cá tính, trẻ trung và hiện đại. Bạn chỉ cần thử sấy phồng mái tóc bob ngắn này rồi kết hợp với các phụ kiện kẹp hoa, đá,.. để tạo nên phong cách mới mẻ hơn cho mái tóc. Để thêm phần ấn tượng, các cô dâu hoàn hoàn có thể theo đuổi phong cách có phần hơi phá cách một chút, để tóc một bên buông xõa, một bên cài hoa, kẹp hoặc đeo vương miện nhỏ để cố định. Bạn đã lựa chọn được kiểu tóc của mình chưa nào? Hãy nói cho Sansan biết nhé!
 14. Sau lễ dạm ngõ thì theo truyền thống Việt Nam, nhà trai nhà gái sẽ tổ chức lễ hỏi. Lễ hỏi này như thông báo chính thức với mọi người về việc sẽ giúp đôi trẻ tiến đến đám cưới. Chính vì thế, mâm quả đám hỏi cũng rất quan trọng trong phong tục. Cùng Sansan Luxury Wedding tìm hiểu 6 Mâm quả đám hỏi miền Nam bao gồm những gì? Có ý nghĩa gì nhé! Đám hỏi là gì? Mâm quả đám hỏi theo phong tục của người miền Nam là gì? Theo truyền thống, lễ ăn hỏi hay là ngày mà nhà trai sẽ mang lễ vật sang nhà gái để được xin kết duyên vợ chồng. Sau khi lễ ăn hỏi được diễn ra thì đôi bên gia đình sẽ cùng nhau thống nhất ngày lành tháng tốt để thực hiện lễ thành hôn cho đôi uyên ương. Hai bên gia đình cần bàn bạc để xác định số tráp được sử dụng trong lễ ăn hỏi. Số lượng tráp tùy thuộc vào sự thống nhất của hai gia đình. Các lễ vật cần chuẩn bị trong các tráp là: Trầu cau: luôn là lễ vật đầu tiên cũng như là quan trọng nhất, theo quan niệm của người ông bà ta từ xưa đến nay, trầu xanh là tượng trưng cho tình yêu mặn nồng, đó cũng chính là mong muốn cô dâu, chú rể mãi mãi hạnh phúc bền lâu bên nhau. Rượu và thuốc lá là những thứ không thể thiếu trong tráp lễ vật, nó thể hiện cho sự thành kính cũng như lòng hiếu thảo đối với ông bà, tổ tiên của cô dâu, chú rể. Tráp bánh phu thê hay su sê thường được gọi là cặp bánh âm dương thể hiện cho lòng thủy chung son sắt mà cô dâu, chú rể dành cho nhau. Hoa quả tươi thể hiện tình yêu ngọt ngào, cũng như là lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể luôn luôn hạnh phúc cùng con cháu đầy đàn. Ngoài ra, có thể có những lễ vật khác như trang sức, lợn quay,… những thứ này tùy thuộc vào điều kiện của từng gia đình khác nhau. Mâm quả đám cưới theo phong tục miền Nam gồm những gì? Đám cưới miền Nam thường có 6 mâm quả bởi số 6 được xem là con số may mắn, tượng trưng cho tài lộc. Nhưng tùy vào điều kiện kinh tế cũng như phong tục tập quán ở từng nơi mà các lễ vật trong mâm quả có thể khác nhau. Thông thường, lễ vật cho đám cưới miền Nam bao gồm: trầu cau; trà, rượu và nến; bánh su sê; xôi gấc; hoa quả; heo quay. Bạn đã biết mâm quả cưới cần chuẩn bị gì chưa? Nếu chưa thì tham khảo ngay Những thứ cần chuẩn bị cho [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]mâm quả cưới 3 miền[/perfectpullquote] Tại sao số mâm quả đám hỏi miền Nam lại là 6 hoặc 8 ? Đám hỏi, đám cưới chắc chắn luôn phải có đôi có cặp, vì vậy những con số chẵn là con số mà người miền Nam xem là có ý nghĩa hơn so với số lẻ. Theo phát âm tiếng Hán, số 6 là lục vì vậy khi nghe sẽ rất giống với lộc. Vì vậy số 6 cũng mang ý nghĩa lộc đến nhà. Cũng theo đó, số 8 phát âm tiếng Hán là bát, nghe rất giống với phát. Nên số 8 còn mang ý nghĩa là làm ăn phát đạt, phát tài. Từ đó 6 hoặc 8 mâm quả đám hỏi thường được người miền Nam lựa chọn Vậy 6 mâm quả thường dùng ở miền Nam gồm những gì ? Với 6 mâm quả đám hỏi bao gồm: 1 mâm trầu cau 1 mâm trà rượu 1 mâm bánh phu thê 1 mâm xôi gấc hoặc xôi ngũ sắc 1 mâm trái cây 1 mâm heo quay [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đã chụp ảnh cưới chưa nếu chưa thì tham khảo ngay bảng giá chụp ảnh cưới tại Sansan Luxyry Wedding để chọn gói chụp ảnh cưới phù hợp nhé![/perfectpullquote] Ý nghĩa các mâm quả đám hỏi ở miền Nam Các mâm quả đám cưới hỏi ở các miền về ý nghĩa không quá khác biệt và ở miền Nam cũng vậy. Về cơ bản mỗi mâm quả mang ý nghĩa riêng để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Mâm trầu cau trong mâm quả đám hỏi ở miền Nam Nếu như bạn băn khoăn về việc đám hỏi nhà trai cần chuẩn bị gì thì trầu cau chính là lễ vật đầu tiên mà bạn nên nghĩ tới. Bởi lẽ theo phong tục của người Việt Nam, “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Theo truyền thống, người xưa giải thích rằng: “Lá trầu là vợ, cau tươi là chồng”. Nó thể hiện sự gắn kết đôi lứa, sự thuỷ chung. Vì vậy trầu cau không thể thiếu trong mâm quả cưới hỏi. Theo phong tục người miền Nam, số cau được chuẩn bị trong đám hỏi là số lẻ, 105 quả, mỗi quả cau lại có thêm 2 lá trầu, vị chi là mâm quả có 210 lá trầu. Mâm thứ hai trong 6 mâm đám hỏi ở miền Nam là mâm trà, rượu và nến Tráp lễ này được xem là lễ vật dâng lên ông bà gia tiên, mời ông bà về chứng giám và chúc phúc cho đôi bạn trẻ nên duyên. Đồng thời đây cũng thể hiện lòng thành kính và biết ơn ông bà đã sinh ra và nuôi lớn cô dâu. Ở miền Nam, bên cạnh tráp trà, rượu, thuốc lá thì còn xuất hiện thêm một cặp nến long phụng. Cặp nến này được nhà trai mang đến để thắp lên bàn thờ gia tiên bên nhà gái. Mâm bánh phu thê là mâm thứ ba cần có trong đám hỏi ở miền Nam Mâm bánh này tượng trưng cho trời và đất, sự đồng thuận, thể hiện sự gắn bó trong đời sống hôn nhân. Mân bánh này còn tượng trưng cho âm dương đồng thuận thể hiện sự gắn kết bền chặt trong đời sống vợ chồng, chính vì vậy bánh su sê luôn có trong mỗi đám hỏi của người miền Nam. Mâm thứ tư là mâm xôi gấc hoặc xôi ngũ sắc Màu đỏ tự nhiên của xôi gấc thể hiện sự ấm no đủ đầy và là lời chúc cho cặp đôi luôn gặp may mắn trong cuộc sống vợ chồng. Sự kết dính đặc trưng của xôi tượng trưng cho tấm lòng sắt son, sự thủy chung, bền chặt của đôi lứa dù cuộc sống có khó khan đến đâu. Không chỉ dùng một màu đỏ tự nhiên của gấc, người miền Nam còn thêm loại xôi ngũ sắc mang ý nghĩa cuộc hôn nhân sẽ có nhiều màu sắc, nhưng nếu vợ chồng gắn bó bền chặt thì mọi khó khăn sẽ đều qua đi Mâm hỏi miền Nam không thể thiếu mâm trái cây Miền Nam được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều loại trái cây. Thật thiếu sót khi lễ cưới diễn ra mà không có mâm trái cây trong mâm lễ vật. Nhiều loại hoa quả ngọt tượng trưng cho tình cảm ngọt ngào, đơm hoa kết trái trong cuộc hôn nhân này. Cũng chính vì thế mà khi chọn mâm quả ăn hỏi trong miền Nam, người ta thường không chọn những loại trái gai góc hoặc có vị đắng, chát. Mâm cuối cùng trong đám hỏi miền Nam là mâm heo quay Nếu như đã nếm qua vị ngọt của trái cây thì cũng không thể thiếu vị mặn của thịt quay. Cũng giống như cuộc hôn nhân, phải có đủ cay, đ ắn, ngọt , bùi thì mới tạo nên hạnh phúc lâu dài. Ngoài 6 mâm lễ trên, nếu gia đình có điều kiện thì họ thường chuẩn bị thêm bánh kem, quần áo, trang sức,... Trên đây là ý nghĩa của 6 mâm quả đám hỏi miền Nam mà Sansan Luxury Wedding muốn chia sẻ với bạn. Mong rằng bạn sẽ chuẩn bị được một đám hỏi đầy đủ và chu toàn nhất
 15. Xem ngày cưới hay xem tuổi vợ chồng từ lâu đã trở thành một phong tục không thể thiếu đối với các cặp đôi chuẩn bị về chung một nhà. Việc băn khoăn năm tuổi có cưới được không từ lâu đã trở thành vấn đề đau đầu của nhiều cặp cô dâu chú rể. Cùng Sansan Luxury Wedding trả lời câu hỏi này nhé! https://sansan.vn/nam-tuoi-co-cuoi-duoc-khong-co-anh-huong-gi-den-hon-nhan-khong/ Năm tuổi để cưới là gì? Năm tuổi là năm bản mệnh, hay đơn giản năm tuổi là năm có con giáp trùng với con giáp tuổi của bạn. Thông thường, cứ 12 năm bạn sẽ gặp năm tuổi một lần. Ở một số nơi, năm tuổi còn được gọi là năm phạm Thái Tuế. Ông bà ngày xưa thường khuyên không nên làm gì trong năm này. Bởi lẽ, nếu không đen đủi thì mọi việc cũng không thành. Thế nên từ lâu, người ta cũng kiêng kị luôn cả việc dựng vợ, gả chồng cho đôi trẻ. Nhưng đó chẳng qua là kinh nghiệm xa xưa hay là điều kiêng kị mà lúc nào cũng đúng? Nếu phạm năm tuổi có cưới được không? Tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Lý do nên lựa chọn ngày cưới tránh năm tuổi? Theo quan niệm ngày xưa, khi dựng vợ, gả chồng cho con trai hoặc con gái, gia chủ chọn “ngày lành tháng tốt” để cử hành. Lý do là họ muốn mọi điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với đôi vợ chồng trẻ. Họ xem ngày thường tránh những ngày xấu, năm xấu,.. dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đạo và vận mệnh của con cái. Không chỉ vậy, gia chủ thường xem ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ để hóa giải tuyệt mạng trong hôn nhân, giúp cô dâu chú rể không “đứt gánh giữa đường”. Trước khi kết hôn, hai bên gia đình thường xem ngày tháng để tính đến chuyện cưới xin. Đó là hành động nhằm trấn an tâm lý của mọi người trước khi con cháu họ bước vào đời sống hôn nhân với một người khác. Đã không ít những cặp đôi yêu nhau tan vỡ và bất hòa vì việc xem bói toán tuổi tác và được phán: khắc khẩu, không hợp tuổi, hợp mệnh, xung khắc về làm ăn,… Vậy có nên kết hôn vào năm tuổi hay không? Như đã nói ở trên, ông bà ta tin rằng nếu kết hôn vào năm tuổi sẽ làm cho cuộc hôn nhân không tốt đẹp, gặp nhiều chuyện xui rủi. Nhưng liệu nó có đúng 100% như ông bà ta thường khuyên. Trên thực tế, ngoài đại kỵ 4 con giáp tự hình là Thìn, Ngọ, Dậu, Hợi thì những con giáp khác không cần quá lo lắng Tự hình, theo quan niệm phong thủy là tự mình làm mình buồn, tự làm khổ bản thân. Vì thế nên mới sinh ra chuyện đại kỵ như vậy. Ai cũng biết, kết hôn là việc trọng đại trong cuộc đời, nếu diễn ra vào thời điểm xấu, dễ mang đến năng lượng xấu. Ảnh hưởng đến chuyện trăm năm. Thế nhưng, nhiều người lại không nghĩ như vậy. Bởi lẽ, năm tuổi có cát có hung. Người phạm năm tuổi chưa chắc chỉ gặp phải chuyện xui rủi nên bạn cũng đừng quá lo lắng. có nhiều người kết hôn trong năm tuổi, nhưng làm ăn phát đạt, may mắn luôn theo họ. Không phải cứ năm tuổi là xấu, năm tuổi còn tùy vào mệnh, bát tự và sự xung khắc mới biết có nên lấy chồng cưới vợ không chứ không phải năm tuổi nào cũng là xui xẻo, bất trắc. Cách tính tuổi kết hôn để tránh vận đen Theo như tướng số và tử vi, một người nằm trong năm bản mệnh lại có thể rơi vào một trong ba trường hợp. Trường hợp 1 Nếu đang là năm tuổi của bạn nhưng gặp mệnh phù âm thì tốt. Dù có tự hình đi chăng nữa thì cũng có thể dùng chính năm tuổi của mình để hỗ trợ cho vận mệnh của mình trong năm đó. Phù ngâm chuyện tốt sẽ được nhân đôi, cho dù có gặp nhiều khó khăn trắc trở đi chăng nữa cũng dễ dàng vượt qua và rất đáng mừng. Tự hình lúc này lại chuyển sang một nghĩa khác, đó chính là tự mình tìm đến những việc tốt, việc hạnh phúc, có thể biến phúc thành họa, biến buồn thành vui. Như vậy, nếu là năm tuổi nhưng tuổi cả vợ và chồng đều hợp, trong bát tự có dụng thần hỗ trợ, hóa giải cho nhau thì bạn có thể hoàn toàn an tâm để kết hôn. Vì đó là năm tốt, là năm đại cát đại lợi, cuộc sống bình yên hạnh phúc, ăn nên làm ra của hai vợ chồng. Lúc này chuyện năm tuổi có cưới được không sẽ không khó để trả lời cho bạn nữa. Bạn nên đi xem thầy để chọn ngày lành tháng tốt làm việc hỷ sự và mang lại may mắn, đại lợi cho cả nhà. Trường hợp thứ hai Trong trường hợp năm tuổi nhưng tuổi cả vợ và chồng không hợp với năm đó để kết hôn. Bát tự gặp kỵ thần, tự hình xui xẻo, gây nên chuyện xấu thì cần phải cân nhắc thật kỹ và không nên kết hôn. Lúc này hai bạn cần cân nhắc và suy tính kỹ càng nếu vẫn muốn kết hôn trong năm tuổi của vợ. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Tình yêu một khi đã có được thì nên trân trọng và phát triển chúng. Do đó bạn nên biết 14 cách nắm giữ tình yêu không nhàm chán, thăng hoa.[/perfectpullquote] Trường hợp thứ ba Dù năm tuổi của bạn không phạm phục ngâm và tự hình nhưng lại gặp Lưu Niên năm hạn, dù cho có dụng thân nhưng bát tự vẫn không hợp dụng thần thì rất dễ sinh xung đột lẫn nhau, tương hình, tương hại tạo nên một cục diện giao tranh trong cuộc sống của hai vợ chồng. Trường hợp này dù có kết hợp lại thì cục diện vẫn không theo như ý muốn nên cũng không được coi là năm tốt để kết hôn. Do đó, việc năm tuổi có kết hôn được không không chỉ phụ thuộc vào con giáp, mà còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác như ngũ hành tương sinh để xem năm đó là cát, hung, họa hay phúc. Hơn nữa, việc năm tuổi có kết hôn được không sẽ không còn ảnh hưởng quá nhiều đến việc hai bạn có sống trăm năm với nhau hay không vì năm bản mệnh chỉ là một khái niệm, không có sức ảnh hưởng lớn. Hóa giải vận đen khi kết hôn vào năm tuổi Ai ở năm tuổi nói chung đều nên cẩn thận, nên dành thời gian cho tất cả các mối quan hệ yêu đương, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Trong sinh hoạt hàng ngày nếu gặp mâu thuẫn thì phải bình tĩnh xử lý, không tạo thêm căng thẳng, gay gắt. Càng không được nóng vội, bộp chộp, ăn thua hiếu thắng bởi thời điểm này bạn dễ gặp trục trặc, mọi việc không thông thuận. Trong tình cảm, bạn phải dành thời gian tìm hiểu và nghĩ cho nhau, tránh những hiểu lầm và nghi ngờ làm mất hạnh phúc. Chỉ cần cả hai thực sự yêu thương, cảm thông, thấu hiểu và có lòng vun vén cho gia đình thì kết hôn vào năm tuổi cũng chỉ là thủ tục, không thể vì đó mà trở ngại hạnh phúc được. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đang chuẩn bị đám cưới phải không? Nếu có quá nhiều thứ phải lo thì hãy tham khảo ngay +69 Bước CHUẨN BỊ CƯỚI hoàn hảo nhất dành cho dâu, rể để việc chuẩn bị cưới trở nên dễ dàng hơn nhé![/perfectpullquote] Nói chung, việc hạnh phúc có dài lâu và bền chặt hay không phụ thuộc rất nhiều ở hai bạn chứ không phải do năm tuổi hay phạm tuổi gì cả. Sansan Luxury Wedding chúc hai bạn hiểu nhau và có cuộc sống dài lâu, hạnh phúc!