• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Sansan Luxury Wedding

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  11
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Sansan Luxury Wedding

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Một mùa trung thu nữa lại đến, ngày của thiếu nhi nô đùa và cũng là ngày của các cặp tình nhân mượn cớ đi chơi cùng nhau, vậy những người ế nên làm gì? Thì nên ở nhà thả thính kiếm người yêu đi chơi bù trung thu chứ gì nữa. Cùng Sansan Luxury Wedding tham khảo 101+ caption thả thính trung thu để cùng nhau thoát ế nhé! Caption thả thính Trung Thu 1.Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều 2. Thanh xuân em làm gì cũng sai Chỉ có một thứ không sai là rước đèn cùng anh 3. Gọi em là lồng đèn Vì hôm nay em được anh rước 4. Trời thu đẹp nhất về đêm Đời anh đẹp nhất khi thêm em vào 5.Trung Thu là để uống trà Lồng đèn để ngắm, em là để yêu 6. Lúc nhỏ thì thích trung thu. Lớn lên lại muốn thu này with u 7. Anh ơi trăng khuyết lại tròn Dẫu trời có sập vẫn còn có em 8.Trung Thu này em muốn lên phố Để đi tìm bến đỗ của đời em 9. Trung thu trăng sáng như gương FA ngắm cảnh tiếc thương thân mình Ước gì có được gấu xinh Ước gì được có mảnh tình vắt vai….. Ước gì sang đến thứ hai Có người đi dạo khoai thai cùng mình Ra đường thì đỡ bị khinh Hai mươi mốt tuổi một mình FA [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Tìm được tình yêu đời mình rồi phải biết cách nắm giữ nha. Tham khảo chi tiết 14 cách nắm giữ tình yêu không nhàm chán, thăng hoa để tình yêu của bạn bền chặt hơn nè![/perfectpullquote] 10. Em ơi, trung thu người ta mua lồng đèn cặp hay là mình mặc cặp để nổi hơn lồng đèn nha. 11. Ngày mai là tết Trung Thu. Mà nay mình vẫn thu lu một mình. 12. Trung thu trăng sáng như gương FA ngắm cảnh tiếc thương thân mình 13. Trung thu là rằm tháng tám Anh ngồi chát chít nhớ thương em nhiều 14. Anh ơi! Trung thu là Tết Đoàn viên Mà sao em vẫn lẻ loi một mình? Một mình thì lại bần thần Bần thần lại thấy một mình lẻ loi [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Những chàng trai ế lâu năm tìm được người yêu cưới luôn thì tham khảo ngay bảng giá chụp ảnh cưới tại Sansan Luxury Wedding để chọn gói chụp phù hợp nhất nhé! Cưới vợ phải cưới liền tay nha.[/perfectpullquote] 15. A ơi…Trung thu này anh đừng đi rước đèn, mà hãy rước em đi. 16. Cứ ngỡ ánh Trăng là của riêng ta Ai ngờ anh là mặt trời của cả thiên hạ 17. Thu này em cũng buồn tình Nếu anh cũng thế thì mình yêu đi 18. Gương kia ngự ở trên tường Trung thu ai sẽ ra đường cùng ta Gương cười rồi đáp thật thà Người yêu không có, ở nhà đi con 19. Trung thu cảm xúc bồn chồn Thắp lên ánh nến chiêu hồn người xưa Cớ sao số phận đẩy đưa Đưa vào cái kiếp F.A thế này 20. Gương kia ngươi ở trên tường Thế gian có biết ta đang một mình Khiến sao có bé hỏi rằng: Anh ơi anh đã rước đèn hay chưa. Caption thả thính Trung Thu siêu bá đạo 21. Anh! Trung thu sắp đến rồi đó, bữa đó tự nhiên 9h em rảnh, anh cho em cái ý kiến để em làm gì cho bận đi. 22. Ngày xưa trung thu rước đèn, ngày nay anh đừng rước đèn nữa mà hãy rước em đi. 23. Ước gì ngày nào cũng là Trung thu, để mình có cớ mà rủ crush đi chơi 24. Em đừng chúc crush Tết Trung thu vui vẻ nữa, vì em không chúc thì nó lúc nào cũng vui mà. Chỉ có anh mới buồn thôi, năm nay đi chơi với anh nhé! 25. Chị Hằng với chú Cuội ở trên có buồn không? chứ năm nay em vẫn lẻ loi một mình! 26. Các ông dở quá, mình ế thì cũng phải làm sao cho hết kiếp fa chứ. Trung thu cứ mặc đồ đẹp vào, giày dép vuốt keo các kiểu, dắt xe ra, chụp tấm hình đăng cap facebook,… Rồi dắt xe vào đi ngủ đi, chứ tôi cũng ế thì bày kiểu gì bây giờ. 27. Ngày nào cũng ế, Trung thu cũng chỉ là ế vào ngày đặc biệt thôi. 28. Trưởng thành, con người ta không còn sồn sồn lên rồi tháo chạy ra đường nữa mà cứ lặng lẽ ngồi ở nhà cùng gia đình cắt chiếc bánh trung thu trứng muối, tách trà nóng đi kèm toát lên vẻ quý tộc lạ thường. 29. Mấy năm về trước đón trung thu một mình cô đơn, năm nay khác xưa rất nhiều. Không còn là chàng trai ngông cuồng, bồng bột mà là cha của hai đứa con, là chồng của cô vợ xinh đẹp. Khoảnh khắc này sẽ mãi đẹp nhất đến cuối cuộc đời. 30. Tuyển người yêu đi chơi trung thu, sẽ được trợ cấp ăn uống và bao nuôi suốt đời. 31. Trung thu đến, ăn mặc thật đẹp, trang điểm lộng lẫy vào rồi đi ngủ. Ta sẽ gặp được chàng trai trăng rằm vào giữa đêm. 32. Em ơi, trung thu người ta mua lồng đèn cặp hay là mình mặc cặp để nổi hơn lồng đèn nha. 33. Mấy đứa có gấu thật là tội nghiệp, trung thu đường xá đông đúc, khói bụi mịt mờ. Chỉ có dân F.A là sướng nhất, nằm hưởng thụ và có khao khát trời mưa. 34. Ngày trung thu, tớ chúc các bạn có được những niềm vui trọn vẹn bên gia đình và người mình yêu. Còn mình thì vẫn sẽ một mình chờ đợi chú cuội cười thôi. 35. Trung thu này mình làm người yêu nhau nhé, anh yêu em thật lòng, chỉ có trước dấu phẩy là xạo thôi. 36. Thôi thì không có gấu để đi chơi thì mình ở nhà cùng boss và hoàng thượng ăn bánh trung thu uống trà đàm đạo đỡ vậy. 37. Anh nói một tiếng nữa em có chịu xuất hiện để đi trung thu với anh không hả? Anh cô đơn quá lâu rồi. 38. Nếu có ai chúc tôi trung thu ý nghĩa, tôi sẽ quát vào mặt họ và nói rằng: Gấu còn không có thì ý nghĩa làm gì. 39. Con gái à, hay là chúng ta trốn mẹ đi chơi trung thu. Người ta thường nói con gái là tình nhân của cha kiếp trước nên đi với người tình phải trốn đúng không? 40. Anh biết sắp đến ngày gì không? Trung thu đấy, em chỉ nhắc cho anh biết vậy thôi còn anh làm sao thấy được thì làm. 50. Nếu Trung thu này em rảnh, vậy thì mình yêu nhau cho bận đi. 50. Gấu ơi, ba mẹ anh nuôi anh cũng được 25 năm rồi, Tết Trung thu này em tới thịt anh đi, để lâu mà thịt bị dai đấy. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng với những caption thả thính trung thu trên bạn sẽ tìm được người bạn đời của mình. Chúc bạn gặp thật nhiều may mắn nhé. Hy vọng rằng bạn sẽ có một ngày trung thu vui vẻ.
 2. Cưới hỏi là chuyện quan trọng của một đời người, do đó các cặp dâu rể rất thận trọng trong quá trình chuẩn bị cưới và đặc biệt điều chú trọng nhất là các mẫu hợp đồng cưới. Hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ gửi đến bạn 37+ lưu ý cần nhớ khi xem xét các mẫu hợp đồng cưới. Hãy theo dõi nhé! Lưu ý khi ký hợp đồng thuê xe ngày cưới Chất lượng xe cam kết như thế nào, mới hay không Có xe dự phòng khi xe gặp sự cố hay không Có bao gồm dịch vụ hoa ở xe cưới không Thời Gian xe có mặt để chuẩn bị rước dâu Có phát sinh chi phí khác hay không Chốt rõ ngày giờ dùng xe cưới với đơn vị cung cấp xe: Ngày giờ dùng xe cũng luôn là một vấn đề hết sức quan trọng. Chốt rõ thời gian dùng xe để lái xe chủ động giờ giấc phục vụ cô dâu chú rể một cách thuận lợi nhất. Đây có thể coi là một trong những lưu ý khi thuê đặt thuê xe cưới quan trọng mà các cô dâu chú rể cần lưu tâm hàng đầu. Tránh những biển số xe cưới xấu: Ngoài những chú ý về hoa cưới, biển số xe cưới cũng được nhiều người cẩn thận lựa chọn để tránh phải biển số xấu. Đặc biệt nhiều khách hàng không muốn lấy phải biển số xe có số 49, 53 gần nhau. Bởi theo quan điểm của người Việt, đây là hai số vô cùng xấu, đặc biệt kiêng kị cho ngày cưới hỏi quan trọng. Hợp đồng chụp ảnh cưới Chụp ảnh cưới là một trong những bước đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cưới do đó các cặp dâu rể cũng nên chú ý kỹ về mẫu hợp đồng này. Loại và size album cưới: Khổ album và số trang của album Hình phóng lớn đặt tại địa điểm đãi tiệc cưới: được giao miễn phí tặng kèm cùng album cưới hay phải đặt mua riêng; ngoài ra còn chú ý hỏi rõ về kích thước hình, có đóng khung hay không. Bộ file ảnh gốc: được kèm theo hay phải mua riêng. Bộ file ảnh đã qua xử lý và chỉnh sửa bằng photoshop: kèm theo hay phải mua riêng; hỏi rõ kích thước + độ phân giải của file ảnh. Đĩa slideshow trình chiếu tại nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới: kèm theo hay phải mua riêng Trong gói hợp đồng có bao gồm tiền trang phục luôn hay không? Nếu có, được cung cấp bao nhiêu trang phục mặc khi chụp hình? Được cung cấp bao nhiêu bó hoa tươi để chụp hình. Thay đổi được bao nhiêu kiểu tóc cô dâu. Thợ trang điểm có theo cô dâu suốt buổi chụp hình cưới để thay đổi kiểu tóc cô dâu khi cần thiết hay không. Địa điểm chụp và phí vào điểm chụp sẽ do bên nào chi trả. Phương tiện di chuyển suốt quá trình chụp album cưới. Chi phí ăn uống và khách sạn (trong trường hợp chụp cả ngày hay chụp nhiều ngày ở một địa điểm xa cần phải ngủ lại). Đạo cụ chụp hình. Thời gian giao sản phẩm. Nếu bạn muốn tìm đến Studio của người quen hay một nhiếp ảnh gia, thợ chụp ảnh mà bạn tin tưởng, hãy xác nhận trước thật chắc chắn họ có thể chụp cho bạn trong khoảng thời gian bạn mong muốn hay không. Xác định rõ ràng với bên chụp hình mấy giờ bắt đầu khởi hành đi chụp, chụp những địa điểm nào , trên đường đi thấy cảnh đẹp thì có được dừng lại chụp không. Ngoài ra nếu là đi chụp ngoài trời thì trong trường hợp trời mưa hay thời tiết xấu thì có được dời lại ngày không? Số lượng kiểu ảnh chọn vào album, album bỏ túi, cặp da đựng album cưới, backdrop (phông màn treo cuối sân khấu tiệc cưới), vải hay sổ ký tên có in hình Cô dâu chú rể… Xác định rõ ràng với bên chụp hình mấy giờ bắt đầu khởi hành đi chụp, chụp những địa điểm nào , trên đường đi thấy cảnh đẹp thì có được dừng lại chụp không. Ngoài ra nếu là đi chụp ngoài trời thì trong trường hợp trời mưa hay thời tiết xấu thì có được dời lại ngày không? Hợp đồng nhà hàng tiệc cưới Nguyên liệu chế biến có đảm bảo tươi, ngon hay không Nhân viên phục vụ bao nhiêu người cho số lượng bàn đặt Có cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm hay không Giá nước ngọt, bia tính như thế nào Có bao trọn gói âm thanh và hội trường hay không Rạp cưới có được trang trí theo yêu cầu hay không Có phát sinh thêm chi phí không Tốt nhất cô dâu chú rể nên tìm hiểu qua các nguồn thông tin từ sách báo mạng hay bạn bè về đánh giá uy tín của các địa điểm lựa chọn dịch vụ đó, cũng như trong quá trình làm hợp đồng phải chủ động nắm rõ các thông tin về chi phí phát sinh, cũng như liệt kê đầy đủ toàn bộ các khoản và yêu cầu cần thiết vào trong hợp đồng bằng văn bản rõ ràng để tránh các vấn đề rắc rối có thể xảy ra. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn là cô dâu miền nào, bạn đã biết cách chọn thực đơn chuẩn vị chưa, nếu chưa thì tham khảo ngay Cách chọn thực đơn đám cưới phù hợp với từng vùng miền ngay nhé![/perfectpullquote] Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng những chia sẽ trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc ký kết các hợp đồng cưới, tránh mắc phải những sai lầm trong ngày cưới.
 3. Cưới hỏi là chuyện quan trọng của một đời người, do đó các cặp dâu rể rất thận trọng trong quá trình chuẩn bị cưới và đặc biệt điều chú trọng nhất là các mẫu hợp đồng cưới. Hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ gửi đến bạn 37+ lưu ý cần nhớ khi xem xét các mẫu hợp đồng cưới. Hãy theo dõi nhé! Lưu ý khi ký hợp đồng thuê xe ngày cưới Chất lượng xe cam kết như thế nào, mới hay không Có xe dự phòng khi xe gặp sự cố hay không Có bao gồm dịch vụ hoa ở xe cưới không Thời Gian xe có mặt để chuẩn bị rước dâu Có phát sinh chi phí khác hay không Chốt rõ ngày giờ dùng xe cưới với đơn vị cung cấp xe: Ngày giờ dùng xe cũng luôn là một vấn đề hết sức quan trọng. Chốt rõ thời gian dùng xe để lái xe chủ động giờ giấc phục vụ cô dâu chú rể một cách thuận lợi nhất. Đây có thể coi là một trong những lưu ý khi thuê đặt thuê xe cưới quan trọng mà các cô dâu chú rể cần lưu tâm hàng đầu. Tránh những biển số xe cưới xấu: Ngoài những chú ý về hoa cưới, biển số xe cưới cũng được nhiều người cẩn thận lựa chọn để tránh phải biển số xấu. Đặc biệt nhiều khách hàng không muốn lấy phải biển số xe có số 49, 53 gần nhau. Bởi theo quan điểm của người Việt, đây là hai số vô cùng xấu, đặc biệt kiêng kị cho ngày cưới hỏi quan trọng. Hợp đồng chụp ảnh cưới Chụp ảnh cưới là một trong những bước đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cưới do đó các cặp dâu rể cũng nên chú ý kỹ về mẫu hợp đồng này. Loại và size album cưới: Khổ album và số trang của album Hình phóng lớn đặt tại địa điểm đãi tiệc cưới: được giao miễn phí tặng kèm cùng album cưới hay phải đặt mua riêng; ngoài ra còn chú ý hỏi rõ về kích thước hình, có đóng khung hay không. Bộ file ảnh gốc: được kèm theo hay phải mua riêng. Bộ file ảnh đã qua xử lý và chỉnh sửa bằng photoshop: kèm theo hay phải mua riêng; hỏi rõ kích thước + độ phân giải của file ảnh. Đĩa slideshow trình chiếu tại nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới: kèm theo hay phải mua riêng Trong gói hợp đồng có bao gồm tiền trang phục luôn hay không? Nếu có, được cung cấp bao nhiêu trang phục mặc khi chụp hình? Được cung cấp bao nhiêu bó hoa tươi để chụp hình. Thay đổi được bao nhiêu kiểu tóc cô dâu. Thợ trang điểm có theo cô dâu suốt buổi chụp hình cưới để thay đổi kiểu tóc cô dâu khi cần thiết hay không. Địa điểm chụp và phí vào điểm chụp sẽ do bên nào chi trả. Phương tiện di chuyển suốt quá trình chụp album cưới. Chi phí ăn uống và khách sạn (trong trường hợp chụp cả ngày hay chụp nhiều ngày ở một địa điểm xa cần phải ngủ lại). Đạo cụ chụp hình. Thời gian giao sản phẩm. Nếu bạn muốn tìm đến Studio của người quen hay một nhiếp ảnh gia, thợ chụp ảnh mà bạn tin tưởng, hãy xác nhận trước thật chắc chắn họ có thể chụp cho bạn trong khoảng thời gian bạn mong muốn hay không. Xác định rõ ràng với bên chụp hình mấy giờ bắt đầu khởi hành đi chụp, chụp những địa điểm nào , trên đường đi thấy cảnh đẹp thì có được dừng lại chụp không. Ngoài ra nếu là đi chụp ngoài trời thì trong trường hợp trời mưa hay thời tiết xấu thì có được dời lại ngày không? Số lượng kiểu ảnh chọn vào album, album bỏ túi, cặp da đựng album cưới, backdrop (phông màn treo cuối sân khấu tiệc cưới), vải hay sổ ký tên có in hình Cô dâu chú rể… Xác định rõ ràng với bên chụp hình mấy giờ bắt đầu khởi hành đi chụp, chụp những địa điểm nào , trên đường đi thấy cảnh đẹp thì có được dừng lại chụp không. Ngoài ra nếu là đi chụp ngoài trời thì trong trường hợp trời mưa hay thời tiết xấu thì có được dời lại ngày không? Hợp đồng nhà hàng tiệc cưới Nguyên liệu chế biến có đảm bảo tươi, ngon hay không Nhân viên phục vụ bao nhiêu người cho số lượng bàn đặt Có cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm hay không Giá nước ngọt, bia tính như thế nào Có bao trọn gói âm thanh và hội trường hay không Rạp cưới có được trang trí theo yêu cầu hay không Có phát sinh thêm chi phí không Tốt nhất cô dâu chú rể nên tìm hiểu qua các nguồn thông tin từ sách báo mạng hay bạn bè về đánh giá uy tín của các địa điểm lựa chọn dịch vụ đó, cũng như trong quá trình làm hợp đồng phải chủ động nắm rõ các thông tin về chi phí phát sinh, cũng như liệt kê đầy đủ toàn bộ các khoản và yêu cầu cần thiết vào trong hợp đồng bằng văn bản rõ ràng để tránh các vấn đề rắc rối có thể xảy ra. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn là cô dâu miền nào, bạn đã biết cách chọn thực đơn chuẩn vị chưa, nếu chưa thì tham khảo ngay Cách chọn thực đơn đám cưới phù hợp với từng vùng miền ngay nhé![/perfectpullquote] Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng những chia sẽ trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc ký kết các hợp đồng cưới, tránh mắc phải những sai lầm trong ngày cưới.
 4. Đã là bạn thân thay vì chúc phúc cô dâu chú rể bằng bao thư thì bạn nên có một món quà dành tặng họ, điều này sẽ rất ý nghĩa đấy. Bạn có gặp khó khăn trong việc chọn quà? Đừng lo hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ gợi ý cho bạn những ý tưởng quà tặng đám cưới độc đáo cho bạn thân. Tượng đôi cá heo Người Á Đông quan niệm rằng loài vật này tượng trưng cho sự thông minh, phẩm chất trung thành và suy nghĩ tự do. cá heo còn là biểu tượng cho tình yêu chung thủy giữa chàng trai và cô gái. Cá heo cũng là đại diện cho Âm Dương – sự cân bằng và hài hòa, mang ý nghĩa tốt lành và may mắn, trấn được tà khí, xua đuổi những điềm dữ. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Tham khảo ngay 14 cách nắm giữ tình yêu không nhàm chán, thăng hoa. Để giúp tình yêu của bạn ngày càng trọn vẹn nhé.[/perfectpullquote] Chăn, ga, gối, nệm Quà tặng đám cưới bằng chăn, ga, gối, nệm vô cùng thiết thực cho các đôi uyên ương. Hiện nay trên thị trường có đa dạng chất liệu, phong phú về chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, giá thành,…. Phù hợp với điều kiện tài chính và các yếu tố khác của người Việt Nam. Do đó, đừng quên lựa chọn sản phẩm theo sở thích chủ nhân món quà giúp gắn kết tình cảm thân thiết, bền chặt hơn. Đèn ngủ Bắt kịp tâm lý của các cặp vợ chồng son chắc chắn rằng họ thường có nhu cầu trang trí căn phòng tân hôn một cách lộng lẫy, hoàn hảo theo cách riêng của mình. Chiếc đèn ngủ sáng tạo thành vật phẩm không thể thiếu góp phần tô điểm không gian ấm cúng và lãng mạn. Vì thế, khi còn băn khoăn về quà tặng đám cưới dành người thân, bạn bè,… nhớ đến đèn ngủ để có quyết định đúng đắn nhất. Voucher du lịch Sau đám cưới các cặp đôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật do đó nếu các bạn chơi chung cùng một hội bạn thân thì có thể góp ý với nhau, tặng ngay cho đôi uyên ương một voucher du lịch ngay thôi Thời gian đẹp đẽ mở màn cho các cặp đôi bước vào cuộc sống mới, tận hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Họ chắc chắn sẽ rất cảm động trước sự thấu hiểu, quan tâm đặc biệt của người tặng đấy. Trang sức nữ Mọi người có thể mua tặng cô dâu các trang sức như hoa tai, dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền,… xinh xắn. Vào ngày trọng đại, nó trở thành quà tặng đám cưới ghi dấu ấn đấy. Nên lưu ý kiểm tra trang sức trước khi tặng nhé vì đôi lúc bạn mua phải hàng giả mà mang tặng thì sẽ làm mất niềm tin với người nhận lắm đấy Đồ đôi Không thể phủ nhận đồ đôi là món quà ý nghĩa để dành tặng trong ngày hạnh phúc của mọi cặp đôi. Hãy tưởng tượng cô dâu chú rể của bạn sẽ vui sướng và ngạc nhiên thế nào khi nhận được món quà mà cả hai đều có thể sử dụng hàng ngày! Một số gợi ý về những món đồ đôi dễ thương như: Đồ ngủ đôi, Ly uống cafe đôi, Áo đôi, Vòng đôi đặt riêng theo tên 2 người, Giày đôi có in tên 2 người Tranh đôi chim công Chim công đại diện một mối quan hệ bền bỉ, vững chắc, sức khỏe và sự trường thọ. Bức tranh khắc họa tỉ mỉ, điêu luyện, thần thái uy nghiêm, đĩnh đạc phong thái tự do tôn lên kiến trúc nội thất ngôi nhà. Quà tặng đám cưới nhắc nhở 2 bên biết cách vượt qua những khó khăn, thử thách, tiến tới thịnh vượng, thành công mỹ mãn. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn thân thì đã có đôi vậy bạn đã dự định cưới chưa. Nếu sắp đến lượt bạn thì hãy tham khảo ngay bảng giá chụp ảnh cưới tại Sansan Luxury Wedding nhé. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng dịch vụ tại đây[/perfectpullquote] Bánh kem Bánh cưới mang ý nghĩa rất lớn trong đám cưới, vì khi thực hiện nghi lễ cắt bánh, chú rể sẽ đặt tay lên tay cô dâu và cùng nhau cắt nhát dao đầu tiên để tượng trưng cho sự luôn ủng hộ và che chở cho người vợ tương lai của mình trong cuộc sống sau này, trong khi cô dâu sẽ khẳng định khả năng xây đắp và chăm sóc gia đình nhỏ mai sau. Vì vậy, “chăm chút” cho bánh cưới đẹp đẽ, sang trọng là điều không thể bỏ qua của các cặp đôi! Trong khi chuẩn bị đám cưới, cô dâu chú rể có rất nhiều việc, vì vậy để chia sẻ với họ, hội chị em của cô dâu hoặc các chiến hữu của chú rể có thể chuẩn bị cho tân lang tân nương một chiếc bánh kem 3 tầng làm quà cưới ý nghĩa. Heo đất Một chú heo đất nhỏ xinh đầy ý nghĩa, một món quà độc đáo và mới mẻ nhưng ít ai nghĩ đến. Bởi lẽ sau hôn nhân cặp vợ chồng bắt đầu cân nhắc về chuyện tài chính, chi tiêu. Nhưng chắc hẳn đa số họ sẽ chưa thể thích nghi quá nhanh và chưa thể rời xa hoàn toàn thói quen sinh hoạt trước hôn nhân. Vì thế, một chú heo đất giúp họ giữ và tích lũy tiền bạc là hết sức cần thiết. Đây là món quà mừng đám cưới ý nghĩa, tặng cho họ món quà này không chỉ thay cho một lời chúc hạnh phúc trăm năm, tiền bạc như ý, mà nó còn chính là một lời nhắn nhủ và nhắc nhở họ phải cân đối tài chính sau hôn nhân để gìn giữ cho cuộc hôn nhân luôn êm ấm, hạnh phúc. Máy khuếch tán tinh dầu Máy khuếch tán tinh dầu là một trong những giải pháp khá hiệu quả giúp mang lại giấc ngủ chất lượng hơn. Không những thế, nó còn giúp cho con người giải tỏa stress hiệu quả sau những ngày tổ chức cưới và hơn thế nữa là sau những giờ làm việc mệt mỏi sau này, bởi khoa học đã chứng minh rằng tinh dầu chiết xuất từ những vật liệu thiên nhiên mang lại tác dụng thư giãn, kích thích cho hệ thần kinh giải tỏa mệt mỏi và tỉnh táo hơn. Đây là một món quà khá thích hợp để bạn làm quà tặng cho đám cưới của bạn bè, người thân của mình mà không cần phải mãi suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi “quà cưới nên tặng gì?” mãi đâu, bởi nó là lựa chọn siêu chuẩn rồi đấy! Ngoài những quà tặng đám cưới trên bạn có thể cùng lũ bạn thân chuẩn bị một thùng quà đám cưới bao gồm những vật dụng trong đời sống hằng ngày như: Nước rửa tay, xà bông giặt đồ, nước rửa chén, gạo, dầu ăn,... Khi nhận được những món quà này chắc hẳn các cặp đôi sẽ rất phấn khích cho mà xem, Hãy thử nhé! Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng với những gợi ý trên bạn sẽ chọn được một món quà để dành tặng người bạn thân của mình. Chúc bạn một ngày tốt lành nhé.
 5. Phong tục cưới chọn ngày tốt của người Việt Nam xuất phát từ quan niệm tìm lành tránh dữ: Nếu chọn được ngày giờ tốt để làm đám cưới thì cô dâu và chú rể sẽ luôn gặp may mắn và sống hòa hợp với nhau đến trọn đời và ngược lại.Vì lý do đó mà hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ bật mí những tháng không nên cưới để các cặp dâu rể tránh nhé! Như thế nào là những tháng không nên cưới? Những tháng không nên cưới, hay còn gọi là những tháng đại kỵ trong năm. Theo quan niệm dân gian, nếu ai cưới vào những tháng này sẽ gặp nhiều điều xui xẻo và đại họa trong cuộc sống tương lai. Phải nói là việc chọn được “ngày lành tháng tốt” để những cặp đôi tổ chức lễ cưới và về chung một nhà hiện nay không còn quá khó khăn nữa. Nhưng bên cạnh đó, mọi người cũng nên để ý đến những tháng không nên cưới, hay còn gọi là những tháng đại kỵ, để gặp được nhiều may mắn. Năm cùng tháng tận Mặc dù nằm trong top mùa cưới của năm (mùa đông), nhưng tháng 12 âm lịch lại được ví như “năm cùng tháng tận”, chứng tỏ một tháng không tốt, hai gia đình không nên chọn ngày này để tổ chức lễ cưới Vì đây là tháng cuối cùng trong năm, cũng là tháng lạnh lẽo nhất trong 12 tháng. Nên theo quan niệm người xưa truyền dạy rằng, khi cô dâu chú rể cưới nhau vào tháng đó sẽ không được ấm áp hạnh phúc. Nhưng hiện nay, có nhiều gia đình vẫn tổ chức cưới vào tháng 12 vì họ nghĩ rằng “nếu chúng ta cảm thấy hạnh phúc thì đã đủ ấm áp rồi”. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Ngoài những tháng cấm kỵ không được cưới trong năm thì bên cạnh đó các cặp đôi nên tham khảo những điều kiêng kỵ trong lễ cưới các cặp dâu rễ nên lưu ý. Để không mắc phải sai lầm nhé![/perfectpullquote] Tháng 7 âm lịch Ai cũng biết rằng, tháng 7 âm lịch là lúc mà Ngưu Lang – Chức Nữ gặp lại nhau sau 1 năm xa cách. Hai người tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu nhưng không có cái kết đẹp như chuyện cổ tích. Bởi vậy, nhiều cặp đôi sợ rằng họ sẽ bị chia xa, không hạnh phúc, nên tháng 7 âm lịch không ai tổ chức lễ cưới cả. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Ngoài ra, tháng 7 âm lịch cũng được xem như tháng cô hồn. Tháng này âm khí khá nhiều, những linh hồn được thả tự do trở về trần gian. Thế nên cưới hỏi được kiêng kỵ trong tháng này. Ngay cả việc chụp ảnh cưới cũng bị đưa vào danh sách cấm kỵ.[/perfectpullquote] Ngày mùng 1, rằm hằng tháng Bởi vì đây là hai ngày lễ của Phật, người theo Phật thường ăn chay, không sát sinh. Nếu tổ chức lễ cưới, có nghĩa sát sinh vô cùng lớn để tạo nên những món ăn đẹp mắt mời khách. Cũng sẽ dẫn đến việc những khách tham dự họ ăn chay nên sẽ ngồi nhìn mà không ăn. Theo tín ngưỡng, nếu cưới vào những ngày này, sẽ xui xẻo cho con cái, hoặc là giảm tuổi thọ của cả hai vợ chồng. Đây là ngày phải giữ cho tâm hồn trong sạch, nên không được phạm phải đại kỵ của Phật, đó chính là “làm chuyện ấy”. Ngoài ra, tâm sinh lý của con người vào hai ngày này sẽ thay đổi: dễ cáu bẩn hơn, dễ ức chế hơn,… có thể dẫn đến đánh nhau, tự tử,… Vì lẽ vậy nên việc cưới hỏi luôn được kiêng kỵ vào những ngày này. Nguyên tắc chọn ngày cưới Đầu tiên, nguyên tắc khi xem một ngày tốt thì cần phải đảm bảo 3 yếu tố: Ngày tốt, phù hợp với người được xem và phù hợp với việc được chọn.Trong đó, việc chọn ngày phù hợp với người được xem rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia trong ngày này. Như vậy, trong việc hôn nhân và cưới hỏi, việc quan trọng nhất khi chọn ngày đó là phải tốt với cả 2 người, tức tốt với cả người nam và cả người nữ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp hai người có mệnh đối ngược, xung khắc nhau (ví dụ như chồng thuộc Tý, vợ thuộc Ngọ). Đối với trường hợp này thì có thể chọn ngày cho người có sự ảnh hưởng quan trọng hơn. Cụ thể như nếu cô Dâu về nhà chồng thì có thể ưu tiên chọn ngày tốt cho cô Dâu để người vợ có thể chung sống hòa thuận với gia đình nhà chồng. Còn trường hợp người chồng ở rể thì có thể ưu tiên chọn ngày tốt cho cho chú Rể để chàng Rể chung sống hoà thuận với gia đình nhà vợ. phía trên là những tháng không nên cưới và một số nguyên tắt chọn ngày cưới các cặp đôi nên lưu ý. Ngoài ra Bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều kinh nghiệm cưới tại Sansan Luxury Wedding. Chúc bạn sẽ có một ngày cưới trọn vẹn nhé!
 6. Nhiều chị em không biết nên chuẩn bị gì để mang về nhà chồng nên dẫn đến tình trạng những vật dụng không cần thì quá nhiều nhưng những thứ cần lại thiếu. Vì lý do đó hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ cùng bạn chuẩn bị vali những thứ cô dâu về nhà chồng nên mang theo. Cách nàng nên lưu ý và ghi chú lại nha! Quần áo Bạn nên bỏ vào vali của mình những trang phục như đồ ngủ, quần áo mặc ở nhà,... Bên cạnh đó bạn nên mang theo trang phục đi làm nữa nhé. Nhiều cô dâu có thể mất tiền sắm sửa những trang phục mới. Nhưng việc này không cần thiết. Nếu như đồ cũ của bạn vẫn thoải mái và đẹp thì bạn không nhất thiết phải sắm đồ mới để tiết kiệm tiền. Nội y bốc lửa Khi về nhà chồng, các cô dâu nên mang theo những bộ đồ lót quyến rũ. Bởi vì, sau kết hôn, vợ chồng bạn sẽ cùng trải qua những ngày tháng vô cùng mật ngọt. Chuyện ấy cũng sẽ đều đặn hơn và tần suất dày lên. Vì thế, những bộ đồ lót đẹp ngoài giúp chàng yêu nồng nhiệt còn khiến bạn quyến rũ hơn hẳn trong phòng the. Hãy để những ngày đầu tiên thật ngọt ngào nhé! Những vật dụng vệ sinh cá nhân Khi về nhà chồng, bạn nên đem theo chiếc bàn chải, khăn mặt, khăn tắm cá nhân riêng của bạn mà thường ngày bạn hay sử dụng. Hoặc nếu không, bạn có thể mua mới chúng nếu bạn nhớ được. Việc mang theo đồ dùng cá nhân khiến bạn cảm thấy tự tin hơn vì không phải chung đụng hay mượn người trong nhà chồng. Bởi chẳng có ai thích thú 100% khi chia sẻ những vật dụng cá nhân thiết yếu nhất của mình cho người khác. Mỹ phẩm Nếu như ngày thường bạn có nhiều phấn son trang điểm, nước hoa, kem nền thì bạn cũng nên cho chúng vào một chiếc túi nhỏ và mang hết chúng vào va ly nhé. Các mỹ phẩm chăm sóc da, mặt nạ là những thứ cần thiết đẩy, da của bạn sau những ngày làm cô dâu, đang chứa rất nhiều độc tố bởi kem nền, kem lót,... hãy bắt đầu chăm sóc da của mình nhé [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nói đến chăm sóc da thì các bà hãy xem ngay bí quyết chăm sóc da giúp nàng rạng ngời lung linh trong ngày cưới. Không được bỏ lỡ đâu đấy![/perfectpullquote] Giày, dép Ai cũng cần đi lại bằng những đôi giày dép vừa vặn, thoải mái. Vì thế, bạn hãy nhớ mang những đôi giày đẹp nhất, vừa chân nhất của mình về nhà chồng để tiện đi lại thăm hỏi họ hàng những ngày đầu làm dâu nhé. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nếu chưa chọn được mẫu giày cưới phù hợp thì bạn nên tham khảo ngay mẹo nhỏ giúp nàng chọn giày cưới phù hợp đẹp mê ly.[/perfectpullquote] Cuốn sách yêu thích Những nàng thích đọc sách thì nhớ mang theo cuốn sách mình yêu thích nhất nhé, một cuốn sách yêu thích có thể giúp trấn an tinh thần cho bạn rất tốt những ngày đầu ở nhà chồng hoặc giúp bạn đỡ cô đơn, lạc lõng hơn khi ngày đầu còn bỡ ngỡ, chưa giao lưu với mọi người nhiều. Thời điểm mang những vật dụng về nhà chồng? Hầu hết trong quá trình chuẩn bị cưới, cô dâu và chú rể sẽ sắm sửa đầy đủ cho phòng tân hôn, đồ dùng cá nhân gần như mua mới hoàn toàn. Những cô dâu thời nay cũng hay dọn đồ của mình về nhà chồng trước hoặc sau khi cưới. Cô dâu cũng có thể nhờ một người thân đi đưa dâu mang theo giúp sang nhà chồng. Nên chọn người xách vali là cô gái chưa chồng. Khi đi không được ngoái đầu nhìn lại, không được đặt vali đồ đạc chạm đất, không chuyền tay... Thống kê lại những thứ cô dâu về nhà chồng nên mang theo Sansan Luxury Wedding thống kê lại một lần nữa những thứ cô dâu về nhà chồng nên mang theo nhé! Chuẩn bị bộ quần áo ngủ Chuẩn bị quần áo mặc hàng ngày Một đôi giầy, dép quai hậu, dép đi hằng ngày nếu cần Bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm Quần áo lót cứ thủ lấy 2 - 3 bộ Đồ mỹ phẩm, đồ tẩy trang, son môi Điện thoại, sạc điện thoại, máy tính laptop nếu cần Chuẩn bị vài món đồ theo phong tục Theo phong tục từ thời xưa để lại, trước khi về nhà chồng, cô dâu sẽ cần chuẩn bị một số thứ sau để rải trên đường đi cũng như mang về bên nhà chồng. Những vật dụng cần chuẩn bị thêm như sau: 9 cây kim (Loại kim khâu ấy) bọc vào giấy rồi cho vào túi vải nhỏ Tiền lẻ loại 1 2 nghìn cũng 9 tờ Hai thứ này theo phong tục các cụ để lại thì để rải trên đường khi đi qua cầu, qua sông thì vứt xuống để giải trừ điềm xui trên đường cũng như ko để ma quỷ quấy rầy. Mỗi lần qua cầu, qua sông cô dâu sẽ ném 1 tờ tiền lẻ và 1 túi chứa kim là được. Nếu đoạn đường đi ngắn, thì có thể ném ở ngã 3 ngã tư. Nếu không ném hết thì bao giờ đi đâu rồi mang thả xuống sông là được. Tinh thần thoải mái Tinh thần, thần thái là quan trọng nhất, trong ngày cưới thực sự vừa là ngày vui, hồi hộp, xúc động nhất cũng vừa là ngày có nhiều áp lực, căng thẳng và mệt mỏi nhất. Ngày vui không nên khóc, cũng không được hằn học. Hãy thoải mái lên, đừng nghĩ ngợi linh tinh là sắp phải xa bố mẹ, ông bà, anh chị em, gạt mấy thứ đó ra khỏi đầu không thì khóc lại nhoè hết phấn. Hãy mang một tinh thần vui tươi, thoải mái nhất về nhà chồng nhé! Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng sau khi tham khảo bài viết này bạn sẽ chuẩn bị thật chu đáo khi về nhà chồng nhé! Chúc bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc.
 7. Kỷ niệm ngày cưới đánh dấu mốc thời gian 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn thế thời gian mình trở thành vợ chồng. Rất nhiều cặp vợ chồng luôn lưỡng lự rằng có nên chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới không? Cần chuẩn bị gì? Hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó nhé! Có nên chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới không Sau một thừi gian chung sống, cũng nhau trãi qua những gian khó, vui, buồn trong cuộc sống. Thì những mốc thời gian 5, 10 năm,... là khoản thời gian để ta nhìn lại những gì mình đã trãi qua và đã có được. Chính vì vậy đó là những khoảnh khắc đáng quý. Cũng bởi vậy, nhiều gia đình thường có kế hoạch chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới để cùng nhau lưu giữ khoảnh khắc đẹp, cũng là để nhìn lại chặng đường đã qua và viết tiếp tương lai phía trước. Do đó bạn nên lên lịch trình chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới đi nhé! Cần chuẩn bị những gì cho buổi chụp hình? Đầu tiên bạn nên sắp xếp thời gian của mình để có một buổi chụp hình trọn vẹn, bên cạnh đó bạn phải có một sức khỏe tốt. Có thể nói đây chính là hai yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, hai nhân vật chính cũng nên dành thời gian để lựa chọn concept và trang phục cho buổi chụp hình từ trước. Để có thể chụp hình kỷ niệm ngày cưới đẹp như ý, các bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân mình như dưỡng da, chăm sóc tóc, làm móng, tới spa thư giãn để có một ngoại hình chỉnh chu và có một tâm lý thật vui vẻ và thoải mái. Ngoài ra, để có một buổi chụp hình hoàn hảo, không xảy ra các sự cố, bạn nên lập trước cho mình một kế hoạch về thời gian, thành phần tham dự, địa chỉ chụp ảnh, studio,… Ai sẽ tham gia vào buổi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới Thông thường kỷ niệm 5 năm, 10 năm ngày cưới thì các cặp đôi đều có từ 2 con, nhưng nếu vợ chồng bạn chưa có em bé, bộ ảnh có thể thực hiện chỉ hai người, hoặc có thể mời thêm bố mẹ hai bên gia đình để có được một album ảnh đông đủ và ấm áp. Chụp ảnh gia đình kỷ niệm ngày cưới trong những năm gần đây đã trở nên phổ biến khi mà việc làm này có thể trở thành một sợi dây giúp gắn kết tình cảm gia đình, vợ chồng, kết nối mỗi thành viên trong nhà lại với nhau. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Các cặp đôi nên tham khảo 14 cách nắm giữ tình yêu không nhàm chán, thăng hoa để tình yêu của mình ngày càng bền chặt và hạnh phúc nhé.[/perfectpullquote] Tham khảo ảnh chụp kỷ niệm ngày cưới Trong quá trình lên kế hoạch và ý tưởng chụp hình kỷ niệm ngày cưới, bạn cũng có thể tham khảo các mẫu ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, forum,… Nhờ internet mà hiện nay các sản phẩm mẫu, các hình ảnh đẹp của mỗi người được tiếp cận và sẻ chia một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bạn hoàn toàn có thể sưu tầm, tham khảo các bộ ảnh chụp kỷ niệm đẹp của những người khác. Từ đó, có thể mượn ý tưởng vào concept mà mình muốn lựa chọn. Nếu muốn có một album cưới thứ hai trong ngày kỷ niệm bạn có thể chọn vest, váy cô dâu,...Bên cạnh đó cũng có những cặp đôi thích phong cách cổ điển một chút với áo dài, hay phong cách trẻ trung với đồ đôi,… Trong trường hợp các bạn là người ít chụp hình, đừng ngại ngần tham khảo các kiểu pose dáng tự nhiên để tránh trường hợp ngại ngùng hoặc bối rối không biết tạo dáng như thế nào trong buổi chụp hình kỷ niệm của mình nhé! Tham khảo trước địa chỉ chụp ảnh Nhiếp ảnh gia và studio là một trong những yếu tố quyết định chất lượng album ảnh. Do đó bạn nên chọn một địa chỉ uy tín để đặt trọn niềm tin của mình. Bạn có thể nhờ tới sự giới thiệu của người quen hay những người đã từng thực hiện chụp ảnh tại đây. Ngoài chất lượng hình ảnh, cũng cần xem xét thêm về quy cách làm việc của studio: có nhiệt tình hay không, thái độ làm việc như thế nào, ứng xử với khách hàng như thế nào. Bên cạnh đó bạn nên xem review về mức giá, về địa điểm chụp hình ngoại cảnh. Nếu nhiếp ảnh của bạn là thợ chụp ảnh tự do, không có studio cụ thể thì bạn cần chú ý hơn về các điều khoản khi làm hợp đồng, số tiền đặt cọc cũng như thời gian trả ảnh gốc. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nếu bạn đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì đừng quên Sansan Luxury Wedding luôn ở đây sẵn sàng phục vụ bạn một cách nhiệt tình nhất nhé! [/perfectpullquote] Kỷ niệm ngày cưới nên làm gì? Bên cạnh việc chụp ảnh thì có khá nhiều ý tưởng hay bạn có thể thực hiện trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Hãy tham khảo thêm một vài gợi ý dưới đây nhé! Du lịch riêng hoặc đi du lịch cùng con cái Cùng nhau thưởng thức một bữa tối lãng mạn Tặng vợ/ chồng món quà bất ngờ Cùng nhau đi tới những địa điểm lúc hẹn hò Làm bánh, nấu cơm, cắm hoa,… để có một ngày kỷ niệm đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Làm điều gì đó để thay cho lời cảm ơn, để cùng nửa kia của mình nhìn lại quãng thời gian cả hai đã bên nhau, và cùng nỗ lực cho tương lai bạn nhé! Trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn. Việc hai người có duyên gặp gỡ và trở thành vợ chồng không phải là điều dễ dàng, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, ở bên và đồng hành với nhau lúc vui vẻ cũng như lúc khó khăn không phải ai cũng làm được. Vì vậy Sansan Luxury Wedding chúc hai bạn sẽ có một ngày kỷ niệm thật vui và hạnh phúc hãy đến với chúng tôi để có một album kỷ niệm ngày cưới đẹp mê ly nhé!
 8. Đa số thời điểm trong ngày đều có thể giúp các cặp dâu rể có được những bức ảnh cưới đẹp để tô điểm cho album cưới của mình. Nhưng đa số các cặp dâu rể đều muốn có những bức ảnh cưới với những sắc màu của ảnh bình minh. Hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi để chụp ảnh cưới bình minh đẹp dâu rể nên làm gì? Hãy theo dõi nhé! Vì sao lại chọn chụp ảnh cưới bình minh? Thời điểm bắt đầu vào mỗi buổi sáng thường là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Bình minh luôn có những vẻ đẹp, yên bình, tĩnh lặng mà những khoảnh khắc khác không bao giờ có được. Khi bình minh là Mặt Trời vẫn còn nằm dưới đường chân trời. Lấp ló đằng xa là ánh nắng, Độ dài của ánh nắng bình minh thường kéo dài trong thời gian ngắn. Chính vì thời gian kéo dài của bình minh ngắn như vậy nên đây được coi là “khoảnh khắc vàng” cho các cặp đôi chụp ảnh cưới lúc bình minh. Địa điểm chụp ảnh cưới bình minh Để có những khoảnh khắc chụp ảnh cưới bình minh đẹp điều đầu tiên bạn nên quan tâm là địa điểm chụp ảnh cưới đẹp. Cùng Sansan tham khảo một số địa điểm chụp ảnh cưới bình minh mê ly dưới đây nhé! Chụp ảnh cưới bình minh tại Đà Lạt Với đặc điểm địa hình đồi núi ngút ngàn thuận lợi cho việc đón nắng bình minh tuyệt đẹp. Thông thường, các điểm có độ cao lớn sẽ càng đón được ánh nắng bình minh sớm. Vì vậy chọn điểm chụp là các ngọn đồi sẽ giúp cho chúng ta có những ánh nắng trong trẻo hơn. Để có những bức ảnh đáng nhớ vào lúc bình minh tại thành phố này, không thể bỏ qua các điểm chụp ảnh cưới Đà Lạt như: đồi Đa Phú, đồi Thiên Phúc Đức, đồi Trọc, cây cô đơn hồ Suối Vàng… Còn rất nhiều địa điểm khác để bạn tham khảo như Tam Đảo, Ba Vì, Mộc Châu, Sapa,… Cảnh bình minh ở những nơi này xinh xẻo không kém gì đà lạt đâu nhé! [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Hãy tham khảo ngay “Tất tần tật” những thứ cần biết về chụp ảnh cưới ở Đà Lạt. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy.[/perfectpullquote] Chụp ảnh cưới bình minh ở biển Chụp ảnh cưới tại biển luôn đem lại sự tự nhiên nhiều cảm xúc cho các cặp đôi, vừa chụp được ảnh cưới cho album cưới vừa là một chuyến du lịch biển, hòa cùng thiên nhiên để tình cảm của cặp đôi khăng khít hơn. Không chỉ vậy Bình Minh ở biển vô cùng cuốn hút, tràn đầy năng lượng. Bộ ảnh cưới của bạn hứa hẹn sẽ rất ấn tượng đấy. Bạn có thể tham khảo một số địa điểm vùng biển khác như Vịnh Hạ Long, Tuần Châu, Sầm Sơn, Vũng Tàu… [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn có ý định chụp ảnh cưới ở biển không? Nếu có thì bạn nên xem những ý tưởng chụp ảnh cưới ở biển đẹp nhất cho các cặp đôi nhé[/perfectpullquote] Lời khuyên và lưu ý quan trọng khi quyết định chụp bình minh Để có những bức ảnh cưới đẹp xuất sắc khi chụp bình minh, các cặp đôi của chúng ta cần đặc biệt chú ý đến những yếu tố sau nhé! Thời gian di chuyển đến địa điểm chụp ảnh cưới Để chụp ảnh cưới bình minh bạn nên có mặt ở địa điểm chụp ảnh cưới trước một ngày để chuẩn bị và nghỉ ngơi để có một tinh thần thoải mái trước buổi chụp. Bạn nên thuê nơi ở gần với địa điểm đón bình minh để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra như xe cộ, thời gian... Ngủ đủ vào ngày hôm trước Chụp ảnh cưới vào lúc bình minh đòi hỏi các cặp dâu rể phải thức dậy thật sớm, thường là từ 2 hoặc 3h sáng để chuẩn bị thời gian trang điểm, lên đồ và di chuyển đến điểm chụp. Vì vậy, việc đảm bảo giấc ngủ từ đêm hôm trước sẽ giúp cho chúng ta không bị ủ rũ, mệt mỏi và quầng thâm hay kiệt sức khi thực hiện bộ ảnh. Đúng giờ Bình minh chỉ là một khoảnh khắc ngắn, cho nên chúng ta nhất định phải đảm bảo việc đúng giờ, Bình minh là khoảnh khắc ta phải chờ, phải đợi, nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, vì vậy chúng ta phải đảm bảo việc đúng giờ, tránh lãng phí thời gian để lỡ mất khoảnh khắc bình minh quý giá trong buổi chụp. Chuẩn bị đầy đủ các trang phục và phụ kiện Trang phục, giày dép, phụ kiện và tư trang phải được chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng từ tối hôm trước, tránh việc đến lúc di chuyển lại phát hiện thiếu đồ hay sót đồ, lạc đồ. Hạn chế thời gian hao hụt trong quá trình đón bình minh. Đây cũng là một trong những lý do mà bạn phải đến trước một ngày để chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước Chụp bình minh trên đồi, phải di chuyển nhiều cộng với việc dậy sớm sẽ khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi và kiệt sức. Vì vậy, cần phải bổ sung năng lượng trước trong và sau khi chụp bình minh để giữ sức khỏe, giúp đảm bảo tiến độ buổi chụp. Bạn cũng cần cung cấp nước để luôn tươi tỉnh trong suốt buổi chụp đấy. Tập trung vào việc chụp hình Trong quá trình chụp hình, không thể tránh khỏi những lúc sao nhãng, như thời tiết, đói, mệt... Khi chụp chúng ta nên cố gắng bỏ qua những cảm giác về thời tiết, tập trung vào việc chụp ảnh; tắt điện thoại hoặc để chế độ yên lặng, hạn chế selfie làm kỷ niệm khi đang chụp... tránh bỏ lỡ những giây phút tuyệt nhất lúc Mặt trời ló dạng. SanSan Luxury Wedding hy vọng rằng các cặp dâu rể sẽ có những bức ảnh cưới bình minh tuyệt đẹp sau khi xem những giải đáp về câu hỏi trên.
 9. Đa số thời điểm trong ngày đều có thể giúp các cặp dâu rể có được những bức ảnh cưới đẹp để tô điểm cho album cưới của mình. Nhưng đa số các cặp dâu rể đều muốn có những bức ảnh cưới với những sắc màu của ảnh bình minh. Hôm nay Sansan Luxury Wedding sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi để chụp ảnh cưới bình minh đẹp dâu rể nên làm gì? Hãy theo dõi nhé! Vì sao lại chọn chụp ảnh cưới bình minh? Thời điểm bắt đầu vào mỗi buổi sáng thường là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Bình minh luôn có những vẻ đẹp, yên bình, tĩnh lặng mà những khoảnh khắc khác không bao giờ có được. Khi bình minh là Mặt Trời vẫn còn nằm dưới đường chân trời. Lấp ló đằng xa là ánh nắng, Độ dài của ánh nắng bình minh thường kéo dài trong thời gian ngắn. Chính vì thời gian kéo dài của bình minh ngắn như vậy nên đây được coi là “khoảnh khắc vàng” cho các cặp đôi chụp ảnh cưới lúc bình minh. Địa điểm chụp ảnh cưới bình minh Để có những khoảnh khắc chụp ảnh cưới bình minh đẹp điều đầu tiên bạn nên quan tâm là địa điểm chụp ảnh cưới đẹp. Cùng Sansan tham khảo một số địa điểm chụp ảnh cưới bình minh mê ly dưới đây nhé! Chụp ảnh cưới bình minh tại Đà Lạt Với đặc điểm địa hình đồi núi ngút ngàn thuận lợi cho việc đón nắng bình minh tuyệt đẹp. Thông thường, các điểm có độ cao lớn sẽ càng đón được ánh nắng bình minh sớm. Vì vậy chọn điểm chụp là các ngọn đồi sẽ giúp cho chúng ta có những ánh nắng trong trẻo hơn. Để có những bức ảnh đáng nhớ vào lúc bình minh tại thành phố này, không thể bỏ qua các điểm chụp ảnh cưới Đà Lạt như: đồi Đa Phú, đồi Thiên Phúc Đức, đồi Trọc, cây cô đơn hồ Suối Vàng… Còn rất nhiều địa điểm khác để bạn tham khảo như Tam Đảo, Ba Vì, Mộc Châu, Sapa,… Cảnh bình minh ở những nơi này xinh xẻo không kém gì đà lạt đâu nhé! [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Hãy tham khảo ngay “Tất tần tật” những thứ cần biết về chụp ảnh cưới ở Đà Lạt. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy.[/perfectpullquote] Chụp ảnh cưới bình minh ở biển Chụp ảnh cưới tại biển luôn đem lại sự tự nhiên nhiều cảm xúc cho các cặp đôi, vừa chụp được ảnh cưới cho album cưới vừa là một chuyến du lịch biển, hòa cùng thiên nhiên để tình cảm của cặp đôi khăng khít hơn. Không chỉ vậy Bình Minh ở biển vô cùng cuốn hút, tràn đầy năng lượng. Bộ ảnh cưới của bạn hứa hẹn sẽ rất ấn tượng đấy. Bạn có thể tham khảo một số địa điểm vùng biển khác như Vịnh Hạ Long, Tuần Châu, Sầm Sơn, Vũng Tàu… [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn có ý định chụp ảnh cưới ở biển không? Nếu có thì bạn nên xem những ý tưởng chụp ảnh cưới ở biển đẹp nhất cho các cặp đôi nhé[/perfectpullquote] Lời khuyên và lưu ý quan trọng khi quyết định chụp bình minh Để có những bức ảnh cưới đẹp xuất sắc khi chụp bình minh, các cặp đôi của chúng ta cần đặc biệt chú ý đến những yếu tố sau nhé! Thời gian di chuyển đến địa điểm chụp ảnh cưới Để chụp ảnh cưới bình minh bạn nên có mặt ở địa điểm chụp ảnh cưới trước một ngày để chuẩn bị và nghỉ ngơi để có một tinh thần thoải mái trước buổi chụp. Bạn nên thuê nơi ở gần với địa điểm đón bình minh để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra như xe cộ, thời gian... Ngủ đủ vào ngày hôm trước Chụp ảnh cưới vào lúc bình minh đòi hỏi các cặp dâu rể phải thức dậy thật sớm, thường là từ 2 hoặc 3h sáng để chuẩn bị thời gian trang điểm, lên đồ và di chuyển đến điểm chụp. Vì vậy, việc đảm bảo giấc ngủ từ đêm hôm trước sẽ giúp cho chúng ta không bị ủ rũ, mệt mỏi và quầng thâm hay kiệt sức khi thực hiện bộ ảnh. Đúng giờ Bình minh chỉ là một khoảnh khắc ngắn, cho nên chúng ta nhất định phải đảm bảo việc đúng giờ, Bình minh là khoảnh khắc ta phải chờ, phải đợi, nhưng nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, vì vậy chúng ta phải đảm bảo việc đúng giờ, tránh lãng phí thời gian để lỡ mất khoảnh khắc bình minh quý giá trong buổi chụp. Chuẩn bị đầy đủ các trang phục và phụ kiện Trang phục, giày dép, phụ kiện và tư trang phải được chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng từ tối hôm trước, tránh việc đến lúc di chuyển lại phát hiện thiếu đồ hay sót đồ, lạc đồ. Hạn chế thời gian hao hụt trong quá trình đón bình minh. Đây cũng là một trong những lý do mà bạn phải đến trước một ngày để chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước Chụp bình minh trên đồi, phải di chuyển nhiều cộng với việc dậy sớm sẽ khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi và kiệt sức. Vì vậy, cần phải bổ sung năng lượng trước trong và sau khi chụp bình minh để giữ sức khỏe, giúp đảm bảo tiến độ buổi chụp. Bạn cũng cần cung cấp nước để luôn tươi tỉnh trong suốt buổi chụp đấy. Tập trung vào việc chụp hình Trong quá trình chụp hình, không thể tránh khỏi những lúc sao nhãng, như thời tiết, đói, mệt... Khi chụp chúng ta nên cố gắng bỏ qua những cảm giác về thời tiết, tập trung vào việc chụp ảnh; tắt điện thoại hoặc để chế độ yên lặng, hạn chế selfie làm kỷ niệm khi đang chụp... tránh bỏ lỡ những giây phút tuyệt nhất lúc Mặt trời ló dạng. SanSan Luxury Wedding hy vọng rằng các cặp dâu rể sẽ có những bức ảnh cưới bình minh tuyệt đẹp sau khi xem những giải đáp về câu hỏi trên.
 10. Hôn nhân là chuyện quan trọng của cả đời người, do đó khi tiến hành thực hiện công đoạn nào đó các cặp đôi đều sẽ rất cẩn thận. Và việc chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm lịch thường bị nhiều người cảm thấy khá dè dặt và lãng tránh. Hãy cùng SanSan Luxury Wedding tìm hiểu rõ hơn về những quan niệm cũng như lý do vì sao chụp ảnh cưới lại bị đưa vào danh sách cấm kỵ nhé! https://sansan.vn/chup-anh-cuoi-vao-thang-7-am-lich/ Vì sao không nên chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm lịch? Theo như truyền thuyết kể rằng vào tháng 7 âm lịch. Diêm Vương sẽ mở cửa âm phủ cho các vong hồn lên dương gian dạo chơi và vào ngày rằm tháng 7 sẽ quay trở về. Tuy nhiên sự xuất hiện của những linh hồn đó ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người phàm trần. Chính vì truyền thuyết lâu đời này mà mọi người đặt ra nhiều điều kiêng cữ khác nhau để không tạo cơ hội cho những linh hồn xấu có cơ hội quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta trong tháng 7 âm lịch. Nhằm giúp con người tránh được những điều không may mắn và chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm lịch cũng là 1 trong những điều cấm kỵ đó. Có nên chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm lịch hay không? Ông bà ta vẫn thường có câu "Có cúng có thiêng, có kiêng có lành". Do đó mà nhiều người vẫn còn dè dặt trước việc chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm lịch. Vì sợ tương lai sau này của cặp vợ chồng mới cưới sẽ không được thuận hòa, dễ gặp nhiều bất đồng, tranh cãi dẫn tới sự đổ vỡ. Không chỉ riêng việc chụp ảnh cưới. Kể cả tổ chức đám cưới cũng như sắm sửa, kinh doanh, buôn bán cũng đều phải tính toán kỹ lưỡng khi tiến hành thực hiện để không phải gặp những chuyện xui xẻo dẫn đến những trường hợp xấu nhất. Tin vào những quan niệm xa xưa là 1 chuyện. Vì điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức tâm linh người Việt, nhưng trên thực tế đã chỉ ra rằng, vẫn có rất nhiều cặp đôi chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm lịch. Các bạn trẻ ngày nay đã không còn quá câu nệ hay đặt nặng vấn đề tâm linh nữa. Họ quyết định chụp ảnh cưới vào tháng 7. Đơn giản chỉ vì lịch trình trong năm của những cặp vợ chồng đó vô cùng bận bịu. Khó có thể sắp xếp chung khoảng thời gian rảnh vào các tháng nào trong năm ngoại trừ tháng 7 âm lịch. Điều kiện thời tiết Tháng 7 âm lịch thường sẽ rơi vào tháng 8, tháng 9 dương lịch. Trong khoảng thời gian này ở 1 số các tỉnh miền Bắc, thời tiết dễ chịu hơn nhiều so với các tháng khác trong năm. Rất thích hợp để đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Ở nước ta, đặc biệt là khu vực Trung bộ và Nam bộ, tháng 7 âm lịch cũng là thời điểm bắt đầu những cơn mưa xối xả kéo dài, thời tiết thất thường. Những cơn mưa bất chợt khó đoán trước được cũng gây ra nhiều khó khăn, trở ngại cho việc tác nghiệp của cả nhiếp ảnh và cô dâu chú rể, bên cạnh đó những tấm hình chụp vào ngày mưa hay thời tiết âm u cũng làm giảm chất lượng của các bức hình. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Chính vì vậy, các cặp đôi thường ngại chụp ảnh cưới. Nhưng đừng lo nhé các nàng đã có Studio chụp ảnh cưới một lựa chọn hoàn hảo trong thời điểm này đấy![/perfectpullquote] Khuyến mãi khủng vào tháng 7 Một lý do nữa mà chắc hẳn sẽ khiến bất kì cặp đôi nào cũng sẽ để tâm đến. Đó chính là các studio ảnh cưới thường dành những gói khuyến mãi. Những chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất cho các bạn trẻ trong khoảng thời gian này. Vì tháng 7 có lẽ các cặp đôi rất ngại chụp ảnh cưới ngoại cảnh vì vậy chụp ảnh studio là một lựa chọn hoàn hảo. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Trong những tháng này các studio sẽ khuyến mãi cực nhiều, nhưng lưu ý hãy chọn địa điểm uy tín nhé. Ghé vào Sansan Luxury Wedding để cảm nhận dịch vụ chụp ảnh cưới tuyệt vời với nhiều ưu đãi cực khủng trong thời gian mừng sinh nhật của studio nhé![/perfectpullquote] Cô dâu chú rể nên làm gì? Vậy chúng ta nên làm gì trong tháng 7 âm, khi mà tháng 7 âm người ta kiêng chụp ảnh cưới. Cô dâu chú rể hãy lựa chon những khuyến mãi có sẵn trong tháng 7, hoặc tham khảo hình ảnh, gói chụp cùng dịch vụ của các studio trước nhé. Đơn giản khi vừa kết thúc tháng 7 âm, thì đôi mình có thể chụp ảnh được rồi. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Vậy hãy dành tháng 7 âm này để nghỉ ngơi, ăn uống, dưỡng da, làm tóc, hoặc ăn uống cho đúng chuẩn, giảm mỡ bụng gì đó, để chuẩn bị sau khi vừa kết thúc tháng 7, thì đôi mình đã có thể chụp được luôn rồi. Các nàng có thể tham khảo Trọn bộ những bí quyết giảm cân giúp cô dâu béo thon gọn diện váy cưới[/perfectpullquote] Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng sau bài viết này bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng về chụp ảnh cưới tháng 7, chúc tất cả các cặp đôi sẽ có một album cưới tuyệt vời nhé. Chúc các bạn sẽ mãi hạnh phúc!
 11. Ngày cưới, ngày trọng đại của một đời người nên ai ai cũng muốn lễ cưới diễn ra một cách suôn sẻ, tránh né những điều không may để đôi uyên ương mãi mãi hòa thuận, hạnh phúc, bên nhau đến đầu bạc răng long. Hãy cùng Sansan Luxury Wedding liệt kê những điều kiêng kỵ trong lễ cưới các cặp dâu rể nên lưu ý. Không được chuẩn bị bàn thờ gia tiên sơ sài Chuẩn bị bàn thờ tổ tiên một cách chu đáo là thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với ông bà, trước giờ đón dâu, cả gia đình nhà trai và nhà gái đều phải chuẩn bị một mâm cỗ cúng gia tiên bao gồm các vật phẩm tối thiểu như gà luộc, xôi, rượu, hoa quả, vàng mã đặt trên bàn thờ. Tới giờ đón dâu, cô dâu chú rể sẽ cùng bố mẹ hai bên cùng thắp hương trên bàn thờ báo cáo với tổ tiên. Hôn lễ chính phải được cử hành tại bàn thờ tổ tiên có đủ hương đăng hoa quả. Kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu, giờ, ngày và tháng xấu Từ xưa đến nay việc cưới xin là việc trọng đại nên phải được xem ngày giờ rõ ràng. Người Việt rất kiêng kỵ chọn ngày và kén giờ. Chính vì vậy cần phải xem kỹ về giờ, ngày, tháng, năm sao cho tốt và hợp với tuổi của cả hai vợ chồng để sau này gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, ăn ra, làm nên. Đặc biệt kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu tức là năm mà cô dâu có số tuổi với đuôi là 1, 3, 6, 8 để tránh những rủi ro trong quan hệ vợ chồng như hôn nhân tan vỡ, con cái hiếm muộn, khó nuôi sau này Kiêng kỵ đeo nhẫn cưới trước khi hôn lễ diễn ra Người xưa quan niệm rằng nhẫn cưới phải là nhẫn trơn và hai người không được đeo trước khi hôn lễ diễn ra như vậy gia đình mới hạnh phúc, không bị xáo trộn [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Các cặp đôi nên tham khảo ngay cách đeo nhẫn cưới như thế nào cho đúng nhé! Sansan khuyên bạn nên đọc bài viết này nha.[/perfectpullquote] Kiêng kỵ mời cưới trước khi ăn hỏi Tổ chức ăn hỏi rồi mới cưới xin đó là tục lệ từ xưa đến nay do đó sau lễ ăn hỏi thì nhà gái mới được đi mời cưới bạn bè gần xa, nếu mời trước thì bị xem như là vô duyên. Tuy nhiên, quy tắc này lại không áp dụng cho nhà trai. Hiện nay một số cặp đôi tổ chức hỏi và cưới liền nhau chỉ vài ngày nên bắt buộc gia đình gái phải mời khách trước nên dần dần mọi người không còn đặt nặng vấn đề gửi thiệp cưới trước hay sau lễ ăn hỏi nữa. Kiêng kỵ cô dâu không được xuất hiện trước khi chú rể vào đón Theo đúng phong tục, vào ngày nhà trai đến đón dâu, cô dâu phải ngồi trong phòng, đóng kín cửa và tuyệt đối không được cho phép họ hàng nhà trai thấy mặt trước khi chú rể vào đón, tặng hoa cưới và dẫn cô dâu ra ngoài chào họ hàng vì người ta quan niệm làm như thế sẽ bị mất duyên. Kiêng kỵ cưới khi nhà đang có tang Khi nhà có tang tức là có chuyện buồn.Thông thường con cái phải để tang cha mẹ 3 năm, cháu để tang ông bà 1 năm. Vì vậy trong thời gian này không thể tổ chức ăn uống vui chơi linh đình, đám cưới thì càng kiêng kỵ. Do đó mà nếu trong nhà có người trưởng thành đã đến tuổi phải lập gia đình, nếu đợi 3 năm sẽ trễ muộn thì phải cưới chạy tang nếu có cha mẹ đau ốm nặng. Lúc này lễ cưới nên làm đơn giản, đủ các nghi thức cần thiết dưới sự chứng kiến của những người thân thiết là được. Nếu không thì phải chờ hết thời gian để tang mới được tổ chức cưới. Kiêng kỵ trong lễ cưới mẹ cô dâu tham gia rước dâu Trong đoàn rước dâu người ta kiêng kỵ trong lễ cưới sự xuất hiện của mẹ cô dâu vì người ta quan niệm sợ cô dâu bịn rịn đòi bỏ về nhà theo mẹ đẻ đồng thời sợ con dâu và mẹ đẻ tạo nên thế lực mạnh lấn át mẹ chồng. Do đó thường chỉ có bố đưa cô dâu sang nhà chồng. Kiêng kỵ trong lễ cưới - Sự đổ vỡ Đổ vỡ là chuyện khó tránh khỏi trong ngày cưới vì có rất nhiều quan khách. Nhưng dâu rể nên lưu ý những thứ kiêng kỵ nhất tránh đổ vỡ như gương, cốc hay gãy đũa. Chuyện đổ vỡ là điềm báo cho cuộc sống hôn nhân sẽ không suôn sẻ, dễ chia ly… Nếu trong đám cưới mà xảy ra những chuyện như vậy thì người ta rất lo sợ và cảm thấy bất an. Người vía nặng không được vào phòng tân hôn Phòng tân hôn là nơi quan trọng để hai vợ chồng bắt đầu một cuộc sống mới, chính vì vậy, người ta kiêng kỵ những người sau không được vào phòng tân hôn bao gồm: Phụ nữ góa chồng, người có thai, người có hôn nhân tan vỡ, người hiếm muộn con cái, người có tang… để tránh những điều bất lợi, không may cho đôi tân lang – tân nương. Một số đồ vật không nên đặt trong phòng tân hôn Bao gồm đồ vật đi hỏng, rượu vang, thực vật có gai (xương rồng), búp bê trang trí, vật dụng cũ, vật kỷ niệm của người cũ, hình ảnh của người khác, các loại vũ khí, vật sắc nhọn,… vì nó ảnh hưởng đến hòa khí của hai vợ chồng, xét theo phong thủy thì nó tạo khí âm, không tốt cho việc khởi đầu một cuộc sống mới. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đã chụp ảnh cưới chưa? Nếu chưa thì tham khảo ngay bảng giá chụp ảnh cưới của Sansan Luxury Wedding để chọn cho mình những gói chụp ảnh cưới ưng ý nhé![/perfectpullquote] Kiêng kỵ cô dâu không được khóc hoặc ngoái lại nhà mẹ đẻ sau khi rước dâu. Khi chú rể đã hoàn thành nghi lễ, đón cô dâu theo chồng về nhà trai, cô dâu phải hướng thẳng mặt, đi thẳng về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại nhà cha mẹ mình hay có thái độ quyến luyến, khóc lóc không muốn chia tay gia đình nhà mẹ đẻ. Bởi nhiều gia đình quan niệm rằng con dâu đã theo chồng mà còn vương vấn gia đình thì sau này sẽ sớm bỏ chồng về nhà mẹ đẻ hoặc không chu toàn với công việc nhà chồng. Kiêng khi làm lễ cưới mà chưa tổ chức lễ ăn hỏi Đây là điều kiêng kỵ trong lễ cưới dành cho nhà gái. Thông thường, nhà trai sẽ ấn định ngày cưới dựa trên cơ sở thỏa thuận, đồng ý của nhà gái. Ngày ăn hỏi, hai bên gia đình sẽ ấn định một lần cuối về ngày cưới. Trước lễ ăn hỏi, nhà trai có thể mời cưới họ hàng, bạn bè xa gần nhưng nhà gái chỉ được mời sau lễ ăn hỏi, nếu không sẽ bị chê là “vô duyên”, “chưa ai hỏi mà đã cưới”. Tuy nhiên, ngày nay, để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều gia đình thường tổ chức ăn hỏi và tiệc cưới liền ngày nhau nên nhà gái khó tránh khỏi việc mời cưới trước. Kiêng kỵ không được quên rải kim và tiền lẻ, gạo muối, cau trầu dọc đường Khi đón dâu đi qua các cây cầu, ngã 3, ngã tư, ngã 5, ngã 7 cô dâu phải vứt gạo muối, kim, tiền lẻ, cau trầu xuống với mong muốn đoạn đường sắp tới của đôi uyên ương sẽ luôn suôn sẻ, giàu sang, hạnh phúc và may mắn sau này cũng như giải trừ xui xẻo. Không dùng giường cũ làm giường tân hôn Giường tân hôn cần mua giường mới (không nên dùng giường cũ) để tránh những điều không may sau này. – Người trải chiếu hoa cho giường tân hôn phải nhờ người tốt vận (một phụ nữ trung niên, có gia đình ấm êm hạnh phúc, có đủ con trai, con gái) trải chiếu hoa giúp, như thế thì mới mong sinh con khỏe mạnh, dễ nuôi. – Kiêng kỵ trong lễ cưới không cho người khác ngồi trên giường tân hôn vì như thế sẽ lấy hết lộc, đem lại những điều không may mắn cho đôi. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn tránh được những điều không may mắn. Chúc lễ cưới của bạn diễn ra một cách suông sẻ và gặp thật nhiều may mắn nhé.
 12. Ngày cưới, ngày trọng đại của một đời người nên ai ai cũng muốn lễ cưới diễn ra một cách suôn sẻ, tránh né những điều không may để đôi uyên ương mãi mãi hòa thuận, hạnh phúc, bên nhau đến đầu bạc răng long. Hãy cùng Sansan Luxury Wedding liệt kê những điều kiêng kỵ trong lễ cưới các cặp dâu rể nên lưu ý. Không được chuẩn bị bàn thờ gia tiên sơ sài Chuẩn bị bàn thờ tổ tiên một cách chu đáo là thể hiện sự tôn kính, biết ơn đối với ông bà, trước giờ đón dâu, cả gia đình nhà trai và nhà gái đều phải chuẩn bị một mâm cỗ cúng gia tiên bao gồm các vật phẩm tối thiểu như gà luộc, xôi, rượu, hoa quả, vàng mã đặt trên bàn thờ. Tới giờ đón dâu, cô dâu chú rể sẽ cùng bố mẹ hai bên cùng thắp hương trên bàn thờ báo cáo với tổ tiên. Hôn lễ chính phải được cử hành tại bàn thờ tổ tiên có đủ hương đăng hoa quả. Kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu, giờ, ngày và tháng xấu Từ xưa đến nay việc cưới xin là việc trọng đại nên phải được xem ngày giờ rõ ràng. Người Việt rất kiêng kỵ chọn ngày và kén giờ. Chính vì vậy cần phải xem kỹ về giờ, ngày, tháng, năm sao cho tốt và hợp với tuổi của cả hai vợ chồng để sau này gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, ăn ra, làm nên. Đặc biệt kiêng kỵ cưới vào năm kim lâu tức là năm mà cô dâu có số tuổi với đuôi là 1, 3, 6, 8 để tránh những rủi ro trong quan hệ vợ chồng như hôn nhân tan vỡ, con cái hiếm muộn, khó nuôi sau này Kiêng kỵ đeo nhẫn cưới trước khi hôn lễ diễn ra Người xưa quan niệm rằng nhẫn cưới phải là nhẫn trơn và hai người không được đeo trước khi hôn lễ diễn ra như vậy gia đình mới hạnh phúc, không bị xáo trộn [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Các cặp đôi nên tham khảo ngay cách đeo nhẫn cưới như thế nào cho đúng nhé! Sansan khuyên bạn nên đọc bài viết này nha.[/perfectpullquote] Kiêng kỵ mời cưới trước khi ăn hỏi Tổ chức ăn hỏi rồi mới cưới xin đó là tục lệ từ xưa đến nay do đó sau lễ ăn hỏi thì nhà gái mới được đi mời cưới bạn bè gần xa, nếu mời trước thì bị xem như là vô duyên. Tuy nhiên, quy tắc này lại không áp dụng cho nhà trai. Hiện nay một số cặp đôi tổ chức hỏi và cưới liền nhau chỉ vài ngày nên bắt buộc gia đình gái phải mời khách trước nên dần dần mọi người không còn đặt nặng vấn đề gửi thiệp cưới trước hay sau lễ ăn hỏi nữa. Kiêng kỵ cô dâu không được xuất hiện trước khi chú rể vào đón Theo đúng phong tục, vào ngày nhà trai đến đón dâu, cô dâu phải ngồi trong phòng, đóng kín cửa và tuyệt đối không được cho phép họ hàng nhà trai thấy mặt trước khi chú rể vào đón, tặng hoa cưới và dẫn cô dâu ra ngoài chào họ hàng vì người ta quan niệm làm như thế sẽ bị mất duyên. Kiêng kỵ cưới khi nhà đang có tang Khi nhà có tang tức là có chuyện buồn.Thông thường con cái phải để tang cha mẹ 3 năm, cháu để tang ông bà 1 năm. Vì vậy trong thời gian này không thể tổ chức ăn uống vui chơi linh đình, đám cưới thì càng kiêng kỵ. Do đó mà nếu trong nhà có người trưởng thành đã đến tuổi phải lập gia đình, nếu đợi 3 năm sẽ trễ muộn thì phải cưới chạy tang nếu có cha mẹ đau ốm nặng. Lúc này lễ cưới nên làm đơn giản, đủ các nghi thức cần thiết dưới sự chứng kiến của những người thân thiết là được. Nếu không thì phải chờ hết thời gian để tang mới được tổ chức cưới. Kiêng kỵ trong lễ cưới mẹ cô dâu tham gia rước dâu Trong đoàn rước dâu người ta kiêng kỵ trong lễ cưới sự xuất hiện của mẹ cô dâu vì người ta quan niệm sợ cô dâu bịn rịn đòi bỏ về nhà theo mẹ đẻ đồng thời sợ con dâu và mẹ đẻ tạo nên thế lực mạnh lấn át mẹ chồng. Do đó thường chỉ có bố đưa cô dâu sang nhà chồng. Kiêng kỵ trong lễ cưới - Sự đổ vỡ Đổ vỡ là chuyện khó tránh khỏi trong ngày cưới vì có rất nhiều quan khách. Nhưng dâu rể nên lưu ý những thứ kiêng kỵ nhất tránh đổ vỡ như gương, cốc hay gãy đũa. Chuyện đổ vỡ là điềm báo cho cuộc sống hôn nhân sẽ không suôn sẻ, dễ chia ly… Nếu trong đám cưới mà xảy ra những chuyện như vậy thì người ta rất lo sợ và cảm thấy bất an. Người vía nặng không được vào phòng tân hôn Phòng tân hôn là nơi quan trọng để hai vợ chồng bắt đầu một cuộc sống mới, chính vì vậy, người ta kiêng kỵ những người sau không được vào phòng tân hôn bao gồm: Phụ nữ góa chồng, người có thai, người có hôn nhân tan vỡ, người hiếm muộn con cái, người có tang… để tránh những điều bất lợi, không may cho đôi tân lang – tân nương. Một số đồ vật không nên đặt trong phòng tân hôn Bao gồm đồ vật đi hỏng, rượu vang, thực vật có gai (xương rồng), búp bê trang trí, vật dụng cũ, vật kỷ niệm của người cũ, hình ảnh của người khác, các loại vũ khí, vật sắc nhọn,… vì nó ảnh hưởng đến hòa khí của hai vợ chồng, xét theo phong thủy thì nó tạo khí âm, không tốt cho việc khởi đầu một cuộc sống mới. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đã chụp ảnh cưới chưa? Nếu chưa thì tham khảo ngay bảng giá chụp ảnh cưới của Sansan Luxury Wedding để chọn cho mình những gói chụp ảnh cưới ưng ý nhé![/perfectpullquote] Kiêng kỵ cô dâu không được khóc hoặc ngoái lại nhà mẹ đẻ sau khi rước dâu. Khi chú rể đã hoàn thành nghi lễ, đón cô dâu theo chồng về nhà trai, cô dâu phải hướng thẳng mặt, đi thẳng về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại nhà cha mẹ mình hay có thái độ quyến luyến, khóc lóc không muốn chia tay gia đình nhà mẹ đẻ. Bởi nhiều gia đình quan niệm rằng con dâu đã theo chồng mà còn vương vấn gia đình thì sau này sẽ sớm bỏ chồng về nhà mẹ đẻ hoặc không chu toàn với công việc nhà chồng. Kiêng khi làm lễ cưới mà chưa tổ chức lễ ăn hỏi Đây là điều kiêng kỵ trong lễ cưới dành cho nhà gái. Thông thường, nhà trai sẽ ấn định ngày cưới dựa trên cơ sở thỏa thuận, đồng ý của nhà gái. Ngày ăn hỏi, hai bên gia đình sẽ ấn định một lần cuối về ngày cưới. Trước lễ ăn hỏi, nhà trai có thể mời cưới họ hàng, bạn bè xa gần nhưng nhà gái chỉ được mời sau lễ ăn hỏi, nếu không sẽ bị chê là “vô duyên”, “chưa ai hỏi mà đã cưới”. Tuy nhiên, ngày nay, để tiết kiệm thời gian và chi phí, nhiều gia đình thường tổ chức ăn hỏi và tiệc cưới liền ngày nhau nên nhà gái khó tránh khỏi việc mời cưới trước. Kiêng kỵ không được quên rải kim và tiền lẻ, gạo muối, cau trầu dọc đường Khi đón dâu đi qua các cây cầu, ngã 3, ngã tư, ngã 5, ngã 7 cô dâu phải vứt gạo muối, kim, tiền lẻ, cau trầu xuống với mong muốn đoạn đường sắp tới của đôi uyên ương sẽ luôn suôn sẻ, giàu sang, hạnh phúc và may mắn sau này cũng như giải trừ xui xẻo. Không dùng giường cũ làm giường tân hôn Giường tân hôn cần mua giường mới (không nên dùng giường cũ) để tránh những điều không may sau này. – Người trải chiếu hoa cho giường tân hôn phải nhờ người tốt vận (một phụ nữ trung niên, có gia đình ấm êm hạnh phúc, có đủ con trai, con gái) trải chiếu hoa giúp, như thế thì mới mong sinh con khỏe mạnh, dễ nuôi. – Kiêng kỵ trong lễ cưới không cho người khác ngồi trên giường tân hôn vì như thế sẽ lấy hết lộc, đem lại những điều không may mắn cho đôi. Sansan Luxury Wedding hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn tránh được những điều không may mắn. Chúc lễ cưới của bạn diễn ra một cách suông sẻ và gặp thật nhiều may mắn nhé.
 13. Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng nên ăn đậu đỏ vào ngày thất tịch để gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Nhưng vẫn có nhiều ý kiến khác phải mượn ngày thất tịch để tỏ tình, thả thính thế mới có người yêu. Vậy hãy cùng Sansan Luxury Wedding giải đáp câu hỏi Ngày thất tịch nên ăn đậu đỏ hay thả thính mới có người yêu? Thất tịch là ngày gì? Nếu phương Tây có ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân (Valentine) thì ở phương Đông cũng sẽ có ngày lễ tình nhân riêng của họ đó chính là ngày Thất Tịch (Mùng 7 tháng 7 Âm lịch). Ngày này cũng là ngày gắn liền với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ. Ngày Thất Tịch ở Việt Nam Ngày lễ Thất Tịch (Mùng 7 tháng 7 Âm lịch) tại Việt Nam còn được gọi là ngày “ông Ngâu bà Ngâu” - cách gọi Ngưu Lang và Chức Nữ trong văn hóa người Việt Nam. Trong ngày lễ Thất Tịch trời thường mưa rả rích trong suốt một ngày, gọi là mưa ngâu. Tương truyền đó cũng chính là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi được gặp nhau. Điều đặc biệt với ngày lễ Thất Tịch tại Việt Nam đó là vào thời vua vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Theo những ghi chép lịch sử để lại, lúc này nhà vua ở độ tuổi 42 nhưng vẫn chưa có con để truyền ngôi vị, nên đã vào một ngôi chùa để cầu tự vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch và nhờ đó sinh ra Thái tử Càn Đức. Vì vậy, vào ngày này hàng năm, một lễ hội đã được tổ chức ở chùa Hà và trở thành lễ hội cầu tình duyên, gia đình hạnh phúc, con đàn cháu đống. Ý nghĩa của việc ăn đậu đỏ Người ta tin rằng, trong ngày Thất Tịch nếu hai người yêu nhau cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ thì sẽ mãi mãi bên nhau. Những năm trở lại đây, giới trẻ Việt còn truyền nhau rằng, ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch sẽ giúp cầu nhân duyên, những cặp đôi yêu nhau sẽ càng thêm bền lâu còn người đang lẻ bóng sẽ sớm gặp được ý trung nhân. Nhưng thật chất đậu đỏ chỉ giúp lợi sữa, giảm cân, tốt cho thận, giảm stress, hỗ trợ gan, tốt cho tim mạch, tốt cho tiêu hóa,... Nên ai đang ấp ủ ăn đậu đỏ để có người yêu thì nên suy nghĩ theo một chiều hướng khác là ăn đậu đỏ để tốt cho sức khỏe đi nhé! Thả thính ngày thất tịch? Vốn dĩ chúng ta nên mượn ngày thất tịch để tìm người yêu điều đó sẽ thiết thực hơn là ăn chè đậu đỏ, những đâu ngôn tình được trích từ Thất Tịch Không Mưa sẽ giúp bạn cưa đổ ngay người mình thích đấy. Cùng Sansan Luxury Wedding điểm lại những câu ngôn tình đấy nào. Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh! Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có. Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Nếu cảm thấy những câu ngôn tình này chưa đủ để cưa đổ crush của bạn thì tham khảo ngay Cẩm nang thả thính khiến cô gái nào cũng đổ trong mùa covid-19 nhé! .[/perfectpullquote] Tình, đợi anh. Đời này, anh nợ em. Anh và cô ấy, sinh tử không rời. Cuộc đời con người rất mong manh, lần này anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi. Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm. Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian. Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu. Thiên đường và địa ngục, em và anh mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm. Ngày thứ 385 anh ra đi cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới mức không thể thở nổi là gì. Hóa ra chỉ là lý do không thể đơn giản hơn là vì... Em yêu Anh. [perfectpullquote align="full" bordertop="false" cite="" link="" color="" class="" size=""]Bạn đã muốn cầu hôn người mình yêu chưa, nếu có thì nên tham khảo ngay bí quyết cầu hôn khiến cô gái nào cũng rung động không thể chối từ[/perfectpullquote] Anh cũng yêu em, rất yêu, rất yêu, rất yêu... Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt ở chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa, em nghĩ, phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất! Chỉ cần được ở cùng em, anh sẽ không hối hận, em hiểu không, Tình? Tình, nếu không bảo vệ được em, anh cũng chẳng cần bảo vệ bản thân mình. Nhưng tôi đã đuổi anh ấy đi. Tôi nói, tôi không cần anh ấy nữa; tôi nói, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu; tôi nói, sự tồn tại của anh ấy cản trở tôi tìm thấy hạnh phúc… Nếu có một ngày, anh nhìn thấy dòng chữ trong con hạc này, xin anh nhớ trái tim em yêu anh, hãy bảo trọng vì em, mang theo tâm ý em yêu anh, sống thật tốt, chỉ cần thỉnh thoảng viếng mộ, nhớ mang cho em bó hoa ngải tiên dại, nói khẽ những nhớ nhung cất giấu sâu kín, như thế là được rồi. Bảo trọng, anh trai, em yêu anh. Sansan Luxury Wedding chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong ngày thất tịch này nhé, chúc bạn sẽ có được tình yêu đích thực cho đời mình.
 14. Luxury Wedding - Sansan Bridal Trân trọng báo giá Ưu đãi chương trình khuyến mãi chụp ảnh cưới tại TPHCM Chụp ảnh cưới Luxury Wedding - Sansan Bridal (Tận Tâm vì Một Sản Phẩm hơn Ngàn Lời Nói) Đời người chỉ có 1 lần để thấy được tình yêu đơm hoa kết trái, ai cũng muốn bộ album chụp ảnh cưới thật lãng mạn thật đẹp để ghi lại dấu ấn vừa để làm kỉ niệm vừa để sau này cho con cháu xem cuộc tình của bố mẹ đẹp như thế nào. Và chúng tôi có đầy đủ năng lực để cho ra đời những album ảnh cưới đẹp nhất, lãng mạn, lung linh và quan trọng hơn hết là luôn làm hài lòng quý khách khi đã chọn Luxury Wedding để lưu giữ những khoảng khắc tuyệt với nhất. Luxury Wedding gửi bạn bảng giá chụp ảnh cưới với những gói chụp hình cưới đa dạng để bạn dễ dàng lựa chọn phong cách chụp hình phù hợp với mình nhất ღ ღ ღ Bảng giá chụp ảnh cưới trọn gói tại TPHCM [caption id="attachment_17379" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới Luxury Wedding[/caption] Gói chụp tại phim trường độc quyền của Sansan Luxury Wedding [caption id="attachment_17387" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới gói Basic[/caption] Gói bao gồm: Trang phục cô dâu, chú rể: 2 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 1 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí vào cổng phim trường độc quyền của Luxury Wedding. Tặng 1 túi đựng album trị giá 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói SUPPER chụp 2 địa điểm nội thành Sài Gòn: 7.900.000đ [caption id="attachment_17388" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới gói Supper[/caption] Gói bao gồm: Trang phục: 2 Soire thương hiệu của Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 1 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up, làm tóc sẽ đi theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại, di chuyển cho cả ekip. Tặng 1 túi đựng album trị giá 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới Phim Trường tại Sài Gòn: 8.900.000đ [caption id="attachment_17389" align="aligncenter" width="886"]Chụp ảnh cưới phim trường gói Classic[/caption] Gói bao gồm: Trang phục của dâu rể: 2 Soire Sansan Bridal + 2 vest cưới kèm nơ + caravat + 1 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay kèm dụng cụ chụp ảnh. Phí đi lại cho cả ekip. Tặng 1 túi đựng bộ ảnh cưới lên đến 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói PIECE OF LIFE chụp tại phim trường độc quyền của Luxury Wedding và địa điểm trong nội thành sài gòn: 10.900.000đ [caption id="attachment_17390" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Piece Of Life[/caption] Gói bao gồm: Vest và soire: 2 Soire của Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc đi chung suốt buổi chụp. Hoa cầm tay và các đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại, di chuyển cho cả ekip. Chi phí vào cổng phim trường độc quyền của Luxury Wedding. Tặng 1 túi album chụp ảnh cưới 1 album ảnh cưới cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang). 1 túi đựng bộ ảnh cưới. 2 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Sansan Luxury Wedding cam kết 100% không phát sinh. Sansan Luxury Wedding cam kết mỗi ekip chỉ phục vụ một đôi. Gói DIAMOND chụp 3-4 địa điểm tùy thích trong nội thành Sài Gòn: 11.900.000đ [caption id="attachment_17391" align="aligncenter" width="884"] Gói chụp ảnh cưới Diamond[/caption] Gói bao gồm: 3 váy cưới thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới kèm thêm nơ + caravat + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí di chuyển cho cả ekip. Phí vào điểm chụp. Tặng 1 túi đựng bộ ảnh cưới trị giá 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 2 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp DREAMY DAY các địa điểm lân cận Sài Gòn: Hồ Cốc, Bình Dương, Đồng Nai: 11.900.000 Vũng Tàu thêm 1.500.000đ. [caption id="attachment_17392" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Dreamy Day[/caption] Gói bao gồm: 2 Soire của thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc đi cùng suốt buổi chụp. Hoa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại trong buổi chụp cho cả ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới CHARMING SEA một trong những địa điểm: Đà Lạt, Vĩnh Hy, Phan Thiết: 17.900.000đ [caption id="attachment_17393" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp hình cưới ngoại cảnh Charming Sea[/caption] Gói bao gồm: Trang phục: 2 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại, di chuyển trong buổi chụp cho cả ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album 500.000đ. Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp hình cưới LUXURY: 18.900.000đ [caption id="attachment_17396" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Luxury[/caption] Gói bao gồm: Trang phục chụp ảnh cưới dâu rể: 3 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 3 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Chụp 3-4 địa điểm trong nội thành Sài Gòn 2 nhiếp ảnh gia, 2 phụ tá, 1 chuyên viên makeup, 1 stylist. Phí đi lại, di chuyển cho cả ekip. Phí vào điểm chụp ( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album ảnh cưới trị giá 500.000đ. 2 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 2 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới ENDLESS LOVE: 18.900.000đ [caption id="attachment_17702" align="aligncenter" width="901"] Gói chụp ảnh cưới Endless Love[/caption] Gói chụp ảnh cưới trên bao gồm: Trang phục cưới: 2 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới kèm thêm nơ + caravat + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay, đạo cụ chụp ảnh cưới. Chụp địa điểm Nha Trang hoặc Phú Yên. Phí đi lại cho cả Ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album chụp ảnh cưới trị giá 500.000đ. Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới LIGHT DREAM: 25.900.000 [caption id="attachment_17395" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Light Dream[/caption] Dịch vụ này bao gồm: Trang phục chụp hình cưới: 3 Soire của thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới cộng thêm nơ + caravat+ 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh cưới. Chụp tại Phú Quốc hoặc Đà Nẵng. Phí đi lại, di chuyển trong buổi chụp cho cả Ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album trị giá 500.000đ. Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 túi đựng cuốn album ảnh cưới. 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới GOLDEN: 39.900.000đ [caption id="attachment_17397" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Golden[/caption] Trọn bộ dịch vụ này bao gồm: 3 váy cưới thương hiệu Sansan Bridal, 3 vest cưới, nơ và caravat sẽ đi kèm + 2 Đồ tự do (Dâu, rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa và đạo cụ Phí di chuyển trong buổi chụp cho cả Ekip Phí vào điểm chụp ảnh cưới ( không bao gồm vé resort) 1 túi đựng album 500.000đ Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 2 album ảnh cưới cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang) 2 ảnh in để bàn 15×21 1 Video Pre - Wedding từ 3-5p 2 hình ép gỗ Laminat 60×90 1 Video Pre - Wedding từ 3-5p Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế Gói dịch vụ( 1 váy cưới, 2 áo dài cưới, 2 lần makeup tại Studio) Dưới đây là một số bảng giá dịch vụ đi kèm của Sansan Luxury Wedding. Bạn nên tham khảo để lựa chọn những mức giá phù hợp với mình. Quay thiệp cưới điện tử [caption id="attachment_17398" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới tại studio[/caption] Chụp ảnh cưới truyền thống Chụp phóng sự cưới Gói chụp ảnh tiệc nhà hàng Quay truyền thống Quay phóng sự cưới Bảng giá may thuê áo dài, váy cưới cô dâu Tại sao nên chụp ảnh cưới tại Luxury Wedding Phong cách chụp hình cưới tự nhiên là phong cách riêng biệt của SanSan - Luxury Wedding. Ngoài ra, dưới đây là những lí do khiến bạn không nên bỏ qua cơ hội làm việc cùng Sansan Luxury Wedding ღ San San - Luxury Wedding có văn phòng giao dịch. Studio chụp hình cưới được đầu tư một cách cẩn thận, nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. ღ Xưởng may váy cưới của SanSan Bridal có đa dạng mẫu mã, chủng loại, được thiết kế 1 cách tinh tế, trang nhã. Tôn lên vẻ đẹp và sự sang trọng của người phụ nữ. ღ Ảnh cưới quý khách nhận được sẽ đẹp như ảnh quảng cáo ! ღ Đội ngũ nhiếp ảnh gia có ít nhất 4 năm kinh nghiệm chụp ảnh cưới, luôn làm việc với 200% sức lực. ღ Luxury Wedding đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm khách hàng và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ chụp ảnh cưới uy tín và niềm tin tối đa cho khách hàng.
 15. Luxury Wedding - Sansan Bridal Trân trọng báo giá Ưu đãi chương trình khuyến mãi chụp ảnh cưới tại TPHCM Chụp ảnh cưới Luxury Wedding - Sansan Bridal (Tận Tâm vì Một Sản Phẩm hơn Ngàn Lời Nói) Đời người chỉ có 1 lần để thấy được tình yêu đơm hoa kết trái, ai cũng muốn bộ album chụp ảnh cưới thật lãng mạn thật đẹp để ghi lại dấu ấn vừa để làm kỉ niệm vừa để sau này cho con cháu xem cuộc tình của bố mẹ đẹp như thế nào. Và chúng tôi có đầy đủ năng lực để cho ra đời những album ảnh cưới đẹp nhất, lãng mạn, lung linh và quan trọng hơn hết là luôn làm hài lòng quý khách khi đã chọn Luxury Wedding để lưu giữ những khoảng khắc tuyệt với nhất. Luxury Wedding gửi bạn bảng giá chụp ảnh cưới với những gói chụp hình cưới đa dạng để bạn dễ dàng lựa chọn phong cách chụp hình phù hợp với mình nhất ღ ღ ღ Bảng giá chụp ảnh cưới trọn gói tại TPHCM [caption id="attachment_17379" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới Luxury Wedding[/caption] Gói chụp tại phim trường độc quyền của Sansan Luxury Wedding [caption id="attachment_17387" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới gói Basic[/caption] Gói bao gồm: Trang phục cô dâu, chú rể: 2 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 1 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí vào cổng phim trường độc quyền của Luxury Wedding. Tặng 1 túi đựng album trị giá 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói SUPPER chụp 2 địa điểm nội thành Sài Gòn: 7.900.000đ [caption id="attachment_17388" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới gói Supper[/caption] Gói bao gồm: Trang phục: 2 Soire thương hiệu của Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 1 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up, làm tóc sẽ đi theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại, di chuyển cho cả ekip. Tặng 1 túi đựng album trị giá 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới Phim Trường tại Sài Gòn: 8.900.000đ [caption id="attachment_17389" align="aligncenter" width="886"]Chụp ảnh cưới phim trường gói Classic[/caption] Gói bao gồm: Trang phục của dâu rể: 2 Soire Sansan Bridal + 2 vest cưới kèm nơ + caravat + 1 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay kèm dụng cụ chụp ảnh. Phí đi lại cho cả ekip. Tặng 1 túi đựng bộ ảnh cưới lên đến 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói PIECE OF LIFE chụp tại phim trường độc quyền của Luxury Wedding và địa điểm trong nội thành sài gòn: 10.900.000đ [caption id="attachment_17390" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Piece Of Life[/caption] Gói bao gồm: Vest và soire: 2 Soire của Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc đi chung suốt buổi chụp. Hoa cầm tay và các đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại, di chuyển cho cả ekip. Chi phí vào cổng phim trường độc quyền của Luxury Wedding. Tặng 1 túi album chụp ảnh cưới 1 album ảnh cưới cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang). 1 túi đựng bộ ảnh cưới. 2 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Sansan Luxury Wedding cam kết 100% không phát sinh. Sansan Luxury Wedding cam kết mỗi ekip chỉ phục vụ một đôi. Gói DIAMOND chụp 3-4 địa điểm tùy thích trong nội thành Sài Gòn: 11.900.000đ [caption id="attachment_17391" align="aligncenter" width="884"] Gói chụp ảnh cưới Diamond[/caption] Gói bao gồm: 3 váy cưới thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới kèm thêm nơ + caravat + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí di chuyển cho cả ekip. Phí vào điểm chụp. Tặng 1 túi đựng bộ ảnh cưới trị giá 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 2 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp DREAMY DAY các địa điểm lân cận Sài Gòn: Hồ Cốc, Bình Dương, Đồng Nai: 11.900.000 Vũng Tàu thêm 1.500.000đ. [caption id="attachment_17392" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Dreamy Day[/caption] Gói bao gồm: 2 Soire của thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc đi cùng suốt buổi chụp. Hoa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại trong buổi chụp cho cả ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album 500.000đ. 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới CHARMING SEA một trong những địa điểm: Đà Lạt, Vĩnh Hy, Phan Thiết: 17.900.000đ [caption id="attachment_17393" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp hình cưới ngoại cảnh Charming Sea[/caption] Gói bao gồm: Trang phục: 2 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Phí đi lại, di chuyển trong buổi chụp cho cả ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album 500.000đ. Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp hình cưới LUXURY: 18.900.000đ [caption id="attachment_17396" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Luxury[/caption] Gói bao gồm: Trang phục chụp ảnh cưới dâu rể: 3 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 3 vest cưới ( nơ + caravat) + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh. Chụp 3-4 địa điểm trong nội thành Sài Gòn 2 nhiếp ảnh gia, 2 phụ tá, 1 chuyên viên makeup, 1 stylist. Phí đi lại, di chuyển cho cả ekip. Phí vào điểm chụp ( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album ảnh cưới trị giá 500.000đ. 2 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 2 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới ENDLESS LOVE: 18.900.000đ [caption id="attachment_17702" align="aligncenter" width="901"] Gói chụp ảnh cưới Endless Love[/caption] Gói chụp ảnh cưới trên bao gồm: Trang phục cưới: 2 Soire thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới kèm thêm nơ + caravat + 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay, đạo cụ chụp ảnh cưới. Chụp địa điểm Nha Trang hoặc Phú Yên. Phí đi lại cho cả Ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album chụp ảnh cưới trị giá 500.000đ. Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới LIGHT DREAM: 25.900.000 [caption id="attachment_17395" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Light Dream[/caption] Dịch vụ này bao gồm: Trang phục chụp hình cưới: 3 Soire của thương hiệu Sansan Bridal + 2 vest cưới cộng thêm nơ + caravat+ 2 đồ tự do (dâu rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa lụa cầm tay và đạo cụ chụp ảnh cưới. Chụp tại Phú Quốc hoặc Đà Nẵng. Phí đi lại, di chuyển trong buổi chụp cho cả Ekip. Phí vào điểm chụp( không bao gồm vé vào resort). Tặng 1 túi đựng album trị giá 500.000đ. Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 1 album ảnh cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 30 trang). 1 túi đựng cuốn album ảnh cưới. 1 hình ép gỗ Laminat 60×90. 2 DVD liveshow trình chiếu. Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế. Gói chụp ảnh cưới GOLDEN: 39.900.000đ [caption id="attachment_17397" align="aligncenter" width="886"] Gói chụp ảnh cưới Golden[/caption] Trọn bộ dịch vụ này bao gồm: 3 váy cưới thương hiệu Sansan Bridal, 3 vest cưới, nơ và caravat sẽ đi kèm + 2 Đồ tự do (Dâu, rể tự chuẩn bị) Make up và làm tóc theo suốt buổi chụp. Hoa và đạo cụ Phí di chuyển trong buổi chụp cho cả Ekip Phí vào điểm chụp ảnh cưới ( không bao gồm vé resort) 1 túi đựng album 500.000đ Chi phí khách sạn cho Ekip chụp 2 album ảnh cưới cao cấp 30×30 hoặc 25×35( 20 trang) 2 ảnh in để bàn 15×21 1 Video Pre - Wedding từ 3-5p 2 hình ép gỗ Laminat 60×90 1 Video Pre - Wedding từ 3-5p Toàn bộ file gốc và file hình đã thiết kế Gói dịch vụ( 1 váy cưới, 2 áo dài cưới, 2 lần makeup tại Studio) Dưới đây là một số bảng giá dịch vụ đi kèm của Sansan Luxury Wedding. Bạn nên tham khảo để lựa chọn những mức giá phù hợp với mình. Quay thiệp cưới điện tử [caption id="attachment_17398" align="aligncenter" width="886"] Chụp ảnh cưới tại studio[/caption] Chụp ảnh cưới truyền thống Chụp phóng sự cưới Gói chụp ảnh tiệc nhà hàng Quay truyền thống Quay phóng sự cưới Bảng giá may thuê áo dài, váy cưới cô dâu Tại sao nên chụp ảnh cưới tại Luxury Wedding Phong cách chụp hình cưới tự nhiên là phong cách riêng biệt của SanSan - Luxury Wedding. Ngoài ra, dưới đây là những lí do khiến bạn không nên bỏ qua cơ hội làm việc cùng Sansan Luxury Wedding ღ San San - Luxury Wedding có văn phòng giao dịch. Studio chụp hình cưới được đầu tư một cách cẩn thận, nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng. ღ Xưởng may váy cưới của SanSan Bridal có đa dạng mẫu mã, chủng loại, được thiết kế 1 cách tinh tế, trang nhã. Tôn lên vẻ đẹp và sự sang trọng của người phụ nữ. ღ Ảnh cưới quý khách nhận được sẽ đẹp như ảnh quảng cáo ! ღ Đội ngũ nhiếp ảnh gia có ít nhất 4 năm kinh nghiệm chụp ảnh cưới, luôn làm việc với 200% sức lực. ღ Luxury Wedding đặc biệt chú trọng vào trải nghiệm khách hàng và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ chụp ảnh cưới uy tín và niềm tin tối đa cho khách hàng.