• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

elip12345

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  30
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About elip12345

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015, Phạm Hương cũng từng đảm nhiệm nhiều vai trò như MC, giám khảo, huấn luyện viên nhiều chương trình truyền hình ăn khách về sắc đẹp. Sau khi đăng quang, có thể thấy hình ảnh của cô phủ sóng mọi kênh truyền hình với vô vàn mẫu quảng cáo đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Cho đến nay, hiện Phạm Hương đã đầu quân cho công ty Renews Artist LLC ở Hawaii, Los Angeles với nghệ danh là Bee. Có thể thấy sắc đẹp của Phạm Hương là nét đẹp hiện đại, khuôn mặt có nhiều góc cạnh, sóng mũi cao và có phần lai Tây. Bên cạnh gương mặt hết sức thu hút, cô cũng sở hữu một thân hình rất đáng mơ ước. Bất cứ chị em nào cũng ao ước có được vòng eo con kiến như Phạm Hương. Tuy nhiên, bí quyết của nàng hoa hậu này là gì? Câu trả lời ở đây chính là người bạn đồng hành tuyệt vời - chiếc Xe đạp tập thể dục ELIP tại nhà. Một nguyên tắc bất di bất dịch rằng để có thể giảm cân một cách nhanh chóng và duy trì cân nặng tất nhiên không đề cập đến các loại thuốc giảm cân không an toàn đều đòi hỏi người giảm cân phải biết kết hợp chế độ ăn và luyện tập khoa học. Bên cạnh chế độ ăn uống có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà thì việc tập luyện thể dục đôi khi lại là yếu tố làm bạn chán nản vì ngại phải ra phòng tập. Bật mí bí quyết và cũng là người bạn đồng hành cùng Phạm Hương chính là chiếc máy chạy bộ Elip do tập đoàn thể thao Elipsport sản xuất. Nhờ có chiếc xe đạp này, Phạm Hương có thể giữ được vòng eo mơ ước chỉ với 30 phút mỗi ngày ngay tại nhà của mình mà không cần phải đến phòng tập. Đọc thêm: https://elipsport.vn/tin-tuc/cac-luu-y-xe-dap-tap-de-eo-thon-dang-gon-nhu-pham-huong_2147.html
 2. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chiều ngày 21/10/2020, Ban giám đốc Elipsport đã họp khẩn, lên kế hoạch chung tay giúp đỡ khu vực trung ương, đồng thời ghi nhận sự tái thiết và ổn định Nhân dân làm việc sau mùa lũ là vô cùng cấp thiết và quan trọng. Sau cuộc họp, một số bộ phận làm việc đến 10h trong không khí vô cùng khẩn trương, khẩn trương để hoàn thành chiến dịch và lời kêu gọi. Ngay tối cùng ngày, ban giám đốc đã công bố công văn nội bộ về việc triển khai chương trình cứu trợ. Mưa lớn, gây ngập lụt lớn trên dải đất miền Trung đang là tâm điểm chú ý của người dân cả nước. Hàng chục chiến sĩ hy sinh, nhiều người hy sinh, những câu chuyện thương tâm đã làm xúc động và làm tổn thương hàng triệu trái tim đồng bào. Cho đến nay, dù số tiền cứu trợ đã lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy khó khăn về giao thông, hàng chục tấn mì gói, nước ngọt, thuốc men vẫn đến tay người dân. Sau thảm họa, thiệt hại là vô cùng lớn. Nhiều người không khỏi xót xa khi cảnh trái nắng trở trời thì hàng chục tấn hoa nhãn trắng muốt, gia súc, nhà cửa, ruộng vườn cũng trôi theo dòng nước. Trong đợt mưa lũ, nỗi lo cái ăn, cái mặc chưa nguôi ngoai thì việc đối mặt với những hoàn cảnh bất trắc sau lũ là vấn đề khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh bi đát. Cung cấp lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản cho vùng lũ là rất cần thiết. Tuy nhiên, làm từ thiện như thế nào cho hợp lý? ELIPSPORT đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung. Hiện tại, Elipsport đã quyên góp được một số tiền từ công ty, công đoàn và toàn thể nhân viên đóng góp từ hệ thống 121 chi nhánh trên cả nước. Tại trụ sở, mỗi người lao động đều đồng lòng đóng góp ít nhất là ngày trả lương, phần nào mong muốn bồi đắp thêm cho người dân thiệt hại sau lũ. Không dừng lại ở đó, từ ngày 21/10/2020 đến ngày 02/11/2020, tất cả các đơn hàng mua từ Elipsport sẽ được trừ 100.000đ, dùng để xây dựng lại cuộc sống của người dân sau mùa lũ. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống phòng triển lãm sẽ được đặt trong các hòm gây quỹ, nhận đóng góp từ 63 tỉnh thành. Tổng kết cho đến hiện tại số tiền quyên góp được chỉ tính riêng phần tiền được trích từ các đơn hàng mua máy tập thể dục , xe đạp tập, ghế massage,... là 198.150.000 đồng.
 3. Khi bạn quá bận rộn với công việc thường ngày và không có thời gian chăm sóc bản thân. Khiến cho cuộc sống này càng ngày mệt mỏi nặng nề hơn, sao bạn hãy không đến ngay Elipsport tậu về cho mình một chiếc ghế massage toàn thân vừa giúp bạn thư giãn vừa như một người bạn bên cạnh bạn. Tại Elipsport có rất nhiều dòng ghế massage khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Vậy ghế massage toàn thân loại nào tốt nhất phù hợp cho bạn? Hãy cùng nhau tham khảo 2 dòng ghế massage bán chạy nhất hiện nay tại Elipsport nhé! Ghế massage toàn thân ELIP Plutonium Các đặc điểm vượt trội nhất của dòng sản phẩm này Là dòng ghế có thiết kế cao cấp dành cho các gia đình thượng lưu Nhờ vào công nghệ mới có con lăn massage 3D bọc silicone hiện đại Có mức nhiệt hồng ngoại lan tỏa đến 40 độ Có thiết kế mới lạ, vô cùng tinh tế và độc đáo Sử dụng các nguyên liệu cao cấp, êm ái giúp người dùng thoải mái nhất Có giá cả phù hợp nhất trên thị trường Giới thiệu tổng quan về sản phẩm Được thiết kế theo hướng bọc da sang trọng và cao cấp, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào sản phẩm mang đến được sự thoải mái, thư thái nhất cho người dùng. Ghế massage toàn thân Elip Plutonium là dòng sản phẩm được ưa chuộng nhất ở Elipsport. Nhờ vào thiết kế hết sức tinh tế và chỉn chu chiếc ghế massage toàn thân này hoàn toàn dễ dàng khi kết hợp với các món nội thất cao cấp trong gia đình. Tô điểm thêm sự sang trọng và quý phái và tôn lên sự đẳng cấp ngôi nhà bạn. Ưu điểm Đa dạng các bài massage giúp bạn thư giãn: Khi sở hữu chiếc ghế massage toàn thân Elip Plutonium các tính năng vượt trội mà nó mang lại hoàn toàn phù hợp với giá tiền mà bạn bỏ ra. Những bài massage chuyên sâu giúp bạn thư giãn và thoải mái sau những ngày làm việc vất vả và chất lượng của nó tương đương như những chuyên viên spa chuyên nghiệp ở Spa. Ghế massage ELIP Plutoni Các đặc điểm vượt trội nhất của dòng sản phẩm này Có thiết kế massage theo trục L, Tăng được diện tích massage lên toàn cơ thể. Có thể tự động dò và ấn vào các huyệt đạo nhờ vào con lăn 3D hiện đại Tính năng thư giãn nâng cao nhờ vào bộ kết nối Bluetooth và chất lượng âm thanh đảm bảo nhẹ nhàng thư giãn. Có hệ thống con lăn và túi khí khủng phân bố đều và massage đến từng nơi trên cơ thể Có nhiều cấp độ lựa chọn và tính năng chuyên sâu Màu sắc thiết kế sang trọng và thời thượng công thêm chất liệu cực kỳ cao cấp, hiện đại Giới thiệu tổng quan về sản phẩm Ghế massage toàn thân ELIP Plutoni là dòng sản phẩm cao cấp hướng đến gia đình. Đây là dòng sản phẩm chú trọng và các tính năng chăm sóc sức khỏe chuyên sâu với nhiều các tính năng điều chỉnh khác nhau phù hợp với từng thành viên trong gia đình. Nhưng không vì thế mà ngoại hình sản phẩm này lại kém sắc đâu nhé. Chiếc ghế massage toàn thân này được thiết kế công phu đầy sang trọng và màu nền chủ đạo của ghế là tone da bò dễ dàng kết hợp với các nội thất khác trong nhà. Đây cũng là một trong các sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Elipsport mà bạn nên tham khảo. Ưu điểm Các bài massage đa dạng được tích hợp vào chiếc ghế massage toàn thân này. Sẽ không làm khách hàng thất vọng khi sử dụng khi trải nghiệm các bài tập đỉnh cao nhất chỉ có dòng ghế massage toàn thân cao cấp mang lại. Bài massage tự động: Thư giãn cơ, hỗ trợ ngủ, đung đưa, nữ hoàng, tổng thống, xả stress, kéo giãn, phục hồi cơ, eo thon, thư giãn vai Bài massage thủ công: Xoa, đấm, vỗ, xoa+vỗ, Shiatsu, xoa+đấm, đấm+Shiatsu, Tuina, đấm+Tuina Có thiết kế đường lăn chữ L kéo dài hơn, bánh lăn theo hình chữ L được bố trí trên thân ghế trải đều từ vai cho đến mông, điều này khiến cho toàn bộ cơ thể bạn được thư giãn, nó tối ưu hơn thiết kế theo trục chữ S rất nhiều. Bố trí bộ túi khí cao cấp: bộ túi khí cao cấp được bố trí từ phần đầu đến phần chân, bạn có thể tùy thích mà chọn lựa các tính năng của con lăn hoặc túi khí để bổ trợ cho quá trình các bài tập massage được tốt hơn. Sau bài viết trên chúng tôi mong rằng đã giới thiệu được đến các sản phẩm chất lượng mà bạn muốn tìm kiếm lâu nay. Hãy đến Elipsport chi nhánh gần nhất để trải nghiệm chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhé.
 4. Khi bạn quá bận rộn với cuộc sống, không có thời gian để chăm sóc bản thân. Hãy cùng https://2daydiet.net.vn/ tìm hiểu các phương pháp giúp cho bạn cải thiện cuộc sống nhé. Chúng tôi chuyên cung cấp các tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp và các mẹo vặt có ích giúp cho bạn. Ăn uống tốt 1 Ăn các bữa ăn của bạn bằng bàn tay bình thường của bạn. Nếu bạn thuận tay phải, hãy đặt nĩa ở tay trái trong bữa ăn. Dùng tay không bình thường làm tay nĩa giúp bạn ăn chậm hơn. Ngừng ăn khi cảm thấy no nhưng không bị đầy hơi. Bạn sẽ ăn chậm hơn và có thể tiêu thụ ít thức ăn hơn 2 Bổ sung thực phẩm lành mạnh. Mua những chiếc bánh quy Milano đó, nhưng cũng hãy cố gắng mua trái cây đông lạnh để làm sinh tố và ăn kèm khoai tây chiên giòn để ăn nhẹ.Theo thời gian, cố gắng ăn ít bánh quy hơn và ăn nhiều đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn mà bạn có trong tay. 3 Uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn. Nước sẽ làm bạn no một chút, vì vậy bạn sẽ không ăn quá nhiều vào bữa ăn tiếp theo. Hãy tạo thói quen luôn để chai nước gần bạn, cho dù bạn đang ở trong nhà hay đang di chuyển 4 Uống cà phê. Những người uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày ít có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng ban đầu của bệnh tim. Đừng bỏ qua tách cà phê buổi sáng của bạn hoặc buổi chiều hôm đó đón tôi. 5 Ăn trên đĩa nhỏ hơn. Những người ăn trên đĩa nhỏ hơn sẽ ăn ít thức ăn hơn. Mua một vài đĩa và bát nhỏ hơn, rẻ tiền nếu của bạn lớn. Bạn sẽ nghĩ rằng bạn đã ăn nhiều hơn những gì bạn có. 6 Ăn thức ăn cay. Thức ăn cay có thể giúp bạn giảm cảm giác thèm ăn. Ăn thêm salsa cay, một ít ớt hoặc ớt cayenne. Thêm nó vào thức ăn của bạn để có thêm hương vị và tăng cường sức khỏe! phương pháp Tập thể dục 1 Đi bộ hai phút mỗi giờ. Chỉ hai phút ... bạn có thể làm được! Bạn thậm chí có thể đi vòng quanh ghế trong khi xem TV. Đi bộ sẽ giúp bạn đốt cháy thêm lượng calo đã được lưu trữ dưới dạng chất béo, nếu bạn vẫn ngồi. 2 Đi ngược. Hãy chắc chắn để nhìn lại phía sau bạn. Đi bộ về phía sau, ngay cả trong khoảng thời gian ngắn, có thể mang lại lợi ích sức khỏe rất lớn. Đi bộ lùi cũng sẽ hoạt động các cơ khác với đi bộ về phía trước. 3 Bắt đầu quá trình trao đổi chất sớm. Nếu bạn có việc phải làm, chẳng hạn như giặt giũ, đổ rác hoặc các công việc nhà khác, hãy làm chúng sớm hơn là muộn hơn. Điều này sẽ khởi động quá trình trao đổi chất của bạn. 4 Đứng thay vì ngồi. Bạn vẫn có thể chơi trò chơi điện tử hoặc xem TV, nhưng hãy cố gắng đứng trong ít nhất một nửa thời gian bạn đang làm như vậy. Bạn có thể đốt cháy thêm 750 calo mỗi tuần nếu bạn đứng 3 giờ mỗi ngày! phương pháp3 Đưa ra các lựa chọn lành mạnh khác 1 Nhấn nút tạm dừng. Ngủ nhiều giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn , giảm nguy cơ viêm nhiễm, trầm cảm và căng thẳng. Ngủ nhiều cũng giúp giảm cân. Nó cũng cải thiện tâm trạng hàng ngày của bạn, đảm bảo bạn cũng đang chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình . 2 Đi chơi với bạn bè của bạn. Dành thời gian với bạn bè làm giảm mức độ căng thẳng của bạn và có thể giúp bạn ngăn ngừa viêm nhiễm, giảm huyết áp và nhịp tim. Cũng nên tìm thời gian để đi chơi với một người bạn vào các buổi tối trong tuần, ngay cả khi bạn đang kiệt sức vì công việc hoặc trường học. Nó khỏe mạnh! 3 Xem một video vui nhộn trong quá trình làm việc. Hãy tạm dừng ngày làm việc bình thường của bạn để xem một video hài hước về một chú mèo hoặc một chú chó con. Bạn sẽ có nhiều năng lượng hơn và hạnh phúc hơn về lâu dài! 4 Nuôi chó hoặc mèo của bạn. Bạn nhận được “hormone tình yêu”, oxytocin, từ việc chỉ nhìn vào khuôn mặt của con vật của bạn. Dành một chút thời gian chất lượng với thú cưng của bạn và nhận lại niềm hạnh phúc. 5 Công viên xa. Ngay cả khi bạn đi lấy thức ăn nhanh, đậu xe ở cuối bãi đậu xe nên bạn phải đi bộ. Đi bộ sẽ đốt cháy nhiều calo hơn và giúp bạn tập thể dục dù chỉ một chút. 6 Chơi các trò chơi năng động hơn. Thay vì chơi các trò chơi yêu cầu ngồi, như Xbox hoặc PlayStation, hãy thử chơi một trò chơi năng động hơn, như Wii Tennis hoặc Dance Dance Revolution. Bạn cũng có thể mạo hiểm ra khỏi nhà để chơi bắn súng sơn hoặc gắn thẻ laze.
 5. CHUẨN BỊ TINH THẦN CHO TÌNH YÊU, TRỞ NÊN DỄ ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU HƠN VÀ RUNG ĐỘNG TRƯỚC TẦN SUẤT YÊU BẰNG MỘT TRONG NHỮNG CÂU THẦN CHÚ YÊU ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ NÀY. Hãy cùng https://2daydiet.net.vn/ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Chúng tôi chuyên cung cấp các tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp đến cho quý độc giả. Đây là một đoạn trích trong cuốn sách mới của tôi, Hướng dẫn nhỏ về phép thuật tình yêu: Mọi thứ bạn cần biết bao gồm cả bùa chú tình yêu . Có lẽ bạn đã rời khỏi vòng lặp lãng mạn quá lâu nên bạn muốn khởi động một chút trước khi quay trở lại, hoặc có thể một thử thách trong mối quan hệ gần đây đang ngăn cản bạn cởi mở và đón nhận tình yêu. Nếu bạn biết bạn muốn lôi kéo tình yêu vào cuộc sống của mình, nhưng bạn cũng biết rằng bạn có thể sử dụng một chút chuẩn bị năng lượng trước, những phép thuật này là dành cho bạn. SPELL # 1: VỮNG VÀNG VÌ TÌNH YÊU Nếu gần đây tình yêu không được ưu tiên đối với bạn vì bất cứ lý do gì, nhưng bây giờ bạn đã sẵn sàng để thay đổi điều đó, thì câu thần chú này sẽ chuyển rung động của bạn sang một trong những cảm nhận để bạn sẵn sàng từ hóa tình yêu mà bạn muốn. Thu thập các mục này: Một ngọn nến trắng 1-2 giọt tinh dầu hoắc hương (hoặc cỏ vetiver , nếu bạn không phải là fan của hoắc hương) 1/4 chén muối biển Những cánh hoa từ một bông hồng trắng Vào buổi sáng, ngày hoặc buổi tối của trăng non, hãy chiếu sáng phòng tắm của bạn một cách dễ chịu (có thể bằng ánh sáng tự nhiên, ánh sáng âm tường hoặc đèn lấp lánh) và thắp nến khi bạn tắm nước ấm. Thêm tinh dầu và hòa tan muối vào nước bằng cách xoáy nước theo chiều kim đồng hồ. Rải cánh hoa hồng trên mặt nước. Trước khi xuống nước, hãy nói: Với Thần thánh làm nhân chứng của tôi, giờ đây tôi đang vững vàng vì tình yêu. Ngâm mình ít nhất mười phút trong khi hít thở sâu và thư giãn. Cảm nhận, tưởng tượng và cảm nhận rằng bạn đang giải phóng bất kỳ khối nào cho tình yêu và sự lãng mạn lành mạnh (bạn không cần biết chúng là gì) và mở ra năng lượng của tình yêu. Cho phép bản thân vui vẻ dự đoán tương lai trước mắt của bạn, biết rằng những điều kiện lãng mạn tuyệt vời đang ở gần. Ngay trước khi bạn ra khỏi nước, hãy nói: Tôi ổn định, tôi sẵn sàng, tôi rõ ràng. Cảm ơn bạn. Và do đó, nó là. Trước khi xả nước, bạn vớt cánh hoa hồng ra. Hãy dập tắt ngọn nến, lau khô và mặc quần áo sạch sẽ và thoải mái. Đặt những cánh hoa hồng ở gốc cây. (Nếu không thể, thùng rác composite hoặc thùng rác sân sẽ làm được.) (Tiếp theo, hãy xem 4 Phép thuật này cho những Khởi đầu Mới .) Little Guide to Love Magic: Everything You Need to Know, Including Love Spells (Tess… You Are MagicalBy Whitehurst, Tess (Paperback)PHÉP THUẬT SỐ 2: CHỮA LÀNH MỘT TRÁI TIM TAN VỠ Trái tim sẽ không vội vã. Trong khi trái tim tan vỡ sẽ lành lại trong thời gian riêng của chúng, phép thuật này sẽ hỗ trợ một cách kỳ diệu cho quá trình chữa lành. Bạn sẽ cần những vật phẩm sau:Trong khi trăng tàn, thật lý tưởng nếu bạn có thể ngâm mình hoàn toàn và an toàn trong một vùng nước sạch tự nhiên. (Nhiều vùng nước tự nhiên không an toàn, vì vậy vui lòng không làm điều này trừ khi bạn chắc chắn rằng mình sẽ ổn.) Nếu bạn không thể đến một vùng nước tự nhiên sạch và an toàn, hãy ngâm mình hoàn toàn ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh hoặc vòi hoa sen. (Bạn chỉ phải ở lại trong một hoặc hai giây.) Khi bạn xuất hiện, hãy cảm thấy rằng bạn đang bỏ lại sự nặng nề và đau đớn cũ phía sau và cho phép trái tim của bạn được tái sinh. Sau đó, lau khô và mặc đồ sạch sẽ và tốt nhất là màu trắng. Treo mặt dây chuyền thạch anh hồng quanh cổ. Trong ba mươi ngày tới, hãy đeo mặt dây chuyền của bạn và ngủ trong bộ khăn trải giường màu xanh lá cây. (Giặt chúng hàng tuần hoặc thường xuyên như bạn thường giặt ga trải giường) Ngoài ra, hãy xịt nước hoa hồng lên mặt và trái tim của bạn vào buổi tối cuối cùng và đầu tiên vào buổi sáng. Thạch anh hồng chữa lành tim, màu xanh lá cây tươi sáng là màu của luân xa tim, và nước hoa hồng bồi bổ tim. Cả ba sẽ làm việc tích cực cùng nhau để hỗ trợ việc chữa lành trái tim của bạn. (Bạn cũng có thể thích 3 Phép thuật này để Chữa lành Sau khi Chia tay.) SPELL # 3: LÀM SẠCH NĂNG LƯỢNG MỐI QUAN HỆ CŨ Nếu gần đây bạn đã kết thúc một mối quan hệ, hoặc nếu bạn cảm thấy bị mắc kẹt hoặc kết nối quá mức với ngọn lửa cũ, hoặc nếu bạn có xu hướng rơi vào các mô hình mối quan hệ lặp lại mà bạn đã sẵn sàng giải tỏa, câu thần chú này sẽ mở ra cho bạn những khả năng mới và những điều kiện lãng mạn tích cực hơn bằng cách loại bỏ những tần số và kiểu mẫu cũ đó ra khỏi lĩnh vực năng lượng của bạn. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã dọn ra khỏi nhà mọi món đồ cũ là quà tặng, thuộc về hoặc nhắc nhở bạn về những ngọn lửa cũ. Đồng thời xóa mọi email và tin nhắn cũ còn lại từ đối tác cũ và xóa chúng khỏi danh bạ điện thoại, email và mạng xã hội của bạn. Đối với câu thần chú này, bạn sẽ cần những vật phẩm sau: Copal hương (tôi thích Fred Soll's Magical Copal ) Đĩa hoặc đĩa Trong khi trăng khuyết, hãy thắp hương một cách an toàn và giữ đĩa hoặc đĩa bên dưới để hứng những cục than hồng đang cháy. Làm sạch toàn bộ hào quang của bạn bằng cách làm bay khói xung quanh cơ thể bạn. Bây giờ hãy di chuyển qua từng phòng và từng khu vực trong không gian sống của bạn và làm sạch ngôi nhà của bạn bằng khói. Khi bạn làm như vậy, hãy cảm thấy rằng bạn đang hoàn toàn xua tan và chuyển hóa mọi năng lượng cũ bị mắc kẹt hoặc thách thức liên quan đến các mối quan hệ. Kết thúc bằng cách mở cửa trước và làm sạch toàn bộ ngưỡng cửa bằng khói để tượng trưng rằng con đường rõ ràng cho một mối quan hệ mới lý tưởng và hình mẫu quan hệ sẽ xuất hiện. Hãy cảm thấy biết ơn và vui vẻ mong đợi. Khử hương một cách an toàn.
 6. Hầu hết chúng ta đều đã trải qua những hậu quả của việc mất ngủ sau một đêm ngủ không ngon giấc: phản xạ chậm chạp, kém kiên nhẫn và giảm khả năng xử lý thông tin nhanh chóng.Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập và học tập của trẻ. Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng trẻ em phản ứng với tình trạng thiếu ngủ theo những cách hoàn toàn khác với người lớn. Sau đây là những tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp giúp cung cấp thêm các thông tin bổ ích giúp cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Hãy cùng https://2daydiet.net.vn/ tìm hiểu rõ hơn nhé Giấc ngủ ảnh hưởng đến trí nhớ như thế nào? Theo một nghiên cứu năm 2017 từ Đại học Arizona, ngủ đủ giấc có thể cải thiện khả năng nhớ lại trí nhớ ở trẻ mẫu giáo . Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ có thói quen chợp mắt và / hoặc ngủ ngon vào ban đêm có nhiều khả năng nhớ lại những từ đã học gần đây hơn. Một nghiên cứu năm 2013 tại Đại học Massachusetts Amherst cho kết quả tương tự. Những đứa trẻ ngủ trưa vào buổi chiều có nhiều khả năng ghi lại những thông tin mới học hơn sau giấc ngủ ngắn và thậm chí cả ngày hôm sau. Học tập gắn liền với hành vi và sự tập trung, cũng bị ảnh hưởng bởi chất lượng và số lượng giấc ngủ. Trong khi thiếu ngủ khiến người lớn và thanh thiếu niên uể oải, thiếu ngủ có xu hướng khiến trẻ mất tập trung, hung hăng và thậm chí dễ bùng nổ. Trẻ em cần ngủ bao nhiêu? Giấc ngủ là một chủ đề gây tranh cãi vì việc đưa trẻ đi ngủ có thể là một cuộc đấu tranh đối với các bậc cha mẹ. Mỗi đứa trẻ và mỗi gia đình đều khác nhau, và không có câu trả lời đúng. Nói chung, trẻ sơ sinh cần ngủ từ 12 đến 17 tiếng mỗi ngày, theo National Sleep Foundation ; trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo nên ngủ từ 11 đến 14 giờ, trong khi trẻ mẫu giáo thường cần ngủ từ 10 đến 13 giờ mỗi ngày. Mẹo giúp con bạn ngủ nhiều hơn Cũng như những đứa trẻ khác nhau về sở thích và tính khí, một số trẻ dễ ngủ trong khi những trẻ khác khó ngủ hơn. Dưới đây là một số mẹo có thể giúp con bạn dễ ngủ và ngủ ngon. Thiết lập các giai đoạn. Động cơ của trẻ em có xu hướng hoạt động mạnh suốt cả ngày, nhưng khoảng thời gian chậm lại vào buổi chiều hoặc buổi tối là điều cần thiết để có một giấc ngủ yên bình. Đi dạo sau bữa tối, đọc sách cùng nhau hoặc chơi nhẹ nhàng. Đây có thể không phải là thời điểm tốt nhất để có một trận đấu vật toàn năng. Tắm nước ấm có thể rất nhẹ nhàng, giúp con bạn thư giãn và dễ ngủ. Đưa ra một bữa ăn nhẹ. Đó là một bữa ăn nhẹ giàu protein. Đôi khi trẻ có thể thức giấc vào ban đêm vì cảm thấy đói. Cung cấp một bữa ăn nhẹ giàu protein hoặc carbs phức hợp có thể cung cấp nhiên liệu cần thiết để trẻ ngủ suốt đêm. Hãy nghĩ đến pho mát và bánh quy ngũ cốc nguyên hạt, bơ đậu phộng trên bánh mì nguyên cám, sữa chua, hummus và bánh pita, hoặc một ly sữa. Tắt công nghệ. Màn hình phát ra ánh sáng xanh lam, thực sự có thể làm não bộ quay cuồng và dẫn đến khó ngủ. Ngoài ra, các chương trình truyền hình hoặc trò chơi có màu sắc tươi sáng, đèn nhấp nháy hoặc bài hát có xu hướng kích thích trẻ. Thực hành sử dụng công nghệ lành mạnh với trẻ em, tắt tất cả màn hình ít nhất một giờ trước khi đi ngủ hoặc giờ ngủ trưa. Theo nhà khoa học hành vi Wendy Troxel, nếu bạn không thể tránh máy tính, hãy cài đặt phần mềm, chẳng hạn như t.lux cho Windows và f.lux cho Mac, thay đổi ánh sáng từ trắng xanh sang vàng để giúp trẻ đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Việc học tập và ăn uống, ngủ nghỉ trong nhà vệ sinh tương tự nhau là một trong những lĩnh vực mà cha mẹ hạn chế kiểm soát. Mặc dù nhiều trẻ em có thể trải qua chu kỳ ngủ ngon và ngủ ngon, nhưng kiểu ngủ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Các trường hợp như bệnh tật, mọc răng, các mốc phát triển hoặc những thay đổi trong nhà và môi trường. Vậy, tại sao giấc ngủ ngon lại quan trọng đối với trẻ em? Chúng ta biết rằng tác động của việc thiếu ngủ có thể biểu hiện ngay trong lớp học, khiến giấc ngủ lành mạnh trở nên cần thiết cho việc học tập và tăng trưởng. May mắn thay, giấc ngủ có thể được tích lũy. Trẻ em có xu hướng phục hồi nhanh chóng sau một vài đêm mất ngủ — có thể nhanh hơn cha mẹ của chúng. Với một môi trường yên bình và cơ hội, trẻ em sẽ bắt đầu ngủ khi chúng cần - hy vọng!
 7. Trong cuộc sống xô bồ ngày nay đôi khi chúng ta quên đi những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng vì vậy mà khoảng cách giữa người và người ngày càng lớn hơn. Hãy tham khảo các tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp của https://xinhmoingay.net/ để tìm hiểu rõ hơn chúng ta cần cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình như thế nào nhé! Cử chỉ đơn giản Khi nhìn lại những gì đã giúp chúng tôi trong thời gian này, tôi nhận ra rằng những cử chỉ đơn giản từ cộng đồng bạn bè, gia đình và hàng xóm đã thổi sức sống vào tâm hồn mệt mỏi của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu trở thành cha mẹ của những đứa con nuôi. Nếu bạn biết ai đó gần đây đã nhận nuôi trẻ em hoặc trẻ em nhận nuôi từ cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, đây là một số cách bạn có thể liên hệ. Chỉ cần hỏi chúng tôi Bước này có vẻ quá dễ dàng, nhưng nó thường bị bỏ qua . Mỗi gia đình đều khác nhau và những gì có thể hữu ích cho gia đình này có thể không cần thiết cho gia đình khác. Vì vậy, hãy hỏi các gia đình nuôi làm thế nào bạn có thể là một phước lành trong thời gian chuyển tiếp của họ. Chúng tôi đã có một ngày cuối tuần để chuẩn bị ngôi nhà của chúng tôi cho ba đứa trẻ mới biết đi. Họ đến với một túi quần áo bằng vải thô cỡ trung bình — và thế là xong. Tôi đã khóc khi mở gói nó ra. Hầu hết quần áo không đúng kích cỡ, và chắc chắn không thích hợp cho mùa đông ở Wisconsin. Cả hai chàng trai liên tục vấp ngã vì đôi giày của họ quá rộng. Nhưng không lâu sau, những người bạn hào phóng đã tặng chúng tôi những túi quần áo và đồ chơi tự tay mua. Những điều này thực sự phục vụ trái tim tôi và ban phước cho gia đình chúng tôi. Một người hàng xóm đã nhận nuôi và nuôi dưỡng trẻ em ghé qua để hỏi xem liệu cô ấy có thể chọn một thứ gì đó đặc biệt cho bọn trẻ từ thị trấn không. Đôi mắt đứa trẻ 3 tuổi đầy nghị lực của chúng tôi sáng lên. "Con quay thần tài?" anh ấy đề nghị. Tôi có thể đã nói một cuốn sách tranh hay một gói phấn vỉa hè, nhưng món đồ chơi nhỏ bé đơn giản ấy đã mang đến cho trái tim cậu bé của chúng ta rất nhiều niềm vui. Tôi rất vui vì ai đó vừa hỏi. Giúp chúng tôi cảm nhận. . . bình thường? Chúng tôi là nhóm người chăm sóc thứ ba cho những đứa trẻ này, và có những dấu hiệu rõ ràng về chấn thương thời thơ ấu. Chúng tôi không thực sự có được kỳ trăng mật — giống như những khoảnh khắc trăng mật với những tiếng cười khúc khích và ôm ấp. Nhưng cũng có rất nhiều cú đá và la hét từ lũ trẻ của chúng tôi. . . thích nghi với cuộc sống trong một gia đình ổn định và có cấu trúc. Không cần phải nói, lên lịch chụp ảnh gia đình không thực sự nằm trong danh sách việc cần làm của chúng tôi. Hầu hết các ngày trong danh sách đó là "tồn tại cho đến khi đi ngủ." Một trong những người hàng xóm của chúng tôi có một doanh nghiệp nhiếp ảnh. Cô ấy đề nghị cho chúng tôi một buổi chụp ảnh chính thức miễn phí vào ngày chúng tôi nhận con nuôi. Bây giờ chúng tôi có một số bức ảnh tuyệt vời về gia đình của chúng tôi, nhờ món quà tuyệt vời này. Một trong những kỷ niệm khiến tôi rơi nước mắt yêu thích nhất là khi một người bạn ở cùng tôi vài ngày. Một đêm, cô ấy hỏi làm thế nào cô ấy có thể giúp tôi. "Bạn sẽ làm gì ngay bây giờ nếu tôi không ở đây?" cô ấy muốn biết. Tôi trả lời, "Lau sàn." Vì vậy, cô ấy lau sàn nhà bếp và phòng ăn của tôi . Cô ấy đã phục vụ tôi theo cách mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chính sự quan tâm nhỏ nhặt đó giúp tôi có thêm năng lượng để tiếp tục trong những thời khắc khó khăn. Những cử chỉ đơn giản như nhắn tin khen ngợi, động viên, đọc kinh nâng cao tinh thần. Cầu nguyện cho chúng tôi. Vận chuyển một món quà đến nhà của chúng tôi. Cà phê, sô cô la hoặc Cool Ranch Doritos. Những điều này làm mới tâm hồn tôi và mang lại cho tôi một chút sức mạnh trong ngày. Ở đó để dự phòng Tôi rất biết ơn vì trường học Chủ nhật của các con tôi và bạn bè và gia đình đã ngồi cùng bọn trẻ để tôi có thể tham gia nhóm thờ phượng. Tôi cần không gian đó, thời gian để thờ phượng và nhớ rằng tôi cũng là con của Chúa. Khi bố mẹ tôi hoặc bố mẹ chồng tôi đến, họ đọc sách với lũ trẻ, hát, cho chúng ăn, giúp mang giày và găng tay, mặc áo khoác zip và ôm rất nhiều. Bạn bè của chúng tôi chơi với lũ trẻ, đưa chúng đi dạo trong thiên nhiên trong khi tôi cố gắng bắt tay vào việc giặt giũ, dọn dẹp, hoặc bất kỳ việc nào trong số hàng nghìn việc khác trong danh sách của tôi. Tháng sau khi bọn trẻ đến, dịch cúm tấn công nhà chúng tôi. Rất may, họ đã tránh được, nhưng thật điên rồ khi cố gắng giữ họ im lặng để Mike được nghỉ ngơi. Sau đó tôi bị ốm, và chúng tôi phải gọi dự phòng. Em gái của Mike đồng ý lấy các cậu bé. Họ có nhiều niềm vui hơn ở đó, trong đó có ba anh em họ để chơi cùng. Mike và tôi chỉ giữ bé gái của chúng tôi, cháu vẫn ngủ trưa hai lần một ngày — lịch trình Mike và tôi chia sẻ cho đến khi chúng tôi cảm thấy tốt hơn. Tôn trọng những hạn chế của chúng tôi Bản chất tôi là một người thích hòa bình, thậm chí có thể hơi cầu toàn. Tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc bằng cách thể hiện và làm một công việc tuyệt vời. Nhưng tôi có giới hạn. Và nói đồng ý với tất cả các hoạt động và cơ hội dành cho tôi thường có nghĩa là từ chối dứt khoát với gia đình, và chăm sóc cho bản thân và hôn nhân của tôi. Đôi khi món quà tốt nhất mà bạn có thể tặng cho người nuôi hoặc cha mẹ nuôi yêu thích của mình là thời gian để nạp năng lượng. Và khi tôi trở lại — từ tầng hầm, từ cửa hàng tạp hóa, từ một chuyến đi bộ, từ chỉ ngồi trong xe một mình — tôi đánh giá cao những vị khách ghé thăm. Chỉ hỏi thôi. Ngược lại, tôi biết ơn tất cả những người tôn trọng “không, cảm ơn” và “không phải lúc này” của tôi, nhưng vẫn tốt bụng và ủng hộ tôi. Cho mượn tai nghe Sau khi trở thành mẹ nuôi, tôi sớm nhận ra rằng tôi không chỉ trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống mà còn cả những tổn thương thứ cấp, khi tôi đồng cảm với những đứa trẻ trong nhà. Trái tim tôi tan vỡ khi tôi đọc qua các tài liệu của tòa án vô trùng và biết thêm về kinh nghiệm sống của họ. Tôi thực sự đánh giá cao những người có thể trả lời các câu hỏi thay vì cố gắng đưa ra ý kiến của họ về hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng hoặc nuôi dạy con cái hoặc sử dụng câu chuyện của chúng tôi như là nguyên nhân cho mục tiêu của họ. Tôi ước gì mình đã ưu tiên nhu cầu này sớm hơn, trong khi chúng ta mới bước vào thế giới nuôi dưỡng. Đến gặp bác sĩ trị liệu hoặc thường xuyên gặp gỡ những người bạn có năng khiếu lắng nghe và cầu nguyện sẽ thực sự giúp ích cho tôi. Hôm nay, sau khi nhận con nuôi, tôi phục vụ tại nhà thờ cùng với một phụ nữ quyền năng đã nuôi tám đứa con. Bà vẫn chắt chiu cuộc sống của mình cho sáu đứa con nuôi trong nhà. Tôi thích các buổi “tư vấn” của chúng tôi trong nhà trẻ của nhà thờ. Hãy là một nguồn động viên Lời nói có sức mạnh như vậy để tạo ra cuộc sống trong con cái chúng ta, và trong chúng ta. Ngay cả khi chúng ta bước qua những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn cần người khác giúp chúng ta sửa chữa đôi mắt và lời nói của chúng ta, vì mục tiêu: những đứa trẻ lớn lên thành người lớn khỏe mạnh. Tôi nghĩ, việc mọi người chú ý và tập trung vào điều tiêu cực là điều tự nhiên. Cần nỗ lực thực sự để tập trung vào điều tích cực. Khi mọi người khen ngợi Mike và tôi vì những cách cụ thể mà họ thấy chúng tôi phát triển trong cách nuôi dạy con cái tin kính, tôi cảm thấy có quyền tiếp tục. Cha mẹ bận rộn luôn biết ơn những người đã dành thời gian để xây dựng chúng. Cha mẹ nuôi cũng không khác. Từ lâu, tôi đã nghĩ rằng có một phần thưởng nào đó đang chờ đợi các gia đình nhận nuôi, khi sự kiên nhẫn, chịu đựng và chờ đợi Chúa đưa chúng tôi đến một điểm mà mọi thứ dường như bình thường. Hoặc có lẽ phần thưởng đó là khi chúng ta nhận ra điều gì đã đúng - rằng chúng ta là một gia đình thực sự.
 8. Vượt qua cơn đau bụng và đau ngực khi đến mùa rụng dâu! Tìm hiểu phương pháp điều hòa chế độ ăn uống tự nhiên của chuyên gia dinh dưỡng và tạm biệt thuốc giảm đau. Đây là tin tức tổng hợp sức khỏe và làm đẹp để giúp các bạn có thêm các mẹo vặt và các kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Hãy cùng tìm hiểu rõ https://2daydiet.net.vn/ hơn nhé có một số loại thực phẩm đã được khoa học chứng minh là giúp bạn cảm thấy rạng rỡ ở mọi giai đoạn của chu kỳ. Tôi sẽ giới thiệu riêng từng chất dinh dưỡng, cũng như thực phẩm có thể giúp bạn cân bằng tâm trạng tốt nhất, tràn đầy năng lượng, và đảm bảo rằng cơ thể bạn và những hormone hoang dã và phóng túng đó có thể bổ sung cho nhau, không chống lại nhau. Đừng quên, độ dài của mỗi giai đoạn chỉ là ước tính sơ bộ, và độ dài của chu kỳ kinh nguyệt khác nhau ở mỗi người, vì vậy hãy điều chỉnh và tiến hành theo chu kỳ kinh nguyệt duy nhất của bạn. Lấy bút đánh dấu ra, bạn sẽ sử dụng nó tiếp theo! Điều đó sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn ● Giai đoạn kinh nguyệt (ngày 1 đến ngày thứ 5) , chu kỳ thực phẩm, phần đầu: giai đoạn này là khi cơ thể bạn thải độc Nội mạc tử cung bong tróc là khi bạn có kinh nguyệt. Mục tiêu của bạn là kích hoạt chế độ ăn và cho phép cơ thể bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất. Tình trạng hormone: Khi hoàng thể, các tế bào tạo ra progesterone để hỗ trợ và duy trì thai kỳ, bắt đầu thoái hóa và không có phôi thai (tức là không có em bé trong bụng), giá trị progesterone sẽ giảm mạnh. . Lớp niêm mạc tử cung (nội mạc tử cung) dày lên kể từ chu kỳ cuối cùng của bạn cuối cùng cũng đã bong ra, và bây giờ bạn cũng có thể gửi lời chào đến cô của mình! Giá trị estrogen ở mức thấp nhất nên tuyến yên sẽ tiết ra FSH để báo cho buồng trứng chuẩn bị phóng một quả trứng khác cho kỳ rụng trứng sắp tới. ● Thực phẩm + Chất sắt dinh dưỡng : Đã đến lúc bổ sung chất sắt! Mỗi ngày mất khoảng một thìa máu (một số người vẫn bị thiếu máu do nguyên nhân này), ai có thể cao tinh thần? Người đó chắc chắn không phải là tôi. Để chống lại những triệu chứng này, bổ sung nhiều sắt là chìa khóa! Hãy để cơ thể hấp thụ chất sắt dễ hấp thu (sắt trong máu) từ các nguồn động vật như thịt đỏ, thịt gia cầm, cá để bổ sung chất dinh dưỡng. Sắt từ các nguồn không phải động vật (non-heme) ít dễ hấp thu hơn, bao gồm các nguồn thực vật, chay như đậu lăng, quả hạch, hạt, các loại đậu, rau lá xanh đậm, đậu Hà Lan .
 9. Những cơn đau dữ dội, lúc thì bất chợt đến từ nửa đầu trái, khi lại ghé thăm từ đầu phải, gây nên choáng váng, hoa mắt, chóng mặt,... là những triệu chứng dễ nhận biết của bệnh đau nửa đầu. Hiện tượng này có thể diễn ra trong vài giờ hoặc cho đến vài ngày khiến người bệnh mệt mõi. Hãy cùng https://2daydiet.net.vn/ tìm hiểu nhé! 1/ Dấu hiệu và biểu hiện của bệnh đau nửa đầu Căn bệnh đau nửa đầu thường xuyên xuất hiện ở nhóm người với độ tuổi từ 30-45. Cơn đau có thể gây ra ở nhiều vị trí đầu khác nhau như: đau nửa đầu trước, đau ở nửa đầu trên, đau nửa đầu trái, đau nửa đầu trên đỉnh. Tuy rằng căn bệnh này khá phổ biến nhưng không ít người bị nhầm lẫn với những căn bệnh khác. Do vậy theo lời khuyên từ các chuyên gia thì cần nắm rõ các dấu hiệu của bệnh đau nửa đầu nhằm dễ nhận biết bệnh sớm để cải thiện cũng như phòng ngừa ngăn biến chứng. Triệu chứng sớm của bệnh đau nửa đầu: Nhạy cảm với tiếng ồn và ánh sáng: Đau nửa đầu liên quan đến hoa mắt, nhức mắt. Ánh sáng, tiếng ồn lớn hay những mùi vị khó chịu đều có tể kích thích cơn đau thêm phần dữ dội. Tâm trạng thay đổi: Đột nhiên cảm thấy khó chịu, dễ áu kỉnh với mọi người xung quanh, tâm trạng luôn bứt rứt u uất và có thể dẫn đến trầm cảm. Cơ thể mệt mỏi: Cơ thế luôn cảm thấy vật vờ và thiếu ngủ suốt cả ngày. Dù không mắc bệnh gì liên quan đến thận nhưng luôn tiểu tiện nhiều lần trong ngày. Thèm ăn: Liên tục cảm thấy đói và thèm ăn, nên dễ gây tăng cân. Tuy vậy, đôi khi lại cảm thấy buồn nôn khi tiếp xúc với đồ ăn. Những triệu chứng sớm ở trên có thể được gặp ở 40-60% trong các trương hợp đau nửa đầu và xuất hiện vài giờ trước khi cơn đau diễn ra. Đau nửa đầu 2/ Những đối tượng dể ảnh hưởng bởi bệnh đau nửa đầu Những người có bố mẹ bị mắc chừng đau nửa đầu có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so với người bình thường, trong đó độ tuổi từ 20-45 là nhóm dễ mắc bệnh nhất. Phụ nữ chiếm hơn ¾ tổng số người mắc bệnh, đặc biệt ở người mãn kinh hoặc sử dụng thuốc tránh thai. Chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ bệnh đau nửa đầu vì chúng có thể dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm khác như: đột quỵ, trầm cảm, suy thoái võng mạc, mất thị lực và nặng nhất là đột quỵ não. Ngoài ra, việc quá lạm dụng chất tạo ngọt, bột ngọt trong nấu ăn hoặc sử dụng nhiều rượu bia, chất kích thích cũng là nguyên nhân khiến gây ra tình trạng đau nửa đầu. Bạn có thể tham khảo thêm tại https://2daydiet.net.vn/me-va-be. Ảnh minh họa 3/ Nguyên nhân gây bệnh Trong não là một tổ hợp của cả hệ thống dây thần kích phức tạp. Khi chúng rối loạn, sẽ khiên cho mạch máu não ở nửa đuầ bị đau do co giãn bất thường gây ra các cơn đau đột ngộ và âm ỉ ở giữa phần đầu. Cơn đau sẽ trở nên dữ dội khi xuất hiện các chất dẫn truyền thần kinh Serotonin bị phóng thích một cách đột ngột. Mất ngủ và sử dụng chất kích thích sẽ khiến điều này thường xuyên xảy ra ở người bệnh Một số nguồn thực phẩm cũng có khả năng thúc đẩy tình trạng đau nửa đầu gồm chocolate, đồ uống có cồn, pho mai, hành tây, thực phẩm giàu chất béo và tính axit. 4/ Cách điều trị Sử dụng thuốc hoặc nghỉ ngơi ngay khi cơn đau đầu xảy ra. Sau đó sử dụng biện pháp, sản phaarm có khả năng giúp ngăn ngừa và cải thiện ình trạng bệnh hàng ngày để giảm độ nặng và tầng suất của bệnh. Ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi và massage trị liệu. Trà có thể giúp cơ thể thư giản và giảm đau. Thay đổi thói quen sinh hoạt Hạn chế sử dụng đồ uống có chất kích thích và có cồn. Vận động thể thao thường xuyên Vừa rồi 2daydiet.net.vn đã gửi đến cho bạn những tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp để giúp bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh nguy hiểm - đau nửa đẩu. Hẹn gặp lại bạn trong những bài viết tiếp theo.
 10. Cùng https://2daydiet.net.vn/ tham khảo bí quyết tăng cường sức khỏe nam giới nhằm duy trì cuộc sống hôn nhân viên mãn. 1/ Trái tim khỏe mạnh Có thể không nhiều người biết, một trái tim khỏe mạnh là yếu tố khá quan trọng với sức khỏe sinh sản của nam giới. Bởi dương vật hoạt động được một phần nhờ vào huyết áp và tim để bơm máu đến các bộ phận trong cơ thể, đồng nghĩa nếu tim bạn không khỏe thì chắc chắn cơ quan sinh dục sẽ không thể nào hoạt động trong trạng thái “sung sức” nhất. Vì vậy, hãy chăm sóc tốt nhất cho trái tim của bạn để cơ thể luôn khỏe và tràn đầy sinh lực. Sức khỏe sinh sản quyết định hạnh phúc vợ chồng bạn 2/ Thói quen luyện tập thể dục thường xuyên Lời khuyên hữu ích dành cho bạn là luôn luyện tập thể dục thể thao đều đặn nhằm cải thiện sức khỏe sinh sản nam giới. Việc tập thể dục sẽ giúp duy trì sức khỏe, giảm thiểu căng thẳng, cân bằng nhịp tim và xua tan mệt mõi trong cuộc sống hằng ngày. Ngoài ra, hoạt động này sẽ có tác dụng kỳ diệu trong việc thúc đẩy ham muốn tình dục của các chàng. Dành 30 phút mỗi ngày để tập những bài như đá bóng, chạy bộ, tập tạ hay bơi lội,... Tham khảo thêm tại https://2daydiet.net.vn/suc-khoe. 3/ Ăn những thực phẩm giàu năng lượng Bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý luôn là một việc làm cần thiết để duy trì tốt sức khỏe sinh sản ở nam giới. Có thể kể đến những nhóm thực phẩm giàu axit béo omega-3, vitamin-B, canxi và protein như hải sản, hàu, sò huyết, cá biển,... Ngoài ra, nên nạp năng lượng để tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dụng bao gồm hành tây, tỏi, chuối và trứng và,... Đảm bảo bổ sung những thực phẩm này một cách thường xuyên để sức khỏe sinh sản luôn ổn định. Rau xanh và trái cây tươi cung cấp vitamin có lợi cho sức khỏe 4/ Loại bỏ triệt để thói quen xấu và giảm căng thẳng Theo những nghiên cứu thì một số thói quen xấu sẽ tàn phá cơ thể bạn ghê gớm như hút thuốc, uống rượu bia, thức khuya,... chúng sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi, và suy giảm chuyện chăn gối vì thế hãy loại bỏ gấp những thói quen không tốt này ngay lập tức. Ngoài ra, nếu bạn thường xuyên căng thẳng thì hãy bắt đầu ngay kế hoach thư giãn, giải trí để cảm tháy nhẹ nhàng và thoải mái hơn mỗi ngày. Nhịp tim và huyết áp tăng nhanh đi theo chiều hướng xấu một phần do căng thẳng gây nên, điều này sẽ ảnh hưởng để tinh thần và sức khỏe sinh sản của chính bạn. 5/ Chia sẻ vấn đề sức khỏe sinh sản Nam giới cần chia sẻ những “vướng mắc” với người bạn đời Hạnh phúc vợ chồng ảnh hưởng rất nhiều bởi sức khỏe sinh sản, do đó nó là vấn để của đôi bên chứ không phải một chiều của riêng bạn. Nam giới nên là một người đàn ông hiện đại trong việc cởi mở, chia sẻ những vướng mắc cùng người bạn đời của mình. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu tin tức tổng hợp sức khỏe làm đẹp. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích cho bạn trong vấn đề sức khỏe sinh sản. Chúc bạn may mắn.
 11. Con cái vui vẻ, khỏe mạnh là điều mà bất cứ người cha, người mẹ nào cũng muốn nhìn thấy. Những đứa trẻ đang dần lớn lên và tận hưởng cuộc sống. Không hề có một chuẩn mực nhất đinh nào trong việc nuôi dạy con cái. Nhưng với những lời khuyên dưới đây thì https://2daydiet.net.vn/ hy vọng các mẹ sẽ cảm thấy tự tin hơn để bảo vệ sức khỏe và đời sống cho mái ấm nhỏ của mình. 1/ Rửa tay Bé rửa tay Giữ tay của con luôn sạch sẽ là ưu tiên số một để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Hãy luôn nhắc nhở các con rửa tay nhiều lần trong ngày để giúp loại bỏ vi khuẩn gây hại. Nước rửa tay là thứ thiết yếu nên chuẩn bị cho trẻ. Và những gì bọn trẻ cần thực hiện là rừa sạch tay dưới vòi nước để hạn chế sự lây lan của vi khuẩn. 2/ Làm sạch không khí Các căn bệnh nhiễm tùng đường hô hấp trong mùa lạnh liên quan đến không khi trong nhà và việc cải thiện chúng là điều cần thiết. Trong khi đó bản thân mỗi chúng ta không thể nhìn thấy cũng như kiểm soát tất cả các độc tố trong nhà, nên việc lọc không cho phòng ngủ là điều có thể làm để đảm bảo cho bé một giấc ngủ ngon nhằm nâng cao sức khỏe cho bé bằng việc làm sạch những chiếc máy lạnh. 3/ Thực phẩm lành mạnh Thực phẩm chăm sóc sức khỏe Những thực phẩm chứa nhiều vitamin-C sẽ giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Vì vậy táo, pho mát, cam hay bánh quy là những món ăn giàu vitamin-C mà hầu hết những đứa trẻ nào cũng ưa thích. Đừng quên rằng việc uống đủ nước mỗi ngày cũng vô cùng quan trọng cho trẻ đấy nhé! Tham khảo thêm thông tin tại https://2daydiet.net.vn/me-va-be. 4/ Tập luyện thể thao Nên khuyến khích trẻ tích cực tham gia các hoạt động thể thao hoăc các môn thể thao mà chúng thấy thích thú. Những cậu trai có thể chơi bóng đá, bóng rổ,... còn với những cô bé thì nhảy múa rất phù hợp. Theo nghiên cứu việc hoạt động thể chất giúp trẻ có nhiều động lực để học tập, nhạy bén và thành công. 5/ Khám sức khỏe định kỳ Khám sức khỏe cho bé Ngoài việc chăm sóc sức khỏe bằng lối sống lành mạnh như sử dụng thực phẩm sạch, luyện tập thể thao,... thì các mẹ nên đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra sức khỏe nhằm phát hiện sớm các mầm bệnh trước khi chúng bắt đầu hoặc giai đoạn ủ bênh. Từ đó sẽ giúp việc điều trị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vừa rồi chúng tôi đã mang đến cho bạn những tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp nhằm giúp các mẹ có cái nhìn tổng quát nhằm có những phương pháp chăm sóc gia đình nhỏ của mình tốt hơn.
 12. Trong mỗi chúng ta ai cũng đều mong muốn bản thân khỏe mạnh. Nhưng trước tiên phải học cách tự chăm sóc lấy chính mình. Cùng 2daydiet.net.vn tìm hiểu những bí quyết chăm sóc sức khỏe dưới đây nhé! 1/ Tắm với nước ấm khoảng 2 tiếng trước khi ngủ Khi nhiệ độ của cơ thể xuống thấp hơn bình thường một ít thì giấc ngủ thường đến. Việc sử dụng nước nóng để tắm sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, trì hoãn não tiết ra hormone gây hiện tượng buồn ngủ. Vì vậy, bạn nên tắm với nước ấm khoảng 2 giờ trước khi đi ngủ để không ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. 2/ Tập thể dục ngoài trời Tập thể dục Ở những phòng tập gym, thể dục luôn là nơi chứa nhiều loại vi khuẩn, vi sinh độc hại trên các dụng cụ, thiết bị tập và ngay cả trên sàn tập. Bạn chỉ có thể hạn chế phần nào khi thương xuyên rửa tay, lau chùi sạch các thiết bị trươc và sau khi luyện tập. Đơn giản và tiện lợi hơn khi tập ngoài trời, sẽ giúp bạn tránh được những phiền phức đó. Và nên nhớ rằng không khí trong nhà cũng ô nhiễm gấp 2-5 lần so với ngoài trời. 3/ Uống đủ lượng nước Không phủ nhận việc uống nước là tốt nhưng không hẳn cứ uống nước càng nhiều thì sẽ càng tốt. Bởi cơ thể là hệ thống cân bằng, thận chỉ có thể thải ra khoảng 800-1000ml nước/giờ. Vì vậy, trong 1 giờ nếu sử dụng quá 1000ml nước có thể sẽ gây ra triệu chứng hạ natri máu. 4/ Đừng nên sử dụng cà phê, thuốc lá khi mệt mỏi Không sử dụng thuốc lá Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, tuyệt đối không nên uống cà phê hay hút thuốc để giúp tỉnh táo. Điều này sẽ gây tổn hại vô cùng lớn cho hệ thống huyết quản. Việc sử dụng cà phê và thuốc lá cùng lúc sẽ gây tổn hại gấp đôi bình thường cho cơ thể bởi vị cà phê và thành phần của nó sẽ khiến gia tăng cơn thèm thuốc của người sử dụng. 5/ Bổ sung đầy đủ canxi Việc cơ thể thiếu canxi sẽ gây ra chuột rút, mơ màng, chóng quên,... Bởi việc trao đổi chất của tế bào thần kinh sẽ hoạt động không tốt nếu thiếu canxi. Và những thực phẩm như đậu phụ, đậu nành,.. tốt cho việc bổ sung canxi cho não. Tuy vậy, hiệu quả của sữa đậu nành không hẳn tốt bởi trong đậu nành có chứa một lượng nhỏ lactose làm ảnh hưởng đến vai trò của canxi trong não. 6/ Hãy giữ cho tâm trạng vui vẻ, tích cực Suy nghĩ tích cực Tâm trạng không tốt cũng là phần nguyên nhân ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe, nguồn lây bệnh còn đáng sợ hơn cả virus khỏe mạnh. Khi tâm xấu sẽ dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực gây nên mệt mỏi, chán nản dẫn đến một số hành động không đúng đắn. Thế nên luôn giữ tinh thần thoải mái và tích cực nhé! Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những nguyên nhân và cách chăm sóc cơ thể. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn và hãy tham khảo thêm tại https://2daydiet.net.vn/suc-khoe. Chúc bạn may mắn!
 13. Các loại sữa tăng cân hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng, bởi vì càng về thời gian sau này loại sữa này đã được cải tiến một cách an toàn nhất, giảm thiểu các chất gây hại có trong đó và thay vào đó là các nguyên liệu từ thiên nhiên. Ngoài ra nếu muốn an toàn hơn bạn có thể làm sữa tăng cân tại nhà một cách vô cùng đơn giản và an toàn. Hãy cùng 2daydiet.net.vn tìm hiểu sâu hơn về loại sản phẩm này nhé. Định nghĩa về sữa tăng cân là gì? Khi cơ thể của bạn khó hấp thu hay bị suy dinh dưỡng khiến bạn có vóc dáng nhỏ bé và vô cùng tự ti. Đa số những người như vậy thường có xu hướng biếng ăn nên phương pháp tốt nhất là bạn hãy chọn một loại sữa tăng cân an toàn để sử dụng và khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp thì bạn sẽ tăng cân dễ dàng hơn. Sữa tăng cân ngoài việc giúp tăng cân thì nó còn các công dụng khác như là cung cấp một lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể ví dụ như chất đạm, đường, tinh bột, chất béo,... Hiện nay các dòng sữa tăng cân rất đa dạng và đa số được sử dụng nguyên liệu thiên nhiên để chế biến. Ngoài ra các chị em có thể tự làm ở nhà vì công thức và cách làm rất đơn giản. Tác dụng của sữa tăng cân Trong sữa tăng cân có chứa rất nhiều các vitamin và protein cần thiết cho cơ thể vì vậy nó có thể đem lại nguồn calories dồi dào giúp chúng ta tràn đầy năng lực cho một ngày làm việc. Như thế người dùng không cần phải chuẩn bị quá nhiều món trong thực đơn hằng ngày của mình. Chỉ cần mỗi ngày uống 2 đến 3 cốc sữa thì bạn đã có khoảng 1000 đến 1250 calories đủ để duy trì năng lượng trong một ngày của bạn. Bổ sung lượng Creatinin cần thiết cho cơ thể, Trong creatinin bao gồm 3 loại acid amin là methionine, arginine, glycine. Đây đều là các loại acid bổ sung năng lượng. Đa số những người có thân hình cò hương một khi họ đã muốn tăng cân thì không hẳn là chỉ muốn tăng về mặt cân nặng mà họ còn muốn tăng cơ bắp để săn chắc và khỏe mạnh hơn. Trong sữa có chứa hàm lượng glutamine giúp cơ bắp có thể săn chắc hơn. Đây là một dạng chất khi vào cơ thể nó sẽ giúp tăng cường khả năng phục hồi thể trạng cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Các lưu ý khi sử dụng sữa giảm cân 3.1 Các đối tượng có thể sử dụng Sữa tăng cân là một loại sữa dành cho người gầy nhưng mà không phải đối tượng nào cũng có thể sử dụng được nó. Theo chuyên gia về dinh dưỡng thì những người có vấn đề không tốt về tiêu hóa hoặc các bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị bệnh thì cũng không nên sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú cũng là các đối tượng không được sử dụng sữa tăng cân. 3.2 Không thay sữa bằng bữa chính Sữa tăng cân chỉ là một loại thực phẩm chức năng giúp duy trì năng lượng và cải thiện cân nặng vì vậy chúng không thể thay thế các bữa ăn chính của bạn được. Bởi vậy nên bạn chỉ nên sử dụng sữa tăng cân một cách khoa học và không nên làm dụng nó. Đây là những điều đơn giản khiến chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua. Tuy vậy, lợi ích mang lại là vô cùng tuyệt vời. Cùng với những tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp vừa rồi thì 2daydiet.net.vn mong rằng sẽ giúp cho bạn có thêm nhiều giải pháp trong việc giảm cân của mình.
 14. Khi bạn tự ti về bản thân vì quá gầy và ăn mãi không thể nào tăng cân được thì bạn tìm đến liệu pháp sử dụng thuốc tăng cân. NHưng lại băn khoăn về tác dụng của thuốc và không biết nó có thực sự hiệu quả và an toàn hay không? Hãy cùng https://2daydiet.net.vn/ để tìm hiểu các vấn đề của loại thuốc này và chọn lựa sử dụng sao cho hợp lý nhất nhé. Định nghĩa về thuốc tăng cân Thuốc tăng cân là loại thuốc giúp hỗ trợ về cân nặng nó có thể giúp bạn ăn uống ngon miệng hơn và tăng cường hệ tiêu hóa. Từ đó cơ thể bạn sẽ hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng và tăng cân trông thấy. Nhưng khi sử dụng bạn phải tìm hiểu thật kỹ bởi vì song với tác dụng tăng cân nhanh chóng của nó sẽ có các tác dụng phụ ngoài ý muốn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nếu trong thời gian dài cơ thể hứng chịu các thành phần của thuốc mà không được chữa trị cơ thể bạn sẽ gặp rất nhiều các biến chứng không thể ngờ tới. 2 Tác dụng của thuốc tăng cân Giúp cho chất lượng cuộc sống của bạn tốt hơn, tự tin hơn và nhìn tràn đầy sức sống. Cải thiện vóc dáng khiến bạn tự tin trong giao tiếp và đối diện với những người xung quanh Mập mạp hơn khiến sức khỏe của bạn tốt hơn và cơ thể quen dần với việc hấp thụ chất dinh dưỡng. 3. Tác dụng phụ của thuốc giảm cân Thuốc giảm cân có những loại cũng khá nguy hiểm vì nó chứa một loại chất gây hại đó là corticoid. Nếu chỉ với lượng ít corticoid thì nó sẽ có tác dụng chuyển hóa đường và đạm ngoài ra còn có tác dụng kháng viêm nhưng khi lạm dụng nó quá nhiều nó sẽ gây ra các rối loạn về thần kinh và tình trạng mất ngủ sẽ diễn ra và kéo dài. Các chất gây âu lo, căng thẳng cũng từ đó mà sản sinh ra. Ngoài ra các loại thuốc giảm cân còn tác dụng giữ muối trong cơ thể mà như vậy cơ thể rất nguy hiểm bởi vì lâu dần nó sẽ xảy ra tình trạng béo phì. Đôi khi có các loại thuốc tăng thể trọng nhưng cơ thể bạn tăng lên bởi vì tích nước chứ cơ thể không hề lên cơ một chút nào cả. Một thành phần nửa trên thuốc mà bạn phải quan tâm đó chính là cyproheptadin. Một là một loại chất kích thích thèm ăn nhưng ngay sau đó bạn sẽ chán ăn ngay. Loại này nó cũng ảnh hưởng một phần nào đến sức khỏe của bạn. 4. Các phương pháp có thể tăng cân an toàn và hiệu quả Sử dụng các món thực phẩm thay thế giàu chất béo, chất đạm để bổ sung calories cho cơ thể Tập luyện thể dục thể thao để có vóc dáng mạnh khỏe, săn chắc mà không cần sử dụng đến thuốc. Bài viết trên đã đưa ra những thông tin tổng quát cho bạn về việc sử dụng thuốc giảm cân. Ngoài ra bạn nên tham khảo thêm những thông tin chi tiết tại http://xinhmoingay.net/ hoặc liên hệ trực tiếp để được bác sĩ tư vấn. Chúc bạn thành công!
 15. ở tuổi dậy thì những vấn đề về kinh nguyệt thường gặp phải rất nhiều bởi vì ở độ tuổi này nội tiết tố thay đổi nhiều gây nên nhiều tình trạng khác lạ. Nhưng cũng có thể bạn đã mắc phải các bệnh lý khác khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều. Hãy cùng 2daydiet.net.vn tìm hiểu các thông tin hữu ích về sức khỏe của phụ nữ và có các biện pháp phòng tránh phù hợp nhé! Tại sao lại có hiện tượng kinh nguyệt không đều? Nữ giới khi ở độ tuổi từ khoảng 14 tuổi trở lên sẽ bắt đầu có kinh nguyệt , đây là một hiện tượng rất bình thường nhưng sẽ có người bị sớm hoặc trễ hơn. Kinh nguyệt là một hiện tượng chảy máu tử cung có tính chất chu kì từ 3 đến 5 ngày vào mỗi tháng. Khi quá trình này xảy ra các rối loạn nội tiết sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng kinh nguyệt không đều. Kinh nguyệt không đều là kỳ lặp lại kinh nguyệt của bạn bị sớm hoặc trễ hơn so với chu kỳ tháng trước đó. Một chu kỳ kinh nguyệt là từ 28 đến 30 ngày nhưng nếu bạn bị trễ hoặc sớm nằm trong khoảng từ 21 đến 35 ngày ở người lớn và từ 21 đến 45 ngày ở các bạn mới lớn thì tình trạng cơ thể như vậy vẫn bình thường nhé. Nguyên nhân nào khiến cho kinh nguyệt không đều Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt không đều , sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra một số nguyên nhân thường gặp nhất 2.1 Do bạn đang bị stress, áp lực tâm lý Những vấn đề trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi, công việc quá áp lực và gia đình không hạnh phúc ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của bạn. Quá nhiều điều khiến bạn phải lo âu và suy nghĩ sẽ khiến cho tình trạng kinh nguyệt không đều xảy ra. Nguyên nhân không quá nguy hiểm đâu chỉ cần bạn có thể cân bằng được cuộc sống và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn thì tình trạng kinh nguyệt không đều sẽ không tiếp diễn nửa. 2.2 Môi trường ô nhiễm cũng là một nguyên nhân thường gặp Những người phụ nữ trong môi trường làm việc có tiếp xúc với những chất độc hại hay các tia cực tím, tia hồng ngoại chiếu vào. Nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến việc mang thai của bạn và cả hiện tượng tắt kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều xảy ra thường xuyên. 2.3 Lối sống thiếu khoa học Đây là một nguyên nhân thường gặp đối với các bạn học sinh và sinh viên. Thường xuyên nhịn ăn sáng và ăn đêm hoặc uống nhiều bia rượu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều tiết cơ thể của bạn càng ngày chu kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ lặp lại không đều ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể . 2.4 Do mang thai Nếu trước đó bạn quan hệ tình dục nhưng không sử dụng biện pháp nào sau đó tình trạng bị mất kinh hoặc ra máu ít ( chuyên môn gọi là máu báo thai). Thì bạn nên mua que thử thai về và thử xem mình đã có em bé chưa. Các phương pháp để khắc phục tình trạng kinh nguyệt không đều Tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe và giữ cho tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái thoải mái. Bổ sung chế độ ăn uống một cách hợp lý và ăn đúng cữ ăn để duy trì thể trạng tốt nhất. Tạo môi trường trong sạch để cơ thể có thể hít thở trong làn khí trong sạch nhất. Uống thuốc và nghe theo lời dặn của bác sĩ. Qua bài viết trên thì 2daydiet.net.vn đã đưa ra những tin tức tổng hợp sức khỏe, làm đẹp đến với quí độc giả cùng mong muốn giúp bạn có thêm những kiến thức cũng như cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề kinh nguyệt ở phụ nữ để có những phương pháp điều trị tốt nhất.